Installation og brug af Q-DAS databasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation og brug af Q-DAS databasen"

Transkript

1 Installation og brug af Q-DAS databasen Dokument: M-QS-04DK Metrologic ApS Tinvej 20 B 3060 Espergærde Tel: Fax WWW. Metrologic.dk Version: Q-DAS GmbH, - Metrologic ApS Doku-Nr.: M-QS-04 DK

2 1/17 Forord Vi takker for den tillid, De har vist os gennem Deres anskaffelse af programmet qs-stat i ME-versionen. Den her foreliggende brugerhåndbog bygger dels på hjælpeteksterne i programmet dels på skærmbilleder med tilhørende forklaringer Vi ønsker Dem held og lykke med arbejdet med Q-DAS QM-Tools. Bemærk: Baseret på vores produkter tilbyder vi kurser. En detaljeret beskrivelse af kursusindholdet på de enkelte kurser stiller vi gerne til rådighed. De tilhørende informationer samt de aktuelle kursusterminer finder De på vores hjemmeside Yderligere udarbejder vi gerne et individuelt tilbud for træning af Deres medarbejdere i Deres virksomhed. Til selvstudium anbefaler vi, at De anskaffer vores fagbøger på det statistiske område. Rettigheder og ydelser Rettighederne til dokumentationen og rettighederne til softwareprogrammet qs-stat er beliggende hos Q- DAS GmbH. Beskrivelserne i dette dokument eller programhjælpefunktionen kan ændres uden forudgående kommentarer. Q-DAS GmbH påtager sin ingen forpligtelser i forbindelse med dette dokument. Den retmæssige erhvervelse af denne software og de tilhørende håndbøger giver tilladelse til brugen af programmet svarende til det indkøbte antal licenser. Diskettekopier må naturligvis foretages med henblik på sikring af data (arbejdskopier). Bemærk venligst at den, der kopierer denne software til andre disketter eller til et andet datamedium med henblik på andet end eget brug, gør sig skyldig i en strafbar handling. Begrænsninger i ydelsen Der ydes ingen garanti for korrektheden af indholdet i denne håndbog eller programmet i øvrigt, da fejl på trods af alle anstrengelser ikke fuldstændig kan undgås. Vi vil imidlertid være Dem særdeles taknemmelig for informationer om mulige fejl og mangler i håndbogen.

3 2/17 Indholdsfortegelse Forord... 1 Indholdsfortegelse... 2 Alment... 3 Hvorfor bruge database?... 3 Hvilke databaser understøttes?... 3 Installation af Q-DAS databasen... 3 Hvordan installeres Q-DAS Produkter version 3.2 eller procella version 3.2 sammen med Microsoft SQL Server Database... 4 Brugen af databasen... 5 Læsning fra databasen... 6 Overblik... 6 Emnevalg... 6 Data læses kun:... 7 Kun UPR vises:... 7 Optioner gemmes... 7 Visning af ekstra emnefelter... 7 Søgning efter emner... 7 Automatisk selektion... 8 Selektering ud fra tid... 8 Optioner for emnevalg... 9 Fanebladet indlæs Sortering af værdier Sortering ifølge serienummer og autoudfyldning Filter Emner slettes Valg af egenskab Filervalg Enkelt filter Lagring af søgekriterier Quick filter Kompleks filter... 16

4 3/17 Alment I modsætning til hvad der er tilfældet, nå De arbejder med filer, giver databasen et utal af muligheder for at søge efter samt udvælge data. Det er uden videre muligt at arbejde med databasen uden et dybtgående kendskab til databaser i øvrigt, da der er udviklet lagringsmuligheder for lagring af enkelte søgekriterier eller komplette selektioner. Hvis De har brug for mere viden omkring brugen af Q-DAS databasen, tilbyder vi (Metrologic) og Q-DAS specialkurser beregnet for såvel nøglebrugere som administratorer. Hvorfor bruge database? En database indebærer væsentlige fordele fro brugeren. Disse fordele er blandt andre: Central dataopbevaring Hurtig valg af data Søgninger og selektioner kan gemmes Datasikkerhed (specielt med henblik på 21 CFR part 11) Centralt back-up system Automatisk strukturering af lagring af data Forenklet benchmarking gennem strukturerede søgninger Hvilke databaser understøttes? Følgende databaser understøttes af Q-DAS standardsoftware. MS Access Oracle MS SQL server Andre databaser spørg venligst Vi anbefaler, at forbindelsen mellem qs-stat og alle de nævnte databasesystemer undtagen Access udføres af os. Installation af Q-DAS databasen I forbindelse med en standard installation af qs-stat installeres Access automatisk som en del af qs-stat. De behøver derfor ikke at foretage Dem yderligere, hvis De ønsker at benytte denne database og have den placeret lokalt på Deres PC. Det anbefales imidlertid, at De placerer databasen centralt på netværket af sikkerhedsmæssige grunde. De skal i dette tilfælde angive i qs-stat, hvor basen befinder sig. De kalder menupunktet Optioner systemindstillinger database og får alt efter de anskaffede moduler følgende skærmbillede: Hermed kan De oprette en forbindelse til en eksisterende database. Via knappen "Forbindelse vælges" kan De vælge en MS Datasammenkoblingsfil (*.udl) eller alternativt indtaste et filnavn i feltet med det samme navn og oprette en ny fil. De klikker på knappen "Åbnes", for at vælge en passende Provider for den ønskede database (fx. "Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider" for "MS ACCESS-Database"; eller "Microsoft OLE DB Provider for Oracle" for Oracle-Databasen). Via knappen "Videre >>" lander De i registret "Forbindelse". Alt efter hvilken Provider De har valgt, skal der foretages forskellige indtastninger. For MS ACCESS-Databasen angiver De for eksempel databasenavnet, eller De vælger den ønskede database ud via valgknappen. Ved en Oracle-Database angiver De Servernavn, Brugernavn og kendeord (password)

5 4/17 De vælger knappen "Forbindelse testes" for at teste forbindelsen til den angivne database. Herefter vises et infovindue med testresultatet på skærmen. Efter en succesbehæftet udførelse af denne test skrives der en information i initialiseringsfilen "QSSTAT2000.INI" - Denne finder De i vinduesindekset eller under "BIN-indekset (afhængig af installation) - Der findes herefter en linie med "sys_db_connection=" sammen med filnavnet med indeks for datasammenkoblingsfilen Hvordan installeres Q-DAS Produkter version 3.2 eller procella version 3.2 sammen med Microsoft SQL Server Database Fremgangsmåde 1. Installér først Microsoft SQL Server Åben derefter Microsoft SQL Server 7.0 Enterprise Manager 3. Åben folderen Microsoft SQL Servers, SQL Server Group, <Server Name>, Databases 4. Opret en ny database og kald den QDAS, forøg Initial Size (fx til 100 MB), skift til Transaction Log, og forøg også Initial Size, skift til Server/Properties, sæt Autostart SQL Server. Efter at have forladt menuen ved at klikke på OK knappen vil den nye database QDAS være indeholdt i folderen Databases. 5. Vælg Tools SQL Server Profiler. 6. Vælg File Open SQL Script Åben Script File TAB310.SQL på Q-DAS Installation CD I indekset DATABASE for at oprette de tabeller qs-stat skal bruge (den anden script file DROP310.SQL indeholder SQL orders til at drop alle tabellerne igen). 8. Tryk på den gule pilknap for at opstarte eksekveringen af scriptet. 9. Quit Profiler og Enterprise Manager. 10. Installér Q-DAS Software. 11. Kopier filerne AUTODBUP.EXE og SQLSRV.DLL fra CD (directory DATABASE) til indekset, hvor qs- STAT er installeret (fx. C:\QS-WIN30). 12. Omdøb SQLSRV.DLL til QDASDB.DLL; før denne kopieres, hvor De ændre navnet på eller flytte den eksisterende fil QDASDB.DLL som benyttes til af kommunikere med Access Database. 13. Åben ODBC Administrator (vælg Execute... i Windows Start Menu, skriv odbcadm og klik på OK knappen). Desværre er der ikke på installations CD fra MS SQL Server 7.0 en 16 bit ODBC driver, hvorfor De skal benytte ODBC driver installationen, der tilhører Version Stadig stående i ODBC administrator, slettes eller omdøbes QDAS DB i data source window og opret en ny data source: Klik på Add..., select SQL Server, kald den QDAS DB, vælg server, klik på Options..., type QDAS som database navn og klik på OK. Nu vil qs-stat og Upload programmet være I stand til at køre sammen med SQL Server database. Hvis De ønsker at benytte automatic upload program, skal De blot starte autodbup.exe eller oprette en kopi af dbupload-iconen og erstatte dbupload.exe med autodbup.exe.

6 5/17 Brugen af databasen Efter installationen af databasen kan De oploade Deres data i denne på flere forskellige måder. Opload ved hjælp af menupunktet File Gemmes i databasen Opload ved hjælp af det medfølgende program Upload_me.exe, der findes i underindekset /bin. Dette program findes i to versioner, hvor den version, der medfølger som standard skal aktiveres ved hver upload. For yderligere information om Uploadprogrammet henvises til den specielle håndbog Autoupload M-QS-10.

7 6/17 Læsning fra databasen Overblik Der er følgende muligheder for at læse data fra databasen ved brug af qs-stat Valg af menupunkt Læsning fra databasen Valg af ikonen Læsning fra databasen Valg af ikonen Quickfilter Når der er valgt menupunktet Læsning fra databasen, fremkommer følgende skærmbillede: Brugeroverfladen er opdelt i 3 forskellige områder: Emnevalg Egenskabsvalg Valg af filter (søgemetode) Området valg af filter giver yderligere mulighed for valg af tre forskellige metoder til definitioner af søgekriterier: Enkelt filter (til søgning og valg ud fra tillægsdata) Quick filer (til søgning ud fra en konfiguerbar matrix) Kompleks filter (til søgning ud fra grafisk definition af logisk koblede filtreringsbetingelser) Emnevalg Emneniveauet viser det øverste niveau i databasen. Hvert emne har tilordnet et eller flere egenskaber, som igen har måleværdierne og tillægsdata fra måling af emnerne i næste niveau. Inde for den viste træstruktur over emnerne kan De aktivere de enkelte emner med den højre musetast.

8 7/17 Med nedtrykket Shift-tast kan eventuelt sammenhængende egenskaber markeres Ved nedtrykket Ctrl tast har De mulighed for at vælge flere emner. Data læses kun: Med denne option,som befinder sin nederst i højre hjørne af skærmbilledet, kan De forhindre, at data enten slettes uforvarende eller gemems i ændret form. En beregning er dog stadig mulig med markering i dette felt. Denne indstilling er specielt vigtigt at vælge i de tilfælde, hvor en dataopload har mulighed for at oploade data til det aktuelle datasæt. Bemærk at hvis ikke denne option er markeret, kan database uploadprogrammet ikke gemme data for det pågældende emne, så længe dataene er aktive i analyseprogrammet Kun UPR vises: Dette menupunkt er kun til rådighed i Udfaldsprøvemodulet og bevirker, at der i emnetræstrukturen kun ses emner, der er gemt i databasen ved brug af modulet udfaldsprøverapport. Optioner gemmes Hvis der klkkes på knappen Gemmes nederst i skærmbilledet, vil de foretagne indstillinger blive gemt. Visning af ekstra emnefelter Under emnevalget kan der fremkaldes ekstra informationer om emnerne. Herfor klikker De i afsnittet for emnevalg på den højre musetast og vælger menupunktet nyt felt. Nu åbner der sig et vindue Feltvalg, hvori alle de mulige emnefelter er listet. Ud fra denne liste kan De nu tilføje den ønskede emneinformation ved Drag and Drop til emnevalget. Visningsrækkefølgen af den valgte emneinformation kan De ændre ved hjælp af et klik på den højre musetast og der fastlægge den ønskede visningsrækkefølge, idet De sætter den aktuelle information en position frem eller tilbage: Der er ligeledes her mulighed for at fjern én information igen, idet De da vælger menupunktet Slettes i stedet for. Den viste valgliste vil altid være sorteret i stigende rækkefølge i overensstemmelse med informationen den første position. Søgning efter emner Med et klik med den højre musetast på et emne i emnelisten kan De udvælge værdierne for dette emne ud fra tillægsinformationer som fx partinummer, hændelse, kaviteter eller tidsrum. Ved valg af flere kriterier vli disse kriterier sammensættes med OG, hvilket vil sige, at alle de krævede tillægsinformationer skal være opfyldt

9 8/17. Automatisk selektion Med et klik på den højre musetast på et emne i emnevalg kan de gennemføre en automatisk selektion. Her betyder automatisk i denne sammenhæng, at alle enkeltkriterierne (som fx maskiner / kaviteter der var tilknyttet under produktionen) ikke behøver at være kendt af brugerne. Alle data opdeles automatisk i overensstemmelse med de valgte kriterier (der oprettes en ny egenskab for hvert kriterium). Hvis De for eksempel har fastlagt partinummer som det første kriterium, kan De få opdelt emnet i overensstemmelse med dette kriterium som fx Testbeispiel 1, hvor egenskaberne vil blive opdelt i 3 egenskaber med hvert sit partinummer. Værdier uden partinummer vises som en egenskab uden partinummer: Hvis De tilføjer et kriterium nummer 2 opdeles de enkelte partinumre i overensstemmelse med disse kriterier. Således kan De for Testbeispiel 1 for eksempel i 1. trin automatisk selektere for partinummer og i trin 2. selektere automatisk i minutter. Som det ses ovenfor, fremkommer der efter aktiveringen af menupunktet en valgboks, hvor de ønskede valgkriterier angives. Der er følgende kriterier til rådighed: År - Måned eller Uge Dag - Time eller Minut Parti nr. Kavitetsnummer Operatørnummer Maskinnummer Måleudstyrsnummer Ordrenummer Selektering ud fra tid Ved hjælp af et klik på højre musetast på et emne i emnevalg har De mulighed for at selektere data ud fra tidsperioder. De vælger tidsrum indtastes og et fornyet højreklik på musen giver mulighed for indtastning af det ønskede tidsrum. Alt efter antallet af de enkelte tidsperioder opdeles det valgte emnes enkelte

10 9/17 egenskaber i disse perioder og beregnes. Dette betyder, at De kan sammenligne et procesresultat fx måned for måned og derpå få vist udviklingen i kapabilitetsindekser eller trend. Optioner for emnevalg I menuen Optioner kan De foretage emnespecifikke specialindstillinger. De kan her definere det antal emner, som skal vises i træstrukturen under maksimalt antal emner. De kan ligeledes angive, om emnerne i træstrukturen skal vises i tabelform. En anden facilitet er muligheden for at sammenlægge emner og eventuelt også egenskaber Under punktet sorteres fastlægger De blandt andet sorteringskriterier Menupunktet optioner med fanebladet Visning tillægsdata! Ekspander alle emner straks En markering i dette felt medfører, at træstrukturen ekspanderes umiddelbart ved kald af menupunktet valg fra database. Bemærk at hvis der er mange data og der benyttes Access, kan det tage nogen tid inden træstrukturen fremkommer. I så tilfælde bør denne indstilling undgås. Maksimalt antal emner Her kan De indstille, hvor mange emner der maksimalt skal vises i træstrukturen. Sidste filterkonstellation overtages. En markering i dette felt betyder, at de sidst anvendte søgekriterier gemmes automatisk og kan benyttes igen ved næste opkald af valg fra databasen. Det vil sige, at der foretages en temåporær lagring af søgekriterierne Felter vises i tabelform Her kan De indstille visningen af træstrukturen. Den normale visning, hvor emnefelterne er adskilt af en /, erstattes i denne option af en kolonnelignende visningsform. Data indlæses straks

11 10/17 Aktivering af denne funktion bevirker, at der ved indlæsning af et allerede gemt filter (søgning) ved hjælp af knappen Quick filter gennemføres en søgning direkte og, at dermed vil vinduet Læsning fra databasen ikke bliv eåbnet. Søgeresultatet vil altså direkte blive indlæst. Ved Værdier selekteres vises forselektion: Denne funktion bevirker, at der ved værdier selekteres for emne vises de gemte tillægsdata, der er tilknyttet måleværdierne. Ved datasæt med rigtig mange måleværdier og tillægsdata kan visningen af dialogen Værdier selekteres fremskyndes ved at deaktivere denne option Fanebladet indlæs Menupunktet Indlæs Data læses kun. Alternativ til markeringen nederst i højre hjørne af skærmbilledet En markering i feltet betyder, at dataene i databasen ikke kan ændres ved eventuelle ændringer foretaget i de indlæste data. Egenskabssortering bibeholdes Når denne option er aktiveret og rækkefølgen af egenskaberne ændres efter indlæsning af dataene, vil denne nye rækkefølge blive gemt i databasen efter en fornyet lagring af dataene i databasen. Dannelsen af differenser Denne option kan udnyttes til at analysere differenserne mellem resultaterne fra to forskellige emners egenskaber. Der oprettes automatisk en et tredje emne med identisk antal egenskaber. Måleværdierne i det tredje emne indeholder differenserne. Sammenlægning af emner Hvis der findes flere datasæt i emnevalg med måleværdier, som stammer fra de samme emner, kan disse emner sammenlægges til en samlet vurdering og analyse. Dette kan forekomme, hvis det aktuelle emne for eksempel er gemt under forskellige produktionslinier. Gennem denne funktion tilknyttes alle egenskaber fra de emner, der står nedenunder dette øverste emnes egenskaber. ME5) Her vælges det emne, der skal indeholde headerdata (fra Hvis der kun markeres i emnefeltet, vil alle egenskaber blive indlæst hver for sig under det pågældende aktuelle emne

12 11/17 Sortering af værdier Sorteringskriterier De kan sortere enkeltværdier automatisk efter forskellige kriterier, for for eksempel at opdage tidsmæssige variationer, i de tilfælde hvor dataene ikke er indtastet i den tidsmæssige korrekte rækkefølge. Sortering ifølge serienummer og autoudfyldning. Hvis De i tillægsdatafeltet Partinummer har gemt et emnebaseret serienummer, kan De ved hjælp af denne facilitet få vist serienumrene i stigende rækkefølge. Hvis der er enkelte emner, som mangler en angivelse af serienummeret, udfyldes disse værdifelter automatisk med tomme felter, Filter Egenskabsfilter anvendes på emner Denne funktion virker kun i forbindelse med Quick- og enkelt Filter. Aktiveringen af dette punkt bevirker, at der i emnevalget kun vises emner, som indeholder egenskaber, der tilfredsstiller filter(søge)betingelserne.

13 12/17 Værdifilter anvendes på emner Denne funktion virker kun i forbindelse med Quick- og enkelt Filter. Ved hjælp af denne option vises der i emnevalget kun de emner, som indeholder egenskaber, der tilfredsstiller filterbetingelserne. I forbindelse med denne option kan det for eksempel være selektioner ud fra dato ved datasæt, der indeholder særdeles mange måleværdier og som derfor vil være særlig tidsintensiv. Værdifiler anvendes på egenskaber Her gælder de samme betingelser som allerede beskrevet under værdifilter anvendes på emner. Eksakt overensstemmelse ved tekstfeltsammenligninger Denne funktion øver indflydelse på måden som Quick Filter fungerer på. Når denne funktionalitet er aktiveret, kontrolleres feltindholdenes overensstemmelse med forespørgselskriterierne. Ved en forespørgsel på fx emnenummer =1 vises kun de emner, som indeholder emnenummer 1 i datasættet. Hvis denne funktionalitet derimod ikke er aktiveret, vises ved den samme forespørgsel alle de emner, der indeholder tallet 1 i feltet emnenummer. Her vises der således for eksempel emner, som har emnenummer 21. Emner slettes Ved valg af punktet Emne slettes, som fremkommer ved klik på højre museknap, slettes det emne, der er aktiveret gennem musen. Der fremkommer først en kontrolspørgsmål. Valg af egenskab I afsnittet for valg af egenskaber kan De på samme måde, som beskrevet under emnevalg, få vist supplerende informationer ved klik på den højre musetast. Ved klik på den venstre musetast kan De deaktivere de enkelte egenskaber eller genaktivere dem. Ved at trykke Shift Tasten og den venstre musetast kan De deaktivere sammenhængende egenskabsområder. Ved at trykke Ctrl Tasten og den venstre musetast kan De deaktivere flere enkelte egenskaber.

14 13/17 Filervalg I højre side af skærmbilledet bestemmer De udseendet og funktionen af området for valg af filter. De mulige indstillinger er: Enkelt filter Quick filter Avanceret filter Enkelt filter Her kan De umiddelbart benytte følgende kriterier for søgning Dato/tid Maskine Kaviteter Måleudstyr Inspektør Hændelse Partinummer Egenskabsklasse Dette filter er tilpasset brugerens behov således, at det med så få klik med musen som muligt frembringer den relevante information. Dette filterområde (Fastlæggelse af søgekriterier) er bevist holdt så enkelt som muligt for at forbedre hastigheden for valget af data. Enkelt filteret selekterer på værdiniveau. Der er her mulighed for at indtaste flere filterkriterier samtidig. De valgte filterkriterier og filtreringsbetingelser sammensættes logisk med funktionen OG. Der vises i filterresultaterne kun de data, som passer på alle filterbetingelserne: Den højre del af vinduet fremkommer ikke i modulet udfaldsprøve. I de øvrige moduler ses dette skærmbillede. De markerer herefter det ønskede overordnede kriterium for søgning ved at sætte et markeringstegn i feltet til venstre for det pågældende kriterium. Der kan sættes markeringstegn i flere felter samtidig. Efterfølgende klikker De på knappen med >>, hvorefter der er tilgang til det katalog, der er defineret under optioner. De vælger herefter det ønskede kriterium for søgningen på den fremkomne liste. Bemærk at De kan vælge flere kriterier samtidig ved samtidig at holde enten shift eller Ctrl tasten nede.

15 14/17 Herefter kan søgekriteriet se ud som følger Datoindstilling defineret periode eller antal dage Nu klikkes i venstre side af skærmbilledet, hvorefter der i træstrukturen til venstre fremkommer de emner, der tilfredsstiller de indgivne kriterier De afmærker nu det eller de emner, der ønskes valgt og som derefter kan ses som egenskaber i det midterste vindue (se eksempel til højre). Der kan vælges flere emner ved at holde tasten CTRL nedtrykket Lagring af søgekriterier Hvis De efterfølgende ønsker at gemme en defineret enkel søgning klikker De ganske enkelt på knappen indstilllinger gemmes. Herefter fremkommer følgende skærmbillede, hvor der indtastes etn navn på søgningen. Nu er søgekriteriet klar til brug. Det kan kaldes igen via ikonen: De kan slette søgekriterier (filterkonstellationer) igen ved at højreklikke på musen ud for det pågældende søgekriterium og vælge funktionen Slettes.

16 15/17 Quick filter Når De vælger funktionen Quick filter fremkommer dette skærmbilledet til indtastning af søgekriteriet. De indtaster søgekriterierne i de viste felter Emnenr og eller Emnebet. Herefter vises de emner, der tilfredsstiller de indtastede kriterier i det venstre vindue. Bemærk at hvis De indtaster fx emnenummer og begyndelsesbogstavet på emnebetegnelsen vil der fremkomme et resultat af søgningen i det venstre vindue, som svarer til de indtastede kriterier. Herefter vælges de aktuelle emner som sædvanligt Der vises samtidig en grafisk udgave af de pågældende søgekriterier, der naturligvis kan gemmes under en nyt navn De kan efter behov tilføje nye kolonner til brug for forskellige søgninger. De højreklikker på musen i det aktuelle vindue, hvorefter valgmulighederne Kolonne fjernes eller Ny kolonne fremkommer. Hvis De vælger Ny kolonne fremkommer et valgskærmbillede, hvori De kan vælge mellem samtlige oplysninger i databasen (svarende til samtlige forekommende K-felter)

17 16/17 Kompleks filter Søgningen kompleks filter kaldes i forbindelse med funktionen Læsning fra database i hovedmenuen. Når der skal opbygges en søgning, skal De højreklikke på musen, idet De befinder Dem i det område på skærmen, hvor der er angivet overskriften Filter. De kan nu oprette et nyt filter i det fremkomne skærmbillede. Det første trin i oprettelsen af det nye filter er valg af ikonen De trækker herefter den valgte ikon hen til det sted på arbejdsbordet, hvor De ønsker funktionen placeret. Nu højreklikker De på musen stående i de aktuelle kasse. Derved fremkommer valgmenuen, der ses herunder. I denne valgmenu vælges Indhold bearbejdes der igen frembringer et nyt skærmbillede. Her er der mulighed for at indtaste de ønskede søgekriterier. Hvis De i stedet vælger Egenskaber fremkommer en vindue til definition af kassens størrelse og placering på arbejdsbordet Når De har oprettet samtlige søgekriterier sammenknyttes de respektive oprettede kasser ved hjælp af de herunder viste ikoner.

18 17/17 Det således oprettede søgekriterium vises derefter på skærmen : De kan i samme arbejdsgang fastlægge den brugergruppe, der skal anvende filteret og dermed søgningen. Når De har oprettet det eller de filtrer, der aktuelt skal benyttes, trækkes de aktuelle filtre over i venstre side, hvorved mængden af emner reduceres svarende til søgekriterierne. Bemærk at visningen indikerer, at der er foretaget en filtrering De fjerner eventuelt satte filtre via knappen Filter fjernes (vises via en tragt)

Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005

Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005 Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005 Metrologic ApS Tinvej 20 B 3060 Espergærde Tel: 0045 4913 6500 Fax. 0045 4913 6540 E-mail: Mail@metrologic.dk WWW. Metrologic.dk Version: 1 2005 Q-DAS GmbH, - Metrologic

Læs mere

Copyright 2009 Q-DAS. Metrologic. 2970 Hørsholm. Hotline: Systemkrav. Udgave 1 10-12-2009

Copyright 2009 Q-DAS. Metrologic. 2970 Hørsholm. Hotline: Systemkrav. Udgave 1 10-12-2009 Systemkrav Version 1: December 2009 1 Copyright 2009 Q-DAS GmbH & Co. KG Eisleber Str. 2 D 69469 Weinheim Tlf.: ++ +49/6201 /3941-0 Fax.:++ +49/6201 /3941-24 Mail: q-das2q-das.de Net: www.q-das.de Metrologic

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Procella - Short manual. Indholdsfortegnelse

Procella - Short manual. Indholdsfortegnelse 1/21 Procella - Short manual Procella er en del af programpakken qs-stat og er et program til opsamling, visualisering og i en af versionerne også evaluering og rapportering af måledata. Programmet benyttes

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring.

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring. Her er en hurtig guide til hvordan du kommer godt i gang med PM5. Der er visse ting der skal gøres i den rigtige rækkefølge, for at du får det bedste ud af systemet fra starten af. De enkelte punkter er

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Næsgaard Markkort/AgroSat

Næsgaard Markkort/AgroSat Næsgaard Markkort/AgroSat Vejledning til administration af data i ver. 8.00 Udarbejdet specielt til brugere af Næsgaard Markkort ADVICER og AgroSat DataLogisk ApS, Stubbekøbingvej 41, 4840 Nørre Alslev

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB.

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB. GeoCad modul GeoDB I GeoCAD er det muligt at koble relationsdatabase til GeoEDIT. Her igennem er det muligt at lagre forskellige oplysninger i databasen og koble disse oplysninger til objekter i kortet.

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Ref 4694001 Version 1 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af TSL/BRS

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

2017/01/07 20:48 1/5 Vælg Modul

2017/01/07 20:48 1/5 Vælg Modul 2017/01/07 20:48 1/5 Vælg Modul Vælg Modul Det bruges Vælg Modul til: Aktiver og Deaktiver de Novapoint moduler som er installert og indeholdt i Licensen for installationen. Fra en netværkslicens: Låne

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013)

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) 2013 Indholdsfortegnelse 1. Refworks og Nationale Kliniske Retningslinjer... 3 2. Log ind i RefWorks...

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Data- og ICPC-Team i Region Syddanmark, KEU-Syd Nedenfor følger en opskrift på, hvordan du kan fremsøge grupper af patienter i din praksis ud fra kriterier, du

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Version Vejledning. til. PicturesInYourHead. Præsentationsdel. Version 04

Version Vejledning. til. PicturesInYourHead. Præsentationsdel. Version 04 Vejledning til PicturesInYourHead Præsentationsdel Version 04 Søren Skogstad Nielsen mail:skogstadnielsen@gmail.com 1af 15 Status Dato Hvem Hvad 17-04-11 Ssn Oprettet, installation, i gang, snigpremieren

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Brugermanual Outlook Web App 2010

Brugermanual Outlook Web App 2010 Brugermanual Outlook Web App 2010 Pharmakon IT Vejledning Outlook Web App Side 1 Indeks Indeks... 2 Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind for at Outlook Web App... 3 Se din aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere