Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Dynamics C5 Version 2012"

Transkript

1 Microsoft Dynamics C5 Vsion 2012 Supvisor Copyright 2011 Microsoft. C5 et varemærke, d tilhør Microsoft. Produkt og firma nævnt i dette dokument varemærk, d tilhør des respektive eje. Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives - helt ell delvist hvken på tryk ell i anden form uden forudgående tilladelse fra Microsoft. Indholdet i dette dokument kan ændres uden varsel. D tages forbehold for tryk- og stavefejl. Microsoft Development Cent Copenhagen, Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbæk, Danmark Tlf.: ,

2 Indholdsfortegnelse Indledning Fil og systemovsigt... 6 Placing af fil... 6 Datafil... 7 Databeskrivelsesfil... 7 Systemfil... 7 Brugstyringsfil... 9 Menufil... 9 Programafviklingsfil Hjælpefil Labelfil Opstartsparametre Parametovsigt Specielle parametre Eksempl på parametangivels Huskeliste: Opstartsparametre Opgav: Opstartsparametre Bruge, grupp og rettighed Bruge Grupp Knytte bruge til grupp / gruppe til bruge Rettighed kartotek Rettighed process Rettighed applikationselement Struktur Praktiske tips Huskeliste: Bruge, grupp og rettighed Opgav: Bruge, grupp og rettighed Brugprofil Opsætning af brugprofil Huskeliste: Brugprofil Opgav: Brugprofil Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 2

3 5. Dokumentstyring og Print2Office Krav til opsætning før d kan udskrives til MS Office Fremgangsmåde ved udskrivning til MS Office Dokumenttyp og skabelon Ændring af skabelonne Automatisk ovførsel af adresse ved print til Automatisk tilknytning af dokument til dokumentovsigten Opsætningen af specielle dokumenttyp (f.eks. Brev1) Brugen af de specielle dokumenttyp Huskeliste: Dokumentstyring og Print2Office Opgav: Dokumentstyring og Print2Office Ad hoc rapport Opsætning af Ad hoc rapport Ad hoc rapport med felt fra kartotek Ad hoc rapport med begning Ad hoc rapport med total Afvikling af ad hoc rapport Huskeliste: Ad hoc rapport Opgav: Ad hoc rapport Datamanipulation Genelt om datamanipulation i C Handling Import og export Huskeliste: Datamanipulation Opgav: Datamanipulation Backup tool Hvad bliv sikkhedskopiet Opsætning af Backup applikationen Foretag en backup Huskeliste: Backup tool Hovedmenu Navngivning af menune Åbning af bestemt menu via opstartsparamet Menuens udseende Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 3

4 Opsætning af menu Huskeliste: Oprettelse af ny hovedmenu Huskeliste: Tilretning af hovedmenu Opgav: Menu Listemenu Genelt om listemenu Hvor vedligeholdes listemenu? Opsætning af listemenu Indsættelse af menupunkt i listemenu Undmenu Huskeliste: Listemenu Opgav: Listemenu Appendix - Batch jobs Opsætning på den enkelte brug Opsætning af batch jobs Igangsætning af batchafvikl Kontrol af jobs i batchovsigt Huskeliste: Batch jobs Opgav: Batch jobs Appendix - Brugprint Opsætning af brugprinte Printdrive Huskeliste: Brugprinte Appendix Genvejstast Værktøjslinjen Genelle genvejstast Navigation i C Vedligeholdelse af stamdata Søgning og filtring af post Øvrige genvejstast Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 4

5 Indledning Velkommen til kurset Microsoft Dynamics C5 Supvisor. Kurset bammet til 1 dag. Kursust udarbejdet til vsion Målgruppe Konsulent beskæftiget med salg og implementing af C5. Forudsætning Gennemført kurset Microsoft Dynamics C5 Applikation I+II ell tilsvarende faring. Formål Kurset giv deltagen kendskab til programmets systemmæssige opbygning og gør deltagen i stand til at oprette og vedligeholde bruge og grupp, tilrette menu og printopsætning, samt bruge værktøjne til vedligeholdelse af databasen. Emn På kurset behandles følgende emn: Systemopbygning Opstartsparametre Rettighedssystemet Menusystemet Ad hoc rapport Datamanipulation Printe Batch Backup tool Videuddannelse Kursne Microsoft Dynamics C5 Programming I+II+III. Beskrivelse af t Matialet opbygget i uafhængige lektion, d hv behandl et emne ell funktion. Det skal pointes, at t ikke begnet til selvstudium, men som supplement til instruktørens gennemgang og til at genopfriske funktionne eft endt kursus. Til de fleste lektion findes en huskeliste, d giv et hurtigt ovblik ov fremgangsmåden og de tast, d bruges til at udføre funktionen. Lektionens opgav baset på de arbejdsrutin, d normalt forestås i virksomheden. Opgaveløsning en vigtig del af indlæringsprocessen, og da nogle af opgavne en fortsættelse af opgav fra tidlige lektion, kan det anbefales at løse opgavne successivt. Alle opgav knytt sig til den datafil, d undvises i. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 5

6 1. Fil og systemovsigt Formål Formålet med denne lektion at give deltagne ovblik ov de vigtigste filtyp, d indgår i C5. Emn Eft lektionen skal kursistne have kendskab til følgende filtyp og des indhold: Datafil Programfil Brugstyringsfil Menufil Labelfil Tekstfil Placing af fil I tidlige vsion af C5 blev samtlige C5 fil som standard placet i den samme mappe. Fra og med C5 vsion 2008 bliv filne placet to forskellige sted, idet filne nu opsplittes i to grupp; nemlig programfil og datafil. Program fil Programfilne bliv som standard placet und: Engelsk C:\Program Files\Microsoft Dynamics C Dansk C:\Programm\Microsoft Dynamics C Programfilne bl.a. exe-filne, d benyttes til at starte C5. Disse fil kan geninstalles fra installationscd en, såfremt dette skulle blive nødvendigt. Data fil Datafilne bliv som standard placet und: Windows 7 C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C Data Windows Vista C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C Data Windows XP C:\Documents and settings\all uss\application Data\Microsoft Dynamics C Data. Datafilne består af alle øvrige C5 fil. Dvs. fil som indehold de brugindtastede data, brugnes ændring m.m. Læs me om disse fil nedenfor. NB! Hvis ikke man umiddelbart kan finde mappen, d indehold C5 dataene, kan det være nødvendigt, i stifinden at marke parameten Vis skjulte fil og mapp und Funktion\Mappeindstilling\Fanen Vis. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 6

7 Datafil I mappen med data-filne findes i C5 native installation én datafil pr. regnskab d oprettet i C5. C5 leves som standard med to datafil, nemlig én fil med et standard regnskab og én fil med et demo regnskab. Disse datafil kendetegnes ved, at des navne start med C5DATA.*, hvor * stattes af det enkelte regnskabs forkortelse - f.eks. DAT ell DMO. Det således ekstension navnet, d udgør forskellen på selve filen til de forskellige regnskab. C5 datafil (Native) Filnavn C5DATA.DAT C5DATA.DMO C5DATA.XXX Beskrivelse Standard regnskab Demo regnskab (D ingen datomæssig begrænsning) Ekstra regnskab Som standard d kun rettighed til DAT og DMO regnskabet. Hvis d behov for at anvende fle regnskab, skal d tilkøbes en ekstra licens til dette. Denne licens giv rettighed til et ubegrænset antal regnskab. Uanset hvor mange regnskab d adgang til, d i DAT regnskabet nogle oplysning, d fælles for alle regnskabne. F.eks. postnumrene. Databeskrivelsesfil I C5 data-mappen findes også en databeskrivelsesfil: Filnavn C5DIRECT.c5s Anvendelse/Indhold Beskrivelse af datafilne, dvs. kartoteksopbygningen med feltne, des typ, længde, navn osv. Denne fil kan med andre ord sammenlignes med et Datadictionary. Systemfil Med applikationen leves også en række systemfil, d indehold både skærmbilled, listbilled, rapport, opdatingskørsl, makro, printdrive o.a., d indgår i standardapplikationen. En af disse systemfil kaldes C5UTIL og findes i forskellige udgav, afhængig af hvilke ekstra svicepacks, brancheløsning og tilretning d lavet i applikationen: Filnavn Anvendelse/levandør Mærke på elementet C5UTIL.c5s C5UTIL.c5p C5UTIL.DIS C5UTIL.DIP Standardsystemet fra Microsoft Patchlag til c5s laget Rettels til standard fra Microsoft Patch til DIS laget Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 7

8 Filnavn Anvendelse/levandør Mærke på elementet C5UTIL.BUS C5UTIL.BUP Branchesystem fra anden levandør Patch til BUS laget C5UTIL.VAR Tilretning fra egen C5 levandør! C5UTIL.VAP Patch til VAR laget C5UTIL.CUS Genelle firmatilretning? C5UTIL.CUP Patch til CUS laget C5UTIL.USR Brugtilretning $ C5UTIL.USP Patch til USR laget ^ Standard rapportne, skærmbilledne m.m. indeholdt i filen C5UTIL.c5s. Komm d fra Microsofts side rettels til disse rapport, skærmbilled m.m., vil disse blive levet i en fil ved navn C5UTIL.c5p. Hiarki D kan, i de forskellige lag, findes element med samme navne, hvor det ekstension navnet, d vis hvilket lag elementne ligg i. Elementnavnene desuden også foranstillet med de mærk, d vist i skemaet. Ved afvikling af et programelement, f.eks. udskrift af et debitorkontoudtog, søg systemet lagene igennem udefra og ind for at finde elementet, og når elementnavnet findes i et af lagene stopp søgningen og elementet afvikles. Dvs. hvis d findes et USR element, afvikles dette, ells afvikles det næste osv. C5UTIL.USR C5UTIL... C5UTIL.DIP C5UTIL.DIS C5UTIL.c5p C5UTIL.c5s Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 8

9 Programmingsmæssigt d normalt kun adgang til USR laget. D kræves adgangskod for at komme ind i alle de andre lag. Dvs. at d spærret for rettels i alle andre lag end brugens. USP laget kan dog åbnes, uden speciel kode, blot ved i opstartsparametrene at angive parameten - $USP. De øvrige lag kræv speciel kode. Brugstyringsfil Af administrationsfil til brugstyring kan nævnes følgende: Filnavn USR0000.Tbl USR0001.Tbl Anvendelse/Indhold Standard farveopsætning, standard print, programkod For hv ny brug oprettes en fortløbende kopi. Den første kopi tilhør supvisor USR000x.Tbl C5USER.c5s Oplysning om antallet af aktive bruge. Aktive brugne kan også ses i C5 und Genelt/Kartotek/System status/brugstatus Filen USR0000.TBL indehold den brugafhængige opsætning på farv, skærm, standard printvalg osv. Når bruge første gang logg på systemet, bliv de tildelt en kopi af filen. Disse kopi nummede fra 0001 (Supvisor) og op til antallet af bruge. Nummet på brugnes TBL fil kan også ses i Adgangskontrol, hvor brugne oprettes. Menufil C5 leves med to menufil. Den ene indehold standard hovedmenuen og den anden indehold udviklingsmenuen. Filne indehold menusystemet, tastaturopsætning og eventuelle brugrettels. Filnavn Program Anvendelse C5MENU.DAT C5 Standard menu (åbningsmenu) C5MENU.DEV C5 Udviklingsmenu C5MENU.XXX C5 Brugmenu C5MENU.MSS C5 MSSQL sv menu (kopi af C5MENU.DAT med tilretning) C5MENU.DBA C5 Databaseadministrations menu Når d ønskes lokalt tilrettede brugmenu, kopies standardmenu-filen C5MENU.DAT ov i en fil med navnet C5MENU.XXX, hvor XXX f.eks. angiv initial på en brug. Denne menu kan så tilrettes brugens behov og indsættes i opstartsparametrene for den nævnte brug. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 9

10 Programafviklingsfil D findes fle forskellige programafviklingsfil ell EXE-fil i C5. Disse fil indehold selve grundprogrammet. Dvs. knen d styr afviklingen af samtlige process i hele programmet. Én af disse fil skal igangsættes for at starte C5. Hvilken fil d skal anvendes afhæng af hvilken maskine, opativsystem ell database programmet skal køre på. Eksempl på fil til C5 4.0 og nye Filnavn C5W32.EXE C5W32C.EXE Anvendelse 32 Bit kne (GUI). Anvendes af brugen i forbindelse med daglig brug 32 Bit kne (Tegn baset (CONSOLE). Anvendes når d skal laves tilretning og lignende D5W32.EXE og D5W32C.EXE 32 Bit m. MS-SQL database (vsion 2.1 og nye til henholdsvis GUI og tegnbaset) Eksempl på fil før C Filnavn C5.EXE C5E C5386.EXE C5W.EXE C5W32.EXE C5W32C.EXE Anvendelse 8086/DOS/16 Bit kne 80286/DOS/16 Bit kne (Kræv 2 MB RAM) 80386/DOS/32 Bit kne 80386/WIN/16 Bit kne 80386/WIN/32 Bit kne (GUI). Bør anvendes ved WINDOWS 95 / 98 / NT 80386/WIN/32 Bit kne (Tegn baset (DOS)) Bør anvendes ved WINDOWS 95 / 98 / NT Hjælpefil I C5 d en hjælpefunktion, d bl.a. beskriv skærmbilledne, feltne osv. i C5. Hjælpen startes ved at taste F1 inde i C5. Informationne i hjælpen findes i følgende fil: Filnavn C5HELP.CHM Anvendelse Filen d indehold Hjælpen i C5 NB! Hjælpefilen som standard placet i undmappen Country\DK i C5 data mappen. D findes systemmeddelelsesfil C5TXTDAT.* og index fil C5TXTIDX.* til hv installet landevsion, idet * stattes af kengsbogstav for landet. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 10

11 Labelfil I tidlige vsion af C5 dvs. før vsion 4.0 var tekst som f.eks. prompt tekst, hjælpetekst og lignende gemt i c5txtdat fil ell kodet direkte ind i applikationen. Fra vsion 4.0 al brugintface tekst i applikationen stattet med labels. Knen statt labels med en label fil tekst runtime. Med label systemet det muligt at skifte sproglag uden at skifte applikationen. Dette betyd at to forskellige bruge kan bruge den samme applikation med to forskellige brugsprog. Brugen kan specifice det applikationssprog, han ønsk at benytte ved at bruge start parameten C<ekstension>. En label en tekst. Hvis denne tekst har et specifikt format vil knen genkende formatet som en + <Modul> + <seqno> Bemærk at <Modul> en del af label navnet. Dette betyd at <Modul> skal angives når en ny label bliv dannet. Til at håndte denne styring af tekst vha. labels, findes nedenstående fil: Fil/ Filnavn Label fil C5ALD.DK Index fil C5SYSALI.DK Kompilet fil C5SYSALC.DK Modificet fil C5MODALT.DK Beskrivelse En label fil navngives som følg: "C5"+<modul>+"ALD"+"."+<sprog> Hvor C5 standard præfiks. <modul> lag specifikationen, f.eks. SYS "ALD" står for Application Language Dictionary <sprog> filnavnstilføjelsen(ekstension) som angiv sproget brugt i filen. Standard label filen på dansk hedd således; C5SYSALD.DK. Index filen navngives som følg: "C5"+<modul>+"ALI"+"."+<sprog> Hvor "ALI" står for Application Language Index Standard index filen på dansk hedd således; C5SYSALI.DK. Den kopilede fil navngives som følg: "C5"+<modul>+"ALC"+"."+<sprog> Hvor "ALC" står for Application Language Compiled Standard index filen på dansk hedd således; C5SYSALC.DK. Knen opdat ALC-fil når ALD-fil ændres. Index filen navngives som følg: "C5MODALT"+"."+<sprog> Standard index filen på dansk hedd således; C5MODALT.DK. Mast label filen bliv automatisk opdatet når knen lukkes. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 11

12 Sortingsfil C5Sort.c5s Filen indehold sortingsnøglne for de enkelte sprog. C5Sort.c5s indehold sortingsnøglne for sproget standard. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 12

13 2. Opstartsparametre Formål Formålet med denne lektion at give deltagne indblik i nogle af de vigtigste opstartsparametre til C5. Emn Eft lektionen skal kursistne: Forstå hensigten med opstartsparametre Kunne anvende de vigtigste opstartsparametre. Opstartsparametre genelt Når C5 skal startes, foregår det ved, at angive navnet på én af de programafviklingsfil, d fulgte med ved købet af programmet. I C5 fra vsion 1.70 d kun følgende programafviklingsfil at vælge imellem: Filnavn C5W32.EXE C5W32C.EXE D5W32.EXE og D5W32C.EXE Anvendelse 32 Bit kne (GUI baset) - Windows 2000 / XP / Vista 32 Bit kne (Tegnbaset CONSOLE) Windows 2000 / XP /Vista 32 Bit m. MS-SQL database (Kun vsion 2.1 og nye til henholdsvis GUI og tegnbaset) Opstartsparametre før start Brugen ell supvisoren kan selv bestemme, hvorledes C5 skal startes ved at angive nogle parametre til programafviklingsfilen. C5 kan f.eks. startes direkte i DOS, i en bat-fil i DOS, ell i et ikon i Windows. Det de samme opstartsparametre, d anvendes i alle tilfælde. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 13

14 Parametovsigt Nedenstående skema en ovsigt ov de vigtigste parametre, d kan anvendes. D findes en ovsigt ov samtlige parametre, d kan åbnes på skærmen ved at anvende parameten -? til en af programafviklingsfilne. Det uden betydning hvilken fil, d anvendes Nedenfor nogle af de vigtige opstartsparametre nævnt: Paramet Betydning Eksempel -D Angiv hvilket Directory (bibliotek) programmet befind sig i, og som anvendes und afviklingen af applikationen. Fle bibliotek adskilles med semikolon (;) -M Angiv hvilken Menufil d skal startes med. Kun ekstension i filnavnet skal angives. Hvis parameten udelades, anvendes standard menufilen med ekstension DAT -DC:\ -DC:\;C:\DB -MDAT -MDMO -MONK -C Country. Angiv hvilket sprog programmet startes i. -CDK -CUK -F Angiv det Firma ell regnskab d skal startes i. Argumentet ekstension på den pågældende fil C5DATA.* -FDAT -FCO1 Hvis parameten udelades, anvendes datafilen med ekstension DAT. -U Angiv navnet på den Us (brug), d automatisk skal startes med I vsion 4.0 og nye kan d kun angives U ell Usupvisor. U vil starte C5 med en prompt, hvor man kan vælge at starte C5 som almindelig brug ell administrator. Usupvisor vil starte C5 som administrator. -USupvisor -U -W Angiv katalog til midltidige fil -WC:\TMP -S Angiv at systemet skal startes i Single us (enkelt brug) tilstand -S -T Benyt standard Tastaturbing. -T Såfremt en brug har ændret i standard tastaturopsætningen, vil denne opsætning blive fjnet ved opstart med T. -? Angiv at programmet ikke skal starte, men kun skal vise en ovsigt ov opstartsparametre. -? Bemærk! Hvis den samme paramet angives me end én gang på kommandolinjen, det kun den sidste d anvendes. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 14

15 Specielle parametre Hvis d skal rettes i andre lag af applikationen end USR laget (C5Util.USR), skal det pågældende lag først åbnes for rettels. Det sk i opstarten med en af parametrene i nedenstående skema. Paramet -$CUS/xxx Betydning Giv adgang til at skrive i C5UTIL.CUS og C5UTIL.CUP (Xxx adgangskoden) -$CUP/xxx -$VAR/xxx -$VAP/xxx -$USP Giv adgang til at skrive i C5UTIL.VAR og C5UTIL.VAP (Xxx adgangskoden og den ens for både BUS, BUP, VAR og VAP) Giv adgang til at skrive i C5UTIL.USP (D ingen adgangskode h) Eft rettelsne udført, fjnes koden igen fra opstartsparametrene, og dmed d spærret for adgangen til det pågældende lag. Eksempl på parametangivels Eksempel på opstart af C5 i Windows C:\Program Files\Microsoft Dynamics C5 2010\C5W32.EXE DC:\C52010\;C:\C52010\Country\DK MFGL Fdmo Usupvisor T Først kaldes knen med C:\Program Files\Microsoft Dynamics C5 2010\C5W32.EXE, idet den fulde stinavn angives. Directory (arbejdskatalog) angives med -DC:\C52010\;C:\C52010\Country\DK C:\C52010 i dette eksempel placingen og navnet på C5 data mappen, og Country\DK to undmapp, hvori bl.a. hjælpefilen til C5 befind sig. Menufilen angivet med MFGL Firma (regnskabet) vælges med Fdmo Us (brug) vælges med -USupvisor Standardtastne benyttes igen med T. Eksempel på opstart d kun vis parametovsigt C:\Program Files\Microsoft Dynamics C5 2010\C5W32.EXE -? I dette eksempel vises ovsigten ov de forskellige parametre og C5 startes IKKE op. NB! Den samme paramet kan godt komme fle gange i samme kommandolinje, men det kun den sidste, d anvendes. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 15

16 Huskeliste: Opstartsparametre Funktion Fremgangsmåde Tast Vis ovsigt ov opstartsparametre Ændr opstartsparametre på genvej Tilføj opstartsparametre i ini-fil Angiv parameten -? Eft angivelsen af stien til exe-filen. F.eks. C:\C5\C5w32.exe -? Højre klik på genvejen til C5 og vælg Egenskab. Ret/tilføj opstartsparametre i feltet Destination C5.ini-filen placet i C5 data-mappen. Højre klik på filen og vælg Åbn. Tilføj ønskede opstartsparametre og vælg Fil/Gem og Fil/Afslut Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 16

17 Opgav: Opstartsparametre Opgave 1: Parametstyret opstart D skal laves en ny genvej til C5. Når denne genvej benyttes til at starte C5, skal brugen d logg på være lig med brugen Supvisor, og samtidig skal C5 starte op med DMO-regnskabet. Foretag ændring i C5.ini-filen, så programmet: Start op i en dansk vsion (-CDK) Altid start op i DMO regnskabet (-FDMO) Altid start op med brugen Supvisor. (-Usupvisor) Afprøv om opstartsparametrene virk Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 17

18 3. Bruge, grupp og rettighed Formål Formålet med denne lektion at lære kursistne at oprette bruge og grupp samt at forstå sammenhængen mellem disse og de rettighed d kan tildeles i systemet. Emn Eft lektionen skal kursistne kunne: Oprette bruge og grupp Knytte bruge sammen med grupp Tildele grupp rettighed på kartotek, process og applikationselement. Brugrettighed genelt Sikkhedssystemet i C5 består af fem hovedelement. Bruge Grupp Kartotek Process Element Brugne har ikke adgang til kartotek, process ell element med mindre de medlem af en ell fle grupp. D gives en kort forklaring i skemaet nedenfor. Forklaring til hovedelementne i sikkhedssystemet Element Bruge Grupp Kartotek Process Applikationselement Forklaring Bruge oprettes i C5, men kan ikke udføre noget, før de bliv medlemm af en gruppe. Grupp oprettes i C5. Det gruppne, d har rettighedne i systemet. Kartotekne indehold de data, d findes i databasen. Gruppne kan få rettighed til at Se, Rette, Oprette og Slette post, samt til at Flytte, Indsætte og Slette felt i tilhørende skærmbilled. Process programm i knen, d anvendes til f.eks. at opbygge og afvikle rapport, skærmbilled, listbilled, menu osv. Gruppne kan tildeles rettighed til at anvende disse process. Applikationselement rapport, skærmbilled, menu osv. Gruppne kan tildeles rettighed til at edite og køre elementne. D kan oprettes passwords på editing og kørsel af elementne. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 18

19 Bruge og grupp De enkelte bruge har ikke nogen rettighed i C5. Dette gæld også Supvisoren. Den eneste form for rettighed, d knyttet direkte til brugne, retten til at logge på systemet. Brugne kan kun få lov til at arbejde i systemet ved, at være medlem af en ell fle grupp. C5 vsion 4.0 og nye Bruge og grupp som skal benyttes i C5, skal fra vsion 4.0 være oprettet i Microsoft Windows for at kunne oprettes i C5, da Microsoft har indført single login i C5. Dette betyd, at brugen i C5 den sammen brug som logget ind i Microsoft Windows. Den eneste brug som ikke undlagt denne regel, brugen Supvisor. Und installationen oprett C5 automatisk den brug som logget ind i C5. Ydlige bruge som skal oprettes, skal være oprettet und Microsoft Windows inden de kan oprettes i C5. Bemærk at und installationen af C5 skal brugen d logget ind i Microsoft Windows være Administrator ell en brug som har Administrator rettighed. Bruge Brugnavne Pc (Stand-alone) Brugnavnet som man ønsk at oprette i C5 skal først oprettes i Microsoft Windows. Brug navnet skal have følgende syntaks: PC Navn / Brugnavn i Microsoft Windows F.eks. MinPC/Ole Arbejdsgruppe PC (ikke Domain) Brugnavnet som man ønsk at oprette i C5 skal først oprettes i Microsoft Windows gruppen. Brug navnet skal have følgende syntaks: Arbejdsgruppe Navn / Brugnavn i Microsoft arbejdsgruppe F.eks. Workgroup/Ole Sv PC (Domain) Brugnavnet som man ønsk at oprette i C5 skal først oprettes på Microsoft Windows Domænet. Brug navnet skal have følgende syntaks: Domain / Brugnavn på Microsoft domænet F.eks. Domæne/Ole Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 19

20 Oprettelse af bruge Oprettelse foregår und menupunktet Bruge og grupp und Genelt/Tilpasning/Adgangskontrol, d består af to blokke til oprettelse af bruge og grupp. Blokke i skærmbilledet Adgangskontrol Bruge Grupp Brugne oprettes i blokken til venstre, ved at indtaste des brug Id i form af navn ell initial. Samtidigt kan d oprettes password på dem. Password Den eneste brug, d kan angives password for i C5 vsion 4.0 og nye Supvisor. Dennes password angives und Genelt/Tilpasning/Brugkonfiguration/Password ell via Genelt/Tilpasning/Adgangskontrol/Brug og grupp vha. knappen Genveje/Ret password. D angives ikke password for de øvrige bruge. Når brugne logg på des PC, angives password ved Windows login. Passwords i ældre vsion af C5 Oprettes bruge med et password, skal dette anvendes for at få adgang til systemet. Har bruge ikke et password, kan disse opnå adgang til systemet blot ved at angive des Brug Id. Det samme kan andre bruge. Passwords således en beskyttelse mod uautoriset brug af bruges adgang til systemet, og det anbefales at alle bruge får et password, og at dette udskiftes med jævne mellemrum. I disse vsion angives brugens password und Genelt/Tilpasning/Adgangskontrol/Brug og grupp vha. knappen Genveje/Ret password. Grupp Gruppne et meget vigtigt element i rettighedssystemet, da det dem, d har rettighedne på de forskellige kartotek, process og applikations-element. C5 vsion 4.0 og nye Bruge og grupp som skal benyttes i C5 skal fra vsion 4.0 være oprettet i Microsoft Windows for at kunne oprettes i C5, da Microsoft har indført single login i C5. Und installation af C5 oprettes d automatisk 2 grupp (C5Administrators og C5 Uss) i Microsoft Windows sikkhedssystem. Bruggruppen C5Administrators har adgang til alt i C5, hvorimod C5Uss begrænset og d f. eks ikke adgang til udviklingsmenuen. Oprettelse af grupp Gruppne oprettes und Genelt/Tilpasning/Adgangskontrol/Bruge og grupp ligesom brugne. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 20

21 Billedet består af to blokke, hvor blokken til højre anvendes til oprettelse af grupp. Oprettelse af en gruppe består i at indtaste gruppens navn på en tom linje. En oprettet gruppe har i sig selv ingen rettighed. Rettighed tildeles på de enkelte kartotek, process og applikationselement. Inden gruppne oprettes, det en god idé at lave en plan for hvilke grupp, d skal være til stede. Dette behandles i afsnittet Struktur sidst i denne lektion. Knytte bruge til grupp / gruppe til bruge Som beskrevet tidlige i denne lektion om brugne og gruppne, kan begge oprettes som selvstændige enhed. For at brugne kan komme til at anvende systemet, skal de tilknyttes en ell fle grupp. Tilknytningen foregår i skærmbilledet Adgangskontrol, d det samme skærmbillede som brugne og gruppne blev oprettet i. Billedet består af de to blokke, d umiddelbart ikke har noget med hinanden at gøre. Via knappanelet det muligt at skabe en forbindelse mellem de to blokke ved at synkronise dem med hinanden. D tre mulighed for synkronising: Ingen Gruppe -> Bruge Brug -> Grupp Brug -> Grupp Ved at synkronise Brug -> Grupp kan bruge tildeles medlemskab af grupp eft flg. procedure: Placér cursoren på en brug Skift til blokken med grupp Markér de grupp brugen skal være medlem af. Proceduren gentages for hv brug. Rettighed kartotek Kartoteksrettighed tildeles und Genelt/Tilpasning/Adgangskontrol/Sikkhedsindstilling/ Rettighed. Skærmbilledet består af tre blokke; Gruppe, Kartotek og Process. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 21

22 Rettighedne tildeles ved anvendelse af blokkene med grupp og kartotek iflg. nedenstående procedure. Procedure for tildeling af kartoteksrettighed Placér cursoren i gruppe blokken, på den gruppe d skal tildeles rettighed Skift til blokken med kartotek Markér de kartotek, d skal sættes rettighed på. Tildeling af kartoteksrettighed til gruppe Grupp Kartotek Process Kartotek 1 Kartotek 2 Kartotek 3 Kartotek 4 Kartotek 5 Proceduren gentages for hv ny gruppe, d skal tildeles rettighed. Rettighedstyp på kartotek Rettighed på kartotek kan opdeles i to grupp i form af rettighed på selve kartoteket og rettighed på tilhørende skærmbilled. Kartotek Kode V R O S Rettighed Vise (se) post i kartoteket Rette i post i kartoteket Oprette nye post i kartoteket Slette post i kartoteket Skærmbilled Kode F I Rettighed Flytte felt i skærmbilledet for det tilhørende kartotek Indsætte og slette felt i skærmbilledet for det tilhørende kartotek Skærmbilled kan anvende specifikke kartotek. Det dfor rettighedne til at Flytte, Indsætte og Slette felt ligg på kartotekne. Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 22

23 Kartoteksblokken I kartoteksblokken d en søjle til hv type rettighed. Applikationsgruppe (modul) Kartotek V R O S F I Kartotek 1 Kartotek 2 osv. Rettighed tildeles ved at sætte et mærke i søjlne ud for det aktuelle kartotek. Tip ved tildeling af rettighed til kartotek Ved hjælp af knappen Kartotek det muligt at tildele/fjne rettighed til fle kartotek samtidigt: I feltet Kartotek det muligt at benytte bestemte tegn til at afgrænse på et udvalg af kartotek. Nedenfor de oftest anvendte tegn beskrevet: Tegn Forklaring. Betyd alle kartotek. (.* kan også benyttes)? Erstatt et tegn. F.eks. vil L?d resulte i kartotek d indehold L og d med et tegn i mellem. Tegnet kan også bruges sammen med andre tegn f.eks. som <Led?*Table. * Pet* vil resulte i f.eks. Petsen og Pesto (bemærk at C5 ikke medtag det sidste tegn før *) < Start med. F.eks. <Led result i alle kartotek d start med Led > Slutt med. F.eks. Table> result i alle kartotek d slutt med Table Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 23

24 Rettighed process Process anvendes meget ofte i C5, idet d ikke kan udføres noget som helst uden, at d igangsættes en ell anden proces. Process f.eks. at udskrive en rapport, at åbne et skærmbillede, åbne en menu osv. C5 indehold 29 forskellige process, d kan opdeles i tre hovedområd med hv des funktion. De enkelte process vist i nedenstående skema. Process Afviklings process Opbygningsprocess Specielle process Afviklings process Nr. Navn Funktion 7 Listbilled-afvikling Afvikling af listbilled 11 Hjælpe-afvikling Afvikling af hjælpefunktionen 15 Rapport-afvikling Afvikling af rapport 17 Form-afvikling Afvikling af skærmbilled 20 Søge-afvikling Afvikling af forespørgsl (QT e) 24 Kørsels-afvikling Afvikling af XAL-kørsl (programm) 25 Database-afvikling Afvikling af databasefunktion 27 Menu-afvikling Afvikling af menu Opbygningsprocess Nr. Navn Funktion 2 Menu-opbygning Opbygning af menu 3 Kartoteks-opbygning Oprettelse af kartotek 6 Listbilled-opbygning Oprettelse af listbilled 9 Kørsels-opbygning Oprettelse af XAL-kørsl (programm) 10 Hjælpe-opbygning Opbygning af hjælpeskærmbilled 14 Rapport-opbygning Opbygning af rapport 16 Form-opbygning Opbygning af skærmbilled 21 Søge-opbygning Opbygning af forespørgsl (QT e) Brugen undlagt undlagt aktuelle sviceaftale 24

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

ChemiCare4. Brugervejledning. Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20

ChemiCare4. Brugervejledning. Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20 ChemiCare4 Brugervejledning Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20 1. Indledning Der er gjort hvad der er muligt, for at gøre ChemiCare4's brugerflade overskuelig og intuitiv. Så mange som

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere