Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden)."

Transkript

1 Oprettelse af AMU-hold /version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag på hold... 9 Trin 3: Opret gebyrlinjer på A422 Gebyrer for aktivitet Trin 4: Udfyld B159 Udbudsoplysninger for hold Udbyd holdet Lidt om AMU-SFI-hold Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Vejledningen erstatter de tidligere vejledninger om oprettelse af AMUhold, AMU-Planhold, AMU-Splithold og SFI-forløb. Du skal være opmærksom på, at de oplysninger, du udfylder på holdet i EASY-A, efterfølgende overføres til ug.dk og til EfterUddannelse.dk. Sammenhængen med EfterUddannelse.dk gør, at oplysningerne har betydning for den digitale VEU-ansøgning. Oprettelse af AMU-hold Oprettelse af AMU-hold består af følgende trin, der alle skal gennemføres, for at holdet har alle nødvendige oplysninger for at de kan udbydes på og 1. Opret hold på A326 Hold 2. Knyt fag til hold på A335 Skolefag på hold 3. Opret betalingslinjer på holdet på A422 Gebyrer for aktivitet 4. Udfyld udbudsoplysninger på B159 Udbudsoplysninger for hold 1

2 Trin 1: Opret hold på A326 Hold Du opretter og vedligeholder AMU-hold på vinduet A326 Hold. Nedenfor gennemgås de felter, du skal være opmærksom på for AMUhold, i den rækkefølge de optræder på vinduet. En del oplysninger er ikke relevante for AMU-hold og er derfor ikke nævnt i denne arbejdsgang. Blokken Stamoplysninger Felt Aktivitet Bemærkning Holdets navn. Du udfylder navnet ud fra den standard din skole benytter. Holdets navn kan være på 1-12 tegn. 2

3 Kort betegnelse Her udfylder du en kort sigende betegnelse for holdet. På skolens sider på EfterUddannelse.dk/admin kan kort betegnelsen bruges som søgekriterium, ellers vises den ikke i nogen eksterne systemer. Den korte betegnelse kan være på 1-15 tegn. Betegnelse Betegnelse er det navn holdet vises med på Efter- Uddannelse.dk. Du bør udfylde Betegnelse efter følgende retningslinjer: Hvis holdet har ét fag/amu-mål bruger du den betegnelse, der findes for faget på vinduet A888 UVM-fag. Hvis der er flere AMU-mål på holdet, kan skolen selv vælge en betegnelse, der dog skal være dækkende for de AMU-mål, der indgår på holdet. Betegnelsen kan være på 1-50 tegn. Du må ikke bruge virksomhedsnavn eller kursistnavn i feltet Betegnelse. Periode Start- og slutdato for holdet. Indberetningsprincip AMU-hold er karakteriseret ved at have indberetningsprincip P, S, ÅV eller SFI. Indberetningsprincippet styrer, hvornår holdet medtages i indberetningen til MBU. Læs mere om indberetningsprincip i afsnittet Centrale begreber. P = Planhold Indberetningsprincip P benytter du til hold, der løber over en sammenhængende periode. Planhold, som løber henover et kvartalsskifte indberettes i det indberetningskvartal, hvor holdet slutter. Dette gælder også selvom holdet består af mere end et fag, og uanset om fagene på holdet er opdelt i flere perioder. Bemærk at planhold ikke må løbe hen over et årsskifte. Hvis holdet løber over et årsskifte, skal det i stedet oprettes som splithold. S = Splithold 3

4 Indberetningsprincippet Split benytter du til hold, hvor fagene tidsmæssigt er opdelt i kortere perioder med undervisningsfrie dage/perioder imellem. SFI = Sammenhængende forløb for flygtninge og indvandrere SFI er et særligt indberetningsprincip, der kun benyttes til sammenhængende forløb for flygtninge og indvandrere, og princippet skal altså ikke benyttes til sædvanlig AMU-aktivitet. Læs mere sidst i denne vejledning. ÅV = Åbent Værksted. Ved Åbent værksted optages deltagerne løbende på holdet, når der er ledige pladser. Administration af Åbent Værksted er mere kompliceret end administration af de øvrige AMUholdtyper. ÅV-hold er nærmere beskrevet i vejledningen "Åbent værksted", der findes på AdmSys. LMS Learning Management System. Anvendes ikke for AMU-hold. Feltet er defaultmarkeret, og du behøver ikke at ændre dette. Blokken Grupperinger Aktivitetsafdeling Ansvarsområde Projektområde Undervisningssted Vælges fra værdiliste (F9). Aktivitetsafdeling oprettes på A311 Aktivitetsafdelinger. Vælges fra værdiliste (F9). Ansvarsområde oprettes på A011 Ansvarsområde. Vælges fra værdiliste (F9). Projektområde oprettes på A317 Projektområder. Vælges fra værdiliste (F9). Feltet er krævet og sendes over til Efteruddanelse.dk, hvor det indgår i beregningen af transportgodtgørelse. Det er derfor vigtigt, at undervisningsstedets adresse er korrekt. Hvis der er flere undervisningssteder for holdet 4

5 skal disse angives på A335 Skolefag på hold. Undervisningssted afgør, hvilken UVM-afdeling eleven tilknyttes, hvilket igen har betydning for AMU-indberetningen. UVM-afdelingen tilknyttes Undervisningsstedet, når dette oprettes. Undervisningssted oprettes på B501 Elevafdelinger. Du må ikke bruge virksomhedsnavne som betegnelse for undervisningssted. TIP Hvis skolen har oprettet standardaktivitetsoplysninger, udfyldes bl.a. ringesystem, skoledagskalender (på A326 Hold) og kontaktperson (på B159 Udbudsoplysninger) automatisk af systemet på alle nyoprettede hold. Standardaktivitetsoplysninger kan udfyldes på vinduerne A311Aktivitetsafdelinger eller A011 Ansvarsområde. Skolen vælger med trimmeoplysningen Grundlag for std. aktivitetsoplysninger om oplysningerne skal hentes fra Aktivitetsafdeling eller Ansvarsområde. Blokken Holdoplysninger Min. antal tilmeldte Minimum antal tilmeldte for at holdet gennemføres. Antallet overføres til EfterUddannelse.dk. Det er et lovkrav, at minimum antal tilmeldte annonceres, derfor er feltet krævet. Max. antal tilmeldte Maximum antal tilmeldte der er plads til på holdet. For indberetningsprincip P, S og SFI bruges feltet på EfterUddannelse.dk til at beregne antal ledige pladser. Når max. antal tilmeldte er nået, er det ikke længere muligt at tilmelde kursister fra EfterUddannelse.dk. Hvis feltet er udfyldt, og du på holdplaceringsvinduet B702Holdplacering - AMU forsøger at tilmelde flere elever end der er angivet som 5

6 Max., vil systemet give dig en advarsel. For hold med indberetningsprincip ÅV skal du udfylde vinduet A326i Pladser på dette ÅV-hold som vælges med højre musetast. Du skal angive det maksimale antal pladser, idet du tager højde for, at der i forskellige perioder kan være forskelligt antal pladser til rådighed. Hvis der på specifikke fag er et begrænset antal pladser, skal du angive det på A335 Skolefag på hold i feltet Standard pladser på de fag det vedrører. Starttidspunkt Sluttidspunkt Klokkeslæt for hvornår undervisningen starter. Overføres til B159 Udbudsoplysninger i feltet Tid. Klokkeslæt for hvornår undervisningen slutter. Overføres til B159 Udbudsoplysninger i feltet Tid. Blokken Lønoplysninger Udd.gruppe Uddannelsesgruppe. Vælges fra værdiliste (F9). Når du udfylder feltet, udfylder systemet de øvrige felter i gruppen Lønoplysninger for dig. Uddannelsesgruppe oprettes på B008 Uddannelsesgrupper. Aflyst pr. dato Du aflyser et hold ved at udfylde dette felt. Når 6

7 holdet aflyses, fjernes det fra Efteruddannelse.dk Blokken AMU-oplysninger Gennemførende skole Godkendt skole Den skole der gennemfører undervisningen. Skal altid udfyldes med skolens eget skolenummer. Hvis holdet benytter en udlagt godkendelse, dvs. en godkendelse lånt fra en anden skole, skal feltet udfyldes med den godkendte skoles skolenummer. Bemærk at godkendelsen også skal være overført elektronisk og kunne ses på vinduet B549 Udbudsgodkendelser. Indkaldelsesdato Her kan du notere datoen for indkaldelse af kursister i forbindelse med brug af flettefilen A565 Flettefil: Elever på hold. Vi anbefaler dog, at du benytter skolens sider på EfterUddannelse.dk/admin til at indkalde holdet. Timer pr. dag Her angiver du det antal timer der undervises pr. dag. Det er vigtigt, at timer pr. dag er korrekt udfyldt, da disse bruges til at beregne hvor mange timer, der skal udbetales VEU-godtgørelse for pr. dag. Feltet er krævet. Hvis feltet bliver udfyldt automatisk af systemet, skyldes det at der i standardaktivitetsoplysningerne er inkluderet et ringesystem. I det tilfælde bliver timer pr. dag hentet fra A367 Ringesystemer. Du skal sikre dig at denne værdi er korrekt. Værksted Bruges til at knytte flere AMU-hold med indberetningsprincip ÅV sammen i et værksted. Værksted vælges fra værdiliste (F9). Værksted oprettes på B879 Værksteder. Blokken Påmindelsesprofil Profil Påmindelsesprofil. Du vælger påmindelsesprofil fra værdiliste (F9). Påmindelsesprofilen definerer hvornår og til 7

8 hvem, der skal sendes påmindelser om manglende fraværsregistreringer. Påmindelsesprofiler er nærmere beskrevet i "Vejledning til påmindelsesprofiler", der findes på AdmSys. Påmindelsesprofil oprettes på R048 Påmindelsesprofiler. Registreringsfrist Fristen for registrering af fravær. Ud fra den registreringsfrist, du angiver, beregner systemet, hvornår det skal afsende påmindelse til underviser for manglende fraværsregistrering. Blokken Bemærkning Bemærkning Her kan du skrive en generel bemærkning vedr. holdet. Bemærkningen skrives med ud på deltagerliste R087 Deltagerliste AMU/ÅU. Overføres ikke til EfterUddannelse.dk. Blokken Skemaoplysninger Ringesystem Vælges fra værdiliste (F9). Ringesystem oprettes på A367Ringesystemer. Skoledagskalender Skoledagskalender vælges fra værdiliste (F9). Tilstededage dannes ud fra skoledagskalenderen. Det er derfor vigtigt at skoledagskalenderen indeholder præcis de dage, hvor der gennemføres undervisning. Er der fx undervisning lørdag, skal dagen tilføjes skoledagskalenderen, og er der fx ikke undervisning fredag efter Kr. Himmelfart, skal dagen slettes af skoledagskalenderen. Skoledagskalender oprettes på A365Skoldagskalendere, og skoledage tilføjes/slettes på A365a Skoledage (benyt højre musetast fra A365). Vi anbefaler, at skolen opretter en særskilt sko- 8

9 ledagskalender til hold, som har undervisning i weekenden. Når du har rettet skoledagskalender skal jobbet B340 Genopretning efter ændring af skoledagskalender afvikles for at rette skoledagene. Vær opmærksom på, at genopretningen påvirker alle hold, der benytter den pågældende skoledagskalender. Blokken Tilskudsmærkekombination TMK Tilskudsmærkekombinationen angiver hvilket tilskud, der som standard sættes på årselevbidraget for elever på dette hold. Du kan senere ændre TMK en på den enkelte holdplacering. Du skal være opmærksom på, at valget af TMK er afgørende for, om eleven vil kunne søge om befordringsgodtgørelse i forbindelse med VEU-ansøgningen. Feltet er krævet. Vælges fra værdiliste (F9). Når du har udfyldt ovenstående felter og gemt uden fejlbeskeder, er holdet oprettet. Herefter skal det have tilknyttet de fag, der skal undervises i. Trin 2: Udfyld A335 Skolefag på hold Du knytter fag til holdet på vinduet A335 Skolefag på hold, der kan åbnes fra vinduet A326 Hold med højreklik eller funktionstasten F2. Der er ingen begrænsninger på, hvor mange fag du kan knytte til et hold. 9

10 I det følgende gennemgås de felter, du skal udfylde på AMU-hold. Blokken skolefag på hold Skolefag Her skriver du skolefagets godkendte AMUmål, fem cifre. Godkendte AMU-mål er fag der findes på vinduet A890 Skolefag. Skolefag oprettes på baggrund af UVM-fag, der ses på vinduet A888 UVM-fag. Hvis faget ikke findes som skolefag, skal det først oprettes. Det gør du ved at søge faget frem på A888 UVM-fag og trykke på knappen 1 Opret skolefag. Niv. Status Arves Niveau. Systemet angiver selv det gældende niveau for faget. Status er ikke relevant for AMU, skriv derfor I (for Ikke relevant) i feltet. Her angiver du, om elever automatisk skal placeres på det pågældende fag, når de holdplaceres. Udfyldes med J (ja) eller N (nej). J: Ved holdplacering vil eleven automatisk 10

11 også placeres på faget. N: Ved holdplacering bliver eleven ikke placeret på faget. På Åbent Værksted bør Arves være N. Init Hvis du på A326 Hold har knyttet en underviser til faget vises underviserens initialer, ellers kan du tilknytte underviseren her. Når underviseren logger på EfterUddannelse.dk/veuunderviser, får han automatisk vist sine egne hold og fag på dags dato. Underviser vælges fra værdiliste (F9). Lbnr. Udlic. Her kan du angive ansættelsesforholdets løbenummer. Her angiver du med J eller N, om undervisningen på faget er udliciteret til anden aktør. Oplysningen benyttes af a-kasserne. Timer pr. dag Timer pr. dag, der undervises i faget. Som udgangspunkt er feltet udfyldt med værdien fra det tilsvarende felt på A326 Hold. Hvis antal timer pr. dag for de enkelte fag er anderledes end det for-udfyldte, skal du her skrive det korrekte timeantal. Standard pladser Justeret pris Her kan du angive antal pladser på det enkelte fag. Dette er især relevant for ÅV-hold, hvor der på nogle fag kan være færre pladser end der er på holdet som helhed. Her skal du angive den pris holdet udbydes med på EfterUddannelse.dk. Prisen er fastsat af MBU og kendes også som 'Normpris' eller deltagerbetaling. Når der findes et gyldigt takstkatalog, vil feltet Beregnet pris være udfyldt, og du kan kopiere beløbet herfra. På vinduet R035 Hold med justeret pris kan du kontrollere, om du har udfyldt justeret pris korrekt i forhold til det gyldige takstkatalog. 11

12 Fuld justeret pris Den pris som ledige og kursister med en videregående uddannelse (ISB-rekvirenter) skal opkræves for at deltage på holdet. På A335 Skolefag på hold vises de oplysninger om AC-sats, Afregningsform og Akkord, Godkendt skole og Gennemførende skole, der er udfyldt for holdet på A326. Du vil i reglen ikke have brug for at rette dem her. OBS Ved udlagte godkendelser er det vigtigt, at feltet Godkendt Skole er udfyldt, da AMU-årselevindberetningen ellers vil afvise faget som ikke godkendt. Du kan om nødvendigt tilrette oplysningerne for det enkelte fag. FKB og Version udfyldes automatisk af systemet, hvis skolen er godkendt til faget via én og kun én FKB. Hvis skolen er godkendt til faget gennem flere FKB'er, kan du bruge værdilisten til at vælge, hvilken FKB skolen vil indberette aktiviteten på. Hvis skolen ikke er godkendt til faget gennem en FBK, skal du tilknytte den FKB, som faget tilhører. Feltet Godkendt vil så være udfyldt med N. Når udlånet af faget er registreret i EASY-A, vil feltet være udfyldt med J. Udlån af fag registreres på og kan i EASY-A ses på vinduet B549 Udbudsgodkendelser. Blokken Perioder for skolefag på hold Det er i blokken Perioder for skolefag på hold, du angiver de præcise oplysninger for gennemførelse af de enkelte fag på holdet. Felterne i blokken er af systemet udfyldt med værdier, der for nogle felter hentes fra blokken Skolefag på hold og for andre felter hentes fra vinduet A326 Hold. Perioder for skolefag på hold er som udgangspunkt udfyldt med holdets start- og slutdato. Hvis holdet indeholder flere fag, eller der er fag, der ikke løber fra holdets start- til slutdato, skal du rette datoerne, så de svarer til de korrekte perioder for fagene. Hvis et fag afholdes i en periode, hvor der er undervisningsfrie dage, skal du i stedet for én sammenhængende periode oprette flere perioder for faget. 12

13 Ved fuldtidsundervisning (7,4 timer pr. dag), må der ikke være overlap i skolefagenes perioder. OBS! Af hensyn til fraværsregistrering og den elektroniske ansøgning om VEU-godtgørelse er det er vigtigt, at perioder for skolefag på hold oprettes korrekt. Når du senere placerer elever på holdet, vil der på B702 Holdplacering- AMU, i blokken Skolefag på holdplacering automatisk blive oprettet en placering for hver af de perioder for skolefag, du har oprettet. Samtidig opretter systemet tilstededage på C069 Tilstededage. TIP Når du har holdplaceret dine elever, kan du på vinduet C069 Fraværsregistrering for AMU-elever se, om der er dage hvor der er overlappende skolefag, således at eleverne har mere end 7,4 timers undervisning pr. dag. 13

14 Trin 3: Opret gebyrlinjer på A422 Gebyrer for aktivitet Du knytter gebyrer til holdet på vinduet A422 Gebyrer for aktivitet, der kan åbnes fra A326 Hold med højreklik eller funktionstasten F2. I det følgende gennemgås, hvordan du knytter gebyrlinjer på dit hold. EASY-A kan ud fra de skolefag og TMK er, som er knyttet til holdet, oprette alle de gebyrer, som ifølge takstkataloget fra MBU er gældende for faget. Blokken Dan betalingsforslag De lokale gebyrtypers kontering oprettes på A421 Lokale gebyrtyper. Konteringen oprettes i feltet Ø-kontostreng. Mangler der dimensioner i Ø-kontostrengen, kan de tilføjes på A422 Gebyrer for aktivitet. Ø-konto Ø-formål Da der allerede er knyttet en Ø-konto på den lokale gebyrtype, vil gebyrlinjen automatisk blive oprettet med denne værdi, når der trykkes på knappen 1. Opret gebyrer. Er der allerede knyttet et Ø-formål på den lokale gebyrtyper, vil gebyrlinjen automatisk blive oprettet med denne værdi, når der trykkes på knappen 1. Opret gebyrer. 14

15 Ø-ansvar Ø-projekt Forfaldsdato Er der allerede knyttet et Ø-ansvar på den lokale gebyrtype, vil gebyrlinjen automatisk blive oprettet med denne værdi, når der trykkes på knappen 1. Opret gebyrer. Er der allerede knyttet et Ø-projekt på den lokale gebyrtype, vil gebyrlinjen automatisk blive oprettet med denne værdi, når der trykkes på knappen 1. Opret gebyrer. Her angiver du den forfaldsdato, som skal være gældende for alle gebyrlinjerne. Knapper 1. Opret gebyrer Når du trykker på knappen 1. Opret gebyrer, beregnes alle de gebyrer med takster, de enkelte fag udløser. 2. Tilføj konto og forfaldsdato Når du trykker på knappen 2. Tilføj konto og forfaldsdato og du har udfyldt et eller flere af felterne Ø-formål, Ø-ansvar, Ø-projekt og/eller Forfaldsdato vil de tilsvarende tomme oplysninger i feltet Ø-kontostreng blive udfyldt, og feltet Forfaldsdato vil blive udfyldt/ændret. 3. Opdater takst Når du trykker på knappen 3. Opdater takst, opdateres alle gebyrlinjer med gældende takster. Det er aktuelt at benytte knappen, når det nye takstkatalog fra UVM er indlæst. Blokken Aktivitetens gebyrer Her kan du se de oprettede gebyrlinjer. Du har mulighed for at udfylde tomme værdier i feltet Ø-kontostreng. Du skal ikke udfylde felterne Debitortype, EASYA ident og NSdebitornummer, idet disse oplysninger bliver hentet fra B702 Holdplacering. 15

16 Bemærk Det er en forudsætning for at "Opret gebyrer" fungerer, at de nødvendige lokale gebyrtyper er oprettet. Dette gøres én gang for alle, ved at skolens systemadministration afvikler scriptet "Opret_gebyrtyper.sql". Scriptet hentes i SQLafvikleren. Trin 4: Udfyld B159 Udbudsoplysninger for hold Vinduet B159 Udbudsoplysninger indeholder de oplysninger om holdet, der vises på EfterUddannelse.dk og på ug.dk. Mange oplysninger bliver automatisk overført til B159 Udbudsoplysninger fra andre vinduer, men der er en del, du selv skal udfylde. Vær opmærksom på, at når du har sat markering i feltet Udbudsindberet og derefter gemt, bliver holdets oplysninger overført til EfterUddannelse.dk og ug.dk. Det er derfor vigtigt, at du har kontrolleret, at holdets oplysninger, herunder perioder for skolefag på hold, er korrekte, inden du sætter markeringen. 16

17 Nedenfor beskrives de felter, du skal udfylde. 17

18 Blokken Aktivitet Denne blok viser nogle af stamoplysningerne fra A326 Hold. Derudover skal du være opmærksom på nedenstående felter. Kviknr. Kviknummeret består af skolens institutionskode efterfulgt af et valgfrit nummer eller ID, som skolen selv vælger. Den valgfrie del af kviknummeret kan være på op til 16 tegn og kan bestå af både tal og bogstaver. Hvis I på din skole ønsker, at kviknummerets valgfrie del altid skal være lig med aktivitetens navn, markerer du på A311 Aktivitetsafdelinger eller A011 Ansvarsområde feltet 'Sæt kviknr. til aktivitet' med J. Hvis I ønsker, at kviknummerets valgfrie del udfyldes automatisk af EASY med fortløbende numre, markeres feltet i stedet med N. Kviknummer kan bruges som søgekriterium på EfterUddannelse.dk og er desuden den information, der binder informationerne om holdet på EfterUddannelse.dk og ug.dk sammen. Indb. princip Indberetningsprincip. På B159 Udbudsoplysninger for hold ser du som udgangspunkt værdien fra A326 Hold. Du kan ændre indberetningsprincippet her, det vil så slå igennem på A326 Hold. Feltet bruges af EfterUddannelse.dk, hvor hold med indberetningsprincip ÅV vises og håndteres anderledes end andre hold. Kvotient Kvotient er det maksimale antal tilmeldte, der til enhver tid kan være på holdet. Det vil ofte være lokalets fysiske rammer, der afgør hvor mange elever der er plads til ad gangen. Kvotienten hentes fra A326 Hold, feltet: "Max antal tilmeldte" og er kun relevant for hold med indberetningsprincip P, S og SFI. For ÅV-hold vil feltet være tomt. 18

19 Uddannelse og version Feltet skal ikke udfyldes på AMU-hold, dvs. hold med indberetningsprincip P, S, ÅV og SFI. EfterUddannelse.dk bruger oplysningen til at placere holdet i den rigtige kategori af uddannelser. Når eleverne bliver tilmeldt på EfterUddannelse.dk bruges oplysningerne af systemet til at oprette eleverne på den korrekte uddannelse i EASY-A. Udbudsnavn Udbudsnavn arves fra feltet Betegnelse på A326 Hold, men du kan ændre det her. Udbudsnavn vises på ug.dk. Udbudsnavn vises ikke på EfterUddannelse.dk, her vises i stedet Betegnelse fra A326 Hold. Du må ikke bruge virksomhedsnavn eller kursistnavn i feltet udbudsnavn. Forudsætninger Det er vigtigt, at du udfylder dette felt, hvis der er særlige adgangskrav til et kursus, fx krav om særlig uddannelse el. lign Feltet vises på EfterUddannelse.dk under overskriften Særlige adgangskrav til kurset. Ved tilmelding skal det bekræftes, at kursisten opfylder disse krav. Beskrivelse Her skriver du skolens egen beskrivelse af kurset, sådan som den skal vises på EfterUddannelse.dk. Feltet er søgbart på EfterUddannelse.dk, og du bør bruge ord, som du ved at kommende kursister typisk vil søge med. På den måde hjælper du kursisterne med at finde det rigtige hold. Udbuds-indberet Fluebenet i feltet Udbudsindberet bliver sat af systemet, så snart du begynder at udfylde oplysningerne på B159 Udbudsoplysninger. Du skal fjerne fluebenet igen inden du gem- 19

20 mer, hvis holdet ikke skal udbudsindberettes med det samme. Låst Når feltet er markeret er det ikke længere muligt at framelde eller bytte deltager på holdet via EfterUddannelse.dk. Det er dog stadig muligt at tilmelde nye deltagere, hvis der er ledige pladser, og hvis tilmeldingsfristen endnu ikke er overskredet. Fakturerings- og indkvarteringsoplysninger kan ikke ændres på EfterUddannelse.dk, hvis et hold er låst. Løbende optag Du skal markere feltet, hvis der løbende kan optages kursister på holdet i den periode holdet løber over. Feltet bliver automatisk markeret, på hold med indberetningsprincip ÅV (Åbent Værksted). Individuel fagvalg Her viser du, om der er individuelt fagvalg på holdet, dvs. om kursisten selv vælger hvilke af holdets fag, han ønsker at deltage på. På ÅV-hold bliver feltet markeret automatisk af systemet. EfterUddannelse.dk Feltet viser, om holdet findes på EfterUddannelse.dk, og om det dermed er muligt for kommende kursister at tilmelde sig via kviknr. integration. Feltet bliver automatisk markeret, når et hold bliver sendt til EfterUddannelse.dk. Blokken Kontakt og tilmelding Kontaktperson Telefon Her udfylder du navnet på den person, der på EfterUddannelse.dk skal stå som kontaktperson på holdet. Kontaktpersons telefonnummer. Kontaktpersons adresse. 20

21 Hjemmeside Her står adressen til skolens hjemmeside. Hentes fra A318 Skoler. Tilm.blanket Tilmeldingshjemmeside Her angiver du, hvilken tilmeldingsblanket kurset benytter. Vælges fra værdiliste (F9). Her kan du her udfylde en www-adresse, hvor kursisten kan tilmelde sig. For alle hold der udbydes på EfterUddannelse.dk, vil ug.dk linke til holdets tilmeldingsside på EfterUddannelse.dk, uanset hvad du udfylder som Tilmeldingshjemmeside. Tilmeldingsfrist Her skriver du den dato, hvor holdet har tilmeldingsfrist. Tilmeldingsfristen vises på EfterUddannelse.dk og ug.dk. Det er ikke muligt at tilmelde kursister via EfterUddannelse.dk, når tilmeldingsfristen er overskredet. Blokken Undervisningsoplysninger Sted Stedtype Stedet, hvor undervisningen finder sted, arves fra A326 Hold, feltet Undervisningssted. Du kan ændre stedet ved at vælge fra værdilisten. Stedtype vælges fra værdiliste (F9). Du skal vælge den undervisningsstedtype, der passer bedst til dit hold. Oplysning om stedtype sendes til a-kassen. Tid Tid for undervisningen arves fra A326 Hold som en sammensætning af Starttidspunkt og Sluttidspunkt. Du kan evt. udfylde med en anden tekst, fx "formiddag" eller "hver anden torsdag", hvis undervisningstidspunktet endnu ikke er fastsat. Vises på EfterUddannelse.dk. Form Undervisningsform vælges fra værdiliste og vises på EfterUddannelse.dk. 21

22 Blokken Pris Blokken er underopdelt i nedenstående tre blokke. Blokken Tillægspriser for holdet Det er muligt at opkræve tillægspriser jf. 8 stk.2. i lovbekendtgørelse nr. 952 om Lov om åben uddannelse. Du kan finde bekendtgørelsen på Retsinformation.dk. Tillægspriser kan opkræves for holdet og for de enkelte fag. Vær opmærksom på, at der jf. bekendtgørelsen gælder et max. beløb for hvad der kan opkræves i tillægspris. I denne blok udfylder du tillægspriser for holdet. Tillægsprisårsag Pris Begrundelse Vælg den relevante tillægsprisårsag fra værdilisten (F9). Her skriver du tillægsprisen pr. deltager. Her skal du angive årsagen til, at der er en tillægspris på holdet. Begrundelsen vises på EfterUddannelse.dk Blokken Skolefag Primært fag Du skal angive med J eller N om det aktuelle fag er holdets primære fag. Denne oplysning anvendes i forbindelse med overførsel af holdoplysninger til ug.dk. Default er N. Ét og kun ét fag pr. hold skal have J til primært fag, for at holdet kan udbudsindberettes. Justeret pris Fuld justeret pris Her ser du den pris der er udfyldt på A335 Skolefag på hold. Her ser du den pris der er udfyldt på A335 Skolefag på hold. 22

23 Blokken Tillægspriser for skolefag Hvis der er tillægspriser for de enkelte fag, udfylder du det i denne blok. Tillægsprisårsag Pris Begrundelse Vælg den relevante tillægsprisårsag fra værdilisten (F9). Her skriver du tillægsprisen pr. deltager. Her skal du angive årsagen til, at der er en tillægspris på holdet. Begrundelsen vises på EfterUddannelse.dk Udbyd holdet Når du har gennemført ovenstående trin og har fået gemt alle oplysninger uden at systemet bremser dig med advarsler, er du klar til at offentligøre holdet på EfterUddannelse.dk og ug.dk. Holdet udbydes, når der er flueben ud for Udbudsindberet på B159 Udbudsoplysninger, og holdet efterfølgende er gemt. Når holdet er udbudsindberettet, kan du ikke fjerne markeringen igen. Hvis du ønsker at fjerne et hold fra EfterUddannelse.dk og ug.dk, er du derfor nødt til at aflyse holdet på A326 Hold. OBS! Hvis du vil aflyse et hold, hvor der er tilmeldt kursister, skal kursisterne først slettes fra holdet. Vær opmærksom på, at du herved også sletter evt. ansøgninger om VEU-godtgørelse. 23

24 Centrale begreber Centralt begreb Indberetningsprincip Forklaring eller beskrivelse Indberetningsprincippet afgør, hvordan AMUårselevindberetningen behandler årselevbidragene. Den store forskel mellem indberetningsprincipperne er tidspunktet for, hvornår eleverne på holdet medtages af AMU-årselevindberetning. AMU-hold er karakteriseret ved at have indberetningsprincip P, S, ÅV eller SFI. P = Plan. Planhold forløber over en sammenhængende perioder. Årselevbidrag indberettes i det kvartal hvor holdet slutter. Tælledagene er 1. og 2. dagen på hvert fag, dog må eleven udløse tilskud, selvom eleven ikke mødte op på tælledagene, hvis der er et fremmøde på mindst 80% af varigheden af et fag. S = Split. Splithold adskiller sig fra andre hold udelukkende ved tidspunktet for, hvornår indberetningen skal foregå. Indberetningsprincippet Split benyttes til hold, hvor fagene tidsmæssigt er opdelt i kortere perioder, der afvikles i forskellige kvartaler. Årselevbidrag indberettes i det kvartal, hvor den enkelte periode for skolefag på hold slutter. Et splithold, som løber henover et kvartalsskift, indberettes ad to omgange: o Ved udgangen af første kvartal indberettes de perioder, som slutter i første kvartal. o Ved udgangen af andet kvartal indberettes de perioder, som slutter i andet kvartal Regler for tælledage er som på Plan-hold. 24

25 SFI = Sammenhængende forløb for flygtninge og indvandrere. SFI er et særligt indberetningsprincip, der kun benyttes til sammenhængende forløb for flygtninge og indvandrere. Årselevbidragene indberettes for hver af tælledatoerne. Der gælder særlige regler for tælledage se afsnittet om SFI-hold. ÅV = Åbent Værksted. Åbent Værksted er en undervisningsform, hvor deltagerne med en eller flere lærere, i samme lokaler deltager på forskellige uddannelser inden for et område eller på forskellige trin af samme uddannelse. Årselevbidrag indberettes i det kvartal, hvor de enkelte placeringer på skolefag på holdet slutter. Tælledagene er de dage, eleven er placeret Tælledag Angiver, hvornår der skal tælles årselever for tælleperioden. Angives som antallet af skoledage efter startdato indtil tælledagen for den konkrete periode der tælles i. Hvis den relative tælledag er 10, vil det sige, at i en bidragsperiode ligger tælledatoen på den tiende skoledag efter startdato for bidragsperioden Hvis en elev ikke er til stede på tælledatoen kan det betyde, at forudsætning for tilskud falder bort. Tælleperiode Et forløb kan være delt op i flere tælleperioder, der hver har en tælledato. Tælleperiodens varighed er antal dage angivet i antal mandage til fredage. Tælleperiodens varighed benyttes som grundlag for beregning af årselevbidrag. EfterUddannelse.dk EfterUddannelse.dk er en landsdækkende tilmeldings- og ansøgningsportal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, herunder AMU- 25

26 kurser. På portalen kan virksomheder og kursister finde kurser, foretage tilmeldinger, ansøge digitalt om VEU-godtgørelse og befordringstilskud samt få overblik over kursusaktiviteter og status for ansøgninger. Portalen bruges også af de uddannelsessteder, som udbyder kurserne, samt af a-kasserne, som administrerer VEU-ansøgningerne. (https://www.efteruddannelse.dk) Uddannelsesguiden.dk På UddannelsesGuiden - ug.dk - findes information om ordinær uddannelse, voksen- og efteruddannelse samt job og arbejdsmarkedsforhold i Danmark. (http://www.ug.dk/servicemenu/omuddannelses Guiden.aspx) FKB Arbejdsmarkedsuddannelserne er organiseret i et system af fælles kompetencebeskrivelser (FKB). De enkelte arbejdsmarkedsuddannelser tilknyttes en FKB, der angiver mål og rammer for den grundlæggende arbejdsmarkedsrelevante kompetenceudvikling. (http://www.industriensuddannelser.dk/efterudda nnelse/faelleskompetencebeskrivelsefkb/) VEU-godtgørelse VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne. (http://www.veug.dk/borger/veu-godtgoerelse) 26

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse 11-09-2013/version 2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af GVU-hold... 1 Trin 1: Opret hold

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole 27-01-2015/version 1.1 Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af ansøgningsgrundlag og registrering af tilstedeværelse

Læs mere

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Holdplacering - ÅU Version 2.0/ 03-05-2013/ Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange o Holdplacering af ÅU-elever o Flettebreve til holdplacerede elever o

Læs mere

Åbent Værksted Opdateret juni 2016

Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering på skolefag på holdet Styr med pladser på

Læs mere

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard Åbent Værksted 12-04-2006/version 1/Tue Korsgaard Vejledningen er under revidering Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

EfterUddannelse.dk Informationsmøde, december Marianne Guerry Larsen

EfterUddannelse.dk Informationsmøde, december Marianne Guerry Larsen EfterUddannelse.dk Informationsmøde, december 2009 Marianne Guerry Larsen EfterUddannelse.dk præsentation Hvad og hvordan? Online kursuskatalog Søgning Kursusbeskrivelse i EfterUddannelse.dk og i EASY-A

Læs mere

Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016

Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016 Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016 Indhold Indhold Generelt Varighedsuafhængige tilskud Tilskudsmærker for kost og logi Overnatning på skolens foranledning Overnatning med dokumentation

Læs mere

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele

Læs mere

Holdadministration Sidst opdateret 13-02-2008/version 1.1/UNI C/Steen Eske

Holdadministration Sidst opdateret 13-02-2008/version 1.1/UNI C/Steen Eske Holdadministration Sidst opdateret 13-02-2008/version 1.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder.

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev... 1 AMU: Advarsel ved opdatering af tilstededage udenfor

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan I øjeblikket er EASY-A og elevplan desværre ikke tilpasset til at håndtere praktikcentre og skolepraktik på en hensigtsmæssig og effektiv måde i henhold

Læs mere

Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet

Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet www.efteruddannelse.dk/ Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet Lisbeth Jørgensen og Susanne B. Jørgensen Side 1 Hvor kommer oplysningerne til VEU-skemaet fra - A326 Periode: fortæller i hvilken periode,

Læs mere

Holdplacering - fuldtidselever

Holdplacering - fuldtidselever Holdplacering - fuldtidselever Sidst opdateret 18-10-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Kursussøgning. Indledning. Orange søgebjælke

Kursussøgning. Indledning. Orange søgebjælke Kursussøgning på Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kursussøgning... 3 Indledning... 3 Orange søgebjælke... 3 Fritekstsøgning via feltet Find... 4 Find: Søg på fag/kursus vha. søgeforslag...

Læs mere

Indlæsning af hold i EASY-A

Indlæsning af hold i EASY-A 1 Indlæsning af hold i EASY-A Når aktiviteten er overført fra Elevplan skal den indlæses i EASY-A. Det sker på vindue B327 På B327 kan de overførte lærings aktiviteter søges frem. Der kan søges på alle

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Indberetning af årselever - AMU

Indberetning af årselever - AMU Indberetning af årselever - AMU Sidst opdateret 23.03.2011/v. 2.4/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever - AMU Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen Grundlag for

Læs mere

EASY-A 13.2 nyhedsbrev

EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 frigives d. 11/12-2013. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 13.2 nyhedsbrev... 1 Eksamen: B570 tilrettes så den også kan håndtere karakterer

Læs mere

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske Skoleforløb Sidst opdateret 16-12-2008/version 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter på skolens hjemmeside Sidst opdateret 13.07.2005/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forberedelse af data Overførsel af data (aktivitetsudbud)

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

EAS Y-A EVE-indberetning

EAS Y-A EVE-indberetning EAS Y-A EVE-indberetning 18.01.2005 A114.5905.2 Side 1 af 9 1.1 B619 Informationsudtræk, AMU/ÅU Formålet med ændringen af udtrækket er at tilføje en række nye oplysninger i informationsudtrækket, som skal

Læs mere

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Elevbetalinger Inspirationsdag 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Baggrund Det var tidligere et stort arbejde at opkræve/fakturere rekvireret undervisning Rekvireret

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse 13-08-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen og Jenny Møller Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Generelt om indberetningen... 2 Grundlag for indberetning...

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

En påmindelse er en eller sms (alt efter personens foretrukne kommunikationsform), som minder personen på, at der ikke er blevet registreret

En påmindelse er en  eller sms (alt efter personens foretrukne kommunikationsform), som minder personen på, at der ikke er blevet registreret Påmindelsesprofiler Opdateret juni 2016 Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende

Læs mere

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C C619 EVE-indberetning, flettefil danner en CSV-fil med oplysninger om antal årselever og kroneforbrug fordelt på EVE-grupper,

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske Elevdeling Sidst opdateret 24-04-2009/version 2.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Virksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side

Virksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side Virksomheder Standardindstillinger på virksomhedens side Indstillinger på virksomhedens sider Opdateret den 7/1-2015 Som virksomhedsadministrator har du mulighed for at indstille EfterUddannelse.dk til

Læs mere

Forklaring eller beskrivelse

Forklaring eller beskrivelse Skolepraktik Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Indberetning af årselever Skolepraktik

Indberetning af årselever Skolepraktik Indberetning af årselever Skolepraktik 21-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 2 Grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 06-06-2016/ STIL Indhold Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Der findes flere forskellige afdelingsbegreber

Læs mere

Brugerguide. Kursister

Brugerguide. Kursister Brugerguide Kursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 1. Kursussøgning 5 2. Kursustilmelding 9 3. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 20 Kolofon 4. Kursistens side 29 Brugerguide

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Elevbetalinger, hold, Navision

Elevbetalinger, hold, Navision Elevbetalinger, hold, Navision Stat Sidst opdateret 15.09.2011/version 2.4/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. På Optagelse.dk tilmelder elever

Læs mere

Minivejledning. I gang med virksomhedens sider (for kursusadministratorer) Kommende kurser

Minivejledning. I gang med virksomhedens sider (for kursusadministratorer) Kommende kurser Minivejledning I gang med virksomhedens sider (for kursusadministratorer) Log ind på virksomhedens sider med din medarbejdersignatur/nemid fra forsiden af www.efteruddannelse.dk via Log ind i øverste venstre

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene.

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene. Skolehjem Sidst opdateret 14.12.2004/UNI C. Denne administrative vejledning vedrører administrationen af skolehjem. Vejledningen behandler ikke den øvrige administration af elever, herunder placering på

Læs mere

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fejlbeskeder fra AUB Denne vejledning omhandler kun de forhold, der vedrører

Læs mere

Håndtering af små fuldtidsuddannelser

Håndtering af små fuldtidsuddannelser Håndtering af små fuldtidsuddannelser på HS-området Sidst opdateret 11-01-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Arbejdsgange Uddannelse 1000 Brobygning Uddannelse 2552, Introduktion

Læs mere

Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild

Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse af karakterer på

Læs mere

Klik ursus! et kursus! Klik et kursus! Portalen giver overblik og mulighed for

Klik ursus! et kursus! Klik et kursus! Portalen giver overblik og mulighed for Portalen giver overblik og mulighed for med få klik at planlægge medarbejdernes kompetenceudvikling og reservere kurser. Klik et kur Klik ursus! et kursus! 2. EfterUddannelse.dk portalen for erhvervsrettet

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse.

Efteruddannelse.dk. Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse. Brugermanual til Efteruddannelse.dk Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse.dk Indhold Rettigheder på efteruddannelse Side 3

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder

Brugerguide. Virksomheder Brugerguide Virksomheder Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Virksomhedens side 16 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Virksomheder

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Forlagt undervisning /version 1/mgl

Forlagt undervisning /version 1/mgl Forlagt undervisning 15-03-2006/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opret Elevafdeling (arrangerende skole) Indmeld og skoleforløbsplacer eleverne (arrangerende skole)

Læs mere

EAN-numre og E-debitorer

EAN-numre og E-debitorer EAN-numre og E-debitorer 20-03-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 1: Debitorer... 1 2: Debitortyper og værdilister... 3 3: Aktivitetsplaceringer og debitorer... 4 4: Gebyrer...

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse (udarbejdet af KHL i samarbejde med Dalum Landbrugsskole, jan. 2014) 1 Når du har fundet det ønskede kursus

Læs mere

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange og batchjobs Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Vedrørende: Registrering af produktionsskolebaseret eud i EASY-P, EASY-A og Elevplan 28.09.2012 Version: 3 Primært præciseringer i EASY-A afsnit vedr. årselevbidrag

Læs mere

Der er mange ændringer som er mindre tilpasninger af funktioner og udskrifter.

Der er mange ændringer som er mindre tilpasninger af funktioner og udskrifter. Dette dokument beskriver overordnet de væsentlige ændringer fra version 10.2 til version 12.2. I dokumentet er kun medtaget de ændringer, der har medført ændringer til revisionsrapporten. Der er mange

Læs mere

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever.

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever. Varighedsuafhængige årselevbidrag ÅU og AMUelever Sidst opdateret 28.03.2011/v. 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Masseregistrering af varighedsuafhængige bidrag Registrering

Læs mere

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard Indhold Indledning... 2 Centrale begreber... 2 KOT-grupper og optagelsesområder... 3 Afhentning af KOT-ansøgere... 3 KOT-ansøgningerne... 5 Ventelisten...

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

De videregående uddannelser

De videregående uddannelser De videregående uddannelser Denne vejledning gennemgår brugen af det nye optagelse.dk for de videregående uddannelser. Vejledningen er andet udkast og forslag til forbedringer modtages gerne. Kontaktpersoner

Læs mere

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version EASY-A Ændringer i EASY-A til version 09.1 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version 09.1. Ændringerne er hovedsageligt beskrevet for hvert

Læs mere

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser 2014 Sådan tilmelder du dig efteruddannelse Tilbuddene er mange, når det gælder efteruddannelse. Hvis du overvejer at efteruddanne dig,

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Notat. Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) 1 Hvordan oprettes en digital medarbejdersignatur til ansatte i folkekirken?

Notat. Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) 1 Hvordan oprettes en digital medarbejdersignatur til ansatte i folkekirken? Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) Når en medarbejder i folkekirken skal tilmeldes en uddannelse (AMU), skal der skal anvendes en digital signatur til erhverv, Tilmeldingen kan foretages

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Deling af ÅU-elever Sidst revideret 17-12-2008/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 12 3. Virksomhedens sider 18 Kolofon Brugerguide til EfterUddannelse.dk

Læs mere

Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB

Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB 1 Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB Institutioner for Erhvervsrettede Uddannelser (IEU), samt private udbydere, Professionshøjskoler

Læs mere