BILAG 1 TIL RAMMEAFTALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 TIL RAMMEAFTALE"

Transkript

1 BILAG 1 TIL RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...] Behovsopgørelse Bilag 1 - Behovsopgørelse VD doc

2 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 2 af 24 Indhold: 0. Generelle behov Definitioner Baggrund: Om Vejdirektoratet Generelle krav Sikkerhedsforhold generelle krav 5 1. IT-projektledelse for forretningsenheder vejman.dk Krav til ydelser Krav til Konsulenter 7 2. Systemudvikling og vedligeholdelse trafikinformationssystemer Krav til ydelser Krav til Konsulenter Rådgivning standarder i trafikinformationssystemer Krav til ydelser Krav til Konsulenter Udgår Udgår Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift vintertjeneste Krav til ydelser Krav til Konsulenter Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift belægningsoptimering Krav til ydelser Krav til Konsulenter Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift broforvaltning Krav til ydelser Krav til Konsulenter Systemdrift og overvågning trafikinformationssystemer Krav til ydelser Krav til Konsulenter Udgår Underbilag: Underbilag A: Erklæring til udvidede adgangsrettigheder Underbilag B: Vejdirektoratets informationssikkerhedspolitik

3 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 3 af Generelle behov 0.1 Definitioner Konsulent (-en, -er mv.): Person(er) som leverer de krævede og efterspurgte ydelser. Leverandør(-en): Firmaet, som stiller Konsulenten til rådighed for Kunden og som er den juridiske aftalepart i rammeaftalen. Opgaveansvarlig: Medarbejder hos Kunden med instruktionsbeføjelse overfor Leverandør og Konsulenter. Kundens opgaveansvarlige indgår opgaveaftaler med Leverandøren. Instruktionsbeføjelsen omfatter blandt andet krav om Konsulentens tilstedeværelse hos Kunden. 0.2 Baggrund: Om Vejdirektoratet Vejdirektoratet har omkring 850 medarbejdere fordelt på seks tjenestesteder over hele landet. Vi er beskæftiget med mange forskellige faglige emner inden for anlæg og drift af veje. Vejdirektoratet er et sted med mange berøringsflader både til trafikanter, borgere, den politiske verden og internationalt. For yderligere information se Vejdirektoratets hjemmeside: Vejdirektoratets IT-Infrastruktur Vejdirektoratets ca. 300 server befinder sig i alt overvejende grad in-house og er en blanding af fysiske servere og virtuelle servere på VMware Vejdirektoratets organisering af IT-drift Driften af Vejdirektoratets It-infrastruktur (servere, pc'er, printere og netværk) er outsourcet til Atos. Ansvaret omfatter: Drift og overvågning af It-infrastrukturen generelt Drift og overvågning af Windows- og Citrix-servere Backup og restore Databasedrift af MS SQL-servere Overvågning af web sites, interne og eksterne Generel service desk Det skal bemærkes, at Vejdirektoratets IT-Driftsafdeling, DriftsIT, etablerer en service desk, der også omfatter Vejdirektoratets teknisk-faglige systemer, herunder de systemer, der omfattes af denne aftale. Herudover varetages IT-driften af Oracle af Afdelingen for ForretningsIT.

4 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 4 af Generelle krav Krav 0.1 Mindstekrav: Dansktalende konsulenter Konsulenterne skal kunne kommunikere på dansk i tale og skrift Krav 0.2 Tilstedeværelse hos Vejdirektoratet Konsulenterne skal fysisk være til stede hos Vejdirektoratet efter aftale med Kundens Opgaveansvarlige. Det primære arbejdssted er Vejdirektoratets adresser i København og Fløng. Vejdirektoratets øvrige adresser kan komme på tale ved kortere varende aktiviteter, fx møder, instruktion eller undervisning. Vejdirektoratet stiller kontorarbejdsplads med nødvendigt udstyr (pc, nettilkobling mv.) til rådighed. Krav 0.3 Konsulenternes almindelige arbejdstid Konsulenternes almindelige arbejdstid fastsættes til at være alle arbejdsdage Med arbejdsdage menes mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Bemærk, at der gælder yderligere bestemmelser for delaftale 9. Krav 0.4 Tidsregistrering Konsulenten skal løbende føre timeregnskab med forbrugt effektiv konsulenttid. Denne omfatter ikke spisepauser. Transporttid er reguleret via rammeaftalens punkt 10. Krav 0.5 Fakturering Leverandøren skal ved fakturering medsende timeregnskab for involverede konsulenter som grundlag for beregningen af det fakturerede honorar. Timeregnskabet skal omfatte angivelse af tidspunkt, aktivitetsbeskrivelse og konsulentnavn.

5 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 5 af Sikkerhedsforhold generelle krav Krav 0.6 Mindstekrav: Kundens sikkerhedspolitik Det er et mindstekrav at Leverandøren skal holde sig bekendt med og følge Kundens gældende informationssikkerhedspolitik og -retningslinier. Hertil skal nævnes, at Kunden er som en statsinstitution forpligtiget til at efterleve DS484/ISO Vejdirektoratets informationssikkerhedspolitik er vedlagt som Underbilag B. Krav 0.7 Mindstekrav: Overholdelse af gældende lovgivning Leverandøren skal sikre og garantere, at leverancer ikke stiller Kunden i en situation, hvor Kunden ikke lever op til gældende lovgivning, herunder Persondataloven. Krav 0.8 Mindstekrav: Underskrift af erklæring ved udvidede adgangsrettigheder Leverandøren skal på Kundens forlangende underskrive Vejdirektoratets Erklæring for brugere med udvidede adgangsrettigheder til VD s it-systemer vedlagt som Underbilag A. Krav 0.9 Mindstekrav: Deltagelse i risikovurderinger Leverandøren er forpligtiget til at deltage i udarbejdelse af risikovurderinger af de for Kunden kritiske systemer. Et nyt kritisk system skal altid risikovurderes, og det gøres også, inden et eksisterende kritisk system ændres væsentlig. I de øvrige tilfælde skal der hvert andet år ske en ajourføring af den sidste risikovurdering. Leverandøren er forpligtiget til at efterfølge eventuelle tiltag, som afledes af risikovurderingens resultater. Krav 0.10 Mindstekrav: Beredskabsplan Leverandøren er forpligtiget til at bidrage til udarbejdelsen og vedligeholdelsen af Kundens fælles it-beredskabsplan, afprøvning af denne samt indgå i udførelsen af denne i tilfælde af en sikkerhedshændelse.

6 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 6 af 24 Krav 0.11 Leverandørens forhold Leverandøren skal dokumentere firmaets it-sikkerhedspolitik i Bilag 2. Leverandøren skal indvilge i at Kunden kan iværksætte en it-revisionsundersøgelse af sikkerhedsforhold i forbindelse med Leverandørens it-forhold. It-revisionsundersøgelsen kan evt. være ekstern. Krav 0.12 Mindstekrav: Rapportering og organisering Leverandøren skal have udpeget en ansvarlig sikkerhedskontakt. Navn skal anføres i Bilag 2. Leverandøren er forpligtiget til at rapportere om it-sikkerhedsmæssige hændelser og trusler til Kundens it-sikkerhedskoordinator. Krav 0.13 Mindstekrav: Lister med brugeradgang og -beføjelser Leverandøren skal vedligeholde lister med ansattes brugeradgange og beføjelser til Kundens it-systemer. Leverandørens ansatte skal ikke have flere beføjelser end højst nødvendigt for at kunne udføre arbejdet. Leverandøren skal hurtigst muligt ved ansattes opsigelser eller færdig opgaveløsning sørge for at fjerne adgange og beføjelser. Krav 0.14 Leverandørens eget it-miljø Leverandøren skal sikre, at anvendt eget udstyr har Sikring mod uautoriseret adgang Opdateret virusbeskyttelse og 3.parts programmer Løbende backup

7 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 7 af IT-projektledelse for forretningsenheder vejman.dk Baggrund: Vejman.dk er et generelt webbaseret vejforvaltningssystem, til brug for både statsveje og kommuneveje. Vejman.dk består af grundlæggende vejinformationsdatabase samt et antal omkringliggende applikationer, der tilsammen udgør vejforvaltningssystemet. Databasen er baseret på Oracle 11 G og udviklingsplatformen er baseret på J2EE, javascript og AJAX og PL/SQL. Endvidere anvendes ADF, MVC, STRUTS i udviklingen. 1.1 Krav til ydelser Krav 1.1 Krav til ydelser Konsulenten skal efter behov varetage og bistå Vejdirektoratets forretningsenheder med IT-projektledelse inden for det ovenfor nævnte anvendelsesprogrammel og de ovenfor nævnte teknologier. Konsulenten skal: Bistå projektledelsen i Vejdirektoratet med referater, rapporter, oplæg, analyser, kontakt med samarbejdspartnere, møder, målformulering, udarbejdelse af milepælsplaner, interessenthåndtering m.v. Følge og holde sig ajour den relevante IT-teknologiske udvikling med henblik på dialog med systemudviklere og brugere. Foretage overordnet planlægning, projektledelse og teknisk koordinering af vejman.dk udviklingsaktiviteter. Dette omfatter fx design, kravspecifikation og projektledelse af tilpasninger, udvidelser og udvikling af funktionalitet i vejman.dk. Foretage overordnet planlægning, projektledelse og teknisk koordinering af vejman.dk implementerings- og driftsaktiviteter. Dette omfatter fx analyse, styring og håndtering af risici ved idriftsættelser. Deltage i arbejdsgrupper omkring vejman.dk-relaterede emner. Forestå diverse analyse- og udredningsopgaver, fx vedrørende evaluering af tjenester, strategi for tjenester, udvikling af nye tjenester eller revision af handlingsplan for området. Budgettering og løbende økonomistyring 1.2 Krav til Konsulenter Krav 1.2 Teknisk viden og indsigt Konsulenten skal besidde viden og indsigt i de ovennævnte teknologier og overblik over deres anvendelse.

8 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 8 af 24 Leverandøren dokumenterer I Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter. Krav 1.3 IT-projektledelse tekniske faglige systemer Konsulenten skal have omfattende erfaring i IT-projektledelse i tekniske faglige systemer inden for transportområdet. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter. Krav 1.4 Vejsektorens forhold og Vejdirektoratets virkefelter Konsulenten skal have omfattende indsigt i vejsektorens forhold. Ligeledes kræves: Grundigt og dybt kendskab til teknik, opbygning og filosofi bag vejforvaltningssystemer. Grundig og dyb indsigt i vej- og trafikdata og i vejreferencesystemer, der anvendes på det overordnede vejnet (kilometrering eller stationering). Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter.

9 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 9 af Systemudvikling og vedligeholdelse trafikinformationssystemer Systemer: TrafikInformationscenterets (T.I.C) IT-systemportefølje består af Trafikman og Reporterman. Disse udgør TrafikinformationsCenterets centrale systemer til håndtering og formidling af trafikinformation. Trafikman er baseret på et standard rammesystem fra GEWI, mens Reporterman er baseret på egen udvikling. Endvidere indgår en række mindre systemer i systemporteføljen til telefonhåndtering, vidensdeling mv. Teknologi: Samlet udgøres den tekniske platform af en række web-baserede værktøjer. De øvrige systemer anvender blandt andet Java, Borland Delphi og databasesystemer, herunder Oracle RDBMS og MS-SQLserver. Det skal bemærkes, at Vejdirektoratet har aktiviteter i gang med at anskaffe et nyt standard rammesystem Trafikman2. Dette vil være baseret på standardteknologi og vil omfatte de samme funktioner samt et antal nye funktioner, der forventes også at erstatte Reporterman. 2.1 Krav til ydelser Krav 2.1 Alle faser i systemudvikling af Trafikman, Reporterman og tilknyttede systemer Ydelsen omfatter varetagelse af alle faser i systemudviklingen fra idé over analyse, specifikation, design, udvikling, dokumentation, samt teknisk projektledelse i forbindelse hermed. Dette omfatter Trafikman, Reporterman og de ovenfor nævnte mindre systemer. Krav 2.2 Mindstekrav: Dokumentation Konsulenten skal løbende ajourføre bruger- og systemdokumentationen for de systemer, som der arbejdes med. En udviklingsopgave betragtes ikke som færdiggjort, før at brugerog systemdokumentation er udarbejdet og godkendt af Kunden. Dokumentationen skal være gjort tilgængelig for Kunden i digital form. Brugerdokumentations indhold aftales specifikt for hver opgave. Krav 2.3 Vedligeholdelse og support Ydelsen omfatter: Vedligeholdelse med henblik på videreudvikling. Bistand ved fejlfinding, varetagelse af fejlrettelse.

10 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 10 af 24 Second level funktion for hotlinefunktionen for TrafikInformationsCenterets brugere Udarbejdelse af undervisningsmateriale og deltagelse i afholdelse af kurser, såvel hos Vejdirektoratet som hos Vejdirektoratets kunder. 2.2 Krav til Konsulenter Krav 2.4 Viden og indsigt i teknologi Konsulenten skal besidde dyb viden og indsigt i den anvendte systemteknologi med henblik på at kunne varetage de anførte tekniske udviklings- og vedligeholdesesmæssige ydelser. Den ovennævnte forventede anskaffelse af Trafikman2 vurderes ikke at medføre væsentlige ændringer i krav til Konsulentens kompetencer. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter.

11 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 11 af Rådgivning standarder i trafikinformationssystemer Baggrund: TrafikinformationsCentret har behov for rådgivning om anvendelses-, udviklings-, koordinerings- og standardiseringsmæssige aspekter i forbindelse med sine ITsystemer. Dette omfatter tillige rådgivning om anvendelsen af standarder og modeller for systemarkitektur i disse systemer og deltagelse i nationalt og internationalt samarbejde herom. 3.1 Krav til ydelser Krav 3.1 Krav til ydelser Konsulenten skal efter behov varetage og bistå Vejdirektoratets forretningsenheder med rådgivning inden for trafikinformationssystemers anvendelse. Konsulenten skal: Bistå projektledelsen i Vejdirektoratet med referater, rapporter, oplæg, analyser, kontakt med samarbejdspartnere, møder, målformulering, interessenthåndtering m.v. Følge og holde sig ajour med den relevante IT-teknologiske udvikling med henblik på formidling af og rådgivning om muligheder i forbindelse med TrafikinformationsCentrets systemer, herunder anvendelse og vedligehold af sproguafhængige tjenester, fx TMC og TPEG samt tilknyttede kodetabeller. Foretage overordnet planlægning, og teknisk koordinering af udviklingsaktiviteter. Dette omfatter fx design, kravspecifikation af tilpasninger, udvidelser og udvikling af funktionalitet i trafikinformationsafdelingens systemer. Foretage overordnet planlægning og teknisk koordinering af trafikinformationsafdelingens systemer implementerings- og driftsaktiviteter. Dette omfatter fx analyse, styring og håndtering risici ved idriftsættelser. Deltage i nationale og internationale arbejdsgrupper omkring trafikinformationsemner, blandt andet: EC (ITS Direktivet og ITS Specifikationer), TISA (TMC & TPEG standarder mv. i ITS Direktivet) og VIKING (ITS Infrastruktur) Forestå diverse analyse- og udredningsopgaver, fx vedrørende evaluering af tjenester, strategi for tjenester, udvikling af nye tjenester eller revision af handlingsplan for området. Krav 3.2 Rådgivning og idéudvikling Ydelsen omfatter Deltagelse i arbejdsgrupper omkring trafikinformation, Trafikman og de tilknyttede systemer Generel rådgivning omkring drift og udvikling af trafikinformationssystemer

12 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 12 af 24 Bistand til vedligehold og ajourføring af trafikteknisk grundlag for systemernes indstillinger, algoritmer m.m., herunder opfølgende evalueringsmæssige tiltag. Rådgivning i trafikal drift, omfattende bistand til vedligehold og udvikling af grundlaget for den operationelle anvendelse af systemerne. I dette indgår kontakt med brugere, udarbejdelse af instrukser og undervisningsmateriale, afholdelse af undervisning. m.m. 3.2 Krav til Konsulenter Krav 3.3 Viden og indsigt Konsulenten skal besidde dyb viden om trafikinformationssystemer og deres anvendelse, online/realtidshåndtering af trafiksituation, viden om standarder og modeller inden for systemarkitektur inden for området etc.

13 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 13 af Udgår

14 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 14 af Udgår

15 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 15 af Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift vintertjeneste Systemer: Vinterman er et generelt system til styring og administration af opgaver med relation til saltning og snerydning. Vinterman anvendes af Vejdirektoratet samt godt halvdelen af kommunerne. Systemet er desuden oversat til 9 sprog og kører i mange lande. Teknologi: Vinterman er udviklet i Borland Delphi og anvender Firebird som database. Vinterman har desuden snitflader til vejman.dk mht. data til optegning af ruter på kort. 6.1 Krav til ydelser Krav 6.1 Alle faser i systemudvikling af Vinterman og tilknyttede systemer Ydelsen omfatter varetagelse af alle faser i systemudviklingen fra idé over analyse, specifikation, design, udvikling, dokumentation, samt teknisk projektledelse i forbindelse hermed. Dette omfatter Vinterman og øvelsessystemet til glatførevarsling. Krav 6.2 Rådgivning og idéudvikling Ydelsen omfatter Deltagelse i arbejdsgrupper omkring Vinterman og øvelsessystemet til glatførevarsling. Deltagelse omkring udvikling af GPS-styret saltspredning Generel rådgivning omkring forhold relateret til vintertjeneste overfor såvel Vejdirektoratet samt Vejdirektoratets kunder Krav 6.3 Mindstekrav: Dokumentation Konsulenten skal løbende ajourføre bruger- og systemdokumentationen for de systemer, som der arbejdes med. En udviklingsopgave betragtes ikke som færdiggjort, før at brugerog systemdokumentation er udarbejdet og godkendt af Kunden. Dokumentationen skal være gjort tilgængelig for Kunden i digital form. Brugerdokumentations indhold aftales specifikt for hver opgave.

16 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 16 af 24 Krav 6.4 Drifts- og supportydelser Ydelsen omfatter: Systemdrift og -overvågning af Vejdirektoratets udgave af Vinterman og øvelsessystemet til glatførevarsling Vedligeholdelse: Fejlfinding og -rettelse Varetagelse af hotlinefunktion for alle brugere af Vinterman Udarbejdelse af undervisningsmateriale og deltagelse i afholdelse af kurser, såvel hos Vejdirektoratet som hos Vejdirektoratets kunder. 6.2 Krav til Konsulenter Krav 6.5 Viden og indsigt i teknologi Konsulenten skal besidde dyb viden og indsigt i den anvendte systemteknologi med henblik på at kunne varetage de anførte tekniske og udviklings- og vedligeholdesesmæssige ydelser. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter. Krav 6.6 Viden og indsigt i vintertjeneste Konsulenten skal besidde viden og indsigt i vintertjeneste med henblik på at kunne varetage de anførte rådgivningsydelser. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter.

17 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 17 af Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift belægningsoptimering Systemer: Vejman.dk/Belægningsoptimering (BelOps) er et Pavement Mangagement System (PMS), der optimerer anvendelsen af midler til reparationer, ny slidlag og forstærkninger. Systemet anvendes af Vejdirektoratet og et antal kommuner. Stribeman er et system til registrering af kørebaneafmærkninger og refleksionsmålinger. Systemet er udviklet i Borland Delphi og anvender Firebird som database. Systemet har desuden forbindelse til /vejman.dk. Teknologi: BelOps og Stribeman er udviklet i Borland Delphi og anvender vejman.dkdatabasen til mange formål. BelOps database har sit eget binære filformat, mens Stribeman anvender Firebird som database og har snitflader til vejman.dk. 7.1 Krav til ydelser Krav 7.1 Alle faser i systemudvikling af BelOps og Stribeman Ydelsen omfatter varetagelse af alle faser i systemudviklingen i forbindelse med BelOps fra idé over analyse, specifikation, design, udvikling, dokumentation, samt teknisk projektledelse i forbindelse hermed. Ydelsen omfatter tillige Stribeman, dog i mindre grad. Heri indgår tillige videreudvikling af BelOps modeller for forskellige vejtekniske tilstandsparametres udvikling over tiden samt BelOps optimeringsalgoritme. Krav 7.2 Rådgivning og idéudvikling Ydelsen omfatter: Deltagelse i arbejdsgrupper omkring BelOps Generel rådgivning omkring vedligehold af belægninger Bistå med udarbejdelse af prognoser og opgørelser over vejnettets tidligere, nuværende og forventede tilstand som funktion af forskellige budgetscenarier Krav 7.3 Mindstekrav: Dokumentation Konsulenten skal løbende ajourføre bruger- og systemdokumentationen for de systemer, som der arbejdes med. En udviklingsopgave betragtes ikke som færdiggjort, før at brugerog systemdokumentation er udarbejdet og godkendt af Kunden. Dokumentationen skal være gjort tilgængelig for Kunden i digital form.

18 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 18 af 24 Brugerdokumentations indhold aftales specifikt for hver opgave. Krav 7.4 Drifts- og supportydelser Ydelsen omfatter: Systemdrift og -overvågning af BelOps Vedligeholdelse: Fejlfinding og -rettelse Varetagelse af second level support for Vejdirektoratets brugere af BelOps Udarbejdelse af undervisningsmateriale og deltagelse i afholdelse af kurser, såvel hos Vejdirektoratet som hos Vejdirektoratets kunder. Løbende kvalitetssikring af data i BelOps og i Stribeman 7.2 Krav til Konsulenter Krav 7.5 Viden og indsigt i teknologi Konsulenten skal besidde dyb viden og indsigt i den anvendte systemteknologi med henblik på at kunne varetage de anførte tekniske udviklings- og vedligeholdesesmæssige ydelser. Endvidere skal Konsulenten have kendskab til den tekniske opbygning af vejman.dk med henblik på snitflader hertil, jf. ovenstående. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter. Krav 7.6 Viden og indsigt i vejbelægningsforhold Konsulenten skal besidde viden og indsigt i vejbelægningsområdet med henblik på at kunne varetage de anførte rådgivningsydelser. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter.

19 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 19 af Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift broforvaltning Systemer: Danbro er et system til registrering, eftersyn, vedligeholde, mv. af statslige og kommunale bygværker (broer, tunneller, støttemure, skilteportaler og støjskærme). DanbroWeb er en udgave til fremvisning på web. Teknologi: Danbro er et windowsprogram, udviklet i Delphi og Firebird databasesystem, Endvidere anvendes.net, XML og præsentation på kort. Der udveksles endvidere data med vejman.dk. DanbroWeb gør brug af Delphi-udviklingsmiljøet Intraweb. 8.1 Krav til ydelser Krav 8.1 Alle faser i systemudvikling af Danbro og DanbroWeb Ydelsen omfatter varetagelse af alle faser i systemudviklingen i forbindelse med Danbro og DanbroWeb fra idé over analyse, specifikation, design, udvikling, dokumentation, samt teknisk projektledelse i forbindelse hermed. Her vil også kunne indgå systemudvikling med henblik på fremvisning på mobilenheder (fx tablets, smart phones) Krav 8.2 Mindstekrav: Dokumentation Konsulenten skal løbende ajourføre bruger- og systemdokumentationen for de systemer, som der arbejdes med. En udviklingsopgave betragtes ikke som færdiggjort, før at brugerog systemdokumentation er udarbejdet og godkendt af Kunden. Dokumentationen skal være gjort tilgængelig for Kunden i digital form. Brugerdokumentations indhold aftales specifikt for hver opgave. Krav 8.3 Drifts- og supportydelser Ydelsen omfatter: Systemdrift og -overvågning af Danbro og DanbroWeb Vedligeholdelse: Fejlfinding og -rettelse Varetagelse af support for brugerne af Danbro og DanbroWeb

20 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 20 af Krav til Konsulenter Krav 8.4 Viden og indsigt i teknologi Konsulenten skal besidde dyb viden og indsigt i den anvendte systemteknologi med henblik på at kunne varetage de anførte tekniske og vedligeholdelsesmæssige ydelser, herunder også mobilteknologi. Endvidere skal Konsulenten have kendskab til den tekniske opbygning af vejman.dk med henblik på snitflader hertil.. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter.

21 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 21 af Systemdrift og overvågning trafikinformationssystemer Systemer: TrafikInformationscenterets (T.I.C) IT-systemportefølje består af Trafikman og Reporterman. Disse udgør TrafikinformationsCenterets centrale systemer til håndtering og formidling af trafikinformation. Trafikman er baseret på et standard rammesystem fra GEWI, mens Reporterman er baseret på egen udvikling. Endvidere indgår en række mindre systemer i systemporteføljen til telefonhåndtering, vidensdeling, sagsbehandling mv. Teknologi: Samlet udgøres den tekniske platform af en række web-baserede værktøjer. De øvrige systemer anvender blandt andet Java, Borland Delphi og databasesystemer, herunder Oracle RDBMS og MS-SQLserver. Det skal bemærkes, at Vejdirektoratet har aktiviteter i gang med at anskaffe et nyt standard rammesystem Trafikman2. Dette vil være baseret på standardteknologi og vil omfatte de samme funktioner samt et antal nye funktioner, der forventes også at erstatte Reporterman. Hertil kommer en række mindre delsystemer, blandt andet: Kamerasystem (baseret på blandt andet MS SQL Server leveret af Milestone Systems A/S) 112-system (Windows, ASP.net, ASP, Oracle) TekstTV til opsætning af teksttv-sider (Windows, C+) I det tekniske miljø indgår endvidere Monitorer, inkl. TV Netværk og datakommunikation alle gængse, herunder radiobaserede, kommunikationsformer Snitflader til Vejdirektoratets øvrige systemer, bl.a. vejman.dk. Øvrig information: Der indgår i delaftalen en 24/7 tilkaldeordning. Omfang og frekvens af tilkald uden for Konsulenternes almindelige arbejdstid varierer erfaringsmæssigt fra 12 til 20 gange om måneden, hvor halvdelen af problemerne tager under 30 min at løse, og typisk kan håndteres over nettet uden fysisk tilstedeværelse på Vejdirektoratets adresse. 9.1 Krav til ydelser Krav 9.1 Systemdrift Ydelsen omfatter: Overvågning af afviklingen af de ovennævnte softwaresystemer, herunder genstart af moduler og servere Systemadministration Vedligeholdelse: Fejlfinding og retning

22 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 22 af 24 Loginspektion Konfigurationsstyring, udarbejdelse og vedligeholdelse af teknisk dokumentation Opgraderingsplanlægning og bistand Løbende kontakt til softwareleverandører og til ansvarlig for drift af infrastruktur (p.t. Atos), inklusive opfølgning. Krav 9.2 Netværksdrift Ydelsen omfatter: Overvågning af netværkstrafik Opgraderingsplanlægning og bistand Vurdering af netværksdesign Konfigurationsstyring, udarbejdelse og vedligeholdelse af teknisk dokumentation Fejlsøgning Løbende kontakt til leverandører af netværk og datakommunikation og til ansvarlig for drift af infrastruktur (p.t. Atos), inklusive opfølgning. Krav 9.3 Support Ydelsen omfatter Varetagelse af hotlinefunktion for alle brugere de ovennævnte softwaresystemer Varetagelse af teknisk support og brugersupport på udvalgte komponenter: Skærme, telefoni, klimaanlæg, tv Dialog og support med Vejdirektoratets samarbejdspartnere (fx politi og Danmarks Radio) omkring tekniske forhold

23 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 23 af 24 Krav 9.4 Hardware til TrafikInformationsCenteret Ydelsen omfatter indkøb og installation af hardware til TrafikInformationsCenteret. Krav 9.5 Tilkaldeordning 24/7 Ved driftsproblemer, som Kundens Opgaveansvarlige vurderer som kritiske, skal Leverandøren overholde en reaktionstid, hvor løsning på problemet påbegyndes inden for 30 minutter. Dette er en forpligtelse, der gælder 24/7, dvs. alle årets dage, døgnet rundt. Opkald eller tilkald foretages af Kundens Opgaveansvarlige eller eventuel anden kanal, som aftales nærmere. Med opkald menes, at ingen Konsulent i forvejen er aftalt at arbejde med en opgave for Vejdirektoratet. Med tilkald menes, at ingen Konsulent i forvejen er aftalt at være til stede på Vejdirektoratets adresse. Regulering for opkald, tilkald og arbejdstid ud over Konsulenternes almindelige arbejdstid er anført i Bilag Krav til Konsulenter Krav 9.6 Viden og indsigt i teknologi Konsulenten skal besidde dyb viden og indsigt i den anvendte system-, netværks og komponentteknologi med henblik på at kunne varetage de anførte driftsmæssige ydelser. Endvidere skal Konsulenten have kendskab til den tekniske opbygning af vejman.dk med henblik på snitflader hertil, jf. ovenstående. Leverandøren dokumenterer i Bilag 2 de tilbudte Konsulenters viden og indsigt relateret til ovenstående i form af relevante beskrivelser, herunder CV er for de tilbudte Konsulenter.

24 Rammeaftale om løbende levering af IT-tjenesteydelser Side 24 af Udgår

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BILAG 3 TIL RAMMEAFTALE

BILAG 3 TIL RAMMEAFTALE BILAG 3 TIL RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Okt 2014 Raza Muhammed raz@vd.dk 7244 3333 DYNAMISK DATABASE OPGAVEN Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 Vejdirektoratet UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Bilag 2 Opgavebeskrivelse REV 1-14. september 2012 Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 1. GENERELT...1 1.1 Orientering

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for 1. Formål informationssikkerhedspolitik beskriver vigtigheden af arbejdet med informationssikkerhed i og fastlægger

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

De adspurgte kommuner. Aalborg Esbjerg Frederiksberg. Glostrup Herning Middelfart Odense Syddjurs

De adspurgte kommuner. Aalborg Esbjerg Frederiksberg. Glostrup Herning Middelfart Odense Syddjurs Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. Hvor skal vi hen med vejman.dk? 13. oktober 2011 Spørgeskema Hvilke opgaver bør vejman.dk understøtte? Sammenhæng til kommunens egne systemer Hvilke og hvordan?

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA vejman.dk: STATUS OG PLANER 7. oktober 2010 - Eric thor Straten INDLEDNING Status og planer for omlægning til vejman.dk Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale - tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation

UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale - tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale - tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation EU-udbud 2013/S 051-083818 ( It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling,

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Vejdirektoratet Vejcenter Midt- og Vestjylland

Vejdirektoratet Vejcenter Midt- og Vestjylland Vejdirektoratet Midt- og Vestjylland chef Johan Sondrup Poulsen Kommunalreformen, Veje Eksisterende statsveje - 2006 Statsveje jf. reformen - 2007 De nye hovedlandeveje Med kommunalreformen har VD fået

Læs mere

Ny version af vejman.dk

Ny version af vejman.dk Ny version af vejman.dk Pr. 19. september 2012 er vejman.dk 1.9 servicepakke 3 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. Indhold Ny version af vejman.dk... 1 Ændringer og nyt i den nye

Læs mere

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer.

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer. 1/9 Firmapræsentation... 3 Martin Larsen... 3 Kontaktoplysninger... 3 Arbejdsform... 4 Hvad udfører vi?... 4 Forudsætninger... 4 Hvorfor gør vi det?... 4 Hvordan gør vi det?... 4 Hvad koster det?... 4

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Fremtiden for Asset Management Systemer og vejman.dk. vejman.dk årsmøde 12. oktober 2017 Eric thor Straten

Fremtiden for Asset Management Systemer og vejman.dk. vejman.dk årsmøde 12. oktober 2017 Eric thor Straten Fremtiden for Asset Management Systemer og vejman.dk vejman.dk årsmøde 12. oktober 2017 Eric thor Straten Fremtiden for Asset Management Systemer og vejman.dk Indledning Anskaffelse af nyt AM - System

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

Domæne, Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold, bruger MS Windows 95/98/ME Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold MS WSUS server

Domæne, Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold, bruger MS Windows 95/98/ME Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold MS WSUS server MS Windows server 2012 AD, DNS, DHCP, GPO MS Windows server 2008 R2 AD, DNS, DHCP, GPO, FTP, Printserver, Filserver MS Windows server 2003 AD, DNS, DHCP, GPO, FTP, Printserver, Filserver, administrator

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 0 Definitioner Indhold 1. Definitioner... 3 Bilag 0: Definitioner Side 1 af 9 Vejledning til Leverandøren: Leverandøren må ikke tilføje eller ændre noget i bilaget. Bilag 0: Definitioner Side 2 af

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK

Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK Profil Erfaren udvikler med teknisk indsigt. Arbejder pt. meget med udvikling

Læs mere

vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen

vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen Agenda Fælles overblik fælles trafikinformation Hvad er OOV? Hvad er

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Der er udbudt følgende delaftaler: Delaftale 1: Digital forretningsstrategi Delaftale 2: It-strategi og governance Delaftale 3: It-konsulenter

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Operatørrollen hvor langt er vi i dag?

Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Hvordan fungerer samarbejdet mellem myndighederne og trafikanterne i dag og hvordan ser fremtiden ud i forhold til trafikstyring og trafikinformationsservices. Erfaringerne

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Pulje 8, 14. august 2014. Domstolsstyrelsen 1 Bilag 12, Mindstekrav 20 I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Version 1.5, 06.09.2011) skriver Domstolsstyrelsen i afsnit 5.1 Miljøer, at I kopierer

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation

Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation Koncern IT Driftsafdelingen Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation April 2011 Driftsafdelingen Koncern IT VELKOMMEN Du sidder her med den første udgave af HÅNDBOG FOR GOD SAGSHÅNDTERING OG KOMMUNIKATION.

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation Kravspecifikation OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTEMERNE Offentligt udbud 1 Indhold 1. INTRODUKTION TIL LEVERANDØREN...

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 5 Servicemål 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed

Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed Indhold Region Hovedstadens ramme for Informationssikkerhed... 3 1 Formål... 3 2 Gyldighedsområde/omfang... 4 3 Målsætninger... 4 4 Informationssikkerhedsniveau...

Læs mere

Leverandørens løsningsbeskrivelse

Leverandørens løsningsbeskrivelse Leverandørens løsningsbeskrivelse Uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere Bilag 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

vejman.dk Implementering af Tilladelser 21. november 2012 Udgave 1.3

vejman.dk Implementering af Tilladelser 21. november 2012 Udgave 1.3 vejman.dk Implementering af Tilladelser 21. november 2012 Udgave 1.3 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 HVORNÅR KAN IMPLEMENTERINGSPROCESSEN STARTE... 3 3 IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 3 3.1 IMPLEMENTERINGSPROCESSEN

Læs mere

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Denne politik er godkendt af kommunalbestyrelsen januar 2016. Og træder i kraft januar 2016. Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på,

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Procedure for tilsyn af databehandleraftale

Procedure for tilsyn af databehandleraftale IT Projekt og Udviklingsafdeling Dato:7.2.2017 Procedure for tilsyn af databehandleraftale Reference til Retningslinjer for Informationssikkerhed: Afsnit 14.5 (Databehandleraftaler). Ved ibrugtagning af

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Læs mere

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK Indholdsfortegnelse 1. Indledning....3 2. Formål...3 3. Sikkerhedspolitik...3 4. Dækningsormåde...4 5. Sikkerhedsniveau....4 6. Organisation og ansvar...4 7. Opfølgning...5

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau Curriculum Vitae Personoplysninger Navn: Søren Hvidkjær Andersen Adresse: Solbærmarken 5 By: 8641 Sorring Mobil: +45 24 82 98 87 E-mail: soren@hvidand.dk Født: 16. Juli 1971 Civilstand: Introduktion Gift

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud 1. Vejlednings- og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap. 10 for forsikrede ledige med virksomhedspraktikformidling i.h.t. Lov

Læs mere

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner.

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner. Juni 2011 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Formål 4 3. Omfang 5 4. It-sikkerhedsniveau 5 5. It-sikkerhedsbevidsthed 6 6. Overtrædelse af it-sikkerhedspolitikken 6 7. Udarbejdelse og ikrafttrædelse 6 2 1 Indledning

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

SKI s vejviser til it- og teleaftaler

SKI s vejviser til it- og teleaftaler SKI s vejviser til it- og teleaftaler Juni 2010 SKI tilbyder offentlige enheder en flersporet motorvej af rammeaftaler inden for it og telekommunikation. Brug vejviseren til at speede processen op og hurtigt

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014 Aarhus Kommune IT-sikkerhedspolitik Politik 25-04-2014 Indholdsfortegnelse Politik 1 Indledning 1 Formål 1 Politikkens omfang 2 Ledelsesansvar 2 IT-sikkerhedsorganisationen 2 IT-sikkerhedsniveau 3 IT-sikkerhedshåndbogen

Læs mere

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 1. Indledning Dette notat beskriver indhold

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

NemTid. Produktbeskrivelse

NemTid. Produktbeskrivelse NemTid Produktbeskrivelse Overordnet: NemTid er et værktøj til styring af tid og tidsforbrug. Udover registrering af komme/gå tider kan NemTid holde styr på følgende: Arbejdstider, herunder ugeprofiler.

Læs mere

Leverandørens løsningsbeskrivelse

Leverandørens løsningsbeskrivelse Leverandørens løsningsbeskrivelse Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning...

Læs mere

Vintertjeneste. Oktober 2015

Vintertjeneste. Oktober 2015 Vintertjeneste Oktober 2015 Vintertjeneste Vejdirektoratet benytter en lang række værktøjer til at optimere vintertjenesten på Statens vejnet. Disse værktøjer administreres og/eller udvikles internt i

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.1. Beskrivelse af D&V-organisation

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.1. Beskrivelse af D&V-organisation Side: 1 af 12 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 D&V-organisation 4 3.3 Input af data

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

Årsmøde. >>> Nyborg Strand >>> 8. oktober

Årsmøde. >>> Nyborg Strand >>> 8. oktober Årsmøde >>> Nyborg Strand >>> 8. oktober Informatikchef Per Friborg Velkommen Vejviser side 2 side 3 VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK ÅRSMØDE Dagens program og Lokaleoversigt side 4-5 Kære deltagere, Præsentation

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Fremkommelighed og sikkerhed ved vejarbejder. NVF-seminar november 2011

Fremkommelighed og sikkerhed ved vejarbejder. NVF-seminar november 2011 Fremkommelighed og sikkerhed ved vejarbejder NVF-seminar 3. 4. november 2011 Overordnede indsatser Trafik Manager Kompetenceløft Revision af vejregler for afmærkning af vejarbejder Trafik Manager rollen

Læs mere