WebtopONE for SharePoint

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WebtopONE for SharePoint"

Transkript

1 WebtopONE for SharePoint Professionelt Intranet med Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007) og Windows SharePoint Services WebtopONE for SharePoint WebtopONE for SharePoint er en suite af moduler til Microsoft SharePoint, der supplerer basisfunktionaliteten i SharePoint og gør det nemmere og hurtigt at nå målet om et professionelt Intranet, der giver reel forretningsmæssig værdi til organisationen. WebtopONE for SharePoint leverer best-practice indenfor brugen af SharePoint i form af færdige applikationer og moduler. WebtopONE for SharePoint ligger i forlængelse af SharePoint og bygger videre på SharePoint. WebtopONE er derfor ikke et forsøg på at skabe et alternativ til SharePoint, men en effektiv måde at nå de forretningsmæssige mål for Intranettet og for investeringen i SharePoint. Med WebtopONE kan store dele af Intranettet etableres ved konfigurering af standardmoduler, hvorved behovet dyre og usikre udviklingsprojekter forsvinder eller minimeres. WebtopONE for SharePoint er udviklet af Webtop A/S baseret på erfaringerne fra mere end 100 Intranetprojekter i store og mellemstore danske virksomheder og organisationer. WebtopONE modulerne WebtopONE CMS WebtopONE CMS er et fuldt CMS-system til vedligeholdelse af Web-løsninger til hjemmesider, ekstranet og Intranet. WebtopONE CMS anvendes alene eller sammen med Windows SharePoint Services. WebtopONE CMS udgør alene et fuldt CMS-system til vedligeholdelse af mellemstore til store hjemmesideløsninger. WebtopONE CMS tilbyder avancerede faciliteter til indholdsstyring herunder: Mulighed for at vedligeholde mange separate sites i samme system.

2 Fuld understøttelse af de Internationale W3C standarder og de nationale standarder for tilgængelighed. Definition af grafisk design og layout i XML skabelon og style-sheets, for klar adskillelse af layout og indhold. Tekstredigering med WYSIWYG HTML Editor. Tekstredigering med tekstskabeloner til styring af format og layout. Redigeringsworkflow baseret på forfatter, redaktør og administratorroller med checkud/checkind af sider og godkendelse af sider inden publicering. Tidsstyring publicering og arkivering af sider. Automatisk generering af navigationsmenu, sitemap og her er du sti Nem URL for brug af som genvej til siden. WebtopONE CMS anvendes desuden som CMS overbygning, når Windows SharePoint Services (WSS) anvendes som basis for Intranettet. WebtopONE CMS vil her anvendes til at vedligeholde Intranettets globale struktur og statiske sider, og giver adgang til specifikke portaler i Windows SharePoint Services. (MOSS 2007 indeholder i modsætning til WSS et CMS-system, der kan benyttes til at styre Intranettets overordnede struktur og navigation). WebtopONE HTML Editor WebtopONE HTML editor er en WebPart med en alternativ editor til den, der følger med SharePoint. Standard editoren i SharePoint indeholder kun den mest basale funktionalitet, men med WebtopONE HTML Editor får Intranettets brugere og redaktører en professionelt WYSIWYG HTML editor. WebtopONE NoticeBoard Personaliseret nyhedssystem. Mulighed for at styre nyhedsabonnementer baseret på brugerens profil, mulighed for at tillade brugeren selv at abonnere på nyheder, statistik på hvem der læser nyheder, mm. WebtopONE K2 WebtopONE K2 er en Web-database baseret på MS SQL-Server. WebtopONE K2 tilbyder meget enkel opbygning af databaser og kataloger af strukturerede data. Typiske anvendelser er avancerede medarbejderdatabaser, CV- og kompetence databaser, databaser med kontaktpersoner, samarbejdspartnere, mv.

3 WebtopONE AD User Data Synchronization Synkroniseringsmodul til automatisk overførsel af brugeroplysninger fra AD til medarbejderdatabase realiseret med WebtopONE K2. WebtopONE WebForm WebForm WebPart og WebForm designer, der gør det meget nemt for enhver Intranet redaktør at opbygge WebFormularer direkte i portalen og uden brug af Microsoft InfoPath, SharePoint designer eller Visual Studio. WebtopONE Sagsstyring WebtopONE Sagsstyring skaber en sagsportal i SharePoint med indgang til at oprette og arbejde med sager. Hver sag beskrives med metadata, rettigheder, kontaktpersoner og sagens dokumenter i form af dokumenter, s og indskannede dokumenter. WebtopONE Sagsstyring er simpel sagsstyring. Arbejdet med dokumenter sker med fuld udnyttelse af den tætte integration mellem Office og SharePoint, men WebtopONE Sagsstyring sikrer grupperingen sagens dokumenter og stiller de nødvendige sagsfunktioner til rådighed f.eks. Oversigt over åbne sager, Oversigt over egne sager og Dagens postliste. WebtopONE Projektrum Standardiserede projektrum dannet ud fra projektrumsskabelon. Indeholder funktion til oprettelse og arkivering af projektrum med angivelse af projektnavn, projektbeskrivelse, projektleder, m.m. samt specifikation af læse- / redaktørrettigheder til projektrummet. Projektrummet indeholder projektbeskrivelse (projektets metadata), projektdeltagere, funktionen send til projektgruppe, milepælsoversigt, dokumentbibliotek, opgaveliste, kontaktpersoner og linkliste/værktøjsliste. Projektrummets funktioner styres af projektrumsskabelon, der tilrettes til den enkelte løsning. WebtopONE Projektrum indeholder desuden projektportal med oversigt over alle hhv. aktive / arkiverede projekter, formular til forespørgsel om oprettelse af et projektrum samt en hurtigliste med mine aktive projekter, der viser oversigt over de aktive projekter, hvor brugeren er enten projektleder eller projektdeltager.

4 WebtopONE Udvalg WebtopONE Udvalg giver virksomhedens forskellige udvalg tilstedeværelse på Intranettet. WebtopONE Udvalg indeholder funktion til oprettelse og nedlæggelse/arkivering af udvalgsrum baseret på udvalgsskabelon. Udvalgets rum på Intranettet indeholder bl.a. udvalgets kommissorium, præsentation af udvalget, udvalgets deltagere, funktionen send til udvalget, linkliste, mødekalender (kommende møder), dokumentbibliotek og oversigt over seneste mødereferater. Funktionerne i udvalgets rum er skabelonstyret og tilrettes for den enkelte løsning. WebtopONE Udvalg indeholder en udvalgsportal med oversigt over alle udvalg. WebtopONE Faglige netværk WebtopONE Faglige netværk giver organisationens forskellige netværk liv og tilstedeværelse på Intranettet. De forskellige netværk synliggøres og Intranettet understøtter samarbejde, videndeling og ideudveksling mellem netværkets medlemmer. Oprettelse af netværk med beskrivelse og specifikation af rettigheder til netværket, sker i en arbejdsgang. Netværkets rum på Intranettet indeholder bl.a. netværkets formål, præsentation af nedværket, netværkets medlemmer, funktionen send til netværkets medlemmer, linkliste, mødekalender (kommende møder), dokumentbibliotek, debatmodul, WIKI, formular til indmeldelse i netværket. Funktionerne i netværkets rum er skabelonstyret og tilrettes for den enkelte løsning. WebtopONE Faglige netværk indeholder en netværksportal med oversigt over alle faglige netværk. WebtopONE Videnbank Dokumentsystem til styring af referencedokumenter. F.eks. kvalitetsstyringssystem, forretningsgange, paradigmesamlinger og regler. Med versionsstyring, fri definition af metadata, godkendelsesworkflow og styret arkivering og ajourføring. I WebtopONE Videnbank vedligeholdes referencedokumenter indenfor f.eks. kvalitetsstyring og dokumentsamlinger som forretningsgange og paradigmesamlinger. Fokus er på rig beskrivelse af dokumenterne i form af metadata og indbyrdes relationer samt styret publicering med versionering, godkendelsesworkflow og styret ajourføring og arkivering. Implementering af WebtopONE Videnbank inkluderer specifikation og konfigurering af dokumenternes metadata og processen omkring publicering, godkendelse, ajourføring og arkivering.

5 WebtopONE Data Connector WebParts til visning af informationer fra databaser og SharePoint lister direkte i portalen. Søgning i databaser, dokumentoversigter fra SharePoint, m.m. implementeres ved simpel konfigurering. WebtopONE Data Connector består af følgende WebParts: WebtopONE SQL Connector Online opslag i databaser samt præsentation af data fra databaser WebtopONE CAML Connector Visning af data fra SharePoint lister og dokumentbiblioteker WebtopONE XML Connector Visning af data i XML format. WebtopONE Iframe Connector Visning af data via Iframe WebtopONE Exchange Connector WebParts til visning af indbakke, kalender og multi-kalender fra Exchange. Med WebtopONE Exchange Connector kan data fra Microsoft Exchange vises som en integreret del af Sharepoint. WebtopONE Exchange Connector udnytter Outlook Web Access (OWA) - den browser baserede version af Outlook. I Sharepoint er der standardfaciliteter til at vise mail og kalender vha. indlejring af Outlook Web Access, men Exchange Connector Web Parts-suiten tilbyder væsentlig flere funktioner og øget interaktivitet for brugeren. Exchange Connector Web Parts suite består af fire Web Parts: Mail Kalender Fælleskalender Ressourcebooking

6 WebtopONE Data Presenter Visualisering af data fra databaser og XML som grafer direkte i portalen. WebtopONE Data Presenter indeholder en række WebParts til visualisering af data. WebtopONE Data Presenter består af følgende WebParts: WebtopONE XML Chart Visualisering af data i XML format WebtopONE Pie Chart Visualisering af data som VML-grafer WebtopONE OWC Chart Visualisering af data ved brug af MS Office Web Components. WebtopONE Image Presenter Visning af billeder som billedgalleri eller som bannerrotator med automatisk skift mellem et antal billeder. Automatisk generering af thumbnail udgave af billeder. WebtopONE Image Presenter er to produkter i en enkelt WebPart. Gallerifunktionen gør det muligt at lave billedpræsentationer bestående af flere billeder mens bannerrotatoren gør det muligt at vise et billede af gangen med automatisk billedskift. Galleriet bygger på en database, hvor alle virksomhedens billeder og fotos kan arkiveres. Et eksempel: En børnehave tager billeder på bondegårdsturen, som de gerne vil give forældrene mulighed for at se. Med Gallery kan pædagogerne nemt og enkelt lægge billederne ind og gøre det muligt for forældrene at se dem på børnehavens hjemmeside. Bannerrotatoren viser på skift de billeder, som du vælger fra dit Galleri. Du kan linke fra billederne til f.eks. andre sider på dit eget web-site, eller til helt andre web-sites. WebtopONE Video Presenter WebPart til visning af Video som en del af SharePoint portalen. WebtopONE Thomson Integration WebtopONE Thomson Integration er et sæt WebParts, der giver adgang til webtjenesterne Karnov og UfR (Ugeskrift for Retsvæsen) fra forlaget Thomson direkte fra SharePoint. WebtopONE Thomson Integration konfigureres med single signon således at brugerne kan benytte tjenesterne uden at logge ind. Komponenterne forudsætter online abonnement til Thomsons tjenester.

7 WebtopONE Captia Integration WebtopONE Captia Integration består af 10 Web Parts, der integrerer ScanJour Captia version 3.0 ind i SharePoint. WebtopONE Captia Integration har en brugervenlig og overskuelig tilgang til ScanJour Captia fra organisationens intranet. WebtopONE Extranet User Manager Administration af Ekstranet brugere. Inklusive brugerdatabase, komponenter til selvregistrering, skift af password, og håndtering af glemt password. Ved anvendelse af SharePoint som Extranetløsning sker brugervalideringen typisk mod den lokale Windows brugerdatabase. Der er derfor behov for oprettelse og administration af disse Windows brugere, herunder tildeling af password, og skift af password f.eks. når brugeren har glemt sit password. Denne administration kan foretages med de normale administrative værktøjer i Windows, men vil ofte være en administrativ tung opgave. Med WebtopONE Extranet User Manager lettes arbejdet med administration af Ekstranettets brugere. Brugerne administreres i en brugerdatabase oprettes med WebtopONE K2. Denne brugerdatabase synkroniseres automatisk med den lokale Windows brugerdatabase. Herudover indeholder WebtopONE Extranet User Manager en række komponenter som brugerne selv kan benytte til administration af deres egen konto. MetaTraffic for WebtopONE Brugsstatistik på Intranet- og Internetløsning med WebtopONE CMS. Med MetaTraffic for WebtopONE er det nemt og helt enkelt at måle resultaterne af investeringen i en WebtopONE løsning. Med MetaTraffic for WebtopONE kan man kortlægge brugernes adfærd, se hvilke dele af løsningen der blive brugt, og dermed få sikkerhed for, om målet med Intranettet eller hjemmesiden er nået. WebtopONE News Internet nyhedssystem. Fri definition af layout af nyhedsoversigt, nyhedsvisning og nyhedsarkiv. Integreret eksponering af nyheder via RSS datafeed. Understøtter flere nyhedskanaler, godkendelse inden endelig publicering og fritekstsøgning i nyheder.

8 WebtopONE Newsletter nyhedsbreve med automatisk tilmelding og framelding samt datostyret udsendelse. Både redigerede nyhedsbreve og nyhedsresumerede der opsamler nyheder (fra WebtopONE News) og udsender dem på til abonnenter. Fri styring af grafisk design pr. nyhedsbrev. WebtopONE Events Arrangementskalender. Integration til brugerens Outlook kalender via vcalender, hvilket betyder, at brugeren med et enkelt klik kan notere arrangementet i sin egen kalender. WebtopONE Events er en arrangementskalender til brug for Intranet, Extranet og Internetløsninger. Arrangementer oprettes i en database med titel, dato, beskrivelse, type, sted, tilmeldingsinformation, mv. Arrangementerne integreres med den øvrige WebtopONE løsning gennem to WebtopONE komponenter, der indsættes i Portalen eller i CMS systemet. Arrangementsoversigten viser alle kommende arrangementer, eller eventuelt kun arrangementer af en bestemt type. Fra arrangementsoversigten er titlen for det enkelte arrangement et link til den anden komponent: Arrangementsvisning. Arrangementsvisning viser den fulde information for det enkelte arrangement. WebtopONE Events forudsætter WebtopONE Portal Server og WebtopONE Connectors. WebtopONE Kursusadministrationsmodul Kursusadministrationsmodulet består af tre elementer: En kursus- og tilmeldingsdatabase til administration af kurser og tilmeldte. En kursusportal til Intranettet hvor Intranettets brugere kan se kursuskataloget, og tilmelde (og framelde) sig kurser. En kursusadministrationsportal hvor de ansvarlig for kursusafholdelse kan se status på tilmeldinger, mm.

9 WebtopONE Syge- og raskmelding Syge-raskmeldingsmodulet indeholder bl.a. følgende elementer: Håndtering af fraværstyper, refusion for sygefravær, arbejdsrelateret sygdom, fleksjob, ansat 13 uger eller mindre samt beregning af sygefravær. Sygemelding. Fraværsportal. Mit fravær, brugerens oversigt over eget fravær. Søgning i fravær. Oversigt pr. medarbejder. Administration af fravær. Ferieløsning

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint

T a r g e t G r u p p e n  Microsoft SharePoint T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Microsoft SharePoint...1 Versioner...1 SharePoints opbygning... 3 Site...3 Indholdselementer...4 Sider...4 Biblioteker...4

Læs mere

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 Benny Christen Grandahl Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 OfficeTips.dk 2012 1 Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook Af Benny Christen Grandahl, OfficeTips.dk 1. udgave, 1.oplag, Februar

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

FællesNettet som ressource

FællesNettet som ressource FællesNettet som ressource Brug jeres FællesNet som kommunal ressource Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er FællesNettet?...4 FællesNettet som kommunal ressource!...4 Facts om Tønder Kommunes

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

NetKlar. Hjemmesider, e-butikker og udvalgte tillægsprodukter - priser 2007/2008

NetKlar. Hjemmesider, e-butikker og udvalgte tillægsprodukter - priser 2007/2008 NetKlar Hjemmesider, e-butikker og udvalgte tillægsprodukter - priser 2007/2008 Et meget lille udsnit af de oplæg, der er udarbejdet til NetKlar -løsninger Hjemmeside 2 e-butik 3 Ret-selv-system 4 Opdatering

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Brug af Silverlight i SharePoint

Brug af Silverlight i SharePoint Brug af Silverlight i SharePoint IT-Diplomingeniør bacheloropgave udført hos Webtop A/S Frederik Gaarn Kiær s063500 Institut for Matematisk Modellering, IMM Danmarks Tekniske Universitet Kongens Lyngby,

Læs mere

AScon Business Services. - supplerer din virksomhed

AScon Business Services. - supplerer din virksomhed AScon Business Services - supplerer din virksomhed Webdesign og administration - er ikke venstrehåndsarbejde! Mange virksomheder har ikke størrelsen til at ansætte en særskilt medarbejder til opgaven.

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning?

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning? Her finder du Navision Australien Belgien Canada Danmark Finland Frankrig Holland Indien Island Italien Litauen Norge Polen Portugal Rusland Schweiz Singapore Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase Fakta-ark Brugerportalinitiativ Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase 6. oktober 2014 2 INDHOLD 1. ANALYSESPOR 3: FAKTAARK 1: PROCESSER OG FUNKTIONALITET...

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

NETS PARTNER PROGRAM NETS STANDARDLØSNINGER TIL HÅNDTERINGER AF OPKRÆVNINGER, INFORMATIONER OG DOKUMENTER

NETS PARTNER PROGRAM NETS STANDARDLØSNINGER TIL HÅNDTERINGER AF OPKRÆVNINGER, INFORMATIONER OG DOKUMENTER 1 NETS PARTNER PROGRAM NETS STANDARDLØSNINGER TIL HÅNDTERINGER AF OPKRÆVNINGER, INFORMATIONER OG DOKUMENTER YDELSE TIL HÅNDTERING AF OPKRÆVNINGER 4 BETALINGSSERVICE 5 INDBETALINGSKORT VIA BETALINGSSERVICE

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere