Guide til Medarbejderplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til Medarbejderplan"

Transkript

1 Guide til Medarbejderplan Indhold 1. Login og navigation i Medarbejderplan Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse til MUS samt forberedelse og opsamling på MUS Beskedcenter FAQ s vedrørende Medarbejderplan og medarbejder-udviklingssamtaler Support Du kan altid finde den opdaterede udgave af denne guide ved at trykke på knappen Brugerguide i systemet, og du kan printe den aktuelle side eller skema ved at trykke på printerikonet i højre hjørne. Henvend dig til din lokale ressourceperson Tekniske spørgsmål sendes til 1

2 1. Login og navigation i Medarbejderplan Herunder beskrives, hvordan du får adgang til samt navigerer i Medarbejderplan Log på Du får adgang til Medarbejderplan via novell vinduet der findes på dit skrivebord (UCL-programmer ->Fælles programmer). Trykker du på ikonet Medarbejderplan, så åbner WAYF-siden, hvor du skal logge ind. Du kan også logge på Medarbejderplan således (Dette login skal bruges, hvis du ikke logger ind via en UCL- PC) 1) Skriv emus.ucl.dk (bemærk der IKKE er www foran) i browseren. 2) Vælg University College Lillebælt 3) Log ind med samme brugernavn og password som til netværket og f.eks. Fronter. Den første side der vises har to faneblade: Organisation og Personlige data (Se skærmbillede 1.1.1). Skærmbillede Navigation Medarbejderplan er et internetbaseret system, så tilføjelser og ændringer bliver synlige ved at trykke Opdatér. Ønskes en foregående side vist anvendes den grønne tilbagepil øverst i højre hjørne. 2. Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen Herunder findes hjælp til den indledningsvise registrering af personlige data i Medarbejderplan, samt til forberedelse og opsamling på MUS-samtalen. Indledningsvis skal nedenstående udfyldes: Ikke på forhånd udfyldte medarbejderdata (Se afsnit 2.1.1) Udviklingsforløb (Se afsnit 2.1.2) CV-oplysninger (Se afsnit 2.1.3) Jobbeskrivelse (Se afsnit 2.1.4) 2.1 Tilføjelse af data Medarbejderdata Under Medarbejderdata tilføjes de ikke allerede udfyldte data. De automatisk udfyldte felter udfyldes fra SIS, og data kan ikke overskrives manuelt. De manglende data tilføjes ved at taste 2

3 Personlige data > Medarbejderdata Dernæst udfyldes de relevante felter i formularen vist herunder (Se skærmbillede ). Tilføjelse af Medarbejderdata Felter der skal udfyldes, hvis de ikke allerede er det. Skærmbillede

4 2.1.2 Udviklingsforløb (Kun for TAPere) Under udviklingsforløb tilføjes formel uddannelse, efteruddannelse samt andre udviklingsforløb, såsom mentorordning eller jobrotation (Se evt. MUS-vejledningen) ved at taste: Personlige data > udviklingsforløb > indsæt Dernæst udfyldes de relevante felter i formularen som vist herunder i skærmbillede Gymnasium, HH og andre ungdomsuddannelser skal ikke registreres. Tilføjelse af udviklingsforløb Her skrives kategorien af udviklingsaktiviteten Her skrives navnet på din uddannelse eller en overskrift på udviklingsforløbet. Husk altid at skrive det hele som vist for det er kun teksten fra dette felt der vises i portfolioen Her tastes prisen på f.eks. uddannelsesforløbet. Prisen skal altid tastes for udvilkingsforløb der er gennemført efter 1. januar 2012 Her registreres antal timer brugt på udviklingsaktiviteten. Feltet skal altid udfyldes for udviklingsforløb gennemført efter 1. januar Her skrives start- og slutdato for aktiviteten ind 2 Her indskrives og opdateres status for udviklingsforløbet Dette felt er på forhånd udfyldt med den gruppe der vil være hyppigst, men du skal forholde dig til om det gælder i dit tilfælde Skærmbillede Forløbet er nu tilføjet. Husk at tryk opdatér (1) og luk vindue når de nødvendige felter er udfyldt og dernæst tryk opdatér (2) i listen. 4

5 Skærmbillede Rækken kan slettes igen eller redigeres ved at trykke ZOOM > slet række > opdatér Tilføje CV-oplysninger Under CV kan andre CV-oplysninger end personaledata (Se evt. MUS-vejledningen) tilføjes ved at taste Personlige data > CV > indsæt Dernæst udfyldes formularen som vist i skærmbillede Tilføjelse af Andre CV oplysninger Skærmbillede

6 2.1.4 Overføre Link fra UC-viden til Medarbejderplan Alle data under CV-afsnittet kan trækkes fra UC-viden og du skal derefter ikke vedligeholde disse andet end i UC-viden. Du skal: 1) Kopiere linket fra UC-viden 2) Gå ind i Medarbejderplan under fanen: Personlige data > CV > indsæt og så skal du vælge afsnit 3) Lægge linket ind i Medarbejderplan som vist herunder: Link fra UC-viden ind i medarbejderplan Skærmbillede Vigtigt! https:// skal fjernes så linket der overføres ser således ud. Her er et eksempel: 6

7 2.1.5 Tilføje og opdatere jobbeskrivelse FOR UNDERVISERE Jobbeskrivelsen kan tilføjes eller opdateres ved at taste Personlige data > Jobbeskrivelse Som vist i skærmbillede tilføjes jobbetegnelse og den relevante jobgruppe. Dernæst trykkes opdatér. Via linket Tilføj tekstfelter tilføjes tekstfelterne Jobbets opgaver og Jobbets rammer som du kan skrive i. Din beskrivelse af jobbets opgaver og jobbets rammer skal danne baggrund for en drøftelse af sammenhængen mellem rammer, ressourcer og de arbejdsopgaver du udfører samt om sammensætningen af opgaver er optimal og ønskelig for dig og din leder. Jobbeskrivelse Skærmbillede FOR TAP-MEDARBEJDERE OG KONSULENTER Udfyldelse af jobbeskrivelse for TAP-medarbejdere Forud for en MUS-samtale skal udfyldes en individuel jobbeskrivelse. Jobbeskrivelsen skal indtastes i Medarbejderplan under Personlige Data Jobbeskrivelse, og den skal udarbejdes på baggrund af den relevante funktionsbeskrivelse. Oversigt over disse findes på mit.ucl.dk på HR & Kommunikations side vælg TAP-kompetencestrategi i venstre kolonne. Herunder er en guide til, hvordan jobprofilen udfyldes. 7

8 Noter Organisatorisk reference Ansættelsesvilkår i henhold til Ansættelsesbrøk Særlige forhold Arbejdsopgaver Faglige kvalifikationer Personlige kvalifikationer Nødvendige digitale kompetencer Faktiske digitale kompetencer Skal ikke udfyldes Din daglig leder Den overenskomst vedkommende er ansat efter (se ansættelsesbrev eller spørg den relevante lønmedarbejder i Økonomi og Personale). Ugentligt timetal angivet som brøk f.eks. 37/37 ved fuld tid. F.eks. fleksjob, seniorordning osv. Stillingsindehaverens specifikke arbejdsopgaver jf. funktionsbeskrivelsen for den enkelte enheds administrative funktioner (TAP). F.eks.: Har erfaring med at arbejde med større projekter og styre processer i en større organisation projektledelse Har erfaring med at indgå i dialog med medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere med henblik på at omsætte deres behov til handling Har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner og erfaring med mundtlig og skriftlig kommunikation til en bredt sammensat målgruppe F.eks.: Arbejde selvstændigt, systematisk og analytisk samt evner at have mange bolde i luften Er venlig, udadvendt og serviceminded med sans for humor og gode sociale kompetencer Er udviklingsorienteret Her angives, hvilke IT-programmer stillingen kræver digitale kompetencer indenfor. Ud for hvert af de oplistede IT-programmer angives stillingsindehaverens nødvendige kompetenceniveau ud fra niveauerne Novice, Rutineret eller Ekspert (Se definition af begreberne nedenfor). Eksempel: Word: rutineret, TeamShare: rutineret, Medarbejderplan: ekspert osv. Her sammenholdes de nødvendige digitale kompetencer med stillingsindehaverens faktiske digitale kompetencer inden for hvert af IT-programmerne ud fra niveauerne Novice, Rutineret og Ekspert (se definition af begreberne nedenfor) Portfolio Portfolioen (Se skærmbillede ) er en rapport der viser en samlet oversigt over de vigtigste informationer, der er om den relevante person i Medarbejderplan vedrørende: Uddannelser og gennemførte udviklingsforløb Planlagte udviklingsforløb Andre CV oplysninger Jobbeskrivelse Handlingsplan 8

9 Den findes ved at taste Personlige data > portfolio Portfolio Skærmbillede MUS Forberedelse til MUS Når du forbereder dig til MUS skal du udfylde dit MUS-skema og opdatere de informationer der vises i portfolioen. Du kan i afsnit herover se, hvordan de data der vises i portfolioen opdateres/tilføjes. 9

10 Forberedelsesmateriale sendes fra den daglige leder sammen med et forslag til en dato og et tidspunkt for MUS-samtalen. MUS-skemaet findes via linket i mailen fra lederen, eller som vist på skærmbillede via Personlige data > statusoversigt > Ventende dialog-skemaer Statusoversigt Skærmbillede Der kan vendes tilbage til forberedelsen i MUS-skemaet, men husk at tryk Gem efter hver opdatering. Medarbejder og leder skriver i samme skema, og I kan læse hinandens noter Under og efter MUS Under MUS drøftes de emner, der er nævnt i MUS-skemaet. Opfølgningen på MUS-samtalen består af: Konklusionen i MUS-skemaet Handleplan Udviklingsforløb Opfølgningen foregår enten under eller efter MUS-samtalen. Handleplanen viser aftaler der skal følges op på efter MUS-samtalen, men som ikke er aftaler om konkrete kompetenceudviklingsforløb. Du kan se hele din handlingsplan i Portfolioen, mens du kan tilføje punkter eller ændre status i aftalte punkter i handlingsplanen ved at taste Personlige data > Statusoversigt > Vis gennemførte punkter ELLER Vis resterende punkter> Indsæt (Se evt. skærmbillede ) Dernæst udfyldes formularen som vist herunder i skærmbillede ). 10

11 Tilføjelse af punkter i Handlingsplanen Her kan indtil videre kun tastes MUS, men systemet udvides inden længe til andre kategorier af samtaler, hvor det bliver relevant at skelne mellem kategorierne Her tastes en beskrivelse af handlepunktet. Her tastes status på handlepunktet f.eks. ikke startet, i gang, og fuldført Her tastes hvem der er ansvarlig for at fuldføre punktet typisk medarbejder eller leder Skærmbillede Husk at tryk opdatér (1) og luk vindue, når de nødvendige felter er udfyldt, og dernæst tryk opdatér (2) i listen. Herefter kan du i portfolioen se det tilføjede punkt. Punktet kan slettes igen ved at trykke Personlige data > Statusoversigt > Vis gennemførte ELLER Vis resterende punkter > ZOOM > Slet række Skærmbillede Udviklingsforløb er en samlet tabel over dine gennemførte, ønskede og igangværende udviklingsforløb. Du kan se udviklingsforløb i Portfolioen, mens du kan tilføje punkter eller ændre status i aftalte udviklingsforløb som vist i skærmbillede Mellem to MUS-runder Husk at godkend MUS-skemaet enten til MUS-samtalen eller når du efter samtalen har tilføjet konklusionerne fra MUS-samtalen i MUS-skemaet. I mellem to MUS-runder skal du huske, at opdatere status på handleplanerne og udviklingsforløbene. Handlepunkter og udviklingsforløb der aftales mellem to MUS-runder skal også skrives ind i systemet. 11

12 2.3 Søgninger Hvis du øverst i menuen vælger Organisation vises flg. skærmbillede (4.1). Søgning 1 Skærmbillede Kollegaer med ønskede udviklingsforløb eller CV-oplysninger kan søges frem under hhv. Udviklingsforløb og CV oplysninger ved at taste Organisation > Udviklingsforløb (eller CV) > Søgning > Ny Dernæst indskrives søgekriteriet, og når du trykker Søg vises listen af f.eks. medarbejdere der er med i et bestemt netværk. På samme måde kan du søge kollegaer med et særligt kursus i f.eks. et bestemt økonomisystem eller lign. Et eksempel på en søgning vises herunder (Se skærmbillede I eksemplet søges efter en kollega med et IT-kursus i SQL-programmering under udviklingsforløb). Søgning 2 Skærmbillede

13 3. Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse til MUS samt forberedelse og opsamling på MUS Herunder findes hjælp til indkaldelse, forberedelse og opsamling på MUS-samtaler for MUS-ansvarlige. 3.1 MUS Inviter til MUS Start MUS For at starte MUS for en eller flere medarbejdere skal du som vist i skærmbillede taste Organisation > Medarbejdere > Funktioner > Workflow > MUS (relevant medarbejdergruppe Start MUS-Workflow Skærmbillede Dernæst vises skærmbillede

14 Indkaldelse 1 Indkaldelse 2 Skærmbillede Skærmbillede Ved at trykke på den lille pil vises dine medarbejdere i en liste som vist i skærmbillede Brug evt. søgefunktionen Find eller klik på Udvid alle for at finde de relevante medarbejdere. Markér de medarbejdere du vil invitere til MUS. Workflowet startes ved at trykke næste og udfylde ønsket dato, tidspunkt og sted for samtalerne som vist herunder. Derefter sendes automatisk en mail til de(n) medarbejder(e), du har markeret med et link til deres forberedelsesmateriale (Portfolio og MUS-skema). Du modtager en mail med et link til en outlook-invitation du skal åbne og sende til medarbejderen. Aftalen kommer dermed automatisk ind i din og medarbejderens kalender. Aftalen kan rykkes som andre outlookaftaler og varigheden kan tilrettes. Der afsættes automatisk 2 timer til MUS-samtalen i kalenderen, men det kan justeres i outlookinvitationen, fordelt med 1,5 time på selve samtalen og 0,5 time til opfølgning. Afkrydsningsliste Når du har inviteret en medarbejder til MUS så oprettes automatisk en afkrydsningsliste for denne. Den finder du ved at taste Personlige data > Statusoversigt > Åbne (Underafkrydsningslister) 14

15 Statusoversigt Skærmbillede Afkrydsningsliste Skærmbillede Ved at holde markøren over de gule felter vises en boks hvor du kan vælge gå til side dvs. få vist f.eks portfolioen eller feltet kan lukkes. Husk at luk hele listen til slut efter MUS for ellers kan medarbejderen ikke indkaldes til næste MUS-runde. 15

16 3.1.2 Forberedelse af MUS I forberedelsen til den enkelte MUS-samtale skal du bruge medarbejderens MUS-skema og portfolio. For undervisningsfagligt personale skal du også tage stilling til kompetenceprofilen som medarbejderen har udfyldt. Dem finder du som beskrevet i afsnit under overskriften afkrydsningsliste Under eller efter MUS Under eller efter MUS skal tilføjes, konklusioner fra samtalen, udviklingsforløb og handleplaner. Konklusionerne fra MUS skal tilføjes medarbejderens MUS-skema. Hvis du og din medarbejder foretrækker at tilføje konklusionerne under samtalen, så finder du MUS-skemaet som vist i afsnit under overskriften afkrydsningsliste. Hvis du og din medarbejder ikke skriver konklusionerne ind under samtalen, så skal i jf. afkrydsningslisten aftale, hvornår konklusionerne i MUS-skemaet skal være færdige til godkendelse af jer begge. I godkender hver især MUS-skemaet i bunden af dette. Hvis I foretrækker, at tilføje handlepunkter under MUS samtalen, så skal medarbejderen logge ind i Medarbejderplan. Dernæst udfyldes skemaet som vist herunder i skærmbillede Tilføjelse af punkt i handlingsplan Her kan indtil videre kun tastes MUS, men systemet udvides inden længe til andre kategorier af samtaler, hvor det bliver relevant at skelne mellem kategorierne Her tastes en beskrivelse af handlepunktet. Her tastes hvem der er ansvarlig for at fuldføre punktet typisk medarbejder eller leder Her tastes status på handlepunktet f.eks. ikke startet, i gang, og fuldført Skærmbillede

17 For at registrere aftalte udviklingsforløb tastes Organisation > Udviklingsforløb > Indsæt Dernæst udfyldes skemaet som vist side Efter MUS Når du inviterer til MUS-samtalen oprettes som nævnt automatisk en afkrydsningsliste for hver medarbejder. Det er vigtigt den afsluttes i forbindelse med, eller efter MUS-samtalen, for at medarbejderen kan indkaldes til næste MUS-runde. Du kan se hvor du finder den under afsnit Søgninger Du kan foretage forskellige søgninger under fanen Organisation Du kan søge efter medarbejdere udfra: Udviklingsforløb (Under Organisation > udviklingsforløb) CV oplysninger (Under organisation > CV-oplysninger) For en søgning i f.eks. udviklingsforløb tastes Organisation >udviklingsforløb > Søgning > Ny og så skrives søgeordet Tryk på Søg, og herefter vises listen af medarbejdere med det ønskede udviklingsforløb. Bemærk: Her kan søges på status for udviklingsforløbet, så det kun er de afsluttede udviklingsforløb der vises. Et eksempel på en søgning efter medarbejdere med et afsluttet kursus i SQL-programmering vises i skærmbillede Eksempel på søgning Skærmbillede

18 3.3. Rapporter Under Quick rapporter (Se skærmbillede 5.1) er der mulighed for at trække rapporter om udviklingsaktiviteter for hele organisationen, ved at klikke på Specificer. Dokumentserier giver dig mulighed for at printe Portfolioer eller Jobbeskrivelser for flere medarbejdere på en gang. Rapporter Skærmbillede Personlige data Personlige data er den MUS-ansvarliges personlige faneblad som medarbejder. Når du skal oprette de data som er nødvendige i systemet inden i din MUS bedes du anvende afsnit 2 i denne vejledning. 4. Beskedcenter Beskedcenter findes under fanen Personlige data I Beskedcenter gemmes de mails der sendes via systemet. 18

19 5. FAQ s vedrørende Medarbejderplan og medarbejder-udviklingssamtaler Q1: Hvordan logger jeg ind i systemet? 1) Skriv emus.ucl.dk (bemærk der IKKE er www foran) i browseren. 2) Tryk University College Lillebælt 3) Log ind med samme brugernavn og password som til netværket og f.eks. Fronter. Q2: Hvor finder jeg MUS-vejledningen? Den findes i Løn og personales Fronterrum ligesom brugervejledningen til systemet der også kan nås via knappen Brugerguide i højre hjørne af systemet Q3: Hvordan skal man bruge portfolioen? Portfolioen er en rapport over alle de data medarbejderen har tastet ind. Den giver et godt overblik til forberedelsen på MUS-samtalen for både medarbejder og leder. Medarbejdere Q1: Hvordan finder jeg MUS-skemaet? Du kan få adgang til MUS-skemaet via et link i mailen fra din leder med indbydelsen til MUS-samtalen eller ved at trykke Personlige data > Statusoversigt > ventende dialogskemaer Q2: Hvorfor kan jeg ikke se et tilføjet udviklingsforløb i portfolioen? Det er fordi der ikke er tilføjet en status for udviklingsforløbet. Det gør du ved at åbne formularen for udviklingsforløbet og taste en status f.eks. afsluttet med eksamen. Q3: Hvilke udviklingsforløb skal der tastes pris og timer Der skal tastes timer for alle udviklingsforløb. Ved kurser, seminarer og uddannelse er det de timer der er programsat, men ikke f.eks. transport og forberedelse. Der skal tilføjes en pris for udviklingsforløb i de tilfælde, hvor der er en ekstern pris f.eks. en kursusafgift eller et deltagergebyr ved en konference. Udgifter til evt. bøger skal også indregnes, når der er tale om en uddannelse. Transport og den interne pris i form af f.eks lønnen skal ikke indregnes. MUS-ansvarlige Q1: Hvordan indkalder jeg til MUS? 19

20 Du taster Organisation > Medarbejdere > Funktioner > Workflow Q2: Hvordan finder jeg medarbejderens MUS-skema og evt. kompetenceprofil? Du taster Personlige data > Statusoversigt > Som ansvarlig Åbne (under afkrydsningslister) Q3: Hvorfor skal der kun tilføjes et starttidspunkt for MUS-samtalen og ikke et sluttidspunkt? Som standard afsættes to timer til samtalen, men det kan ændres i den outlookaftale der automatisk sendes til din mailadresse og som du skal videresende til medarbejderen. Q4: Hvilke værktøjer er der til opfølgning på MUS? Taster du personlige data > statusoversigt kan du se alle afkrydsningslister. Denne kan du anvende til at holde styr på hvor langt den enkelte MUSsamtale er. Denne liste skal lukkes, når samtalen er afsluttet. Listen over afkrydsningslister viser altså uafsluttede MUS-forløb. Du kan finde frem til en oversigt over handlepunkter ved at taste: dialog > handlingsplaner. Her ser du en liste over alle de aftalte handlepunkter med dine medarbejdere. Taster du Dialog > statistik og udfylder som minimum runde og skema, så kan du få data over besvarelserne fra din afdeling i MUS-skemaerne. Det er særlig relevant jf. skaléringsspørgsmålene. Se også spørgsmål 5 herunder. Q5: Kan jeg trække data på afdelingsniveau omkring udviklingsforløb? Du kan trække rapporter der viser data om udviklingsforløb ved at taste Rapporter > Quick rapporter 20

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY Log på Log på http://www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer Firma ID: sosuherning Password: (er tidligere blevet udsendt på mail, hvorefter du er blevet

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Arrangementer i Listevisning

Arrangementer i Listevisning Kort introduktion til Typo3-plugin ARRANGEMENTER. De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser (Internet Explorer er den almindeligste),

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Denne vejledning forklarer, hvordan man definerer en overnatningsplads

Læs mere

Brugermanual for ledere til RMUK. - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser

Brugermanual for ledere til RMUK. - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Brugermanual for ledere til RMUK - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Version Februar 2014 Denne manual beskriver de funktioner der er relevant for dig som leder.

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler Sådan opretter du kursusforløb Vejledning til virksomheder og skoler 2 Som bruger på amukurs.dk kan du skræddersy efteruddannelse til medarbejdere og kursister Med mere end 3.000 kurser, kan det være svært

Læs mere

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09 1 Den første gangg du logger på PURE I programmet PURE har du mulighed for at inddatere egen videnproduktion og at oprette en profil. Den første gang, du logger på skal du træffe en række valg. Når du

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

1. Når du skal logge på

1. Når du skal logge på 1. Når du skal logge på Du skal ind på internettet for at komme i gang. Adressen er: hrm.ika.as Herefter skriver du dit brugernavn og password i denne boks. Du kommer nu ind på en side, som kan se sådan

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Webzoo Joomla Beginners Guide

Webzoo Joomla Beginners Guide Webzoo Joomla Beginners Guide Indholdsfortegnelse Joomla Vejledning 2 FTP-opsætning 2 Sektioner, Kategorier og Indhold 3 Sektioner 4 Kategorier 5 Artikler 6 Artikler - Indsæt billede 7 Artikler - Indsæt

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Computer med kabel computer trådløs - router modem stikdåse verden udenfor Internetadresser Hovedregel eksempel: www.gammelby.eu (1 punktum

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere