Installation og brug af Q-DAS databasen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation og brug af Q-DAS databasen"

Transkript

1 Installation og brug af Q-DAS databasen Dokument: M-QS-04DK Metrologic ApS Tinvej 20 B 3060 Espergærde Tel: Fax WWW. Metrologic.dk Version: Q-DAS GmbH, - Metrologic ApS Doku-Nr.: M-QS-04 DK

2 1/17 Forord Vi takker for den tillid, De har vist os gennem Deres anskaffelse af programmet qs-stat i ME-versionen. Den her foreliggende brugerhåndbog bygger dels på hjælpeteksterne i programmet dels på skærmbilleder med tilhørende forklaringer Vi ønsker Dem held og lykke med arbejdet med Q-DAS QM-Tools. Bemærk: Baseret på vores produkter tilbyder vi kurser. En detaljeret beskrivelse af kursusindholdet på de enkelte kurser stiller vi gerne til rådighed. De tilhørende informationer samt de aktuelle kursusterminer finder De på vores hjemmeside Yderligere udarbejder vi gerne et individuelt tilbud for træning af Deres medarbejdere i Deres virksomhed. Til selvstudium anbefaler vi, at De anskaffer vores fagbøger på det statistiske område. Rettigheder og ydelser Rettighederne til dokumentationen og rettighederne til softwareprogrammet qs-stat er beliggende hos Q- DAS GmbH. Beskrivelserne i dette dokument eller programhjælpefunktionen kan ændres uden forudgående kommentarer. Q-DAS GmbH påtager sin ingen forpligtelser i forbindelse med dette dokument. Den retmæssige erhvervelse af denne software og de tilhørende håndbøger giver tilladelse til brugen af programmet svarende til det indkøbte antal licenser. Diskettekopier må naturligvis foretages med henblik på sikring af data (arbejdskopier). Bemærk venligst at den, der kopierer denne software til andre disketter eller til et andet datamedium med henblik på andet end eget brug, gør sig skyldig i en strafbar handling. Begrænsninger i ydelsen Der ydes ingen garanti for korrektheden af indholdet i denne håndbog eller programmet i øvrigt, da fejl på trods af alle anstrengelser ikke fuldstændig kan undgås. Vi vil imidlertid være Dem særdeles taknemmelig for informationer om mulige fejl og mangler i håndbogen.

3 2/17 Indholdsfortegelse Forord... 1 Indholdsfortegelse... 2 Alment... 3 Hvorfor bruge database?... 3 Hvilke databaser understøttes?... 3 Installation af Q-DAS databasen... 3 Hvordan installeres Q-DAS Produkter version 3.2 eller procella version 3.2 sammen med Microsoft SQL Server Database... 4 Brugen af databasen... 5 Læsning fra databasen... 6 Overblik... 6 Emnevalg... 6 Data læses kun:... 7 Kun UPR vises:... 7 Optioner gemmes... 7 Visning af ekstra emnefelter... 7 Søgning efter emner... 7 Automatisk selektion... 8 Selektering ud fra tid... 8 Optioner for emnevalg... 9 Fanebladet indlæs Sortering af værdier Sortering ifølge serienummer og autoudfyldning Filter Emner slettes Valg af egenskab Filervalg Enkelt filter Lagring af søgekriterier Quick filter Kompleks filter... 16

4 3/17 Alment I modsætning til hvad der er tilfældet, nå De arbejder med filer, giver databasen et utal af muligheder for at søge efter samt udvælge data. Det er uden videre muligt at arbejde med databasen uden et dybtgående kendskab til databaser i øvrigt, da der er udviklet lagringsmuligheder for lagring af enkelte søgekriterier eller komplette selektioner. Hvis De har brug for mere viden omkring brugen af Q-DAS databasen, tilbyder vi (Metrologic) og Q-DAS specialkurser beregnet for såvel nøglebrugere som administratorer. Hvorfor bruge database? En database indebærer væsentlige fordele fro brugeren. Disse fordele er blandt andre: Central dataopbevaring Hurtig valg af data Søgninger og selektioner kan gemmes Datasikkerhed (specielt med henblik på 21 CFR part 11) Centralt back-up system Automatisk strukturering af lagring af data Forenklet benchmarking gennem strukturerede søgninger Hvilke databaser understøttes? Følgende databaser understøttes af Q-DAS standardsoftware. MS Access Oracle MS SQL server Andre databaser spørg venligst Vi anbefaler, at forbindelsen mellem qs-stat og alle de nævnte databasesystemer undtagen Access udføres af os. Installation af Q-DAS databasen I forbindelse med en standard installation af qs-stat installeres Access automatisk som en del af qs-stat. De behøver derfor ikke at foretage Dem yderligere, hvis De ønsker at benytte denne database og have den placeret lokalt på Deres PC. Det anbefales imidlertid, at De placerer databasen centralt på netværket af sikkerhedsmæssige grunde. De skal i dette tilfælde angive i qs-stat, hvor basen befinder sig. De kalder menupunktet Optioner systemindstillinger database og får alt efter de anskaffede moduler følgende skærmbillede: Hermed kan De oprette en forbindelse til en eksisterende database. Via knappen "Forbindelse vælges" kan De vælge en MS Datasammenkoblingsfil (*.udl) eller alternativt indtaste et filnavn i feltet med det samme navn og oprette en ny fil. De klikker på knappen "Åbnes", for at vælge en passende Provider for den ønskede database (fx. "Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider" for "MS ACCESS-Database"; eller "Microsoft OLE DB Provider for Oracle" for Oracle-Databasen). Via knappen "Videre >>" lander De i registret "Forbindelse". Alt efter hvilken Provider De har valgt, skal der foretages forskellige indtastninger. For MS ACCESS-Databasen angiver De for eksempel databasenavnet, eller De vælger den ønskede database ud via valgknappen. Ved en Oracle-Database angiver De Servernavn, Brugernavn og kendeord (password)

5 4/17 De vælger knappen "Forbindelse testes" for at teste forbindelsen til den angivne database. Herefter vises et infovindue med testresultatet på skærmen. Efter en succesbehæftet udførelse af denne test skrives der en information i initialiseringsfilen "QSSTAT2000.INI" - Denne finder De i vinduesindekset eller under "BIN-indekset (afhængig af installation) - Der findes herefter en linie med "sys_db_connection=" sammen med filnavnet med indeks for datasammenkoblingsfilen Hvordan installeres Q-DAS Produkter version 3.2 eller procella version 3.2 sammen med Microsoft SQL Server Database Fremgangsmåde 1. Installér først Microsoft SQL Server Åben derefter Microsoft SQL Server 7.0 Enterprise Manager 3. Åben folderen Microsoft SQL Servers, SQL Server Group, <Server Name>, Databases 4. Opret en ny database og kald den QDAS, forøg Initial Size (fx til 100 MB), skift til Transaction Log, og forøg også Initial Size, skift til Server/Properties, sæt Autostart SQL Server. Efter at have forladt menuen ved at klikke på OK knappen vil den nye database QDAS være indeholdt i folderen Databases. 5. Vælg Tools SQL Server Profiler. 6. Vælg File Open SQL Script Åben Script File TAB310.SQL på Q-DAS Installation CD I indekset DATABASE for at oprette de tabeller qs-stat skal bruge (den anden script file DROP310.SQL indeholder SQL orders til at drop alle tabellerne igen). 8. Tryk på den gule pilknap for at opstarte eksekveringen af scriptet. 9. Quit Profiler og Enterprise Manager. 10. Installér Q-DAS Software. 11. Kopier filerne AUTODBUP.EXE og SQLSRV.DLL fra CD (directory DATABASE) til indekset, hvor qs- STAT er installeret (fx. C:\QS-WIN30). 12. Omdøb SQLSRV.DLL til QDASDB.DLL; før denne kopieres, hvor De ændre navnet på eller flytte den eksisterende fil QDASDB.DLL som benyttes til af kommunikere med Access Database. 13. Åben ODBC Administrator (vælg Execute... i Windows Start Menu, skriv odbcadm og klik på OK knappen). Desværre er der ikke på installations CD fra MS SQL Server 7.0 en 16 bit ODBC driver, hvorfor De skal benytte ODBC driver installationen, der tilhører Version Stadig stående i ODBC administrator, slettes eller omdøbes QDAS DB i data source window og opret en ny data source: Klik på Add..., select SQL Server, kald den QDAS DB, vælg server, klik på Options..., type QDAS som database navn og klik på OK. Nu vil qs-stat og Upload programmet være I stand til at køre sammen med SQL Server database. Hvis De ønsker at benytte automatic upload program, skal De blot starte autodbup.exe eller oprette en kopi af dbupload-iconen og erstatte dbupload.exe med autodbup.exe.

6 5/17 Brugen af databasen Efter installationen af databasen kan De oploade Deres data i denne på flere forskellige måder. Opload ved hjælp af menupunktet File Gemmes i databasen Opload ved hjælp af det medfølgende program Upload_me.exe, der findes i underindekset /bin. Dette program findes i to versioner, hvor den version, der medfølger som standard skal aktiveres ved hver upload. For yderligere information om Uploadprogrammet henvises til den specielle håndbog Autoupload M-QS-10.

7 6/17 Læsning fra databasen Overblik Der er følgende muligheder for at læse data fra databasen ved brug af qs-stat Valg af menupunkt Læsning fra databasen Valg af ikonen Læsning fra databasen Valg af ikonen Quickfilter Når der er valgt menupunktet Læsning fra databasen, fremkommer følgende skærmbillede: Brugeroverfladen er opdelt i 3 forskellige områder: Emnevalg Egenskabsvalg Valg af filter (søgemetode) Området valg af filter giver yderligere mulighed for valg af tre forskellige metoder til definitioner af søgekriterier: Enkelt filter (til søgning og valg ud fra tillægsdata) Quick filer (til søgning ud fra en konfiguerbar matrix) Kompleks filter (til søgning ud fra grafisk definition af logisk koblede filtreringsbetingelser) Emnevalg Emneniveauet viser det øverste niveau i databasen. Hvert emne har tilordnet et eller flere egenskaber, som igen har måleværdierne og tillægsdata fra måling af emnerne i næste niveau. Inde for den viste træstruktur over emnerne kan De aktivere de enkelte emner med den højre musetast.

8 7/17 Med nedtrykket Shift-tast kan eventuelt sammenhængende egenskaber markeres Ved nedtrykket Ctrl tast har De mulighed for at vælge flere emner. Data læses kun: Med denne option,som befinder sin nederst i højre hjørne af skærmbilledet, kan De forhindre, at data enten slettes uforvarende eller gemems i ændret form. En beregning er dog stadig mulig med markering i dette felt. Denne indstilling er specielt vigtigt at vælge i de tilfælde, hvor en dataopload har mulighed for at oploade data til det aktuelle datasæt. Bemærk at hvis ikke denne option er markeret, kan database uploadprogrammet ikke gemme data for det pågældende emne, så længe dataene er aktive i analyseprogrammet Kun UPR vises: Dette menupunkt er kun til rådighed i Udfaldsprøvemodulet og bevirker, at der i emnetræstrukturen kun ses emner, der er gemt i databasen ved brug af modulet udfaldsprøverapport. Optioner gemmes Hvis der klkkes på knappen Gemmes nederst i skærmbilledet, vil de foretagne indstillinger blive gemt. Visning af ekstra emnefelter Under emnevalget kan der fremkaldes ekstra informationer om emnerne. Herfor klikker De i afsnittet for emnevalg på den højre musetast og vælger menupunktet nyt felt. Nu åbner der sig et vindue Feltvalg, hvori alle de mulige emnefelter er listet. Ud fra denne liste kan De nu tilføje den ønskede emneinformation ved Drag and Drop til emnevalget. Visningsrækkefølgen af den valgte emneinformation kan De ændre ved hjælp af et klik på den højre musetast og der fastlægge den ønskede visningsrækkefølge, idet De sætter den aktuelle information en position frem eller tilbage: Der er ligeledes her mulighed for at fjern én information igen, idet De da vælger menupunktet Slettes i stedet for. Den viste valgliste vil altid være sorteret i stigende rækkefølge i overensstemmelse med informationen den første position. Søgning efter emner Med et klik med den højre musetast på et emne i emnelisten kan De udvælge værdierne for dette emne ud fra tillægsinformationer som fx partinummer, hændelse, kaviteter eller tidsrum. Ved valg af flere kriterier vli disse kriterier sammensættes med OG, hvilket vil sige, at alle de krævede tillægsinformationer skal være opfyldt

9 8/17. Automatisk selektion Med et klik på den højre musetast på et emne i emnevalg kan de gennemføre en automatisk selektion. Her betyder automatisk i denne sammenhæng, at alle enkeltkriterierne (som fx maskiner / kaviteter der var tilknyttet under produktionen) ikke behøver at være kendt af brugerne. Alle data opdeles automatisk i overensstemmelse med de valgte kriterier (der oprettes en ny egenskab for hvert kriterium). Hvis De for eksempel har fastlagt partinummer som det første kriterium, kan De få opdelt emnet i overensstemmelse med dette kriterium som fx Testbeispiel 1, hvor egenskaberne vil blive opdelt i 3 egenskaber med hvert sit partinummer. Værdier uden partinummer vises som en egenskab uden partinummer: Hvis De tilføjer et kriterium nummer 2 opdeles de enkelte partinumre i overensstemmelse med disse kriterier. Således kan De for Testbeispiel 1 for eksempel i 1. trin automatisk selektere for partinummer og i trin 2. selektere automatisk i minutter. Som det ses ovenfor, fremkommer der efter aktiveringen af menupunktet en valgboks, hvor de ønskede valgkriterier angives. Der er følgende kriterier til rådighed: År - Måned eller Uge Dag - Time eller Minut Parti nr. Kavitetsnummer Operatørnummer Maskinnummer Måleudstyrsnummer Ordrenummer Selektering ud fra tid Ved hjælp af et klik på højre musetast på et emne i emnevalg har De mulighed for at selektere data ud fra tidsperioder. De vælger tidsrum indtastes og et fornyet højreklik på musen giver mulighed for indtastning af det ønskede tidsrum. Alt efter antallet af de enkelte tidsperioder opdeles det valgte emnes enkelte

10 9/17 egenskaber i disse perioder og beregnes. Dette betyder, at De kan sammenligne et procesresultat fx måned for måned og derpå få vist udviklingen i kapabilitetsindekser eller trend. Optioner for emnevalg I menuen Optioner kan De foretage emnespecifikke specialindstillinger. De kan her definere det antal emner, som skal vises i træstrukturen under maksimalt antal emner. De kan ligeledes angive, om emnerne i træstrukturen skal vises i tabelform. En anden facilitet er muligheden for at sammenlægge emner og eventuelt også egenskaber Under punktet sorteres fastlægger De blandt andet sorteringskriterier Menupunktet optioner med fanebladet Visning tillægsdata! Ekspander alle emner straks En markering i dette felt medfører, at træstrukturen ekspanderes umiddelbart ved kald af menupunktet valg fra database. Bemærk at hvis der er mange data og der benyttes Access, kan det tage nogen tid inden træstrukturen fremkommer. I så tilfælde bør denne indstilling undgås. Maksimalt antal emner Her kan De indstille, hvor mange emner der maksimalt skal vises i træstrukturen. Sidste filterkonstellation overtages. En markering i dette felt betyder, at de sidst anvendte søgekriterier gemmes automatisk og kan benyttes igen ved næste opkald af valg fra databasen. Det vil sige, at der foretages en temåporær lagring af søgekriterierne Felter vises i tabelform Her kan De indstille visningen af træstrukturen. Den normale visning, hvor emnefelterne er adskilt af en /, erstattes i denne option af en kolonnelignende visningsform. Data indlæses straks

11 10/17 Aktivering af denne funktion bevirker, at der ved indlæsning af et allerede gemt filter (søgning) ved hjælp af knappen Quick filter gennemføres en søgning direkte og, at dermed vil vinduet Læsning fra databasen ikke bliv eåbnet. Søgeresultatet vil altså direkte blive indlæst. Ved Værdier selekteres vises forselektion: Denne funktion bevirker, at der ved værdier selekteres for emne vises de gemte tillægsdata, der er tilknyttet måleværdierne. Ved datasæt med rigtig mange måleværdier og tillægsdata kan visningen af dialogen Værdier selekteres fremskyndes ved at deaktivere denne option Fanebladet indlæs Menupunktet Indlæs Data læses kun. Alternativ til markeringen nederst i højre hjørne af skærmbilledet En markering i feltet betyder, at dataene i databasen ikke kan ændres ved eventuelle ændringer foretaget i de indlæste data. Egenskabssortering bibeholdes Når denne option er aktiveret og rækkefølgen af egenskaberne ændres efter indlæsning af dataene, vil denne nye rækkefølge blive gemt i databasen efter en fornyet lagring af dataene i databasen. Dannelsen af differenser Denne option kan udnyttes til at analysere differenserne mellem resultaterne fra to forskellige emners egenskaber. Der oprettes automatisk en et tredje emne med identisk antal egenskaber. Måleværdierne i det tredje emne indeholder differenserne. Sammenlægning af emner Hvis der findes flere datasæt i emnevalg med måleværdier, som stammer fra de samme emner, kan disse emner sammenlægges til en samlet vurdering og analyse. Dette kan forekomme, hvis det aktuelle emne for eksempel er gemt under forskellige produktionslinier. Gennem denne funktion tilknyttes alle egenskaber fra de emner, der står nedenunder dette øverste emnes egenskaber. ME5) Her vælges det emne, der skal indeholde headerdata (fra Hvis der kun markeres i emnefeltet, vil alle egenskaber blive indlæst hver for sig under det pågældende aktuelle emne

12 11/17 Sortering af værdier Sorteringskriterier De kan sortere enkeltværdier automatisk efter forskellige kriterier, for for eksempel at opdage tidsmæssige variationer, i de tilfælde hvor dataene ikke er indtastet i den tidsmæssige korrekte rækkefølge. Sortering ifølge serienummer og autoudfyldning. Hvis De i tillægsdatafeltet Partinummer har gemt et emnebaseret serienummer, kan De ved hjælp af denne facilitet få vist serienumrene i stigende rækkefølge. Hvis der er enkelte emner, som mangler en angivelse af serienummeret, udfyldes disse værdifelter automatisk med tomme felter, Filter Egenskabsfilter anvendes på emner Denne funktion virker kun i forbindelse med Quick- og enkelt Filter. Aktiveringen af dette punkt bevirker, at der i emnevalget kun vises emner, som indeholder egenskaber, der tilfredsstiller filter(søge)betingelserne.

13 12/17 Værdifilter anvendes på emner Denne funktion virker kun i forbindelse med Quick- og enkelt Filter. Ved hjælp af denne option vises der i emnevalget kun de emner, som indeholder egenskaber, der tilfredsstiller filterbetingelserne. I forbindelse med denne option kan det for eksempel være selektioner ud fra dato ved datasæt, der indeholder særdeles mange måleværdier og som derfor vil være særlig tidsintensiv. Værdifiler anvendes på egenskaber Her gælder de samme betingelser som allerede beskrevet under værdifilter anvendes på emner. Eksakt overensstemmelse ved tekstfeltsammenligninger Denne funktion øver indflydelse på måden som Quick Filter fungerer på. Når denne funktionalitet er aktiveret, kontrolleres feltindholdenes overensstemmelse med forespørgselskriterierne. Ved en forespørgsel på fx emnenummer =1 vises kun de emner, som indeholder emnenummer 1 i datasættet. Hvis denne funktionalitet derimod ikke er aktiveret, vises ved den samme forespørgsel alle de emner, der indeholder tallet 1 i feltet emnenummer. Her vises der således for eksempel emner, som har emnenummer 21. Emner slettes Ved valg af punktet Emne slettes, som fremkommer ved klik på højre museknap, slettes det emne, der er aktiveret gennem musen. Der fremkommer først en kontrolspørgsmål. Valg af egenskab I afsnittet for valg af egenskaber kan De på samme måde, som beskrevet under emnevalg, få vist supplerende informationer ved klik på den højre musetast. Ved klik på den venstre musetast kan De deaktivere de enkelte egenskaber eller genaktivere dem. Ved at trykke Shift Tasten og den venstre musetast kan De deaktivere sammenhængende egenskabsområder. Ved at trykke Ctrl Tasten og den venstre musetast kan De deaktivere flere enkelte egenskaber.

14 13/17 Filervalg I højre side af skærmbilledet bestemmer De udseendet og funktionen af området for valg af filter. De mulige indstillinger er: Enkelt filter Quick filter Avanceret filter Enkelt filter Her kan De umiddelbart benytte følgende kriterier for søgning Dato/tid Maskine Kaviteter Måleudstyr Inspektør Hændelse Partinummer Egenskabsklasse Dette filter er tilpasset brugerens behov således, at det med så få klik med musen som muligt frembringer den relevante information. Dette filterområde (Fastlæggelse af søgekriterier) er bevist holdt så enkelt som muligt for at forbedre hastigheden for valget af data. Enkelt filteret selekterer på værdiniveau. Der er her mulighed for at indtaste flere filterkriterier samtidig. De valgte filterkriterier og filtreringsbetingelser sammensættes logisk med funktionen OG. Der vises i filterresultaterne kun de data, som passer på alle filterbetingelserne: Den højre del af vinduet fremkommer ikke i modulet udfaldsprøve. I de øvrige moduler ses dette skærmbillede. De markerer herefter det ønskede overordnede kriterium for søgning ved at sætte et markeringstegn i feltet til venstre for det pågældende kriterium. Der kan sættes markeringstegn i flere felter samtidig. Efterfølgende klikker De på knappen med >>, hvorefter der er tilgang til det katalog, der er defineret under optioner. De vælger herefter det ønskede kriterium for søgningen på den fremkomne liste. Bemærk at De kan vælge flere kriterier samtidig ved samtidig at holde enten shift eller Ctrl tasten nede.

15 14/17 Herefter kan søgekriteriet se ud som følger Datoindstilling defineret periode eller antal dage Nu klikkes i venstre side af skærmbilledet, hvorefter der i træstrukturen til venstre fremkommer de emner, der tilfredsstiller de indgivne kriterier De afmærker nu det eller de emner, der ønskes valgt og som derefter kan ses som egenskaber i det midterste vindue (se eksempel til højre). Der kan vælges flere emner ved at holde tasten CTRL nedtrykket Lagring af søgekriterier Hvis De efterfølgende ønsker at gemme en defineret enkel søgning klikker De ganske enkelt på knappen indstilllinger gemmes. Herefter fremkommer følgende skærmbillede, hvor der indtastes etn navn på søgningen. Nu er søgekriteriet klar til brug. Det kan kaldes igen via ikonen: De kan slette søgekriterier (filterkonstellationer) igen ved at højreklikke på musen ud for det pågældende søgekriterium og vælge funktionen Slettes.

16 15/17 Quick filter Når De vælger funktionen Quick filter fremkommer dette skærmbilledet til indtastning af søgekriteriet. De indtaster søgekriterierne i de viste felter Emnenr og eller Emnebet. Herefter vises de emner, der tilfredsstiller de indtastede kriterier i det venstre vindue. Bemærk at hvis De indtaster fx emnenummer og begyndelsesbogstavet på emnebetegnelsen vil der fremkomme et resultat af søgningen i det venstre vindue, som svarer til de indtastede kriterier. Herefter vælges de aktuelle emner som sædvanligt Der vises samtidig en grafisk udgave af de pågældende søgekriterier, der naturligvis kan gemmes under en nyt navn De kan efter behov tilføje nye kolonner til brug for forskellige søgninger. De højreklikker på musen i det aktuelle vindue, hvorefter valgmulighederne Kolonne fjernes eller Ny kolonne fremkommer. Hvis De vælger Ny kolonne fremkommer et valgskærmbillede, hvori De kan vælge mellem samtlige oplysninger i databasen (svarende til samtlige forekommende K-felter)

17 16/17 Kompleks filter Søgningen kompleks filter kaldes i forbindelse med funktionen Læsning fra database i hovedmenuen. Når der skal opbygges en søgning, skal De højreklikke på musen, idet De befinder Dem i det område på skærmen, hvor der er angivet overskriften Filter. De kan nu oprette et nyt filter i det fremkomne skærmbillede. Det første trin i oprettelsen af det nye filter er valg af ikonen De trækker herefter den valgte ikon hen til det sted på arbejdsbordet, hvor De ønsker funktionen placeret. Nu højreklikker De på musen stående i de aktuelle kasse. Derved fremkommer valgmenuen, der ses herunder. I denne valgmenu vælges Indhold bearbejdes der igen frembringer et nyt skærmbillede. Her er der mulighed for at indtaste de ønskede søgekriterier. Hvis De i stedet vælger Egenskaber fremkommer en vindue til definition af kassens størrelse og placering på arbejdsbordet Når De har oprettet samtlige søgekriterier sammenknyttes de respektive oprettede kasser ved hjælp af de herunder viste ikoner.

18 17/17 Det således oprettede søgekriterium vises derefter på skærmen : De kan i samme arbejdsgang fastlægge den brugergruppe, der skal anvende filteret og dermed søgningen. Når De har oprettet det eller de filtrer, der aktuelt skal benyttes, trækkes de aktuelle filtre over i venstre side, hvorved mængden af emner reduceres svarende til søgekriterierne. Bemærk at visningen indikerer, at der er foretaget en filtrering De fjerner eventuelt satte filtre via knappen Filter fjernes (vises via en tragt)

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Telenor Mobilt Omstillingsbord

Telenor Mobilt Omstillingsbord Kom godt i gang Telenor Mobilt Omstillingsbord Brugermanual Version 1.2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt:... 3 2. Log ind i omstillingsbordet... 4 2.1. Brugernavn og adgangskode... 4 2.2. Vælg nummer...

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide

WEB-DIRECT Brugerguide WEB-DIRECT Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang... 6 2. Start WEB-DIRECT... 7 2.1 Installation... 7 2.2 Tjekliste:... 7 2.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 7 2.2.2 Opsætning af browser

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere