Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) :"

Transkript

1 CV Ole D. Nielsen Ansættelser (uddybes efterfølgende) : Underdirektør, med ansvar for IT. Bladkompagniet as IT-Chef. Bladkompagniet as Afdelingsleder for IT-infrastrukturgruppen. Bladkompagniet as Applikationsudvikler, mainframe, og PC baseret udvikling. Bladkompagniet as Applikationsudvikler / Systemprogrammør. Storno A/S. Uddannelser / Videreuddannelse : Erhvervsfaglige kurser, herunder programmeringssprog, databaser, sikkerhed, Lean, Oracle, interne ledelseskurser. (beskrives efterfølgende) EDB Skolen, 2 årig EDB-Ass uddannelse Ringsted Handelsskole EFG Sprog : Engelsk Tysk Skriver og taler engelsk på højt niveau. Skriver tysk på jævnt niveau, taler tysk på godt niveau. Tekniske færdigheder og kompetencer (beskrives efterfølgende). Organisatoriske færdigheder og kompetencer (beskrives efterfølgende). Sociale færdigheder og kompetencer (beskrives efterfølgende). Private forhold : Født 26. februar 1964 Familie Samboende med Susanne. Barn Patrick, 23 år. Fritidsinteresser, tillidshverv (beskrives efterfølgende). 1

2 Profiler i sammendrag: Ledelsesmæssig erfaring Systemansvarlig : Gennem årene har jeg haft hovedansvaret for flere større administrative systemer. Arbejdet er foregået ved at jeg har haft ansvaret for de medarbejdere der har udviklet på systemerne, været teknisk coach for disse medarbejdere, har forestået prioritering af opgaver, udarbejdet cost-benefit i samarbejde med brugerkreds, defineret opgaver og løsninger i samarbejde med brugerne, og haft ansvaret for at moduler og løsninger der blev idriftsat, levede op til stabilitets krav samt kvalitetskrav. Projekt ledelse. Som projektleder har jeg gennem årene, både deltaget i men også haft ansvaret for mindre, mellemstore og store projekter. Af de største projekter jeg har haft ansvaret for er udvikling af et nyt distributionssystem +400 moduler, samt et flytte projekt hvor en hel virksomhed, med +40 servere og +150 arbejdspladser, skulle flyttes indenfor 17 timer, i dette projekt havde jeg ansvaret for at udarbejde drejebog for hele flytningen, samt effektuere drejebogen. Chef Jeg har haft chef stillinger på flere niveauer, som afdelingsleder, IT-Chef og Underdirektør. I disse stillinger har jeg haft ansvaret for personale og den totale IT anvendelse i virksomheden. Jeg har stået for udarbejdelse af strategi, budgetter, økonomi opfølgning, medarbejder pleje, indkøb, licenser, leverandør forhandlinger, og konsulent anvendelse. I disse stillinger har jeg måttet navigere både overfor interne brugere, eksterne brugere, direktion, og stået til ansvar overfor revision og bestyrelse. Sikkerhedsmæssig erfaring Sikkerhedsansvarlig I forbindelse med mine chef og lederstillinger har jeg samtidigt haft hovedansvaret for IT-sikkerhed. I den forbindelse har jeg gennemført hele processen fra at stå med en virksomhed uden defineret sikkerhed til at stå i en virksomhed med sikkerheds politik både på overordnet niveau og detaljeret niveau, beredskabsplaner, nødprocedurer, sikkerheds strategi, beredskabs øvelser, medarbejder informations materiale osv. Udviklererfaring Mainframe udvikling Mainframe udvikling har primært været indenfor administrative systemer, lagerstyring, distribution og løn systemer. Udviklings værktøjerne har været mange og alsidige, men primært har jeg anvendt Cobol, CICS/Cobol og CA-Ideal. System programmering Primært system installation på CMS og CICS baserede platforme. PC udvikling Jeg har udviklet administrative systemer på en Oracle Database, hvor værktøjerne der blev anvendt primært var Oracle Forms, Stored procedures i PL/SQL. Jeg har også programmeret webbaseret blandt andet ved hjælp af Oracle Application Express. Mere tekniske systemer såsom returbehandlingssystemer med styring af transportbånd, elektroniske vægte og punkt scanning har jeg udviklet i Delphi. 2

3 CV Uddybning af punkter nævnt på side 1 med fokus på min ledelsesprofil Har arbejdet med ledelse på forskellige niveauer i 16 år.. Ledelsesbaggrund: Teknisk baggrund, der gør det muligt for mig at tale med medarbejderne, sparre med medarbejderne og coache medarbejderne i en teknisk afdeling. Den tekniske baggrund giver i mine øjne også en fordel ved indkøb og kontraktforhandling, da den tekniske forståelse af varen er på plads.. Ledelsesfilosofi : - Med motivation yder folk bedst, motivation opnås ved ærlig interesse for medarbejderne også udenfor arbejdspladsen, samt ærlig og åben kommunikation, så alle ved hvad, hvornår og hvorfor vi gør som vi gør. - At udvikle nuværende medarbejdere er bedre end at ansætte nye medarbejdere, da nuværende medarbejdere kender virksomheden, og formodes at have en loyalitet overfor virksomheden. - IT er ikke svært, men skal gøres så enkelt og billigt som muligt, men stadig opfylde virksomhedens krav. - Ingen er uundværlig, og trækker man ikke i samme retning så modarbejder man sine kollegaer, og dermed vælger man at sætte sig selv af holdet. - Jeg omtaler helst ikke personer som ressourcer, da ressourcer er et forbrugsstof, personer er medarbejdere. Væsentlige milestones jeg har opnået med ledelses ansvar : Som systemansvarlig : - Systemerne jeg har haft ansvaret for har været driftsstabile, og har ikke været årsag til vitale problemer for virksomhederne jeg har været ansat i. - De udviklere jeg har haft i tiden, har ikke søgt væk, men har ved flere tilfælde ytret ønske om ikke at blive flyttet til andre områder. Som projektleder : - Fuld virksomhedsflytning, der involverede flytning af komplet serverrum +30 servere, +100 arbejdspladser, mainframe opkobling, opkoblinger til +10 interessenter, call center samt netværksudstyr og printere. Projektet var et planlægningsprojekt som skulle ende ud med at den fysiske flytning kunne foretages fra nedlukning kl. 6:00 og skulle være på plads kl. 21:00. Projektet udkom med en drejebog, samt blev der under projektet udformet nødplaner til enhver tænkelig lejlighed. Projektets størrelse afspejler sig i at det var nødvendigt at entrere med 2 flytte firmaer, da der i Danmark ikke var firmaer der kunne opfylde drejebogen alene. Den fysiske flytning sluttede planmæssigt, og alt var kørende kl. 21:00. - Nyt abonnementssystem, planlægning, udvikling, test og implementering af et større abonnements system, der skulle afløse et ældre vitalt system. Projektet var planlagt til at tage 18 måneder, men undervejs måtte jeg udskyde projektet med 1 måned, da jeg mente der var for stor risiko ved den oprindelige plan. Som afdelingsleder : - Tilsikret at dokumentation vedr. infrastruktur kom op på et niveau hvor det var brugbart for videre planlægning. 3

4 - Stabilisering af adgang via web til administrative systemer, et område der havde været store problemer med. Området blev brudt helt ned og genopbygget, hvor min primære rolle var coaching og sparring med teknisk personale, samt give dem opbakning og arbejdsro. - Oprydning i budgettet for den tekniske del, denne var ret upræcis, hvilket primært skyldtes den mangelfulde dokumentation. - Da man valgte at slå infrastruktur gruppen sammen med driftsafdelingen, og dermed flytte de folk jeg havde haft ansvaret for til en ny leder, valgte 50 % af medarbejderne at opsige deres stilling. Som IT-Chef / Underdirektør-IT - Nedbragt den årlige omkostning med 50%, primært ved omlægning af licenser, lukning af ikke aktuelle aftaler, nedskæringer på konsulent budget ved at synliggøre cost/benefit forhold, omforhandling af telefoni og netværks aftaler. Indførelse af mere optimale udskiftnings perioder på udstyr. - Vendte IT afdelingens ry fra at være, langsomme, leverede ikke det bestilte, ustabile systemer og ikke lyttende til kunder og brugere, til at være en IT afdeling der nyder ros for at være engagerede, levere stabile systemer, stabil drift, hjælpsomme, og både kunder og brugere deltager positivt i projekt udviklingen. - Skabt et fælles mål for hele IT, således at IT afdelingen ikke ser sig selv om en oase bestående af en driftsafdeling og en udviklings afdeling, men en samlet afdeling der er en del af den totale værdi kæde. - Medarbejder stabilitet, i hele perioden havde jeg 1 opsigelse grundet personen ikke havde tro på det kunne lade sig gøre, samt grundet besparelses potentiale måtte jeg afskedige 2 medarbejdere. Udover dette havde folk en tro på projektet, og jeg har ikke hørt ytringer om at folk ville søge bort. - Udarbejdelse af Sikkerheds politik, beredskabsplaner samt impakt analyser. Et område der tit overses, men i virksomheden hvor jeg havde ansvaret blev disse godkendt af revisionen, også selvom virksomheden var underlagt IT-revision hvert år. - Implementering af struktureret sagsbehandling i afdeling, på en måde hvormed det blev et værktøj, og ikke et pålæg. - Implementering af LEAN, ved at udnytte værktøjer fra LEAN værktøjskassen, der passer ind på et teknisk, og administrativt plan. - Del af processen om at skabe virksomhedens vision og mission, og få disse til at være en del af virksomheds kulturen. - Deltog på strategisk og beslutnings niveau i at omdanne en virksomhed fra at være produkt opdelt, til at være funktions opdelt, da flere af virksomhedens produktgrene havde de samme funktionsområder kunne der laves kraftige reduktioner ved at samle funktionerne. Mine tidligere ledelses opgaver har bl.a. været: Systemansvarlig 4 år, hvor jeg har haft ansvaret for større administrative systemer, udover at selv deltage i det daglige arbejde, har jeg haft det tekniske ansvar for mellem 2-6 udviklere der var tilknyttet systemerne. Ledelses arbejdet bestod primært i planlægning, prioritering samt opfølgning. Projektleder 6 år, hvor jeg har haft ansvaret for større projekter. Eks. på projekter : - Virksomhedsflytning til ny adresse, hvor tidsvinduet for flytningen var fra kl. 6 morgen til kl. 21 aften. I dette vindue skulle alt flyttes, serverrum, arbejdspladser og telefon systemer. Kl. 21 var alt flyttet og kørende. - Nyt administrativt abonnements system. Planlægning, udvikling og idriftsættelse af et større vitalt system for virksomheden. Projektet var planlagt til at tage 18 måneder, men grundet forskellige omstændigheder, måtte jeg udskyde med 1 måned. - Delprojekt i forbindelse med komplet flytning af mainframe baserede systemer til Oracle platform. fortsættes 4

5 Afdelingsleder IT Chef Underdirektør-IT 2 år, hvor jeg var chef i en infrastruktur gruppe bestående af 6 personer. Gruppens arbejde var alt indenfor Servere, Netværk, Databaser og sikkerhed. Ledelsesarbejdet bestod primært i medarbejderpleje, sparring af medarbejdere, budgetlægning, udfærdigelse af investeringsansøgninger, ferieplanlægning, afholdelse af MUS, ansættelse og ophør af medarbejdere og deltagelse i IT ledelses gruppen. 2 år, hvor jeg var Chef for hele IT afdelingen, bestående af 9 driftsfolk samt 9 udviklere. Som mellemledere havde jeg 1 driftschef samt 1 udviklingschef. De primære ledelses opgaver var overordnet medarbejderansvar, ansættelse og ophør af medarbejdere, strategisk planlægning, budgetlægning, opfølgning af budgetter, yde sparring til mellemledere, teknisk sparring til medarbejderne, kontrakt forhandling, licens forhandling samt deltagelse i virksomhedens ledergruppe. 2 år, hvor jeg var ansat som underdirektør, med hovedansvar på IT. De ledelsesmæssige opgaver var som IT-Chef, men med deltagelse i virksomhedens strategiarbejde, og deltagelse i topledergruppen. 5

6 CV Uddybning af punkter nævnt på side 1 med fokus på min sikkerhedsprofil Har arbejdet med sikkerhed på forskellige niveauer i 10+ år.. På det analytiske og strategiske plan har jeg arbejdet med det totale IT-sikkerheds billede for virksomheder. På det tekniske plan har opgaverne været fjernelse og bekæmpelse af virus. Herunder er listet i hovedtræk opgaver jeg har beskæftiget mig med og løst for virksomheder. Opgaverne er primært løst for en virksomhed der startede uden formaliseret IT-sikkerhed, og endte med revisionsgodkendelse, opgaverne er listet kronologisk for løsningen. Overordnet ITsikkerheds politik. Detaljeret ITsikkerheds politik. Medarbejder outlets, BIA Beredskabs plan Beredskabs øvelse Bruger Awareness Jeg har fra grunden, udarbejdet en overordnet IT-sikkerheds politik, målgruppen var direktion og bestyrelse, denne blev efterfølgende godkendt af revision firmaet. Udfra rammerne beskrevet i den overordnede sikkerheds politik har jeg fremstillet en detaljeret IT-sikkerheds politik, som dækker alle områder indenfor IT-sikkerhed. Da dette arbejde blev påbegyndt inden 2005, er selve dokumentet ikke lavet i ISO/DS standard, men har under revision vist sig enkelt at mappe mod standarderne, og er revisionsmæssigt godkendt. Målgruppe primært virksomhedsledelse og mellemledere. Udfra den detaljerede sikkerhedspolitik, som primært består af skarpe af- og begrænsninger, har jeg fremstillet en mængde outlets rettet mod medarbejderne. Disse outlets tager udgangspunkt i sikkerheds politikken, og giver medarbejderne råd, regler og vejledning indenfor forskellige områder de har berøring med. Disse outlets var alt mellem, 1 siders gode råd om valg af password, til flersiders outlet med hvordan man opbevarer virksomheds data og hvorfor. Disse outlets var fremstillet så medarbejderne kunne samle en IT-sikkerheds håndbog. Business Impact Analysis, med ledelsen udarbejdede jeg en BIA rapport for virksomheden. I rapporten blev Ledelse og Mellemledelse presset til at tage stilling til hele deres forretningsområde. Udover at der ud af dette arbejde kom en egentlig BIA rapport, blev der fundet utallige detaljer der ikke var som den ansvarshavende forventede. Fra grunden udarbejdede jeg en komplet beredskabsplan primært for IT. Planen blev revisions godkendt, og indeholdt komplette oversigter med kontakt information, på alle relevante leverandører, bemandingsplaner, eskalerings planer, reetableringsplaner, kommunikationsplaner etc. etc. Beredskabsplanen blev løbende tilpasset resultatet af BIA, Disaster Recovery, og Business continuity rapporterne. I forbindelse med implementeringen af beredsskabs planer, og for at afteste denne, konstruerede jeg flere beredskabs øvelser, lige fra at kunne danne data fra ældre backupper og berige dem mest muligt, til egentligt katastrofe scenarie, hvor Servere fra kasse, skulle reetableres udenfor det normale netværk, og fremvise et kørende miljø af vitale systemer. Da et vigtigt element i IT-sikkerhed er brugerne og deres omtanke med anvendelse af virksomheds udstyr og data. Har jeg lagt vægt på at IT-sikkerhed blev gjort til en privat ting også. Dette arbejde bestod bla. i afholdelse af fyraftensmøder, hvor et emne eks. kunne være virus, emnet blev så behandlet, hvor fokus var at tydeliggøre problemstillingen for virksomheden og drage paralleller til medarbejdernes private maskiner etc. fortsættes 6

7 IT Revision Fjernelse af virus og data rescue. Med hovedansvar for IT-sikkerhed har jeg deltaget i utallige IT Revisioner udført af eksterne revisions virksomheder, både i forbindelse med den normal økonomiske revision, men også ejer initierede revisioner. På det tekniske plan har jeg gennem +10 år beskæftiget mig med at fjerne virus og sikre data fra inficerede maskiner. Virus som fællesbegreb dækker alle former for maskin angreb, root-kit, trojan og ægte virus. Siden 2001 har disse opgaver dog kun været løst for kunder og samarbejdspartnere, da virksomheden jeg har haft primær ansættelse i ikke, har haft tilfælde af infektion. 7

8 CV Uddybning af punkter nævnt på side 1 med fokus på min udviklingsprofil Har arbejdet med applikationsdesign, udvikling og support i en lang årrække. Jeg har let ved at sætte mig ind i nye sprog, miljøer og forretningsområder, og har ofte været anvendt når problemstillinger og løsninger blev komplicerede. Fra tidligere ansættelser har jeg anvendt følgende primære værktøjer : Delphi Oracle Forms Oracle DB Oracle App. Express Oracle Interconnect Oracle PL/SQL SQL Cobol CICS/Cobol CA/Ideal CA/Vollie CA/Librarian JCL CA-Datacom Paradox DB DataFlex Anvendt 10+ år, har jeg anvendt primært til udvikling af tekniske systemer, blandt andet et returbehandlings system. Anvendt 5+ år, Har blandt andet deltaget i konvertering af mainframe baserede systemer til Oracle platform. Anvendt 10+ år, Primært modellering af databaser. Anvendt 3+ år, Dette værktøj har jeg primært brugt til udvikling af BI system. Men har også udviklet tekniske løsninger i produktet, eks. Implementeret Google Maps i produktet, samt lavet rutiner til implementering af 3. parts graf software. Anvendt 4+ år, Værktøjet har jeg anvendt til opsætning af en komplet data-banegård, med +20 interessenter. I samarbejde med eksterne specialister, udviklede vi komplet format konvertering, med XML objekter som fællesnævner. Anvendt 3+ år. Anvendt 8+ år. Anvendt 10+ år, primært på mainframe til administrative systemer, eks. varestyring, abonnementsstyring og lønprogrammer. Jeg har dog også lavet mere tekniske løsninger i Cobol, eks. Tidsberegningssystemer, selvom værktøjet ikke var optimalt til dette. Anvendt 5+ år, og har udviklet online CICS systemer, primært som bruger grænseflade mod mainframe baserede administrative systemer. Anvendt 10+ år, og har blandt andet opbygget et online miljø til afløsning for et ældre CICS/Cobol baseret system. Anvendt 10+ år, miljøet har ofte dannet grundlag for udviklingen i Cobol. Anvendt 10+ år, mest som source styrings værktøj på mainframe. Anvendt 10+ år, JCL har fra min side været anvendt både til kontrol af enkeltstående jobs, men også til komplekse jobstrømme med status check undervejs. Anvendt 10+ år. Database systemet har jeg anvendt, fra Cobol og Ideal, både med RAT og SAT. Anvendt 10+ år, mest som en billig database til udvikling af mindre systemer, og utilities. Anvendt 3+ år, primært udviklet et administrativt personale styrings system. Større opgaver som jeg har løst i tidligere ansættelser Lønsystem På mainframe overtog jeg et større lokalt udviklet lønsystem, til aflønning af medarbejdere, med +200 forskellige løntransaktioner. Systemets dokumentation var ikke vedligeholdt, systemet bestod af +50 Cobol programmer samt +50 online CICS/Cobol programmer. Jeg dokumenterede systemet, optimerede koden, og implementerede løbende overenskomst rettelser til systemet. Abonnements system På Mainframe var jeg arkitekt bag et nyt og fleksibelt abonnementssystem, systemet bestod af +100 online moduler og +100 batch moduler. 8

9 År 2000 Returbehandlings system Oracle Forms konvertering Distributions system Axapta implementering Data-Banegård BI system Ved årtusindeskiftet, deltog jeg i gennemgang af samtlige ældre Cobol moduler for at tilsikre at skiftet til nyt årtusinde forløb uden problemer. Ledelsen af virksomheden jeg var ansat i, ønskede specifikt at jeg tog vagten ved skiftet. Virksomheden var vitalt afhængig af at systemerne kørte ved skiftet, så virksomheden primært bruger systemerne om natten. Systemet er udviklet primært i Delphi, og Delphi blev valgt da der til systemet skulle udvikles moduler til punkt scanning via industri scannere, vægt styring og vægtlæsning, styring af transportbånd o. lign. Ved skifte fra Forms 3.0 til næste version, havde Oracle lavet en del om i hvordan trigger kode skulle stores, og ændret variable definition. Jeg deltog i det omfattende arbejde med at konvertere eksisterende source til de nye principper. Var arkitekt bag et Oracle baseret distributions system, systemet endte med at være lag-opdelt, med et DB lag, et forretnings regel lag og et præsentations lag. Under implementering af Axapta (Dynamics AX), stod jeg for data fødningen af data fra de eksisterende forretnings systemer til Axapta. Samtidigt agerede jeg teknisk sparringspartner for virksomheden der implementerede Axapta i virksomheden. Implementering / udvikling af en større data-banegård, hvor kravene var at data skulle kunne modtages og afsendes i forskellige formater, og forskellige versioner af transaktioner. Løsningen blev lavet fuld fleksibel, med XML som internt format, og dynamiske konverterings rutiner. I en virksomhed uden BI, startede jeg og var arkitekten bag pilot projektet med at anvende Oracle Application Express til denne opgave. Ved afslutning af projektet blev der afleveret et funktionsklart skelet til videreudvikling. 9

10 Uddybning af punkter nævnt på side 1: Videreuddannelse : Jeg har gennem mine år i branchen, ofte været stillet overfor nye værktøjer og problemstillinger, derfor har jeg gennem tiden været på mange kurser, både korte og længer varige. Desværre er de fleste af mine kursus beviser gået tabt under flytning, men herunder er listet nogle af kurserne. - DIEU projektledelse (Projektleder uddannelse afholdt af DIEU) - Oracle Forms (udviklings miljø kursus). - Oracle Reports (udviklings miljø) - Oracle PL/SQL I + II (udviklings sprog) - SQL (udviklings sprog) - LEAN (LEAN kursus forløb afholdt af Capacent) - CISSP grundmodul (Sikkerheds kursus, der kan certificeres, jeg har ikke ladet mig certificere). - Struktur i kaos (Personligheds udvikling, fokus mod at overleve kaos via struktur) - Internt ledelses kursus. Tekniske færdigheder og kompetencer Efter over 25 år i branchen, har jeg været i kontakt med mange værktøjer, platforme og miljøer, jeg har altid haft ry for at være omstillingsvillig, og klar til at påtage mig nye udfordringer. Med så mange år i branchen vil en del værktøjer nu være forældet, men har bidraget til min totale værktøjskasse. Jeg vil ofte kunne komme med et løsningsforslag til en problemstilling, også selvom problemstillingen ikke virker ligetil med de værktøjer der er til rådighed. Her kommer erfaring til god anvendelse. Organisatoriske færdigheder og kompetencer Har deltaget i flere større projekter med høj risiko hvor det har været påkrævet at man er i stand til at bevare overblik og koordinere. Et eks. på et sådan projekt er at i 2001 ledede jeg flytningen af hele IT fra en adresse til en anden (40+ servere, 150 arbejdspladser). IT blev taget ned kl. 7:00 og var på den nye adresse driftsklar kl. 23:00. Et sådan projekt kræver at man er i stand til at kommunikerer med alle lag i organisationen, for at drejebogen kan udvikles og indfri forventningerne fra organisationen. Har i de seneste år som ansvarlig for IT funktionen på min nuværende arbejdsplads haft ansvar både for at ydelsen der leveres opfylder forventningerne, samtidigt med at budgetterne blev strammet meget, grundet den økonomiske situation. Jeg har ry for at være et loyalt menneske, og er i stand til at kommunikere forskelligt alt efter situationen. Sidder jeg i lukket forum er min kommunikationsform direkte, præcis og ærlig, dette for at få behandlet mest muligt så effektivt som muligt. Sidder jeg i et åbent forum, eller et forum med eksterne interessenter, vil min kommunikation være loyal ud fra situationen. Sociale færdigheder og kompetencer Er i stand til at tage ansvar for en problemstilling og løse denne både individuelt og ved at motivere en gruppe mod en fælles løsning af problemstillingen. Er åben og lydhør overfor andres ideer og er i stand til at give et konstruktivt mod og med-spil til andres ideer. Jeg bidrager til socialt samvær med de personer jeg omgås, og har nemt ved at komme ud af det med folk selvom baggrund og kultur er forskellig, noget jeg drager nytte af i forskellige foreninger, hvor foreningens virke er det primære og ikke folks forskelligheder. Jeg tror på en åben og ærlig informations udveksling, og kan virke meget direkte i min kommunikation. Ved at være direkte undgås misforståelser ofte. Jeg er ikke en råbe type, da jeg tror på at et budskab kan videreformidles på en sober og konstruktiv måde. Selv ubehagelig information bør formidles åbent og ærligt, på den måde har folk en mulighed for at tage del i hvad der foregår. Jeg har nemt ved at formidle den samme problemstilling på forskellig måde alt efter hvilken målgruppe jeg kommunikerer med, dette har været medvirkende til at jeg i tidligere stillinger er blevet godt modtaget og respekteret, både fra teknikker side, men også fra forretningssiden, både af medarbejdere og ledelse. 10

11 Tillidshverv Afdelingsbestyrelses næstformand Medlem af AKB Albertslund selskabsbestyrelse Medlem af frimærkeklub bestyrelse Medlem af Sportsfiskerklubs bestyrelse Jeg har tidligere siddet i 10 år i en boligbebyggelses afdelingsbestyrelse, bebyggelsen består af 880 lejemål. Gennem de 10 år har jeg siddet som næstformand. Jeg har tidligere siddet 6 år som medlem af selskabsbestyrelsen for AKB Albertslund. Jeg har tidligere siddet som bestyrelsesmedlem i den lokale frimærkeklub. Jeg sidder som bestyrelsesmedlem i en lokal sportsfisker forening, hvor mit fokus område er at arbejde med juniorer. Fritidsinteresser Sportsfiskeri : Jeg er ivrig sports/lystfisker, en hobby som jeg bruger meget til at koble fra med og finde ro. Samtidigt giver naturen omkring en mulighed for at finde løsninger på opgaver på en anden måde. Frimærker : Jeg har gennem hele livet samlet på frimærker, og bliver brugt som vinterbeskæftigelse. Fotografering : De senere år har jeg genoptaget min interesse med at fotografere, jeg bruger det nok som en undskyldning for blot at trave ud og suge indtryk. 11

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Edbassistent, merkonom i regnskab og it.

Edbassistent, merkonom i regnskab og it. Navn Asbjørn Vernang Fødselsår 1964 Køn Mand Adresse Nørre Alle 63 L. 104, 8000 Århus C Telefon Email 23 81 32 41 Asbjoern AT vernang dk Uddannelse Arbejdssprog Edbassistent, merkonom i regnskab og it.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Virtualisering og data på banen

Virtualisering og data på banen Virtualisering og data på banen EMC Forum 18. november 2009 Præsenteret af CIO, Kenneth Lau Rentius, Banedanmark Virtualisering og data på banen Keynote Præsentation Server virtualisering Backup og arkivering

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse:

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse: CV Navn: Adresse: Gunnar Reimer Leifsgade 5, 5.tv 2300 København S Telefon: 32955156 Mail: Gunnar.Reimer@gmail.com Hjemmeside: www.withinme.dk IT-faglige kompetencer Har i mit tidligere arbejde hovedsagelig

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Virtualisering af. v. / Ib Tordrup

Virtualisering af. v. / Ib Tordrup 1 2 Agenda Introduktion af ÅF Introduktion af VF Virtualisering af VF Opsummering og Spørgsmål 3 ÅF Energy 1 000 employees Industry 1 400 employees Infrastructure 1 200 employees Technology 800 employees

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør Dagsorden 1. Præsentation 2. Roskilde Universitet 3. Risikostyring - hvorfor? 4. Ledelsesopbakning 5. ISO27001 6. Forretningsorienteret risikostyring 7. It-teknisk sikkerhedsstyring 8. Hvordan bruges risikostyring

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01 Dennis Cassøe Mobil: 8 8 0 3consult.dk Email: dennis@3consult.dk Navn: Dennis Cassøe Årgang: IT-: Profil: Roller: Brancher: år Forretningsfokuseret IT-Arkitekt IT-Chef, IT-Arkitekt, Projektleder, Udvikler,

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed DAU d. 7 marts 2013 CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT Afdelingschef 43 år Danish Crown

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk Personlige data CV Navn: Preben Kihlgast Adresse: Gefionsvej 6, Skibbild Telefon: 97 13 70 06-29 85 03 53 E-mail: preben@kihlgast.dk Hjemmeside: www.kihlgast.dk Fødselsdato: 1.oktober 1963 Civilstand:

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Vi konverterer IT-problemer til løsninger

Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vores vigtigste opgave er at sikre din virksomhed holdbare og gennemtænkte IT-løsninger, fordi IT er livsnerven i de

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Jeg sætter mig hurtigt ind i kundens behov og arbejder tæt sammen med kunden for at opfylde kundens ønsker.

Jeg sætter mig hurtigt ind i kundens behov og arbejder tæt sammen med kunden for at opfylde kundens ønsker. KONSULENTPROFIL Navn Nationalitet Torben Nørgaard Dansk Resumé Jeg er oprindeligt kontoruddannet i revisionsfirma. I de 8 år jeg var ansat havde jeg ansvaret for driften af EDB og stod for kontakten til

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

INVENTIO.IT. Det handler om tryghed og tillid

INVENTIO.IT. Det handler om tryghed og tillid INVENTIO.IT Det handler om tryghed og tillid INVENTIO.IT Tryghed og tillid er nøgleord, når man skal vælge samarbejdspartner. Inventio.IT A/S er etableret 1. oktober 2001. Vi er total leverandør og installerer,

Læs mere

Pro fe s s i onel focus på IT til revisorer

Pro fe s s i onel focus på IT til revisorer Pro fe s s i onel focus på IT til revisorer Focus på revisorer i 40 år I januar 1967 blev Sydfyns Datacentral stiftet af Svendborg Bank, Sparekassen for Svendborg og Omegn, Sydfyns Diskontobank i Fåborg

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Agenda. Den fleksible arbejdsplads i tid og sted Excel Data A/S. » Præsentation af Excel Data. » Ledelsesfilosofi og organisering

Agenda. Den fleksible arbejdsplads i tid og sted Excel Data A/S. » Præsentation af Excel Data. » Ledelsesfilosofi og organisering Agenda» Præsentation af Excel Data» Ledelsesfilosofi og organisering» Fra ét arbejdssted til adskilt I tid og sted Den fleksible arbejdsplads i tid og sted Excel Data A/S» Erfaringer med fleksibilitet»

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Optimering af Service Desken i morgen. pluk de lavthængende frugter

Optimering af Service Desken i morgen. pluk de lavthængende frugter Optimering af Service Desken i morgen pluk de lavthængende frugter Claus Bay Eriksen April 2013 Hvad er god Servicedeskledelse i 2013 ->? Giver relevant information om, hvad der foregår Opsøger selv information

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne APEX i Praksis Martin B. Nielsen Navn MBNDATA Emne Foredragsholderen Oracle/APEX Arkitekt/udvikler/DBA Siden Oracle v.5 (1988) APEX Siden 2007, men før (Database provider, HTMLDB) MBNDATA siden 1996 MBNDATA

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Curriculum Vitae for Tine Ditmar Unnerup

Curriculum Vitae for Tine Ditmar Unnerup Curriculum Vitae for Tine Ditmar Unnerup Indhold Generelt...2 Stamdata...2 Personlig profil...2 Kvalifikationer...3 Fagområder...3 Brancher...3 Sprog...3 Fagspecifikke kompetencer...4 Programmeringssprog...4

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation I det følgende vil vi gennemgå: Målsætninger Analyse eksempler Teknik og infrastruktur Målgrupper EG Copyright 2013 2 EG Bolig Ledelsesinformation

Læs mere

Velkommen til OneHouse

Velkommen til OneHouse Now what? Velkommen til OneHouse Højt kvalificeret it-konsulenthjælp til lave priser Har I brug for en totalløsning? OneHouse yder hurtig og effektiv it-support til jeres virksomhed med fokus på stabilitet,

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere