Undervisningen, H4. Hovedforløb 4. Bekendtgørelsesfag. Serverteknologi - Web. Multilayer switching. Informationsteknologi Læring, komm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningen, H4. Hovedforløb 4. Bekendtgørelsesfag. Serverteknologi - Web. Multilayer switching. Informationsteknologi Læring, komm."

Transkript

1 Undervisningen, H4 Hovedforløb 4 10 ugers varighed Undervisningsfag Serverteknologi - Web. Multilayer switching Netværk fejlfinding Mobile systemer Informationsteknologi Læring, komm. & samarbejde Bekendtgørelsesfag Grundfag: Informationsteknologi E Læring, komm. & samarbejde Områdefag: 0 Bundne specialefag: Serverteknologi, webserver Netværksteknologi III Netværksteknologi IV Sikkerhed II Mobile og trådløse systemer Valgfag: Valgfri specialefag: Valgfag Total: Version 1.3 den :08 Side 1 af 14

2 Fagbeskrivelser Undervisningsfag Informationsteknologi Sammenhæng med bek. fag Informationsteknologi (grundfag) Antal vejledende lektioner i alt 36 (36 på H2) - Heraf konfrontationstimer - Heraf projekttimer/selvstudier Niveau (grundfagsniveau/taxonomi/progression mv.) Niveau E Formål Se grundfags bek. Målpinde 1. Eleven opnår begyndende rutine gennem praktisk arbejde med informationsteknologiske værktøjer 2. Eleven kan løse opgaver med elektronisk informationssøgning af intern og ekstern art og med brug af intern og ekstern elektronisk post 3. Eleven får indsigt i de registreringsmuligheder, som udbyder har i forbindelse med brugerne af netværk/opkobling 4. Eleven får indsigt i registerlovgivningen samt regler om ophavsret 5. Eleven kan gemme og hente data fra minimum to forskellige oplagringsmedier 6. Eleven får en generel viden om en computers opbygning og har afprøvet installation af en eller flere komponenter, printer, scanner, modem eller lignende 7. Eleven kan fremdrage væsentlige karakteristika ved den informationsteknologiske udvikling generelt og inden for den relevante branche Indhold (f.eks. emner, temaer, software, mv.) Se grundfagssbekendtgørelsen fagbilag Undervisningsformer Kursus og projektorganiseret undervisning Evaluering og bedømmelse En rapport (ikke eksamensrapport) danner grundlag for bedømmelsen. Version 1.3 den :08 Side 2 af 14

3 Eksamen Når faget er udtrukket, så en rapport og mundtlig overhøring i rapporten Version 1.3 den :08 Side 3 af 14

4 Fag Læring, kommunikation og samarbejde Sammenhæng med bek. fag Læring, kommunikation og samarbejde Antal vejledende lektioner i alt 18 - Heraf konfrontationstimer - Heraf projekttimer/selvstudier Formål Undervisningens mål er, at eleven 1. kan dokumentere indsigt i læreprocesser og egne motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer 2. kan anvende evaluering og selvevaluering som redskab i sin lære- og udviklingsproces 3. kan udvise medansvar for tilrettelæggelsen af egne og andres læreprocesser 4. kender til og kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer 5. kan reflektere over og diskutere arbejdsprocesser Indhold (f.eks. emner, temaer, softwareprogrammer, mv.) Der vil gennem forløbene blive arbejdet med elevens læringsstil og elevens kommunikation og samarbejde med andre. Modul 2 foregår i 2 forløb på hver ½ uge (H3 + H4). I modul 2 arbejdes videre i dybden med de emner der er begyndt i modul 1. Undervisningsformer Kursus. Evaluering og bedømmelse Der evalueres løbende og der lægges ved evalueringen vægt på elevens udviklingsproces. Faget bedømmes og der gives selvstændig standpunktskarakter. Eksamen Der er ikke eksamen i faget Lokaler/Udstyr Teorilokale/adgang til Pc-lokale Lokaler/Udstyr Teorilokale/adgang til Pc-lokale Version 1.3 den :08 Side 4 af 14

5 Undervisningfag. Multilayer switching Sammenhæng med bek. fag Netværksteknologi III Antal vejledende lektioner i alt 72 - Heraf konfrontationstimer 72 - Heraf projekttimer/selvstudier Formål Målet er, at eleven skal opnå et fagligt niveau minimum svarende til CCNP semester 3, Multilayer Switching. Målpinde/delmålpinde 6. Eleven kan redegøre for principperne omkring multilayer switching i et Campus netværk. 7. Eleven kan installere, konfigurere, administrere og opdatere Multilayer Switche i et netværk. 8. Eleven kan redegøre for principperne omkring VLAN (Virtuel LAN) med tilhørende protokoller som VTP (VLAN Trunking Protocol) og DTP (Dynamic Trunking Protocol), og kan opsætte og konfigurere et VLAN. 9. Eleven kan redegøre for principperne omkring STP (Spanning- Tree Protocol), og kan foretage konfiguration heraf. 10. Eleven kan redegøre for metoderne i Inter-VLAN routing, og kan foretage konfiguration heraf. 11. Eleven kan redegøre for de generelle principper i en Multilayer Switch, herunder principper der anvendes til at forbedre skalering og hastighed, og eleven kan foretage konfiguration heraf. 12. Eleven kan beskrive forskellige metoder for implementering af redundancy i en multilayer netværk, som f.eks. Module- og Router Redundancy, og eleven kan konfigurere HSRP (Hot Standby Router Protocol) på Routere. 13. Eleven kan redegøre for baggrundene for og principperne i Multicast. 14. Eleven kan redegøre for principperne omkring IGMP(Internet Group Multicast Protocol), DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) og MOSPF (Multicast Open Shortest Path First) og kan opsætte en simpel Multicast session. 15. Eleven kender de grundlæggende principper omkring VOIP (Voice Over IP) og kan beskrive hvordan IP-telefoni implementeres i et netværk, herunder problemstillinger i forbindelse hermed som f.eks. Delay. 16. Eleven kan redegøre for principperne bag QoS, og kan implementere forskellige QoS elementer i et netværk med Multilayer Switches. 17. Eleven kan anvende monitorerings- og managementværktøjer til overvågning og administration af et multilayer switched netværk. 18. Eleven kan redegøre for forskellige sikkerhedsteknologier i forbindelse med Remote Access Management som f.eks. SSH (Secure Shell) og AAA (Authentication - Authorization - Accounting), og kan foretager installation heraf. 19. Eleven kan ved hjælp af Access policies administrere netværkstrafikken på de forskellige lag. 20. Eleven kan beskrive principperne omkring transparent LAN service. 21. Eleven kan, med udgangspunkt i et givet netværksdesign, opbygge og installere et netværk, der gør brug af multilayer switching over et high speed Ethernet. Niveau Version 1.3 den :08 Side 5 af 14

6 Avanceret Indhold (f.eks. emner, temaer, softwareprogrammer, mv.) Undervisningsformer Veksling mellem selvstudium og klasseundervisning Evaluering og bedømmelse Eleven evalueres ved en netbaseret skriftlig prøve efter hvert modul i Cisco s materiale Eksamen Ingen Undervisningsmaterialer Cisco CCNP læses vha. en browser på Cisco Academy eller/og samme curriculum i bogform. Lokaler/Udstyr Et undervisningslokale med adgang til minimum 1 pc pr. elev og div. netværks udstyr Version 1.3 den :08 Side 6 af 14

7 Undervisningfag. Netværk fejlfinding Sammenhæng med bek. fag Netværksteknologi IV Antal vejledende lektioner i alt 72 - Heraf konfrontationstimer - Heraf projekttimer/selvstudier Formål Målet er, at eleven skal opnå et fagligt niveau minimum svarende til CCNP semester 4, Network Troubleshooting. Målpinde/delmålpinde 1. Eleven kan redegøre for metoder og processer for struktureret, analytisk og effektiv fejlfinding på netværk. 2. Eleven kan analysere og udføre fysisk fejlfinding og fejlretning på TCP/IP netværk. 3. Eleven kan analysere og udføre avanceret fejlfinding og fejlretning på et netværk som indeholder Routere, Switche, VLAN s, ISDN BRI m.v. herunder foretage fejlfinding og fejlretning i forhold til netværkslagene 1, 2, 3, 4 og Eleven kan i forbindelse med fejlfinding og fejlretning anvende forskellige netværks management værktøjer, herunder forskellige on-line vidensbaser. 5. Eleven kan anvende forskellige kommandolinie hjælpeværktøjer som ping, arp, netstat, show, debug m.v. 6. Eleven kan anvende forskellige analyse- og fejlfindingsværktøjer. 7. Eleven kan i forbindelse med fejlfinding anvende relevant dokumentationsmateriale på et netværk samt på enhederne i netværket. 8. Eleven kan dokumentere symptomer, handlinger og resultater i en netværksdokumentation som min. indeholder Network configuration tables og Network topology diagrams. Niveau Avanceret Indhold (f.eks. emner, temaer, softwareprogrammer, mv.) Undervisningsformer Veksling mellem selvstudium og klasseundervisning Evaluering og bedømmelse Eleven evalueres ved en netbaseret skriftlig prøve efter hvert modul i Cisco s materiale Eksamen Ingen Undervisningsmaterialer Cisco CCNP læses vha. en browser på Cisco Academy eller/og samme curriculum i bogform Version 1.3 den :08 Side 7 af 14

8 Lokaler/Udstyr Et undervisningslokale med adgang til minimum 1 pc pr. elev og div. netværks udstyr Version 1.3 den :08 Side 8 af 14

9 Undervisningfag. Mobile systemer Mobile- og trådløse systemer, Sammenhæng med bek. fag Sikkerhed II Antal vejledende lektioner i alt 54 - Heraf konfrontationstimer - Heraf projekttimer/selvstudier Formål Målpinde/delmålpinde 1. Eleven har kendskab til WLAN sikkerhed som f.eks. LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol), PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) og TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). 2. Eleven har et generelt kendskab til mobile og trådløse systemer. 3. Eleven kan foretage valg af det bedst egnede mobile- og trådløse bærenet til en given anvendelse, som eksempelvis GSM, GPRS, UMTS, Bluetooth og IrDA. 4. Eleven kan anvende teknologierne omkring mobiltelefoner som eksempelvis Wireless Application Protokol (WAP) Gateways og Web Applikations Servere. 5. Eleven har et generelt kendskab til, og kan beskrive hvordan der kan opnås datasikkerhed i forbindelse med mobile- og trådløse bærenet, som f.eks. Wireless Transport Layer Security (WTLS) i forbindelse med WAP. 6. Eleven kan anvende værktøjer og teknikker til leverance og manipulation af information på mobile enheder som f.eks. Extensible Markup Language (XML), Wireless Markup Language (WML) og Extensible Stylesheet Language (XSL) og XSL Transformations (XSLT) af XML dokumenter. 7. Eleven kan anvende modeller og værktøjer som eksempelvis Mobile Web Control Application Model, Mobile Web SDK, Microsoft phone emulator, Microsoft Mobile Explorer og Openwave UP.SDK, til design af brugergrænseflader til små bærbare informationsapparater som WAP telefoner og PDA er. Niveau Rutine Undervisningsformer Kursus og projektorganiseret undervisning Evaluering og bedømmelse Eleven evalueres løbende og bliver bedømt efter 13-skalaen. Karakteren fastsættes ud fra de målpinde der er for faget. Eksamen Ingen Undervisningsmaterialer Der udleveres skriftligt materiale Version 1.3 den :08 Side 9 af 14

10 Lokaler/Udstyr Et undervisningslokale med adgang til minimum 1 pc pr. elev og relevant hardware og software. Version 1.3 den :08 Side 10 af 14

11 Undervisningfag. Servertek. Sammenhæng med bek. fag Serverteknologi Antal vejledende lektioner i alt 54 - Heraf konfrontationstimer - Heraf projekttimer/selvstudier Formål Målpinde/delmålpinde 1. Eleven kan installere og konfigurere en Apache web-server. 2. Eleven kan konfigurere sikkerhed og brugerspecifikke rettigheder. 3. Eleven kan installere plugins for f.eks. PHP, CGI og Java servlets på en Web-server. 4. Eleven kan opsætte HTTP og SHTTP. 5. Eleven kan redegøre for, og opsætte forward, master og slave DNS. 6. Eleven kan redegøre for og opsætte servere så som DHCP-, X-, Samba-, Call-back-, mail- ( sendmail.mc) samt Webmailserver. 7. Eleven kan redegøre for, og opsætte shares. 8. Eleven kan redegøre for, og opsætte en VPN-server og client. 9. Eleven kan redegøre for to net med VPN servere. 10. Eleven kan redegøre for, og opsætte et servicemodem. 11. Eleven kan redegøre for aktiv og passiv FTP, samt opsætte en FTP server med bruger login, og med anonym login. 12. Eleven kan redegøre om, og opsætte en NFS server med NIS. Niveau Rutine Undervisningsformer Kursus og projektorganiseret undervisning Evaluering og bedømmelse Eleven evalueres løbende og bliver bedømt efter 13-skalaen. Karakteren fastsættes ud fra de målpinde der er for faget. Eksamen Ingen Undervisningsmaterialer Der udleveres skriftligt materiale Lokaler/Udstyr Et undervisningslokale med adgang til minimum 1 pc pr. elev og relevant software Version 1.3 den :08 Side 11 af 14

12 Undervisningfag. Sammenhæng med bek. fag Antal vejledende lektioner i alt 36 - Heraf konfrontationstimer - Heraf projekttimer/selvstudier Formål Valgfag Målpinde/delmålpinde Niveau Indhold (f.eks. emner, temaer, softwareprogrammer, mv.) Undervisningsformer Veksling mellem selvstudium og klasseundervisning Evaluering og bedømmelse Eksamen Ingen Undervisningsmaterialer Der udleveres skriftligt materiale. Lokaler/Udstyr Et undervisningslokale med adgang til minimum 1 pc pr. elev og div. netværks udstyr Version 1.3 den :08 Side 12 af 14

13 Skoleperioder H1 H2 H3 Undervisningfag Bekendtgørelsesfag Databaser Programmering Sikkerhed 2 Backupteknologi Netværk semester 2 Operativsystemer server Netværk semester 3 Produktudv.produkt. og service Læring, Komm- og samarbejde. Engelsk Netværk semester 4 Serverteknologi SQL Avanceret routing Programmering C# Database SQL Engelsk niveau E Informationsteknologi niveau E Læring, kommunikation og samarbejde Læring, kommunikation og samarbejde Serverteknologi-UNIX Serverteknologi-LINUX Netværksteknologi remote access IP telefoni IT-kravsspecifikation Valgfag Valgfri specialefag I alt Områdefag: Netværk I Operativsystemer I Netværk II Netværk III Bundne specialefag: Databaser Programmering Sikkerhed II Backupteknologi Serverteknologi Netværksteknologi Programmering Database Serverteknologi Netværksteknologi II IP telefoni IT-kravsspecifikation Grundfag: Produktudv.produkt. og service Læring, kommunikation og samarbejde Engelsk Engelsk niveau E Informationsteknologi niveau E Valgfag: Valgfri specialefag Efter katalog Evaluering Lektioner i alt Version 1.3 den :08 Side 13 af 14

14 Skoleperioder H4 H5 H6 Undervisningfag Bekendtgørelsesfag Servertek. Multilayer switching Netværk fejlfinding Mobile systemer IT og læring Informationsteknologi Valgfag Produktudv., produktion og service Serverteknologi - Cluster Backupteknologi 2a Netværksdesign - CCDA, DESGN Valgfag Valgfri specialefag Serverteknolog Blandet miljø Serverteknologi - Design af datacenterløsning Backupteknologi 2b Netværksdesign, CCDP, ARCH Sikkerhed 3 I alt Bundne specialefag: Serverteknologi, webserver Netværksteknologi III Netværksteknologi IV Sikkerhed II Mobile og trådløse systemer Serverteknologi II Backupteknologi II Netværksdesign I Sikkerhed III Grundfag: Informationsteknologi E Læring, komm. & samarbejde Produktudv., produktion og service Valgfag: Valgfag Valgfag Valgfag Valgfri specialefag Efter katalog Evaluering 0 Lektioner i alt Version 1.3 den :08 Side 14 af 14

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2. Informationsteknologi. Læring, kommunikation og samarbejde. Total antal Lektioner. Netværksteknologi Programmering

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2. Informationsteknologi. Læring, kommunikation og samarbejde. Total antal Lektioner. Netværksteknologi Programmering Undervisningen, H2 Hovedforløb 2 10 ugers varighed Netværk III erverteknologi II Netværksteknologi Programmering Database Engelsk niveau E Informationsteknologi niveau E Læring, kommunikation og samarbejde

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj. Mac OS X v10.5 + Windows

Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj. Mac OS X v10.5 + Windows Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj Mac OS X v10.5 + Windows 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Introduktion 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhed til Internetadgang vha. AirPort-værktøj 6 Udvide

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

UV Plan for. H3 Kommunikation & Sikring

UV Plan for. H3 Kommunikation & Sikring UV Plan for H3 Kommunikation & Sikring 1 Indholdsfortegnelse UV Plan for...1 H3... 1 Generelt... 3 Fagbeskrivelse... 4 Fremmedsprog : TYSK... 5 Engelsk fremmedsprog niveau E og D... 6 Modul 1... 7 KURSER...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Netværkssikkerhed i firmanetværk

Netværkssikkerhed i firmanetværk Velkommen til Netværkssikkerhed i firmanetværk Maj 2009 Henrik Lund Kramshøj hlk@security6.net http://www.security6.net c copyright 2009 Security6.net, Henrik Lund Kramshøj 1 Kontaktinformation og profil

Læs mere

Kompetence CV. 2007-2012: VoIP tekniker, TDC Operation Voice VoIP Teknisk support: support på TDC bredbåndstelefoni løsninger, Wireless LAN

Kompetence CV. 2007-2012: VoIP tekniker, TDC Operation Voice VoIP Teknisk support: support på TDC bredbåndstelefoni løsninger, Wireless LAN Kompetence CV RESUME Jeg er en mand på 41 år med ca. 15 års erfaring inden for IT branchen, hvoraf de sidste 11 år har været inde for internet og tele branchen. Primært har jeg varetaget funktioner inden

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet.

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet. Preben Josefsen Hasselvej 9 6705 Esbjerg Ø Telefon 7518 0380 Mobil 3031 8103 e-mail: preben@josefsen.net Generelt Født 1967 IT-erfaring Siden 1999 Personprofil Teknisk IT projektleder, Prince2 og Scrum

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Udvikling af IT-system for Swarco Technology

Udvikling af IT-system for Swarco Technology Udvikling af IT-system for Swarco Technology Udvikling af software til overvågning af netværksforbindelser mellem trafikreguleringsenheder Projektvejleder fra Syddansk Universitet Palle Hermansen pahe@mmmi.sdu.dk

Læs mere