Nyhedsbrev, læs bl.a. om

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev, læs bl.a. om"

Transkript

1 Nyhedsbrev, læs bl.a. om Krüger i Grønland Ny unik teknologi til spildevandsrensning: MBBR Indvielse af slambehandling i Skt. Petersborg STAR2 på Lynetten Ultrarent vand på DTU Badevand i Århus Havn og Brabrand Sø

2 LEDER Danmarks største vacuumskyllesystem er indviet i København Kære læser Leif Bentsen Krüger vil være førende, når det gælder teknologi og innovation inden for vore forretningsområder. På mange områder er det allerede en realitet og på de områder, hvor vi gerne vil være endnu bedre, har vi iværksat en række nye initiativer. Førerpositionen indenfor spildevandsbehandling Vores internationale moderselskab Veolia Water blev i november 2007 udnævnt til verdens førende vand- og spildevandsselskab både set i forhold til antallet af kunder og årlig omsætning af Global Water Intelligence. Vi repræsenterer Veolia Water Solutions & Technologies i Norden inklusiv Polen og Baltikum, og med det seneste opkøb af AnoxKaldnes i Sverige og Norge udvider vi ikke blot antallet af medarbejdere signifikant. Vi styrker også vores viden og innovationskraft, således at vi nu indtager førerpositionen indenfor unikke teknologier til bl.a. spildevandsbehandling. Vi prioriterer hver dag udviklingen af vore forretningsområder højt. En udvikling, der foregår både i samarbejde med Veolia Water s forskningscentre rundt om i verden, men også i samarbejde med danske universiteter og forsyningsselskaber. Derfor er Krüger bl.a. med i et nyt projekt kaldet»storm- and Wastewater Informatics«, som starter op i Formålet med projektet er at få et intelligent system, der kan simulere ekstreme regnvejrssituationer og på baggrund af simuleringen foretage de økonomiske og miljømæssige rigtige valg i realtid. Projektgruppen er ledet af Professor Mogens Henze fra DTU og består af AAU, DMI, DHI, Spildevandscenter Avedøre, Københavns Energi, Lynettefællesskabet og Århus Kommune. Desuden indgår seks nyoprettede Ph.d.-stipendier i projektet. Som du kan læse mere om inde i vores blad, så har vi derudover indgået samarbejde med DTU og AAU om to nye Ph.d.-studerende. Vi kører adskillige pilotforsøg for forsyningsselskaber og industrier og i den forbindelse har en af vore unge medarbejdere netop vundet en Veolia-pris for sit speciale på DTU. Vi vil være og er allerede på mange områder førende, når det gælder unik teknologi og innovation. Det er vejen frem til at fastholde og videreudvikle vores stærke position i Norden og globalt. Med venlig hilsen Leif Bentsen Direktør, Krüger A/S Division Danmark Kæmpebassin kan renses iført hvide handsker 4. oktober åbnede Københavns Energi og Krüger for sluserne for Danmarks største vacuumskylleanlæg. En bølge på 1,20 meters højde skyllede ned i et kubikmeter stort forsinkelsesbassin ved Ryparken Station. - Det er et af verdens største anlæg af denne type. Det er 400 meter langt, og det største vi hidtil har været med til er 100 meter, fortæller Martin Christensen, produktchef for Krügers afløbsprodukter. Rent Badevand Lersøgrøften, der var den sidste åbne grøft til opspædet afløbsvand i København, er 1,8 kilometer lang, og den er nu blevet rørlagt som en del af Københavns Energis projekt Rent Badevand. Det betyder rent vand i Svanemøllebugten og færre lugtgener i området. En vigtig del af løsningen er det store forsinkelsesbassin til at opsamle regnvand. Her har Krüger leveret skylleanlægget, der renser bassinet automatisk. Metoden er meget enkel: 6 vacuumpumper suger vandet fra bassinet ind i 2 skyllekamre. Mens det sker, falder partiklerne i vandet ned på bunden. Når bassinet er tømt, lukkes vandet ud i en bølge med et stort fald, og bølgens kraft skyller partiklerne væk fra bassinet. Med hvide handsker på - Arbejdet kan udføres med hvide handsker på. Ingen behøver at komme i berøring med spildevand eller bevæge sig ned i bassinet, forklarer Martin Christensen. Københavns Energi har blandt andet valgt et vacuumskylleanlæg af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø. - Alternativet var en løsning med skjolde og pumper eller et arrangement med nogle spjæld. Vacuumbygværket betyder, at vi ikke skal ned i systemet for at rense. Det er den letteste løsning og den bedste for arbejdsmiljøet, forklarer maskinmester René Olsen fra Københavns Energi. Anlægget er installeret og har været afprøvet to gange, men har ikke været i egentlig drift endnu. - Vi er stadig i indkøringsfasen. Vi mangler erfaring fra den praktiske hverdag for at kunne se effekten af rensningen, siger René Olsen.

3 Førende, når det gælder teknologier og innovation nyheder Krüger behandler slam i Polen Krügers datterselskab i Polen, skal opføre et anlæg til at forbrænde slam fra to rensninganlæg i Krakow. Ordren har en værdi på 22 mio. og det er den tredje store kontrakt, Krüger opnår i Polen på et år. Voksende internationalt marked for slamforbrænding Slamforbrænding er et hurtigt voksende marked i Polen. De nye anlæg benytter teknikken Pyrofluid, som Veolia Water/Krüger har stor erfaring med. Slammet brændes i en ovn, der kan nedbryde alle organiske stoffer. Tilbage bliver kun aske, som udgør mindre end 10 % af den mængde slam, der kommer ind i ovnen. I Krakow modtager anlægget vådt slam, som først fortørres og senere brændes. Med til ordren hører også et anlæg til at rense røgen, så myndighedernes krav til udledning overholdes. De to andre ordrer på slamforbrænding er til Polens største raffinaderi PKN Orlen og til et renseanlæg i byen Lodz. Desuden er Krüger ved at opføre et anlæg med en anden forbrændingsteknologi i Pomorzany. Pyrofluid bruges også i Danmark. Her har Krüger opført et anlæg ved Renseanlæg Lundtofte i Lyngby. Anlægget forbrænder både slam, ristestof, fedt og sand. Det har medført, at transporten af restprodukter i det omkringliggende villaområde er blevet reduceret til en tiendedel i forhold til tidligere. Dansk slam køres til Tyskland I Danmark er der en afgift på 330 kr. pr. ton for at forbrænde spildevandsslam. Der er ingen afgift i Tyskland, og derfor kan kommuner og virksomheder spare penge ved at eksportere slammet. Aalborg Portland har tabt et EU-udbud om at bruge slam fra kommunens spildevandsslam til et firma, der kørte slammet til Tyskland. Efter den sag er Skatteministeriet ved at undersøge mulighederne for at ændre de danske afgifter. DANVA, der repræsenterer offentlige og private aktører inden for vand og spildevand, anbefaler ministeriet at sænke afgiften, så det ikke kan betale sig at eksportere dansk slam. I Danmark producerer renseanlæggene hvert år ca ton slam. Omkring halvdelen spredes på landbrugsjord. Flere store fødevarevirksomheder accepterer ikke afgrøder fra marker med spildevandsslam, da de ikke kan få en 100 % garanti for, at afgrøderne er fri for giftstoffer. Ved at bruge anlæg som dem, Krüger opfører i Polen, kan Danmark på årsplan spare op til tons CO 2 om året. Niels Simonsen, på Køb sikrer Krüger adgang til unik teknologi Med købet af den svensk-norske virksomhed AnoxKaldnes har Krüger sikret sig adgang til en unik teknologi til biologisk rensning af spildevand. AnoxKaldnes arbejder med MBBR, Moving Bed Biofilm Reaktor, hvor aktive mikroorganismer der vokser på overfladen af fritsvømmende bæremateriale, kan rense vandet. Anlæg, der bruger aktivt slam vil kunne forbedres og udbygges ved hjælp af MBBR teknikken. - Den teknologi, som AnoxKaldnes har udviklet, er et perfekt supplement til Krügers øvrige teknologier til spildevandsmarkedet. Derfor er vi nu i en absolut førerposition på teknologier til spildevandsbehandling, siger Krügers adm. direktør Terry Mah. 100 medarbejdere AnoxKaldnes har eksisteret i 20 år, og tæller 100 medarbejdere i Sverige, Norge og USA. Firmaets patenterede teknologi fungerer på over 500 anlæg i 50 lande. Med Krügers overtagelse af aktiviteten, bliver udbredelsen endnu større. Via Krügers moderselskab Veolia Water Solutions & Technologies, som opererer i hele verden, har AnoxKaldnes fået mangedoblet sine salgskanaler. Krüger vil sammen med Anox- Kaldnes og de øvrige samarbejdspartnere i Veolia arbejde på at videreudvikle MBBR-teknologi, så rensningen af spildevand bliver mere effektiv, billigere og lettere at styre hos vores kunder verden over. - Innovation er et nøgleord hos Krüger. Vi vil hele tiden udvikle nye teknologier og nye måder at anvende og kombinere dem på. Købet af AnoxKaldnes er et stærkt signal til vores kunder om, at Krüger vil være førende, når det gælder teknologi og innovation, siger Terry Mah. Udover MBBR teknologierne har AnoxKaldnes et akkrediteret laboratorium til analyse af spildevand og er samtidig internationalt anerkendt for mikroskopi af spildevandsprøver. Mette Friis-Andersen, på

4 Drikkevand Frisk vand i vandhanerne på Thule Air Base Greenland Contractors på Thule Air Base får drikkevand fra et membrananlæg leveret af Krüger i Men siden da er basens personale reduceret til 1/10 af de oprindelige 5000 mand. Problemet er nu, at ledningsnettet er for stort og vandet knap så»dugfrisk«i de fjerneste vandhaner. Lina Nybo Jensen fra Krüger har derfor opstillet en AQUIS ledningsnetmodel og udført beregninger på vandets kvalitet i de forskellige dele af nettet, hvorefter Krüger leverer forslag til en omlægning af ledningsnettet, således at der atter er frisk vand i hanerne. Erling Baun Christensen på Grønlandsk drikkevand 3 måneder før tid Krüger har netop afleveret et helt nyt vandværk til byen Asiaat i Grønland tre måneder før det fastsatte afleveringstidspunkt. Vandværkets hovedkomponenter er unikke Veolia produkter fra Hydrotech, Rossmark og KrügerWabag, som er særdeles effektive til rensning af grønlandsk søvand. Vandværket består bl.a. af 5 Contifiltre i parallel drift og næsten alt hjælpeudstyr er dubleret, så reserveenhed kobler automatisk ind ved fejl. Det viste sig, at Contifiltrene var så lette at idriftsætte, at det kun tog 1 uge før vandet var så rent, at det kunne sendes i byen. Vandværket har i alt en kapacitet på 160 m 3 /t med skyllevandsanlæg. Peter Borch Nielsen på Tjek på 50 vandværker Krüger udviklede for et par år siden en service til vandværker kaldet»tjek på vandværket«, hvor en af vore procesingeniører kommer ud og gennemgår hele vandværket. På nuværende tidspunkt har i alt 50 vandværker fået et tjek, og det seneste er Svenstrup Vandværk i TRE-FOR. Vandværkerne bliver testede, målt og analyserede, hvorefter Krüger opstiller en prioriteret handlingsplan over forbedringer. Resultatet er en tilfreds driftsleder, der nemt og bekvemt får en liste over vandværkets problemer og en handlingsplan for, hvordan de kan løses. Og ofte har det vist sig, at små og mellemstore problemer kan afhjælpes med enkle midler. Samtidig har vandværkerne dokumentation for kvaliteten og renseevnen en dokumentation der også kan bruges i eventuelle overvejelser om ny vandforsyningsstruktur. Bo Bartelt, på KE og COWI afprøver Krügers unikke teknologi Københavns Energi har lejet et Coplator (kompakt iltningsanlæg) forsøgsanlæg samt en udstyrscontainer til test på Solhøj Kildeplads. Solhøj er Danmarks absolut største kildeplads, men klorerede opløsningsmidler truer grundvandet. Nu skal forsøg med Coplator i modstrømsdrift vise, om det kan fjerne de klorerede opløsningsmidler til under grænseværdien. Bo Bartelt på Operative mål for vandværkets drift V-history er navnet på Krügers metode til at gøre vandværkets mål operative. De store nogle gange abstrakte mål for driften bliver opdelt i delmål og konkretiseret, så de er målbare i hverdagen. Delmålene bliver ved hjælp af V-history lagt ind i SRO driftsrapporterne og er synlige for alle. Det øger ikke blot motivationen, men gør også benchmarking nemmere, når resultatet af indsatsen fremgår af den automatiske SRO rapport. Krügers ingeniører hjælper med at konkretisere delmålene, og V-history sørger for, at det hele automatiseres. V-history kan kobles til SRO anlægget med V-opera, ifix eller IGSS. Bo Bartelt på

5 Procesvand Specialister i industriens vand Ultrarent vand på DTU Ikke bare rent men ultrarent Sådan er det vand, som nanoingeniørstuderende på Danchip på Danmarks Tekniske Universitet, DTU i Lyngby bruger til deres forsøg. Krüger har leveret et specialanlæg, som kan producere 2000 liter ultrarent vand i timen. Det sker bl.a. via en række processer, som er kendte fra det procesvand, der bruges i kraftværker. Specialanlæg til DTU - Ud fra Krügers standardanlæg har vi designet et specialanlæg, der passer præcis til det råvand, som DTU får ind og naturligvis til det ultrarene vand, der skal være resultatet af hele processen, forklarer Søren Hoffmann fra Krüger. Ultrarent vand måles på dets evne til at lede. Jo mindre vandet kan lede, jo mere ultrarent er det. Vandet på DTU har en ledningsevne på 0,05 mikrosiemens ved 25 grader. Processen fra vandhanevand til ultrarent vand forløber sådan: 1 Vandet blødgøres kalken fjernes 2 Omvendt osmose der udskiller salte 3 Ionbytning i et CEDI-anlæg (Continuous Electrical Deionisation) 4 Ultraviolet belysning som slår bakterier ihjel 5 Rensning i sterile filtre. Endnu et anlæg Resultatet er vanddråber med et indhold af salte, kalk og mineraler, som i praksis er på 0. Vandet samles op i en tank på DTU og sendes over til Danchip. Efter den trafik er det sårbare vand ikke længere ultrarent, og derfor står endnu et lille anlæg klar til at behandle vandet igen. Det består af to ionbyttere samt anlæg med ultraviolet lys og sterile filtre. På den måde er vandet til forskningen så ultrarent som muligt, når forskere og studerende tænder for hanerne. Anlæg til ultrarent vand kan også bruges i medicinindustrien. Hvis du vil vide mere, kontakt Søren Hoffmann, på Mere miljøvenlig løsning på Haderslev Kraftvarmeværk Procesvand uden kemikalier Krüger har leveret et nyt poleringssystem til vandbehandlingsanlægget på Haderslev Kraftvarmeværk. Det nye poleringssystem er et CEDI (Continuous Electrical Deionisation) anlæg og det betyder, at der nu bruges strøm til polering af vandet. Tidligere havde kraftvarmeværket et omvendt osmose anlæg samt et mixbed ionbytteranlæg, hvor ionbyttermassen blev skiftet og regenereret ved hjælp af kemikalier hos en ekstern leverandør. Haderslev Kraftvarmeværk har dog ikke helt skrottet ionbytteranlægget, men beholder det som en ekstra sikkerhed for kontinuerlig drift. Resultatet af den nye CEDI teknlogi er: Bedre økonomi fordi driftsudgifterne er sænket Bedre arbejdsmiljø fordi håndtering af den tunge ionbyttermasse er reduceret Bedre miljø fordi man nu bruger færre kemikaler Større driftssikkerhed CEDI CEDI består af 24/30 kamre og en anode og katode i hver ende. Fødevand bliver ledt ind i kamrene, som indeholder ionbyttermateriale og membraner. Resinen tilbageholder ionerne i vandet og reducerer elforbruget markant. Hvis der er behov for større flow, bygges anlægget med det nødvendige antal kamre og tilhørende strømforsyning. Hvis du vil vide mere, kontakt Michael Sørensen, på

6 AFløbssystemer Illustration: 3XN, UNStudio og Gehl Architects Badevand i Århus Havn og Brabrand Sø Hver anden liter vand, der løber til Århus Å, er urenset spildevand. Den situation skal en stor plan til ca. 300 mio. kr. rette op på, og den betyder, at Århus Havn og Brabrand Sø fra år 2012 kan overholde EUs krav til badevand. Mest miljø for pengene Projektet startede i 2005 som et samarbejde mellem Århus Kommune, Krüger og Dansk Hydraulisk Institut, DHI. Opgaven var at undersøge mulighederne for at opnå badevandskvalitet i Århus Å, Århus Havn og Brabrand Sø. 6 projektgrupper arbejdede i undersøgelsesfasen og beskrev siden 5 scenarier for at løse opgaven. Prisen var mellem mio. kr. Til hver enkelt løsning var der en beskrivelse af virkningen på badevandskvaliteten og en miljøøkonomisk vurdering. Århus Kommune valgte den næstdyreste løsning, fordi den gav mest miljø for pengene. Den garanterer badevandskvalitet i havnen og i Brabrand Sø og en markant forbedret vandkvalitet i åen. Rekreativt område - Vi bruger badevandskvalitet som et parameter. Formålet med projektet er ikke at lave badeanstalter men at få hævet vandkvaliteten, forklarer ingeniør Inge Halkjær, som er Århus Kommunes projektleder på opgaven. Brabrand Sø er EU habitatområde, og Århus Havn bliver i stigende grad et rekreativt område. Den nye havnepromenade og bydel Light*House Århus skyder op om få år, og så kan kommunen ikke acceptere, at der flyder toiletpapir rundt i havnebassinet. Bassiner i stedet for bygværker Krumtappen i projektet er at afskære afløbet fra en række overløbsbygværker og i stedet anlægge store bassiner til at opsamle regnvand. Der er ingen kloakseparering i Århus Midtby, så når det regner kraftigt, løber det urensede spildevand fra overløbsbygværkerne og ud i åen, havnen og søen. En anden del af projektet er en samlet strategi for at styre kloakanlægget og renseanlægget, så de nye bassiner udnyttes bedst muligt. Krüger har været med i hele planlægningen og laver udbudsmateriale på bassinanlæggene. De første anlægsarbejder er gået i gang på Åby Renseanlæg, Viby Renseanlæg og på Århus Havn. Projektet skal være færdigt i 2012 og er et centralt element i Århus Kommunes spildevandsplan for Det betyder en stigning i taksten på 2,24 kr. pr. kubikmeter. Odense styrer regnmængderne udenom I 2006 blev Odense Idrætspark oversvømmet, da regnen en dag væltede ned i stride strømme. Det nye trægulv i gymnastiksalen blev ødelagt og bl.a. isstadion og atletikstadion fik også vand ind. Det blev startskuddet til, at Odense Vandselskab startede en intensiv planlægning af tiltag både i afløbssystemet og i Idrætsparken for at undgå gentagelser. Odense samarbejder med PH-Consult om planlægningen af de nye tiltag og har i samarbejde med Odense Idrætspark opstillet og vurderet en række løsningsforslag.»damage Control«PH-Consult har opstillet en kombineret overflade- og afløbsmodel i MikeFlood, der bruges til planlægning af terrænreguleringen, således at vandet ledes væk fra selve gymnastikhallen og Krüger med i hele planlægningen ned til atletikstation. Oversvømmelse af atletikstation er nemlig mindre kritisk end et ødelagt gulv i gymnastikhallen. Terrænregulering af Idrætsparken er en hurtig og effektiv løsning til at forhindre oversvømmelser i kritiske områder, som f.eks. gymnastikhallen. Ved hjælp af en gravet kanal ledes overfladeafstrømningen udenom bygningerne og videre til atletikstadion det laveste punkt i området. Og arbejdet med kanalen er ikke spildt. På længere sigt, når tiltagene i afløbssystemet er implementeret, vil terrænreguleringen stadig fungere i nødstilfælde. Hvis du vil vide mere, kontakt Søren Feilberg Rasmussen på

7 unik teknologi AnoxKaldnes MBBR AnoxKaldnes Moving Bed biofilmløsninger De patenterede Kaldnes Moving Bed biofilmteknologi løsninger er effektive til fjernelse af BOD og kvælstof. De er kompakte og nemme at betjene, og fremragende som selvstændige processer. Løsningerne er ideelle for opgradering og forbedrer aktivslamprocessernes resultater. Hybas Den biologiske proces Hybas udnytter både den opslemmede og bundne vækst i samme reaktor. Nitrifikation sker hovedsagelig i biofilmen. Forbedret biologisk fosforfjernelse (EBPR) kan inkluderes. Hybas biologiske proces er en videreudvikling af IFAS fra AnoxKaldnes. AnoxKaldnes MBBR (moving bed biofilmreaktor) er en kompakt og meget effektiv renseteknologi til nye anlæg eller opgradering og udvidelse af ældre anlæg. Teknologien udnytter fordelen ved aktivslam og andre biofilmsystemer uden at blive begrænset af deres ulemper. Udvid renseanlægget indenfor hegnet Overvej en MBBRløsning i de kommende strukturanalyser, fordi teknologien er ideel til at optimere den fremtidige spildevandsstruktur både når det gælder kommunalt og industrielt spildevand: Kompakt og robust Løser problemer med varierende belastninger Nem opgradering Forbedret nitrifikation Fleksibel løsning Nem at vedligeholde Patenterede teknologier Løbende forskning og udvikling Mikroorganismerne, der behandler spildevandet, vokser på overfladen af et bæremateriale i behandlingsreaktoren. Hjertet i processen er således biofilm-bæremedier, der er lavet af polyætylen med en massefylde, der kun er lidt mindre end vand. AnoxKaldnes har løbende udviklet en række forskellige bæremedier til at optimere funktionen i forskellige applikationer. Fjernelse af organiske stoffer LagoonGuard Den biologiske proces LagoonGuard er en ekstra biofilmløsning efter beluftningsbassin eller lagunen, hvor nitrifikation og denitrifikation finder sted. LagoonGuard medvirker også til yderligere COD fjernelse. Opgraderingen er nem og økonomisk, kompakt og behøver kun et minimum af vedligeholdelse. Nitrifikation Denitrifikation BAS Den biologiske proces BAS består af en reaktor med AnoxKaldnes Moving Bed biofilmteknologi efterfulgt af et aktivslamsystem. Biofilmprocessen er her designet til forbehandling med høj hastighed af spildevand for at fjerne de let nedbrydelige organiske stoffer før aktivslamprocessen. Fordelene er forøget kapacitet, forbedret processtabilitet og slamseparering.

8 Spildevand Førende på spildevandsteknologier MetClean renser røggasspildevand KARA/NOVEREN i Roskilde står for affaldsforbrændingen fra 9 interessentkommuner på Sjælland. Problemer med udledning af bly og kadmium i røggasspildevandet fra forbrændingsanlægget fik i 2004 selskabet til at kontakte Krüger med henblik på en mulig løsning. Først opstillede Krüger et pilotanlæg baseret på Krügers patenterede renseproces MetClean. Pilottesten viste, at MetClean uden problemer kunne rense spildevandet til under det krævede indhold af kadmium på 3 g/l og til langt under det krævede blyindhold på 100 g/l. I 2006 blev et permanent, automatiseret MetClean anlæg taget i brug, og renseanlægget har siden da overholdt alle fastlagte udlederkrav for bly og kadmium. MetClean MetClean processen er en adsorptionsproces baseret på fluid bed teknologi, hvor tungmetaller kontinuerligt bliver indfanget ved at de sætter sig på overfladen af et granulat. Dette granulat udgør restproduktet fra renseprocessen, og tungmetallerne er så fast bundne dertil, at det efter de nye EU regler kan klassificeres som inert, dvs. ikke kemisk aktiv. Hvis du vil vide mere, kontakt Terkel Christensen på Effektivisering af industriens vand og energi Krüger har specialiseret sig i at effektivisere virksomhedernes forbrug af vand og energi ved hjælp af en Lean-proces. Typisk bliver virksomhedens nøgletal gennemgået, virksomhedens energiforbrug overordnet kortlagt og medarbejdere på de forskellige produktionshold interviewet i løbet af et to-dages besøg. Resultatet er en lang række forslag til vand- og energibesparelser. Både forslag, der skal indarbejdes i fremtidige investeringsprojekter i produktionsanlæggene, men også forslag fra medarbejderne indarbejdes. Ofte kommer medarbejderne nemlig selv med en række forslag til, hvordan arbejdet med vand og energibesparelser kan integreres i Lean-projektet, og hvordan man kan motivere de enkelte medarbejdere til at interessere sig for at spare på vand og energi. Typisk 30% besparelse Resultater fra de 2 dage på virksomheden bliver forelagt ledelsen næste skridt er en workshop, hvor udvalgte medarbejdere bliver orienteret om resultaterne. Hovedparten af den opnåede besparelse skyldes ofte adfærdsændringer hos medarbejder, mellemledere og ledelsen. Og gennem et kursusforløb, bliver alle klædt bedre på til at varetage opgaven og indgå i et netværk på virksomheden, hvor erfaringer og ideer kan udveksles. Samlet kan en virksomhed typisk opnå besparelser på energi og vand i størrelsesorden 30% gennem organisatoriske tiltag og løbende investeringer i uddannelse, udstyr mv. Finn Skov Nielsen på Spildevand fra Scan Bejds Steel A/S i Kolding Scan Bejds Steel A/S udfører alle former for bejdsning samt overfladebehandling af rustfrit stål. Spildevandet fra bejdsningen er syreholdigt og forurenet med tungmetaller, hovedsagelig krom, nikkel, og molybdæn, der er fjernet fra stålets overflade gennem bejdsningen. I 2006, da Scan Bejds Steel skulle flytte til nye og større produktionslokaler, stod valget mellem fortsat at afhænde ca m 3 spildevand per år til en ekstern aftager eller investere i eget internt renseanlæg. Inddampning af spildevand Krüger foreslog en løsning baseret på inddampning af spildevandet. Inddampningen renser for tungmetaller, således at det rensede spildevand bagefter kan genbruges i produktionen til at skylle de rustfrie emner med. Inddampningen giver samtidig en kraftig reduktion af spildevandet, således at Scan Bejds Steel nu blot skal bortskaffe ca. 50 m 3 koncentrat årligt. Besparelsen svarer til en tilbagebetalingstid af investeringen på ca. 3 år. Finn Skov Nielsen på

9 Lynetten vælger STAR2 fra Krüger Danmarks største renseanlæg Lynetten på Refshaleøen i København har valgt et STAR2 styresystem fra Krüger til at optimere rensningen. Systemet skal installeres og sættes i drift inden efteråret Spildevand Online til sensorer Styresystemet har online forbindelse til et stort antal sensorer i bassinerne på Lynetten. De registrerer vandmængder og alle relevante værdier af stoffer i vandet. Styresystemet sætter automatisk skiftet mellem renseprocesserne i gang på det rigtige tidspunkt. Resultatet er bedre rensning samt et markant mindre forbrug af strøm og kemikalier. Regnstyring - I systemet er der også indbygget regnstyring, så vi bedre kan håndtere meget voldsomme regnskyl. Det vil der komme mere af i de kommende år, siger direktør Torben Knudsen fra Lynettefællesskabet. Projektet har været i EU-udbud. - Efter en prækvalifikation gav 3 firmaer tilbud. Fra vores side har vi ikke stillet krav om et særligt system. Vi har alene formuleret funktionskrav, fortæller Torben Knudsen. En god forretning Afdelingschef Kim Andersen fra Krüger glæder sig over, at også Lynetten nu skal køre på STAR2. - Det er et særdeles effektivt og driftssikkert system, som vi løbende udvikler. For kunden er det en meget god forretning at gå over til STAR2. Systemet kan betale sig selv hjem på under 5 år, forklarer Kim Andersen. Lynettefællesskabet og Krüger har indgået en incitamentsaftale, så parterne deler den besparelse, Lynetten opnår ved det nye system i de første fire år. Lynetten er dimensioneret til at rense vand fra personækvivalenter. Anlægget har kubikmeter tanke og kan tage imod op til kubikmeter vand pr. time. Kim Andersen, på Torben Knudsen Mere vand gennem renseanlægget på Spildevandscenter Avedøre m 3 /dag Sommer Vinter Dimensionering ATS Forventet ATS Faktisk opnået Dimensionering ATS Forventet ATS Faktisk opnået Spildevandscenter Avedøre ( p.e.) implementerede ATS regnstyring i Tidligere ledtes 1-3 % af den samlede vandmængde ud i Køge bugt som overløb, men efter implementeringen af ATS forventes det, at anlægget lever op til myndighedskravet om at nedsætte overløb før renseanlægget. Samtidig har ATS regnstyring sparet anlæg af flere tusind m 3 bassinvolumen.»implementering af ATS-styring har været til stor hjælp for os. Renseanlæggets hydrauliske kapacitet er øget væsentligt. ATS har medvirket til, at overløb ved renseanlægget helt har kunnet undgås i 2005 og 2006 første gang var det dog meget tæt på! I 2007 har vi haft overløb velsagtens lige som de fleste andre renseanlæg i Danmark dog betydeligt mindre end hvis ATS ikke havde været installeret. Med ATS i drift er vores hydrauliske designkapacitet på det biologiske trin under regn øget fra tidligere m 3 /h til m 3 /h, og det lykkedes faktisk i sommer at komme op på knap m 3 /h over et døgn«fortæller Bo Neergaard Jacobsen, leder af udviklingsafdelingen på Spildevandscenter Avedøre. På Spildevandscenter Avedøre er der gjort meget ud af at prioritere rigtigt mellem den biologiske fjernelse af kvælstof/fosfor og den hydrauliske kapacitet. Derfor starter ATS-styringen kun gradvis op over de første timer af regnvejret, og først ved udsigten til at sparebassinet fyldes helt. Tine Ønnerth, på

10 Slam CROWN disintegration af slam inden udrådning. Driftsøkonomi med og uden CROWN CROWN tjener sig hjem inden 3 år Uden CROWN Med CROWN TS efter udrådning 4385 kg TS/dag 4160 kg TS/dag Vol. efter afvanding 18,1 m 3 /dag 14,5 m 3 /dag Bortskaffelsesomkostning 2,71 mio. kr./år 2,17 mio. kr./år Polymeromkostning kr./år kr./år El-omkostn. til centrifuge kr./år kr./år El-omkostn. til CROWN 0 kr./år kr./år El-omkostn. til N-fjernelse 0 kr./år kr./år Sparet f-gas (180 dage/år) 0 kr./år kr./år Salg af El (180 dage/år) 0 kr./år kr./år Vedligehold af CROWN 0 kr./år kr./år Mandskab til CROWN 0 kr./år kr./år SUM af omkostninger mio. kr./år mio. kr./år Årlig nettobesparelse kr./år CROWN disintegration, som Krüger har installeret på et demonstrationsanlæg på Viby Renseanlæg i Århus, kan tjene sig selv hjem på mindre end 3 år. Det viser beregninger, som Krüger og Århus Kommune har foretaget efter de første måneders drift af systemet. Den årlige driftsbesparelse for Viby Renseanlæg bliver på minimum kr. Et anlæg af den type koster omkring 2 mio. kr. plus ca kr. i tilkobling og styring. I Viby er der tale om et testanlæg, som Århus Kommune har fået til en lavere pris. - Vi har bevidst været meget forsigtige i vores beregninger. En tilbagebetalingstid på 3 år kan vi i hvert fald love på at bruge CROWN på renseanlæg med forhold som på Viby. Jeg vil tro, det i gennemsnit bliver 2-3 år, siger procesingeniør Mette Dam Jensen fra Krüger. Nedsætter mængden CROWN nedsætter mængden af slam og øger indholdet af tørstof. Det betyder en mindre udgift til at bortskaffe slammet og et mindre forbrug af tilsætningsstoffer. Dertil kommer højere produktion af gas, og for renseanlægget i Viby har netop gasdelen betydet en meget stor besparelse. - Den har vi ikke kunnet dokumentere rent teknisk. Derfor har vi taget et meget konservativt bud med i vores regnestykke. Der er så god en økonomi i CROWN, at vi har valgt at gå med livrem og seler i de beregninger, vi lægger frem, forklarer Mette Dam Jensen. Hvis du vil vide mere, kontakt Mette Dam Jensen på Nyt rådnetanksystem på Ejby Mølle Renseanlæg i Odense Den fjerde rådnetank på Ejby Mølle Renseanlæg i Odense blev sat i drift i november 2007 og markerer afslutningen på ombygningen af anlæggets i alt 4 rådnetanke med et samlet volumen på m³. Krüger har i samarbejde med Odense Vandselskab stået for projekteringen af ombygningen. Rådnetankene havde efterhånden arbejdet trofast i mange år den ældste blev bygget i 1950 og de trængte til en renovering. Derudover havde Odense Vandselskab også et ønske om forbedret funktion og drift. Bl.a. havde de gamle rådnetanke problemer med skum og ophobning af flydeslam i rådnetankenes top. Samtidig behandlede rådnetankene kun primærslam, og Odense Vandselskab havde et ønske om også at behandle bioslam. Og endelig skulle rådnetankene også overholde kravene i ATEX direktivet. Forbedret drift Resultatet af ombygningen giver en række forbedringer af driften: Nu muligt at behandle både primær- og bioslam i rådnetankene Omsætningen af slam og gasproduktionen er øget Ingen skum i rådnetankene Den automatiske skimning fra overfladen erstatter den manuelle skrabning af flydeslam Krav i ATEX-direktivet er implementeret for medarbejdernes sikkerhed. Lang levetid Forbedringer på rådnetanke og rørsystemer, som sikrer en lang levetid: Betonkonstruktionerne er beskyttet mod påvirkning fra det aggressive miljø i rådnetankene ved hjælp af epoxybelægningen Rør og udstyr er modstandsdygtigt overfor anvendelse af syrefaste materialer. Stig Lorentsen på 10

11 REFERENCE Pyrofluid behandler alle faste restprodukter Rensning i 40 graders frost i Skt. Petersborg I tre uger i træk her i vinter stod termometrene på minus 30 grader i Skt. Petersborg. Alligevel fungerede alt det udendørs udstyr, Krüger havde leveret til et af byens store renseanlæg uden problemer. - Om sommeren kan der være 35 graders varme og om vinteren ned til minus 40 graders frost. Det stiller særlige krav til materialer, og vi har designet udstyret med ekstra sikkerhed mod den ekstreme kulde, bl.a. med varme i skinnerne til sandfangsbroerne, fortæller René Petersen fra Krügers internationale division. Arbejdet i Rusland er gennemført sammen med det franske selskab i Veolia-familien, som har fået en ordre på at bygge slamforbrændingsanlæg til det store renseanlæg nord for Skt. Petersborg. Her behandles spildevand fra 4,5 mio. mennesker og områdets industri. Krügers opgave på projektet var en optimering af Nord-anlægget inklusiv nye slamtyknere og centrifuger. Krüger har leveret: procesdesign udstyr rådgivning og supervision ved montagen assistance ved driftstart Rent konkret bestod opgaven i at skifte de eksisterende finriste ud renovere sandfang og forsyne dem med nye kørebroer og sandpumper renovere den store slampumpestation skifte alle slampumper ud renovere slamtyknere installere nye skraberbroer, pumpestationer og rør installere nye centrifuger med fødepumper og polymertilberedning installere nye pumper til afvandet slam bygge en 900 kubikmeter slamlagertank Arbejdet foregik i etaper, mens anlægget var i drift. Investeringer for fire mia. kr. Kunden i Skt. Petersborg er Ruslands største vandselskab, Vodokanal Skt. Petersborg, som hver dag leverer vand til byens 4,5 mio. indbyggere og samtidig står for rensning af al spildevand. Selskabet investerede i 2005 og 2006 for knap 4 mia. kr. ud af en omsætning de to år på i alt 5,2 mia. kr. Vodokanal har gennem de seneste 10 år udbygget sine renseanlæg med slamforbrænding. Her har selskabet valgt Veolia som samarbejdspartner og har brugt Pyrofluid ovne, som Krüger har solgt til Polen og til Lundtofte i Danmark. Krügers samarbejde i Veolia-familien er et stærkt konkurrenceparameter. De individuelle selskaber kan i fællesskab hele tiden tilbyde kunderne de nyeste teknologier og løsninger og kan kreere en samlet holdbar løsning. Det nye anlæg blev officielt indviet den 26. oktober 2007 med deltagelse af Vodokanals generaldirektør Felix Karmazinov og Skt. Petersborgs guvernør Valentina Matviyenko. Et gennemgående tema i talerne var, at Vodokanal går forrest i kampen for at leve op til de nyeste miljøkrav for på den måde at sikre rent vand i Østersøen. Et arbejde, som Krüger deltager aktivt i, bl.a. i Rusland, Polen og Danmark. René Petersen, på Bygningen til slamforbrændingsanlægget Veolia-familien arbejder tæt sammen i Rusland Anlægget blev indviet i oktober

12 Nyt Om Dines Thornberg Mads Uggerby Leif Pedersen Veolia Environnement udskriver hvert år en konkurrence, hvor universitetsstuderende fra hele verden kan indsende deres specialeprojekt og få det bedømt af en professionel international jury på 15 personer. Eneste kriterium er, at specialet skal omhandle ét af de fem områder, som Veolia beskæftiger sig med: Miljø, vand, energi, affald eller transport. I år modtog Veolia 120 specialeprojekter til bedømmelse og efter 2 udvælgelsesrunder inklusiv præsentation af specialerne blev der udvalgt 5 vindere. Én af vinderne er Sonsoles Quinzanos, der i dag arbejder i Krügers internationale division. Flere nye medarbejdere i Krüger Krüger har i løbet af 2007 ansat 77 nye medarbejdere. En del af dem er tidligere kollegaer, som nu er vendt tilbage til os. Bl.a. Dines Thornberg, der nu er projektleder i vores STAR team og Arvid Rolf Bruhn, proposals manager i Krügers internationale division. Derudover har vi fået flere nye medlemmer af familien, bl.a. Leif Pedersen, der er projektleder på spildevandsløsninger til industrien og Mads Uggerby, der er leder af Krügers jyske afløbsteam. Også 4000 til DTU Sonsoles Quinzanos kommer fra Spanien, men fik i 2004 mulighed for at læse på Danmarks Teknisk Universitet (DTU) i København under EU s Erasmus-program, der giver tilskud til studieophold i udlandet. Efter halvandet år som udvekslingsstudent valgte Sonsoles at skrive sit speciale på DTU i samarbejde med Krüger. Specialet blev færdiggjort i sommeren 2006 og handler om»skivefiltrering af tertiær Kreativitet og høj faglighed Krüger-medarbejder og DTU har vundet international Veolia konkurrence spildevand til fjernelse af helmint æg«. Sonsoles præmie, som hun har fået overrakt ved en ceremoni i Paris, består af en rejse til Kina samt 2000 i lommepenge. Derudover får uddannelsesinstitutionen også en del af æren og pengepræmien, dvs. DTU modtager 4000 til forskning og udvikling. Hvis du vil vide mere, kontakt Sonsoles Quinzanos på Dygtige, initiativrige medarbejdere Nye Ph.D. studerende i Krüger Krüger arbejder intensivt for at tiltrække de bedste ingeniører. Det sker bl.a. ved at indgå i uddannelsesprojekter i samarbejde med bl.a. DTU og AUC. Krügers afløbsafdeling og PH-Consult, har derfor i samarbejde med DTU s Forskerskole for Urban Vandteknologi samt Miljø & Ressourcer og Aalborg Universitet, indgået aftale om 2 Ph.D. projekter: Advanced treatment of urban stormwater runoff, Tove Wium-Andersen, PH - Consult, Aalborg Universitet Framework for real time control of integrated urban wastewater systems, Anders Breinholt, Afløbsafdelingen, Søborg, DTU Anders og Toves Ph.D. studie er planlagt til at blive afsluttet med en afhandling medio HR chef Anne Abraham på Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tlf Klamsagervej 2-4 DK-8230 Åbyhøj Tlf Sofiendalsvej 88 DK-9200 Aalborg SV Tlf Krüger Aquacare Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup Tlf Se også for flere informationer om de forskellige løsninger og produkter. Krüger Nyt udgives af Krüger A/S, der er et selskab i Veolia Water gruppen. Nyhedsbrevet sendes til Krügers kunder i Danmark. Ansvarshavende redaktør: Terry Mah, administrerende direktør Redaktør: Mette Friis-Andersen, kommunikationschef Samarbejdspartner: Stener Glamann, Tankegang as Layout: Grafisk Link, Århus Oplag: stk.

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer Programbeskrivelse Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015 Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer WATER TECHNOLOGIES Dag 1 - Tirs. 24/11 Afgang ca. 15.30 fra henholdsvis

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Marts 2014 Version 2.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Guidens struktur... 3 1.2 Ny screeningsmetode... 3 1.3

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

Vandbehandling. En komplet løsning

Vandbehandling. En komplet løsning Vandbehandling En komplet løsning Case Story At omdanne affald til energy - kræver ultrarent vand Peterborough, United Kingdom Som en del af et helt nyt kraftværk i Peterborough, England er Guldager A/S

Læs mere

Nyhedsbrev, læs bl.a. om

Nyhedsbrev, læs bl.a. om Nyhedsbrev, læs bl.a. om > Indvielse i Tørring-Uldum > Sjællandske temadage > Projekt Pipeline i Søllerød > Garverispildevand i Sverige > Havledning under Holbæk Fjord > Ny version af STAR Control > Funktionspraksis

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 29. oktober 2013

Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 29. oktober 2013 Frederikshavn Forsyning A/S 1. Lederudvikling Direktion og chefgruppe gennemgår i første halvår af 2014 et lederudviklingsforløb ved Mercuri Urval. Forløbet afvikles som individuelle timer/enkeltdage ved

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden

UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden 2014 1 Oversigt Fremtidens Renseanlæg (Billund BioRefinery).... 4 Fremtidens Drikkevandsforsyning.... 4 Miljøeffektiv rensning af miljøfremmede stoffer

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER Cleaner water Greener environment GRUNDFOS Offentlig Privat samarbejde om lokal rensning af spildevand på Herlev Hospital Jakob Søholm, Director, Municipal Segment, Grundfos BioBoosterA/S Click to edit

Læs mere

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities Godsbanearealet i Aalborg AGENDA Aalborgs nye Presentation bydel of sikrer participants mod ekstremregn Presentation og bruger of NIRAS landskabet NIRAS Development Assistance Activities som skelet NIRAS

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Velkommen til Hedensted Spildevand A/S

Velkommen til Hedensted Spildevand A/S w w w. h s p v. d k Velkommen til Hedensted Spildevand A/S Hedensted Spildevand A/S overtog i 2009 drift og administration af Hedensted Kommunes kloaksystem og renseanlæg. Vores ambition er, at du får

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden

Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden Tørsugning af filtersand fra vandværker og svømmehaller Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden Når man skal fjerne 6 tons filtersand er den nemmeste måde at suge det ud. Så får man

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta I forbindelse med at vakuumpakke fødevarer, så som ost, kød, pandekager, m.m. er der hos flere af vores kunder opstået et behov

Læs mere

Vi arbejder for en bæredygtig udvikling

Vi arbejder for en bæredygtig udvikling N R 2 2 0 1 0 Vi arbejder for en bæredygtig udvikling Effektivt værktøj til benchmarking Start med et oversvømmelseskort Rene affaldsvogne på sygehuse DLD TM udnytter energien to gange LEDER Leif Bentsen

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Sugning af slagger fra kedler

Sugning af slagger fra kedler Mammutsugeren suger 8.000 m3 luft i timen Sugning af slagger fra kedler En gang om året bliver kedlerne på havnen hos AAK i Århus rengjort for slagger og aske. Den nemmeste måde er at suge det ud med en

Læs mere

Vi arbejder for et bæredygtigt miljø

Vi arbejder for et bæredygtigt miljø N R 1 2 0 0 9 Vi arbejder for et bæredygtigt miljø Skagen får Danmarks mest avancerede vandværk Lyn-renseanlæg til industrien Lolland tager klimaændringerne alvorligt Polen vælger slamforbrænding LEDER

Læs mere

Nyhedsbrev, læs bl.a. om

Nyhedsbrev, læs bl.a. om N R 2 2 0 0 8 Nyhedsbrev, læs bl.a. om Krügers nye logo Interview med Jens Hedegaard Kristensen, Frederikshavn Actiflo løser pladsproblemer i Lissabon Forurening fordamper under bygningen Ny stor kontrakt

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen Gør indtryk med hygiejneløsninger, der styrker din profil og viser at du drager omsorg for dine gæster og dine ansatte. en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen sensor nyt medlem

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Udtalelse/redegørelse vedr. anvendelse af køkkenkværne i Varde Forsyning A/S s forsyningsområde.

Udtalelse/redegørelse vedr. anvendelse af køkkenkværne i Varde Forsyning A/S s forsyningsområde. NOTAT Side 1 af 7 Dato 26. september 2013 Fra Til Varde Forsyning A/S Varde Kommune Cc Udtalelse/redegørelse vedr. anvendelse af køkkenkværne i Varde Forsyning A/S s forsyningsområde. Indledning Varde

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Planlægning og design. Lene Bassø, Aarhus Vand A/S

Planlægning og design. Lene Bassø, Aarhus Vand A/S Samstyring af afløbssystem og renseanlæg Planlægning og design Lene Bassø, Aarhus Vand A/S De næste 25 minutter: Drivers for at implemtere samstyring Introduktion til samstyring Samstyring i Århus Vand

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Vi tager hånd om vandet

Vi tager hånd om vandet Nordvand Virksomhedsrapport Nordvand virksomhedsrapport Vi tager hånd om vandet FORSIDE Humlebæk Virksomhedsrapport Nordvand Nordvand Virksomhedsrapport. Nordvand leverer drikkevand til ca.. forbrugere

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Oplæg november 20 Lykke Leonardsen Disposition Hvad er det for en udfordring vi står overfor Hvilke løsninger arbejder vi med Muligheder og barrierer i lovgivningen

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S

Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S 1 2 1976 Den første svømmehal 1978 Den første svømmehal i udlandet 1979 Det første vandland 1983 Fuldautomatiske doseringsautomatikker Offentlige svømmeanlæg

Læs mere

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran 1. Drikkevand 9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran Teori I spildevandsrensning er det især mikroorganismer og encellede dyr der fjerner næringssaltene. For at sådanne mikroorganismer

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

PROFESSIONEL RENGØRING TIL MEJERIBRANCHEN

PROFESSIONEL RENGØRING TIL MEJERIBRANCHEN PROFESSIONEL RENGØRING TIL MEJERIBRANCHEN enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker 1 store udfordringer kræver stærke løsninger Dagens friske råmælk ankommer til mejeriet. Den kontrolleres

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 4. Redegørelse fra direktionen

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

- bliv kilden til et bedre miljø!

- bliv kilden til et bedre miljø! Spildevandsoperatør på Ferskvandscentret - bliv kilden til et bedre miljø! 2 Indhold Forord...3 Uddannelse til spildevandsoperatør på Ferskvandscentret...4 Grundkursus i spildevandsrensning (inkl. introduktionsforløb)...6

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere