Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1"

Transkript

1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1

2 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen Sparinvest S.A., Luxembourg Ved at investere i Investpleje Pension har du andel i ca forskellige værdipapirer, fordelt på obligationer og aktier i hele verden og tilpasset din personlige investe ringsprofil. Hvorfor benytte en investeringsforening i Luxembourg? Investeringsforeningen Sparinvest S.A., Luxembourg har stor kompetence i anvendelsen af Asset Allocation, som er den model, investeringerne foretages efter. Fondene, som anvendes i Investpleje Pension, er godkendt efter den overordnede rammelovgivning i EU, det såkaldte UCITS direktiv. Derudover har fondene markedsførings tilladelse i Danmark og i en række andre lande. Investeringsforeningen Sparinvest S.A., Luxembourg anvender den anerkendte RBC Investor Services Bank, Luxembourg som lokal administrator og depotbank. Foreningen er rådgivet af Sparinvest Fondsmæglersel skab A/S, som er et 100 % ejet datterselskab af Spar invest i Danmark. Handel med investeringsbeviserne fra Investeringsforeningen Sparinvest S.A., Luxembourg foregår helt normalt som ved investering i danske inve steringsbeviser. Investeringsbeviserne er dog i euro. Sparinvest S.A. 28, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Danske Andelskassers Bank A/S tilbyder en effektiv og meget enkel metode til investering af dine pensions midler. Vi kalder den Investpleje Pension. Investpleje Pension 2

3 Fordele for dig Investpleje Pension er forbundet med mange fordele for dig som privat investor: Der er intet etableringsgebyr forbundet med Investpleje Pension. Du sikrer dig, at dine investeringer altid passer til din investeringsprofil, som tager højde for blandt andet din risikovillighed og din ønskede tidshorisont for dine investeringer. Du undgår en masse dyre værdipapirhandler på din pensionsordning, og du sparer derved kurtage. Du skal ikke handle værdipapirer, når strategien i dine investeringer ændres. Handlen foregår i investeringsforeningen, der kun har til formål at levere det bedste afkast i forhold til et fastsat risikomål. Du sparer omkostninger til Værdipapircentralen, fordi du har ét værdipapir liggende i dit pensionsdepot. Du slipper for at holde styr på udbytteprocenter og dyre geninvesteringer. Investpleje Pension udbetaler nemlig ikke udbytte men akkumulerer derimod hele afkastet, som afspejler sig i en kursændring. Du får et enestående overblik over dine investeringer. Du modtager to gange årligt en porteføljerapport, der viser udviklingen på dine investeringer Du kan følge med i afkastet på Ulemper for dig Der er også ulemper for dig: Med Investpleje Pension har du ikke selv indflydelse på dine investeringer. Dine penge bliver investeret på samme måde som mange andre pensionskunders penge. Kun på den måde kan vi tilbyde dig en prisbillig løsning og et enestående overblik over din pensionsopsparing. Dette betyder samtidigt at du må forvente, at dine nuværende investeringer i de depoter, der omfattes af Investpleje Pension, bliver solgt. Du kan ikke dele din investering op, så nogle af pengene investeres i Investpleje Pension og en anden del af pengene investeres efter et andet princip eller helt individuelt af dig selv. Det koster årligt et gebyr på 0,5 % at være med i Investpleje Pension. Ved ophør af aftale beregnes der forholdsmæssigt gebyr. Dette er dog først gældende pr For yderligere information om gebyrernes størrelse, se afsnittet Hvad koster det at være med?. Investpleje Pension 3

4 Spredning af risiko Vi ønsker at kunne stå inde for vores produkt, og derfor er det vigtigt for os at sikre, at du har en fornuftig investeringsfordeling. Du kan dog reservere et fast beløb til forsikringsdækning og betaling af pensionsafkastskat. En mulighed vi anbefaler, specielt hvis du ikke har faste, løbende indbetalinger på din pension. Det har altid været god latin at fordele sine investeringer i mange forskellige værdipapirer, men det kræver tid og interesse at følge markederne og sørge for, at den optimale fordeling bliver fastholdt. Det er svært og dyrt at fordele sine investeringer på forskellige lande, brancher og valutaer, når du kun har et mindre beløb at investere. Det problem har vi løst med Investpleje Pension, hvor spredningen er optimal fra den første dag, du investerer. Investpleje Pension er en skræddersyet løsning, som anvendes til at sikre, at dine investeringer altid passer til dine ønsker og behov. Når du deltager i Investpleje Pension, opnår du en risikospredning, der er meget bedre end den, du selv kan opnå. Samtidig er det nemt for dig at følge med i udviklingen på din pensionsordning. Hvordan investeres dine penge? Investeringerne er baseret på en investeringsteori, der på engelsk hedder»asset Allocation«eller på dansk risikospredning. Teorien blev introduceret af Harry Markowitz. Markowitz vandt i 1990 sammen med to andre berømte investeringsteoretikere, Sharpe og Miller, nobelprisen for deres landvindinger inden for den finansielle teori. Teorien går ud på, at man ved en sammensætning af mange individuelle mere eller mindre risikofyldte investeringer kan mindske risikoen. Det gør man ved at vælge investeringer, der bevæger sig så uafhængigt af hinanden som muligt. Herved opnår man det bedste forhold mellem afkast og risiko. Når du indtræder i en aftale om Investpleje Pension sørger Danske Andelskassers Bank A/S for at investere dine penge efter Asset Allocation-strategien. Dette sker ved investering i investeringsbeviser i investeringsforeningen Sparinvest S.A., Luxembourg. En individuel aftale som passer til din profil Investering er for alle, men ikke alle skal investere ens - dette er Danske Andelskassers Bank A/S investeringsfilosofi. Derfor er det også vigtigt, at man laver individuelle løsninger til individuelle behov. Med en aftale om Investpleje Pension sikrer du, at dine investeringer Offensiv 19,9% 12,6% 6,5% 20,0% 1,0% 8,5% 2,5% 3,0% Aktier Europa USA Japan Asien Obligationer Korte obligationer Lange obligationer Nye obligationsmarkeder Højrenteobligationer Virksomhedsobligationer Kontant 26,0% Investeringssammensætning pr Da investeringsfordelingen kan ændre sig over tid, bør du alene se den viste fordeling som et eksempel på, hvordan investeringerne kan være fordelt. Investpleje Pension 4

5 er tilpasset din investeringsprofil og således matcher din risikovillighed og tidshorisont. Dette sikres ved at bruge tre forskellige investeringsstrategier: Offensiv, som er et udtryk for en investering med % aktier og % obligationer i den afdeling af investeringsforeningen, der købes investeringsbeviser i. (investeringsforeningen Sparinvest S.A., Luxembourg afdeling Procedo) Moderat, som er et udtryk for en investering med % aktier og % obligationer i den afdeling af investeringsforeningen, der købes investeringsbeviser i. (investeringsforeningen Sparinvest S.A., Luxembourg afdeling Balance) Defensiv, som er et udtryk for en investering med % aktier og % obligationer i den afdeling af investeringsforeningen, der købes investeringsbeviser i. (investeringsforeningen Sparinvest S.A., Luxembourg afdeling Securus) De tre forskellige strategier baserer sig dermed på forskellige afdelinger i investeringsforeningen Sparinvest S.A. Luxembourg. Afdelingerne adskiller sig fra hinanden i størrelsen på de overordnede andele af aktier og obligationer. Jo større andelen af aktier er, desto bedre er muligheden for et højere afkast, dog til en tilsvarende højere risiko Så uanset om du ønsker høj risiko med mange aktier, en kombination med lige dele aktier og obligationer eller en overvægt af obligationer, har vi en løsning til dig. Din individuelle investeringsprofil bliver dermed afgørende for det endelige valg af strategi i Investpleje Pension. Dette betyder dog også, at vi, når du indtræder i Investpleje Pension, sælger eventuelle værdipapirer fra det omfattede pensionsdepot, som ikke er en del af den individuelle strategi. Dette omfatter dog ikke produkter i Garanti Invest A/S eller aktier i Danske Andelskassers Bank A/S. Risikotilpasning Fra dagen hvor du indgår en aftale om Investpleje Pension til dagen, hvor aftalen ophører, sørger Danske Andelskassers Bank A/S for at overvåge dine investeringer nøje. Dette indebærer også risikotilpasning, som er et udtryk for, at man tilpasser risikoen i investeringer ud fra tidshorisonten på investeringerne. Derfor kan du med en aftale om Investpleje Pension opleve, at vi nedgraduerer risikoen på dine investeringer i takt med, at tidspunktet, hvor du ønsker at disponere over dine penge, nærmer sig. Moderat 10,0% 15,0% 20,0% 5,0% 1,5% 8,5% 17,0% 3,5% 3,5% 16,0% Aktier Europa USA Japan Asien Obligationer Korte obligationer Lange obligationer Nye obligationsmarkeder Højrenteobligationer Virksomhedsobligationer Kontant Investeringssammensætning pr Da investeringsfordelingen kan ændre sig over tid, bør du alene se den viste fordeling som et eksempel på, hvordan investeringerne kan være fordelt. Investpleje Pension 5

6 I praksis betyder dette, at selv om du som udgangspunkt starter med en strategi i Investpleje Pension Offensiv eller Investpleje Pension Moderat, kan strategien ændre sig i takt med, at udløbstidspunktet for din aftale om Investpleje Pension nærmer sig. Med andre ord ønsker vi at sikre, at desto kortere tid der er, til du ønsker at disponere over dine penge, desto lavere risiko påtager du dig. Uanset hvilken strategi du befinder dig i, vil du altid have muligheden for at se afkastet på din nuværende strategi på Oprettelse af aftale Når du indgår en aftale om Investpleje Pension, skriver du under på en juridisk bindende aftale. I aftalen giver du Danske Andelskassers Bank A/S fuldmagt til at disponere på både dine pensionskonti og over dine værdipapirdepoter i tilknytning til disse konti. Du skriver også under på, at Danske Andelskassers Bank A/S må videregive dine navne- og adresseoplysninger til de selskaber, der er impliceret. Det drejer sig om RBC Investor Services Bank, Luxembourg, Sparinvest S.A, Luxembourg samt administrationsselskabet ID Sparinvest, Danmark. I aftalen skriver du endvidere under på, at eventuelle investeringer, som du har i forvejen, sælges bedst muligt, hvorefter der købes beviser i Investpleje Pension, hvilket i praksis vil sige, at der investeres i Investeringsforeningen Sparinvest. Du anfører i aftalen, hvornår du ønsker din investering til disposition. Danske Andelskassers Bank A/S holder styr på, at din risiko reduceres i takt med, at vi nærmer os dispositionsdatoen. Hvis du på et tidspunkt ændrer mening om udbetalingstidspunktet, skal du indgå en ny aftale. Ophør af aftale Du kan skriftligt opsige aftalen med 7 dages varsel. En opsigelse indebærer, at der ikke længere sker overvågning af dine investeringer, hvorfor der ikke sker automatisk risikotilpasning. Pr. 1. januar 2015 er det gældende, at der ved opsigelse beregnes forholdsmæssigt gebyr på 0,125 % i den forløbne periode dog min. kr. 50 og max kr kr. Vi betragter flytning af dine pensionskonti til et fremmed pengeinstitut som opsigelse af aftalen og behandler den som sådan. Hvad koster det at være med? For 2014 er det gældende, at det årligt koster et gebyr Defensiv 7,5% 10,5% 2,0% 8,0% 4,0% 5,0% 4,5% 2,5% 46,0% Aktier Europa USA Japan Asien Obligationer Korte obligationer Lange obligationer Nye obligationsmarkeder Højrenteobligationer Virksomhedsobligationer Kontant 10,0% Investeringssammensætning pr Da investeringsfordelingen kan ændre sig over tid, bør du alene se den viste fordeling som et eksempel på, hvordan investeringerne kan være fordelt. Investpleje Pension 6

7 på 0,5 % af depotværdien på din pensionsopsparing at være med i Investpleje Pension. Dog min. 200 kr. og max kr. om året. Beløbet skal ses i forhold til de typiske handelsomkostninger på din pensionsopsparing. Pr. 1. januar 2015 vil gebyret for en aftale i Investpleje Pension blive beregnet kvartalvis bagud i marts, juni, september og december. Gebyret vil her være 0,125 % pr. kvartal af hele værdien på pensionsopsparingen, herunder både den gældende pensionskonto og det gældende pensionsdepot, dog min. 50 kr. og max kr. pr. kvartal. Banken er berettiget til at ændre størrelsen af gebyret med 3 måneders varsel. giver dig adgang til mange værdipapirer. Risikoen bliver derfor spredt og toppen taget af udsvingene. Samtidig er det let at bevare overblikket og undgå bekymringer. Med andre ord: Dine penge er i gode hænder, og du kan bruge tiden til noget andet. Investpleje Pension Optimal risikospredning Overskuelig investeringsform Systematik og sammenhæng En løsning for livet Så enkelt er det faktisk Som du kan se, bestræber vi os på at pleje din pensionsopsparing efter de bedste principper. En enkel løsning Finanstilsynets risikomærkning af investeringsprodukter Danske Andelskassers Bank A/S har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer investeringsprodukter i grønne, gule og røde mærkningskategorier. I oversigten nedenfor kan du danne dig et overblik over inddelingen af investeringsprodukter. Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser heraf. I den grønne kategori indgår de typer af investeringsprodukter, der betragtes som relativt enkle produkter. Kategorien omfatter blandt andet obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som meget lille. Dette kunne eksempelvis være danske statsobligationer. Investeringer i den gule kategori har en større risiko for tab, end det er tilfældet i den grønne kategori. Men i lighed med den grønne kategori er der her tale om relativt enkle produkter. Den gule kategori omfatter eksempelvis investeringsforeningsbeviser. For produkter i den røde kategori gælder, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at produkterne er forbundet med en risiko for, at tabet i enkelte tilfælde kan overstige det investerede beløb. Et eksempel på en type af investeringsprodukter fra den røde kategori er garantiobligationer. Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, du er opmærksom på, at: Risikomærkningen tager udgangspunkt i muligheden for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at dette indtræffer. Muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke tages med i betragtning ved kategoriseringen. Der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering. Der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt portefølje, og den risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, som indgår i din portefølje. Risikomærkningen kan ikke erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere denne. Samlet oversigt over hvilke type investeringer vi samlet set udbyder, kan se på vores hjemmeside Investpleje Pension 7

8 Danske Andelskassers Bank A/S April Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S Investpleje Pension 8

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere