November Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD"

Transkript

1 November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

2 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD damvad.com Copyright ELPRISANALYSE HAR DU SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM

3 Indhold 1 Introduktion 4 2 Udfordring ved valg af el-produkt 6 3 Produkter med variabel elpris 9 4 Fastprisprodukter 14 Bilag 16 ELPRISANALYSE HAR DU SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM 3

4 1 Introduktion Som elkunde har man mange forskellige muligheder for at vælge elprodukt, og der er mange elleverandører som konkurrerer på markedet. Det er derfor ikke ligetil at gennemskue, hvilket produkt der er det bedste for husstanden. Elpristavlen ( forsøger at skabe et overblik, i form af et øjebliksbillede. Her listes alle de produkter, som elleverandørerne udbyder. Det er dog ikke nødvendigvis de produkter, der kommer øverst på Elpristavlen, der også er billigst over en længere periode, da prisen udregnes som en gennemsnitspris for bindingsperioden, der er på maksimalt 6 måneder. Ofte vil det dog være sådan, at man som elforbruger ikke tager stilling på ny, når bindingsperioden ophører, men at man fortsat vil modtage sin el fra samme leverandør, eventuelt med andre priser og på ændrede vilkår. DAMVAD har foretaget en analyse af udviklingen i omkostningerne ved en række el-produkter tilbage i tid. Analysen giver således et billede af, hvilke produkter der har været billige for forbrugerne over en længere periode. Analysen tager desuden højde for forskellige tilbud samt evt. betalingsgebyr. Analysen er baseret på tal fra elpristavlen i en periode på 2 år, fra august 2012 til august På grund af stor udskiftning i produkter har det ikke været muligt at følge et tilstrækkeligt stort antal produkter over hele den 2 årige periode. For at kunne sammenligne et tilstrækkeligt antal produkter ses der i afsnit 3 og 4 derfor udelukkende på de produkter, hvor man kan følge udviklingen mindst ét år tilbage, og som er tilgængelige ved periodens udløb. Yderligere oplysninger om forhold hos de enkelte selskaber og deres produkter, der indgår i analysen, er indhentet på elselskabernes hjemmesider. I Danmark handles el på den nordiske elbørs Nordpool. 75 pct. af elforbruget i de nordiske lande handles på Nord Pool Spot, hvor el handles på timebasis. Transporten af el står transmissions- og netselskaber for, men betalingen opkræves over elregningen. Nogle elleverandører handler kun med el (rene elhandelsselskaber), mens andre også har forsyningspligt (pligt til at forsyne kunder med elektricitet inden for et givent område) og/eller står for et distributionsnet. Der findes overordnet to typer elprodukter: dem med fastpris (man garanteres en fast pris i en periode) og dem med variabel pris (prisen følger Nord Pool, men fastsættes for en periode på fx 1 måned ad gangen. Desuden findes en række specialprodukter, der tilbyder fx støtte til vedvarende energi. Specialprodukter behandles ikke særskilt i denne analyse Forbrugernes pris på el varierer i forskellige dele af landet hovedsageligt pga. forskel i betalingen til netselskabet (se boks). Analysen er den begrænset til de produkter, der er tilgængelige i Søborg. Dette er gjort for at simplificere analysen. Søborg er tilfældigt valgt og langt de fleste elprodukter vil være tilgængelige i alle kommuner. Forsyningspligtprodukter er ikke medtaget, da disse er lokale produkter, som ikke er tilgængelige i hele Danmark. Omkostningerne til netselskabet vil således også være de omkostninger, der gælder i Søborg. Det kan have betydning for den samlede pris på produkterne, men vil ikke have betydning for rangeringen, da omkostningerne til netselskabet er de samme for husholdninger i samme lokalområde uafhængigt af elprodukt. Det gennemsnitlige elforbrug i en husstand er ca kwh årligt, men forbruget afhænger naturligvis af husstandens størrelse og vaner samt boligens karakter. I analysen tages udgangspunkt i tre typer forbrugere: den lille husstand med 1-2 personer i en lejlighed (2000 kwh), en husstand med 2 voksne og 4 ELPRISANALYSE HAR DU SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM

5 to børn (4000 kwh) samt elforbruget for husstande, der har elopvarmning ( kwh). Da der tages udgangspunkt i de tre forbrugertyper, er produkter, der kræver et vist kwh forbrug (fx kwh, kwh) udeladt. Analysen fokuserer på hovedsageligt på produkter med variabel elpris. I baggrundsarket til analysen er det muligt manuelt at indtaste forbruget og få det billigste variable produkt for dette, ligesom man kan vælge en anden tidsperiode. I det følgende ses først på generelle forhold, der er observeret i analysearbejdet, fx vedr. elselskaber, elprodukter og priser samt de områder man som elkunde skal være særligt opmærksom på. Herefter ses på produkter med variable priser, og slutteligt ses på enkelte fastprisprodukter som eksempler på denne del af markedet. ELPRISANALYSE HAR DU SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM 5

6 2 Udfordring ved valg af el-produkt Selvom man i Danmark har haft frit elleverandørvalg siden 2003, er det stadig et fåtal, der har gjort brug af muligheden 1. Det kan der være flere grunde til. Én af dem er ganske givet, at priserne ikke varierer i tilstrækkelig grad, da det kun er en ganske lille del af den samlede elpris der rent faktisk går til elektricitet. Da konkurrencen finder sted på elprisen alene, vil det naturligvis have stor betydning for prisvariationen i de udbudte produkter, at en stor del af elprisen er givet udefra. Elprisen består overordnet set af betaling til netselskabet, PSO (public service obligation), afgifter til staten, og så selve elprisen - den del der kan konkurreres på. FIGUR 1 Elprisens sammensætning (inkl. moms) Mange udbydere og produkter Når man har besluttet sig at undersøge, om man med fordel kunne skifte elleverandør eller produkt, vil et besøg på Elpristavlen ( vise mulighederne, men det vil ikke nødvendigvis give et overskueligt overblik: I løbet af 2013 var der ifølge El-tilsynet 49 el-leverandører på Elpristavlen, som samlet udbød ca. 100 el-produkter 2. Det enkelte elselskab tilbyder altså flere produkter nogle selskaber tilbyder helt op til 4-5 produkter med variabel pris. Derfor er der rigtigt mange produkter at vælge i mellem, og ofte er det ikke helt klart, hvad forskellen mellem produkterne er. Ud over de mange produkter er der også mange elleverandører, og flere af dem er kun på markedet i ganske korte perioder. Eksempelvis har der i denne analyse i udgangspunktet været 36 forskellige elleverandører i data, hvilket har resulteret i 21 selskaber med 42 produkter i den endelige analyse de andre har ikke været tilgængelige længe nok. Kilde: Energitilsynets elprisstatistik 3. kvartal 2014, baseret på Dansk Energis totaltælling pr. 1. januar samt prisoplysninger fra 33 elselskaber på Elpristavlen Note: Gennemsnit for el-forsyningspligtpriser for forbrugere i hele landet, september 2014 Uklare priser På Elpristavlen kan man få et overblik over, hvilke produkter der er billigst for et angivet forbrug, og i den bindingsperiode, produktet har. De produkter, der ligger øverst på listen, har ofte et element af tilbud eller introduktionsperiode. Over en længere periode, eller når introduktionsperioden udløber, vil prisen være en anden. Selvom størstedelen af kunderne på elmarkedet endnu ikke aktivt har valgt et elprodukt, er der faktisk penge at spare, hvis man får overblik over sit forbrug og identificerer sit behov. Kunder med større forbrug har naturligvis et større incitament til at undersøge markedet og skifte leverandør, hvis det er økonomisk fordelagtigt. Det kan være nærliggende at overveje, om det kan betale sig at bruge tid på løbende at jagte de billigste tilbud. Baseret på data i denne analyse er der set på, hvordan elregningen havde set ud over en 2 årig periode fra 15. august 2012, hvis man efter hver bindingsperiode igen undersøgte markedet for det 1 Energitilsynet: Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el, ibid. Antallet af tilgængelige produkter varierer fra område til område 6 ELPRISANALYSE HAR DU SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM

7 billigste elprodukt 3. Her vil man som forbruger skulle være særligt opmærksom på at opsige sit abonnement når bindingsperioden ophører og gå på jagt efter et nyt, billigste produkt. Med et forbrug på kwh viser analysen, at man ved at skifte til billigste produkt over en periode på 2 år skal skifte seks gange, og vil ende med at betale kr. Havde man i stedet valgt Nettopower (variabelt produkt) i hele perioden, havde prisen været kr. Der har således ikke været at spare på at gå efter tilbudsprodukter i den valgte periode, sammenlignet med det billigste produkt med variabel pris. Dette resultat er dog påvirket af faldende priser i perioden, da man låser sig til en højere, fast pris i de følgende, fx 6 måneder, end de som har variabel pris, vil opleve. Havde priserne generelt været stigende, kunne der sandsynligvis have været en gevinst ved tilbudsjagten. Eksemplet viser, at udsving i de generelle markedspriser kan betyde mere end valg af elleverandør. Fælder Gennem indsamling af detaljer om produkter og bearbejdning af data har der vist sig en række typiske forhold ved produkter/abonnementstyper, man som kunde skal være særligt opmærksom på (se boks) Der indgår naturligvis både produkter fra elselskaber med forsyningspligt (som i et givet område har pligt til at levere el til kunder, der ikke selv vælger elleverandør) og selskaber, der udelukkende handler med el i analysen. Antallet fordeler sig med ca. halvdelen på hver type. Der er ikke som sådan en tendens til, at produkter fra det ene slags selskab er dyrere/billigere end det andet, dog er de allerbilligste produkter i denne analyse produkter fra elhandelsselskaber. Også flere af de dyreste produkter er produkter fra elhandelsselskaberne, 3 Det er antaget, at man ikke kan påbegynde en ny introperiode hos samme leverandør, når en introperiode udløber, men at man først skal over på et andet produkt. For nogle produkter skal der gå mindst et år før man kan få en ny introperiode ELPRISANALYSE HAR DU SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM 7

8 Vær særligt opmærksom på disse typer tilbud Vær på vagt, hvis et tilbud lover meget store besparelser Forskellen på det billigste og dyreste produkt er sjældent mere end 5 pct. Forskellen på de ti billigste produkter ved forbrug på 4000 kwh årligt er under 3 pct. eller ca. 260 kr. årligt. Fra det billigste til det dyreste produkt er forskellen 15 pct. Jo højere forbrug desto højere vil besparelsen naturligvis være i kroner og øre. Hvad sker der når introduktionsperioden udløber? Når man har fundet den billige løsning der passer til husstandens elforbrug, er det vigtigt at være opmærksom på hvilket produkt man overføres til efter en evt. introduktionsperiodes udløb. Dette produkt skal også matche husstandens behov. Vær særligt opmærksom på, at man på nogle fastprisprodukter efter nogle måneder automatisk føres over på et variabelt produkt. Dette produkt kan være i den dyre ende af markedet, eller ikke stemme overens med husstandens profil. Introduktionstilbud/Første måned er gratis Når selskabet har et introduktionstilbud som fx giver 1. måned gratis, så vil produktet ofte komme højt op på elpristavlens oversigt over de billige produkter, men set over en længere periode på 1-2 eller flere år kan resultatet være anderledes. Det er derfor vigtigt at undersøge de normale forhold på produktet, fx kan kwh prisen blive højere, eller der opkræves abonnement efter introperioden. Der kan også være forskel i fx det gebyr, man betaler for at betale sin regning i introperioden og efterfølgende. Højt, fast abonnement Nogle el-abonnementer tager en lav elpris men har til gengæld et højt, fast abonnement. Selvom elprisen pr kwh er meget lav, så vil et højt abonnement gøre, at produktet kun er attraktivt for forbrugere med et vist forbrug. Her er det vigtigt at kende sit forbrug og eventuelle udsving heri. Læs det med småt Der vil også være selskaber eller produkttyper hvor andre specifikke forhold gør sig gældende, som kan have betydning for, om et produkt passer til husstanden. At skulle købe en elmåler som ikke benyttes efterfølgende, eller er der særlige gebyrer i forbindelse med flytning er eksempler på andre typer udgifter. Note: Gælder både fastprisprodukter og produkter med variable priser 8 ELPRISANALYSE HAR DU SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM

9 3 Produkter med variabel elpris Med et variabelt elprodukt vil prisen ofte baseres på en beregning over elprisens udvikling over en periode, fx 1-3 måneder. Variable priser vil således ikke variere på dagsbasis. I det følgende præsenteres de billigste 10 produkter for forskellige forbrugsniveauer. Beregningerne er baseret på data fra september 2013 til og med august Data kommer fra Ud over dette data baserer beregningerne sig på en gennemgang af de enkelte produkters vilkår, der ikke fremgår af Elpristavlens oplysninger. Se også metodeboks. De 10 billigste produkter ved årligt forbrug på kwh Ifølge Energitilsynet har mere end 40 pct. af alle husstande har et forbrug under kwh årligt. Disse 40 pct. udgøres typisk af husstande på 1-2 personer, der bor i lejlighed. Metode Udregningen tager udgangspunkt i det seneste års data fra Elpristavlen.dk (september 2013 til august 2014). Der er kun medtaget produkter i beregningen, som har data for hele dette år. Beregningen fordeler forbruget (2.000, eller kwh) jævnt henover året. Beregninger inkluderer moms samt alle afgifter og forpligtelser, som forbrugeren betaler til leverandør eller distributør. Som betaling er valgt den billigste betalingsform (fx BetalingsService, onlinebetaling i form af netbank eller kortransaktion). Det er antaget, at der ikke er nogen former for rykkergebyrer eller lignende i beregningen. For produkter med særlige tilbud, fx en gratis 1. måned for nye kunder er fratrukket 1 gratis måned, svarende til, at kunden, vi betragter, er nyoprettet per. 1. september 2013 Det billigste produkt for denne type forbrugere i perioden fra september 2013 til august 2014 var Nettopower, efterfulgt af OK og Switch.dk. Dette fremgår af tabel 2. OK optræder på plads nr. 4 med samme produkt som på andenpladsen. Forskellen udgøres af, hvorvidt det er antaget, at forbrugeren TABEL 2 De 10 billigste variabel prisprodukter for et forbrug på kwh årligt (sep. 13 aug. 14) Leverandør Produkt Enhedspris (øre/kwh) Samlede omkostninger (kr.) 1 NettoPower Altid billig strøm 232, OK Få el til 0 kr. den første måned 234, Switch.dk Nem og billig el 235, OK OK uden 1 gratis måned 237, Energi Fyn Handel A/S FynskSupportEl 238, TREFOR Energi A/S (F) Spot el 239, SYD ENERGI Salg A/S (F) Spot 239, Energi Fyn Handel A/S SpotEl 240, DONG Energy El & Gas A/S (F) Spotpris Måned 240, Nordjysk Elhandel A/S StabilEl Øst 240, SK Energisalg A/S (F) Spot pris aftale 240, Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Elpristavlen.dk Note: Samlede omkostninger ved billigste betalingsmulighed. Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F). ELPRISANALYSE HAR DU SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM 9

10 får 1 måneds gratis el, som OK tilbyder nye kunder eller ej. har forsyningspligt, seks er rene el-handelsselskaber. Forskellene i de samlede omkostninger inden for top-10 er beskedne. Således er produktet på 10. pladsen, SK Energisalgs Spot pris aftale ca. 170 kr. dyrere på årsbasis end det billigste produkt, hvilket svarer til knap 4 pct. Forskellen mellem analysens billigste og dyreste produkt er 1237kr. svarende til 27 pct. Se bilag for en fuld liste med rangering af alle inkluderede produkter. De 10 billigste produkter ved årligt forbrug på kwh kwh svarer til det gennemsnitlige forbrug i danske husstande. Ca. 30 pct. af private husholdninger har et forbrug mellem kwh, den typiske familiehusstand med to voksne og to børn har et årlig forbrug på kwh. De billigste produkter for denne kundetype er fortsat Nettopower, OK (hvis man medregner den gratis måned) og Switch. Dette fremgår af tabel 3. Fire leverandører Samlet set er det sket få forskydninger mellem de billigste produkter i perioden i forhold til den lille husstand. 9 ud af 10 produkter fra top 10, for kunder med årligt forbrug på kwh (tabel 2), er fortsat på top 10, ny på top 10 er Sinus Energi. Den samlede forskel mellem det bedste produkt og det 10. bedste produkt er ca. 3 pct. I absolutte tal er forskellen større end ved eksemplet med 2000 kwh, ca. 257 kr. Forskellen mellem det billigste og dyreste produkt er 1325 kr. svarende til 15 pct. De 10 billigste produkter ved årligt forbrug på kwh Forbrugere, der opvarmer deres bolig med el, har ganske naturligt et højere elforbrug. For at give et billede af, hvilke produkter der er mest gunstige for denne gruppe af forbrugere, vises i tabel 4 de billigste produkter for et årligt forbrug på kwh. TABEL 3 De 10 billigste variabel pris produkter for et forbrug på kwh årligt (sep. 13 aug. 14) Leverandør Produkt Enhedspris (øre/kwh) Samlede omkostninger (kr.) 1 NettoPower Altid billig strøm 222, OK Få el til 0 kr. den første måned 224, Switch.dk Nem og billig el 225, Energi Fyn Handel A/S FynskSupportEl 225, SYD ENERGI Salg A/S (F) Spot 226, TREFOR Energi A/S (F) Spot el 226, DONG Energy El & Gas A/S (F) Spotpris Måned 227, SK Energisalg A/S (F) Spot pris aftale 227, Energi Fyn Handel A/S SpotEl 227, OK OK uden 1 gratis måned 227, Sinus Energi A/S Variabel Energi 228, Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Elpristavlen.dk Note: Samlede omkostninger ved billigste betalingsmulighed. Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F) 10 ELPRISANALYSE HAR DU SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM

11 Nettopower ligger fortsat øverst, mens SYD ENER- GIs spotprodukt indtager andenpladsen. Herefter følger Energi Fyn Handel, og OK med en gratis måned. Med en prismodel med et højt abonnement i bytte for den laveste afregning pr. kwh i perioden opnår Gul Strøm en placering som nr. 8. Den relative forskel mellem nummer 1 og nummer 10 er her under 2 pct. Samlet var der ca. 340 kr. at spare på en elregning på ca kr. ved at skifte fra nummer 10, til periodens billigste produkt. Forskellen mellem det billigste og det allerdyreste produkt er på 3069 kr. årligt svarende til 14 pct. Fordelingen mellem el-handelsselskaber og selskaber, der også har forsyningspligt, er fortsat at fire selskaber også har forsyningspligt, seks har udelukkende elhandel. TABEL 4 De 10 billigste variabel pris produkter for et forbrug på kwh årligt (sep. 13 aug. 14) Leverandør Produkt Enhedspris (øre/kwh) Samlede omkostninger (kr.) 1 NettoPower Altid billig strøm 216, SYD ENERGI Salg A/S (F) Spot 218, Energi Fyn Handel A/S FynskSupportEl 218, OK Få el til 0 kr. den første måned 218, TREFOR Energi A/S (F) Spot el 218, DONG Energy El & Gas A/S (F) Spotpris Måned 218, SK Energisalg A/S (F) Spot pris aftale 219, Gul Strøm A/S Gul Strøm - Strøm til indkøbspris 219, Switch.dk Nem og billig el 219, Energi Fyn Handel A/S SpotEl 220, Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Elpristavlen.dk Note: Samlede omkostninger ved billigste betalingsmulighed. Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F) ELPRISANALYSE HAR DU SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM 11

12 De dyreste produkter Hvis man tager et kig på de dyreste produkter i perioden for et forbrug på kwh årligt (tabel 5), så ses det, at hovedparten af de dyreste produkter inkluderer andet end elektricitet. Det kan være fx sikkerhed for modtagelse af eller støtte til vedvarende energi, eller at der er indlagt et loft på elprisen. Enkelte produkter tilbyder ikke noget ekstra. I figur 6 (næste side) ses en illustration i forskellen i elprisen på alle de analyserede el-produkter for et forbrug på kwh (Se bilag for yderligere detaljer om de enkelte produkter). Her ses desuden også, hvorledes el-handelsselskaber og elselskaber med forsyningspligt fordeler sig. Det dyreste produkt for 4000 kwh årligt forbrug er her Modstrøms IdeEL. Dette hænger dog sammen med, at man hos Modstrøm investerer i en elmåler (der pt. koster 999 kr.), hvorfor prisen for et enkelt år bliver høj, men over længere perioder vil den investering ikke slå så hårdt ud på prisen. Medtages pris på elmåleren ikke, vil Modstrøms IdeEL ligge lige på kanten af top-10 for de to højeste for forbrugstyper. TABEL 5 De 10 dyreste variabel pris produkter for et forbrug på kwh årligt (sep. 13 aug. 14) Enhedspris Samlede Leverandør Produkt (øre/kwh) omkostninger (kr.) 34 NRGi Elsalg A/S (F) Klima Flexibel Pris 235, Jysk Energi A/S Loft El 236, Modstrøm Danmark A/S enkel 238, Natur-Energi A/S Ren Energi Basis variabel 240, Sinus Energi A/S Periode Energi 240, Natur-Energi A/S Elskov Variabel 240, Natur-Energi A/S Ren Energi Standard variabel 242, SEAS-NVE Strømmen A/S (F) GlobalEnergi 245, Natur-Energi A/S Ren Energi Plus variabel 255, Modstrøm Danmark A/S ideel 255, Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Elpristavlen.dk Note: Samlede omkostninger ved billigste betalingsmulighed. Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F) 12 ELPRISANALYSE HAR DU SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM

13 NettoPower OK Switch.dk Energi Fyn Handel A/S SYD ENERGI Salg A/S (F) TREFOR Energi A/S (F) DONG Energy El & Gas A/S (F) SK Energisalg A/S (F) Energi Fyn Handel A/S OK uden gratis måned Sinus Energi A/S TREFOR Energi A/S (F) Energi Fyn Handel A/S Jysk Energi A/S EnergiMidt Handel Gul Strøm A/S Nordjysk Elhandel A/S Sinus Energi A/S Østkraft Forsyning A/S (F) NRGi Elsalg A/S (F) Energi Viborg Forsyning A/S (F) TREFOR Energi A/S (F) TREFOR Energi A/S (F) DONG Energy El & Gas A/S (F) DONG Energy El & Gas A/S (F) SYD ENERGI Salg A/S (F) Nordjysk Elhandel A/S SEAS-NVE Strømmen A/S (F) Energi Nord A/S (F) DONG Energy El & Gas A/S (F) Vindstød A/S TREFOR Energi A/S (F) Jysk Energi A/S NRGi Elsalg A/S (F) Jysk Energi A/S Modstrøm Danmark A/S Natur-Energi A/S Sinus Energi A/S Natur-Energi A/S Natur-Energi A/S SEAS-NVE Strømmen A/S (F) Natur-Energi A/S Modstrøm Danmark A/S FIGUR 6 Øre pr. kwh for variabel pris-produkter med et forbrug på kwh årligt (sep. 13 aug. 14) 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Leverandører med forsyningspligt El-handelsselskab Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Elpristavlen ELPRISANALYSE HAR DU SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM 13

14 4 Fastprisprodukter Med et fastprisprodukt er man sikret en pris i en given periode. Når perioden udløber, vil kunden overgå til et andet af leverandørens produkter. Et fastprisprodukt er baseret på den elpris, der er på tidspunktet, hvor kontrakten tegnes. Således vil der på elpristavlen.dk kunne være elpriser, der i realiteten ikke kan indgås aftale om, da elprisen i mellemtiden er ændret. På samtlige analyserede produkter, hvor man overgår til et andet produkt, vil man efter produktets løbetid overgå til et elprodukt med variabel pris (to produkter kræver ny aftale). Længden på perioden, hvori man kan sikre sig en fast pris, varierer mellem 3-24 måneder. Den 15. august 2013 og over den betragtede periode var der 32 produkter betegnet som fastprisprodukter. Forskellen i den årlige pris baseret på et elforbrug på 4000 kwh for de 32 fastprisprodukter er på 891 kr. Dette svarer til en forskel på ca. 10 pct. mellem det billigste og det dyreste produkt. Hvis de dyreste produkter med vind/ren energi medtages, er forskellen oppe på kr. svarende til ca. 15 pct. Det bemærkes, at dette dækker over en række produkter med forskellige karakteristika. På elpristavlen den 15. august 2013 var de tre billigste fastprisprodukter: 1. Natur-Energi A/S Introduktionstilbud (ren elpris 23 øre/kwh) 2. SEAS-NVE Strømmen A/S Introduktionstilbud (ren elpris 28,5 øre/kwh) 3. Natur-Energi A/S Elskov Introduktionstilbud (ren elpris 35 øre/kwh) Fælles for disse produkter er, at de alle har en relativt kort periode med fast pris, hvorefter man overgår til et produkt med variabel pris. For SEAS-NVEs produkt er fastprisperioden helt nede på tre måneder, hvorefter man overgår til et variabelt produkt. I tabel 7 ses de årlige omkostninger for de billigste såkaldte fastprisprodukter. TABEL 7 TOP 5 billigste fastprisprodukter med introtilbud forbrug på kwh årligt Selskab og produkt Årlige Omkostninger (kr.) Natur-Energi A/S Introduktionstilbud OK Få el til 0 kr den første måned OK Få CO2 neutral Fastpris i 6 mdr Natur-Energi A/S Elskov introduktionstilbud SYD ENERGI Salg A/S (F) Fastpris 6 mdr Kilde: DAMVAD 2014, pba. data fra elpristavlen Note: årlige omkostninger ved billigste betalingsmulighed, dvs. ikke papirregninger etc. Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F) For alle fastprisprodukter med forskellige typer af introduktionstilbud gælder det, at de har en kontraktperiode på 3-6 måneder. Når der ses på de årlige omkostninger, er det altså kun i en kortere periode, at man har haft garanti for en fast pris. Var elpriserne steget markant over perioden, kunne billedet have set helt anderledes ud. Disse produkter kan derfor næppe betegnes som fastprisprodukter, da man ganske hurtigt efter kontraktindgåelse skal se efter nyt produkt med faste priser, hvis ikke man vil over på et variabelt produkt. Man skal således være meget opmærksom på, hvor længe man har en fast pris, når man vælger blandt de bedste tilbud. For at se på udviklingen i fastprisprodukter ift. de variable produkter ses på produkter, der sikrer en fast pris i en længere periode på 12 måneder. Der er ni af disse produkter, der kan følges over perioden august 2013-august I tabel 8 ses produkterne listet efter de billigste årlige omkostninger for 14 ELPRISANALYSE HAR DU SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM

15 et forbrug på kwh, med billigste betalingsmetode. Her er Energi Fyn Handels produkt Fast pris 12 måneder frem billigst, mens SEAS-NVE Strømmens produkt GlobalEnergi Øst med FastEnergi 1 år er dyrest. Der er en forskel på godt 6 pct. (578 kr.) på det dyreste og det billigste produkt ved 12 måneder fastprisprodukt fra 15. august Hvis der ses på de første otte pladser, ligger produkterne tæt med en forskel på 133 kr. (ca. 1,5 pct.) fra nr. 1 til nr. 8. Der er også en lang række af tilvalg/fravalg på fastprisprodukter, som man som kunde skal være opmærksom på. Dette er fx om man ønsker at modtage en papirfaktura, eller om man vil betale med Betalingsservice. I forhold til de variable produkter i samme periode er forskellen på de billigste 12 måneders produkter og billigste variabel pris i 12 måneder på ca. 3,6 pct. Forskellen på de variable produkter og fastprisprodukterne afhænger naturligvis af udviklingen i elpriserne. Syv ud af de ni produkter, der kan sammenlignes, er her fra selskaber der også har forsyningspligt. TABEL 8 Fastprisprodukter med løbetid på 12 måneder og forbrug kwh/årligt Leverandør Produkt Samlede omkostninger (kr.) 1 Energi Fyn Handel A/S Fast pris 12 måneder frem TREFOR Energi A/S (F) Fastpris 1 år - Privat Sinus Energi A/S Fast Energi 1 år SEAS-NVE Strømmen (F) A/S FastEnergi Øst for Storebælt - 1 år SYD ENERGI Salg A/S (F) Fastpris 12 måneder TREFOR Energi A/S (F) Fastpris 1 år med Vindstrøm Privat DONG Energy El & Gas A/S (F) Fastpris 12 mdr. med dansk Vindstrøm uden merpris DONG Energy El & Gas A/S (F) Fastpris 12 måneder. Få tryghed med en fast pris SEAS-NVE Strømmen A/S (F) GlobalEnergi Øst med FastEnergi 1 år Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Elpristavlen.dk Note: Samlede årlige omkostninger med billigste betalingsmetode. Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F) ELPRISANALYSE HAR DU SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM 15

16 Bilag Alle produkter med variabel pris for et forbrug på kwh årligt (sep. 13 aug. 14) Leverandør Produkt Enhedspris (øre / kwh) 1 NettoPower Altid billig strøm 232,2 2 OK Få el til 0 kr. den første måned 234,0 3 Switch.dk Nem og billig el 235,4 4 OK OK uden 1 gratis måned 237,4 5 Energi Fyn Handel A/S FynskSupportEl 238,7 6 TREFOR Energi A/S (F) Spot el 239,3 7 SYD ENERGI Salg A/S (F) Spot 239,8 8 Energi Fyn Handel A/S SpotEl 240,4 9 DONG Energy El & Gas A/S (F) Spotpris Måned 240,5 10 Nordjysk Elhandel A/S StabilEl Øst 240,5 11 SK Energisalg A/S (F) Spot pris aftale 240,7 12 Sinus Energi A/S Variabel Energi 241,6 13 TREFOR Energi A/S (F) Spot el med Vindstrøm 241,8 14 Energi Fyn Handel A/S KvartalsEl 242,1 15 Jysk Energi A/S Måneds El 242,7 16 Nordjysk Elhandel A/S VindStrøm Øst 242,7 17 Sinus Energi A/S SPOTMÅNED 243,7 18 EnergiMidt Handel Flex 243,8 19 TREFOR Energi A/S (F) TREFOR Ny Energi 244,4 20 Østkraft Forsyning A/S (F) Måneds-el - Østdanmark 244,5 21 Energi Viborg Forsyning A/S (F) Markeds El 244,7 22 NRGi Elsalg A/S (F) Standard Flexibel Pris 245,4 23 TREFOR Energi A/S (F) TREFOR Vindstrøm 245,6 24 SYD ENERGI Salg A/S (F) din+min ENERGI 246,3 25 DONG Energy El & Gas A/S (F) Flexpris 246,3 26 DONG Energy El & Gas A/S (F) Flexpris med Vindstrøm 246,3 27 TREFOR Energi A/S (F) TREFOR Ny Energi med Vindstrøm 246,9 28 Jysk Energi A/S Klima El 247,0 29 SEAS-NVE Strømmen A/S (F) BasisEnergi 247,1 30 Energi Nord A/S (F) MarkedsPris 247,1 31 DONG Energy El & Gas A/S (F) Basispris Kvartal 247,2 32 Vindstød A/S Puljekøb - fra danske vindmøller 247,5 33 Gul Strøm A/S Gul Strøm - Strøm til indkøbspris 248,8 34 Jysk Energi A/S Loft El 248,9 35 NRGi Elsalg A/S (F) Klima Flexibel Pris 249,3 36 Modstrøm Danmark A/S enkel 251,5 16 ELPRISANALYSE HAR DU SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM

17 Leverandør Produkt Enhedspris (øre / kwh) 37 Sinus Energi A/S Periode Energi 253,0 38 Natur-Energi A/S Ren Energi Basis variabel 253,6 39 Natur-Energi A/S Elskov Variabel 254,3 40 Natur-Energi A/S Ren Energi Standard variabel 256,1 41 SEAS-NVE Strømmen A/S (F) GlobalEnergi 259,1 42 Natur-Energi A/S Ren Energi Plus variabel 268,9 43 Modstrøm Danmark A/S ideel 294,0 Note: Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F) Alle produkter med variabel pris for et forbrug på kwh årligt (sep. 13 aug. 14) Leverandør Produkt Enhedspris (øre / kwh) 1 NettoPower Altid billig strøm 222,4 2 OK Få el til 0 kr. den første måned 224,3 3 Switch.dk Nem og billig el 225,7 4 Energi Fyn Handel A/S FynskSupportEl 225,9 5 SYD ENERGI Salg A/S (F) Spot 226,3 6 TREFOR Energi A/S (F) Spot el 226,5 7 DONG Energy El & Gas A/S (F) Spotpris Måned 227,0 8 SK Energisalg A/S (F) Spot pris aftale 227,2 9 Energi Fyn Handel A/S SpotEl 227,6 10 OK OK uden 1 gratis måned 227,6 11 Sinus Energi A/S Variabel Energi 228,8 12 TREFOR Energi A/S (F) Spot el med Vindstrøm 229,0 13 Energi Fyn Handel A/S KvartalsEl 229,4 14 Jysk Energi A/S Måneds El 229,8 15 EnergiMidt Handel Flex 230,3 16 Gul Strøm A/S Gul Strøm - Strøm til indkøbspris 230,4 17 Nordjysk Elhandel A/S StabilEl Øst 230,7 18 Sinus Energi A/S SPOTMÅNED 230,9 19 Østkraft Forsyning A/S (F) Måneds-el - Østdanmark 231,0 20 NRGi Elsalg A/S (F) Standard Flexibel Pris 231,1 21 Energi Viborg Forsyning A/S (F) Markeds El 231,2 22 TREFOR Energi A/S (F) TREFOR Ny Energi 231,5 23 TREFOR Energi A/S (F) TREFOR Vindstrøm 232,7 24 DONG Energy El & Gas A/S (F) Flexpris 232,8 25 DONG Energy El & Gas A/S (F) Flexpris med Vindstrøm 232,8 26 SYD ENERGI Salg A/S (F) din+min ENERGI 232,9 27 Nordjysk Elhandel A/S VindStrøm Øst 232,9 ELPRISANALYSE HAR DU SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM 17

18 Leverandør Produkt Enhedspris (øre / kwh) 28 SEAS-NVE Strømmen A/S (F) BasisEnergi 233,6 29 Energi Nord A/S (F) MarkedsPris 233,6 30 DONG Energy El & Gas A/S (F) Basispris Kvartal 233,7 31 Vindstød A/S Puljekøb - fra danske vindmøller 234,0 32 TREFOR Energi A/S (F) TREFOR Ny Energi med Vindstrøm 234,0 33 Jysk Energi A/S Klima El 234,1 34 NRGi Elsalg A/S (F) Klima Flexibel Pris 235,1 35 Jysk Energi A/S Loft El 236,0 36 Modstrøm Danmark A/S enkel 238,0 37 Natur-Energi A/S Ren Energi Basis variabel 240,1 38 Sinus Energi A/S Periode Energi 240,3 39 Natur-Energi A/S Elskov Variabel 240,8 40 Natur-Energi A/S Ren Energi Standard variabel 242,6 41 SEAS-NVE Strømmen A/S (F) GlobalEnergi 245,6 42 Natur-Energi A/S Ren Energi Plus variabel 255,4 43 Modstrøm Danmark A/S ideel 255,5 Note: Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F) Alle produkter med variabel pris for et forbrug på kwh årligt (sep. 13 aug. 14) Leverandør Produkt Enhedspris (øre / kwh) 1 NettoPower Altid billig strøm 216,6 2 SYD ENERGI Salg A/S (F) Spot 218,3 3 Energi Fyn Handel A/S FynskSupportEl 218,3 4 OK Få el til 0 kr. den første måned 218,4 5 TREFOR Energi A/S (F) Spot el 218,7 6 DONG Energy El & Gas A/S (F) Spotpris Måned 218,9 7 SK Energisalg A/S (F) Spot pris aftale 219,1 8 Gul Strøm A/S Gul Strøm - Strøm til indkøbspris 219,3 9 Switch.dk Nem og billig el 219,8 10 Energi Fyn Handel A/S SpotEl 220,0 11 Sinus Energi A/S Variabel Energi 221,2 12 TREFOR Energi A/S (F) Spot el med Vindstrøm 221,2 13 Energi Fyn Handel A/S KvartalsEl 221,7 14 OK OK uden 1 gratis måned 221,8 15 Jysk Energi A/S Måneds El 222,1 16 EnergiMidt Handel Flex 222,2 17 NRGi Elsalg A/S (F) Standard Flexibel Pris 222,6 18 Østkraft Forsyning A/S (F) Måneds-el - Østdanmark 222,9 18 ELPRISANALYSE HAR DU SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM

19 Leverandør Produkt Enhedspris (øre / kwh) 19 Energi Viborg Forsyning A/S (F) Markeds El 223,1 20 Sinus Energi A/S SPOTMÅNED 223,3 21 TREFOR Energi A/S (F) TREFOR Ny Energi 223,8 22 DONG Energy El & Gas A/S (F) Flexpris 224,7 23 DONG Energy El & Gas A/S (F) Flexpris med Vindstrøm 224,7 24 SYD ENERGI Salg A/S (F) din+min ENERGI 224,8 25 Nordjysk Elhandel A/S StabilEl Øst 224,9 26 TREFOR Energi A/S (F) TREFOR Vindstrøm 225,0 27 SEAS-NVE Strømmen A/S (F) BasisEnergi 225,5 28 Energi Nord A/S (F) MarkedsPris 225,5 29 DONG Energy El & Gas A/S (F) Basispris Kvartal 225,6 30 Vindstød A/S Puljekøb - fra danske vindmøller 225,9 31 TREFOR Energi A/S (F) TREFOR Ny Energi med Vindstrøm 226,3 32 Jysk Energi A/S Klima El 226,4 33 NRGi Elsalg A/S (F) Klima Flexibel Pris 226,5 34 Nordjysk Elhandel A/S VindStrøm Øst 227,1 35 Jysk Energi A/S Loft El 228,3 36 Modstrøm Danmark A/S enkel 229,9 37 Natur-Energi A/S Ren Energi Basis variabel 232,0 38 Modstrøm Danmark A/S ideel 232,5 39 Sinus Energi A/S Periode Energi 232,6 40 Natur-Energi A/S Elskov Variabel 232,7 41 Natur-Energi A/S Ren Energi Standard variabel 234,5 42 SEAS-NVE Strømmen A/S (F) GlobalEnergi 237,5 43 Natur-Energi A/S Ren Energi Plus variabel 247,3 Note: Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F) ELPRISANALYSE HAR DU SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM 19

20 DK-1209 Copenhagen Grensen N-0159 ELPRISANALYSE HAR DU SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM Waterfront ar iadukten 23

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Marts 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere