Nyhedsbrev, læs bl.a. om

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev, læs bl.a. om"

Transkript

1 Nyhedsbrev, læs bl.a. om Krüger i Grønland Ny unik teknologi til spildevandsrensning: MBBR Indvielse af slambehandling i Skt. Petersborg STAR2 på Lynetten Ultrarent vand på DTU Badevand i Århus Havn og Brabrand Sø

2 LEDER Danmarks største vacuumskyllesystem er indviet i København Kære læser Leif Bentsen Krüger vil være førende, når det gælder teknologi og innovation inden for vore forretningsområder. På mange områder er det allerede en realitet og på de områder, hvor vi gerne vil være endnu bedre, har vi iværksat en række nye initiativer. Førerpositionen indenfor spildevandsbehandling Vores internationale moderselskab Veolia Water blev i november 2007 udnævnt til verdens førende vand- og spildevandsselskab både set i forhold til antallet af kunder og årlig omsætning af Global Water Intelligence. Vi repræsenterer Veolia Water Solutions & Technologies i Norden inklusiv Polen og Baltikum, og med det seneste opkøb af AnoxKaldnes i Sverige og Norge udvider vi ikke blot antallet af medarbejdere signifikant. Vi styrker også vores viden og innovationskraft, således at vi nu indtager førerpositionen indenfor unikke teknologier til bl.a. spildevandsbehandling. Vi prioriterer hver dag udviklingen af vore forretningsområder højt. En udvikling, der foregår både i samarbejde med Veolia Water s forskningscentre rundt om i verden, men også i samarbejde med danske universiteter og forsyningsselskaber. Derfor er Krüger bl.a. med i et nyt projekt kaldet»storm- and Wastewater Informatics«, som starter op i Formålet med projektet er at få et intelligent system, der kan simulere ekstreme regnvejrssituationer og på baggrund af simuleringen foretage de økonomiske og miljømæssige rigtige valg i realtid. Projektgruppen er ledet af Professor Mogens Henze fra DTU og består af AAU, DMI, DHI, Spildevandscenter Avedøre, Københavns Energi, Lynettefællesskabet og Århus Kommune. Desuden indgår seks nyoprettede Ph.d.-stipendier i projektet. Som du kan læse mere om inde i vores blad, så har vi derudover indgået samarbejde med DTU og AAU om to nye Ph.d.-studerende. Vi kører adskillige pilotforsøg for forsyningsselskaber og industrier og i den forbindelse har en af vore unge medarbejdere netop vundet en Veolia-pris for sit speciale på DTU. Vi vil være og er allerede på mange områder førende, når det gælder unik teknologi og innovation. Det er vejen frem til at fastholde og videreudvikle vores stærke position i Norden og globalt. Med venlig hilsen Leif Bentsen Direktør, Krüger A/S Division Danmark Kæmpebassin kan renses iført hvide handsker 4. oktober åbnede Københavns Energi og Krüger for sluserne for Danmarks største vacuumskylleanlæg. En bølge på 1,20 meters højde skyllede ned i et kubikmeter stort forsinkelsesbassin ved Ryparken Station. - Det er et af verdens største anlæg af denne type. Det er 400 meter langt, og det største vi hidtil har været med til er 100 meter, fortæller Martin Christensen, produktchef for Krügers afløbsprodukter. Rent Badevand Lersøgrøften, der var den sidste åbne grøft til opspædet afløbsvand i København, er 1,8 kilometer lang, og den er nu blevet rørlagt som en del af Københavns Energis projekt Rent Badevand. Det betyder rent vand i Svanemøllebugten og færre lugtgener i området. En vigtig del af løsningen er det store forsinkelsesbassin til at opsamle regnvand. Her har Krüger leveret skylleanlægget, der renser bassinet automatisk. Metoden er meget enkel: 6 vacuumpumper suger vandet fra bassinet ind i 2 skyllekamre. Mens det sker, falder partiklerne i vandet ned på bunden. Når bassinet er tømt, lukkes vandet ud i en bølge med et stort fald, og bølgens kraft skyller partiklerne væk fra bassinet. Med hvide handsker på - Arbejdet kan udføres med hvide handsker på. Ingen behøver at komme i berøring med spildevand eller bevæge sig ned i bassinet, forklarer Martin Christensen. Københavns Energi har blandt andet valgt et vacuumskylleanlæg af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø. - Alternativet var en løsning med skjolde og pumper eller et arrangement med nogle spjæld. Vacuumbygværket betyder, at vi ikke skal ned i systemet for at rense. Det er den letteste løsning og den bedste for arbejdsmiljøet, forklarer maskinmester René Olsen fra Københavns Energi. Anlægget er installeret og har været afprøvet to gange, men har ikke været i egentlig drift endnu. - Vi er stadig i indkøringsfasen. Vi mangler erfaring fra den praktiske hverdag for at kunne se effekten af rensningen, siger René Olsen.

3 Førende, når det gælder teknologier og innovation nyheder Krüger behandler slam i Polen Krügers datterselskab i Polen, skal opføre et anlæg til at forbrænde slam fra to rensninganlæg i Krakow. Ordren har en værdi på 22 mio. og det er den tredje store kontrakt, Krüger opnår i Polen på et år. Voksende internationalt marked for slamforbrænding Slamforbrænding er et hurtigt voksende marked i Polen. De nye anlæg benytter teknikken Pyrofluid, som Veolia Water/Krüger har stor erfaring med. Slammet brændes i en ovn, der kan nedbryde alle organiske stoffer. Tilbage bliver kun aske, som udgør mindre end 10 % af den mængde slam, der kommer ind i ovnen. I Krakow modtager anlægget vådt slam, som først fortørres og senere brændes. Med til ordren hører også et anlæg til at rense røgen, så myndighedernes krav til udledning overholdes. De to andre ordrer på slamforbrænding er til Polens største raffinaderi PKN Orlen og til et renseanlæg i byen Lodz. Desuden er Krüger ved at opføre et anlæg med en anden forbrændingsteknologi i Pomorzany. Pyrofluid bruges også i Danmark. Her har Krüger opført et anlæg ved Renseanlæg Lundtofte i Lyngby. Anlægget forbrænder både slam, ristestof, fedt og sand. Det har medført, at transporten af restprodukter i det omkringliggende villaområde er blevet reduceret til en tiendedel i forhold til tidligere. Dansk slam køres til Tyskland I Danmark er der en afgift på 330 kr. pr. ton for at forbrænde spildevandsslam. Der er ingen afgift i Tyskland, og derfor kan kommuner og virksomheder spare penge ved at eksportere slammet. Aalborg Portland har tabt et EU-udbud om at bruge slam fra kommunens spildevandsslam til et firma, der kørte slammet til Tyskland. Efter den sag er Skatteministeriet ved at undersøge mulighederne for at ændre de danske afgifter. DANVA, der repræsenterer offentlige og private aktører inden for vand og spildevand, anbefaler ministeriet at sænke afgiften, så det ikke kan betale sig at eksportere dansk slam. I Danmark producerer renseanlæggene hvert år ca ton slam. Omkring halvdelen spredes på landbrugsjord. Flere store fødevarevirksomheder accepterer ikke afgrøder fra marker med spildevandsslam, da de ikke kan få en 100 % garanti for, at afgrøderne er fri for giftstoffer. Ved at bruge anlæg som dem, Krüger opfører i Polen, kan Danmark på årsplan spare op til tons CO 2 om året. Niels Simonsen, på Køb sikrer Krüger adgang til unik teknologi Med købet af den svensk-norske virksomhed AnoxKaldnes har Krüger sikret sig adgang til en unik teknologi til biologisk rensning af spildevand. AnoxKaldnes arbejder med MBBR, Moving Bed Biofilm Reaktor, hvor aktive mikroorganismer der vokser på overfladen af fritsvømmende bæremateriale, kan rense vandet. Anlæg, der bruger aktivt slam vil kunne forbedres og udbygges ved hjælp af MBBR teknikken. - Den teknologi, som AnoxKaldnes har udviklet, er et perfekt supplement til Krügers øvrige teknologier til spildevandsmarkedet. Derfor er vi nu i en absolut førerposition på teknologier til spildevandsbehandling, siger Krügers adm. direktør Terry Mah. 100 medarbejdere AnoxKaldnes har eksisteret i 20 år, og tæller 100 medarbejdere i Sverige, Norge og USA. Firmaets patenterede teknologi fungerer på over 500 anlæg i 50 lande. Med Krügers overtagelse af aktiviteten, bliver udbredelsen endnu større. Via Krügers moderselskab Veolia Water Solutions & Technologies, som opererer i hele verden, har AnoxKaldnes fået mangedoblet sine salgskanaler. Krüger vil sammen med Anox- Kaldnes og de øvrige samarbejdspartnere i Veolia arbejde på at videreudvikle MBBR-teknologi, så rensningen af spildevand bliver mere effektiv, billigere og lettere at styre hos vores kunder verden over. - Innovation er et nøgleord hos Krüger. Vi vil hele tiden udvikle nye teknologier og nye måder at anvende og kombinere dem på. Købet af AnoxKaldnes er et stærkt signal til vores kunder om, at Krüger vil være førende, når det gælder teknologi og innovation, siger Terry Mah. Udover MBBR teknologierne har AnoxKaldnes et akkrediteret laboratorium til analyse af spildevand og er samtidig internationalt anerkendt for mikroskopi af spildevandsprøver. Mette Friis-Andersen, på

4 Drikkevand Frisk vand i vandhanerne på Thule Air Base Greenland Contractors på Thule Air Base får drikkevand fra et membrananlæg leveret af Krüger i Men siden da er basens personale reduceret til 1/10 af de oprindelige 5000 mand. Problemet er nu, at ledningsnettet er for stort og vandet knap så»dugfrisk«i de fjerneste vandhaner. Lina Nybo Jensen fra Krüger har derfor opstillet en AQUIS ledningsnetmodel og udført beregninger på vandets kvalitet i de forskellige dele af nettet, hvorefter Krüger leverer forslag til en omlægning af ledningsnettet, således at der atter er frisk vand i hanerne. Erling Baun Christensen på Grønlandsk drikkevand 3 måneder før tid Krüger har netop afleveret et helt nyt vandværk til byen Asiaat i Grønland tre måneder før det fastsatte afleveringstidspunkt. Vandværkets hovedkomponenter er unikke Veolia produkter fra Hydrotech, Rossmark og KrügerWabag, som er særdeles effektive til rensning af grønlandsk søvand. Vandværket består bl.a. af 5 Contifiltre i parallel drift og næsten alt hjælpeudstyr er dubleret, så reserveenhed kobler automatisk ind ved fejl. Det viste sig, at Contifiltrene var så lette at idriftsætte, at det kun tog 1 uge før vandet var så rent, at det kunne sendes i byen. Vandværket har i alt en kapacitet på 160 m 3 /t med skyllevandsanlæg. Peter Borch Nielsen på Tjek på 50 vandværker Krüger udviklede for et par år siden en service til vandværker kaldet»tjek på vandværket«, hvor en af vore procesingeniører kommer ud og gennemgår hele vandværket. På nuværende tidspunkt har i alt 50 vandværker fået et tjek, og det seneste er Svenstrup Vandværk i TRE-FOR. Vandværkerne bliver testede, målt og analyserede, hvorefter Krüger opstiller en prioriteret handlingsplan over forbedringer. Resultatet er en tilfreds driftsleder, der nemt og bekvemt får en liste over vandværkets problemer og en handlingsplan for, hvordan de kan løses. Og ofte har det vist sig, at små og mellemstore problemer kan afhjælpes med enkle midler. Samtidig har vandværkerne dokumentation for kvaliteten og renseevnen en dokumentation der også kan bruges i eventuelle overvejelser om ny vandforsyningsstruktur. Bo Bartelt, på KE og COWI afprøver Krügers unikke teknologi Københavns Energi har lejet et Coplator (kompakt iltningsanlæg) forsøgsanlæg samt en udstyrscontainer til test på Solhøj Kildeplads. Solhøj er Danmarks absolut største kildeplads, men klorerede opløsningsmidler truer grundvandet. Nu skal forsøg med Coplator i modstrømsdrift vise, om det kan fjerne de klorerede opløsningsmidler til under grænseværdien. Bo Bartelt på Operative mål for vandværkets drift V-history er navnet på Krügers metode til at gøre vandværkets mål operative. De store nogle gange abstrakte mål for driften bliver opdelt i delmål og konkretiseret, så de er målbare i hverdagen. Delmålene bliver ved hjælp af V-history lagt ind i SRO driftsrapporterne og er synlige for alle. Det øger ikke blot motivationen, men gør også benchmarking nemmere, når resultatet af indsatsen fremgår af den automatiske SRO rapport. Krügers ingeniører hjælper med at konkretisere delmålene, og V-history sørger for, at det hele automatiseres. V-history kan kobles til SRO anlægget med V-opera, ifix eller IGSS. Bo Bartelt på

5 Procesvand Specialister i industriens vand Ultrarent vand på DTU Ikke bare rent men ultrarent Sådan er det vand, som nanoingeniørstuderende på Danchip på Danmarks Tekniske Universitet, DTU i Lyngby bruger til deres forsøg. Krüger har leveret et specialanlæg, som kan producere 2000 liter ultrarent vand i timen. Det sker bl.a. via en række processer, som er kendte fra det procesvand, der bruges i kraftværker. Specialanlæg til DTU - Ud fra Krügers standardanlæg har vi designet et specialanlæg, der passer præcis til det råvand, som DTU får ind og naturligvis til det ultrarene vand, der skal være resultatet af hele processen, forklarer Søren Hoffmann fra Krüger. Ultrarent vand måles på dets evne til at lede. Jo mindre vandet kan lede, jo mere ultrarent er det. Vandet på DTU har en ledningsevne på 0,05 mikrosiemens ved 25 grader. Processen fra vandhanevand til ultrarent vand forløber sådan: 1 Vandet blødgøres kalken fjernes 2 Omvendt osmose der udskiller salte 3 Ionbytning i et CEDI-anlæg (Continuous Electrical Deionisation) 4 Ultraviolet belysning som slår bakterier ihjel 5 Rensning i sterile filtre. Endnu et anlæg Resultatet er vanddråber med et indhold af salte, kalk og mineraler, som i praksis er på 0. Vandet samles op i en tank på DTU og sendes over til Danchip. Efter den trafik er det sårbare vand ikke længere ultrarent, og derfor står endnu et lille anlæg klar til at behandle vandet igen. Det består af to ionbyttere samt anlæg med ultraviolet lys og sterile filtre. På den måde er vandet til forskningen så ultrarent som muligt, når forskere og studerende tænder for hanerne. Anlæg til ultrarent vand kan også bruges i medicinindustrien. Hvis du vil vide mere, kontakt Søren Hoffmann, på Mere miljøvenlig løsning på Haderslev Kraftvarmeværk Procesvand uden kemikalier Krüger har leveret et nyt poleringssystem til vandbehandlingsanlægget på Haderslev Kraftvarmeværk. Det nye poleringssystem er et CEDI (Continuous Electrical Deionisation) anlæg og det betyder, at der nu bruges strøm til polering af vandet. Tidligere havde kraftvarmeværket et omvendt osmose anlæg samt et mixbed ionbytteranlæg, hvor ionbyttermassen blev skiftet og regenereret ved hjælp af kemikalier hos en ekstern leverandør. Haderslev Kraftvarmeværk har dog ikke helt skrottet ionbytteranlægget, men beholder det som en ekstra sikkerhed for kontinuerlig drift. Resultatet af den nye CEDI teknlogi er: Bedre økonomi fordi driftsudgifterne er sænket Bedre arbejdsmiljø fordi håndtering af den tunge ionbyttermasse er reduceret Bedre miljø fordi man nu bruger færre kemikaler Større driftssikkerhed CEDI CEDI består af 24/30 kamre og en anode og katode i hver ende. Fødevand bliver ledt ind i kamrene, som indeholder ionbyttermateriale og membraner. Resinen tilbageholder ionerne i vandet og reducerer elforbruget markant. Hvis der er behov for større flow, bygges anlægget med det nødvendige antal kamre og tilhørende strømforsyning. Hvis du vil vide mere, kontakt Michael Sørensen, på

6 AFløbssystemer Illustration: 3XN, UNStudio og Gehl Architects Badevand i Århus Havn og Brabrand Sø Hver anden liter vand, der løber til Århus Å, er urenset spildevand. Den situation skal en stor plan til ca. 300 mio. kr. rette op på, og den betyder, at Århus Havn og Brabrand Sø fra år 2012 kan overholde EUs krav til badevand. Mest miljø for pengene Projektet startede i 2005 som et samarbejde mellem Århus Kommune, Krüger og Dansk Hydraulisk Institut, DHI. Opgaven var at undersøge mulighederne for at opnå badevandskvalitet i Århus Å, Århus Havn og Brabrand Sø. 6 projektgrupper arbejdede i undersøgelsesfasen og beskrev siden 5 scenarier for at løse opgaven. Prisen var mellem mio. kr. Til hver enkelt løsning var der en beskrivelse af virkningen på badevandskvaliteten og en miljøøkonomisk vurdering. Århus Kommune valgte den næstdyreste løsning, fordi den gav mest miljø for pengene. Den garanterer badevandskvalitet i havnen og i Brabrand Sø og en markant forbedret vandkvalitet i åen. Rekreativt område - Vi bruger badevandskvalitet som et parameter. Formålet med projektet er ikke at lave badeanstalter men at få hævet vandkvaliteten, forklarer ingeniør Inge Halkjær, som er Århus Kommunes projektleder på opgaven. Brabrand Sø er EU habitatområde, og Århus Havn bliver i stigende grad et rekreativt område. Den nye havnepromenade og bydel Light*House Århus skyder op om få år, og så kan kommunen ikke acceptere, at der flyder toiletpapir rundt i havnebassinet. Bassiner i stedet for bygværker Krumtappen i projektet er at afskære afløbet fra en række overløbsbygværker og i stedet anlægge store bassiner til at opsamle regnvand. Der er ingen kloakseparering i Århus Midtby, så når det regner kraftigt, løber det urensede spildevand fra overløbsbygværkerne og ud i åen, havnen og søen. En anden del af projektet er en samlet strategi for at styre kloakanlægget og renseanlægget, så de nye bassiner udnyttes bedst muligt. Krüger har været med i hele planlægningen og laver udbudsmateriale på bassinanlæggene. De første anlægsarbejder er gået i gang på Åby Renseanlæg, Viby Renseanlæg og på Århus Havn. Projektet skal være færdigt i 2012 og er et centralt element i Århus Kommunes spildevandsplan for Det betyder en stigning i taksten på 2,24 kr. pr. kubikmeter. Odense styrer regnmængderne udenom I 2006 blev Odense Idrætspark oversvømmet, da regnen en dag væltede ned i stride strømme. Det nye trægulv i gymnastiksalen blev ødelagt og bl.a. isstadion og atletikstadion fik også vand ind. Det blev startskuddet til, at Odense Vandselskab startede en intensiv planlægning af tiltag både i afløbssystemet og i Idrætsparken for at undgå gentagelser. Odense samarbejder med PH-Consult om planlægningen af de nye tiltag og har i samarbejde med Odense Idrætspark opstillet og vurderet en række løsningsforslag.»damage Control«PH-Consult har opstillet en kombineret overflade- og afløbsmodel i MikeFlood, der bruges til planlægning af terrænreguleringen, således at vandet ledes væk fra selve gymnastikhallen og Krüger med i hele planlægningen ned til atletikstation. Oversvømmelse af atletikstation er nemlig mindre kritisk end et ødelagt gulv i gymnastikhallen. Terrænregulering af Idrætsparken er en hurtig og effektiv løsning til at forhindre oversvømmelser i kritiske områder, som f.eks. gymnastikhallen. Ved hjælp af en gravet kanal ledes overfladeafstrømningen udenom bygningerne og videre til atletikstadion det laveste punkt i området. Og arbejdet med kanalen er ikke spildt. På længere sigt, når tiltagene i afløbssystemet er implementeret, vil terrænreguleringen stadig fungere i nødstilfælde. Hvis du vil vide mere, kontakt Søren Feilberg Rasmussen på

7 unik teknologi AnoxKaldnes MBBR AnoxKaldnes Moving Bed biofilmløsninger De patenterede Kaldnes Moving Bed biofilmteknologi løsninger er effektive til fjernelse af BOD og kvælstof. De er kompakte og nemme at betjene, og fremragende som selvstændige processer. Løsningerne er ideelle for opgradering og forbedrer aktivslamprocessernes resultater. Hybas Den biologiske proces Hybas udnytter både den opslemmede og bundne vækst i samme reaktor. Nitrifikation sker hovedsagelig i biofilmen. Forbedret biologisk fosforfjernelse (EBPR) kan inkluderes. Hybas biologiske proces er en videreudvikling af IFAS fra AnoxKaldnes. AnoxKaldnes MBBR (moving bed biofilmreaktor) er en kompakt og meget effektiv renseteknologi til nye anlæg eller opgradering og udvidelse af ældre anlæg. Teknologien udnytter fordelen ved aktivslam og andre biofilmsystemer uden at blive begrænset af deres ulemper. Udvid renseanlægget indenfor hegnet Overvej en MBBRløsning i de kommende strukturanalyser, fordi teknologien er ideel til at optimere den fremtidige spildevandsstruktur både når det gælder kommunalt og industrielt spildevand: Kompakt og robust Løser problemer med varierende belastninger Nem opgradering Forbedret nitrifikation Fleksibel løsning Nem at vedligeholde Patenterede teknologier Løbende forskning og udvikling Mikroorganismerne, der behandler spildevandet, vokser på overfladen af et bæremateriale i behandlingsreaktoren. Hjertet i processen er således biofilm-bæremedier, der er lavet af polyætylen med en massefylde, der kun er lidt mindre end vand. AnoxKaldnes har løbende udviklet en række forskellige bæremedier til at optimere funktionen i forskellige applikationer. Fjernelse af organiske stoffer LagoonGuard Den biologiske proces LagoonGuard er en ekstra biofilmløsning efter beluftningsbassin eller lagunen, hvor nitrifikation og denitrifikation finder sted. LagoonGuard medvirker også til yderligere COD fjernelse. Opgraderingen er nem og økonomisk, kompakt og behøver kun et minimum af vedligeholdelse. Nitrifikation Denitrifikation BAS Den biologiske proces BAS består af en reaktor med AnoxKaldnes Moving Bed biofilmteknologi efterfulgt af et aktivslamsystem. Biofilmprocessen er her designet til forbehandling med høj hastighed af spildevand for at fjerne de let nedbrydelige organiske stoffer før aktivslamprocessen. Fordelene er forøget kapacitet, forbedret processtabilitet og slamseparering.

8 Spildevand Førende på spildevandsteknologier MetClean renser røggasspildevand KARA/NOVEREN i Roskilde står for affaldsforbrændingen fra 9 interessentkommuner på Sjælland. Problemer med udledning af bly og kadmium i røggasspildevandet fra forbrændingsanlægget fik i 2004 selskabet til at kontakte Krüger med henblik på en mulig løsning. Først opstillede Krüger et pilotanlæg baseret på Krügers patenterede renseproces MetClean. Pilottesten viste, at MetClean uden problemer kunne rense spildevandet til under det krævede indhold af kadmium på 3 g/l og til langt under det krævede blyindhold på 100 g/l. I 2006 blev et permanent, automatiseret MetClean anlæg taget i brug, og renseanlægget har siden da overholdt alle fastlagte udlederkrav for bly og kadmium. MetClean MetClean processen er en adsorptionsproces baseret på fluid bed teknologi, hvor tungmetaller kontinuerligt bliver indfanget ved at de sætter sig på overfladen af et granulat. Dette granulat udgør restproduktet fra renseprocessen, og tungmetallerne er så fast bundne dertil, at det efter de nye EU regler kan klassificeres som inert, dvs. ikke kemisk aktiv. Hvis du vil vide mere, kontakt Terkel Christensen på Effektivisering af industriens vand og energi Krüger har specialiseret sig i at effektivisere virksomhedernes forbrug af vand og energi ved hjælp af en Lean-proces. Typisk bliver virksomhedens nøgletal gennemgået, virksomhedens energiforbrug overordnet kortlagt og medarbejdere på de forskellige produktionshold interviewet i løbet af et to-dages besøg. Resultatet er en lang række forslag til vand- og energibesparelser. Både forslag, der skal indarbejdes i fremtidige investeringsprojekter i produktionsanlæggene, men også forslag fra medarbejderne indarbejdes. Ofte kommer medarbejderne nemlig selv med en række forslag til, hvordan arbejdet med vand og energibesparelser kan integreres i Lean-projektet, og hvordan man kan motivere de enkelte medarbejdere til at interessere sig for at spare på vand og energi. Typisk 30% besparelse Resultater fra de 2 dage på virksomheden bliver forelagt ledelsen næste skridt er en workshop, hvor udvalgte medarbejdere bliver orienteret om resultaterne. Hovedparten af den opnåede besparelse skyldes ofte adfærdsændringer hos medarbejder, mellemledere og ledelsen. Og gennem et kursusforløb, bliver alle klædt bedre på til at varetage opgaven og indgå i et netværk på virksomheden, hvor erfaringer og ideer kan udveksles. Samlet kan en virksomhed typisk opnå besparelser på energi og vand i størrelsesorden 30% gennem organisatoriske tiltag og løbende investeringer i uddannelse, udstyr mv. Finn Skov Nielsen på Spildevand fra Scan Bejds Steel A/S i Kolding Scan Bejds Steel A/S udfører alle former for bejdsning samt overfladebehandling af rustfrit stål. Spildevandet fra bejdsningen er syreholdigt og forurenet med tungmetaller, hovedsagelig krom, nikkel, og molybdæn, der er fjernet fra stålets overflade gennem bejdsningen. I 2006, da Scan Bejds Steel skulle flytte til nye og større produktionslokaler, stod valget mellem fortsat at afhænde ca m 3 spildevand per år til en ekstern aftager eller investere i eget internt renseanlæg. Inddampning af spildevand Krüger foreslog en løsning baseret på inddampning af spildevandet. Inddampningen renser for tungmetaller, således at det rensede spildevand bagefter kan genbruges i produktionen til at skylle de rustfrie emner med. Inddampningen giver samtidig en kraftig reduktion af spildevandet, således at Scan Bejds Steel nu blot skal bortskaffe ca. 50 m 3 koncentrat årligt. Besparelsen svarer til en tilbagebetalingstid af investeringen på ca. 3 år. Finn Skov Nielsen på

9 Lynetten vælger STAR2 fra Krüger Danmarks største renseanlæg Lynetten på Refshaleøen i København har valgt et STAR2 styresystem fra Krüger til at optimere rensningen. Systemet skal installeres og sættes i drift inden efteråret Spildevand Online til sensorer Styresystemet har online forbindelse til et stort antal sensorer i bassinerne på Lynetten. De registrerer vandmængder og alle relevante værdier af stoffer i vandet. Styresystemet sætter automatisk skiftet mellem renseprocesserne i gang på det rigtige tidspunkt. Resultatet er bedre rensning samt et markant mindre forbrug af strøm og kemikalier. Regnstyring - I systemet er der også indbygget regnstyring, så vi bedre kan håndtere meget voldsomme regnskyl. Det vil der komme mere af i de kommende år, siger direktør Torben Knudsen fra Lynettefællesskabet. Projektet har været i EU-udbud. - Efter en prækvalifikation gav 3 firmaer tilbud. Fra vores side har vi ikke stillet krav om et særligt system. Vi har alene formuleret funktionskrav, fortæller Torben Knudsen. En god forretning Afdelingschef Kim Andersen fra Krüger glæder sig over, at også Lynetten nu skal køre på STAR2. - Det er et særdeles effektivt og driftssikkert system, som vi løbende udvikler. For kunden er det en meget god forretning at gå over til STAR2. Systemet kan betale sig selv hjem på under 5 år, forklarer Kim Andersen. Lynettefællesskabet og Krüger har indgået en incitamentsaftale, så parterne deler den besparelse, Lynetten opnår ved det nye system i de første fire år. Lynetten er dimensioneret til at rense vand fra personækvivalenter. Anlægget har kubikmeter tanke og kan tage imod op til kubikmeter vand pr. time. Kim Andersen, på Torben Knudsen Mere vand gennem renseanlægget på Spildevandscenter Avedøre m 3 /dag Sommer Vinter Dimensionering ATS Forventet ATS Faktisk opnået Dimensionering ATS Forventet ATS Faktisk opnået Spildevandscenter Avedøre ( p.e.) implementerede ATS regnstyring i Tidligere ledtes 1-3 % af den samlede vandmængde ud i Køge bugt som overløb, men efter implementeringen af ATS forventes det, at anlægget lever op til myndighedskravet om at nedsætte overløb før renseanlægget. Samtidig har ATS regnstyring sparet anlæg af flere tusind m 3 bassinvolumen.»implementering af ATS-styring har været til stor hjælp for os. Renseanlæggets hydrauliske kapacitet er øget væsentligt. ATS har medvirket til, at overløb ved renseanlægget helt har kunnet undgås i 2005 og 2006 første gang var det dog meget tæt på! I 2007 har vi haft overløb velsagtens lige som de fleste andre renseanlæg i Danmark dog betydeligt mindre end hvis ATS ikke havde været installeret. Med ATS i drift er vores hydrauliske designkapacitet på det biologiske trin under regn øget fra tidligere m 3 /h til m 3 /h, og det lykkedes faktisk i sommer at komme op på knap m 3 /h over et døgn«fortæller Bo Neergaard Jacobsen, leder af udviklingsafdelingen på Spildevandscenter Avedøre. På Spildevandscenter Avedøre er der gjort meget ud af at prioritere rigtigt mellem den biologiske fjernelse af kvælstof/fosfor og den hydrauliske kapacitet. Derfor starter ATS-styringen kun gradvis op over de første timer af regnvejret, og først ved udsigten til at sparebassinet fyldes helt. Tine Ønnerth, på

10 Slam CROWN disintegration af slam inden udrådning. Driftsøkonomi med og uden CROWN CROWN tjener sig hjem inden 3 år Uden CROWN Med CROWN TS efter udrådning 4385 kg TS/dag 4160 kg TS/dag Vol. efter afvanding 18,1 m 3 /dag 14,5 m 3 /dag Bortskaffelsesomkostning 2,71 mio. kr./år 2,17 mio. kr./år Polymeromkostning kr./år kr./år El-omkostn. til centrifuge kr./år kr./år El-omkostn. til CROWN 0 kr./år kr./år El-omkostn. til N-fjernelse 0 kr./år kr./år Sparet f-gas (180 dage/år) 0 kr./år kr./år Salg af El (180 dage/år) 0 kr./år kr./år Vedligehold af CROWN 0 kr./år kr./år Mandskab til CROWN 0 kr./år kr./år SUM af omkostninger mio. kr./år mio. kr./år Årlig nettobesparelse kr./år CROWN disintegration, som Krüger har installeret på et demonstrationsanlæg på Viby Renseanlæg i Århus, kan tjene sig selv hjem på mindre end 3 år. Det viser beregninger, som Krüger og Århus Kommune har foretaget efter de første måneders drift af systemet. Den årlige driftsbesparelse for Viby Renseanlæg bliver på minimum kr. Et anlæg af den type koster omkring 2 mio. kr. plus ca kr. i tilkobling og styring. I Viby er der tale om et testanlæg, som Århus Kommune har fået til en lavere pris. - Vi har bevidst været meget forsigtige i vores beregninger. En tilbagebetalingstid på 3 år kan vi i hvert fald love på at bruge CROWN på renseanlæg med forhold som på Viby. Jeg vil tro, det i gennemsnit bliver 2-3 år, siger procesingeniør Mette Dam Jensen fra Krüger. Nedsætter mængden CROWN nedsætter mængden af slam og øger indholdet af tørstof. Det betyder en mindre udgift til at bortskaffe slammet og et mindre forbrug af tilsætningsstoffer. Dertil kommer højere produktion af gas, og for renseanlægget i Viby har netop gasdelen betydet en meget stor besparelse. - Den har vi ikke kunnet dokumentere rent teknisk. Derfor har vi taget et meget konservativt bud med i vores regnestykke. Der er så god en økonomi i CROWN, at vi har valgt at gå med livrem og seler i de beregninger, vi lægger frem, forklarer Mette Dam Jensen. Hvis du vil vide mere, kontakt Mette Dam Jensen på Nyt rådnetanksystem på Ejby Mølle Renseanlæg i Odense Den fjerde rådnetank på Ejby Mølle Renseanlæg i Odense blev sat i drift i november 2007 og markerer afslutningen på ombygningen af anlæggets i alt 4 rådnetanke med et samlet volumen på m³. Krüger har i samarbejde med Odense Vandselskab stået for projekteringen af ombygningen. Rådnetankene havde efterhånden arbejdet trofast i mange år den ældste blev bygget i 1950 og de trængte til en renovering. Derudover havde Odense Vandselskab også et ønske om forbedret funktion og drift. Bl.a. havde de gamle rådnetanke problemer med skum og ophobning af flydeslam i rådnetankenes top. Samtidig behandlede rådnetankene kun primærslam, og Odense Vandselskab havde et ønske om også at behandle bioslam. Og endelig skulle rådnetankene også overholde kravene i ATEX direktivet. Forbedret drift Resultatet af ombygningen giver en række forbedringer af driften: Nu muligt at behandle både primær- og bioslam i rådnetankene Omsætningen af slam og gasproduktionen er øget Ingen skum i rådnetankene Den automatiske skimning fra overfladen erstatter den manuelle skrabning af flydeslam Krav i ATEX-direktivet er implementeret for medarbejdernes sikkerhed. Lang levetid Forbedringer på rådnetanke og rørsystemer, som sikrer en lang levetid: Betonkonstruktionerne er beskyttet mod påvirkning fra det aggressive miljø i rådnetankene ved hjælp af epoxybelægningen Rør og udstyr er modstandsdygtigt overfor anvendelse af syrefaste materialer. Stig Lorentsen på 10

11 REFERENCE Pyrofluid behandler alle faste restprodukter Rensning i 40 graders frost i Skt. Petersborg I tre uger i træk her i vinter stod termometrene på minus 30 grader i Skt. Petersborg. Alligevel fungerede alt det udendørs udstyr, Krüger havde leveret til et af byens store renseanlæg uden problemer. - Om sommeren kan der være 35 graders varme og om vinteren ned til minus 40 graders frost. Det stiller særlige krav til materialer, og vi har designet udstyret med ekstra sikkerhed mod den ekstreme kulde, bl.a. med varme i skinnerne til sandfangsbroerne, fortæller René Petersen fra Krügers internationale division. Arbejdet i Rusland er gennemført sammen med det franske selskab i Veolia-familien, som har fået en ordre på at bygge slamforbrændingsanlæg til det store renseanlæg nord for Skt. Petersborg. Her behandles spildevand fra 4,5 mio. mennesker og områdets industri. Krügers opgave på projektet var en optimering af Nord-anlægget inklusiv nye slamtyknere og centrifuger. Krüger har leveret: procesdesign udstyr rådgivning og supervision ved montagen assistance ved driftstart Rent konkret bestod opgaven i at skifte de eksisterende finriste ud renovere sandfang og forsyne dem med nye kørebroer og sandpumper renovere den store slampumpestation skifte alle slampumper ud renovere slamtyknere installere nye skraberbroer, pumpestationer og rør installere nye centrifuger med fødepumper og polymertilberedning installere nye pumper til afvandet slam bygge en 900 kubikmeter slamlagertank Arbejdet foregik i etaper, mens anlægget var i drift. Investeringer for fire mia. kr. Kunden i Skt. Petersborg er Ruslands største vandselskab, Vodokanal Skt. Petersborg, som hver dag leverer vand til byens 4,5 mio. indbyggere og samtidig står for rensning af al spildevand. Selskabet investerede i 2005 og 2006 for knap 4 mia. kr. ud af en omsætning de to år på i alt 5,2 mia. kr. Vodokanal har gennem de seneste 10 år udbygget sine renseanlæg med slamforbrænding. Her har selskabet valgt Veolia som samarbejdspartner og har brugt Pyrofluid ovne, som Krüger har solgt til Polen og til Lundtofte i Danmark. Krügers samarbejde i Veolia-familien er et stærkt konkurrenceparameter. De individuelle selskaber kan i fællesskab hele tiden tilbyde kunderne de nyeste teknologier og løsninger og kan kreere en samlet holdbar løsning. Det nye anlæg blev officielt indviet den 26. oktober 2007 med deltagelse af Vodokanals generaldirektør Felix Karmazinov og Skt. Petersborgs guvernør Valentina Matviyenko. Et gennemgående tema i talerne var, at Vodokanal går forrest i kampen for at leve op til de nyeste miljøkrav for på den måde at sikre rent vand i Østersøen. Et arbejde, som Krüger deltager aktivt i, bl.a. i Rusland, Polen og Danmark. René Petersen, på Bygningen til slamforbrændingsanlægget Veolia-familien arbejder tæt sammen i Rusland Anlægget blev indviet i oktober

12 Nyt Om Dines Thornberg Mads Uggerby Leif Pedersen Veolia Environnement udskriver hvert år en konkurrence, hvor universitetsstuderende fra hele verden kan indsende deres specialeprojekt og få det bedømt af en professionel international jury på 15 personer. Eneste kriterium er, at specialet skal omhandle ét af de fem områder, som Veolia beskæftiger sig med: Miljø, vand, energi, affald eller transport. I år modtog Veolia 120 specialeprojekter til bedømmelse og efter 2 udvælgelsesrunder inklusiv præsentation af specialerne blev der udvalgt 5 vindere. Én af vinderne er Sonsoles Quinzanos, der i dag arbejder i Krügers internationale division. Flere nye medarbejdere i Krüger Krüger har i løbet af 2007 ansat 77 nye medarbejdere. En del af dem er tidligere kollegaer, som nu er vendt tilbage til os. Bl.a. Dines Thornberg, der nu er projektleder i vores STAR team og Arvid Rolf Bruhn, proposals manager i Krügers internationale division. Derudover har vi fået flere nye medlemmer af familien, bl.a. Leif Pedersen, der er projektleder på spildevandsløsninger til industrien og Mads Uggerby, der er leder af Krügers jyske afløbsteam. Også 4000 til DTU Sonsoles Quinzanos kommer fra Spanien, men fik i 2004 mulighed for at læse på Danmarks Teknisk Universitet (DTU) i København under EU s Erasmus-program, der giver tilskud til studieophold i udlandet. Efter halvandet år som udvekslingsstudent valgte Sonsoles at skrive sit speciale på DTU i samarbejde med Krüger. Specialet blev færdiggjort i sommeren 2006 og handler om»skivefiltrering af tertiær Kreativitet og høj faglighed Krüger-medarbejder og DTU har vundet international Veolia konkurrence spildevand til fjernelse af helmint æg«. Sonsoles præmie, som hun har fået overrakt ved en ceremoni i Paris, består af en rejse til Kina samt 2000 i lommepenge. Derudover får uddannelsesinstitutionen også en del af æren og pengepræmien, dvs. DTU modtager 4000 til forskning og udvikling. Hvis du vil vide mere, kontakt Sonsoles Quinzanos på Dygtige, initiativrige medarbejdere Nye Ph.D. studerende i Krüger Krüger arbejder intensivt for at tiltrække de bedste ingeniører. Det sker bl.a. ved at indgå i uddannelsesprojekter i samarbejde med bl.a. DTU og AUC. Krügers afløbsafdeling og PH-Consult, har derfor i samarbejde med DTU s Forskerskole for Urban Vandteknologi samt Miljø & Ressourcer og Aalborg Universitet, indgået aftale om 2 Ph.D. projekter: Advanced treatment of urban stormwater runoff, Tove Wium-Andersen, PH - Consult, Aalborg Universitet Framework for real time control of integrated urban wastewater systems, Anders Breinholt, Afløbsafdelingen, Søborg, DTU Anders og Toves Ph.D. studie er planlagt til at blive afsluttet med en afhandling medio HR chef Anne Abraham på Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tlf Klamsagervej 2-4 DK-8230 Åbyhøj Tlf Sofiendalsvej 88 DK-9200 Aalborg SV Tlf Krüger Aquacare Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup Tlf Se også for flere informationer om de forskellige løsninger og produkter. Krüger Nyt udgives af Krüger A/S, der er et selskab i Veolia Water gruppen. Nyhedsbrevet sendes til Krügers kunder i Danmark. Ansvarshavende redaktør: Terry Mah, administrerende direktør Redaktør: Mette Friis-Andersen, kommunikationschef Samarbejdspartner: Stener Glamann, Tankegang as Layout: Grafisk Link, Århus Oplag: stk.

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening VAND I TAL DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 28 DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vand i tal Mens vi venter på Vandsektorloven Den, der venter på noget godt, kan vente længe, siger et mundheld.

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Nr. 7 oktober 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Ny generation overvågningssystem baseret

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Side 8 Side 11 Side 7. Den traditionsrige specialmesse

Side 8 Side 11 Side 7. Den traditionsrige specialmesse Nr. 16 6. årgang januar 2002 GRUNDFOS KUNDEAVIS Cirkulation Alpha-ræs Med Grundfos på Jyllands-Ringen. Academy -åbning Grundfos investerer i uddannelse. Friske fisk Grundfos sikrer friskt vand til fynske

Læs mere

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER Oktober 2009 Nøglen til energi og CO 2 -besparelser ligger i vores bygninger. Vi viser i dette nummer af Rockwool Newsletter en række inspirerende eksempler på, hvordan

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier 20 syddanske væksthistorier EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Syddanske virksomheder fra hele regionen fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i vækstprojekter Sundheds-

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere