Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder"

Transkript

1 Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder September 2014 Newsletters Letters

2 1. Introduktion

3 Brand Experience Følgende parametre påvirker hvor meget og hvilken Brand Experience forbrugerne har af et selskab: Indholdet / den kreative eksekvering (content) i de givne kontaktpunkter Investeringens størrelse i de givne kontaktpunkter Kontaktpunkternes individuelle påvirkningsevne / gennemslagskraft overfor forbrugeren (impact) Forskellige brancher benytter forskellige kontaktpunkter - og på forskellige måder. 3

4 Kontaktpunkter relevante for pensionsselskaber Online forsendelser: 1. e-boks årsopgørelser, saldi, afkastopgørelser, depoter osv. 2. e-boks betingelser, ændringer/omlægninger på min pension/lovgivningsændringer til mig fra eget selskab 3. Kundefordele/ tilbud om meropsparing /arrangementer fra eget selskab via /elektronisk nyhedsbrev 4. m. bekræftelser, kvitteringer, overblik o.lign. efter kontakt med selskab 5. eboks bekræftelser, kvitteringer, overblik o.lign efter kontakt med selskab 6. eboks besked om mit konkrete, personligt forestående pensionstids-punkt/ min pensionsudbetaling 7. om mit konkrete, personligt forestående pensionstidspunkt / min pensionsudbetaling 8. med tilbud om tegning af pension fra andet selskab (bank, forsikrings- eller pensionsselskab) Indirekte (incl. WOM): 1. Omtalt af medierne 2. Set omtalt i læserbreve, online chats, blogs, Facebook o.l. 3. Omtalt personligt af venner, bekendte, kolleger mv. 4. Sammenlignings-tests fx online/ forbruger-programmer/ artikler 5. På arbejdsplads, omtalt/beskrevet ifb. med arbejdsrelateret firmapension 6. Én-Til-Én: 1. Personlig kontakt med andre fagpersoner (bank, forsikring, fagforening o. lign. via fx mail/telefon/personligt møde) 2. Personligt møde med egen pensionsrådgiver/pensionsmægler 3. Telefonisk kontakt med eget selskab 4. korrespondance med eget selskab 5. Nye digitale kontaktformer fra eget selskab (SMS/online chat m.rådgiver/ rådgivningsmøde via webcam o.lign.) Fysiske forsendelser: 1. Fysiske årsopgørelse, afkastopgørelser, depoter 2. Fysisk brev med betingelser, ændringer/omlægninger el. lovgivningsmæssige ændringer fra eget selskab 3. Fysisk (nyheds) brev med kundefordele/tilbud om meropsparing/arrangementer fra eget selskab 4. Fysisk brev med tilbud om tegning af pension fra andet selskab (bank, forsikrings- eller pensionsselskab) 5. Fysiske bekræftelser, kvitteringer, overblik o. lign. efter kontakt med selskabet 6. Fysisk brev om mit konkrete, personligt forestående pensionstidspunkt / min pensionsudbetaling 7. Pjecer/brochurer om pension fra selskab, rådgiver eller arbejdsplads Digital selvbetjening: 1. Generelle online tests om fx pensionsalder, rådighedsbeløb, opsparing 2. Været på selskabets egen hjemmeside for at søge generel information 3. Digital selvbetjening fx eget login site hos eget selskab på pc/mobiltelefon/tablet 4. Googlet eller set ved surfing på nettet Massemarkedsføring: 1. TV reklamer 2. Print annoncer i aviser, blade og magasiner 3. Udendørs reklamer på bygninger, stationer, transport mv. 4. Bannerreklamer på internettet 5. Sponsorater af events, velgørenhed, sport eller TV programmer 4

5 Pensionsselskaber medtaget i undersøgelsen PFA Pension Danica Pension Nordea Liv A/S PensionDanmark Pensionsforsikrings-aktieselskab Sampension KP A/S AP Pension Liv SEB Topdanmark Industriens Pension PenSam Lærernes Pension Børne- og Ungdoms pædagoger Magistre og psykologer Sygeplejersker Jurister og Økonomer Socialrådgivere og Socialpædagoger Lægerne 5

6 Beregning af den samlede Brand Experience Information Emotion PowerValue Brand Monitoring Bliver selskaberne oplevet som værende synlige på kontaktpunktet? Kontaktpunkters værdi/påvirkningskraft - isoleret værdisætning indekseret fra Andel der associerer selskab med kontaktpunkt Brand Experience Evne til at skabe opmærksomhed og plads i forbrugerens bevidsthed

7 Den beregnede værdisætning 1 Information 2 3 Emotion PowerValue er kontaktpunktet informationsgivende? rykker kontaktpunktet ved forbrugerne emotionelt og gør selskabet mere attraktivitet? har kontaktpunktet stor betydning, når forbrugerne skal træffe deres endelige købsbeslutning? Samlet udgør disse 3 mål værdien af et kontaktpunkts gennemslagskraft i markedet. Der beregnes således ét simpelt indekseret mål for kontaktpunktets indflydelse, som kan sammenlignes på tværs af alle kontaktpunktsgrupperingerne. Udviklet af Integration Marketing & Communication Ltd i 90erne. TNS indgår som samarbejdspartner worldwide. Gennemtestet, valideret og benyttet i mere end 15 år. Kan forudsige markedsandele med op til 95% sikkerhed. Over 500 tests gennemført. På over 60 forskellige markeder I mere end 183 forskellige kategorier.

8 Brand Experience Kontaktpunkters bidrag til Brand Experience

9 Brand Experience - hvor meget fylder pensionsselskaberne i forbrugernes bevidsthed AP Pension Liv 4% SEB 4% Andre fagspecifikke selskaber 9% PFA Pension 26% Topdanmark 5% Sampension 5% Lærernes Pension 5% PensionDanmark 6% Danica Pension 14% Industriens Pension 7% PenSam 7% Nordea Liv A/S 8% Base: Alle 9

10 Hvor meget bidrager de forskellige grupper af kontaktpunkter til pensionsselskabers Brand Experience Total for gruppen Gnst. pr. kontaktpunkt Fysiske forsendelser Online forsendelser 28% 30% 3,5% 4,3% Indirekte 18% 3,0% Digital selvbetjening 12% 2,9% Én-til-én 9% 1,8% Masse markedsføring 3% 0,7% Base: Alle 10

11 Kontaktpunkters bidrag til pensionsselskabers Brand Experience i hele markedet 1) Fysisk årsopgørelse / afkastopgørelser osv. 9,60% 2) e-boks årsopgørelser / afkastopgørelser osv. 8,39% 3) 4) 5) 6) Fysisk brev m. betingelser/ændringer/omlægninger på pension Hjemmesiden Pensionsinfo 5,13% e-boks besked m. betingelser/ændringer/omlægninger 5,06% Fysisk brev m. personligt pensionstidspunkt/udbetaling 4,72% 6,54% 7) 8) 9) Selskabets egen hjemmeside søge generel info. Fysisk brev m. bekræftelser/kvitteringer m.v. 4,06% Digital selvbetjening (login site hos selskab) 3,98% 4,71% 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 2,84% 2,72% 3,30% 3,79% 3,77% 3,73% 3,69% e-boks besked m. personligt forestående pensionstidspunkt/udbetaling Omtalt af medierne På arbejdsplads, omtalt/beskrevet ifbm. firmapension Omtalt personligt af venner, bekendte, kolleger mv. e-boks besked m. bekræftelser/kvitteringer/overblik o. lign. Fysisk (nyheds)brev m. kundefordele/tilbud/arrangementer fra eget selskab m. bekræftelser/kvitteringer/overblik o. lign. Fysiske forsendelser Online forsendelser Digital selvbetjening Masse markedsføring 17) 18) 2,68% Telefonisk kontakt m. eget pensionsselskab 2,31% korrespondance m. eget selskab Base: Alle Én-tilén Indirekte 11

12 Kontaktpunkters bidrag til pensionsselskabers Brand Experience i hele markedet 19) 20) 21) 2,26% 2,14% 2,07% Personligt møde m. egen pensionsrådgiver/-mægler /elektronisk nyhedsbrev m. kundefordele/tilbud om meropsparing/arrangementer m. konkret, personligt forestående pensionstidspunkt/pensionsudbetaling 22) 23) 1,75% Pjecer/brochurer om pension fra selskab/rådgiver/arbejdsplads Generelle online tests om fx pensionsalder/rådighedsbeløb/opsparing 1,52% 24) 25) 1,50% 1,40% Sammenlignings-tests fx online/i forbrugerprogrammer/i artikler Googlet/set ved surfing på nettet 26) 27) 1,34% 1,29% Personlig kontakt med andre fagpersoner TV reklamer Fysiske forsendelser 28) 29) 30) 1,04% Print annoncer 0,69% 0,62% Fysisk brev m. tilbud om tegning af pension fra andet selskab (bank/ forsikrings-/pensionsselskab) Sponsorater af events/velgørenhed/sport/tv programmer Online forsendelser Digital selvbetjening 31) 32) 33) 0,39% 0,36% 0,21% m. tilbud om tegning af pension fra andet selskab (bank/ forsikrings-/pensionsselskab) Udendørs reklamer Set omtalt i læserbreve/online chats/blogs/fb el. lign. Masse markedsføring Én-tilén 34) 0,21% Nye digitale kontaktformer fra eget selskab (SMS/online chat med rådgiver m.m.) Indirekte 35) 0,19% Bannerreklamer Base: Alle 12

13 Kontaktpunkterne bidrag til pensionsselskabernes Brand Experience 26% 14% 8% 7% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 30% 25% 30% 38% 30% 30% 33% 38% 26% 26% 26% Kontaktpunkters bidrag til synlighed: Fysiske forsendelser 28% 27% 24% 24% 36% 32% 30% 26% 11% 11% 11% 5% 3% 6% 10% 12% 15% 11% 12% 11% 2% 0% 9% 15% 5% 1% 1% 6% 1% 5% 6% 8% 17% 20% 16% 20% 17% 16% 19% 15% 21% 26% 27% 9% 14% 11% 11% 1% 2% 10% 11% 15% 24% 21% 19% Online forsendelser Digital selvbetjening Masse markedsføring Én-til-én Indirekte 13

14 Brug af insights for de respektive pensionsselskaber

15 Hvor godt udnytter [selskab] kontaktpunkterne sammenlignet med resten af branchen Index < 100 = dårligere udnyttelse end resten af branchen. Index > 100 = bedre udnyttelse end resten af branchen Base: Alle Kontaktpunkter Bidrag til [selskab]s Brand Experience Bidrag til Brand Experience Branchegennemsnit [Selskab] s andel indekseret ift. branchen Fysiske forsendelser / Uddelinger 25% 30% 83 Indirekte 20% 18% 110 Online forsendelser 28% 28% 100 Én-til-én 11% 9% 122 Digital selvbetjening 11% 12% 98 Markedsføring / Sponsorater 5% 3%

16 ROI for forskellige kontaktpunkter Identifikation af styrker og svagheder: Kontaktpunkts bidrag til Brand Experience sammenholdes med selskabets omkostninger 16

17 Andel af Brand Experience på kontaktpunktsgruppen xxx" Optimal udnyttelse af mediet - Learn from the best Brand Experience i forhold til spend 20% 15% Brand Experience > Ressourceforbrug Her er ressourceforbruget mindre sammenlignet med resten af branchen, men Brand Experience er større. Dvs. der opnås en større synlighed for færre ressourcer, hvilket vidner om effektiv udnyttelse af mediet med f.eks. en stærk kreativ platform Pensionsselskab C Pensionsselskab B Pensionsselskab A Pensionsselskab F 10% Pensionsselskab D 5% Ressourceforbrug > Brand Experience Her er ressourceforbruget større sammenlignet med resten af branchen, men Brand Experience er mindre. Dvs. der bruges flere ressourcer men opnås mindre synlighed, hvilket vidner om en Pensionsselskab E ineffektiv udnyttelse af mediet med f.eks. en svag kreativ platform 0% 0% 5% 10% 15% 20% Andel af samlet ressourceforbrug 17

18 Hvem udnytter bedst de fysiske forsendelser Index < 100 = dårligere udnyttelse end resten af branchen. Index > 100 = bedre udnyttelse end resten af branchen Base: Alle Samlet Brand Experience Bidrag til Brand Experience Bidrag til Brand Experience indekseret ifht. branchen Pensionsselskaber Magistre og psykologer 1% 46% 152 PenSam 7% 38% 127 Sampension KP A/S 5% 38% 125 Jurister og Økonomer 2% 38% 125 Børne- og Ungdomspædagoger 2% 36% 120 Lærernes Pension 5% 33% 111 Socialrådgivere og Socialpædagoger 1% 32% 105 Lægerne 1% 31% 104 Nordea Liv A/S 8% 30% 99 Industriens Pension 7% 30% 99 Pension Danmark 6% 30% 99 PFA Pension 26% 30% 98 AP Pension Liv 4% 26% 86 Topdanmark 5% 26% 85 SEB 4% 26% 84 Danica Pension 14% 25% 83 Sygeplejersker 2% 23% 76 18

19 Budgetallokering Budgetallokering mellem de respektive grupperinger af kontaktpunkter op imod den Brand Experience, der skabes hos målgruppen. Det er derved muligt at anskue og overvåge hvert kontaktpunkt ud fra ROI-betragtningen: Hvilke kontaktpunkter kan betale sig, og hvilke er ineffektive? 19

20 Pensionsselskabernes omkostninger til kontaktpunkterne sammenlignet med kontaktpunkternes bidrag til Brand Experience Budget allokering (dummy) versus bidrag til Brand Experience - Selskab (Q4 2013) - 30% 27% 11% 6% 9% 17% Fysiske forsendelser Online forsendelser Digital selvbetjening Masse markedsføring Én-til-én Indirekte Andel af budget allokering Andel af Brand Experience 20

21 Segmentering af pensionsmarkedet

22 Segmentering af pensionsmarkedet Den ubekymrede Den kompetente og opdaterede Den kompetente og risikovillige Den interesserede uden kompetencer Typisk under 50 år. Ligeglad, uvidende og ikke-informeret. Slet ikke involveret - og ønsker ikke at være det. Har en ordning kun fordi man skal og bør og er derfor ekstra krævende at få involveret. Typisk over 50 år. Involverer og opdaterer sig løbende/konstant. Velinformeret, stoler på sin egen dømmekraft Har pensionsordning for tryghedens skyld. Føler sig som udgangspunkt tilpas involveret. Typisk over 30 år. Involverer sig i perioder. Synes pension er spændende. Stoler på sin egen dømmekraft. Involverer sig for at profitmaksimere - ikke for tryghedens skyld. Føler sig tilpas involveret Typiske over 30 år. Er som udgangspunkt ikke risikovillig. Er tillidsfuld overfor rådgivere og selskaber. Synes pensionsordning er vigtigt, men er uden kompetencer. Vil ofte gerne involvere sig yderligere. Involve Empower Challenge Support 22

23 Pensionssegmentering Den interesserede uden kompetencer Den ubekymrede 30,1% 30,0% Den kompetente og risikovillige 20,0% 19,8% Den kompetente og opdaterede 23

24 Segment beskrivelser Bekymrer sig ikke om pension Høj risikovillighed Villig til at tage økonomiske risici Villig til at tage økonomiske risici Stoler på sig selv Nye finansielle produkter er spændende Velinformeret og opdateret Lav involvering i pension Høj involvering i pension Tager kun beslutninger når man tvinges Stoler på rådgiver Lav risikovillighed Lægger vægt på tryghed Pension vigtig for tryghedens skyld 24

25 Top 10 kontaktpunkters bidrag til Brand Experience Indirekte kontaktpunkter - på tværs af de 4 pensionssegmenter Den Ubekymrede Den kompetence og opdaterede Den kompetente og risikovillige Den interesserede, uden kompetencer 1 1) Fysisk årsopgørelse / afkastopgørelser/ depot osv. 10,3% 1) Fysisk årsopgørelse / afkastopgørelser/ depot osv. 9,0% 2) e-boks årsopgørelser / afkastopgørelser / depot osv. 8,3% 1) Fysisk årsopgørelse / afkastopgørelser/ depot osv. 11,0% ) e-boks årsopgørelser / afkastopgørelser / depot osv. 3) Fysisk brev m. betingelser/ ændringer/om-lægninger på pension 6) Fysisk brev m. konkret personligt pensionstidspunkt/ udbetaling 5) e-boks besked m. betingelser/ændringer/omlægninger på pension 11) Omtalt af medierne fx TV/radio/aviser/web 10) e-boks besked m. konkret personligt forestående pensionstidspunkt/udbetaling 13) Omtalt personligt af venner, bekendte, kolleger mv. 8) Fysisk brev m. bekræftelser/ kvitteringer/overblik m.v. efter kontakt m. selskab 12) På arbejdsplads, omtalt/beskrevet ifbm. arbejdsrelateret firmapension 9,6% 2) e-boks årsopgørelser / afkastopgørelser / depot osv. 8,6% 1) Fysisk årsopgørelse / afkastopgørelser/ depot osv. 7,7% 7,1% 4) Hjemmesiden Pensionsinfo 7,3% 4) Hjemmesiden Pensionsinfo 5,5% 5,8% 5,1% 4,8% 4,4% 4,4% 4,3% 3,9% 3) Fysisk brev m. betingelser/ ændringer/om-lægninger på pension 7) Været på selskabets egen hjemmeside for at søge generel information 5) e-boks besked m. betingelser/ændringer/omlægninger på pension 9) Digital selvbetjening (fx eget login site hos selskab) 6,1% 5,8% 5,5% 4,9% 3) Fysisk brev m. betingelser/ ændringer/om-lægninger på pension 5) e-boks besked m. betingelser/ændringer/omlægnin ger på pension 7) Været på selskabets egen hjemmeside for at søge generel information 9) Digital selvbetjening (fx eget login site hos selskab) 14) e-boks besked m. 10) e-boks besked m. konkret bekræftelser/kvitteringer/overbli 4,1% personligt forestående k m.v. efter kontakt m. selskab pensionstidspunkt/udbetaling 8) Fysisk brev m. bekræftelser/ kvitteringer/overblik m.v. efter kontakt m. selskab 12) På arbejdsplads, omtalt/beskrevet ifbm. arbejdsrelateret firmapension 3,7% 3,3% 13) Omtalt personligt af venner, bekendte, kolleger mv. 11) Omtalt af medierne fx TV/radio/aviser/web 5,5% 5,2% 5,0% 2) e-boks årsopgørelser / afkastopgørelser / depot osv. 3) Fysisk brev m. betingelser/ændringer/omlægninger på pension 6) Fysisk brev m. konkret personligt pensionstidspunkt/ udbetaling 8) Fysisk brev m. bekræftelser/kvitteringer/over blik m.v. efter kontakt m. selskab 5) e-boks besked m. betingelser/ændringer/omlægninger på pension 7,8% 7,4% 6,0% 4,9% 4,7% 4,6% 4) Hjemmesiden Pensionsinfo 4,4% 4,1% 4,0% 4,0% 12) På arbejdsplads, omtalt/beskrevet ifbm. arbejdsrelateret firmapension 7) Været på selskabets egen hjemmeside for at søge generel information 9) Digital selvbetjening (fx eget login site hos selskab) 4,4% 4,2% 3,8% 25

26 Top 10 kontaktpunkters bidrag til Brand Experience Indirekte og Online forsendelser - på tværs af de 4 pensionssegmenter Den Ubekymrede Den kompetence og opdaterede Den kompetente og risikovillige Den interesserede, uden kompetencer 1 1) Fysisk årsopgørelse / afkastopgørelser/ depot osv. 10,3% 1) Fysisk årsopgørelse / afkastopgørelser/ depot osv. 9,0% 2) e-boks årsopgørelser / afkastopgørelser / depot osv. 8,3% 1) Fysisk årsopgørelse / afkastopgørelser/ depot osv. 11,0% ) e-boks årsopgørelser / afkastopgørelser / depot osv. 3) Fysisk brev m. betingelser/ ændringer/om-lægninger på pension 6) Fysisk brev m. konkret personligt pensionstidspunkt/ udbetaling 5) e-boks besked m. betingelser/ændringer/omlægninger på pension 11) Omtalt af medierne fx TV/radio/aviser/web 10) e-boks besked m. konkret personligt forestående pensionstidspunkt/udbetaling 13) Omtalt personligt af venner, bekendte, kolleger mv. 8) Fysisk brev m. bekræftelser/ kvitteringer/overblik m.v. efter kontakt m. selskab 12) På arbejdsplads, omtalt/beskrevet ifbm. arbejdsrelateret firmapension 9,6% 2) e-boks årsopgørelser / afkastopgørelser / depot osv. 8,6% 1) Fysisk årsopgørelse / afkastopgørelser/ depot osv. 7,7% 7,1% 4) Hjemmesiden Pensionsinfo 7,3% 4) Hjemmesiden Pensionsinfo 5,5% 5,8% 5,1% 4,8% 4,4% 4,4% 4,3% 3,9% 3) Fysisk brev m. betingelser/ ændringer/om-lægninger på pension 7) Været på selskabets egen hjemmeside for at søge generel information 5) e-boks besked m. betingelser/ændringer/omlægninger på pension 9) Digital selvbetjening (fx eget login site hos selskab) 6,1% 5,8% 5,5% 4,9% 3) Fysisk brev m. betingelser/ ændringer/om-lægninger på pension 5) e-boks besked m. betingelser/ændringer/omlægnin ger på pension 7) Været på selskabets egen hjemmeside for at søge generel information 9) Digital selvbetjening (fx eget login site hos selskab) 14) e-boks besked m. 10) e-boks besked m. konkret bekræftelser/kvitteringer/overbli 4,1% personligt forestående k m.v. efter kontakt m. selskab pensionstidspunkt/udbetaling 8) Fysisk brev m. bekræftelser/ kvitteringer/overblik m.v. efter kontakt m. selskab 12) På arbejdsplads, omtalt/beskrevet ifbm. arbejdsrelateret firmapension 3,7% 3,3% 13) Omtalt personligt af venner, bekendte, kolleger mv. 11) Omtalt af medierne fx TV/radio/aviser/web 5,5% 5,2% 5,0% 2) e-boks årsopgørelser / afkastopgørelser / depot osv. 3) Fysisk brev m. betingelser/ændringer/omlægninger på pension 6) Fysisk brev m. konkret personligt pensionstidspunkt/ udbetaling 8) Fysisk brev m. bekræftelser/kvitteringer/over blik m.v. efter kontakt m. selskab 5) e-boks besked m. betingelser/ændringer/omlægninger på pension 7,8% 7,4% 6,0% 4,9% 4,7% 4,6% 4) Hjemmesiden Pensionsinfo 4,4% 4,1% 4,0% 4,0% 12) På arbejdsplads, omtalt/beskrevet ifbm. arbejdsrelateret firmapension 7) Været på selskabets egen hjemmeside for at søge generel information 9) Digital selvbetjening (fx eget login site hos selskab) 4,4% 4,2% 3,8% 26

27 Top 10 kontaktpunkters bidrag til Brand Experience Indirekte, online og fysiske forsendelser - på tværs af de 4 pensionssegmenter Den Ubekymrede Den kompetence og opdaterede Den kompetente og risikovillige Den interesserede, uden kompetencer 1 1) Fysisk årsopgørelse / afkastopgørelser/ depot osv. 10,3% 1) Fysisk årsopgørelse / afkastopgørelser/ depot osv. 9,0% 2) e-boks årsopgørelser / afkastopgørelser / depot osv. 8,3% 1) Fysisk årsopgørelse / afkastopgørelser/ depot osv. 11,0% ) e-boks årsopgørelser / afkastopgørelser / depot osv. 3) Fysisk brev m. betingelser/ ændringer/om-lægninger på pension 6) Fysisk brev m. konkret personligt pensionstidspunkt/ udbetaling 5) e-boks besked m. betingelser/ændringer/omlægninger på pension 11) Omtalt af medierne fx TV/radio/aviser/web 10) e-boks besked m. konkret personligt forestående pensionstidspunkt/udbetaling 13) Omtalt personligt af venner, bekendte, kolleger mv. 8) Fysisk brev m. bekræftelser/ kvitteringer/overblik m.v. efter kontakt m. selskab 12) På arbejdsplads, omtalt/beskrevet ifbm. arbejdsrelateret firmapension 9,6% 2) e-boks årsopgørelser / afkastopgørelser / depot osv. 8,6% 1) Fysisk årsopgørelse / afkastopgørelser/ depot osv. 7,7% 7,1% 4) Hjemmesiden Pensionsinfo 7,3% 4) Hjemmesiden Pensionsinfo 5,5% 5,8% 5,1% 4,8% 4,4% 4,4% 4,3% 3,9% 3) Fysisk brev m. betingelser/ ændringer/om-lægninger på pension 7) Været på selskabets egen hjemmeside for at søge generel information 5) e-boks besked m. betingelser/ændringer/omlægninger på pension 9) Digital selvbetjening (fx eget login site hos selskab) 6,1% 5,8% 5,5% 4,9% 3) Fysisk brev m. betingelser/ ændringer/om-lægninger på pension 5) e-boks besked m. betingelser/ændringer/omlægnin ger på pension 7) Været på selskabets egen hjemmeside for at søge generel information 9) Digital selvbetjening (fx eget login site hos selskab) 14) e-boks besked m. 10) e-boks besked m. konkret bekræftelser/kvitteringer/overbli 4,1% personligt forestående k m.v. efter kontakt m. selskab pensionstidspunkt/udbetaling 8) Fysisk brev m. bekræftelser/ kvitteringer/overblik m.v. efter kontakt m. selskab 12) På arbejdsplads, omtalt/beskrevet ifbm. arbejdsrelateret firmapension 3,7% 3,3% 13) Omtalt personligt af venner, bekendte, kolleger mv. 11) Omtalt af medierne fx TV/radio/aviser/web 5,5% 5,2% 5,0% 2) e-boks årsopgørelser / afkastopgørelser / depot osv. 3) Fysisk brev m. betingelser/ændringer/omlægninger på pension 6) Fysisk brev m. konkret personligt pensionstidspunkt/ udbetaling 8) Fysisk brev m. bekræftelser/kvitteringer/over blik m.v. efter kontakt m. selskab 5) e-boks besked m. betingelser/ændringer/omlægninger på pension 7,8% 7,4% 6,0% 4,9% 4,7% 4,6% 4) Hjemmesiden Pensionsinfo 4,4% 4,1% 4,0% 4,0% 12) På arbejdsplads, omtalt/beskrevet ifbm. arbejdsrelateret firmapension 7) Været på selskabets egen hjemmeside for at søge generel information 9) Digital selvbetjening (fx eget login site hos selskab) 4,4% 4,2% 3,8% 27

28 Top 10 kontaktpunkters bidrag til Brand Experience Indirekte, online og fysiske forsendelser og digital selvbetjening - på tværs af de 4 pensionssegmenter Den Ubekymrede Den kompetence og opdaterede Den kompetente og risikovillige Den interesserede, uden kompetencer 1 1) Fysisk årsopgørelse / afkastopgørelser/ depot osv. 10,3% 1) Fysisk årsopgørelse / afkastopgørelser/ depot osv. 9,0% 2) e-boks årsopgørelser / afkastopgørelser / depot osv. 8,3% 1) Fysisk årsopgørelse / afkastopgørelser/ depot osv. 11,0% ) e-boks årsopgørelser / afkastopgørelser / depot osv. 3) Fysisk brev m. betingelser/ ændringer/om-lægninger på pension 6) Fysisk brev m. konkret personligt pensionstidspunkt/ udbetaling 5) e-boks besked m. betingelser/ændringer/omlægninger på pension 11) Omtalt af medierne fx TV/radio/aviser/web 10) e-boks besked m. konkret personligt forestående pensionstidspunkt/udbetaling 13) Omtalt personligt af venner, bekendte, kolleger mv. 8) Fysisk brev m. bekræftelser/ kvitteringer/overblik m.v. efter kontakt m. selskab 12) På arbejdsplads, omtalt/beskrevet ifbm. arbejdsrelateret firmapension 9,6% 2) e-boks årsopgørelser / afkastopgørelser / depot osv. 8,6% 1) Fysisk årsopgørelse / afkastopgørelser/ depot osv. 7,7% 7,1% 4) Hjemmesiden Pensionsinfo 7,3% 4) Hjemmesiden Pensionsinfo 5,5% 5,8% 5,1% 4,8% 4,4% 4,4% 4,3% 3,9% 3) Fysisk brev m. betingelser/ ændringer/om-lægninger på pension 7) Været på selskabets egen hjemmeside for at søge generel information 5) e-boks besked m. betingelser/ændringer/omlægninger på pension 9) Digital selvbetjening (fx eget login site hos selskab) 6,1% 5,8% 5,5% 4,9% 3) Fysisk brev m. betingelser/ ændringer/om-lægninger på pension 5) e-boks besked m. betingelser/ændringer/omlægnin ger på pension 7) Været på selskabets egen hjemmeside for at søge generel information 9) Digital selvbetjening (fx eget login site hos selskab) 14) e-boks besked m. 10) e-boks besked m. konkret bekræftelser/kvitteringer/overbli 4,1% personligt forestående k m.v. efter kontakt m. selskab pensionstidspunkt/udbetaling 8) Fysisk brev m. bekræftelser/ kvitteringer/overblik m.v. efter kontakt m. selskab 12) På arbejdsplads, omtalt/beskrevet ifbm. arbejdsrelateret firmapension 3,7% 3,3% 13) Omtalt personligt af venner, bekendte, kolleger mv. 11) Omtalt af medierne fx TV/radio/aviser/web 5,5% 5,2% 5,0% 2) e-boks årsopgørelser / afkastopgørelser / depot osv. 3) Fysisk brev m. betingelser/ændringer/omlægninger på pension 6) Fysisk brev m. konkret personligt pensionstidspunkt/ udbetaling 8) Fysisk brev m. bekræftelser/kvitteringer/over blik m.v. efter kontakt m. selskab 5) e-boks besked m. betingelser/ændringer/omlægninger på pension 7,8% 7,4% 6,0% 4,9% 4,7% 4,6% 4) Hjemmesiden Pensionsinfo 4,4% 4,1% 4,0% 4,0% 12) På arbejdsplads, omtalt/beskrevet ifbm. arbejdsrelateret firmapension 7) Været på selskabets egen hjemmeside for at søge generel information 9) Digital selvbetjening (fx eget login site hos selskab) 4,4% 4,2% 3,8% 28

29 Strategisk fokus på prioriterede kundesegmenter

30 [Selskab]s generering af opmærksomhed og attraktivitet i pensionsmarkedet Kender Overvejer Anbefaler (8-10) 24% 45% Gennemsnit 28% 7% 3% 35% 38% Over middel Under middel [Selskab] 90% 31% 11,8% Base: Alle

31 [Selskab]s generering af opmærksomhed og attraktivitet i pensionsmarkedet Kender Overvejer Anbefaler (8-10) 35% [Selskab] 90% 31% 38% 11,8% Lav association Høj association Kender Overvejer Anbefaler (8-10) Fysiske forsendelser 13% 22% 30% Online forsendelser 9% 16% 24% Digital selvbetjening 8% 16% 26% Massemarkedsføring 14% 18% 18% Én-til-Én 5% 10% 19% Indirekte 10% 16% 24% Opbygge kendskab Massemedier Fysiske forsendelser Indirekte medier Konverter til overvejelse Fysiske forsendelser Massemedier Styrke attraktivitet Fysiske forsendelser Digital selvbetjening Blandt forbrugere, der vil anbefale [Selskab], har selskabet høj synlighed (association) på Fysiske forsendelser (30% har mødt [selskab] på disse medier) samt Digital selvbetjening (26% har mødt [Selskab] på disse medier). [Selskab] driver altså Overvejelse samt Anbefaling via disse medier. Massemedierne er sammen med de fysiske forsendelser bedst til at drive [Selskab] s Kendskab. Base: Alle

32 Pensionsselskabernes Brand Experience - Blandt egne kunder og potentielle kunder Nuværende kunder i [Selskab] Alle som vil overveje [Selskab] Selskab 66% Selskab 43% Base: Nuværende kunder (218) Base: Potentielle kunder - Vil overveje pensionsselskabet (321) 32

33 Kontaktpunkters bidrag til [Selskab]s Brand Experience blandt nuværende kunder 1) 2) 9,6% 9,5% 3) 6,6% 6) 8) 4) 5) 5,6% 5,3% 5,2% 5,0% 11) 12) 9) 13) 14) 10) 16) 19) 17) 20) 22) Base - Nuværende kunder (218) 2,8% 2,7% 2,5% 2,4% 3,3% 4,3% 4,3% 4,2% 4,1% 4,1% 4,0% Fysiske forsendelser Digital selvbetjening Online forsendelser Markedsføring / Sponsorater Én-til-én Indirekte Selskab BE blandt nuværende kunder = 63% (Selskab BE blandt alle = 26%) 33

34 Hvor godt udnytter [Selskab] kontaktpunkterne blandt de som overvejer [Selskab] sammenlignet med branchegennemsnittet Index < 100 = dårligere udnyttelse end resten af branchen. Index > 100 = bedre udnyttelse end resten af branchen Base: 321 Kontaktpunkter Bidrag til [Selskab]s Brand Experience Bidrag til Brand Experience Branchegennemsnit [Selskab]s andel indekseret ift. branchen Fysiske forsendelser 28% 30% 96 Indirekte 16% 16% 101 Online forsendelser 28% 27% 104 Én-til-én 11% 9% 121 Digital selvbetjening 12% 12% 104 Masse markedsføring 4% 1% 338 Base - Potentielle kunder: Vil overveje pensionsselskabet (321) 34

35 De fysiske forsendelsers bidrag til [Selskab]s Brand Experience blandt alle som vil overveje Total: 28% Fysiske forsendelser Digital selvbetjening 28% 2% 5% Pjecer/brochurer om pension modtaget fra selskab, rådgiver eller arbejdsplads (fx ifbm. ansættelse eller jobskifte) Fysisk brev om mit konkrete, personligt forestående pensionstidspunkt og min pensionsudbetaling Online forsendelser 12% 4% 1% Bekræftelser, kvitteringer, overblik o. lign. fremsendt som fysisk brev efter kontakt med selskabet Masse markedsføring Én-til-én Indirekte 28% 4% 11% 16% 3% 6% 8% Tilbud om tegning af pension sendt af andet selskab (anden bank, forsikrings- eller pensionsselskab) som fysisk brev Kundefordele, tilbud om meropsparing eller arrangementer sendt via fysisk brev / nyhedsbrev personligt til mig fra eget selskab Betingelser, ændringer/omlægninger på min pension eller lovgivningsmæssige ændringer sendt personligt til mig fra eget selskab med fysisk brev Årsopgørelse med saldoer, afkastopgørelser, depoter osv. sendt personligt til mig med fysisk brev Base - Potentielle kunder: Vil overveje pensionsselskabet (321) 35

36 [Selskab]s Brand Experience i befolkningen Indekseret ifht. Brand Experience blandt alle år år år 56 + år Folkeskole/ studentereksamen Erhvervseksamen Videregående uddannelse Mænd Kvinder -6 7 Arbejder (ufaglært) Arbejder (faglært) Tjenestemand Funktionær Mellemleder/ leder Selvstændig Arbejdsløs/ studerende/ lærling/ Elev Indtil kr kr kr NB: *low count (<50) Social klasse: Høj Social klasse: mellm Social klasse: lav* Bedre i målgruppen end blandt alle Dårligere i målgruppen end blandt alle 36

37 Ønsker forbrugerne overhovedet kontakt?

38 Mange har et ønske om at involvere sig mere i pension end de gør i dag - både de, som holder sig meget opdateret og de, som ikke gør Ønsker at være mere opdateret (4+5) Hverken eller (3) Ønsker ikke at være mere opdateret (1+2) Ved ikke Alle 38% 34% 24% 3% Holder sig ikke opdateret (base: 461) 37% 29% 31% 3% Hverken eller (base: 314) 42% 44% 12% 2% Holder sig opdateret (base: 228) 38% 33% 28% 1% 38

39 Optimale kontaktpunkter til involvering af forbrugere der ønsker at opdatere og involvere sig mere Base: 38% = n: 392 Personlig kontakt, enten via opringning, omtale ved personligt møde mv. hvor relevante budskaber diskuteres 44% 13% 11% Fysisk fremsendte breve med relevante budskaber 15% 20% 9% Andre elektroniske forsendelser med relevante budskaber, fx eboks, via netbank el. lign. 12% 20% 14% s med relevante budskaber 11% 16% 18% Relevante online tests og beregninger stillet til rådighed 10% 9% 10% Relevante budskaber beskrevet på selskabets hjemmeside 4% 7% 7% Udsende relevante nyheder til medierne, som blev omtalt i fx TV- og radio avis, dagblade mv. 2% 2% 4% Små relevante budskaber sendt via SMS 1% 2% 2% Reklamer med relevante budskaber i enten TV, radio, print medier el. lign. 1% Andre 2% 1% 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet 39

Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011

Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011 Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011 En brancherapport for hele bankmarkedet TNS Gallup har for Post Danmark undersøgt over 1100 danske bankkunders opfattelser af hvilke

Læs mere

Hvad betyder brevet for kunderne?

Hvad betyder brevet for kunderne? Hvad betyder brevet for kunderne? Klaus Møller Hansen, Strategi og Partnerskaber, Post Danmark AFP-Brugergruppen 13. november 2012 Hotel Hesselet, Nyborg Sid 1 Hvorfra stammer vores viden? 1 2 3 4 Brevvaner

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Medlemsundersøgelse i Magistrenes Pensionskasse 2001

Medlemsundersøgelse i Magistrenes Pensionskasse 2001 Rapport Medlemsundersøgelse i Magistrenes Pensionskasse 2001 December 2001 Deres Notater Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 INDHOLD INDHOLD... 3 UNDERSØGELSENS BAGGRUND... 4 FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN...

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Danskerne og velgørenhed anno 2013

Danskerne og velgørenhed anno 2013 Danskerne og velgørenhed anno 2013 Indhold 1. Kort om baggrunden for undersøgelsen... 4 Hvad er velgørenhed?... 4 2. Analysens hovedkonklusioner... 5 Hvordan er profilen på en nej siger i forhold til de

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Konkurrencefremmende forbrugeradfærd Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 2. ny metode til måling af konkurrencefremmende forbrugeradfærd 12 3. analyse

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Salg, salg og atter salg

Salg, salg og atter salg Salg, salg og atter salg Ved Henning Rouchmann Om Henning Rouchmann Altid haft fokus på salg, markedsføring, kommunikation og ledelse. Min store passion har altid været at udvikle og videreudvikle stærke

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi Copyright www.casperfrederiksen.dk 1 Forord Er du beslutningstager? Er du træt af halv-humanistisk kommunikationsnak om

Læs mere

august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk

august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen august 2009 www.hvidzone.dk Indledning Målet med Hvid Zone rekrutteringskampagne Undervisningsministeriet,

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Casé 3 Garden Style Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Indholdsfortegnelse 1. Idé og Idégrundlag... 4 2. Segmentering og

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

EKSPERTUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING. Afrapportering fra ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring

EKSPERTUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING. Afrapportering fra ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring EKSPERTUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING Afrapportering fra ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring Juni 2014 Afrapportering fra ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring Konkurrence-

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere