ØSTERBRO TAEKWONDO KLUB KUP- OG DANPENSUM 10. KUP - 6. DAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTERBRO TAEKWONDO KLUB KUP- OG DANPENSUM 10. KUP - 6. DAN"

Transkript

1 ØSTERBRO TAEKWONDO KLUB KUP- OG DANPENSUM 10. KUP - 6. DAN Udarbejdet af Sabeum Nim Henrik Frost 6. Dan. (2009) Kan ændres uden forudgående varsel. Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REGLER FOR GRADUERING FORORD-BRUGEN AF DETTE PENSUM HVORDAN SKAL MAN TILEGNE SIG TAEKWONDO DISCIPLIN I DOJANGEN VÆRDIGGRUNDLAGET FOR ØSTERBRO TAEKWONDO KLUB... 6 PENSUM TIL HVIDT BÆLTE MED GUL STREG (10. KUP)....8 PENSUM TIL GULT BÆLTE (9. KUP) PENSUM TIL ORANGE BÆLTE (8. KUP) PENSUM TIL GRØNT BÆLTE (7. KUP)...13 PENSUM TIL BLÅT BÆLTE (6. KUP)...15 PENSUM TIL BLÅT BÆLTE MED RØD STREG (5. KUP)...17 PENSUM TIL RØDT BÆLTE (4. KUP) PENSUM TIL RØDT BÆLTE MED EN SORT STREG (3. KUP) PENSUM TIL RØDT BÆLTE MED TO SORTE STREGER (2. KUP) PENSUM TIL RØDT BÆLTE MED TRE SORTE STREGER (1. KUP)...25 PENSUM TIL 1. DAN PENSUM TIL 2. DAN PENSUM TIL 3. DAN PENSUM TIL 4. DAN PENSUM TIL 5. DAN PENSUM TIL 6. DAN NØDVÆRGERETTENS HVAD BETYDER TAEKWONDO SMERTEPUNKTER POOMSE / TAEGEUK TEORI KI OG KIHAP KAMP-REGLEMENT RICE PRINCIPPET SPORTSSKADER TAEKWONDO`S HISTORIE I DANMARK / INTERNATIONALT ÅNDEDRÆTSTEKNIK NATIONALFLAGENES BETYDNING TAEGEUK SYMBOLIK POOMSE SYMBOLIK DE TRE GRUNDELEMENTER I EFFEKTIVT FORSVAR HVAD ER SELVFORSVAR? HANBON KIREUGI DOJANGREGLEMENT STYRKECIRKEL ORDBOG. 68 Side 2

3 Regler for graduering Dette regelsæt er uddrag/afskrift af Dansk Taekwondo Forbunds (DTaF) REGLER FOR GRADUERING, DTaFs love, afsnit 10 af april Dog er der en del tilføjelser til pensum for de enkelte gradueringer i forhold til DTaFs pensum. Det er en forudsætning for at gå til graduering, at alle punkter i nedenstånde overholdes. Kupgraduering 1. Eleven SKAL have betalt licens til DTaF. 2. Eleven SKAL have betalt kontingent i klubben. 3. Eleven SKAL have trænet i min. 3 måneder siden sidste graduering. 4. Eleven SKAL være indstillet af den for vedkommendes holdansvarlige instruktør, som herunder vurderer træningsmængde og kunnen - se pensum. Dangraduering 1. Eleven SKAL have betalt licens til DTaF samt betalt kontingent i klubben. 2. Eleven SKAL min. have trænet som følgende - 1. kup til 1. dan: Min. 6 måneder, 1. dan til 2. dan: Min. 1 år, 2. dan til 3. dan: Min. 2 år, 3. dan til 4. dan: Min. 3 år, 4. dan til 5. dan: Min. 4 år. 3. Eleven skal inden 1. dan gradueringen have deltaget i mindst 1 kamp og 1 teknikstævne. 4. Eleven SKAL deltage i en danfortræning arrangeret af DTaF, Foreningen Choi`s Venner eller en anden af Chefinstruktøren godkendt dangraduering. - ELEVEN SKAL GODKENDES TIL DANGRADUERINGEN! 5. For at kunne deltage i en danfortræning SKAL man indstilles af en fra klubben DTFgradueringsberettiget med min. 4. dan, og denne indstilling skal være godkendt af chefinstruktøren i klubben. 6. Chefinstruktøren vurderer træningsindsats og kunnen, og chefinstruktøren skal over for dangradueringspanelet stå til ansvar for sin elevs færdigheder. Ved kup-gradueringer vises alle nye teknikker jf. pensum, lige som tidligere indlærte teknikker vises ud fra stikprøve-princippet. Til hver graduering udvælges flere ben- og håndteknikker, der skal demonstreres på plethandsker og skjolde for at demonstrere elevens evne til at anvende teknikkerne i praksis med modstand. Eleverne kan ligeledes blive sat til at demonstrere deres evne til at bruge indlærte teknikker i sparringssituationer mod en bevægelig aggressiv modstander. Ved bedømmelsen af en elev til graduering lægges der vægt på: De tekniske færdigheder Evnen til at bevæge sig i forhold til sin modstander samt timing og præcision. Teoretisk viden Resultatet ved konditions-testen. Taekwondo-ånd / gejst / udstråling / KI samt mental udvikling. Gukchae Sabeum-nim Henrik Frost, chefinstruktør i ØTK Side 3

4 Forord Brugen af dette pensum Til hver bæltegrad er der i dette pensum nævnt et antal håndteknikker, benteknikker og stande. Disse skal med tiden kunne udføres på en teknisk korrekt måde, med god kraft, timing og præcision. I vurderingen af en tekniks udførelse tages selvfølgelig hensyn til elevens bæltegrad. Man forventer ikke, at en nybegynder kan lave f.eks. et frontspark lige så perfekt som en sortbælte. Det forventes, at alle spark kan udføres i alle højder, og for de fleste spark- og håndteknikkers vedkommende vil det også kræves, at de kan vises på plethandske / skjold samt mod en aggressiv bevægelig modstander. I sambon kireugi skal man kunne vise det krævede antal forskellige teknikker. Der er for så vidt frit valg, men eleverne opfordres til at bruge de af træneren indøvede teknikker. I hanbon kireugi skal man gå frem efter de forud bestemte teknikker (se bilag 13). Alle teknikker skal indøves ved angreb fra begge sider. Endvidere skal alle teknikker kunne udføres ved at makkeren fra kampstand angriber på eget initiativ. Ved sidstnævnte øvelse er det 100 % funktionalitet, der skal være i fokus. Når der i pensum står frie teknikker, er det meningen, at eleven selv opbygger sine forsvar efter ovennævnte retningslinjer. Der kan forekomme små ændringer mellem de stilrene og de frie teknikker, f.eks. højden af spark. Dette for at fremme realisme og funktionalitet. I kampteknikker skal man vise teknikkerne parvis. Det kan være med og uden vest. Angriberen bestemmer, hvornår denne vil sparke, og modangrebet indsættes hurtigst muligt efter. Hosinsul (selvforsvar) skal først indøves langsomt, så eleven får indsigt i teknik og bevægelsesmønster. Efterhånden skal alle hosinsul teknikker dog kunne udføres med udøvelse af kraftig modstand fra makkeren, så situationen bliver så realistisk som muligt. Taegeuk teori. Til teoriprøven skal eleven (gerne med egne ord) kunne gengive teorien bag den enkelte taegeuk, angive hvilken gwe, der henvises til i den enkelte taegeuk, kunne forklare hvordan gwe`en ser ud og slutteligt kunne gengive antallet af tællinger i den pågældende Taegeuk. Børn skal gerne kunne fortælle hvad gwe`en i den enkelte taegeuk hedder samt hvad den symboliserer. Indholdet af teori i dette pensum skulle dække pensums krav til teori for de enkelte bæltegrader. Hvis man vil vide mere anbefales en af de danske Taekwondo bøger. Er du i tvivl om, hvordan forskellige koreanske ord i pensum skal udtales, så spørg din træner og lav evt. din egen liste med lydskrift. Side 4

5 Hvordan skal man tilegne sig Taekwondo At lære Taekwondo er en aktiv proces. Det vigtigste er, at man er åben over for det, træneren underviser i. Man kan ikke lære en teknik, hvis man ikke tænker over, hvad det egentlig er, man skal lave. For at blive rigtig god, må man simpelthen vide, hvordan teknikken skal laves ned i mindste detalje. Se på din træner og til en vis grad de andre elever, hvordan de laver teknikkerne. Lyt til de ting der bliver rettet af din træner, men også af de andre elever, og forsøg straks at rette teknikken. Træn selv på de ting, du ikke føler, du helt er fortrolig med. En god måde at lære en ny teknik på er at visualisere teknikken i tankerne, gerne så ofte som muligt. Dette behøver man heller ikke at være i klubben for at gøre. Brug pensummet til at repetere efter samt til at kontrollere, at du kan de ting, der kræves. Hvis der er noget, du ikke kan, bør du bede din træner om at hjælpe dig med at få det lært. I sidste ende er det dit ansvar, at du kan de krævede teknikker. Det siger sig selv, at des mere man træner, des hurtigere bliver man fortrolig med de forskellige teknikker. Træn så ofte du kan. Det behøver ikke nødvendigvis altid at foregå i en dojang. Du kan f.eks. lave smidigheds- og styrketræning, mens du ser TV. Har du været ude og løbe, så benyt dig af at kroppen er varm og træn lidt i haven eller i stuen. Lidt er bedre end ingenting. Vær koncentreret og giv dig 100 procent ved hver træning. Hav tillid til din instruktør og følg dennes anvisninger- også selv om det er grænseoverskridende! Din instruktør er din vejleder, som skal hjælpe dig med at bryde dine grænser og overvinde dig selv i ubehagelige situationer. Men først og fremmest bør du træne, træne og atter træne. Disciplin i dojangen Taekwondo er ikke en sport i almindelig forstand. Udover at Taekwondo har rødder tilbage i gammel buddhistisk filosofi, og alene derved adskiller sig fra megen vestlig sport/kropsudfoldelse, så udmønter forskellen sig også i den måde, hvorpå vi omgås det sted, hvor vi træner - dojangen! Den nystartede udøver vil typisk bemærke dette for alvor, når vedkommende ser, hvordan øvede udøvere bukker, når de går ind og ud af dojangen. Forundringen er tit stor, og den bliver ikke mindre, når nybegynderen ser, hvordan en træning bliver afviklet: Eleverne står på rækker, der bukkes tit, når der bliver givet kommandoer, og tit hersker der en koncentreret fortættet stemning, hvor eleverne reagerer hurtigt og indøvet på de ordrer, som instruktøren giver. Instruktøren har den fulde autoritet under træningen, som han ikke skal retfærdiggøre, idet den ligger som en del af den taekwondotradition, vi har overtaget fra Korea. Som ny inden for Taekwondo kan disse førstehåndsindtryk virke chokerende, og mange har sikkert stillet sig selv spørgsmålet, om det nu også er nødvendigt med denne form for disciplin og etikette under træningen. Hvad skal det egentlig gøre godt for? Svaret er ikke entydigt og enkelt, idet der formentlig findes lige så mange definitioner på, hvad der er den rigtige måde at træne Taekwondo på, som der er udøvere. Det følgende er således blot en mening ud af mange og tænkt som inspiration. At indordne sig under en given disciplin vil betyde, at man til en vis grad skal underkaste sig nogle givne normer og regler. Alene udtrykket at underkaste sig, kan vel nok få det til at krympe indvendigt hos de fleste demokratisk vante danskere. En god portion sund skepsis er også på sin plads, idet det er vigtigt, at man kan se meningen og nødvendigheden af den disciplin, som man skal indordne sig under - ellers ville det jo blot være hjernevask! Side 5

6 Disciplinen i Taekwondo har en vigtig funktion alene derved, at vi i den daglige træning udfører teknikker, der i yderste konsekvens kan være dræbende. Disciplinen tjener således til at skærpe elevens opmærksomhed, for på den måde at opnå 100 % koncentration om den teknik, der udføres. Når man går ind i dojangen, afgiver man frivilligt en del af sit personlige råderum. Som tidligere nævnt har instruktøren den totale magt (og derved også et stort ansvar), som gør ham i stand til at udsætte eleverne for nogle kraftige stresspåvirkninger. Som elev er man derfor tvunget til at efterlade en del af sig selv udenfor dojangen. Følelser som forventning, begær og ønsker kan man ikke bruge til noget, idet man ikke selv er herre over de ydre påvirkninger, man udsættes for. Man er nødt til at møde træningssituationen med et åbent sind. Tvangselementet i træningen kan således spille en vigtig rolle og åbne op for en stor mulighed. Når man udsættes for fysiske og psykiske påvirkninger af instruktøren, bliver man tvunget til at vende disse indad og foretage en indre bearbejdning af dem. Ofte overfører man jo belastningen på sine omgivelser, men pga. at man i træningssituationen frivilligt har givet afkald på en del af sin personlige frihed, er denne mulighed elimineret, og man bliver derfor tvunget gennem en proces, hvor man er nødt til at erkende for sig selv, hvilke svagheder man måtte have som taekwondo-udøver. Målet er altså selverkendelse, der jo ofte er vejen, som fører til personlig forbedring og vækst. Instruktøren har således, gennem ydre påvirkninger, mulighed for at sætte en indre proces i gang hos eleven. Træningen bliver derved personligt udviklende, da opmærksomheden henledes på den indre modstander frem for den ydre. Når man har gennemgået denne indre selverkendelsesproces, vil man også være i stand til at møde andre elever med åbent sind i f.eks. en kampsituation. At modstanderen er bedre, er nu ikke en dårlig ting, da vedkommende jo blot viser en, hvor man har svagheder og kan forbedre sig. Med den førnævnte erkendelsesproces in mente, vil modstanderen nu fungere som et spejl - en partner, der kan hjælpe den enkelte til at forbedre sig. På denne måde kan taekwondo-træningen blive til andet og mere end blot en tilfældig række hånd- og benteknikker, men også et led i den enkeltes personlighedsdannelse, som kan overføres til andre forhold i livet. Det er denne funktion, disciplinen i dojangen skal have, da den derved får en opbyggende effekt. Alt dette danner også baggrunden for de forskellige ritualer, der udføres under træningen - bukke, når man går ind, bukke for instruktøren og modstanderen etc. Det er her vigtigt, at man ikke forstår dette som noget ophøjet, og som nybegynder vil man oftest ikke have noget forhold til disse ritualer. Det er en proces, der strækker sig over flere år, hvor man til gengæld ofte vil opdage, at disse ritualer er blevet en uundværlig del af træningen. Værdigrundlaget for Østerbro Taekwondo Klub Østerbro Taekwondo klub har det koreanske navn Sun Jin Sae Sim. Klubben har til formål at udbrede og udvikle Taekwondo som både kampkunst og sport. Klubbens koreanske navn oversættes Sun Jin = Altid fremad. Sae Sim = Rent hjerte. Altså Altid fremad med rent hjerte. Denne sætning danner også baggrund for klubbens mål i hverdagens træning og samværet mennesker imellem. Side 6

7 Vi skal og vil gerne være dem, der altid går fremad og er i konstant udvikling, både fysisk og mentalt. Taekwondo bygger på nogle meget gamle teknikker og traditioner, men vi kan fortsat udvikle nye relevante og effektive træningsmetoder til at forbedre os selv og gøre træningen udfordrende. Vi skal altid arbejde på at forbedre vores teknikker og kunnen og hele tiden søge nye udfordringer i træningen. Vi skal i træningen altid presse os selv til det yderste og lidt til, for kun på den måde, opdager vi vores egentlige kapacitet. Denne opdagelse vil give selvtillid og lyst til at kaste sig ud i yderligere udfordringer. Vi går fremad med kvalitet, intensitet og effektivitet som vores fysiske ledetråde, men vi er altid bevidste om, at vores fremadstræben altid skal være med rent hjerte. Ydmyghed, høflighed, selvdisciplin og gensidig respekt er bærende værdier i Østerbro Taekwondo Klub. Med næstekærlighed som hovedbudskab skal vi altid forsøge at hjælpe andre og give vores eget liv værdi. At have det godt med sig selv hænger uløseligt sammen med, at man har det godt med andre mennesker, bl.a. ved at optræde loyalt og respektfuldt. Vi vil altid stræbe efter at blive bedre mennesker. Kun de færreste eller måske slet ingen, opnår at blive perfekte mennesker, hvorfor denne stræben aldrig er slut. Det kræver psykisk og socialt overskud at hjælpe andre, og det kræver selvindsigt, empati og selvtillid at turde træde frem, vise vejen og hjælpe. Selvtillid er nødvendig, hvis vi skal turde at kaste os ud i ukendte situationer og områder, om det er til træning, i kærlighed eller i en jobsituation. Denne selvtillid kan opnås ved hård træning, ved at man opnår fremskridt og succes i sin egen udvikling. Hård træning giver fysisk udholdenhed som igen giver mentalt overskud. Mentalt overskud fordi man kender sine begrænsninger og fordi man gennem succes i træningen har fået forstærket sin selvtillid og gennem succes i samværet med sine klubkammerater/medmennesker har fået mere selvværd. Udbyttet af Taekwondo-træningen fremkommer altså i sameksistensen mellem den hårde fysiske grænseoverskridende træning i dojangen og den gensidige respekt der fordres mellem elev og instruktør samt eleverne indbyrdes. Træningen fortsætter dog også uden for dojangen, hvor vi konstant præger hinanden med vores opførsel, som altid bør være i overensstemmelse med grundværdierne i klubben: Selvdisciplin, høflighed, ydmyghed og gensidig respekt. Det kræver selvdisciplin at dyrke kampsport, da det ikke må misbruges, og det kræver megen træning og vedholdenhed at mestre Taekwondoens mange aspekter. Akkurat som det kræver selvdisciplin at kunne fungere socialt og vise hensyn over for andre. Med høflighed og ydmyghed opnår man den bedste kommunikation og mennesker åbner sig over for hinanden. Grænser nedbrydes og harmoni skabes. Respekt for vores medmennesker, dyr og naturen er helt basale krav for at vi kan leve i harmoni med alle tre dele. Respekt mellem mennesker bør altid gå begge veje- derfor gensidig respekt. I Østerbro Taekwondo Klub er det den stærke, der hjælper den svage. Den højere graduerede hjælper den lavere graduerede, den gode kæmper hjælper og passer på den mindre gode kæmper, den psykisk stærke hjælper den psykisk svage osv. Denne livsfilosofi skal vi dog ikke kun fordre i klubregi, men blandt alle mennesker omkring os, for på den måde at gøre verden til et bedre sted at leve. Side 7

8 Pensum til hvidt bælte med gul streg (10. kup). Stavemåde Stand Moa-seogi Dwichook-moa-seogi Naranhi-seogi Joochoom-seogi Apkoobi Ap-seogi Gibon-joonbi-seogi Na choeo seogi Håndteknik Arae hechyomakki Arae-makki Momtong makki Momtong anmakki Eolgul makki Eolgul jireugi Momtong jireugi Arae jireugi Benteknik Naeryo-chagi Bakat-chagi An-chagi Ap-chagi Nangsim chagi Beskrivelse Samlet fødder stand Stand med samlede hæle (hilsestand) Parallel stand Hestestand Lang stand Kort stand Klarstand ved grundteknik Dyb stand Lav sektion adskille blokering Lav sektion blokering Midter sektion blokering Midter sektion blokering, modsat arm/ben Høj sektion blokering Slag høj sektion Slag midter sektion Slag lav sektion Nedadgående spark Udadgående spark Indadgående spark Front spark Skridt spark Han Bon Kireugi Kendskab til bevægmønstre Teori Jumeok Jireugi Chagi Ap An Bakat Arae Momtong Eolgul Charyeo Kyeongne Joonbi Knyttet hånd Slag fra hoften m. knyttet hånd Spark Front Inderside/indadgående Yderside/udadgående Lav sektion Midter sektion Høj sektion Indtag hilsestand Hils (buk) Indtag klarstand Side 8

9 Keuman Stop og indtag startposition Dirro dorra 180 graders vending Zuu slap af / indtag rørstilling Dobog Taekwondo dragt Do jang Taekwondo træningssal Ju Kup Ja kup (ej træner) Ju Dan Ja Danbærer dan Cho kyo nim Træner under 1. dan Kyosa-nim Instruktør dan Sabeum-nim Instruktør dan Susok sabeum nim Klubbens højest graduerede sabeum nim Kuk chea sabeum nim Instruktør dan. Kwan jang nim Skolens leder Kukki jedeharjo kyeongne Hilsen til nationalflag Nødværgeretten 13 Se bilag 1 Sun Jin Sae Sim Altid fremad med rent hjerte Taekwondo Se bilag 2 Taegeuk ki Den store evighed (navn på det koreanske flag) Højest graduerede elevs kommando ved start og slut af træning Stå rør Træner / instruktør / mester- Hilse på Side 9

10 Pensum til gult bælte (9. kup). Stavemåde Beskrivelse Stand Pyeonhi-seogi Håndteknik Momtong bakatmakki Sonnal anmakki Hansonnal momtong bakatmakki Hansonnal eolgol bakatmakki Hansonnal arae makki Bandae jireugi Baro jireugi Doobon jireugi Hvilestand Udadgående blokering i midter sektion Indadgående knivhåndsblokering Udadgående enkelt knivhånds blokering i midter sektion Udadgående enkelt knivhånds blokering i høj sektion Lav blokering med knivhånd Slag samme hånd/ben Slag modsat hånd/ben Dobbelt slag Benteknik Baldeung dollyo-chagi Cirkelspark, hvor der rammes m. vrist Mileo Chagi Skubbe spark Han Bon Kireugi Et skridt kamp. 3 stk. Se bilag 13 Poomse Taegeuk il jang 1. Taegeuk Teori Son Hånd Sonnal Knivhånd Baldeung Vrist Dwichook Underside af hæl Chigi Slag fra skulderen Dollyo Cirkel Mileo Skubbe Poom Grundteknik Poomse Sammensatte grundteknikker Taegeuk il-jang teori Bilag 11 DTF Dansk Taekwondo Forbund Hanna En (1) Dul To (2) Set Tre (3) Net Fire (4) Il Første (1.) Yi Anden (2.) Klubbens værdigrundlag Se i starten af pensum Side 10

11 Pensum til orange bælte (8. kup). Stavemåde Stand Dwit-koobi Håndteknik Anpalmok momtong bakatmakki Batangson momtong makki Sonnal eolgul bakat-chigi Sonnal eolgol anchigi Hansonnal jebipoom mok-chigi Sonnal momtongmakki Hansonnal momtong yop makki Benteknik Yop-chagi Apchook dollyo-chagi Bdeodeo chagi Beskrivelse Sidestand/ L-stand Udadgående blokering m. inderside af underarm Indadgående håndrodsblokering i midtersektion Udadgående slag m. knivhånd, håndryg opad Indadgående knivhånds-slag i høj sektion, håndryggen nedad Slag mod hals (modsat arm og ben), håndfladen op Knivhåndsblokering (ene hånd ved solar plexus) Enkelt knivhåndsblokering til siden i midtersektion. Sidespark Cirkelspark, hvor der rammes m. fodballe Bøje stræk spark (rammes med underside af hæl) Han Bon Kireugi Et skridt kamp 6 stk. Se bilag13 Sae Bon Kireugi 3 stk. Kampteknikker 1. Step baglæns-kontra dollyo chagi med bageste ben. 2. Blokering efterfulgt af slag Poomse Taegeuk Ii jang Teori Pal Palmok An-palmok Bakat-palmok Balnal Apchook Jebipoom Mok Yeop Tre skridt kamp. Forsvar mod dollyo chagi mod åben side: 2. Taegeuk Arm Underarm Inderside af underarm Yderside af underarm Knivfod Fodballe Svaleteknik Hals Side Side 11

12 Tasut Fem (5) Sam Tredje (3.) Taegeuk Il-jang teori Bilag 11 WTF World Taekwondo Federation ETU European Taekwondo Union Flagenes betydning Bilag 10 Side 12

13 Pensum til grønt bælte (7. kup). Stavemåde Beskrivelse Stand Håndteknik Jebipoom mok-chigi Batangson momtong nulleomakki Ape-chigi (deung-jumeok) Pyeonson-keut seweo chireugi Palkoop dollyo chigi Palkoop ollyo chigi Palkoop nareyo chigi Dwit palkoop chigi Palkoop yopchigi Palkoop pyojeok chigi Benteknik Dwit-chagi Bandal-chagi Moreup Ape chigi Moreup Dolyo chigi Slag mod hals Svaleteknik Presse nedad blokering m. håndrod Front slag (omvendt knoslag) Fingerstik m. lodret håndstilling Cirkel albuestød (indadgående) Opadgående albuestød Nedadgående albuestød Bagudrettet albuestød Albuestød til siden Albue pletslag Bagud spark Halvmånespark Front Knæstød Cirkel Knæstød Han Bon Kireugi Et skridt kamp 9 stk. Se bilag 13 Sae Bon Kireugi 5 stk. Kampteknikker 1. Lige step tilbage-kontra dollyo chagi med bageste ben (evt. underspark) Kireugi Der lægges vægt på: Afstandskontrol, rigtig bevægelse og rigtig teknik. Poomse Poomse Taegeuk sam jang Hosinsul Frigørelse fra håndledsgreb Teori Deung-jumeok Tre skridt kamp Forsvar mod dollyo chagi mod lukket side: Kamp Med udstyr. Medium kontakt i på vesten tilladt. 3. taegeuk Selvforsvar Oversiden af knyttet hånd Side 13

14 Sewoon-jumeok Lodret håndstilling m. knyttet hånd Batangson Håndrod Son-deung Håndryggen Sonkeut Fingerspidserne Pyeunson-keut Fingerstik Balbadak Fodsål Chireugi Stikslag Palkoop Albue Doo bon 2 eller dobbelt slag Yusot Seks (6) Sah Fjerde (4.) Taegeuk Den store evighed Taegeuk Sam-yang teori Bilag 11 Poomse teori Se bilag 4 Shijak Begynd/start Kalyeo Stop/ Break Gyesok Fortsæt Smertepunkter Bilag 3 Hvad er selvforsvar? Bilag 14 Side 14

15 Pensum til blåt bælte (6. kup). Stavemåde Stand Oreun-seogi Oen-seogi Ap-koa-seogi Dwit-koa-seogi Håndteknik Me-jumeok momtong naeryo-chigi Yop-jireugi Deung jomeok bakat chigi Benteknik Biteureo-chagi Dwimeo yop-chagi Dwit Hooreyo-chagi Ieo-chagi Beskrivelse Højre stand Venstre stand Forlæns krydsstand Baglæns krydsstand / Støttestand Nedadgående slag m. ydersiden af knyttet hånd Sideslag Udadgående slag med omvendt knoslag Vridespark Sidelæns springspark Baglæns cirkelspark med strakt ben To spark lige efter hinanden m. samme teknik (først det ene ben, så det andet) Han Bon Kireugi Et skridt kamp. 12 stk. Se bilag 13 Sae Bon Kireugi 7 stk. Kampteknikker 1. Kontra dwitchagi 2. Forreste ben direkte kontra dollyo chagi 3. Fra klinch steppes baglæns efterfulgt af dollyochagi. Kireugi 2 x 2 min. med udstyr. Poomse Taegeuk sah jang Hosinsul Frigørelse fra skulder/brystgreb forfra. Tre skridt kamp. Forsvar mod dollyo chagi mod åben side: Kamp 4. taegeuk Selvforsvar Side 15

16 Rejsning fra liggende position (under angreb) Teori Me-palmok Underside af håndled Me-jumeok Yderside af knyttet hånd Dari Ben Mooreup Knæ Pyojeok Plet/punkt Taegeuk Sah-jang teori Bilag 11 Ilkup syv (7) Oh Femte (5.) Ki-hap Kampråb, Ki= indre energi og hap=samle (se bilag 5) Side 16

17 Pensum til blåt bælte med rød streg (5. kup). Stavemåde Håndteknik Hansonnal eolgul biteureomakki Eolgul bakatmakki Benteknik Twieo-chagi Goolleo-chagi Ieo seokeo-chagi Momdollyo-chagi Tjigeoe chagi Ap Nakeo chagi Dwit Nakeo Chagi Beskrivelse Vride blokering m. enkelt knivhånd Udadgående blokering i høj sektion Flyvende spark (apchagi, dollyochagi og yopchagi) Trampe spark To spark lige efter hinanden forskellig teknikker (først det ene ben, så det andet) Spark med kropsdrejning Øksespark Front-krogspark Baglæns kropspark Han Bon Kireugi Et skridt kamp. 15 stk. Se bilag 13 Sae Bon Kireugi 9 stk. Kampteknikker 1. Step baglæns-udfør kontra doboon dollyo chagi. 2. Sidestep og udfør kontra dollyo chagi Kireugi Tre skridt kamp. Forsvar mod dollyo chagi (både åben og lukket side): Kamp 3 x 2 min. med udstyr. Poomse Taegeuk oh jang Hosinsul Frigørelse fra halsgreb Teori Apchook-moa-seogi Anchong-seogi Balkeut Dwitkoomchi 5. taegeuk Selvforsvar Kvælertag forfra, bagfra, fra siden samt halsgreb fra siden Tæer samlet / hæle drejet 45 gr. indad Hvilestand (fødder indad) Tåspidser Hæl Side 17

18 Mom Krop Taegeuk Oh-jang teori Bilag 11 Jodul Otte (8) Yook Sjette (6.) Starte en kamp jf. dommerreglement Bilag 6 Side 18

19 Pensum til rødt bælte (4. kup). Stand Stavemåde Beom-seogi Bojumeok joonbi-seogi Håndteknik Batangson geodureo momtong anmakki Eotgeoreo araemakki Gawi makki Doo jumeok jecheo jireugi Momtong hechyomakki Geodeureo deung-jumeok eolgul apchigi Sonnal arae makki Benteknik Geodeup chagi Bada chagi Twieo chagi Beskrivelse Tigerstand Dækket næve retstand Håndrods blokering m. støtte (som i T7) Krydshånds blokering i lav sektion Sakse blokering Dobbelt slag m. knyttet næve m. håndfladerne opad Udadgående adskille blokering Omvendt knoslag i høj sektion m. støtte (som i T7) Knivhåndsblokering i lav sektion (dobbelt) To ens spark m. samme ben Blokadespark (yop, kang-i og balnal deung) Flyvende spark (alle spark) Han Bon Kireugi Et skridt kamp. 17 stk. + 2 frie forsvar Se bilag Sae Bon Kireugi 11 stk. Kampteknikker 1. Stopspark apchagi /Beodeo eller yopchagi Kireugi 3 x 3 min. med udstyr. Poomse Taegeuk yook jang Hosinsul Frigørelse af omklamring bagfra. Forsvar mod spark (evt. med nedtagning). Tre skridt kamp. Forsvar mod alle relevante spark: Kamp. 6. Taegeuk Selvforsvar Arme fri og arme låst Primært frontspark og dollyo chagi (også lowkick). Sekundært yopchagi, dwitchagi, nakeo/fryo chagi. Side 19

20 Teori Pyeon jumeok Kattenæve Doo jumeok Dobbelt knytnæve Bo jumeok Dækketnæve Gomson Bjørnehånd Mo-seogi Spidsstand Geodeureo Støtte Eotgeoreo Kryds Gawi Saks Ahope Ni (9) Taegeuk Yook-jang teori Bilag 11 Jool Ti (10) Chill Syvende (7.) Åndedrætsteori Bilag 9 De 3 grundelementer i effektivt forsvar Bilag 13 Taekwondos historie i Danmark Se bilag 8 Side 20

21 Pensum til rødt bælte med en sort streg (3. kup). Stand Stavemåde Mo-Joochoom-seogi Ap-Joochoom-seogi Spids hestestand Kort hestestand Beskrivelse Håndteknik Geodeureo momtongmakki Geodeureo araemakki Oe-santeul makki Dan-gyo teok jireugi Sonnal Deung An-chigi Benteknik Doo-baldangsang chagi Modeum bal apchagi Blokering i midter sektion m. støtte Blokering i lav sektion m. støtte En hånds bjerg blokering Træk m. en hånd og udfør opadgående slag m. den anden hånd mod hage Indadgående slag med omvendt knivhånd 2 flyvende spark efter hinanden, hvor det første er et falsk spark Samlet fødder apchagi (flyvende) Han Bon Kireugi Et skridt kamp. 19 stk. + 1 frit forsvar Se bilag 13 Sae Bon Kireugi 13 stk. Kampteknikker 1. Fri kontra med opfølgning (min. 2 spark/slag) 1. Sidestep mod angribers lukket side og udfør dollyo chagi Kireugi 3 x 3 min. med beskyttelsesudstyr Poomse Taegeuk chill jang Hosinsul Frigørelse af omklamring forfra Tre skridt kamp. Forsvar mod alle angrebsspark: Forsvar mod dwit chagi: Kamp. 7. taegeuk Selvforsvar Arme fri og arme låst Side 21

22 Teori Bamjumeok Kastanjenæve Balnaldeung Inderside af fod Sonnal deung Inderside af knivhånd (omvendt knivhånd) Mo-joochoom-seogi Spids hestestand Ap-joochoom-seogi Kort hestestand Teok Hage Dangyo Trække Santeul Bjerg Oe-santeul Halvt bjerg Taegeuk Chill-jang teori Bilag 11 Pal Ottende (8.) Taekwondo s historie, international Se bilag 8 Side 22

23 Pensum til rødt bælte med to sorte streger (2. kup). Stavemåde Stand An-chung-joochoom-seogi Håndteknik Sonnal deung bakat makki Ageum son kaljaebi Benteknik Twieo ieo-chagi Ildja chagi Modeum bal yop-chagi Gawi yop chagi Beskrivelse Indaddrejet hestestand Udadgående blokering med omvendt knivhånd Halvmåneslag (mod hals) Samme spark 2 gange (flyvende) Spagat spark (flyvende) Samlet fødder sidespark (flyvende) Sakse side spark (flyvende) Han Bon Kireugi Et skridt kamp 21 stk. + 1 frit forsvar Se bilag 13 Sae Bon Kireugi 15 stk. Kampteknikker 1. Kontra dwit nakeo / dwit fryo chagi Kireugi 3 x 3 min. m. beskyttelsesudstyr Kamp mod 2 modstandere Poomse Taegeuk pal jang Tre skridt kamp. Forsvar mod dollyo chagi mod åben side: Kamp 8. taegeuk Hosinsul Frigørelse af div. greb, når man ligger på ryggen. Teori Jibge jumeok Gawison keut Hanson keut Moeun-dooson keut Moeun-seson keut Agwison Pinsetnæve Sakse-fingerstik Enkelt-fingerstik Dobbelt fingerstik Tre-fingerstik Runding mellem tommel- og pegefinger Side 23

24 Kaljebi Benævnelse for slag mod hals m. agwison An-chung-joochoom-seogi Indaddrejet hestestand Olryeo Opadgående Ko Niende (9.) Ship Tiende (10.) Taegeuk Pal jang teori 8. taegeuk Udvidet dommerreglement Hele og halve minuspoint forseelser Kurser inden gradueringen: Instruktør 1. Side 24

25 Pensum til rødt bælte med tre sorte streger (1. kup). Stavemåde Beskrivelse Stand Tong-milgi joonbi-seogi Gyottari seogi O-ja seogi Håndteknik Pyojeok-jireugi Me Jumeok arae pyjeokchigi Mooreup keokki Pyonson-keut jecheo-chireugi Benteknik Sokeo-chagi Twieo Ieo Sokeo-chagi Twieo baggueo chagi Han Bon Kireugi 21 stk. + 3 frie forsvar (heraf 2 med nedtagning og fiksering). Skubbe klar stand Hjælpe stand T-stand Plet slag Pletslag i lav sektion (i koryo poomse) Knække knæ Fingerstik m. håndfladen opad Blandet spark m. samme ben Flyvende blandet spark-(først det ene og så det andet ben) Flyvende spark m. bagerste ben Et skridt kamp Se bilag Sae Bon Kireugi Tre skridt kamp. 17 stk. Bilag 13 Kireugi 3 x 3 min. med beskyttelsesudstyr Kamp mod flere modstandere Poomse Taegeuk Pal yang Gennembrydning Teori Modeumson keut Keokki Je chin pyeonsonkeut O-ja seogi Gyottari-seogi Kamp Med og uden regler! 8. Taegeuk 2 stk. (1 hånd og 1 benteknik efter censors ønske) Femfingerstik Knække Håndfladen opad (fingerstik) T-stand Hjælpestand Side 25

26 Pensum til 1. dan. Stand Haktari-seogi Stavemåde Tranestand Beskrivelse Håndteknik Batangson teok chigi Hansonnal momtong makki Keumgang makki Keun-dolcheogi Santul-makki Anpalmok-hechyomakki Slag mod hage m. håndrod Enkelt knivhåndsblokering Diamant blokering Stort hængsel Bjerg blokering Midter sektion adskille blokering Benteknik Han Bon Kireugi Et skridt kamp 21 stk. Se bilag13 Sam Bon Kiereugi 17 stk. Kiereugi 3 x 3 min. med beskyttelsesudstyr Kamp mod flere modstandere Poomse Poomse Koryo Tre skridt kamp Kamp Med/uden vest og med/uden regler 1. poomse Teori Skriftlig teoriprøve Poomse Koryo symbolik Se bilag 12 Gennembrydning (kun over 15 år) 2 brædder. 1 slag stående + 1 flyvende spark (m. tilløb) Kurser inden gradueringen: Instruktørkursus modul I. Side 26

27 Pensum til 2. dan. Stand Stavemåde Beskrivelse Håndteknik Sonnal arae hechyomakki Keumgang momtong makki Jageun dolcheogi Miteuro paegi Lav sektion adskille blokering m. knivhånd Diamant blokering i midtersektion Lille hængsel Trække under Benteknik Han Bon Kireugi Et skridt kamp 21 stk. Se bilag 13 Sam Bon Kiereugi 17 stk. Kiereugi 3 x 3 min. med beskyttelsesudstyr Kamp mod flere modstandere Poomse Poomse Keumgang Forsvar mod våben Tre skridt kamp Med/uden vest og med/uden regler 2. poomse Forsvar mod kniv i 360 graders radius. Teori Skriftlig teoriprøve Poomse Keumgang symbolik Se bilag 12 Gennembrydning (kun over 15 år) 2 brædder. 1 spark stående + 1 flyvende spark (evt. m. tilløb) Side 27

28 Pensum til 3. dan. Stand Håndteknik Stavemåde Geodeuro eolgol yeop makki Hechyo santeul makki Deung jomeok Dangyo teok-chigi Meonge-chigi Benteknik Momdollyo yeop chagi Beskrivelse Høj hjælpe side blokering Adskille bjerg blokering En hånd trækker og den anden udfører frontslag med omvendt knohånd mod hagen. Albuestød til siderne Drej krop og udfør yeop-chagi Han Bon Kireugi Et skridt kamp 21 stk. Se bilag 13 Sam Bon Kiereugi 17 stk. Kiereugi 3 x 3 min. med beskyttelsesudstyr Kamp mod flere modstandere Kamp mod flere (med våben) Poomse Poomse Taebaek Tre skridt kamp Kamp Med/uden vest og med/uden regler Gadeselvforsvar 3. Poomse Forsvar mod våben Forsvar mod kniv i 360 graders radius. Forsvar mod kølleangreb oppe fra / fra siden Forsvar mod pistol Teori Skriftlig teoriprøve Poomse Taebaek symbolik Se bilag 12 Gennembrydning (kun over 15 år) 3 brædder, 2 spark + 1 slag. 1 spark stående efterfulgt af slag, derefter flyvende spark eller 1 spark stående efterfulgt af flyvende spark med slag Side 28

29 Pensum til 4. dan. Stand Stavemåde Beskrivelse Håndteknik Sonnal arae eotgeoreomakki Sonnaldeung momtongmakki Keureo-olligi Hwangso makki Sonbadak geodeureo yeop makki Bawi milgi Chet-tari-jireugi Lav krydshåndsblokering m. knivhånd Omvendt knivhåndsblokering i midtersektion Trækker opad Okse blokering Håndfladen hjælper sideblokering Skubber en stor sten Begge jumeok udfører slag i momtong Benteknik Han Bon Kireugi Et skridt kamp 21 stk. Se bilag 13 Sam Bon Kiereugi 17 stk. Kiereugi 3 x 3 min. med beskyttelsesudstyr Kamp mod flere modstandere Kamp mod flere modstandere med våben Poomse Poomse Pyongwon Forsvar mod våben Tre skridt kamp Kamp Med/uden vest og med/uden regler 4. Poomse Forsvar mod kniv i 360 graders radius. Forsvar mod kølleangreb oppe fra / fra siden Forsvar mod pistol Teori Skriftlig teoriprøve Skriftlig afhandling om Taekwondo Poomse Pyungwon symbolik Se bilag 12 Gennembrydning 3 brædder i kombination. Spark eller slag, dog min. 2 spark I Side 29

30 Pensum til 5. dan. Stand Stavemåde Beskrivelse Håndteknik Hansonnal eolgul makki Keumgang ap jireugi Me-jumeok yeop pyojeok chigi Enkelt knivhåndsblokering i høj sektion Diamant fremadgående slag i midtersektion Pletslag til siden med lillefingersiden af knytnæve Benteknik Han Bon Kireugi Et skridt kamp 21 stk. Se bilag 13 Sam Bon Kiereugi 17 stk. Kiereugi 3 x 3 min. med beskyttelsesudstyr Kamp mod flere modstandere Kamp mod flere modstandere Poomse Poomse Sipjin Forsvar mod våben Tre skridt kamp Kamp Alm. kamp med vest Gadeselvforsvar (også med våben) 5. Poomse Forsvar mod kniv i 360 graders radius. Forsvar mod kølleangreb oppe fra / fra siden Forsvar mod pistol Teori Skriftlig teoriprøve med baggrund i Poomse, historie, fysiologi m.m. Skriftlig afhandling om taekwondo Poomse Sipjin symbolik Se bilag 12 Gennembrydning 3 brædder i kombination. Spark eller slag, dog min. 2 spark. Side 30

31 Pensum til 6. dan. Stand Stavemåde Beskrivelse Håndteknik Nalgae pyogi Bam-jumeok sosum jireugi Hwidullo makki Hwidullo jabadangkigi Keumgang yeop jireugi Taesan milgi Sonnal oesantul makki An-palmok momtong biteuro makki Spredte vinger Kastanje-næve slag mod hals Skubbe væk Fange og skubbe væk Diamant knytnæveslag til siden Skubber et stort bjerg En hånds bjerg blokering med knivhånd Vride blokering med inderside af underarm Benteknik Han Bon Kireugi Et skridt kamp 21 stk. Se bilag 13 Sam Bon Kiereugi 17 stk. Kiereugi 3 x 3 min. med beskyttelsesudstyr Kamp mod flere modstandere Kamp mod flere modstandere Poomse Poomse Jitae Forsvar mod våben Tre skridt kamp Kamp Alm. kamp med vest Gadeselvforsvar (også med våben) 6. Poomse Forsvar mod kniv i 360 graders radius. Forsvar mod kølleangreb oppe fra / fra siden Forsvar mod pistol Teori Skriftlig teoriprøve med baggrund i Poomse, historie, fysiologi m.m. Skriftlig afhandling om Taekwondo Poomse Jitae symbolik Bilag 12 Gennembrydning 3 brædder i kombination. Spark eller slag, dog min. 2 spark. Side 31

32 Nødværgeretten 13 Bilag 1 13 stk. 1: Handlinger foretaget i nødværge er straffri for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb, og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarlig. 13 stk. 2: Overskrider nogen grænsen for lovlig nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i at den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse. 13 stk. 3: Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe lovligt påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning. Ad. Stk. 1: Paragraffen omhandler nødværge og det er derfor nødvendigt at definere, hvad nødværge er. Nødværge er afværgelse af et retsstridigt angreb på en selv, eller mod tredjemand gennem foretagelse af en ellers strafbar handling. Afværgelse skal ske af et retsstridigt angreb. Et retsstridigt angreb er f.eks. overfald på en selv eller på en anden person. Politiets anholdelse er eksempelvis ikke retsstridig men retsmæssig. Den afværgehandling, som man foretager og som ellers vil være strafbar, hvis der ikke var tale om nødværge, kan eksempelvis være et spark, et stød, et skub eller et kast osv. Det skal allerede her bemærkes, at voldshandlinger, der er led i et slagsmål, som begge parter bærer ansvaret for, falder uden for området uretmæssige angreb, og man kan derfor ikke udøve nødværge i den situation. Det skal dog siges, at går den ene part i et slagsmål over til brug af livsfarlige teknikker / handlinger, må den anden part selvfølgelig benytte sig af nødværge. Angrebet, som man må udøve nødværge imod, skal være påbegyndt eller overhængende. F.eks. ved at en person løber truende imod en med tydelige intentioner om at angribe (aggressiv, knyttede næver osv.). Nødværge kan ikke udøves når angrebet er afsluttet. Hvis man fortsætter magtanvendelsen efter, at angrebet er afværget, går man uden om nødværgeområdet og handlingen er som udgangspunkt strafbar. Populært sagt kan det udtrykkes således, at stød eller spark nr. 2 i en afværgesituation under visse omstændigheder kan betragtes som værende uden for nødværgeområdet. Afværgehandlingen må endvidere ikke åbenbart gå ud over, hvad der er nødvendigt og forsvarligt. I grove træk betyder dette, at angreb med slag kan afværges med slag, angreb med spark kan afværges med spark og angreb med livsfarlige våben kan afværges med handlinger, der i sig selv er livsfarlige. Mindre overskridelser er dog straffrie. Side 32

33 Ens nødværgehandlinger skal altså i rimelig grad nøje afstemmes med: Angrebets farlighed. Angribes der med slag, spark, våben, flere angribere osv. Angriberens person. Er angriberen meget større end offeret, er han på stoffer, påvirket på anden måde eller psykisk syg osv. Det angrebne retsgodes betydning. Man må ikke gennemtæve en tyv, for at tilbageholde denne, hvis han kun har stjålet et håndklæde i baghaven. Man må derimod tage skrappere midler i brug, hvis der er tale om f.eks kr. Ad. Stk. 2: Hvis man overskrider lovligt nødværge, vil man normalt blive tiltalt for vold. Men kan man begrunde, at overskridelsen skyldes, at man blev meget forskrækket eller ophidset, kan man blive straffri. Det kunne f.eks. være, at angriberen var meget større end en selv, eller at der var flere angribere. Disse handlinger kaldes typisk affekthandlinger. Det skal dog bemærkes, at man vil acceptere mindre overskridelser end normalt, når det er en person med visse specielle forudsætninger, som f.eks. Taekwondo-udøvere m.v., der overskrider grænserne. Man skal således altid bestræbe sig på at bruge så lidt magt som muligt. Det bedste man dog kan gøre, er at undgå de situationer, hvor det kan blive nødvendigt at forsvare sig med magt, og hvis man er kommen i situationen, må man prøve at komme væk uden magtanvendelse og altså kun som en sidste udvej benytte sig af sine kundskaber. Husk, at alt hvad en Taekwondo udøver foretager sig, falder tilbage på kunsten. Slutteligt skal det dog bemærkes, at man har en pligt til at hjælpe andre, der er i nød, og at man i disse situationer også er undergivet ovennævnte regler. Men afvej altid situationen nøje. At blande sig kan også være at råbe om hjælp eller ringe til politiet. Bilag 2 Hvad betyder Taekwondo? Tae betyder fod (stampe eller sparke), kwon betyder næve (slag eller stød) og Do betyder system eller vej. Taekwondo betyder altså Fod-spark-næve-systemet. Side 33

34 Bilag 3 Smertepunkter Tinding (Gwan ja nori) Øjne (Noon) Næse (Ko) Øre (Gwi) Hals (Mok) / Nakke (Dwitmok) Kraveben (Swaegol) Pkt. under næsen (Inchung) Kæbe/hagen (Teok) Strubehoved (In hu) Lever (Gan) Mellemgulv (Danjeun) Solarplexus (Myongchi) Nyre (Rygsiden) (Sin jang) Skridtet (Nangsim) Knæ (Mooreup) Skinneben (Kangi) Vrist (Baldeung) Side 34

35 Nyrer Nyrer måler ca. 3x6x12 cm og er placeret bagtil i det som hedder abdomen maven i daglig tale, dog ikke at forveksle med mavesækken. Venstre nyre ligger lidt højere placeret end den højre hos de fleste (et par cm)og deres position varierer afhængig af kroppens stilling og de andre indre organer. Topografisk ligger de placeret på hver sin side af rygsøjlen ca. på midtlinien mellem midten af ryggen og siden. Hvor man kan mærke det nederste ribben (nr. 12), vil cirka svare til midten af nyren (husk de sidste to ribben når ikke hele vejen rundt på forsiden. De stikker bare ud nogle cm ud fra rygsøjlen og slutter i det fri.) Nederste del af nyren vil ligge på højde med et punkt ca. 2-3 cm over det øverste punkt på hoftekammen (men stadig bagtil på ryggen selvfølgelig). Det er ofte disse ribben som er medskyldig i skader på nyrer ved slag eller anden vold. De kan enten brække og de spidse ender kan da stikke hul på nyren, eller nyren bøjes over det 12. ribben hvorved den også brister. Begge dele giver svære blødninger ligesom urinproduktionen kompromitteres. Lever Leveren er et stort organ som vejer ca. 1,5 kg og måler ca. 15x16x17 cm (tykkelse, højde og bredde). Den er placeret foran i højre side af kroppen hvor den som nederste afgrænsning ca. følger ribben 10 (det nederste man kan følge hele vejen fra rygsøjlen om til brystbenet) eller er par cm under. Den går helt fra højre del af kroppen til lidt over midtlinien. Dog bliver den mindre jo mere mod venstre man kommer. Man kan groft forstille sig en retvinklet (men ikke ligebenet en halv rektangel) trekant med den rette vinkel placeret opadtil til højre, det korte ben pegende nedad og det lange mod venstre. Øverste grænse (det lange ben af trekanten) defineres af mellemgulvet der adskiller organerne i abdomen (maven) fra dem i thorax (brystkassen). Det svarer ca. til en linie i niveau med underkanten af brystmusklen. Leveren er også blød og sprød og kan ved traume let briste som giver en voldsom blødning. Ofte er det ribbenene som prikker hul i leveren. Solar plexus og Mellemgulvet Solar plexus er en samling af nerver fra og til de indre organer en slags omkoblingsstation. Set forfra er denne placeret ca. ud for nederst spids af brystbenet. Set fra siden er det placeret dybt inde i kroppen lige foran rygsøjlen svt. ca. lidt bag midtlinien. Det er derfor ikke noget man sådan lige rammer, da kraften skal transmitteres et stykke vej. Men påvirkning af dette center kan (i hvert fald i teorien) påvirke organerne og sætte dem i stå hvorved man kan dø af shock. Når man slår efter solar plexus og folk mister pusten er det i virkeligheden nok fordi man påvirker vejrtrækningsmusklen mellemgulvet og denne kramper, hvorved man ikke kan respirere optimalt. Mellemgulvet er en flad muskel formet som to kupler (én i hver side af brystkassen) med den konvekse side opad. Den dækkes af ribbenene, men i midtlinien er den ca. svarende til nederste spids af brystbenet. Milten Milten er ca. 4x8x12. Også milt er påvirkelig af kroppens stilling m.m. Den ligger til venstre i kroppen foran og gemmer sig bag ribbenene. Miltens længdeakse følger ca. ribben nr. 10 (det er det ribben man kan mærke og følge helt fra forsiden af brystkassen om til rygsøjlen). Side 35

36 Milten har på overfladen en meget sprød konsistens forstået på den måde at overfladen let brister. Et kraftigt, præcis spark vil sagtens kunne ødelægge milten og man vil uden behandling hurtigt forbløde. Tinding Rent anatomisk er punktet meget svagt, idet tre hovedknogler er sammenføjet netop her. Slag med f.eks. Bam jomeok kan have dødelig effekt. Inchung Punktet ligger lige over overlæben. Der er et nervecenter lige under huden og et slag herpå kan give kramper i mund/kæbe-regionen. I særlige tilfælde kan et hårdt slag være dødeligt. Bilag 4 Poomse /Taegeuk teori Poomse er kamp mod en imaginær modstander. Selve ordet poomse betyder sammensatte grundteknikker og er udledt af ordet poom, der udover grundteknikker også kan oversættes til handling. Poomse udføres efter helt fastlagte mønstre, idet det forudsættes, at man bliver angrebet fra alle retninger. Poomse`s formål er at opøve udøverens grundteknik, herunder balance, kraft, koordination, smidighed, hurtighed, præcision, udholdenhed samt kontrol af muskler og åndedræt. Træning af poomse hører til blandt de ældste træningsformer og er stadig et af grundelementerne i træning af orientalsk kampkunst. Hyung og Tul er andre koreanske ord, der betyder det samme som poomse og bruges i andre koreanske kampsystemer. Kata er det japanske sidestykke til poomse. Man har som nævnt trænet poomse langt tilbage i tiden. Der findes spor fra dem helt tilbage til år 851 i Kyongju, Silla`s gamle hovedstad. En af forklaringerne på, at man udviklede poomse, var at man mente, at det var for farligt at konkurrere mod hinanden på den måde man nu har frikamp. Man havde dengang ingen regler og heller intet beskyttelsesudstyr, og de teknikker man trænede, var ikke beregnet på at score point, men derimod på at slå en modstander ihjel hurtigt og effektivt. Man brugte derfor poomse til at udvikle sine teknikker og til at konkurrere mod hinanden. Hvis man sammenligner de forskellige stilarters poomse, katas eller hyungs, vil man i mange tilfælde finde slående ligheder, der kunne tyde på en fælles inspirationskilde. Træning af poomse er en uhyre vigtig del af Taekwondo. Når man træner poomse, koncentrerer man sig kun om den korrekte udførelse af grundteknikkerne. Dette er helt i modsætning til kamp, hvor det vigtigste ikke er udførelsen af teknikken, men derimod om teknikken scorer point, uanset hvordan den ser ud. Kort sagt, det vigtigste i poomse er teknikkerne i sig selv, mens det i kamp er at score point. I poomse udfører man som nævnt en serie af fastlagte handlinger. Alle bevægelser er forudbestemt. Det gælder således om at alle stande, blokeringer, slag og spark udføres helt korrekt med god kraft, den rigtige timing og rytme, samt at teknikken udføres i den rigtige sektion. Det er meget vigtigt, at man virkelig kæmper poomse`en. Udfører man blot handlingerne uden at forestille sig, at de udføres Side 36

37 mod en rigtig modstander, mister poomse`en enhver mening. En poomse skal have liv. Det er vigtigt, at man med sin udstråling viser, at det faktisk er en kamp. Der er følgende regler, når man udfører en poomse: Man skal altid ende på det sted man startede. Herved viser man specielt præcisionen i ens stande. Kroppen skal være afslappet. Herved bliver handlingerne hurtigere, mere kraftfulde og dynamiske. I kontaktøjeblikket skal de anvendte muskler være spændt. Den skal udføres rytmisk. Handlingerne skal flyde ind i hinanden på en dynamisk måde. Alle teknikkerne skal dog være tydeligt markeret. Man skal kende formålet med handlingerne. Handlingerne skal udføres så realistisk som muligt. Inden man udfører en teknik, skal man altid kigge i den retning teknikken udføres. Dette kaldes for sison. Poomse udgør en væsentlig del af den daglige Taekwondo-træning. Man skal lære en ny poomse til næsten hvert bælte. Det er meget vigtigt, at man lærer den pågældende poomse helt, inden man bliver gradueret. Kan man ikke poomse`en, har man jo ikke lært de teknikker, der kræves til bæltet. Man skal således beherske en poomse helt, inden man lærer den næste i rækken. Man må aldrig ophøre med at træne poomse. Poomse er nemlig den allerbedste måde at træne grundteknik på. De forskellige stilarter inden for koreansk kampkunst har hver deres karakteristiske poomse. Inden for moderne WTF Taekwondo findes 3 forskellige poomse- serier op til 1. dan. Det er palgue ( 8 stk.), kicho ( 3 stk.), og taegeuk, af hvilke der er 8 stk. De 8 taegeuks er de nyeste og danner sammen med poomse koryo grundlag for pensum til 1. dan i moderne Taekwondo. I Danmark træner man de 8 taegeuks. Taegeuk: Ordet er sammensat at tae, der betyder store, og geuk, der betyder evighed / uendelighed. Taegeuk betyder derfor den store uendelighed. Med dette menes, at de 8 taegeuks indeholder alt, hvad man har brug for i Taekwondo. De 8 taegeuks er opbygget efter de 8 gwe`er (også kaldet palgwe). En gwe er et trigram bestående af 3 bjælker, som ligger oven på hinanden og kan være ubrudte (-----) eller brudte på midten (-- --). Der er derfor mulighed for 8 forskellige gwe`er. Hver taegeuk er baseret på en gwe. A B Side 37

38 Man starter i A med hovedet rettet mod B. når man starter med at gå til siden udføres første handling altid mod venstre og dernæst mod højre. Hvis man går på en ubrudt bjælke, skal man tage to skridt til siden. Er bjælken brudt, skal man kun tage et skridt. Som noget karakteristisk for Taegeuk og for hele filosofien bag ved Taekwondo starter man altid med en blokering. Dette illustrerer, at formålet med Taekwondo i bund og grund er fredeligt- altså til at undgå konflikter og ikke til at starte dem. Det er et symbol på, at en Taekwondo-udøver aldrig angriber først. Det betyder ikke kun, at eleven ikke tager det første skridt til en slåskamp. Taekwondo-udøveren må ikke optræde således, at han provokerer til konflikt. Desuden skal han forudse, hvor der er mulighed for slåskampe og undgå at komme disse steder. Hvis man tvinges til konfrontation, skal man forsøge at undgå at omme op at slås, f.eks. ved at tale modstanderen fra det. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal man forsøge at slippe væk. Det bedste forsvar er derfor som regel at løbe. Det er kun i yderste nødstilfælde, hvor man ikke på nogen måde kan undgå det, at man må bruge Taekwondo. En Taekwondo-udøver, der ikke forstår dette, har overhovedet ikke forstået meningen med Taekwondo og dermed poomse. Bilag 5 Ki og Ki-hap At forklare begrebet ki-hap på en let, og for os forståelig måde, er meget svært. Ki-hap er egentlig to begreber; ki - livsenergi, og hap - koncentration/ forening. Ki bliver i Østens ideologi beskrevet som " Den oprindelige energi ", den energi som har skabt, og skaber universet, og som dermed findes overalt, det vil sige i enhver levende celle. På en måde kan ki beskrives som en energikraft af modsætninger, på samme måde som elektrisk energi opstår af en sammensætning af positive og negative bølger. Denne livsenergi eksisterer i ethvert menneske, specielt koncentreret i et felt lige under navlen, på koreansk kaldet dan-jun, men det er de færreste der er i stand til at styre denne energi. Der er det velkendte eksempel med moderen, som løfter en bil for at redde sit fastklemte barn. Dette er ukontrolleret ki, som bliver frigjort i en ekstrem stress situation. Det er muligt at opnå kontrol over sin ki ved intensiv træning, men dette tager mindst lige så lang tid og hårdt arbejde, om ikke mere, som en optræning af ens fysiske jeg. At kontrollere ki vil sige at styre denne energi, først og fremmest fra sin egen krop. Dette gøres ved hjælp af ens sind (tankeprocesser), uden at det herved skal forstås således, at det er ens sind der er ki. Det nærmeste man kan komme et forklarende udtryk er; koncentration. Dette bringer os videre til hap - koncentration, eller i denne forbindelse vil man måske hellere bruge ordet 'forening'. Det man forsøger, når men laver ki-hap som vi anvender det, er i et meget kort øjeblik, at kontrollere ki - altså at styre denne livsenergi ved en forening af krop, sind og ånd, ved at lede energien fra danjun ud i den del af kroppen, hvor der er brug for den, eksempelvis i et slag eller i et spark. Derfor er ki-hap ikke et decideret råb skabt af stemmebåndet, men en lydeffekt skabt af det lufttryk der opstår ved et tryk fra dan-jun, og kraftkoncentrationen ud af kroppen, og i denne proces gennem halsen og forbi stemmebåndet. Side 38

Facitliste til teoriprøve. Klubgraduering lørdag 8. december 2012

Facitliste til teoriprøve. Klubgraduering lørdag 8. december 2012 Facitliste til teoriprøve Klubgraduering lørdag 8. december 2012 1 Momtong Midter sektion Lav sektion Høj sektion 1 2 Geodeureo Saks Kryds Støtte 2 3 Hvor mange handlinger er der i Taegeuk sah Jang? 20

Læs mere

ROSKILDE SEUNG-LI NINJA TEAM MON-BÆLTE PENSUM

ROSKILDE SEUNG-LI NINJA TEAM MON-BÆLTE PENSUM ROSKILDE SEUNG-LI NINJA TEAM ROSKILDE SEUNG-LI, NINJA TEAM GULT BÆLTE Visuelt Koreansk Dansk MOA-SEOGI SAMLEDE FØDDER STAND AP-SEOGI KORT STAND MOMTONG JIREUGI SLAG I MIDTER SEKTION MOMTONG MAKKI INDADGÅENDE

Læs mere

10. kup - hvidt bælte med gul streg. DIVERSE Gi Chu Il Bu

10. kup - hvidt bælte med gul streg. DIVERSE Gi Chu Il Bu 10. kup - hvidt bælte med gul streg 45-1 Moa-seogi Samlet fødder stand 45-2 Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle (hilsestand) 35 Naranhi-seogi Parallel stand 38 Joochoom-seogi Hestestand 42 Apkoobi

Læs mere

Tilbud til klubberne i DTaF. I kan benytte følgende mærkater fra forbundets gamle børnepensum i jeres klubber.

Tilbud til klubberne i DTaF. I kan benytte følgende mærkater fra forbundets gamle børnepensum i jeres klubber. Tilbud til klubberne i DTaF. I kan benytte følgende mærkater fra forbundets gamle børnepensum i jeres klubber. Mærkaterne kan ikke købes hos DTaF og I skal derfor selv trykke dem. Fra 1. august 2016 vil

Læs mere

Team Odense Taekwondo Klub

Team Odense Taekwondo Klub Introduktion Børnepensummet tager udgangspunkt i voksenpensummet til grønt bælte. Dette pensum er blevet splittet op i mange små dele, som børnene bliver testet i undervejs. Formålet med dette er, at give

Læs mere

Teoriprøve Klubgraduering XXX 2013

Teoriprøve Klubgraduering XXX 2013 Teoriprøve Klubgraduering 2013 Navn : Grad : 4 Kup Start : Slut : Sensor : 1 Momtong jireugi Slag lav Slag midter Slag høj 2 Eolgulmakki Midter blokering Lav blokering Høj blokering 3 Taegeuk yi Jang?

Læs mere

Maeng Ho Mon-pensum Version 1, Jesper Nielsen, Maeng Ho Juli 2012

Maeng Ho Mon-pensum Version 1, Jesper Nielsen, Maeng Ho Juli 2012 Maeng Ho Mon-pensum Indledning Maeng Ho, Glamsbjerg Taekwondoklubs monpensum er bygget op over DTF s pensum til 10 og 9 kup. Selve træningen er planlagt til at vare 45minutter, fordelt på ca. 30 minutters

Læs mere

Østerbro Taekwondo Klub

Østerbro Taekwondo Klub Østerbro Taekwondo Klub MON-pensum (børn 5-9 år) Østerbro Taekwondo Klub Sun Jin Sae Sim 1 Indhold Gul MON-bælte... 3 Orange MON-bælte... 4 Grøn MON-bælte... 5 Blå MON-bælte... 6 Blå med 1 rød snip MON-bælte...

Læs mere

Taekwondo Monbælte Pensum

Taekwondo Monbælte Pensum Udarbejdet af Jon A. Christensen Ved brug af Taekwondo Monbælte Pensum Med inspiration fra DTaF Kup og Dan Pensum Hae Sung Bornholm Taekwondo Klub 18/03-2014 5. mon gult monbælte Apkoobi Lang stand Arae-makki

Læs mere

10. kup - hvidt bælte med gul streg

10. kup - hvidt bælte med gul streg 10. kup - hvidt bælte med gul streg 45-1 Moa-seogi Samlet fødder stand 45-2 Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle (hilsestand) 35 Naranhi-seogi Parallel stand 38 Joochoom-seogi Hestestand 42 Apkoobi

Læs mere

DAN-PENSUM 1. DAN - 6. DAN. Udarbejdet af Henrik Frost 6. Dan i samarbejde med Sabeumgruppen i ØTK (2014) Kan ændres uden forudgående varsel.

DAN-PENSUM 1. DAN - 6. DAN. Udarbejdet af Henrik Frost 6. Dan i samarbejde med Sabeumgruppen i ØTK (2014) Kan ændres uden forudgående varsel. DAN-PENSUM 1. DAN - 6. DAN Udarbejdet af Henrik Frost 6. Dan i samarbejde med Sabeumgruppen i ØTK (2014) Kan ændres uden forudgående varsel. Indholdsfortegnelse 1. DAN... 5 2. DAN... 7 3. DAN... 9 4. DAN...

Læs mere

GUL MON-BÆLTE. JEG KAN: JEG VED AT:

GUL MON-BÆLTE. JEG KAN: JEG VED AT: Mon-pensum. GUL MON-BÆLTE. 1:Stå i en moa-seogi. Samlede fødder stand. 2:Stå i en apkoobi. Lang stand. 3:Lave en araehechyomakki. Blokering til siden i lav sektion.(begge hænder) 4:Lave en jireugi. Slag

Læs mere

Furesø Taekwondo Klub www.bulsajo.dk

Furesø Taekwondo Klub www.bulsajo.dk Bilag 18 Gi Cho og Pyung Ahn Gi Cho Il Pu Gibon joonbi seogi 1: Drej 90 grader til venstre ud i ap-koobi med venstre fod forrest og udfør area makki 2: Træd frem i ap-koobi med højre fod forrest og udfør

Læs mere

Koreansk-Dansk ordliste

Koreansk-Dansk ordliste - ordliste A Agwison Rundingen mellem tommel- og pegefinger 24 Ahope Ni (9) An Inderside/indadgående An-chagi Indadgående spark (Rammer med flad fod) 102 Anchong-seogi Hvilestand (fødderne indad) 37 An-chung-joochoom-seogi

Læs mere

Mon-pensum - forslag

Mon-pensum - forslag Mon-pensum - forslag JEG KAN: 1: Stå i en moa seogi. 2: Stå i en ap koobi. 3: Stå i en ap seugi. 4: Stå i en Gibon joonbi seugi. 5: Lave en jireugi. 6: Lave en area makki. 7: Lave en apchaolligi. 8: Lave

Læs mere

BØRNE- GULT BÆLTE. Jeg kan: Jeg ved at: Stå på et ben i 20 sekunder Lave 5 ordentlige armbøjninger

BØRNE- GULT BÆLTE. Jeg kan: Jeg ved at: Stå på et ben i 20 sekunder Lave 5 ordentlige armbøjninger BØRNE- GULT BÆLTE Tælle til ti på koreansk Stå i moa-seugi Stå i Naranhi-seugi Stå i Ap-seugi Lave en Eolgulmakki Lave en Jireugi Lave en Ap-chagi Lave en Naeryo-chagi Stå på et ben i 20 sekunder Lave

Læs mere

Pensum. Esbjerg City Taekwondo Klub

Pensum. Esbjerg City Taekwondo Klub Pensum Esbjerg City Taekwondo Klub Mon gul Tælle til fire på Koreansk (hanna, duul,set, net) Stå i moa-seugi (fødderne samlet) Stå i apkoobi (Lang stand forreste ben bøjet, bagerste strakt) Lave en Araehechyomakki

Læs mere

Mon gul. Mon orange. Mon- Pensum Baseret på Esbjerg City Taekwondo Klubs Mon- pensum stor tak til Karin Schwartz 6. dan. Hvorfor?

Mon gul. Mon orange. Mon- Pensum Baseret på Esbjerg City Taekwondo Klubs Mon- pensum stor tak til Karin Schwartz 6. dan. Hvorfor? Mon- Pensum Baseret på Esbjerg City Taekwondo Klubs Mon- pensum stor tak til Karin Schwartz 6. dan Hvorfor? Taekwondo er en fysisk såvel som mentalt krævende disciplin, og følgelig må man indrette sporten

Læs mere

Aalborg Taekwondo Klub TAEKWONDO PENSUM. Gældende for klubbens medlemmer.

Aalborg Taekwondo Klub TAEKWONDO PENSUM. Gældende for klubbens medlemmer. Aalborg Taekwondo Klub TAEKWONDO PENSUM Gældende for klubbens medlemmer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse TAEKWONDO...2 PENSUM...2 Indholdsfortegnelse...3 10 kup:...4 9 kup:...6 8. kup:...8 7. kup:...10

Læs mere

9. kup. Grundteknik PENSUM FOR SHIN WON HWA. Indadgåendeblokering,Midter sektion. Indadgående Knæløft

9. kup. Grundteknik PENSUM FOR SHIN WON HWA. Indadgåendeblokering,Midter sektion. Indadgående Knæløft 9. kup Stande: Samlet fødder stand Parallel/Hvilesstand Hestestand Lang stand Klarstand ved grundteknik Håndteknik: Lav sektion adskille blokering Lav sektion blokering Udadgåendeblokering Midter sektion

Læs mere

Mon-Pensum Baseret på Esbjerg City Taekwondo Klubs Mon-pensum stor tak til Karin Schwartz 6. Dan.

Mon-Pensum Baseret på Esbjerg City Taekwondo Klubs Mon-pensum stor tak til Karin Schwartz 6. Dan. Mon-Pensum Baseret på Esbjerg City Taekwondo Klubs Mon-pensum stor tak til Karin Schwartz 6. Dan. Hvorfor? Taekwondo er en fysisk såvel som mentalt krævende disciplin, og følgelig må man indrette sporten

Læs mere

TAEGEUK CHILL (7.) JANG

TAEGEUK CHILL (7.) JANG TAEGEUK CHILL (7.) JANG Taegeuk Chill (7.) Jang symboliserer "Kan", et af de 8 spådomstegn, som repræsenterer bjerget, betydende massiv og fast. Nye bevægelser er sonnal-araemakki, batangson-geodeuro-makki,

Læs mere

POOMSE KORYO. Side 6 Kapitel 2 Poomse Koryo 1. udgave Rettet d. 1/10-99

POOMSE KORYO. Side 6 Kapitel 2 Poomse Koryo 1. udgave Rettet d. 1/10-99 POOMSE KORYO Koryo Poomse symboliserer "seonbae", som betyder en lærd mand, som er karakteriseret ved en stærk kampsportsånd såvel som en retskaffen lærd mands ånd. Ånden er nedarvet gennem tiderne fra

Læs mere

Favrskov Taekwondo Klub. FEB 2008 Eagle Kids børnepensum

Favrskov Taekwondo Klub. FEB 2008 Eagle Kids børnepensum Børnepensum for EAGLE KIDS FEB 2008 Eagle Kids børnepensum Gult Eagle bælte Selv binde mit bælte Tælle til 4 på koreansk Stå i moa seogi Samlet fødder stand Stå i ap koobi Lang stand Lave en area hechyo

Læs mere

Lis Borring/Jesper Olsen Taekwondo teknikker 9. juli 2015

Lis Borring/Jesper Olsen Taekwondo teknikker 9. juli 2015 Håndteknikker 10 kup gul streg Momtong anmakki Indadgående blok. midtersekt./mods. ben 59-11 Arae hechyo makki adskille blok. lav sektion 60-18 Momtong makki Indadgående blok. midtersekt./samme ben 59-10

Læs mere

Elevpensum. 10. kup 6. dan inkl. bilag

Elevpensum. 10. kup 6. dan inkl. bilag Side 1 Elevpensum 10. kup 6. dan inkl. bilag Side 2 Indholdsfortegnelse Kup pensum: Pensum til 10. kup Hvidt bælte med gul streg... side 3 Pensum til 9. kup Gult bælte... side 4 Pensum til 8. kup Orange

Læs mere

Børnepensum Dragerne. Vejle Taekwondo Klub Horsensvej 74A 7100 Vejle tlf.7572 3774 - www.vejle-taekwondo.dk

Børnepensum Dragerne. Vejle Taekwondo Klub Horsensvej 74A 7100 Vejle tlf.7572 3774 - www.vejle-taekwondo.dk Børnepensum Dragerne Vejle Taekwondo Klub Horsensvej 74A 7100 Vejle tlf.7572 3774 - www.vejle-taekwondo.dk Hvad er et Mon-bælte? Monbæltesystemet er et gradueringssystem, som kører uafhængigt af det normale

Læs mere

9. Kup til 1. kup pensum 태권도 가족

9. Kup til 1. kup pensum 태권도 가족 Pensums betydning Pensum er det Taekwondo materiale, som eleven skal op i til en graduering. Kireugi og Poomse Taegeuk er ikke WTF kamp eller WTF teknik mesterskab. Kireugi kan være uden beskyttelse(dog

Læs mere

ØSTERBRO TAEKWONDO KLUB KUP-PENSUM 10. KUP - 1. KUP

ØSTERBRO TAEKWONDO KLUB KUP-PENSUM 10. KUP - 1. KUP ØSTERBRO TAEKWONDO KLUB KUP-PENSUM 10. KUP - 1. KUP Udarbejdet af Henrik Frost 6. Dan i samarbejde med Sabeumgruppen i ØTK (2013) Kan ændres uden forudgående varsel. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: REGLER

Læs mere

DTaF's officielle Poomse-bog

DTaF's officielle Poomse-bog DTaF's officielle Poomse-bog Indholdsfortegnelse Kapitel 2 - Poomse's INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BESKRIVELSE AF POOMSE...2 DIAGRAMMER SOM VISER HVER POOMSE-LINE :...3 INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

KUP-PENSUM 10. KUP - 1. KUP. Udarbejdet af Henrik Frost 6. Dan i samarbejde med Sabeumgruppen i ØTK (2013) Kan ændres uden forudgående varsel.

KUP-PENSUM 10. KUP - 1. KUP. Udarbejdet af Henrik Frost 6. Dan i samarbejde med Sabeumgruppen i ØTK (2013) Kan ændres uden forudgående varsel. KUP-PENSUM 10. KUP - 1. KUP Udarbejdet af Henrik Frost 6. Dan i samarbejde med Sabeumgruppen i ØTK (2013) Kan ændres uden forudgående varsel. INDHOLDSFORTEGNELSE: REGLER FOR GRADUERING... 3 FORORD... 4

Læs mere

TAEGEUK CHILL (7.) JANG

TAEGEUK CHILL (7.) JANG TAEGEUK CHILL (7.) JANG Taegeuk Chill (7.) Jang symboliserer "Kan", et af de 8 spådomstegn, som repræsenterer bjerget, betydende massiv og fast. Nye bevægelser er sonnal-araemakki, batangson-geodeuro-makki,

Læs mere

Poomse Taebaek. Side 44 Kapitel 2 Poomse Taebaek 1. udgave Rettet d. 28/1-99

Poomse Taebaek. Side 44 Kapitel 2 Poomse Taebaek 1. udgave Rettet d. 28/1-99 Poomse Taebaek Taebaek er navnet på et bjerg med betydningen "lysende bjerg", hvor Tangun, grundlæggeren af den koreanske nations folk, herskede landet, og det lysende bjerg symboliserer helligdom af sjælen

Læs mere

Lis Borring/Jesper Olsen Taekwondo teknikker 12. november 2015

Lis Borring/Jesper Olsen Taekwondo teknikker 12. november 2015 Håndteknikker 10 kup gul streg Momtong anmakki Indadgående blok. midtersekt./mods. ben 59-11 Arae hechyo makki adskille blok. lav sektion 60-18 Momtong makki Indadgående blok. midtersekt./samme ben 59-10

Læs mere

TAEGEUK SAH (4.) JANG

TAEGEUK SAH (4.) JANG TAEGEUK SAH (4.) JANG Taegeuk Sah (4.) Jang symboliserer "Jin", et af de 8 spådomstegn, som repræsenterer torden (stor styrke og værdighed). Nye teknikker er sonnal-momtong-makki, pyeonson-keut-seweo-chireugi,

Læs mere

Poomse Ilyeo. Side 146 Kapitel 2 Poomse Ilyeo 1. udgave Rettet d. 28/1-99

Poomse Ilyeo. Side 146 Kapitel 2 Poomse Ilyeo 1. udgave Rettet d. 28/1-99 Poomse Ilyeo "Ilyeo" betyder den store buddhistiske præst fra Silla dynastiet, Sankt Wonhyo's tanke, som er karakteriseret ved en filosofi omkring harmoni af sindet (ånd) og kroppen (materie). Denne fortæller

Læs mere

Poomse Hansu. Rettet d. 28/ udgave Poomse Hansu Kapitel 2 Side 129

Poomse Hansu. Rettet d. 28/ udgave Poomse Hansu Kapitel 2 Side 129 Poomse Hansu Ordet "hansu" betyder vand som er kilden til substansen, som bevarer livet og nærer alle skabninger. Hansu symboliserer fødsel og vækst, styrke og svaghed, storsindethed og harmoni og evnen

Læs mere

Hae Sung Monpensum. Udarbejdet med inspiration fra DTaF Pensum. Hae Sung Bornholm Taekwondo Klub. Hae Sung Monpensum V2. Hae Sung Monpensum V2

Hae Sung Monpensum. Udarbejdet med inspiration fra DTaF Pensum. Hae Sung Bornholm Taekwondo Klub. Hae Sung Monpensum V2. Hae Sung Monpensum V2 1 Hae Sung Monpensum Udarbejdet med inspiration fra DTaF Pensum Hae Sung Bornholm Taekwondo Klub 2 10. Mon Gult monbælte Apkoobi STANDE Lang stand Arae-makki Momtong (bandae) jireugi Arae hechyomakki HÅNDTEKNIK

Læs mere

Step på stedet Let kamp uden kontakt Mindst 1 kamptræning. Frigørelse fra enkelt og dobbelt håndledsgreb

Step på stedet Let kamp uden kontakt Mindst 1 kamptræning. Frigørelse fra enkelt og dobbelt håndledsgreb Pensum 10. kup Naranhi seogi (gibon junbi) Juchum seogi Ap seogi Ap koobi seogi Arae hechyo makki Arae makki Eolgul makki Momtong an makki Momtong jireugi Eolgul jireugi Arae jireugi Naeryeo chagi Bakat

Læs mere

TIGER KIDS BØRNEPENSUM

TIGER KIDS BØRNEPENSUM TIGER KIDS BØRNEPENSUM Målrettet børnepensum for børn mellem 5-10 år. Hae Sung Bornholm Taekwondo Klub 10. mon - Gult monbælte Apseogi STANDE Kort stand Momtong bandae jireugi HÅNDTEKNIK Slag fra hoften

Læs mere

TAEGEUK PAL (8.) JANG

TAEGEUK PAL (8.) JANG TAEGEUK PAL (8.) JANG Taegeuk Pal (8.) Jang symboliserer "Kon", et af de 8 spådomstegn, som repræsenterer "Yin" og jorden, betydende roden og afgørelsen og også begyndelsen og enden. Denne er den sidste

Læs mere

Taekwondo Team Haderslev Tradition & Innovation

Taekwondo Team Haderslev Tradition & Innovation BØRN - GULT BÆLTE Tælle til fire på koreansk (Hanna, duul, set, net) Stå i moa-seugi (Fødderne samlet) Stå i apkoobi (Lang stand forreste ben bøjet, bagerste strakt) Lave en Arae hechyomakki (Lav dobbeltblokering

Læs mere

10.Kup Hvidt bælte med en gul snip

10.Kup Hvidt bælte med en gul snip 10.Kup Hvidt bælte med en gul snip Stand -Moa Seogi (45-1) -Dwitchook moa seogi (45-2) -Naranhi seogi (35) -Joochoom seogi (38) -Apkoobi (42) -Apseogi (40) -Gibon joonbi seogi (joonbi) (50-1) -Samlet fødder

Læs mere

Hwarang Taekwondo Pensum

Hwarang Taekwondo Pensum Hwarang Taekwondo Pensum 9. kup 1. dan Hwarang Taekwondo Pensum Rev. 03 04 13 Generelle krav til teknik: De fastsatte krav til hvert bælte er minimums krav. Dvs. eleven må gerne lære mere end til minimumskrav,

Læs mere

Poomse Sipjin. Rettet d. 28/ udgave Poomse Sipjin Kapitel 2 Side 79

Poomse Sipjin. Rettet d. 28/ udgave Poomse Sipjin Kapitel 2 Side 79 Poomse Sipjin Ordet Sipjin nedstammer fra tanken om "de 10 levetider" som er talsmand for at der findes 10 skabninger som har et langt liv, nemlig sol, måne, bjerg, vand, sten, fyrretræ, den evige ungdoms

Læs mere

Pensum 10. kup STAND. 50-1 Gibon-joonbi-seogi Klarstand ved grundteknik. Som naranhi-seogi. Knyttede hænder foran. HÅNDTEKNIK

Pensum 10. kup STAND. 50-1 Gibon-joonbi-seogi Klarstand ved grundteknik. Som naranhi-seogi. Knyttede hænder foran. HÅNDTEKNIK 45-1 Moa-seogi Samlet fødder stand (hilsestand) 45-2 Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle (Knyttet håndsbredde mellem tæer) 35 Naranhi-seogi Parallel stand (skulderstandsbredde mellem fødderne) 38

Læs mere

10. kup - hvidt bælte med gul streg

10. kup - hvidt bælte med gul streg 10. kup - hvidt bælte med gul streg STAND 45-1 Moa-seogi Samlet fødder stand 45-2 Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle (hilsestand) 35 Naranhi-seogi Parallel stand 38 Joochoom-seogi Hestestand 42

Læs mere

10. kup - hvidt bælte med gul streg

10. kup - hvidt bælte med gul streg 10. kup - hvidt bælte med gul streg STAND 45-1 Moa-seogi Samlet fødder stand 45-2 Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle (hilsestand) 35 Naranhi-seogi Parallel stand 38 Joochoom-seogi Hestestand 42

Læs mere

10. kup - hvidt bælte med gul streg

10. kup - hvidt bælte med gul streg 10. kup - hvidt bælte med gul streg STAND 45-1 Moa-seogi Samlet fødder stand 45-2 Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle (hilsestand) 35 Naranhi-seogi Parallel stand 38 Joochoom-seogi Hestestand 42

Læs mere

Pyun ahn oh dan NA 5 4 1 2 HB VB 6 3 7 12 17 8a 11b 16 21 8b 11a 15 20 9a 11 14 19 9b 10 13 18 HT VT FA

Pyun ahn oh dan NA 5 4 1 2 HB VB 6 3 7 12 17 8a 11b 16 21 8b 11a 15 20 9a 11 14 19 9b 10 13 18 HT VT FA NA 5 HB 4 1 2 3 6 7 8a 12 17 11b 16 15 21 8b 11a 9a 11 14 19 9b 10 13 18 HT 20 VT FA VB Joonbi 2 5 6 4 1: 2: 3: 4: 5: 6: Billedbehandling og fotos: Carsten A Pedersen 3 Drej mod VB. Udfør Dwit Koobi, An

Læs mere

PENSUM 10. - 1. kup samt 1. dan

PENSUM 10. - 1. kup samt 1. dan PENSUM 10. - 1. kup samt 1. dan Dansk Taekwondo Forbunds love afsnit 10 Rev. 30/4-1999 10. KUP - Hvidt bælte m/gul snip 45-1 Moa-seogi Samlet fødder stand 45-2 Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle

Læs mere

Taekwondo Life Academay. Dan - pensum 1. dan 6. dan TLA

Taekwondo Life Academay. Dan - pensum 1. dan 6. dan TLA Taekwondo Life Academay Dan - pensum 1. dan 6. dan TLA 12 Indledning Krav til sortbælte aspiranter og øvrige danbærere Forventningsafstemning - Hvad skal jeg selv gøre? Aspiranten skal i sin træning sørge

Læs mere

10. kup - hvidt bælte med gul streg

10. kup - hvidt bælte med gul streg 10. kup - hvidt bælte med gul streg STAND 45-1 Moa-seogi Samlet fødder stand 45-2 Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle (hilsestand) 35 Naranhi-seogi Parallel stand 38 Joochoom-seogi Hestestand 42

Læs mere

TAEGEUK YOOK (6.) JANG

TAEGEUK YOOK (6.) JANG TAEGEUK YOOK (6.) JANG Taegeuk Yook (6.) Jang symboliserer "Kam", et af de 8 spådomstegn, som repræsenterer vand, betydende uophørlig strøm og blidhed. Nye bevægelser i denne Taegeuk er hansonnal-eolgul-bakat-,

Læs mere

Thisted Taekwondo Klub Sun Do

Thisted Taekwondo Klub Sun Do Pensumsamling Thisted Taekwondo Klub Sun Do Navn Vores navn Sun Do har vi fået af vores e mester Ko Tae Jeong. Sun Do betyder går først den rigtige vej Værdier Vore værdier i Sun-Do er baseret på traditionel

Læs mere

Pensum i Holstebro Taekwondo klub MON. Junior og Voksen. Navn

Pensum i Holstebro Taekwondo klub MON. Junior og Voksen. Navn Pensum i Holstebro Taekwondo klub MON Junior og Voksen Navn Hvad er Taekwondo Taekwondo er et koreansk kampsystem, der er baseret på gamle koreanske kampkunstarter. Navnet Taekwondo blev anvendt første

Læs mere

Sabumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. Pyun ahn ih dan

Sabumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. Pyun ahn ih dan 1 Gibon joonbi seogi 1: Kig mod VB og flyt venstre fod ud i dwit koobi, med keumgang momtong makki 2: Venstre fod bliver stående, dangyo teok jireugi 3: Venstre fod flyttes ud i nacheoo seogi - venstre

Læs mere

Velkommen i Ringsted Taekwondo Klub

Velkommen i Ringsted Taekwondo Klub Velkommen i Ringsted Taekwondo Klub Denne mappe indeholder information om Ringsted Taekwondo Klub. Der er information omkring klubben, pensum til graduering og en oversigt over de Taeguek, der skal läres

Læs mere

Pyun ahn sah dan. Joonbi/Keuman. 18a. 11a

Pyun ahn sah dan. Joonbi/Keuman. 18a. 11a HB VB HM HT 9a 13b 13a 2 NA 3 4 FA 1 9 5 6 6a 8 10 11 Joonbi/Keuman 19a 19 20 13 15 11a 12 14 18 18a 17 VM 16 15a VT 7 15b b dk Joonbi 5 im.dk 4 1 1x Idé og design: Carsten A. Pedersen [Sab] 3 sabumnim.d

Læs mere

Favrskov Taekwondo Klub

Favrskov Taekwondo Klub Favrskov Taekwondo Klub Velkomstpakken - Klubbens ambitioner - Disciplin i dojangen - Elevregler - Sådan binder du dit bælte Velkomstpakken - Pensum Velkomstpakken 1. Klubbens ambitioner 13.Klubbens ambitioner

Læs mere

Pensum Skovby-Galten Taekwondo Klub

Pensum Skovby-Galten Taekwondo Klub Moa-seogi Dwichook-moa-seogi Naranhi-seogi Joochoom-seogi Apkoobi Apseogi Gibon-joonbi-seogi Arae hechyo-makki Arae-makki Momtongmakki Momtong anmakki Eolgulmakki Eolgul jireugi Momtong jireugi Arae jireugi

Læs mere

Sabumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. Pyun ahn sam dan

Sabumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. Pyun ahn sam dan 1 Gibon joonbi seogi 1: Drej kroppen mod VB og ud i dwit koobi med an palmok momtong bakat makki - over forreste ben 2: Flyt bagerste ben - højre - op til venstre ben i moa seogi med arae gawi makki (arae

Læs mere

Pensum. Indholdsfortegnelse. Relaterede dokumenter. Syntaks

Pensum. Indholdsfortegnelse. Relaterede dokumenter. Syntaks Pensum Indholdsfortegnelse Bælteoversigt Pensum pr. bæltegrad (10. kup - 1. dan) Pensum tværgående oversigter (10. kup - 7. dan) Tidsintervaller og aldersgrænser Udviklingstrapper (for rød-/sortbælter

Læs mere

Kompendium til kursus i ELVFORSV. for livet. Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan

Kompendium til kursus i ELVFORSV. for livet. Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan Kompendium til kursus i SEL ELVFORSV VFORSVAR for livet Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan INDLEDNING Dette kompendium er ment som et supplement til kursus i selvforsvar

Læs mere

Frederikssund Taekwondo Klub SANYANG MAE

Frederikssund Taekwondo Klub SANYANG MAE Frederikssund Taekwondo Klub SANYANG MAE TAEKWONDO PENSUM 10. KUP - 4. DAN Dato: Udgave: Beskrivelse: Rettet af: År 2000 0.0 Første udkast Peter Juncker April 2001 1.0 Andet udkast Peter Juncker August

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 4. kyu Generelle bemærkninger: Tori starter sin bevægelse når Uke ikke længere er i stand til at afbryde sit angreb. Parader: kontakt håndled mod håndled, hvis intet andet er beskrevet. Ved alle liggende

Læs mere

OVERSÆTTELSER. Runding mellem tommel- og pegefinger. Udadgående. Ydersiden af underarmen. Lav sektion. Kampsportsudøver. Stange/slag i cirkelbevægelse

OVERSÆTTELSER. Runding mellem tommel- og pegefinger. Udadgående. Ydersiden af underarmen. Lav sektion. Kampsportsudøver. Stange/slag i cirkelbevægelse Koreansk Agwison An An palmok Ap Ap koa seogi Ap seogi Apchook Ape Apooro ka Arae Baesim Bakat palmok Bakkat Bal Balbadak Baldeung Balkeut Balmok Balnal Balnaldeung Bam Jomeok Bandae Bang-oh Baro Batangson

Læs mere

TAEKWONDO PENSUM Kup 1. Dan

TAEKWONDO PENSUM Kup 1. Dan TAEKWONDO PENSUM 10. 1. Kup 1. Dan Dansk Taekwondo Forbunds love afsnit 10 DTaF rev. 30/11-2013 OTK rev. 13/05-2016 10. KUP Hvidt bælte m/gul snip 45-1 Moa-seogi Stand med samlede fødder (hilsestand i

Læs mere

Risskov Chung Moo Pensum

Risskov Chung Moo Pensum Risskov Chung Moo Pensum Forord Dette pensum er blevet til i samarbejde med Risskov Taekwondo Klub og er til brug i selv samme. Det bygger på det tidligere pensum, DTaFs officielle pensum samt korrektioner

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 1. marts 2015

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 1. marts 2015 2. kyu Generelle bemærkninger: Tori starter sin bevægelse når Uke ikke længere er i stand til at afbryde sit angreb. Parader: kontakt håndled mod håndled, hvis intet andet er beskrevet. Ved alle liggende

Læs mere

POOMSE KEUMGANG. Side 30 Kapitel 2 Poomse Keumgang 1. udgave Rettet d. 28/1-99

POOMSE KEUMGANG. Side 30 Kapitel 2 Poomse Keumgang 1. udgave Rettet d. 28/1-99 POOMSE KEUMGANG Keumgang (betydende diamant) har betydningen af "hårdhed og massivhed". Bjerget Keumgang på den koreanske halvø, som betragtes som centeret for den nationale ånd, og "Keumgang yoksa" (Keumgang

Læs mere

Pensum. Brande Taekwondo Klub Hük-tti Taekwondo Dojang 흑 띠 태권도 도장

Pensum. Brande Taekwondo Klub Hük-tti Taekwondo Dojang 흑 띠 태권도 도장 Pensum Brande Taekwondo Klub Hük-tti Taekwondo Dojang 흑 띠 태권도 도장 10. kup: Gul snip Stande Moa seogi Mo-a su-gi Stand med samlede fødder Dwichuk moa seogi Dvi-tjuk mo-a su-gi Stand med samlede hæle Naranhi

Læs mere

Taekwondo pensum for Favrskov Taekwondo klub Chung Moo

Taekwondo pensum for Favrskov Taekwondo klub Chung Moo Taekwondo pensum for Favrskov Taekwondo klub Chung Moo December 2012 Hvad er Taekwondo Taekwondo er et moderne koreansk kampsystem. Taekwondo er baseret på gamle koreanske kampkunstarter. Navnet Taekwondo

Læs mere

Om Taekwondo Team Haderslev:

Om Taekwondo Team Haderslev: Klubmappen Sidst redigeret d. 25. maj 2014 Om Taekwondo Team Haderslev: Historie: Klubben blev stiftet d. 25. februar 2007. Ideen til Taekwondo Team Haderslev blev født efter en besværlig tid i Haderslev

Læs mere

RETNINGSLINJER I CV HANBON OG SAEBON KIREUGI

RETNINGSLINJER I CV HANBON OG SAEBON KIREUGI RETNINGSLINJER I CV HANBON OG SAEBON KIREUGI Formål med hanbon kireugi generelt: I et hensigtsmæssigt udviklingsforløb at give eleven indsigt i og opøve denne i, hvordan forskellige teknikker anvendes

Læs mere

Faldteknik (Ukemi) 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu Sidefald

Faldteknik (Ukemi) 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu Sidefald Faldteknik (Ukemi) Sidefald Rullefald Flat gadefald Dobbelt sidefald (Højre+venstre) Rygfald Forsvars stilling (liggende+rullefald til stående) Oprul fra alle fald Håndledslåse Lige håndleds lås Håndkants

Læs mere

I Jiu-Jitsu er hilsenen og hilseformen en vigtig bestanddel af træningen med hensyn til respekt, tolerance og sikkerhed.

I Jiu-Jitsu er hilsenen og hilseformen en vigtig bestanddel af træningen med hensyn til respekt, tolerance og sikkerhed. I Jiu-Jitsu er hilsenen og hilseformen en vigtig bestanddel af træningen med hensyn til respekt, tolerance og sikkerhed. For at udøve og vise den nødvendige respekt og tolerance overfor hinanden i Jiu-Jitsu,

Læs mere

Klubmappen Taekwondo Team Haderslev 2017

Klubmappen Taekwondo Team Haderslev 2017 Klubmappen Sidst redigeret d. 7. februar 2017 Om Taekwondo Team Haderslev: Historie: Klubben blev stiftet d. 25. februar 2007. Ideen til Taekwondo Team Haderslev blev født efter en besværlig tid i Haderslev

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Sidst redigeret d. 5. september Klubmappen

Sidst redigeret d. 5. september Klubmappen Sidst redigeret d. 5. september 2016 Klubmappen Om Taekwondo Team Haderslev: Historie: Klubben blev stiftet d. 25. februar 2007. Ideen til Taekwondo Team Haderslev blev født efter en besværlig tid i Haderslev

Læs mere

POOMSE KEUMGANG. Side 30 Kapitel 2 Poomse Keumgang 1. udgave Rettet d. 28/1-99

POOMSE KEUMGANG. Side 30 Kapitel 2 Poomse Keumgang 1. udgave Rettet d. 28/1-99 POOMSE KEUMGANG Keumgang (betydende diamant) har betydningen af "hårdhed og massivhed". Bjerget Keumgang på den koreanske halvø, som betragtes som centeret for den nationale ånd, og "Keumgang yoksa" (Keumgang

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Taekwondo Effektivt selvforsvar?

Taekwondo Effektivt selvforsvar? Taekwondo Effektivt selvforsvar? Af Peter Skov Johansen, 5. Dan Skive Taekwondo klub Juli 2008 Revision 2 Fotos: Brian O. Nielsen Indholdsfortegnelsen Indholdsfortegnelsen...2 Indledning....3 Referenceliste...3

Læs mere

Traditional Taekwondo Union

Traditional Taekwondo Union TRÆNINGSMÅL, GRADUERINGSPENSUM Træningsmål og pensum for klubber af Kwanjang Nim Cho Woon Sup 9. Dan Udgave: 24. Maj 2009 Copyright Side: 1 Indhold Indhold... 2 Forord og forklaringer... 4 Hvad er Taekwondo...

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

Mon Pensum Skanderborg Taekwondo klub Moo Sa

Mon Pensum Skanderborg Taekwondo klub Moo Sa Mon Pensum Skanderborg Taekwondo klub Moo Sa 1 Gul bælte Stande: Stå i en moa seogi Stå i en ap koobi Samle fødder stand Lang front stand Slag / Blokeringer: Lave en arae hechyo makki Lave en momtong jireugi

Læs mere

NIVEAU M CRAWL

NIVEAU M CRAWL Lektion: 1 ud af 12 Vandret kropsposition og vejrtrækning Opvarmning 5 min Valgfri. Bland forskellige stilarter. Vandret kropsposition 10 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Lig som et x på

Læs mere

Velkommen i Ringsted Taekwondo Klub

Velkommen i Ringsted Taekwondo Klub Velkommen i Ringsted Taekwondo Klub Denne mappe indeholder information om Ringsted Taekwondo Klub. Der er information omkring klubben, pensum til graduering og en oversigt over de Taeguek, der skal läres

Læs mere

DTaF's officielle Taegeuk-bog

DTaF's officielle Taegeuk-bog DTaF's officielle Taegeuk-bog Rettet d. 28/1-99 Forord Hermed udgives Dansk Taekwondo Forbunds (DTaF's) officielle Taegeuk og Poomse bog. Det har været en hård "fødsel", primært fordi materialet er meget

Læs mere

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring Teknikmærke 1. Kolbøtte, forlæns Beskrivelse: Træk hagen ned til brystet og kig på navlen! Sæt af med samlede ben og lav en kolbøtte! Rul, så du lander på fødderne og er klar til den næste kolbøtte! 2.

Læs mere

Nye dommerregler pr. juni 2009

Nye dommerregler pr. juni 2009 Nye dommerregler pr. juni 2009 Dansk Taekwondo Forbund 2009 Start og afslutning af kampen Placering ved start Kæmperne skal stå på deres afmærkede pladser med front mod hinanden med deres hjelm under venstre

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

Mindfulness Practitioner

Mindfulness Practitioner at forene betyder at forene. Foreningen opstår mellem krop, sind og ånd. Og vi opnår det, når vi retter vores opmærksomhed mod bevægelsen i kroppen og mod oplevelsen i kroppen. Ved at holde fokus på åndedrættet,

Læs mere

Gi chu sam pu. Gi chu sam pu side 1. Gibon joonbi seogi

Gi chu sam pu. Gi chu sam pu side 1. Gibon joonbi seogi 1 Gibon joonbi seogi 1: Kig mod VB og flyt venstre fod ud i dwitkoobi med an palmok momtong bakat makki 2: Højre fod flyttes et skridt frem i ap koobi med momtong 3: Kig over højre skulder mod HB og flyt

Læs mere

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE TAI CHI 18 Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE Tai Chi 18 Qigong Tai Chi 18 Qigong er en kombination af Qigong og Tai Chi. Serien består af 18 øvelser, hvor man elegante og lette at lære gennem gentagelser

Læs mere

Shinson Hapkido. Selvforsvar, bevægelse og fællesskab. Pensum for børn Fra Hvidt bælte (Mu Kup) Til Gult bælte (9. kup)

Shinson Hapkido. Selvforsvar, bevægelse og fællesskab. Pensum for børn Fra Hvidt bælte (Mu Kup) Til Gult bælte (9. kup) Shinson Hapkido Selvforsvar, bevægelse og fællesskab Pensum for børn Fra Hvidt bælte (Mu Kup) Til Gult bælte (9. kup) Kære børn I er begyndt på Shinson Hapkido. Denne kunst, at bevæge sig er allerede meget

Læs mere

Introduktion til Taekwondo:

Introduktion til Taekwondo: Introduktion til Taekwondo: Taekwondo er den moderne version af et fra gammel tid overført selvforsvarssystem. Populært kan man sige, at taekwondo er betegnelsen på den koreanske krigskunst, som er blevet

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter Lektion: 1 ud af 12 Isæt og vendinger Isæt 10 min Svøm kortere distancer (mellem 25 og 50 m) med lavt tempo og høj koncentration. Skift mellem øvelserne. 1. Lad fingrene slæbe henover vandoverfladen (konstant

Læs mere

VEJLE TAEKWONDO KLUB

VEJLE TAEKWONDO KLUB VELKOMMEN TIL VEJLE TAEKWONDO KLUB Horsensvej 74A 7100 Vejle T: 75 72 37 74 www.vejle-taekwondo.dk Indhold - Vejle Taekwondo klub - Hvad er Taekwondo? - Fysiske og mentale udfordringer - Hold oversigt

Læs mere