Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger"

Transkript

1 Nr. 2 - marts årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger

2 Indhold nr : Forsidebilled: Dameholdet fra Gardehusarregimentet blev for første gang i regimentets historie Danmarksmestre i indendørs fodbold 4 Hold til Danmarksmesterskaberne i fodbold... 3 Afskedsparade KFOR hold Portoforhøjelse på Gardehusaren... 5 Daw DACCIS... 6 Uddannelsesmessen den 30. januar Navnenyt Rextur Optimeringen er i fuld gang Danske Gardehusarforeninger Sjællandske Livregiments Soldaterforening Turen gik til Sønderjylland Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening 4. Re gi ment og Danske Gar dehu sar for enin ger, hvis pro tek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprins Fre de rik. Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gar de hu sar re gi men tet og ud sen des til alle med lem mer af Sjæl land ske Liv re gi ments Sol da - ter for ening og Gar de hu sar for enin ger ne i ind- og ud land samt per so nel i international tjeneste. Redaktion: Major K.A. Vennike, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Oversergent Janne U. Ramsing, redaktør Redaktionsudvalg Knud Rasmussen Knud Skafte. tlf Freddy Rasmussen Henning Madsen Helmer Christensen Leif Hattig Major K.A. Vennike Seniorsergent Marianne Beske Oversergent Janne U. Ramsing Assistent Vivi Hansen Redaktionens adresser Lokalstof: LESEK/INFOELM/GHR, Tlf , lokal 7911/7912. Fax: Redaktionens meninger må ikke ta ges som udtryk for regimentets offi cielle standpunkter. Ligesom re dak ti o nen ikke be hø ver at dele den op fat tel se, for fat te re af de for skel li ge ar tik ler giver ud tryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk A/S Bladet udkommer 10 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk A/S, Rosengade 7C, 4200 Slagelse Telefon Fax mail: Seniorsergent F. Eisensøe, havde 26. januar års jubilæum Oversergent O. Ditlevsen, havde 3. februar års jubilæum Kaptajn F.A. Buch, havde 3. februar års jubilæum OL A.B. Richter, er benådet 12. januar2004 med Ridderkorset af Dannebrogordenen Hesteskadronens aktiviteter 6. marts Dansk Varmblod Hingstekåring i Herning 13. marts Eskorte i København for den Rumænske Præsident 23. marts Eskorte i Slagelse for HKH Prinsesse Benedikte Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 29. februar 2004.

3 SPORTSNYHEDER 4 Hold til Danmarksmesterskaberne i fodbold Af: Michelle Boll Jensen Panserinfanterikompagni 1/II/Ghr Så var der igen fodbold på programmet og (man fristes næsten til at sige) igen var Gardehusarregimentet repræsenteret med et hold i hver række. Danmarksmesterskaberne blev denne gang afholdt den 4. februar 2004 i Køge. Seniorerne var oppe imod nogle stærke og hårde modstandere, de spillede flot og teknisk godt fodboldspil. Drengene kunne ellers med lidt mere held have fået en førsteplads, men de lavede nogle dumme fejl og fik 6-6 mod en betydelig dårligere modstander i den afgørende kamp om 1. pladsen. Men en flot og fortjent 2. plads blev det til for senior holdet. Martin Godballe fra 1/II/GHR blev efter turneringen kåret som stævnets bedste spiller i senior rækken. Dette på baggrund af hans tekniske og rolige spil i de afgørende kampe i finale runden. Her scorer Michelle et af sine mange flotte mål mens sergent Grundal beundrende ser til De yngre oldboys lagde skidt ud i deres første kamp med et stort nederlag, om det var fordi det var for tidligt på morgenen (kl. 0820), skal ikke kunne siges, men de lavede for mange tekniske fejl og tabte desværre stort. Deres næste kamp gik rigtig godt, de fik deres gode spil fra det forrige stævne til at køre og vandt suverænt de næste kampe. Men benene kunne desværre ikke holde det høje tempo og de tabte endnu en kamp. Dog fik de en 3.plads for deres til tider rigtigt gode spil. Michelle Boll Jensen blev hos damerne kåret som stævnets bedtse piller i dame rækken. Dette på bagrund af det kolde overblik og hendes is i maven, der resulterede i adskillige mål. Konklusion: De yngre og kønnere (damerne og seniorerne) er bare bedre og oppe i gear fra start til slut og fighter for sejrene, mens de lidt ældre (oldboys) ikke er oppe i samme gear tidligt om morgnen og deres ben virker brugte og slidte, men de har jo også haft deres tid. Selvom at benene ikke er helt de samme som før, så blev der alligevel gået til den hos de ældre oldboys De ældre oldboys havde fået lov til at sove længe inden de skulle spille deres fem kampe, men det var desværre ikke en fordel for dem, idet de lidt skuffende tabte tre kampe og spillede to uafgjorte og endte på en skuffende 6. plads. Men hvad mændene ikke kunne, det kunne damerne derimod! De fejede alle modstanderne af banen med deres effektive spil. Damerne spillede også tidligt på morgenen, men det generede dem overhovedet ikke, idet de fejede de forsvarende mestre af banen i første kamp med en score på 8-2. De næste to kampe vandt damerne også sikkert og endte derfor på en klar og fortjent 1. plads. Gardehusaren ønsker alle spillerne tillykke med de flotte placeringer: Damerne nr. 1. Seniorerne nr. 2. Yngre oldboys nr. 3. Ældre oldboys nr /2004 3

4 På en kold og snefyldt vinterdag var hele stabskompagniet stillet op for at tage afsked med Gardhusarregimentet og de pårørende Afskedsparade KFOR hold 10 Af: Seniorsergent M. Beske Ledelsessektionen Lørdag den 31. januar 2004, dannede Antvorskov kaserne igen ramme for et større arrangement. Denne gang var det for at tage afsked med personel som skulle udsendes med stabskompagniet til den Danske Bataljon i Kosovo. (STKMP/DANBN/MNB(NE)/ KFOR, Hold 10. Mere end 350 pårørende var på trods af sne og kulde, mødt op på Antvorskov Kaserne for at tage afsked med deres pårørende som skulle udsendes til Kosovo. opgaver som skal løses i området. Efter briefing, filmfremvisning og spørgeperiode, havde socialrådgiver Bente Frøkjær et indlæg om sociale forhold, hvor hun bl.a. fortalte hvor de pårørende kan hente hjælp, hvis der opstår problemer. Slutteligt havde Britta Lange fra pårørendegruppen et indlæg, hvor hun fortalte om de arrangementer som pårørende kan deltage i herhjemme, samt at pårørende gruppen altid der, hvis nogen har brug for hjælp eller bare for at snakke med andre pårørende. Parade Efter at havde siddet i varmen, måtte alle efter briefingen nu ud i kulden, idet der blev afholdt afskedsparade på idrætspladsen. Her var hele stabskompagniet opstillet, og på trods af kulden, lyttede alle med da regimentschef oberst J. Kidde-Hansen, takkede for en vel gennemført missionsuddannelse og efterfølgende ønskede alle en rigtig god tur. Reception Turen var nu kommet til Cafeteriet, som var vært om afskedsreceptionen. Da alle havde fået varmen igen, blev der serveret hot wings, frikadeller, m.m. og der var ikke et tomt stolesæde i cafeteriet denne dag. Det forlyder at alle blev mætte og at alle havde en god dag. Arrangement for pårørende Ved ankomst til kasernen, blev alle budt på kaffe, te og kage i gymnastiksalen, som natten før havde været omdannet til et bedre pensionat for soldaterne. Herefter blev der i teatersalen gennemført en briefing af major E.Y. Kjær, Chef for stabskompagniet, om forholdene i Kosovo og hvad der forventes af de udsendte. Der blev vist film fra lejren og området som soldaterne skal være i, så alle kunne få et indtryk af forholdene i området, samt de Næstkommanderende for stabskompagniet med sin familie 4 02/2004

5 Portoforhøjelse på Gardehusaren Af: Major K.A. Vennike, Chef for Ledelsessektionen. Den 1. marts 2004 bortfalder portotilskuddet til foreningsblade. Dette indebærer, at portoen for at få bladet Gardehusaren postomdelt stiger fra ca. 1,50 kr. pr. blad til ca. 6,50 kr. pr. blad. Gardehusarregimentet har hidtil betalt portoen for bladet, som tilsendes personel af reserven og personel, der forretter tjenester uden for regimentet i stabe, skoler eller ved andre myndigheder. Regimentet må beklage, at på baggrund af portoforhøjelsen vil bladet ikke længere blive postomdelt til enkeltpersoner af ovenstående kategori. Imidlertid er regimentet særdeles interesseret i at få Gardehusaren ud til så mange som muligt. Regimentet vil derfor til personel, som forretter tjeneste uden for regimentet tilsende stabe, skoler og andre myndigheder et antal blade, som regimentet vil anmode om, må blive fordelt til de tjenestegørende gardehusarer ved disse myndigheder. Bladet udsendes dog stadig til medlemmer af Sjællandske Livregiment og medlemmer af Danske Gardehusarforening. Til personel af reserven vil regimentet tilbyde at postomdele bladet til en pris af 7,00 kr. pr. blad. For resten af 2004 vil dette beløb blive til 56,00 kr. Regimentet har truffet en aftale med Danske Gardehusarforeninger om administration af aftalen. Såfremt der måtte være personel ved stabe, skoler eller myndigheder, som ønsker bladet på hjemadressen, er disse også meget velkommen til at anvende ordningen. Det skal også nævnes, at det altid er muligt at afhente et gratis eksemplar af Gardehusaren ved Informationselementet/Ledelsessektionen/Gardehusarregimentet. Regimentet vil endvidere fra næste nummer lægge bladet ud på GHR hjemmeside som kan findes på adressen: Anvend venligst talonen Ja tak, jeg vil gerne have Gardehusaren tilsendt i resten af Navn BLOKBOGSTAVER tak! Adresse Kr. 56,00 er indsat på Girokonto: Gardehusarforeningernes Præsidium Tulstrup Have Hillerød Denne tilmeldingskupon sendes til: Danske Gardehusarforeninger v/freddy Rasmussen Banetoften Næstved Der kan også anvendes følgende adresse 02/2004 5

6 Daw DACCIS Af: Oversergent C.S. Larsen SYSBM/CCIS-SEK/1 SBDE Nyt materiel og ny sektion i staben ved 1. Sjællandske Brigade (1 SBDE).Så oprandt dagen, hvor Danish Army Command and Control Information System (DACCIS) skal implementeres ved Danske Division (DDIV) herunder brigaderne. Systemet har været til pre-test herunder field-test ved Danske Division og 1. Jyske Brigade (1.JBDE) fra primo På baggrund af disse erfaringer hvad angår funktionaliteter, som var uhensigtsmæssige og de fejl som opstod under anvendelsen af systemet, blev der videreudviklet på DACCIS. Vi (undertegnede og hjælper) har nu været på systemmanagementkursus i DACCIS version 4.6 hos Maersk Data Defence (MDD) i København. Implementeringsplanen forløber således, at der har været iværksat et branchespecialist kursus her på kasernen 8-12 december MDD mødte op med en instruktør og CCIS-SEK/1.SBDE tog hånd om undervisningsfaciliteter og netværksinfrastruktur, således undervisning kunne gennemføres. Næste fase af denne raket er uddannelsen af slutbrugere, som skal udføres af de uddannede branchespecialister støttet af CCIS-SEK. 3. Hvad gør de andre? Hvad er DACCIS? Formålet med systemet er at: * Skabe sammenhængen mellem operative og administrative systemer. * At reducere tidsforbruget i føringsvirksomhed ved DDIV herunder brigaderne i Danmark, med henblik på at opnå hurtig reaktionsevne og fleksibilitet i taktisk føring. * At forbedre kvaliteten af informationsbehandlingen og -præsenteringen. * At styrke informationsudvekslingen, såvel internt i kommandostationerne som mellem kommandostationerne. * At forbedre og øge mulighederne for anvendelse af kampsimulationer udført af DACCIS, med henblik på uddannelse af førere og enheder på niveauerne korps og ned til bataljon. Opsummeret kan man kort sige, at DACCIS er et system som primært understøtter en divisions- og brigadestabs arbejde i forbindelse med: * Planlægning. * Beslutning. * Udførelse af igangværende operationer. DACCIS infrastruktur og IT-materiel Ved 1 SBDE består systemet af tre centre, som modsvarer føringscentrene ved brigaderne. Vi har et planlægningscenter (PLANC), et operationscenter 1 (OPSC1) og et operationscenter 2 (OPSC2). De to OPSC udgør BDE-stabens forreste føringscentre og PLANC ligger bagude i BDE operationsområde og planlægger kommende operationer. Til hvert center har vi oprettet et domæne (netværk) via en server og 7 klienter (bærbare computere). DACCIS arbejder på Windows 2000 server med en installeret Microsoft SQL 2000 database og klienterne kører med Windows 2000 Professional og Windows 2000 kontorpakke. Personer som er lidt mere velbevandret i computerverdenen vil kunne se at systemet kører som et almindeligt netværk med TCP/ IP som protokol. DACCIS arbejder på databaser, både på SQL 2000, men i sig selv arbejder DACCIS primært på fem databaser, hvor de indlagte informationer, så som fjendemeldinger, organisationer, vurderinger med videre bliver lageret for senere anvendelse. P.t. har vi bærbare computere som servere, men det er planen at vi indenfor et år, skal modtage computere som er bygget til at køre som server med større kapacitet. Vores IT-MAT Dette var vores situation lige her og nu. De efterfølgende spørgsmål som jeg nu vil forsøge at besvare er: 1. Hvad er DACCIS? 2. Hvad viser krystalkuglen for fremtidens DACCIS? Stabschef 1 Sjællandske Brigade, major P.G. Møller, dybt koncentreret omkring udarbejdelse af ny plan (læg mærke til smartboardet i baggrunden med det aktuelle kort indlagt på computeren) ( ) 6 02/2004

7 spænder bredt, fordi vi skal kunne arbejde med mange scenarier. Bla. kan nævnes: * A0 farveprintere. * A3 farveprintere. * A4 laserprintere. * Farvescannere. * Projektorer til fremvisning af computerbillede på smartboard. * Smartboard, som har til formål at fremvise planer/kort for ST/ BDE og dispositionsenheder. Man kan via projektor føre sin computerskærm op på smartboardet, og derved holde foredrag eller lignende ved smartboardet og samtidig browse rundt i computeren for at vise det aktuelle billede for tilhøreren. * Switchies til sammensætning af netværk. * EMEK 3 echelon værktøjssæt, således vi kan afhjælpe hardware fejl. * Externe harddisk på 60 GB. for backup af de tre centre. * Compaq bærbare computere. Den ovenstående liste af IT-MAT stiller naturligvis store krav til opbevarelsesforhold og lad mig med det samme slå fast, at disse betingelser er opfyldt. Et indblik i funktionaliteter Jeg vil ikke detailbeskrive alle funktionaliteter her, da det vil blive for omfangsrigt og vil ikke opfylde målet med dette indlæg. Når man arbejder som bruger i DACCIS, starter man mange gange med at udarbejde en plan, men man kan også udarbejde en plan bygget på en plan, som man har modtaget fra overordnet myndighed i vores tilfælde Danske Division. Hver brigadestab har et antal brancher efterretning, operation, artilleri, ingeniør, logistik og andre, som ved staben er repræsenteret ved en eller flere officerer. Når disse forskellige brancher skal arbejde på en plan, så kan de alle åbne den samme plan og arbejde direkte i denne. De anvender netop dén funktionalitet, som skal til for at de kan løse deres opgave. Eksempelvis kan efterretningssektionen lægge objekter på kortet, som logistiksektionen ikke kan, fordi det ikke ligger i deres arbejdsopgaver. Fælles for alle er, at samtlige ændringer i planen, både tekstmæssigt som grafisk på kortet kan læses af de andre indenfor centret. Når alle brancher har givet deres input til planen, så skal planen godkendes af eksempelvis stabschefen. Dernæst kan planen distribueres ud til DDIV og andre brigader, som måtte have behov. Hvad angår kort, så kan man vælge lige fra oversigtskort over hele Danmark og ned til en baghave i Slagelse. Man kan have mange typer kort med forskelligt målestoksforhold display et over ens operationsområde, således der er mulighed for at kunne zoome ud til en oversigt eller ind, eksempelvis for at se data på en bro, krete eller andet. Udfærdigelse af kalker sker ovenpå selve kortet via funktionaliteterne, som er tilknyttet den enkelte branche. Man kan vælge om man vil printe kort og kalke, kun kort eller kun kalken. Med den store A0-farveprinter er der mulighed for at printe kortet ud i en bredde af 90 cm. Udskriftskvaliteten er rigtig god, men kan ikke tåle fugt. Der kan indkøbes særligt papir og blæk, som gør at printet kan tåle en lille byge, men det er meget dyrt. Indenfor alle brancher er der behov for udarbejdelse af vurderinger og tekstdokumentation, hvorfor der i DACCIS er indlagt et stort antal skabeloner, som gør det nemmere og hurtigere for den enkelte officer at udarbejde det tekstarbejde som måtte ønskes. Brigadens føringscentre (PLANC, OPSC1 og OPSC2) og andre myndigheder (DIV + andre BDE) skal kunne tale sammen og i felten sker det via DEOS Ved hvert center er en DEOS-gruppe fra telegrafregimentet placeret. Denne DEOS-gruppe etablerer en krypto forbindelse mellem de enkelte centre, sideordnede og overordnede myndigheder. Forbindelserne oprettes via særlige master og kryptomateriel. Via disse forbindelser kan overordnede myndigheder sende planer og kalker til underlagte myndigheder. Som sagt er linierne sikrede via DEOS er det sendte materiale sikret overfor ubudne gæster. CCIS-SEK struktur Chef (SYSOF) kaptajn Har ansvaret for den overordnede drift af sektionen i garnison VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF OPLEVELSER.. H U S K : R A B A T O R D N I N G F O R G A R D E H U S A R R E G I M E N T E T gør det du er bedst til det gør vi UDEN SAMMENLIGNING VI HAR DET HELE! 02/2004 7

8 Staben i en DACCIS planlægningsfase og i felten. SYSOF skal bistå og rådgive BDE om DACCIS-mæssige begrænsninger/muligheder i forbindelse med planlægning af næste kampopgave for brigaden samt kampens førelse. Systembefalingsmand (SYSBM) Oversergent Har ansvaret for at netværksinfrastrukturen med tilhørende software holdes operationelt og opdateret. Endvidere at materiellet er til stede og virksomt i forbindelse med BDE-stabens arbejde i garnison og felt. System administrator (SYSADM) konstabel/overkonstabel Indgår i et tæt samarbejde med SYSBM omkring dennes ansvarsområder. Hvad viser krystalkuglen for fremtidens DACCIS? Der bliver løbende udviklet på systemet og i 2004 skal CCIS-SEK igen på kursus hos MDD for at introduceres for DACCIS version 6.0 med flere funktionaliteter ved hver branche. Der skal installeres et mailprogram på serverne (Microsoft Exchange), hvorfor alle CCIS-SEK i Danmark igen skal på kursus bare denne gang i Århus. Mailprogrammet skal strømline kommunikationen fremover. Hvad angår feltøvelse, vil BDE på et tidspunkt modtage tre køretøjer, hver monteret med 20 fods container, som er indrettet som kontormiljø og særligt klargjort for DACCIS. Der vil være koblet en generator på hver lastvogn. Hvert føringscenter vil derved have en DACCIS-container i sin organisation, hvor de enkelte stabsmedlemmer kan arbejde. Ydermere vil CCIS-SEK modtage en 8 personers bus til transport af IT-MAT med videre. Ikke kun i felten skal DACCIS kunne køre. Også på forsvarets eksisterende netværk FIIN, skal DACCIS kunne være operationelt, således de enkelte stabe ikke behøver at forlade kasernen for at gennemføre en øvelse med DACCIS. Stabene skal kunne sidde på deres kontorer og arbejde. Forskellen er bare, at data flyder gennem eksisterende forbindelser fra kaserne til kaserne i stedet for i luften via DEOS Hvad gør de andre? Andre lande omkring os har også et lignende system dog med en anden brugergrænseflade. Disse er opsat forskelligt, alt efter det behov, det enkelte land har. Hos for eksempel nordmændene hedder systemet NORCCIS 2 og hos italienerne hedder det SIACCON. Multilateral Interoperability Program (MIP) er et internationalt samarbejde, som Danmark er en del af. Organisationen består af 18 lande. Herunder Bla. Tyrkiet, Frankrig, Canada, England og USA. Alle har et lignende system, som os. Fælles for alle landes systemer er, at det er bygget over en fælles protokol (ATCCIS). Dette gør at alle kan tale sammen, hvis opgaven kræver det. Afslutning DACCIS er et nyt begreb på sjællandske breddegrader og på alle niveauer. Mange har hørt om det eller eventuelt fået et foredrag om hvad DAC- CIS er, men få har haft hænderne på tastaturet for selv at drage erfaringer. DACCIS bliver stadig udviklet, så udseende og features vil med tiden ændre sig og/eller bliver udbygget, således brugerfladen bliver mere venlig. Der er stadig få begrænsninger og uhensigtsmæssigheder i systemet og fejl kan opstå. Disse vil med tiden blive elimineret. Jeg ser frem til, at vi får det sidste materiel og køretøjer samt får oparbejdet en videnbase samt standarder for systemets drift, vedligeholdelse mv.. Endvidere, at vi bliver skarpere til at forudse fejl samt at kunne afhjælpe sådanne. Brigadestaben ser også frem til dette system. Alle medlemmer er indstillet på ændringer i arbejdsprocedurer, som DACCIS-implementeringen vil medføre, men de enkelte er også vidende om, at det kræver at man kan tilpasse sig dette nye system, med henblik på at udnytte ressourcerne fuldt ud. Alle ser derfor frem til at få fingrene på tastaturet. Ikke kun hos selve staben vil der ske ændringer i procedurer, men også ved brigadestabskompagniet, som jo opstiller kommandostationerne, vil der være procedureændringer idet det ikke vil være det samme setup på kommandostationen - i forhold til i dag. Vi alle ser frem til de kommende år, hvor denne proces skal implementeres. Kodeordet fremover vil være, kommunikation, fælles holdninger, ihærdighed og ikke mindst målorienteret arbejde. Det er et spændende projekt og DACCIS er kommet for at blive. I CCIS-SEK vil vi gøre vores til en gnidningsløs implementering. 8 02/2004

9 Interessen for Politiets stand var stor (Arkiv billed fra 2003) Uddannelsesmessen den 30. januar 2004 Af: Sekretariatsleder Henri Larsen FRO Sydsjælland Forsvarets Rådgivning om Omstilling (FRO) afholdte den 30. januar 2004 sin egen uddannelsesmesse i Teatersalen på Gardehusarkasernen for II Bataljons underafdelinger. Det lykkedes på bedste måde, at få deltagelse fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner til at møde op til en vellykket og positiv arrangement. Følgende deltog: Politiet, Selandia (Center for Erhvervsrettet Uddannelse), Bilka (Dansk Supermarked), Sparekassen Sjælland, Handelsskolecentret (Vestsjællands og Storstrøms Amt) Kriminalforsorgen, Sygeplejeskolen i Slagelse, Social- og Sundhedsskolen i Dianalund, Haslev Seminarium, Dansk Landbrugs Grovvareselskab, Gerlev Idrætshøjskole, Slagelse Pædagog Seminarium og Falck i Slagelse. Ca. 100 uddannelser har gennem disse deltagere været repræsenterede på messen. De værnepligtige blev i tidsrummet efter bataljonens bestemmelser delingsvis sendt over til messen, hvor de så kunne orientere sig om diverse uddannelser og jobmuligheder. På denne måde afvikledes messen stille og roligt uden de helt store kødannelser. Soldaterne har således haft gode muligheder for at få besvaret spørgsmål og skabt kontakter til uddannelsesverdenen og erhvervslivet. Samtlige deltagende firmaer og uddannelsesinstitutioner gav efter messen udtryk for stor tilfredshed med arrangementet og var samtidig interesseret i at stille op igen til et lignende arrangement senere på året. Efter uddannelsesmessen afholdte FRO et møde for alle der var interesseret i De Koordinerede tilmeldinger og tilmelding til erhvervsskolernes ungdomsuddannelser i auditorium I i tiden Her havde FRO fået hjælp fra Center for information om videregående uddannelser og fra Selandia. Også her var spørgelysten stor. TØMRERMESTER 02/2004 9

10 Overlæge Peter Lund Medaljer og Ordener Overlæge P. Lund, Oberstløjtnant N.T. Sørensen, er benådet 12. januar 2004 med Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen. OL A.B. Richter, Oberstløjtnant K. Malver, er benådet 12. januar2004 med Ridderkorset af Dannebrogordenen. Jubilæum Kaptajn F.E. Prægel, Kaptajn F.A. Buch, Oversergent O. Ditlevsen, havde 3. februar års jubilæum Seniorsergent F. Eisensøe, havde 26. januar års jubilæum. Seniorsergent M. Beske, havde 1. februar års jubilæum. Motormekaniker N. Furbo, havde 29. januar års jubilæum. Seniorsergent Marianne Beske Navnenyt Overkonstabel af 1. grad B.M. Støckel, Overkonstabel af 1. grad L. Onstrup, ansættes som tjenestemænd 1. marts Overkonstabel af 1. grad A. Sonne, Overkonstabel af 1. grad P.L. Carlsen, er ansat som tjenestemand 1. februar Udnævnelse Oberstløjtnant T.M. Paulsen, udnævntes til oberst 15. juni OB beordres uden ansøgning til varig tjeneste som NATO/IMS UN Liaison Officer 15. juni OB forsættes til FKO fra samme dato. Premierløjtnant af reserven J.O.C. Fischer, Premierløjtnant af reserven L. Brand- Eriksen, Premierløjtnant af reserven S.R. Scharff, Premierløjtnant af reserven M. Buch, Premierløjtnant af reserven M.K. Madsen, Premierløjtnant af reserven L.A. Jørgensen, Premierløjtnant af reserven L.B.H. Pedersen, Premierløjtnant af reserven B. Munch, Premierløjtnant af reserven T.S.H. Johansen, Premierløjtnant af reserven A. Nørby, er udnævnt til kaptajner af reserven 1. februar Løjtnant af reserven P.G. Christensen, er udnævnt til Premierløjtnant af reserven 1. februar Oversergent af reserven E. Bugge er udnævnt til Seniorsergent af reserven 5. december Sergent K.L. Sørensen, Sergent M.Q. Frederiksen, Sergent R.B. Nielsen, Sergent J.B. Søltoft, Sergent L.R. Schrøder, er udnævnt til løjtnanter 19. december Menig S.W. Johansen, Menig L.M. Larsen, Menig M.S. Christiansen, Menig P.S. Sørensen, Menig S.W. Bonnen, Menig J. Petersen, Menig J.C.R. Christiansen, Menig M.B. Andreasen, Menig S.V.L. Dupont, Menig S. Schledermann, Menig B.L. Nielsen, Menig S. Svensson, Menig A.B. Petersen, Menig M.L. Frederiksen, Menig N.B. Magnussen, Menig A.J. Wedel, Menig M.T. Bonde, Menig A. Palle, Menig N.V.K. Jensen, Menig JP-G. Hansen, Menig F. Hersbøll, Menig J.O. Rasmussen, Menig S. Kristoffersen, Menig J. Emdal, Menig U.F. Andreasen, Menig C. Stær, Menig C. Digmann, er alle udnævnt til sergenter 19. december Kaptajn Flemming Ernst Prægel Menig I. Clausen, Menig K.A. Birch, er udnævnt til sergenter 30. januar Konstabel af reserven C.B. Rasmussen, Konstabel af reserven J.H.B. Karlsen, Konstabel af reserven C.L. Kristiansen, Konstabel af reserven T.N.J. Olesen, Konstabel af reserven R. Paulsen, er udnævnt til Overkonstabler af reserven 1. december Ansættelse Menig P.L. Nielsen, er ansat af HMAK til korttidstjeneste (tidubestemt) 35 år fra 5. januar 2004, med henblik på sideløbende uddannelse som lastvognsmekaniker. Den menige er udnævnt til ( ) 10 02/2004

11 Konstabel fra samme dato. Konstabelen beordres til varig tjeneste ved GHR. Forsættelse Oberstløjtnant I.F. Carlsson, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som CH/III/PLR 1. august OL forsættes til PLR fra samme dato. Oberstløjtnant K.B. Iversen, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som CH/PLU2/FST 1. juni Oberstløjtnant H.R. Sommer, beordres under forudsætning af fortsat dansk styrkebidrag i Irak uden ansøgning til midlertidig tjeneste som CH(J3(MND-SE fra 13. april Oberstløjtnant H.R. Sommer beordres ligeledes uden ansøgning til varig tjeneste som CH/LESEK/ HOK fra 1. november MJ, midl. Oberstløjtnant E.L. Hviid, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som CH/BATTLEFIELD CE/CAOS 1 fra 1. juli Major K.E. Andersen, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som CH/USEK/GHR fra 1. juli Major E.A. Nielsen, beordres efter ansøgning til varig tjeneste som CH/B- & ØSEK/GHR 1. marts Major O. Jørgensen, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som SBH/ MAM2/MAM/MA/FST 1. juli Kaptajn J.C. Lauritsen, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som CH/O/1 SBDE fra 26. juni Seniorsergent T.J. Palmskov, beordres efter ansøgning til varig tjeneste som UBM/HHD VSJ 1.marts Overkonstabel af 1.grad I.C. Pedersen, beordres efter ansøgning til varig tjeneste som STHJ/TSEK/LOGC/ LFR KBH fra 12. august Konstabel L.H.B. Larsen, er forsat til DAR fra 1. februar Overkonstabel af 1. grad Allan Sonne Afskedigelse Oberstløjtnant P.R. Nielsen, Major L. Nielsson, Major E.S. Schultz, afskediges på grund af alder af hærens linie med pension 30. juni Overkonstabel af 1.grad K.H. Hansen, indgåede kontrakt om korttidstjeneste (tidsubestemt) 35 år, bringes efter ansøgning til ophør 29. januar Overkonstabel af 1. grad L.E. Pedersen, indgåede kontrakt om korttidstjeneste (tidsubestemt) 35 år, bringes uden ansøgning til ophør på grund af alder 31. marts Overkonstabel af 1. grad D.C. Blixt, indgåede kontrakt om korttidstjeneste (tidsubestemt) 35 år, bringes uden ansøgning til ophør på grund af alder 31. maj Overkonstabel af 1.grad L.U. Hede, indgåede kontrakt om korttidstjeneste (tidsubestemt) 35 år, bringes efter ansøgning til ophør 31. januar Overkonstabel af 1.grad B.H. Hansen, indgåede kontrakt om korttidstjeneste (tidsubestemt) 35 år, bringes efter ansøgning til ophør 4. februar Materielassistent P.-E. Johansen, indgåede ansættelsesforhold bringes efter ansøgning til ophør 31.marts Dødsfald Overkonstabel af 1.grad S.E.D. Larsen, GHR, tjg. ved LFR BV, er afgået ved døden 12. januar Taxa en kører, når I be r om det! HUSKLISTE: Er I flere end 4 personer, skal I have en stor vogn. Fredag & lørdag, samt ved helligdage, kan der opstå ventetid i telefonen. Oplys venligst betalingsform inden turen starter: Kontant, konto eller taxabon SLAGELSE Gardehusarernes gave 14 karat guldmanchetknapper... kr ,- 14 karat guldnål GHR...kr ,- Forgyldt sølvnål GHR...kr. 220,- Sølvnål GHR...kr. 145,- Sølvmanchetknapper...kr. 575,- Sølvmanchetknapper (forgyldt)...kr. 735,- Sølvblazerknapper pr. stk...kr. 200,- Ærmeknapper sølv...kr. 250,- Forsendes overalt på ef ter krav. JUVELER - GULD og SØLV SMED Slotsgade Hillerød Tlf Døgnvagt værksted butik /

12 Rextur Af: gardehusar Eilertsen, Kommandodelingen, Livkompagniet Den længe ventede rextur startede en mørk søndag nat i november, her skulle Livkompaniet på den tur der skulle vise om de sidste 4 måneders træning og lære var tilstrækkeligt. Derudover var det en meget grænseoverskridende tur for de fleste såvel menige som sergenter!! Strippet 2 gange Alle var blevet strippet og der var sikkerhed for at ingen havde for meget af noget ulovligt med. Turens første fysiske udfordring var en lille march iført al oppakning og alt hvad dertil hører Da dette var gennemført var de fleste allerede meget ømme og ville allerhelst sove, på trods af at det var begyndt at blive lyst igen. Efter nogle få minutters søvn, ja sådan føltes det, da var det ud og gå igen ud mod en kold vandpassage med udrustningen i en fin karamel - for de flestes vedkommende da! De, som nok havde været lidt for hurtige, blev straffet med en taske fuld med vådt tøj! De børnehavebørn og pædagoger, som tilfældigvis kom forbi, kunne formentlig ikke forstå, hvorfor der stod 30 nøgne mænd, som var i gang med at iføre sig kun deres regntøj en kold novemberdag. Resten af dagstimerne blev brugt til undervisning. Og der laves mad hønen gøres klar Kontrol af udrustning i gymnastiksalen Et gok i nødden Turens næste større udfordring var passage af sø, denne gang dog med tøj på. Dette skete på nogle pramme, som også bruges til at bygge broer med. Dette er bestemt ikke så let som det lyder, når det er mørkt, koldt og blæsende, ikke desto mindre kom alle tørskoede over. Efter vandpassagen gik turen til et tjek(kontrol)-point, hvor vi skulle overfalde og sprænge en lastbilkonvoj i luften. Under angrebet blev to af vores soldater såret og måtte bæres de 3-4 km tilbage til vores opsamlingspunkt, på den dertil medbragte båre. Denne tur tappede de fleste for de kræfter de havde tænkt, at de først skulle bruge dagen efter. Da mørket så småt igen opslugte skovene omkring Antvorskov Kaserne, var det tid til turens første varme måltid. Den stod på høne, kartofler og løg. Hønen skulle dog lige dø først, inden den kunne komme over bålet. Det skete ved, at PL Fersløv gav den et gok i nødden, hvorefter vi med en økse skulle hugge hovedet af den blodet sprøjtede. Efter 30 min over bålet smagte den af en blanding af tyggegummi, fjer, og gammel høne. Men det lægger man næsten ikke mærke til, når man bare er sulten nok. Det mættede da også meget godt. Efter måltidet fik vi en ny befaling - denne lød på, at vi skulle angribe en bunker og sprænge en sort boks. Han var ikke den bedste stifinder Efter det skulle vi gå ud til vores nye beredskabsområde (BSO), hvilket godt kan være svært, når man har en sergent udstyret med både kort, kompas og en GPS (som han ikke magtede at betjene) og som forsøgte at lede os ud på en stor vej - som en af os måtte oplyse om, at den mistænkeligt meget lignede den motorvej, der går mellem Korsør og København. Da vi ankom til vores nye BSO, mødte vi en af de menige fra en af de andre delinger - han var faret vild og var endt inde i vagten på kasernen og var så blevet kørt ud til det nye BSO efter nogle timers søvn nede på stuen. Efter nogle få timers søvn skulle vi træne hele dagen til aftenens opgave, som var angreb på Østerby - den lille øvelsesby i øvelseterrænet omkring Antvorskov Kaserne. Her skulle vi bryde ind i et hus og nedkæmpe evt. fjender, finde en fange og få ham med ud af byen. Denne øvelse var bestemt rexturens højdepunkt, alle folk var meget trætte, men da de sprang ud af PMVén fandt alle nogle kræfter, som man ikke selv var klar over, at man havde og gav alt hvad man havde. Alle fjender/ momenter blev nedkæmpet og fangen kom med ud i live. ( ) 12 02/2004

13 Glemte at stoppe Den sidste del af rexturen var en 10 km gå tur (blev det oplyst), men denne var nok nærmere de 20 end 10, hvor de 5 km var på et gammel jernbanespor. Til sidst ankom vi til en stor gård, hvor vi fik besked på, at vi enkeltvis skulle ind i et stort rum og bruge det håndgemæng vi havde lært. Men da vi kom ind, var rummet oplyst af små stearinlys og kaptajnen sad i en kongestol og ønskede os tillykke med at vi havde gennemført rexturen. Toppen var, da der var en af de menige, som var med os fra stabskompagniet, løb videre gennem rummet med kaptajnen og ind af en dør til stalden på gården. Det var alt i alt en hård uge, som vi alle glemmer sent, og som vi har lært meget af. Til sidst et citat fra vores delingsfører (Kadet Østerby by night Sjøgren): Gør det rigtigt første gang - det er det de unge vil ha. Hvem de unge er, melder historien ikke noget om Optimeringen er i fuld gang Værd at vide Åbningstider: Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - tirsdag: Onsdag - fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: Af: Jonny Sørensen FRO Civiluddannelsesrådgiver Ansatte fra Gardehusarregimentet skal i forbindelse med optimeringsprojektet, som er igangsat i hele Forsvaret gennemføre Serviceassistent og Ejendomsserviceassistentuddannelsen. I alt 29 piger fra rengøring og cafeteriet skal gennemføre uddannelsen som serviceassistent og 12 herrer skal gennemføre uddannelsen til Ejendomsserviceassistenter. For serviceassistenterne er det lykkedes at forhandle det på plads med Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse i Slagelse, således at ingen udover en enkelt fra Næstved, skal ud på en lang rejse, men Ejendomsserviceassistenterne derimod skal desværre køre helt til Glostrup, for at få uddannelsen på Sjælland. Første halvdel af Ejendomsserviceassistenterne har pt. gennemført det første modul teori og er i øjeblikket i praktik her på arbejdspladsen inden de igen i uge 9 starter på andet modul. Første halvdel af Serviceassistenterne startede 19. januar på det første af i alt tre teorimoduler og På billedet er S.I. Hansen, A.H. Schrøder, S.L. Christensen, I.E. Nielsen, H. Isager, B. Petersen, A.P. Møller, H. Andersen, D. Egekær, J.M. Hansen, B.B. Rasmussen, M.H.L.Frederiksen, C. Hald, A.L. Nielsen alle fra Gardehusarregimentet og endelig L. Madsen fra Vordingborg Kommune som det ses på billedet er humøret fortsat højt. Udover uddannelsen skal der forestå en organisationsændring, der munder ud i en helt ny serviceorganisation hvor der arbejdes i selvfungerende grupper med nye rutiner og derfor tilsvarende nye spændende funktionsbeskrivelser, dette arbejde foregår sideløbende med uddannelsen og planlægges afsluttet når alle har gennemført uddannelsen april Grillen Mandag - onsdag Torsdag Weekend kun efter aftale. Regnskabskontor: Dagligt (Dankort automat forefindes). Byttedepot: Mandag Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Linneddepot: Dagligt Miljøgården: Mandag - fredag: Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 02/

14 Danske Gardehusarforeninger Danske Gardehusarforeninger i en ny tid Forsvarschefen har meldt ud, at soldaterforeningsbevægelsen bør tage udgangspunkt i det forsvar, vi har i dag og får i morgen. Hvorledes omsætter vi det til handling i Danske Gardehusarforeninger? Knud Ole Bennekou, der er informationssekretær i Danske Soldaterforeningers Landsraad (DSL), har i DSL s blad Vedetten nr. 4, december 2003 skrevet et meget tankevækkende debatoplæg. Oplægget fortjener at være den igangsætter til en debat, der må føre til en stillingtagen til, hvordan mål og proces skal se ud for en soldaterforeningsbevægelse, der skal være forsvaret bag forsvaret og samtidig skal kunne håndtere historiske værdier, kammeratskab og medlemsskare i egen soldaterforening. En ting er sikkert, vi kan ikke forblive i vore nuværende trygge rammer og ved de gule ærter og en gang bowling og samtidig tro på, at et par forsvarsforlig løser vore problemer skriver informationssekretæren. Det er jeg ganske enig i. Nogle år endnu kan Danske Gardehusarforeninger forvente at være knyttet til Gardehusarregimentet, hvorfra tilgangen af nye medlemmer hovedsageligt skal komme blandt de hjemsendte værnepligtige. En handleplan kan derfor kun være kortsigtet. Kravet er derefter en radikal løsning på længere sigt. Handleplan for årene De nye medlemmer, vi gerne ser i Danske Gardehusarforeninger, er dels de hjemsendte værnepligtige og dels de årige gardehusarer, fordi vi har et stort behov for et gennemgribende generationsskifte i vore lokalforeninger og i særdeleshed i deres bestyrelser. Vi skal fostre nye ildsjæle med visioner og arbejdslyst, hvis soldaterforeningsbevægelsen skal batte noget i forsvarsdebatten navnlig på familieniveauet, hvor tre generationer gerne skulle forholde sig til forsvaret og den betydning, det måtte få for den enkelte families medlemmer - ikke mindst nu med udsendelse til international tjeneste som den overvejende opgave for dansk forsvar. Kløften mellem de mange ældre og de få unge i foreningerne må og skal gøres mindre. Den manglende forståelse hos de ældre for de ufattelig mange og gennemgribende ændringer i forsvaret må overvindes gennem en saglig og letforståelig information i lokalforeningerne blandt andet ved brug af Vedettens eller Gardehusarens artikler. Deltagelse af hele familien i veltilrettelagte Åbent-hus-arrangementer ved regimentet er en anden mulighed, som ikke må undervurderes af lokalforeningerne. Danske Gardehusarforeninger skal være synlig i indkaldelsesperioden, ikke blot ved at få lov til at holde et foredrag om foreningen, men også ved at være en naturlig del at regimentets hverdag f.eks udsættelse af præmier ved hjemsendelse og idrætsdagen, fælles jubilardag og Åbent-hus-arrangement og tilrettelæggelse og gennemførelse af fællesarrangementer ved og uden for regimentet. Flere tjenstgørende officerer, befalingsmænd og konstabler bør forstå og engagere sig i soldaterforeningsarbejdet, selv om der næppe bliver tale om indmeldelse. Skydning mellem de værnepligtige og landsforeningens skytter er fortsat en fortrinlig aktivitet. Mange kræfter bør lægges i orienteringen af de hjemsendte værnepligtige ikke mindst, hvis værnepligtens længde nedsættes. Samarbejdet mellem regimentet og Danske Gardehusarforeninger er alt afgørende. Samspillet mellem regimentschefen og præsidenten er derfor af største vigtighed. Med den nære fremtids endnu større udfordringer til udsendte enheder fra regimentet til fjerne indsatsområder vil der blive et behov lokalt for at forberede og støtte husarfamilier, hvor en datter eller søn skal udsendes. Her vil kendskabet til de enkelte medlemmer i lokalforeningerne være af stor betydning, idet et større antal familier end hidtil vil komme i den situation, at familiemedlemmerne herhjemme gerne vil dele frygt og usikkerhed med andre. Her kunne en nærved boende gardehusar træde hjælpende til. Er det muligt at opstille en egentlig handleplan efter år 2008? Allerede omkring år 2008 er spørgsmålet om Danske Gardehusarforeninger fortsat kan virke som en landsforening i en aktiv soldaterforeningsbevægelse eller om den til den tid udelukkende vil leve på historik og fortid - en uddøende museumsforening med sine tolv tilsvarende uddøende lokalforeninger. Ildsjæle og realistisk vurderende medlemmer vil sikkert være tvunget til at søge over i en eller flere tilpassede, nydannede soldaterforeninger, der kan sætte sig målet at være forsvaret bag forsvaret og derved have en mulighed for at sætte sig i respekt gennem et fremsynet virke i befolkningen for et troværdigt og fleksibelt forsvar. De til forsvaret meddelte økonomiske midler skal også til den tid anvendes på mennesker frem for mursten i respekt for de meget store krav, der stilles til personellets uddannelse, korpsånd og tidsvarende materiel! Kravene for at overleve på en moderne kampplads så langt fra Danmark. Peer Høegh-Guldberg ( ) 14 02/2004

15 Mindeord Svend Kristoffersen, daglig leder af Danske Gardehusarforeningers kontor, døde den 21. januar. Han tabte kampen, hvor uretfærdigt det end kan være. Jeg og mange flere har mistet en god ven, som der stod stor respekt om. Svend Kristoffersen var sin vens ven. Han havde sine meningers mod. Alt det lunkne i tilværelsen foragtede han. Det var der en grund til. Han ønskede at tingene blev gjort ordentligt. Danske Gardehusarforeninger nød godt af hans omhu. I de tretten år, han havde ansvaret for kontorets indretninger og drift, kunne præsidiet, de lokale gardehusarforeninger og regimentet være sikre på at alt fungerede. Han var en husar af den rette støbning. Regimentet stod ham meget nær. De sidste års store forandringer accepterede han nødtvungent, som den gode soldat han vedblev med at være. Loyaliteten hjalp ham over denne problemstilling. Han forblev en uvurderlig støtte for mig. Noget havde vi til fælles, men styrken for mig var, at jeg havde en at sparre imod. Hans hustru, Inger, har været ham en utrolig støtte ikke mindst i de allersidste måneder. Vore tanker og dybe medfølelse går i disse uger til hende, deres sønner og øvrige nære familiemedlemmer. Leverandør af et komplet modelprogram af vare- og lastbiler og reservedele Skovsøviadukten 2, 4200 Slagelse Tlf Æret være Svend Kristoffersens minde. Peer Høegh-Guldberg MOD RUST PAVA CENTER VESTSJÆLLAND ELMEDALSVEJ SLAGELSE TLF FAX w w w. t j o. d k t j t j o. d k THOMAS JULL OLSEN LØNGGÅRDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING - SORØ CONTAINERTRANSPORT Løngvej Sorø Telefon: Telefax: Peder Aalborgstuen stedet hvor soldaten slapper af, og hygger sig i godt kammeratskab. Kig ind - åben hver tirsdag kl De Danske Gardehusarforeningers Præsident Peer Høegh-Guldberg tildeler hesteskadronens hold 2 /2003 GHR-nålen som påskønnelse for den flotte indsats Til ældste deling ved Hesteeskadronen På vegne af medlemmer i Danske Gardehusarforeninger ønsker jeg til lykke med, at I nu har afsluttet jeres værnepligt. Vi gamle husarer siger jer tak for jeres indsats. I har på værdig vis været gode repræsentant for det gamle regiment under den tjeneste, I har forrettet for vor Dronning og for regimentet i forbindelse med repræsentationer rundt i landet. Danske Gardehusarforeninger vil gerne påskønne indsatsen ved at tildele jer GHR-nålen, som vi håber, I vil bære ved passende lejligheder og erindre jer om jeres tid som husar. GARDINER RULLEGARDINER MARKISER PERSIENNER Smedegade Slagelse ( ) 02/

16 København Generalforsamling Som tidligere bekendtgjort afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts, kl i Laksegade 32, København K. Efter generalforsamlingen kan der købes 3 stk. smørrebrød til kr. 40,00. Og der kan købes øl til Kr. 10,00 og vand til kr. 5,00. Bemærk Freddy Rasmussen har overtaget Danske Gardehusarforeningers kontor pr. 11. februar, samt at åbningstiderne er ændret til onsdage Endvidere skal stof være redaktøren ihænde senest den sidste dag i måneden. Redaktør: Oberstløjtnant Knud Skafte Krogen 12, 4700 Næstved Tlf.: knud. (Foreningsstof og fødselsdagslister sendes til denne adresse). NB: Stof skal være redaktøren ihænde senest den sidste dag i måneden, for at blive bragt i næste nummer. Til-og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: eller Danske Gardehusarforeninger, v/freddy Rasmussen Banetoften Næstved Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl Tlf På generalforsamlingen vil der blive overrakt jubilæumstegn til følgende: 60 års jubilæum 1717/38 "Herning" Frio Thaysen. 50 års jubilæum /53 "Skovshoved" Laur. Vagn Meldgård Andersen. 1048/29 "Slagelse" Aage Kruse /52 "Eskildstrup" Svend Åge Petersen /52 "Tømmerup" Erik Schwartz. 40 års jubilæum /62 "Vedbæk" Niels Jørgen Beck /62 "Saltholm" Bent Bergquist. 5011/50 "Terslev" Arne Stegmann Christensen /63 "Odense" Hans Carlo Christiansen /61 "Søstrup" Svend Alex Greve /62 "Dansborg" Joe B. Hansen /54 "Skelby" Poul A. Jensen /62 "Hagested" Erling Nielsen. 25 års jubilæum /60 "Kløvested" Leif Frikjær. 0000/71 "Gørløse" Preben Larsen /53 "Græse" Erik Lyngbo Nielsen. Forårsfrokost på Dyrehavsbakken Som anført i Gardehusaren for FEB 04, arrangerer vi igen i år forårsfrokost på Bakken. Sidste år havde vi en særdeles hyggelig eftermiddag ude i den grønne Dyrehave, og det vil vi gerne gøre til en tradition i foreningen. I år skal det være lørdag den 15. maj. Det er dagen efter, at vores protektor HKH Kronprins Frederik er blevet gift. Alle gamle GH har sikkert i fjernsynet eller måske på gaderne set hesteeskadronen eskortere brudeparret i København, så der er helt sikkert nogle gode husarminder at genopfriske. Arrangementet er naturligvis med ledsagere og medlemmer fra andre Gardehusarforeninger er selvfølgelig også meget velkomne. Nærmere om mødested og tid vil blive bekendtgjort i Gardehusaren for maj. Tilmelding senest fredag den 30. april, til Jens Rønholt Hansen, Lindevej 14, 3200 Helsinge, tlf , eller til Ole Jacobsen, Vadum Alle 36, 2770 Kastrup, tlf , Foredrag af regimentets feltpræst Den 27. januar havde vi foredragsaften i Hjemmeværnsdistrikt Amagers Parolesal med Andreas Christensen, sognepræst ved Frihavnskirken og feltpræst ved Gardehusarregimentet. Han fortalte om livet som feltpræst, lige fra modtagelsen og iklædningen ved regimentet over Rex-turen til beretninger om deltagelser i øvelser m.m. herunder, at en feltpræst altid har den samme grad som den han taler med. Det være sig fra rekrut til general. Det var en meget interessant og fornøjelig aften, som vi vil tale længe om i foreningen. Mange tak til Andreas Christensen for det gode indlæg. P.b.v. Ole Jacobsen Gardehusarernes Skyttelaug Venskabsskydning Den 20. januar havde GHS venskabsskydning med Pionerforeningen København i DGI-Byen, hvor der var mødt i alt 22 skytter til skydningen. Efter denne var der spisning og kammeratligt samvær, samt overrækkelse af præmier. Holdet bestod af 7 skytter fra hvert skyttelaug. Pionererne fik 1164 point Gardehusarerne fik 1160 point Individuel blev: Hans Lund Madsen 178/4* Frede Jørgensen 178/3* Michael Bedsted 174 Skydeudvalget Husk Vinterafslutningen på Østerbro Stadion den 14.april fra kl ( ) 16 02/2004

17 Frederiksborg Amt Skydning Skydning i Tikøb fortsætter hver den første mandag i måneden. Næste gang den 1. marts kl Yderligere oplysninger hos Peter Jensen på tlf Poul Schjellerup Gl. Roskilde Amt Reception De Samvirkende Soldaterforeninger i Gl.Roskilde Amt kan den 18. marts 2004 fejre 80-års jubilæum. Jubilæet markeres med en reception den 20.marts, hvor alle medlemmer med fruer er velkomne. Receptionen afholdes fra kl til 1600 i Roskilde Marineforenings lokaler Elisegårdsvej 10. Foreningen består i dag af 7 soldaterforeninger: Garderforeningen, Marineforeningen,, 1.Regiment, Sjællandske Livregiment, Feltartilleriforeningen og Blå Baretter Tilsammen tæller foreningen 547 medlemmer. De Samvirkende Soldaterforeninger for Roskilde og omegn blev stiftet i 1924, og der var dengang 12 foreninger med tilsammen 1500 medlemmer. I mange år havde foreningen til huse på den gamle Kaserne i Roskilde, men efter at den blev nedlagt, har foreningen ikke haft et fast tilholdssted. Foreningens første formand var konditor Julius Nielsen, som ligger begravet på Gråbrødre Kirkegaard. Foreningens nuværende formand er Arne Mathiasen, som i 2002 overtog posten efter K. J. Hansen, der havde været formand i mange år. I de seneste år har aktiviteterne bestået af en årlig skydeturnering og en kegleturnering. De to seneste år har foreningen arrangeret Kammeratskabsaftener med forskellige foredragsholdere, der bl.a. har underholdt med lysbilleder fra de steder i verden, hvor de har udført deres virke. Kammeratskabsaftenerne er hver gang blevet holdt i Marineforeningens lokaler i Roskilde. Poul Hansen Frederikssund og Omegn Generalforsamling Den årlige generalforsamling afholdes torsdag den 18. marts på Pedersholm. Kl.1830 Fælles spisning Kl.1930 Generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Valg af referent 4. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 6. Fastlæggelse af kontingent. 7. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10.marts. 8. Valg af formand for 1 år. John W.Hansen er på valg. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg: Leo Jacobsen, ønsker ikke genvalg. Knud Nørhave Jørgen Brandt Søren Bahn 10. Valg af bestyrelsessuppleant. 11. Valg af revisor. På valg er Erik Frandsen. 12. Valg af revisorsuppleant. 13. Valg af repræsentanter 14. Uddeling af emblemer og årstegn, 15. Eventuelt. På utallige opfordringer står menuen på Revelsben og flødekartofler. Prisen er kr. 80,00 incl. en halv flaske rødvin. Tilmelding senest 10.marts til: John W.Hansen på tlf.: eller Kai Illemann på tlf.: HUSK: Emblemer og årstegn skal bæres. Skydeaften 20. april planlægges afholdelse af en skydeaften. Sommertur 26. juni planlægges afholdt en sommertur. Yderligere informationer følger for begge arrangementer, men reserver allerede nu disse datoer i s tjeneste. Bestyrelsen Espenhein s Eftf. A/S Projektering & udføring af: el & belysning edb & data teleanlæg tyverialarm brandalarm v/ Torben B. Nielsen Rugvænget Slagelse Tlf Fax: Homepage: Til Deres tjeneste - døgnet rundt!! Blikkenslagere VVS-installatører Tlf Løvegade Slagelse ( ) 02/

18 for Næstved og Omegn Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes lørdag den 27. marts kl på Menstrup Kro. Dagsorden i henhold til lovene. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10.marts. Under generalforsamlingen har damerne mulighed for at overvære en mannequinopvisning med forårets nyheder indenfor dametøj. For de der har lyst, er der efter generalforsamlingen kl. ca arrangeret en virkelig festlig husaraften. Menuen bestående af: Velkomstdrink Varmrøget laks med pesto salat og butterdejssnitter, Helstegt brasiliansk oksestribloin med grøntsager og sauce bordelaise. Hertil 1 2 flaske vin pr. kuvert. Kaffe og lagkage. Efter festmiddagen spilles der op til dans med den kendte jazzmusiker Finn Ziegler og Tante Tillies Fodvarmere. Musikken spiller lige til kl Hele arrangementet koster kr. 348,00 pr.kuvert. Tilmelding senest den 24. marts på tlf.: eller tlf.: Mød op til generalforsamling og en rigtig sjov husarfest med damerne, hvor der bliver lejlighed til at genopfriske gamle minder. Overrækkelse af årstegn finder sted efter generalforsamling i Husarstuen til nedennævnte: 40 års hæderstegn Gardehusar årg. 53 Darup L.R. Jørgensen 25 års hæderstegn Gardehusar år. 77 Stallerup P.J. Pagh Gardehusar årg.71 Førslev M. Rasmussen Gardehusar årg. 57 P. Snedgaard Gardehusar årg. 61 Lemvig Hans Adolf Thorsen Bestyrelsen Maribo Amt Generalforsamling Generalforsamling afholdes onsdag den 10. marts i Majbølle Gamle skole, Majbølle Byvej 60, Guldborg. Vi mødes kl. 1830, hvor vi går til bords og nyder Gule ærter eller Bøf m/løg. Efter spisningen er der uddeling af årstegn og generalforsamling. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg til bestyrelse samt valg af suppleanter. 6. Valg af revisor og revisorsuppleanter. 7. Valg af fanebærer og reservefanebærer. 8. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Tilmelding til kasserer Bent Johansen eller formand Poul Roerholt / Ved tilmelding bedes oplyst om menuvalg. Sidste tilmelding er søndag den 7.marts. Bestyrelsen for Fyns Stift Generalforsamling 2004 Fredag den 12. marts kl afholder vi generalforsamling på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 1-3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden ifølge lovene. Der serveres gule ærter og kaffe. Pris 50 kr. pr person.( drikkevarer er for egen regning). Efter generalforsamlingen vil John Brauer og medlemmer fra De Thorøhuse spillemænd spille op til en svingom. Husk at tage damerne med. NB! For dem som ikke så godt kan lide menuen, kan der ved tilmeldingen bestilles Biksemad. Tilmelding senest 5. marts til Leif eller Palle Foredrag Folk og forsvar afholder foredrag på Dannevirke Sdr.Boulevard, den 24. marts kl Fyn i hverdagens terrorbillede, hvad gøres der for at imødegå evt. terror. Foredragsholder Politimester Leif Rand Jensen. Kaffe med 1 stk. rullepølse og 1 stk. ostemad, pris 40 kr. Bowling Fredag den 19. marts kl mødes vi til bowlingafslutning på City Bowling, Rugårdsvej. Vi spiller 1 time, for derefter at samles om et måltid mad og hyggeligt samvær. Evt. afbud til afslutningen kan ske på bowlingaftenen den 20. februar. Skydning Torsdag den 25. marts kl afslutning på vintersæsonen på 15 meter. Torsdag den 1. april starter skydningen på 50 meter. Onsdag den 5. maj starter vi på 200 meterskydningen. Bestyrelsen Sydsjælland og Møn Bowling Den yngre del af bestyrelsen har tilrettelagt bowlingaften torsdag den 15. april. Hele bestyrelsen håber på god tilslutning. Vi mødes i Bowlingcentret i Vordingborg kl. 1745, så vi er klar til at bowle kl Efter spillet er der spisning, pris kr. 170,00 incl. bowling, men excl. drikkevarer. Af hensyn til baner og spisning beder vi om tilmelding på tlf og / senest søndag den 4. april. Vi glæder os til at se så mange som muligt og sender vore medlemmer de bedste husarhilsner. Bestyrelsen ( ) 18 02/2004

19 Østsjælland Generalforsamling Foreningen afholder ordinær generalforsamling fredag den 19. marts kl på Karise Højskole & Forsamlingshus, Bredgade 22, 4653 Karise. Dagsorden iflg.lovene. Efterfølgende afholdes ordinær generalforsamling i Østsjællands Skydelaug. Dagsorden iflg.lovene. Vi tager vores damer med som under generalforsamlingen vil blive underholdt på anden måde. Efterfølgende er der fællesspisning hvor tilmelding er nødvendig. Menu: Husarsteg, dessert og kaffe. Kuvertpris kr. 140,00. Tilmelding senest 9. marts på tlf.: eller Bestyrelsen Nordvestsjælland Generalforsamling Medlemmer med ledsagere indkaldes herved til ordinær generalforsamling der afholdes fredag den 19. marts på Snertinge Kro, Slagelsevej 2, 4460 Snertinge. Kl.1830: Fællesspisning Kinesisk Buffet og kaffe, pris kr. 120,00 excl. drikkevarer. Kl. 2000: Generalforsamling med nedennævnte dagsorden iflg. vedtægterne. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger regnskabet. 5. Indkomne forslag. 6. Vedtagelse af kontingent for år Valg af bestyrelse, suppleanter, fanebærer og revisorer. På valg er: Bestyrelsesmedlemmer Kjeld Hansen og Curt Thornsen. Suppleant: Ole Jensen. Revisor: Per Steen Kastrup. Reservefanebærer: Ove Holst. 8. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Man er velkommen til at deltage i generalforsamlingen kl. 2000, uden at deltage i spisningen. Efter generalforsamlingen har vi den fornøjelse at give ordet til chefen for Gardehusarregimentet Oberst, Kammerherre J. Kidde- Hansen der vil fortælle om Gardehusarregimentet i dag, og hvad et nyt forsvarsforlig vil indebære. Et foredrag der bliver meget spændende at høre. Vi håber som altid at se mange medlemmer denne aften. Tilmelding til spisning senest den 12. marts til Henning Kristensen tlf eller Erik Jensen tlf På bestyrelsens vegne Erik Jensen Jyl land Generalforsamling Husk den 20. marts den ordinære generalforsamling og foredrag på Østergaards Hotel, Silkeborgvej 94, 7400 Herning Se program og dagsorden i Gardehusaren nr.1, februar Lone og Hans Ahler, Kibæk, har arrangeret byvandring i Herning for herrer/damer, medens husarerne afholder generalforsamling. Husk tilmelding af hensyn til spisningen til: Poul Risager tlf.: Jens Chr.Nygaard, tlf.: Hans Pedersen, tlf.: Mød talrigt op, vi forventer en festlig dag. Bestyrelsen Altid de bedste kulinariske oplevelser Separat lokale med plads til ca. 25 personer Åbent alle dage DET ULTIMATIVE G-SHOCK-UR! danske og udenlandske ordensbånd miniatureordner og medaljer båndspænder til uniformer Restaurant Knold & Tot Schweizerpladsen 1B, 4200 Slagelse Tlf V 4200 Slagelse Tlf Fax /

20 Mærkedage Optagelse til denne rubrik, foretages af de respektive foreninger Gl.Roskilde Amt København 6. marts 60 år Gardehusar /64 Isterød Jan Christiansen Krebsen Ølstykke 18. marts 92 år Gardehusar Kongerslev Poul Marcussen Saltværksvej Kastrup 3. april 75 år Gardehusar 4558/49 Tjæreby Poul Th. Hansen Hvedstrupvej 18, Herringløse 3670 Veksø St. 5. april 70 år Gardehusar /54 Tjæreby J.O.Danker-Jørgensen Hulbyvej Korsør Gardehusarforeninge- Frederikssund og Omegn 2. april 50 år Gardehusar årg.73 Østerbro Lars Erik Sparre Kragh Ulrikkenborg Alle 29, st.tv Lyngby Frederiksborg Amt 9. marts 80 år Gardehusar 612/45 Græsted Jørgen Hansen Pårupvej Græsted 10. marts 60 år Gardehusar årg.64 Kregme Helge Zøllner Kæruldvej Frederiksværk. 31. marts 70 år Gardehusar /54 Skibby Axel Hansen Bonderupvej 9, Bonderup 4050 Skibby. for Næstved og Omegn 9. marts 60 år Gardehusar /62 Tystofte Flemming Gryning Bryggervej Herlufmagle 19. marts 60 år Gardehusar årg.61 Stege Preben C.F.Hansen Elmevej Glumsø 13. marts 70 år Gardehusar /54 Tisvilde Villy Hansen Solkrogen Gilleleje 22. marts 75 år Gardehusar årg.49 Haarlev Jens H.Rasmussen Mejsevænget Næstved Trommevej 6 - Slagelse Værksted Valbyvej 23 C GRAFISK TOTALLEVERANDØR Rosengade 7 C 4200 Slagelse tlf fax marts 80 år Gardehusar 610/45 Vejby Kurt Haller Kirkegade 25, st 3200 Helsinge 23. marts 85 år Gardehusar 69/38 København Robert Petersen Teglgårdslund Hillerød 5. april 80 år Gardehusar 4658/50 Arne Olsen Elmkær Hørve Maribo Amts Gardehusarforening 30. marts 70 år Gardehusar Rødby Egon Nielsen Runestensvej Rødby ( ) 20 02/2004

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Temaet er udvikling og synlighed

Temaet er udvikling og synlighed MEDARBEJDERTRÆF 2013 Temaet er udvikling og synlighed 25. 26. maj 2013 Det er vigtigt at Dansk Vandrelaugs medarbejdere mødes på tværs af afdelingerne for at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Måske

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER Garder 1 2003 JAN KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn NUMMER Vore faner og vor historie. Foreningen har 2 faner. Den gamle fra 1919, som vi har sendt på pension og den nye fra 1991. Som

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Sjællandsmesterskab 2007

Sjællandsmesterskab 2007 Sjællandsmesterskab 2007 Oldboys Køge Roskilde Total 1 Søren Johansen R.K.K. 863 864 1727 2 Jan Nielsen Hellas 866 856 1722 3 Mogens Christensen KK 88 848 862 1710 4 Mogens Andersen Hellas 862 845 1707

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen April 1999 2 Aktivitetskalender: Til opslagstavlen Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der motionsløb eller gåtur fra Marienlystcentret, vælg 3 km, 5 km, 8 km eller længere rute. 22. 23. 24. April Shat

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere