Indstilling. Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. 1. Resume

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. 1. Resume"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 73. oktober 2010 Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Byrådet vedtog i august 2009 planen for Ny struktur og organisering af Tandplejen. Planen udvikles i 3 etaper over en 10 årig periode fra Det overordnede princip i den nye struktur er at samle det behandlende tandplejetilbud på færre og større behandlingsklinikker - storklinikker samtidig med at det forebyggende tilbud bibeholdes decentralt på de kommunale skoler på forebyggelses- og undersøgelsesklinikker (FUT klinikker) 1. Stigende tandsundhed blandt børn og unge igennem årtier er den positive grundlæggende årsag til, at der er behov for en ny struktur. Bedre tandsundhed betyder mindre behov for tandbehandlinger, og derfor har antallet af tandlæger i Tandplejen også været faldende. Der forventes yderligere reduktion i antallet af tandlæger i takt med implementeringen af den nye struktur. Grøndalsvej Viby J Sagsnummer M5/2009/14245 Sagsbehandler Henriette Hansen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Med den nye struktur fremtidssikres Tandplejens kerneydelse, således at børn og unge i Århus Kommune fortsat kan være blandt de bedste - også med hensyn til tandsundhed. Forudsætningen for dette er, at der fortsat er mulighed for at: Yde god borgerservice, have et højt fagligt niveau, rekruttere og kompetenceudvikle medarbejdere, udvikle omkostningseffektiviteten, øge produktiviteten og sikre arbejdsmiljøet, hvilket den nye struktur bidrager positivt til. Denne første indstilling til anlægsbevilling i forbindelse med Tandplejens nye struktur omfatter tilbygning af én storklinik til Tandklinikken Vejlby Skole med 6 nærliggende forebyggelses- og undersøgelseskli- 1 FUT klinikker Forebyggelses- og Undersøgelses - Tandklinikker

2 nikker på Katrinebjergskolen, Skovvangskolen, Vorrevangskolen, Jellebakkeskolen, Strandskolen og Risskov Skole - og flytning af Specialtandplejen 2 fra Tandklinikken Vestre Skovvej til de eksisterende tandplejelokaler ved Vejlby Skole. De samlede strukturændringer i forbindelse med storklinikken Vejlby indstilles gennemført indenfor en samlet anlægsramme på 17,3 mio. kr. Finansieringen sker ved frigivelse af midler fra Tandplejens opsparede midler, kapitalisering af driftsbesparelser i Tandplejen og salg af bygning. Kapitalisering af driftsbesparelser i Tandplejen og salg af bygning frigives likviditetsmæssigt i form af en mellemfinansiering over RULL programmet i overensstemmelse med forudsætningerne for midler til Fremsyn for Århus. 2. Beslutningspunkter At 1) der meddeles en anlægsbevilling på 17,3 mio.kr. til etablering af en storklinik ved Vejlby Skole, etablering af 6 forebyggelses- og undersøgelsesklinikker i nuværende behandlingsklinikker og flytning af Specialtandplejen fra Tandklinikken Vestre Skovvej 26, 8240 Risskov til storklinikken ved Vejlby Skole. At 2) anlægsbevillingen delvist finansieres med frigivelse af 4,0 mio. kr. fra Tandplejens opsparede midler. At 3) anlægsbevillingen delvist finansieres gennem frigivelse af 13,3 mio. kr. afsat til RULL. At 4) der overføres 13,3 mio. kr. til dækning af indtægtskrav i RULL i 2012, hvoraf 9,5 mio. kr. udgør kapitaliserede driftsbesparelser i Tandplejen og 3,8 mio. kr. udgør salg af bygningen Vestre Skovvej, 8240 Risskov i overensstemmelse med forudsætningerne for midler til Fremsyn for Århus. 3. Baggrund I august 2009 principgodkendte Byrådet i Århus Kommune den samlede plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. Indstillingen af denne plan er udviklet på baggrund af en forundersøgelse, som er beskrevet i rapporten Tandplejens struktur og organisering december I rapporten beskrives detaljeret den nuværende struktur 2 Specialtandplejen er tandbehandling for fysisk- og psykisk handikappede borgere der ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud. Side 2 af 12

3 og organisering i Århus Kommune samt betydende faktorer - Lovgivning, Sundhedsstyrelsens anbefalinger, Børn og Unges organisering og Udviklingsplan, demografi, infrastruktur, bygningsmæssige forhold, tandsundhed, teamsammensætning, drifts- og anlægsøkonomi mm. - for beslutning om og valg af ny struktur og organisering af Tandplejen. Den nye struktur og organisering af Tandplejen er grundlæggende baseret på 3 overordnede principper: - den behandlingsmæssige del af Tandplejens tilbud centraliseres - det sundhedsfremmende og forebyggende tandplejetilbud bevares decentralt på de kommunale folkeskoler - storklinikker placeres i videst muligt omfang i de områder, hvor børn og unge har det største behandlingsbehov. Ny struktur og organisering af Tandplejen udvikles i 3 etaper over en 10-årig periode. Udviklingen vurderes løbende og prioriteringerne koordineres med Børn og Unges øvrige organisering, strukturmæssige og bygningsmæssige projekter - ikke mindst RULL. Løbende prioriteringer i implementeringsperioden er begrundet i projektets omfang, hvor der er brug for at opsamle viden og erfaringer. Tabel 1 viser den foreløbige plan for de 3 etaper i forbindelse med implementering af den nye struktur og organisering af Tandplejen. Denne indstilling omfatter tilbygning af én storklinik til Tandklinikken Vejlby Skole med 6 nærliggende forebyggelses- og undersøgelsesklinikker og flytning af Specialtandplejen fra Tandklinikken Vestre Skovvej til de eksisterende tandplejelokaler ved Vejlby Skole. Indstillingen er den første anlægsbevilling i forbindelse med 1. etape af implementering af Tandplejens nye struktur. Yderligere én storklinik med tilhørende undersøgelses- og forebyggelsesklinikker og én tandreguleringsklinik, som begge fysisk foreslås placeret i forbindelse med Møllevangsskolen, indgår i 1. etape af implementeringen. Der iværksættes forundersøgelser og projektudvikling i forbindelse med etablering af disse to tandklinikker. Anden og sidste indstilling i forbindelse med 1. etape vil omfatte begge tandklinikkerne ved Møllevangskolen, med tilhørende undersøgelses- og forebyggelsesklinikker og forventes fremsendt til byrådsbeslutning primo Tabel 1. Oversigt over implementering af Tandplejens nye struktur i forhold til de forventede ændringer af kliniktyper på de kommunale skoler 1 i implementeringens 3 etaper i perioden Etape 1 Etape 2 Etape 3 5 Side 3 af 12

4 2009 til medio 2012 Medio Storklinikker Tovshøjskolen 2 Vejlby Skole Evt. Møllevangskolen Storklinik Syd - placering uafklaret. Evt. Rundhøjskolen Tandreguleringsklinik Evt. ved Møllevangskolen Specialtandpleje Vejlby Skole FUT klinikker Skjoldhøjskolen 3 Ellekærskolen 3 Strandskolen Risskov Jellebakkeskolen Vorrevangskolen Skovvangskolen Katrinebjergskolen Hasle Åby Gammelgårdskolen Læssøesgade 3 NJ Fjordsgade Vestergårdskolen 3 Skåde Kragelund Holme Tranbjerg Hasselager Højvang Virup Sølyst Højvang Sødal Elsted Hårup Sabro Solbjerg Eksisterende FUT klinikker fra før 2009 Mindre behandlingsklinikker med begrænset åbningstid 5 Malling Mårslet Kolt Viby Lisbjergskolen Samsøgade 4 Beder Grønløkke Engdal Næshøj Lystrup Bakkegård Skødstrup Tilst Søndervang Skæring 1; Undtaget Elev Skole og specialskolerne Langager, Kaløvig og Stensager. På Stensagerskolen er der en mindre behandlingsklinik, som bevares. 2; Storklinik etableret i 2008 i forbindelse med lukning af Tandklinikken på Nordgårdskolen, og flytning af Tandreguleringsklinikken på Tovshøjskolen. 3; Undersøgelses og forebyggelsesklinikker, der er etableret i ; Der findes fysisk ingen klinik på Samsøgade. Men eleverne modtager det samlede tandplejetilbud på Tandplejens tandklinik på Tandlægeskolen, som ligger ved skolen. 5; Etape 3 er behæftet med betydelig usikkerhed. Derfor er de mindre behandlingsklinikker i etape 3 mere et udtryk for eksisterende status på hvilke mindre tandklinikker, der forefindes ved starten af mindre tandkliniker vil sandsynligvis blive bevaret og de resterende vil blive FUT klinikker i løbet af 3. etape. Etape 1 af Tandplejens nye struktur iværksættes i Nord i et geografisk område, hvor hovedparten af børn og unge har god tandsundhed. Det betyder, at storklinikken Vejlby kan dække behandlingsbehovet for en stor gruppe børn og unge, i det hovedparten har et relativt lille behandlingsbehov. Med ændringer af de fysiske rammer storklinik og FUT klinikker - skabes forudsætningerne for yderligere optimering af teamsammensætningen (forholdet mellem tandlæger, tandplejere og klinikassistenter). Herved forbedres mulighederne for at tilrettelægge arbejdet på en må- Side 4 af 12

5 de, så nytten af den enkelte faggruppes kompetence maksimeres (LEON princippet) 3. Tandklinikken ved Vejlby Skole som storklinik - er endvidere det oplagte valg blandt tandklinikkerne i Nord, da den ligger velplaceret i forhold til: - demografisk udvikling - geografisk beliggenhed - muligheder for tilbygning til den eksisterende klinik - ingen fysiske begrænsninger i forhold til valg af størrelse - gode parkeringsmuligheder - gode tilkørselsforhold med offentlig og privat transport. Børn og ungetandplejens storklinik etableres i en tilbygning til de eksisterende tandplejelokaler ved Vejlby Skole og Specialtandplejen etableres i de eksisterende tandplejelokaler ved Vejlby Skole. Figur 1. Kort over fysisk placering af Tandklinikken Hvidkildevej 2A ved Vejlby Skole. Specialtandplejen er en indtægtsdækket virksomhed for Tandplejen, Børn og Unge. Der er tale om en bestiller udfører model med Magistatsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse som bestiller og Tandplejen som udfører. Specialtandpleje blev en kommunal opgave i forbindelse med strukturreformen januar Specialtandplejen inddrages i projekt Vejlby, da der på den eksisterende specialtandplejeklinik er store pladsproblemer. Da antallet af specialtandplejepatienter samtidig er stigende er det hensigtsmæssigt at iværksætte denne løsning, hvor der på kort sigt kan etableres en 3 LEON: Lavest Effektive Omkostnings Niveau Side 5 af 12

6 specialtandplejeklinik indenfor eksisterende fysiske rammer. Specialtandplejeklinikken på Vestre Skovvej 26 er en kommunal ejet bygning og salgsprovenuet for ejendommen indgår derfor i finansieringen. Med denne fysiske placering af specialtandplejeklinikken - sammenbygget med børn og ungetandplejen - er der ligeledes taget højde for, at specialtandplejeklinikken i stedet vil kunne anvendes til børn og ungetandpleje, hvis Specialtandplejen på sigt ikke er en ydelse, som ønskes løst af Tandplejen, Børn og Unge. Børn og unge-tandklinikken ved Vejlby dimensioneres, så den som minimum kan varetage tandbehandlingen for børn og unge i 2 af Tandplejens 4 netværk i Nord omfattende Børn og Unges område 5 og 6. Der etableres ud over den eksisterende FUT klinik på Lisbjerg Skole også FUT klinikker på Skovvangskolen, Vorrevangskolen, Katrinebjergskolen, Jellebakkeskolen, Strandskolen og Risskov Skole. Hvis tandsundheden over en årrække fortsat forbedres, forventes det at den fysiske kapacitet til behandlingsopgaven på storklinikken Vejlby kan dække yderligere 1 eller 2 af tandklinikkerne i det ydre Nord. Udviklingen af tandsundhed, demografisk udvikling mm. over de næste år vil være afgørende parametre for, hvorledes det ydre Nord organiseres i 3. etape af implementeringen af Tandplejens nye struktur og organisering. Ligeledes kan den geografiske placering af storklinikken i Midtbyen ved Møllevangskolen betyde at brugerne på Katrinebjerg vil foretrække at modtage behandling på Møllevang i stedet for Vejlby, hvilket også vil give øget kapacitet på Vejlby. Der er dermed ikke nogen forventning om, at der i 3. etape bliver behov for at etablere yderligere en storklinik i Nord. Men der vil i Nord sandsynligvis blive behov for at bibeholde 1-2 mindre tandklinikker med begrænset åbningstid i yderdistrikterne, som sammen med storklinikken ved Vejby og FUT klinikkerne vil dække det samlede børn- og unge tandplejetilbud undtaget tandregulering - i Nordbyen i Århus Kommune. 4. Den forventede effekt Implementering af Tandplejens nye struktur understøtter målopnåelse - i forhold til Børn og Unge Politikken og Børn og Unges udviklingsplan. Det helt overordnede mål med planen for Ny struktur og organisering af Tandplejen er at sikre, at børn og unge i Århus Kommune fortsat kan være blandt de bedste - også med hensyn til tandsundhed, hvilket Side 6 af 12

7 kræver at tandplejetilbuddet i Århus Kommune fremtidssikres med implementeringen af planen for ny struktur og organisering. Med centralisering af behandlingsopgaver er det fortsat muligt at: yde god borgerservice have et højt fagligt niveau rekruttere og kompetenceudvikle medarbejdere udvikle omkostningseffektiviteten øge produktiviteten sikre arbejdsmiljøet. Planen for Ny struktur og organisering af Tandplejen bibeholder endvidere de positive effekter af den nuværende struktur ved at fastholde en decentral struktur for det forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. FUT klinikkerne er i lighed med de behandlingsklinikker, som de erstatter, et tilbud til de 0-18 årige. Dermed betyder den decentrale struktur også, at Tandplejen lokalt fortsat vil have et naturligt organisatorisk og fast forankret samarbejde med øvrige medarbejdere i Børn og Unges 13 områder. Med den nye struktur vil det fortsat være således, at transport til tandlægebesøg som udgangspunkt er forældrenes ansvar. I område 5 og 6 vil godt 80 % af brugerne med etablering af storklinikken ved Vejlby Skole blive tilbudt forebyggelse og behandling på 2 forskellige klinikker FUT klinik og storklinik. Men heraf vil kun en mindre gruppe have et betydeligt behov for tandbehandling på storklinikken. Der vil være et øget behov for at forældre følger børnene til tandbehandling i skoleforløbet, da behandling ikke længere foregår lokalt på egen skole. Dette er positivt set ud fra Tandplejens ønske om et øget forældresamarbejde - ikke mindst i forhold til de børn og unge der har flest huller, hvor der et stort forebyggelsespotentiale. Et øget forældresamarbejde er en af flere strategier, som Tandplejen arbejder med i forhold til social ulighed i tandsundhed. Erfaringer fra andre kommuner (f. eks. Horsens, Ålborg) og fra allerede eksisterende FUT klinikker i Århus viser, at der kun er ringe transportproblemer forbundet med en centralisering af behandlingstilbuddet. Forældrene er i vid udstrækning villige til at bringe børnene. Tandplejen vil fortsætte den nuværende praksis, hvor Tandplejen i helt særlige tilfælde sørger for transport til tandbehandling for udsatte børn og skoleelever med akut behov for tandbehandling i skoletiden. Side 7 af 12

8 Det forventes, at den nye struktur medfører en mindre stigning i antallet af børn som Tandplejen transporterer. Omkostningen til øget transport afholdes indenfor Tandplejens driftsbudget, og forventes at være i størrelsesordenen kr. pr. år. Den nye struktur vil betyde udvidet åbningstid på storklinikkerne i forhold til den nuværende åbningstid på tandklinikkerne. FUT klinikkerne vil være åbne 1-2 dage om ugen eller efter behov. 5. De planlagte ydelser Selve kerneydelsen i Tandplejen er uændret. Men med den nye struktur forbedres muligheden for et øget differentieret fokus på det sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til børn og unge med det største behov. En specificering af de specifikke bygningsmæssige ydelser, som denne indstilling primært omfatter, fremgår af nedenstående beskrivelse i afsnittet: 6. Organisering af indsatsen. 6. Organisering af indsatsen Projektet indebærer følgende tiltag: 1. Etablering af en storklinik beliggende ved Vejlby Skole på adressen Hvidkildevej 2A, 8240 Risskov: a. Etablering af en børn og unge storklinik - Vejlby Skole - ved tilbygning af i alt ca. 413 m 2 til de eksisterende tandplejelokaler indeholdende: - 8 behandlingsklinikker med tilhørende nødvendige sekundære rum røntgenrum, teknik, sterilisation, lattergasopbevaring, venteværelse, lager mm. - forebyggelsesrum og gruppe-undervisnings/møderum - kontorfaciliteter - personalefaciliteter. 2. Flytning af Specialtandplejen fra Vestre Skovvej 26, 8240 Risskov til storklinikken - Vejlby Skole: b. Istandsættelse af 193 m 2 af de eksisterende tandplejelokaler ved Vejlby Skole, indeholdende: - 3 behandlingsklinikker røntgenrum, teknik, sterilisation, lattergasopbevaring, venteværelse mm. - forebyggelsesrum - kontorfaciliteter - personalefaciliteter. Side 8 af 12

9 3. Etablering af FUT klinikker på Katrinebjergskolen, Skovvangskolen, Vorrevangskolen, Jellebakkeskolen, Strandskolen og Risskov Skole: c. Flytning af tandbehandlingsfunktion fra ovenstående 6 klinikker d. Almindelig istandsættelse af 6 FUT-klinikker i eksisterende- eller reducerede rammer. Projektet er udviklet og styres i et samarbejde mellem forvaltningen og Tandplejen. Forud for Byrådets principgodkendelse af den samlede plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen var planen i høring hos: Børn og Unge-Rådet, Forældrenævnet, Foreningen af Forældrebestyrelser, Skole og Samfund og forældrebestyrelser på kommunale folkeskoler og privatskoler i Århus Kommune. Generelt var der i høringssvarene forståelse for nødvendigheden af at centralisere behandlingsopgaven samtidig med, at der er tilfredshed med, at det sundhedsfremmende tilbud bibeholdes decentralt. Den samlede plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen er endvidere drøftet i Tandplejens MED udvalg, sikkerhedsudvalg, netværksledergruppe og medarbejdergruppe. Der er generelt stor opbadning fra medarbejderne til den foreslåede udvikling. Projektet udbydes i fagentreprise og byggeriet af storklinikken forventes at være afsluttet ultimo De tilhørende FUT klinikker forventes at være fuldt implementeret senest ultimo Konsekvenser for ressourcer Konsekvenser for anlægsressourcer. Projektet forventes at medføre følgende anlægsudgift: Anlægsudgifter i mio. kr I alt Tilbygning af i alt ca. 413 m 2 til de eksisterende 0,5 7,8 8,3 tandplejelokaler Ombygning af 193 m 2 eksisterende 0,5 2,4 2,9 tandplejelokaler Etablering af FUT klinikker på Katrinebjergskolen, 1,2 1,2 Skovvangskolen, Vorre- vangskolen, Jellebakkeskolen, Strandskolen og Risskov Skole Flytning af inventar 0,5 0,5 Side 9 af 12

10 Inventar og udstyr 3,0 1,4 4,4 I alt 1,0 13,2 3,1 17,3 Beløbet finansieres af opsparede midler i Tandplejen og via mellemfinansiering af midler fra RULL. Finansiering i mio. kr I alt Tandplejens opsparede midler 1,0 3,0 4,0 RULL midler 10,2 3,1 13,3 Samlet finansiering 1,0 13,2 3,1 17,3 Med indstillingens mere hensigtsmæssige anvendelse af den samlede bygningsmasse i Børn og Unge sælges ejendommen Vestre Skovvej 26. Med henvisning til likviditetssituationen og forudsætningerne i Fremsyn for Århus om et samlet indtægtsniveau på 50 mio. kr. (i 2008 priser) ved salg af overtallige bygninger eller driftsbesparelser anvendes den forventede salgsindtægt på 3,8 mio. kr. (vurdering af ejendommen Vestre Skovvej) og det kapitaliserede rådighedsbeløb på 9,5 mio. kr. som anlægsindtægt i 2012 til at finansiere den samlede RULL mellemfinansiering. Kapitalisering er beregnet som en 30 årig driftsfinansiering af anlægsudgiften til den gældende interne rentesats på 3 %. Tandplejens opsparede midler udgør 4,0 mio. kr. af den samlede finansiering. Efter projektets gennemførelse fremsendes en selvstændig byrådsindstilling, hvor salgsindtægten for ejendommen Vestre Skovvej 26 overføres til RULL i overensstemmelse med forudsætningerne for midler til Fremsyn for Århus. Konsekvenser for driftsressourcer: Den samlede etablering af storklinik på Hvidkildevej 2A ved Vejlby Skole forventes at udgøre et etageareal, der svarer til det samlede areal af de to nuværende bygninger. Som udgangspunkt videreføres budgettet til bygningsdrift for Vestre Skovvej 26 til de nye faciliteter ved Vejlby Skole. Projektet forventes således at være udgiftsneutralt på bygningsdriftssiden. Med indstillingen forventes en samlet driftseffektivisering på personale i Tandplejen på kr. fra 2013 svarende til den årlige driftsfinansiering af de 9,5 mio. kr. af anlægsudgiften. Dermed er driftsfinansieringen af anlægsbevillingen i overensstemmelse med forudsætningerne i Fremsyn for Århus om et samlet indtægtsniveau på Side 10 af 12

11 50 mio. kr. (i 2008 priser) ved salg af overtallige bygninger eller driftsbesparelser. Konsekvenser for CO 2 -udledning: For den samlede bygningsmasse medfører projektet en reduktion i CO 2 udledningen på i alt 9 tons CO 2 : CO 2 regnskab CO2 el CO2 varme CO2 samlet Andel t t t % Eksisterende situation Tandklinik (Hvidkildevej 2) 9,2 4,0 Salg Vestre Skovvej 26 6,1 7,2 Ny storklinik 0,0 0,0 I alt 15, Ny situation Tandklinik istandsættes 9,2 4,0 Salg Vestre Skovvej 26 0,0 0,0 Ny storklinik 3,1 1,0 I alt 12,3 5,0 17,3 CO 2 balance 9,0 34 Jacob Bundsgaard Johansen / Nils Petersen Bilag Bilag 1: AB (vedlagt originalsag/- elektronisk) Bilag 2: T (vedlagt originalsag/- elektronisk) Tidligere beslutninger Den 26. august 2009 vedtog Århus Byråd indstillingen Planen for Tandplejens ny struktur og organisering. Den 9. april 2008 vedtog Århus Byråd Organisering af indsatsen i forbindelse med udmøntning af midlerne til teknisk og pædagogisk modernisering af skoler, dag- og fritidstilbud (Fremsyn for Århus). Side 11 af 12

12 Den 19. april og den 27. maj 2009 vedtog Århus Byråd indstillingen Rum til leg og læring. Første prioriteringsrunde. Side 12 af 12

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 9. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 9. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 9. oktober 2013 Anlægsbevilling til etablering af to tandklinikker Indstillingen indgår i etape 2 af Tandplejens nye struktur med etablering af storklinikker

Læs mere

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4.

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 4. maj 2009 Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen 1. Resume For at børn og unge i Århus kan bevare en høj tandsundhed er det nødvendigt

Læs mere

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg?

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg? Grenåvej Øst Risskov Besøgs skole: Uge: Skoleleder Beder Skole i område Oddervej 45 Pædagogisk Leder Bakkegårdskolen i område Randersvej 38 Adm. Leder Næshøjskolen i område Silkeborgvej 40 SFO Leder Solbjerg

Læs mere

1. Resume Byrådet principgodkendte i august 2009 planen for Ny struktur og organisering af Tandplejen. Planen udvikles i 3 etaper fra

1. Resume Byrådet principgodkendte i august 2009 planen for Ny struktur og organisering af Tandplejen. Planen udvikles i 3 etaper fra Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 22. juni 2015 Anlægsbevilling til tandklinikker Indstilling til 3. og sidste etape af Tandplejens nye struktur om etablering af en storklinik

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik December 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2009 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2009 på 39.201

Læs mere

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme.

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Forslag til prioritering af RULL-midlerne Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2008 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2008 på 38.798

Læs mere

Kompetenceudviklingsmidler

Kompetenceudviklingsmidler Til skoleledelsen Den 19. maj 2014 Kompetenceudviklingsmidler Yderligere midler til vikardækning Rådmanden har indstillet til byrådet om afsættelse af yderligere 6 mio.kr. til at dække vikaromkostninger

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til første etape af pædagogisk og teknisk modernisering af Kragelundskolen. 1. Resume

Indstilling. Anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til første etape af pædagogisk og teknisk modernisering af Kragelundskolen. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 23. oktober 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til første etape af pædagogisk og teknisk

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik SKOLEELEVER I AARHUS KOMMUNE 2013 Det samlede antal skoleelever i Aarhus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. september 2013 på 39.744 elever.

Læs mere

Bilag september 2006

Bilag september 2006 Bilag 2 Konsekvenser af en ændring af optagelsesreglerne, således at søskende til henviste børn får krav på optagelse på samme skole som den, det henviste barn går på. 7. september 2006 I dette bilag beregnes

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til 62.500 borgere i Aarhus Kommune. 60.000 er børn og unge på 0-17 år (incl.). 2.500 er

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 2008 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2007 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2007 på 38.934 elever.

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 6,85 mio. kr. til ombygning af en fløj på tidligere Frydenlundskolen til dagtilbudsafdeling. 1.

Indstilling. Anlægsbevilling på 6,85 mio. kr. til ombygning af en fløj på tidligere Frydenlundskolen til dagtilbudsafdeling. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. september 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 6,85 mio. kr. til ombygning af en fløj på tidligere

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 19,86 mio. kr. til etablering af klubafdeling på Solbjergskolen samt sikring af indeklima på skolen. 1.

Indstilling. Anlægsbevilling på 19,86 mio. kr. til etablering af klubafdeling på Solbjergskolen samt sikring af indeklima på skolen. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. oktober 2009 Anlægsbevilling på 19,86 mio. kr. til etablering af klubafdeling på Solbjergskolen samt sikring af indeklima på skolen. Århus

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Hårup Børnegård, Salonikivej Resume

Indstilling. Anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Hårup Børnegård, Salonikivej Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 06. maj 2010 Anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Hårup Børnegård, Salonikivej Århus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Februar 2010 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 306.650 personer i Århus Kommune mod 302.618 personer året før.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer August 2009 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 boede der 303.107 personer i Århus Kommune mod 298.501 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer

Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 30. oktober 2017 Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer Denne indstilling indeholder et forslag om at flytte Stensagerskolen til Ellekærskolens

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Registrering af skolebørns transportadfærd Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Hvorfor denne undersøgelse? Og hvorfor Kræftens Bekæmpelse? Hvad kan undersøgelsen bruges til? Skabe overblik

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling: Ny Munkegade 13C til Falstersgade 17. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. januar 2012.

Indstilling. Anlægsbevilling: Ny Munkegade 13C til Falstersgade 17. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. januar 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. januar 2012 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Lejemålet for Vuggestuen Ny Munkegade 13C er af udlejer blevet opsagt med

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Notat BØRN OG UNGE. Endelig prioritering skoletoiletpuljen. Baggrund. Børn og Unge-udvalget Orientering. Kopi til

Notat BØRN OG UNGE. Endelig prioritering skoletoiletpuljen. Baggrund. Børn og Unge-udvalget Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Orientering Endelig prioritering skoletoiletpuljen Dette notat indeholder en opsamling og den endelige prioritering af skoletoiletpuljen til renovering

Læs mere

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015 Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015 Kræftens Bekæmpelse, juli 2015 Ann-Sofie Borgen Andersen Fysisk aktivitet og kost Forebyggelse

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 15/ Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 15/ Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15/9 2009. Anlægsbevilling på 3 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Børnehaven Mirabellen, Århus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Aarhus. Baggrund Gennemgangen af nøgletal synliggør bl.a. at direkte sammenligninger er vanskelige pga. forskellige opgørelsesmetoder. (bl.a. forskellige

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2017 Den 1. januar 2017 var 335.684 personer bosat i Aarhus Kommune mod 330.639 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. juli 2016 Den 1. juli 2016 var 331.558 personer bosat i Aarhus Kommune mod 326.624 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2016 Den 1. januar 2016 boede der 330.639 personer i Aarhus Kommune mod 326.246 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. maj 2013 Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt 1. Resume Den kommunale klubafdeling på Holmstrupgårdvej 32A

Læs mere

Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder:

Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder: Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder: Forventninger til læringsplatformen Tekniske IT-kompetencer IT-didaktiske

Læs mere

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Bünyamin Simsek, Nils Petersen BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Bilag 3. Driftsøkonomiske konsekvenser af effektivisering af bygningsanvendelse ved RULL prioritering 2014-17. Aarhus Kommune

Bilag 3. Driftsøkonomiske konsekvenser af effektivisering af bygningsanvendelse ved RULL prioritering 2014-17. Aarhus Kommune Bilag 3 Emne Driftsøkonomiske konsekvenser af effektivisering af bygningsanvendelse ved RULL prioritering Aarhus Kommune I indstillingen Prioritering af RULL midler i perioden 2014-2017, samt finansiering

Læs mere

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. september 2014 Anlægsbevilling til fire nye dagtilbudsgrupper i Skødstrup Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Skødstrup for at sikre pasningsgarantien

Læs mere

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Thomas Astrup Bæk og Søren Teglgaard Jakobsen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Sammenligning af Aarhus-modellen og KORA-modellen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus

Læs mere

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Resume af beslutningsforslaget: Venstre foreslår, at MKB udarbejder en liste over kendte projektforslag omkring

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til teknisk modernisering og udvidelse af Engdalskolen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til teknisk modernisering og udvidelse af Engdalskolen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 31. maj 2011 Anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til teknisk modernisering og udvidelse af Engdalskolen. Aarhus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

Boligprognose for Aarhus Kommune

Boligprognose for Aarhus Kommune Boligprognose for Aarhus Kommune 2016-2029 Boligprognosen for Aarhus Kommune 2016-2029 er en opgørelse af hvor mange nye boliger, der forventes opført i kommunen i de kommende 14 år. Boligprognosen udarbejdes

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4. juni Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4. juni Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 4. juni 2012 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Efter at bygningen Klokkervej 53 er nedbrændt, er der behov for

Læs mere

I forbindelse med FU-forliget blev Børn og Unge anmodet om at tilrettelægge en ny høring vedrørende klubtilbud på Lystrup og Elsted Skole.

I forbindelse med FU-forliget blev Børn og Unge anmodet om at tilrettelægge en ny høring vedrørende klubtilbud på Lystrup og Elsted Skole. Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Orientering 0-18 års anlægsprojekt i Elsted og Lystrup, herunder placering af FU Dette notat indeholder et forslag til, at SFO og FU får fælleslokaler

Læs mere

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal ÅRHUS KOMMUNE Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport 2009 Afrapportering af kriminalitetstal 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10-17 årige i Århus Kommune

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juli 2007 Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juli 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. juli 2007 Moderniserings- og lokaleudbygningsprojekt på Skødstrup Skole til i alt 14,3 mio. kr. Århus Kommune Administrationsafdeling Børn

Læs mere

Med indstillingen skabes nye forbedrede rammer for børn og unge i og omkring Rundhøjskolen.

Med indstillingen skabes nye forbedrede rammer for børn og unge i og omkring Rundhøjskolen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. februar 2016 Anlægsbevilling til RULL-projekt på Rundhøjskolen Med indstillingen skabes nye forbedrede rammer for børn og unge i og

Læs mere

Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole

Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. februar 2016 salg af Vejlby Skole Dispositionsbeløbet fra indstilles anvendt til modernisering af Stensagerskolen og som tilskud til

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C Aarhus Kommunes LokaleBooking Lån Kommunens lokaler og anlæg til fritids- og idrætsaktiviteter Åbningsoversigt sæson 2014-2015 Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende.

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende. I indstillingen Udvidelse af Skødstrup Skole samt reetablering af klub vedtaget af byrådet d. 24. september 2014, fremgår det, at Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 6. september 2011 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000

Læs mere

Indstilling. Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. december 2010 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1.

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 12. februar Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 12. februar Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 12. februar 2013 1. Resume Gennemførelsen af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj medfører, at det er nødvendigt, at Børn og Unge flytter

Læs mere

13 af skolerne i Aarhus Kommune har driftsansvar for svømmehaller, der dels anvendes til skolernes svømmeundervisning og dels af fritidsbrugere.

13 af skolerne i Aarhus Kommune har driftsansvar for svømmehaller, der dels anvendes til skolernes svømmeundervisning og dels af fritidsbrugere. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato Den 5. oktober 2015 Skolesvømmehallers ajourføring og kapacitetsreduktion Indstillingen handler om dels at tilpasse svømmehalskapaciteten

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen.

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen. Bilag 6.1 Den 07. marts 2006 Bilag 1 - Teknisk notat for skolevejsanalyse for Århus Kommune Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering

Læs mere

Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013

Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013 Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013 Indledning og resume: Ved budgetforlig 2011 er der fremsat ønske om en analyse til budget 2013 vedrørende centralisering af tandklinikker

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Indstilling. Grundsalget i Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. maj Århus Kommune

Indstilling. Grundsalget i Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. maj 2007 Grundsalget i 2006 Salgspriser for kommunens erhvervsgrunde 2007. Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Tandplejen Aarhus 1915-2015

Tandplejen Aarhus 1915-2015 1. november 1915 åbnede Århus Skoletandklinik i lejede lokaler hos fattigvæsenet i Graven 21 Den nye skoletandklinik bestod af to klinikker, et venteværelse og et værelse til klinikfrøkenen. Kun de 1.700

Læs mere

Indstilling. Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering af boldbaner

Indstilling. Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering af boldbaner Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. december 2009 Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering

Læs mere

Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen

Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. juni 2016 Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen Bedre sammenhæng og kortere skoleveje 1. Resume I skolestrukturforliget

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Helhedsløsning for Mårslet Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Mårslet Skole, genopretning af facader, ventilation

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune Til Borgmesterens Afdeling Den 10. august 2005 Vedr. indstilling om forslag til strategi og handlingsplan for boligudbygning i Århus Kommune i de kommende år. Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens

Læs mere

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28.

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28. Notat Emne: Til: Kopi: til: Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne for 2013 Den 28. februar 2014 I dette notat redegøres der på et overordnet

Læs mere

Indstilling. Etablering af elektroniske træk i Store Sal i Musikhuset. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Etablering af elektroniske træk i Store Sal i Musikhuset. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. oktober 2007 Etablering af elektroniske træk i Store Sal i Musikhuset Aarhus. 1. Resume Musikhusets eksisterende 65 tæppe- og

Læs mere

Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen i sammenhæng med gennemførelse af helhedsplanen for Viby Syd.

Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen i sammenhæng med gennemførelse af helhedsplanen for Viby Syd. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 21. juni 2017 0-18 års anlægsprojekt i Viby Syd Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 14,85 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Højvangskolen. 1.Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Anlægsbevilling på 14,85 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Højvangskolen. 1.Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 20. oktober 2009 Anlægsbevilling på 14,85 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Højvangskolen. Århus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBU og MKB Dato 1. september 2014 Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Med denne indstilling foreslås

Læs mere

Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C INDSTILLING. Til Århus Byråd Den 18. april 2005 via Magistraten J.nr

Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C INDSTILLING. Til Århus Byråd Den 18. april 2005 via Magistraten J.nr Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april 2005 via Magistraten J.nr. 13.06.05.S29/JTK/05/00294 Ref.: Tlf.nr. KL/jn 8940 4498 Grundsalget i 2004. Salgspriser

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere