Guide til Medarbejderplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til Medarbejderplan"

Transkript

1 Guide til Medarbejderplan Indhold 1. Login og navigation i Medarbejderplan Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse til MUS samt forberedelse og opsamling på MUS Beskedcenter FAQ s vedrørende Medarbejderplan og medarbejder-udviklingssamtaler Support Du kan altid finde den opdaterede udgave af denne guide ved at trykke på knappen Brugerguide i systemet, og du kan printe den aktuelle side eller skema ved at trykke på printerikonet i højre hjørne. Henvend dig til din lokale ressourceperson Tekniske spørgsmål sendes til 1

2 1. Login og navigation i Medarbejderplan Herunder beskrives, hvordan du får adgang til samt navigerer i Medarbejderplan Log på Du får adgang til Medarbejderplan via novell vinduet der findes på dit skrivebord (UCL-programmer ->Fælles programmer). Trykker du på ikonet Medarbejderplan, så åbner WAYF-siden, hvor du skal logge ind. Du kan også logge på Medarbejderplan således (Dette login skal bruges, hvis du ikke logger ind via en UCL- PC) 1) Skriv emus.ucl.dk (bemærk der IKKE er www foran) i browseren. 2) Vælg University College Lillebælt 3) Log ind med samme brugernavn og password som til netværket og f.eks. Fronter. Den første side der vises har to faneblade: Organisation og Personlige data (Se skærmbillede 1.1.1). Skærmbillede Navigation Medarbejderplan er et internetbaseret system, så tilføjelser og ændringer bliver synlige ved at trykke Opdatér. Ønskes en foregående side vist anvendes den grønne tilbagepil øverst i højre hjørne. 2. Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen Herunder findes hjælp til den indledningsvise registrering af personlige data i Medarbejderplan, samt til forberedelse og opsamling på MUS-samtalen. Indledningsvis skal nedenstående udfyldes: Ikke på forhånd udfyldte medarbejderdata (Se afsnit 2.1.1) Udviklingsforløb (Se afsnit 2.1.2) CV-oplysninger (Se afsnit 2.1.3) Jobbeskrivelse (Se afsnit 2.1.4) 2.1 Tilføjelse af data Medarbejderdata Under Medarbejderdata tilføjes de ikke allerede udfyldte data. De automatisk udfyldte felter udfyldes fra SIS, og data kan ikke overskrives manuelt. De manglende data tilføjes ved at taste 2

3 Personlige data > Medarbejderdata Dernæst udfyldes de relevante felter i formularen vist herunder (Se skærmbillede ). Tilføjelse af Medarbejderdata Felter der skal udfyldes, hvis de ikke allerede er det. Skærmbillede

4 2.1.2 Udviklingsforløb (Kun for TAPere) Under udviklingsforløb tilføjes formel uddannelse, efteruddannelse samt andre udviklingsforløb, såsom mentorordning eller jobrotation (Se evt. MUS-vejledningen) ved at taste: Personlige data > udviklingsforløb > indsæt Dernæst udfyldes de relevante felter i formularen som vist herunder i skærmbillede Gymnasium, HH og andre ungdomsuddannelser skal ikke registreres. Tilføjelse af udviklingsforløb Her skrives kategorien af udviklingsaktiviteten Her skrives navnet på din uddannelse eller en overskrift på udviklingsforløbet. Husk altid at skrive det hele som vist for det er kun teksten fra dette felt der vises i portfolioen Her tastes prisen på f.eks. uddannelsesforløbet. Prisen skal altid tastes for udvilkingsforløb der er gennemført efter 1. januar 2012 Her registreres antal timer brugt på udviklingsaktiviteten. Feltet skal altid udfyldes for udviklingsforløb gennemført efter 1. januar Her skrives start- og slutdato for aktiviteten ind 2 Her indskrives og opdateres status for udviklingsforløbet Dette felt er på forhånd udfyldt med den gruppe der vil være hyppigst, men du skal forholde dig til om det gælder i dit tilfælde Skærmbillede Forløbet er nu tilføjet. Husk at tryk opdatér (1) og luk vindue når de nødvendige felter er udfyldt og dernæst tryk opdatér (2) i listen. 4

5 Skærmbillede Rækken kan slettes igen eller redigeres ved at trykke ZOOM > slet række > opdatér Tilføje CV-oplysninger Under CV kan andre CV-oplysninger end personaledata (Se evt. MUS-vejledningen) tilføjes ved at taste Personlige data > CV > indsæt Dernæst udfyldes formularen som vist i skærmbillede Tilføjelse af Andre CV oplysninger Skærmbillede

6 2.1.4 Overføre Link fra UC-viden til Medarbejderplan Alle data under CV-afsnittet kan trækkes fra UC-viden og du skal derefter ikke vedligeholde disse andet end i UC-viden. Du skal: 1) Kopiere linket fra UC-viden 2) Gå ind i Medarbejderplan under fanen: Personlige data > CV > indsæt og så skal du vælge afsnit 3) Lægge linket ind i Medarbejderplan som vist herunder: Link fra UC-viden ind i medarbejderplan Skærmbillede Vigtigt! https:// skal fjernes så linket der overføres ser således ud. Her er et eksempel: 6

7 2.1.5 Tilføje og opdatere jobbeskrivelse FOR UNDERVISERE Jobbeskrivelsen kan tilføjes eller opdateres ved at taste Personlige data > Jobbeskrivelse Som vist i skærmbillede tilføjes jobbetegnelse og den relevante jobgruppe. Dernæst trykkes opdatér. Via linket Tilføj tekstfelter tilføjes tekstfelterne Jobbets opgaver og Jobbets rammer som du kan skrive i. Din beskrivelse af jobbets opgaver og jobbets rammer skal danne baggrund for en drøftelse af sammenhængen mellem rammer, ressourcer og de arbejdsopgaver du udfører samt om sammensætningen af opgaver er optimal og ønskelig for dig og din leder. Jobbeskrivelse Skærmbillede FOR TAP-MEDARBEJDERE OG KONSULENTER Udfyldelse af jobbeskrivelse for TAP-medarbejdere Forud for en MUS-samtale skal udfyldes en individuel jobbeskrivelse. Jobbeskrivelsen skal indtastes i Medarbejderplan under Personlige Data Jobbeskrivelse, og den skal udarbejdes på baggrund af den relevante funktionsbeskrivelse. Oversigt over disse findes på mit.ucl.dk på HR & Kommunikations side vælg TAP-kompetencestrategi i venstre kolonne. Herunder er en guide til, hvordan jobprofilen udfyldes. 7

8 Noter Organisatorisk reference Ansættelsesvilkår i henhold til Ansættelsesbrøk Særlige forhold Arbejdsopgaver Faglige kvalifikationer Personlige kvalifikationer Nødvendige digitale kompetencer Faktiske digitale kompetencer Skal ikke udfyldes Din daglig leder Den overenskomst vedkommende er ansat efter (se ansættelsesbrev eller spørg den relevante lønmedarbejder i Økonomi og Personale). Ugentligt timetal angivet som brøk f.eks. 37/37 ved fuld tid. F.eks. fleksjob, seniorordning osv. Stillingsindehaverens specifikke arbejdsopgaver jf. funktionsbeskrivelsen for den enkelte enheds administrative funktioner (TAP). F.eks.: Har erfaring med at arbejde med større projekter og styre processer i en større organisation projektledelse Har erfaring med at indgå i dialog med medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere med henblik på at omsætte deres behov til handling Har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner og erfaring med mundtlig og skriftlig kommunikation til en bredt sammensat målgruppe F.eks.: Arbejde selvstændigt, systematisk og analytisk samt evner at have mange bolde i luften Er venlig, udadvendt og serviceminded med sans for humor og gode sociale kompetencer Er udviklingsorienteret Her angives, hvilke IT-programmer stillingen kræver digitale kompetencer indenfor. Ud for hvert af de oplistede IT-programmer angives stillingsindehaverens nødvendige kompetenceniveau ud fra niveauerne Novice, Rutineret eller Ekspert (Se definition af begreberne nedenfor). Eksempel: Word: rutineret, TeamShare: rutineret, Medarbejderplan: ekspert osv. Her sammenholdes de nødvendige digitale kompetencer med stillingsindehaverens faktiske digitale kompetencer inden for hvert af IT-programmerne ud fra niveauerne Novice, Rutineret og Ekspert (se definition af begreberne nedenfor) Portfolio Portfolioen (Se skærmbillede ) er en rapport der viser en samlet oversigt over de vigtigste informationer, der er om den relevante person i Medarbejderplan vedrørende: Uddannelser og gennemførte udviklingsforløb Planlagte udviklingsforløb Andre CV oplysninger Jobbeskrivelse Handlingsplan 8

9 Den findes ved at taste Personlige data > portfolio Portfolio Skærmbillede MUS Forberedelse til MUS Når du forbereder dig til MUS skal du udfylde dit MUS-skema og opdatere de informationer der vises i portfolioen. Du kan i afsnit herover se, hvordan de data der vises i portfolioen opdateres/tilføjes. 9

10 Forberedelsesmateriale sendes fra den daglige leder sammen med et forslag til en dato og et tidspunkt for MUS-samtalen. MUS-skemaet findes via linket i mailen fra lederen, eller som vist på skærmbillede via Personlige data > statusoversigt > Ventende dialog-skemaer Statusoversigt Skærmbillede Der kan vendes tilbage til forberedelsen i MUS-skemaet, men husk at tryk Gem efter hver opdatering. Medarbejder og leder skriver i samme skema, og I kan læse hinandens noter Under og efter MUS Under MUS drøftes de emner, der er nævnt i MUS-skemaet. Opfølgningen på MUS-samtalen består af: Konklusionen i MUS-skemaet Handleplan Udviklingsforløb Opfølgningen foregår enten under eller efter MUS-samtalen. Handleplanen viser aftaler der skal følges op på efter MUS-samtalen, men som ikke er aftaler om konkrete kompetenceudviklingsforløb. Du kan se hele din handlingsplan i Portfolioen, mens du kan tilføje punkter eller ændre status i aftalte punkter i handlingsplanen ved at taste Personlige data > Statusoversigt > Vis gennemførte punkter ELLER Vis resterende punkter> Indsæt (Se evt. skærmbillede ) Dernæst udfyldes formularen som vist herunder i skærmbillede ). 10

11 Tilføjelse af punkter i Handlingsplanen Her kan indtil videre kun tastes MUS, men systemet udvides inden længe til andre kategorier af samtaler, hvor det bliver relevant at skelne mellem kategorierne Her tastes en beskrivelse af handlepunktet. Her tastes status på handlepunktet f.eks. ikke startet, i gang, og fuldført Her tastes hvem der er ansvarlig for at fuldføre punktet typisk medarbejder eller leder Skærmbillede Husk at tryk opdatér (1) og luk vindue, når de nødvendige felter er udfyldt, og dernæst tryk opdatér (2) i listen. Herefter kan du i portfolioen se det tilføjede punkt. Punktet kan slettes igen ved at trykke Personlige data > Statusoversigt > Vis gennemførte ELLER Vis resterende punkter > ZOOM > Slet række Skærmbillede Udviklingsforløb er en samlet tabel over dine gennemførte, ønskede og igangværende udviklingsforløb. Du kan se udviklingsforløb i Portfolioen, mens du kan tilføje punkter eller ændre status i aftalte udviklingsforløb som vist i skærmbillede Mellem to MUS-runder Husk at godkend MUS-skemaet enten til MUS-samtalen eller når du efter samtalen har tilføjet konklusionerne fra MUS-samtalen i MUS-skemaet. I mellem to MUS-runder skal du huske, at opdatere status på handleplanerne og udviklingsforløbene. Handlepunkter og udviklingsforløb der aftales mellem to MUS-runder skal også skrives ind i systemet. 11

12 2.3 Søgninger Hvis du øverst i menuen vælger Organisation vises flg. skærmbillede (4.1). Søgning 1 Skærmbillede Kollegaer med ønskede udviklingsforløb eller CV-oplysninger kan søges frem under hhv. Udviklingsforløb og CV oplysninger ved at taste Organisation > Udviklingsforløb (eller CV) > Søgning > Ny Dernæst indskrives søgekriteriet, og når du trykker Søg vises listen af f.eks. medarbejdere der er med i et bestemt netværk. På samme måde kan du søge kollegaer med et særligt kursus i f.eks. et bestemt økonomisystem eller lign. Et eksempel på en søgning vises herunder (Se skærmbillede I eksemplet søges efter en kollega med et IT-kursus i SQL-programmering under udviklingsforløb). Søgning 2 Skærmbillede

13 3. Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse til MUS samt forberedelse og opsamling på MUS Herunder findes hjælp til indkaldelse, forberedelse og opsamling på MUS-samtaler for MUS-ansvarlige. 3.1 MUS Inviter til MUS Start MUS For at starte MUS for en eller flere medarbejdere skal du som vist i skærmbillede taste Organisation > Medarbejdere > Funktioner > Workflow > MUS (relevant medarbejdergruppe Start MUS-Workflow Skærmbillede Dernæst vises skærmbillede

14 Indkaldelse 1 Indkaldelse 2 Skærmbillede Skærmbillede Ved at trykke på den lille pil vises dine medarbejdere i en liste som vist i skærmbillede Brug evt. søgefunktionen Find eller klik på Udvid alle for at finde de relevante medarbejdere. Markér de medarbejdere du vil invitere til MUS. Workflowet startes ved at trykke næste og udfylde ønsket dato, tidspunkt og sted for samtalerne som vist herunder. Derefter sendes automatisk en mail til de(n) medarbejder(e), du har markeret med et link til deres forberedelsesmateriale (Portfolio og MUS-skema). Du modtager en mail med et link til en outlook-invitation du skal åbne og sende til medarbejderen. Aftalen kommer dermed automatisk ind i din og medarbejderens kalender. Aftalen kan rykkes som andre outlookaftaler og varigheden kan tilrettes. Der afsættes automatisk 2 timer til MUS-samtalen i kalenderen, men det kan justeres i outlookinvitationen, fordelt med 1,5 time på selve samtalen og 0,5 time til opfølgning. Afkrydsningsliste Når du har inviteret en medarbejder til MUS så oprettes automatisk en afkrydsningsliste for denne. Den finder du ved at taste Personlige data > Statusoversigt > Åbne (Underafkrydsningslister) 14

15 Statusoversigt Skærmbillede Afkrydsningsliste Skærmbillede Ved at holde markøren over de gule felter vises en boks hvor du kan vælge gå til side dvs. få vist f.eks portfolioen eller feltet kan lukkes. Husk at luk hele listen til slut efter MUS for ellers kan medarbejderen ikke indkaldes til næste MUS-runde. 15

16 3.1.2 Forberedelse af MUS I forberedelsen til den enkelte MUS-samtale skal du bruge medarbejderens MUS-skema og portfolio. For undervisningsfagligt personale skal du også tage stilling til kompetenceprofilen som medarbejderen har udfyldt. Dem finder du som beskrevet i afsnit under overskriften afkrydsningsliste Under eller efter MUS Under eller efter MUS skal tilføjes, konklusioner fra samtalen, udviklingsforløb og handleplaner. Konklusionerne fra MUS skal tilføjes medarbejderens MUS-skema. Hvis du og din medarbejder foretrækker at tilføje konklusionerne under samtalen, så finder du MUS-skemaet som vist i afsnit under overskriften afkrydsningsliste. Hvis du og din medarbejder ikke skriver konklusionerne ind under samtalen, så skal i jf. afkrydsningslisten aftale, hvornår konklusionerne i MUS-skemaet skal være færdige til godkendelse af jer begge. I godkender hver især MUS-skemaet i bunden af dette. Hvis I foretrækker, at tilføje handlepunkter under MUS samtalen, så skal medarbejderen logge ind i Medarbejderplan. Dernæst udfyldes skemaet som vist herunder i skærmbillede Tilføjelse af punkt i handlingsplan Her kan indtil videre kun tastes MUS, men systemet udvides inden længe til andre kategorier af samtaler, hvor det bliver relevant at skelne mellem kategorierne Her tastes en beskrivelse af handlepunktet. Her tastes hvem der er ansvarlig for at fuldføre punktet typisk medarbejder eller leder Her tastes status på handlepunktet f.eks. ikke startet, i gang, og fuldført Skærmbillede

17 For at registrere aftalte udviklingsforløb tastes Organisation > Udviklingsforløb > Indsæt Dernæst udfyldes skemaet som vist side Efter MUS Når du inviterer til MUS-samtalen oprettes som nævnt automatisk en afkrydsningsliste for hver medarbejder. Det er vigtigt den afsluttes i forbindelse med, eller efter MUS-samtalen, for at medarbejderen kan indkaldes til næste MUS-runde. Du kan se hvor du finder den under afsnit Søgninger Du kan foretage forskellige søgninger under fanen Organisation Du kan søge efter medarbejdere udfra: Udviklingsforløb (Under Organisation > udviklingsforløb) CV oplysninger (Under organisation > CV-oplysninger) For en søgning i f.eks. udviklingsforløb tastes Organisation >udviklingsforløb > Søgning > Ny og så skrives søgeordet Tryk på Søg, og herefter vises listen af medarbejdere med det ønskede udviklingsforløb. Bemærk: Her kan søges på status for udviklingsforløbet, så det kun er de afsluttede udviklingsforløb der vises. Et eksempel på en søgning efter medarbejdere med et afsluttet kursus i SQL-programmering vises i skærmbillede Eksempel på søgning Skærmbillede

18 3.3. Rapporter Under Quick rapporter (Se skærmbillede 5.1) er der mulighed for at trække rapporter om udviklingsaktiviteter for hele organisationen, ved at klikke på Specificer. Dokumentserier giver dig mulighed for at printe Portfolioer eller Jobbeskrivelser for flere medarbejdere på en gang. Rapporter Skærmbillede Personlige data Personlige data er den MUS-ansvarliges personlige faneblad som medarbejder. Når du skal oprette de data som er nødvendige i systemet inden i din MUS bedes du anvende afsnit 2 i denne vejledning. 4. Beskedcenter Beskedcenter findes under fanen Personlige data I Beskedcenter gemmes de mails der sendes via systemet. 18

19 5. FAQ s vedrørende Medarbejderplan og medarbejder-udviklingssamtaler Q1: Hvordan logger jeg ind i systemet? 1) Skriv emus.ucl.dk (bemærk der IKKE er www foran) i browseren. 2) Tryk University College Lillebælt 3) Log ind med samme brugernavn og password som til netværket og f.eks. Fronter. Q2: Hvor finder jeg MUS-vejledningen? Den findes i Løn og personales Fronterrum ligesom brugervejledningen til systemet der også kan nås via knappen Brugerguide i højre hjørne af systemet Q3: Hvordan skal man bruge portfolioen? Portfolioen er en rapport over alle de data medarbejderen har tastet ind. Den giver et godt overblik til forberedelsen på MUS-samtalen for både medarbejder og leder. Medarbejdere Q1: Hvordan finder jeg MUS-skemaet? Du kan få adgang til MUS-skemaet via et link i mailen fra din leder med indbydelsen til MUS-samtalen eller ved at trykke Personlige data > Statusoversigt > ventende dialogskemaer Q2: Hvorfor kan jeg ikke se et tilføjet udviklingsforløb i portfolioen? Det er fordi der ikke er tilføjet en status for udviklingsforløbet. Det gør du ved at åbne formularen for udviklingsforløbet og taste en status f.eks. afsluttet med eksamen. Q3: Hvilke udviklingsforløb skal der tastes pris og timer Der skal tastes timer for alle udviklingsforløb. Ved kurser, seminarer og uddannelse er det de timer der er programsat, men ikke f.eks. transport og forberedelse. Der skal tilføjes en pris for udviklingsforløb i de tilfælde, hvor der er en ekstern pris f.eks. en kursusafgift eller et deltagergebyr ved en konference. Udgifter til evt. bøger skal også indregnes, når der er tale om en uddannelse. Transport og den interne pris i form af f.eks lønnen skal ikke indregnes. MUS-ansvarlige Q1: Hvordan indkalder jeg til MUS? 19

20 Du taster Organisation > Medarbejdere > Funktioner > Workflow Q2: Hvordan finder jeg medarbejderens MUS-skema og evt. kompetenceprofil? Du taster Personlige data > Statusoversigt > Som ansvarlig Åbne (under afkrydsningslister) Q3: Hvorfor skal der kun tilføjes et starttidspunkt for MUS-samtalen og ikke et sluttidspunkt? Som standard afsættes to timer til samtalen, men det kan ændres i den outlookaftale der automatisk sendes til din mailadresse og som du skal videresende til medarbejderen. Q4: Hvilke værktøjer er der til opfølgning på MUS? Taster du personlige data > statusoversigt kan du se alle afkrydsningslister. Denne kan du anvende til at holde styr på hvor langt den enkelte MUSsamtale er. Denne liste skal lukkes, når samtalen er afsluttet. Listen over afkrydsningslister viser altså uafsluttede MUS-forløb. Du kan finde frem til en oversigt over handlepunkter ved at taste: dialog > handlingsplaner. Her ser du en liste over alle de aftalte handlepunkter med dine medarbejdere. Taster du Dialog > statistik og udfylder som minimum runde og skema, så kan du få data over besvarelserne fra din afdeling i MUS-skemaerne. Det er særlig relevant jf. skaléringsspørgsmålene. Se også spørgsmål 5 herunder. Q5: Kan jeg trække data på afdelingsniveau omkring udviklingsforløb? Du kan trække rapporter der viser data om udviklingsforløb ved at taste Rapporter > Quick rapporter 20

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY Log på Log på http://www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer Firma ID: sosuherning Password: (er tidligere blevet udsendt på mail, hvorefter du er blevet

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

Log på... 1 MUS... 1 Rekruttering, behandling af ansøgere... 6 Øvrigt om INNOMATE HR Medarbejderplan... 9

Log på... 1 MUS... 1 Rekruttering, behandling af ansøgere... 6 Øvrigt om INNOMATE HR Medarbejderplan... 9 Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: Log på... 1 MUS... 1 Rekruttering, behandling af ansøgere... 6 Øvrigt om INNOMATE HR Medarbejderplan... 9 Log på Hvis du er A-netsbruger og er logget på,

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Medarbejderguide - grundlæggende

Medarbejderguide - grundlæggende Medarbejderguide - grundlæggende Er du i tvivl om noget i forbindelse med INNOMATE HR Medarbejderplan eller denne guide, er du velkommen til at henvende dig til Linnea Peitersen. Login Du logger dig ind

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Godkendt af HSU den 31. oktober 2011

Godkendt af HSU den 31. oktober 2011 Godkendt af HSU den 31. oktober 2011 Medarbejderudviklingssamtale (MUS) Dette MUS-skema anvendes af både dig og din leder ved forberedelsen til din MUS-samtale. Formålet med MUS er: - at give den enkelte

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelse, området Pædagogik Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på Pædagogisk diplomuddannelse Sådan logger du

Læs mere

1. Når du skal logge på

1. Når du skal logge på 1. Når du skal logge på Du skal ind på internettet for at komme i gang. Adressen er: hrm.ika.as Herefter skriver du dit brugernavn og password i denne boks. Du kommer nu ind på en side, som kan se sådan

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Brugervejledning til Djurspakken

Brugervejledning til Djurspakken Brugervejledning til Djurspakken Indtast www.djurspakken.dk i din WEB browser Login ved at klikke på login i øverst højre hjørne Indtast det tilsendte brugernavn og password husk at vælge domæne djurspakken.dk

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer Indhold Indledning... 2 Spørgsmål og svar... 2 Trin 1. Opstart af APV... 2 Start APV-periode... 6 Indtast antal medarbejdere... 9

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL

Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL Formålet med den årlige medarbejderudviklingssamtale er, at den skal understøtte personaleudviklingen til gavn for den enkelte medarbejder samt for THL som

Læs mere

Brugermanual for ledere til RMUK. - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser

Brugermanual for ledere til RMUK. - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Brugermanual for ledere til RMUK - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Version Februar 2014 Denne manual beskriver de funktioner der er relevant for dig som leder.

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Frontend redigering af kredssider og brug af kalender Logge ind og lave simpel redigering... Side 2-3 Opret ny side... Side 4 Læg billede

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Gode råd til dig, der snart skal afholde Mus

Gode råd til dig, der snart skal afholde Mus UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Gode råd til dig, der snart skal afholde Mus HR og Kommunikation 1. Gode råd til dig, der snart skal afholde Medarbejderudviklingssamtale (Mus) Skal du snart afholde din årlige

Læs mere

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler Sådan opretter du kursusforløb Vejledning til virksomheder og skoler 2 Som bruger på amukurs.dk kan du skræddersy efteruddannelse til medarbejdere og kursister Med mere end 3.000 kurser, kan det være svært

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 2017 BI Fodbold Guide til brug af Conventus. Billund Idrætsforenings medlemssystem for trænere og holdledere. Indhold FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 4 Vis info... 5 Log... 5

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

1 Quick Guide: GynZone Licens Administrator på

1 Quick Guide: GynZone Licens Administrator på 1 Quick Guide: GynZone Licens Administrator på www.gynzone.dk VELKOMMEN SOM ADMINISTATOR AF LICENSER PÅ JERES INSTITUTION J 1: Du modtager en aktiveringsmail fra GynZone med et link til at logge ind. Når

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP KONTAKT NIRAS A/S T: 8732 3232 E: vaegtstop@niras.dk Introduktion til vejledningen Denne vejledning beskriver, hvordan man indsamler, indtaster og monitorerer data

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

MASCOT SmartStore Quick guide

MASCOT SmartStore Quick guide Indholdsfortegnelse Login... 2 Glemt Adgangskode... 2 Startsiden... 3 Ny ordre... 4 Ordreinformation / frigiv ordren... 8 Ordrebekræftelse... 9 Følg din ordre... 9 Min profil... 11 Egne notater:... 12

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

BiBop. BogInfo i Bogportalen. Brugervejledning. Boghandelens IT 1

BiBop. BogInfo i Bogportalen. Brugervejledning. Boghandelens IT 1 BiBop BogInfo i Bogportalen Brugervejledning Boghandelens IT 1 Log på Du åbner BiBop ved at trykke på ikonet med den grønne ugle på din computers skrivebord. Du logger på med dit password og brugernavn

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

LEVER værktøj til anerkendelse af realkomptencer Vejledning

LEVER værktøj til anerkendelse af realkomptencer Vejledning Modelling informal learning and transversal competences in the voluntary service experience to increase employment and mobility of citizens - LEVER 2014-1-IT01-KA200-002618 LEVER værktøj til anerkendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

IndFak Modtager manual

IndFak Modtager manual IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

Vejledning til at oprette CV på Jobnet

Vejledning til at oprette CV på Jobnet Vejledning til at oprette CV på Jobnet Du skal udfylde dit CV så godt som muligt, fordi: jobcentret og FOAs A-kasse så bedre kan hjælpe dig med at finde en arbejdsgiver, der søger en medarbejder med dine

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Denne vejledning forklarer, hvordan man definerer en overnatningsplads

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

webmail Outlook web application webmail

webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail indhold Tilgå webmailen 1 Sende emails 2 Oprette et møde 4 Tilføje en funktionspostkasse 5 Vise ugenumre

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Brugermanual til RMUK - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser

Brugermanual til RMUK - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Brugermanual til RMUK - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Version Februar 2014 RMUK er systemet du skal anvende når; du vil forberede dig til din udviklingssamtale,

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING UH R MUS - LEDER UHR-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til U s MUS-koncept i UHR til ledere, der skal afholde MUS. RHUS UNIVERSITET 1 KVIKGUIDE TIL

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere