Livscyklusvurdering af svinekød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livscyklusvurdering af svinekød"

Transkript

1 Livscyklusvurdering af svinekød Produktorienteret miljøvurdering Niels Halberg & Randi Dalgaard Afd. F. Jordbrugsproduktion og miljø

2 Miljøpåvirkning fra fødevarekæden Fødevareproduktion og forbrug bidrager væsentligt til samfundets samlede miljøpåvirkning og ressourceforbrug Fødevareforbrug er en af de væsentligste poster i familiens miljøpåvirkning Landbrugets andel af Danmarks udledning drivhusgasser = 20-25%

3 Landbrugets andel af Danmarks udledning drivhusgasser = 20-25% Fordeling af landbrugets udledning af drivhusgasser Stof (1000 tons per år) CO 2 - ækv. Andel, % CO 2 (energiforbrug) Metan Lattergas Ialt Olesen efter Fenhann, 1999

4 INDIKATORER I GRØNNE REGNSKABER EMNE Energi forbrug Fosfor balance Kvælstof overskud Pesticid forbrug Biodiversitet Jord påvirkning Overvejende arealbaserede Medtager kun bedriftens forbrug INDIKATOR MJ per ha, (MJ per kg kød) P overskud, kg per ha N overskud, kg per ha. N-effektivitet Behandlingshyppighed Kg aktivt stof per ha % ikke sprøjtet areal Use of heavy machines Cu overskud, kg per ha

5 Miljøpåvirkning fra fødevarekæden: Hvorfor en produktorienteret synsvinkel? Udvikling i miljøpolitikken generelt: Fortynding filtrering renere teknologi (grønne regnskaber) renere produkter (miljømærker, produktorienteret miljøledelse) bæredygtighed Nye initiativer: Integreret produktpolitik i DK og EU UNEP initiativ vedr. bæredygtigt forbrug Dansk produktpanel for fødevarer

6 Behov for at se på hele fødevarekæden med henblik på miljøforbedring og sikkerhed for miljøvenlige produkter Produktion af kunstgødning Produktion af pesticider Produktion af afgrøder Dyregødning Dyrefoder Produktion af dyr Slagtning Industriel forarbejdning Engros handel Detail handel Tilberedning af mad Mælk Produktion af mejeriprodukter Produktion af emballage Livscyklusvurdering er redskabet Emballage Fra jord til bord = farm to fork Emballage Affaldsforbrænding

7 Udvalgte processer og emissioner ved svineproduktion gødning Soja svinebedrift slagteri 1 kg svinekød CO 2 Lattergas CO 2 Metan CO 2 Lattergas Drivhusgasser (kg CO 2 ækvivalenter) Nitrat Fosfat Næringssalte (kg NO 3 - ækvivalenter) NO x SO x NH3 NO x SO x Udledning af miljøbelastende stoffer Forsuring, (kg SO 2 ækv.) Kategorier af Miljøpåvirkning

8 Emissioner af drivhusgasser i produktionskæden for 1 kg svinekød Drivhusgasser (kg CO2-ækv.)pr. kg svinekød 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1 Bedrift Sojaimport Kornimport Varme og el Kunstgødning Slagteri og butik

9 Emission af kuldioxid, lattergas og metan fra en svinebedrift: Fordeling efter omregning til drivhusgas-effekt konver terings faktor CO2 - ækviva lenter forde ling Kg stof CH % N2O % CO % sum, CO2-ækv %

10 Livscyklusvurdering af produktion af 1 kg svinekød fra bedriften Effektkategori Enhed, per kg svinekød Lav belæg. < 1,4DE/ha Drivhuseffekt kg CO 2 -ækv. 2,6 Forsuring g SO 2 -ækv. 42,7 Eutrofiering g NO 3 -ækv 95 Økotoksicitet (i vand) m Arealforbrug m 2 pr. år 8,9 1 km person-transport i bil: 0,275 g SO2-ækv. Fortynding til 50 ppm NO3: 1900 liter vand mælk 1,2 10,1 38,8 73,6 2,0

11 Hvorfor produktorientering? 1. Miljøpåvirkning per produceret enhed Intensiv svineproduktion (delvist frigjort fra jord?) International fokus på Integreret produktpolitik: sammenligning mellem producenter og lande? 2. Miljøpåvirkning igennem produktkæden Globale effekter af fødevaresystemerne: hvad betyder soja produktion, kød-forarbejdning og forbrug? Dokumentation igennem produktkæden Environment Commissioner Margot Wallström: "IPP will look at all the stages of a product's life cycle from cradle to grave and seek to reduce Ministeriet the overall for environmental Fødevarer, Landbrug damage og it Fiskeri causes at the different stages. The gains that can be made Danmarks by making JordbrugsForskning just small changes are huge."

12 Livscyklusvurdering af 1 kg svinekød fra bedrifter med forskellig belægningsgrad Effektkategori Enhed, per kg svinekød Lav belæg. < 1,4DE/ha Høj belæg. > 1,7DE/ha Drivhuseffekt kg CO 2 -ækv. 2,6 2,8 Forsuring g SO 2 -ækv. 42,7 47 Eutrofiering g NO 3 -ækv Økotoksicitet (i vand) m Arealforbrug m 2 pr. år 8,9 8,6 mælk 1,2 10,1 38,8 73,6 2,0

13 Produktorientering i primærlandbruget: Eksempler & erfaringer Projekt Produkt Fokus Krav/metoder Aktører Specialgrise merpris, afsætning Svinekød (bla. UK marked) Dyrevelfærd, spisekvalitet, forbrugersikkerhed og? Opstaldnings regler, medicinering GMO fri foder Danish Crown, (DLG) UK detailhandel LR kvalitetsafd. Dyrevelfærd, spisekvalitet, forbrugersikkerhed Frilandsgrise/kalve/ kvæg merpris, afsætning Svinekød kalvekød oksekød Udendørs produktion, Foder, medicin Friland food A/S Dyrenes beskyttelse Økologiske produkter merpris, afsætning Mange (alle) Miljø, ressourcer, dyrevelfærd mm. Økologisk regelsæt, ingen pesticider, handelsgødning Opstaldning Økologisk landsforening Staten, EU F-virksomheder, detailhandel

14 Hvorfor produktorientering? 2. Miljøpåvirkning igennem produktkæden Globale effekter af fødevaresystemerne: hvad betyder soja produktion, kød-forarbejdning og forbrug? Dokumentation igennem produktkæden Environment Commissioner Margot Wallström: "In a competitive business world, environmental performance can be a factor giving companies or their products a competitive edge. IPP can help such companies by giving them more visibility.

15 Traceability and food safety Retailer branded food products: Towards 50% market value? Arfininí & Mancini, 2003; Krieger & Schiefer, 2003 Non-price competition: Strong focus in retail Reputation and consumer loyalty Demands backwards in the chain: Standards for manufacturers Traceability and certification schemes HACCP and Good Practice Health and food safety will become quality basis, not differentiation

16 Quality Assurance Schemes Q+S, D QSG, DK Agri-Confiance, F IKB, NL GB, S, ES, I, Canada, Australia etc. Focus on hygiene and quality analyses Documentation and control, traceability, food safety, medicine use, Increasingly chain oriented Improving communication HACCP, ISO 9000,.. Including baseline environmental requirements Good Agricultural Practise (GAP) Krieger & Schiefer, 2003

17 EurepGAP: Environmental quality assurance in retail sector using GAP FoodPLUS / STATUTES: Encourage adoption of commercially viable Farm Assurance Schemes, which promotes the minimisation of agrochemical inputs, within Europe and world wide. Develop a Good Agricultural Practice (GAP) Framework for benchmarking existing Farm Assurance Schemes and Standards including traceability.

18 Afvejning mellem dyre-velfærd og miljø? Naturlige instinkter tilgodeset I forhold til Ammoniak emission, Nitrat udvaskning Foder effektivitet

19 The Assured Produce Scheme (APS) APS promotes safe and environmentally responsible production of fruit, salads and vegetables through the use of integrated crop management (ICM). APS is designed to maintain consumers' confidence in the safety and integrity of the produce they eat. Growers must follow the best production advice contained in the crop specific protocols that form the basis of the scheme. It is an independently assessed assurance scheme. Follows logic of Good Agricultural Practice Crop/field level based, Not product oriented One of ten schemes under the Assured Food Standards

20 Environmental accounting in agriculture Nature Plus, GAP approaches Green accounts, Input-output accounts Difference between Input-Output based accounting and GAP-based certification MPS LCA based green accounts: The way forward to link primary production and chain based approaches?

21 Produktorientering i primærlandbruget: Muligheder for miljøforbedringer Næringsstoffer: Stald: fodring, red. ammoniak-tab Lager: red. ammoniak-tab Mark: sædskifter, dyrkningspraksis, red. ammoniak-tab Pesticider: Bedre sortsvalg Mekanisk bekæmpelse (m/u. båndsprøjtning) Behovsbestemt skadedyrssprøjtning Energi og drivhusgasser: Energibesparelser og varmegenvinding i stalde Reduceret jordbehandling Energiproduktion Red. metan og lattergas Andet: Natur og landskabsværdier Cu og miljøfremmede stoffer i husdyrgødning Jordpakning og tab af organisk stof Interesse? - marked og generel regulering

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild Lisbeth Mogensen 1, Ulla Kidmose 2, John E. Hermansen 1 Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø og 2 Institut for Fødevarekvalitet 15. juni

Læs mere

Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens

Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens university of copenhagen Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Kød & Klima. Hvorfor kød skader miljø og klima - og hvad du kan gøre ved det!

Kød & Klima. Hvorfor kød skader miljø og klima - og hvad du kan gøre ved det! Kød & Klima Hvorfor kød skader miljø og klima - og hvad du kan gøre ved det! Der er i dag over 6 milliarder mennesker i verden og tallet forventes at stige til over 9 mia. i 2050 1. Allerede med den nuværende

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

Det ressourcekrævende kød

Det ressourcekrævende kød 1 Det ressourcekrævende kød Der er i dag over 7 milliarder mennesker i verden og tallet forventes at stige til over 10 mia. i 2050 1. Allerede med den nuværende befolkning og de nuværende madvaner skaber

Læs mere

International handel og CO 2 -udledning

International handel og CO 2 -udledning 28. april 2005 L:\TEKST\FORLAG\JMU\epf 2001\slutrapport.doc/jp International handel og CO 2 -udledning af Jesper Munksgaard, akf Lise-Lotte Pade, akf Manfred Lenzen, The University of Sydney akf forlaget

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET...

SÅDAN LIGGER LANDET... SÅDAN LIGGER LANDET... tal om landbruget 213 Indhold 1. DANMARK ER ET LANDBRUGSLAND... 6 1.1 Landbrugsjorden udgør 62 % af Danmarks areal... 6 1.1.1 Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold - 1 - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 08-02-2011 Aarhus Universitet Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold Af lektor Lars Elsgaard Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

Modernitet, tid, rum og økologiske fødevarenetværk

Modernitet, tid, rum og økologiske fødevarenetværk Modernitet, tid, rum og økologiske fødevarenetværk Ph.D. afhandling af Chris Kjeldsen Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet Forord Dette Ph.D. projekt, som afhandlingen er det

Læs mere

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE VIDEN - VÆKST - BALANCE KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE Landbrug & Fødevarer Indhold Kvægbrug i verdensklasse... 3 Fakta om dansk kvægbrug... 4 Kvægbruget yder et værdifuldt bidrag til samfundsøkonomien... 5

Læs mere

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ Design is the first sign of intention. As designers, we promote a positive vision of the future, based upon the belief that many of the environmental problems we face

Læs mere

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie RAPPORT DK 2011 Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie James Morgan / WWF International Skrevet og redigeret af: Lasse Juul-Olsen, Nina Astrid Fenger og Jan Graversen. WWF Verdensnaturfonden,

Læs mere

Bønder som klimahelte. Kan og vil landbruget bidrage?

Bønder som klimahelte. Kan og vil landbruget bidrage? politica, 43. årg. nr. 4 2011, 459-477 Karin Hilmer Pedersen og Gert Tinggaard Svendsen Bønder som klimahelte. Kan og vil landbruget bidrage? Kan og vil landbruget bidrage til reduktion af drivhusgasser?

Læs mere

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra Miljøprojekt nr. 1458, 2013 Titel: Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af

Læs mere

Responsibility and sustainability are two important ingredients in Skagen

Responsibility and sustainability are two important ingredients in Skagen Responsibility and sustainability are two important ingredients in Skagen Dette certifikat er gyldigt til: Certificeringsaudit er gennemført under tilsyn af: Lead Auditor Sted og dato: DET NORSKE VERITAS,

Læs mere

Definitions and best practice models and processes

Definitions and best practice models and processes Definitions and best practice models and processes 1 Category management = Category development Yes we know that it is a valuable opportunity The key challenges are clear It only works when you can go

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

gode grunde vælge til at

gode grunde vælge til at 10 gode grunde til at vælge 1. Du får mad uden rester af sprøjtegifte / 2. Du får mad med mere smag / 3. Du får rene varer uden sminke / 4. Økologiske dyr har bedre forhold / 5. Økologi er godt for vores

Læs mere

NATUR OG MILJØ 2009. Del B: Fakta DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 AU AARHUS UNIVERSITET

NATUR OG MILJØ 2009. Del B: Fakta DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 AU AARHUS UNIVERSITET NATUR OG MILJØ 29 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 29 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] NATUR OG MILJØ 29 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 29 Redaktion:

Læs mere

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi?

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Dato: 25. februar 2015 Sagsbehandler: Thyge Nygaard, 31 19 32 55, tny@dn.dk Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Landbrugsproduktion, økonomi og beskæftigelse i et økologisk landbrugsscenarie

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Børn og Mad i Norden. Kortlægning og anbefalinger

Børn og Mad i Norden. Kortlægning og anbefalinger Børn og Mad i Norden Kortlægning og anbefalinger Ny Nordisk Mad, 2012 Indhold Introduktion til projektet 1 Anbefalingerne 4 Kortlægningen kort 8 Kortlægningen 20 Den danske kortlægning 20 Den norske kortlægning

Læs mere

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bilag til s redegørelse: BIOENERGI, FØDEVARER OG ETIK I EN GLOBALISERET VERDEN Niclas Scott Bentsen Skov & Landskab Det Biovidenskabelige Fakultet

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere