Topdanmark efter en skade høje karakterer. "Kunderne siger, at de får en rigtig god telefonservice.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmark efter en skade høje karakterer. "Kunderne siger, at de får en rigtig god telefonservice."

Transkript

1 FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 4, Erhvervskunder tilfredse trods prisstigninger Omdømme: Ni ud af ti små- og mellemstore virksomheder er tilfredse med at være kunder i Topdanmark, viser ny undersøgelse som Topdanmarks forretningsområde Erhverv har gennemført for første gang. Øget branchekendskab, bedre service til de mindre virksomheder og forbedret kommunikation ved skader skal gøre resultaterne endnu bedre Af Julie Rasmussen Den seneste tids prisstigninger på forsikringer, som også har ramt erhvervskunderne, har tilsyneladende ikke påvirket virksomhedernes tilfredshed med Topdanmark. Det viser nyligt afsluttet tilfredshedsundersøgelse blandt kunderne i forretningsområdet Erhverv, der betjener de små- og mellemstore virksomheder. Her har man tværtimod spærret øjnene op over det pæne resultat. "90 procent af vores kunder erklærer sig tilfreds i større eller mindre grad. Det er overvældende, i hvert fald i forhold til hvad vi havde ventet," siger markedsudviklingschef Lars Simonsen fra Topdanmark Erhverv, der har gennemført undersøgelsen i samarbejde med marketingafdelingen. Forventningerne var ikke helt så høje, dels fordi man ikke vidste, hvad man kunne vente, da undersøgelsen er den første af sin art i Erhverv, dels på grund af de prisstigninger, der blev indført i efteråret. "Kunderne fokuserer på service og rådgivning, viser undersøgelsen. Samtidig er det helt sikkert kommet os til gode, at vores prisstigninger lå i den lave ende i forhold til markedet," siger Lars Simonsen. Især scorer assurandørernes rådgivning og den telefoniske kontakt til Topdanmark efter en skade høje karakterer. "Kunderne siger, at de får en rigtig god telefonservice. De bliver ikke kastet rundt i systemet, de får svar på deres spørgsmål, og aftaler bliver overholdt. Jo mere de er i kontakt med Topdanmark, des mere tilfredse er de," siger Lars Simonsen. De sidste ti Trods det pæne resultatet er tiden alligevel ikke inde til at hvile på laurbærrene. Nu skal der blandt andet tages hånd om de ti procent, der har svaret, at de ikke er kunder i Topdanmark om et år. "Halvdelen af dem forlader Topdanmark, fordi de har fået et billigere tilbud et andet De mindre virksomheder vil gerne høre mere til Topdanmark, viser kundetilfredshedsundersøgelse i forretningsområdet Erhverv. Foto: Marketingafdelingen Læs videre på side 2 Skadebehandling med fut i side 3 Repræsentantskab som aktiv medspiller side 4 Taksator med skabertrang side 7

2 Rådgivning med hjælp fra tigerdyret Partnere: Med en målrettet indsats og et nyt værktøj kombineret med et par biografbilletter og en spisebon til kantinen er det lykkedes at tegne cirka årsrejseforsikringer. Sammen med Tigerdyret, Peter Plys og Grisling er de knap 50 medarbejdere i Partneres Kundeservice klar til ny indsats Af Anders Lehmann Umiddelbart er det kun tre bogstaver, der gør forskellen, men graves der lidt dybere, er det ændringen af et helt tankesæt, der ligger bag en bemærkelsesværdig succes i Topdanmarks forretningsområde Partnere. Ved at tilføje de tre bogstaver p, r og o til ordet aktiv, er det lykkedes de knap 50 medarbejdere i Partneres Kundeservice i løbet af fire uger at få omkring kunder til at tegne en årsrejseforsikring. Forsikringer som alene er solgt til kunder fra BG Forsikring og Danske Forsikring. Og recepten har ifølge Jette Oksholm - chef for Kundeservice i Partnere - hverken været dyre salgskampagner eller præmier, men øget rådgivning, når kunderne alligevel ringer for at tale med deres forsikringsselskab. Små gevinster som biografbilletter og spisebon er til vinderne har hjulpet med at holde gejsten oppe og bevare fokus på rådgivning. Før var vi aktive i vores service og svarede venligt og hjælpsomt på kundernes spørgsmål. Nu er vi blevet det vi kalder proaktive og nøjes ikke længere med kun at svare på kundens spørgsmål. Nu afdækker vi kundernes behov ved aktivt at stille spørgsmål. I dette tilfælde har vi spurgt, om de har en årsrejseforsikring, og undersøgt om de kunne spare penge ved at tegne forsikringen hos os i stedet for eksempelvis gennem deres rejsebureau, når de bestiller rejse til sommerferien, siger Jette Oksholm. Hun lægger dog heller ikke skjul på, at med til historien hører også, at Partnere med introduktionen af et nyt tilbudssystem i midten af januar har fået et bedre rådgivningsværktøj. Samtidig er den krævende overførsel af cirka kunder fra Danske Banks to skadeforsikringsselskaber, Danske Forsikring og Danica (Pension) nu gennemført og har givet mulighed for at yde bedre rådgivning til kunderne. Men det ændrer ikke ved, at vi med forholdsvis enkle midler og fokus har kunnet levere en rådgivningsindsats og nogle resultater, som vi skal meget langt tilbage for at kunne se tilsvarende eksempler på, siger Jette Oksholm. Ved siden af kollegernes skriveborde vidner tøjdukker af de populære tegneseriefigurer Tigerdyret, Peter Plys og Grisling om, at medarbejderne i Kundeservice allerede har rettet fokus mod det næste mål. Mængden af små papirskugler i de net, som tøjdukkerne holder i favnen, viser status på den igangværende kampagne. Udover at være aktive, så skal vi skal i højere grad være proaktive og yde rådgivning, og den proces sætter vi ekstra fart under nu, hvor vi har fået det nye rådgivningsværktøj, og hvor konverteringen af kunder er tilendebragt, siger Jette Oksholm Inden sommerferien forventer hun, at alle afdelingens medarbejdere har været på kursus i proaktiv kunderådgivning. Fortsat fra forsiden: Erhvervskunder tilfredse trods prisstigninger sted. Dem kan vi ikke stille så meget op med. Men de sidste fem procent er decideret utilfredse. Og vi vil også have flere af dem, der har erklæret sig jævnt tilfredse, op i kategorien meget tilfreds," siger Lars Simonsen. På baggrund af undersøgelsen har forretningsområdet derfor opstillet tre indsatser, som i den kommende tid skal gøre kunderne endnu gladere for at være kunder i Topdanmark: Branchekendskabet skal øges. Service forbedres over for mindre kunder. Bedre kommunikation ved skader. Service til de små "Generelt savner de større kunder bedre branchekendskab hos vores assurandører. Derfor arbejder vi nu på nogle såkaldte brancheguides, hvor assurandøren før et kundebesøg hurtigt kan orientere sig om de særlige risici inden for den enkelte branche og få idéer til en god forsikringssnak," siger Lars Simonsen. Det andet indsatsområde er, at de mindre kunder skal have bedre service. Undersøgelsen viste nemlig, at de mindre erhvervskunder generelt er mindre tilfredse end de større. "Mindre kunder er sjældnere i kontakt med os end større kunder, fordi de har færre skader og mindre behov for rådgivning. De fornemmer derfor ikke lige så tydeligt, hvad de egentlig får for deres penge. Men vi må vist stramme os lidt an og ellers udtænke, hvordan vi kan give dem lidt bedre service," siger Lars Simonsen. Det sidste indsatsområde lægger sig til skadebehandlingen. Selve skadebehandlingen får gode karakterer af kunderne, men der er mangler i kommunikationen. "Nogle af kunderne fortæller, at de ikke får nok information om, hvorfor det tager lang tid. Erhvervsskader er ofte komplekse og tager lang tid at behandle, specielt hvis der også er personskader involveret. Vi har længe været opmærksomme på problemet, men vi skal åbenbart gøre endnu mere ud af at fortælle det til kunden, som kan blive frusteret over ikke at høre noget fra os," siger Lars Simonsen. Undersøgelsen vil fremover blive gentaget hvert andet år. Læs hele kundeundersøgelsen på Erhvervs opslagstavle på TopNet under Erhverv information. 2

3 Skadebehandling med fut i Skade: Fleksibilitet, tillid og en stor arbejdsindsats fra både Topdanmark og brugsuddeleren i den nedbrændte SuperBrugs i Hørning reddede julehandlen Af Robert Arkir Der var godt gang i kogningen af klejnerne i SuperBrugsen i Hørning ved Århus hen under aften den 28. november sidste år. Lidt for godt gang i det, viste det sig. Noget gik galt, og pludselig var store dele af butikken omspændt af flammer. Det lykkedes at få alle ud af butikken, uden at nogen kom til skade. Det samme kan man ikke sige om butikken. Alt inventar og alle varer måtte kasseres. Rengøringsfirmaet forsøgte at rengøre dele af inventaret, men måtte hurtigt erkende, at inventaret rustede og ikke stod til at redde. Allerede fra morgenstunden dagen efter branden stod taksator Torsten Linck i Super- Brugsen i Hørning. Derefter beskæftigede han sig stort set ikke med andre sager de følgende tre uger. Brugsuddeler Niels Bjerg-Nielsen har meget stor ros til den måde, sagen er blevet håndteret på af Topdanmark: "Det er helt afgørende, at I har opbygget jeres organisation på en sådan måde, at I sender en mand ud, der kan træffe beslutningerne på egen hånd. Mit samarbejde med taksator Torsten Linck har forløbet helt upåklageligt. Vi opbyggede hurtigt en stor tillid til hinanden, der gjorde, at vi kunne træffe nogle beslutninger her og nu," siger Niels Bjerg-Nielsen. Rengøring i døgndrift For at begrænse driftstabet mest muligt blev der iværksat rengøring i døgndrift, så butikken hurtigt kunne komme i gang igen og få del i julehandlen, der omsætningsmæssigt er så vigtig. "Det koster naturligvis mere at indsætte rengøring i døgndrift, men jo før butikken kan komme i gang igen, des mere sparer Topdanmark på driftstabsforsikringen," siger skadeleder Bent Frederiksen fra Skade Erhverv. Ved en driftstabsforsikring går Topdanmark ind og dækker driftstabet vurderet ud fra de budgetter, SuperBrugsen har lagt for perioden. Topdanmark dækker et driftstab helt op til et år, efter en skade er sket. Driftstabet for Delikatessen og slagterafdelingen, hvor branden startede, udbrændte totalt. Læs mere om, hvordan butikken blev genopbygget, på SuperBrugsens hjemmeside: Foto: SuperBrugsen i Hørning SuperBrugsen er ikke endeligt opgjort endnu, men skaden løber mindst op i millioner kroner. Ifølge taksator Torsten Linck var brugsuddeleren en medspiller, der var interesseret i, at butikken kom op at køre så hurtigt som muligt. "Det var muligt at lave en handel med brugsuddeleren, så vi kunne komme videre med tingene. Fx blev vi enige om, at gulvet ikke skulle skiftes, men bare gøres grundigt rent. Det sparede altså mange dage, at brugsuddeleren var så fleksibel," siger Torsten Linck. Et af målene med at få butikken i drift så hurtigt som muligt var at undgå, at Super- Brugsens kunder fik andre indkøbsvaner og vænnede sig til at handle andre steder. Derfor iværksatte brugsuddeleren også en kampagne med annoncer i lokalavisen og på Brugsens hjemmeside, hvor han løbende orienterede kunderne om, hvordan arbejdet med genopbygningen af butikken skred frem. Heldigvis havde SuperBrugsen i Hørning allerede en ny indretning af butikken på tegnebrættet. Derfor var SuperBrugsen fri for at bruge tid på de store overvejelser om, hvordan butikken skulle indrettes på ny efter branden. Da butikken var renoveret og gjort ren efter branden, blev der arbejdet i døgndrift det sidste stykke tid med at fylde op med friske varer. SuperBrugsen kunne således åbne igen den 22. december, så kunderne kunne nå at købe anden til juleaften. 3

4 Repræsentantskabet som aktiv medspiller God idé - hvorfor har I ikke fået den før? Det er reaktionen fra Martin Merrild, der som det første medlem af Topdanmarks repræsentantskab er trådt ind i en mere aktiv rolle som sparringspartner for selskabet. Foto: Nils Lund Pedersen for ideen om at bruge repræsentantskabet mere aktivt. Repræsentantskabet sidder inde med en stor viden, som kan bruges i flere sammenhænge, end vi benytter os af i dag. Samtidig repræsenterer vi netværk, der kan være værdifulde for Topdanmark, vurderer Jørgen Halkjær. Netværk: Topdanmarks repræsentantskab kan blive en mere aktiv medspiller i selskabets udvikling. Første initiativ kommer fra landbrugsafdelingens uddannelsesakademi Af Kim Betak Pedersen De godt 40 mennesker, som udgør repræsentantskabet for Topdanmark, kan bidrage yderligere til at udvikle forretningen i forhold til, hvad der sker i dag. Det mener man i Topdanmark Landbrug, som har taget første skridt til at give repræsentantskabet en ny og mere aktiv rolle. Det skete tidligere på måneden, hvor Martin Merrild, der er medlem af repræsentantskabet, holdt et indlæg på Topdanmarks Landbrugsakademi, som havde arrangeret seminar i Frederica. Topdanmarks landbrugskademi er en videreuddannelse for eksaminerede assurandører, der blev etableret for et lille års tid siden. Et af formålene er at give assurandørerne ny inspiration og viden fra fremtrædende personligheder fra landbrugserhvervet. Fagligt modspil Og her står Martin Merrild stærkt. Foruden sit medlemskab af Topdanmarks repræsentantskab har han en række tillidshverv inden for landbrug, blandt andet som medlem af landbrugsrådet. Og dertil kommer en politisk karriere som viceamtsborgmester (V) i Ringkøbing Amt. Men Martin Merrild er fortsat gårdejer, fjerkræproducent og minkavler i Hjerm i Nordvestjylland, og det var i den egenskab, han gav medlemmerne af Topdanmarks landbrugsakademi fagligt modspil i rollen som kritisk forbruger af landbrugsforsikringer. Og det med stor succes, mener Hanne Hoeck, som er uddannelsesansvarlig i Topdanmark Landbrug og med til at planlægge akademiets arrangementer. Modspil fra den virkelige verden er altid indbringende, og folk som Martin Merrild kan levere den lille provokation, som får os til at kigge indad, forklarer hun. Martin Merrild mener, at rollen som sparringspartner er oplagt for medlemmer af Topdanmarks repræsentantskab. Jeg har undret mig over, at man hidtil har tilrettelagt en énvejs- kommunikation og ikke brugt repræsentantskabet som en aktiv ressource. Det er helt naturligt at trække på medlemmernes viden og engagement, og det bør man også kunne forvente af de mennesker, der vælger at gå ind i selskabets repræsentantskab, siger han. Også formanden for Topdanmarks repræsentantskab, gårdejer Jørgen Halkjær, går ind I ny rolle Ifølge Jørgen Halkjær arbejder repræsentantskabet sammen med Topdanmarks direktion og bestyrelse på at tilpasse repræsentantskabets sammensætning, så det udgør en stærk enhed i forhold til en ny rolle som rådgivende organ for Topdanmarks bestyrelse og direktion. En rolle som er blevet til, efter Topdanmarks generalforsamling i 2001 besluttede, at repræsentantskabets placering i Topdanmarks organisation skulle bringes i overensstemmelse med retningslinjerne for god virksomhedsledelse, det som også kaldes Corporate Governance. Beslutningen indebar, at repræsentantskabet ikke længere vælger medlemmer til Topdanmarks bestyrelse. I dag vælges alle bestyrelsesmedlemmer direkte af generalforsamlingen. I stedet skal repræsentantskabets opgave som kontaktflade og bindeled for Topdanmark koncernen styrkes, og det stiller nye krav til medlemmerne, mener Jørgen Halkjær. Vi går efter folk, som i kraft af andre netværk, de indgår i, kan udvide vores kontaktnet og tilføre Topdanmark nye impulser udefra, siger han. Topdanmarks repræsentantskab består hovedsageligt af erhvervsfolk inden for landbrug og industri, men også handel, undervisning og sundhedssektoren er repræsenteret. De cirka 40 repræsentantskabsmedlemmer mødes mindst to gange om året og kan være aktive, indtil de er 70 år. Den aldersgrænse når tre medlemmer i

5 Der er højsæson for virusangreb ved skolestart i august/september. Grafik: Marketingafdelingen fra internettet, går IT- afdelingens systemer i gang og scanner for virus. Topdanmark abonnerer på tre forskellige systemer til overvågning af virus, og ifølge Brian Lind går der sjældent mere end nogle få timer fra en virus er sendt af sted, til den er registreret, og til der er udsendt advarsler gennem de forskellige systemer til overvågning af virus. IT-sikkerhed dagligt på prøve Sikkerhed: IT-sikkerhedsafdelingen bliver udsat for et sandt bombardement af virusangreb, og det bliver værre og værre Af Robert Arkir Angreb med virus på Topdanmarks IT- systemer bliver stadig mere aggressive og komplekse. IT-sikkerhedsafdelingen må i dag bruge flere ressourcer på at holde viruserne for døren end tidligere år. Dermed er virkeligheden i Topdanmark meget lig med realiteterne i andre danske virksomheder. Både målinger i Topdanmark og en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at IT sikkerheden i både Topdanmark og danske virksomheder generelt bliver sat på prøve af hackere og ondsindet virus. To ud af tre virksomheder med internetadgang har været udsat for mindst ét sikkerhedsproblem af generende eller alvorlig karakter i 2002, viser en undersøgelse fra februar i år. "Undersøgelsen understreger, hvad vi alle længe har vidst - at der er behov for at fokusere mere på IT-sikkerhed i det danske samfund. Når to ud af tre virksomheder har IT-sikkerhedsproblemer, bruges der uforholdsmæssigt mange ressourcer til at udbedre skader, som kunne være undgået," siger formand for Rådet for IT-sikkerhed, Allan Fischer-Madsen og opfordrer derfor ledelsen i danske virksomheder til at sætte IT-sikkerhed på dagsordenen. Topdanmarks IT-sikkerhedschef Brian Lind mærker tydeligt stigningen i angrebene, for hver dag bombarderes Topdanmark med virusangreb, og der går ikke mange timer, hvor IT-sikkerhedsafdelingen ikke opfanger virusangreb mod computernetværket. Viruserne bliver mere og mere avancerede, så de udgør en daglig udfordring for IT-sikkerhedsafdelingen. Ormen krøb forbi Topdanmarks IT- systemer slap uskadt, da en verdensomspændende computervirus for nylig hærgede. Det seneste store angreb, der har hærget i Danmark og store dele af verden, en såkaldt internetorm kaldet SQL Slammer, lagde tusindvis af servere ned. "Der var mange firmaer, der blev ramt den weekend, hvor "ormeangrebet" toppede. Selv store virksomheder, der normalt forbindes med et højt antivirus-beredskab, måtte ligge stille i mange dage, før deres netværk var oppe at køre igen. Det kan koste rigtig mange penge, og hele virksomheden kan jo nærmest gå i stå," siger Topdanmarks IT-sikkerhedschef, Brian Lind. Men selvom Topdanmark var heldig at slippe med skrækken i denne omgang, er der ingen grund til at slappe af. "Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt der kommer et angreb, der slipper igennem Topdanmarks virusbeskyttelse. Spørgsmålet er bare hvornår, hvis vi ikke hele tiden er på mærkerne," siger Brian Lind. Hos Topdanmark overvåger IT- afdelingen hele tiden systemerne, og hver time scannes der for virus. Hver gang der bliver sat en diskette i computeren, eller der bliver downloaded noget Falske virusadvarsler Der findes en type virus, der er svær at beskytte sig imod. Det er de falske virusadvarsler, der florerer via . En del af virusadvarslerne er rimelig uskadelige. De advarer mod s med en bestemt overskrift og beder om, at man sender advarslen videre, til alle man kender. Advarsler der ofte kommer igen og igen, og som sjældent gør stor skade, men som til gengæld forstyrrer ens arbejde. Omvendt er der den mere alvorlige type af falske virusadvarsler, der fortæller, at hvis man har en bestemt fil på sin harddisk, er man blevet inficeret med en meget farlig virus, og man skal omgående slette denne fil. Problemet er blot, at det ikke vil være muligt at bruge sin computer, når man har slettet filen. "Disse kædebrevslignende mails kan i et vidt omfang undgås, hvis den enkelte bruger er kritisk over for modtagne mails. Det kan ikke nytte at stole blindt på indholdet af en mail. Det er også en god idé at udvise forsigtighed overfor s fra ukendte afsendere," siger Brian Lind. Han opfordrer kraftigt til, at ansatte i Topdanmark ikke følger anvisningerne i en virusadvarsel, de har modtaget på mail fra udefrakommende. Kontakt i stedet for IT Helpdesk på lokal 7070, hvis der er mistanke om, at en computer er ramt af virus. Brian Lind peger også på en stor smittekilde for virus, som mange måske ikke anser for en fare, nemlig elektroniske postkort. Det kan være fødselsdagskort, der ofte har en eller anden form for animation eller lyd indbygget. De er små programmer, der køres på modtagerens maskine, og de kan ifølge IT-sikkerhedschefen snildt være bærere af virus. 5

6 Højsæson for kamp om ferieboliger Personalegode: En 70 år gammel tradition i Topdanmark giver år for år 350 medarbejdere mulighed for at tage på billig ferie ved at leje et af selskabets 15 sommerhuse. Nu er det højsæson for ansøgninger til sommerferien, og konkurrencen er hård Af Julie Rasmussen For mange af Topdanmarks medarbejdere bor lykkens gudinde i personaleafdelingen, hvor hun hver uge trækker lod mellem de ansøgere, der gerne vil leje et af selskabets 15 sommerhuse i ind- og udland. Og netop her i januar og februar trækkes lod om de foretrukne feriemåneder juli og august, hvor der har været op til 30 ansøgere til samme sommerhus i samme periode. Sidste ferieår var sommerhusene samlet set udlejet i 350 uger. "Det betyder, at hver syvende medarbejder kunne have lejet et hus. Men i praksis er tallet Huset i Skagen er sommerperiodens mest populære. Foto: Personaleafdelingen selvfølgelig lavere, fordi man godt kan leje et sommerhus i to uger ad gangen," siger Topdanmarks personaledirektør, Erik Nielsen. Sommerhusudlejning til specialpriser er et af flere personalegoder, som Erik Nielsen er glad for at kunne tilbyde sine medarbejdere. "Det er en god fornemmelse at kunne give medarbejderne nogle frynsegoder, som gør Topdanmark til et attraktivt sted at arbejde. Det er noget, vi slår meget på i rekrutteringen af nye medarbejdere," siger han. Skagen topper Suverænt mest populært i sommerperioden er sommerhuset i Skagen. Men huset i Frankrig bliver brugt meget også i de øvrige årstider, og er et af de mest udlejede sommerhuse. "Alle husene er udlejet i sommerperioden. Men lokaliteterne er også omhyggeligt udvalgt. Det er gode, attraktive feriesteder, og i Danmark er det gerne i nærheden af en god strand," siger Erik Nielsen og tilføjer, at de fleste sommerhuse også har cykler stående. Selve udlejningen står personaleafdelingen for, mens vedligeholdelsen hører til Topdanmark Ejendom. De fleste huse er dog indrettet, så de ikke kræver så meget vedligeholdelse. "Lejerne gør selv rent, og hvis de fx synes, at stegepanden er for bulet, så køber de bare en ny og får pengene refunderet, når de kommer hjem. Større reparationer bliver udført af ejendomsselskabet, der jævnligt tilser sommerhusene," siger Erik Nielsen. Topdanmarks Jubilæumsfond blev stiftet i 1974 til selskabets 75 års jubilæum som en gave til medarbejderne. Fondens formue er i princippet urørlig, men renterne udloddes og bruges til at drive sommerhuse og yde tilskud til pensionistklubben, sportsklubben, kunstforeningen og vinklubben. Herudover får fonden hvert år et tilskud fra Topdanmark. En del af fondens formue er sat i sommerhuse, der derfor heller ikke må sælges. Gammel tradition Idéen med at købe og udleje sommerhuse til medarbejderne stammer i virkeligheden fra medarbejderne selv. "En gang i 1930'erne eller 40'erne tog nogle medarbejdere initiativ til at danne en sommerhusklub. Men man skulle være medlem af klubben for at kunne leje. Og da jubilæumsfonden blev stiftet i 1974, købte den klubbens sommerhuse for på den måde at give samtlige medarbejdere samme mulighed for at leje," siger Erik Nielsen. Sammen med købet af Aktivbanken i 1991 fulgte endnu flere personalesommerhuse, der blev lejet ud på samme måde som i Topdanmark. Enkelte af sommerhusene er blevet solgt, og enkelte er blevet udskiftet med bedre og nyere huse. Billigt men dyrt Lejepriserne holdes nede, fordi Topdanmark betaler cirka halvdelen af, hvad det koster at drive sommerhusene. Alligevel kan det gå hen og blive dyrt for lejeren. "Nu er sommerhuse blevet et skatteobjekt. Som personalegode bliver sommerhusudlejningen beskattet med en procentdel af værdien af huset. Og det kan desværre godt gå hen og blive mellem og kroner, som man så skal lægge oveni lejen," siger Erik Nielsen. Læs mere om, hvordan man lejer Topdanmarks sommerhuse, på TopNet under menupunktet "Topdanmark fritid". 6

7 Foto: Claus Boesen/Media Press Taksator med skabertrang Fritid: Bygningstaksator i Topdanmark, Ole Steen Nielsen har en passion for at male. Han har netop udstillet for anden gang i sin over 30 år lange malerkarriere Af Monica Nissen Huse, der ligger i ruiner, er hverdag i en bygningstaksators arbejde, og måske er det netop alle de ødelæggelser, der virker ekstra inspirerende for bygningstaksator i Topdanmark, Ole Steen Nielsen. For når bilen er parkeret efter en dag, hvor han har kigget på den ene ødelæggelse efter den anden, trænger modsætningen sig på: Han får en trang til at skabe noget. Og så bliver staffeliet, malertuberne og paletten hevet frem, for Ole Steen Nielsens store passion er at male. "Det at male handler om glæden ved at se noget vokse frem, som jeg selv har skabt. Det er en stor personlig tilfredsstillelse for mig," forklarer 55-årige Ole Steen Nielsen, der har arbejdet i Danske Forsikring siden Han har stort set altid brugt sine kreative evner, hvad enten det drejede sig om arbejdslivet eller fritiden. Som uddannet bygningssnedker og arkitekt har han både tegnet og bygget huse, og det har blandt andet givet ham en viden om konstruktioner og en sans for detaljen, der kommer ham til gode i jobbet som bygningstaksator. Som arkitekt har han beskæftiget sig med indretningsopgaver, hvor farvesammensætning er alfa og omega. Og i karrieren som fritidsmaler er det interessen for farverne, der driver værket. "Jeg finder min inspiration i naturen, og især Provence, Toscana og Østrig har et helt specielt lys og nogle fantastisk flotte farver, som jeg arbejder på at gengive," forklarer Ole Steen Nielsen, der vender tilbage til feriestederne igen og igen for at hente inspiration til sine naturalistiske akrylmalerier. Greb chancen Efter mange opfordringer fra venner og bekendte greb han for et års tid siden endelig chancen for at udstille sine malerier. Det var første gang i hans over 30 år lange malerkarriere, og vejen har været lang, for han skulle ansøge om lov til at udstille i galleriet. "Det føltes som at være til eksamen hos direktøren for galleriet, og han var åbenbart begejstret for mine billeder, for jeg gik hjem med en kontrakt samme dag. Og jeg var pavestolt," smiler han. En gammel kunstnerdrøm gik i opfyldelse, da Støberihallen i Hillerød i påsken 2002 lagde hus til debutudstillingen, hvor interesserede kunne betragte resultaterne af mange års arbejde foran staffeliet. Efter debuten fik han blod på tanden til at prøve at udstille igen, og således har Galleri Plus i Hillerød i hele februar lagt vægge til, så interesserede har haft mulighed for at se den udvikling, der er sket siden debutudstillingen. Den samlede produktion har i årenes løb sneget sig op på en del malerier, som fylder godt op i huset derhjemme. De billeder, han holder mest af, pryder hans egne vægge derhjemme, og ellers har han foræret de bedste til sine nærmeste venner. Ole Steen Nielsen er autodidakt maler, men har fulgt flere aftenskolekurser i maleteknik og studeret stakkevis af lærebøger om kunstmaleri, udover at han selvfølgelig har brugt øjnene og fulgt andre maleres arbejder. Da han i sin tid startede med at male, kom opfordringen fra faderen, der også selv dyrkede maleriet. I første omgang fik staffeliet en plads i et hjørne af stuen, og som interessen voksede, blev et værelse indrettet til maleriudstilling. Efter børnene er fløjet fra reden, har Ole Steen Nielsen fået mere fritid til at male, og nu er huset indrettet, så maleriet har fået førsteprioritet. Se malerierne på hjemmesiden 7

8 RUNDT OM TOPDANMARK REDAKTION I godt selskab Topdanmark er optaget i Dow Jones' Stoxx 600 indeks over de 600 førende børsnoterede selskaber i Europa. Topdanmark træder ind i indekset den 24. marts sammen med otte andre selskaber, heriblandt det tyske sportsudstyrsfirma Puma. I Stoxx 600 kommer Topdanmark i selskab med blandt andre Mercedes- Benz, Benetton og Nokia. En krone i lommen "Vi skal med andre ord ikke tænke i nye, langsigtede visioner og processer, men i resultater her og nu. Alt, hvad vi gør, skal udspringe af ovenstående - såvel den overordnede forretningsplanlægning som møderne i dagligdagen. Nogle vil måske finde dette kortsigtet - men som markedet arter sig i øjeblikket, er min holdning, at en krone i lommen er bedre end udsigten til to." Per Klitgård Poulsen (foto), adm. direktør, Codan Liv i medarbejdermagasinet Inside nr. 02/2003. Erhvervssundhed Topdanmarks forretningsområde Erhverv har i løbet af de seneste måneder fordoblet salget af sundhedssikringer. Fra et niveau omkring 1,7 millioner kroner er der nu en portefølje på nærmere 4 millioner kroner. Fritidsdragt 2003 Nu kan Topdanmarks medarbejdere jogge, vandre eller spadsere foråret i møde i nye, mere moderne Topdanmark-fritidsdragter i mikrofibre, som her bliver vist frem af Klaus Andersen fra serviceafdelingen og Leonora Bazar Nielsen fra rengøringen på hovedkontoret. Dragterne kan købes til 400 kroner svarende til en tredjedel af butikspriserne. De kan også bruges som gaver til kunder og samarbejdspartnere eller som præmier, opfordrer selskabets indkøbsafdeling. Bestil via SAP eller på en gaveartikelseddel på Indkøbs opslagstavle på TopNet. Hvid Sort S S M M L L XL XL XXL XXL Ros fra analysehus Topdanmark er et de få europæiske forsikringsselskaber, der er værd at investere i. Det vurderer analysehuset Fox-Pitt, Kelton (FPK) i en rapport om den europæiske forsikringsbranche. Topdanmark fremhæves for en sund skadeforsikringsforretning, klart ledelsesfokus, fair prissætning og barbering af omkostningsprocenten. Topdanmark-vurderingen står i skarp kontrast til branchens generelle udsigter for De lyder ifølge FPK på særligt lave investeringsafkast, moderat efterspørgsel på opsparingsprodukter og faldende kreditværdighed. Næste Focus Deadline Focus produceres af Topdanmarks kommunikationsafdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard Redaktør: Anders Lehmann I redaktionen: Kim Betak Pedersen, Julie Rasmussen, Robert Arkir og Monica Nissen Tilrettelæggelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen Tryk: Kerteminde Tryk A/S Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Navnlig navne 25 års jubilæum Susanne Jensen Skadecenter Odense Reception tirsdag 11. marts kl Vestergade 58, Odense Kirsten Friis Industri & Sø øst Reception mandag 17. marts kl i Cafeen Fødselsdage Ib Thage, Partnere konceptudv. 50 år 8. marts Rene Møller Nielsen, Autoskade 50 år 12. marts Anita Andersson, Erhverv øst support 50 år 20. marts Nina Hansen, Topalarm 50 år 22. marts Edda Lind, Salg 46/butik Amager 60 år 14. marts Laila Ørving, Marketing 60 år 15. marts Pensionister Gerda Ahler C.F. Richs Vej 89, 1.th Frederiksberg 90 år 16. marts Arvid Juul Hansen Hegnet 25, st.th Glostrup 70 år 5. marts Kirsten Voss Jensen Obdams Alle København S. 70 år 17. marts Job i Top Medarbejder til Privat Teknik Auto, Ballerup Mere information hos Erik Jensen, telefon Sagsbehandler til Rejseforsikring, Ballerup Mere information hos Rikke Gry Pedersen, telefon

God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning. Af Kim Betak Pedersen

God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning. Af Kim Betak Pedersen FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16, 12.09.2003 God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning Danskere, der søger råd om forsikring hos forsikringsselskaber eller via andre salgskanaler, har fået

Læs mere

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.2010 Hver en krone tæller Velgørenhed: Læger uden Grænser sendte, hvad der svarer til fire læger til Haiti for Topdanmarkmedarbejdernes bidrag på 124.560

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Spar penge med papiret

Spar penge med papiret F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 18. 05.11.2009 Spar penge med papiret Genbrug: Der er store gevinster at hente, hvis medarbejderne i Topdanmark sorterer deres affald lidt bedre. Ny kampagne på

Læs mere

MAGASIN. Livet som sommerhusejer. Kender du sommerhustypen? EJER. Tema: Christine Feldthaus: Ejerklubben. Vind gavekort til Inspiration

MAGASIN. Livet som sommerhusejer. Kender du sommerhustypen? EJER. Tema: Christine Feldthaus: Ejerklubben. Vind gavekort til Inspiration EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr.1 2007 Tema: Livet som sommerhusejer Christine Feldthaus: Kender du sommerhustypen? Sol og Strand lancerer: Ejerklubben Konkurrence: Vind gavekort til Inspiration

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen D A N S K E T O P L E D E R E O M K O M M U N I K A T I O N De 12 bud Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen A N N E K AT R I N E L U N D, P E R N I L L E L E M É E & H E L L E P E T E R S

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Flere forsikrer sig mod løntab Liv: Fyringsrunder får flere lønmodtagere

Flere forsikrer sig mod løntab Liv: Fyringsrunder får flere lønmodtagere F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 6. 26.03.2009 Lønforsikring giver ro og tid Liv: Merete Jørgensen fik brug for sin lønforsikring. De ekstra penge på kontoen giver ro til at finde nyt ønskejob

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst Vores Bornholm 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst 13 Andreas Jørgensen Først genoptræning - så gennembrud 12 Mærk naturen og kunsten

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Urmager giver skulderklap til tiden

Urmager giver skulderklap til tiden F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 21, 14.12.2007 Urmager giver skulderklap til tiden Kundetilfredshed: Urmager Henrik Werner fra Hellerup blev lidt træt af nogle kollegers kritik af forsikringsselskaberne.

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere