Opgave af Christina Weiling Sørensen Ekoncept UCN PBA December 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave af Christina Weiling Sørensen Ekoncept UCN PBA December 2013"

Transkript

1 Rapport

2 Opgave af Christina Weiling Sørensen Ekoncept UCN PBA December

3 Indholdsfortegnelse Side AFKLARING Situation 4 Problemfelt 4 Formålsbeskrivelse 5 Projektmål 5 Problemformulering 5 Projektstyring 6 Metode 6 Afgrænsning 6 IDE Indledning 8 Parameter-mix 8 Brandstrategi 8 Målgruppe segmentering 9 Emperi 9 Konkurrenter 9 Blue ocean stratedy 9 Positionering 10 Generelt 10 Virksomhedskultur 11 Side Del konklussion 11 Idegenerering 13 idé 13 Idé udvikling 14 Brugen af fremtidens teknologier 14 KONCEPT Kultur og design 17 Brugertest 17 Data og teknisk koncept med regler og rammer 18 Jura 18 www 19 Google program 19 E-learning 19 CSR 20 Interessent defination 20 PR og markedsføring 20 Konklusion 21 Refleksion 21 Kildeliste 22 Anslag: modeller og designbeskrivelser 3

4 Liftup A/S leverer liftesystemer, der tilgodeser personer med handicap s behov for at komme over højde forskelle. Formålet for Liftup er at forme integrerede løsninger, der passer ind i det omgivende miljø, så installationerne ikke syner af et hjælpemiddel, og samtidigt kan placeres steder, hvor der på nuværende tidspunkt er niveau spring. Virksomheden arbejder konstant på at udvikle de nuværende produkter, udvikle nye eller indgå samarbejde med relevante parter, der kan styrke brand og udvide deres produktsortiment. Situationen Liftup har gennem længere tid arbejdet på et haltende projekt, med optimering af webside og digitale tiltag. Flere gange er de blevet skuffet af udbyder, hvortil de nu vælger at viske tavlen ren, for at udvikle den helt rigtige løsning der skal optimere salg og service, samt give mening for de enkelte brugere. Med Liftup s forskellige salgskanaler, er der et internationalt samarbejde med forhandlere, hvor de nationalt står for salg til kommuner, byggebranchen og direkte til slutbrugeren. Problemfelt Der mangler et e-koncept der kan optimere procedurer og struktur i virksomheden. Det bør gøres muligt at styrke kommunikation og informationsdeling mellem eksisterende forhandlere og Liftup, og samtidig skabe muligheder for at servicere forskellige interessentgrupper med relevant information og inspirere slutbrugere til køb. Attraktionen omkring produkterne skal skabe interesse for deling blandt B2C s sociale relationer og skabe interesse for købsaftaler med nye potentielle forhandlere, som ønsker at være en del af Liftup enheden. Engagementet i Liftup s tiltag for udvikling af web er til stadighed eksisterende. De ønsker en vel profilleret webplaftform med låste muligheder der kun kan tilgåes med login. De har ingen interesse i at se hvad der købes ved et firma, og har ingen interesse i at blive sat i skabelon, hvilket er grunden til samarbejde med en e-konceptudvikler 1 og JCD. I hverdagen står Liftup ligeså til rådighed for service og support, hvor de vejleder deres forhandleres serviceteknikkere i reparationer og implementering af lifte. Dette foregår på tværs af sprog og tekniskforståelse, som dagligt kan give nogle udfordringer. Til sammenhæng kan forvirring opstå omkring den givne serviceteknikkers viden efter deltagelse på kursus i Liftup s fysiske rammer, hvor certificering uddeles for fremmøde. Dertil er kommunikation med forhandlerne i dag kun eksisterende på mail, hvor koordinationen af kommunikation og pleje, med gennerelle nyheder, fremsendelse af markedsføring materiale og mindre statements deles gennem en fælles udsendelse. Udregning af priser og udlejning af demostativer oprettes i interne arkivark som outlook og excel, hvor en manuel procesdure kræver gentagne behandling for at være indskrevet i alle kartoteker Se bilag 1 - Samarbejdsaftale

5 Formålsbeskrivelse Gennem et e-koncept kan Liftup få en struktureret digitalisering der samler deres egen og kundernes interesse omkring en webside, i et forum eller anden aktion der i sidste ende kan skabe mere værdi for virksomheden. Rammerne for et sådanne forløb er en udspringer af Liftups i forvejen eksisterende aktiviteter, hvor der kunne udvikles et online forhandler program med et kommunikationsnetværk, som udviklingsafdelingen kan bruge i afgørende faser af et projekt eller spæde til med nye ideer og vinkler på samme. Det kan også være et sted for adspredelse af nyheder, aktiviteter i Liftup og overlevering af generelle statusopdateringer der kan være informationsgivende i virksomheden. Ligeså bør der tænkes over et akademy program, der kan skabe en garanti for certificeringen af servicetekniker og forhandlernes indlæring, samt en tilknytning til et efterfølgende opdaterende program, med et kartotek hvor tutorials og FAQ der hjælper dem i felten. De skal samtidig kunne interagere med nye problemstillinger og faglig relevant viden, på en måde hvor andre eksterne forhandlere ikke modtager info, da dette kan bygges ind i vidensbanken FAQ. Yderligere bør det være muligt for slutbrugere og fagfolk at finde denne innovative virksomhed, og at digitaliseringen af denne er så inspirerende at den øger aktiviteten og skaber et salgsboom. Projektmål Der skal skabes et koncept med interesse og opmærksomhed fra bruger, for Liftup som brand. Løsning præsenteres visuelt med et grafisk frontend og et dertilhørende backend koncept der illustrerer sammenhæng og opbygning. Der arbejdes med: e-design; der skal udvikles IA og GUI, baseret på teori og resultat e-kommunikation; servicen til forhandlere kan forbedres gennem et extranet, der kan være samlingspunkt for kommunikation mellem Liftup, forhandlere og andre givne parter. e-medieproduktion; med et academy projekt, bygges der en base for tutorials sekvenser der skal spille sammen med FAQ, under et e-leaningsprogram der skal understøtte deltager certificering. Rapporten udformes som en progression over forløb med idéproces, samt analyse og teori, hvor konceptbeskrivelsen kun indeholder resultater på løsning. Problemformulering Hvordan udformes et online strategisk koncept for LiftUp der eksternt og internt i virksomheden er med til at skabe forbedret kommunikation samt øget vækst? 5

6 Projektstyring Til udformning af dette koncept vil projektstyringsværktøjet SCRUM 2 være det fortrukne, hvor det synligt illustrere et projekts udvikling og løbende giver sejrs fornemmelser over opgaves udvikling. Projektets faser inddeles i sprints, med opgave poster der defineres for hver milepæl der er afsluttet. Ligeså vil der være en reminder tavle der blot skal huske delpunkter for fremadrettede opgaver, så disse ikke overses. En fordel ved Scrum er muligheden for at kunne udbedre og styrke allerede udførte opgaver, da det er tilladt at tilpasse indhold efter yderligere indsamling emperi. Web projektet vil blive suppleret op med et Gantt 3 diagram, der skal visualisere udvikling for konceptet i faserne: analyse og udvikling. Her bliver alle sprints opgaverne plottet ind og de vil illustrere det samlede overblik for at få projektet i mål. Metode Med forskellige analyseværktøjer vil der blive forsket på virksomhedens nutidige position og gennem konceptbeskrivelsen afsløre det fremtidige e-koncept i form af løsninger der senere vil kunne blive tilpasset af virksomheden i praksis. Gennem statistikker, artikler og virksomhedens eget materiale, udarbejdes emperi som en dokumentarisk dataindsamling. Der vil blive målt på virksomheder der operere i samme felt for at opnå en position og en know-how omkring branchens generelle profilering. Dertil fortages en kvalitativ brugerundersøgelse af personer fra interessentgrupper der kan bidrage med viden, som kan have værdi for udviklingen af de digitale løsninger, hvor dette kombineres med fantasi, viden og erfaring indhentet fra tidens berørte medie flader. Upartisk er interne situationer blevet observeret. Flere situationer i huset har været værdiskabende for en idé der kan omsættes til en digital løsning. Hændelser som spontant er opstået, har skabt problemstillinger der efterfølgende er blevet subjektivt kommunikeret for at udbygge viden. Projektet skal opbygges i produkt afsnit for hvordan et fuldt e-koncept kan tage sig ud, med henblik på at Liftup kan bruge det hele eller bidder af det til implementering af aktuelle løsninger. Afgrænsning Der vil kunne være enkelte sider og funktioner der mangler i konceptets visuelle design. Det må derfor være op til læser at forholde sig til, en sammenligning af løsning gennem andre sider, hvor grid vil være genbrugt. Der vil i dette projekt ikke blive udarbejdet et intranet for Liftups interne kommunikation og kultur. Der vil ikke være nogen økonomisk redegørelse da tilbud på webdel og ekstranet funktioner udføres på baggrund af indhentet tilbud fra JCD. Tilbud skal fortsat indhentes hvis produkter går udover rammerne for prisaftale Se Bilag: Scrum 3. Se Bilag: Gantt

7 Analyse 7

8 Indledning Liftup A/S er en innovations virksomhed der har fundet sin niche i lifteløsninger i en branche indenfor velfærdsteknologi. Liftup er drevet af opfindertyper og arbejder løbende på at udvikle produkter og installationer, der forbedre livskvaliteten for nogle af de brugere der lever med et handicap. Installationerne skal efterleve et krav om at kunne tilpasses i design og dernæst være nemt at implementere. Liftup 4 har den seneste tid erfaret, at kvaliteten på liftenes løfteevne samt skader fra naturens elementer, har påvirket deres salg i flere regioner. Derfor har virksomheden sat hårdt ind for at finde løsning på at styrke løfteevnen og forbedre den ellers rustfrie kvalitet. Til trods for det har virksomheden haft rivende succes og udvider løbende med flere medarbejder, der skal servicere et stadig voksende forhandlernetværk. Strategien i huset er at Danmark er testland for lanchering af nyheder, så risiko for eksterne trusler der kan have indflydelse på Liftups eksistens minimeres 5. Virksomheden er bestående af 1x60% og 2x20% indehaverfordeing med en bestyrelse på 3 personer og en upartisk aktionær, som løbende stiller krav til organisationen. Det tvinger Liftup til at reagere på strategier, produkt udvikling og fremtidsperspektivet. Liftup har ikke altid prioriteret forskellige marketingskanaler og har i 2013 brugt tid på at iværksætte directmail kampagner og deltage på messer der skal forbedre muligheden for omtale og skabe salg. Parameter-mix Liftup leverer en skræddersyet løsning i deres produktserie, FlexStep, EasyLift, Therapy og HDN, som giver kunden muligheder for at implementere en adaptisk lift ind i det givne miljø. Med en købsaftale for danske kunder, kan Liftup tilbyde forskellige serviceniveauer efter kundens tolerance, hvor drift af enhed efter de 2 garanti år er op til kundens servicebetingelser 6. På de internationale køb, er der ligeså 2 års garanti på produktet, hvoraf forhandlerne ifølge aftale har ladet sig uddanne ved Liftup Acadamy og dermed tilbyder autoriseret support til deres kunder. Alt efter segment har hver køber sin egen særdelte købsaftale, hvor en ratingliste kan være med til at forbedre vilkårerne for nogle parter. Priserne på produkterne er variable, da løsningerne bliver skabt forskelligt på mål og materiale valg. Dog er der i Liftup en prispolitik for at kunderne bliver tilbudt en ensartet rabatordning, og at denne kan suppleres op med en ekstra serviceaftale 7. Brandstrategi Liftup har på nuværende tidspunkt udarbejdet en brandstrategi, med en dertilhørende designmanual, der rammer profilen ind for brug af logo, produktnavne og slogan: equal opportunities. Der har i Liftup været indpræget en mission og vision 8, som er strategien for Liftups gøremål og sigtekorn for udfoldelse. Fremadrettet skal det være i Liftups interesse at instruere forhandlere i brugen af logo, produktnavne og materiale fremsendt af Liftup og ikke mindst regelsæt for kundernes egen fotos med Liftup produkter og standarder på det internationale marked Se bilag: SWOT 5. Kilde: International Markedsføring side Se bilag: Parametermix 7. Kilde: International Markedsføring side Se bilag: Vision, mission og værdier

9 Målgruppe segmentering Liftup har 3 forskellige segmenter af kundekredse 9. Den ene er B2C i Danmark hvor almene borgere med mulighed for støtte fra det offentlige, kan få installeret en lift der skal forbedre deres levevilkår. Dertil har Liftup købere indenfor både byggeri og institutioner, som skal tilpasse bygninger til den type brugere der besidder en form for gangbesværet handicap. Ydermere er der forhandlerne på det internationale marked, der afsætter produkterne gennem deres allerede etablerede distributionskanal. Deres kunder er defineret som på det danske marked, værende private, institutioner og byggefags kyndige 10. Emperi En undersøgelse udført for DST i 2002 angiver at den samlede gruppe mennesker der er ramt af helbredsproblemer eller handicap er angivet til personer i alderen år 11. Ud af denne gruppe er i en kategori med skavanker der danner brugergruppe for Liftup. Men desværre er de implicerede bruger sjældent selv i stand til at tage afgørende beslutninger om behovet for tilgængelighed, hvor de er afhængige er pårørende der kan skildre deres behov og hjælpe dem på vej mod en løsning. Nutidens brug af digitale enheder er blevet hverdag for de fleste og er i høj grad også blevet tilgængeligt for den ældre generation, der trinvis bliver bedre til at forstå sig på de moderne muligheder og udnytte dem i dagligdagen. Konkurrenter Der er en del producenter og distributører at lifte på det globale marked. Enkelte af spillerne 12 er i direkte konkurrence på produkter, hvor Liftup gør sig sårbarer i konkurrencen om unikum. Æstetikken vedrørende løsningerne er særlige i det omfang at de er skabt til at tilpasse sig et givent miljø, og at løsningen kan customizes til enkelte situation. Måden Liftup vækster i deres forretningsstrategi er gennem fokuseret differentiering, ved at betjene en smal målgruppe med et unikt produkt 13. Deres rødfelts konkurrenter arbejder på nogle af de tilsvarende løsninger mod den samme vision, hvilket giver liftup en fordel i en patenteret løsning der sikre dem en produktfordel i et meget snævert marked. Blue ocean strategy Liftup differentierer sig på en patenteret løsning, der har gjort det muligt at skabe sig en nicheforretning 14. Beskyttelse af den tekniske udformning er ligeså med til at minimere risici for kopiering, hvor deres fortsatte vision er at udvikle eller opkøbe løsninger, i filosofien om at udvikle velfærdsteknologi i kvalitet og smagsmæssig individuel kombinationsdesign, som mindst muligt får bruger til at føle sig inddelt i kategori. Ved at arbejde for et bedre socialmiljø gennem ekstranet, kan forhandlernetværket være med til at skabe familierelationer via loyalitet i indflydelse og de forskellige lærings aktiviteter 15. Med moderne teknologi bliver op mod 90 % fostre med abnormaliteter fjernet med abort. Det er med til at sænke statistikken for personer med medfødt handicap, hvilket ikke vil komme til at påvirke Liftups forretning, da behovet for tilgængelighed vil blive større i takt med at den moderne mand er blevet gennemsnitligt ældre og der til stadighed er personer der bliver ramt af handicap Se bilag: Målgrupper 10. Kilde: International Markedsføring side 356 & Se bilag: Emperi + Mappe samt kilder henvist i kildeliste 12. Se bilag: Konkurrent opdeling 13. Kilde: International markedsføring side Se bilag: Blue Ocean Strategy lærred og 4 action framework 15. Kilde: International markedsføring side 112

10 Positionering Firmaer i konkurrentanalysen er relevante for Liftups fremadrettede position 16, med ønske om at udvide til flere lande. Tiltrods for at nogle virksomheder har et stort marked i et enkelt land, så betegnes de som små på det internationale marked. Et kendetegn er ensartet for mange af profilerne med funktionsdygtige maskiner, uden omtanke for æstetik, hvor lifte kommer til at syne kluntede i miljø. Mange af de firmaer der producerer lifte har ligeså forhandlere eller detailled i andre lande, hvor de står for installation af slutproduktet. Enkelte af dem er gode til at gøre nogle initiativer for at skabe rammer om produkterne, således af de bliver en del af omgivelserne, dog er processen om installationen meget omstændig grundet dets tekniske færdigheder. Dertil er der flere af firmaerne der har en stor kendskabsgrad grundet deres brede sortiment. Sammenligningen for Liftup ligger hos firmaer som arbejder på samme marked og har fået en forståelse for at tilpasse enkelte produkter i deres sortiment til det omkringværende miljø. Liftup er dermed stadig førende i løsninger der i design og funktion kan leve op til kravet om interiørmæssig integration for mindre installationer, med fortsat indflydelse på internationale marked 17. Generelt I dag har Liftup sat gang i forskellige aktiviteter der skal forbedre salget, da de har et budgetteret salgstal de skal nå i Derfor er der sat fokus på messeudfoldelser 18 i aktivitetsplanen for året 2013, med Carefestival, Sep. i Fredericia, en ny forbrugermesse om velfærdsteknologi. Interlift, Okt, Augsburg DE, international branchemesse for lifte og elevatorløsninger og Helth- Rehab, maj 14. København, forretningsorienteret messe for velfærdsteknologi med besøg fra consum. Dertil er der lagt pres på salgsteamet, der arbejder på nursing af nationale og internationale forhold, hvor sidste skud på stammen har resulteret i at igangsætte en SEM kampagne på det engelske marked, der skal munde ud i et salgsboom. Dette er som følge af et møde afholdt i efteråret, med intention om af lave et bedre samarbejde mellem forhandlerne ved at lave en regionsopdelt adfærd for den efterfølgende support. Hvis dette giver et godt afkast er Liftup villige til at sætte gang i flere SEM kampagner i andre lande. Ligeså har de målrettet en salgskampagne for kirker, med tilgængelighed i bevaringsværdigebyggerier hvor der vægtes højt på design og æstetik når en lift skal implementeres. Yderligere deltager de i regelmæssige konkurrencer, som senest blev afholdt i arkitektur forum, med fokus på tilgængelighed i bylivet et internationalt projekt. Dertil er Liftup i færd med at udforme en Brandstrategi 19, for hvordan forhandlere skal bruge Liftup og produktnavne, med rammer for visualisering af produkter og grafik. Derfor arbejder de på at udforme et regelsæt for forhandlernes brug af materiale der vedrører Liftup og sortiment Se bilag: Positionering 17. Kilde: International markedsføring side Se bilag: Messe 19. Se bilag: Forhandlerpakke + brandstrategi

11 Virksomhedskultur Liftup er i dag brugere af den dogmatiske skole, hvor de fokuserer på at tjene penge og skabe flere arbejdspladser og derigennem øge vækst og indkomst. Det er ikke en skala de markedsfører sig for og er ikke det mindste bekendt med termen heraf. Fordi Liftup operere på international plan, kan der være nogle indforståede pålagte krav til producenten om at tage et socialt ansvar. Særligt ser man i USA, at en del virksomheder er nødsaget til at støtte velgørende formål, for at opretholde god etikette. Og da Liftup arbejder på at komme ind på både det amerikanske og canadiske marked er det i god skik og tro hvis de forstår sig på social relateret CSR. Del konklusion Der er en masse udredning af relevant materiale bag denne virksomhed. Digitaliseringen i forhold til deres nuværende webside kan kun forbedres, hvor bruger tilgang fra forskellige kulturmål skal vejes op i udviklingen af koncept. Dertil er der behov for at skabe et rum, der giver grobund for mere information og show, samt et med fokus på forbedring af den interne kommunikation mellem forhandlere og Liftup. Dertil kan marketing optimeres med nye tiltag der kan skabe flere taleemner i den interne og eksterne kommunikation. Med CSR planer, kan der for en virksomhed som Liftup iværksættes mange socialrelaterede aktiviteter. Det kan hjælpe dem igennem overgangen fra den eksisterende krise med udbedring af løftestyrken, samt leve op til nogle af de forventninger forbrugere og virksomheder i andre kulturer har til virksomheden 11

12 Idé 12

13 Idegenerering Fra analysen bliver det klart, at dette projekt skal tilgodese mange af interessenters behov. En webplatform vil ikke være nok til at servicere alle parter og end ikke nok til at skabe salg, da mange forbindelser skal plejes på et internationalt plan. Med et mindmap 20 bliver tankestregerne samlet i et enkelt univers, som bid for bid bliver sorteret ind i hvem der skal bruge hvilke ideer og hvornår de skal bruge dem. Mindmap er blevet et stjernemønster af format, fortaget i en fase efter udredning af analyse. Stisystemet er fremmandet af udsagn fra møder afviklet ved Liftup, samtaler der er blevet overhørt, logisk tankegang og kreativitet sat i spil. Ide Der skal udformes en visuel webside der fanger bruger i et univers fokuseret på showcases, med inspirerende designs og kombinations muligheder 21. Sektion om teknisk data og ydeevne nedprioriteres til valgfrie moduler, så de personer der kan drage nytte af denne info, nemt kan få den stillet til rådighed. Konstruktionstegninger skal være nemme for fagbrancher at hente, så dette vil ikke kræve login men være en service der giver bruger i situation, den nødvendige løsning de har brug for. Brugere på denne webside, vil i forvejen have en grund til at lægge et besøg her, hvilket er grunden til at præsentere løsningen så visuelt som muligt og imod brancherelaterede websider. midler stilles til rådighed der kan øge service når de repræsenterer Liftup. Liftups eksisterende academy, er et nyt skud på stammen. De fysisk afholdte oplæringskurser kan nemt suppleres med efterfølgende e-learningsprogrammer, der sikrer brugers viden og faglige niveau for kvalitet i deres arbejde. Supportmedarbejder bør kunne tilgå områder af ekstranettet når de er på en support opgave. Derfor bør der laves en app til når de er i felten. Denne app kan rumme forskellige fag områder, så det ikke er en nødvendighed at tilgå ekstranettet via browser, til trods for dets flere muligheder. Mangler support en tutorial i FAQ for udbedring af opgave, vil de gennem beskedsystem kunne fremsende problem direkte til Liftup, som kan udbedre kartotek med både problemet og svaret herpå. Dertil kan de eksisterende produkter forbedres med NFC chip, hvor der kan udformes en digital fjernbetjening der tillader brug af smartenhed som fjernbetjening i private og på offentlige steder. NFC kan også bruges som model for visning af advarselstavler som ovenikøbet giver Liftup mulighed for løbende udbedringer. Webside 3D app Ekstranet Support app Websiden kombineres med en 3D app der gennem augmented reality kan visualisere en kombinations lift, så denne kan ses fra alle vinkler i et omkringværende miljø. Denne kan med udvidet muligheder også bruges af sælgere når de er på kundebesøg. For at optimere salg, bør forhandler relationerne forbedres gennem et ekstranet. Her bliver forhandler mødt af en masse informationer, som kan hjælpe deres team til salg og service i hverdagen. Ekstranet bliver et knudepunkt for kommunikation med både salg og support, hvor Køber B2C / B2B Sælger Support Se bilag: Mindmap 21. Se Bilag: Skitse Lift panel advarselstarvle

14 Ide udvikling Ideer omsættes til funktioner, med en teori om hvad interessenter har brug for og hvornår. Dermed kommer der et system frem, der adskiller behov fra hinanden og gengiver projektemner i forskellige faggrupper. Med en webside bliver der en overgang til et ekstranet, som kræver et login for at beskytte data der ikke er relevant for uvedkommende. Generelt skal konceptet adskille registrerede bruger fra besøgende bruger, hvor behov for adgang til særlige områder skal beskyttes på både app s og ekstranet platform. Konceptet skal yderligere opmuntre til marketing der sætter Liftup i bedre lys, men også motivere forhandlerne til at igangsætte flere marketings kampagner. Brugen af fremtidens teknologier Udviklingen af betjeningspanel kan blive en omstændig affære, da mange protokoller skal opfyldes. For Sikkerhed omkring start og stop, skal være funktionsdygtig med stor præcision der kræver mange tests. Login Validation Warning Dertil skal der findes den rigtige løsning for indsamling og validering af bruger, hvor forskellige Login lande har organisationer for særlige brugergrupper, der er registreret på forskellig vis. Brugerne skal være godkendte som berettiget til brug af lifte installeret i offentlige rum, da Validation enheder ikke skal blive ramt af funktionsmæssig hærværk. Denne form for betjening giver bruger selvstændighed i hverdagen og minimere følelsen af at blive kategoriseret. En hindring i dette tilfælde er NFC på et internationalt plan, hvor turisme kan blive en hindring i registreringer. Warning NFC advarsels tavle, vil gøre enhederne mere diskrete med brugers mulighed for at hente advarsler og vejledninger for brug, der kan visualisere emnet gennem film, billeder eller på anden vis gøre det let tolkeligt. En ulempe kan være turisme, hvor der skal tænkes sprogbarriere ind i funktion. 14

15 Del progression Ideerne i dette projekt er mange og der er mange udviklingsprojekter der kan igangsættes for at skabe bedre brugerservice, som hjælper hver given bruger i den situation de må færdes i. Det bliver tydeligt at der i denne forretning altid er potentiale for udvikling af aktiviteter, hvad end det er digitalisering eller marketingmæssige kampagner der skal eksponeres. Derfor kan en udfordring blive en begrænsning i konceptudvikling, da mange forhold kan blive spændende arbejdsprocesser, men i sig selv være et større projekt. 15

16 Koncept 16

17 Det internationale pres med branding og profil på verdensmarkedet kræver en essens i Liftups gennerelle holdning og positur på medier og platforme. Med forhandlere i de første 30 lande er Liftup virkelig på vej ud over stepperne med deres firma, hvor planerne om at udvide til nye og større markeder er sat i værk. Det kræver en forståelse for design der strækker sig ud over landets grænser og tænker på beboers opfattelse i fjerne destinationer. Der bliver ikke udviklet nye revolutionerende metoder i dette setup. I stedet er en kombinationen af allerede eksisterende teknikker brugt på andre platforme, samlet i en løsning der passer til Liftups behov 22. Ved at lave en meget visuel side, med billeder der fortæller den enkelte historie i et givent scenarie, kan folk få øjnene op for hvor let adaptelig en lift som denne kan være. Med en blanding af billeder og filmsekvenser bliver det muligt at skabe liv der synliggøre de ellers usynlige lifte, der kommer i bevægelse med fade overgange 23. Infobokse med tekst er med til at lede historien over i et andet univers hvor bruger skal få lyst til at se forskellige cases og blive inspireret. Derfor er et pick n play tool også relevant for produktkombination, da det er brugers interaktion der skaber nye ideer. Kultur og design Med persuasive design i form af en udbygning med touchpoints der tilpasser sig brugeren, kan liftup tagge på forskellige søgekriterier der kan hjælpe til den internationale forståelse af stilart og smag 24. Ved at lade forhandlerne uploade billeder og fremsende tekst, kan Liftup samle historien til en sag i referencer, og være med til at inspirere andre læsere til at se, hvordan samme lift kan passe ind i forskellige miljøer. Brugertest Med en ideografisk brugertest er der fortaget brugertest på web ved Liftup, med udemærkelser om design forløb og præsentation, med manglende forståelse for pick n play fra en af deltagerne ved mødet. Hele konceptet er blevet testet på en bruger 25 i relation til målgruppe, som fandt systemet ganske brugervenligt og imponerende. Under test af de andre platforme blev der fundet mangel på funktioner som efterfølgende kunne udbedres. Ligeså blev koncept testet på en modsætning, hvor siderne virker logiske for de informationer der stilles til rådighed, og som kan være nødvendige for bruger i given situation Se bilag: 8 steps med reference til kilde: JB Fogg s 8 steps model 23. Kilde: This is service design thinking - progress 24. Kilde: Motiverende design kan ændre din adfærd af Marianne Lykke og Jette Hyldegård 25. Se bilag: Brugertest, sekvens, 8 steps 26. Kilde: This is design service thinking, side 132 & J. B. Fogg s 8 steps

18 Data og teknisk koncept med regler og rammer Udviklingen af det tekniske koncept med en database blevet samlingspunkt over en konceptløsning med de forskellige platformes sammenhæng. Uoverskueligt kan det virke, men da mange CMS systemer i dag også agere backends, kan moduler i Umbraco findes som plugins, eller kodes så det passer til en samlet løsning for Liftup. Platformen kan fortsat udvikles med flere aktiviteter ideer, hvor data kan trækkes sammen i en ny projekt kolonne. Det vil for hver ide der skal omsættes til en løsning koste meget i ressourcer for både tid, penge og engagement før under og efter projektets udvikling. I webdesign og ekstranet er der brugt meget gentagende design, for at skabe en ensartet dynamik henover platformene. Med opsætning af responsive disclosure, tekst inlay, thumbnail grid, pagination 27 og ensartet GUI er siderne betonede af mange fælles funktioner. Det skaber et moderne ekstranet, med bruger egnet indhold, hvor alt information er samlet i et usability design udfra et common sence sitemap. Med widgets på websiden er der skabt nogle call to action muligheder der bygges op med tags og cookies. Disse tags forefindes også diskret i tekstindhold, hvor bruger kan sortere i kategorier efter eget tag valg. På ekstranet er det målet at bruger selv kan klare en given opgave de bliver stillet overfor, hvor UI er designet til at pege dem i den ønskede retning de søger 28. Jura Da der på siden anvendes cookies der kan generere målrettet informationsmateriale via tags på reference historier, skal kunde oplyses om dette før cookie-data lagres på computer 29. Bruger skal på siden informeres om at handler ikke gennemføres til personer under 18 år og at generel salg og garanti er efter dansk lovgivning. Produkter patenteret skal kunne dokumenteres med ophavsret, da der formidles demonstrationstegninger under tekniske kategorier. Håndteringen af personfølsomdata skal overholdes i henhold til Persondatalovens gældende retningslinier 30. Yderligere bør der oplyses på siden, at garanti og levering er gældende efter dansk markedsføringslovgivning 31, hvor der under hver forhandlers egen profil er listet individuelle kreditaftaler og betingelser (kapitel 3, 12 Garanti, 13Prisoplysninger, 14 Kreditkøb, 15 Gebyrer og 16 Organiseret rabat). Dertil bør 1 om god skik være særligt gennemtrængende når Liftup s normsæt i værdier angives som Lidt mere end forventet Designing interfaces termer: 179, 206, side , Designing interfaces side Kilde: 30. Kilde: 31. Kilde:

19 www Liftup har købt sig til forskellige web adresser, hvor kun få af domænerne har været mulige at opdrive. Dertil har de købt alle flexstep.xx navne de har kunnet komme i nærheden af, hvor alle eksterne domæner peger på som er med sproglig valgmodul mellem dansk og engelsk. Betegnelsen Liftup bliver brugt som en religiøs term i mange engelsk talende lande, hvor det derfor vil være omstændigt at få fat i domæner, om end ikke også at omvende folks tankemønster. Derfor går Liftup i overvejelserne om at indtræde på det nordamerikanske marked med et nyt navn og brand identitet, der skal hænge sammen med konnotative forståelse for lift og design. Da godkendelserne for salg af lifte er meget omstændig i USA, vil der formentlig fortsat gå tid før de er klar til at erobre dette. Google program Websiden er en løsning fra 2008, udformet i et CMS system Liftup har svært ved at operere i. Selvom det ikke umiddelbart er muligt at finde kilden til analytics på deres webside, så har Liftup længe været bruger af Google analytics 31,5, med registrerede besøgende fra hele verden. Dog er websiden i dag ikke designet med et smukt layout der holder bruger på stedet men er en flygtig overgang tilbage til google. Rygtet om Liftup er spredt gennem medier og mund til mund. Der købes SEM kampagner med Google adwords, hvor søgeord på Lift er et tag der får henviser til EasyLift i produktsortimentet. Add er i sig selv ringe udført med misvisende tekst, der lister op irrelevante tags. Der kunne skabes bedre og mere korrekt udformede kampagner, ved at tagge på søgeord bruger i situation vil bruge. Der kunne udformes en mere sigende tekst der bedre fortæller historien om produktet om end ikke også sandheden. Liftup har grundprodukter og dertil har de et udvalg af kombinationsmuligheder i farver og størrelser og ikke flere modeller. Google analytics er nu også blevet påvirket af henvisninger herigennem. FlexStep er deres kerneprodukt og på dette produkt er der god SEO, hvor der på therapy, Stolelift, HDN, Easylift og Liftup er et lavt rangeret resultat. E-Learning Liftup Academy er en ny måde at nå forhandlerne på, hvor mindre udbedringer af de eksisterende produkter, nemt kan opdateres med små quick-learn kurser, der med efterfølgende test spørgsmål, sikrer medarbejdernes viden. Det er væsentligt for Liftup at deres samarbejdspartnere har den fornødne viden, når de skal sælge og servicere på de enkelte produkter. Og det stiller krav til forhandlerne om at de engagerer sig i sortimentets forskellige aspekter, ved at tage certificering, for efterfølgende at kunne finde svar i FAQ. Den digitale læring er en efterfølgende del af det fysiske afholdte Liftup introkursus, som er en obligatorisk del af det og være forhandler. Nyregistrerede brugere indkaldes til lejlighedvis afholdte kurser, hvorefter deres e-træningsprogram sættes i gang på lige vilkår som med andre brugere af systemet c. Acadamy vil være omdrejningspunktet for forhandlernes certificering. Med E-learningsprogammer, kan Liftup styrke sine forhandlers og deres medarbejderes viden og faglige niveau, gennem step-by-step progammer der illustrere en problemstilling og efterfølgende stiller bruger overfor at løse den med sin nyligt lærte viden. I Academy forum vil alt Læringsinstitution være samlet, hvor webinar er en online skoling til modsætning af Seminar der er et fysisk projektforløb der afholdes på årlig basis i Liftup s lokaler. Nye medarbejdere bliver sendt på et opstarts kursus ved Liftup, hvorefter de kobles på udbedrende kurser alt efter faggruppe. Med e-learningsprogram for alle parter, vil Liftup kunne optimere kvaliteten i service hos køber, da alle parter er indforstået med produkterne fysiske sammenhæng og krav. Forhandlere rådes også til at lave deres egne kundeorienterede supportprogrammer, der sørger for årlige serviceeftersyn og sikkerhedsvurdering ,5 Se bilag Google 32 Se bilag SMART læringsmodel 33. Kilde: There s a S.M.A.R.T. way to write management s goals and objectives af George T. Doran

20 CSR Liftup har hidtil kørt en dogmatisk CSR politik, hvor de fokuserer på at øge omsætning og udvide virksomheden med flere medarbejdere. Dette er ikke et område eller begreb Liftup har lagt nogen form for tanke i, selvom de for enkelte mennesker bringer en indkomst og skaber velfærd. De kan bryste sig af at være modtager af Børsens Gazelle pris tre år i træk, og har brugt udmærkelsen i deres mail signatur og generel profilering, uden at give prisen en fortælling i deres marketing. Rent brancherelevant er det også en consum kedelig historieværdi, da der ikke er nogen form uselvisk handling bag, hvor de med social relateret CSR kunne vinde meget mere værdi overfor både consum og business 34. Interessent defination Der er flere kernegrupper som er interessante for Liftup. I en slutbruger gruppe samles personer med handicap forsaget af en ulykke og en senior generation ramt af tidens tørn 35. Disse private mennesker lader sig ofte influere af pårørende, der har en form for dagligt tilhørsforhold til personen. Gennem kommunen kan private personer der rammes af nedsat funktionsdygtighed få bevillinger til udbedring af eget hjem. Ofte er det hjemmeplejen der har en tilgang til systemet og arrangere yderligere tiltag der kan forbedre den impliceredes levevilkår. Dertil er der en stor business flade, hvor fagfolk fra byggebranchen kan møde udfordrende opgaver med at skabe tilgængelighed. Denne faggruppe vil altid være aktiv i søgen efter løsninger for en given case, hvortil de kan have afsmittende effekt på en øget omsætning. Lifup har yderligere set et potentiale i at henvende sig til offentlige institutioner og kirker med videre, der anses som bevaringsværdige byggerier. Med kampagner der illustrere design og æstetik for implementering af lift, er de første installationer blevet sat ind. Det er en langsommelig proces at arbejde med denne gruppe, da mange problemstillinger skal i gennem flere evalueringsrunder og dertil bud indskrænkelse for løsning af opgave. Den største interessent gruppe der giver Liftup mening som brand er forhandlerne. Forhandlernes distribution af Liftup produkter, skaber interesse fra et internationalt perspektiv. Deres Forhandlerrolle er ligesom Liftup s distributionskanal til konsum og byg, hvortil at Liftups digitale brugerplatforme skal servicere forhandlere på et internationalt plan, ved at hjælpe deres brugere til at træffe den rette lift afgørelse. I lande hvor der ikke er en distributør er Liftup så serviceminded at de tilbyder salg til slutbrugeren, ved henvendelse om privat aftale. Dog vil de arbejde ihærdigt på at finde en distributør i regionen, for efterfølgende at kunne servicere lifteservice. Deres udvalgte forhandlere skal på en eller anden måde have en brancherelation for at kunne blive godkendt som distributør, samt have en størrelse hvor de har en interesse i at deltage i Liftup Acadamy for viden om service tekniske data og knowhow om produkter og salgsmetoder. Slutbrugerne skal dermed fritages for alt service. Interessenterne bruges til at definere personas, der skal være Liftup s fremadrettede værktøj for udvikling af kampagner. Personas udarbejdes efter de forskellige kerne grupper, hvor disse skal afspejle et billede af hvordan brugers tilgang til informationer skal mødes 36. PR og markedsføring På nuværende tidpunkt udnytter liftup ikke mange muligheder for at eksponere sig. Af og til kommer der en konkurrence med posten de så lyster at deltage i, men ellers gør de ikke meget for at skabe den gode historie. Med alle de forestående aktiviteter som udvikling af webside, er det også en mulighed for at igangsætte handlingsplaner der kan få Liftup brand spredt. Et Aktivt CSR program kan løbende give firmaet noget at skrive om og ikke mindst, noget for medierne at følge Kilde: Social ansvarlighed af Helene Tølbøll & Peter Neergaard, Siderne Se bilag: Interessent defination 36. Kilde: International Markedsføring side 33, 34, 36

KONXION PROCESRAPPORT

KONXION PROCESRAPPORT FORSIDE KONXION PROCESRAPPORT Titelblad Projekttitel: PBA E-konceptudvikling 2014 Uddannelsessted: University College Nordjylland, Sofiendalsvej Klasse: ekoa0913 Semester: 3. semesster Vejleder: Malene

Læs mere

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekt URL: www.linkmeup.dk

Projekt URL: www.linkmeup.dk Vejledere: Ditlev vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely Marc Kluge Merethe Lindemann Morten Rold Projekt URL: www.linkmeup.dk 1. Indledning.

Læs mere

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK.

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK. Projekt titel: Sommerens store dille Projekt navn: X-fly eventsite URL: http://cph47.webkn.dk/xfly5/index.html Gruppe medlemmer: Lasse Bruun Overgaard, www.lbodesign.dk/... Mark Halding, http://haldingweb.dk/...

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

Introduktion...4 Vurdering af segmentet...7 Vurdering af branchen...7 Vurdering af makro-miljø...7 Konklusion (Afgrænsning)...8. Metode...

Introduktion...4 Vurdering af segmentet...7 Vurdering af branchen...7 Vurdering af makro-miljø...7 Konklusion (Afgrænsning)...8. Metode... 28. a pr i l 2014 Gr oup43 Er hv er v s a k a demi L i l l ebæl t-mmdodens e Mot i v at i on-mot i on S undhe d Pr oj ek t del t a ger e: Mi k i Hendr i k s en J a s perl y l l of fni el s en J es perager

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka 59.764 anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

Det er vigtigere end nogensinde med en. stærk brand story. til at samle virksomheden

Det er vigtigere end nogensinde med en. stærk brand story. til at samle virksomheden Det er vigtigere end nogensinde med en stærk brand story til at samle virksomheden Antallet af kanaler, medier, kundesegmenter og interessenter er eksploderet En stærk brand story har aldrig været vigtigere

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Vedvarende energi Link til landingpage: www.melh.dk/kompan/index.html

Vedvarende energi Link til landingpage: www.melh.dk/kompan/index.html Eksamensprojekt 2. semester maj-juni 2014 Multimediedesigner Vedvarende energi Link til landingpage: www.melh.dk/kompan/index.html Anslag: 72.013 Vejledere: Frederik Tang og Thomas Hartmann Gruppe B1 -

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek RESUMÉ Vejle Bibliotek stiller forskellige e-ressourcer til rådighed for deres brugere, men e-ressourcerne bliver ikke benyttet i så udstrakt grad som ønsket. Derfor ønskede Vejle Bibliotek en formidlingsindsats

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy 2 Abstract Toms and the end of chocolate - a new business strategy In recent years there has been an increased focus from the consumers on the whereabouts of our products. This has meant a demand for socially

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO 2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi Pilot projekt 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO INLEDNING 03 Indledning Afgrænsninger 04 Formål Problemformulering

Læs mere