Installation. Kompakt luft vand-varmepumpe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation. Kompakt luft vand-varmepumpe"

Transkript

1 Installation Kompakt luft vand-varmepumpe WPL 33

2 1. Generelt Formålsbestemt anvendelse Sikkerhedsanvisninger CE-mærkning Afprøvningsattester Forskrifter, standarder og bestemmelser_2 1.6 Apparatbeskrivelse Funktionsmåde Indstillinger Leveringsomfang og tilbehør 3 2. Tekniske oplysninger Datatabel Mindsteafstande Effektdiagrammer 6 3. Opstilling, tilslutning og lydemission Transport Opstillingssted Lydemission Opstilling af grunddelen Montage af grunddelen Varmtvandstilslutning Cirkulationspumpe Kondensatafløb Bufferbeholder Anden (2.) varmegenerator Kontrol af ventilatoren Montering af beklædningsdele Trækning af luftslanger Montering af luftslanger Isolering af væggennemføringer Elektrisk tilslutning Idriftsættelse Drift og betjening Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse Rengøring Tiltag ved fejl Se betjenings- og montagevejledningen WPM II Kontrol af indstillinger på IWS Idriftsætningsprotokol 19 Garanti miljø og genbrug Anvisning for ejeren af varmepumpe-varmeanlægget! Installation henvender sig til fagmanden. Info: Læs denne vejledning omhyggeligt inden brug, og opbevar den. Giv i givet fald vejledningen videre til den efterfølgende bruger. FARE personskader! Hvis apparatet skal betjenes af børn eller af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller åndelige evner, skal man sikre sig, at dette kun sker under opsyn eller efter behørig undervisning forestået af en person, der er ansvarlig for sikkerheden. ffhold børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet! Vedligeholdelse og pleje Apparat- og miljøskader! Vedligeholdelsesarbejde som fx kontrol af den elektriske sikkerhed må kun udføres af en fagmand. ffbeskyt anlægget imod støv og snavs under byggefasen. Det er tilstrækkeligt at pleje kunststof- og pladedele med en fugtig klud. Der må ikke anvendes skurende eller opløsende rengøringsmidler! Kontrollér kondensatafløbets funktion hver måned (visuel kontrol). Kontrollér samtidigt, om der har samlet sig vand under eller ved siden af apparatet. Vi anbefaler, at man årligt lader en fagmand foretage en inspektion (konstatering af den faktiske tilstand) eller om nødvendigt en vedligeholdelse (retablering af den ønskede tilstand). Installation 1. Generelt Installation, idriftsættelse samt vedligeholdelse og reparation af apparatet må kun forestås af en fagmand. Vi kan kun garantere fejlfri funktion og driftssikkerhed, hvis der anvendes originalt tilbehør til apparatet samt originale reservedele. 1.1 Formålsbestemt anvendelse Apparatet WPL er beregnet til opvarmning af rum inden for de anvendelsesbegrænsninger, der er angivet i de tekniske data. Apparatet er beregnet til brug i huslige omgivelser. Det kan betjenes uden risiko af ikke-instruerede personer. Apparatet kan også anvendes i ikke-huslige omgivelser, fx i mindre industrier, hvis anvendelsen sker på lignende måde. Enhver anden eller afvigende form for brug regnes som værende i strid med formålsbestemt anvendelse. Til den formålsbestemte anvendelse hører også iagttagelse af denne vejledning. Ved ændring eller ombygning af denne enhed bortfalder enhver garanti. 1.2 Sikkerhedsanvisninger Overhold de efterfølgende sikkerhedsforskrifter og -regler. -- Installation af det elektriske system og varmekredsen må kun udføres af fagfolk. -- Fagmanden er ved installering og den første idriftsættelse ansvarlig for, at de gældende forskrifter overholdes. -- Apparatet må kun anvendes, når det er komplet installeret med alt sikkerhedsudstyr. 1.3 CE-mærkning CE-mærkningen tilkendegiver, at apparatet opfylder alle grundlæggende krav. -- Direktiv vedr. elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktiv) -- Lavspændingsdirektiv -- Direktiv vedr. trykbærende udstyr 1.4 Afprøvningsattester Se typeskiltet på apparatet. 1.5 Forskrifter, standarder og bestemmelser Alle nationale og regionale forskrifter og bestemmelser skal overholdes. 2

3 1.6 Apparatbeskrivelse Apparatet er en luft/vand-varmepumpe, der fungerer som varmepumpe til opvarmning. Apparatet trækker varme ud af udeluften på et lavere temperaturniveau og tilfører denne varme til varmevandet på et højere temperaturniveau. Varmevandet kan opvarmes til en fremløbstemperatur på indtil 60 C. Apparatet er beregnet til indendørs opstilling og udendørs opstilling ved anvendelse af det pågældende tilbehør. Apparatet har en elektrisk nød-/ekstraopvarmning (DHC). I monovalent drift aktiveres den elektriske nød-/ekstraopvarmning som nødvarme, hvis bivalenspunktet underskrides, for at sikre varmedriften og tilvejebringelsen af højere varmtvandstemperaturer. I monoenergetisk drift aktiveres i så fald den elektriske nød-/ekstraopvarmning som ekstraopvarmning. Yderligere egenskaber -- Egnet til gulvvarme og radiatorvarme -- Foretrukket til lavtemperaturvarme -- Optager varme fra udeluften helt ned til 20 C udetemperatur -- Korrosionsbeskyttet, ydre beklædningsdele af varmforzinket stålplade med ekstra ovnlakering. -- Indeholder alle komponenter og sikkerhedstekniske anordninger, som er nødvendige for driften. -- Indeholder et ubrændbart sikkerhedskølemiddel. Info: Varmepumpe-manageren WPM II er nødvendig til regulering af varmeanlægget. 1.7 Funktionsmåde Varme Der trækkes varme ud af udeluften via luftsidens varmeveksler (fordamperen). Kølemidlet fordamper og komprimeres med en kompressor. Dertil skal der bruges elektrisk energi. Kølemidlet er nu på et højere temperaturniveau og afgiver varmen fra luften via en yderligere varmeveksler (kondensator) til varmesystemet. Herved afspændes kølemidlet igen, og processen starter forfra. Ved lufttemperaturer under ca. +10 C sætter luftfugtigheden sig på fordamperens lameller som rim. Denne rimdannelse afrimes automatisk. Det vand, der dannes ved afrimningen, opsamles i afrimningskarret og ledes væk via en slange. I afrimningsfasen kobles ventilatoren fra, og varmepumpekredsen vendes om. Den varme, der skal bruges til afrimningen, hentes fra bufferbeholderen eller varmekredsen. Ved afslutning af afrimningsfasen skifter varmepumpen automatisk tilbage til opvarmningsdrift. 1.8 Indstillinger Apparatet reguleres ved hjælp af varmepumpe-manageren og kræver ingen særlig betjening. Se betjenings- og installationsvejledning for varmepumpe-manageren. 1.9 Leveringsomfang og tilbehør Leveringsomfang opstilling udendørs Bestillings-nr. Grunddel Tilbehør (bestående af beklædning) Leveringsomfang opstilling indendørs Grunddel Tilbehør (bestående af beklædning) Specialtilbehør opstilling indendørs Varmeisoleret luftslange, 3 m Varmeisoleret luftslange, 4 m Slangetilslutningsplade Kondensvandpumpe PK Specialtilbehør til udendørs og indendørs opstilling (nødvendigt) Varmepumpestyring i vægkabinet, WPMW II Varmepumpestyring til indbygning i kontrolkabinettet, WPMS II Beholder SBP 200 E Beholder SBP 400 E Beholder SBP 700 E Specialtilbehør til udendørs og indendørs opstilling Shuntmodul i vægkabinet, MSMW Shuntmodul til indbygning i kontrolkabinettet, MSMS Trykslange G 1¼" x 1 m (DN32) Trykslange G 1¼" x 2 m (DN32) Trykslange G 1¼" x 5 m (DN32) Slangeforskruning til trykslange 5 m Kompakt varmepumpe-installation WPKI UP-byggesæt (til WPKI 5) UP-byggesæt (til WPKI 5) Varme-fjernindstilling FE Anlægssensor AVF Afrimningssensor TF

4 2. Tekniske oplysninger 2.1 Datatabel Effektdataene gælder for nye apparater med rene varmevekslere. De integrerede hjælpedrevs strømforbrug er angivet som maksimalværdi og kan variere alt efter driftspunkt. De integrerede hjælpedrevs strømforbrug findes i effektdataene for apparatet (i henhold til EN 14511). WPL Varmeeffekt i henhold til EN Varmeeffekt ved A10/W35 (EN 14511) kw 15,10 Varmeeffekt ved A10/W35, drift med to kompressorer (EN 14511) kw 20,70 Varmeeffekt ved A7/W35 (EN 14511) kw 12,61 Varmeeffekt ved A2/W35 (EN 14511) kw 10,78 Varmeeffekt ved A2/W35, drift med to kompressorer (EN 14511) kw 17,70 Varmeeffekt ved A-7/W35 (EN 14511) kw 8,90 Varmeeffekt ved A-7/W35, drift med to kompressorer (EN 14511) kw 14,90 Effektforbrug Effektforbrug nød-/ekstraopvarmning kw 8,8 Strømforbrug ventilator varme max kw 0,27 Energiforbrug i henhold til EN Effektoptagelse ved A10/W35 (EN 14511) kw 3,70 Energiforbrug ved A7/W35 (EN 14511) kw 3,50 Effektforbrug ved A10/W35, drift med to kompressorer (EN 14511) kw 6,30 Effektoptagelse ved A2/W35 (EN 14511) kw 3,31 Effektoptagelse ved A-7/W35 (EN 14511) kw 3,20 Effektforbrug ved A-7/W35, drift med to kompressorer (EN 14511) kw 5,80 Effektforbrug ved A2/W35, drift med to kompressorer (EN 14511) kw 6,10 Effekttal i henhold til EN Effekttal ved A10/W35 (EN 14511) 4,10 Effekttal ved A10/W35, drift med to kompressorer (EN 14511) 3,30 Effekttal ved A7/W35 (EN 14511) 3,60 Effekttal ved A2/W35 (EN 14511) 3,26 Effekttal ved A-7/W35, drift med to kompressorer (EN 14511) 2,60 Effekttal ved A2/W35, drift med to kompressorer (EN 14511) 2,90 Lydniveauer Støjniveaumåler (EN 12102) db(a) 65 Lydniveau udendørs montering med lyddæmpertilbehør db(a) 63 Støjniveaumåler indvendig i indendørsopstilling (EN 12102) db(a) 58 Støjniveaumåler udvendig udendørsopstilling (EN 12102) db(a) 65 Lydniveau udendørs montering uden lyddæmpertilbehør (EN 12102) db(a) 65 Lydtryksniveau i 1 m afstand i frit felt db(a) 57 Lydtryksniveau i 5 m afstand i frit felt db(a) 43 Lydtryksniveau i 10 m afstand i frit felt db(a) 37 Anvendelsesgrænser Anvendelsesgrænse varmeside min C 15 Anvendelsesgrænse varmeside max C 60 Indsatsgrænse varmekilde min. C -20 Indsatsgrænse varmekilde maks. C 30 Elektriske data Frekvens Hz 50 Sikring nød-/ekstraopvarmning A 3 x C 16 Afsikring styring A 1 x C 16 Afsikring kompressor A 3 x C 25 Mærkespænding nød-/ekstraopvarmning V 400 Nominel spænding V 230 Nominel kompressor V 400 Faser nød-/ekstraopvarmning 3/N/PE Faser styring 1/N/PE Faser kompressor 3/PE Startstrøm (med/uden startstrømsbegrænser) A <30 Udførelser Kondensatormateriale /Cu Kølemiddel R407 C Påfyldningsmængde kølemiddel kg 4,4 Kompressorolie Emkarate RL 32 3MAF / MOBIL EAL Arctic 22 CC Afrimningsart Kredsløbsvending Beskyttelsesart (IP) IP14B Dimensioner Højde mm 1116 Bredde mm 784 Dybde mm

5 WPL 33 Højde (indendørsopstilling) mm 1182 Bredde (indendørsopstilling) mm 800 Dybde (indendørsopstilling) mm 1390 Højde (udendørsopstilling) mm 1434 Bredde (udendørsopstilling) mm 1280 Dybde (udendørsopstilling) mm 1390 Vægte Vægt kg 260 Totalvægt indendørs montering kg 330 Totalvægt udendørs montering kg 400 Værdier Påfyldningsmængde kølemiddel kg 4,4 Tilgængelig ekstern trykdifferens total hpa 1,0 Tilgængelig ekstern trykdifferens indsugningsside max hpa 0,8 Intern trykdifference hpa 190 Volumentstrøm varme min. m³/h 1,4 Flow i varmesystem, nominel m³/h 1,4 Flow i varmesystem (EN 14511) m³/h 2,17 Volumenstrøm på varmekildesiden m³/h Mindsteafstande Udendørs opstilling D Indendørs opstilling D

6 26_03_01_0678 Fig. 1a Fremløbstemperatur 35 C Fremløbstemperatur 50 C Fremløbstemperatur 60 C Fig. 1b Effekttal Effektforbrug [kw], Varmeeffekt [kw] 26_03_01_0325 Effekttal Effektforbrug [kw], Varmeeffekt [kw] 2.3 Effektdiagrammer Effektdiagram for varmepumpe WPL 33 i fuldlastdrift (to kompressorer) Fremløbstemperatur 35 C Fremløbstemperatur 50 C Fremløbstemperatur 60 C Udetemperatur C Effektdiagram for varmepumpe WPL 33 i dellastdrift (en kompressor) Udetemperatur C 6

7 Udendørs opstilling Opstilling, tilslutning og lydemission Transport Til transport af standardanlægget kan man fastgøre løftewirer på et hvilket som helst sted under stelrammen. Varmepumpen må ikke udsættes for kraftige stød. Det er tilladt at vippe det kortvarigt om på den ene langside. Beklædningen, afdækningen (ved udendørs opstilling) samt afdækningen med luftslangetilslutning (ved indendørs opstilling) er separate transportenheder og monteres først på opstillingsstedet på grunddelen. Mål i mm 26_03_01_ Opstillingssted Underlaget til opstilling af varmepumpen skal være vandret, jævnt, fast og holdbart. Varmepumpens ramme skal ligge ensartet an mod underlaget. Et ujævnt underlag kan påvirke varmepumpens støjforhold. Varmepumpen skal være tilgængelig fra alle sider. Fig. 2 Indendørs opstilling Særlige forhold ved udendørs opstilling Anbefalet underlag: Fundament (Fig. 4) Kantsten (Fig. 5) Stenplade Til vand- og elinstallationsledningerne, som indføres i varmepumpen nedefra, skal der tilvejebringes en udsparing (frirum) i underlaget (Fig. 4 og 7). Mindsteafstanden til væggen på luftudblæsningssiden skal være 2 m. Se afsnit "Lydemission ved udendørs opstilling"! Særlige forhold ved indendørs opstilling Underlag: Beton eller cementgulv Vand- og elinstallationsledningerne føres gennem afdækningen oppefra og ind i varmepumpen (Fig. 8). 3.3 Lydemission Luftudgang Luftaustritt Slangetilslutningsplade Schlauchanschlussplatte Lydemission ved udendørs opstilling Varmepumpen støjer mere på luftindgangssiden og luftudgangssiden end på de to lukkede sider. Disse to sider bør derfor ikke vende ind mod støjfølsomme rum i huset (fx soveværelser) Fig Luftindgang Lufteintritt Mål i mm 26_03_01_0667 Luftindgangsretningen bør så vidt muligt stemme overens med hovedvindretningen; luften bør altså ikke suges ud imod vindretningen. Græsarealer og beplantninger kan bidrage til at reducere spredningen af støjen. Lydspredningen kan bl.a. reduceres ved hjælp af tætte palisader. Man bør undgå opstilling på store lydhårde gulvflader (fx pladebelægninger) samt mellem reflekterende bygningsvægge, da disse kan forårsage en stigning af lydniveauet. Man skal sikre sig, at der ikke kan trænge lyd 7

8 Fundament til udendørs opstilling ved anvendelse af trykslanger Luftafgangsside Luftaustrittseite Hovedvindretning Hauptwindrichtung Gulv og trinlyds-isolering udspares C26_03_01_0663 Fig. 4 Mål i mm Kantsten til udendørs opstilling Luftindgangsside Lufteintrittseite Luftafgangsside Luftaustrittseite 1200 Hovedvindretning Hauptwindrichtung 26_03_01_0064 Fig. 6 1 Fodtrinsdæmpning 2 Svømmende gulv varmepumpen (Fig. 7). Ved indendørs opstilling kan vand- og elinstallationsledninger føres ind i varmepumpen oppefra (Fig. 8). 650 Ved indføring af vand-installationsledninger ovenfra skal dækkapperne i afdækningen skæres fri (Fig. 8). 26_03_01_0668 Mht. trækning og installation af elledningerne skal man overholde anvisningerne i afsnit 4 "Elektrisk tilslutning". Fig. 5 Mål i mm gennem varmepumpens bundplade og gennem installationsåbningen. Lydeffektniveauet ved udendørs opstilling er 65 db(a) uden lydisoleringstilbehør og 63 db(a) med lydisoleringstilbehør. Hvis varmepumpen kun stilles på et stribefundament, bør de åbne fundamentsider lukkes tæt til Lydemission ved indendørs opstilling Varmepumpen bør så vidt muligt opstilles i kælderen eller i stueetagen og ikke lige under, over eller ved siden af opholds- eller soveværelser. Det er ikke tilladt at opstille apparatet på bjælkelofter. Svømmende gulve bør udspares som vist i (Fig. 6). Tilslutningen af varme-fremløbs- og returledningen skal ske via fleksible trykslanger (svingningsdæmpere) (best.-nr. se afsnit 1.6). Rørholdere og væggennemføringer skal udføres lyddæmpet. 8 Luftindgangsside Lufteintrittseite Luftindgangs- og luftudgangsåbningerne i ydervæggene bør ikke rettes imod tilstødende vinduer i opholdsrum og soveværelser. Lydeffektniveauet ved indendørs opstilling er 58 db(a) i opstillingsrummet og 62 db(a) ved luftindgangs- og luftudgangsåbningerne. 3.4 Opstilling af grunddelen Varmepumpen skal være tilgængelig fra alle sider. Grunddelen stilles på det ifølge afsnit 3.2 forberedte underlag. Her skal man være opmærksom på den ønskede luftudgangsretning. Efter opstilling af varmepumpen skal rørforskruningerne i tryk- og sugeledningen tilspændes til kompressoren med et omdrejningsmoment på 100 Nm (Fig. 8, pos. 10 og 11). 3.5 Montage af grunddelen Ved udendørs opstilling kan vand- og elinstallationsledninger føres nedefra gennem åbningen i bunden af køleenheden og ind i 3.6 Varmtvandstilslutning Varmepumpe-varmeanlægget skal tilsluttes af en fagmand i henhold til vandinstallationsplanerne, der findes i plandokumentationen. Med hensyn til det sikkerhedstekniske udstyr af varmeanlægget skal DIN samt TRD 721 Sikkerhedsudstyr overholdes. Ved bivalent drift kan varmepumpen blive gennemstrømmet af returløbsvand fra den anden varmeproduktionsenhed. Returvandstemperaturen må være max 60 C Beskyttelse af varmtvandsledninger mod frost og fugt (kun ved udendørs opstilling) Ved udendørs opstilling skal frem- og returløbsledningerne dels beskyttes mod frost via en tilstrækkelig varmeisolering og dels beskyttes mod fugt ved at trække ledningerne inden i isolationsrør (Fig. 7). Den krævede isolationstykkelse skal opfylde forskrifterne for varmeanlæg. Ekstra tilfrysningssikring tilvejebringes af den i varmepumpen integrerede frostsikringskobling, som automatisk starter cirkulationspumpen i varmepumpekredsløbet ved en kondensatortemperatur på +8 C og dermed sikrer, at der er cirkulation i alle vandførende dele. Hvis temperaturen falder i bufferbeholderen, kobles varmepumpen automatisk til, senest ved underskridelse af +5 C.

9 3.6.2 Frem- og returløbstilslutning Varmepumpen på varmtvandssiden tilsluttes jf. Fig. 7 (udendørs opstilling) eller Fig. 8 (indendørs opstilling). Vær opmærksom på, at systemet er tæt. Ved udendørs og indendørs opstilling skal man først tilslutte den i beklædningsdeletilbehøret indeholdte rørbue (pos. 8 i Fig. 7 og 8) til tilslutningsstudsen på varmefrem- eller returløbet (pos. 9 i Fig. 7 og 8). Til tilslutningsstudserne G 1 1/4" (udvendigt) skal der tilsluttes svingningsdæmpere med en længde på mindst 1 m. Ved hjælp af varmepumpens konstruktion med minimal vibration og de fleksible trykslanger, der virker som vibrationsdæmpere, undgås overførsel af støj fra apparatet i vidt omfang Gennemskylning af varmeanlægget Inden varmepumpen tilsluttes, skal ledningssystemet gennemskylles grundigt. Fremmedlegemer som svedperler, rust, sand, tætningsmateriale osv. påvirker varmepumpens driftssikkerhed negativt og kan medføre, at kondensatoren tilstoppes Udluftning af varmeanlægget Luft i anlægget påvirker varmepumpens funktion negativt. Rørledningssystemet skal udluftes omhyggeligt. Ved udendørs opstilling kan dette også gøres ved at aktivere udluftningsventilen, der er indbygget i varmepumpen i varmefremløbet. (Pos. 10 i Fig. 7) Fyldning af varmeanlægget Vandbeskaffenhed For at forhindre beskadigelse på grund af stendannelse skal følgende iagttages ved påfyldning af anlægget med varmevand: Vandets totale hårdhed skal være < 1 dh (< 0,18 mmol/l jordalkalier). Advarsel! Der må ikke anvendes helt afsaltet vand eller regnvand, da dette medfører forstærket korrosion. Egnede apparater til afhærdning og til fyldning og skylning af varmeanlæg kan lejes hos vores kundeservice eller hos de autoriserede forhandlere. Man kan også anvendes vores blødgøringsarmatur HZEA Oxygendiffusion Ved diffusionsutætte plastrør-gulvvarmeanlæg, kan der ved kombination af stålradiatorer eller stålrør optræde korrosion på ståldelene pga. iltdiffusion. Korrosionsprodukterne, som fx rustslam, kan ophobe sig i varmepumpens kondensator, og den mindre rørdiameter kan medføre, at varmepumpens effekt aftager, eller at højtrykspressostaten slår fra. Derfor bør man undgå varmeanlæg eller stålrørinstallationer i forbindelse med diffusionsutætte plastrørs-gulvvarmeanlæg. Vand- og el-tilslutning ved udendørs opstilling Fig Kondensat-afløbsslange 2 Varmefremløb (fleksibel trykslange med varmeisolering) 3 Varmereturløb (fleksibel trykslange med varmeisolering) 4 El-tilslutningsledninger 5 Kabelkanal til el-tilslutningsledninger 6 Kontaktskab med trækaflastninger for el-tilslutningsledninger Vand- og el-tilslutning ved indendørs opstilling Fig Kondensatafløbsslange valgfri til højre, til venstre eller foran 2 Varmefremløb (fleksibel trykslange med varmeisolering) 3 Varmereturløb (fleksibel trykslange med varmeisolering) 4 El-tilslutningsledninger 5 PG-forskruninger med trækaflastninger 6 Rørgennemføringer 7 Kontaktskab med trækaflastninger 8 Rørbue (indeholdt i tilbehøret) 9 Tilslutningsstuds varmereturløb 10 Forskruning af trykledningen 11 Forskruning af indsugningsledningen 12 Sikkerhedstemperaturbegrænser til DHC C26_03_01_ Installationsrør til el-tilslutningsledninger og varmefremløbs- og -returløbsledning 8 Rørbue (indeholdt i tilbehøret) 9 Tilslutningsstuds varmefremløb 10 Udluftningsventil 11 Singles-fyldning 12 Betonfundament 12 1 C26_03_01_0670 9

10 3.7 Cirkulationspumpe Cirkulationspumpe i varmepumpekredsen (bufferbeholder-ladepumpe) Ved anvendelse af beholderen SBP 200, 400 eller 700 (bufferbeholder) og den kompakte varmepumpe-installation WPKI 5 skal man bestemme tryktabene i forbindelsesledningen mellem WPKI 5 og varmepumpen (se tabel). Det samlede tryktab er summen af tryktabene i forbindelsesledningen, varmepumpen og WPKI 5. Dimensioneringen af cirkulationspumpen er baseret på mærkevolumenstrømmen og det samlede tryktab. Varmepumpe WPL 33 Mærkevolumenstrøm m³/h 1,4 Tryktab Varmepumpe hpa 190 SBP 700 E + WPKI 5 hpa 55 Trykslange 1¼" hpa/m Bufferbeholder For at garantere fejlfri drift af varmepumpen skal der anvendes en bufferbeholder. Bufferbeholderen (SBP) tjener ikke kun til hydraulisk frakobling af volumenstrømmene i varmepumpe- og varmekredsløbene, men især som energikilde til afrimning af fordamperen Anden (2.) varmegenerator Ved bivalente systemer skal varmepumpen altid være integreret i returløbet til den anden varmekilde (fx oliekedel) Kontrol af ventilatoren Ventilatoren skal have den foreskrevne omløbsretning. Ved forkert transport risikerer man en minimal forskydning af ventilatoren, således at ventilatorhjulet glider mod indløbsdysen. I så fald kan ventilatorholderen forskydes til venstre eller højre i langhullerne. Justering af højden kan ske via en tilsvarende omfordeling af afstands-vinkelpladerne fra ovenover til nedenunder holderen og omvendt. 3.8 Kondensatafløb Til kondensatafløbet er der i fabrikken monteret en 3/4"-slange på afrimningskarret og ender i nærheden af åbningen i bundpladen i højre side af køleaggregatet. Ved udendørs opstilling kan slangen føres ned gennem åbningerne i grunddelen og ud af apparatet (Fig. 7). Ved indendørs opstilling bør afrimningsvandet ledes bort i et afløb. Kondensatslangen kan føres ud af apparatet til højre, foran og til venstre. Dette gøres ved at fjerne afbrækåbningerne i sidevæggen eller i køleaggregatets bundplade og fordøren eller i sidevæggen (Fig. 8). Vær opmærksom på, at kondensatslangen ikke får knæk i hele dens længde, og at den placeres med hældning. Når man har udlagt slangen, skal man kontrollere, om kondensatet løber ordentligt igennem den. Dette gøres ved at hælde ca. 10 l vand i afrimningskarret. Vandet skal løbe kontinuerligt ud af afrimningskarret. Hvis slangens fald er utilstrækkeligt, anbefales det, at man anvender en kondensatpumpe. 1 Fig Drejeretning Omløbsretning 2 1 Afstands-vinkelplader, foroven 2 Afstands-vinkelplader, forneden 3 Ventilator C26_03_01_0662 Maksimalt kondensatafløb: 6 l/min. Hvis man til afledning af kondensatet bruger kondensatpumpen PK 9 (best.-nr. se afsnit 1.6), skal varmepumpen sættes ca.100 mm højere. 10

11 3.12 Montering af beklædningsdele Montering af beklædningsdele ved udendørs opstilling _03_01_ Sidevæg Overdækningsplade Forvæg Typeskilt Bagvæg Sæt overdækningspladen på apparatet og fastgør den med to skruer. Hægt sidevæggene og den forreste og bageste dør på krogene på standardenheden. Skru dem derefter fast med en skrue i hver del. Klæb det medfølgende typeskilt på øverst foran på apparatets højre eller venstre sidevæg, så det er fuldt synligt. 26_03_01_ _03_01_0929 Folien sættes fast på apparatets kroge i de forstansede huller. Tapens beskyttelsespapir fjernes på rammen og på folien. Folien fastgøres ved at presse dem fast på grunddelen. Åbningerne ved krogene tætnes med lærredstape. Montering af beklædningsdele Montering af beklædningsdele ved indendørs opstilling 1 3 Tætning af apparatet _03_01_1443 Før montage af beklædningsdelene skal apparatet tætnes ved at påklæbe folie for at undgå kondensatdannelse i apparatet uanset driftsbetingelserne. Folien følger med beklædningsdelene. 26_03_01_ Sidevæg Overdækningsplade Forvæg Typeskilt Bagvæg Sæt overdækningspladen på apparatet og fastgør den med to skruer. Hægt sidevæggene og den forreste og bageste dør på krogene på standardenheden. Skru dem derefter fast med en skrue i hver del. Klæb det medleverede typeskilt på øverst foran på apparatets højre eller venstre sidevæg, så det er fuldt synligt. Hullet nederst i rammen på venstre side klæbes til med lærredstape. Lærredstapen ligger sammen med tilbehøret Varmeisoleret luftslange. 11

12 3.13 Trækning af luftslanger Luftslangen kan forlænges ved at skrue spiralerne ind i hinanden. Overlapningen skal være ca. 30 cm. Den samlede slangelængde på luftindgangs- og luftudgangssiden må ikke overskride 8 m. Der må max dannes fire 90 -buk. Bøjningernes radius skal være mindst 600 mm (målt på slangemidten). Brug en skarp kniv til at skære slangen til. Trådspiralen kan klippes igennem med en skævbider. Fastgør luftslangen med mellemrum på ca. 1 m. Ellers vil den hænge nedad på grund af sin fleksibilitet. Tilpas formen af luftslangernes ender til de ovale tilslutningsstudser på overdækningspladen og på slangetilslutningspladerne. Slangetilslutningspladerne kan leveres som tilbehør Montering af luftslanger I det følgende eksempel vises montagen af en luftslangetilslutning _03_01_1446 Yderslangen skubbes først lidt opad. 4 1 Slangetilslutningsplade 2 Spændebånd (ovalt) 3 Luftslange 4 Spændebånd (ovalt) 5 Overdækningsplade 5 C26_03_01_0930 Inderslangen sættes omkring den yderste halvdel af tilslutningsstudsen. 26_03_01_1447 Mål for slangetilslutningsplade Inderslangen tætnes til tilslutningsstudsen ved hjælp af den medfølgende lærredstape. 26_03_01_1448 C26_03_01_0929 Fare for beskadigelser!! Overdæk altid de udvendige åbninger med et trådgitter. Fastgør slangerne, så de ikke kan glide af. 26_03_01_1449»» De medfølgende tætningsstrimler anbringes omkring tilslutningsstudsen. 12

13 26_03_01_1450 Yderslangen trækkes ned over tilslutningsstudsen. 26_03_01_1452 Slangen fastgøres med den vedlagte ovale slangeklemme. 26_03_01_ Isolering af væggennemføringer Der må ikke opstå kuldebroer mellem væggennemføringerne og murværket. For at forhindre kondensdannelse i murværket skal der anbringes en passende varmeisolering mellem væggennemføringen og murværket. Alternativt kan man også anvende den isolerede væggennemføring AWG 560. Væggennemføring AWG 560 kan leveres som tilbehør. 13

14 4. Elektrisk tilslutning 4.1 Den elektriske tilslutning skal tilmeldes hos det pågældende elektricitetsværk. Tilslutningsarbejde må kun udføres af autoriserede fagfolk i henhold til denne vejledning! Afbryd strømmen inden arbejdet på kontaktskabet. Overhold VDE 0100 og det lokale elektricitetsværks forskrifter. I henhold til VDE skal der installeres følgende kabeltværsnit ifølge sikringen: Sikring Kabeltværsnit C 16 A 2,5 mm² 1,5 mm² ved kun to belastede korer og installation på en væg eller i el-installationsrør på en væg. C 25 A 6,0 mm² ved installation i en væg. 4,0 mm² ved installation af et flerkoret kabel på en væg eller i el-installationsrør på en væg. Sikring: Se tekniske data De tre strømkredse: VP, supplerende elektrisk varmeenhed (DHC) og styring skal sikres separat. Apparatets kompressorer kan kun! løbe i én omdrejningsretning. Hvis apparatet bliver forkert tilsluttet, forbliver kompressorerne i drift i 30 sekunder og slukker derefter. I dette tilfælde vises fejlmeddelelsen "Ingen effekt" på varmepumpe-manager'en. Skift i dette tilfælde drejefeltets retning ved at bytte om på to faser. 4.3 Tilslutningsklemmerne findes i anlæggets kontaktskab (Fig. 13) og bliver tilgængelige ved at fjerne forskærmen. Under installationen kan kontaktskabet trækkes frem og ud af kabinettet. Her tilsluttes: Spændingsforsyningen til varmepumpernes styring IWS Spændingsforsyningen til kompressoren Spændingsforsyningen til den supplerende opvarmning DHC (intern 2. varmegenerator) BUS-ledningen; man skal kontrollere, at High, Low og Ground tilsluttes korrekt. Frigivelsessignalet til stand-alone-drift til klemme 5 Frostsikringssensoren på klemme X31/1 og 2 er allerede tilsluttet til IWS. 4.4 IWS (Forkortelse for Integrierte Wärmepumpen Steuerung) er et printkort, der som standard er indbygget i varmepumpens kontaktskab. IWS aktiverer ledningskontaktorerne for kompressorerne og startstrømsbegrænsningen, optager signalindgangene for højtryks-, lavtryks-, og samlefejl og indeholder BUS-interfacet til WPM II. Der skal anvendes tilslutningsledninger, som er i overensstemmelse med forskrifterne (Fig. 12). Man skal kontrollere trækaflastningens funktion. Se betjeningsvejledning for varmepumpe-manager'en WPM WPM II II. 4.5 Tilslut varmeudnyttelsessidens cirkulationspumpe til varmepumpestyringen ifølge det elektriske kredsløbsdiagram eller planlægningsdokumentationen. 4.6 Stand-alone-funktion I nødstilfælde kan varmepumpen også køres uden varmepumpestyringen (se side 15). I så fald er der ikke længere garanti for frostog tilfrysningssikring. 4.7 Ved udendørs opstilling Der må kun anvendes vejrbestandige ledninger iht. VDE Ledningerne skal trækkes i et installationsrør (beskyttelsesrør) og kan føres ind i varmepumpen nedefra (Fig. 7). I varmepumpen skal de elektriske tilslutningsledninger trækkes i den hertil indrettede kabelkanal (Fig. 7, pos. 5). 4.8 Ved indendørs opstilling Skal de elektriske ledninger føres ind i varmepumpen oppefra gennem ledningsgennemføringerne med trækaflastninger (PG-forskruninger) (Fig. 3 og 8). Her skal man sørge for at bruge de åbne PGforskruninger til nettilslutning (kompresser), styreledning og busledning (Fig. 12). Ved tilslutning af den elektriske! nød-/ekstraopvarmning (DHC) skal der tilsluttes en fremløbssensor til varmepumpestyringen og installeres i nærheden af varmepumpen på varmefremløbet. C26_03_01_0671 Når alle elledninger er tilsluttet, kan nettilslutningsklemmen (X3) afdækkes og plomberes (Fig. 13). 4.2 Varmepumpen skal via en ekstra anordning kunne adskilles fra lysnettet med en sikkerhedsafstand på 3 mm på alle poler. Dette kan ske ved hjælp af relæer, strømafbrydere, sikringer etc., som skal monteres på installationssiden. Fig Nettilslutningsledning (Kompressor) 2 Nettilslutningsledning (DHC) 3 Styreledning (Net) 4 BUS-ledning: J-Y (St) 2x2x0,8 mm 2 5 Styreledning (2. WE (DHC)) 5 14

15 1/N/PE~230/50 3/PE~400/50 3/N/PE~400/50 X3 PE X4 X2 X3 VP DHC Nettilslutning Varmepumpe (Kompressor) L1, L2, L3, PE upplerende elektrisk varmeenhed L1, L2, L3, N, PE Plombendraht durch die Schraubenköpfe 58907/1-2/10.84 Tilslutnings- Klemmeeffekt allokering 2,6 kw L1 N PE 3,0 kw L2 N PE 3,2 kw L3 N PE 5,6 kw L1 L2 N PE 5,8 kw L1 L3 N PE 6,2 kw L2 L3 N PE 8,8 kw L1 L2 L3 N PE X4 X2 Tilslutningsklemme styring Nettilslutning: L, N, PE Styringsindgange: 2. WE Supplerende elektrisk varmeenhed (intern DHC) Ekst. ST Stand-alone-drift Tilslutningsklemme lavspænding H BUS High L BUS Low BUS Ground " + " BUS " + " (tilsluttes ikke) C26_03_01_0672 Fig

16 Ledningsdiagram for varmepumper WPL 33 26_03_01_ A2 Integreret VP-styring IWS B5 Temperatursensor varmgas E1 Supplerende elektrisk varmeenhed (DHC) E2 Oliesumpopvarmning kompressor 1 E3 Oliesumpopvarmning kompressor 2 F2 Højtrykspressostat F5 Sikkerhedstemperaturbegr. til DHC F7 Temperaturpressostat ventilator F13 Temperatursensor tilfrysningssikring K1 Kontaktor modstandsstart kompressor 1 K2 Kontaktor kompressorstart kompressor 1 K3 Kontaktor modstandsstart kompressor 2 K4 Kontaktor kompressorstart kompressor 2 K5 Kontaktor supplerende elektrisk varmeenhed K6 Sikkerhedskontaktor K7 Kontaktor ventilator M1 Motor-kompressor 1 M2 Motor-kompressor 2 M3 Motor-ventilator N2 Trykdifferencekontakt afrimning N3 Temperaturregulator oliesumpopvarmning P1 Højtrykssensor P3 Lavtrykssensor R1...3 Startmodstande kompressor 1 R4...6 Startmodstande kompressor 2 X1 Forbindelsesklemmer X2 Tilslutningsklemme lavspænding X3 Nettilslutning X4 Tilslutningsklemmer styring X25 Jordingsskruegruppe X26 Jordingsstikgruppe X27 Bøsningsklemrække 2-polet X28 Bøsningsklemrække 4-polet X29 Bøsningsstik IWS 12-polet X30 Bøsningsstik IWS 3-polet X33 Bøsningsstik IWS 5-polet X35 Bøsningsstik IWS 6-polet Y1 Omkoblerventil, afrimning Z3 Støjdæmpningsled Fig

17 5. Idriftsættelse WPM II Se montagevejledning for varmepumpe-manager WPM II. Hvis der også skal ske en varmtvandsopvarmning, må parametren WPM II "VP-trin for varmt vand" kun indstilles til 01 eller 02. Efter idriftsættelsen skal idriftsættelsesprotokollens side 19 til 21 udfyldes af installatøren. Sicherheits-Temperaturbegrenzer Bei Umgebungstemperaturen unter -15 C kann es vorkommen, dass der Sicherheits- Temperaturbegrenzer der elektrischen Not-/ Zusatzheizung auslöst. Kontrollieren Sie, ob der Sicherheits-Temperaturbegrenzer ausgelöst hat Drift og betjening Varmepumpe-manager'en WPM II WPM II er nødvendig for drift af varmepumpen. Den regulerer hele varmeanlægget. Alle nødvendige indstillinger foretages i denne styring. Se betjeningsvejledning for varmepumpemanager WPM II. Alle indstillinger af varmepumpestyringen WPM II skal udføres af en fagmand. Varmepumpens spændingsforsyning må heller ikke afbrydes uden for varmeperioden, da anlæggets frostsikring ellers ikke er garanteret. Normalt er det ikke nødvendigt at slukke for anlægget om sommeren, da WPM II har automatisk sommer/vinter-omkobling. Hvis anlægget slukkes, bør WPM stilles på standby. Herved opretholdes sikkerhedsfunktionerne til beskyttelse af anlægget (fx frostsikring). Hvis varmepumpen slukkes fuldstændigt, skal varmepumpen tømmes helt for vand, hvis der er risiko for frost. 7. Vedligeholdelse og rengøring 7.1 Vedligeholdelse Varmepumpen arbejder fuldautomatisk og kræver ingen særlig vedligeholdelse. Varmepumpens luftindgangs- og -udgangsåbninger skal holdes fri for sne og løv. 7.2 Rengøring Fordamperlamellerne, som er tilgængelige efter aftagning af beklædningsdelen på kondensatorsiden, bør af og til renses for løv og anden forurening Kondensatafløbet kontrolleres med jævne mellemrum. Forureninger og tilstopninger skal afhjælpes Ved fejl i varmepumpedriften pga. aflejringer af korrosionsprodukter (Rustslam) i kondensatoren hjælper kun en kemisk fjernelse ved hjælp af egnede opløsningsmidler og skyllepumpe, som skal udføres af kundeservice. 2 26_03_01_ Sicherheits-Temperaturbegrenzer Reset-Knopf 2 Elektrische Not-/Zusatzheizung Setzen Sie den Sicherheits-Temperaturbegrenzer wieder zurück, indem Sie den Reset-Knopf drücken. 17

18 1. Tiltag ved fejl 1.1 Se betjenings- og montagevejledningen WPM II 1.2 Kontrol af indstillinger på IWS Fig. 15 BA Skydekontakt (S1) Hvis fejlen i tilfælde af service ikke WPM II kan findes ved hjælp af WPM II, skal man i nødstilfælde åbne kontaktskabet og kontrollere indstillingerne på IWS. Denne kontrol må kun udføres af en fagmand. Skydekontakt (VP-type) Med skydekontakten (VP-type) kan man forvælge forskellige kompressorsystemer. Denne indstilling er i fabrikken sat til 2 afhængig af varmepumpetypen for WPL To kompressorer med interne 2. WE (DHC) Hvis WPL skal køres bivalent med en anden 2. varmegenerator end DHC eller som modul med en anden WPL, skal skydekontakten (VP-type) sættes i stilling A To kompressorer med eksterne 2. WE Den interne 2. WE (DHC) må i så fald ikke tilsluttes (styring og forsyning). Kontrollér, om skydekontakten (VP-type) er korrekt indstillet. Reset-knap Lysdioder Skydekontakt (VP-type) Skydekontakt (S1) Kontakt 1 og 2 har ingen funktion. Position kontakt 3 Kontakt TIL: SERVICE-funktion De pågældende kompressorer (indstillet via skydekontakten (VP-type)) aktiveres i sekundafstand. Position kontakt 4 Kontakt TIL: STAND-ALONE-funktion Er WPM II defekt, kan varmepumpen i nødstilfælde arbejde i stand-alone-funktionen. I denne driftsmåde er der ingen kommunikation med varmepumpestyringen WPM II. Der styres efter en fast nominel værdi. Varmepumpen aktiveres ved en fremløbstemperatur på 50 C og deaktiveres ved 55 C. Frostsikringssensoren, der er sluttet til klemmesensor 1,2 på IWS, fungerer nu til registrering af reguleringsstørrelsen, dvs. at frostsikringen og tilfrysningssikringen ved afrimning går tabt ved en udendørs opstillet varmepumpe. 26_03_01_0661 Lysdioder Rød lysdiode: Blinker eller lyser konstant: Ved en enkelt forekomst af en varmepumpefejl blinker lysdioden. Anlægget frakobles. Hvis der i løbet af 2 driftstimer forekommer flere end 5 varmepumpefejl, lyser den røde lysdiode konstant. Anlægget frakobles permanent. I begge tilfælde bliver fejlen optaget i fejllisten på WPM II. Når fejlen er udbedret, kan driften genoptages efter 10 minutter; lysdioden slukker. Til sletning af fejl på IWS skal man vælge Reset VP og resette IWS ved at trykke på PRG-tasten. Den interne tæller bliver derved nulstillet. Varmepumpefejl, der vises via lysdiode: Højtryksfejl, lavtryksfejl, samlefejl og hardwarefejl på IWS. (se fejlliste) Grøn lysdiode i midten: Blinker under initialisering og lyser konstant efter fejlfri tildeling af BUS-adressen. Kun i så fald er der stadig kommunikationen til WPM II. Grøn lysdiode til højre: Lyser konstant ved indstillet STAND-ALONE-drift. Reset-knap Ved forkert initialisering: Se afsnit i betjenings- og montagevejledningen for WPM II. Sicherheitstemperaturbegrenzer zurücksetzen Übersteigt die Heizwassertemperatur 85 C, z. B. durch zu geringem Volumenstrom, schaltet die elektrische Not-/Zusatzheizung (DHC) aus. Beseitigen Sie die Fehlerquelle. 1 2 Desuden skal broen mellem klemme X4/5 og X4/6 fjernes, samtidigt med at der til klemme X4/5 skal tilføres en spænding på 230 V. Driftsmåden indikeres med den grønne lysdiode til højre. 1 Sicherheits-Temperaturbegrenzer Reset-Knopf 2 Elektrische Not-/Zusatzheizung Setzen Sie den Sicherheits-Temperaturbegrenzer wieder zurück, indem Sie den Reset-Knopf drücken. 26_03_01_

19 1. Idriftsætningsprotokol 1. Kundens adresse: 6. Installationsbetingelser i henhold til Stiebel Eltron installations og driftsanvisninger: Installation rum volume: m³ 7. Driftsmodus 2. Installatør: Mono modus Dobbel modus - Parallel - Delvis parallel - Alternativ Dobbel modus varmekilde 3. Bygningstype: Fritliggende hus Beboelsesejendom Beboelsesejendom/Kommerciel Industriel/Kommerciel Offentlig bygning Enkelt varmepumpe Kaskade 4. Udstyrs type: ID Nr: Serie nr. Produktionsnr. 5. Varmepumpens placering: Gas fyret kedel Oliefyret kedel Solid fyrekedel Fjernvarme Elektrisk opvarmning 8. Hydraulisk tilkobling af varmepumpe med buffer cylinder Ja Nej Buffer cylinderens indhold 9. VV opvarmning: Uafhængig af HT Ja Nej Med ekstern varmeveksler Ja Nej Med intern varmeveksler Ja Nej Ekstern Intern Kælder Første etage Anden etage Øverste etage STE produkter: typer: Tredjepart produkt typer: På betonbund På bundplade På plant underlag Horisontalt: Ja Nej Vibrationssikkre underlag: Ja Nej 19

20 10. Varmekilde: Luft Udeluft Luftudtrækker Temperatur Min: C Jord Jordføler Nr. Intern rørdiameter: Max: C Forhandler: Ja Nej Hul dybde: Hydraulisk forbindelse ifølge Tichelmann Ja Nej Sol panel på jorden Rørlængde: Diameter: AREAL: Forhandler: Ja Nej Hydrauliske forbindelser ifølge Tichelmann Ja Nej Proces medie: Type: Koncentration: Frostsikring: 12. System omkreds: Cirkulationspumpe kilde Fabrikat/type / Cirkulationspumpe opvarmning Fabrikat/type / Cirkulationspumpe Varmepumpe/varmeveksler Fabrikat/type / Cirkulationspumpe Varmeveksler/cylinder Fabrikat/type / Cirkulationspumpe varmepumpe/ buffer cylinder Fabrikat/type / Cirkulationspumpe VV cirkulation Fabrikat/type / Cirkulationspumpe varmepumpe/ buffer cylinder Fabrikat/type / Shunt ventil Fabrikat/type / Blandeventil servomotor Fabrikat/type / 13. Kontrolenhed STIEBEL-ELTRON produkt/type Tredjepart: type Parametre indstillet ifølge. kontrolenhedens driftsætningsrapport Vand Andet: Brønd Overfladevand 14. Strømforsyning: Kabeltype: Nr. strømledere Tværsnit 11. Opvarmningssystem: Gulvopvarmning Konvektorer Paneler Radiatorer Design temperatur: FL C/ RE C Installeret ifølge. til VDE Ja Nej Kontrolkabel varmepumpe: Kabeltype Nr. strømledere Tværsnit: 20

21 15. Aktuel data: Aktuel ved varmepumpen efter 10 min. drift: Brine indløb/vand/luft: C Brine udløg/vand/luft: C Varmepumpens fremløbstemp.: C Varmepumpens returtemp.: C 16. Testet ifølge VDE 0701 Iværksat: Ja Nej Værdier OK: Ja Nej 17. System layout Sted, dato Installatørens underskrift 21

22 Garanti Garantivilkårene for vores tyske datterselskaber gælder ikke for apparater købt uden for Tyskland. Tværtimod er det sådan, at i lande, hvor vores datterselskaber sælger vores produkter, kan en garanti kun gives af det pågældende datterselskab. En sådan garanti gives kun, hvis datterselskabet har udarbejdet egne garantivilkår. Derudover gives der ingen garanti. For apparater, som købes i lande, hvor ingen af vores datterselskaber sælger vores produkter, giver vi ingen garanti. Eventuelle garantier, som er blevet lovet af importøren, forbliver uændrede. Miljø og genbrug Hjælp venligst med at skåne miljøet. Efter brug skal materialerne bortskaffes i henhold til gældende nationale forskrifter. Kyoto-R407C Dette apparat er fyldt med kølemidlet R407C. Kølemidlet R407C er en i Kyoto-protokollen anført fluoreret drivhusgas med et globalt drivhuspotentiale (GWP) = 1653 Kølemidlet R407C må ikke lukkes ud i luften. 22

23 23

24 Deutschland STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG Dr.-Stiebel-Straße Holzminden Tel Fax Verkauf Tel Fax Kundendienst Tel Fax Ersatzteilverkauf Tel Fax Australia STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd. 4/8 Rocklea Drive Port Melbourne VIC 3207 Tel Fax Austria STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H. Eferdinger Str Wels Tel Fax Belgium STIEBEL ELTRON bvba/sprl 't Hofveld 6 - D Groot-Bijgaarden Tel Fax Czech Republic STIEBEL ELTRON spol. s r.o. K Hájům Praha 5 - Stodůlky Tel Fax Denmark Pettinaroli A/S Mandal Allé Middelfart Tel Fax Finland Insinööritoimisto Olli Andersson Oy Kapinakuja Mäntsälä Tel Fax <AMHCMN=jcdeib> France STIEBEL ELTRON SAS 7-9, rue des Selliers B.P Metz-Cédex 3 Tel Fax Hungary STIEBEL ELTRON Kft. Gyár u Budaörs Tel Fax Japan NIHON STIEBEL Co. Ltd. Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F 66-2 Horikawa-Cho Saiwai-Ku Kawasaki Tel Fax Netherlands STIEBEL ELTRON Nederland B.V. Daviottenweg BH 's-hertogenbosch Tel Fax Poland STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. ul. Działkowa Warszawa Tel Fax Russia STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA Urzhumskaya street 4, building Moscow Tel Fax Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! Subject to errors and technical changes! Sous réserve d erreurs et de modifications techniques! Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! Salvo error o modificación técnica! Excepto erro ou alteração técnica Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. Chyby a technické zmeny sú vyhradené! Stand 8770 Slovakia TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Hlavná Poprad Tel Fax Switzerland STIEBEL ELTRON AG Industrie West Gass Lupfig Tel Fax Thailand STIEBEL ELTRON Asia Ltd. 469 Moo 2 Tambol Klong-Jik Amphur Bangpa-In Ayutthaya Tel Fax United Kingdom and Ireland STIEBEL ELTRON UK Ltd. Unit 12 Stadium Court Stadium Road CH62 3RP Bromborough Tel Fax United States of America STIEBEL ELTRON, Inc. 17 West Street West Hatfield MA Tel Fax A B

WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Teknik til velvære Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2 1.5

Læs mere

Anvisning for ejeren af varmepumpe-varmeanlægget!

Anvisning for ejeren af varmepumpe-varmeanlægget! 1. Generelt 2 1.1 Formålsbestemt anvendelse 2 1.2 Sikkerhedsanvisninger 2 1.3 CE-mærkning 2 1.4 Afprøvningsattester 2 1.5 Forskrifter, standarder og bestemmelser 2 1.6 Apparatbeskrivelse 3 1.7 Funktionsmåde

Læs mere

Betjening og installation. Bufferbeholder

Betjening og installation. Bufferbeholder Betjening og installation Bufferbeholder»» SBP 1000 E»» SBP 1500 E»» SBP 1000 E SOL»» SBP 1500 E SOL»» SBP 1000 E cool»» SBP 1500 E cool Indhold Betjening Generelle henvisninger Betjening 1. Generelle

Læs mere

Betjening og installation. Fritstående varmtvandsbeholder

Betjening og installation. Fritstående varmtvandsbeholder Betjening og installation Fritstående varmtvandsbeholder»» SBB 751»» SBB 1001»» SBB 751 SOL»» SBB 1001 SOL Indhold Betjening Generelle henvisninger Betjening 1. Generelle henvisninger 2 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Betjening og installation

Betjening og installation 8 bar 8 8 Betjening og installation Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation»» SBP Komfort»» SBP-HF»» WPKI-H E»» WPKI-P E»» WPKI-W E»» WPKI-V . Brugsvejledning. Monteringsvejledning

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE»» WPL»» WPL 7»» WPL 7 Indhold Betjening Betjening. Generelle anvisninger. Dokumentinformation. Henvisning til andre gyldige dokumenter. Sikkerhedsinformationer.

Læs mere

Betjening og installation

Betjening og installation Betjening og installation Brine Vand-Varmepumpe»» WPF 0 M»» WPF M»» WPF 6 M Indhold Betjening Betjening. Generelle henvisninger. Gældende dokumenter. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation.

Læs mere

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2

Læs mere

16. Idriftsættelsesprotokol 20 GARANTI MILJØ OG GENBRUG

16. Idriftsættelsesprotokol 20 GARANTI MILJØ OG GENBRUG BETJENING 1. Generelle henvisninger 3 1.1 Gældende dokumenter 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 1.3 Andre markeringer i denne dokumentation 3 1.4 Målenheder 3 2. Sikkerhed 4 2.1 Hensigtsmæssig anvendelse 4

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Betjening og installation

Betjening og installation ECO ON OFF x >60 C Betjening og installation VARMTVANDS-VARMEPUMPE»» WWK 300»» WWK 300 SOL C Indhold S side Tekniske data 2 Brugsvejledning til brugeren Drift og betjening 3. Anlægsbeskrivelse 3.2 Hensigtsmæssig

Læs mere

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V C 8 5 C bar C 8 C 8 SBP Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V Technik zum Wohlfühlen Dansk Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation Brugs- og monteringsvejledning SBP Komfort

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCAL 300-A Type AWCI-AC 301.A og AWO-AC 301.A Op til 60 C fremløbstemperatur Varmeydelse modulerende 3 til 9 kw

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Tekniske data LA 12TU

Tekniske data LA 12TU Tekniske data LA 1TU Apparatoplysning LA 1TU Type - Varmekilde Udeluft - Udførelse Universel konstruktion - Regulering WPM EconPlus vægmonteret - Varmemængdetælling integreret - Installationssted Udenlandske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG VL ARMEPUMPER AGERSALG NYHEDSBREV April 2009 GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! På vort lager i Middelfart har vi nedenstående jordvarmepumper til salg til helt uhørte lave priser! Varmepumperne er af typer der

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Tekniske data LA 16MS

Tekniske data LA 16MS Tekniske data LA 16MS Apparatoplysning LA 16MS Type - Varmekilde Udendørsluft - Udførelse - Regulering - Installationssted Udenlandske - Ydelsesniveauer 1 Driftstemperaturgrænser - Min. vandtemperatur

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION

BETJENING OG INSTALLATION BEJENING OG INSALLAION Luft vand-varmepumpe»» WPL AS»» WPL A»» WPL AS INDHOLD BEJENING. Generel vejledning. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder. Effektdata iht.

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation 02/2009 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2 Anvendelse efter

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Effektivitet når det er bedst! High End varmepumpe Basic Line BM 7010

Effektivitet når det er bedst! High End varmepumpe Basic Line BM 7010 Effektivitet når det er bedst! High End varmepumpe Basic Line BM 7010 Basic Line BM 7010 Ydelse 6 12 kw Både vinter og sommer Den ny-udviklede Basic Line BM 7010 er en kompakt designet luft varmepumpe

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Indhold Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 2 Installation af rumtemperaturregulatoren

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Tørretumbler. frem PT 8333 / 8337 HW PT 8403 / 8407 HW PT 8503 / 8507 HW PT 8803 / 8807 HW. da - DK. Installationsplan

Tørretumbler. frem PT 8333 / 8337 HW PT 8403 / 8407 HW PT 8503 / 8507 HW PT 8803 / 8807 HW. da - DK. Installationsplan frem Installationsplan Tørretumbler PT 8333 / 8337 HW PT 8403 / 8407 HW PT 8503 / 8507 HW PT 8803 / 8807 HW Det er absolut nødvendigt at læse brugs- og installationsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CR3B Kondenserende gaskedel til naturgas og F-gas 5/2013 En kort oversigt

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01 Installationsplan Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP da - DK 08.11 09 235 190 / 01 09 235 190 / 01 2 Teknisk datablad Vaskemaskine: Opvarmningstype: PW 5082 AV/LP El (EL) Signaturforklaring Forkortelser

Læs mere