Fra Opera til BIFLIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Opera til BIFLIS"

Transkript

1 »Opera«kommer af det latinske udtryk: at sætte i gang eller iværksætte, og er sagsbehandlernes IT system til håndtering af kontanthjælpsmodtagere. BIFLIS er et ledelsesinformationssystem, der bidrager til analyser og rapporteringer via sammenkøring af forskellige IT systemer til et samlet BIF enterprise datawarehouse indeholdende beriget sammenstillet data og præsenteret i kuber med nyttige nøgletal fordelt på dimensioner og analysevariable. præsenteret af datalog, HD(O) Joakim Dalby udvikler af BIFLIS hos Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune

2 Indhold 1. Opera data områder - sammenhænge og oplysninger 2. Opera skærmbilleder - demo 3. BIFLIS - univers - opera datawarehouse som kildedata - databaser - ekstra oplysninger - dimension - olap kube 4. Targit - demo 5. BIFLIS servere

3 Fire vigtige data områder i Opera og deres indbyrdes sammenhæng Kontaktforløb Tilbud Fravær Aktivitet En borger har et kontaktforløb som enten er igangværende eller afsluttet. Over tid har borgeren flere kontaktforløb, når borgeren skifter mellem arbejde og kontanthjælp, eller når borgeren skifter målgruppe. Til et kontaktforløb kan der være knyttet fravær, f.eks. når borgeren er syg eller er på barsel. Over tid kan et kontaktforløb have flere fravær. Til et kontaktforløb knyttes en aktivitet, og over tid har en borger mange aktiviteter. Man siger:»at borgeren er i et tilbud«, men faktisk siger Opera, at borgeren er i en aktivitet, der typisk er et aktiveringsforløb men kan også være et fravær eller en ikke-aktivering bestemt af tilbudets opsætning. Et tilbud knyttes til en eller flere aktiviteter, mens en aktivitet kun er omfattet af et tilbud. Et tilbud tilbydes til flere borgere gennem forskellige aktiviteter.

4 Fire vigtige data områder i Opera og deres væsentligste oplysninger Kontaktforløb Cprnr, Adm. enhed, Målgruppe, Primær/ Sekundær ansvarlig, Start/Slutdato, Status Tilbud Tilbuds-id, Titel, Tilbudstype og sted, Leverandørkode, Projektnummer Fravær Årsag, Start/Slutdato Aktivitet Ydelsestype, Start/Slutdato Når et tilbud knyttes til en aktivitet, er tilbudets oplysninger forbundet med aktiviteten, d.v.s. at aktiviteten arver oplysningerne fra tilbudet (og fra kontaktforløbet). Derved har alle aktiviteter en tilbudstype og et projektnummer som bruges til at karakterisere aktiviteten. En række tilbud anvender særlige projektnumre der kaldes sagsstyringsprojekter (ssp), som bl.a. står for Livstruende sygdom, Kompetencegivende uddannelse og Revalidering ansøgning samt FØP. Andre projektnumre står for Åbent tilbud eller har en stk./timepris til Dispositionsregnskab.

5 Eksempel på Aktiviteter der har arvet oplysninger Fire aktiviteter i samme kontaktforløb med hvert sit tilbud Et kontaktforløb Cprnr: xxxx Adm: JKS Målgrp: LAB 2.2 Kontanthjælp el. starthjælp Fem tilbud Id Type Lev Projnr 1234 abc DAD +I abc MAR +M efg INC +G klm CAB P mno KSS F210 Cprnr Adm Målgrp Id Type Lev Projnr Startdato Slutdato Uger xxxx JKS LAB abc DAD +I xxxx JKS LAB abc MAR +M xxxx JKS LAB klm CAB P xxxx JKS LAB mno KSS F Borgeren er i fire tilbud, hvilket udløser fire aktiviteter med hver sin Startdato og Slutdato. En række eller linie i Aktivitet svarer til et tilbud eller et aktivitetsforløb. BIFLIS markerer via et sæt forretningsregler flere rækker som ét sammenhængende forløb ved at give rækkerne samme sammenhængende-aktivitet-forløbsnummer.

6 Kontaktforløb oplysninger Borgerens Cprnr og Navn. Administrativ enhed er enten et Beskæftigelsescenter (BC), Jobcenter team (JC) eller Ydelsesservice (YS). Kaldet Organisation i BIFLIS idet hele BIF indgår. Primær ansvarlig er en sagsbehandler medarbejder. Sekundær ansvarlig er en anden sagsbehandler medarbejder. Men når adm. enh. er BC eller YS angives i stedet en Jobcenter fordelingskode, hvorved et kontaktforløb altid er knyttet til et JC team. Kaldet Jobcenter tilknytning i BIFLIS. Målgruppe og tilhørende Persongruppe. Matchkategori (1-3 arbejdsmarkedsparate, 4-5 har andre problemer udover ledigheden). Status som enten er Igangværende eller Afsluttet. Startdato og Slutdato for kontaktforløbets periode. Årsag (afbrydelsesårsag, afslutningsårsag, ophørsårsag, slutgrund). Første henvendelsesdato der går igen over flere kontaktforløb, når der er under fire uger mellem to kontaktforløb. En borger har ofte flere kontaktforløb, men Opera viser kun borgerens seneste kontaktforløb, men tilgengæld vises alle aktiviteter og fravær uanset hvilket kontaktforløb de er knyttet til. BIFLIS indeholder alle kontaktforløb og derved bevares historik over alle borgerens kontaktforløb inkl. målgrupper, fordi når en borger skifter målgruppe, så danner Opera automatisk et nyt kontaktforløb.

7 Målgruppe en karakteristik af en borger baseret på lovgivning Ingen ydelse LAB 2.1 Forsikret ledig LAB 2.10 Selvforsørgende LAB 2.2 Kontanthjælp eller starthjælp LAB 2.3 Kontanthjælp eller starthjælp LAB 2.4 Revalidend LAB 2.5 Sygedagpengemodtager LAB 2.6 Førtidspensionist LAB 2.7 Fleksjobberettiget LAB 2.8 Person med handicap LAB 2.9 Ung under 18 Person omfattet af Integrationsloven Inden for hver målgruppe vælges en persongruppe eksempelvis: Mellem 25 og 30, uden uddannelse Selvforsørgende Graviditetsbetinget sygdom Og mange flere...

8 Tilbud oplysninger Tilbuds-id - et unikt nummer for hvert tilbud. Titel - et beskrivende navn. Tilbudstype og tilhørende Tilbudssted. Leverandørkode (en tre bogstavsforkortelse, kaldet Institutionsnummer) og indeholder både eksterne leverandører og beskæftigelsescentre. Projektnummer (op til fire tegn: typisk et bogstav og to cifre og startende med + når leverandøren er ekstern, dog ikke ved frikøb som typisk starter med F. Åbent tilbud men anvendes ikke af BIFLIS. Timer pr. uge - kan overskrives på aktiviteten når borgeren ønsker færre timer. Pladser i alt - hos den eksterne leverandør eller beskæftigelsescenter. Ledige pladser - så sagsbehandleren kan se om der er plads til en borger. Udvalgte projektnumre kaldes sagsstyringsprojekter (ssp) og er anvendt i en række tilbud der karakteriseres som Ikke-aktivering inklusiv tilbudstyperne:»forløb uden indberetning til Amfora/KMD-Aktiv/AMS«og»Ordinært job«. Udvalgte projektnumre kaldes tilbudspakker og samme projektnummer er anvendt i flere tilbud, hvorved en række tilbud indgår i samme tilbudspakke. Når en borger er i en tilbudspakke, giver det kun en aktivitet, men ude hos leverandøren udløser det flere redskaber, i modsætning til i gamle dage hvor hvert redskab skulle registreres i hver sin aktivitet.

9 Tilbudstype en karakteristik af et tilbud Ansættelse med løntilskud - langtidsledige (LAB 67d) Danskuddannelse (INL 21) Fleksjob (LAB 69) Fleksjob for selvstændige (LAB 75) Forløb uden indberetning til Amfora/KMD-Aktiv/AMS Forsøgs- og udviklingsaktivitet (LAB 116) Korte vejlednings- og afklaringsforløb (LAB 32/INL 23a) Mentor (LAB 74a/ LAB 78) Opkvalificering ved afskedigelse (LAB 102) Ordinært job Ordinært uddannelsesforløb (LAB 32/INL 23a) Servicejob Særligt opkvalificerende forløb (INL 23a) Særligt tilrettelagt projekt (LAB 32/INL 23a) Særligt tilrettelagt udd. u. praktik (LAB 32/INL 23a) Virksomhedspraktik (LAB 42 og INL 23b) Voksenelev (LAB 68) Og mange flere...

10 Tilbudssted hvor foregår tilbudet Offentlig AMU-center Offentlig Anden offentlig arbejdsplads Offentlig Anden offentlig kursus-/efteruddannelsesudbyder og institution Offentlig Beskæftigelsesprojekt, offentlig Offentlig Erhvervsskole Offentlig Kommunal arbejdsplads Offentlig Regional arbejdsplads Offentlig Revalideringscenter, offentlig Offentlig Statslig arbejdsplads Offentlig Voksenudd. Center og anden regional udd. Inst. Privat Anden privat kursus-/efteruddannelsesudbyder og institution Privat Beskæftigelsesprojekt, privat Privat Daghøjskole Privat Folkehøjskole, husholdnings- og håndarbejdsskole Privat Foreninger og organisationer Privat Privat arbejdsplads Privat Produktionsskole Privat Revalideringscenter, privat Privat Sprogcenter

11 Aktivitet oplysninger Ydelsestype. Startdato og Slutdato for aktivitetens periode. Slutdato findes som en Planlagt og en Faktisk der har hver sin dato, når borgeren afbryder en aktivitet f.eks. som følge af at være kommet i ordinært arbejde. BIFLIS kalder det Afbrudt før tid = Ja, mens Nej betyder at borgeren har fuldført aktiviteten. Timer pr. uge der kan være tilrettet i forhold til tilbudet. Anvendt i BIFLIS. Planlagte og Faktiske timer for aktiviteten. BIFLIS anvender Faktiske timer, men er den ikke udfyldt anvendes i stedet Planlagte timer aktivitetens timer. Afbrydelsesårsag (afslutningsårsag, ophørsårsag, slutgrund). Mentor. Aktivitet er knyttet til et kontaktforløb, men Opera leverer ikke tilknytningen til BIFLIS, derfor knytter BIFLIS selv aktivitet og kontaktforløb sammen.

12 Ydelsestype forsørgelsesgrundlag Aktiveringsydelse Arbejdsløshedsdagpenge Fleksjob 1/2-tilskud Fleksjob 1/3-tilskud Fleksjob 2/3-tilskud Forrevalidering Godtgørelse Ingen ydelse Introduktionsydelse Introduktionsydelse med forsørgerpligt Kontanthjælp Ledighedsydelse ml. Fleksjob Ledighedsydelse vis. til Fleksjob Løntilskud 63 stk. 2 nr. 1 Løntilskud 67a Revalidering Starthjælp Sygedagpenge

13 Fravær oplysninger Startdato og Slutdato for fraværets periode. Årsag. Fravær er enten knyttet til et kontaktforløb eller til en aktivitet, men Opera leverer ikke tilknytningen til BIFLIS, derfor knytter BIFLIS kun fravær og kontaktforløb sammen. BIFLIS vurderer om de sagsstyringsprojekter, der har med fravær at gøre, skal flyttes fra Aktivitet til Fravær, så fraværsaktiviteter ikke forstyrrer i forbindelse med bestemmelsen af sammenhængende aktivitetsforløb.

14 Eksempel på en tilbudspakke og borgere i tilbudspakken Tilbudspakke: Jobpakke Projektnummer: +D91 Tilbud som har projektnummeret og derved indgår i tilbudspakken: HOF. Assisterende leder og koordinator HOF. Kontormedarbejder HOF. Kantinemedarbejder HOF. Servicemedarbejder Borgernes aktiviteter som anvender tilbudene som enkeltstående aktiviteter: Kontaktforløb Aktivitet Cprnr Startdato Slutdato Projnr Startdato Slutdato Timer PrUge D D D D

15 Opera

16 BIFLIS univers

17 Opera datawarehouse som kildedata Opera datawarehouse består af over 100 tabeller, som BIFLIS udtrækker udvalgte data fra hver nat og transformerer og beriger data ud fra forskellige forretningsregler. Læs mere om tabellerne på link: KMD datawarehouse hjemmeside under KMD Opera. (Eller og i menuen vælges: Kommune & Region, Åben datapolitik, Datawarehouse, KMD Opera)

18 BIFLIS er opdelt i tre store databaser og en række olap kuber DSA Data Staging Area indeholder data fra de IT-systemer, som er kildesystemer til BIFLIS EDW Enterprise Data Warehouse indeholder alle BIFLIS data, der er indlæst fra DSA inkl. historiske data, for når data bliver slettet i kildesystemer, forbliver data i BIFLIS DW2 Data Warehouse (anden generation til BIFLIS2) indeholder data til dimensioner, analysevariable og fact som præsenteres i olap kuber OLAP OnLine Analytical Processing for multidimensional data analysis indeholder dimensioner og analysevariable i olap kuber der udstilles gennem Targit hvori brugerne danner spændende nøgletal

19 DSA Data Staging Area Indeholder data fra de IT-systemer, som er kildesystemer til BIFLIS. Data kontrolleres for fejl f.eks. manglende Cprnr. Data gøres ensartet f.eks. Cprnr ddmmååkkkk. Data gøres entydig gennem summering af økonomiske data. Data opstilles og sammensættes så de opfylder ønsker og forretningsregler i BIFLIS.

20 EDW Enterprise Data Warehouse Indeholder alle BIFLIS data, der er indlæst fra DSA inkl. historiske data, for når data bliver slettet i kildesystemer, forbliver data i BIFLIS. Sikring af Id-nummer på alle data, bl.a. kan Opera ikke garantere at målgruppe LAB 2.2 altid har samme nummer. Id-nummeret indgår i forretningsregler for data udsøgning af bestemt målgruppe, fordi målgruppenavnet kan ændre sig i Opera. Sikring af fælles entydige definitioner på tværs af kildesystemer f.eks. Organisation. Forretningsregler der omfatter: data udsøgning (søgekriterier for data der medtages eller ikke medtages) data behandling data bearbejdning data berigelse sammenkøring af data fra forskellige IT systemer til de kommende nøgletal f.eks. Berørte borgere, ID-redskabet, tre måneders effektmål, resultatudnyttelse samt sammenhængende forløb. Budget og måltal som BIFLIS kan sammenholde med de realiseret aktuelle data.

21 Eksempler på Id-nummer og forretningsregler i EDW Id-redskabet udsøger seneste kontaktforløb med MålgruppeId 4 eller 5. Id-redskabet medtager ikke en aktivitet med TilbudTypeId 13 eller 19. Fleksjob berørte borgere er udsøgt med TilbudTypeId 11 eller 12. Dispositionsregnskabet finder en pris ud fra aktivitetens projektnummer og ved en timepris ganges med aktivitetens timer for at få det samlede beløb.

22 DW2 Data Warehouse (anden generation til BIFLIS2) Indeholder data til dimensioner, analysevariable og fact som præsenteres i olap kuber. Foretager forskellige beregninger på data f.eks. beløb i Dispostionsregnskabet, Bestand dimensionens tilgang/afgang og tilvandring/afvandring samt»vridder«opera startdato-slutdato perioder til uger og måneder, eksempelvis perioden startdato: og slutdato: giver: Uge Måned Aktivitet der strækker sig over flere uger eller måneder 8 Februar tæller med i hver uge og hver måned. 9 Marts Derved kan BIFLIS opgøre antal borgere i f.eks. uge 9 10 selvom forløbet er startet før og slutter efter uge 9. Udvælger data til olap kuber, så Targit viser en måned, når den er lukket. Eksempelvis viser Targit april måned for kontakthjælpmodtagere i medio maj måned, når alle data fra KØR og AKTIV er modtaget, indlæst og behandlet samt opstillet i BIFLIS. DW2 databasen opstiller data i to modeller, så data er klar til olap kuberne: Star schema Constellation schema

23 Star schema med én fact tabel og flere dimensionstabeller rundt om

24 Constellation schema med flere fact tabeller og fælles dimensionstabeller

25 BIFLIS berigelser af ekstra oplysninger Varighed mellem Startdato og Slutdato for Kontaktforløb, Aktivitet og Fravær: dage som er hverdage (mandag-fredag) inkl. helligdage og ekskl. weekend uger som er dage divideret med 5 fordi der kun regnes i hverdage måneder som er det ægte antal kalender måneder d.v.s. mellem og er der 0 måned, og mellem og er der 1 måned BIFLIS anvender uger som varighed i Aktiveringskuben. Afbrudt før tid: Ja når Aktivitetens Faktisk slutdato < Planlagt slutdato ellers Nej. Aktiv: Nej når Kontaktforløb slutdato er mindre end dagsdato, uanset status er afsluttet. Ja når Kontaktforløb slutdato er større end eller lig med dagsdato. Åbent tilbud når projektnummer er enten O018, P054, R086 eller Æ041. Sigende navne på administrative enheder i en hierarkisk organisationsstruktur. Jobcenter tilknytning på både Kontaktforløb, Aktivitet og Fravær uanset admenh. Beskæftigelsescenter som leverandør på en Aktivitet. Leverandørnavne - mere brugervenligt end tre bogstaver for leverandørkode. Tilbudspakker der grupperer tilbud efter projektnummer. Tilbudssteder opdelt i Offentlig og Privat sektor. Aktiveringstype der grupperer tilbud efter en række forretningsregler.

26 BIFLIS berigelser af ekstra oplysninger Borgerens fødselsdag på korrekt måde fordi Opera har borgere som er født med eksempelvis datoerne: og men det er år 1913 og Alder i forhold til dagsdato. Alder i forhold til startdato for enten Kontaktforløb, Aktivitet eller Fravær og når denne alder er over 25 år, sættes Over25 til Ja ellers Nej. Etnisk herkomst fra AMS IT-systemet. Matchkategori fra AMS IT-systemet, fordi mere omfattende end Opera. Udsat boligområde baseret på Persondata adresse på udvalgte vejnavne og husnumre.

27 Dimension en hierarkisk inddeling af data i forskellige niveauer

28 Jorden er opdelt i Verdensdele En Verdensdel er opdelt i Regioner En Region er opdelt i Lande (1. niveau) (2. niveau) (3. niveau) Dimensionen kaldes en Niveau dimension og skal være balanceret.

29 Organisation dimensionen

30 Eksempel på Dispositionsregnskabet med Organisation dimensionen

31 Eksempel på antal kontanthjælpsmodtagere mm. i Organisation dim.

32 Aktiveringstype dimensionen og forretningsregler for laveste niveau Tilbudspakker bestemmes ud fra projektnummer f.eks. Arbejdsprøvningspakke +B97 eller +C97. Særlige projekter er en samling af projektnumre f.eks. +P42 Rengøring og +P55 Cafekøkken. Partnerskabspraktik når tilbudstitel indeholder JKPA. Gamle tilbud er alle de tilbud som ikke er omfattet heraf. Virksomhedspraktik når tilbudstype er»virksomhedspraktik (LAB 42 og INL 23b)«. Løntilskud bestemmes ud fra tilbudstyper om»ansættelse med løntilskud«. BC-partnerskabspraktik når tilbudstitel indeholder BCPA. Ikke aktivering bestemmes ud fra at tilbudstype er»forløb uden indberetning til Amfora/KMD-Aktiv/AMS«eller»Ordinært job«eller projektnummer er et af de mange sagsstyringsprojekter f.eks. M069 Sygdom, N089 Barsel, S052 Kompetencegivende uddannelse og S073 FØP. - betyder at det er kontaktforløb eller fravær, som ikke er placeret ind i denne dimension.

33 Bestand dimensionen Igangværende angiver antallet af borgere, som er i en aktivitet i aktuelle måned, d.v.s. udtrykker bestanden af borgere i aktivitet. En borger hører til Tilgang, når borgeren er i aktivitet i aktuelle måned, og borgeren var ikke i aktivitet i sidste måned, d.v.s. en ny borger i bestanden. En borger hører til Afgang, når borgeren er i aktivitet i aktuelle måned, og borgeren er ikke i aktivitet i næste måned, d.v.s. en borger der forlader bestanden som følge af arbejde, fraflyttet, udrejst, blevet formuende, død. En borger hører til Tilvandring, når borgeren er i aktivitet i aktuelle måned, og borgeren var i aktivitet i sidste måned men i en anden Aktiveringstype. En borger hører til Afvandring, når borgeren er i aktivitet i aktuelle måned, og borgeren er i aktivitet i næste måned men i en anden Aktiveringstype. Tilvandring og Afvandring viser borgernes månedlig flytning mellem Aktiveringstyperne f.eks. vandring fra en tilbudspakke til en virksomhedspraktik, og er medtaget for at præcisere forskellen på tilgang af nye borgere og tilvandring af eksisterende borgere til en givet aktiveringstype. BIFLIS viser endnu ikke, hvorfra eller hvortil de enkelte borgere vandrer, svarende til at vælgere stemmer på forskellige partier ved to folketingsvalg.

34 Eksempel på Aktiveringstype og Bestand dimensioner i kombination Bestand formel: Februar Igangværende = Januar Igangværende - Januar afgang - Januar afvandring + Februar tilgang + Februar tilvandring. Jobpakke: =

35 Dimensioner er indgangen til olap kubens data, hvor brugeren kan vende og dreje de enkelte dele efter behov a la Rubiks terning

36 Handlinger på dimensioner i en olap kube slice-and-dice hvor dimensionsdata skæres til med kriterier og dimensioner placeres i forspalten og danner rækker, og som kolonner og danner en krydstabulering eller pivot opstilling drill-down til præsentation af dimensionsdata i gradvis større detaljeringsgrad roll-up ser dimensionsdata på højere aggregeringsniveau og summeret (drill-up) drill-through viser de bagvedliggende data på alle dimensioner drill-across sammenstiller analysevariable fra flere olap kuber med fælles dimensioner ranking or sorting præsenterer dimensionsdata efter en analysevariabel f.eks. kundesegmenter i faldende orden efter salget top or bottom til præsentation af f.eks. top 5 produkter eller 10 dårligste kunder salgsmæssigt indtaste cellekommentar på kombinationer af dimensionsdata og analysevariable som forklaring til et nøgletal f.eks. et beløb eller en procent og at kommentarerne straks kan ses og læses af andre indtaste værdi i analysevariabel f.eks. måltal eller budget beløb på kombinationer af dimensionsdata så værdien straks kan ses af andre og indgå i deres analyser

37 ETL Extracting Transformation Loading natlig opdatering af BIFLIS Extracting omfatter udvinding af data fra IT systemer til DSA og kræver omfattende dokumentation af data. Transformation omfatter data udsøgning, data behandling, data bearbejdning og data berigelse samt sammenkøring af data baseret på forretningsregler fra udviklingsønsker og kravspec til lagring i EDW som er kernen af BIFLIS. Loading omfatter tilrettelæggelse af data til indlæsning i olap kuber via DW2 eller for eksportering til regneark og komplekse data leverancer til andet IT-system.

38

39 Targit

40 BIFLIS servere produktionsmiljø & udvikling/test miljø SQL server indeholdt forbindelse til kilde ITsystemer til dataudtræk SQL server indeholdt DSA + EDW + DW2 og OLAP kuber Targit ANT server indeholdt gemte analyser Opera Aktiv Kør AMS P-Data Vagtplan SQL server indeholdt DSA + EDW + DW2 og OLAP kuber til udvikling og test Bruger PC indeholdt Targit klient til analysering og rapporte-ring på OLAP kuber-nes dimensioner og analysevariable

41 Spørgsmål?

42 Læs mere om LIS, datawarehouse, business intelligence, dimensioner og olap kuber på

SOL - et Statistik Og Ledelsesrapporteringssystem til TDC Mobil Analyse og Økonomi

SOL - et Statistik Og Ledelsesrapporteringssystem til TDC Mobil Analyse og Økonomi En software produktion af Firma Joakim Dalby hos TDC Mobil SOL - et Statistik Og Ledelsesrapporteringssystem til TDC Mobil Analyse og Økonomi En datawarehouse løsning med data fra mange kilder, og præsentation

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 30/09/15 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 2.1 Figur 2.2

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 08/09/14 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering.

It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering. 15aprilo 2010 It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering. Opdateret J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver konvertering af data til det fælles datagrundlag

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Sygedagpenge - månedsudvikling

Sygedagpenge - månedsudvikling Sygedagpenge - månedsudvikling I tabel 1-4 indgår data for sygedagpengemodtagere, der er registreret med et åbent kontaktforløb i sagsbehandlingssystemet Opera den sidste dag i måneden. Aktive sygedagpengeforløb

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs?

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Cecilia Lonning-Skovgaard E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 09-06-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-44

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Ny matchmodel sådan og derfor

Ny matchmodel sådan og derfor N O T A T 10. september 2009 Ny matchmodel sådan og derfor Vores sag 2009-000-8984 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets kommuner bruge et nyt redskab, en ny matchmodel, når de

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet Beskæftigelses - og Integrationsforvaltningen Kontoret for Arbejdsmarkedspolitik og Strategi NOTAT Dato: 18-05-2006 Sagsnr.: 307388 Dok.nr.: 1845819 PKM Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet 1. kvartal 2006

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 2, 4. sep. 2008 Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig, side 1 Jobindsats.dk har gjort det lettere at arbejde med tal, side 3 Nyt på

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra januar 2015 til januar 2016 2015 2016 Målgruppe / Mdr. JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

#MULTIVALUE. Personer i løntilskud de seneste 3 afsluttede måneder #MULTIVALUE. Målgruppe (LAB) Antal personer med aktivitet Procent

#MULTIVALUE. Personer i løntilskud de seneste 3 afsluttede måneder #MULTIVALUE. Målgruppe (LAB) Antal personer med aktivitet Procent #MULTIVALUE Personer i løntilskud de seneste 3 afsluttede måneder #MULTIVALUE Målgruppe (LAB) Antal personer med aktivitet Procent LAB 2. Forsikret ledig 67 57.3% LAB 2.2 Kontanthjælp 35 29.9% LAB 2.3

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013

ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013 ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013 Nøgletal og ledelsesinformation Udviklingen på arbejdsmarkedet Vordingborg Kommune Jobcenter Vordingborg 21. oktober 2013 Indhold: Tabel 1 Modtagere af forsørgelsesydelser,

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013

FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013 RELEASE NOTE FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013 1. Releasens formål Det primære formål med denne release af FASIT Jobcenter er at sætte nyudviklet funktionalitet i drift. Derudover er der

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Nøgletal. Pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1

Nøgletal. Pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1 Nøgletal Pr. 29.2.28 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 26-3-28 Sagsid.:.3.1-Ø9-6-8 Version nr.: 1 Indledning Dette materiale indeholder nøgletal inden for områderne social- og arbejdsmarked, førtidspensioner

Læs mere

N O T A T. Registrering af nytteindsats i kommunerne - Vejledning til medarbejdere

N O T A T. Registrering af nytteindsats i kommunerne - Vejledning til medarbejdere N O T A T Registrering af nytteindsats i kommunerne - Vejledning til medarbejdere Dato: J.nr. APOL/DOS Problemstilling Nytteindsats Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Et nyt redskab

Læs mere

TEMARAPPORT OM DEN KOMMUNALE NYTTEINDSATS OG TILHØRENDE TILBUD

TEMARAPPORT OM DEN KOMMUNALE NYTTEINDSATS OG TILHØRENDE TILBUD TEMARAPPORT OM DEN KOMMUNALE NYTTEINDSATS OG TILHØRENDE TILBUD Side 1 af 1 De oprettede tilbud Herunder ses de tilbud der blev oprettet som en del af KINA. I starten blev der oprettet en særlig tilrettelagt

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Hvis det er tilfældet, hvilke udfordringer drejer det sig om? Grundet sagens aktualitet, ønskes meget gerne et hurtigt svar.

Hvis det er tilfældet, hvilke udfordringer drejer det sig om? Grundet sagens aktualitet, ønskes meget gerne et hurtigt svar. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 16. november 2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-124 Kære Andreas

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Implementering og Drift Bilag 1 04-11-2011 Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere Formålet med dette notat er

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Ordbog over betegnelser og forkortelser i beskæftigelsesindsatsen

Ordbog over betegnelser og forkortelser i beskæftigelsesindsatsen Ordbog over betegnelser og forkortelser i beskæftigelsesindsatsen Her er en ordbog over de vigtigste betegnelser og forkortelser i beskæftigelsesindsatsen. Vi vil løbende opdatere ordbogen. Hvis du har

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

KMD Aktiv snitflade til Jobcenterløsninger Bilag 1: Kodelister 16-01-2014

KMD Aktiv snitflade til Jobcenterløsninger Bilag 1: Kodelister 16-01-2014 Bilag 1: Kodelister til snitfladebeskrivelse for SR79500 - KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger, og SR78685 - KMD Aktiv - Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere