Nyhedsbrev, læs bl.a. om

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev, læs bl.a. om"

Transkript

1 Nyhedsbrev, læs bl.a. om Krüger i Grønland Ny unik teknologi til spildevandsrensning: MBBR Indvielse af slambehandling i Skt. Petersborg STAR2 på Lynetten Ultrarent vand på DTU Badevand i Århus Havn og Brabrand Sø

2 LEDER Danmarks største vacuumskyllesystem er indviet i København Kære læser Leif Bentsen Krüger vil være førende, når det gælder teknologi og innovation inden for vore forretningsområder. På mange områder er det allerede en realitet og på de områder, hvor vi gerne vil være endnu bedre, har vi iværksat en række nye initiativer. Førerpositionen indenfor spildevandsbehandling Vores internationale moderselskab Veolia Water blev i november 2007 udnævnt til verdens førende vand- og spildevandsselskab både set i forhold til antallet af kunder og årlig omsætning af Global Water Intelligence. Vi repræsenterer Veolia Water Solutions & Technologies i Norden inklusiv Polen og Baltikum, og med det seneste opkøb af AnoxKaldnes i Sverige og Norge udvider vi ikke blot antallet af medarbejdere signifikant. Vi styrker også vores viden og innovationskraft, således at vi nu indtager førerpositionen indenfor unikke teknologier til bl.a. spildevandsbehandling. Vi prioriterer hver dag udviklingen af vore forretningsområder højt. En udvikling, der foregår både i samarbejde med Veolia Water s forskningscentre rundt om i verden, men også i samarbejde med danske universiteter og forsyningsselskaber. Derfor er Krüger bl.a. med i et nyt projekt kaldet»storm- and Wastewater Informatics«, som starter op i Formålet med projektet er at få et intelligent system, der kan simulere ekstreme regnvejrssituationer og på baggrund af simuleringen foretage de økonomiske og miljømæssige rigtige valg i realtid. Projektgruppen er ledet af Professor Mogens Henze fra DTU og består af AAU, DMI, DHI, Spildevandscenter Avedøre, Københavns Energi, Lynettefællesskabet og Århus Kommune. Desuden indgår seks nyoprettede Ph.d.-stipendier i projektet. Som du kan læse mere om inde i vores blad, så har vi derudover indgået samarbejde med DTU og AAU om to nye Ph.d.-studerende. Vi kører adskillige pilotforsøg for forsyningsselskaber og industrier og i den forbindelse har en af vore unge medarbejdere netop vundet en Veolia-pris for sit speciale på DTU. Vi vil være og er allerede på mange områder førende, når det gælder unik teknologi og innovation. Det er vejen frem til at fastholde og videreudvikle vores stærke position i Norden og globalt. Med venlig hilsen Leif Bentsen Direktør, Krüger A/S Division Danmark Kæmpebassin kan renses iført hvide handsker 4. oktober åbnede Københavns Energi og Krüger for sluserne for Danmarks største vacuumskylleanlæg. En bølge på 1,20 meters højde skyllede ned i et kubikmeter stort forsinkelsesbassin ved Ryparken Station. - Det er et af verdens største anlæg af denne type. Det er 400 meter langt, og det største vi hidtil har været med til er 100 meter, fortæller Martin Christensen, produktchef for Krügers afløbsprodukter. Rent Badevand Lersøgrøften, der var den sidste åbne grøft til opspædet afløbsvand i København, er 1,8 kilometer lang, og den er nu blevet rørlagt som en del af Københavns Energis projekt Rent Badevand. Det betyder rent vand i Svanemøllebugten og færre lugtgener i området. En vigtig del af løsningen er det store forsinkelsesbassin til at opsamle regnvand. Her har Krüger leveret skylleanlægget, der renser bassinet automatisk. Metoden er meget enkel: 6 vacuumpumper suger vandet fra bassinet ind i 2 skyllekamre. Mens det sker, falder partiklerne i vandet ned på bunden. Når bassinet er tømt, lukkes vandet ud i en bølge med et stort fald, og bølgens kraft skyller partiklerne væk fra bassinet. Med hvide handsker på - Arbejdet kan udføres med hvide handsker på. Ingen behøver at komme i berøring med spildevand eller bevæge sig ned i bassinet, forklarer Martin Christensen. Københavns Energi har blandt andet valgt et vacuumskylleanlæg af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø. - Alternativet var en løsning med skjolde og pumper eller et arrangement med nogle spjæld. Vacuumbygværket betyder, at vi ikke skal ned i systemet for at rense. Det er den letteste løsning og den bedste for arbejdsmiljøet, forklarer maskinmester René Olsen fra Københavns Energi. Anlægget er installeret og har været afprøvet to gange, men har ikke været i egentlig drift endnu. - Vi er stadig i indkøringsfasen. Vi mangler erfaring fra den praktiske hverdag for at kunne se effekten af rensningen, siger René Olsen.

3 Førende, når det gælder teknologier og innovation nyheder Krüger behandler slam i Polen Krügers datterselskab i Polen, skal opføre et anlæg til at forbrænde slam fra to rensninganlæg i Krakow. Ordren har en værdi på 22 mio. og det er den tredje store kontrakt, Krüger opnår i Polen på et år. Voksende internationalt marked for slamforbrænding Slamforbrænding er et hurtigt voksende marked i Polen. De nye anlæg benytter teknikken Pyrofluid, som Veolia Water/Krüger har stor erfaring med. Slammet brændes i en ovn, der kan nedbryde alle organiske stoffer. Tilbage bliver kun aske, som udgør mindre end 10 % af den mængde slam, der kommer ind i ovnen. I Krakow modtager anlægget vådt slam, som først fortørres og senere brændes. Med til ordren hører også et anlæg til at rense røgen, så myndighedernes krav til udledning overholdes. De to andre ordrer på slamforbrænding er til Polens største raffinaderi PKN Orlen og til et renseanlæg i byen Lodz. Desuden er Krüger ved at opføre et anlæg med en anden forbrændingsteknologi i Pomorzany. Pyrofluid bruges også i Danmark. Her har Krüger opført et anlæg ved Renseanlæg Lundtofte i Lyngby. Anlægget forbrænder både slam, ristestof, fedt og sand. Det har medført, at transporten af restprodukter i det omkringliggende villaområde er blevet reduceret til en tiendedel i forhold til tidligere. Dansk slam køres til Tyskland I Danmark er der en afgift på 330 kr. pr. ton for at forbrænde spildevandsslam. Der er ingen afgift i Tyskland, og derfor kan kommuner og virksomheder spare penge ved at eksportere slammet. Aalborg Portland har tabt et EU-udbud om at bruge slam fra kommunens spildevandsslam til et firma, der kørte slammet til Tyskland. Efter den sag er Skatteministeriet ved at undersøge mulighederne for at ændre de danske afgifter. DANVA, der repræsenterer offentlige og private aktører inden for vand og spildevand, anbefaler ministeriet at sænke afgiften, så det ikke kan betale sig at eksportere dansk slam. I Danmark producerer renseanlæggene hvert år ca ton slam. Omkring halvdelen spredes på landbrugsjord. Flere store fødevarevirksomheder accepterer ikke afgrøder fra marker med spildevandsslam, da de ikke kan få en 100 % garanti for, at afgrøderne er fri for giftstoffer. Ved at bruge anlæg som dem, Krüger opfører i Polen, kan Danmark på årsplan spare op til tons CO 2 om året. Niels Simonsen, på Køb sikrer Krüger adgang til unik teknologi Med købet af den svensk-norske virksomhed AnoxKaldnes har Krüger sikret sig adgang til en unik teknologi til biologisk rensning af spildevand. AnoxKaldnes arbejder med MBBR, Moving Bed Biofilm Reaktor, hvor aktive mikroorganismer der vokser på overfladen af fritsvømmende bæremateriale, kan rense vandet. Anlæg, der bruger aktivt slam vil kunne forbedres og udbygges ved hjælp af MBBR teknikken. - Den teknologi, som AnoxKaldnes har udviklet, er et perfekt supplement til Krügers øvrige teknologier til spildevandsmarkedet. Derfor er vi nu i en absolut førerposition på teknologier til spildevandsbehandling, siger Krügers adm. direktør Terry Mah. 100 medarbejdere AnoxKaldnes har eksisteret i 20 år, og tæller 100 medarbejdere i Sverige, Norge og USA. Firmaets patenterede teknologi fungerer på over 500 anlæg i 50 lande. Med Krügers overtagelse af aktiviteten, bliver udbredelsen endnu større. Via Krügers moderselskab Veolia Water Solutions & Technologies, som opererer i hele verden, har AnoxKaldnes fået mangedoblet sine salgskanaler. Krüger vil sammen med Anox- Kaldnes og de øvrige samarbejdspartnere i Veolia arbejde på at videreudvikle MBBR-teknologi, så rensningen af spildevand bliver mere effektiv, billigere og lettere at styre hos vores kunder verden over. - Innovation er et nøgleord hos Krüger. Vi vil hele tiden udvikle nye teknologier og nye måder at anvende og kombinere dem på. Købet af AnoxKaldnes er et stærkt signal til vores kunder om, at Krüger vil være førende, når det gælder teknologi og innovation, siger Terry Mah. Udover MBBR teknologierne har AnoxKaldnes et akkrediteret laboratorium til analyse af spildevand og er samtidig internationalt anerkendt for mikroskopi af spildevandsprøver. Mette Friis-Andersen, på

4 Drikkevand Frisk vand i vandhanerne på Thule Air Base Greenland Contractors på Thule Air Base får drikkevand fra et membrananlæg leveret af Krüger i Men siden da er basens personale reduceret til 1/10 af de oprindelige 5000 mand. Problemet er nu, at ledningsnettet er for stort og vandet knap så»dugfrisk«i de fjerneste vandhaner. Lina Nybo Jensen fra Krüger har derfor opstillet en AQUIS ledningsnetmodel og udført beregninger på vandets kvalitet i de forskellige dele af nettet, hvorefter Krüger leverer forslag til en omlægning af ledningsnettet, således at der atter er frisk vand i hanerne. Erling Baun Christensen på Grønlandsk drikkevand 3 måneder før tid Krüger har netop afleveret et helt nyt vandværk til byen Asiaat i Grønland tre måneder før det fastsatte afleveringstidspunkt. Vandværkets hovedkomponenter er unikke Veolia produkter fra Hydrotech, Rossmark og KrügerWabag, som er særdeles effektive til rensning af grønlandsk søvand. Vandværket består bl.a. af 5 Contifiltre i parallel drift og næsten alt hjælpeudstyr er dubleret, så reserveenhed kobler automatisk ind ved fejl. Det viste sig, at Contifiltrene var så lette at idriftsætte, at det kun tog 1 uge før vandet var så rent, at det kunne sendes i byen. Vandværket har i alt en kapacitet på 160 m 3 /t med skyllevandsanlæg. Peter Borch Nielsen på Tjek på 50 vandværker Krüger udviklede for et par år siden en service til vandværker kaldet»tjek på vandværket«, hvor en af vore procesingeniører kommer ud og gennemgår hele vandværket. På nuværende tidspunkt har i alt 50 vandværker fået et tjek, og det seneste er Svenstrup Vandværk i TRE-FOR. Vandværkerne bliver testede, målt og analyserede, hvorefter Krüger opstiller en prioriteret handlingsplan over forbedringer. Resultatet er en tilfreds driftsleder, der nemt og bekvemt får en liste over vandværkets problemer og en handlingsplan for, hvordan de kan løses. Og ofte har det vist sig, at små og mellemstore problemer kan afhjælpes med enkle midler. Samtidig har vandværkerne dokumentation for kvaliteten og renseevnen en dokumentation der også kan bruges i eventuelle overvejelser om ny vandforsyningsstruktur. Bo Bartelt, på KE og COWI afprøver Krügers unikke teknologi Københavns Energi har lejet et Coplator (kompakt iltningsanlæg) forsøgsanlæg samt en udstyrscontainer til test på Solhøj Kildeplads. Solhøj er Danmarks absolut største kildeplads, men klorerede opløsningsmidler truer grundvandet. Nu skal forsøg med Coplator i modstrømsdrift vise, om det kan fjerne de klorerede opløsningsmidler til under grænseværdien. Bo Bartelt på Operative mål for vandværkets drift V-history er navnet på Krügers metode til at gøre vandværkets mål operative. De store nogle gange abstrakte mål for driften bliver opdelt i delmål og konkretiseret, så de er målbare i hverdagen. Delmålene bliver ved hjælp af V-history lagt ind i SRO driftsrapporterne og er synlige for alle. Det øger ikke blot motivationen, men gør også benchmarking nemmere, når resultatet af indsatsen fremgår af den automatiske SRO rapport. Krügers ingeniører hjælper med at konkretisere delmålene, og V-history sørger for, at det hele automatiseres. V-history kan kobles til SRO anlægget med V-opera, ifix eller IGSS. Bo Bartelt på

5 Procesvand Specialister i industriens vand Ultrarent vand på DTU Ikke bare rent men ultrarent Sådan er det vand, som nanoingeniørstuderende på Danchip på Danmarks Tekniske Universitet, DTU i Lyngby bruger til deres forsøg. Krüger har leveret et specialanlæg, som kan producere 2000 liter ultrarent vand i timen. Det sker bl.a. via en række processer, som er kendte fra det procesvand, der bruges i kraftværker. Specialanlæg til DTU - Ud fra Krügers standardanlæg har vi designet et specialanlæg, der passer præcis til det råvand, som DTU får ind og naturligvis til det ultrarene vand, der skal være resultatet af hele processen, forklarer Søren Hoffmann fra Krüger. Ultrarent vand måles på dets evne til at lede. Jo mindre vandet kan lede, jo mere ultrarent er det. Vandet på DTU har en ledningsevne på 0,05 mikrosiemens ved 25 grader. Processen fra vandhanevand til ultrarent vand forløber sådan: 1 Vandet blødgøres kalken fjernes 2 Omvendt osmose der udskiller salte 3 Ionbytning i et CEDI-anlæg (Continuous Electrical Deionisation) 4 Ultraviolet belysning som slår bakterier ihjel 5 Rensning i sterile filtre. Endnu et anlæg Resultatet er vanddråber med et indhold af salte, kalk og mineraler, som i praksis er på 0. Vandet samles op i en tank på DTU og sendes over til Danchip. Efter den trafik er det sårbare vand ikke længere ultrarent, og derfor står endnu et lille anlæg klar til at behandle vandet igen. Det består af to ionbyttere samt anlæg med ultraviolet lys og sterile filtre. På den måde er vandet til forskningen så ultrarent som muligt, når forskere og studerende tænder for hanerne. Anlæg til ultrarent vand kan også bruges i medicinindustrien. Hvis du vil vide mere, kontakt Søren Hoffmann, på Mere miljøvenlig løsning på Haderslev Kraftvarmeværk Procesvand uden kemikalier Krüger har leveret et nyt poleringssystem til vandbehandlingsanlægget på Haderslev Kraftvarmeværk. Det nye poleringssystem er et CEDI (Continuous Electrical Deionisation) anlæg og det betyder, at der nu bruges strøm til polering af vandet. Tidligere havde kraftvarmeværket et omvendt osmose anlæg samt et mixbed ionbytteranlæg, hvor ionbyttermassen blev skiftet og regenereret ved hjælp af kemikalier hos en ekstern leverandør. Haderslev Kraftvarmeværk har dog ikke helt skrottet ionbytteranlægget, men beholder det som en ekstra sikkerhed for kontinuerlig drift. Resultatet af den nye CEDI teknlogi er: Bedre økonomi fordi driftsudgifterne er sænket Bedre arbejdsmiljø fordi håndtering af den tunge ionbyttermasse er reduceret Bedre miljø fordi man nu bruger færre kemikaler Større driftssikkerhed CEDI CEDI består af 24/30 kamre og en anode og katode i hver ende. Fødevand bliver ledt ind i kamrene, som indeholder ionbyttermateriale og membraner. Resinen tilbageholder ionerne i vandet og reducerer elforbruget markant. Hvis der er behov for større flow, bygges anlægget med det nødvendige antal kamre og tilhørende strømforsyning. Hvis du vil vide mere, kontakt Michael Sørensen, på

6 AFløbssystemer Illustration: 3XN, UNStudio og Gehl Architects Badevand i Århus Havn og Brabrand Sø Hver anden liter vand, der løber til Århus Å, er urenset spildevand. Den situation skal en stor plan til ca. 300 mio. kr. rette op på, og den betyder, at Århus Havn og Brabrand Sø fra år 2012 kan overholde EUs krav til badevand. Mest miljø for pengene Projektet startede i 2005 som et samarbejde mellem Århus Kommune, Krüger og Dansk Hydraulisk Institut, DHI. Opgaven var at undersøge mulighederne for at opnå badevandskvalitet i Århus Å, Århus Havn og Brabrand Sø. 6 projektgrupper arbejdede i undersøgelsesfasen og beskrev siden 5 scenarier for at løse opgaven. Prisen var mellem mio. kr. Til hver enkelt løsning var der en beskrivelse af virkningen på badevandskvaliteten og en miljøøkonomisk vurdering. Århus Kommune valgte den næstdyreste løsning, fordi den gav mest miljø for pengene. Den garanterer badevandskvalitet i havnen og i Brabrand Sø og en markant forbedret vandkvalitet i åen. Rekreativt område - Vi bruger badevandskvalitet som et parameter. Formålet med projektet er ikke at lave badeanstalter men at få hævet vandkvaliteten, forklarer ingeniør Inge Halkjær, som er Århus Kommunes projektleder på opgaven. Brabrand Sø er EU habitatområde, og Århus Havn bliver i stigende grad et rekreativt område. Den nye havnepromenade og bydel Light*House Århus skyder op om få år, og så kan kommunen ikke acceptere, at der flyder toiletpapir rundt i havnebassinet. Bassiner i stedet for bygværker Krumtappen i projektet er at afskære afløbet fra en række overløbsbygværker og i stedet anlægge store bassiner til at opsamle regnvand. Der er ingen kloakseparering i Århus Midtby, så når det regner kraftigt, løber det urensede spildevand fra overløbsbygværkerne og ud i åen, havnen og søen. En anden del af projektet er en samlet strategi for at styre kloakanlægget og renseanlægget, så de nye bassiner udnyttes bedst muligt. Krüger har været med i hele planlægningen og laver udbudsmateriale på bassinanlæggene. De første anlægsarbejder er gået i gang på Åby Renseanlæg, Viby Renseanlæg og på Århus Havn. Projektet skal være færdigt i 2012 og er et centralt element i Århus Kommunes spildevandsplan for Det betyder en stigning i taksten på 2,24 kr. pr. kubikmeter. Odense styrer regnmængderne udenom I 2006 blev Odense Idrætspark oversvømmet, da regnen en dag væltede ned i stride strømme. Det nye trægulv i gymnastiksalen blev ødelagt og bl.a. isstadion og atletikstadion fik også vand ind. Det blev startskuddet til, at Odense Vandselskab startede en intensiv planlægning af tiltag både i afløbssystemet og i Idrætsparken for at undgå gentagelser. Odense samarbejder med PH-Consult om planlægningen af de nye tiltag og har i samarbejde med Odense Idrætspark opstillet og vurderet en række løsningsforslag.»damage Control«PH-Consult har opstillet en kombineret overflade- og afløbsmodel i MikeFlood, der bruges til planlægning af terrænreguleringen, således at vandet ledes væk fra selve gymnastikhallen og Krüger med i hele planlægningen ned til atletikstation. Oversvømmelse af atletikstation er nemlig mindre kritisk end et ødelagt gulv i gymnastikhallen. Terrænregulering af Idrætsparken er en hurtig og effektiv løsning til at forhindre oversvømmelser i kritiske områder, som f.eks. gymnastikhallen. Ved hjælp af en gravet kanal ledes overfladeafstrømningen udenom bygningerne og videre til atletikstadion det laveste punkt i området. Og arbejdet med kanalen er ikke spildt. På længere sigt, når tiltagene i afløbssystemet er implementeret, vil terrænreguleringen stadig fungere i nødstilfælde. Hvis du vil vide mere, kontakt Søren Feilberg Rasmussen på

7 unik teknologi AnoxKaldnes MBBR AnoxKaldnes Moving Bed biofilmløsninger De patenterede Kaldnes Moving Bed biofilmteknologi løsninger er effektive til fjernelse af BOD og kvælstof. De er kompakte og nemme at betjene, og fremragende som selvstændige processer. Løsningerne er ideelle for opgradering og forbedrer aktivslamprocessernes resultater. Hybas Den biologiske proces Hybas udnytter både den opslemmede og bundne vækst i samme reaktor. Nitrifikation sker hovedsagelig i biofilmen. Forbedret biologisk fosforfjernelse (EBPR) kan inkluderes. Hybas biologiske proces er en videreudvikling af IFAS fra AnoxKaldnes. AnoxKaldnes MBBR (moving bed biofilmreaktor) er en kompakt og meget effektiv renseteknologi til nye anlæg eller opgradering og udvidelse af ældre anlæg. Teknologien udnytter fordelen ved aktivslam og andre biofilmsystemer uden at blive begrænset af deres ulemper. Udvid renseanlægget indenfor hegnet Overvej en MBBRløsning i de kommende strukturanalyser, fordi teknologien er ideel til at optimere den fremtidige spildevandsstruktur både når det gælder kommunalt og industrielt spildevand: Kompakt og robust Løser problemer med varierende belastninger Nem opgradering Forbedret nitrifikation Fleksibel løsning Nem at vedligeholde Patenterede teknologier Løbende forskning og udvikling Mikroorganismerne, der behandler spildevandet, vokser på overfladen af et bæremateriale i behandlingsreaktoren. Hjertet i processen er således biofilm-bæremedier, der er lavet af polyætylen med en massefylde, der kun er lidt mindre end vand. AnoxKaldnes har løbende udviklet en række forskellige bæremedier til at optimere funktionen i forskellige applikationer. Fjernelse af organiske stoffer LagoonGuard Den biologiske proces LagoonGuard er en ekstra biofilmløsning efter beluftningsbassin eller lagunen, hvor nitrifikation og denitrifikation finder sted. LagoonGuard medvirker også til yderligere COD fjernelse. Opgraderingen er nem og økonomisk, kompakt og behøver kun et minimum af vedligeholdelse. Nitrifikation Denitrifikation BAS Den biologiske proces BAS består af en reaktor med AnoxKaldnes Moving Bed biofilmteknologi efterfulgt af et aktivslamsystem. Biofilmprocessen er her designet til forbehandling med høj hastighed af spildevand for at fjerne de let nedbrydelige organiske stoffer før aktivslamprocessen. Fordelene er forøget kapacitet, forbedret processtabilitet og slamseparering.

8 Spildevand Førende på spildevandsteknologier MetClean renser røggasspildevand KARA/NOVEREN i Roskilde står for affaldsforbrændingen fra 9 interessentkommuner på Sjælland. Problemer med udledning af bly og kadmium i røggasspildevandet fra forbrændingsanlægget fik i 2004 selskabet til at kontakte Krüger med henblik på en mulig løsning. Først opstillede Krüger et pilotanlæg baseret på Krügers patenterede renseproces MetClean. Pilottesten viste, at MetClean uden problemer kunne rense spildevandet til under det krævede indhold af kadmium på 3 g/l og til langt under det krævede blyindhold på 100 g/l. I 2006 blev et permanent, automatiseret MetClean anlæg taget i brug, og renseanlægget har siden da overholdt alle fastlagte udlederkrav for bly og kadmium. MetClean MetClean processen er en adsorptionsproces baseret på fluid bed teknologi, hvor tungmetaller kontinuerligt bliver indfanget ved at de sætter sig på overfladen af et granulat. Dette granulat udgør restproduktet fra renseprocessen, og tungmetallerne er så fast bundne dertil, at det efter de nye EU regler kan klassificeres som inert, dvs. ikke kemisk aktiv. Hvis du vil vide mere, kontakt Terkel Christensen på Effektivisering af industriens vand og energi Krüger har specialiseret sig i at effektivisere virksomhedernes forbrug af vand og energi ved hjælp af en Lean-proces. Typisk bliver virksomhedens nøgletal gennemgået, virksomhedens energiforbrug overordnet kortlagt og medarbejdere på de forskellige produktionshold interviewet i løbet af et to-dages besøg. Resultatet er en lang række forslag til vand- og energibesparelser. Både forslag, der skal indarbejdes i fremtidige investeringsprojekter i produktionsanlæggene, men også forslag fra medarbejderne indarbejdes. Ofte kommer medarbejderne nemlig selv med en række forslag til, hvordan arbejdet med vand og energibesparelser kan integreres i Lean-projektet, og hvordan man kan motivere de enkelte medarbejdere til at interessere sig for at spare på vand og energi. Typisk 30% besparelse Resultater fra de 2 dage på virksomheden bliver forelagt ledelsen næste skridt er en workshop, hvor udvalgte medarbejdere bliver orienteret om resultaterne. Hovedparten af den opnåede besparelse skyldes ofte adfærdsændringer hos medarbejder, mellemledere og ledelsen. Og gennem et kursusforløb, bliver alle klædt bedre på til at varetage opgaven og indgå i et netværk på virksomheden, hvor erfaringer og ideer kan udveksles. Samlet kan en virksomhed typisk opnå besparelser på energi og vand i størrelsesorden 30% gennem organisatoriske tiltag og løbende investeringer i uddannelse, udstyr mv. Finn Skov Nielsen på Spildevand fra Scan Bejds Steel A/S i Kolding Scan Bejds Steel A/S udfører alle former for bejdsning samt overfladebehandling af rustfrit stål. Spildevandet fra bejdsningen er syreholdigt og forurenet med tungmetaller, hovedsagelig krom, nikkel, og molybdæn, der er fjernet fra stålets overflade gennem bejdsningen. I 2006, da Scan Bejds Steel skulle flytte til nye og større produktionslokaler, stod valget mellem fortsat at afhænde ca m 3 spildevand per år til en ekstern aftager eller investere i eget internt renseanlæg. Inddampning af spildevand Krüger foreslog en løsning baseret på inddampning af spildevandet. Inddampningen renser for tungmetaller, således at det rensede spildevand bagefter kan genbruges i produktionen til at skylle de rustfrie emner med. Inddampningen giver samtidig en kraftig reduktion af spildevandet, således at Scan Bejds Steel nu blot skal bortskaffe ca. 50 m 3 koncentrat årligt. Besparelsen svarer til en tilbagebetalingstid af investeringen på ca. 3 år. Finn Skov Nielsen på

9 Lynetten vælger STAR2 fra Krüger Danmarks største renseanlæg Lynetten på Refshaleøen i København har valgt et STAR2 styresystem fra Krüger til at optimere rensningen. Systemet skal installeres og sættes i drift inden efteråret Spildevand Online til sensorer Styresystemet har online forbindelse til et stort antal sensorer i bassinerne på Lynetten. De registrerer vandmængder og alle relevante værdier af stoffer i vandet. Styresystemet sætter automatisk skiftet mellem renseprocesserne i gang på det rigtige tidspunkt. Resultatet er bedre rensning samt et markant mindre forbrug af strøm og kemikalier. Regnstyring - I systemet er der også indbygget regnstyring, så vi bedre kan håndtere meget voldsomme regnskyl. Det vil der komme mere af i de kommende år, siger direktør Torben Knudsen fra Lynettefællesskabet. Projektet har været i EU-udbud. - Efter en prækvalifikation gav 3 firmaer tilbud. Fra vores side har vi ikke stillet krav om et særligt system. Vi har alene formuleret funktionskrav, fortæller Torben Knudsen. En god forretning Afdelingschef Kim Andersen fra Krüger glæder sig over, at også Lynetten nu skal køre på STAR2. - Det er et særdeles effektivt og driftssikkert system, som vi løbende udvikler. For kunden er det en meget god forretning at gå over til STAR2. Systemet kan betale sig selv hjem på under 5 år, forklarer Kim Andersen. Lynettefællesskabet og Krüger har indgået en incitamentsaftale, så parterne deler den besparelse, Lynetten opnår ved det nye system i de første fire år. Lynetten er dimensioneret til at rense vand fra personækvivalenter. Anlægget har kubikmeter tanke og kan tage imod op til kubikmeter vand pr. time. Kim Andersen, på Torben Knudsen Mere vand gennem renseanlægget på Spildevandscenter Avedøre m 3 /dag Sommer Vinter Dimensionering ATS Forventet ATS Faktisk opnået Dimensionering ATS Forventet ATS Faktisk opnået Spildevandscenter Avedøre ( p.e.) implementerede ATS regnstyring i Tidligere ledtes 1-3 % af den samlede vandmængde ud i Køge bugt som overløb, men efter implementeringen af ATS forventes det, at anlægget lever op til myndighedskravet om at nedsætte overløb før renseanlægget. Samtidig har ATS regnstyring sparet anlæg af flere tusind m 3 bassinvolumen.»implementering af ATS-styring har været til stor hjælp for os. Renseanlæggets hydrauliske kapacitet er øget væsentligt. ATS har medvirket til, at overløb ved renseanlægget helt har kunnet undgås i 2005 og 2006 første gang var det dog meget tæt på! I 2007 har vi haft overløb velsagtens lige som de fleste andre renseanlæg i Danmark dog betydeligt mindre end hvis ATS ikke havde været installeret. Med ATS i drift er vores hydrauliske designkapacitet på det biologiske trin under regn øget fra tidligere m 3 /h til m 3 /h, og det lykkedes faktisk i sommer at komme op på knap m 3 /h over et døgn«fortæller Bo Neergaard Jacobsen, leder af udviklingsafdelingen på Spildevandscenter Avedøre. På Spildevandscenter Avedøre er der gjort meget ud af at prioritere rigtigt mellem den biologiske fjernelse af kvælstof/fosfor og den hydrauliske kapacitet. Derfor starter ATS-styringen kun gradvis op over de første timer af regnvejret, og først ved udsigten til at sparebassinet fyldes helt. Tine Ønnerth, på

10 Slam CROWN disintegration af slam inden udrådning. Driftsøkonomi med og uden CROWN CROWN tjener sig hjem inden 3 år Uden CROWN Med CROWN TS efter udrådning 4385 kg TS/dag 4160 kg TS/dag Vol. efter afvanding 18,1 m 3 /dag 14,5 m 3 /dag Bortskaffelsesomkostning 2,71 mio. kr./år 2,17 mio. kr./år Polymeromkostning kr./år kr./år El-omkostn. til centrifuge kr./år kr./år El-omkostn. til CROWN 0 kr./år kr./år El-omkostn. til N-fjernelse 0 kr./år kr./år Sparet f-gas (180 dage/år) 0 kr./år kr./år Salg af El (180 dage/år) 0 kr./år kr./år Vedligehold af CROWN 0 kr./år kr./år Mandskab til CROWN 0 kr./år kr./år SUM af omkostninger mio. kr./år mio. kr./år Årlig nettobesparelse kr./år CROWN disintegration, som Krüger har installeret på et demonstrationsanlæg på Viby Renseanlæg i Århus, kan tjene sig selv hjem på mindre end 3 år. Det viser beregninger, som Krüger og Århus Kommune har foretaget efter de første måneders drift af systemet. Den årlige driftsbesparelse for Viby Renseanlæg bliver på minimum kr. Et anlæg af den type koster omkring 2 mio. kr. plus ca kr. i tilkobling og styring. I Viby er der tale om et testanlæg, som Århus Kommune har fået til en lavere pris. - Vi har bevidst været meget forsigtige i vores beregninger. En tilbagebetalingstid på 3 år kan vi i hvert fald love på at bruge CROWN på renseanlæg med forhold som på Viby. Jeg vil tro, det i gennemsnit bliver 2-3 år, siger procesingeniør Mette Dam Jensen fra Krüger. Nedsætter mængden CROWN nedsætter mængden af slam og øger indholdet af tørstof. Det betyder en mindre udgift til at bortskaffe slammet og et mindre forbrug af tilsætningsstoffer. Dertil kommer højere produktion af gas, og for renseanlægget i Viby har netop gasdelen betydet en meget stor besparelse. - Den har vi ikke kunnet dokumentere rent teknisk. Derfor har vi taget et meget konservativt bud med i vores regnestykke. Der er så god en økonomi i CROWN, at vi har valgt at gå med livrem og seler i de beregninger, vi lægger frem, forklarer Mette Dam Jensen. Hvis du vil vide mere, kontakt Mette Dam Jensen på Nyt rådnetanksystem på Ejby Mølle Renseanlæg i Odense Den fjerde rådnetank på Ejby Mølle Renseanlæg i Odense blev sat i drift i november 2007 og markerer afslutningen på ombygningen af anlæggets i alt 4 rådnetanke med et samlet volumen på m³. Krüger har i samarbejde med Odense Vandselskab stået for projekteringen af ombygningen. Rådnetankene havde efterhånden arbejdet trofast i mange år den ældste blev bygget i 1950 og de trængte til en renovering. Derudover havde Odense Vandselskab også et ønske om forbedret funktion og drift. Bl.a. havde de gamle rådnetanke problemer med skum og ophobning af flydeslam i rådnetankenes top. Samtidig behandlede rådnetankene kun primærslam, og Odense Vandselskab havde et ønske om også at behandle bioslam. Og endelig skulle rådnetankene også overholde kravene i ATEX direktivet. Forbedret drift Resultatet af ombygningen giver en række forbedringer af driften: Nu muligt at behandle både primær- og bioslam i rådnetankene Omsætningen af slam og gasproduktionen er øget Ingen skum i rådnetankene Den automatiske skimning fra overfladen erstatter den manuelle skrabning af flydeslam Krav i ATEX-direktivet er implementeret for medarbejdernes sikkerhed. Lang levetid Forbedringer på rådnetanke og rørsystemer, som sikrer en lang levetid: Betonkonstruktionerne er beskyttet mod påvirkning fra det aggressive miljø i rådnetankene ved hjælp af epoxybelægningen Rør og udstyr er modstandsdygtigt overfor anvendelse af syrefaste materialer. Stig Lorentsen på 10

11 REFERENCE Pyrofluid behandler alle faste restprodukter Rensning i 40 graders frost i Skt. Petersborg I tre uger i træk her i vinter stod termometrene på minus 30 grader i Skt. Petersborg. Alligevel fungerede alt det udendørs udstyr, Krüger havde leveret til et af byens store renseanlæg uden problemer. - Om sommeren kan der være 35 graders varme og om vinteren ned til minus 40 graders frost. Det stiller særlige krav til materialer, og vi har designet udstyret med ekstra sikkerhed mod den ekstreme kulde, bl.a. med varme i skinnerne til sandfangsbroerne, fortæller René Petersen fra Krügers internationale division. Arbejdet i Rusland er gennemført sammen med det franske selskab i Veolia-familien, som har fået en ordre på at bygge slamforbrændingsanlæg til det store renseanlæg nord for Skt. Petersborg. Her behandles spildevand fra 4,5 mio. mennesker og områdets industri. Krügers opgave på projektet var en optimering af Nord-anlægget inklusiv nye slamtyknere og centrifuger. Krüger har leveret: procesdesign udstyr rådgivning og supervision ved montagen assistance ved driftstart Rent konkret bestod opgaven i at skifte de eksisterende finriste ud renovere sandfang og forsyne dem med nye kørebroer og sandpumper renovere den store slampumpestation skifte alle slampumper ud renovere slamtyknere installere nye skraberbroer, pumpestationer og rør installere nye centrifuger med fødepumper og polymertilberedning installere nye pumper til afvandet slam bygge en 900 kubikmeter slamlagertank Arbejdet foregik i etaper, mens anlægget var i drift. Investeringer for fire mia. kr. Kunden i Skt. Petersborg er Ruslands største vandselskab, Vodokanal Skt. Petersborg, som hver dag leverer vand til byens 4,5 mio. indbyggere og samtidig står for rensning af al spildevand. Selskabet investerede i 2005 og 2006 for knap 4 mia. kr. ud af en omsætning de to år på i alt 5,2 mia. kr. Vodokanal har gennem de seneste 10 år udbygget sine renseanlæg med slamforbrænding. Her har selskabet valgt Veolia som samarbejdspartner og har brugt Pyrofluid ovne, som Krüger har solgt til Polen og til Lundtofte i Danmark. Krügers samarbejde i Veolia-familien er et stærkt konkurrenceparameter. De individuelle selskaber kan i fællesskab hele tiden tilbyde kunderne de nyeste teknologier og løsninger og kan kreere en samlet holdbar løsning. Det nye anlæg blev officielt indviet den 26. oktober 2007 med deltagelse af Vodokanals generaldirektør Felix Karmazinov og Skt. Petersborgs guvernør Valentina Matviyenko. Et gennemgående tema i talerne var, at Vodokanal går forrest i kampen for at leve op til de nyeste miljøkrav for på den måde at sikre rent vand i Østersøen. Et arbejde, som Krüger deltager aktivt i, bl.a. i Rusland, Polen og Danmark. René Petersen, på Bygningen til slamforbrændingsanlægget Veolia-familien arbejder tæt sammen i Rusland Anlægget blev indviet i oktober

12 Nyt Om Dines Thornberg Mads Uggerby Leif Pedersen Veolia Environnement udskriver hvert år en konkurrence, hvor universitetsstuderende fra hele verden kan indsende deres specialeprojekt og få det bedømt af en professionel international jury på 15 personer. Eneste kriterium er, at specialet skal omhandle ét af de fem områder, som Veolia beskæftiger sig med: Miljø, vand, energi, affald eller transport. I år modtog Veolia 120 specialeprojekter til bedømmelse og efter 2 udvælgelsesrunder inklusiv præsentation af specialerne blev der udvalgt 5 vindere. Én af vinderne er Sonsoles Quinzanos, der i dag arbejder i Krügers internationale division. Flere nye medarbejdere i Krüger Krüger har i løbet af 2007 ansat 77 nye medarbejdere. En del af dem er tidligere kollegaer, som nu er vendt tilbage til os. Bl.a. Dines Thornberg, der nu er projektleder i vores STAR team og Arvid Rolf Bruhn, proposals manager i Krügers internationale division. Derudover har vi fået flere nye medlemmer af familien, bl.a. Leif Pedersen, der er projektleder på spildevandsløsninger til industrien og Mads Uggerby, der er leder af Krügers jyske afløbsteam. Også 4000 til DTU Sonsoles Quinzanos kommer fra Spanien, men fik i 2004 mulighed for at læse på Danmarks Teknisk Universitet (DTU) i København under EU s Erasmus-program, der giver tilskud til studieophold i udlandet. Efter halvandet år som udvekslingsstudent valgte Sonsoles at skrive sit speciale på DTU i samarbejde med Krüger. Specialet blev færdiggjort i sommeren 2006 og handler om»skivefiltrering af tertiær Kreativitet og høj faglighed Krüger-medarbejder og DTU har vundet international Veolia konkurrence spildevand til fjernelse af helmint æg«. Sonsoles præmie, som hun har fået overrakt ved en ceremoni i Paris, består af en rejse til Kina samt 2000 i lommepenge. Derudover får uddannelsesinstitutionen også en del af æren og pengepræmien, dvs. DTU modtager 4000 til forskning og udvikling. Hvis du vil vide mere, kontakt Sonsoles Quinzanos på Dygtige, initiativrige medarbejdere Nye Ph.D. studerende i Krüger Krüger arbejder intensivt for at tiltrække de bedste ingeniører. Det sker bl.a. ved at indgå i uddannelsesprojekter i samarbejde med bl.a. DTU og AUC. Krügers afløbsafdeling og PH-Consult, har derfor i samarbejde med DTU s Forskerskole for Urban Vandteknologi samt Miljø & Ressourcer og Aalborg Universitet, indgået aftale om 2 Ph.D. projekter: Advanced treatment of urban stormwater runoff, Tove Wium-Andersen, PH - Consult, Aalborg Universitet Framework for real time control of integrated urban wastewater systems, Anders Breinholt, Afløbsafdelingen, Søborg, DTU Anders og Toves Ph.D. studie er planlagt til at blive afsluttet med en afhandling medio HR chef Anne Abraham på Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tlf Klamsagervej 2-4 DK-8230 Åbyhøj Tlf Sofiendalsvej 88 DK-9200 Aalborg SV Tlf Krüger Aquacare Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup Tlf Se også for flere informationer om de forskellige løsninger og produkter. Krüger Nyt udgives af Krüger A/S, der er et selskab i Veolia Water gruppen. Nyhedsbrevet sendes til Krügers kunder i Danmark. Ansvarshavende redaktør: Terry Mah, administrerende direktør Redaktør: Mette Friis-Andersen, kommunikationschef Samarbejdspartner: Stener Glamann, Tankegang as Layout: Grafisk Link, Århus Oplag: stk.

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer Programbeskrivelse Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015 Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer WATER TECHNOLOGIES Dag 1 - Tirs. 24/11 Afgang ca. 15.30 fra henholdsvis

Læs mere

Håndtering af slam fra renseanlæg

Håndtering af slam fra renseanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 209 Offentligt Håndtering af slam fra renseanlæg Set fra vores side, er valget ikke så svært! Skal vores slam eksporteres 800 km ned i Tyskland? Eller vil

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Præsentation af Aarhus Å projektet. Præsentation af mig

Præsentation af Aarhus Å projektet. Præsentation af mig Præsentation af Aarhus Å projektet - Motivation for Aarhus Å projektet - Udbud og organisering - Design - Udførelse af bassiner - Udfordringer i forbindelse med etablering af bassinerne - Tilslutning af

Læs mere

Grønne flokkulanter kan være fremtiden

Grønne flokkulanter kan være fremtiden Grønne flokkulanter kan være fremtiden Mathias Nørlem Krüger A/S Projektingeniør Resourcing the world Grøn flokkulant hvad er det? Miljøvenligt alternativ til konventionel polymer Naturligt produkt - kartofler

Læs mere

Eurotec Biomass A/S. Projekt Selektiv Hydrolyse

Eurotec Biomass A/S. Projekt Selektiv Hydrolyse Eurotec Biomass A/S Projekt Selektiv Hydrolyse Erfaringer fra indledende forsøgsrunde 15.08.2011 / NOe Hvad drejer det sig om? Forøgelse af omsætningen af organisk stof i slam til biogas ved en varmebehandling.

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

BioKube kan benyttes i et sommerhus.

BioKube kan benyttes i et sommerhus. BioKube kan benyttes i et sommerhus. Typegodkendelsen dækker ikke direkte brugen af minirenseanlæg i sommerhuse. By- og Landskabsstyrelsen udtaler at det er fabrikanten af den pågældende type minirenseanlæg,

Læs mere

Fredericia Spildevand og Energi A/S

Fredericia Spildevand og Energi A/S Fredericia Spildevand og Energi A/S Spildevand og Energi A/S Mission Fredericia Spildevand og Energi A/S sikrer: Spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet Effektiv drift God service

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Strukturplan 1 - Renseanlæg September 2008

Strukturplan 1 - Renseanlæg September 2008 Strukturplan 1 - Renseanlæg September 28 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål...3 Indhold...3 Nuværende struktur og anlæg... 4 Hovedtal for anlæggene...4 Anlæggenes tilstand...5 Modeller for fremtidig

Læs mere

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ Fra spildevand... -til til badevand Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Mr. Flush Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Rundt om spildevandet 1. Både boliger og virksomheder

Læs mere

Fleksibel og intelligent energistyring vil gøre Aalborg Forsyning, Kloak A/S energiproducerende og CO2-neutral i 2016

Fleksibel og intelligent energistyring vil gøre Aalborg Forsyning, Kloak A/S energiproducerende og CO2-neutral i 2016 Fleksibel og intelligent energistyring vil gøre Aalborg Forsyning, Kloak A/S energiproducerende og CO2-neutral i 2016 Dansk Vand Konference 19. november 2013 Helle Strandbæk Afdelingsingeniør, Aalborg

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

Notat Side 1 af november 2012 Ref.: KWB

Notat Side 1 af november 2012 Ref.: KWB Bilag til pkt. 5 Vedr.: Lynettefællesskabet I/S CO 2 -regnskab for 2005 og 2011 Notat Side 1 af 9 15. november 2012 Ref.: KWB Til: Torben Knudsen, Kim Rindel, Carsten Thirsing Fra: Krüger Kopi til: 1.

Læs mere

Q&A: Fra Bæk til Bælt

Q&A: Fra Bæk til Bælt Q&A: Fra Bæk til Bælt Svar på spørgsmål fra projektets interessenter. Generelt om projektet Hvorfor udledning i Lillebælt? Vandmiljøet i Lillebælt er så stærkt, at det kun i meget ringe grad bliver påvirket

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

Slamhåndtering. Slammineraliseringsanlæg - 20 års erfaring

Slamhåndtering. Slammineraliseringsanlæg - 20 års erfaring Slamhåndtering Slammineraliseringsanlæg - 20 års erfaring Behandling og afvanding af slam fra recirkulerede akvakulturanlæg ved anvendelse af slammineraliseringsanlæg Steen Nielsen Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Klimatilpasning på afløbsområdet

Klimatilpasning på afløbsområdet Klimatilpasning på afløbsområdet Optimering og samstyring af renseanlæg og afløbssystem samt anvendelse af rader til regnforudsigelse Rørcenterdage 2009 Nanna Høegh Nielsen Grundlæggende principper for

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Separat regnvand. Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES

Separat regnvand. Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES WATER TECHNOLOGIES Separat regnvand Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen

Læs mere

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY MISSION VORES EKSISTENSBERETTIGELSE UDTRYKKER VI GENNEM

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Usserød Å projektet 1995-2002

Usserød Å projektet 1995-2002 Usserød Å projektet 1995-2002 I perioden 1995-2002 har Frederiksborg Amt og Hørsholm, Birkerød og Karlebo kommuner gennemført en række tiltag i Usserød Å for at forbedre åens tilstand. Opgaven er blevet

Læs mere

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Agenda Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Grønbogens 4 scenarier Fællestræk ved scenarierne Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Èt af

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Lokal rensning af vejvand med skivefilter

Lokal rensning af vejvand med skivefilter Lokal rensning af vejvand med skivefilter En mulig BAT? WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav Miljømålsloven

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Med den rette rensning kan teknisk vand i mange tilfælde helt problemfrit bruges i stedet for drikkevand og dermed kan forsyningerne både spare vandressourcer

Læs mere

DANVA Temadag Effektiv energiudnyttelse på renseanlæg

DANVA Temadag Effektiv energiudnyttelse på renseanlæg Aalborg d. 28. november 2013 DANVA Temadag Effektiv energiudnyttelse på renseanlæg Arrangører: DANVA Helle Kayerød KRÜGER Vibeke Borregaard, Morten Bech, Svend Marker, Lars Dalum m.fl. COWI Charlotte Korgaard

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Monitorering og minimering af lattergasemission fra renseanlæg ID nr. 7271.2011

Monitorering og minimering af lattergasemission fra renseanlæg ID nr. 7271.2011 Monitorering og minimering af lattergasemission fra renseanlæg ID nr. 7271.2011 Per Henrik Nielsen VandCenter Syd Mikkel Holmen Andersen Unisense A/S Monitorering og minimering af lattergasemission fra

Læs mere

VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB

VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB af Berit Godskesen, Plan vand & spildevand, Specialist i LCA og Udvikling & Innovation

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

Nikkel i drikkevand. Nikkel i drikkevand

Nikkel i drikkevand. Nikkel i drikkevand - Hvad er problemet? - Er nikkel farligt? - Hvordan fjernes nikkel i drikkevand? - Gode resultater med selektiv ionbytning - En simpel løsning for Karlstrup Vandværk 1 Karlstrup Vandværk af 1959 Grænseværdi

Læs mere

Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand

Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand Uponor Smart Trap Effektiv rensning af regnvand 01 1 Forurenet regnvand et voksende problem I takt med at antallet af områder med

Læs mere

Notat. Status for mål 2012. Miljøansvarlighed. Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen

Notat. Status for mål 2012. Miljøansvarlighed. Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen Notat Til: Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen Status for mål 2012 Bestyrelsen har vedtaget en række mål for 2012 fordelt på fagområder, som tager afsæt i målsætninger ud fra de 4

Læs mere

Et projekt, der bliver væsentligt større end planlagt og en bygherre, der siger tak!

Et projekt, der bliver væsentligt større end planlagt og en bygherre, der siger tak! Et projekt, der bliver væsentligt større end planlagt og en bygherre, der siger tak! Greve Solrød Forsyning gør sig klar til kampen mod fremtidens kraftige regnskyl. Midlet er avancerede kontrol- og regnstyringssystemer

Læs mere

MÅLING AF OVERLØBSMÆNGDE I ET HYDRAULISK KOMPLICERET OVERLØBSBYGVÆRK VED BRUG AF SIMPLE NIVEAUMÅLINGER

MÅLING AF OVERLØBSMÆNGDE I ET HYDRAULISK KOMPLICERET OVERLØBSBYGVÆRK VED BRUG AF SIMPLE NIVEAUMÅLINGER MÅLING AF OVERLØBSMÆNGDE I ET HYDRAULISK KOMPLICERET OVERLØBSBYGVÆRK VED BRUG AF SIMPLE NIVEAUMÅLINGER PRÆSENTATION VED DANSK VAND KONFERENCE 2015 M A L T E A H M, A A L B O R G U N I V E R S I T E T AMOK

Læs mere

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER Fodaftryk UDFORDRINGER At reducere energiforbruget i vores processer fra kildeplads til renseanlæg At øge vores egenproduktion af grøn energi At reducere den samlede miljøbelastning i vores processer At

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Udfordringer og erfaringer Arne Bonnerup, Bonnerup Consult ApS Vand i Byer Triple Helix stormøde 2-maj-2011 Baggrund Gamle havneområder i København Holmen,

Læs mere

Fjernelse af tungmetaller i tag- og overfladevand. HMR Heavy Metal Remover

Fjernelse af tungmetaller i tag- og overfladevand. HMR Heavy Metal Remover Fjernelse af tungmetaller i tag- og overfladevand HMR Heavy Metal Remover Problematik Bygninger med tagmaterialer og facader af kobber, zink eller bly giver arkitekturen en helt særlig dimension, og en

Læs mere

FRA SPILD TIL RESSOURCER

FRA SPILD TIL RESSOURCER FRA SPILD TIL RESSOURCER Fra at tænke på affald som spild vil vi i højere grad tænke cirkulært i ressourcer. DIVERSITET Fra at omgåes de samme specialer vil professionalisering handle mere om at arbejde

Læs mere

Orientering om projekter m.v.

Orientering om projekter m.v. Bilag til pkt. 11 Lynettefællesskabet I/S Direktionen Orientering om projekter m.v. Dato: 4. september 2012 Fra: Torben Knudsen Kopi til: Alle I det følgende er givet en status på de vigtigste af de projekter

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Hvad er prisen på dit vand?

Hvad er prisen på dit vand? Hvad er prisen på dit vand? nye veje for vandet 02 FORORD VI SIKRER SUNDT VAND TIL DIG OG DIN FAMILIE Herning Vand er sat i verden for at sikre sundt vand, der er leveret med den rette service og den rigtige

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Oversvømmelse? Så Flygt...

Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse... Hvad kan vi gøre ved det? Danskerne må fremover indstille sig på mere af det, som eksperterne kalder monsterregn. Det eksisterende kloaksystem er ikke dimensioneret

Læs mere

Bilag 2 Slamdisponering

Bilag 2 Slamdisponering 30.11.07/22.02.08 107 1495 Assens Kommune Fremtidig spildevandsstruktur - Planlægning 1 af 12 Bilag 2 Slamdisponering Fremtidig spildevandsstruktur Planlægning Assens Kommune Februar 2008 30.11.07/22.02.08

Læs mere

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER RENSEANLÆG TIL EN- KELT EJENDOMME OG SOMMERHUSE BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER BioKubes kendemærker er: - Lave investeringsomkostninger - Små løbende

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan.

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Håndtørrere Design, besparelse og effektivitet

Håndtørrere Design, besparelse og effektivitet Håndtørrere Design, besparelse og effektivitet Pure Solution Aps - Din professionelle leverandør af energibesparende håndtørrere www.puresolution.dk Er du til lynhurtig tørretid og lavt el-forbrug? Så

Læs mere

Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 2000

Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 2000 Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 2000 August 2001 Forord I mange år har de 5 største byer udenfor hovedstadsområdet - Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers - haft samarbejde omkring nøgletal.

Læs mere

Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne

Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne DANVA's Årsmøde 27. maj 2011 Lizzi Andersen 1 Baggrund Hårdhed 1000 m 3 % af sum 5-10 30.896 19,7 10-15 29.159 18,5 15-20 37.347 23,8 20-25 59.148

Læs mere

DANVA Vandsektorlov konference 10 november Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning

DANVA Vandsektorlov konference 10 november Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning DANVA Vandsektorlov konference 10 november 2015 Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning Sådan skabes verdens bedste regulering Samarbejde og internationalisering Reguleringen skal erkende at de

Læs mere

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Camilla Lønborg Jensen Enhedschef Center for Regional Udvikling PROGRAM 9:30-9:45 Velkomst og program v. Enhedschef Camilla

Læs mere

GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST

GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST BUSINESS CASES GRØNNE INDKØB GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST Miljøstyrelsen har undersøgt de økonomiske og miljømæssige effekter på markedet ved grønne offentlige indkøb gennem syv

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste Vedtaget 15. maj 2012 2 3 Aerob proces: en biologisk proces, der foregår under forbrug af ilt. Afløbskoefficienten angiver, hvor stor en del

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Pilotanlægget. Om os Artur Tomasz Mielczarek Forretningsudvikling. BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed.

Pilotanlægget. Om os Artur Tomasz Mielczarek Forretningsudvikling. BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Pilotanlægget Artur Tomasz Mielczarek Forretningsudvikling Om os BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. BIOFOS er ejet af 15 ejerkommuner. Vi renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet

Læs mere

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Dette notat sammenfatter baggrunden for opkrævning af særbidrag på forureningsparametre

Læs mere

Hexa-Cover Flydelag til reduktion af: Lugt Emission Varmetab Fordampning Organisk vækst / Algevækst

Hexa-Cover Flydelag til reduktion af: Lugt Emission Varmetab Fordampning Organisk vækst / Algevækst Effektivt flydelag på alle væsker Hexa-Cover Flydelag til reduktion af: Lugt Emission Varmetab Fordampning Organisk vækst / Algevækst Yderligere forhindrer Hexa-Cover Flydelag uønskede fugle adgang til

Læs mere

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Slutrapport for projekt: Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Niels Skat Tiedje DTU Mekanik 29. august 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion og mål... 3 Del 1: anvendelse

Læs mere

Forbedret energiudnyttelse på Renseanlæg Øst Dansk Vand Konference 17. november 2015

Forbedret energiudnyttelse på Renseanlæg Øst Dansk Vand Konference 17. november 2015 Forbedret energiudnyttelse på Renseanlæg Øst Dansk Vand Konference 17. november 2015 Svend Marker, Krüger A/S f. Helle Strandbæk, Afdelingsingeniør, Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2 Forbedret energiudnyttelse

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT

BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT GLASFIBERTANKE Bundfældningstanke Olieudskillere Fedtudskillere Samletanke Nedsivning INDHOLDSFORTEGNELSE Bundfældningstanke...side 3 Fedtudskillere...side 4 Olieudskillere...side

Læs mere

Den 21. marts 2006 Århus Kommune

Den 21. marts 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 21. marts 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Forbedret vandkvalitet i Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn.

Læs mere

Hjørring Vandselskab A/S. Miljøingeniørdag AAU Hjørring Vandselskab A/S Onsdag den 25. maj 2011 Ole Madsen

Hjørring Vandselskab A/S. Miljøingeniørdag AAU Hjørring Vandselskab A/S Onsdag den 25. maj 2011 Ole Madsen Hjørring Vandselskab A/S Fakta om Hjørring Vandselskab: Drikkevand: 5 vandværker. Leverer til ca. 16.400 husstande, 2.200 virksomheder og 3.250 sommerhuse. Ca. 40.000 forbrugere med et dagligt forbrug

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

3D MODELLERING AF OVERLØBSBYGVÆRKER M A L T E A H M, A A L B O R G U N I V E R S I T E T

3D MODELLERING AF OVERLØBSBYGVÆRKER M A L T E A H M, A A L B O R G U N I V E R S I T E T 3D MODELLERING AF OVERLØBSBYGVÆRKER PRÆSENTATION VED DANVA TEMADAG OM HYDRAULISK MODELLER M A L T E A H M, A A L B O R G U N I V E R S I T E T Hvem er jeg? Malte Kristian Skovby Ahm 2012 2015 Ph.D. studerende,

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND

SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND BUSINESS 1 CASE SPILDEVANDSANLÆG SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND GRØNNE INDKØB Envotherms anlæg til spildevandsrensning sparer Flyvestation Karup

Læs mere

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG Kick-off 28. marts 2017 Kl. 13-15 ARoS Aros allé 2, 8000 Aarhus C Tilmelding Tilmelding er nødvendig. Send en e-mail

Læs mere

Hvad gør Nordvand med regnvandet i Gentofte Kommune?

Hvad gør Nordvand med regnvandet i Gentofte Kommune? Hvad gør Nordvand med regnvandet i Gentofte Kommune? Ved Carsten Nystrup, Direktør Nordvand a/s Spildevandsplan 2011-2014 Gentofte Kommunes spildevandsplan udstikker mål, strategier og indsatsområder for

Læs mere

Miljøeffektiv rensning af højpotent medicin i sygehusspildevand - MERMISS

Miljøeffektiv rensning af højpotent medicin i sygehusspildevand - MERMISS Miljøeffektiv rensning af højpotent medicin i sygehusspildevand - MERMISS To spor Status for MERMISS pilotprojektet Præsentation af kortlægningsresultater for udledning af lægemidler fra AUH Parterne i

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Blødgøring hos Nordvand - Muligheder og perspektiv

Blødgøring hos Nordvand - Muligheder og perspektiv Blødgøring hos Nordvand - Muligheder og perspektiv Bo Lindhardt, Nordvand IDA Miljø 7. marts 2017 Kompleks problemstilling Teknik Samfunds effekt Interessenter Hårdhed? Kravværdierne til drikkevand er

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere