Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu"

Transkript

1 Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske statsobligationer sætter igen bundrekord, mens olieprisen fortsætter ned. De europæiske rentemarkeder indregner nu et scenarie med langvarig stagnation, hvor der hverken vil være vækst eller inflation de næste ti år. I USA er der en stigende forventning i markederne om, at centralbanken udskyder renteforhøjelserne som følge af et lavt inflationspres og faldet i olieprisen. Internationalt Vi venter, at Den Europæiske Centralbank vil udvide balancen betydeligt fremover, og de annoncerer formentlig i næste uge, at de vil begynde at opkøbe statsobligationer. Hvis de kvantitative lempelser i euroområdet langt om længe kommer op i et troværdigt gear, kan der ventes en gradvis stejling af rentekurven anført af den helt lange ende. Vi tror ikke, at flere kvantitative lempelser vil trække de 10-årige eurorenter længere ned, men der er heller udsigt til større stigninger i de kommende kvartaler. Vi regner med, at likviditetsindsprøjtningen fra ECB får eurorenterne under de 5-årige løbetider til at falde yderligere, og Euribor-fixingerne ventes at bevæge sig tættere på nul. Prognosen på USA ligger over forward-markedet for alle løbetider, idet vi venter, at Federal Reserve begynder at sætte renten op i juni i år. Da rentekurven er fladet betydeligt ud, bliver der sandsynligvis tale om et parallelskift med stigninger over hele rentekurven, når renterne i USA begynder at stige igen. Skandinavien Kronen ligger langt stærkere end den centrale paritet, efter at SNB har kappet båndet til euroen og nedsat renten, og da ECB samtidig vil give eurolikviditeten en ny vitaminindsprøjtning, tror vi fortsat, at den danske pengepolitik vil blive lempet igen. Vi forventer således at Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu. Genveje Prognose for euroområdet Prognose for Danmark Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognose for USA Prognose for Storbritannien Centralbankudsigter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK årige statsrenter Land Spot +3m +6m +12m USD TYS GBP DKK SEK NOK Vores hovedscenario på Sverige er, at Riksbanken holder repo-renten uændret i nul til og med 2016, men vi udelukker ikke muligheden for flere pengepolitiske lempelser. I Norge indregner markederne nu mere end to rentenedsættelser endnu i 2015, hvilket er mere, end vi forventer. Markedet vil sandsynligvis i de næste seks måneder fortsætte med at indregne mere end to rentenedsættelser i år, men vi venter en korrektion på længere sigt, hvis renten kun bliver nedsat en enkelt gang i Redaktør: Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen

2 Indhold og bidragydere Euroområdet... 3 Makro Senioranalytiker Pernille Bomholdt Nielsen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Danmark... 4 Makro Privatøkonom Las Olsen Renter Senioranalytiker Jens Nærvig Pedersen Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Sverige... 5 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 (0) Senioranalytiker Michael Grahn +46 (0) Senioranalytiker Marcus Söderberg +46 (0) Senioranalytiker Carl Milton +46(0) Norge... 6 Makro & Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen USA... 7 Makro Senioranalytiker Signe Roed-Frederiksen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Storbritannien... 8 Makro & Renter Senioranalytiker Morten Helt januar

3 Prognose for euroområdet Vi forventer, at bedringen i euroområdet fortsætter i 2015, idet en række af de faktorer, der hidtil har trukket i negativ retning for europæisk økonomi, nu aftager. For det første vil den lavere oliepris løfte privatforbruget gennem øget reallønsvækst, og eksporten får et løft af den svækkede eurokurs. Der skete en bedring i erhvervstilliden mod slutningen af 2014, hvilket kunne indikere, at investeringerne er bundet ud nu, hvor den geopolitiske usikkerhed er aftaget. Det græske valg vil imidlertid kunne skabe fornyet usikkerhed og kan også medføre, at erhvervsinvesteringer udskydes. Euroområdet var i deflation i december for første gang siden finanskrisen i Vi venter negativ inflation i det meste af 2015, især som følge af det store fald i olieprisen. Kerneinflationen er samtidig nede på 0,7 % og dermed tæt på det historiske bundniveau. Pengepolitik og pengemarked ECB er igen kommet under pres for at lempe pengepolitikken, da euroområdet er i deflation og de allerede gennemførte tiltag ikke vil være nok til at sikre en tilstrækkelig udvidelse af balancen. Vi venter derfor nu, at ECB annoncerer opkøb af statsobligationer på mødet den 22. januar. Det skyldes, at der er en risiko for, at inflationsforventningerne begynder at falde, selv om de lavere oliepriser understøtter bedringen i europæisk økonomi. Rentefixingerne på pengemarkedet skal formentlig længere ned som følge af den ventede likviditetsindsprøjtning fra ECB. Vi forventer, at 3-måneders Euribor-renten falder til omkring 0bp og 6-måneders Euribor til omkring 10bp, og at begge renter vil blive på det niveau i mindst tre år. Eurorenterne ud til 5 år ventes derfor også at falde lidt. EUR-swapkurven er fortsat med at flade ud, og fladningen er endda taget til i de senere måneder, da markedet nu indpriser stagnation ti år frem i Europa. De lange renter er efter vores vurdering kommet lidt for langt ned, og vi regner ikke med, at de falder yderligere. På den anden side vil de formentlig heller ikke stige meget, idet ECB nu gennemfører kvantitative pengepolitiske lempelser, og inflationen sandsynligvis forbliver negativ i det meste af EUR Spot +3m +6m +12m ECB M Tyske statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig EUR-swapkurve 2.0 % bp Ændring, bp (h-akse) 15-Dec Jan-15 3-måneders Euribor-rente januar

4 Prognose for Danmark Væksten accelererede til 0,4% på kvartalsbasis i 3. kvartal 2014, og Danmark ser også ud til at have haft pæn vækst i 4. kvartal. Samtidig er beskæftigelsen på vej op. Vi bliver mere og mere sikre på, at økonomien er i bedring med fremgang både i den udenlandske og indenlandske efterspørgsel og med hjælp fra faldet i olieprisen. Der er imidlertid fortsat risikoaktorer, ikke mindst som følge af den lave industritillid. Energiomkostningerne trækker inflationen ned, og inflationen falder yderligere her i januar, hvorefter den formentlig vil vende og forblive over inflationen i euroområdet. Pengepolitik og pengemarked Nationalbanken nedsatte mod vores forventning ikke renten før nytår. De intervenerede heller ikke i valutamarkedet for at svække kronen i december, selv om kronekursen en kort periode lå under 7,435 et niveau, hvor vi ville have regnet med intervention. Likviditeten i pengemarkedet presses ned af store skattebetalinger, og det vil formentlig også være tilfældet i de kommende måneder. Bankerne har derfor øget trækket på Nationalbankens 1-uges udlånsfacilitet for at opveje likviditetsdrænet. Kronen ligger langt stærkere end den centrale paritet, efter at SNB har kappet båndet til euroen og nedsat renten, og da ECB samtidig vil give eurolikviditeten en ny vitaminindsprøjtning, tror vi fortsat, at den danske pengepolitik vil blive lempet igen. Lempelserne kan antage forskellige former: 1) Intervention i valutamarkedet og en nedsættelse af indskudsbevisrenten; 2) en nedsættelse af udlånsrenten, idet bankerne har øget deres lån i Nationalbanken; 3) ekstraordinære udlånsfaciliteter som annonceret den 16. december 2014, jf. link. I den aktuelle situation finder vi det mest sandsynligt, at der bliver tale om en symmetrisk nedsættelse af indskudsbevis- og udlånsrenten på 10bp til hhv. -0,15 % og % på 3 måneders sigt plus endnu en nedsættelse af indskudsbevisrenten på 10bp til -0,25 % på 12 måneders sigt. 3-månders Cibor-renten ventes at falde mod 0,10 %. Udsigten til fortsat stram likviditet i Danmark i de kommende måneder betyder, at vi kan få et lille opadgående pres på rentespændet til euroområdet. Da rentespændet imidlertid i forvejen ligger højt, regner vi kun med, at der bliver tale om en begrænset stigning, og vi tror, at rentespændet vil køre lidt ind på 6-12 måneders sigt. Vores renteprognose på Danmark ligger under forward-markedet for alle løbetider under 5 år og tæt på forwardmarkedet for de lange løbetider. DKK Spot +3m +6m +12m REPO M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig DKK-swapkurve 2.0 % bp Ændring, bp (h-akse) 15-Dec Jan-15 3M Cibor-rente januar

5 Prognose for Sverige Der har været lidt uro på den politiske scene i Sverige i et stykke tid. Statsministeren annoncerede i november, at svenskerne skulle til valg i marts, men meddelelsen blev trukket tilbage efter en aftale mellem regeringen og partierne i den borgerlige alliance, der sikrer, at det kommende finanslovsforslag bliver stemt igennem. Det betyder, at nogle af forslagene om skatteforhøjelser, der blev forkastet i november, eventuelt kan vende tilbage i et tillægsbudget i april, men der hersker stor usikkerhed herom. De seneste nøgletal har ikke ændret afgørende på billedet af svensk økonomi. Det er en todelt økonomi, hvor industrien og eksporten ikke viser tegn på fremgang, mens det står langt bedre til i servicesektoren. Vi har i vores seneste makroprognose nedjusteret vækstprognosen for 2015 til 1,7 % (tidligere prognose: 2,4 %) pga. den fortsat sløje aktivitet i industrien og eksportsektoren. Benzinpriserne er også faldet kraftigt i Sverige, hvilket er positivt for forbrugernes realindkomster. Vi tror dog, at benzineffekten vil være begrænset sammenlignet med indkomstskattelettelserne i tidligere år. Pengepolitik og pengemarked Vores hovedscenario er, at Riksbanken holder repo-renten uændret på nul til og med Riksbankens direktion har nævnt muligheden for, at man kunne nedsætte renten til under nul og/eller puste balancen op ved at tilføre bankerne likviditet. Værktøjskassen indeholder naturligvis også direkte intervention i valutamarkedet, men der ser ud til at være enighed i direktionen om, at det er det sidste middel, man vil gribe til. Faldet i olieprisen kan endnu engang trække inflationen ned under Riksbankens prognose, men det vil formentlig ikke være tilstrækkeligt til at udløse ukonventionelle pengepolitiske lempelser på nuværende tidspunkt. Et af vores hovedtemaer sidste år var rentefaldet i midtersegmentet (5-årige løbetider) på kurven, idet markederne gradvist begyndte at indregne en forventning om, at de pengepolitiske renter ville blive holdt lave i lang tid. Vi forventede, at jagten på afkast ville få investorerne til at gå længere ud på kurven mod det 5-årige segment. Repo-renten ventes at forblive på nul i en rum tid, og de 5-årige renter er faldet betydeligt. Den forreste ende af kurven flytter sig formentlig ikke, medmindre Riksbanken alligevel griber til ukonventionelle pengepolitiske midler. Den 5-10-årige rentekurve i Sverige er stejl sammenlignet med euro-swapkurven. Vi tror nu, at tidspunktet er kommet, hvor det 10-årige segment skal outperforme. SEK Spot +3m +6m +12m Repo M årig årig årig årig årig årig SEK-swapkurve Statsobligationer 2.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 15/12/ /01/ måneders Stibor-rente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets januar

6 Prognose for Norge Det kraftige fald i olieprisen ventes at medføre et større fald i olieinvesteringerne end tidligere antaget, hvilket vil tynge væksten i år. Vi tror dog, at den markant svækkede norske krone i vid udstrækning vil opveje effekten af de lavere oliepriser og investeringer. Ledigheden vil stige, men kun i begrænset omfang på grund af omstillingen i norsk økonomi og landets fleksible arbejdsmarked. Usikkerheden om, hvordan olieprisfaldet vil påvirke tilliden blandt de norske forbrugere, virksomheder og banker etc., er dog en risikofaktor. Vi venter vækst i fastlands-bnp på 1,8 % i 2015 mod 2,6 % i Pengepolitisk og pengemarked Norges Bank (NB) nedsatte renten med 0,25bp på mødet i december og varslede samtidig, at der er en fifty-fifty chance for endnu en rentenedsættelse inden sommer. Rentenedsættelsen blev gennemført for at forhindre en væsentlig forværring af den økonomiske situation oven på faldet i olieprisen. Dette kan altså tyde på, at udviklingen i olieprisen bliver afgørende for, om Norges Bank sænker renten igen. Olieprisen er nu faldet til 50 dollar pr. tønde, hvorimod NB s prognose bygger på en pris på 70 dollar pr. tønde. Det peger tydeligt i retning af en ny rentenedsættelse allerede til marts. Markedet vil muligvis indregne endnu to rentenedsættelser efter det pengepolitiske møde i marts, men givet vores makroøkonomiske prognose er det vores syn, at rentenedsættelsen i marts bliver den sidste i denne omgang, selv om vi klart ser en risiko for, at der kan komme mere. De norske swaprenter er faldet dramatisk siden rentenedsættelsen i december, og markedet indregner nu mere end to rentenedsættelser endnu i 2015, hvilket er mere, end vi forventer. Markedet vil sandsynligvis i de næste seks måneder fortsætte med at indregne mere end to rentenedsættelser i år, men vi venter en korrektion på længere sigt, hvis renten kun bliver nedsat en enkelt gang i Det 10-årige swaprentespænd er kørt ind i forhold til euroen i de seneste seks måneder. Vi forventer, at spændet kører yderligere ind på 3-6 måneders sigt. NOK Spot +3m +6m +12m ON DEP M årig årig årig årig årig årig NOK-swapkurve Statsobligationer 2.4 % bp Ændring, bp (h-akse) 15/12/ /01/ måneders Nibor-rente januar

7 Prognose for USA Amerikansk økonomi voksede hele 5 % k/k annualiseret i 3. kvt drevet af privatforbruget og erhvervsinvesteringerne. Vi fastholder vores positive forventninger til amerikansk økonomi, selvom vi tror, at væksten aftager i forhold til 3. kvt.. Den faldende oliepris styrker de amerikanske forbrugeres reale købekraft markant, og indkomsterne får desuden et løft som følge af bedringen på arbejdsmarkedet. Det lave renteniveau, der bl.a. skyldes de globale pengepolitiske lempelser, skaber positive rammer for både bolig- og erhvervsbyggeri, og vi venter, at væksten forbliver over den langsigtede vækstrate (trend) i hele Pengepolitik og pengemarked På rentemødet i december indikerede centralbankchef Yellen kraftigt, at Federal Reserve ikke vil hæve renten på de næste to møder (som holdes i januar og marts). Bortset herfra var tonen på pressemødet strammere end forventet, og hovedbudskabet var, at kommende rentebeslutninger vil afhænge af nøgletallene. Hvis vores økonomiske prognose for det næste halve år holder stik, vil ledigheden ligge på 5,5 % i juni, hvilket er tæt på den amerikanske centralbanks skøn for den langsigtede naturlige ledighed. Vi forventer, at Fed til den tid vil tro så meget på opsvinget, at de forhøjer fed funds-renten med 25bp. Det vil så markere begyndelsen på en periode med renteforhøjelser, og der kan formentlig ventes yderligere to renteforhøjelser i år. Vi venter derfor en betydelig stigning i 3- måneders USD Libor-fixingerne det kommende år. Vores prognose for fixingerne ligger et godt stykke over forward-markedet. Vi har for nylig slået til lyd for en stigning i renterne i USA særligt i det 2-5-årige segment nu hvor renteforhøjelserne fra Federal Reserve rykker nærmere, og vi har også ment, at rentekurven vil flade ud som følge af støtte til det 10-årige segment. Selv om vi venter, at udfladningen fortsætter, når Fed begynder at sætte renten op til sommer, så mener vi, at rentebevægelsen er sket for hurtigt. Hvis renterne begynder at stige igen i løbet af de kommende måneder, bliver der sandsynligvis tale om et parallelskift med stigninger over hele rentekurven. Vi ser altså lidt mere potentiale for stigninger i de lange renter nu, hvor renten på 10-årige amerikanske statsobligationer ligger omkring 2 %. Vores renteprognose for USA ligger over forward-markedet for alle løbetider. USD Spot +3m +6m +12m FED M årig årig årig årig årig årig USD-swapkurve Statsobligationer 3.0 % bp Ændring, bp (h.akse) 15-Dec Jan-15 3-måneders USD Libor-rente januar

8 Prognose for Storbritannien De relativt sløje økonomiske nøgletal i efteråret 2014 skygger efter vores vurdering for, at der allerede er et opsving i gang i Storbritannien. PMI-tallene er ganske vist faldet lidt på det seneste, men de indikerer fortsat alle en fremgang i økonomien. Vi venter, at Storbritannien vil nyde godt af faldet i olieprisen og ikke mindst den ventede bedring i euroområdet i 2. halvår Inflationen er faldet kraftigt i de seneste måneder og nåede ned på 0,5 % på årsbasis i december det laveste niveau siden maj Den lavere vækst i forbrugerpriserne skyldes især faldet i olieprisen, og vi venter, at den samlede inflation fortsætter ned i de kommende måneder. Den seneste udvikling i olieprisen betyder faktisk, at den samlede inflation midlertidigt kan komme ned under nul i 1. kvartal. Pengepolitik og pengemarked Som følge af udsigten til lav inflation og et svagere globalt økonomisk billede har det været vigtigt for den britiske centralbank at nedtone forventningerne om renteforhøjelser, og de nedjusterede inflationsprognosen betydeligt i inflationsrapporten fra november. Det er stadig de økonomiske nøgletal, der afgør, hvornår vi får den første renteforhøjelse, men med den forsigtige tone fra Bank of England på det seneste er det nu langt mindre sandsynligt, at renteforhøjelsen kommer før 2. halvår Vi tror stadig, at den første renteforhøjelse kommer i 3. kvartal formentlig i forbindelse med Inflationsrapporten for august. Renterne i Storbritannien er faldet betydeligt den seneste måned som følge af lavere forventninger til inflation og vækst. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at lav samlet inflation ikke i sig selv er afgørende for de pengepolitiske beslutninger, der mere afhænger af inflationsudsigterne og lønvæksten på mellemlang sigt. Vi mener derfor, at finansmarkederne undervurderer, hvor hurtigt BoE vil gå frem med renteforhøjelserne. Markederne venter faktisk først, at BoE begynder at sætte renten op i 2. kvartal Vi har nedjusteret prognosen for de 5- og 10-årige renter efter rentefaldet for nylig. Der er imidlertid fortsat udsigt til stigende renter i 2015, og vi har opjusteret prognosen for de 2- årige renter på 6-12 måneders sigt, nu hvor renteforhøjelserne fra BoE rykker nærmere. Den britiske rentekurve vil formentlig flade yderligere ud, idet renterne ventes at stige mest i det 0-5-årige segment. Vores prognose ligger over forward-markedet for alle løbetider, og vi venter stadig, at det britiske rentespænd til euroområdet vil køre ud. GBP Spot +3m +6m +12m Base rate M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig GBP-swapkurve 2.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 15-Dec Jan januar

9 NOK SEK DKK GBP EUR * USD Renteprognose 3-måneders Libor-rente Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 10-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 10-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: * Tyske statsobligationer er benyttet januar

10 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Research, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse januar

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012 3. december 2012 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. november 2012 Rentemarkedet DKK siden september og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år tember 2012

Læs mere

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 1. marts 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 Rentemarkedet DKK siden november og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år NU November 2012

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks

Læs mere

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 4. juni 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 Rentemarkedet DKK siden marts og fremover 2,50% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2,00% Marts 2013

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. januar 2 Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Seneste udvikling Usikkerheden på finansmarkederne er fortsat med at falde ind

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. november 20 Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Seneste udvikling Renterne er fortsat med at falde den seneste måned, og rentekurverne

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 4. februar 2016 Markedsnyt Market movers i dag Bank of England annoncerer i dag bankrenten og oplyser sit mål for aktivopkøbet. Renten forventes fastholdt på

Læs mere

Investeringsanalyse 16. november 2017

Investeringsanalyse 16. november 2017 Investeringsanalyse 16. november 217 Renteudsigter En mere tosidet risiko for de 1-årige renter Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her repræsenteret ved de 1-årige

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Investeringsanalyse generelle markedsforhold 20. marts 20 Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Seneste udvikling Vi fastholder vores hovedscenarie, hvor den globale økonomiske vending

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere