Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient"

Transkript

1 Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient 6. januar 2006 Mit liv føles lidt som at begive mig op over en gletcher, jeg ikke føler mig helt sikker på. Med et reb, som måske kan holde. En situation, der rummer både udfordringer, stor skønhed, tilfredshed og mulige skrækscenarier. Forsigtigt sætter jeg isøksen i underlaget foran mig for at vurdere om snebroen kan holde. Det kan den, og jeg sætter den ene fod langsomt ned og fører vægten over. Med isøksen prøver jeg igen det næste skridt af. Det kan være svært at se, hvor de dybe gletcherspalter er, og jeg må være forsigtig. På de rigtige gletchere er omgivelserne sædvanligvis udsøgt smukke. Og alle de syn har jeg med. Dem har jeg gemt i mig. Udsigten er også smuk herfra. Jeg kan se ud over min by fra mit vindue og udsigten til livet er det smukkeste, man kan have. På gletcheren må jeg ligesom her sætte min lid til mine medspillere. Vi må arbejde sammen og sikre hinanden. Jeg er ikke alene, men jeg må tage mit ansvar. 20. august 2007 På min vej tilbage til livet er jeg havnet i en hule dybt, dybt inde under isen. Uden sikker fornemmelse for retningen ud. Jeg ved bare, at der er en vej. Jeg prøver mig frem. I starten driver jeg med den strøm, der løber i vandet mellem hulerne. Flyder stille af sted. Senere rejser jeg mig og bevæger mig mod det, der ligner dagslys forude. Benene bærer. Jeg kommer fremad. Senere kan jeg høre vinden og fuglene ude i luften. Endelig, endelig stikker jeg hovedet frem og mærker vindens kærtegn på min kind. Verden er der endnu. Følelsen er jublende. Jeg kan komme op og ud. Verden og mit liv ligger åbent. Solen stråler mere strålende og fuglene kvidrer lystigere. Vinden er friskere og verden er lysere. Jeg kunne! Jeg kom over gletcheren og ud gennem hulelabyrinterne. Nu, i december 2007, har jeg løbet mit første halvmaraton og om kort tid tager jeg ud i bjergene igen. Ud i de rigtige bjerge og på de rigtige gletchere, hvor jeg sikkert vil sende Hæmatologisk Afdeling en kærlig tanke. Hvis I bare anede, hvilken færd I ledsagede mig på. Helle Høstrup 2 Nørrebrogade Århus C

2 Hæmatologisk Afdeling Årsberetning 2007 Århus Universitetshospital Århus Sygehus 1 Kræftcentret Hæmatologisk Afdeling R

3 Årsberetning 2007 Hæmatologisk Afdeling Redaktion 8. årgang af årsberetningen er udarbejdet af: Oversygeplejerske Anette Schouv Kjeldsen Ledende overlæge, dr. med. Jørgen Schøler Kristensen Professor, overlæge, dr. med. Peter Hokland Udviklingsansvarlig sygeplejerske Mette Kæmpe Lægesekretær Helle Givskov Grafisk tilrettelæggelse Kommunikationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Foto Michael Harder Kommunikationsafdelingen, Århus Sygehus Tryk DeFacto, Århus Maj

4 FORORD Hæmatologisk Afdelings tradition med at lave årsberetning har nu efterhånden fundet en fast årlig gænge, og vi er hvert år glade, når vi er færdige med arbejdet, men også spændte på hvordan årets beretning bliver modtaget. Årsberetningen har vist sig at være en god investering. Den er fremme talrige gange i løbet af året, men også flere gange i de følgende år. Det er tydeligt, at vi nedfælder en del af afdelingens historie i årsberetningen, og det er altid rart at have muligheden for at se tilbage, når man i øvrigt arbejder fremad. I 2007 oplevede vi for første gang for alvor, at personalerekruttering bliver en af de helt store udfordringer i fremtiden. Selv om alle stillinger var besat lige efter sommerferien opstod der i efteråret mangel på plejepersonale. Det har ikke været muligt at rekruttere tilstrækkeligt med sygeplejersker til at dække det almindelige behov for nye ansatte, og det vil således også kræve en ekstra stor indsats at få rekrutteret sygeplejersker til nye opgaver. Det er første gang i afdelingens historie, at vi har midlerne til personale, men ikke kan få fastansatte, og selv om vi er glade når vi kan få vikarer er det meget bedre med fast personale. I 2007 har vi oplevet at der er betydeligt engagement i den nye opgave med at foretage allogene transplantationer. Vi er nu godt i gang med planlægningen, og håber at kunne transplantere den første patient januar Som universitetsafdeling arbejder vi i Hæmatologisk Afdeling på at kunne tilbyde den bedste behandling, og dermed de nyeste komplekse behandlinger som allogen transplantation. Vi vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke en stor tak til personalet for en meget stor indsats i Det er glædeligt, at så mange patienter er blevet behandlet så godt trods mangel på fast personale, og vi håber at vi sammen kan få rekrutteret flere fastansatte til et speciale, der sprudler af nye muligheder for patienterne. Endelig en tak til alle patienter for udvist tålmodighed og overskud i en ofte meget svær situation. Med ønsket om god læselyst Jørgen Schøler Kristensen, ledende overlæge Anette Schouv Kjeldsen, oversygeplejerske 3

5 Årsberetning 2007 Hæmatologisk Afdeling 4

6 Indhold 1. BESKRIVELSE AF HÆMATOLOGISK AFDELING... s Klinisk aktivitet internt... s Klinisk aktivitet eksternt... s Samarbejde med patienter og patientnetværk... s DRIFTSUDGIFTER... s ARBEJDSMILJØ OG SAMARBEJDE INTERNT... s KLINISK KVALITETSSIKRING... s SYGEPEJEFAGLIG UDVIKLING... s KURSUS- OG UDDANNELSESAKTIVITETER... s FORSKNING... s. 32 5

7 Årsberetning 2007 Hæmatologisk Afdeling 1. BESKRIVELSE AF HÆMATOLOGISK AFDELING Hæmatologisk Afdeling har i 2007 arbejdet med afdelingens organisering og ledelse. Vi har bestemt os for, at afdelingen bør subspecialiseres efter diagnoser. Dette sker i 2008, og indtil da er afdelingen organiseret uændret som vist nedenfor. AFDELINGSLEDELSE PROFESSOR Organisationsplan Læger Sekretariat Databasesekretariat Sygeplejestab Klinisk Forskningsenhed Sengeafsnit 170 Sengeafsnit 70 Hæmatologisk modtagelse Immunhæmatologisk lab. Cancercytogenetisk lab. Undersøgelsesstue Ambulatorium Produktionskøkken Tromboseklinik Ambulant Allogen klinik 6

8 Oversigt over antal fuldtidsansatte i Hæmatologisk Afdeling i perioden LÆGER Professorer 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Overlæger 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Ledende overlæge 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Afdelingslæger 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 1. reservelæger 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Reservelæger 8,4 8,4 8,7 8,3 8,0 Læger i alt 25,4* 25,4 25,7 25,6 26,0 Plejepersonale Oversygeplejerske 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Afdelingssygeplejersker** 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 Plejepersonale (heraf 4 specialeansvarlige) 66,1* 66,1 72,2 69,3 72,4 Uddannelsesansvarlig sygeplejerske 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Udviklingssygeplejersker 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Projektsygeplejersker 2,0 2,0 2,0 2,0 2,8 Klinisk sygeplejespecialist 1,0 0 1,0 Plejepersonale i alt 73,4 73,4 80,5 77,4 81,5 Sekretærer Lægesekretærer 9,6* 10,6 10,5 10,5 11 Ledende lægesekretær** 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 Forskningssekretær 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Sekretærer i alt 11,4 12,4 12,3 12,3 12,9 MOLEKYLÆRBIOLOG OG SOCIOLOG 1,2 DATAMANAGER 0,5 Socialrådgiver 1,0 1,0 1,0 1,0 Bioanalytikere Ledende bioanalytiker 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 ImmunHæm Lab 5,5* 5,5* 4,7 4,7 4,9 Cancer Cyt.Lab. 2,7* 2,7 3,0 3,0 3,0 Bioanalytikere i alt 9,2 9,2 8,7 8,7 8,9 Serviceassistenter 15,7* 15,7* 16,3 17,8 16,9 Køkkenpersonale Økonoma** 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Køkkenassistenter 3,8 3,8 3,8 3,4 3,4 Køkkenpersonale i alt 4,8 4,8 4,8 4,4 4,4 FLEXJOB 1,0 At ventetiden nogle gange er for lang, bærer jeg over med det handler jo om mennesker Patient I alt 139,9 141,9 149,3 147,2 154,3 * Reduktion i forbindelse med 4% besparelse, ** Afdelingssygeplejerskestilling til SCT ansat pr

9 Årsberetning 2007 Hæmatologisk Afdeling 1.1. Kliniske aktiviteter internt Aktivitetsoversigt Sengedage Ambulante Liggetid ,2 7,0 6,8 7,2 6,7 6,5 6,6 7,1 6,6 6,6 6, Epikrisestatistik for hverdage angivet i procent: 2 dage fra udskrivelse til udsendelse (Århus Amts servicemål 80%) 2-7 dage fra udskrivelse til udsendelse (Århus Amts servicemål 95%) > 7 dage fra udskrivelse til udsendelse Antal i patienter i målingen Belægningsprocent Senge 48,3 47,3 45,6 43,1 43 % ,7 antal patienter

10 Akutte og planlagte patienter Antal planlagte patienter Antal akutte patienter I alt antal patienter Det var en svær tid for mig, men jeg har under hele forløbet følt mig tryg og i gode hænder. Ingen unødvendig pylren, men en venlig og personlig behandling Patient Nyhenviste patienter Henvisninger modtaget i alt Visiteret til ambulatorium/dagafsnit R Visiteret til indlæggelse Omvisiteret/retur til henvisende læge/sygehus Undersøgelsesstue Knoglemarvsundersøgelser Lumbalpunkturer Hudbiopsier Sternalmarve Oversigt over sygdomsgrupper Samlet aktivitet for malign hæmatologisk sygdom på Hæmatologisk Afdeling Udskrivelser og sengedag fordelt på sygdomsgrupper (baseret på aktionsdiagnose) Sygehus- og afdelingsudskrivelser i alt Udskrivelser Sengedage Gns. liggetid (dage) Akut leukæmi , Hodgkin , Kronisk leukæmi , Myelomatose , Non-hodgkin , Andet , Hovedtotal , Sengedage er opgjort for hhv. sygehus- og afdelingsudskrivninger og isoleret for sygehusudskrivninger samt fordelt efter de sygdomsgrupper, som aktionsdiagnosen falder i. Ambulant besøg 9

11 Årsberetning 2007 Hæmatologisk Afdeling 10

12 Immunhæmatologisk Ambulatorium Nyt laboratoriesystem IHL database Laboratoriets Paradox-database Markørdatabasen trængte til opdatering og udvikling. De mange systemopdateringer og den manglende videreudvikling af Paradox-programmellet udløste kompatibilitetsproblemer. Desuden var Paradox ikke et flerbrugersystem og ikke beregnet til at indeholde alle de data, vi har genereret gennem 25 år. Udsigten til Citrix Platform og udviklingen af nye molekylærbiologiske rutineanalyser nødvendiggjorde udvikling af nyt system. Arbejdet begyndte for ca. 3 år siden med systembeskrivelse samt udredning og definition af kravsspecifikationer efter Use Case modellen. Herefter startede en proces med undersøgelser af leverandører til softwareudvikling. Valget faldt på firmaet Langtved Data, som vi i forvejen havde et samarbejde med omkring udvikling af software til beregning af molekylærbiologisk minimal restsygdom (kvantitativ PCR) et led i et EU samarbejde (leukemianet). Den nye platform er en stabil og fremtidssikret SQL platform bygget på Langtveds specialudviklede software LDB Desktop. Opgaven med udfærdigelse af de nøjagtige kravsspecifikationer for de enkelte moduler samt løbende test heraf blev løbende varetaget af de respektive teams. Laboratoriesystemet indeholder et tværgående prøvestyringsmodul, der automatisk tildeler prøverne specifikke prøvenumre samt udskriver labelsark til alle laboratoriets analyser. Herfra kan de oprettede prøver hentes ind i de forskellige moduler - Leukocytantigener, HDT-reinfusioner, Kvantitaitv PCR, Molekylærbiologisk analyser og Biobank. Fra modulerne kan der udskrives svarrapporter til de henvisende afdelinger. I nogle af modulerne er det tilmed muligt direkte at importere data fra analysemaskinerne. Systemet er opbygget således, at det nemt kan videreudvikles, når der implementeres nye analyser i laboratoriet. Den store udfordring har været at få det nye system til at indeholde data genereret i laboratoriet gennem 25 år. Det var derfor en milepæl i laboratoriets historie, da vi 1. oktober tog vores nye fremtidssikrede laboratoriesystem i brug samtidig med at vi konverterede datalister indeholdende data fra patienter. Data var fra 1747 stamcelleaktiviteter, leukocytantigener og prøver i biobanken. Systemet kan også anvendes som grundlag for forskellige forskningsmæssige opgaver samt opgaver af administrativ karakter, f.eks. fakturering og ledelsesinformation. Ligeledes understøtter systemet overholdelsen af en række krav fra den lovgivning, der beskytter patienter. Persondata opfylder de sikkerhedsmæssige krav, der følger heraf. Et par dage efter overgangen til det nye system, dumpede der en mail ind i laboratoriets postkasse fra en af de til laboratoriet tilknyttede læger: Kære Karin! Fuld af vemod: Aldrig mere skrive CPR med bindestreg Aldrig mere lukke udskrift og tænde igen Aldrig mere bestille udskrifter Aldrig mere slukke hele computeren igen og tænde Aldrig mere trykke Ctrl-mellemrum Det var et Paradox men vi elskede den. Ked af at jeg ikke kunne komme til gravøl. Håber at få en plads i det nye sammen med jer. 11

13 Årsberetning 2007 Hæmatologisk Afdeling Kvalitetsstyring i laboratoriet Da laboratoriet for ca. 5 år siden blev godkendt af lægemiddelstyrelsen til håndtering af stamceller til Høj Dosis Kemoterapi behandling, var der et krav om dokumentstyring af alle til funktionen hørende dokumenter. Til håndtering af dette valgt vi en Accesdatabase, og efterhånden er det lykkedes os at få samtlige 402 kvalitetsdokumenter i hele laboratoriet dokumentstyret. Det drejer sig om kvalitetshåndbog, sikkerhed, afvigelser, intern audit, analyseforskrifter, uddannelsesark, apparatur, indkøb m.m. Det har vist sig at være et meget stort arbejde at videreudvikle og vedligeholde dette system, og vi er derfor meget glade for i 2007 at få bevilget en halvtids datamanager sammen med CCL, således at vi kan videreføre dette arbejde og implementere dokumenterne i E-dok i forbindelse med udrulning af Den Danske Kvalitetsmodel. Leukocytantigenundersøgelser ( markører ) Århus Sygehus* Andre* Prøver i alt Klonalitetsundersøgelser Århus Sygehus* Andre* Prøver i alt Kvantitative PCR undersøgelser Århus Sygehus* Andre* Prøver i alt JAK2 undersøgelser 2007 Århus Sygehus* 189 Andre* 113 Prøver i alt 302 *I forbindelse med regionsdannelse ændringer i registreringspraksis Derudover er der lavet følgende: 2 lymfom PCR 12 ABL mutationsanalyser 7 FLT 3 12

14 Cancercytogenetisk Laboratorium Aktiviteter i rutinefunktionen Cancercytogenetisk Laboratorium (CCL) oplevede i 2007 en fortsat øgning i prøve- og analyseantallet. Der er sket en gennemsnitlig stigning i det samlede prøveantal på ca. 15% (se figur) som har medført en gennemsnitlig stigning i indtægterne på ca. 10%. Søjlerne viser udviklingen i prøveantallet i perioden mens kurverne viser udviklingen i personaleressourcerne udregnet gennemsnitligt for de enkelte år i samme tidsperiode. Der er en god atmosfære og tid til at tage sig af den enkelte, selvom de har rygende travlt Patient ,00 Prøveantal G-bånd FISH acgh Bioanlyt. Overlæge Årstal 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Vi har modtaget prøver fra voksen hæmatologiske afdelinger i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Vedr. børn med leukæmi modtager vi især prøver fra Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, men også periodevis prøver fra Børneafdelingen på Aalborg Sygehus. Stigningen i analyseantallet fra 2006 skyldes først og fremmest et øget antal FISH-undersøgelser på ca. 70%. Denne stigning kan forklares ved at der i stigende omfang rekvireres ifish-undersøgelser til brug for prognostisering ved kronisk lymfatisk leukæmi og myelomatose. Samtidig er der sket en mindre tilbagegang i antallet af rekvirerede G-båndsanalyser i forhold til 2006, men stadigt over niveau sammenlignet med Vores succesrate for G-båndundersøgelse var i 2007 på 99,9% (6 failures/856 dyrkninger) når resultaterne på alle diagnosegrupper gøres op, hvilket er en succesrate, som ligger over middel i forhold til andre lignende laboratorier. Ca. 35% (302 abnorme/856 dyrkninger) af prøverne havde mindst 1 klonal abnormitet, hvilket ligger omkring gennemsnittet for forventede antal abnorme prøver. Analysetyper Der er sket et relativt fald i den analysefraktion som udgøres af konventionelle G-båndsundersøgelser fra ca. 65% til ca. 50%. Vi udfører hovedsagligt konventionel kromosomundersøgelse på patienter med AML, ALL, MDS, ved forskellige myeloproliferative sygdomme samt ved kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og ved myelomatose (MM). I særligt vanskelige tilfælde suppleres med 24-farvet spektral karyotypering (SKY-analyse) for bedre at kunne identificere kromosomforandringerne hvor der forekommer komplekse rearrangementer. Vi har i 2007 især anvendt SKY-analysen til cytogenetisk udredning af komplicerede ALL- og AML-tilfælde ved børn samt hos enkelte voksenpatienter med AML eller MDS. Der er sket en stigning i analysefraktionen af FISH-analyser (fluorescent in situ hybridization) på interfasekerner (ifish) til ca. 50%. Denne analysetype anvendes især til identifikation af specifikke translokationer som enten har diagnostisk eller prognostisk betydning. Vi har i årets løb foretaget en del haste-ifish-undersøgelser, hvor vi typisk kan levere et svar ~5 timer efter modtagelsen af prøven. Haste-iFISH-undersøgelsen har været anvendt til 13

15 Årsberetning 2007 Hæmatologisk Afdeling identifikation af AML-M3 samt ved diagnostik af nye CML-tilfælde med henblik på optimeret patientforløb hvor der bl.a. har været indikation for leukaferese før evt. opstart med protein-tyrosin-kinase-inhibering (e.g. imatinib). Den største del af de øvrige ifish-analyser har med prognostisk vurdering ved CLL samt ved MM, hvor vi i stigende grad udfører cytogenetisk risikostratificering. Det har ved kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og myelomatose (MM) vist sig at visse kromosomabnormiteter som kan måles med FISH-teknikken giver en betydelig prognostisk information som er uafhængig af klinisk stadium og hypermutationsstatus. Der er ved at blive udarbejdet nationale retningslinier, som vi regner med bliver gældende fra 2009, for CLL og MM, hvor ifish-analyserne vil udgøre en væsentlig del. Ved MM bliver det i fremtiden især vigtigt at kromosomabnormiteter entydigt kan relateres til den abnorme plasmacelle, hvilket stiller yderligere krav til hvordan analysen skal udføres. CCL har i løbet af 2007 etableret en microarray corefacilitet med Bioanalyzer, semiautomatisk hybridiseringsstation og laserscanner som væsentligste udstyr. CCL kan nu med dette udstyr udføre highthroughput undersøgelser til analyse af såkaldte genomiske ubalancer (acgh) og genekspressionsstudier (eksempelvis mikrorna). Siden oktober 2007 udføres acgh nu rutinemæssigt (13 analyser i alt) især på prøver fra børn med leukæmi (se figur) samt i enkelte tilfælde også ved voksenleukæmier som eneste sted i landet. Figuren viser sammenligning af acgh-analyser på pige født 1999, som i 2003 udviklede leukæmi og som i 2007 fik 2. relaps. Der er dels er udviklet nye forandringer men samtidig er andre forsundet. x-aksen viser kromosomnr og position mens y-aksen viser hvor stor en andel af cellerne fra knoglemarven som har gevinst (opad) eller tab (nedad) af kromosommateriale. Knoglemarv fra 2003 ved sygdomsdebut Knoglemarv fra 2007 ved 2. relaps 14 Kvalitetssikring og -udvikling CCL har deltaget i tre internationale kvalitetsudviklingsprojekter: 1) Det ene omhandler konventionelle G-båndsundersøgelser, hvor Dr. Harald Rieder, Düsseldorf, Tyskland, 1 gang årligt udsender blodprøve til dyrkning og kromsomundersøgelse til ca. 50 deltagende laboratorier, som så melder deres resultat tilbage. Der foregår da en evaluering og sammenligning af indsendte resultater, hvorefter hvert deltagende laboratorium får tilbagemelding om sin egen performance. 2) Det andet omhandler cytogenetiske undersøgelser i regi af Nordic Society for Pediatric Hematology and Oncology (NOPHO), hvor der 1 gang årligt foretages en gransking af de i det forløbne år opnåede cytogenetiske diagnostiske resultater på børn med leukæmi. Granskningen foregår på den måde at alle involverede cytogenetikere fra Norden kritisk gennemgår hinandens undersøgelser og retter evt. fejl. Det var tredie år at CCL deltog med materiale til denne granskning mens det var anden

16 gang at Eigil Kjeldsen på vegne af CCL deltog i selve mødet. 3) Det tredje omhandler ifishanalyser, hvor Dr. Reiner Siebert, Kiel, Tyskland, 1 gang årligt udsender kromosommateriale til FISH-undersøgelse til de deltagende laboratorier, som så melder deres resultat tilbage. Der foregår da en evaluering og sammenligning af indsendte resultater, hvorefter hvert deltagende laboratorium får tilbagemelding om sin egen performance. Eigil Kjeldsen er en 6 i reviewkomiteen, hvor vi vurderer dels resultatet af undersøgelsen og dels udformningen af svaret. Det seneste møde blev afholdt i Oktober Det er fjerde gang at der foretages rundsending og der deltager typisk 50~70 laboratorier i alt fra Tyskland, Frankrig, Østrig og Danmark. I alle tre kvalitetsprojekter har CCL en fortsat meget god performance. CCL deltager i Hæmatologisk Afdeling R s undervisning af stud.med er samt yngre læger. Endvidere deltager CCL i undervisningen på klinisk genetisk ugekurser med forelæsninger og holdtimer samt ved Inst. for Molekylær Biologi. Har også undervist på flere PhD- og A- kurser i løbet af 2007 med emner som kromosom- og FISH-undersøgelser samt microarrays. Som følge af aktivitetsstigningerne er bioanalytikernormeringen pr.1/ nu på 3,8784. Der er iøvrigt 1,0 overlægenormering i CCL. Der er ingen ubesatte stillinger. Det største klagepunkt er de fysiske rammer. Patient Klinisk Forsknings Enhed I Hæmatologisk afdelings Kliniske Forsknings Enhed (KFE) har der i 2007 været travlt med næsten 20 videnskabelige protokoller, og hovedparten af disse har været af den type, som er iværksat ud fra akademiske principper (dvs. ikke gennemprøvning af nye lægemidler i regi af medicinalfirmaer) læs mere om dette på Afdelingen er således koordinerende afdeling for en række nordiske protokoller ved lymfomer. Overlæge Francesco d Amore koordinerer på verdensplan en protokol, der skal vurdere effekten af Alemtuzumab antistof behandling ved T-celle lymfomer. Mens dette tager langt det meste tid, har der i årets løb også været tid til at strømline en række procedurer omkring indkøring af nye protokoller, således at vore patienter kan tilbydes dem så hurtigt som muligt. Det drejer sig især om fordelingen af arbejde mellem den projektsygeplejerske, der er ansvarlig for protokollen og den lægeligt ansvarlige var også året, hvor en længe ønsket udvidelse af personalet blev muliggjort ved planlagt bevilling af midler til en ledende projektsygeplejerske, som tiltræder i begyndelsen af Ligeledes er der fra afdelingens midler bevilget 3 måneders lægeløn til arbejde i enheden. Dette vil fortrinsvis blive anvendt til at medvirke til at igangsætte og afslutte protokoller, da det mellemliggende arbejde med at indrullere og følge patienter mest foregår i regi af projektsygeplejerskerne. I 2007 blev den nye styregruppestruktur, der er beskrevet i enhedens statutter, sat i gang og ved årets slutning udtrådte overlæge Johan Lanng Nielsen efter at han i en årrække har lagt et stort arbejde i at få den op på dets nuværende niveau med høj kvalitet i patient- og papirarbejdet. Enhedens økonomiske status er uændret svag trods ovennævnte tilførsel af midler, men en bevilling på 6 millioner til de samlede Kliniske Kræftforskningsenheder i Region Midtjylland fra Indenrigsministeriets kræftforskningspulje har givet en smule luft i systemet. Det er dog stadig således, at de tre ansatte projektsygeplejersker lønnes af eksterne midler. Det store spørgsmål er i denne forbindelse, om bevillingen fra ministeriet, der udløber i 2009 og som lønner en projektsygeplejerske og i 2008 en halv sekretær, vil blive permanentgjort. Behandling med allogen stamcelletransplantation (SCT) Gennem de senere år har behovet for behandling med allogen SCT i Danmark været jævnt stigende. Hæmatologisk Afdeling R har derfor gennem de sidste 3 år overtaget en større og større del af behandlingsforløbene fra Rigshospitalet, der hidtil har været det eneste sted i Danmark med et fuldt behandlingsprogram for disse patienter. Da behandlingsbehovet fortsat er stigende har Sundhedsstyrelsen givet tilladelse til at Hæmatologisk Afdeling R yderligere udvider muligheden for at allogent transplanterede patienter kontrolleres og behandles her. Således er der givet tilladelse til et fuldt program 15

17 Årsberetning 2007 Hæmatologisk Afdeling til behandling med miniknoglemarvstransplantation (mini-kmt) og en tidlig overtagelse af patienter behandlet med standardallogen SCT. Begge dele i et fortsat tæt samarbejde med Rigshospitalet. Region Midtjylland har bevilliget de nødvendige midler til projektet som gennemføres ved en gradvis øgning i behandlingstilbudet i takt med at lokaler, ansættelser, oplæring og organisation er klar. Foreløbigt har de mest synlige ændringer været mindre ombygninger i ambulatorium og sengeafsnit, samt ansættelse af en afdelingssygeplejerske til en ny sengeafdeling dedikeret til den allogene funktion. Denne afdeling planlægges færdig , hvor man så kan påbegynde den første mini- KMT behandling. I tiden indtil da er der planlagt en gradvis overtagelse af patientforløb fra Rigshospitalet i takt med, at kompetenceniveauet blandt plejepersonale og læger opbygges, og i takt med ansættelsen af det nødvendige personale. Højdosisterapi med stamcellestøtte Opsamling af perifere stamceller (leukaferese): I 2007 fik 71 patienter foretaget opsamling af perifere stamceller. Ca. 2/3 af stamcelleopsamlingerne blev foretaget på patienter der umiddelbart efter skulle have højdosisbehandling. De øvrige stamcelleopsamlinger var såkaldte forsikringsopsamlinger, hvor stamcellerne opbevares nedfrosset til eventuel senere brug. Alle myelomatosepatienter under 60 år får opsamlet stamceller til to højdosisbehandlinger. De øvrige patienter får som udgangspunkt opsamlet stamceller til en behandling. Der kan af kapacitetsmæssige årsager kun foretages 3 leukafereser ugentligt. Det betyder, at leukafereserne både skal koordineres med patientens igangværende behandling, og at patientforløbene skal koordineres indbyrdes. Leukafereserne foretages på Klinisk Immunologisk Afdeling på Århus Unoiversitetshospital, Skejby og i et tæt samarbejde Immunhæmatologisk Laboratorium, som har ansvar for kvalitetskontrol og nedfrysning samt opbevaring af stamcellerne. Der er i 2007 blevet arbejdet målrettet på at forbedre samarbejdet om leukafereserne mellem de implicerede afdelinger for at sikre de bedst mulige paientforløb og den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne. Det har i betydelig grad sænket forekomsten af misforståelser og akutte problemløsninger. Der arbejdes kontinuerligt på at optimere leukafereserne, således at flest muligt patienter får opsamlet tilstrækkeligt med stamceller på første leukaferesedag. Herved opnås den bedst mulige kvalitet af stamceller i så lille et produkt som muligt. Produktets størrelse bestemmer, hvor stor en mængde konserveringsmiddel. (DiMethylSulfOxid) der skal tilsættes. Mængden af DMSO har betydning for hvor mange bivirkninger, patienten har under reinfusion og for personalets arbejdsmiljø. Siden 2005 har alle myelomatosepatienter under 60 år fået opsamlet stamceller til to HDT-forløb. Det betyder at antallet af patienter, der får samlet et tilstrækkeligt antal stamceller på første leukaferesedag, reelt er højere end angivet i tabellen. Klinisk Immunologisk Afdeling foretager desuden stamcelleopsamling på raske donorer. Stamcellerne anvendes til allogen transplantation. Donorerne kommer inden stamcelleopsamlingen til helbredsundersøgelse på Hæmatologisk Afdeling R. Antal patienter Samlet antal leukafereser på ptt. Opsamling på 1 dag Opsamling på 2 dage Opsamling på 3-5 dage % % % % % Raske donorer til stamcelleopsamling 16

18 Opsamling af marvstamceller Opsamling af marvstamceller foretages næsten udelukkende på raske donorer, og kun efter ønske fra det modtagende transplantationscenter. Marvstamcelleopsamling foregår i generel anæstesi på operationsafdelingen, og foretages af læger fra Hæmatologisk Afdeling. Hele afdelingen virker meget professionel ligegyldigt hvem man henvender sig til. Patient Antal donorer til marvstamcelleopsamling Opsamling af marvstamceller kan også foretages i de situationer, hvor patienten ikke kan mobilisere perifere stamceller. Det har i 2007 været aktuelt i fire tilfælde på egne patienter samt i to tilfælde på patienter henvist fra Odense Universitetshospital. Højdosisterapi med stamcellestøtte Højdosisterapi (HDT) tilbydes som 1. linjebehandling til alle myelomatosepatienter og som 1. eller 2. linjebehandling til lymfompatienter. Aldersgrænsen er 65 år. Fordelingen af patienter har været som følger: Ptt. ialt AML HL NHL MM Øvrige I alt (siden 1989) Forkortelser: AML: Akut myeloid leukæmi HL: Hodgkin lymfom MM: Myelomatose NHL: Non-Hodgkin lymfom Af de 54 HDT-patienter der blev højdosisbehandlet i 2007, fik 5 patienter en kombination af helkropsbestråling og kemoterapi (TBI/Cyklophosphamid). De resterende 49 patienter fik kemoterapi alene (heraf fik 18 BEAM-regimet og 31 fik Melphalan). Antallet af gennemførte højdosisbehandlinger har været nogenlunde konstant de seneste år. Størsteparten af patienterne kommer fra Region Midtjylland, men der henvises fortsat den del patienter fra den nordlige del af Region Syddanmark. Da HDT har været et behandlingstilbud på Aalborg Sygehus siden 2006, henvises der ikke længere patienter derfra. Amt Århus Viborg Ringkjøbing Sdj. jylland Ribe Vejle Ålborg I alt pr. år Region Region Midtjylland Region Syddanmark Ptt. fra Hæmatologisk Afdeling R og andre hæmatologiske afdelinger i RM Ptt. der er henvist fra andre hæmatologiske afdelinger i RS

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Årsberetning 2010. Hæmatologisk. Afdeling. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Kræftcentret Hæmatologisk Afdeling R

Årsberetning 2010. Hæmatologisk. Afdeling. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Kræftcentret Hæmatologisk Afdeling R Årsberetning 2010 Hæmatologisk Afdeling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Kræftcentret Hæmatologisk Afdeling R 2 Årsberetning 2010 Hæmatologisk Afdeling 11. årgang af årsberetningen. Redaktion Oversygeplejerske

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Studietur til Dundee Skotland

Studietur til Dundee Skotland Studietur til Dundee Skotland Den specielle interessegruppe for lysbehandling ( SIG-lys) besøgte Lysafsnittet på Ninewells Hospital i Dundee 26.05.-29.05.2005 16-05-2012 1 SIG-Lys Består af 8 sygeplejersker

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Statutter for Klinisk Forskningsenhed KFE Hæmatologisk Afdeling R Århus Universitetshospital

Statutter for Klinisk Forskningsenhed KFE Hæmatologisk Afdeling R Århus Universitetshospital Statutter for Klinisk Forskningsenhed KFE Hæmatologisk Afdeling R Århus Universitetshospital 1. Historie Gennem årene er der udført klinisk forskning ved Hæmatologisk Afdeling baseret på frivillig lægelig

Læs mere

Årsberetning 2014. Hæmatologisk. Afdeling. Aarhus Universitetshospital Kræft- og Inflammationscentret

Årsberetning 2014. Hæmatologisk. Afdeling. Aarhus Universitetshospital Kræft- og Inflammationscentret Årsberetning 2014 Hæmatologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Kræft- og Inflammationscentret 15. årgang af årsberetningen Redaktion Oversygeplejerske Marie Møller Ledende overlæge Jan M. Nørgaard

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen.

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. 1 Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. Indholdsfortegnelse Indledning Side 1 Struktur/ledelse Side 1 De overordnede rammer Side 1 Værdiernes formål Side 2 Strategi Side 2 Aktivitet Side 3 Optageområde

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling L på, Nørrebrogade () under Region Midtjylland, består af et endoskopisk afsnit

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Skejby Sygehus Ansøgning 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Tema: Implementering af strategi fra vision til handling Indsendt af: Sygehusledelsen

Læs mere

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Klinisk Database Årsrapport 2011 Styregruppens medlemmer Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Roskilde

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Horsens Billeddiagnostisk Afdeling Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere