ditmer Arkibas ApS Andksrvej 19A 7100 Vejie Fremsendelse af tilbud p3 Arkibas 5 og Arkibas.dk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ditmer Arkibas ApS Andksrvej 19A 7100 Vejie Fremsendelse af tilbud p3 Arkibas 5 og Arkibas.dk."

Transkript

1 Arkibas ApS Andksrvej 19A 7100 Vejie Fremsendelse af tilbud p3 Arkibas 5 og Arkibas.dk. Jeg vedlcegger 10 eksemplarer af vort tilbud pa ovennaevnte opgave. Stig Barrett Trindsovej 9 DK-8000 Arhus C Mobil Direkte. -i side 1 ditmer a/s Trindsovej 9 DK-8000 Arhus C Telefon ;-( Fax ; CVR : ditmer

2 Firmaoplysninger Firmanavn: CVR-nummer: Adresse: Telefonnummer: Kontaktperson; Ditmer A/S Trinds0vej 9, 8000 Arhus C Stig Barrett Pa vegne af ditmer a/s Organisationskonsulent Side 1 ditmer a/s Trindsovej 9 DK-8000 Arhus C Telefon Fax CVR ditmer

3 Arkibas 5.0 Arkibas.dk Ditmer a/s - tilbud. Dokumentversion 1.05 ( / SBA) ditmer a/s Trindsovej 9 DK-8000 Arhus C Telefon : Fax : CVR : www,ditmer,dk ditmer

4 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion l.os ( / SBA) Indholdsfortegnelse 0konomisk resume: 3 Anskaffeise udvikling: 3 Anskaffeise hardware 3 Arlige driftsomkostninger 3 Baggrund 3 Malsaetning 4 Afklaringsperiode 5 Losningsbeskrivelse ^ Faseopdeling 5 0konoml, arbejdsform og tidsplan 5 Arbejdsform ^ Tilbuddets tilknyttede konomi 5 Driftsst0tte, support, vedligehold og videreudvikling 6 Mangelafhjaslpning 6 Tekniske krav/hardware 5 Backup 7 Dokumentation ^ Ophavsret og brugsret 7 Forbehold ^ Referencer 8 Beskrivelse af de foranstaltninger, ans0ger har truffet til sikring af kvaliteten. 15 Optioner 16 Tilbuddets varighed 16 Skaermbillede eksempler vedr. Arkibas.dk 17 Side 2 af 20 ditmer

5 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 { / SBA) 0konomisk resume: Anskaffeise udvikling: Aktivitet Timerj Pris Udvikling kr. Samlet udvikling kr. Anskaffeise hardware Aktivitet ; Timen Pris Hardware - se under forbehold Samlet hardware? kr.? kr. Arlige driftsomkostninger Aktivitet Timer! Pris Beredskab kr. Driftsst0tte, vedligehold og support kr. Videreudvikling kr. Samlet Sriige driftsomkostninger kr. Baggrund Arkibas ApS ejer og driver registreringssystemet Arkibas. Arkibas Aps ejes af sammenslutningen af Lokaihistoriske Arkiver. Brugerne af Arkibas er i hovedsagen de danske lokaihistoriske arkiver. Der er stor spredning i brugerskaren, som spaender lige fra det Nile enmandsdrevne lokaihistoriske arklv til det store byhistoriske arkiv med mange ansatte. Af den arsag skal det nye system vasre fleksibelt, og systemet ma gerne give mulighed for konfiguration pa arkivniveau. Konfigurationen skal omfatte mulighed valg af sprog til ledetekster og systemmeddelelser til brugerne. Det er onskeligt, hvis man pa samme niveau far mulighed for i nogen grad at styre hviike felter der vises 1 indtastningsformularerne, da ikke alle arkiver har behov for at inddatere opiysninger i alle felter. Fleksible udskrifter, gerne med mulighed for brugervalg af felter, gruppering, placering og formatering af opiysninger pa printet er ogsa et nske. I bund og grund et VEerktoj, hvor brugerne kan udvikle og generere deres egne rapporter og statistikker. Arkibas benyttes pr. 16. maj 2011 af 494 (primaert lokaihistoriske) arkiver over hele landet. Side 3 af 20 ditmer

6 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Den nuvaerende l0sning skal have en teknologisk opdatering og dermed fremtidssikres. MSlseetning L0sningen b0r have folgende formal: 1. at sikre en enkel og intuitiv indrapportering/indtastning for systemets brugere. 2. at udstille (praesentationsdelen) de indtastede data i en form som: a. sikrer at sa mange som muligt bruger data b. stiller data til radighed i en form som er indbydende, spaendende og tilpasset den enkeltes behov c. Eksponerer data som kan pirre brugerens nysgerrig- og videbegaerlighed 3. Forenkle vedligehold og videreudvikling Ad 1: Der er tale om en inddateringsdel som skal bruges af rigtig mange forskellige mennesker. Det er derfor vigtigt at systemet fungerer sa intuitivt som muligt, samtidig med at de regler der er for inddatering kommunikeres sa enkelt og forstaeligt som muligt. Vejen frem mod det mal kan blandt andet vaere brugen af brugertests, men ogsa anvendelse af de "usability" principper som blandt andet Jef Raskin er fortaler for. Ad 2: Der er en grund til at det hedder lokalarkiver. Det interessante for mig som bruger er netop det lokale, og det bor understottes ved at man kan vaelge en geografisk indgang til arkivalierne. Formalet er at fa sa mange som muligt til at interessere sig for lokalhistorie, og dermed ogsa fa sa mange som muligt til at bruge praesentationsdelen. Ad 3: Gennem et logisk og moderne teknisk setup, skal videreudvikling og vedligehold forenkles mest muligt. En l0sning star sjaeldent stille, og skal gerne vaere en platform for videre udvidelser af funktionalitet og nytaenkning. Fremtidige muligheder (forslag): Registrering via mobile enheder Registrering via iphone/android app. Eksempelvis ved at tage billeder af materiale og indtaste metadata for registreringen direkte pa iphone/android. Brugervendt del Evt. brugervendt mobil applikation som ud fra position viser relevante lokalarkivalier. Se evt. som netop fors0ger at skabe interesse ud fra naeromradet. (zoom.dba.dk er udviklet af ditmer a/s.) Det er ogsa muligt at forestille sig brugen af "argumented reality" hvor telefonens kamera bruges til at vise lokaihistoriske emner der hvor brugeren peger. Dette er eksempelvis anvendt i iphone app'en Fiistorypin som ogsa bruges af enkelte arkiver i Danmark. Side 4 af 20 ditmer

7 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Afklaringsperiode Med respekt for det arbejde, der allerede er lagt i projektet i forhold til at udarbejde den konkrete kravspecifikation, vil vi meget gerne udfordre den taenkte l0snlng, specielt vil vi udfordre i forhold til de under mals^tning neevnte mal. Denne "udfordring" forstiller vi os finder sted i en afklaringsfase som optakt til selve udviklingsopgaven. Afklaringsfasen skal konkretisere det egentlige indhold af leverancen, fastlaegge tidsplanen for leverancen og sikre den rigtige hardware setup. Afklaringsfasen udmonter en egentlig leverenceplan. Leveringsplanen skal defineres sa iterationernes indhold afstemmes med evtuelle interessenters tidsmaessige behov og saledes at de afstemmes med en systemmaessig logik. Losningsbeskrivelse Losningen beskrives ikke naermere her, men der henvises til skaermbillede eksemplerne nederst i dokumentet. L0sningens naermere indhold er i stor grad beskrevet i den udarbejdede kravsspecifikation, og prissaetningen er ligeledes foretaget med udgangspunkt i denne, der samtidig beskriver systemet og de behov systemet skal underst0tte. Faseopdeling Der er plads I vores tilbud til at vi navigerer og bliver klogere undervejs i projektet. Den udarbejdede kravspecifikation er et godt udgangspunkt, men ved at udfordre hinanden undervejs, er vi sikre pa at vi vil opna et bedre "slutprodukt". VI har erfaring fra mange andre projekter - og typer af projekter - som vi kan bruge, og erfaringen viser netop at hvis vi tillader luring undervejs, sa vil projektet ofte ende et bedre sted. Udvikling af systemet b0r derfor foregar i sakaldte sprints af typisk 2-3 ugers varighed. Efter hvert sprint reviewes sksermbilleder og funktionalitet sammen med kundens repraesentanter. 0konomi, arbejdsform og tidsplan Arbejdsform Systemet udvikles i sprint, som bestar af et antal mindre opgaver, der er afklaret med kunden, og som kan afsluttes indenfor en 2-3 ugers periode. Resultatet af hvert sprint gennemgaes sammen med kunden, og indholdet af naeste sprint aftales pa et overordnet niveau. Hvert sprint vil som udgangspunkt slutte med en release af en ny version af systemet som kan bruges til test. Tilbuddets tilknyttede okonomi Opgaven er estimeret til: timer Timepris pr. dd: kr ,- Side 5 af 20 ditmer

8 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 { / SBA) Opgaver aftales forud for hvert sprint, og forbrugte timer faktureres ved udgangen af hver maned. Driftsstotte, support, vedligehold og videreudvikling. Ditmer forpligter sig til i kontraktens!0betid, at opretholde et beredskab til support, vedligehold og videreudvikling. Der betales arligt kr. svarende til 25 timer. Timerne anvendes til sikring af det omtalte beredskab. Driftsstotte, vedligehold og support faktureres arligt forlods med kr. svarende til 50 timer. Overstiger det arlige forbrug af driftsst0tte, vedligehold og support 50 timer, faktureres der herefter med forbrugt tid (15 min. intervaller). Medgaet tid faktureres ved udgangen af hver mined. Videreudvikling faktureres arligt forlods med kr. svarende til 50 timer. Overstiger det arlige forbrug 50 timer, faktureres der herefter med forbrugt tid (15 min. intervaller). Medgaet tid faktureres ved udgangen af hver maned. St0rre videreudviklingsopgaver planlaegges i sprint frem mod nye releases, og faktureres som medgaet tid eller i henhold til saerskilte estimater og aftaler. Mangelafhjaelpning Leverand0ren skal sikres adgang til kundens driftmilj0. Tekniske krav/hardware Det grundliggende krav er f0lgende: En Microsoft IIS server version 6 eller 7, med.net framework 4.0 og MVC.Net 3. Plus en MS SQL Server version 2005 eller F0lgende er ditmers anbefalinger til minimum hardwaresetup, men der er rig mulighed for at tilpasse konfigurationen til kundens eksisterende hardwaresetup. Det samlede tekniske setup bor droftes naermere og foreslas derfor justeret i afklaringsperioden Server 1 - SQL server Hardware: Software: Intel Xeon QuadCore UP X3470 4C/8T 2.93 Ghz processor, 16Gb RAM, 4x146 GB 15k rpm SAS Harddisk i raid-1, Gigabit netkort Windows 2008R2 64-bit MS SQL Server 2008 Web- edition Backup: Daglig backup af losningens database. Ugentlig backup af hele serveren. Side 6 af 20 ditmer

9 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1,05 ( / SBA) Server 2 - Web server Hardware: Intel Xeon QuadCore UP X3470 4C/8T 2.93 Ghz processor, 4Gb RAM, 100Gb rald-5 harddisk setup. Gigabit netkort Software: Windows 2008R2 64-bit IIS 7.Net Framework 4 MVC.Net 3 Backup: Daglig backup af eendringer. Ugentlig backup af hele serveren. Backup Backup og Restore rutlner etableres i samarbejde meliem kunden og ditmer. Dokumentation Systemet dokumenteres 1 form af en driftsmanual. Systemet dokumenterer selv sine data og sin datastrukturer. Eventuelle snitflader til andre systemer beskrives og dokumenteres. Ophavsret og brugsret Arkibas har fuld og ubegraenset brugsret til systemet Arkibas opretholder ejendomsretten til data produceret af systemet og til data Indlagt i systemet. Forbehold Datamisbrug Kravet vedr. datamisbrug er ikke prissat og derfor ikke indeholdt 1 den tllbudte pris. VI vil I stedet foresla, at vi i afklaringsfasen drofter det konkrete behov og 1 forn0- dent omfang far indbygget nodvendige tlltag I l0sningen. Opiosning Tilbuddet er udarbejdet under forudsaetning af, at udviklingen retter sig mod en skaermoplosning pa minimum 1024x768. Vi vurderer at omkostningen forbundet med at udvikle losnlngen til lavere oplosninger vil vaere uforholdsmaessig stor. Hardware Ditmer leverer ikke hardware. Dette tilbud er vedlagt en oversigt over den hardware vi som minimum vil anbefale losningen afviklet pa. Vi vil forsla, at hardware indkobes via Jeres saedvanlige indkobskanaler. For sa vidt angar standard softwaren, kan vi vaere behjaelpelige med disse licenser. Specielt kan vi levere en runtime licens til Microsoft SQL Server. Side 7 af 20 ^^'^ ditmer

10 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1,05 ( / SBA) Hardware ma som omtalt andetsteds i tilbuddet droftes naermere 1 afklaringsfasen. Referencer ditmer a/s har gennem de sidste 11 ar leverer losninger til omkring 300 kunder fordelt pa over 600 projekter i offentlige og private virksomheder. Blandt disse er en raekke relevante losninger, set i forhold til den forestaende opgave omkring udviklingen af Arkibas 5. ditmer a/s er selvfinansierende og har i alle regnskabsar givet overskud earkiv - meget store datamaengder 5TB-I- - mange brugere i mange separate organisationer - handtering af dokumentarkiv og indscanningssnitflader Samling af alle de tidligere amters ESDH-sager fra ca. 50 forskellige ESDHinstallationer med udgangen af 2006 mhp. at "efterfolgermyndighederne" kunne fa adgang til relevante sager og dokumenter. Elektronisk arkiv (webgraenseflade og webservlces til ESDH-integration) med ca brugere, 2,7 mio. sager, 20 mio. dokumenter og 5 TB data. Strukturreformen gav et stort tidspres, men med en agil tilgang til projektet blev det sat i drift til tiden og inden for budget. Systemet er kritisk for at kommunerne, regionerne og en raekke ministeher lobende kan overtage amternes sager, og for at retsvirkningen af amternes administrative afgorelser kan opretholdes. Uden systemet havde opretholdelse af administrationen vaeret afhaengig af udprintning af sager, fysisk kopiering og flytning af dokumenter og deraf folgende vanskeligheder med at fremskaffe sager og dokumenter pa rette tid og sted. Samkoring af 60 forskellige ESDH*installationer under tidspres og fra meget forskeltigartede organisationer og traditioner, bade organisatorisk og teknisk kraevede meget noje og bevidst koordination mellem de mange interessenter og var afgorende for projektets succes Tolkeportalen - underst0ttelse af hele sagsforlob inkl. Android og iphone apps. Den Danske Tolkemyndighed leverer tolkebistand til horehaemmede i Danmark. Borgere kan soge om tolkebistand. Losningen der er udarbejdet stiller en webgraenseflade til radighed for borgere de skal S0ge om tolkebistand. Tolkeleverandorer kan via losningen (herunder en mobil snitflade til ios og Android telefoner/enheder) indberette faktisk forbrugt tid o.l. forhold. Losningen indeholder et sagsbehandlingsmodul, der understotter sagsbehandlingsgangene. Losningen indeholder et ESDH (Elektronisk Sags- og Dokument Handtering) system, der sikrer sagers arkivering og sikrer sagerne i forhold til arkiveringsmyndigheder. Systemet indeholder et relativt stort element af integration til mailsystemer, da sagers tilstandskift (bla.) kan notificeres via . Losningen designet og udvikles i et staerkt agilt samarbejde med kunden. Side 8 af 20 ditmer

11 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Zoom fpba/ebav) kortbaseret sogning og prcesentation af annoncer fra Den Bla Avis Losningen praesenterer annoncer som brugeren ikke umiddelbart seiv ville fremsoge, og forsoger pa den made at skabe et konkret k0b ud af et latent kobsbehov Naturbooking - bookning af naturomrader, shelters mm. i Aarhus Kommune - vaegt pa brugeropleveise og brugervenlighed Side 9 af 20. r* ditmer

12 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Losningen skal bruges af savel atdministrative medarbejdere, sporadiske brugere, og tilbagevendende brugere sa som skolelaerere, personale i fritidshjem osv. Dette stiller krav om enkelhed, men ogsa om effektivitet i brugergraensefladen. Side 10 af 20 ditmer

13 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion l.os { / SBA) Frihedsmuseet - inddatering af forskellige data til register over frihedskeempere, samt praesentation overfor generelle internet brugere, skoleklasser osv. Undergiundilwrafi «idialr«4mpfhkldialui»djylnl Tvn SpBHoO ihun lot luiwimvp ag Banwrn > Hvad ensker du al foretage dig? Stxfe arte* por^onei [ ^ avincandfr va^rurtaidnflr odon^^ Baggiund og panpakrivar Se og stab^iukkei \U Ouickavgnina nv^a 4u ^ogor alih ^ laai 411 jnd rw Tel DO iiailiuk u«qi2ri«rvf«f9*ov^ Forside med fremsogning af materiale om modstandsfolk ^ggiun^lftlrifn H«n» Ptifrr FtiUnboro Und«rgruntffli«wi Dan a«ooi4m«a«imfte Mo««i«r?««IM& MtdifiniHan H*MniiKl 09 petspdirtvai llkrdil«ihjullltvifcl 'MTfrMpriipfn Tat s[aucull UnithrJn*i^ fir ttnun H«A1 PeUf Midi EldipbaBQnfi nnliuig HMi PMH HHJUB mqifinirh caaibr HMlNMaPdlMMifiMH Side 11 af 20 ditme

14 Arkibas S.O + Arkjbas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Information om konkret modstandsmand Modstendsdatabasen Opret person + version EKireoiinfinr; ttt L?-a*»r,^ ^ Bagvedliggende adminlstrationsgrcenseflade til inddatering af opiysninger Modstandsdatabasen Sorteret Kste over versloner 1'^ m^i^eik^ ^etkt i*. Ilk* ippo^fr Sklil apr«t«bagvedljggende adminlstrationsgrcenseflade Side 12 af 20. ditmer

15 Arkibas Arkjbas.dk Dokumentversion 1,05 ( / SBA) ii H \ Modstandsdatabasen Opret ptirmm Vedligehold arkiver 5U«apr«tteC!iki5t redigerei 10 Ui ma; Bskia ' 3a - S«Ks - 9a an ' ^ote : at!' ^ ; PnJwn^ ^. au r SB t sa \ Bsfcs : On.il.il! asi: sa i sa i Bagvedljggende administrationsgraenseflade Nationalmuseet - forskelligt arbejde med Arboreg/Genreg-databaser (ikke ditmer som har lavet dem, vi har bidraget med videreudvikling) 0vrige udvalgte referencer home a/s CRM- og dataportall0sning home a/s Home a/s Broager Sparekasse TDC Erhverv SBSYS Brugerklub Den Nationale Tolkemyndighed Laegellg Videreuddannelse DCUM Styrelsen for Internationale Uddannel- iphone app til brug for CRM-l0sning Kursus- administrativt system System til arbejdsgangsunderstottelse mellem frontlinjemedarbejder og backoffice CRM og dataopsamlingsl0sning Komplet ESDH system (v^ww-sbsys-dkl System til automatiseret tildeling af tolkebistand Understotteise af anspgninger til speciallaegeuddannelser nationalt Nationalt evalueringssystem pa b0rnemiljoomradet Automatisering af ansoqning om tilskud

16 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) ser under Videnskabsministeriet TetraPak A/S VejIe Kommune VejIe Kommune T0nder Kommune Sydtrafik VIA University College Region Midt Danske Regioner Milj0ministeriet Mariagerfjord Kommune Hedensted Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Region Sjaelland Frihedsmuseet under Nationalmuseet PUF til udlandsophoid Ressourcestyringssystem Digitalisering af indberetninger af matrikulaersager Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Levering af earkiv. System til overdragelse af sager fra amter til de nye kommuner Integration af ESDH systemer Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system Organisatorisk implementering og levering og implementering af SBSYS ESDH system edagsorden. System til elektronisk forberedelse af moder Modstandsdatabasen Kursus-administrativt system Generelle kompetencer GIS-integrationer Ditmer a/s har udviklet og vedligeholder en lang raekke GIS-integrationer til ESDH-systemet SBSYS, og herudover udviklet en lang raekke l0sninger baseret pa Google Maps. Side 14 af 20 ditmer

17 Arkibas Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) ESDH-Integrationer Ditmer a/s har i 10 ar arbejdet med Elektroniske sags og dokumenthandteringssystemer og lavet en raekke integrationer til disse. Senest med edagsorden som integrerer til stort set alle gaengse ESDH-systemer pa kommunemarkedet NemID Ditmer a/s har implementeret NemID i flere l0sninger, blandt andet i en ansogningsl0sning til Styrelsen for Internationale Uddannelser (lu) og i en l0sning til Den Nationale Tolkemyndighed. ansoger har truffet til sikring af kvali Beskrivelse af de foranstaltninger, teten Arbejdet med kvalitetssikring er hos ditmer i stort omfang kvalltativt frem for kvantitativt og regelbaseret, som man ellers ofte ser det pa it-projekter. Vi arbejder med f0lgende principper for kvalitetssikring pa vores projekter: Lobende involverinq af kunder og brugere Den l0bende involvering af kunder og brugere g3r igen i alle elementer i vores projektmodel. Princippet sikrer den hojest mullge kvalitet af krav og af opfyldelsen af disse krav gennem hyppig feedback fra "virkeligheden". Fremdrift, udfordhnger og problemer er synlige for alle involverede pga. stor gennemslgtighed, ssdan at der kan ageres og korrigeres s3 tidligt som muligt i forlobet. Teambullding oa fastholdelse Aktlviteter til teambullding og en kultur, der giver stor indflydelse ps egen arbejdssituation er med til at sikre en meget hoj grad af medarbejderfastholdelse. Ditmer har gennem alle Sr holdt en for branchen meget lav medarbejderomscetning p3 gennemsnitligt 1 medarbejder Sriigt. Kontinuitet i projekternes tilknyttede medarbejdere har stor Indflydelse p3 kvaliteten. m Videndeling og tv^rfagllgt team Projektmodellen omfatter, at en rsekke af et projekts tilknyttede medarbejdere arbejder p3 tv^rs af flere projekter. P3 den m3de undgss lukkede "stioer", og video deles mellem projekterne. Alle faglige specialer er repraesenteret 1 et projektteam, 5$dan at projektet undgir at vaere "kastebold" mellem specialiserede "afdelinger". L0bende evaulering og refleksion Ditmer s0ger lobende udvikling og forbedring af projektmodel og processer gennem en lobende evaluering og refleksion p3 projekterne. F.eks. anvendes et "projekttermometer" I projektforl0b, llgesom refleksionsteknikker som "retrospectives" bruges efter afslutning af projekter, iterationer eller faser. Derudover indgar fplgende elementer i ditmers kvalitetsstrategi: Brug af modne og agile projektmodeller og -vaerktojer - herunder f.eks. SCRUM og efter behov PRINCE2. Systematisk projektopstart med processer for relationsopbygning og arbejde med forstaelse for projektets vision og formal samt efter behov elementer og processer fra PRINCE2. Estlmering med usikkerhedsanalyse - typisk ved brug af successiv kalkulation og med efterf0lgende evaluering/lcering af det realiserede projekt. Kravstyring, aendringshandtering og planleegning ved brug af vserktojet Projektweb. Side 15 af 20..f-^ditmer

18 Arkibas S.O + Arkibas.dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Versionsstyring af kode og dokumentation ved brug af Microsoft Team Foundation Server. Konfigurationsstyring ved kombination af konfigurationsdata i selve losningen og intern konfigurationsdatabase. Brug af bade manuelle og automatiserede tests ti! kvalitetskontrol af leverancer samt afprovning af usability gennem usabilitytests. Risikostyring gennem risikoanalyse og (typisk) korte iterationer, som i sig selv mi~ nimerer risicj og 0ger styrbarheden af projeker. Handtering af afvigelser gennem brug af agile metoder (betragter afvigelser som en normalsituation) samt principper og processer fra PRINCE2 efter behov. Optioner Ingen Tilbuddets varighed Det afgivne tilbud er gasldende i 6 maneder fra tilbudsfristen. Side 15 af 20 ^ditmer

19 Skasrmbil/ede-eksempler vedr. Arkibas.dk. ) ) Forslag til forside til brugervendt del OM ARKifta'; STAOSARKIVER KONTAKT HJ^CLP fm.. Som udgangspunkt finder vi at Arkibas bade skal inspirere til at "grave" i arkiverne, men samtidig ogsa skal understotte den som kommer med et onske om viden om et specifikt emne, Forsiden er af denne grund opdelt i sektioner med Fotos, film og tekst (som eksempler) og ma meget gerne vsere sa "billededrevet" som muligt. Samtidig giver vl muligtied for at fritekstsoge og udspeciflcere om man nsker at fritekstssge Indenfor en bestemt kategori (foto, film etc.). Der vil ogsa veere muliglned for at vcelge en lokationsdrevet s0gning, sa man kan ssge ift. nceromrade, og denne funktlon forestiller vi os ogsa i en "fuldskaermsudgave" hvor det er kortet der alene er i centrum. Nederst til iiojre i skaermbllledet kan brugerne se hviike S0geord der "lige nu" er de mest brugte - pa samme made som internettets mange blogs gor det. Den sorte Dsd K0benhavn USA 1929 Fattigdom Oen soite Oed K0benh3vn EmigratiDn USA Kabenhavn Emigntion USA 1929 Fdtttgdom Den sone Ood o o

20 Arkibas Arkibas.dk "'^ Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Skaermbillede efter valgt kategori 4^. fij ARKIBAS OM ABKIBAS STADSARKIVER KONIAKT HJ-tLP FRfTEKST S0GNING Foto FBm U Tekst X A-ie nit en bruger har valgt en given kategori, fyldes skeermen med resultater fra denne kategori. De ovrige kategorier prssenteres som faneblade, og derved beholdes muligtieden for nemt at eendre retning i S0gningen, eller at lade sig inspirere til andre Informatlonstyper. Vis som Lisie X Galten PR*CIS R DIN S0GNIMG Sag oirirsde j ^^-S" PR0V ARKIBAS VIRIUEU.E KORlSflGNINli Arstal '- ' -*«««*»»«Emne OFTE S0GTE ^ks. 2. ventemkik: EMNER LOKALARKIV f- Forrige I S 6 Nsstfl DBd K0benhdvn Em USA 1929 Fattigdom Den softe Dad K0benhavn EmiLiialiiin USA 1929 Den Kabenhavn Emigiation USA 1929 Fattigdom Den sorte Ooti m Side 18 af 20

21 Arkibas 5,0 + Arkibas,dk Dokumentversion 1.05 ( / SBA) Eksempel p3 administrationsgraenseflade fij ARKIBAS OM ARKIBAS NY (JEGtSTEftiNG VIS REOSTERJNC / JDt^RNAL KOPtER REGtiTEVilHG cz <^ # M NY f^etstreftlng UAFSLUTTEDE RESISTftERINCER ARKIVALIER AililvtC'ruJ > BItLEOER Fotos Ibum Heie B^leoserter C^joeire Biileas&rier Svnge biiteoef SEKVENSER Lyo Levenoe briimer 0vrige sekuenser AVISER :'kel!e artikier Si-Tilinger af artiher - aiooe-registraioger i B06ER M.V :V Baqef -. SmSlrj* Artkier TiOWrifter 12 :2.11 Crdi it aniet oignrssrm leiius u'l m ije5tt'u:mt5 i^ieo, MottH «rk«, teiius eu corrseqt/ai vacn/is. i>ijrus lecius ruowi M Susperio poien!i. Nunc felis rai. placerat non linciaum set U! gravtoa Oui at aiam aiiquem ut mettis uma w]lut[mt !1 Pfoiri lincioum fac.iisis nis. ugei gfbv'io* «o tincwjuni iron 13.I011 Mofbi vatiijs, teius eu conwquai vafiir. purus»nus nitirwn M 3 9 C r a c. st ^TSI Oig^-s^ir^ telius U: 4<!%i'h\j urn <Apierr UAFSLUTTEDE 12' ! U-'ill JOURNALER (!rai i\t aignissirr Tellvis Ut in vsiiffiiu'itm sapien. Mortii i-arius, teiius ej coniequai wrius. purus i&cius ivtrum Suipeno sw pqtenti. Nuni; feiis rrsi. piacerai ron tir>;iajf"t ;ii Ut grsvioe oji at oiam eliquam ut inattra utfia vokjipat PiO'n iinaoum faciiisi; nis' egei grav-oa so :inctoum ron. Morbi varius, teiius eu cgnsequst vaiius. pun/s iectus [mrum Cras S(E arm aigni&»m teiius. Ul in ve^buhnn «pien. ADMINISTRATION ^ 12, ,101! % 14,0911 i 17,07.n P ^ SE ALLE HYHEDER ALARKIVS Nynea oer omrwncier ArVibss 5 Nynea oef t»nt»n<llec Arfctoas 5 Nyned oer omhanaiee Afkit>as 5 N/nea oer orrtrianaier A/*ib»J5 5 NyneO der omrmnotef Aittoas S Nyr>M ocr omnanotet Aftibas 5 Nyfiea oer omwrdter ArfcibdS S HiSTORJK SfTSiNFORMATION o :^ Fteoa; aen '1 \1 lov gennemfafss w- yjiodte 3f ARKIBA55. I tiasrummet 00.0' aef ikke vaere aogang tit iournaler og Registfeinger. For brugeren af den bagvedliggende administrationsog inddateringsgreenseflade, skabes der overblik ved at man fra "startskcermbilledet" kan se tiviike uafsluttede registrerlnger/journaler der aktuelt er. Herudover er der tiurtig adgang tit nyheder og nye reglstreringer. De beskrevne onsker omkring genveje via fritekstsogning, kopiering osv. handteres I den viste vaerkt0jsllnje, som naturligvis ikke er vist i sin endelige form. 0VRt6E SAMLINGER EmneMmiingef % Kort Tegninger Ptakaier Afiaet Side 19 af 20

22 Arkibas 5,0 + Arkibas.dk Dokumentversion l.os ( / SBA) Eksempel p3 stamkort FiJ ARKIBAS OM ARKfBAS ADMINISTRATION HJ. LP FAQ NY REGISTRERING O ' Arkivalier» Aikivfond > Instilutionsarkiv ARKIVALIEft Arkivlond -r Bi-i^ER Enkene biiicocr Foi«Pt>um Opoe«e B""«Bener SEKVENSER Lyo Leveoae buiwer Ovrlge sekv&ns&r AVISER Enkelie artikier Sarnlingei af arbkler Psf looe eg Kt retinger SOGER M V Smitiyk Artkler "(Kknfter avricc SAMLINGER Emnesam linger Kort Tegninger Plakaier Anaet STAMKORT ij * Reg nr $ "Affevskaber I. ^_ Aifciv Betegnelse ;v * Faot / 5iitiet I i Kaiajori " 5te<i Kleusm J; Bemaerkiiing INDHOLD HENV1SN1NGER O NV j VIS REGISTERING / JCXIRNAL K0P R REGISTERING HI 4^ EPl ^ * Deo/ Neoiagr VIS I LUK Oi o HtSTORlK izun Lorem luvjm Odot -nx arrwc Peiientesawj h»bitam moroi ir.w M 09 n SuspenO'Sse voiinpat matms Ut yeww ou> at oiam 12.' '2n ti.-oii Majfis a bibeiviuirn tortor Lorom ipsijm ooior w amet PelieniesQW nabitant moitii trtsti SuspefTO'Sse vcujtpat maurrt 17,0711 Ul giavioa oui at oiam Mauris a bibefvjuni loftor 12,1211 Lorem ipsum wor sit amet Peilentesgue habitant moibi trist Suspeno.sse voiulmt mawis Ut graviod oui at Oiam Maufrs a bibenawn tortor Lorerri ijmom oolot sit dmet Pe'ieniesQL'e nabitar^t morti tristiq M09.11 Suspenoisse volutpat mauris Ut gravkia dui at dem Maun 5 a bibanown tortor Lorem tpsum oaor sit amei Pellentesque habitant m M.09r Figuren til venstre viser et eksempel pa hvordan udformningen af et af de mange indtastningsskaermbilleder kunne vsere. Det er, som tidligere neevnt, vigtigt at valideringsfejl kommunikeres klart og konsistent pa tvaers af de mange skaermbilleder. Blandt andet skal man have anvisninger pa livordan eksempelvis et dato skal anfores, safremt der opstar en valideringsfejl. Ligeledes er det vigtigt at alle knapper udstyres med en "tooltip", saledes at man kan holde musen henover knappen og se preecis hvilken funktion den har. Den viste historik anskueliggor hviike asndringer der har vasret til et givet stamkort, hvornar og af hvem. RELATIONEfl Side 20 af 20

23 Estimat for Arkibas 5 og Arkibas.dk Sammendrag Side li ditmer a/s Trindsevej 9 DK-8000 Arhus C Telefon : Fax : DO 75 CVR : ditmer

24 Estimat for Arkibas 5.0 og Arkibas.dk for Arkibas Version 1.00 ( ) Alle priser er ekskl. moms Element Vaegtet ans. Estimal i kr. med 95% sandsynlighed Min Max Arkibas 5 (tii-/fravalg) Udvikling Lokalt eller centralt qem af sidste indtast, ved inputfelter Nyhedsvisninq Genvejskommandoer lokal opsastninq af reqistrerinqstype Admin - lokal administration, opssetning - min side Fejlfiandterinq, loqninq m.m Generelt layout (min oplssning 1024x768) , Fejihandtering, loqninq m.m 13, Sorlertnq oq visninq Kommentarer Moder Etablering at dritlmilj og testmiljo Samlet belob 1 kr Samlet antal timer (inkl. evt. transport) Estimerede belob er baseret pa en gns. timepris pa Den gennemsniilige limepns kan csndre sig, hvis der sendres i fotdelingen mellem timet til normal limesals og timer lil limesals lor Iransporllid, Den gennemsniilige limepris er beregnel med nedenslaende veegle DKK Sum af anial limer ekski, iransporllid (v^eglet DKK 1,095, Sum al anlal limers Iransporllid (vseglel DKK 547,50 0

Systemet skal kunne håndtere små turneringer med ned til 2 deltagere, såvel som turneringer med op til 1000 deltagere.

Systemet skal kunne håndtere små turneringer med ned til 2 deltagere, såvel som turneringer med op til 1000 deltagere. Turneringssystem Formål At opbygge et internet baseret system til administration af skakturneringer for forskellige arrangørerer, herunder, men ikke begrænset til, skakklubber under Dansk Skak Union. En

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

Naturmobil. Overslag på en. Applikation. Kontakt: LANDSKABSVÆRKSTEDET Svanholmsvej 18, 4. th 1905 Frederiksberg C H: www.landskab.

Naturmobil. Overslag på en. Applikation. Kontakt: LANDSKABSVÆRKSTEDET Svanholmsvej 18, 4. th 1905 Frederiksberg C H: www.landskab. Overslag på en Naturmobil Applikation Kontakt: LANDSKABSVÆRKSTEDET Svanholmsvej 18, 4. th 1905 Frederiksberg C H: www.landskab.nu Projektleder Jørgen Nimb Lassen Tlf.: 30 70 75 18 E: jnl@landskab.nu BYSTED

Læs mere

...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere?

...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere? ...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere? Brugerne tager magten Sådan bliver it bedre og billigere SBSYS ER ET KOMPLET SAGSSTYRINGS- OG DOKUMENTHÅNDTERINGSSYSTEM (ESDH) TIL EN OFFENTLIG MYNDIGHED

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5 [A20] Kick off document and process description 1 of 5 kick off document Huge Lawn Projekt Kick-Off Alle projekter og ideer er forskellige. For at vi kan give et reelt bud på dit/jeres projekt eller idé

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS):

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Bjørn M. Nielsen Tlf.: 46464041 bjni@lejreforsyning.dk Dato: 11-09-2013

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Microsoft Dynamics CRM 2013

Microsoft Dynamics CRM 2013 Microsoft Dynamics CRM 2013 Dashboard, PowerPivot og PowerView CRM User Group Denmark www.easyconsult.dk Præsentation Henrik Jensen Microsoft Dynamics CRM-arkitekt hj@easyconsult.dk Arbejdet med CRM-systemer

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Redigeret Marts 2009 DANSK RIDE FORBUND Stævnesystem 2 Installationsvejledning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Minimumskrav 3 2. Download

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Af JSJO 7. april 2016. Vejledning CRMeducation basisløsning

Af JSJO 7. april 2016. Vejledning CRMeducation basisløsning Af JSJO 7. april 2016 Vejledning CRMeducation basisløsning INDHOLDSFORTEGNELSE 1 introduktion... 2 1.1 Basisløsningen... 2 1.2 Tilkøbsmoduler... 2 2 Kom på CRMeducation... 3 2.1 Adgang til CRMeducation

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning 1 Indledning... 3 1.1 Om Aalborg Kommune...

Læs mere

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 INDLÆG 02 DYNAMICS NAV Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 Peter G. Tranders 04.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Peter G. Tranders Uddannelse Rolle Certificeringer

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013.

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål 1. Er det et krav at tilbudsgiver skal være SKI godkendt leverandør? 2. Der står i materialet at udbuddet

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Workflow 8.0 stort spring med store forbedringer

Workflow 8.0 stort spring med store forbedringer Workflow 8.0 stort spring med store forbedringer Performanceforbedringer gennem et stærkt samarbejde mellem funktionerne som de kendes og et nyt, overskueligt og gennemført layout. En mærkbar videreudvikling

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Konfigurationsguide. Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler. Side 1 af 17

Konfigurationsguide. Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler. Side 1 af 17 Konfigurationsguide Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler Side 1 af 17 Versionshistorik Dato Version Forfatter Handling 2014-07-09 1.0 HHH Sammenknytning af konfigurationsguides fra

Læs mere

Spørgeskema for nye installationer

Spørgeskema for nye installationer Spørgeskema for nye installationer Udfyld venligst vedlagte spørgeskema, og mail eller fax de relevante sider til TravelOffice. Dette hjælper os med en hurtigere installation. TravelOffice holder til i

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Aftalevilkår er gældende fra januar 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 Dokumentversion: Dato: Oprettet af: Ændret af: Seneste ændring: 1.1

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure Christoffer Grønfeldt, PostNord Agenda Vejen til Azure I gang med Azure Erfaringer med Azure og gode råd Fremtiden og uløste områder Spørgsmål og

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

Guide til Danpot C5 produktionsplan

Guide til Danpot C5 produktionsplan Med Danpot C5 får du et nyt, let tilgængeligt og i princippet gratis værktøj til produktionsplanlægning i potteplantegartneriet. Værktøjet kan skræddersys til gartneriets afdelinger, kulturer, hold og

Læs mere

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 Kort gennemgang af planerne for de kommende versioner V. Ole Windeløv, Produktchef for Videndelingsystemer Hvordan ser vi markedet og udviklingen BørneIntra er i dag

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

SonWin Dokumentflow. Frederik Ipsen Erfa seminar

SonWin Dokumentflow. Frederik Ipsen Erfa seminar SonWin Dokumentflow Frederik Ipsen Erfa seminar 2014.2 Dagsorden 1. Introduktion til Dokumentflow 2. Samarbjedet med Aarhus Vand, v. Zita Aabrandt 3. SonWin Dokumentflow beskrivelse 4. SonWin Skærmbilleder

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

Aliro. Adgangskontrol

Aliro. Adgangskontrol Aliro Let installation og administration Generisk hardware Ethernet, LAN og/eller RS485-kommunikation Omfattende brugergrænseflade understøttet af hjælp-filer Tilgængelig på femten sprog Oversigt over

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

SPØRGSMÅL SVAR NR. 2. Greve Kommune udbud - Spørgsmål fra tilbudsgivere og Greve Kommunes besvarelse. Nr. Spørgsmål Besvarelse

SPØRGSMÅL SVAR NR. 2. Greve Kommune udbud - Spørgsmål fra tilbudsgivere og Greve Kommunes besvarelse. Nr. Spørgsmål Besvarelse SPØRGSMÅL SVAR NR. 2 Greve Kommune udbud - Spørgsmål fra tilbudsgivere og Greve Kommunes besvarelse S-13 Bilag 4 2.5, K4.2-17. I Bilag 13 er der ikke angivet specs for nogle af de anførte Macenheder. Kan

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.6.00 Opdatering 70701 pr. 10.10.14 Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Geokodning af 6111 adresser via Google api. * På startet udvidelse af dropfelter, så

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 2 Indledning I denne udgave af nyhedsbrevet har vi valgt at sætte fokus på interessante faciliteter som allerede benyttes af nogle af vores kunder og som kunne være interessante

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.29.0 Den 17. oktober 2012 J.nr. 4004-V1047-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Præsentation af Unik Bolig 4 version 4.2.0 Den 3. og 5. november præsenterede vi den nye version af Unik Bolig 4 for 275 deltagere fra 140 kunder. Præsentationen foregik på Centerbakken i Vejle og i DR

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Governance - borgervendt selvbetjening

Governance - borgervendt selvbetjening Governance - borgervendt selvbetjening KL netværksmøde, april 2014 /Anna Sofie Almegaard 1 Hvad sker i Københavns Kommune Historien bag Organisering og samarbejde Governance overblik over løsninger, principper,

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Annoncering vedr. Autoritativt organisations- og klassifikationskomponent

Annoncering vedr. Autoritativt organisations- og klassifikationskomponent Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 19. februar 2015 Notat Login daj6 Sagsbehandler Daniel Mikael Johansen Telefon direkte 24 61 62 91 E-mail daj6@esbjergkommune.dk Annoncering vedr. Autoritativt organisations-

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

White paper IMS Personale

White paper IMS Personale White paper IMS Personale White paper IMS Personale IMSoft, marts 2013 Ansvarlig: Henrik Rabæk Poulsen IMSoft A/S Klamsagervej 27, 1 8230 Åbyhøj Tlf.: +45 31 74 00 09 Salg: salg@imsoft.dk Support: support@imsoft.dk

Læs mere

INTRO PRIS. 5.000 MOBILVENLIG HJEMMESIDE Tilpasser sig automatisk til smartphone, tablet og pc.

INTRO PRIS. 5.000 MOBILVENLIG HJEMMESIDE Tilpasser sig automatisk til smartphone, tablet og pc. Kommuniker bedre med ny hjemmeside eller infoskærm! kr 5.000 MOBILVENLIG HJEMMESIDE Tilpasser sig automatisk til smartphone, tablet og pc. INTRO PRIS kr 8.995 INFOSKÆRM 42 Oplys klinikkens patienter med

Læs mere

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Birgit Holmboe, Anders Christiansen og Berit Hallam Rambøll Birgitte Refn Wenzel Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Miljøprojekt

Læs mere

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Til: SAPA kontaktperson / Monopolbrudsansvarlig og KOMBIT kontaktperson i kommunen Instruktion til brug af SAPA Budgetstøtte redskabet

Læs mere

Tilbud på Zylinc omstilling til Dragør Kommune. Leveret af Axcess A/S

Tilbud på Zylinc omstilling til Dragør Kommune. Leveret af Axcess A/S Tilbud på Zylinc omstilling til Dragør Kommune Leveret af Axcess A/S 1 of 8 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Løsningen... 4 1.1 Løsningens produktmæssige indhold... 4 1.2 Leverancens indhold... 6

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Okt 2014 Raza Muhammed raz@vd.dk 7244 3333 DYNAMISK DATABASE OPGAVEN Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Spørgsmål og svar pr. 8. juni 2011 til udbud af applikation til formidling af naturområder

Spørgsmål og svar pr. 8. juni 2011 til udbud af applikation til formidling af naturområder Spørgsmål og svar pr. 8. juni 2011 til udbud af applikation til formidling af naturområder Spørgsmål 1: Applikationens v.1 Skal data i denne version trækkes fra WEB? Dokumentationen siger at i version

Læs mere

sådan kører vi processen

sådan kører vi processen VERTICA sådan kører vi processen Når du som ny kunde skal have udviklet en ny e-handelsløsning eller app til din virksomhed, kan det være svært at overskue den proces, der følger. Hos Vertica har vi været

Læs mere

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER Lector er en dansk IT-virksomhed, som gennemfører udviklings og integrationsopgaver for kunder inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST

BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST 2 StandTekst Software v/jurjen de Boer Platanvej 4 4200 Slagelse Tlf.: 58 52 28 69 E-mail: mail@standtekst.dk Hjemmeside: www.standtekst.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Kom i gang med E-handel

Kom i gang med E-handel Vertica 2015 DI Handels e-handelsworkshop Kom i gang med E-handel Indledning Et e-handelsprojekt er for mange virksomheder et stort skridt, som kan medføre store positive ændringer i kundeadfærd, oplevelsen

Læs mere

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10.

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10. Senest opdateret d. 21.8.2015 Dokumentet indeholder alle til dato offentliggjort spørgsmål og svar. I tilfælde af, at Silkeborg Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.2. Den 22. august 2013. J.nr. 4004-V1173-13

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.2. Den 22. august 2013. J.nr. 4004-V1173-13 Versionsbrev LUDUS Web version 2.33.2 Den 22. august 2013 J.nr. 4004-V1173-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere