Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) :"

Transkript

1 CV Ole D. Nielsen Ansættelser (uddybes efterfølgende) : Underdirektør, med ansvar for IT. Bladkompagniet as IT-Chef. Bladkompagniet as Afdelingsleder for IT-infrastrukturgruppen. Bladkompagniet as Applikationsudvikler, mainframe, og PC baseret udvikling. Bladkompagniet as Applikationsudvikler / Systemprogrammør. Storno A/S. Uddannelser / Videreuddannelse : Erhvervsfaglige kurser, herunder programmeringssprog, databaser, sikkerhed, Lean, Oracle, interne ledelseskurser. (beskrives efterfølgende) EDB Skolen, 2 årig EDB-Ass uddannelse Ringsted Handelsskole EFG Sprog : Engelsk Tysk Skriver og taler engelsk på højt niveau. Skriver tysk på jævnt niveau, taler tysk på godt niveau. Tekniske færdigheder og kompetencer (beskrives efterfølgende). Organisatoriske færdigheder og kompetencer (beskrives efterfølgende). Sociale færdigheder og kompetencer (beskrives efterfølgende). Private forhold : Født 26. februar 1964 Familie Samboende med Susanne. Barn Patrick, 23 år. Fritidsinteresser, tillidshverv (beskrives efterfølgende). 1

2 Profiler i sammendrag: Ledelsesmæssig erfaring Systemansvarlig : Gennem årene har jeg haft hovedansvaret for flere større administrative systemer. Arbejdet er foregået ved at jeg har haft ansvaret for de medarbejdere der har udviklet på systemerne, været teknisk coach for disse medarbejdere, har forestået prioritering af opgaver, udarbejdet cost-benefit i samarbejde med brugerkreds, defineret opgaver og løsninger i samarbejde med brugerne, og haft ansvaret for at moduler og løsninger der blev idriftsat, levede op til stabilitets krav samt kvalitetskrav. Projekt ledelse. Som projektleder har jeg gennem årene, både deltaget i men også haft ansvaret for mindre, mellemstore og store projekter. Af de største projekter jeg har haft ansvaret for er udvikling af et nyt distributionssystem +400 moduler, samt et flytte projekt hvor en hel virksomhed, med +40 servere og +150 arbejdspladser, skulle flyttes indenfor 17 timer, i dette projekt havde jeg ansvaret for at udarbejde drejebog for hele flytningen, samt effektuere drejebogen. Chef Jeg har haft chef stillinger på flere niveauer, som afdelingsleder, IT-Chef og Underdirektør. I disse stillinger har jeg haft ansvaret for personale og den totale IT anvendelse i virksomheden. Jeg har stået for udarbejdelse af strategi, budgetter, økonomi opfølgning, medarbejder pleje, indkøb, licenser, leverandør forhandlinger, og konsulent anvendelse. I disse stillinger har jeg måttet navigere både overfor interne brugere, eksterne brugere, direktion, og stået til ansvar overfor revision og bestyrelse. Sikkerhedsmæssig erfaring Sikkerhedsansvarlig I forbindelse med mine chef og lederstillinger har jeg samtidigt haft hovedansvaret for IT-sikkerhed. I den forbindelse har jeg gennemført hele processen fra at stå med en virksomhed uden defineret sikkerhed til at stå i en virksomhed med sikkerheds politik både på overordnet niveau og detaljeret niveau, beredskabsplaner, nødprocedurer, sikkerheds strategi, beredskabs øvelser, medarbejder informations materiale osv. Udviklererfaring Mainframe udvikling Mainframe udvikling har primært været indenfor administrative systemer, lagerstyring, distribution og løn systemer. Udviklings værktøjerne har været mange og alsidige, men primært har jeg anvendt Cobol, CICS/Cobol og CA-Ideal. System programmering Primært system installation på CMS og CICS baserede platforme. PC udvikling Jeg har udviklet administrative systemer på en Oracle Database, hvor værktøjerne der blev anvendt primært var Oracle Forms, Stored procedures i PL/SQL. Jeg har også programmeret webbaseret blandt andet ved hjælp af Oracle Application Express. Mere tekniske systemer såsom returbehandlingssystemer med styring af transportbånd, elektroniske vægte og punkt scanning har jeg udviklet i Delphi. 2

3 CV Uddybning af punkter nævnt på side 1 med fokus på min ledelsesprofil Har arbejdet med ledelse på forskellige niveauer i 16 år.. Ledelsesbaggrund: Teknisk baggrund, der gør det muligt for mig at tale med medarbejderne, sparre med medarbejderne og coache medarbejderne i en teknisk afdeling. Den tekniske baggrund giver i mine øjne også en fordel ved indkøb og kontraktforhandling, da den tekniske forståelse af varen er på plads.. Ledelsesfilosofi : - Med motivation yder folk bedst, motivation opnås ved ærlig interesse for medarbejderne også udenfor arbejdspladsen, samt ærlig og åben kommunikation, så alle ved hvad, hvornår og hvorfor vi gør som vi gør. - At udvikle nuværende medarbejdere er bedre end at ansætte nye medarbejdere, da nuværende medarbejdere kender virksomheden, og formodes at have en loyalitet overfor virksomheden. - IT er ikke svært, men skal gøres så enkelt og billigt som muligt, men stadig opfylde virksomhedens krav. - Ingen er uundværlig, og trækker man ikke i samme retning så modarbejder man sine kollegaer, og dermed vælger man at sætte sig selv af holdet. - Jeg omtaler helst ikke personer som ressourcer, da ressourcer er et forbrugsstof, personer er medarbejdere. Væsentlige milestones jeg har opnået med ledelses ansvar : Som systemansvarlig : - Systemerne jeg har haft ansvaret for har været driftsstabile, og har ikke været årsag til vitale problemer for virksomhederne jeg har været ansat i. - De udviklere jeg har haft i tiden, har ikke søgt væk, men har ved flere tilfælde ytret ønske om ikke at blive flyttet til andre områder. Som projektleder : - Fuld virksomhedsflytning, der involverede flytning af komplet serverrum +30 servere, +100 arbejdspladser, mainframe opkobling, opkoblinger til +10 interessenter, call center samt netværksudstyr og printere. Projektet var et planlægningsprojekt som skulle ende ud med at den fysiske flytning kunne foretages fra nedlukning kl. 6:00 og skulle være på plads kl. 21:00. Projektet udkom med en drejebog, samt blev der under projektet udformet nødplaner til enhver tænkelig lejlighed. Projektets størrelse afspejler sig i at det var nødvendigt at entrere med 2 flytte firmaer, da der i Danmark ikke var firmaer der kunne opfylde drejebogen alene. Den fysiske flytning sluttede planmæssigt, og alt var kørende kl. 21:00. - Nyt abonnementssystem, planlægning, udvikling, test og implementering af et større abonnements system, der skulle afløse et ældre vitalt system. Projektet var planlagt til at tage 18 måneder, men undervejs måtte jeg udskyde projektet med 1 måned, da jeg mente der var for stor risiko ved den oprindelige plan. Som afdelingsleder : - Tilsikret at dokumentation vedr. infrastruktur kom op på et niveau hvor det var brugbart for videre planlægning. 3

4 - Stabilisering af adgang via web til administrative systemer, et område der havde været store problemer med. Området blev brudt helt ned og genopbygget, hvor min primære rolle var coaching og sparring med teknisk personale, samt give dem opbakning og arbejdsro. - Oprydning i budgettet for den tekniske del, denne var ret upræcis, hvilket primært skyldtes den mangelfulde dokumentation. - Da man valgte at slå infrastruktur gruppen sammen med driftsafdelingen, og dermed flytte de folk jeg havde haft ansvaret for til en ny leder, valgte 50 % af medarbejderne at opsige deres stilling. Som IT-Chef / Underdirektør-IT - Nedbragt den årlige omkostning med 50%, primært ved omlægning af licenser, lukning af ikke aktuelle aftaler, nedskæringer på konsulent budget ved at synliggøre cost/benefit forhold, omforhandling af telefoni og netværks aftaler. Indførelse af mere optimale udskiftnings perioder på udstyr. - Vendte IT afdelingens ry fra at være, langsomme, leverede ikke det bestilte, ustabile systemer og ikke lyttende til kunder og brugere, til at være en IT afdeling der nyder ros for at være engagerede, levere stabile systemer, stabil drift, hjælpsomme, og både kunder og brugere deltager positivt i projekt udviklingen. - Skabt et fælles mål for hele IT, således at IT afdelingen ikke ser sig selv om en oase bestående af en driftsafdeling og en udviklings afdeling, men en samlet afdeling der er en del af den totale værdi kæde. - Medarbejder stabilitet, i hele perioden havde jeg 1 opsigelse grundet personen ikke havde tro på det kunne lade sig gøre, samt grundet besparelses potentiale måtte jeg afskedige 2 medarbejdere. Udover dette havde folk en tro på projektet, og jeg har ikke hørt ytringer om at folk ville søge bort. - Udarbejdelse af Sikkerheds politik, beredskabsplaner samt impakt analyser. Et område der tit overses, men i virksomheden hvor jeg havde ansvaret blev disse godkendt af revisionen, også selvom virksomheden var underlagt IT-revision hvert år. - Implementering af struktureret sagsbehandling i afdeling, på en måde hvormed det blev et værktøj, og ikke et pålæg. - Implementering af LEAN, ved at udnytte værktøjer fra LEAN værktøjskassen, der passer ind på et teknisk, og administrativt plan. - Del af processen om at skabe virksomhedens vision og mission, og få disse til at være en del af virksomheds kulturen. - Deltog på strategisk og beslutnings niveau i at omdanne en virksomhed fra at være produkt opdelt, til at være funktions opdelt, da flere af virksomhedens produktgrene havde de samme funktionsområder kunne der laves kraftige reduktioner ved at samle funktionerne. Mine tidligere ledelses opgaver har bl.a. været: Systemansvarlig 4 år, hvor jeg har haft ansvaret for større administrative systemer, udover at selv deltage i det daglige arbejde, har jeg haft det tekniske ansvar for mellem 2-6 udviklere der var tilknyttet systemerne. Ledelses arbejdet bestod primært i planlægning, prioritering samt opfølgning. Projektleder 6 år, hvor jeg har haft ansvaret for større projekter. Eks. på projekter : - Virksomhedsflytning til ny adresse, hvor tidsvinduet for flytningen var fra kl. 6 morgen til kl. 21 aften. I dette vindue skulle alt flyttes, serverrum, arbejdspladser og telefon systemer. Kl. 21 var alt flyttet og kørende. - Nyt administrativt abonnements system. Planlægning, udvikling og idriftsættelse af et større vitalt system for virksomheden. Projektet var planlagt til at tage 18 måneder, men grundet forskellige omstændigheder, måtte jeg udskyde med 1 måned. - Delprojekt i forbindelse med komplet flytning af mainframe baserede systemer til Oracle platform. fortsættes 4

5 Afdelingsleder IT Chef Underdirektør-IT 2 år, hvor jeg var chef i en infrastruktur gruppe bestående af 6 personer. Gruppens arbejde var alt indenfor Servere, Netværk, Databaser og sikkerhed. Ledelsesarbejdet bestod primært i medarbejderpleje, sparring af medarbejdere, budgetlægning, udfærdigelse af investeringsansøgninger, ferieplanlægning, afholdelse af MUS, ansættelse og ophør af medarbejdere og deltagelse i IT ledelses gruppen. 2 år, hvor jeg var Chef for hele IT afdelingen, bestående af 9 driftsfolk samt 9 udviklere. Som mellemledere havde jeg 1 driftschef samt 1 udviklingschef. De primære ledelses opgaver var overordnet medarbejderansvar, ansættelse og ophør af medarbejdere, strategisk planlægning, budgetlægning, opfølgning af budgetter, yde sparring til mellemledere, teknisk sparring til medarbejderne, kontrakt forhandling, licens forhandling samt deltagelse i virksomhedens ledergruppe. 2 år, hvor jeg var ansat som underdirektør, med hovedansvar på IT. De ledelsesmæssige opgaver var som IT-Chef, men med deltagelse i virksomhedens strategiarbejde, og deltagelse i topledergruppen. 5

6 CV Uddybning af punkter nævnt på side 1 med fokus på min sikkerhedsprofil Har arbejdet med sikkerhed på forskellige niveauer i 10+ år.. På det analytiske og strategiske plan har jeg arbejdet med det totale IT-sikkerheds billede for virksomheder. På det tekniske plan har opgaverne været fjernelse og bekæmpelse af virus. Herunder er listet i hovedtræk opgaver jeg har beskæftiget mig med og løst for virksomheder. Opgaverne er primært løst for en virksomhed der startede uden formaliseret IT-sikkerhed, og endte med revisionsgodkendelse, opgaverne er listet kronologisk for løsningen. Overordnet ITsikkerheds politik. Detaljeret ITsikkerheds politik. Medarbejder outlets, BIA Beredskabs plan Beredskabs øvelse Bruger Awareness Jeg har fra grunden, udarbejdet en overordnet IT-sikkerheds politik, målgruppen var direktion og bestyrelse, denne blev efterfølgende godkendt af revision firmaet. Udfra rammerne beskrevet i den overordnede sikkerheds politik har jeg fremstillet en detaljeret IT-sikkerheds politik, som dækker alle områder indenfor IT-sikkerhed. Da dette arbejde blev påbegyndt inden 2005, er selve dokumentet ikke lavet i ISO/DS standard, men har under revision vist sig enkelt at mappe mod standarderne, og er revisionsmæssigt godkendt. Målgruppe primært virksomhedsledelse og mellemledere. Udfra den detaljerede sikkerhedspolitik, som primært består af skarpe af- og begrænsninger, har jeg fremstillet en mængde outlets rettet mod medarbejderne. Disse outlets tager udgangspunkt i sikkerheds politikken, og giver medarbejderne råd, regler og vejledning indenfor forskellige områder de har berøring med. Disse outlets var alt mellem, 1 siders gode råd om valg af password, til flersiders outlet med hvordan man opbevarer virksomheds data og hvorfor. Disse outlets var fremstillet så medarbejderne kunne samle en IT-sikkerheds håndbog. Business Impact Analysis, med ledelsen udarbejdede jeg en BIA rapport for virksomheden. I rapporten blev Ledelse og Mellemledelse presset til at tage stilling til hele deres forretningsområde. Udover at der ud af dette arbejde kom en egentlig BIA rapport, blev der fundet utallige detaljer der ikke var som den ansvarshavende forventede. Fra grunden udarbejdede jeg en komplet beredskabsplan primært for IT. Planen blev revisions godkendt, og indeholdt komplette oversigter med kontakt information, på alle relevante leverandører, bemandingsplaner, eskalerings planer, reetableringsplaner, kommunikationsplaner etc. etc. Beredskabsplanen blev løbende tilpasset resultatet af BIA, Disaster Recovery, og Business continuity rapporterne. I forbindelse med implementeringen af beredsskabs planer, og for at afteste denne, konstruerede jeg flere beredskabs øvelser, lige fra at kunne danne data fra ældre backupper og berige dem mest muligt, til egentligt katastrofe scenarie, hvor Servere fra kasse, skulle reetableres udenfor det normale netværk, og fremvise et kørende miljø af vitale systemer. Da et vigtigt element i IT-sikkerhed er brugerne og deres omtanke med anvendelse af virksomheds udstyr og data. Har jeg lagt vægt på at IT-sikkerhed blev gjort til en privat ting også. Dette arbejde bestod bla. i afholdelse af fyraftensmøder, hvor et emne eks. kunne være virus, emnet blev så behandlet, hvor fokus var at tydeliggøre problemstillingen for virksomheden og drage paralleller til medarbejdernes private maskiner etc. fortsættes 6

7 IT Revision Fjernelse af virus og data rescue. Med hovedansvar for IT-sikkerhed har jeg deltaget i utallige IT Revisioner udført af eksterne revisions virksomheder, både i forbindelse med den normal økonomiske revision, men også ejer initierede revisioner. På det tekniske plan har jeg gennem +10 år beskæftiget mig med at fjerne virus og sikre data fra inficerede maskiner. Virus som fællesbegreb dækker alle former for maskin angreb, root-kit, trojan og ægte virus. Siden 2001 har disse opgaver dog kun været løst for kunder og samarbejdspartnere, da virksomheden jeg har haft primær ansættelse i ikke, har haft tilfælde af infektion. 7

8 CV Uddybning af punkter nævnt på side 1 med fokus på min udviklingsprofil Har arbejdet med applikationsdesign, udvikling og support i en lang årrække. Jeg har let ved at sætte mig ind i nye sprog, miljøer og forretningsområder, og har ofte været anvendt når problemstillinger og løsninger blev komplicerede. Fra tidligere ansættelser har jeg anvendt følgende primære værktøjer : Delphi Oracle Forms Oracle DB Oracle App. Express Oracle Interconnect Oracle PL/SQL SQL Cobol CICS/Cobol CA/Ideal CA/Vollie CA/Librarian JCL CA-Datacom Paradox DB DataFlex Anvendt 10+ år, har jeg anvendt primært til udvikling af tekniske systemer, blandt andet et returbehandlings system. Anvendt 5+ år, Har blandt andet deltaget i konvertering af mainframe baserede systemer til Oracle platform. Anvendt 10+ år, Primært modellering af databaser. Anvendt 3+ år, Dette værktøj har jeg primært brugt til udvikling af BI system. Men har også udviklet tekniske løsninger i produktet, eks. Implementeret Google Maps i produktet, samt lavet rutiner til implementering af 3. parts graf software. Anvendt 4+ år, Værktøjet har jeg anvendt til opsætning af en komplet data-banegård, med +20 interessenter. I samarbejde med eksterne specialister, udviklede vi komplet format konvertering, med XML objekter som fællesnævner. Anvendt 3+ år. Anvendt 8+ år. Anvendt 10+ år, primært på mainframe til administrative systemer, eks. varestyring, abonnementsstyring og lønprogrammer. Jeg har dog også lavet mere tekniske løsninger i Cobol, eks. Tidsberegningssystemer, selvom værktøjet ikke var optimalt til dette. Anvendt 5+ år, og har udviklet online CICS systemer, primært som bruger grænseflade mod mainframe baserede administrative systemer. Anvendt 10+ år, og har blandt andet opbygget et online miljø til afløsning for et ældre CICS/Cobol baseret system. Anvendt 10+ år, miljøet har ofte dannet grundlag for udviklingen i Cobol. Anvendt 10+ år, mest som source styrings værktøj på mainframe. Anvendt 10+ år, JCL har fra min side været anvendt både til kontrol af enkeltstående jobs, men også til komplekse jobstrømme med status check undervejs. Anvendt 10+ år. Database systemet har jeg anvendt, fra Cobol og Ideal, både med RAT og SAT. Anvendt 10+ år, mest som en billig database til udvikling af mindre systemer, og utilities. Anvendt 3+ år, primært udviklet et administrativt personale styrings system. Større opgaver som jeg har løst i tidligere ansættelser Lønsystem På mainframe overtog jeg et større lokalt udviklet lønsystem, til aflønning af medarbejdere, med +200 forskellige løntransaktioner. Systemets dokumentation var ikke vedligeholdt, systemet bestod af +50 Cobol programmer samt +50 online CICS/Cobol programmer. Jeg dokumenterede systemet, optimerede koden, og implementerede løbende overenskomst rettelser til systemet. Abonnements system På Mainframe var jeg arkitekt bag et nyt og fleksibelt abonnementssystem, systemet bestod af +100 online moduler og +100 batch moduler. 8

9 År 2000 Returbehandlings system Oracle Forms konvertering Distributions system Axapta implementering Data-Banegård BI system Ved årtusindeskiftet, deltog jeg i gennemgang af samtlige ældre Cobol moduler for at tilsikre at skiftet til nyt årtusinde forløb uden problemer. Ledelsen af virksomheden jeg var ansat i, ønskede specifikt at jeg tog vagten ved skiftet. Virksomheden var vitalt afhængig af at systemerne kørte ved skiftet, så virksomheden primært bruger systemerne om natten. Systemet er udviklet primært i Delphi, og Delphi blev valgt da der til systemet skulle udvikles moduler til punkt scanning via industri scannere, vægt styring og vægtlæsning, styring af transportbånd o. lign. Ved skifte fra Forms 3.0 til næste version, havde Oracle lavet en del om i hvordan trigger kode skulle stores, og ændret variable definition. Jeg deltog i det omfattende arbejde med at konvertere eksisterende source til de nye principper. Var arkitekt bag et Oracle baseret distributions system, systemet endte med at være lag-opdelt, med et DB lag, et forretnings regel lag og et præsentations lag. Under implementering af Axapta (Dynamics AX), stod jeg for data fødningen af data fra de eksisterende forretnings systemer til Axapta. Samtidigt agerede jeg teknisk sparringspartner for virksomheden der implementerede Axapta i virksomheden. Implementering / udvikling af en større data-banegård, hvor kravene var at data skulle kunne modtages og afsendes i forskellige formater, og forskellige versioner af transaktioner. Løsningen blev lavet fuld fleksibel, med XML som internt format, og dynamiske konverterings rutiner. I en virksomhed uden BI, startede jeg og var arkitekten bag pilot projektet med at anvende Oracle Application Express til denne opgave. Ved afslutning af projektet blev der afleveret et funktionsklart skelet til videreudvikling. 9

10 Uddybning af punkter nævnt på side 1: Videreuddannelse : Jeg har gennem mine år i branchen, ofte været stillet overfor nye værktøjer og problemstillinger, derfor har jeg gennem tiden været på mange kurser, både korte og længer varige. Desværre er de fleste af mine kursus beviser gået tabt under flytning, men herunder er listet nogle af kurserne. - DIEU projektledelse (Projektleder uddannelse afholdt af DIEU) - Oracle Forms (udviklings miljø kursus). - Oracle Reports (udviklings miljø) - Oracle PL/SQL I + II (udviklings sprog) - SQL (udviklings sprog) - LEAN (LEAN kursus forløb afholdt af Capacent) - CISSP grundmodul (Sikkerheds kursus, der kan certificeres, jeg har ikke ladet mig certificere). - Struktur i kaos (Personligheds udvikling, fokus mod at overleve kaos via struktur) - Internt ledelses kursus. Tekniske færdigheder og kompetencer Efter over 25 år i branchen, har jeg været i kontakt med mange værktøjer, platforme og miljøer, jeg har altid haft ry for at være omstillingsvillig, og klar til at påtage mig nye udfordringer. Med så mange år i branchen vil en del værktøjer nu være forældet, men har bidraget til min totale værktøjskasse. Jeg vil ofte kunne komme med et løsningsforslag til en problemstilling, også selvom problemstillingen ikke virker ligetil med de værktøjer der er til rådighed. Her kommer erfaring til god anvendelse. Organisatoriske færdigheder og kompetencer Har deltaget i flere større projekter med høj risiko hvor det har været påkrævet at man er i stand til at bevare overblik og koordinere. Et eks. på et sådan projekt er at i 2001 ledede jeg flytningen af hele IT fra en adresse til en anden (40+ servere, 150 arbejdspladser). IT blev taget ned kl. 7:00 og var på den nye adresse driftsklar kl. 23:00. Et sådan projekt kræver at man er i stand til at kommunikerer med alle lag i organisationen, for at drejebogen kan udvikles og indfri forventningerne fra organisationen. Har i de seneste år som ansvarlig for IT funktionen på min nuværende arbejdsplads haft ansvar både for at ydelsen der leveres opfylder forventningerne, samtidigt med at budgetterne blev strammet meget, grundet den økonomiske situation. Jeg har ry for at være et loyalt menneske, og er i stand til at kommunikere forskelligt alt efter situationen. Sidder jeg i lukket forum er min kommunikationsform direkte, præcis og ærlig, dette for at få behandlet mest muligt så effektivt som muligt. Sidder jeg i et åbent forum, eller et forum med eksterne interessenter, vil min kommunikation være loyal ud fra situationen. Sociale færdigheder og kompetencer Er i stand til at tage ansvar for en problemstilling og løse denne både individuelt og ved at motivere en gruppe mod en fælles løsning af problemstillingen. Er åben og lydhør overfor andres ideer og er i stand til at give et konstruktivt mod og med-spil til andres ideer. Jeg bidrager til socialt samvær med de personer jeg omgås, og har nemt ved at komme ud af det med folk selvom baggrund og kultur er forskellig, noget jeg drager nytte af i forskellige foreninger, hvor foreningens virke er det primære og ikke folks forskelligheder. Jeg tror på en åben og ærlig informations udveksling, og kan virke meget direkte i min kommunikation. Ved at være direkte undgås misforståelser ofte. Jeg er ikke en råbe type, da jeg tror på at et budskab kan videreformidles på en sober og konstruktiv måde. Selv ubehagelig information bør formidles åbent og ærligt, på den måde har folk en mulighed for at tage del i hvad der foregår. Jeg har nemt ved at formidle den samme problemstilling på forskellig måde alt efter hvilken målgruppe jeg kommunikerer med, dette har været medvirkende til at jeg i tidligere stillinger er blevet godt modtaget og respekteret, både fra teknikker side, men også fra forretningssiden, både af medarbejdere og ledelse. 10

11 Tillidshverv Afdelingsbestyrelses næstformand Medlem af AKB Albertslund selskabsbestyrelse Medlem af frimærkeklub bestyrelse Medlem af Sportsfiskerklubs bestyrelse Jeg har tidligere siddet i 10 år i en boligbebyggelses afdelingsbestyrelse, bebyggelsen består af 880 lejemål. Gennem de 10 år har jeg siddet som næstformand. Jeg har tidligere siddet 6 år som medlem af selskabsbestyrelsen for AKB Albertslund. Jeg har tidligere siddet som bestyrelsesmedlem i den lokale frimærkeklub. Jeg sidder som bestyrelsesmedlem i en lokal sportsfisker forening, hvor mit fokus område er at arbejde med juniorer. Fritidsinteresser Sportsfiskeri : Jeg er ivrig sports/lystfisker, en hobby som jeg bruger meget til at koble fra med og finde ro. Samtidigt giver naturen omkring en mulighed for at finde løsninger på opgaver på en anden måde. Frimærker : Jeg har gennem hele livet samlet på frimærker, og bliver brugt som vinterbeskæftigelse. Fotografering : De senere år har jeg genoptaget min interesse med at fotografere, jeg bruger det nok som en undskyldning for blot at trave ud og suge indtryk. 11

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere