Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden)."

Transkript

1 Oprettelse af AMU-hold /version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag på hold... 9 Trin 3: Opret gebyrlinjer på A422 Gebyrer for aktivitet Trin 4: Udfyld B159 Udbudsoplysninger for hold Udbyd holdet Lidt om AMU-SFI-hold Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Vejledningen erstatter de tidligere vejledninger om oprettelse af AMUhold, AMU-Planhold, AMU-Splithold og SFI-forløb. Du skal være opmærksom på, at de oplysninger, du udfylder på holdet i EASY-A, efterfølgende overføres til ug.dk og til EfterUddannelse.dk. Sammenhængen med EfterUddannelse.dk gør, at oplysningerne har betydning for den digitale VEU-ansøgning. Oprettelse af AMU-hold Oprettelse af AMU-hold består af følgende trin, der alle skal gennemføres, for at holdet har alle nødvendige oplysninger for at de kan udbydes på og 1. Opret hold på A326 Hold 2. Knyt fag til hold på A335 Skolefag på hold 3. Opret betalingslinjer på holdet på A422 Gebyrer for aktivitet 4. Udfyld udbudsoplysninger på B159 Udbudsoplysninger for hold 1

2 Trin 1: Opret hold på A326 Hold Du opretter og vedligeholder AMU-hold på vinduet A326 Hold. Nedenfor gennemgås de felter, du skal være opmærksom på for AMUhold, i den rækkefølge de optræder på vinduet. En del oplysninger er ikke relevante for AMU-hold og er derfor ikke nævnt i denne arbejdsgang. Blokken Stamoplysninger Felt Aktivitet Bemærkning Holdets navn. Du udfylder navnet ud fra den standard din skole benytter. Holdets navn kan være på 1-12 tegn. 2

3 Kort betegnelse Her udfylder du en kort sigende betegnelse for holdet. På skolens sider på EfterUddannelse.dk/admin kan kort betegnelsen bruges som søgekriterium, ellers vises den ikke i nogen eksterne systemer. Den korte betegnelse kan være på 1-15 tegn. Betegnelse Betegnelse er det navn holdet vises med på Efter- Uddannelse.dk. Du bør udfylde Betegnelse efter følgende retningslinjer: Hvis holdet har ét fag/amu-mål bruger du den betegnelse, der findes for faget på vinduet A888 UVM-fag. Hvis der er flere AMU-mål på holdet, kan skolen selv vælge en betegnelse, der dog skal være dækkende for de AMU-mål, der indgår på holdet. Betegnelsen kan være på 1-50 tegn. Du må ikke bruge virksomhedsnavn eller kursistnavn i feltet Betegnelse. Periode Start- og slutdato for holdet. Indberetningsprincip AMU-hold er karakteriseret ved at have indberetningsprincip P, S, ÅV eller SFI. Indberetningsprincippet styrer, hvornår holdet medtages i indberetningen til MBU. Læs mere om indberetningsprincip i afsnittet Centrale begreber. P = Planhold Indberetningsprincip P benytter du til hold, der løber over en sammenhængende periode. Planhold, som løber henover et kvartalsskifte indberettes i det indberetningskvartal, hvor holdet slutter. Dette gælder også selvom holdet består af mere end et fag, og uanset om fagene på holdet er opdelt i flere perioder. Bemærk at planhold ikke må løbe hen over et årsskifte. Hvis holdet løber over et årsskifte, skal det i stedet oprettes som splithold. S = Splithold 3

4 Indberetningsprincippet Split benytter du til hold, hvor fagene tidsmæssigt er opdelt i kortere perioder med undervisningsfrie dage/perioder imellem. SFI = Sammenhængende forløb for flygtninge og indvandrere SFI er et særligt indberetningsprincip, der kun benyttes til sammenhængende forløb for flygtninge og indvandrere, og princippet skal altså ikke benyttes til sædvanlig AMU-aktivitet. Læs mere sidst i denne vejledning. ÅV = Åbent Værksted. Ved Åbent værksted optages deltagerne løbende på holdet, når der er ledige pladser. Administration af Åbent Værksted er mere kompliceret end administration af de øvrige AMUholdtyper. ÅV-hold er nærmere beskrevet i vejledningen "Åbent værksted", der findes på AdmSys. LMS Learning Management System. Anvendes ikke for AMU-hold. Feltet er defaultmarkeret, og du behøver ikke at ændre dette. Blokken Grupperinger Aktivitetsafdeling Ansvarsområde Projektområde Undervisningssted Vælges fra værdiliste (F9). Aktivitetsafdeling oprettes på A311 Aktivitetsafdelinger. Vælges fra værdiliste (F9). Ansvarsområde oprettes på A011 Ansvarsområde. Vælges fra værdiliste (F9). Projektområde oprettes på A317 Projektområder. Vælges fra værdiliste (F9). Feltet er krævet og sendes over til Efteruddanelse.dk, hvor det indgår i beregningen af transportgodtgørelse. Det er derfor vigtigt, at undervisningsstedets adresse er korrekt. Hvis der er flere undervisningssteder for holdet 4

5 skal disse angives på A335 Skolefag på hold. Undervisningssted afgør, hvilken UVM-afdeling eleven tilknyttes, hvilket igen har betydning for AMU-indberetningen. UVM-afdelingen tilknyttes Undervisningsstedet, når dette oprettes. Undervisningssted oprettes på B501 Elevafdelinger. Du må ikke bruge virksomhedsnavne som betegnelse for undervisningssted. TIP Hvis skolen har oprettet standardaktivitetsoplysninger, udfyldes bl.a. ringesystem, skoledagskalender (på A326 Hold) og kontaktperson (på B159 Udbudsoplysninger) automatisk af systemet på alle nyoprettede hold. Standardaktivitetsoplysninger kan udfyldes på vinduerne A311Aktivitetsafdelinger eller A011 Ansvarsområde. Skolen vælger med trimmeoplysningen Grundlag for std. aktivitetsoplysninger om oplysningerne skal hentes fra Aktivitetsafdeling eller Ansvarsområde. Blokken Holdoplysninger Min. antal tilmeldte Minimum antal tilmeldte for at holdet gennemføres. Antallet overføres til EfterUddannelse.dk. Det er et lovkrav, at minimum antal tilmeldte annonceres, derfor er feltet krævet. Max. antal tilmeldte Maximum antal tilmeldte der er plads til på holdet. For indberetningsprincip P, S og SFI bruges feltet på EfterUddannelse.dk til at beregne antal ledige pladser. Når max. antal tilmeldte er nået, er det ikke længere muligt at tilmelde kursister fra EfterUddannelse.dk. Hvis feltet er udfyldt, og du på holdplaceringsvinduet B702Holdplacering - AMU forsøger at tilmelde flere elever end der er angivet som 5

6 Max., vil systemet give dig en advarsel. For hold med indberetningsprincip ÅV skal du udfylde vinduet A326i Pladser på dette ÅV-hold som vælges med højre musetast. Du skal angive det maksimale antal pladser, idet du tager højde for, at der i forskellige perioder kan være forskelligt antal pladser til rådighed. Hvis der på specifikke fag er et begrænset antal pladser, skal du angive det på A335 Skolefag på hold i feltet Standard pladser på de fag det vedrører. Starttidspunkt Sluttidspunkt Klokkeslæt for hvornår undervisningen starter. Overføres til B159 Udbudsoplysninger i feltet Tid. Klokkeslæt for hvornår undervisningen slutter. Overføres til B159 Udbudsoplysninger i feltet Tid. Blokken Lønoplysninger Udd.gruppe Uddannelsesgruppe. Vælges fra værdiliste (F9). Når du udfylder feltet, udfylder systemet de øvrige felter i gruppen Lønoplysninger for dig. Uddannelsesgruppe oprettes på B008 Uddannelsesgrupper. Aflyst pr. dato Du aflyser et hold ved at udfylde dette felt. Når 6

7 holdet aflyses, fjernes det fra Efteruddannelse.dk Blokken AMU-oplysninger Gennemførende skole Godkendt skole Den skole der gennemfører undervisningen. Skal altid udfyldes med skolens eget skolenummer. Hvis holdet benytter en udlagt godkendelse, dvs. en godkendelse lånt fra en anden skole, skal feltet udfyldes med den godkendte skoles skolenummer. Bemærk at godkendelsen også skal være overført elektronisk og kunne ses på vinduet B549 Udbudsgodkendelser. Indkaldelsesdato Her kan du notere datoen for indkaldelse af kursister i forbindelse med brug af flettefilen A565 Flettefil: Elever på hold. Vi anbefaler dog, at du benytter skolens sider på EfterUddannelse.dk/admin til at indkalde holdet. Timer pr. dag Her angiver du det antal timer der undervises pr. dag. Det er vigtigt, at timer pr. dag er korrekt udfyldt, da disse bruges til at beregne hvor mange timer, der skal udbetales VEU-godtgørelse for pr. dag. Feltet er krævet. Hvis feltet bliver udfyldt automatisk af systemet, skyldes det at der i standardaktivitetsoplysningerne er inkluderet et ringesystem. I det tilfælde bliver timer pr. dag hentet fra A367 Ringesystemer. Du skal sikre dig at denne værdi er korrekt. Værksted Bruges til at knytte flere AMU-hold med indberetningsprincip ÅV sammen i et værksted. Værksted vælges fra værdiliste (F9). Værksted oprettes på B879 Værksteder. Blokken Påmindelsesprofil Profil Påmindelsesprofil. Du vælger påmindelsesprofil fra værdiliste (F9). Påmindelsesprofilen definerer hvornår og til 7

8 hvem, der skal sendes påmindelser om manglende fraværsregistreringer. Påmindelsesprofiler er nærmere beskrevet i "Vejledning til påmindelsesprofiler", der findes på AdmSys. Påmindelsesprofil oprettes på R048 Påmindelsesprofiler. Registreringsfrist Fristen for registrering af fravær. Ud fra den registreringsfrist, du angiver, beregner systemet, hvornår det skal afsende påmindelse til underviser for manglende fraværsregistrering. Blokken Bemærkning Bemærkning Her kan du skrive en generel bemærkning vedr. holdet. Bemærkningen skrives med ud på deltagerliste R087 Deltagerliste AMU/ÅU. Overføres ikke til EfterUddannelse.dk. Blokken Skemaoplysninger Ringesystem Vælges fra værdiliste (F9). Ringesystem oprettes på A367Ringesystemer. Skoledagskalender Skoledagskalender vælges fra værdiliste (F9). Tilstededage dannes ud fra skoledagskalenderen. Det er derfor vigtigt at skoledagskalenderen indeholder præcis de dage, hvor der gennemføres undervisning. Er der fx undervisning lørdag, skal dagen tilføjes skoledagskalenderen, og er der fx ikke undervisning fredag efter Kr. Himmelfart, skal dagen slettes af skoledagskalenderen. Skoledagskalender oprettes på A365Skoldagskalendere, og skoledage tilføjes/slettes på A365a Skoledage (benyt højre musetast fra A365). Vi anbefaler, at skolen opretter en særskilt sko- 8

9 ledagskalender til hold, som har undervisning i weekenden. Når du har rettet skoledagskalender skal jobbet B340 Genopretning efter ændring af skoledagskalender afvikles for at rette skoledagene. Vær opmærksom på, at genopretningen påvirker alle hold, der benytter den pågældende skoledagskalender. Blokken Tilskudsmærkekombination TMK Tilskudsmærkekombinationen angiver hvilket tilskud, der som standard sættes på årselevbidraget for elever på dette hold. Du kan senere ændre TMK en på den enkelte holdplacering. Du skal være opmærksom på, at valget af TMK er afgørende for, om eleven vil kunne søge om befordringsgodtgørelse i forbindelse med VEU-ansøgningen. Feltet er krævet. Vælges fra værdiliste (F9). Når du har udfyldt ovenstående felter og gemt uden fejlbeskeder, er holdet oprettet. Herefter skal det have tilknyttet de fag, der skal undervises i. Trin 2: Udfyld A335 Skolefag på hold Du knytter fag til holdet på vinduet A335 Skolefag på hold, der kan åbnes fra vinduet A326 Hold med højreklik eller funktionstasten F2. Der er ingen begrænsninger på, hvor mange fag du kan knytte til et hold. 9

10 I det følgende gennemgås de felter, du skal udfylde på AMU-hold. Blokken skolefag på hold Skolefag Her skriver du skolefagets godkendte AMUmål, fem cifre. Godkendte AMU-mål er fag der findes på vinduet A890 Skolefag. Skolefag oprettes på baggrund af UVM-fag, der ses på vinduet A888 UVM-fag. Hvis faget ikke findes som skolefag, skal det først oprettes. Det gør du ved at søge faget frem på A888 UVM-fag og trykke på knappen 1 Opret skolefag. Niv. Status Arves Niveau. Systemet angiver selv det gældende niveau for faget. Status er ikke relevant for AMU, skriv derfor I (for Ikke relevant) i feltet. Her angiver du, om elever automatisk skal placeres på det pågældende fag, når de holdplaceres. Udfyldes med J (ja) eller N (nej). J: Ved holdplacering vil eleven automatisk 10

11 også placeres på faget. N: Ved holdplacering bliver eleven ikke placeret på faget. På Åbent Værksted bør Arves være N. Init Hvis du på A326 Hold har knyttet en underviser til faget vises underviserens initialer, ellers kan du tilknytte underviseren her. Når underviseren logger på EfterUddannelse.dk/veuunderviser, får han automatisk vist sine egne hold og fag på dags dato. Underviser vælges fra værdiliste (F9). Lbnr. Udlic. Her kan du angive ansættelsesforholdets løbenummer. Her angiver du med J eller N, om undervisningen på faget er udliciteret til anden aktør. Oplysningen benyttes af a-kasserne. Timer pr. dag Timer pr. dag, der undervises i faget. Som udgangspunkt er feltet udfyldt med værdien fra det tilsvarende felt på A326 Hold. Hvis antal timer pr. dag for de enkelte fag er anderledes end det for-udfyldte, skal du her skrive det korrekte timeantal. Standard pladser Justeret pris Her kan du angive antal pladser på det enkelte fag. Dette er især relevant for ÅV-hold, hvor der på nogle fag kan være færre pladser end der er på holdet som helhed. Her skal du angive den pris holdet udbydes med på EfterUddannelse.dk. Prisen er fastsat af MBU og kendes også som 'Normpris' eller deltagerbetaling. Når der findes et gyldigt takstkatalog, vil feltet Beregnet pris være udfyldt, og du kan kopiere beløbet herfra. På vinduet R035 Hold med justeret pris kan du kontrollere, om du har udfyldt justeret pris korrekt i forhold til det gyldige takstkatalog. 11

12 Fuld justeret pris Den pris som ledige og kursister med en videregående uddannelse (ISB-rekvirenter) skal opkræves for at deltage på holdet. På A335 Skolefag på hold vises de oplysninger om AC-sats, Afregningsform og Akkord, Godkendt skole og Gennemførende skole, der er udfyldt for holdet på A326. Du vil i reglen ikke have brug for at rette dem her. OBS Ved udlagte godkendelser er det vigtigt, at feltet Godkendt Skole er udfyldt, da AMU-årselevindberetningen ellers vil afvise faget som ikke godkendt. Du kan om nødvendigt tilrette oplysningerne for det enkelte fag. FKB og Version udfyldes automatisk af systemet, hvis skolen er godkendt til faget via én og kun én FKB. Hvis skolen er godkendt til faget gennem flere FKB'er, kan du bruge værdilisten til at vælge, hvilken FKB skolen vil indberette aktiviteten på. Hvis skolen ikke er godkendt til faget gennem en FBK, skal du tilknytte den FKB, som faget tilhører. Feltet Godkendt vil så være udfyldt med N. Når udlånet af faget er registreret i EASY-A, vil feltet være udfyldt med J. Udlån af fag registreres på og kan i EASY-A ses på vinduet B549 Udbudsgodkendelser. Blokken Perioder for skolefag på hold Det er i blokken Perioder for skolefag på hold, du angiver de præcise oplysninger for gennemførelse af de enkelte fag på holdet. Felterne i blokken er af systemet udfyldt med værdier, der for nogle felter hentes fra blokken Skolefag på hold og for andre felter hentes fra vinduet A326 Hold. Perioder for skolefag på hold er som udgangspunkt udfyldt med holdets start- og slutdato. Hvis holdet indeholder flere fag, eller der er fag, der ikke løber fra holdets start- til slutdato, skal du rette datoerne, så de svarer til de korrekte perioder for fagene. Hvis et fag afholdes i en periode, hvor der er undervisningsfrie dage, skal du i stedet for én sammenhængende periode oprette flere perioder for faget. 12

13 Ved fuldtidsundervisning (7,4 timer pr. dag), må der ikke være overlap i skolefagenes perioder. OBS! Af hensyn til fraværsregistrering og den elektroniske ansøgning om VEU-godtgørelse er det er vigtigt, at perioder for skolefag på hold oprettes korrekt. Når du senere placerer elever på holdet, vil der på B702 Holdplacering- AMU, i blokken Skolefag på holdplacering automatisk blive oprettet en placering for hver af de perioder for skolefag, du har oprettet. Samtidig opretter systemet tilstededage på C069 Tilstededage. TIP Når du har holdplaceret dine elever, kan du på vinduet C069 Fraværsregistrering for AMU-elever se, om der er dage hvor der er overlappende skolefag, således at eleverne har mere end 7,4 timers undervisning pr. dag. 13

14 Trin 3: Opret gebyrlinjer på A422 Gebyrer for aktivitet Du knytter gebyrer til holdet på vinduet A422 Gebyrer for aktivitet, der kan åbnes fra A326 Hold med højreklik eller funktionstasten F2. I det følgende gennemgås, hvordan du knytter gebyrlinjer på dit hold. EASY-A kan ud fra de skolefag og TMK er, som er knyttet til holdet, oprette alle de gebyrer, som ifølge takstkataloget fra MBU er gældende for faget. Blokken Dan betalingsforslag De lokale gebyrtypers kontering oprettes på A421 Lokale gebyrtyper. Konteringen oprettes i feltet Ø-kontostreng. Mangler der dimensioner i Ø-kontostrengen, kan de tilføjes på A422 Gebyrer for aktivitet. Ø-konto Ø-formål Da der allerede er knyttet en Ø-konto på den lokale gebyrtype, vil gebyrlinjen automatisk blive oprettet med denne værdi, når der trykkes på knappen 1. Opret gebyrer. Er der allerede knyttet et Ø-formål på den lokale gebyrtyper, vil gebyrlinjen automatisk blive oprettet med denne værdi, når der trykkes på knappen 1. Opret gebyrer. 14

15 Ø-ansvar Ø-projekt Forfaldsdato Er der allerede knyttet et Ø-ansvar på den lokale gebyrtype, vil gebyrlinjen automatisk blive oprettet med denne værdi, når der trykkes på knappen 1. Opret gebyrer. Er der allerede knyttet et Ø-projekt på den lokale gebyrtype, vil gebyrlinjen automatisk blive oprettet med denne værdi, når der trykkes på knappen 1. Opret gebyrer. Her angiver du den forfaldsdato, som skal være gældende for alle gebyrlinjerne. Knapper 1. Opret gebyrer Når du trykker på knappen 1. Opret gebyrer, beregnes alle de gebyrer med takster, de enkelte fag udløser. 2. Tilføj konto og forfaldsdato Når du trykker på knappen 2. Tilføj konto og forfaldsdato og du har udfyldt et eller flere af felterne Ø-formål, Ø-ansvar, Ø-projekt og/eller Forfaldsdato vil de tilsvarende tomme oplysninger i feltet Ø-kontostreng blive udfyldt, og feltet Forfaldsdato vil blive udfyldt/ændret. 3. Opdater takst Når du trykker på knappen 3. Opdater takst, opdateres alle gebyrlinjer med gældende takster. Det er aktuelt at benytte knappen, når det nye takstkatalog fra UVM er indlæst. Blokken Aktivitetens gebyrer Her kan du se de oprettede gebyrlinjer. Du har mulighed for at udfylde tomme værdier i feltet Ø-kontostreng. Du skal ikke udfylde felterne Debitortype, EASYA ident og NSdebitornummer, idet disse oplysninger bliver hentet fra B702 Holdplacering. 15

16 Bemærk Det er en forudsætning for at "Opret gebyrer" fungerer, at de nødvendige lokale gebyrtyper er oprettet. Dette gøres én gang for alle, ved at skolens systemadministration afvikler scriptet "Opret_gebyrtyper.sql". Scriptet hentes i SQLafvikleren. Trin 4: Udfyld B159 Udbudsoplysninger for hold Vinduet B159 Udbudsoplysninger indeholder de oplysninger om holdet, der vises på EfterUddannelse.dk og på ug.dk. Mange oplysninger bliver automatisk overført til B159 Udbudsoplysninger fra andre vinduer, men der er en del, du selv skal udfylde. Vær opmærksom på, at når du har sat markering i feltet Udbudsindberet og derefter gemt, bliver holdets oplysninger overført til EfterUddannelse.dk og ug.dk. Det er derfor vigtigt, at du har kontrolleret, at holdets oplysninger, herunder perioder for skolefag på hold, er korrekte, inden du sætter markeringen. 16

17 Nedenfor beskrives de felter, du skal udfylde. 17

18 Blokken Aktivitet Denne blok viser nogle af stamoplysningerne fra A326 Hold. Derudover skal du være opmærksom på nedenstående felter. Kviknr. Kviknummeret består af skolens institutionskode efterfulgt af et valgfrit nummer eller ID, som skolen selv vælger. Den valgfrie del af kviknummeret kan være på op til 16 tegn og kan bestå af både tal og bogstaver. Hvis I på din skole ønsker, at kviknummerets valgfrie del altid skal være lig med aktivitetens navn, markerer du på A311 Aktivitetsafdelinger eller A011 Ansvarsområde feltet 'Sæt kviknr. til aktivitet' med J. Hvis I ønsker, at kviknummerets valgfrie del udfyldes automatisk af EASY med fortløbende numre, markeres feltet i stedet med N. Kviknummer kan bruges som søgekriterium på EfterUddannelse.dk og er desuden den information, der binder informationerne om holdet på EfterUddannelse.dk og ug.dk sammen. Indb. princip Indberetningsprincip. På B159 Udbudsoplysninger for hold ser du som udgangspunkt værdien fra A326 Hold. Du kan ændre indberetningsprincippet her, det vil så slå igennem på A326 Hold. Feltet bruges af EfterUddannelse.dk, hvor hold med indberetningsprincip ÅV vises og håndteres anderledes end andre hold. Kvotient Kvotient er det maksimale antal tilmeldte, der til enhver tid kan være på holdet. Det vil ofte være lokalets fysiske rammer, der afgør hvor mange elever der er plads til ad gangen. Kvotienten hentes fra A326 Hold, feltet: "Max antal tilmeldte" og er kun relevant for hold med indberetningsprincip P, S og SFI. For ÅV-hold vil feltet være tomt. 18

19 Uddannelse og version Feltet skal ikke udfyldes på AMU-hold, dvs. hold med indberetningsprincip P, S, ÅV og SFI. EfterUddannelse.dk bruger oplysningen til at placere holdet i den rigtige kategori af uddannelser. Når eleverne bliver tilmeldt på EfterUddannelse.dk bruges oplysningerne af systemet til at oprette eleverne på den korrekte uddannelse i EASY-A. Udbudsnavn Udbudsnavn arves fra feltet Betegnelse på A326 Hold, men du kan ændre det her. Udbudsnavn vises på ug.dk. Udbudsnavn vises ikke på EfterUddannelse.dk, her vises i stedet Betegnelse fra A326 Hold. Du må ikke bruge virksomhedsnavn eller kursistnavn i feltet udbudsnavn. Forudsætninger Det er vigtigt, at du udfylder dette felt, hvis der er særlige adgangskrav til et kursus, fx krav om særlig uddannelse el. lign Feltet vises på EfterUddannelse.dk under overskriften Særlige adgangskrav til kurset. Ved tilmelding skal det bekræftes, at kursisten opfylder disse krav. Beskrivelse Her skriver du skolens egen beskrivelse af kurset, sådan som den skal vises på EfterUddannelse.dk. Feltet er søgbart på EfterUddannelse.dk, og du bør bruge ord, som du ved at kommende kursister typisk vil søge med. På den måde hjælper du kursisterne med at finde det rigtige hold. Udbuds-indberet Fluebenet i feltet Udbudsindberet bliver sat af systemet, så snart du begynder at udfylde oplysningerne på B159 Udbudsoplysninger. Du skal fjerne fluebenet igen inden du gem- 19

20 mer, hvis holdet ikke skal udbudsindberettes med det samme. Låst Når feltet er markeret er det ikke længere muligt at framelde eller bytte deltager på holdet via EfterUddannelse.dk. Det er dog stadig muligt at tilmelde nye deltagere, hvis der er ledige pladser, og hvis tilmeldingsfristen endnu ikke er overskredet. Fakturerings- og indkvarteringsoplysninger kan ikke ændres på EfterUddannelse.dk, hvis et hold er låst. Løbende optag Du skal markere feltet, hvis der løbende kan optages kursister på holdet i den periode holdet løber over. Feltet bliver automatisk markeret, på hold med indberetningsprincip ÅV (Åbent Værksted). Individuel fagvalg Her viser du, om der er individuelt fagvalg på holdet, dvs. om kursisten selv vælger hvilke af holdets fag, han ønsker at deltage på. På ÅV-hold bliver feltet markeret automatisk af systemet. EfterUddannelse.dk Feltet viser, om holdet findes på EfterUddannelse.dk, og om det dermed er muligt for kommende kursister at tilmelde sig via kviknr. integration. Feltet bliver automatisk markeret, når et hold bliver sendt til EfterUddannelse.dk. Blokken Kontakt og tilmelding Kontaktperson Telefon Her udfylder du navnet på den person, der på EfterUddannelse.dk skal stå som kontaktperson på holdet. Kontaktpersons telefonnummer. Kontaktpersons adresse. 20

21 Hjemmeside Her står adressen til skolens hjemmeside. Hentes fra A318 Skoler. Tilm.blanket Tilmeldingshjemmeside Her angiver du, hvilken tilmeldingsblanket kurset benytter. Vælges fra værdiliste (F9). Her kan du her udfylde en www-adresse, hvor kursisten kan tilmelde sig. For alle hold der udbydes på EfterUddannelse.dk, vil ug.dk linke til holdets tilmeldingsside på EfterUddannelse.dk, uanset hvad du udfylder som Tilmeldingshjemmeside. Tilmeldingsfrist Her skriver du den dato, hvor holdet har tilmeldingsfrist. Tilmeldingsfristen vises på EfterUddannelse.dk og ug.dk. Det er ikke muligt at tilmelde kursister via EfterUddannelse.dk, når tilmeldingsfristen er overskredet. Blokken Undervisningsoplysninger Sted Stedtype Stedet, hvor undervisningen finder sted, arves fra A326 Hold, feltet Undervisningssted. Du kan ændre stedet ved at vælge fra værdilisten. Stedtype vælges fra værdiliste (F9). Du skal vælge den undervisningsstedtype, der passer bedst til dit hold. Oplysning om stedtype sendes til a-kassen. Tid Tid for undervisningen arves fra A326 Hold som en sammensætning af Starttidspunkt og Sluttidspunkt. Du kan evt. udfylde med en anden tekst, fx "formiddag" eller "hver anden torsdag", hvis undervisningstidspunktet endnu ikke er fastsat. Vises på EfterUddannelse.dk. Form Undervisningsform vælges fra værdiliste og vises på EfterUddannelse.dk. 21

22 Blokken Pris Blokken er underopdelt i nedenstående tre blokke. Blokken Tillægspriser for holdet Det er muligt at opkræve tillægspriser jf. 8 stk.2. i lovbekendtgørelse nr. 952 om Lov om åben uddannelse. Du kan finde bekendtgørelsen på Retsinformation.dk. Tillægspriser kan opkræves for holdet og for de enkelte fag. Vær opmærksom på, at der jf. bekendtgørelsen gælder et max. beløb for hvad der kan opkræves i tillægspris. I denne blok udfylder du tillægspriser for holdet. Tillægsprisårsag Pris Begrundelse Vælg den relevante tillægsprisårsag fra værdilisten (F9). Her skriver du tillægsprisen pr. deltager. Her skal du angive årsagen til, at der er en tillægspris på holdet. Begrundelsen vises på EfterUddannelse.dk Blokken Skolefag Primært fag Du skal angive med J eller N om det aktuelle fag er holdets primære fag. Denne oplysning anvendes i forbindelse med overførsel af holdoplysninger til ug.dk. Default er N. Ét og kun ét fag pr. hold skal have J til primært fag, for at holdet kan udbudsindberettes. Justeret pris Fuld justeret pris Her ser du den pris der er udfyldt på A335 Skolefag på hold. Her ser du den pris der er udfyldt på A335 Skolefag på hold. 22

23 Blokken Tillægspriser for skolefag Hvis der er tillægspriser for de enkelte fag, udfylder du det i denne blok. Tillægsprisårsag Pris Begrundelse Vælg den relevante tillægsprisårsag fra værdilisten (F9). Her skriver du tillægsprisen pr. deltager. Her skal du angive årsagen til, at der er en tillægspris på holdet. Begrundelsen vises på EfterUddannelse.dk Udbyd holdet Når du har gennemført ovenstående trin og har fået gemt alle oplysninger uden at systemet bremser dig med advarsler, er du klar til at offentligøre holdet på EfterUddannelse.dk og ug.dk. Holdet udbydes, når der er flueben ud for Udbudsindberet på B159 Udbudsoplysninger, og holdet efterfølgende er gemt. Når holdet er udbudsindberettet, kan du ikke fjerne markeringen igen. Hvis du ønsker at fjerne et hold fra EfterUddannelse.dk og ug.dk, er du derfor nødt til at aflyse holdet på A326 Hold. OBS! Hvis du vil aflyse et hold, hvor der er tilmeldt kursister, skal kursisterne først slettes fra holdet. Vær opmærksom på, at du herved også sletter evt. ansøgninger om VEU-godtgørelse. 23

24 Centrale begreber Centralt begreb Indberetningsprincip Forklaring eller beskrivelse Indberetningsprincippet afgør, hvordan AMUårselevindberetningen behandler årselevbidragene. Den store forskel mellem indberetningsprincipperne er tidspunktet for, hvornår eleverne på holdet medtages af AMU-årselevindberetning. AMU-hold er karakteriseret ved at have indberetningsprincip P, S, ÅV eller SFI. P = Plan. Planhold forløber over en sammenhængende perioder. Årselevbidrag indberettes i det kvartal hvor holdet slutter. Tælledagene er 1. og 2. dagen på hvert fag, dog må eleven udløse tilskud, selvom eleven ikke mødte op på tælledagene, hvis der er et fremmøde på mindst 80% af varigheden af et fag. S = Split. Splithold adskiller sig fra andre hold udelukkende ved tidspunktet for, hvornår indberetningen skal foregå. Indberetningsprincippet Split benyttes til hold, hvor fagene tidsmæssigt er opdelt i kortere perioder, der afvikles i forskellige kvartaler. Årselevbidrag indberettes i det kvartal, hvor den enkelte periode for skolefag på hold slutter. Et splithold, som løber henover et kvartalsskift, indberettes ad to omgange: o Ved udgangen af første kvartal indberettes de perioder, som slutter i første kvartal. o Ved udgangen af andet kvartal indberettes de perioder, som slutter i andet kvartal Regler for tælledage er som på Plan-hold. 24

25 SFI = Sammenhængende forløb for flygtninge og indvandrere. SFI er et særligt indberetningsprincip, der kun benyttes til sammenhængende forløb for flygtninge og indvandrere. Årselevbidragene indberettes for hver af tælledatoerne. Der gælder særlige regler for tælledage se afsnittet om SFI-hold. ÅV = Åbent Værksted. Åbent Værksted er en undervisningsform, hvor deltagerne med en eller flere lærere, i samme lokaler deltager på forskellige uddannelser inden for et område eller på forskellige trin af samme uddannelse. Årselevbidrag indberettes i det kvartal, hvor de enkelte placeringer på skolefag på holdet slutter. Tælledagene er de dage, eleven er placeret Tælledag Angiver, hvornår der skal tælles årselever for tælleperioden. Angives som antallet af skoledage efter startdato indtil tælledagen for den konkrete periode der tælles i. Hvis den relative tælledag er 10, vil det sige, at i en bidragsperiode ligger tælledatoen på den tiende skoledag efter startdato for bidragsperioden Hvis en elev ikke er til stede på tælledatoen kan det betyde, at forudsætning for tilskud falder bort. Tælleperiode Et forløb kan være delt op i flere tælleperioder, der hver har en tælledato. Tælleperiodens varighed er antal dage angivet i antal mandage til fredage. Tælleperiodens varighed benyttes som grundlag for beregning af årselevbidrag. EfterUddannelse.dk EfterUddannelse.dk er en landsdækkende tilmeldings- og ansøgningsportal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, herunder AMU- 25

26 kurser. På portalen kan virksomheder og kursister finde kurser, foretage tilmeldinger, ansøge digitalt om VEU-godtgørelse og befordringstilskud samt få overblik over kursusaktiviteter og status for ansøgninger. Portalen bruges også af de uddannelsessteder, som udbyder kurserne, samt af a-kasserne, som administrerer VEU-ansøgningerne. (https://www.efteruddannelse.dk) Uddannelsesguiden.dk På UddannelsesGuiden - ug.dk - findes information om ordinær uddannelse, voksen- og efteruddannelse samt job og arbejdsmarkedsforhold i Danmark. (http://www.ug.dk/servicemenu/omuddannelses Guiden.aspx) FKB Arbejdsmarkedsuddannelserne er organiseret i et system af fælles kompetencebeskrivelser (FKB). De enkelte arbejdsmarkedsuddannelser tilknyttes en FKB, der angiver mål og rammer for den grundlæggende arbejdsmarkedsrelevante kompetenceudvikling. (http://www.industriensuddannelser.dk/efterudda nnelse/faelleskompetencebeskrivelsefkb/) VEU-godtgørelse VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne. (http://www.veug.dk/borger/veu-godtgoerelse) 26

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse 11-09-2013/version 2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af GVU-hold... 1 Trin 1: Opret hold

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole 27-01-2015/version 1.1 Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af ansøgningsgrundlag og registrering af tilstedeværelse

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter på skolens hjemmeside Sidst opdateret 13.07.2005/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forberedelse af data Overførsel af data (aktivitetsudbud)

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Elevbetalinger Inspirationsdag 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Baggrund Det var tidligere et stort arbejde at opkræve/fakturere rekvireret undervisning Rekvireret

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C C619 EVE-indberetning, flettefil danner en CSV-fil med oplysninger om antal årselever og kroneforbrug fordelt på EVE-grupper,

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

Indberetning af årselever Skolepraktik

Indberetning af årselever Skolepraktik Indberetning af årselever Skolepraktik 21-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 2 Grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange og batchjobs Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Virksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side

Virksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side Virksomheder Standardindstillinger på virksomhedens side Indstillinger på virksomhedens sider Opdateret den 7/1-2015 Som virksomhedsadministrator har du mulighed for at indstille EfterUddannelse.dk til

Læs mere

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008)

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) TILMELDINGSBLANKET for bopælskommunen ved tilmelding til

Læs mere

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse (udarbejdet af KHL i samarbejde med Dalum Landbrugsskole, jan. 2014) 1 Når du har fundet det ønskede kursus

Læs mere

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser 2014 Sådan tilmelder du dig efteruddannelse Tilbuddene er mange, når det gælder efteruddannelse. Hvis du overvejer at efteruddanne dig,

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse.

Efteruddannelse.dk. Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse. Brugermanual til Efteruddannelse.dk Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse.dk Indhold Rettigheder på efteruddannelse Side 3

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog:

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog: Tilmeldingsblanket til brug for kommunen: TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Oplysninger om eleven/den studerende: *1. Personnummer: *2. Navn: Adresse: 3. Telefonnummer

Oplysninger om eleven/den studerende: *1. Personnummer: *2. Navn: Adresse: 3. Telefonnummer Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Aftalens parter Adresse/post nr. FKBvej 13, 9299 Kompetencerup Tremmevej 11 9992 Den lukkede By Kontaktperson Aftalens formål og indgår et uddannelsessamarbejde

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Marianne Guerry Larsen

Efteruddannelse.dk. Marianne Guerry Larsen Efteruddannelse.dk Marianne Guerry Larsen Handler om administrativ lettelse på skolerne CPP1 Dias nummer 2 CPP1 [..]kommunikation MED kursisterne [..] Christina P. Bach Pedersen; 16-09-2009 3 faser Test

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune

Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune Kontrolside (udfyld denne side og alle punkter i kontrakten er udfyldt): Cpr: Navn: Gade: Postnr og By: Telefonnummer: Mail: Uddannelse: Udd./Kursets navn: Periode for

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR.

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR. Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter 18. november 2011 EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter Indhold 1 SVENDEPRØVER, FU05... 2 1.1 ANTAL ELEVER PÅ EN SVENDEPRØVE VISES NU... 2 1.2 NYT BEMÆRKNINGSFELT PR. ELEV

Læs mere

10 klasse på erhvervsskolerne

10 klasse på erhvervsskolerne 10 klasse på erhvervsskolerne Administrationen i EASY Maj-Britt Grønninger Marts 2015 Agenda Sammensætning af 10 klasse Grundlag for oprettelse i Easy Skoleforløb Hold Elever Bevis - 10 klasse og grundforløb

Læs mere

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Elever placeret på præsentations- eller brobygningshold i Brobygning.net overføres til EASY-A med cpr-nr, navn og adresse. Følgende vejledning guider

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk Resumé Beredskabsplanen beskriver, hvordan virksomheden/den selvstændigt erhvervsdrivende forholder sig, hvis det pga - længerevarende tekniske årsager - ikke er muligt

Læs mere

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB)

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) 1 Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) Denne vejledning gennemgår oprettelse af et udbud af International Baccalaureate på Optagelse.dk. Vejledningen er under løbende revidering

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler.

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler. ANNONCER Proces Beskrivelse Handling Fremfind job Fremfind jobbet via boksen Jobs Klik på jobtitlen Start annonceringsproces Slå jobbet op Annoncer på Ekstern side (egen hjemmeside) Klik på fanen Annoncering

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Arrangementsoprettelse guide til detaljer

Arrangementsoprettelse guide til detaljer Arrangementsoprettelse guide til detaljer 10. april 2014 Oprettelse af arrangementsdetaljer... 2 Tilvalg... 3 Kommunikation med deltagerne... 4 Filer... 5 Billede... 6 Annoncering... 7 Pris for annoncering...

Læs mere

Praktik+ er opdateret med version 13.3 den 15. oktober 2013. Dette dokument beskriver ændringerne.

Praktik+ er opdateret med version 13.3 den 15. oktober 2013. Dette dokument beskriver ændringerne. Af Anne Birch Praktik+ er opdateret med version 13.3 den 15. oktober 2013. Dette dokument beskriver ændringerne. Indholdsfortegnelse: 1 Lærestedssiderne (L20/L21)... 3 1.1 AMU-tilmeldinger på læresteder

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning september 2012 Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser mellem Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner 2. Regler 3. Samarbejdet

Læs mere

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Læs grundigt denne vejledning igennem. BadmintonPeople.dk er skabt igennem et samarbejde imellem DGI og DBF. Meningen er at lette klubbernes ledere, administratorer

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Oprettelse af rejseafregning med privat ophold (10 dages rejse til New York med 2 dages privatophold:

Oprettelse af rejseafregning med privat ophold (10 dages rejse til New York med 2 dages privatophold: Oprettelse af rejseafregning med privat ophold (10 dages rejse til New York med 2 dages privatophold: Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr.

Læs mere

Notat. EfterUddannelse.dk - statusrapport til møde i VEU-Rådet februar 2013. 1 Udvikling og implementering

Notat. EfterUddannelse.dk - statusrapport til møde i VEU-Rådet februar 2013. 1 Udvikling og implementering Notat Vedrørende: Statusrapport VEU-digitaliseringen Skrevet af: Marianne Guerry Larsen Version: 1 Fordeling: VEU-Rådet UNI C København Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 99 E-mail:

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

VEJLEDNING I CONVENTUS... 1

VEJLEDNING I CONVENTUS... 1 Indhold VEJLEDNING I CONVENTUS... 1 ANSØGNINGER... 2 DETAILBOOKING... 7 AFBOOKING... 9 FRITIDSPORTALEN... 10 Vejledning i Conventus Log på foreningens profil på www.conventus.dk. Hvis ikke den kommunale

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Formål og målgruppe Denne vejledning henvender sig til personer på ungdomsuddannelser, som har fået adgang til Uno Brobygning med det formål at deltage i arbejdet

Læs mere

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser.

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser. Vejledning: Til ansøgere, der ønsker optagelse på skolens grundforløb eller hovedforløb inden for indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Ansøgningen foregår digitalt via: www.optagelse.dk Efter ansøgningsfrist,

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere