Topdanmark efter en skade høje karakterer. "Kunderne siger, at de får en rigtig god telefonservice.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmark efter en skade høje karakterer. "Kunderne siger, at de får en rigtig god telefonservice."

Transkript

1 FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 4, Erhvervskunder tilfredse trods prisstigninger Omdømme: Ni ud af ti små- og mellemstore virksomheder er tilfredse med at være kunder i Topdanmark, viser ny undersøgelse som Topdanmarks forretningsområde Erhverv har gennemført for første gang. Øget branchekendskab, bedre service til de mindre virksomheder og forbedret kommunikation ved skader skal gøre resultaterne endnu bedre Af Julie Rasmussen Den seneste tids prisstigninger på forsikringer, som også har ramt erhvervskunderne, har tilsyneladende ikke påvirket virksomhedernes tilfredshed med Topdanmark. Det viser nyligt afsluttet tilfredshedsundersøgelse blandt kunderne i forretningsområdet Erhverv, der betjener de små- og mellemstore virksomheder. Her har man tværtimod spærret øjnene op over det pæne resultat. "90 procent af vores kunder erklærer sig tilfreds i større eller mindre grad. Det er overvældende, i hvert fald i forhold til hvad vi havde ventet," siger markedsudviklingschef Lars Simonsen fra Topdanmark Erhverv, der har gennemført undersøgelsen i samarbejde med marketingafdelingen. Forventningerne var ikke helt så høje, dels fordi man ikke vidste, hvad man kunne vente, da undersøgelsen er den første af sin art i Erhverv, dels på grund af de prisstigninger, der blev indført i efteråret. "Kunderne fokuserer på service og rådgivning, viser undersøgelsen. Samtidig er det helt sikkert kommet os til gode, at vores prisstigninger lå i den lave ende i forhold til markedet," siger Lars Simonsen. Især scorer assurandørernes rådgivning og den telefoniske kontakt til Topdanmark efter en skade høje karakterer. "Kunderne siger, at de får en rigtig god telefonservice. De bliver ikke kastet rundt i systemet, de får svar på deres spørgsmål, og aftaler bliver overholdt. Jo mere de er i kontakt med Topdanmark, des mere tilfredse er de," siger Lars Simonsen. De sidste ti Trods det pæne resultatet er tiden alligevel ikke inde til at hvile på laurbærrene. Nu skal der blandt andet tages hånd om de ti procent, der har svaret, at de ikke er kunder i Topdanmark om et år. "Halvdelen af dem forlader Topdanmark, fordi de har fået et billigere tilbud et andet De mindre virksomheder vil gerne høre mere til Topdanmark, viser kundetilfredshedsundersøgelse i forretningsområdet Erhverv. Foto: Marketingafdelingen Læs videre på side 2 Skadebehandling med fut i side 3 Repræsentantskab som aktiv medspiller side 4 Taksator med skabertrang side 7

2 Rådgivning med hjælp fra tigerdyret Partnere: Med en målrettet indsats og et nyt værktøj kombineret med et par biografbilletter og en spisebon til kantinen er det lykkedes at tegne cirka årsrejseforsikringer. Sammen med Tigerdyret, Peter Plys og Grisling er de knap 50 medarbejdere i Partneres Kundeservice klar til ny indsats Af Anders Lehmann Umiddelbart er det kun tre bogstaver, der gør forskellen, men graves der lidt dybere, er det ændringen af et helt tankesæt, der ligger bag en bemærkelsesværdig succes i Topdanmarks forretningsområde Partnere. Ved at tilføje de tre bogstaver p, r og o til ordet aktiv, er det lykkedes de knap 50 medarbejdere i Partneres Kundeservice i løbet af fire uger at få omkring kunder til at tegne en årsrejseforsikring. Forsikringer som alene er solgt til kunder fra BG Forsikring og Danske Forsikring. Og recepten har ifølge Jette Oksholm - chef for Kundeservice i Partnere - hverken været dyre salgskampagner eller præmier, men øget rådgivning, når kunderne alligevel ringer for at tale med deres forsikringsselskab. Små gevinster som biografbilletter og spisebon er til vinderne har hjulpet med at holde gejsten oppe og bevare fokus på rådgivning. Før var vi aktive i vores service og svarede venligt og hjælpsomt på kundernes spørgsmål. Nu er vi blevet det vi kalder proaktive og nøjes ikke længere med kun at svare på kundens spørgsmål. Nu afdækker vi kundernes behov ved aktivt at stille spørgsmål. I dette tilfælde har vi spurgt, om de har en årsrejseforsikring, og undersøgt om de kunne spare penge ved at tegne forsikringen hos os i stedet for eksempelvis gennem deres rejsebureau, når de bestiller rejse til sommerferien, siger Jette Oksholm. Hun lægger dog heller ikke skjul på, at med til historien hører også, at Partnere med introduktionen af et nyt tilbudssystem i midten af januar har fået et bedre rådgivningsværktøj. Samtidig er den krævende overførsel af cirka kunder fra Danske Banks to skadeforsikringsselskaber, Danske Forsikring og Danica (Pension) nu gennemført og har givet mulighed for at yde bedre rådgivning til kunderne. Men det ændrer ikke ved, at vi med forholdsvis enkle midler og fokus har kunnet levere en rådgivningsindsats og nogle resultater, som vi skal meget langt tilbage for at kunne se tilsvarende eksempler på, siger Jette Oksholm. Ved siden af kollegernes skriveborde vidner tøjdukker af de populære tegneseriefigurer Tigerdyret, Peter Plys og Grisling om, at medarbejderne i Kundeservice allerede har rettet fokus mod det næste mål. Mængden af små papirskugler i de net, som tøjdukkerne holder i favnen, viser status på den igangværende kampagne. Udover at være aktive, så skal vi skal i højere grad være proaktive og yde rådgivning, og den proces sætter vi ekstra fart under nu, hvor vi har fået det nye rådgivningsværktøj, og hvor konverteringen af kunder er tilendebragt, siger Jette Oksholm Inden sommerferien forventer hun, at alle afdelingens medarbejdere har været på kursus i proaktiv kunderådgivning. Fortsat fra forsiden: Erhvervskunder tilfredse trods prisstigninger sted. Dem kan vi ikke stille så meget op med. Men de sidste fem procent er decideret utilfredse. Og vi vil også have flere af dem, der har erklæret sig jævnt tilfredse, op i kategorien meget tilfreds," siger Lars Simonsen. På baggrund af undersøgelsen har forretningsområdet derfor opstillet tre indsatser, som i den kommende tid skal gøre kunderne endnu gladere for at være kunder i Topdanmark: Branchekendskabet skal øges. Service forbedres over for mindre kunder. Bedre kommunikation ved skader. Service til de små "Generelt savner de større kunder bedre branchekendskab hos vores assurandører. Derfor arbejder vi nu på nogle såkaldte brancheguides, hvor assurandøren før et kundebesøg hurtigt kan orientere sig om de særlige risici inden for den enkelte branche og få idéer til en god forsikringssnak," siger Lars Simonsen. Det andet indsatsområde er, at de mindre kunder skal have bedre service. Undersøgelsen viste nemlig, at de mindre erhvervskunder generelt er mindre tilfredse end de større. "Mindre kunder er sjældnere i kontakt med os end større kunder, fordi de har færre skader og mindre behov for rådgivning. De fornemmer derfor ikke lige så tydeligt, hvad de egentlig får for deres penge. Men vi må vist stramme os lidt an og ellers udtænke, hvordan vi kan give dem lidt bedre service," siger Lars Simonsen. Det sidste indsatsområde lægger sig til skadebehandlingen. Selve skadebehandlingen får gode karakterer af kunderne, men der er mangler i kommunikationen. "Nogle af kunderne fortæller, at de ikke får nok information om, hvorfor det tager lang tid. Erhvervsskader er ofte komplekse og tager lang tid at behandle, specielt hvis der også er personskader involveret. Vi har længe været opmærksomme på problemet, men vi skal åbenbart gøre endnu mere ud af at fortælle det til kunden, som kan blive frusteret over ikke at høre noget fra os," siger Lars Simonsen. Undersøgelsen vil fremover blive gentaget hvert andet år. Læs hele kundeundersøgelsen på Erhvervs opslagstavle på TopNet under Erhverv information. 2

3 Skadebehandling med fut i Skade: Fleksibilitet, tillid og en stor arbejdsindsats fra både Topdanmark og brugsuddeleren i den nedbrændte SuperBrugs i Hørning reddede julehandlen Af Robert Arkir Der var godt gang i kogningen af klejnerne i SuperBrugsen i Hørning ved Århus hen under aften den 28. november sidste år. Lidt for godt gang i det, viste det sig. Noget gik galt, og pludselig var store dele af butikken omspændt af flammer. Det lykkedes at få alle ud af butikken, uden at nogen kom til skade. Det samme kan man ikke sige om butikken. Alt inventar og alle varer måtte kasseres. Rengøringsfirmaet forsøgte at rengøre dele af inventaret, men måtte hurtigt erkende, at inventaret rustede og ikke stod til at redde. Allerede fra morgenstunden dagen efter branden stod taksator Torsten Linck i Super- Brugsen i Hørning. Derefter beskæftigede han sig stort set ikke med andre sager de følgende tre uger. Brugsuddeler Niels Bjerg-Nielsen har meget stor ros til den måde, sagen er blevet håndteret på af Topdanmark: "Det er helt afgørende, at I har opbygget jeres organisation på en sådan måde, at I sender en mand ud, der kan træffe beslutningerne på egen hånd. Mit samarbejde med taksator Torsten Linck har forløbet helt upåklageligt. Vi opbyggede hurtigt en stor tillid til hinanden, der gjorde, at vi kunne træffe nogle beslutninger her og nu," siger Niels Bjerg-Nielsen. Rengøring i døgndrift For at begrænse driftstabet mest muligt blev der iværksat rengøring i døgndrift, så butikken hurtigt kunne komme i gang igen og få del i julehandlen, der omsætningsmæssigt er så vigtig. "Det koster naturligvis mere at indsætte rengøring i døgndrift, men jo før butikken kan komme i gang igen, des mere sparer Topdanmark på driftstabsforsikringen," siger skadeleder Bent Frederiksen fra Skade Erhverv. Ved en driftstabsforsikring går Topdanmark ind og dækker driftstabet vurderet ud fra de budgetter, SuperBrugsen har lagt for perioden. Topdanmark dækker et driftstab helt op til et år, efter en skade er sket. Driftstabet for Delikatessen og slagterafdelingen, hvor branden startede, udbrændte totalt. Læs mere om, hvordan butikken blev genopbygget, på SuperBrugsens hjemmeside: Foto: SuperBrugsen i Hørning SuperBrugsen er ikke endeligt opgjort endnu, men skaden løber mindst op i millioner kroner. Ifølge taksator Torsten Linck var brugsuddeleren en medspiller, der var interesseret i, at butikken kom op at køre så hurtigt som muligt. "Det var muligt at lave en handel med brugsuddeleren, så vi kunne komme videre med tingene. Fx blev vi enige om, at gulvet ikke skulle skiftes, men bare gøres grundigt rent. Det sparede altså mange dage, at brugsuddeleren var så fleksibel," siger Torsten Linck. Et af målene med at få butikken i drift så hurtigt som muligt var at undgå, at Super- Brugsens kunder fik andre indkøbsvaner og vænnede sig til at handle andre steder. Derfor iværksatte brugsuddeleren også en kampagne med annoncer i lokalavisen og på Brugsens hjemmeside, hvor han løbende orienterede kunderne om, hvordan arbejdet med genopbygningen af butikken skred frem. Heldigvis havde SuperBrugsen i Hørning allerede en ny indretning af butikken på tegnebrættet. Derfor var SuperBrugsen fri for at bruge tid på de store overvejelser om, hvordan butikken skulle indrettes på ny efter branden. Da butikken var renoveret og gjort ren efter branden, blev der arbejdet i døgndrift det sidste stykke tid med at fylde op med friske varer. SuperBrugsen kunne således åbne igen den 22. december, så kunderne kunne nå at købe anden til juleaften. 3

4 Repræsentantskabet som aktiv medspiller God idé - hvorfor har I ikke fået den før? Det er reaktionen fra Martin Merrild, der som det første medlem af Topdanmarks repræsentantskab er trådt ind i en mere aktiv rolle som sparringspartner for selskabet. Foto: Nils Lund Pedersen for ideen om at bruge repræsentantskabet mere aktivt. Repræsentantskabet sidder inde med en stor viden, som kan bruges i flere sammenhænge, end vi benytter os af i dag. Samtidig repræsenterer vi netværk, der kan være værdifulde for Topdanmark, vurderer Jørgen Halkjær. Netværk: Topdanmarks repræsentantskab kan blive en mere aktiv medspiller i selskabets udvikling. Første initiativ kommer fra landbrugsafdelingens uddannelsesakademi Af Kim Betak Pedersen De godt 40 mennesker, som udgør repræsentantskabet for Topdanmark, kan bidrage yderligere til at udvikle forretningen i forhold til, hvad der sker i dag. Det mener man i Topdanmark Landbrug, som har taget første skridt til at give repræsentantskabet en ny og mere aktiv rolle. Det skete tidligere på måneden, hvor Martin Merrild, der er medlem af repræsentantskabet, holdt et indlæg på Topdanmarks Landbrugsakademi, som havde arrangeret seminar i Frederica. Topdanmarks landbrugskademi er en videreuddannelse for eksaminerede assurandører, der blev etableret for et lille års tid siden. Et af formålene er at give assurandørerne ny inspiration og viden fra fremtrædende personligheder fra landbrugserhvervet. Fagligt modspil Og her står Martin Merrild stærkt. Foruden sit medlemskab af Topdanmarks repræsentantskab har han en række tillidshverv inden for landbrug, blandt andet som medlem af landbrugsrådet. Og dertil kommer en politisk karriere som viceamtsborgmester (V) i Ringkøbing Amt. Men Martin Merrild er fortsat gårdejer, fjerkræproducent og minkavler i Hjerm i Nordvestjylland, og det var i den egenskab, han gav medlemmerne af Topdanmarks landbrugsakademi fagligt modspil i rollen som kritisk forbruger af landbrugsforsikringer. Og det med stor succes, mener Hanne Hoeck, som er uddannelsesansvarlig i Topdanmark Landbrug og med til at planlægge akademiets arrangementer. Modspil fra den virkelige verden er altid indbringende, og folk som Martin Merrild kan levere den lille provokation, som får os til at kigge indad, forklarer hun. Martin Merrild mener, at rollen som sparringspartner er oplagt for medlemmer af Topdanmarks repræsentantskab. Jeg har undret mig over, at man hidtil har tilrettelagt en énvejs- kommunikation og ikke brugt repræsentantskabet som en aktiv ressource. Det er helt naturligt at trække på medlemmernes viden og engagement, og det bør man også kunne forvente af de mennesker, der vælger at gå ind i selskabets repræsentantskab, siger han. Også formanden for Topdanmarks repræsentantskab, gårdejer Jørgen Halkjær, går ind I ny rolle Ifølge Jørgen Halkjær arbejder repræsentantskabet sammen med Topdanmarks direktion og bestyrelse på at tilpasse repræsentantskabets sammensætning, så det udgør en stærk enhed i forhold til en ny rolle som rådgivende organ for Topdanmarks bestyrelse og direktion. En rolle som er blevet til, efter Topdanmarks generalforsamling i 2001 besluttede, at repræsentantskabets placering i Topdanmarks organisation skulle bringes i overensstemmelse med retningslinjerne for god virksomhedsledelse, det som også kaldes Corporate Governance. Beslutningen indebar, at repræsentantskabet ikke længere vælger medlemmer til Topdanmarks bestyrelse. I dag vælges alle bestyrelsesmedlemmer direkte af generalforsamlingen. I stedet skal repræsentantskabets opgave som kontaktflade og bindeled for Topdanmark koncernen styrkes, og det stiller nye krav til medlemmerne, mener Jørgen Halkjær. Vi går efter folk, som i kraft af andre netværk, de indgår i, kan udvide vores kontaktnet og tilføre Topdanmark nye impulser udefra, siger han. Topdanmarks repræsentantskab består hovedsageligt af erhvervsfolk inden for landbrug og industri, men også handel, undervisning og sundhedssektoren er repræsenteret. De cirka 40 repræsentantskabsmedlemmer mødes mindst to gange om året og kan være aktive, indtil de er 70 år. Den aldersgrænse når tre medlemmer i

5 Der er højsæson for virusangreb ved skolestart i august/september. Grafik: Marketingafdelingen fra internettet, går IT- afdelingens systemer i gang og scanner for virus. Topdanmark abonnerer på tre forskellige systemer til overvågning af virus, og ifølge Brian Lind går der sjældent mere end nogle få timer fra en virus er sendt af sted, til den er registreret, og til der er udsendt advarsler gennem de forskellige systemer til overvågning af virus. IT-sikkerhed dagligt på prøve Sikkerhed: IT-sikkerhedsafdelingen bliver udsat for et sandt bombardement af virusangreb, og det bliver værre og værre Af Robert Arkir Angreb med virus på Topdanmarks IT- systemer bliver stadig mere aggressive og komplekse. IT-sikkerhedsafdelingen må i dag bruge flere ressourcer på at holde viruserne for døren end tidligere år. Dermed er virkeligheden i Topdanmark meget lig med realiteterne i andre danske virksomheder. Både målinger i Topdanmark og en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at IT sikkerheden i både Topdanmark og danske virksomheder generelt bliver sat på prøve af hackere og ondsindet virus. To ud af tre virksomheder med internetadgang har været udsat for mindst ét sikkerhedsproblem af generende eller alvorlig karakter i 2002, viser en undersøgelse fra februar i år. "Undersøgelsen understreger, hvad vi alle længe har vidst - at der er behov for at fokusere mere på IT-sikkerhed i det danske samfund. Når to ud af tre virksomheder har IT-sikkerhedsproblemer, bruges der uforholdsmæssigt mange ressourcer til at udbedre skader, som kunne være undgået," siger formand for Rådet for IT-sikkerhed, Allan Fischer-Madsen og opfordrer derfor ledelsen i danske virksomheder til at sætte IT-sikkerhed på dagsordenen. Topdanmarks IT-sikkerhedschef Brian Lind mærker tydeligt stigningen i angrebene, for hver dag bombarderes Topdanmark med virusangreb, og der går ikke mange timer, hvor IT-sikkerhedsafdelingen ikke opfanger virusangreb mod computernetværket. Viruserne bliver mere og mere avancerede, så de udgør en daglig udfordring for IT-sikkerhedsafdelingen. Ormen krøb forbi Topdanmarks IT- systemer slap uskadt, da en verdensomspændende computervirus for nylig hærgede. Det seneste store angreb, der har hærget i Danmark og store dele af verden, en såkaldt internetorm kaldet SQL Slammer, lagde tusindvis af servere ned. "Der var mange firmaer, der blev ramt den weekend, hvor "ormeangrebet" toppede. Selv store virksomheder, der normalt forbindes med et højt antivirus-beredskab, måtte ligge stille i mange dage, før deres netværk var oppe at køre igen. Det kan koste rigtig mange penge, og hele virksomheden kan jo nærmest gå i stå," siger Topdanmarks IT-sikkerhedschef, Brian Lind. Men selvom Topdanmark var heldig at slippe med skrækken i denne omgang, er der ingen grund til at slappe af. "Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt der kommer et angreb, der slipper igennem Topdanmarks virusbeskyttelse. Spørgsmålet er bare hvornår, hvis vi ikke hele tiden er på mærkerne," siger Brian Lind. Hos Topdanmark overvåger IT- afdelingen hele tiden systemerne, og hver time scannes der for virus. Hver gang der bliver sat en diskette i computeren, eller der bliver downloaded noget Falske virusadvarsler Der findes en type virus, der er svær at beskytte sig imod. Det er de falske virusadvarsler, der florerer via . En del af virusadvarslerne er rimelig uskadelige. De advarer mod s med en bestemt overskrift og beder om, at man sender advarslen videre, til alle man kender. Advarsler der ofte kommer igen og igen, og som sjældent gør stor skade, men som til gengæld forstyrrer ens arbejde. Omvendt er der den mere alvorlige type af falske virusadvarsler, der fortæller, at hvis man har en bestemt fil på sin harddisk, er man blevet inficeret med en meget farlig virus, og man skal omgående slette denne fil. Problemet er blot, at det ikke vil være muligt at bruge sin computer, når man har slettet filen. "Disse kædebrevslignende mails kan i et vidt omfang undgås, hvis den enkelte bruger er kritisk over for modtagne mails. Det kan ikke nytte at stole blindt på indholdet af en mail. Det er også en god idé at udvise forsigtighed overfor s fra ukendte afsendere," siger Brian Lind. Han opfordrer kraftigt til, at ansatte i Topdanmark ikke følger anvisningerne i en virusadvarsel, de har modtaget på mail fra udefrakommende. Kontakt i stedet for IT Helpdesk på lokal 7070, hvis der er mistanke om, at en computer er ramt af virus. Brian Lind peger også på en stor smittekilde for virus, som mange måske ikke anser for en fare, nemlig elektroniske postkort. Det kan være fødselsdagskort, der ofte har en eller anden form for animation eller lyd indbygget. De er små programmer, der køres på modtagerens maskine, og de kan ifølge IT-sikkerhedschefen snildt være bærere af virus. 5

6 Højsæson for kamp om ferieboliger Personalegode: En 70 år gammel tradition i Topdanmark giver år for år 350 medarbejdere mulighed for at tage på billig ferie ved at leje et af selskabets 15 sommerhuse. Nu er det højsæson for ansøgninger til sommerferien, og konkurrencen er hård Af Julie Rasmussen For mange af Topdanmarks medarbejdere bor lykkens gudinde i personaleafdelingen, hvor hun hver uge trækker lod mellem de ansøgere, der gerne vil leje et af selskabets 15 sommerhuse i ind- og udland. Og netop her i januar og februar trækkes lod om de foretrukne feriemåneder juli og august, hvor der har været op til 30 ansøgere til samme sommerhus i samme periode. Sidste ferieår var sommerhusene samlet set udlejet i 350 uger. "Det betyder, at hver syvende medarbejder kunne have lejet et hus. Men i praksis er tallet Huset i Skagen er sommerperiodens mest populære. Foto: Personaleafdelingen selvfølgelig lavere, fordi man godt kan leje et sommerhus i to uger ad gangen," siger Topdanmarks personaledirektør, Erik Nielsen. Sommerhusudlejning til specialpriser er et af flere personalegoder, som Erik Nielsen er glad for at kunne tilbyde sine medarbejdere. "Det er en god fornemmelse at kunne give medarbejderne nogle frynsegoder, som gør Topdanmark til et attraktivt sted at arbejde. Det er noget, vi slår meget på i rekrutteringen af nye medarbejdere," siger han. Skagen topper Suverænt mest populært i sommerperioden er sommerhuset i Skagen. Men huset i Frankrig bliver brugt meget også i de øvrige årstider, og er et af de mest udlejede sommerhuse. "Alle husene er udlejet i sommerperioden. Men lokaliteterne er også omhyggeligt udvalgt. Det er gode, attraktive feriesteder, og i Danmark er det gerne i nærheden af en god strand," siger Erik Nielsen og tilføjer, at de fleste sommerhuse også har cykler stående. Selve udlejningen står personaleafdelingen for, mens vedligeholdelsen hører til Topdanmark Ejendom. De fleste huse er dog indrettet, så de ikke kræver så meget vedligeholdelse. "Lejerne gør selv rent, og hvis de fx synes, at stegepanden er for bulet, så køber de bare en ny og får pengene refunderet, når de kommer hjem. Større reparationer bliver udført af ejendomsselskabet, der jævnligt tilser sommerhusene," siger Erik Nielsen. Topdanmarks Jubilæumsfond blev stiftet i 1974 til selskabets 75 års jubilæum som en gave til medarbejderne. Fondens formue er i princippet urørlig, men renterne udloddes og bruges til at drive sommerhuse og yde tilskud til pensionistklubben, sportsklubben, kunstforeningen og vinklubben. Herudover får fonden hvert år et tilskud fra Topdanmark. En del af fondens formue er sat i sommerhuse, der derfor heller ikke må sælges. Gammel tradition Idéen med at købe og udleje sommerhuse til medarbejderne stammer i virkeligheden fra medarbejderne selv. "En gang i 1930'erne eller 40'erne tog nogle medarbejdere initiativ til at danne en sommerhusklub. Men man skulle være medlem af klubben for at kunne leje. Og da jubilæumsfonden blev stiftet i 1974, købte den klubbens sommerhuse for på den måde at give samtlige medarbejdere samme mulighed for at leje," siger Erik Nielsen. Sammen med købet af Aktivbanken i 1991 fulgte endnu flere personalesommerhuse, der blev lejet ud på samme måde som i Topdanmark. Enkelte af sommerhusene er blevet solgt, og enkelte er blevet udskiftet med bedre og nyere huse. Billigt men dyrt Lejepriserne holdes nede, fordi Topdanmark betaler cirka halvdelen af, hvad det koster at drive sommerhusene. Alligevel kan det gå hen og blive dyrt for lejeren. "Nu er sommerhuse blevet et skatteobjekt. Som personalegode bliver sommerhusudlejningen beskattet med en procentdel af værdien af huset. Og det kan desværre godt gå hen og blive mellem og kroner, som man så skal lægge oveni lejen," siger Erik Nielsen. Læs mere om, hvordan man lejer Topdanmarks sommerhuse, på TopNet under menupunktet "Topdanmark fritid". 6

7 Foto: Claus Boesen/Media Press Taksator med skabertrang Fritid: Bygningstaksator i Topdanmark, Ole Steen Nielsen har en passion for at male. Han har netop udstillet for anden gang i sin over 30 år lange malerkarriere Af Monica Nissen Huse, der ligger i ruiner, er hverdag i en bygningstaksators arbejde, og måske er det netop alle de ødelæggelser, der virker ekstra inspirerende for bygningstaksator i Topdanmark, Ole Steen Nielsen. For når bilen er parkeret efter en dag, hvor han har kigget på den ene ødelæggelse efter den anden, trænger modsætningen sig på: Han får en trang til at skabe noget. Og så bliver staffeliet, malertuberne og paletten hevet frem, for Ole Steen Nielsens store passion er at male. "Det at male handler om glæden ved at se noget vokse frem, som jeg selv har skabt. Det er en stor personlig tilfredsstillelse for mig," forklarer 55-årige Ole Steen Nielsen, der har arbejdet i Danske Forsikring siden Han har stort set altid brugt sine kreative evner, hvad enten det drejede sig om arbejdslivet eller fritiden. Som uddannet bygningssnedker og arkitekt har han både tegnet og bygget huse, og det har blandt andet givet ham en viden om konstruktioner og en sans for detaljen, der kommer ham til gode i jobbet som bygningstaksator. Som arkitekt har han beskæftiget sig med indretningsopgaver, hvor farvesammensætning er alfa og omega. Og i karrieren som fritidsmaler er det interessen for farverne, der driver værket. "Jeg finder min inspiration i naturen, og især Provence, Toscana og Østrig har et helt specielt lys og nogle fantastisk flotte farver, som jeg arbejder på at gengive," forklarer Ole Steen Nielsen, der vender tilbage til feriestederne igen og igen for at hente inspiration til sine naturalistiske akrylmalerier. Greb chancen Efter mange opfordringer fra venner og bekendte greb han for et års tid siden endelig chancen for at udstille sine malerier. Det var første gang i hans over 30 år lange malerkarriere, og vejen har været lang, for han skulle ansøge om lov til at udstille i galleriet. "Det føltes som at være til eksamen hos direktøren for galleriet, og han var åbenbart begejstret for mine billeder, for jeg gik hjem med en kontrakt samme dag. Og jeg var pavestolt," smiler han. En gammel kunstnerdrøm gik i opfyldelse, da Støberihallen i Hillerød i påsken 2002 lagde hus til debutudstillingen, hvor interesserede kunne betragte resultaterne af mange års arbejde foran staffeliet. Efter debuten fik han blod på tanden til at prøve at udstille igen, og således har Galleri Plus i Hillerød i hele februar lagt vægge til, så interesserede har haft mulighed for at se den udvikling, der er sket siden debutudstillingen. Den samlede produktion har i årenes løb sneget sig op på en del malerier, som fylder godt op i huset derhjemme. De billeder, han holder mest af, pryder hans egne vægge derhjemme, og ellers har han foræret de bedste til sine nærmeste venner. Ole Steen Nielsen er autodidakt maler, men har fulgt flere aftenskolekurser i maleteknik og studeret stakkevis af lærebøger om kunstmaleri, udover at han selvfølgelig har brugt øjnene og fulgt andre maleres arbejder. Da han i sin tid startede med at male, kom opfordringen fra faderen, der også selv dyrkede maleriet. I første omgang fik staffeliet en plads i et hjørne af stuen, og som interessen voksede, blev et værelse indrettet til maleriudstilling. Efter børnene er fløjet fra reden, har Ole Steen Nielsen fået mere fritid til at male, og nu er huset indrettet, så maleriet har fået førsteprioritet. Se malerierne på hjemmesiden 7

8 RUNDT OM TOPDANMARK REDAKTION I godt selskab Topdanmark er optaget i Dow Jones' Stoxx 600 indeks over de 600 førende børsnoterede selskaber i Europa. Topdanmark træder ind i indekset den 24. marts sammen med otte andre selskaber, heriblandt det tyske sportsudstyrsfirma Puma. I Stoxx 600 kommer Topdanmark i selskab med blandt andre Mercedes- Benz, Benetton og Nokia. En krone i lommen "Vi skal med andre ord ikke tænke i nye, langsigtede visioner og processer, men i resultater her og nu. Alt, hvad vi gør, skal udspringe af ovenstående - såvel den overordnede forretningsplanlægning som møderne i dagligdagen. Nogle vil måske finde dette kortsigtet - men som markedet arter sig i øjeblikket, er min holdning, at en krone i lommen er bedre end udsigten til to." Per Klitgård Poulsen (foto), adm. direktør, Codan Liv i medarbejdermagasinet Inside nr. 02/2003. Erhvervssundhed Topdanmarks forretningsområde Erhverv har i løbet af de seneste måneder fordoblet salget af sundhedssikringer. Fra et niveau omkring 1,7 millioner kroner er der nu en portefølje på nærmere 4 millioner kroner. Fritidsdragt 2003 Nu kan Topdanmarks medarbejdere jogge, vandre eller spadsere foråret i møde i nye, mere moderne Topdanmark-fritidsdragter i mikrofibre, som her bliver vist frem af Klaus Andersen fra serviceafdelingen og Leonora Bazar Nielsen fra rengøringen på hovedkontoret. Dragterne kan købes til 400 kroner svarende til en tredjedel af butikspriserne. De kan også bruges som gaver til kunder og samarbejdspartnere eller som præmier, opfordrer selskabets indkøbsafdeling. Bestil via SAP eller på en gaveartikelseddel på Indkøbs opslagstavle på TopNet. Hvid Sort S S M M L L XL XL XXL XXL Ros fra analysehus Topdanmark er et de få europæiske forsikringsselskaber, der er værd at investere i. Det vurderer analysehuset Fox-Pitt, Kelton (FPK) i en rapport om den europæiske forsikringsbranche. Topdanmark fremhæves for en sund skadeforsikringsforretning, klart ledelsesfokus, fair prissætning og barbering af omkostningsprocenten. Topdanmark-vurderingen står i skarp kontrast til branchens generelle udsigter for De lyder ifølge FPK på særligt lave investeringsafkast, moderat efterspørgsel på opsparingsprodukter og faldende kreditværdighed. Næste Focus Deadline Focus produceres af Topdanmarks kommunikationsafdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard Redaktør: Anders Lehmann I redaktionen: Kim Betak Pedersen, Julie Rasmussen, Robert Arkir og Monica Nissen Tilrettelæggelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen Tryk: Kerteminde Tryk A/S Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Navnlig navne 25 års jubilæum Susanne Jensen Skadecenter Odense Reception tirsdag 11. marts kl Vestergade 58, Odense Kirsten Friis Industri & Sø øst Reception mandag 17. marts kl i Cafeen Fødselsdage Ib Thage, Partnere konceptudv. 50 år 8. marts Rene Møller Nielsen, Autoskade 50 år 12. marts Anita Andersson, Erhverv øst support 50 år 20. marts Nina Hansen, Topalarm 50 år 22. marts Edda Lind, Salg 46/butik Amager 60 år 14. marts Laila Ørving, Marketing 60 år 15. marts Pensionister Gerda Ahler C.F. Richs Vej 89, 1.th Frederiksberg 90 år 16. marts Arvid Juul Hansen Hegnet 25, st.th Glostrup 70 år 5. marts Kirsten Voss Jensen Obdams Alle København S. 70 år 17. marts Job i Top Medarbejder til Privat Teknik Auto, Ballerup Mere information hos Erik Jensen, telefon Sagsbehandler til Rejseforsikring, Ballerup Mere information hos Rikke Gry Pedersen, telefon

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt.

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Sagde du virus? Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Af Erik Jon Sloth 21/02-2003 (http://sikkerhed.tdconline.dk) Det kan være fristende bare

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Hvorfor FORSIKRINGS e-nyt Det er os en stor glæde at kunne præsentere det første nummer af FORSIKRINGS e-nyt. Med dette elektroniske nyhedsbrev ønsker vi fremover

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen. Her er de billigste forsikringer Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.dk Så Stor Er Prisforskellen På Forsikringer http://sondagsavisen.dk/2013/14/~/media/845ec023029f487b80e6ac48a6d7bbc3.ashx

Læs mere

CODAN TESTER 3 KREATIVE VARIANTER AF en REKLAME HVIDE KONVOLUTTER HAR STØRST GENNEMSLAGSKRAFT OG EFFEKT

CODAN TESTER 3 KREATIVE VARIANTER AF en REKLAME HVIDE KONVOLUTTER HAR STØRST GENNEMSLAGSKRAFT OG EFFEKT CODAN TESTER 3 KREATIVE VARIANTER AF en REKLAME HVIDE KONVOLUTTER HAR STØRST GENNEMSLAGSKRAFT OG EFFEKT Hvide konvolutter signalerer seriøsitet og får modtagerne til at læse budskaberne og en relevant

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

O Guide til it-sikkerhed

O Guide til it-sikkerhed It-kriminalitet O Guide til it-sikkerhed Hvad din virksomhed bør vide om it-kriminalitet, og hvordan du kan forebygge det codan.dk 2 Forord 3 o Er I ordentligt sikret mod it-kriminalitet? Mange virksomheder

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst

Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst Dagens program 9.50 - Velkomst v/ Dorthe Jensen, VEU-center Østjylland, Repræsentant for Vidennet 10.00 - Hvordan får vi væksthjulet til at køre hurtigere?

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Finn Juhls Høvdingestol: Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. 8 Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. investering møbler Danske designmøbler Priserne på danske designermøbler er steget eksplosivt det seneste år, og

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

guide til it-sikkerhed

guide til it-sikkerhed Codans guide til it-sikkerhed Hvad du som virksomhed bør vide om it-kriminalitet og hvordan du kan forebygge det Indhold Side 3...Forord Side 4...Virksomhedernes tanker om it-kriminalitet Side 5...Sådan

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Indledning. Jyllands-Posten Erhverv & Økonomi. DR-P3-Nyhederne

Indledning. Jyllands-Posten Erhverv & Økonomi. DR-P3-Nyhederne Læs i dette nummer: - Regnskab: Historisk overskud for Gjensidige - All-inclusive-ferier koster på sidebenene - Skybruddet i København sidste år var Europas dyreste - Behandlinger reddede Kris fra sygelejet

Læs mere

Opfølgning på Årsmødet 2006. den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp

Opfølgning på Årsmødet 2006. den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp Opfølgning på Årsmødet 2006 den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde December 2006 DEN MANGFOLDIGE FRIVILLIGE ELLER MANGLEN PÅ EN STEREOTYP Hvorfor

Læs mere

SAS Travel Club Din klub i SAS

SAS Travel Club Din klub i SAS SAS Travel Club Din klub i SAS Office@sastravel.dk Indhold Indhold... 2 Med os kan du både ryge og rejse Vision Mission Strategi Værdier... 3 Vi hjælper dig på vej... 4 Hvordan finder du os... 5 Hjælp?...

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Landbrug TEMA: Undgå driftstab Det er ikke nemt at være landmand Find svaghederne og kend risikoen i din bedrift Da høsten blev presset Masser af halm, der skal presses til

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

Kirsten Steno www.steno.nu

Kirsten Steno www.steno.nu Kirsten Steno www.steno.nu Referencer : 1.500 private boliger : (på 20 år i DK) Ferieboliger: (for danskere i Toscana og Provence) Butikskoncepter: (Invita, Modulia og Tvis) Kataloger: (hands-on og digitalt)

Læs mere

citrus case Forsvaret

citrus case Forsvaret citrus case Forsvaret citrus case Forsvaret Med ca. 24.000 medarbejdere er Forsvaret i dag en moderne virksomhed i konstant udvikling, og der er derfor et stort rekrutteringsbehov til Forsvarets uddannelser,

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

LINDGREENS ALLÉ. Fra industri til modedistrikt MODEPROFIL

LINDGREENS ALLÉ. Fra industri til modedistrikt MODEPROFIL ARTIKEL AF ELISA SHAW BIRCH MODEPROFIL LINDGREENS ALLÉ Fra industri til modedistrikt Det, der engang var et industri- og fabriksområde på Amager, er i dag forvandlet til Københavns foretrukne modedestination,

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Hvad du bør vide om computervirus. Hvad du bør vide om computervirus

Hvad du bør vide om computervirus. Hvad du bør vide om computervirus er en pjece for dig, der vil vide, hvordan du undgår virus. Du finder også information om, hvad du skal gøre, når skaden er sket. Du skal sikre dig mod virus, fordi: du risikerer at miste dine data du

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011

Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011 Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011 Fonden Personaleforeningen FL Sociale Aktiviteter Aktiviteter/muligheder i FL FL fastholder niveauet/tilskuddet i 2011 Indtægter Aktiviteter

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Leverandør til sundhedssektoren siden 1964. Siger det vi gør...

Leverandør til sundhedssektoren siden 1964. Siger det vi gør... Siger det vi gør... Leverandør til sundhedssektoren siden 1964 1 1964-2009 45 år ERFARING Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/S blev stiftet i 1964 og har siden været en betydende leverandør til

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014.

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. 2014 har været et år for Nyreforeningen Kreds Fyn, men store udfordringer. Lone Kiilerich valgte at trække sig som formand, efter at have

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere