ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper"

Transkript

1 ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper

2 Ledelsesgrundlag Kolding Kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlaget er rettesnoren for udøvelse af ledelse ved Kolding Kommune. Ledelsesgrundlaget består af fire ledelsesprincipper med tilhørende bærende værdier. Som tillæg er der lavet et kompetencekatalog, der beskriver, hvilke generelle kompetencer lederne på forskellige niveauer især skal have for at udføre deres job. Kommunens ledere har været dybt involveret i formuleringen af det nye ledelsesgrundlag. Grundlaget er baseret på ledernes egne erfaringer med ledelse samt deres ideer til en mere ideel form for ledelse i lyset af kommunens vision Kolding Vi designer livet og kulturanalysen Kolding anno 12. Udarbejdelsen er foretaget efter Kolding Kommunes Designmodel. Ledelsesgrundlaget er dermed blevet til i en designproces.

3 Ledelsesprincipper Kolding Kommune Vi dyrker forskellighed. som en forudsætning for gode resultater, fornyelse og udvikling. Der stilles krav om også fra os selv at vi skaber RESULTATER både i drift og udvikling. Forskellighed har ingen værdi i sig selv. Forskellighed kan endda til tider skabe konflikt. Men da resultater er målestokken for vores succes, dyrker vi forskellighed, idet nytænkning, synergi og udvikling kræver forskellighed. Uden forskellighed kan vi kun gentage os selv vi løber tør for ideer, energi og liv. Fokus på gode resultater, mål og vilje til at arbejde på tværs bliver derfor bærende værdier. Herved får vi adgang til forskellige indsigter. Forskellighed er en gave, men også en udfordring, som kræver robusthed, empati og fornemmelse for situationen. Resultatskabende forskellighed udsyn Vi interagerer med resten af verden f.eks. i partnerskaber med erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner m.fl., og når vi ser verden gennem brugerens øjne. Vi sætter pris på iværksætterkultur og udvikling. Som ledere har vi fokus på kreativitet og åbenhed. Vi lader os gerne inspirere af andre og er parate til at arbejde på alternative måder. Vi er opmærksomme på, at det kræver vilje og evne, når vi bryder vores egne rammer, vaner og arbejdsgange. Interaktion med andre er en bærende værdi for ledelse. Det er i mødet med andre, at vi bliver klogere og får gode ideer. Den gode interaktion indebærer, at vi er nysgerrige og dyrker den sociale kontakt. Vi er fagligt dygtige og tager ansvar for både fællesskabets krav og borgerens situation. Det er vores opgave at omsætte byrådets beslutninger til meningsfulde aktiviteter, der virker i praksis. Et civiliseret samfund kræver villighed til både at sætte grænser og være imødekommende, drage omsorg og respektere individuelle valg. Det kræver professionalisme, der er mere end god faglig ballast og nedskrevne regler. Professionalisme Designdrevet fornyelse Vi arbejder for smarte løsninger og effektiv udnyttelse af vores ressourcer. Vi er modige og går til kanten af det kendte. Vi formgiver, visualiserer og omsætter nytænkning til nye løsninger gennem design. DESIGNTÆNKNING er visionens løftestang. Design er mere end at opfinde en ny ting. Design er en rejse sammen med andre mennesker, brugere, borgere, pårørende, erhvervsdrivende m.fl. Designdrevet fornyelse udfordrer det, vi troede, vi vidste, eller det vi er blevet trygge ved. Dygtighed, handlekraft og evnen til at stille samfundets behov over faget og sig selv er bærende værdier for ledelse. Hertil kommer evnen til at håndtere dilemmaer og naturligt modstridende interesser. Dette kræver mental og fysisk energi samt evnen til at være interesseret i faget, i muligheder og i mennesker. Designdrevet fornyelse kræver mod. Mod til at teste inden et koncept er helt færdigt, for på den måde hurtigt at rette op på fejltagelser og forkerte antagelser. Ledelse skal bære præg af, at design er tænkt ind i alle organisatoriske processer. Mod forstået som risikovillighed, at prøve noget andet, at indrømme og lære af sine fejl bliver herved bærende værdier for ledelse. Det er ingen kunst at holde sig til det sikre, men der er brug for mod samt helhedstænkning og kreativitet hvis vi skal prøve noget, vi er usikre på..

4 Ledelsesgrundlag Kolding Kommune Resultatskabende forskellighed udsyn Professionalisme Designdrevet fornyelse Vi interagerer med resten af verden f.eks. i partnerskaber med erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner m.fl., og når vi ser verden gennem brugerens øjne. Vi sætter pris på iværksætterkultur og udvikling. Som ledere har vi fokus på kreativitet og åbenhed. Vi lader os gerne inspirere af andre og er parate til at arbejde på alternative måder. Vi er opmærksomme på, at det kræver vilje og evne, når vi bryder vores egne rammer, vaner og arbejdsgange. Interaktion med andre er en bærende værdi for ledelse. Det er i mødet med andre, at vi bliver klogere og får gode ideer. Den gode interaktion indebærer, at vi er nysgerrige og dyrker den sociale kontakt.

5 Ledelsesgrundlag Kolding Kommune Resultatskabende forskellighed udsyn Professionalisme Designdrevet fornyelse Vi arbejder for smarte løsninger og effektiv udnyttelse af vores ressourcer. Vi er modige og går til kanten af det kendte. Vi formgiver, visualiserer og omsætter nytænkning til nye løsninger gennem design. DESIGNTÆNKNING er visionens løftestang. Design er mere end at opfinde en ny ting. Design er en rejse sammen med andre mennesker, brugere, borgere, pårørende, erhvervsdrivende m.fl. Designdrevet fornyelse udfordrer det, vi troede, vi vidste, eller det vi er blevet trygge ved. Designdrevet fornyelse kræver mod. Mod til at teste inden et koncept er helt færdigt, for på den måde hurtigt at rette op på fejltagelser og forkerte antagelser. Ledelse skal bære præg af, at design er tænkt ind i alle organisatoriske processer. Mod forstået som risikovillighed, at prøve noget andet, at indrømme og lære af sine fejl bliver herved bærende værdier for ledelse. Det er ingen kunst at holde sig til det sikre, men der er brug for mod samt helhedstænkning og kreativitet hvis vi skal prøve noget, vi er usikre på..

6 Ledelsesgrundlag Kolding Kommune Vi dyrker forskellighed. som en forudsætning for gode resultater, fornyelse og udvikling. Der stilles krav om også fra os selv at vi skaber RESULTATER både i drift og udvikling. Forskellighed har ingen værdi i sig selv. Forskellighed kan endda til tider skabe konflikt. Men da resultater er målestokken for vores succes, dyrker vi forskellighed, idet nytænkning, synergi og udvikling kræver forskellighed. Uden forskellighed kan vi kun gentage os selv vi løber tør for ideer, energi og liv. Fokus på gode resultater, mål og vilje til at arbejde på tværs bliver derfor bærende værdier. Herved får vi adgang til forskellige indsigter. Forskellighed er en gave, men også en udfordring, som kræver robusthed, empati og fornemmelse for situationen. Resultatskabende forskellighed udsyn Professionalisme Designdrevet fornyelse

7 Ledelsesgrundlag Kolding Kommune Resultatskabende forskellighed udsyn Vi er fagligt dygtige og tager ansvar for både fællesskabets krav og borgerens situation. Det er vores opgave at omsætte byrådets beslutninger til meningsfulde aktiviteter, der virker i praksis. Et civiliseret samfund kræver villighed til både at sætte grænser og være imødekommende, drage omsorg og respektere individuelle valg. Det kræver professionalisme, der er mere end god faglig ballast og nedskrevne regler. Dygtighed, handlekraft og evnen til at stille samfundets behov over faget og sig selv er bærende værdier for ledelse. Hertil kommer evnen til at håndtere dilemmaer og naturligt modstridende interesser. Dette kræver mental og fysisk energi samt evnen til at være interesseret i faget, i muligheder og i mennesker. Professionalisme Designdrevet fornyelse

8 ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget

9 Ledelsesgrundlag Kolding Kommune 6 kompetencer Med ledelsesprincipperne viser vi den retning, organisationen skal udvikle sig i og knytter værdier til retningen. Vi har i fællesskab i processen med at udvikle ledelsesgrundlaget identificeret de seks kompetencer, der er vigtige, når vi skal udvikle organisationskultur i den nye retning. Det har vi gjort, for at principperne ikke skal blive tolket i ligeså mange forskellige afskygninger, som der er ledere i kommunen. Og vi har især gjort det, så det bliver lettere at omsætte principperne til praksis. Ledelseskompetencerne er: Designledelse Strategisk ledelse Ledelse af organisation og drift Ledelse af mennesker Fortolke og formidle Dig selv Inden for hver kompetence beskriver kompetencekataloget, hvad lederen skal mestre og sætte tid af til i sin daglige ledelse. Det gøres lag for lag.

10 Ledelsesgrundlag Kolding Kommune Rette ledelse på rette sted Ledelseskæden er en af organisationens vigtigste værdikæder god ledelse afhænger af, hvad man er leder af Ledelse skal ses som en funktion af det samlede ledelsessystem og den samlede organisation Ledelsesudvikling er et ledelsesansvar Topchef = direktion Funktionschef = område- og stabschefer Leder af ledere Leder af medarbejdere Medarbejder

11 leder af medarbejdere Skaber resultater gennem medarbejdere DESIGN- STRATEGISK AF ORGA- NISATION OG DRIFT AF MENNESKER FORTOLKE OG FORMIDLE DIG SELV Igangsætte og følge designog forandringsprocesser, herunder være i kaos. Opbygge en kultur blandt medarbejdere, der understøtter nytænkning og eksperimenter, bl.a. ved at anerkende, at både successer og fejl skaber viden og resultater. Inddrage interessenter fra borger til leverandør i definition af både behov, kvalitet og løsning. Tage imod ideer fra praksis og samarbejdspartnere og omsætte dem til udvikling. Udvikling og træning i design processer i organisationen. Forudse tendenser og behov, skabe visioner i dagligdagen, sætte mål og planlægge. Udvise mod til at sætte dit område i spil. Navigere i kompleksitet og skabe ejerskab for de fælles mål. Forstå og have indsigt i systemets organisering og rollefordeling samt udfylde din egen plads i ledelses- og værdikæden. Fortolke og formidle brugeres og medarbejderes erfaringer opad og organisationens oveordnede mål nedad. Forudse tendenser og behov og gå i dialog med brugerne. Involvere medarbejderne. Opsøge og gøre dig selv gældende i relevante strategiske fora. Fokusere på kerneydelsen, rekruttering af de rigtige mennesker samt en hensigtsmæssig fordeling af opgaverne. Evaluere og træne afdeling og medarbejdere i at opnå mål og optimere drift fagligt, teknologisk, økonomisk og strategisk. Balancere faglighed og drift med nytænkning og risikovillighed. Effektivisere, kvalitetssikre og udvikle kulturen. Udvikle medarbejdernes kompetencer og organisationens faglighed i overensstemmelse med behov og rammevilkår. Fremme tværfagligt samarbejde i driften. Kvalitetssikre ved at lave udviklingsplaner og årshjul for driften. Skabe klare rammer for driften. Udnytte og se styrken i forskellighed både i det daglige og ved rekruttering af nye medarbejdere. Udvikle, støtte og give sparring til medarbejdere individuelt og som team samt give feedback på indsatsen. Skabe og understøtte nye relationer internt (opad, nedad, sidelæns) og eksternt. Indgå og arbejde i ledelsesteamet med henblik på at fremme samarbejdet på tværs og fremstå som en samlet ledelse. Skabe en arbejdsplads med klare rammer og høj social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde). Sætte mål og prioritere for afdelingen, team og medarbejder. Netværke og skabe relationer internt og eksternt. Oversætte og gøre politiske beslutninger meningsfulde og operationelle for medarbejderne. Kommunikation med omverdenen gennem den daglige kontakt med brugere og borgere. Formidle de gode historier og resultater indad, udad og opad, og vide hvornår der skal henvises til andre chefer, fx i kriser. Kommunikere indad, udad og opad. Forstå budskabet for at kunne fortolke og formidle det. Kende og styrke sin rolle i forhold til kommunikation. Udfordre dig selv som leder med nye initiativer og ved at være villig til at løbe en risiko. Holde fokus på ledelse (frem for enkeltsager), være autentisk og tåle at blive provokeret. Være opsøgende og undersøgende, prioritere ny viden samt udvikle netværk og relationer indad, udad og opad. Reflektere alene og på tværs, fx i netværk. Udvikle ledelsesfaglige og personlige kompetencer gerne med et twist af opfindsomhed. MESTRE De færdigheder lederen skal mestre for at kunne lykkes som leder på pågældende niveau SÆTTE TID AF TIL Det som lederen skal fokusere på og skabe tid til for at kunne lykkes som leder på pågældende niveau

12 LEDER AF LEDERE Skaber resultater gennem ledere DESIGN- STRATEGISK AF ORGA- NISATION OG DRIFT AF MENNESKER FORTOLKE OG FORMIDLE DIG SELV Sætte en fleksibel ramme der giver plads til innovation og designtænkning og udvise tillid til dit lederteam. Lade lederteamet gå nye veje, give plads til eksperimenter og anerkende, at både successer og fejl er del af processen. Forvente og belønne fokus på kunderne gennem inddragelse af interessenter fra borger til leverandør i definition af behov, kvalitet og løsning. Skabe en kultur, hvor det er alment accepteret, at ideer uanset oprindelsessted kan omsættes til udvikling og berige hele organisationen. Sikre rammerne omkring driften, frigøre ressourcer til innovation og designtænkning samt give dit lederteam sparring i ledelse af designprocesser. Forudse tendenser i forhold til brugere og faglig/ teknologisk udvikling samt omsætte disse til lokal vision og strategi. Have mod til at sætte dit område i spil. Håndtere dilemmaer og udvise forståelse for rammevilkår og politisk ledelse. Have indsigt i systemets organisering og rollefordeling og kunne udfylde din egen plads i ledelses- og værdikæden. : Fortolke og formidle, så afdelingens strategi og mål er i overensstemmelse med både kommunens ramme og omgivelsernes behov. Forudse tendenser og behov og lægge fremtidsplaner for egen afdeling/institution. Involvere ledelsesteamet Opsøge og gøre dig selv gældende i relevante strategiske fora. Delegere hensigtsmæssigt i forhold til organisationens mål og drift. Evaluere og træne din organisation i at opnå mål og optimere. Prioritere, organisere og udvikle kulturen, så faglighed og drift balanceres med nytænkning og risikovillighed. Udvikle organisationens faglighed i overensstemmelse med mål, strategi og tendenser. Understøtte tværfagligt samarbejde og høste synergien heraf. Kvalitetssikre ved at lave flerårige tidsplaner i overensstemmelse med lokal vision og strategi. Skabe et klart ledelsesrum for dine ledere. Skabe resultater gennem forskellige fagligheder og kunne sætte og drive et handlekraftigt lederteam. Coache lederne individuelt og som team samt støtte dem i deres udvikling og sætte rammerne for den enkeltes ledelsesrum. Sikre relationer og netværk for dine ledere i og ud af organisationen. Indgå og arbejde i ledergruppen med henblik på at fremme samarbejdet på tværs og levere ensartede ydelser. Ledelsessparring med ledere af medarbejdere. Være en synlig leder og rollemodel gennem egne handlinger og i ledelse af ledere. Finde svar på institutionens egne strategiske spørgsmål og bidrage med input til områdets strategiske udfordringer. Oversætte og gøre politiske beslutninger meningsfulde og operationelle for lederteamet. Kommunikere rammer, roller, forventninger i forhold til ledelsesstrategi og grundlag. Kommunikation med omverdenen gennem den daglige kontakt med brugere og borgere. Formidle de gode historier og resultater indad, udad og opad, og vide hvornår der skal henvises til andre chefer, fx i kriser. Evaluere kommunikation og formidling. Fordele ansvar i forhold til kommunikation Videndele og sikre kommunikation af egen strategi og sammenhængen til organisationen i øvrigt. At evaluere kommunikation og formidling i det strategiske perspektiv. Have mod til at miste fodfæs tet for en tid og have den nødvendige is i maven til at komme i mål med noget nyt. Være synlig og autentisk som leder og kunne nedtone egen faglighed, så medarbejdernes faglighed kan komme i spil. Hente og give inspiration, være nysgerrig på andre og skabe tid/rum til at mødes. Refleksion alene og på tværs, fx i netværk. Udvikle egne ledelseskompetencer gerne med et twist af opfindsomhed. MESTRE De færdigheder lederen skal mestre for at kunne lykkes som leder på pågældende niveau SÆTTE TID AF TIL Det som lederen skal fokusere på og skabe tid til for at kunne lykkes som leder på pågældende niveau

13 FUNKTIONEL CHEF (område- og stabschefer) Skaber resultater gennem en sammensat del af organisationen DESIGN- STRATEGISK AF ORGA- NISATION OG DRIFT AF MENNESKER FORTOLKE OG FORMIDLE DIG SELV Integrere designtænkning i overordnede tiltag på egne politikområder og på tværs af andre relevante områder Forvente innovation gennem design, værdsætte successerne og stå på mål for evt. fejl. Sikre at interessenter inddrages. Sikre feedback opad og nedad i systemet, så ideer deles, bruges og skaber værdi i resten af organisationen. Etablere tværgående opgaveløsning med innovations-konsulenter, projektledere m.fl. Observere, analysere og oversætte politiske og samfundsmæssige temaer til visioner, strategier og mål for området. Udvise mod til at sætte noget på spil på dit område Håndtere dilemmaer og forstå områdets paradokser samt integrere hensyn til politik, marked, lovgivning og offentlighed. Organisere dit område og fordele rollerne, så det er let for organisationens ledere at se og udfylde egen plads. Fortolke, formidle og agere i forhold til ydre interessenter. Forudse tendenser og behov og planlægge strategisk i ledergruppen. Involvere dine decentrale ledere og din områdechefgruppe.praksis 5. At opsøge og gøre sig selv gældende i relevante strategiske fora. Prioritere ressourcer og udviklingskraft hensigtsmæssigt i forhold til områdets mål og drift. Forvente og skabe rum for evaluering og træning af organisationen med henblik på at opnå mål, optimere og virkeliggøre visioner og politikker. Balancere faglighed og drift med nytænkning og risikovillighed. Prioritere ressourcer så organisationens faglighed er i overensstemmelse med de aktuelle behov. Fremme og understøtte tværfagligt samarbejde og helhedstænkning i og imellem områder. Lægge udviklingsplaner og afsætte ressourcer på dit område i overensstemmelse med overordnede driftsmål og strategier. Skabe klare rammer via mål og fordeling af ressourcer. Lede forskellige funktioner og fagligheder og kunne sætte og drive et velfungerende ledernetværk. Delegere ansvar til egne ledere og flytte fokus fra konflikt til fælles vision. Indgå og arbejde i forvaltningens chefgruppe med henblik på at fremme helhedstænkning, samarbejde på tværs og fremstå som en samlet ledelse. Deltage i tværgående aktiviteter. Etablere netværk internt og eksternt. Bruge tid sammen med ledere af ledere på at drøfte og prioritere strategiske spørgsmål. Bruge tid sammen med topledelse på at drøfte strategiske spørgsmål. Kommunikere vision, strategi og mål på en klar, vedholdende og engagerende måde - opad, nedad og udad. God kommunikation i forhold til ledelseslag og interessenter. Sætte kurs og retning i dialog. Pressehåndtering og det strategiske perspektiv på kommunikation med omverdenen. Understøtte direktion og politiske udvalg med feedback fra eget område gennem bl.a. gode resultater og historier. Politisk tæft at læse politisk kommunikation, dagsordener og relationer. Videndele og sikre kommunikationen af områdets strategi og den fælles fortælling. Evaluere kommunikation og formidling i det strategiske perspektiv. Fordele ansvar i forhold til kommunikation og formidling. Fordele ansvar i forhold til kommunikation. Mod til at italesætte udfordringer og synliggøre uafprøvede muligheder for dig selv og dit område. Holde fokus på helheden og gøre brug af interne og eksterne netværk. Orientere dig og navigere i en politisk ledet organisation samt håntere grænserne mellem det politiske og det administraive system. Hente og anvende inspiration i nationale og internatale netværk. Refleksion, selvreflektion og analyse alene og på tværs, fx i netværk. Udvikle egne strategiske evner og sit ledelsesrum i forhold til det politiske niveau gerne med et twist af opfindsomhed. MESTRE De færdigheder lederen skal mestre for at kunne lykkes som leder på pågældende niveau SÆTTE TID AF TIL Det som lederen skal fokusere på og skabe tid til for at kunne lykkes som leder på pågældende niveau

14 TOPchef (direktører) Skaber resultater gennem organisationen DESIGN- STRATEGISK AF ORGA- NISATION OG DRIFT AF MENNESKER FORTOLKE OG FORMIDLE DIG SELV Anvende strategisk designledelse og designtænkning til at skabe forbindelse mellem byrådets vision og organisationens strategiske udvikling. Understøtte nytænkning ved konstruktivt at håndtere mulige modsætninger mellem det politiske og faglige system. Give plads til og efterspørge inddragelse af en bred kreds af interessenter som det naturlige bindeled mellem byrådets visioner og den daglige praksis. Skabe forståelse i organisationen og i den politiske ledelse for designtænkning herunder, at nytænkning og værdiskabelse kan opstå alle steder i organisationen og dens omgivelser. Gå på opdagelse i designmetodik for at få en dybere forståelse for designtænkning og -praksis. Observere, analysere og oversætte politiske og samfundsmæssige temaer til visioner, strategier og mål for området. Udvise mod til at sætte noget på spil i organisationen Navigere i dilemmaer ved at bringe helhedssyn og nye tendenser ind i organisationen. Organisere koncernen, så det er let for organisationens ledere at se og udfylde egen plads i ledelses- og værdikæden. Fortolke og formidle information til og fra politiske niveau og til og fra omgivelserne. Forudse tendenser og behov, heraf skabe og implementere visioner, strategier og mål. Involvere direktion samt område- og stabschefer i strategisk ledelse. Opsøge og gøre dig selv gældende i relevante strategiske fora. Prioritere ressourcer og udviklingskraft hensigtsmæssigt i forhold til koncernens strategi, mål og drift. Evaluere, træne og justere organisationen med henblik på bedst mulig målopnåelse økonomisk og strategisk og for at virkeliggøre visioner og politikker. Balancere faglighed og drift med nytænkning og risikovillighed. Respektere og værdsætte organisationens professionalisme og formidle den til politisk niveau. Forvente og understøtte tværfagligt arbejde i koncernen og værdsætte synergien heraf. Lægge kommunikerbare planer for virkeliggørelse af visioner, strategier og politiske mål. Sikre en klar og stabil ramme. Inspirere og skabe sammenhæng og synergi på tværs af forvaltningsområder. Være et tydeligt ansigt udadtil og kunne inspirere, stimulere og hjælpe funktionelle chefer (område- og stabschefer). Indgå og arbejde i direktionen med henblik på at fremme koncerntænkning, samarbejde på tværs og fremstå som en samlet ledelse. Samvær med funktionelle chefer. Inspirere og rådgive. Besøge arbejdsstederne og være synlig ind i organisationen. Netværke og skabe relationer internt og eksternt. Kommunikere vision, strategi og mål på en klar, vedholdende og engagerende måde opad, nedad og udad. Udvise respekt og modtagelighed for faglige input. Formidle faglighed, resultater og gode historier til det politiske system. Udvise politisk tæft (politisk kommunikation, dagsordener og relationer). Sikre kommunikationen af den overordnede strategi og den fælles fortælling. Kommunikere klart og hurtigt i kriser. Evaluere kommunikation og formidling i det strategiske. Have mod til at italesætte udfordringer og synliggøre uafprøvede handlemuligheder for sig selv og kommunen. Anvende egen praksis, netværk og fælleskaber til at blive klogere på sig selv som leder. Orientere sig og navigere i en politisk ledet organisation samt håntere grænserne mellem det politiske og det administraive system. Hente og anvende inspiration i nationale og internatale netværk. Refleksion, selvreflektion og analyse alene og på tværs, fx i netværk. Udvikle egne strategiske evner og sit ledelsesrum i forhold til det politiske niveau gerne med et twist af opfindsomhed. MESTRE De færdigheder lederen skal mestre for at kunne lykkes som leder på pågældende niveau SÆTTE TID AF TIL Det som lederen skal fokusere på og skabe tid til for at kunne lykkes som leder på pågældende niveau

ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper

ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlag Kolding Kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlaget er rettesnoren for udøvelse af ledelse ved Kolding Kommune. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Den korte version. Resultatansvar. Kommunikere tydeligt. Være fagligt stærk. Være rollemodel. Arbejde strategisk.

Den korte version. Resultatansvar. Kommunikere tydeligt. Være fagligt stærk. Være rollemodel. Arbejde strategisk. Den korte version innovativ e fagligt stærk innovativ Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen. Definition af målet med kerneopgaven

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Vejledning til selvevaluering Senest revideret 8. februar 2013 Selvevaluering Nærmeste leder Medarbejdere Lederkolleger Selvevaluering Udviklingsplan Selvevalueringen

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag BilagØU_120423_pkt.02_01 ledelses grundlag 1 BilagØU_120423_pkt.02_01 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget Spørgeskema nærmeste chef. Ledelsesevaluering. Kommune

Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget Spørgeskema nærmeste chef. Ledelsesevaluering. Kommune Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget 22092011 Spørgeskema nærmeste chef Ledelsesevaluering Kommune Spørgeskema nærmeste chef Ledelsesevalueringen i Næstved Kommune tager udgangspunkt i de seks principper

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

DSR LEDERFORENINGEN - FAGKONGRES 20. MAJ 2015. - Re-design af velfærd, styring og ledelse

DSR LEDERFORENINGEN - FAGKONGRES 20. MAJ 2015. - Re-design af velfærd, styring og ledelse DSR LEDERFORENINGEN - FAGKONGRES 20. MAJ 2015 Ledelse i det offentlige - Re-design af velfærd, styring og ledelse v/ Kommunaldirektør Rikke Vestergaard Kommunernes primære opgave Sætte grænser på fællesskabet

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016 LEDELSESGRUNDLAG Sorø Kommune 2016 LEDELSE I SORØ KOMMUNE Ledelsesgrundlaget beskriver, hvordan ledelse udøves på en god måde i Sorø Kommune, og hvilke rammer ledelsen agerer indenfor. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 11 BØRN OG UNGE PLADSANVISNING OG ELEVADMINISTRATION KONTORCHEF

Læs mere

Ambitiøse pejlemærker

Ambitiøse pejlemærker ledelses grundlag 1 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være tydeligt for lederne, hvad der stilles af krav og

Læs mere

LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER

LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER HOLBÆK KOMMUNES LEDELSESGRUNDLAG 1 Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag_liggende.indd 1 16-11-2015 08:43:14 2 Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag_liggende.indd 2 16-11-2015 08:43:14

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Kolding, den 30. november 2016 KEN / JS. Kravprofil til brug ved ansættelse af salgs- og marketingdirektør til Loomis Danmark A/S

Kolding, den 30. november 2016 KEN / JS. Kravprofil til brug ved ansættelse af salgs- og marketingdirektør til Loomis Danmark A/S Kolding, den 30. november 2016 KEN / JS Kravprofil til brug ved ansættelse af salgs- og marketingdirektør til Loomis Danmark A/S BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse

Læs mere

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef HR-Centret 03-10-2016 Vejledning - ledere - ledelsesevaluering 2016 Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... Kodeks til eftertanke Kodeks for god skoleledelse er et udviklingsarbejde, der sætter ramme om det samlede ledelsesmæssige ansvar

Læs mere

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Vi dyrker ledelse som holdsport Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde

Læs mere

Selvevalueringsmetode

Selvevalueringsmetode Selvevalueringsmetode XX 79 Selvevalueringsmetode Hvis vi ikke stræber efter at blive bedre, hører vi op med at være gode. Oliver Cromwell (1599-1658) Konkretiseringen af kodeks repræsenterer ikke mindst

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper samt indsatser i Center for Sundhed og Omsorg Målet er at virkeliggøre

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014

Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014 Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014 Kilde: Decision Dynamics Leadership Role Styles by Management Level Most Successful 20% 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50-2,00 Supervisor Manager

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Daginstitutionen Søhøjlandet

Daginstitutionen Søhøjlandet Daginstitutionen Søhøjlandet Indhold Ledelsesværdigrundlag.... 3 Missionen... 4 Vision... 4 Værdiernes betydning i en organisation... 7 Kvalitet Dialog Dynamik Sammenhæng.... 9 Kvalitet Dialog Dynamik

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser

Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser 2016 Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Organisation og Ledelse INDLEDNING TIL LEDELSESPROFILER

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder Skanderborg Kommunes Ledelsesgrundlag Fag- og stabschef Kontraktholder Direktør Medarbejder Leder af medarbejder Leder af leder Forord s. 2 Direktør s. 3 Fag- og stabschef s. 6 Afltaleholder s. 10 Leder

Læs mere

INSPIRATION 10 GUIDELINES TIL LEDELSE. Til Ledelse på Sikker Grund & i Ukendte Landskaber

INSPIRATION 10 GUIDELINES TIL LEDELSE. Til Ledelse på Sikker Grund & i Ukendte Landskaber INSPIRATION Til Ledelse på Sikker Grund & i Ukendte Landskaber 10 GUIDELINES TIL LEDELSE Med spørgsmål til inspiration - og citater fra chefer og direktører landet over Materialet er udarbejdet på baggrund

Læs mere