Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Dynamics C5 Version 2012"

Transkript

1 Microsoft Dynamics C5 Vsion 2012 Supvisor Copyright 2011 Microsoft. C5 et varemærke, d tilhør Microsoft. Produkt og firma nævnt i dette dokument varemærk, d tilhør des respektive eje. Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives - helt ell delvist hvken på tryk ell i anden form uden forudgående tilladelse fra Microsoft. Indholdet i dette dokument kan ændres uden varsel. D tages forbehold for tryk- og stavefejl. Microsoft Development Cent Copenhagen, Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbæk, Danmark Tlf.: ,

2 Indholdsfortegnelse Indledning Fil og systemovsigt... 6 Placing af fil... 6 Datafil... 7 Databeskrivelsesfil... 7 Systemfil... 7 Brugstyringsfil... 9 Menufil... 9 Programafviklingsfil Hjælpefil Labelfil Opstartsparametre Parametovsigt Specielle parametre Eksempl på parametangivels Huskeliste: Opstartsparametre Opgav: Opstartsparametre Bruge, grupp og rettighed Bruge Grupp Knytte bruge til grupp / gruppe til bruge Rettighed kartotek Rettighed process Rettighed applikationselement Struktur Praktiske tips Huskeliste: Bruge, grupp og rettighed Opgav: Bruge, grupp og rettighed Brugprofil Opsætning af brugprofil Huskeliste: Brugprofil Opgav: Brugprofil Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 2

3 5. Dokumentstyring og Print2Office Krav til opsætning før d kan udskrives til MS Office Fremgangsmåde ved udskrivning til MS Office Dokumenttyp og skabelon Ændring af skabelonne Automatisk ovførsel af adresse ved print til Automatisk tilknytning af dokument til dokumentovsigten Opsætningen af specielle dokumenttyp (f.eks. Brev1) Brugen af de specielle dokumenttyp Huskeliste: Dokumentstyring og Print2Office Opgav: Dokumentstyring og Print2Office Ad hoc rapport Opsætning af Ad hoc rapport Ad hoc rapport med felt fra kartotek Ad hoc rapport med begning Ad hoc rapport med total Afvikling af ad hoc rapport Huskeliste: Ad hoc rapport Opgav: Ad hoc rapport Datamanipulation Genelt om datamanipulation i C Handling Import og export Huskeliste: Datamanipulation Opgav: Datamanipulation Backup tool Hvad bliv sikkhedskopiet Opsætning af Backup applikationen Foretag en backup Huskeliste: Backup tool Hovedmenu Navngivning af menune Åbning af bestemt menu via opstartsparamet Menuens udseende Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 3

4 Opsætning af menu Huskeliste: Oprettelse af ny hovedmenu Huskeliste: Tilretning af hovedmenu Opgav: Menu Listemenu Genelt om listemenu Hvor vedligeholdes listemenu? Opsætning af listemenu Indsættelse af menupunkt i listemenu Undmenu Huskeliste: Listemenu Opgav: Listemenu Appendix - Batch jobs Opsætning på den enkelte brug Opsætning af batch jobs Igangsætning af batchafvikl Kontrol af jobs i batchovsigt Huskeliste: Batch jobs Opgav: Batch jobs Appendix - Brugprint Opsætning af brugprinte Printdrive Huskeliste: Brugprinte Appendix Genvejstast Værktøjslinjen Genelle genvejstast Navigation i C Vedligeholdelse af stamdata Søgning og filtring af post Øvrige genvejstast Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 4

5 Indledning Velkommen til kurset Microsoft Dynamics C5 Supvisor. Kurset bammet til 1 dag. Kursust udarbejdet til vsion Målgruppe Konsulent beskæftiget med salg og implementing af C5. Forudsætning Gennemført kurset Microsoft Dynamics C5 Applikation I+II ell tilsvarende faring. Formål Kurset giv deltagen kendskab til programmets systemmæssige opbygning og gør deltagen i stand til at oprette og vedligeholde bruge og grupp, tilrette menu og printopsætning, samt bruge værktøjne til vedligeholdelse af databasen. Emn På kurset behandles følgende emn: Systemopbygning Opstartsparametre Rettighedssystemet Menusystemet Ad hoc rapport Datamanipulation Printe Batch Backup tool Videuddannelse Kursne Microsoft Dynamics C5 Programming I+II+III. Beskrivelse af t Matialet opbygget i uafhængige lektion, d hv behandl et emne ell funktion. Det skal pointes, at t ikke begnet til selvstudium, men som supplement til instruktørens gennemgang og til at genopfriske funktionne eft endt kursus. Til de fleste lektion findes en huskeliste, d giv et hurtigt ovblik ov fremgangsmåden og de tast, d bruges til at udføre funktionen. Lektionens opgav baset på de arbejdsrutin, d normalt forestås i virksomheden. Opgaveløsning en vigtig del af indlæringsprocessen, og da nogle af opgavne en fortsættelse af opgav fra tidlige lektion, kan det anbefales at løse opgavne successivt. Alle opgav knytt sig til den datafil, d undvises i. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 5

6 1. Fil og systemovsigt Formål Formålet med denne lektion at give deltagne ovblik ov de vigtigste filtyp, d indgår i C5. Emn Eft lektionen skal kursistne have kendskab til følgende filtyp og des indhold: Datafil Programfil Brugstyringsfil Menufil Labelfil Tekstfil Placing af fil I tidlige vsion af C5 blev samtlige C5 fil som standard placet i den samme mappe. Fra og med C5 vsion 2008 bliv filne placet to forskellige sted, idet filne nu opsplittes i to grupp; nemlig programfil og datafil. Program fil Programfilne bliv som standard placet und: Engelsk C:\Program Files\Microsoft Dynamics C Dansk C:\Programm\Microsoft Dynamics C Programfilne bl.a. exe-filne, d benyttes til at starte C5. Disse fil kan geninstalles fra installationscd en, såfremt dette skulle blive nødvendigt. Data fil Datafilne bliv som standard placet und: Windows 7 C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C Data Windows Vista C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C Data Windows XP C:\Documents and settings\all uss\application Data\Microsoft Dynamics C Data. Datafilne består af alle øvrige C5 fil. Dvs. fil som indehold de brugindtastede data, brugnes ændring m.m. Læs me om disse fil nedenfor. NB! Hvis ikke man umiddelbart kan finde mappen, d indehold C5 dataene, kan det være nødvendigt, i stifinden at marke parameten Vis skjulte fil og mapp und Funktion\Mappeindstilling\Fanen Vis. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 6

7 Datafil I mappen med data-filne findes i C5 native installation én datafil pr. regnskab d oprettet i C5. C5 leves som standard med to datafil, nemlig én fil med et standard regnskab og én fil med et demo regnskab. Disse datafil kendetegnes ved, at des navne start med C5DATA.*, hvor * stattes af det enkelte regnskabs forkortelse - f.eks. DAT ell DMO. Det således ekstension navnet, d udgør forskellen på selve filen til de forskellige regnskab. C5 datafil (Native) Filnavn C5DATA.DAT C5DATA.DMO C5DATA.XXX Beskrivelse Standard regnskab Demo regnskab (D ingen datomæssig begrænsning) Ekstra regnskab Som standard d kun rettighed til DAT og DMO regnskabet. Hvis d behov for at anvende fle regnskab, skal d tilkøbes en ekstra licens til dette. Denne licens giv rettighed til et ubegrænset antal regnskab. Uanset hvor mange regnskab d adgang til, d i DAT regnskabet nogle oplysning, d fælles for alle regnskabne. F.eks. postnumrene. Databeskrivelsesfil I C5 data-mappen findes også en databeskrivelsesfil: Filnavn C5DIRECT.c5s Anvendelse/Indhold Beskrivelse af datafilne, dvs. kartoteksopbygningen med feltne, des typ, længde, navn osv. Denne fil kan med andre ord sammenlignes med et Datadictionary. Systemfil Med applikationen leves også en række systemfil, d indehold både skærmbilled, listbilled, rapport, opdatingskørsl, makro, printdrive o.a., d indgår i standardapplikationen. En af disse systemfil kaldes C5UTIL og findes i forskellige udgav, afhængig af hvilke ekstra svicepacks, brancheløsning og tilretning d lavet i applikationen: Filnavn Anvendelse/levandør Mærke på elementet C5UTIL.c5s C5UTIL.c5p C5UTIL.DIS C5UTIL.DIP Standardsystemet fra Microsoft Patchlag til c5s laget Rettels til standard fra Microsoft Patch til DIS laget Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 7

8 Filnavn Anvendelse/levandør Mærke på elementet C5UTIL.BUS C5UTIL.BUP Branchesystem fra anden levandør Patch til BUS laget C5UTIL.VAR Tilretning fra egen C5 levandør! C5UTIL.VAP Patch til VAR laget C5UTIL.CUS Genelle firmatilretning? C5UTIL.CUP Patch til CUS laget C5UTIL.USR Brugtilretning $ C5UTIL.USP Patch til USR laget ^ Standard rapportne, skærmbilledne m.m. indeholdt i filen C5UTIL.c5s. Komm d fra Microsofts side rettels til disse rapport, skærmbilled m.m., vil disse blive levet i en fil ved navn C5UTIL.c5p. Hiarki D kan, i de forskellige lag, findes element med samme navne, hvor det ekstension navnet, d vis hvilket lag elementne ligg i. Elementnavnene desuden også foranstillet med de mærk, d vist i skemaet. Ved afvikling af et programelement, f.eks. udskrift af et debitorkontoudtog, søg systemet lagene igennem udefra og ind for at finde elementet, og når elementnavnet findes i et af lagene stopp søgningen og elementet afvikles. Dvs. hvis d findes et USR element, afvikles dette, ells afvikles det næste osv. C5UTIL.USR C5UTIL... C5UTIL.DIP C5UTIL.DIS C5UTIL.c5p C5UTIL.c5s Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 8

9 Programmingsmæssigt d normalt kun adgang til USR laget. D kræves adgangskod for at komme ind i alle de andre lag. Dvs. at d spærret for rettels i alle andre lag end brugens. USP laget kan dog åbnes, uden speciel kode, blot ved i opstartsparametrene at angive parameten - $USP. De øvrige lag kræv speciel kode. Brugstyringsfil Af administrationsfil til brugstyring kan nævnes følgende: Filnavn USR0000.Tbl USR0001.Tbl Anvendelse/Indhold Standard farveopsætning, standard print, programkod For hv ny brug oprettes en fortløbende kopi. Den første kopi tilhør supvisor USR000x.Tbl C5USER.c5s Oplysning om antallet af aktive bruge. Aktive brugne kan også ses i C5 und Genelt/Kartotek/System status/brugstatus Filen USR0000.TBL indehold den brugafhængige opsætning på farv, skærm, standard printvalg osv. Når bruge første gang logg på systemet, bliv de tildelt en kopi af filen. Disse kopi nummede fra 0001 (Supvisor) og op til antallet af bruge. Nummet på brugnes TBL fil kan også ses i Adgangskontrol, hvor brugne oprettes. Menufil C5 leves med to menufil. Den ene indehold standard hovedmenuen og den anden indehold udviklingsmenuen. Filne indehold menusystemet, tastaturopsætning og eventuelle brugrettels. Filnavn Program Anvendelse C5MENU.DAT C5 Standard menu (åbningsmenu) C5MENU.DEV C5 Udviklingsmenu C5MENU.XXX C5 Brugmenu C5MENU.MSS C5 MSSQL sv menu (kopi af C5MENU.DAT med tilretning) C5MENU.DBA C5 Databaseadministrations menu Når d ønskes lokalt tilrettede brugmenu, kopies standardmenu-filen C5MENU.DAT ov i en fil med navnet C5MENU.XXX, hvor XXX f.eks. angiv initial på en brug. Denne menu kan så tilrettes brugens behov og indsættes i opstartsparametrene for den nævnte brug. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 9

10 Programafviklingsfil D findes fle forskellige programafviklingsfil ell EXE-fil i C5. Disse fil indehold selve grundprogrammet. Dvs. knen d styr afviklingen af samtlige process i hele programmet. Én af disse fil skal igangsættes for at starte C5. Hvilken fil d skal anvendes afhæng af hvilken maskine, opativsystem ell database programmet skal køre på. Eksempl på fil til C5 4.0 og nye Filnavn C5W32.EXE C5W32C.EXE Anvendelse 32 Bit kne (GUI). Anvendes af brugen i forbindelse med daglig brug 32 Bit kne (Tegn baset (CONSOLE). Anvendes når d skal laves tilretning og lignende D5W32.EXE og D5W32C.EXE 32 Bit m. MS-SQL database (vsion 2.1 og nye til henholdsvis GUI og tegnbaset) Eksempl på fil før C Filnavn C5.EXE C5E C5386.EXE C5W.EXE C5W32.EXE C5W32C.EXE Anvendelse 8086/DOS/16 Bit kne 80286/DOS/16 Bit kne (Kræv 2 MB RAM) 80386/DOS/32 Bit kne 80386/WIN/16 Bit kne 80386/WIN/32 Bit kne (GUI). Bør anvendes ved WINDOWS 95 / 98 / NT 80386/WIN/32 Bit kne (Tegn baset (DOS)) Bør anvendes ved WINDOWS 95 / 98 / NT Hjælpefil I C5 d en hjælpefunktion, d bl.a. beskriv skærmbilledne, feltne osv. i C5. Hjælpen startes ved at taste F1 inde i C5. Informationne i hjælpen findes i følgende fil: Filnavn C5HELP.CHM Anvendelse Filen d indehold Hjælpen i C5 NB! Hjælpefilen som standard placet i undmappen Country\DK i C5 data mappen. D findes systemmeddelelsesfil C5TXTDAT.* og index fil C5TXTIDX.* til hv installet landevsion, idet * stattes af kengsbogstav for landet. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 10

11 Labelfil I tidlige vsion af C5 dvs. før vsion 4.0 var tekst som f.eks. prompt tekst, hjælpetekst og lignende gemt i c5txtdat fil ell kodet direkte ind i applikationen. Fra vsion 4.0 al brugintface tekst i applikationen stattet med labels. Knen statt labels med en label fil tekst runtime. Med label systemet det muligt at skifte sproglag uden at skifte applikationen. Dette betyd at to forskellige bruge kan bruge den samme applikation med to forskellige brugsprog. Brugen kan specifice det applikationssprog, han ønsk at benytte ved at bruge start parameten C<ekstension>. En label en tekst. Hvis denne tekst har et specifikt format vil knen genkende formatet som en + <Modul> + <seqno> Bemærk at <Modul> en del af label navnet. Dette betyd at <Modul> skal angives når en ny label bliv dannet. Til at håndte denne styring af tekst vha. labels, findes nedenstående fil: Fil/ Filnavn Label fil C5ALD.DK Index fil C5SYSALI.DK Kompilet fil C5SYSALC.DK Modificet fil C5MODALT.DK Beskrivelse En label fil navngives som følg: "C5"+<modul>+"ALD"+"."+<sprog> Hvor C5 standard præfiks. <modul> lag specifikationen, f.eks. SYS "ALD" står for Application Language Dictionary <sprog> filnavnstilføjelsen(ekstension) som angiv sproget brugt i filen. Standard label filen på dansk hedd således; C5SYSALD.DK. Index filen navngives som følg: "C5"+<modul>+"ALI"+"."+<sprog> Hvor "ALI" står for Application Language Index Standard index filen på dansk hedd således; C5SYSALI.DK. Den kopilede fil navngives som følg: "C5"+<modul>+"ALC"+"."+<sprog> Hvor "ALC" står for Application Language Compiled Standard index filen på dansk hedd således; C5SYSALC.DK. Knen opdat ALC-fil når ALD-fil ændres. Index filen navngives som følg: "C5MODALT"+"."+<sprog> Standard index filen på dansk hedd således; C5MODALT.DK. Mast label filen bliv automatisk opdatet når knen lukkes. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 11

12 Sortingsfil C5Sort.c5s Filen indehold sortingsnøglne for de enkelte sprog. C5Sort.c5s indehold sortingsnøglne for sproget standard. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 12

13 2. Opstartsparametre Formål Formålet med denne lektion at give deltagne indblik i nogle af de vigtigste opstartsparametre til C5. Emn Eft lektionen skal kursistne: Forstå hensigten med opstartsparametre Kunne anvende de vigtigste opstartsparametre. Opstartsparametre genelt Når C5 skal startes, foregår det ved, at angive navnet på én af de programafviklingsfil, d fulgte med ved købet af programmet. I C5 fra vsion 1.70 d kun følgende programafviklingsfil at vælge imellem: Filnavn C5W32.EXE C5W32C.EXE D5W32.EXE og D5W32C.EXE Anvendelse 32 Bit kne (GUI baset) - Windows 2000 / XP / Vista 32 Bit kne (Tegnbaset CONSOLE) Windows 2000 / XP /Vista 32 Bit m. MS-SQL database (Kun vsion 2.1 og nye til henholdsvis GUI og tegnbaset) Opstartsparametre før start Brugen ell supvisoren kan selv bestemme, hvorledes C5 skal startes ved at angive nogle parametre til programafviklingsfilen. C5 kan f.eks. startes direkte i DOS, i en bat-fil i DOS, ell i et ikon i Windows. Det de samme opstartsparametre, d anvendes i alle tilfælde. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 13

14 Parametovsigt Nedenstående skema en ovsigt ov de vigtigste parametre, d kan anvendes. D findes en ovsigt ov samtlige parametre, d kan åbnes på skærmen ved at anvende parameten -? til en af programafviklingsfilne. Det uden betydning hvilken fil, d anvendes Nedenfor nogle af de vigtige opstartsparametre nævnt: Paramet Betydning Eksempel -D Angiv hvilket Directory (bibliotek) programmet befind sig i, og som anvendes und afviklingen af applikationen. Fle bibliotek adskilles med semikolon (;) -M Angiv hvilken Menufil d skal startes med. Kun ekstension i filnavnet skal angives. Hvis parameten udelades, anvendes standard menufilen med ekstension DAT -DC:\ -DC:\;C:\DB -MDAT -MDMO -MONK -C Country. Angiv hvilket sprog programmet startes i. -CDK -CUK -F Angiv det Firma ell regnskab d skal startes i. Argumentet ekstension på den pågældende fil C5DATA.* -FDAT -FCO1 Hvis parameten udelades, anvendes datafilen med ekstension DAT. -U Angiv navnet på den Us (brug), d automatisk skal startes med I vsion 4.0 og nye kan d kun angives U ell Usupvisor. U vil starte C5 med en prompt, hvor man kan vælge at starte C5 som almindelig brug ell administrator. Usupvisor vil starte C5 som administrator. -USupvisor -U -W Angiv katalog til midltidige fil -WC:\TMP -S Angiv at systemet skal startes i Single us (enkelt brug) tilstand -S -T Benyt standard Tastaturbing. -T Såfremt en brug har ændret i standard tastaturopsætningen, vil denne opsætning blive fjnet ved opstart med T. -? Angiv at programmet ikke skal starte, men kun skal vise en ovsigt ov opstartsparametre. -? Bemærk! Hvis den samme paramet angives me end én gang på kommandolinjen, det kun den sidste d anvendes. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 14

15 Specielle parametre Hvis d skal rettes i andre lag af applikationen end USR laget (C5Util.USR), skal det pågældende lag først åbnes for rettels. Det sk i opstarten med en af parametrene i nedenstående skema. Paramet -$CUS/xxx Betydning Giv adgang til at skrive i C5UTIL.CUS og C5UTIL.CUP (Xxx adgangskoden) -$CUP/xxx -$VAR/xxx -$VAP/xxx -$USP Giv adgang til at skrive i C5UTIL.VAR og C5UTIL.VAP (Xxx adgangskoden og den ens for både BUS, BUP, VAR og VAP) Giv adgang til at skrive i C5UTIL.USP (D ingen adgangskode h) Eft rettelsne udført, fjnes koden igen fra opstartsparametrene, og dmed d spærret for adgangen til det pågældende lag. Eksempl på parametangivels Eksempel på opstart af C5 i Windows C:\Program Files\Microsoft Dynamics C5 2010\C5W32.EXE DC:\C52010\;C:\C52010\Country\DK MFGL Fdmo Usupvisor T Først kaldes knen med C:\Program Files\Microsoft Dynamics C5 2010\C5W32.EXE, idet den fulde stinavn angives. Directory (arbejdskatalog) angives med -DC:\C52010\;C:\C52010\Country\DK C:\C52010 i dette eksempel placingen og navnet på C5 data mappen, og Country\DK to undmapp, hvori bl.a. hjælpefilen til C5 befind sig. Menufilen angivet med MFGL Firma (regnskabet) vælges med Fdmo Us (brug) vælges med -USupvisor Standardtastne benyttes igen med T. Eksempel på opstart d kun vis parametovsigt C:\Program Files\Microsoft Dynamics C5 2010\C5W32.EXE -? I dette eksempel vises ovsigten ov de forskellige parametre og C5 startes IKKE op. NB! Den samme paramet kan godt komme fle gange i samme kommandolinje, men det kun den sidste, d anvendes. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 15

16 Huskeliste: Opstartsparametre Funktion Fremgangsmåde Tast Vis ovsigt ov opstartsparametre Ændr opstartsparametre på genvej Tilføj opstartsparametre i ini-fil Angiv parameten -? Eft angivelsen af stien til exe-filen. F.eks. C:\C5\C5w32.exe -? Højre klik på genvejen til C5 og vælg Egenskab. Ret/tilføj opstartsparametre i feltet Destination C5.ini-filen placet i C5 data-mappen. Højre klik på filen og vælg Åbn. Tilføj ønskede opstartsparametre og vælg Fil/Gem og Fil/Afslut Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 16

17 Opgav: Opstartsparametre Opgave 1: Parametstyret opstart D skal laves en ny genvej til C5. Når denne genvej benyttes til at starte C5, skal brugen d logg på være lig med brugen Supvisor, og samtidig skal C5 starte op med DMO-regnskabet. Foretag ændring i C5.ini-filen, så programmet: Start op i en dansk vsion (-CDK) Altid start op i DMO regnskabet (-FDMO) Altid start op med brugen Supvisor. (-Usupvisor) Afprøv om opstartsparametrene virk Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 17

18 3. Bruge, grupp og rettighed Formål Formålet med denne lektion at lære kursistne at oprette bruge og grupp samt at forstå sammenhængen mellem disse og de rettighed d kan tildeles i systemet. Emn Eft lektionen skal kursistne kunne: Oprette bruge og grupp Knytte bruge sammen med grupp Tildele grupp rettighed på kartotek, process og applikationselement. Brugrettighed genelt Sikkhedssystemet i C5 består af fem hovedelement. Bruge Grupp Kartotek Process Element Brugne har ikke adgang til kartotek, process ell element med mindre de medlem af en ell fle grupp. D gives en kort forklaring i skemaet nedenfor. Forklaring til hovedelementne i sikkhedssystemet Element Bruge Grupp Kartotek Process Applikationselement Forklaring Bruge oprettes i C5, men kan ikke udføre noget, før de bliv medlemm af en gruppe. Grupp oprettes i C5. Det gruppne, d har rettighedne i systemet. Kartotekne indehold de data, d findes i databasen. Gruppne kan få rettighed til at Se, Rette, Oprette og Slette post, samt til at Flytte, Indsætte og Slette felt i tilhørende skærmbilled. Process programm i knen, d anvendes til f.eks. at opbygge og afvikle rapport, skærmbilled, listbilled, menu osv. Gruppne kan tildeles rettighed til at anvende disse process. Applikationselement rapport, skærmbilled, menu osv. Gruppne kan tildeles rettighed til at edite og køre elementne. D kan oprettes passwords på editing og kørsel af elementne. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 18

19 Bruge og grupp De enkelte bruge har ikke nogen rettighed i C5. Dette gæld også Supvisoren. Den eneste form for rettighed, d knyttet direkte til brugne, retten til at logge på systemet. Brugne kan kun få lov til at arbejde i systemet ved, at være medlem af en ell fle grupp. C5 vsion 4.0 og nye Bruge og grupp som skal benyttes i C5, skal fra vsion 4.0 være oprettet i Microsoft Windows for at kunne oprettes i C5, da Microsoft har indført single login i C5. Dette betyd, at brugen i C5 den sammen brug som logget ind i Microsoft Windows. Den eneste brug som ikke undlagt denne regel, brugen Supvisor. Und installationen oprett C5 automatisk den brug som logget ind i C5. Ydlige bruge som skal oprettes, skal være oprettet und Microsoft Windows inden de kan oprettes i C5. Bemærk at und installationen af C5 skal brugen d logget ind i Microsoft Windows være Administrator ell en brug som har Administrator rettighed. Bruge Brugnavne Pc (Stand-alone) Brugnavnet som man ønsk at oprette i C5 skal først oprettes i Microsoft Windows. Brug navnet skal have følgende syntaks: PC Navn / Brugnavn i Microsoft Windows F.eks. MinPC/Ole Arbejdsgruppe PC (ikke Domain) Brugnavnet som man ønsk at oprette i C5 skal først oprettes i Microsoft Windows gruppen. Brug navnet skal have følgende syntaks: Arbejdsgruppe Navn / Brugnavn i Microsoft arbejdsgruppe F.eks. Workgroup/Ole Sv PC (Domain) Brugnavnet som man ønsk at oprette i C5 skal først oprettes på Microsoft Windows Domænet. Brug navnet skal have følgende syntaks: Domain / Brugnavn på Microsoft domænet F.eks. Domæne/Ole Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 19

20 Oprettelse af bruge Oprettelse foregår und menupunktet Bruge og grupp und Genelt/Tilpasning/Adgangskontrol, d består af to blokke til oprettelse af bruge og grupp. Blokke i skærmbilledet Adgangskontrol Bruge Grupp Brugne oprettes i blokken til venstre, ved at indtaste des brug Id i form af navn ell initial. Samtidigt kan d oprettes password på dem. Password Den eneste brug, d kan angives password for i C5 vsion 4.0 og nye Supvisor. Dennes password angives und Genelt/Tilpasning/Brugkonfiguration/Password ell via Genelt/Tilpasning/Adgangskontrol/Brug og grupp vha. knappen Genveje/Ret password. D angives ikke password for de øvrige bruge. Når brugne logg på des PC, angives password ved Windows login. Passwords i ældre vsion af C5 Oprettes bruge med et password, skal dette anvendes for at få adgang til systemet. Har bruge ikke et password, kan disse opnå adgang til systemet blot ved at angive des Brug Id. Det samme kan andre bruge. Passwords således en beskyttelse mod uautoriset brug af bruges adgang til systemet, og det anbefales at alle bruge får et password, og at dette udskiftes med jævne mellemrum. I disse vsion angives brugens password und Genelt/Tilpasning/Adgangskontrol/Brug og grupp vha. knappen Genveje/Ret password. Grupp Gruppne et meget vigtigt element i rettighedssystemet, da det dem, d har rettighedne på de forskellige kartotek, process og applikations-element. C5 vsion 4.0 og nye Bruge og grupp som skal benyttes i C5 skal fra vsion 4.0 være oprettet i Microsoft Windows for at kunne oprettes i C5, da Microsoft har indført single login i C5. Und installation af C5 oprettes d automatisk 2 grupp (C5Administrators og C5 Uss) i Microsoft Windows sikkhedssystem. Bruggruppen C5Administrators har adgang til alt i C5, hvorimod C5Uss begrænset og d f. eks ikke adgang til udviklingsmenuen. Oprettelse af grupp Gruppne oprettes und Genelt/Tilpasning/Adgangskontrol/Bruge og grupp ligesom brugne. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 20

21 Billedet består af to blokke, hvor blokken til højre anvendes til oprettelse af grupp. Oprettelse af en gruppe består i at indtaste gruppens navn på en tom linje. En oprettet gruppe har i sig selv ingen rettighed. Rettighed tildeles på de enkelte kartotek, process og applikationselement. Inden gruppne oprettes, det en god idé at lave en plan for hvilke grupp, d skal være til stede. Dette behandles i afsnittet Struktur sidst i denne lektion. Knytte bruge til grupp / gruppe til bruge Som beskrevet tidlige i denne lektion om brugne og gruppne, kan begge oprettes som selvstændige enhed. For at brugne kan komme til at anvende systemet, skal de tilknyttes en ell fle grupp. Tilknytningen foregår i skærmbilledet Adgangskontrol, d det samme skærmbillede som brugne og gruppne blev oprettet i. Billedet består af de to blokke, d umiddelbart ikke har noget med hinanden at gøre. Via knappanelet det muligt at skabe en forbindelse mellem de to blokke ved at synkronise dem med hinanden. D tre mulighed for synkronising: Ingen Gruppe -> Bruge Brug -> Grupp Brug -> Grupp Ved at synkronise Brug -> Grupp kan bruge tildeles medlemskab af grupp eft flg. procedure: Placér cursoren på en brug Skift til blokken med grupp Markér de grupp brugen skal være medlem af. Proceduren gentages for hv brug. Rettighed kartotek Kartoteksrettighed tildeles und Genelt/Tilpasning/Adgangskontrol/Sikkhedsindstilling/ Rettighed. Skærmbilledet består af tre blokke; Gruppe, Kartotek og Process. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 21

22 Rettighedne tildeles ved anvendelse af blokkene med grupp og kartotek iflg. nedenstående procedure. Procedure for tildeling af kartoteksrettighed Placér cursoren i gruppe blokken, på den gruppe d skal tildeles rettighed Skift til blokken med kartotek Markér de kartotek, d skal sættes rettighed på. Tildeling af kartoteksrettighed til gruppe Grupp Kartotek Process Kartotek 1 Kartotek 2 Kartotek 3 Kartotek 4 Kartotek 5 Proceduren gentages for hv ny gruppe, d skal tildeles rettighed. Rettighedstyp på kartotek Rettighed på kartotek kan opdeles i to grupp i form af rettighed på selve kartoteket og rettighed på tilhørende skærmbilled. Kartotek Kode V R O S Rettighed Vise (se) post i kartoteket Rette i post i kartoteket Oprette nye post i kartoteket Slette post i kartoteket Skærmbilled Kode F I Rettighed Flytte felt i skærmbilledet for det tilhørende kartotek Indsætte og slette felt i skærmbilledet for det tilhørende kartotek Skærmbilled kan anvende specifikke kartotek. Det dfor rettighedne til at Flytte, Indsætte og Slette felt ligg på kartotekne. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 22

23 Kartoteksblokken I kartoteksblokken d en søjle til hv type rettighed. Applikationsgruppe (modul) Kartotek V R O S F I Kartotek 1 Kartotek 2 osv. Rettighed tildeles ved at sætte et mærke i søjlne ud for det aktuelle kartotek. Tip ved tildeling af rettighed til kartotek Ved hjælp af knappen Kartotek det muligt at tildele/fjne rettighed til fle kartotek samtidigt: I feltet Kartotek det muligt at benytte bestemte tegn til at afgrænse på et udvalg af kartotek. Nedenfor de oftest anvendte tegn beskrevet: Tegn Forklaring. Betyd alle kartotek. (.* kan også benyttes)? Erstatt et tegn. F.eks. vil L?d resulte i kartotek d indehold L og d med et tegn i mellem. Tegnet kan også bruges sammen med andre tegn f.eks. som <Led?*Table. * Pet* vil resulte i f.eks. Petsen og Pesto (bemærk at C5 ikke medtag det sidste tegn før *) < Start med. F.eks. <Led result i alle kartotek d start med Led > Slutt med. F.eks. Table> result i alle kartotek d slutt med Table Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 23

24 Rettighed process Process anvendes meget ofte i C5, idet d ikke kan udføres noget som helst uden, at d igangsættes en ell anden proces. Process f.eks. at udskrive en rapport, at åbne et skærmbillede, åbne en menu osv. C5 indehold 29 forskellige process, d kan opdeles i tre hovedområd med hv des funktion. De enkelte process vist i nedenstående skema. Process Afviklings process Opbygningsprocess Specielle process Afviklings process Nr. Navn Funktion 7 Listbilled-afvikling Afvikling af listbilled 11 Hjælpe-afvikling Afvikling af hjælpefunktionen 15 Rapport-afvikling Afvikling af rapport 17 Form-afvikling Afvikling af skærmbilled 20 Søge-afvikling Afvikling af forespørgsl (QT e) 24 Kørsels-afvikling Afvikling af XAL-kørsl (programm) 25 Database-afvikling Afvikling af databasefunktion 27 Menu-afvikling Afvikling af menu Opbygningsprocess Nr. Navn Funktion 2 Menu-opbygning Opbygning af menu 3 Kartoteks-opbygning Oprettelse af kartotek 6 Listbilled-opbygning Oprettelse af listbilled 9 Kørsels-opbygning Oprettelse af XAL-kørsl (programm) 10 Hjælpe-opbygning Opbygning af hjælpeskærmbilled 14 Rapport-opbygning Opbygning af rapport 16 Form-opbygning Opbygning af skærmbilled 21 Søge-opbygning Opbygning af forespørgsl (QT e) Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 24

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

I dette eksempel exporteres en balanceudskrft til Excel. Balancen er genereret og vises på skærmen.

I dette eksempel exporteres en balanceudskrft til Excel. Balancen er genereret og vises på skærmen. Excel, export og import I alle skærmbilleder, der er lister, oversigter, balancer, kladder etc., kan der både exporteres og importeres mellem Uniconta og Excel. Export benyttes f.eks. til at udlæse data

Læs mere

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Dokumentstyring ectrl Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Side 1 af 15 15-02-2011 1. Dokumentstyring Ved hjælp af dokumentstyringen i ectrl, kan man tilknytte en fil, et scannet dokument eller et

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX. dansk udgave. AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3

INSTALLATIONSGUIDE AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX. dansk udgave. AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3 INSTALLATIONSGUIDE TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3 INDHOLD 1 Indledning... 3 1.1 Systemkrav... 3 1.2 Kritik modtages gerne... 3 1.3 Yderligere

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

DataFraGraf menuen 17.1

DataFraGraf menuen 17.1 DataFraGraf menuen 17.1 17. DATA FRA GRAF Forord Data fra Graf modtager adresser fra Graf til viderebehandling i FAS, hvor der for disse adresser i FAS kan Sendes SMS Sendes e-mail Udskrives breve Flyttes

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.:

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.: Studie-IT Tlf.: 9940 9720 Vejledning Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS Indhold Indledning.... 2 Udvælgelse af data. i istads... 2 Generering af data... 5 Generering af data fra et excel-ark...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE. Installationsguide. for Dynamics AX 4.0. til. dansk udgave. Frederiksberg, maj Docversion: 1.01.

INSTALLATIONSGUIDE. Installationsguide. for Dynamics AX 4.0. til. dansk udgave. Frederiksberg, maj Docversion: 1.01. INSTALLATIONSGUIDE Frederiksberg, maj 2007 Installationsguide til for Dynamics AX 4.0 dansk udgave h Indhold 1 Indledning...3 1.1 Systemkrav...3 1.2 Kritik modtages gerne...3 1.3 Yderligere oplysninger...3

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning. E-shop E-shoppen giver dig mulighed for, at drive handel på Internet. Når du har modulet E-shop, vil du i hovedmenuen i administrationen kunne se disse menupunkter: Menuen E-shop har 4 undermenupunkter:

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter.

MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter. MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter. Hermed følger en basal dokumentation for installation af AutoPilot msi pakken. Der vil i det følgende blive forklaret brugen af 4 programmer fra Microsoft,

Læs mere

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere