Opgave af Christina Weiling Sørensen Ekoncept UCN PBA December 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave af Christina Weiling Sørensen Ekoncept UCN PBA December 2013"

Transkript

1 Rapport

2 Opgave af Christina Weiling Sørensen Ekoncept UCN PBA December

3 Indholdsfortegnelse Side AFKLARING Situation 4 Problemfelt 4 Formålsbeskrivelse 5 Projektmål 5 Problemformulering 5 Projektstyring 6 Metode 6 Afgrænsning 6 IDE Indledning 8 Parameter-mix 8 Brandstrategi 8 Målgruppe segmentering 9 Emperi 9 Konkurrenter 9 Blue ocean stratedy 9 Positionering 10 Generelt 10 Virksomhedskultur 11 Side Del konklussion 11 Idegenerering 13 idé 13 Idé udvikling 14 Brugen af fremtidens teknologier 14 KONCEPT Kultur og design 17 Brugertest 17 Data og teknisk koncept med regler og rammer 18 Jura 18 www 19 Google program 19 E-learning 19 CSR 20 Interessent defination 20 PR og markedsføring 20 Konklusion 21 Refleksion 21 Kildeliste 22 Anslag: modeller og designbeskrivelser 3

4 Liftup A/S leverer liftesystemer, der tilgodeser personer med handicap s behov for at komme over højde forskelle. Formålet for Liftup er at forme integrerede løsninger, der passer ind i det omgivende miljø, så installationerne ikke syner af et hjælpemiddel, og samtidigt kan placeres steder, hvor der på nuværende tidspunkt er niveau spring. Virksomheden arbejder konstant på at udvikle de nuværende produkter, udvikle nye eller indgå samarbejde med relevante parter, der kan styrke brand og udvide deres produktsortiment. Situationen Liftup har gennem længere tid arbejdet på et haltende projekt, med optimering af webside og digitale tiltag. Flere gange er de blevet skuffet af udbyder, hvortil de nu vælger at viske tavlen ren, for at udvikle den helt rigtige løsning der skal optimere salg og service, samt give mening for de enkelte brugere. Med Liftup s forskellige salgskanaler, er der et internationalt samarbejde med forhandlere, hvor de nationalt står for salg til kommuner, byggebranchen og direkte til slutbrugeren. Problemfelt Der mangler et e-koncept der kan optimere procedurer og struktur i virksomheden. Det bør gøres muligt at styrke kommunikation og informationsdeling mellem eksisterende forhandlere og Liftup, og samtidig skabe muligheder for at servicere forskellige interessentgrupper med relevant information og inspirere slutbrugere til køb. Attraktionen omkring produkterne skal skabe interesse for deling blandt B2C s sociale relationer og skabe interesse for købsaftaler med nye potentielle forhandlere, som ønsker at være en del af Liftup enheden. Engagementet i Liftup s tiltag for udvikling af web er til stadighed eksisterende. De ønsker en vel profilleret webplaftform med låste muligheder der kun kan tilgåes med login. De har ingen interesse i at se hvad der købes ved et firma, og har ingen interesse i at blive sat i skabelon, hvilket er grunden til samarbejde med en e-konceptudvikler 1 og JCD. I hverdagen står Liftup ligeså til rådighed for service og support, hvor de vejleder deres forhandleres serviceteknikkere i reparationer og implementering af lifte. Dette foregår på tværs af sprog og tekniskforståelse, som dagligt kan give nogle udfordringer. Til sammenhæng kan forvirring opstå omkring den givne serviceteknikkers viden efter deltagelse på kursus i Liftup s fysiske rammer, hvor certificering uddeles for fremmøde. Dertil er kommunikation med forhandlerne i dag kun eksisterende på mail, hvor koordinationen af kommunikation og pleje, med gennerelle nyheder, fremsendelse af markedsføring materiale og mindre statements deles gennem en fælles udsendelse. Udregning af priser og udlejning af demostativer oprettes i interne arkivark som outlook og excel, hvor en manuel procesdure kræver gentagne behandling for at være indskrevet i alle kartoteker Se bilag 1 - Samarbejdsaftale

5 Formålsbeskrivelse Gennem et e-koncept kan Liftup få en struktureret digitalisering der samler deres egen og kundernes interesse omkring en webside, i et forum eller anden aktion der i sidste ende kan skabe mere værdi for virksomheden. Rammerne for et sådanne forløb er en udspringer af Liftups i forvejen eksisterende aktiviteter, hvor der kunne udvikles et online forhandler program med et kommunikationsnetværk, som udviklingsafdelingen kan bruge i afgørende faser af et projekt eller spæde til med nye ideer og vinkler på samme. Det kan også være et sted for adspredelse af nyheder, aktiviteter i Liftup og overlevering af generelle statusopdateringer der kan være informationsgivende i virksomheden. Ligeså bør der tænkes over et akademy program, der kan skabe en garanti for certificeringen af servicetekniker og forhandlernes indlæring, samt en tilknytning til et efterfølgende opdaterende program, med et kartotek hvor tutorials og FAQ der hjælper dem i felten. De skal samtidig kunne interagere med nye problemstillinger og faglig relevant viden, på en måde hvor andre eksterne forhandlere ikke modtager info, da dette kan bygges ind i vidensbanken FAQ. Yderligere bør det være muligt for slutbrugere og fagfolk at finde denne innovative virksomhed, og at digitaliseringen af denne er så inspirerende at den øger aktiviteten og skaber et salgsboom. Projektmål Der skal skabes et koncept med interesse og opmærksomhed fra bruger, for Liftup som brand. Løsning præsenteres visuelt med et grafisk frontend og et dertilhørende backend koncept der illustrerer sammenhæng og opbygning. Der arbejdes med: e-design; der skal udvikles IA og GUI, baseret på teori og resultat e-kommunikation; servicen til forhandlere kan forbedres gennem et extranet, der kan være samlingspunkt for kommunikation mellem Liftup, forhandlere og andre givne parter. e-medieproduktion; med et academy projekt, bygges der en base for tutorials sekvenser der skal spille sammen med FAQ, under et e-leaningsprogram der skal understøtte deltager certificering. Rapporten udformes som en progression over forløb med idéproces, samt analyse og teori, hvor konceptbeskrivelsen kun indeholder resultater på løsning. Problemformulering Hvordan udformes et online strategisk koncept for LiftUp der eksternt og internt i virksomheden er med til at skabe forbedret kommunikation samt øget vækst? 5

6 Projektstyring Til udformning af dette koncept vil projektstyringsværktøjet SCRUM 2 være det fortrukne, hvor det synligt illustrere et projekts udvikling og løbende giver sejrs fornemmelser over opgaves udvikling. Projektets faser inddeles i sprints, med opgave poster der defineres for hver milepæl der er afsluttet. Ligeså vil der være en reminder tavle der blot skal huske delpunkter for fremadrettede opgaver, så disse ikke overses. En fordel ved Scrum er muligheden for at kunne udbedre og styrke allerede udførte opgaver, da det er tilladt at tilpasse indhold efter yderligere indsamling emperi. Web projektet vil blive suppleret op med et Gantt 3 diagram, der skal visualisere udvikling for konceptet i faserne: analyse og udvikling. Her bliver alle sprints opgaverne plottet ind og de vil illustrere det samlede overblik for at få projektet i mål. Metode Med forskellige analyseværktøjer vil der blive forsket på virksomhedens nutidige position og gennem konceptbeskrivelsen afsløre det fremtidige e-koncept i form af løsninger der senere vil kunne blive tilpasset af virksomheden i praksis. Gennem statistikker, artikler og virksomhedens eget materiale, udarbejdes emperi som en dokumentarisk dataindsamling. Der vil blive målt på virksomheder der operere i samme felt for at opnå en position og en know-how omkring branchens generelle profilering. Dertil fortages en kvalitativ brugerundersøgelse af personer fra interessentgrupper der kan bidrage med viden, som kan have værdi for udviklingen af de digitale løsninger, hvor dette kombineres med fantasi, viden og erfaring indhentet fra tidens berørte medie flader. Upartisk er interne situationer blevet observeret. Flere situationer i huset har været værdiskabende for en idé der kan omsættes til en digital løsning. Hændelser som spontant er opstået, har skabt problemstillinger der efterfølgende er blevet subjektivt kommunikeret for at udbygge viden. Projektet skal opbygges i produkt afsnit for hvordan et fuldt e-koncept kan tage sig ud, med henblik på at Liftup kan bruge det hele eller bidder af det til implementering af aktuelle løsninger. Afgrænsning Der vil kunne være enkelte sider og funktioner der mangler i konceptets visuelle design. Det må derfor være op til læser at forholde sig til, en sammenligning af løsning gennem andre sider, hvor grid vil være genbrugt. Der vil i dette projekt ikke blive udarbejdet et intranet for Liftups interne kommunikation og kultur. Der vil ikke være nogen økonomisk redegørelse da tilbud på webdel og ekstranet funktioner udføres på baggrund af indhentet tilbud fra JCD. Tilbud skal fortsat indhentes hvis produkter går udover rammerne for prisaftale Se Bilag: Scrum 3. Se Bilag: Gantt

7 Analyse 7

8 Indledning Liftup A/S er en innovations virksomhed der har fundet sin niche i lifteløsninger i en branche indenfor velfærdsteknologi. Liftup er drevet af opfindertyper og arbejder løbende på at udvikle produkter og installationer, der forbedre livskvaliteten for nogle af de brugere der lever med et handicap. Installationerne skal efterleve et krav om at kunne tilpasses i design og dernæst være nemt at implementere. Liftup 4 har den seneste tid erfaret, at kvaliteten på liftenes løfteevne samt skader fra naturens elementer, har påvirket deres salg i flere regioner. Derfor har virksomheden sat hårdt ind for at finde løsning på at styrke løfteevnen og forbedre den ellers rustfrie kvalitet. Til trods for det har virksomheden haft rivende succes og udvider løbende med flere medarbejder, der skal servicere et stadig voksende forhandlernetværk. Strategien i huset er at Danmark er testland for lanchering af nyheder, så risiko for eksterne trusler der kan have indflydelse på Liftups eksistens minimeres 5. Virksomheden er bestående af 1x60% og 2x20% indehaverfordeing med en bestyrelse på 3 personer og en upartisk aktionær, som løbende stiller krav til organisationen. Det tvinger Liftup til at reagere på strategier, produkt udvikling og fremtidsperspektivet. Liftup har ikke altid prioriteret forskellige marketingskanaler og har i 2013 brugt tid på at iværksætte directmail kampagner og deltage på messer der skal forbedre muligheden for omtale og skabe salg. Parameter-mix Liftup leverer en skræddersyet løsning i deres produktserie, FlexStep, EasyLift, Therapy og HDN, som giver kunden muligheder for at implementere en adaptisk lift ind i det givne miljø. Med en købsaftale for danske kunder, kan Liftup tilbyde forskellige serviceniveauer efter kundens tolerance, hvor drift af enhed efter de 2 garanti år er op til kundens servicebetingelser 6. På de internationale køb, er der ligeså 2 års garanti på produktet, hvoraf forhandlerne ifølge aftale har ladet sig uddanne ved Liftup Acadamy og dermed tilbyder autoriseret support til deres kunder. Alt efter segment har hver køber sin egen særdelte købsaftale, hvor en ratingliste kan være med til at forbedre vilkårerne for nogle parter. Priserne på produkterne er variable, da løsningerne bliver skabt forskelligt på mål og materiale valg. Dog er der i Liftup en prispolitik for at kunderne bliver tilbudt en ensartet rabatordning, og at denne kan suppleres op med en ekstra serviceaftale 7. Brandstrategi Liftup har på nuværende tidspunkt udarbejdet en brandstrategi, med en dertilhørende designmanual, der rammer profilen ind for brug af logo, produktnavne og slogan: equal opportunities. Der har i Liftup været indpræget en mission og vision 8, som er strategien for Liftups gøremål og sigtekorn for udfoldelse. Fremadrettet skal det være i Liftups interesse at instruere forhandlere i brugen af logo, produktnavne og materiale fremsendt af Liftup og ikke mindst regelsæt for kundernes egen fotos med Liftup produkter og standarder på det internationale marked Se bilag: SWOT 5. Kilde: International Markedsføring side Se bilag: Parametermix 7. Kilde: International Markedsføring side Se bilag: Vision, mission og værdier

9 Målgruppe segmentering Liftup har 3 forskellige segmenter af kundekredse 9. Den ene er B2C i Danmark hvor almene borgere med mulighed for støtte fra det offentlige, kan få installeret en lift der skal forbedre deres levevilkår. Dertil har Liftup købere indenfor både byggeri og institutioner, som skal tilpasse bygninger til den type brugere der besidder en form for gangbesværet handicap. Ydermere er der forhandlerne på det internationale marked, der afsætter produkterne gennem deres allerede etablerede distributionskanal. Deres kunder er defineret som på det danske marked, værende private, institutioner og byggefags kyndige 10. Emperi En undersøgelse udført for DST i 2002 angiver at den samlede gruppe mennesker der er ramt af helbredsproblemer eller handicap er angivet til personer i alderen år 11. Ud af denne gruppe er i en kategori med skavanker der danner brugergruppe for Liftup. Men desværre er de implicerede bruger sjældent selv i stand til at tage afgørende beslutninger om behovet for tilgængelighed, hvor de er afhængige er pårørende der kan skildre deres behov og hjælpe dem på vej mod en løsning. Nutidens brug af digitale enheder er blevet hverdag for de fleste og er i høj grad også blevet tilgængeligt for den ældre generation, der trinvis bliver bedre til at forstå sig på de moderne muligheder og udnytte dem i dagligdagen. Konkurrenter Der er en del producenter og distributører at lifte på det globale marked. Enkelte af spillerne 12 er i direkte konkurrence på produkter, hvor Liftup gør sig sårbarer i konkurrencen om unikum. Æstetikken vedrørende løsningerne er særlige i det omfang at de er skabt til at tilpasse sig et givent miljø, og at løsningen kan customizes til enkelte situation. Måden Liftup vækster i deres forretningsstrategi er gennem fokuseret differentiering, ved at betjene en smal målgruppe med et unikt produkt 13. Deres rødfelts konkurrenter arbejder på nogle af de tilsvarende løsninger mod den samme vision, hvilket giver liftup en fordel i en patenteret løsning der sikre dem en produktfordel i et meget snævert marked. Blue ocean strategy Liftup differentierer sig på en patenteret løsning, der har gjort det muligt at skabe sig en nicheforretning 14. Beskyttelse af den tekniske udformning er ligeså med til at minimere risici for kopiering, hvor deres fortsatte vision er at udvikle eller opkøbe løsninger, i filosofien om at udvikle velfærdsteknologi i kvalitet og smagsmæssig individuel kombinationsdesign, som mindst muligt får bruger til at føle sig inddelt i kategori. Ved at arbejde for et bedre socialmiljø gennem ekstranet, kan forhandlernetværket være med til at skabe familierelationer via loyalitet i indflydelse og de forskellige lærings aktiviteter 15. Med moderne teknologi bliver op mod 90 % fostre med abnormaliteter fjernet med abort. Det er med til at sænke statistikken for personer med medfødt handicap, hvilket ikke vil komme til at påvirke Liftups forretning, da behovet for tilgængelighed vil blive større i takt med at den moderne mand er blevet gennemsnitligt ældre og der til stadighed er personer der bliver ramt af handicap Se bilag: Målgrupper 10. Kilde: International Markedsføring side 356 & Se bilag: Emperi + Mappe samt kilder henvist i kildeliste 12. Se bilag: Konkurrent opdeling 13. Kilde: International markedsføring side Se bilag: Blue Ocean Strategy lærred og 4 action framework 15. Kilde: International markedsføring side 112

10 Positionering Firmaer i konkurrentanalysen er relevante for Liftups fremadrettede position 16, med ønske om at udvide til flere lande. Tiltrods for at nogle virksomheder har et stort marked i et enkelt land, så betegnes de som små på det internationale marked. Et kendetegn er ensartet for mange af profilerne med funktionsdygtige maskiner, uden omtanke for æstetik, hvor lifte kommer til at syne kluntede i miljø. Mange af de firmaer der producerer lifte har ligeså forhandlere eller detailled i andre lande, hvor de står for installation af slutproduktet. Enkelte af dem er gode til at gøre nogle initiativer for at skabe rammer om produkterne, således af de bliver en del af omgivelserne, dog er processen om installationen meget omstændig grundet dets tekniske færdigheder. Dertil er der flere af firmaerne der har en stor kendskabsgrad grundet deres brede sortiment. Sammenligningen for Liftup ligger hos firmaer som arbejder på samme marked og har fået en forståelse for at tilpasse enkelte produkter i deres sortiment til det omkringværende miljø. Liftup er dermed stadig førende i løsninger der i design og funktion kan leve op til kravet om interiørmæssig integration for mindre installationer, med fortsat indflydelse på internationale marked 17. Generelt I dag har Liftup sat gang i forskellige aktiviteter der skal forbedre salget, da de har et budgetteret salgstal de skal nå i Derfor er der sat fokus på messeudfoldelser 18 i aktivitetsplanen for året 2013, med Carefestival, Sep. i Fredericia, en ny forbrugermesse om velfærdsteknologi. Interlift, Okt, Augsburg DE, international branchemesse for lifte og elevatorløsninger og Helth- Rehab, maj 14. København, forretningsorienteret messe for velfærdsteknologi med besøg fra consum. Dertil er der lagt pres på salgsteamet, der arbejder på nursing af nationale og internationale forhold, hvor sidste skud på stammen har resulteret i at igangsætte en SEM kampagne på det engelske marked, der skal munde ud i et salgsboom. Dette er som følge af et møde afholdt i efteråret, med intention om af lave et bedre samarbejde mellem forhandlerne ved at lave en regionsopdelt adfærd for den efterfølgende support. Hvis dette giver et godt afkast er Liftup villige til at sætte gang i flere SEM kampagner i andre lande. Ligeså har de målrettet en salgskampagne for kirker, med tilgængelighed i bevaringsværdigebyggerier hvor der vægtes højt på design og æstetik når en lift skal implementeres. Yderligere deltager de i regelmæssige konkurrencer, som senest blev afholdt i arkitektur forum, med fokus på tilgængelighed i bylivet et internationalt projekt. Dertil er Liftup i færd med at udforme en Brandstrategi 19, for hvordan forhandlere skal bruge Liftup og produktnavne, med rammer for visualisering af produkter og grafik. Derfor arbejder de på at udforme et regelsæt for forhandlernes brug af materiale der vedrører Liftup og sortiment Se bilag: Positionering 17. Kilde: International markedsføring side Se bilag: Messe 19. Se bilag: Forhandlerpakke + brandstrategi

11 Virksomhedskultur Liftup er i dag brugere af den dogmatiske skole, hvor de fokuserer på at tjene penge og skabe flere arbejdspladser og derigennem øge vækst og indkomst. Det er ikke en skala de markedsfører sig for og er ikke det mindste bekendt med termen heraf. Fordi Liftup operere på international plan, kan der være nogle indforståede pålagte krav til producenten om at tage et socialt ansvar. Særligt ser man i USA, at en del virksomheder er nødsaget til at støtte velgørende formål, for at opretholde god etikette. Og da Liftup arbejder på at komme ind på både det amerikanske og canadiske marked er det i god skik og tro hvis de forstår sig på social relateret CSR. Del konklusion Der er en masse udredning af relevant materiale bag denne virksomhed. Digitaliseringen i forhold til deres nuværende webside kan kun forbedres, hvor bruger tilgang fra forskellige kulturmål skal vejes op i udviklingen af koncept. Dertil er der behov for at skabe et rum, der giver grobund for mere information og show, samt et med fokus på forbedring af den interne kommunikation mellem forhandlere og Liftup. Dertil kan marketing optimeres med nye tiltag der kan skabe flere taleemner i den interne og eksterne kommunikation. Med CSR planer, kan der for en virksomhed som Liftup iværksættes mange socialrelaterede aktiviteter. Det kan hjælpe dem igennem overgangen fra den eksisterende krise med udbedring af løftestyrken, samt leve op til nogle af de forventninger forbrugere og virksomheder i andre kulturer har til virksomheden 11

12 Idé 12

13 Idegenerering Fra analysen bliver det klart, at dette projekt skal tilgodese mange af interessenters behov. En webplatform vil ikke være nok til at servicere alle parter og end ikke nok til at skabe salg, da mange forbindelser skal plejes på et internationalt plan. Med et mindmap 20 bliver tankestregerne samlet i et enkelt univers, som bid for bid bliver sorteret ind i hvem der skal bruge hvilke ideer og hvornår de skal bruge dem. Mindmap er blevet et stjernemønster af format, fortaget i en fase efter udredning af analyse. Stisystemet er fremmandet af udsagn fra møder afviklet ved Liftup, samtaler der er blevet overhørt, logisk tankegang og kreativitet sat i spil. Ide Der skal udformes en visuel webside der fanger bruger i et univers fokuseret på showcases, med inspirerende designs og kombinations muligheder 21. Sektion om teknisk data og ydeevne nedprioriteres til valgfrie moduler, så de personer der kan drage nytte af denne info, nemt kan få den stillet til rådighed. Konstruktionstegninger skal være nemme for fagbrancher at hente, så dette vil ikke kræve login men være en service der giver bruger i situation, den nødvendige løsning de har brug for. Brugere på denne webside, vil i forvejen have en grund til at lægge et besøg her, hvilket er grunden til at præsentere løsningen så visuelt som muligt og imod brancherelaterede websider. midler stilles til rådighed der kan øge service når de repræsenterer Liftup. Liftups eksisterende academy, er et nyt skud på stammen. De fysisk afholdte oplæringskurser kan nemt suppleres med efterfølgende e-learningsprogrammer, der sikrer brugers viden og faglige niveau for kvalitet i deres arbejde. Supportmedarbejder bør kunne tilgå områder af ekstranettet når de er på en support opgave. Derfor bør der laves en app til når de er i felten. Denne app kan rumme forskellige fag områder, så det ikke er en nødvendighed at tilgå ekstranettet via browser, til trods for dets flere muligheder. Mangler support en tutorial i FAQ for udbedring af opgave, vil de gennem beskedsystem kunne fremsende problem direkte til Liftup, som kan udbedre kartotek med både problemet og svaret herpå. Dertil kan de eksisterende produkter forbedres med NFC chip, hvor der kan udformes en digital fjernbetjening der tillader brug af smartenhed som fjernbetjening i private og på offentlige steder. NFC kan også bruges som model for visning af advarselstavler som ovenikøbet giver Liftup mulighed for løbende udbedringer. Webside 3D app Ekstranet Support app Websiden kombineres med en 3D app der gennem augmented reality kan visualisere en kombinations lift, så denne kan ses fra alle vinkler i et omkringværende miljø. Denne kan med udvidet muligheder også bruges af sælgere når de er på kundebesøg. For at optimere salg, bør forhandler relationerne forbedres gennem et ekstranet. Her bliver forhandler mødt af en masse informationer, som kan hjælpe deres team til salg og service i hverdagen. Ekstranet bliver et knudepunkt for kommunikation med både salg og support, hvor Køber B2C / B2B Sælger Support Se bilag: Mindmap 21. Se Bilag: Skitse Lift panel advarselstarvle

14 Ide udvikling Ideer omsættes til funktioner, med en teori om hvad interessenter har brug for og hvornår. Dermed kommer der et system frem, der adskiller behov fra hinanden og gengiver projektemner i forskellige faggrupper. Med en webside bliver der en overgang til et ekstranet, som kræver et login for at beskytte data der ikke er relevant for uvedkommende. Generelt skal konceptet adskille registrerede bruger fra besøgende bruger, hvor behov for adgang til særlige områder skal beskyttes på både app s og ekstranet platform. Konceptet skal yderligere opmuntre til marketing der sætter Liftup i bedre lys, men også motivere forhandlerne til at igangsætte flere marketings kampagner. Brugen af fremtidens teknologier Udviklingen af betjeningspanel kan blive en omstændig affære, da mange protokoller skal opfyldes. For Sikkerhed omkring start og stop, skal være funktionsdygtig med stor præcision der kræver mange tests. Login Validation Warning Dertil skal der findes den rigtige løsning for indsamling og validering af bruger, hvor forskellige Login lande har organisationer for særlige brugergrupper, der er registreret på forskellig vis. Brugerne skal være godkendte som berettiget til brug af lifte installeret i offentlige rum, da Validation enheder ikke skal blive ramt af funktionsmæssig hærværk. Denne form for betjening giver bruger selvstændighed i hverdagen og minimere følelsen af at blive kategoriseret. En hindring i dette tilfælde er NFC på et internationalt plan, hvor turisme kan blive en hindring i registreringer. Warning NFC advarsels tavle, vil gøre enhederne mere diskrete med brugers mulighed for at hente advarsler og vejledninger for brug, der kan visualisere emnet gennem film, billeder eller på anden vis gøre det let tolkeligt. En ulempe kan være turisme, hvor der skal tænkes sprogbarriere ind i funktion. 14

15 Del progression Ideerne i dette projekt er mange og der er mange udviklingsprojekter der kan igangsættes for at skabe bedre brugerservice, som hjælper hver given bruger i den situation de må færdes i. Det bliver tydeligt at der i denne forretning altid er potentiale for udvikling af aktiviteter, hvad end det er digitalisering eller marketingmæssige kampagner der skal eksponeres. Derfor kan en udfordring blive en begrænsning i konceptudvikling, da mange forhold kan blive spændende arbejdsprocesser, men i sig selv være et større projekt. 15

16 Koncept 16

17 Det internationale pres med branding og profil på verdensmarkedet kræver en essens i Liftups gennerelle holdning og positur på medier og platforme. Med forhandlere i de første 30 lande er Liftup virkelig på vej ud over stepperne med deres firma, hvor planerne om at udvide til nye og større markeder er sat i værk. Det kræver en forståelse for design der strækker sig ud over landets grænser og tænker på beboers opfattelse i fjerne destinationer. Der bliver ikke udviklet nye revolutionerende metoder i dette setup. I stedet er en kombinationen af allerede eksisterende teknikker brugt på andre platforme, samlet i en løsning der passer til Liftups behov 22. Ved at lave en meget visuel side, med billeder der fortæller den enkelte historie i et givent scenarie, kan folk få øjnene op for hvor let adaptelig en lift som denne kan være. Med en blanding af billeder og filmsekvenser bliver det muligt at skabe liv der synliggøre de ellers usynlige lifte, der kommer i bevægelse med fade overgange 23. Infobokse med tekst er med til at lede historien over i et andet univers hvor bruger skal få lyst til at se forskellige cases og blive inspireret. Derfor er et pick n play tool også relevant for produktkombination, da det er brugers interaktion der skaber nye ideer. Kultur og design Med persuasive design i form af en udbygning med touchpoints der tilpasser sig brugeren, kan liftup tagge på forskellige søgekriterier der kan hjælpe til den internationale forståelse af stilart og smag 24. Ved at lade forhandlerne uploade billeder og fremsende tekst, kan Liftup samle historien til en sag i referencer, og være med til at inspirere andre læsere til at se, hvordan samme lift kan passe ind i forskellige miljøer. Brugertest Med en ideografisk brugertest er der fortaget brugertest på web ved Liftup, med udemærkelser om design forløb og præsentation, med manglende forståelse for pick n play fra en af deltagerne ved mødet. Hele konceptet er blevet testet på en bruger 25 i relation til målgruppe, som fandt systemet ganske brugervenligt og imponerende. Under test af de andre platforme blev der fundet mangel på funktioner som efterfølgende kunne udbedres. Ligeså blev koncept testet på en modsætning, hvor siderne virker logiske for de informationer der stilles til rådighed, og som kan være nødvendige for bruger i given situation Se bilag: 8 steps med reference til kilde: JB Fogg s 8 steps model 23. Kilde: This is service design thinking - progress 24. Kilde: Motiverende design kan ændre din adfærd af Marianne Lykke og Jette Hyldegård 25. Se bilag: Brugertest, sekvens, 8 steps 26. Kilde: This is design service thinking, side 132 & J. B. Fogg s 8 steps

18 Data og teknisk koncept med regler og rammer Udviklingen af det tekniske koncept med en database blevet samlingspunkt over en konceptløsning med de forskellige platformes sammenhæng. Uoverskueligt kan det virke, men da mange CMS systemer i dag også agere backends, kan moduler i Umbraco findes som plugins, eller kodes så det passer til en samlet løsning for Liftup. Platformen kan fortsat udvikles med flere aktiviteter ideer, hvor data kan trækkes sammen i en ny projekt kolonne. Det vil for hver ide der skal omsættes til en løsning koste meget i ressourcer for både tid, penge og engagement før under og efter projektets udvikling. I webdesign og ekstranet er der brugt meget gentagende design, for at skabe en ensartet dynamik henover platformene. Med opsætning af responsive disclosure, tekst inlay, thumbnail grid, pagination 27 og ensartet GUI er siderne betonede af mange fælles funktioner. Det skaber et moderne ekstranet, med bruger egnet indhold, hvor alt information er samlet i et usability design udfra et common sence sitemap. Med widgets på websiden er der skabt nogle call to action muligheder der bygges op med tags og cookies. Disse tags forefindes også diskret i tekstindhold, hvor bruger kan sortere i kategorier efter eget tag valg. På ekstranet er det målet at bruger selv kan klare en given opgave de bliver stillet overfor, hvor UI er designet til at pege dem i den ønskede retning de søger 28. Jura Da der på siden anvendes cookies der kan generere målrettet informationsmateriale via tags på reference historier, skal kunde oplyses om dette før cookie-data lagres på computer 29. Bruger skal på siden informeres om at handler ikke gennemføres til personer under 18 år og at generel salg og garanti er efter dansk lovgivning. Produkter patenteret skal kunne dokumenteres med ophavsret, da der formidles demonstrationstegninger under tekniske kategorier. Håndteringen af personfølsomdata skal overholdes i henhold til Persondatalovens gældende retningslinier 30. Yderligere bør der oplyses på siden, at garanti og levering er gældende efter dansk markedsføringslovgivning 31, hvor der under hver forhandlers egen profil er listet individuelle kreditaftaler og betingelser (kapitel 3, 12 Garanti, 13Prisoplysninger, 14 Kreditkøb, 15 Gebyrer og 16 Organiseret rabat). Dertil bør 1 om god skik være særligt gennemtrængende når Liftup s normsæt i værdier angives som Lidt mere end forventet Designing interfaces termer: 179, 206, side , Designing interfaces side Kilde: 30. Kilde: 31. Kilde:

19 www Liftup har købt sig til forskellige web adresser, hvor kun få af domænerne har været mulige at opdrive. Dertil har de købt alle flexstep.xx navne de har kunnet komme i nærheden af, hvor alle eksterne domæner peger på som er med sproglig valgmodul mellem dansk og engelsk. Betegnelsen Liftup bliver brugt som en religiøs term i mange engelsk talende lande, hvor det derfor vil være omstændigt at få fat i domæner, om end ikke også at omvende folks tankemønster. Derfor går Liftup i overvejelserne om at indtræde på det nordamerikanske marked med et nyt navn og brand identitet, der skal hænge sammen med konnotative forståelse for lift og design. Da godkendelserne for salg af lifte er meget omstændig i USA, vil der formentlig fortsat gå tid før de er klar til at erobre dette. Google program Websiden er en løsning fra 2008, udformet i et CMS system Liftup har svært ved at operere i. Selvom det ikke umiddelbart er muligt at finde kilden til analytics på deres webside, så har Liftup længe været bruger af Google analytics 31,5, med registrerede besøgende fra hele verden. Dog er websiden i dag ikke designet med et smukt layout der holder bruger på stedet men er en flygtig overgang tilbage til google. Rygtet om Liftup er spredt gennem medier og mund til mund. Der købes SEM kampagner med Google adwords, hvor søgeord på Lift er et tag der får henviser til EasyLift i produktsortimentet. Add er i sig selv ringe udført med misvisende tekst, der lister op irrelevante tags. Der kunne skabes bedre og mere korrekt udformede kampagner, ved at tagge på søgeord bruger i situation vil bruge. Der kunne udformes en mere sigende tekst der bedre fortæller historien om produktet om end ikke også sandheden. Liftup har grundprodukter og dertil har de et udvalg af kombinationsmuligheder i farver og størrelser og ikke flere modeller. Google analytics er nu også blevet påvirket af henvisninger herigennem. FlexStep er deres kerneprodukt og på dette produkt er der god SEO, hvor der på therapy, Stolelift, HDN, Easylift og Liftup er et lavt rangeret resultat. E-Learning Liftup Academy er en ny måde at nå forhandlerne på, hvor mindre udbedringer af de eksisterende produkter, nemt kan opdateres med små quick-learn kurser, der med efterfølgende test spørgsmål, sikrer medarbejdernes viden. Det er væsentligt for Liftup at deres samarbejdspartnere har den fornødne viden, når de skal sælge og servicere på de enkelte produkter. Og det stiller krav til forhandlerne om at de engagerer sig i sortimentets forskellige aspekter, ved at tage certificering, for efterfølgende at kunne finde svar i FAQ. Den digitale læring er en efterfølgende del af det fysiske afholdte Liftup introkursus, som er en obligatorisk del af det og være forhandler. Nyregistrerede brugere indkaldes til lejlighedvis afholdte kurser, hvorefter deres e-træningsprogram sættes i gang på lige vilkår som med andre brugere af systemet c. Acadamy vil være omdrejningspunktet for forhandlernes certificering. Med E-learningsprogammer, kan Liftup styrke sine forhandlers og deres medarbejderes viden og faglige niveau, gennem step-by-step progammer der illustrere en problemstilling og efterfølgende stiller bruger overfor at løse den med sin nyligt lærte viden. I Academy forum vil alt Læringsinstitution være samlet, hvor webinar er en online skoling til modsætning af Seminar der er et fysisk projektforløb der afholdes på årlig basis i Liftup s lokaler. Nye medarbejdere bliver sendt på et opstarts kursus ved Liftup, hvorefter de kobles på udbedrende kurser alt efter faggruppe. Med e-learningsprogram for alle parter, vil Liftup kunne optimere kvaliteten i service hos køber, da alle parter er indforstået med produkterne fysiske sammenhæng og krav. Forhandlere rådes også til at lave deres egne kundeorienterede supportprogrammer, der sørger for årlige serviceeftersyn og sikkerhedsvurdering ,5 Se bilag Google 32 Se bilag SMART læringsmodel 33. Kilde: There s a S.M.A.R.T. way to write management s goals and objectives af George T. Doran

20 CSR Liftup har hidtil kørt en dogmatisk CSR politik, hvor de fokuserer på at øge omsætning og udvide virksomheden med flere medarbejdere. Dette er ikke et område eller begreb Liftup har lagt nogen form for tanke i, selvom de for enkelte mennesker bringer en indkomst og skaber velfærd. De kan bryste sig af at være modtager af Børsens Gazelle pris tre år i træk, og har brugt udmærkelsen i deres mail signatur og generel profilering, uden at give prisen en fortælling i deres marketing. Rent brancherelevant er det også en consum kedelig historieværdi, da der ikke er nogen form uselvisk handling bag, hvor de med social relateret CSR kunne vinde meget mere værdi overfor både consum og business 34. Interessent defination Der er flere kernegrupper som er interessante for Liftup. I en slutbruger gruppe samles personer med handicap forsaget af en ulykke og en senior generation ramt af tidens tørn 35. Disse private mennesker lader sig ofte influere af pårørende, der har en form for dagligt tilhørsforhold til personen. Gennem kommunen kan private personer der rammes af nedsat funktionsdygtighed få bevillinger til udbedring af eget hjem. Ofte er det hjemmeplejen der har en tilgang til systemet og arrangere yderligere tiltag der kan forbedre den impliceredes levevilkår. Dertil er der en stor business flade, hvor fagfolk fra byggebranchen kan møde udfordrende opgaver med at skabe tilgængelighed. Denne faggruppe vil altid være aktiv i søgen efter løsninger for en given case, hvortil de kan have afsmittende effekt på en øget omsætning. Lifup har yderligere set et potentiale i at henvende sig til offentlige institutioner og kirker med videre, der anses som bevaringsværdige byggerier. Med kampagner der illustrere design og æstetik for implementering af lift, er de første installationer blevet sat ind. Det er en langsommelig proces at arbejde med denne gruppe, da mange problemstillinger skal i gennem flere evalueringsrunder og dertil bud indskrænkelse for løsning af opgave. Den største interessent gruppe der giver Liftup mening som brand er forhandlerne. Forhandlernes distribution af Liftup produkter, skaber interesse fra et internationalt perspektiv. Deres Forhandlerrolle er ligesom Liftup s distributionskanal til konsum og byg, hvortil at Liftups digitale brugerplatforme skal servicere forhandlere på et internationalt plan, ved at hjælpe deres brugere til at træffe den rette lift afgørelse. I lande hvor der ikke er en distributør er Liftup så serviceminded at de tilbyder salg til slutbrugeren, ved henvendelse om privat aftale. Dog vil de arbejde ihærdigt på at finde en distributør i regionen, for efterfølgende at kunne servicere lifteservice. Deres udvalgte forhandlere skal på en eller anden måde have en brancherelation for at kunne blive godkendt som distributør, samt have en størrelse hvor de har en interesse i at deltage i Liftup Acadamy for viden om service tekniske data og knowhow om produkter og salgsmetoder. Slutbrugerne skal dermed fritages for alt service. Interessenterne bruges til at definere personas, der skal være Liftup s fremadrettede værktøj for udvikling af kampagner. Personas udarbejdes efter de forskellige kerne grupper, hvor disse skal afspejle et billede af hvordan brugers tilgang til informationer skal mødes 36. PR og markedsføring På nuværende tidpunkt udnytter liftup ikke mange muligheder for at eksponere sig. Af og til kommer der en konkurrence med posten de så lyster at deltage i, men ellers gør de ikke meget for at skabe den gode historie. Med alle de forestående aktiviteter som udvikling af webside, er det også en mulighed for at igangsætte handlingsplaner der kan få Liftup brand spredt. Et Aktivt CSR program kan løbende give firmaet noget at skrive om og ikke mindst, noget for medierne at følge Kilde: Social ansvarlighed af Helene Tølbøll & Peter Neergaard, Siderne Se bilag: Interessent defination 36. Kilde: International Markedsføring side 33, 34, 36

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Markedsføringspakker

Markedsføringspakker Markedsføringspakker NÅR VORES KUNDER HAR SUCCES, HAR VI SUCCES SEO Gruppen Slotsgade 20C 2.sal TH Odense C 5000 Tlf: +45 78 77 97 10 E-mail: kontakt@seogruppen.dk Basis Markedsføringspakke 4.000,- kr.

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

SEO GUIDE AF DATA CREATIVES IVS

SEO GUIDE AF DATA CREATIVES IVS SEO GUIDE AF DATA CREATIVES IVS Udarbejdelsen har været med tanke på det grundlæggende niveau for SEO opsætning Denne introduktion er tilrettet private og virksomheder, som har begivet sig ud på en rejse

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Agenda 1. Introduktion 1. Lidt om SimpleShop.dk 2. Hvad gennemgår vi i dag? 3. Hvorfor Wordpress? 2. Hvad har du brug for?

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Maj 2012 Themosquitocompany.com Case Studie Endnu en E-Intelligence Kunde Succes Historie Ophavsret eintelligenceweb.com

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed!

B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed! Synlighed på sociale medier: B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed! En analyse af GN Netcoms Jabra, Libratone og B&O Plays globale synlighed afslører en enkel vej til vækst og global digital

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014 CURRICULUM VITAE Hoda Al-Amood, 2014 Kontakt info: Navn: Hoda Al-Amood Født: oktober-1974 Civil stand: Samlevende Adresse: Mellemengen 3, 1TV 2980 Kokkedal Telefon: 31 25 04 34 E-mail: hodaal@gmail.com

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Grafisk produktion & workflow _ 33 / 23 Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Produkt _ Jeg har i længere tid gerne ville opbygge min egen webshop. september 2014 tog jeg mig sammen og opbyggede

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB HouseSitter.dk housesitter.dk Nyt koncept i Danmark Service virksomhed To servicemodeller Opstart nord

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

Møde med Holger Christiansen 06/10/14

Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Hvem er jeg? Lidt statistik Konkrete B2B data fra undersøgelse Dansk industri, 2013 Fremtidens salg og E-business En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheder

Læs mere

NYHEDSBREVE OUTSOURCING AF NYHEDSBREV UDSENDELSE Pinkmarketing Bispensgade 10, 3 sal tv 9000 Aalborg www.pinkmarketing.dk I rigtig mange tilfælde er nyhedsbrevene virksomhedens bedste mulighed for at skabe

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt

Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt 1 Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt Indholdsfortegnelse Indledende research... 2 Projektforslagets mål... 3 Målgruppe... 3 Målgruppebeskrivelse... 3 Kendskabsgrad hos målgruppen...

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere