Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) :"

Transkript

1 CV Ole D. Nielsen Ansættelser (uddybes efterfølgende) : Underdirektør, med ansvar for IT. Bladkompagniet as IT-Chef. Bladkompagniet as Afdelingsleder for IT-infrastrukturgruppen. Bladkompagniet as Applikationsudvikler, mainframe, og PC baseret udvikling. Bladkompagniet as Applikationsudvikler / Systemprogrammør. Storno A/S. Uddannelser / Videreuddannelse : Erhvervsfaglige kurser, herunder programmeringssprog, databaser, sikkerhed, Lean, Oracle, interne ledelseskurser. (beskrives efterfølgende) EDB Skolen, 2 årig EDB-Ass uddannelse Ringsted Handelsskole EFG Sprog : Engelsk Tysk Skriver og taler engelsk på højt niveau. Skriver tysk på jævnt niveau, taler tysk på godt niveau. Tekniske færdigheder og kompetencer (beskrives efterfølgende). Organisatoriske færdigheder og kompetencer (beskrives efterfølgende). Sociale færdigheder og kompetencer (beskrives efterfølgende). Private forhold : Født 26. februar 1964 Familie Samboende med Susanne. Barn Patrick, 23 år. Fritidsinteresser, tillidshverv (beskrives efterfølgende). 1

2 Profiler i sammendrag: Ledelsesmæssig erfaring Systemansvarlig : Gennem årene har jeg haft hovedansvaret for flere større administrative systemer. Arbejdet er foregået ved at jeg har haft ansvaret for de medarbejdere der har udviklet på systemerne, været teknisk coach for disse medarbejdere, har forestået prioritering af opgaver, udarbejdet cost-benefit i samarbejde med brugerkreds, defineret opgaver og løsninger i samarbejde med brugerne, og haft ansvaret for at moduler og løsninger der blev idriftsat, levede op til stabilitets krav samt kvalitetskrav. Projekt ledelse. Som projektleder har jeg gennem årene, både deltaget i men også haft ansvaret for mindre, mellemstore og store projekter. Af de største projekter jeg har haft ansvaret for er udvikling af et nyt distributionssystem +400 moduler, samt et flytte projekt hvor en hel virksomhed, med +40 servere og +150 arbejdspladser, skulle flyttes indenfor 17 timer, i dette projekt havde jeg ansvaret for at udarbejde drejebog for hele flytningen, samt effektuere drejebogen. Chef Jeg har haft chef stillinger på flere niveauer, som afdelingsleder, IT-Chef og Underdirektør. I disse stillinger har jeg haft ansvaret for personale og den totale IT anvendelse i virksomheden. Jeg har stået for udarbejdelse af strategi, budgetter, økonomi opfølgning, medarbejder pleje, indkøb, licenser, leverandør forhandlinger, og konsulent anvendelse. I disse stillinger har jeg måttet navigere både overfor interne brugere, eksterne brugere, direktion, og stået til ansvar overfor revision og bestyrelse. Sikkerhedsmæssig erfaring Sikkerhedsansvarlig I forbindelse med mine chef og lederstillinger har jeg samtidigt haft hovedansvaret for IT-sikkerhed. I den forbindelse har jeg gennemført hele processen fra at stå med en virksomhed uden defineret sikkerhed til at stå i en virksomhed med sikkerheds politik både på overordnet niveau og detaljeret niveau, beredskabsplaner, nødprocedurer, sikkerheds strategi, beredskabs øvelser, medarbejder informations materiale osv. Udviklererfaring Mainframe udvikling Mainframe udvikling har primært været indenfor administrative systemer, lagerstyring, distribution og løn systemer. Udviklings værktøjerne har været mange og alsidige, men primært har jeg anvendt Cobol, CICS/Cobol og CA-Ideal. System programmering Primært system installation på CMS og CICS baserede platforme. PC udvikling Jeg har udviklet administrative systemer på en Oracle Database, hvor værktøjerne der blev anvendt primært var Oracle Forms, Stored procedures i PL/SQL. Jeg har også programmeret webbaseret blandt andet ved hjælp af Oracle Application Express. Mere tekniske systemer såsom returbehandlingssystemer med styring af transportbånd, elektroniske vægte og punkt scanning har jeg udviklet i Delphi. 2

3 CV Uddybning af punkter nævnt på side 1 med fokus på min ledelsesprofil Har arbejdet med ledelse på forskellige niveauer i 16 år.. Ledelsesbaggrund: Teknisk baggrund, der gør det muligt for mig at tale med medarbejderne, sparre med medarbejderne og coache medarbejderne i en teknisk afdeling. Den tekniske baggrund giver i mine øjne også en fordel ved indkøb og kontraktforhandling, da den tekniske forståelse af varen er på plads.. Ledelsesfilosofi : - Med motivation yder folk bedst, motivation opnås ved ærlig interesse for medarbejderne også udenfor arbejdspladsen, samt ærlig og åben kommunikation, så alle ved hvad, hvornår og hvorfor vi gør som vi gør. - At udvikle nuværende medarbejdere er bedre end at ansætte nye medarbejdere, da nuværende medarbejdere kender virksomheden, og formodes at have en loyalitet overfor virksomheden. - IT er ikke svært, men skal gøres så enkelt og billigt som muligt, men stadig opfylde virksomhedens krav. - Ingen er uundværlig, og trækker man ikke i samme retning så modarbejder man sine kollegaer, og dermed vælger man at sætte sig selv af holdet. - Jeg omtaler helst ikke personer som ressourcer, da ressourcer er et forbrugsstof, personer er medarbejdere. Væsentlige milestones jeg har opnået med ledelses ansvar : Som systemansvarlig : - Systemerne jeg har haft ansvaret for har været driftsstabile, og har ikke været årsag til vitale problemer for virksomhederne jeg har været ansat i. - De udviklere jeg har haft i tiden, har ikke søgt væk, men har ved flere tilfælde ytret ønske om ikke at blive flyttet til andre områder. Som projektleder : - Fuld virksomhedsflytning, der involverede flytning af komplet serverrum +30 servere, +100 arbejdspladser, mainframe opkobling, opkoblinger til +10 interessenter, call center samt netværksudstyr og printere. Projektet var et planlægningsprojekt som skulle ende ud med at den fysiske flytning kunne foretages fra nedlukning kl. 6:00 og skulle være på plads kl. 21:00. Projektet udkom med en drejebog, samt blev der under projektet udformet nødplaner til enhver tænkelig lejlighed. Projektets størrelse afspejler sig i at det var nødvendigt at entrere med 2 flytte firmaer, da der i Danmark ikke var firmaer der kunne opfylde drejebogen alene. Den fysiske flytning sluttede planmæssigt, og alt var kørende kl. 21:00. - Nyt abonnementssystem, planlægning, udvikling, test og implementering af et større abonnements system, der skulle afløse et ældre vitalt system. Projektet var planlagt til at tage 18 måneder, men undervejs måtte jeg udskyde projektet med 1 måned, da jeg mente der var for stor risiko ved den oprindelige plan. Som afdelingsleder : - Tilsikret at dokumentation vedr. infrastruktur kom op på et niveau hvor det var brugbart for videre planlægning. 3

4 - Stabilisering af adgang via web til administrative systemer, et område der havde været store problemer med. Området blev brudt helt ned og genopbygget, hvor min primære rolle var coaching og sparring med teknisk personale, samt give dem opbakning og arbejdsro. - Oprydning i budgettet for den tekniske del, denne var ret upræcis, hvilket primært skyldtes den mangelfulde dokumentation. - Da man valgte at slå infrastruktur gruppen sammen med driftsafdelingen, og dermed flytte de folk jeg havde haft ansvaret for til en ny leder, valgte 50 % af medarbejderne at opsige deres stilling. Som IT-Chef / Underdirektør-IT - Nedbragt den årlige omkostning med 50%, primært ved omlægning af licenser, lukning af ikke aktuelle aftaler, nedskæringer på konsulent budget ved at synliggøre cost/benefit forhold, omforhandling af telefoni og netværks aftaler. Indførelse af mere optimale udskiftnings perioder på udstyr. - Vendte IT afdelingens ry fra at være, langsomme, leverede ikke det bestilte, ustabile systemer og ikke lyttende til kunder og brugere, til at være en IT afdeling der nyder ros for at være engagerede, levere stabile systemer, stabil drift, hjælpsomme, og både kunder og brugere deltager positivt i projekt udviklingen. - Skabt et fælles mål for hele IT, således at IT afdelingen ikke ser sig selv om en oase bestående af en driftsafdeling og en udviklings afdeling, men en samlet afdeling der er en del af den totale værdi kæde. - Medarbejder stabilitet, i hele perioden havde jeg 1 opsigelse grundet personen ikke havde tro på det kunne lade sig gøre, samt grundet besparelses potentiale måtte jeg afskedige 2 medarbejdere. Udover dette havde folk en tro på projektet, og jeg har ikke hørt ytringer om at folk ville søge bort. - Udarbejdelse af Sikkerheds politik, beredskabsplaner samt impakt analyser. Et område der tit overses, men i virksomheden hvor jeg havde ansvaret blev disse godkendt af revisionen, også selvom virksomheden var underlagt IT-revision hvert år. - Implementering af struktureret sagsbehandling i afdeling, på en måde hvormed det blev et værktøj, og ikke et pålæg. - Implementering af LEAN, ved at udnytte værktøjer fra LEAN værktøjskassen, der passer ind på et teknisk, og administrativt plan. - Del af processen om at skabe virksomhedens vision og mission, og få disse til at være en del af virksomheds kulturen. - Deltog på strategisk og beslutnings niveau i at omdanne en virksomhed fra at være produkt opdelt, til at være funktions opdelt, da flere af virksomhedens produktgrene havde de samme funktionsområder kunne der laves kraftige reduktioner ved at samle funktionerne. Mine tidligere ledelses opgaver har bl.a. været: Systemansvarlig 4 år, hvor jeg har haft ansvaret for større administrative systemer, udover at selv deltage i det daglige arbejde, har jeg haft det tekniske ansvar for mellem 2-6 udviklere der var tilknyttet systemerne. Ledelses arbejdet bestod primært i planlægning, prioritering samt opfølgning. Projektleder 6 år, hvor jeg har haft ansvaret for større projekter. Eks. på projekter : - Virksomhedsflytning til ny adresse, hvor tidsvinduet for flytningen var fra kl. 6 morgen til kl. 21 aften. I dette vindue skulle alt flyttes, serverrum, arbejdspladser og telefon systemer. Kl. 21 var alt flyttet og kørende. - Nyt administrativt abonnements system. Planlægning, udvikling og idriftsættelse af et større vitalt system for virksomheden. Projektet var planlagt til at tage 18 måneder, men grundet forskellige omstændigheder, måtte jeg udskyde med 1 måned. - Delprojekt i forbindelse med komplet flytning af mainframe baserede systemer til Oracle platform. fortsættes 4

5 Afdelingsleder IT Chef Underdirektør-IT 2 år, hvor jeg var chef i en infrastruktur gruppe bestående af 6 personer. Gruppens arbejde var alt indenfor Servere, Netværk, Databaser og sikkerhed. Ledelsesarbejdet bestod primært i medarbejderpleje, sparring af medarbejdere, budgetlægning, udfærdigelse af investeringsansøgninger, ferieplanlægning, afholdelse af MUS, ansættelse og ophør af medarbejdere og deltagelse i IT ledelses gruppen. 2 år, hvor jeg var Chef for hele IT afdelingen, bestående af 9 driftsfolk samt 9 udviklere. Som mellemledere havde jeg 1 driftschef samt 1 udviklingschef. De primære ledelses opgaver var overordnet medarbejderansvar, ansættelse og ophør af medarbejdere, strategisk planlægning, budgetlægning, opfølgning af budgetter, yde sparring til mellemledere, teknisk sparring til medarbejderne, kontrakt forhandling, licens forhandling samt deltagelse i virksomhedens ledergruppe. 2 år, hvor jeg var ansat som underdirektør, med hovedansvar på IT. De ledelsesmæssige opgaver var som IT-Chef, men med deltagelse i virksomhedens strategiarbejde, og deltagelse i topledergruppen. 5

6 CV Uddybning af punkter nævnt på side 1 med fokus på min sikkerhedsprofil Har arbejdet med sikkerhed på forskellige niveauer i 10+ år.. På det analytiske og strategiske plan har jeg arbejdet med det totale IT-sikkerheds billede for virksomheder. På det tekniske plan har opgaverne været fjernelse og bekæmpelse af virus. Herunder er listet i hovedtræk opgaver jeg har beskæftiget mig med og løst for virksomheder. Opgaverne er primært løst for en virksomhed der startede uden formaliseret IT-sikkerhed, og endte med revisionsgodkendelse, opgaverne er listet kronologisk for løsningen. Overordnet ITsikkerheds politik. Detaljeret ITsikkerheds politik. Medarbejder outlets, BIA Beredskabs plan Beredskabs øvelse Bruger Awareness Jeg har fra grunden, udarbejdet en overordnet IT-sikkerheds politik, målgruppen var direktion og bestyrelse, denne blev efterfølgende godkendt af revision firmaet. Udfra rammerne beskrevet i den overordnede sikkerheds politik har jeg fremstillet en detaljeret IT-sikkerheds politik, som dækker alle områder indenfor IT-sikkerhed. Da dette arbejde blev påbegyndt inden 2005, er selve dokumentet ikke lavet i ISO/DS standard, men har under revision vist sig enkelt at mappe mod standarderne, og er revisionsmæssigt godkendt. Målgruppe primært virksomhedsledelse og mellemledere. Udfra den detaljerede sikkerhedspolitik, som primært består af skarpe af- og begrænsninger, har jeg fremstillet en mængde outlets rettet mod medarbejderne. Disse outlets tager udgangspunkt i sikkerheds politikken, og giver medarbejderne råd, regler og vejledning indenfor forskellige områder de har berøring med. Disse outlets var alt mellem, 1 siders gode råd om valg af password, til flersiders outlet med hvordan man opbevarer virksomheds data og hvorfor. Disse outlets var fremstillet så medarbejderne kunne samle en IT-sikkerheds håndbog. Business Impact Analysis, med ledelsen udarbejdede jeg en BIA rapport for virksomheden. I rapporten blev Ledelse og Mellemledelse presset til at tage stilling til hele deres forretningsområde. Udover at der ud af dette arbejde kom en egentlig BIA rapport, blev der fundet utallige detaljer der ikke var som den ansvarshavende forventede. Fra grunden udarbejdede jeg en komplet beredskabsplan primært for IT. Planen blev revisions godkendt, og indeholdt komplette oversigter med kontakt information, på alle relevante leverandører, bemandingsplaner, eskalerings planer, reetableringsplaner, kommunikationsplaner etc. etc. Beredskabsplanen blev løbende tilpasset resultatet af BIA, Disaster Recovery, og Business continuity rapporterne. I forbindelse med implementeringen af beredsskabs planer, og for at afteste denne, konstruerede jeg flere beredskabs øvelser, lige fra at kunne danne data fra ældre backupper og berige dem mest muligt, til egentligt katastrofe scenarie, hvor Servere fra kasse, skulle reetableres udenfor det normale netværk, og fremvise et kørende miljø af vitale systemer. Da et vigtigt element i IT-sikkerhed er brugerne og deres omtanke med anvendelse af virksomheds udstyr og data. Har jeg lagt vægt på at IT-sikkerhed blev gjort til en privat ting også. Dette arbejde bestod bla. i afholdelse af fyraftensmøder, hvor et emne eks. kunne være virus, emnet blev så behandlet, hvor fokus var at tydeliggøre problemstillingen for virksomheden og drage paralleller til medarbejdernes private maskiner etc. fortsættes 6

7 IT Revision Fjernelse af virus og data rescue. Med hovedansvar for IT-sikkerhed har jeg deltaget i utallige IT Revisioner udført af eksterne revisions virksomheder, både i forbindelse med den normal økonomiske revision, men også ejer initierede revisioner. På det tekniske plan har jeg gennem +10 år beskæftiget mig med at fjerne virus og sikre data fra inficerede maskiner. Virus som fællesbegreb dækker alle former for maskin angreb, root-kit, trojan og ægte virus. Siden 2001 har disse opgaver dog kun været løst for kunder og samarbejdspartnere, da virksomheden jeg har haft primær ansættelse i ikke, har haft tilfælde af infektion. 7

8 CV Uddybning af punkter nævnt på side 1 med fokus på min udviklingsprofil Har arbejdet med applikationsdesign, udvikling og support i en lang årrække. Jeg har let ved at sætte mig ind i nye sprog, miljøer og forretningsområder, og har ofte været anvendt når problemstillinger og løsninger blev komplicerede. Fra tidligere ansættelser har jeg anvendt følgende primære værktøjer : Delphi Oracle Forms Oracle DB Oracle App. Express Oracle Interconnect Oracle PL/SQL SQL Cobol CICS/Cobol CA/Ideal CA/Vollie CA/Librarian JCL CA-Datacom Paradox DB DataFlex Anvendt 10+ år, har jeg anvendt primært til udvikling af tekniske systemer, blandt andet et returbehandlings system. Anvendt 5+ år, Har blandt andet deltaget i konvertering af mainframe baserede systemer til Oracle platform. Anvendt 10+ år, Primært modellering af databaser. Anvendt 3+ år, Dette værktøj har jeg primært brugt til udvikling af BI system. Men har også udviklet tekniske løsninger i produktet, eks. Implementeret Google Maps i produktet, samt lavet rutiner til implementering af 3. parts graf software. Anvendt 4+ år, Værktøjet har jeg anvendt til opsætning af en komplet data-banegård, med +20 interessenter. I samarbejde med eksterne specialister, udviklede vi komplet format konvertering, med XML objekter som fællesnævner. Anvendt 3+ år. Anvendt 8+ år. Anvendt 10+ år, primært på mainframe til administrative systemer, eks. varestyring, abonnementsstyring og lønprogrammer. Jeg har dog også lavet mere tekniske løsninger i Cobol, eks. Tidsberegningssystemer, selvom værktøjet ikke var optimalt til dette. Anvendt 5+ år, og har udviklet online CICS systemer, primært som bruger grænseflade mod mainframe baserede administrative systemer. Anvendt 10+ år, og har blandt andet opbygget et online miljø til afløsning for et ældre CICS/Cobol baseret system. Anvendt 10+ år, miljøet har ofte dannet grundlag for udviklingen i Cobol. Anvendt 10+ år, mest som source styrings værktøj på mainframe. Anvendt 10+ år, JCL har fra min side været anvendt både til kontrol af enkeltstående jobs, men også til komplekse jobstrømme med status check undervejs. Anvendt 10+ år. Database systemet har jeg anvendt, fra Cobol og Ideal, både med RAT og SAT. Anvendt 10+ år, mest som en billig database til udvikling af mindre systemer, og utilities. Anvendt 3+ år, primært udviklet et administrativt personale styrings system. Større opgaver som jeg har løst i tidligere ansættelser Lønsystem På mainframe overtog jeg et større lokalt udviklet lønsystem, til aflønning af medarbejdere, med +200 forskellige løntransaktioner. Systemets dokumentation var ikke vedligeholdt, systemet bestod af +50 Cobol programmer samt +50 online CICS/Cobol programmer. Jeg dokumenterede systemet, optimerede koden, og implementerede løbende overenskomst rettelser til systemet. Abonnements system På Mainframe var jeg arkitekt bag et nyt og fleksibelt abonnementssystem, systemet bestod af +100 online moduler og +100 batch moduler. 8

9 År 2000 Returbehandlings system Oracle Forms konvertering Distributions system Axapta implementering Data-Banegård BI system Ved årtusindeskiftet, deltog jeg i gennemgang af samtlige ældre Cobol moduler for at tilsikre at skiftet til nyt årtusinde forløb uden problemer. Ledelsen af virksomheden jeg var ansat i, ønskede specifikt at jeg tog vagten ved skiftet. Virksomheden var vitalt afhængig af at systemerne kørte ved skiftet, så virksomheden primært bruger systemerne om natten. Systemet er udviklet primært i Delphi, og Delphi blev valgt da der til systemet skulle udvikles moduler til punkt scanning via industri scannere, vægt styring og vægtlæsning, styring af transportbånd o. lign. Ved skifte fra Forms 3.0 til næste version, havde Oracle lavet en del om i hvordan trigger kode skulle stores, og ændret variable definition. Jeg deltog i det omfattende arbejde med at konvertere eksisterende source til de nye principper. Var arkitekt bag et Oracle baseret distributions system, systemet endte med at være lag-opdelt, med et DB lag, et forretnings regel lag og et præsentations lag. Under implementering af Axapta (Dynamics AX), stod jeg for data fødningen af data fra de eksisterende forretnings systemer til Axapta. Samtidigt agerede jeg teknisk sparringspartner for virksomheden der implementerede Axapta i virksomheden. Implementering / udvikling af en større data-banegård, hvor kravene var at data skulle kunne modtages og afsendes i forskellige formater, og forskellige versioner af transaktioner. Løsningen blev lavet fuld fleksibel, med XML som internt format, og dynamiske konverterings rutiner. I en virksomhed uden BI, startede jeg og var arkitekten bag pilot projektet med at anvende Oracle Application Express til denne opgave. Ved afslutning af projektet blev der afleveret et funktionsklart skelet til videreudvikling. 9

10 Uddybning af punkter nævnt på side 1: Videreuddannelse : Jeg har gennem mine år i branchen, ofte været stillet overfor nye værktøjer og problemstillinger, derfor har jeg gennem tiden været på mange kurser, både korte og længer varige. Desværre er de fleste af mine kursus beviser gået tabt under flytning, men herunder er listet nogle af kurserne. - DIEU projektledelse (Projektleder uddannelse afholdt af DIEU) - Oracle Forms (udviklings miljø kursus). - Oracle Reports (udviklings miljø) - Oracle PL/SQL I + II (udviklings sprog) - SQL (udviklings sprog) - LEAN (LEAN kursus forløb afholdt af Capacent) - CISSP grundmodul (Sikkerheds kursus, der kan certificeres, jeg har ikke ladet mig certificere). - Struktur i kaos (Personligheds udvikling, fokus mod at overleve kaos via struktur) - Internt ledelses kursus. Tekniske færdigheder og kompetencer Efter over 25 år i branchen, har jeg været i kontakt med mange værktøjer, platforme og miljøer, jeg har altid haft ry for at være omstillingsvillig, og klar til at påtage mig nye udfordringer. Med så mange år i branchen vil en del værktøjer nu være forældet, men har bidraget til min totale værktøjskasse. Jeg vil ofte kunne komme med et løsningsforslag til en problemstilling, også selvom problemstillingen ikke virker ligetil med de værktøjer der er til rådighed. Her kommer erfaring til god anvendelse. Organisatoriske færdigheder og kompetencer Har deltaget i flere større projekter med høj risiko hvor det har været påkrævet at man er i stand til at bevare overblik og koordinere. Et eks. på et sådan projekt er at i 2001 ledede jeg flytningen af hele IT fra en adresse til en anden (40+ servere, 150 arbejdspladser). IT blev taget ned kl. 7:00 og var på den nye adresse driftsklar kl. 23:00. Et sådan projekt kræver at man er i stand til at kommunikerer med alle lag i organisationen, for at drejebogen kan udvikles og indfri forventningerne fra organisationen. Har i de seneste år som ansvarlig for IT funktionen på min nuværende arbejdsplads haft ansvar både for at ydelsen der leveres opfylder forventningerne, samtidigt med at budgetterne blev strammet meget, grundet den økonomiske situation. Jeg har ry for at være et loyalt menneske, og er i stand til at kommunikere forskelligt alt efter situationen. Sidder jeg i lukket forum er min kommunikationsform direkte, præcis og ærlig, dette for at få behandlet mest muligt så effektivt som muligt. Sidder jeg i et åbent forum, eller et forum med eksterne interessenter, vil min kommunikation være loyal ud fra situationen. Sociale færdigheder og kompetencer Er i stand til at tage ansvar for en problemstilling og løse denne både individuelt og ved at motivere en gruppe mod en fælles løsning af problemstillingen. Er åben og lydhør overfor andres ideer og er i stand til at give et konstruktivt mod og med-spil til andres ideer. Jeg bidrager til socialt samvær med de personer jeg omgås, og har nemt ved at komme ud af det med folk selvom baggrund og kultur er forskellig, noget jeg drager nytte af i forskellige foreninger, hvor foreningens virke er det primære og ikke folks forskelligheder. Jeg tror på en åben og ærlig informations udveksling, og kan virke meget direkte i min kommunikation. Ved at være direkte undgås misforståelser ofte. Jeg er ikke en råbe type, da jeg tror på at et budskab kan videreformidles på en sober og konstruktiv måde. Selv ubehagelig information bør formidles åbent og ærligt, på den måde har folk en mulighed for at tage del i hvad der foregår. Jeg har nemt ved at formidle den samme problemstilling på forskellig måde alt efter hvilken målgruppe jeg kommunikerer med, dette har været medvirkende til at jeg i tidligere stillinger er blevet godt modtaget og respekteret, både fra teknikker side, men også fra forretningssiden, både af medarbejdere og ledelse. 10

11 Tillidshverv Afdelingsbestyrelses næstformand Medlem af AKB Albertslund selskabsbestyrelse Medlem af frimærkeklub bestyrelse Medlem af Sportsfiskerklubs bestyrelse Jeg har tidligere siddet i 10 år i en boligbebyggelses afdelingsbestyrelse, bebyggelsen består af 880 lejemål. Gennem de 10 år har jeg siddet som næstformand. Jeg har tidligere siddet 6 år som medlem af selskabsbestyrelsen for AKB Albertslund. Jeg har tidligere siddet som bestyrelsesmedlem i den lokale frimærkeklub. Jeg sidder som bestyrelsesmedlem i en lokal sportsfisker forening, hvor mit fokus område er at arbejde med juniorer. Fritidsinteresser Sportsfiskeri : Jeg er ivrig sports/lystfisker, en hobby som jeg bruger meget til at koble fra med og finde ro. Samtidigt giver naturen omkring en mulighed for at finde løsninger på opgaver på en anden måde. Frimærker : Jeg har gennem hele livet samlet på frimærker, og bliver brugt som vinterbeskæftigelse. Fotografering : De senere år har jeg genoptaget min interesse med at fotografere, jeg bruger det nok som en undskyldning for blot at trave ud og suge indtryk. 11

Edbassistent, merkonom i regnskab og it.

Edbassistent, merkonom i regnskab og it. Navn Asbjørn Vernang Fødselsår 1964 Køn Mand Adresse Nørre Alle 63 L. 104, 8000 Århus C Telefon Email 23 81 32 41 Asbjoern AT vernang dk Uddannelse Arbejdssprog Edbassistent, merkonom i regnskab og it.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse:

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse: CV Navn: Adresse: Gunnar Reimer Leifsgade 5, 5.tv 2300 København S Telefon: 32955156 Mail: Gunnar.Reimer@gmail.com Hjemmeside: www.withinme.dk IT-faglige kompetencer Har i mit tidligere arbejde hovedsagelig

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Bestyrelseskandidatur

Bestyrelseskandidatur KONTAKT Ditte Keinicke Stabelhøjen 4 8400 Ebeltoft e-mail: dk@keinicke.com mobil: 2426 2079 BESTYRELSESPROFIL Jeg ønsker at skabe værdi i bestyrelsen gennem engagement og aktivt brug af mine kernekompetencer.

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse Nummer: 43554 Logistik implementering i ledelse Deltageren kan varetage ledelsesopgaver i logistikfunktionen på det operationelle niveau i forbindelse med anvendelse af metoder og værktøjer til implementering

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

Virtualisering og data på banen

Virtualisering og data på banen Virtualisering og data på banen EMC Forum 18. november 2009 Præsenteret af CIO, Kenneth Lau Rentius, Banedanmark Virtualisering og data på banen Keynote Præsentation Server virtualisering Backup og arkivering

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

v/ Johnnie Kristensen Vestertoften Nordborg Telefon: Jeg kan især

v/ Johnnie Kristensen Vestertoften Nordborg Telefon: Jeg kan især v/ Johnnie Kristensen Vestertoften 11 6430 Nordborg Telefon: +45 52 58 24 15 E-mail: jsk@sitek.dk Jeg kan især Anvende mine mere end 25 års erfaring med IT til at koble teknologi sammen med forretningsmæssige

Læs mere

Jeg sætter mig hurtigt ind i kundens behov og arbejder tæt sammen med kunden for at opfylde kundens ønsker.

Jeg sætter mig hurtigt ind i kundens behov og arbejder tæt sammen med kunden for at opfylde kundens ønsker. KONSULENTPROFIL Navn Nationalitet Torben Nørgaard Dansk Resumé Jeg er oprindeligt kontoruddannet i revisionsfirma. I de 8 år jeg var ansat havde jeg ansvaret for driften af EDB og stod for kontakten til

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

SAP R/3. Henrik Kroos

SAP R/3. Henrik Kroos SAP R/3 Henrik Kroos Velkommen.. Spørg undervejs Præsentation af mig Præsentation af jer Hvad er SAP?? SAP er et tysk firma startet af 5 tidligere IBM-folk i 1972 Hjemsted i Waldorf Tyskland, (nær Frankfurt)

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik Maj 2017 Job og personprofil Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik 1 1. Baggrund Da den nuværende afdelingsleder for Vej og Trafik under afdeling - Trafik & Byg i Assens Kommune har valgt nye udfordringer

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Virtualisering af. v. / Ib Tordrup

Virtualisering af. v. / Ib Tordrup 1 2 Agenda Introduktion af ÅF Introduktion af VF Virtualisering af VF Opsummering og Spørgsmål 3 ÅF Energy 1 000 employees Industry 1 400 employees Infrastructure 1 200 employees Technology 800 employees

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner.

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner. Juni 2011 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Formål 4 3. Omfang 5 4. It-sikkerhedsniveau 5 5. It-sikkerhedsbevidsthed 6 6. Overtrædelse af it-sikkerhedspolitikken 6 7. Udarbejdelse og ikrafttrædelse 6 2 1 Indledning

Læs mere

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør Dagsorden 1. Præsentation 2. Roskilde Universitet 3. Risikostyring - hvorfor? 4. Ledelsesopbakning 5. ISO27001 6. Forretningsorienteret risikostyring 7. It-teknisk sikkerhedsstyring 8. Hvordan bruges risikostyring

Læs mere

Coaching. Kunsten at stille de rigtige spørgsmål!

Coaching. Kunsten at stille de rigtige spørgsmål! KURSUSNR: 09022301 Coaching Kunsten at stille de rigtige spørgsmål! Kurset Coaching giver dig en arbejdsmetode, der retter sit fokus mod at opdage og udnytte de menneskelige potentialer og ressourcer bedst

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Mannaz HR-uddannelse

Mannaz HR-uddannelse Mannaz HR-uddannelse Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor du bliver stillet over for konkrete HRudfordringer og kommer tæt på alle aspekter af

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau Curriculum Vitae Personoplysninger Navn: Søren Hvidkjær Andersen Adresse: Solbærmarken 5 By: 8641 Sorring Mobil: +45 24 82 98 87 E-mail: soren@hvidand.dk Født: 16. Juli 1971 Civilstand: Introduktion Gift

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Vi konverterer IT-problemer til løsninger

Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vores vigtigste opgave er at sikre din virksomhed holdbare og gennemtænkte IT-løsninger, fordi IT er livsnerven i de

Læs mere

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr Form din karriere Projektleder Pia Ravn Dyhr Dagens program Velkomst & runde med præsentation af jer: Hvem er du? Karriereforståelser Hvem er du? Hvad kan du? Hvad vil du? Dine grundlæggende værdier øvelse:

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching Bilag 2 Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching 1. Generelt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en uafhængig konkurrencemyndighed under Erhvervsministeriet.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST.

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST. Til Kopi til Fra Sagsnr. Forvaltningsledelsen Indtast Kopi til Sekretariat, HR og Udvikling Indtast sagsnr. Sekretariat, HR og Udvikling Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Init.: LBS/KD

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

it-sikkerhed i produktionen DE 5 TRIN

it-sikkerhed i produktionen DE 5 TRIN it-sikkerhed i produktionen DE 5 TRIN Hvem er jeg? Tina Henriette Christensen Ingeniør med 18 års erfaring IPMA certificeret Projektleder Projektledelse af it-projekter Større integrationsprojekter Arbejder

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde Opdateret 5. maj JBL Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere