$ %' ) * %' +,! - Myarray %' /0 / /0 /0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$ %' ) * %' +,! - Myarray %' /0 /0 122 +3 /0 /0"

Transkript

1 !"#!"# "# %&') * #" % && %' Dim MyArray2) As Integer ) * %' +,! - Myarray MyArray0). %' /0 / /0 /0 +4

2 / 0) Dim MyArray1 to 2) As Integer 5MyarrayMyArray1)" +6 Option Base 1 Option Explicit %' 76 Dim MyArray2) * 8 Sub Array1) Dim i As Integer Dim StrArray) As String Dim Saetning As String End Sub StrArray0) = "Leif " StrArray1) = "den " StrArray2) = "lalle" StrArray) = "glade" For i = 0 To Saetning = Saetning & StrArrayi) Debug.Print Saetning i StrArray) 9 +- Saetning = Saetning + StrArrayi) 5 StrArray) * -

3 :StrArray) = glade ) : % *#"%# "#% %' Dim dynarray) As Integer ; antal = InputBox Hvor mange elementer har du brug for? ) Redim dynarrayantal) : 5 7<=>?#A6 # >** =>*< :

4 antal = antal + 1 Redim Preserve dynarrayantal) +!&# #* #& A 6 Dim MyArray2, 10) As String 5 *B>7+). " Public Sub Array4) Dim i As Integer, j As Integer Dim Matrix) As Integer i = 0 j = 0 End Sub ReDim Matrix1, 1) Matrixi, j) = 1 Debug.Print "i er: "; i; " j er: "; j; " Vaerdi i matrix er: "; Matrixi, j) 'Gaar det her? dvs. er Option Base sat til 1? Matrix0, 1) = 1 Debug.Print Matrix0, 1) Matrix1, 1) = 1 Debug.Print Matrix1, 1) ReDim Matrix2, 2) Matrix2, 2) = 1 Debug.Print Matrix2, 2) " ; 6 >C* Public Sub array6) Dim inti As Integer Dim arr, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5,, 2) As Integer

5 arr1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) = 1!, -B9B<BDBEBFBGB<B- B*H<99-*++ H* 7+FFD9++, "*,&,- I.#,# "# %'?# J "! ' I!&& 5: 6 "

6 Option Explicit Option Base 1 Sub FindPris) Dim ProdKode) As String, EnhPris) As Currency, i As Integer, Found As Boolean, _ Kode As String, KodePris As Currency, NProdukter As Integer ' Find antallet af produkter og redim de enkelte arrays. ' fyld dem herefter med data With Range"A") NProdukter = Range.Offset1, 0),.EndxlDown)).Rows.Count ReDim ProdKodeNProdukter) ReDim EnhPrisNProdukter) For i = 1 To NProdukter ProdKodei) =.Offseti, 0) EnhPrisi) =.Offseti, 1) End With ' Faa nu koden. Kode = InputBox"Indtast en produktkode Stort bogstav efterfulgt af fire cifre. ") ' Find koden, og registrer prisen Found = False For i = 1 To NProdukter If ProdKodei) = Kode Then Found = True KodePris = EnhPrisi) Exit For End If ' Vis nu nogle meddelelser. If Found Then MsgBox "Enhedsprisen for produktet " & Kode & " er " & _ FormatKodePris, "0.00"), vbinformation, "Produktet er fundet" Else MsgBox "Produktkoden " & Kode & " findes ikke i listen.", vbinformation, _ "Produktet er ikke fundet" End If End Sub %"/&%,!" K %' > =! && ProduktKodeArr ProduktKodeArr "

7 ProduktKodeFundet ProduktKodeFundet ProduktKodeFundet J I ". Option Explicit Option Base 1 Sub ProdSalg) Dim ASalg As Integer, ProduktKodeArr) As Integer, ProduktKodeFundet) As Integer, _ Antal) As Integer, KroneData) As Single, KronerTotalt) As Single, _ i As Integer, j As Integer, NytProdukt As Boolean, AFundet As Integer ' Fjern gamle resultater fra kolonnerne E to G. With Range"E2") Range.Offset1, 0),.Offset0, 2).EndxlDown)).ClearContents End With ' Find antallet af transaktioner i data sættet, redimensioner ProduktKodeArr og ' KroneData array'ene, og indskriv dataene fra kolonnerne A and C. With Range"A2") ASalg = Range.Offset1, 0),.EndxlDown)).Rows.Count ReDim ProduktKodeArrASalg) ReDim KroneDataASalg) For i = 1 To ASalg ProduktKodeArri) =.Offseti, 0) KroneDatai) =.Offseti, 2) End With ' Initialisering. AFundet = 0 ' Loop igennem alle transaktioner. For i = 1 To ASalg ' Sæt den Boolske NytProdukt to True, og ændre den til False hvis ' nuværende produkt kode allerede findes. NytProdukt = True If AFundet > 0 Then ' Loop igennem alle "kendte" produkt koder og sammenlign med den nuværende For j = 1 To AFundet If ProduktKodeArri) = ProduktKodeFundetj) Then ' Den nuværende er ikke ny så opdater Antal og ' KronerTotalt værdierne. NytProdukt = False Antalj) = Antalj) + 1 KronerTotaltj) = KronerTotaltj) + KroneDatai) Exit For End If End If If NytProdukt Then

8 ' Den nuværende er ny så opdater listen af koder som kendes indtil videre ' og initialiser Antal and KronerTotalt værdierne dette nye produkt. AFundet = AFundet + 1 ReDim Preserve ProduktKodeFundetAFundet) ReDim Preserve AntalAFundet) ReDim Preserve KronerTotaltAFundet) ProduktKodeFundetAFundet) = ProduktKodeArri) AntalAFundet) = 1 KronerTotaltAFundet) = KroneDatai) End If ' Placer resultatet i kolonnerne E til G. For j = 1 To AFundet With Range"E2").Offsetj, 0) = ProduktKodeFundetj).Offsetj, 1) = Antalj).Offsetj, 2) = KronerTotaltj) End With ' Sorter kolonnerne efter kolonne G in faldende orden, og vis en besked omkring antallet af produkter ' som er fundet. Range"E").Sort Key1:=Range"G"), Order1:=xlDescending, Header:=xlYes MsgBox "Der er p.t. " & AFundet & " forskellige produkter som har været solgt." End Sub 4 8 JProduktKodeArrKroneData A ProduktKodeFundet Antal KronerTotalt IAFundetAProduktKodeFundet Antal KronerTotalt " : J&& A AFundet 8 >7 ) 0&%1!##" L?L?" A?? #

9 && >7 #7< : 8! I 7<6 7+7* 7*7+ Option Explicit Option Base 1 ' Denne sub indskriver tilfældige heltal fra 1 til 100 over ' diagonalen og derefter under diagonale for at opnå symmetri. Sub LavAfstande) Dim i As Integer, j As Integer, NCities As Integer ' Følgende udtryk sikrer at vi får forskellige tal ' hver gang rutinen kaldes. Randomize With Range"afstMatrix") NCities =.Rows.Count For i = 1 To NCities - 1 ' Rnd er en indbygget VBA funktion, som generere tilfældige tal imellem ' 0 og 1. Int er en anden VBA funktion som "sakser" decimal delen og ' returnerer heltalsdelen. For j = i + 1 To NCities.Cellsi, j) = IntRnd * 100) + 1

10 For i = 2 To NCities For j = 1 To i - 1.Cellsi, j) =.Cellsj, i) End With End Sub ' %'J < 7<&&%&' +79,: 7 ) # '7-?*E I I = = ' Denne sub udfører nearest neighbor heuristikken. Sub NearestNeighbor) ' Definition af variable: ' NCities - Antallet af byer i problemet ' Visited - Et Boolsk array: True hvis en by har været besøgt, False ellers ' Step - En tæller for antallet af byer besøgt indtil videre ' Route - Et array hvor element i er den i'te by besøgt ' Note: Route1) og RouteNCities+1) er selvfølgelig begge 1. ' NowAt - nuværende by ' At - by som skal besøges næste gang ' TotDist - totale afstand rejst ' ' MinDist - minimum afstand til den nærmeste ikke besøgt) nabo i - loop variabel Dim NCities As Integer, Visited) As Boolean, Step As Integer, _ Route) As Integer, NowAt As Integer, At As Integer, _ TotDist As Integer, MinDist As Integer, i As Integer ' Find størrelsen af problemet antallet af noder) og redimensioner Visited ' og Route arrayene. NCities = Range"afstMatrix").Rows.Count ReDim VisitedNCities) ReDim RouteNCities + 1) ' Initialiser variablene. Route1) = 1 RouteNCities + 1) = 1 Visited1) = True For i = 2 To NCities Visitedi) = False

11 NowAt = 1 TotDist = 0 ' For hvert step undersøg hvilken by der skal besøges i hvilken orden For Step = 2 To NCities ' Find hvilken by, der skal besøges næste gang ved at finde 'minimum' afstandene ' fra den nuværende by til alle andre byer. Den næste by er kun kandidat ' hvis den ikke er den nuværende by og hvis den ikke er besøgt i forvejen. ' Start med at sætte den temporære minimum MinDist) til en HØJ værdi. MinDist = For i = 2 To NCities If i <> NowAt And Visitedi) = False Then If Range"afstMatrix").CellsNowAt, i) < MinDist Then ' "Fang" den bedste kandidat indtil videre og dens afstand fra den nuværende by. At = i MinDist = Range"DistMatrix").CellsNowAt, At) End If End If i ' Gem byen og gå videre til den næste i Route, opdater Visited, opdater den totale ' afstand. RouteStep) = At VisitedAt) = True TotDist = TotDist + MinDist ' Forbered næste gennemløb. NowAt = At Step ' Opdater den totale afstand så returnering til by 1 indgår TotDist = TotDist + Range"afstMatrix").CellsNowAt, 1) ' Skriv ruten til regnearket, begyndende i celle B0. For Step = 1 To NCities + 1 Range"B0").OffsetStep, 0) = RouteStep) Step ' Vi den totale afstand i en beskedboks. MsgBox "Den totale afstand er " & TotDist, vbinformation, "Totale rejselængde" End Sub I 7 Visited Route5Visited6) = True D Route J5 Route7) = 4 E9 5! && > At " NowAt At

12 " NowAt7 " '-+?, 2,%/ > GG " 7&& :M * # 7 : A*9A #N8 O 7E>5, A : - # " 5 %' 61"6 P# 9? # ) #)%'>=B>) #:)272

13 )) #)? ) # ) % % >7 % >* " A % " ' < K48# *+++*++7 *+++ *++7 *+++ *++7" " D K# -<++6 " " E 5 O8 && "&& ; )17# 7D? 1 > ) ) &A:: & 7D' : ::K*

14 && && 1 61 F &A66 & 1 1J = & 66 & )1*# 4 1 : & 66 & A1? A1! 1> 1 " 1 : G >I <+&>5 <&F&7*&7<&*+&*<&? Q A<&AF& 7*&9G& && 8 I&& )#>

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund

Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Denne korte vejledning om data management gennemgår hvordan data i et projekt håndteres, og hvordan datagangen kan styres i et

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

UNION-FIND. UNION-FIND-problemet. Forbundethed kan være svær at afgøre (især for en computer) Eksempel på udførelse

UNION-FIND. UNION-FIND-problemet. Forbundethed kan være svær at afgøre (især for en computer) Eksempel på udførelse UNION-FIND-problemet UNION-FIND inddata: en følge af heltalspar (p, q); betydning: p er forbundet med q uddata: intet, hvis p og q er forbundet, ellers (p, q) Eksempel på anvendelse: Forbindelser i computernetværk

Læs mere

Grafer og graf-gennemløb

Grafer og graf-gennemløb Grafer og graf-gennemløb Grafer En mængde V af knuder (vertices). En mængde E V V af kanter (edges). Dvs. ordnede par af knuder. Figur: Terminologi: n = V, m = E (eller V og E (mis)bruges som V og E ).

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge

Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Specialerapport af Lars Kjær Nielsen Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet - Odense 1 Forord Dette speciale er skrevet i perioden

Læs mere

Tivoli A/S er et børsnoteret selskab. Det betyder, at Københavns Fondsbørs styrer køb og salg af. Tivolis sæson i 2010. Tivoli-tal

Tivoli A/S er et børsnoteret selskab. Det betyder, at Københavns Fondsbørs styrer køb og salg af. Tivolis sæson i 2010. Tivoli-tal Tivoli-tal Tivoli er grundlagt som et aktieselskab. Det vil sige, at Tivoli har mange ejere, der hver har skudt penge ind i virksomheden og som derfor har ret til at få del i overskuddet, og til at være

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

Specielle tegn. Specielle tegn. Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5

Specielle tegn. Specielle tegn. Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5 Siede 1 af 6 Specielle tegn Indhold: Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5 Teori og praksis Man kan ind i mellem få brug for at kunne skrive specielle tegn.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere