Nyt om løn, november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt om løn, november 2014"

Transkript

1 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS Den danske lønudvikling har i mere end et år ligget lavere end stigningstakterne hos de vigtigste samhandelspartnere. 3 INDIVIDUELLE STIGNINGSTAKTER I 3. kvartal 214 var den hyppigste individuelle årsstigningstakt 2 pct.

2 LØNSTATISTIK NYT OM LØN 3. KVARTAL 214 SIDE 2 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Lidt øget lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. Fra 3. kvartal 213 til 3. kvartal 214 steg lønomkostningerne på DA-området med 1,7 pct., hvilket er,1 pct.-point mere end forrige kvartal. Af denne stigning bidrog fritvalgsordninger og pension med hver,2 pct.-point. Lønomkostningerne er inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger (herunder overtidsbetalinger), ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder. For arbejdere var årsstigningstakten i 3. kvartal 214 1,4 pct., hvilket er,1 pct.-point mere i forhold til forrige kvartal. Fritvalgsordninger og pension bidrog hver med,2 pct.-point af denne stigning. Blandt funktionærerne var stigningstakten i 3. kvartal 214 2, pct., hvoraf fritvalgsordninger og pension bidrog med hver,2 pct.-point. Bidraget fra personalegoder udgjorde,1 pct.-point. Lønomkostningerne inden for fremstillingsvirksomhed steg 1,9 pct. i 3. kvartal 214 og er herved uændret i forhold til forrige kvartal. Ændringer i fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen, pct.-point af denne stigning. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg lønomkostningerne fra 3. kvartal 213 til 3. kvartal 214 med 1,3 pct., hvilket er,2 pct.-point mere end forrige kvartal. Aftagende bidrag fra genebetalinger er med til at reducere årsstigningstakten, mens bidrag fra fritvalgsordninger, pension og personalegoder påvirker årsstigningstakten med,4 pct.-point. Årsstigningstakten inden for serviceprægede erhverv var 1,6 pct. i 3. kvartal 214, hvilket er,1 pct.-point mere end forrige kvartal. Fritvalgsordninger og pension bidrog med hver,2 pct.-point af denne stigning. Den samlede årlige stigning i timefortjenesten blev på 1, pct. for produktionsarbejde inden for fremstilling, hvilket er,1 pct.-point lavere end i 2. kvartal 214. Inden for serviceprægede erhverv steg timefortjenesten fra 3. kvartal 213 til 3. kvartal 214 med 1,7 pct. ved teknisk og administrativt arbejde og med 1,4 pct. ved produktionsarbejde. Øvrige medarbejderomkostninger Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger er stort set uændrede fra 3. kvartal 213 til 3. kvartal 214. De samlede medarbejderomkostninger steg således med 1,7 pct. Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. De uændrede øvrige medarbejderomkostninger dækker over modsatrettede tendenser. De lovbestemte øvrige medarbejderomkostninger stiger som følge af en stigning i AUB-bidrag, AES-bidrag og arbejdsskadeafgiften. I modsat retning trækker lavere ATPbidrag til ledige og syge, samt et fald i meromkostningerne til arbejdsskadeområdet som følge af reformen om førtidspension og fleksjob. Dertil kommer øgede aftalebestemte medarbejderomkostninger. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 214 blev virksomhedernes bidrag til Uddannelses- og samarbejdsfonden eksempelvis øget. Årsstigningstaktens sammensætning Lønudvikling for teknisk og administrativt arbejde Lønudvikling for produktionsarbejde Arbejdere Procent Funktionærer Fremstillingsvirksomhed 1, 2,3 Fritvalg,3,2 Pension,2,4 Bygge- og anlægsvirksomhed,8 2, Genetillæg -,2, Fritvalg,3,2 Personalegoder,,2 Pension,,3 Serviceprægede erhverv 1,4 1,8 Fritvalg,2,2 Pension,2,2 DA 1,4 2, Fritvalg,2, Pension,2,2 Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau *Alm. Kontor- og kundeservicearb. Service- og salgsarbejde Teknisk og administrativt arbejde i alt *Manglende tal kan ikke offentliggøres på grund af præcisionskrav Håndværkspræget arbejde Operatør-, monterings- og transportarb. Andet manuelt arbejde Produktionsarbejde i alt

3 LØNSTATISTIK NYT OM LØN 3. KVARTAL 214 SIDE 3 Udvikling i timefortjenesten /13 4/13 1/14 2/14 3/14 Produktionsarbejde 2,9 2,4 1,7 1,2 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 Fremstillingsvirksomhed 2,4 2,2 1,9 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6 1, Bygge- og anlægsvirksomhed 1,8 1,3,6 1, 1,4 1, 1,4,8,8 1, Serviceprægede erhverv 4,6 3, 2,1 1,3 1,4 1,3 1,1 1,4 1,3 1,4 Teknisk og administrativt arbejde 3, 2,6 2,2 1,8 1,9 1,8 1,7 1, 1,8 1,9 Fremstillingsvirksomhed 3,1 2,8 2,4 1,8 2,1 2,2 2,1 1,9 2, 2, Bygge- og anlægsvirksomhed 3,4 2,1 1,6 1,1 1,3 1,3 1,3 1, 1,8 1,8 Serviceprægede erhverv 2,9 2, 2,2 1,8 1,8 1,6 1, 1,3 1,6 1,7 Arbejdsfunktioner Ledelsesarbejde 2,8 3,1 2,7 2,1 2,2 2,1 1,9 1,2 1,8 1,7 Højt kvalifikationsniveau 3,4 3,1 2, 1,9 2,1 2,2 1,9 1, 1,8 1, Mellemhøjt kvalifikationsniveau 2,7 2,6 2,2 2, 2,2 2,4 2,2 2,1 2, 2,4 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde *) 2,4 2,1 1,7 1,6 1,1 1,,8 1,2 1,9 Service- og salgsarbejde 3,2 2, 2,3 1,6 1,6 1,3 1, 1,4 1,4 1,7 Håndværkspræget arbejde 2,7 2,3 1,6 1,4 2,1 1,9 2, 1,6 1, 1,4 Operatør-, monterings- og transportarbejde 3,2 2,6 1,8,9 1, 1,1 1, 1, 2, 1,9 Andet manuelt arbejde 2,8 2,3 1,8 1,2,9,8,8,,4,8 Regioner Region Hovedstaden 3,3 2,7 2, 1,6 1,7 1, 1,6 1,4 1,6 1,7 Region Sjælland,6 2,7 2,2 1,6 1,9 1,3 1,2 1,2 1,2 1,4 Region Syddanmark 2,7 1,9 1,9 1, 1,7 1,8 1, 1,4 1,6 2, Region Midtjylland 2,8 2,8 2, 1,7 1,8 1,7 1,6 1,2 1,4 1,4 Region Nordjylland 3, 2,9 2,1 1,6 2,1 2,4 2,1 1,9 2,3 2,2 Brancher S eneste år Fremstillingsvirksomhed 2,7 2,6 2,2 1, 1,6 1,7 1,7 1,6 1,9 1,9 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 2,1 1,9 1,4,9 1,2 1,3 1,1,6 1,7 1,1 Slagterier 1,9,8 1,,8,8,7,6,8 3, 1,1 Tekstil- og beklædningsindustri *) - 2,6 2,7 1,7 1,3 1,7 2,8 2,3 1,4 Træ- og papirindustri 2,6 1,3 1,,7 1,3 1,7 1,2 1,4,6 1, Grafisk industri og forlagsvirksomhed 3,2 1,9 1,2 1,8 1,8 1,2 2,1 1, 1,7 2,4 Kemisk-, gummi- og plastindustri 3, 3,4 3,1 1,7 2,3 2, 2,4 2, 3, 2,6 Kemisk industri 3, 2,4 3,1 1,4 2, 2,7 2,9 3,7 3,3 2,1 Medicinalindustri 2,9 4,8 3,9 3,6 2,3 1,3 1, 1,3 3,8 4, Sten-, ler- og glasindustri,,8 1,6,2,1 -,1,3,2,6, Jern- og metalindustri 2,3 3, 2,6 1,6 1,7 2, 1,9 1,9 2, 2,6 Maskin- og elektronikindustri 3, 3,3 2,4 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2, Transportmiddelindustri 3,9 2,3 2, 2,8,7,6,2 1,1 2,1 3, Anden fremstillingsvirksomhed 3,4 2,7 2,4 1,3 1, 2, 1,8 1,4 2, 2, Bygge- og anlægsvirksomhed 1,9 1,6,9 1, 1,6 1,4 1,6 1, 1,1 1,3 Serviceprægede erhverv 3,4 2,8 2,2 1,7 1,7 1,6 1, 1,3 1, 1,6 Bilhandel og -værksteder m.v. 1,8 2,3 1,9 1,6 2,8 2,6 2,3 1,8 1,6 2,2 Engroshandel 3,2 2,9 2,4 2, 1,7 1,6 1,7 1,7 2, 2,3 Detailhandel 3,3 2,2 2,8 1,9 1,8 1,6 1,2 1,1,7 1,3 Hotel- og restaurationsvirksomhed,7 1,6 2,6 2, 1,8 1,2 1,8 1,6,7, Transportvirksomhed 3, 2, 2,1 1,1 1,7 1,8 1, 1, 2,2 2,3 Godstransport 4,7 3, 2,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1, 1,7 2,2 Forretningsservice 4,1 3,8 1,7 2,2 1,7 1,6 1,2 1,1 1,2,9 Hele DA 3, 2, 2, 1, 1,7 1,6 1,6 1,4 1,6 1,7 Kilde: DA *) Angiver tal der ikke offentliggøres på grund af præcisionskrav.

4 LØNSTATISTIK NYT OM LØN 3. KVARTAL 214 SIDE 4 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS Den danske lønudvikling har i mere end et år ligget lavere end stigningstakterne hos flere af de vigtigste samhandelspartnere. I 1. kvartal 214 lå den årlige tyske lønstigningstakt således på 2,7 pct. inden for fremstilling dvs. 1,1 pct.- point højere end lønstigningen i samme kvartal inden for fremstilling i Danmark. I Sverige blev den årlige lønstigningstakt på 2,4 pct. i 2. kvartal 214, hvilket er, pct.-point højere end den danske lønstigningstakt i samme kvartal. I flere forudgående kvartaler har den svenske lønstigningstakt ligget højere end den danske inden for fremstilling. Inden for handel har den danske lønudvikling i de seneste tre kvartaler ligget lidt lavere end lønudviklingen i udlandet (sammenvejet). I Japan har lønudviklingen været meget lav eller negativ i flere af de seneste kvartaler inden for fremstilling. Men i 2. kvartal 214 steg de japanske lønninger med 2,7 pct. inden for fremstilling. Inden for handel steg de japanske lønninger i 2. kvartal 214 med 1,4 pct. på årsbasis. Blandt de 14 lande, som er med i DA's Internationale Lønstatistik, ligger Danmark på en femteplads mht. den årlige lønstigningstakt inden for fremstilling frem til 2. kvartal 214. Førstepladsen indtages af Polen med en årlig lønstigningstakt på 4,2 pct. inden for fremstilling. Inden for handel lå lønstigningen ligeledes højst i Polen, hvor den årlige stigning kom op på 4,2 pct. i 1. kvartal 214. Lønudvikling inden for fremstillingsvirksomhed, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,, Danmark Udlandet (vejet gennemsnit), Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, International lønstatistik Lønudvikling inden for handel, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, Danmark Udlandet (vejet gennemsnit),, Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, International lønstatistik 3 INDIVIDUELLE STIGNINGSTAKTER I 3. kvartal 214 var den hyppigste individuelle årsstigningstakt 2 pct. Individuelle stigningstakter voksne Andel af lønmodtagere, procent I 3. kvartal 214 var den hyppigste individuelle årsstigningstakt 2 pct. Spredningen i de individuelle stigningstakter ses i figuren. Halvdelen af lønmodtagerne havde ændringer i fortjenesten på mellem, og 4,6 pct. fra 3. kvartal 213 til 3. kvartal Nedre kvartil Øvre kvartil Kilde: DA Fortjeneste inkl. genetillæg, kroner pr. time

5 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF.: FAX: DI.DK HVAD ER MED I LØNSTIGNINGSTAKTEN? Vær opmærksom på, at statistikkens lønstigningstakter ikke alene er et resultat af de lønreguleringer, der er fastsat lokalt på den enkelte virksomhed. Stigningerne i de enkelte kvartaler kan også omfatte stigninger i pensionstillæggene, overtidsbetaling, betaling for skifteholdsarbejde, udgifter til løn under sygefravær og barsel samt lønkompensation for evt. nye fridage. Endelig inkluderer stigningerne også merindtjening ved produktivitetsfremmende lønsystemer. Læs detaljerede oplysninger på personale.di.dk. KOMMENDE OFFENTLIGGØRELSER: LønStatistik for 4. kvt. 214 udkommer medio februar 21 LønStatistik for 1. kvt. 21 udkommer primo juni 21 LønStatistik for 2. kvt. 21 udkommer medio august 21 LønStatistik for 3. kvt. 21 udkommer medio nov. 21 LØNNIVEAUER I DANMARK: Opdaterede lønniveauer kan fra og med de nævnte tidspunkter hentes på NetStat Løn fra di.dk/personale/loen/netstat LØNUDVIKLINGEN I DANMARK: Opdaterede tal for lønudviklingen i Danmark offentliggøres på de nævnte tidspunkter i Nyt om løn, som kan hentes på personale.di.dk. REDAKTION Jan Storm Thomsen Søren Johannessen Redaktionen slut 17. nov. 214 Grundlaget for denne statistik er en del af Danmarks nationale lønstatistik. Statistikgrundlaget er udarbejdet af Dansk Arbejdsgiverforening efter metoder og principper fastsat af DA, Danmarks statistik, Eurostat m.fl. LØNUDVIKLINGEN I UDLANDET: Opdaterede oplysninger om lønudviklingen i udlandet offentliggøres løbende på personale.di.dk

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 6.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet... side 169 6.2 Aftaler på DA/LO-området... side 175 6.3 Løn og indkomst... side 184 6.4 Arbejdsstyrke

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Den private gælds niveau og størrelsen af gældsopbygningen kan have betydning for den makroøkonomiske og finansielle stabilitet. Betydningen af gælden for den finansielle

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Mangel på arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Mangel på arbejdskraft 1.1 Sammenfatning... side 35 1.2 Arbejdskraftmangel koster dyrt... side 36 1.3 Virksomhedernes rekrutteringsformer... side 46 1.4 Rekruttering af udenlandsk

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet.

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning skal bl.a.: gennem egen forskning og udredning styrke grundlaget for det forskningsrådgivende

Læs mere

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 LØNSTATISTIK 2013 Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAUNIVEAU Arbejde, der forudsætter viden

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere