CAMPridge for Dynamics AX. CAMPridge for Dynamics AX. Generelle fordele ved Microsoft Dynamics AX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAMPridge for Dynamics AX. CAMPridge for Dynamics AX. Generelle fordele ved Microsoft Dynamics AX"

Transkript

1 CAMPridge for Dynamics AX Med Microsoft Dynamics AX bliver de generelle administrative opgaver i virksomheden løst på en særdeles overbevisende måde, samtidig med, at der er 100% integration med medlemssystemet, så der ikke skal flyttes data rundt mellem systemerne. Systemet tilhører den nyeste generation af administrative ERP-løsninger og er blandt de mest tidssvarende og fremtidssikrede på markedet, med et hav af funktioner og faciliteter, der imødekommer den professionelle organisations krav. Dynamics AX er udviklet med baggrund i MBS-organisationens enorme erfaring med udvikling, implementering og support af ERP-løsninger gennem mere end 15 år og er i brug i mere end virksomheder. CAMPridge Medlemssystemet er fuldt integreret med Dynamics AX, så de to systemer, inklusive alle tilvalg og specialmoduler, udgør én samlet og homogen løsning. Alle elementer i CAMPridge Medlemssystemet opfylder de samme system- og syntaksmæssige krav som Dynamics AX standardprogrammellet, og dermed også de standarder for integration af IT-systemer, som er nødvendige for at blive certificeret af Microsoft, herunder Microsofts anvisninger for Best Practice programmering. Generelle fordele ved Microsoft Dynamics AX Standardsystem med mange funktioner baseret på erfaringer fra det danske marked Den store udbredelse giver sikkerhed for fremtidig videreudvikling Brugervenligt, fleksibelt og driftssikkert Økonomisk i anskaffelse og drift Kildeteksterne medleveres til den samlede applikation inkl. tilretninger Det store forhandlernet giver maksimal uafhængighed af bestemte leverandører af hardware, software, support og fremtidig udvikling Frihed i valget mellem egenudvikling eller leverandørudviklet tilpasning og specialprogrammering Økonomiske, driftsmæssige og sikkerhedsmæssige fordele ved standard-systemer kombineret med fleksibiliteten og styrken ved specialsystemer Væsentlige tekniske fordele ved Microsoft Dynamics AX Fuld integration med Microsoft Office-produkterne, fx MS Word, MS Exchange og MS Outlook. Fungerer effektivt og driftsikkert med Microsoft SQL Server i seneste versioner 2008 / 7 / 2000 Rapporter og Business Intelligence (BI) ved anvendelse af Microsoft Reporting Services og Analyses Services Integration med portalsystemet Microsoft Sharepoint Portal i seneste versioner, herunder MOSS Support af BI-faciliteter under Sharepoint og Excel Services (kun MOSS) Workflow integration ved anvendelse af Microsoft Workflow Foundation Et åbent standardsystem baseret på kendte og gennemprøvede standarder Udviklet med objektorienteret programmeringsteknik og SQL-syntaks Side 1

2 Udviklet ved anvendelse af lagteknologi, således at brugerens tilretninger kan adskilles fra forhandlerens, som igen kan adskilles fra leverandørens etc. Fuld understøttelse af API til andre applikationer, f.eks. andet Microsoft-programmel ActiveX support og COM/DCOM support Understøttelse af.net programobjekter En fuldt moderne 3-tier-client/server-løsning Kan umiddelbart etableres som hosted løsning til drift hos serviceudbyder Brugerudvikling og tilpasning af programmellet ved anvendelse af de grafiske udviklingsværktøjer MorphX og IntelliMorph er meget fleksibel og brugervenlig Rollebaseret brugerinterface Version 2009 leveres med et nyudviklet brugerinterface ved anvendelse af Sharepoint. Dette brugerinterface er tilpasset brugerens rolle i organisationen således, at den enkelte medarbejder får stillet netop de programmer og faciliteter til rådighed, som er relevant for dennes arbejdssituation i stedet for som traditionelt at anvende en kæmpemenu med et væld af mere eller mindre relevant funktionalitet. Da det rollebaserede interface er baseret på Sharepoint, er der mulighed for at inkludere Rapporter og BI-elementer med meningsfuld information, der passer til arbejdssituationen. Kombineret med elementer fra AX-applikationen opnås et fantastisk funktionelt arbejdsmiljø for medarbejderen. CAMPridge Medlemssystem Er et særdeles omfattende medlemsadministrationssystem til professionelle foreninger og organisationer. CAMPridge Medlemssystemet er udviklet af softwarehuset ComputerCamp, med baggrund i mere end 25 års erfaring med udvikling, implementering og vedligeholdelse af omfattende medlemsløsninger til mange forskellige typer professionelle foreninger og organisationer. CAMPridge Medlemssystemet anvendes af foreninger, organisationer og forbund såsom: Arbejdstager- og Arbejdsgiverorganisationer Branche- og Interesseorganisationer Frivillige organisationer inden for områder som: Fritid Sygdomsforebyggelse Politik Forsikring Side 2

3 Grundsystemet CAMPridge Medlemssystemet består af et grundsystem samt et antal moduler og tilvalg, som kan det sammensættes til en løsning, der er skræddersyet til den enkelte forening. Grundsystemet indeholder den funktionalitet og de data, som der er brug for i alle typer foreninger. Vedligeholdelse af medlems- og interessentdatabase Grundsystemet indeholder data om medlemmer og interessenter fx navn, adresse og kontaktoplysninger, abonnementer, ansættelsessteder, tidligere medlemmer og eksterne mødedeltagere og funktioner til bl.a. : Gruppering af medlemmer og andre interessenter Indmeldelse og udmeldelse Ind- og udmeldelsesårsager og -statistik Kommunestyring og hjælpekartotek på postnummer. Amt eller region findes via kommunekartotek Adresseregister med kontaktadresser og adressehistorik Krav til cpr-registrering, hvor dette er nødvendigt Grundsystemet indeholder fremragende søge- og filtreringsmuligheder, så man hurtigt kan finde det eller de medlemmer, der opfylder et eller flere kriterier. Abonnementshåndtering Abonnementshåndteringen omfatter administration af kontingenter til forening og fraktioner, blade og nyhedsbreve, kredse mv. samt opkrævning af forsikringsordninger og lignende. Abonnementer oprettes i en central abonnementstabel, og for den enkelte interessent opremses, hvilke abonnementer denne har tegnet. Abonnementer kan automatisk tilknyttes betinget af medlemsforhold. Abonnementsudsendelse med etiketter og brevfletning. Kan suppleres med tilvalgsmodulet Magasinpost. Udtræk og udsendelse En væsentlig facilitet i et system, der skal håndtere mange medlemmer, er muligheden for at danne udtræk til brug for udsendelser på kryds og tværs af databasen. Grundsystemet indeholder derfor et avanceret udtrækssystem, der kombinerer Dynamics AXs stærke udvælgelsesværktøjer med brugen af logiske operatorer således, at man kan kombinere begreber på alle måder, også med negativ afgrænsning. Udtræksdefinitioner kan gemmes og genanvendes. Udtrækssystem med gemmefunktion Brevfletning med skabelonstyring og selvvalgt indhold i flettefilen interface for enkeltudsendelse eller masseudsendelse Bladudsendelse Systemet indeholder styringsværktøjer til håndtering af bladudsendelse. Et blad er normalt registreret som et abonnement eventuelt som en fast del af medlemskabet. Derudover kan Side 3

4 bladudsendelse baseres på udtrækssystemet, hvorved modtagerne kan vælges frit ud fra kriterier i interessentdatabasen. Hver bladudsendelse registreres separat således, at man kan se, hvem der har modtaget hvilke bladnumre, samt den adresse hvortil bladet er sendt. Modulet indeholder mulighed for udsendelse af blad i form af eventuelt med en stiangivelse til et blad publiceret på hjemmesiden. Rapportering Blandt systemets færdige rapporter kan nævnes: Mærkedage (fødselsdage og jubilæer) med individuel opsætning Medlemsliste Tilgangs- og afgangsliste inkl. grafisk statistik Opkrævning af kontingent og abonnementer Al opkrævning i systemet er baseret på abonnementer. Hvert abonnement opsættes med et regelsæt, og de medlemmer, der er registreret med det pågældende abonnement, opkræves i henhold hertil. Opkrævning af kontingent med efterfølgende bogføring Opkrævningsudskrift med FællesIndbetalingsKort (FIK) Mulighed for anvendelse af PBS med tilvalgsmodulet Opkrævning via PBS Opkrævningshyppighed styres af opkrævningsfrekvens på det enkelte abonnement Opkrævningsmåneder bestemmes af basismåned på det enkelte abonnement Mulighed for at lade indmeldelsestidspunkt bestemme opkrævningsmåned Kontingent bestemmes af opkravshyppigheden enten med en fast pris for alle eller differentieret på kontingentgruppe. Det er herudover muligt at registrere individuel pris for det enkelte medlem. Kontingentsatserne kan defineres for forskellige tidsperioder og gøres afhængige af et registreret antal solgte enheder Samlefakturering på ansættelsessted og/eller anden konto (fakturakonto) Opkrævning sker i kladdeform med udskrift af liste og mulighed for annullering Opkrævningsforespørgsel med mulighed for genudskrivning Genberegning med bagudvirkning ved ændrede kontingentforhold Forholdsmæssig beregning ved indmeldelse midt i en kontingentperiode, eller hvis kontingentforhold skifter midt i en kontingentperiode Periodisk opkrævning. Kan gennemføres for alle, for en gruppe eller for et enkelt medlem Underliggende abonnementer (stykliste) Fuld historik Blokering af opkrævning for enkeltmedlemmer med mulighed for udskrift til opfølgningsformål Posteringsforespørgsel opdelt på åbne og udlignede posteringer Rykkere med redigeringsmulighed Saldolister gennem Dynamics AXs debitormodul Dokumenter Som en del af Dynamics AXs standardmuligheder findes en dokumentoversigt, som kan tilknyttes det enkelte medlem. Ved anvendelse af denne oversigt vil man kunne udnytte AX som et minidokumentstyringsmodul overfor medlemmerne. Side 4

5 Dokumenter fra udtræk og udsendelser kan læses/vises direkte fra medlemmernes dokumentoversigt. Opgaveliste Workflows Som en spændende ny mulighed indeholder Dynamics AX værktøjer til opbygning af integrerede workflows. Det betyder, at man kan lave regelbundne arbejdsrutiner i selve medlemssystemet. Workflows udvikles fra gang til gang efter foreningens konkrete behov. Selve arbejdsgangen styres i en opgaveoversigt for den enkelte medarbejder, hvor det vises, hvilke arbejdsopgaver, der ligger til behandling. Modulet indeholder mulighed for delegering. Aktiviteter Aktiviteter kan registreres for medlemmer og andre relevante interessenter i systemet. En aktivitet er typisk en hændelse, der skal udføres eller følges op på, og der kan indsættes deadline og ansvarlig på hver aktivitet. Den enkelte medarbejder får vist forfaldne aktiviteter i opgaveoversigten, hvor også workflow opgaver optræder. Påmindelser Påmindelser er en gennemgående funktionalitet i alle moduler i Dynamics AX og er i virkeligheden en simpel form for workflows. Påmindelser udløses ved ændring af indhold i et database-individ, og brugere opretter selv alarmregler direkte fra højre musetast. Det kan eksempelvis være en påmindelse udløst af en forfaldsdato, der overskrides med et angivet antal dage. Brugeren kan definere betingelser for, hvem der skal modtage påmindelsen, og om der eventuelt skal gives en supplerende alarm i mail-systemet. Fra mailen kan man hoppe direkte til det berørte tabel-individ, og Dynamics AX startes automatisk, hvis det ikke allerede kører. Side 5

6 Tilvalg Til medlemssystemet findes en lang række faciliteter, som kan vælges til efter behov se separat datablad. Blandt disse kan nævnes: PBS understøttelse Adressevalidering med interface til KRAK eller CPR Magasinpost Kredsautomatik Dubletkontrol Indberetning til SKAT m.fl. Moduler CAMPridge Medlemssystemet kan suppleres med en række moduler. Der kan rekvireres særskilt produktbeskrivelse på hvert af disse moduler: CAMPridge Møde/Kursus til administration og fakturering i forbindelse med møder, kurser, generalforsamlinger, konferencer og andre arrangementer med mange deltagere. CAMPridge Udvalg til administration af organisationens/foreningens udvalg. CAMPridge Tillidsmand til administration af organisationens/foreningens tillidsrepræsentanter. CAMPridge Lønstatistik til brug i foreninger/organisationer som er lønforhandlingsberettigede over for offentlige eller private arbejdsgivere på medlemmernes vegne. CAMPweb Web service moduler til opbygning af foreningens medlemsportal. Indeholder bl.a. faciliteter til medlemmets egen vedligeholdelse af sit datasæt. CAMPridge Intranet indeholder forespørgsels- og vedligeholdelsesfunktioner via browser, afviklet under Sharepoint Services. Er specielt beregnet til brugere, som ikke arbejder intensivt i medlemssystemet. Indeholder også moduler til decentral administration af medlemsdatabasen typisk til anvendelse i lokalafdelinger. Side 6

7 Dynamics AX moduler CAMPridge Medlemssystemet er udviklet til Microsoft Dynamics AX platformen, som forudsættes installeret. Dynamics AX Grundmodul er nødvendige for implementering af CAMPridge Medlemssystem: Grundmodul, omfattende bl.a.: Windows klientprogram Batchafvikler Ubegrænset antal regnskaber Grafisk udviklingsmiljø mv. Finansregnskab med budgettering 3 regnskabsdimensioner Debitormodul Kreditormodul Ordremodul Lagerstyringsmodul M.fl. Yderligere Dynamics AX moduler En af de helt store fordele ved CAMPridge Medlemssystemet er, at man efter behov kan supplere løsningen med standardfunktionalitet fra Dynamics AX serien, fx modulerne: Løn HRM-serien Questionnaire, spørgeskemafunktion Omkostningsregnskab (rejseafregning) Side 7

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere

KOMMUNERNES IT MAGASIN

KOMMUNERNES IT MAGASIN KOMMUNERNES IT MAGASIN Nr. 03 juni 09 ISSN 1399-7947 TEMA : Drift: Din, min og vores Ballerup indfører interaktive skoletavler KMD fastholder sit jerngreb UNDERSØGELSE: Økonomisystemer Nr.03_ juni09_ side

Læs mere

Winformatik. Et Grønlandsk Standardsystem. De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland

Winformatik. Et Grønlandsk Standardsystem. De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland Winformatik Et Grønlandsk Standardsystem Moderne IT-løsningerne skal kunne følge med de konstant stigende krav til det offentliges produktivitet... Hvis en bruger

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning?

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning? Her finder du Navision Australien Belgien Canada Danmark Finland Frankrig Holland Indien Island Italien Litauen Norge Polen Portugal Rusland Schweiz Singapore Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER > Mere service, mere kontrol, mindre administration DET BEHØVER IKKE AT VÆRE SÅ SVÆRT En fleksibel og enkel løsning... Bruges der unødvendig tid på at styre dagligdagen

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere

Rollebaserede brugergrænseflade

Rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvad betyder det i praksis? Vi lever i en tid, hvor Lean Manufacturing er i fokus. Det vil sige, en produktionsmetode man via fokusering på værdiskabende tid,

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

BRANDSOFT. Nyhedsbrev OBS! Brandsoft 1984-2009 25 år DECEMBER 2009 STATUS FOR 2009 OG 25 ÅR PÅ BAGEN. I dette nyhedsbrev

BRANDSOFT. Nyhedsbrev OBS! Brandsoft 1984-2009 25 år DECEMBER 2009 STATUS FOR 2009 OG 25 ÅR PÅ BAGEN. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev DECEMBER 2009 Deltag i vores Julekonkurrence Se side 9 BRANDSOFT I dette nyhedsbrev Status for 2009 1 Ny medarbejder 2 Hjemmesider 2 Backup via internet 2 25 år med Brandsoft 4 Kurser 8 Ny kontoplan

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere