Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Offentliggørelse af udskilte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Pant og udlæg Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Skadestop Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COLUMBUS (730) Indehaver: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 06: Nøgleringe (ikke af ædelt metal) (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, forlystelsesindretninger til tivolier, markedspladser mv., herunder karruseller. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Procesarkitekt (730) Indehaver: BIZCON ApS, Korskildelund 6, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Procesarkitekterne (730) Indehaver: BIZCON ApS, Korskildelund 6, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RENSEHOLDET Licence to clean (730) Indehaver: Renseholdet v/christian Munteanu, Flynderborgvej 13, 3000 Helsingør, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATFIRMAET MARGRETHE BRØGGER, Slangerupgade 16, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 37: Rengøring & Vinduespolering (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JOTUN SENS (730) Indehaver: Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1760 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 32: Øl. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad, tilvejebringelse af drikke i form af øl, midlertidig indkvartering. (730) Indehaver: Jotun A/S, Hystadveien 167, N-3209 Sandefjord, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak; træimprægneringsmidler og bejdsemidler (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: artboxit (730) Indehaver: Petruska Ryder, Rudbølvej 16, 6280 Højer, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel, også via Internettet, med kunstgenstande. 1393

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Alexander Grabowski, Viktoriagade 9, 2. tv, 1655 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hanne Steen Larsen, Enghavevej 142, st. tv, 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Certifikater (papirvarer). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Crazy Tasty Chicken (730) Indehaver: Crazy Chiken v/ Danny Kerman, Vestre Strand 1, 4874 Gedser, Danmark (740/750) Fuldmægtig: WESTRUP PARTNER I/S V/P W CHRISTIANSEN & B BOLDT, Voldgade 4, 4800 Nykøbing F, Danmark (511) Klasse 29: kylling, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (730) Indehaver: Haugen-Gruppen Denmark A/S, Kanalholmen 37, 2650 Hvidovre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, kløestillende præparater, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, malkefedt (et smøre- og desinfektionsmiddel til brug ved malkning). (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, gelatine til næringsmidler, pektin til brug som næringsmiddel. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, naturlige konserveringsmidler (ikke indeholdt i andre klasser) til næringsmidler, konserveringssalt til næringsmidler. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gult, hvidt og sort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Allison A/S, Hjortkærvej 2, Omme, 6740 Bramming, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arnen Advokatfirma, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, badesalt (ikke til medicinske formål), hårvand og tandplejemidler. 1394

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: K.E. Mathiasen A/S, Sintrupvej 12, 8220 Brabrand, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (730) Indehaver: Vikarassistancen v/lene Theill, Vestergårdsvej 52, 1.th., 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 35: Rekruttering af personale herunder vikarbureauvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og grøn. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OXFORD (730) Indehaver: Lu France, Avenue Ambroise Croizat Z.I., Bois de l'epine, F Ris-Orangis, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 30: Brød, bageri- og konditorivarer, kiks, biscuits, kager og vafler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ORIGINALERNE (730) Indehaver: Skare Holding A/S, Industrivej Syd 1, 6600 Vejen, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, kødvarer, kødudskæringer, charcuterivarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GARDER A/S, Vestergade 72, 8990 Fårup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VIDENSBUTIKKEN ApS (730) Indehaver: Rema 1000 Danmark A/S, Marsallé 60, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Ferskvarer, nemlig kød, fisk, fjerkræ og vildt. (730) Indehaver: VIDENSBUTIKKEN ApS, Brombærvej 23, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advodan Silkeborg A/S, Søndergade 2 B, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, herunder møbler til daginstitutioner og skoler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum, samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, herunder legepladser, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 1395

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: C Network (730) Indehaver: A/S Bygma, Transformervej 10, 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Dahl Herning A/S, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Redskaber til rengøringsformål. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Engroshandel med varer til byggeindustrien og detailhandel med kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs og skovbrugsøjemed, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærd-ning og lodning, bindemidler til industrielle formål, maling, fernis, lak, rustbeskyttel-sesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere, uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportab-le bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, klejnsmedevarer, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm, maskiner og værktøjsmaskiner, moto-rer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugema-skiner, håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner, apparater til belysning, opvarmning, dampdan-nelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg. tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af me-tal), møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, redskaber til rengøringsformål, tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer, spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (730) Indehaver: VEJLE AMTS TURISTFOND, Petersbjerggård 22, 1., 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Tærø Nielsen & Hulgaard, Birkemose Allé 41, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Green Network (730) Indehaver: Green Network, Havneparken 2, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Tærø Nielsen & Hulgaard, Birkemose Allé 41, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aktieselskabet Christian Christensen & Co., Holstebro, Bastrupgårdvej 8-10, 7500 Holstebro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 02: Farvestoffer, fyldte blækpatroner til printere, fyldte toner og tonerpatroner til printere og kopimaskiner. (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, herunder diktermaskiner, fotokopimaskiner, telefaxapparater og audiovisuelle undervisningsapparater; kasseapparater, regnemaskiner, computer hardware, computer software, printere til computere, cd'er, dvd'er, disketter, tomme blækpatroner til printere, tomme toner og tonerpatroner til printere og kopimaskiner. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, spillekort, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, farvebånd til printere og skrivemaskiner. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller over-trukket hermed); børster; håndredskaber til rengøringsformål; glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser); pap- og plastiktallerkner, -krus og -kopper. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. 1396

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAXTALK (730) Indehaver: TDC Mobil A/S, Telegade 2, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable), herunder lydpostkort, sende- og modtagerudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger (downloadable), dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimiletransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelser af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelige industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telefonkommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1760 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, hvidt, gråt, mørkegrønt og lysegrønt (730) Indehaver: HEDGECORP A/S, Diplomvej 373, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, herunder handel med finansielle instrumenter samt generel rådgivning i forbindelse med risikostyring, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder udvikling af software til styring af valuta-, rente- og råvarerisiko i ikke-finansielle selskaber. (511) Klasse 45: Juridisk bistand (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt 1397

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Allison A/S, Hjortkærvej 2, Omme, 6740 Bramming, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arnen Advokatfirma, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, badesalt (ikke til medicinske formål), hårvand og tandplejemidler. (730) Indehaver: Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1760 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mobildeal (730) Indehaver: Sonofon A/S, Skelagervej 9, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 35: Telefonsvarerservice, annonce- og reklamevirksomhed, herunder via interaktive brugerflader, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med databehandlings- og telekommunikationsudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner, kommunkation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimiltransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Strategisk Kulturarv (730) Indehaver: FORENINGEN BYGNINGSKULTUR DANMARK, Borgergade 111, 1300 København K, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning og forretningsmæssige analyser om kulturarv. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, herunder foredrag, konferencer om kulturarv; kulturelle arrangementer i form af udstillinger om kulturarv. (730) Indehaver: Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1760 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, hvidt, rødt, brunt og gyldent / guld 1398

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Base SMS (730) Indehaver: Sonofon A/S, Juridisk afd., Skelagervej 9, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable), herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, databehandlingsudstyr til telekommunikation, computer software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodede kort, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvarerservice (for abonnenter, som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder via interaktive brugerflader, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med telekommunikationsudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimiltransmissioner, radioog fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Base + (730) Indehaver: Sonofon A/S, Juridisk afd., Skelagervej 9, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable), herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, databehandlingsudstyr til telekommunikation, computer software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodede kort, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvarerservice (for abonnenter, som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder via interaktive brugerflader, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med telekommunikationsudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimiltransmissioner, radioog fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPOT BOX (730) Indehaver: Nordlux A/S, Karlskogavej 8, 9200 Aalborg SV, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Base (730) Indehaver: Sonofon A/S, Juridisk afd., Skelagervej 9, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable), herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, databehandlingsudstyr til telekommunikation, computer software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodede kort, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvarerservice (for abonnenter, som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder via interaktive brugerflader, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med telekommunikationsudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimiltransmissioner, radioog fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. 1399

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Janne Munk, Ordrup Jagtvej 75 2.t.v, 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 16: Postkort, visitkort, kalendere og tegninger. (511) Klasse 42: Design af postkort visitkort og kalender. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: THOBIASAP A/S, c/o stats.revisor Finn Warberg, Ødamsvej 69, 3400 Hillerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 09: Magnetiske databærere; lydplader; optagne computerprogrammer, computerprogrammer og software (downloadable). (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration i relation til governance og compliance. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; etablering af forbindelse til computernetværk, til Internettet, til databaser eller software til brug for rådgivning i relation til compliance og governance. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; design og udvikling af computer hardware og computer software; design, udvikling og rådgivning i relation til governance og compliance, herunder IT-governance og IT-compliance; rådgivning og revision inden for IT-anvendelse. (730) Indehaver: SOL OG STRAND. FERIEHUSUDLEJNING A/S, Ilsigvej 21, 9492 Blokhus, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 39: Arrangering af rejser og ophold i forbindelse med ferier og sommerhusophold. (511) Klasse 43: Sommerhusudlejning, værelsesudlejning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Rhetorica (730) Indehaver: Rhetorica I/S, Cumberlandsgade 8, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), nemlig kursusmateriale, inden for retorik, formidling, kommunikation, politik, journalistik, salgsteknik, stemmebrug, nonverbal kommunikation og ledelse. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning inden for retorik, formidling, kommunikation, politik, journalistik, salgsteknik, stemmebrug, nonverbal kommunikation og ledelse. (511) Klasse 41: Arrangering og ledelse af kurser, foredrag, konferencer herunder afholdelse af konferencer inden for retorik, formidling, kommunikation, politik, journalistik, salgsteknik, stemmebrug, nonverbal kommunikation og ledelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FONDEN PSYKOLOGISK CENTER, Vestergade 18, 1456 København K, Danmark (511) Klasse 44: Psykologisk bistand. 1400

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: J FEDDERS (730) Indehaver: Global Connection Ltd Aps, Rosenbakken 92, 6100 Haderslev, Danmark (511) Klasse 18: Dame og herretasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande og sko. (511) Klasse 35: Detailvirksomhed med beklædningsgenstande og sko, samt dame og herretasker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NIELSEN & NIELSEN HOLDING A/S, Hvidkærvej 54, 5250 Odense SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: FOCUS Advokater I/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 06: Materiale af metal til opførelse af transformerstationer. (511) Klasse 09: Apparater i form af olieisolerede distributionstransformere, tørisolerede distributionstransformere, olieisolerede krafttransformere, mellemog lavspændingsanlæg. (511) Klasse 37: Installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: lunchbag.dk (730) Indehaver: Lunchbag.dk v/rie Ourø Jensen, Haverupvej 63, 4180 Sorø, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (730) Indehaver: Elap A/S, Bransagervej 2, 9490 Pandrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; engroshandel, herunder via online globalt computernetværk, med Cd'er, Dvd'er og andre medier indeholdende underholdning, film og/eller musik;distribution (engroshandel), herunder via online globalt computernetværk, med Cd'er, Dvd'er og andre medier indeholdende underholdning, film og/eller musik; import- og eksportagenturer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SOMERSBY (730) Indehaver: Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1760 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NIMB (730) Indehaver: Holmegaard A/S, Glasværksvej 54, 4684 Holmegaard, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 21: Glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (730) Indehaver: HYPERWEAR v/vita Hougaard, Søren Møllers Gade 24, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 05: Vitaminer. (511) Klasse 25: Beklædning, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 30: Energibarer hovedsageligt bestående af kornprodukter. (511) Klasse 32: Energidrikke og proteinpulver til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Detailhandel med beklædning, tilbehør til tøj, telefoner, tasker og energiprodukter. (591) Farvetekst: rød, orange og sort 1401

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: " ADULTS ONLY " (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Restaurant Pierre André, Ny Østergade 21, 1101 København K, Danmark (511) Klasse 30: is. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MISTIFY (730) Indehaver: Nature's Sunshine Products, Inc., a corporation of the State of Utah, 75 East 1700 South, P.O. Box 19005, Provo, Utah , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Kost- og ernæringstilskud, herunder tilskud fremstillet at acai bær. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UltiMove (730) Indehaver: ROLF SCHMIDT INDUSTRIPLAST A/S, Jernet 4 H, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OptoFlexX (730) Indehaver: Allan Kedmi-Møller, Jerismosevej 7, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (730) Indehaver: Carina Halby, Cottagevej 12, 2900 Hellerup, Danmark; Jan Halby, Cottagevej 12, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Faglig forening der udfører medlemsmæssig service, nemlig promovering af den nordiske fødevarebranche, forretningsmæssig bistand ydet af en forening til egne medlemmer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i mørkeblåt, hvidt og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: sound 2 vision (730) Indehaver: Sound 2 Vision A/S, Gl. Skivevej 30, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med radio- og tv-udstyr. (511) Klasse 37: Reparation af radio- og tv-udstyr. 1402

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GRACE Health & Performance Enhanc. v/christopher Scott Mac Donald, Hans Hedtofts Gade 7, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lime, græsgrøn, gråblå, mørkeblå og grå (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GRACE Health & Performance Enhanc. v/christopher Scott Mac Donald, Hans Hedtofts Gade 7, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i mørkeblå, gråblå, limegrøn, græsgrøn, grå og sort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Carl Vilhelm Rasmussen, Valdemar Rørdams Vej 4, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske overvågningsapparater, nemlig identifikationsknapper med indbygget chip til overvågning. (511) Klasse 26: Knapper, trykknapper, hægter ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel af elektriske overvågningsapparater, nemlig identifikationsknapper med indbygget chip til overvågning, knapper, trykknapper, hægter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NANO-WATERBLOCK (730) Indehaver: Kirsten Nordstjerne Gade, Via Vanvitelli, 13, I Carpi (MO), Italien (740/750) Fuldmægtig: Omar Bo Gade, Via Vanvitelli, 13, I41012 Carpi (MO), Italien (511) Klasse 30: Økologisk kaffe og honning. Aceto balsamico, condimento balsamico, kager, brød, chokolade, samt andre egns delikatesser, alle varerene er af italiensk oprindelse. (511) Klasse 33: Vin, likør og grappa; økologisk likør, alle varerne er af italiensk oprindelse. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke i café, restaurant og madboder. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Shoecare ApS, Midtager 25, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål; vandtættende kemikalier til imprægnering af læder og skind; lædergarvepræparater; olier til brug ved forarbejdning af læder; kemiske præparater til imprægnering af læder, skind og tekstilmaterialer; blegemidler (affarvningsmidler) til industrielle formål; blødgøringsmidler til industrielle formål; fugtemidler til brug i tekstilindustrien; kemiske produkter til beredning og opfriskning af læder; læderlim; læderkit. (511) Klasse 02: Kønrøg (farvestoffer); farver til fodtøj; behandlingssværte til skind; bejdsemidler, læderbejdse; lædersværte; læderfarver (bejdse). (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; rengøringsmidler til sko; skopudsemidler; skoplejemidler; skorensemidler; renseolier; overfladerensemidler; polerecreme; pimpsten; lædercreme; læderpoleremidler; skocreme; skovoks; skomagervoks. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FlashBack (730) Indehaver: Nikon Nordic, Filial af Nikon Nordic AB, Sverige, Ørestads Boulevard 67, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. 1403

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Claire de Lune (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DAWSON A/S, Soldalen 29, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 11: Lamper, lampeskærme. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med lamper og lampeskærme. (511) Klasse 42: Industrielt design. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HJERNEKØREKORTET (730) Indehaver: Ulrik Schack Meyer, Tobrukvej 28, 2770 Kastrup, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed, herunder coaching, kompetenceløft, workshops, kurser, foredrag, konsulentydelser, mentoring, teambuilding herunder indenfor sundhedsorientering, personligudvikling og stresshåndtering; kulturelle arrangementer, herunder virksomhedskulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JA-US (730) Indehaver: JA-US PRODUKTER ApS, Holløse Gade 17, 3210 Vejby, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og elmateriel til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, herunder installationsmateriel såvel stærkstrøm som svagstrøm; databehandlingsudstyr, optiske fibre, kabler og komponenter, magnetiske og optiske databærer, edb-software, apparater og instrumenter til signalering og kontrol, herunder sensorer og alarmer samt elektrisk materiel til styring af disse, dele og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: En gros- og detailhandel med apparater, instrumenter og elmateriel til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, herunder installationsmateriel såvel stærkstrøm som svagstrøm; databehandlingsudstyr, optiske fibre, kabler og komponenter, magnetiske og optiske databærer, edb-software, apparater og instrumenter til signalering og kontrol, herunder sensorer og alarmer samt elektrisk materiel til styring af disse, dele og tilbehør til alle førnævnte varer, samling af et udvalg af forannævnte varer, så andre får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer, herunder også via globalt computernetværk. (511) Klasse 37: Bygge-, reparations-, installations- og vedligeholdelsesvirksomhed. (730) Indehaver: Tulip Food Company P/S, Tulipvej 1, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og tillavede grønsager; æg; spiselige olier og fedtstoffer; friske og konserverede produkter fremstillet af svinekød, oksekød, fisk, fjerkræ og vildt; kogte produkter fremstillet af svinekød, oksekød, fisk, fjerkræ og vildt; fyld fremstillet primært af varer i denne klasse; ingredienser (ej indeholdt i andre klasser) til færdigretter; fødevarer i form af snacks/mellemmåltider helt eller hovedsageligt indeholdende svinekød, oksekød, fisk, fjerkræ og vildt; bacon; skinke; lever; leverpostej, paté; pølser; salami; supper, færdigretter hovedsagelig fremstillet af svinekød, oksekød, fisk, fjerkræ og vildt, også med søde og sure saucer. (511) Klasse 30: Hotdogs; kødpies; ingredienser (ikke indeholdt i andre klasser) til pies; spaghetti; pasta; pastamåltider hovedsagelig fremstillet af produkter i denne klasse; postejer; pizzaer; ravioli; sandwiches; sennep, ketchup, fransk hotdog dressing, mayonnaise, remoulade, chili dressing, salatmayonnaise, salatdressing og andre krydrede saucer, herunder søde og sure saucer; pølsebrød, hamburgerboller; usødede pandekager og konditorivarer med fyld af kød eller fisk; pies indeholdende kød og kødprodukter; færdigretter primært fremstillet af produkter i denne klasse. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, herunder særlig pølsevogne, caféer, cafeterier, restauranter og snackbarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Malene Birk Thøgersen, Gåsebakken 2, 8410 Rønde, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1404

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Wii (730) Indehaver: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minamiku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videospillemaskiner til spillehaller, lagrede programmer til videospillemaskiner til spillehaller; elektroniske kredsløb, optiske diske, magnetiske diske, optiske magnetiske diske, magnetbånd, magnetkort, ROMkassetter, ROM-kort, hukommelseskassetter, hukommelseskort, CD ROM DyD- ROM'er og andre lagringsmedier, herunder blanke, til lagring af programmer til videospillemaskiner til spillehaller og til privat brug samt til lagring at programmer til håndholdte spil med flydende krystal displays og lagring af computerprogrammer; andre dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til videospillemaskiner til spillehaller og til privat brug; videospil til privat brug, lagrede programmer til videospil til privat brug; styreenheder og joysticks til videospil til privat brug; lagrede programmer til håndholdte spil med flydende krystal displays; computere, optagne computerprogrammer, andre elektroniske maskiner og apparater og dele dertil; apparater og instrumenter til laboratoriebrug, skridttællere, temperaturindikatorer, afbalanceringsapparater og måle- og tommestokke, maskiner og apparater til energidistribution eller -styring, elektriske batterier og elementer, elektriske eller magnetiske måle- og forsøgs apparater, elektriske ledninger og kabler, fotografiske maskiner og apparater, kinematografiske maskiner og apparater, optiske apparater og instrumenter, briller og sportsbriller, livredningsapparater og -udstyr, mobil telefoner, stroppe til mobiltelefoner, andre dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til mobiltelefoner, andre maskiner og apparater til telekommunikation, optagne compact disks, andre lydplader, elektroniske kredsløb og CD-ROM'er med lagrede automatiske udførelsesprogrammer til elektroniske musikinstrumenter, metronomer, simulatorer til sportstræning, simulatorer til styring og kontrol af befordringsmidler, etankeromformere (elektrisk udstyr), faseskiftere, vekselstrømsadaptere til håndholdte spil med flydende krystal displays; elektriske strygejern, elektriske hårkrølleapparater, elektriske summere, advarselstrekanter til befordringsmidler, lysende eller mekaniske vejskilte, brandalarmer, gasalarmer, handsker til beskyttelse mod ulykker, brands brandhaner, sprinkleranlæg til beskyttelse mod brand, tyverialarmindretninger, beskyttelseshjelme, beskyttelsesbeklædning mod ild, støvmasker, gasmasker, magnetkerner, cigartændere til automobiler, modstandstråde, elektroder, svejsemasker, eksponerede kinematografiske film, eksponerede diapositivfilm, rammer til diapositiver, optagne videodiske og videobånd, elektroniske downloadable publikationer, salgs automater, møntstyrede led og porte til parkeringsområder, kasseapparater, mønttælle- eller -sorteringsapparater, fotokopieringsmaskiner, manuelt betjente regneapparater, tegnemaskiner og -apparater, tids- og datostemplingsmaskiner, tidsure (tidsregistreringsapparater), hulkortmaskiner til kontorbrug, stemmeafgivningsmaskiner, fakturerings maskiner, apparater til kontrol af frankering, vægtbælter til dykning, våddragter til dykning, beskyttelseshjelme til sportsbrug, lufttanke til dykning, svømmebrætter (livredningsudstyr), dykkemaskiner og -apparater (ikke til sportsbrug), regulatorer til dykning, elektriske døråbnere, ørepropper. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder samle- og byttekort samt magasiner, bannere af papir, flag af papir, bagagemærker og -sedler, trykte lotterisedler (ikke lege tøj), malerier og kalligrafiske arbejder på papir, fotografier, fotografiholde re, papirhandlervarer og instruktions- og undervisningsmaterialer (dog ikke apparater), lim og andre klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, elektriske blyantspidsere. (511) Klasse 28: Legetøj, spillekort, kortspilslegetøj og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, kortspil og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, spillemaskiner og -apparater kun til brug sammen med fjernsynsapparater herunder håndholdte spilleapparater med flydende krystal displays, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til håndholdte spil med flydende krystal displays, spillemaskiner og -apparater i form af lykke- hjul og pinballmaskiner underholdningsmaskiner og -apparater til brug i forlystelsesparker (dog ikke videospillemaskiner til spillehaller), spillemaskiner, nemlig enarmede tyveknægte, dukker, spil og legetøj i form af go- spil, japansk skak (shogi-spil), japanske spillekort (utagaruta), terninger, japanske terningspil (sugoroku), raflebægre, brikspil, skakspil, damspil, apparater til tryllekunster, dominospil, japanske spillekort (hanafuda), mah-jong, billiardudstyr, legetøj til kæledyr, gymnastikog sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder til baseball, softball, boldspil, løb og atletik, tennis, badminton, bordtennis, hockey, golf, bowling, ski sport, skøjtning, boksning, bueskydning, fægtning, vægtløftning og squash, surfbrætter og snowboards, skivoks, fiskegrej redskaber til insektsamling i form af insektnet og insektsamlingskasser (legetøj). (511) Klasse 41: Spiltjenester tilvejebragt online fra et computernetværk samt via internettet, spiltjene-ster tilvejebragt via kommunikation imellem videospilleapparater til privat brug, spil-tjenester tilvejebragt via kommunikation imellem håndholdte spilleapparater med fly-dende krystal displays samt mellem videospillemaskiner til spillehaller, tilvejebringel-se af programmer til videospil til privat brug via trådløs kommunikation (ikke down-loadable), tilvejebringelse af programmer til håndholdte spilleapparater med flydende krystal displays via trådløs kommunikation (ikke downloadable), tilvejebringelse af programmer til videospillemaskiner til spillehaller via trådløs kommunikation (ikke downloadable), tilvejebringelse af programmer til computere via trådløs kommunika-tion (ikke downloadable), underholdning, information om underholdning, information om rekreation, entertainervirksomhed, spillehaller, drift af spillehaller, tilvejebringelse af lyd, billeder og programmer via kommunikation imellem videospilleapparater til privat brug samt videospillemaskiner til spillehaller (ikke downloadable), tilvejebrin-gelse af lyd, billeder og programmer via kommunikation imellem håndholdte spilleap-parater med flydende krystal displays (ikke downloadable), organisering, ledelse og arrangement at videospillebegivenheder, udlejning af software til videospil, udlejning af software til håndholdte spil, lotterivirksomhed, digital billedbehandling, eftersynkro-nisering, redigering af videobånd, akademier (undervisning), kostskoler, brevkurser, information om undervisning, eksaminering, uddannelse, gymnastikundervisning, børnehaveklasser (uddannelse), undervisning i legemsøvelser og legemstræning, specialundervisning, religiøs undervisning, undervisning, arrangement og ledelse af forelæsninger, konferencer, kongresser, seminarer, symposier og workshops (ud-dannelse), klubvirksomhed (under holdning eller undervisning), organisering at kon-kurrencer (undervisning eller underholdning), organisering at udstillinger med kultu-relt eller ud dannelsesmæssigt sigte, dressur at dyr, zoologiske haver, tilvejebringel-se at online elektroniske publikationer (ikke downloadable), bogbusser, elektronisk desktop publicering, udgivelse af bøger, online publicering at elektroniske bøger og tidsskrifter, publicering af tekster, undtagen reklametekster, organisering at shows (impresariovirksomhed), filmproduktion, udarbejdelse at undertekster, produktion af videofilm, manuskript skrivning, cirkusetablissementer, orkestervirksomhed, levende optræden, produktioner af shows, teaterproduktion, produktion at radio- og fjern-synsprogrammer, radiounderholdning, fjernsynsunderholdning, musik komponering, modelarbejde for kunstnere, organisering at sportskonkurrencer, arrangement af skønhedskonkurrencer, underholdning i feriekolonier, arrangement af baller, festplan-lægning for andre, sportslejre, filmstudier, studier til lydoptagelse, helseklubber og helsecentre, fremskaffel se at golifaciliteter, fremskaffelse at sportsfaciliteter, udlej-ning af stadionner, udlejning af tennisbaner, tidtagning ved sportsbegivenheder, fremskaffelse af rekreationsfaciliteter, forlystelsesparker, diskoteker, natklubber, ka-sinovirksomhed, tilvejebringelse af karaokefaciliteter, revyteater, fremskaffelse af bi-ograffaciliteter, fremskaffelse at museumsfaciliteter (forevisning, udstilling), pladsre-servation til shows, udlejning at film, udlejning af lysudstyr til teatre og TV-studier, udlejning at filmprojektorer og tilbehør hertil, udlejning at sportsdykkerudstyr, udlej-ning af sportsudstyr (undtagen befordringsmidler), udlejning af lydudstyr, udlejning at camcordere, udlejning af radio- og fjernsynsapparater, udlejning at videokameraer, udlejning at videobåndoptagere, biblioteker, udlejning af lydoptagelser, udlejning af videobånd, udlejning at dekorationer til shows og andre forestillinger, udlejning at teaterdekorationer, fotografering at mikrofilm, fotografering, videooptagning, er-hvervsvejledning (uddannelse og jobvejledning), fotografisk reportage, tegnsprogs-tolkning, oversættelse, nyhedsformidling. (300) Prioritetsoplysninger: IT MI2005C Italien 1405

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: The Innovation Company & Co. v/kasper Meldgaard Nielsen, Chr Dannings Vej 3, 5500 Middelfart, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CERENADE (730) Indehaver: Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1760 København V, Danmark (511) Klasse 05: Drikke til diætetiske eller helsefremmende formål (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 30: Drikkevarer på basis af kakao eller te, herunder frugtte. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke, her-under maltbaserede drikke, frugtdrikke og frugtsaft, herunder smoothies og læskedrikke hovedsagligt bestående af frugtsaft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JOOP! (730) Indehaver: JOOP GmbH, Harvestehuder Weg 22, D Hamburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 04: Lys og væger til belysning. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Briller, solbriller. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, sanitetskeramik, herunder håndvaske, bideter, badekar. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal); til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 34: Tobak; artikler for rygere; tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kojo Byggelink (730) Indehaver: Kojo Byggelink I/S v/nicolai Kolding og Kenneth Harbo Jochumsen, Hjulmagervej 2, 4300 Holbæk, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed 1406

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ØKOLOGISK DANMARK (730) Indehaver: Keith Harris, Pragtstjernevej 23, st. th, 2400 København NV, Danmark (511) Klasse 35: Online annoncering på et computernetværk; administration af datastyrede arkiver; sortering og redigering af informationer i computerdatadaser; kopiering af dokumenter; markedsanalyser; udarbejdelse af prognoser; reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Arrangering af forelæsninger, konferencer, seminarer, symposier og workshops; on-line publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; skrivning og udgivelse af tekster, undtagen reklametekster; udgivelse af bøger og tekster, undtagen reklametekster. (511) Klasse 45: Administration af copyright; registrering af domænenavne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DEN BLÅ (730) Indehaver: Maribo Bryghus A/S, Vesterbrogade 1, 4930 Maribo, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 32: Øl. (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse. (730) Indehaver: Vivi Henriksen, Lyngsbækgårdvej 8, 8400 Ebeltoft, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelse af handicappede, til erhvervelse af en servicehund eller en social hund; certificering af handicappede i forbindelse hermed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Onblume (730) Indehaver: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59A, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, lægemidler, herunder oral immunterapi (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ferdinands (730) Indehaver: Fazli Özata, Bag Klostret 19D, 2. th., 4200 Slagelse, Danmark (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering herunder restaurant. (730) Indehaver: NCC Construction Danmark A/S, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 36: Køb og salg af boliger og anden fast ejendom; rådgivning og bistand i forbindelse med køb, salg, finansiering og overtagelse af boliger og anden fast ejendom. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Susu (730) Indehaver: Omar Hasan, Peter Fabers Gade 1, 1., 2200 København N, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Sushi. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed, nemlig tilberedning af sushi og japansk mad, samt take away. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vi gemmer øjeblikket (730) Indehaver: IPC STORAGE A/S, c/o COMITEL A/S, Hammershusgade 11, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. 1407

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Strong body Strong mind (730) Indehaver: GRACE Health & Performance Enhanc. v/christopher Scott Mac Donald, Hans Hedtofts Gade 7, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (730) Indehaver: Chiroform ApS, Tingvej 7, 8800 Viborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske og ortopædiske apparater, instrumenter og artikler, herunder apparater til el-terapi, ultralydsbehandling, nerve- og muskelstimulerende apparater; puder og madrasser, nemlig anatomisk formede hovedpuder og andre puder og madrasser og topmadrasser til medicinske og ergonomiske formål; hovedpuder til modvirkning af søvnløshed; nakkepøller, lændepuder, lændepøller, siddekiler, rejsepuder; varmepuder til medicinske formål; senge og andre møbler, herunder borde, bårer (herunder på hjul), brikse, gangbarrer udviklet til medicinske formål; ortopædiske artikler, herunder bandager (støttende, anatomiske, elastiske, kirurgiske, ortopædiske og/ eller af gips til alle kropsdele, led og lemmer, herunder bandager, bækkenbælte, lændebælte, tennis-armspænde, håndledsstøtte med eller uden spænde og med eller uden skinne, tommelstøtte, elastisk albuebind, lårbind, knæbind og -kompres, ankelbind, halskraver, svangstøtter til fodtøj og andre indlæg, hælkiler, hælsporekiler); isposer og kulde-/varmepakninger til medicinske formål; massageapparater, bælter til medicinske formål; nåle, elektroder, kabler, alle til medicinske formål. (511) Klasse 20: Møbler, herunder bænke, stole, taburetter, skamler, brikse, borde, rulleborde, og dele til samme (ikke indeholdt i andre klasser), herunder hovedstøtter; dele og tilbehør til alle foranstående varer (ikke indeholdt i andre klasser); madrasser. (511) Klasse 28: Gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder håndvægte, apparater til legemstræning, motionscykler (faststående), trampoliner; bælter til vægtløftning, gymnastikredskaber, vippebræt, gangstave. (511) Klasse 35: Præsentation og udbud af varer på kommunikationsmedier til detailhandelsmæssige og engroshandelsmæssige formål; samling (ikke transport af et udvalg af varer, nemlig kirurgiske, medicinske og ortopædiske apparater, instrumenter og artikler, herunder apparater til el-terapi, ultralydsbehandling, nerve- og muskelstimulerende apparater; puder og madrasser, nemlig anatomisk formede hovedpuder og andre puder og madrasser og topmadrasser til medicinske og ergonomiske formål; hovedpuder til modvirkning af søvnløshed; nakkepøller, lændepuder, lændepøller, siddekiler, rejsepuder; varmepuder til medicinske formål; senge og andre møbler, herunder borde, bårer (herunder på hjul), brikse, gangbarrer udviklet til medicinske formål; ortopædiske artikler, herunder bandager (støttende, anatomiske, elastiske, kirurgiske, ortopædiske og/eller af gips til alle kropsdele, led og lemmer, herunder bandager, bækkenbælte, lændebælte, tennis-armspænde, håndledsstøtte med eller uden spænde og med eller uden skinne, tommelstøtte, elastisk albuebind, lårbind, knæbind og -kompres, ankelbind, halskraver, svangstøtter til fodtøj og andre indlæg, hælkiler, hælsporekiler); isposer og kulde-/varmepakninger til medicinske formål; massageapparater, bælter til medicinske formål; nåle, elektroder, kabler, alle til medicinske formål; møbler, herunder bænke, stole, taburetter, skamler, brikse, borde, rulleborde, og dele til samme, herunder hovedstøtter; dele og tilbehør til alle foranstående varer; madrasser; gymnastik- og sportsartikler, herunder håndvægte, apparater til legemstræning, motionscykler (faststående), trampoliner; bælter til vægtløftning, gymnastikredskaber, vippebræt, gangstave - så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Erlaforz (730) Indehaver: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59A, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, lægemidler, herunder oral immunterapi (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Turexperten I/S v/helle Mikkelsen og Torben Rosenlund Mikkelsen, Fælledvej 13, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, grønt, gult, blåt og gråt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FIT-U (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 25: Fitnessbeklædning. 1408

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: M SOLUTIONS ApS, Ullerødvej 1, 2980 Kokkedal, Danmark (511) Klasse 42: Programmering, design, implementering og udvikling af computersoftware, udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre, rådgivning og konsulentvirksomhed vedrørende ovennævnte (591) Farvetekst: Mærket er udført i mørkerød, sort og hvid. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: POLARIS (730) Indehaver: Modern Amusement Inc., 2016 Broadway Boulevard, Santa Monica, California 90404, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 14: Urlænker og urremme, smykkearmbåndsure, ure. (300) Prioritetsoplysninger: US USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CENSIUS (730) Indehaver: LOUIS POULSEN LIGHTING A/S, Gammel Strand 28, 1202 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, herunder armaturer, belysningsapparater og installationer, elektriske lamper, elektriske lamper, elektriske pærer, lampeglas, lampehætte, lampekupler, lampeophæng, loftsbelysning, lysekroner, lysstofrør til belysning. (511) Klasse 35: Detailhandel med belysningsartikler, herunder detailhandle med belysningsartikler via globale netværk. (511) Klasse 42: Design af boligtilbehør. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bellis (730) Indehaver: Jeannette Riis, Bakkefaldet 12, 2840 Holte, Danmark (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med salg af fodtøj og beklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: eyegrease (730) Indehaver: TROMBORG ApS, Kathrinevej 17, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (730) Indehaver: Roger Dillon, Christmastree Cottage Stubbley Hollow, S18 1PP Dronfield, Sheffield, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 18: Rejsetasker og bagage, herunder rygsække; tasker til bjergbestigere; dokumentmapper; cykeltasker, herunder sadeltasker, tasker til cykler og tasker til styr; tornystre; vadsække; tegnebøger; rygsække; skuldertasker; sportstasker; bæltetasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CCURE (730) Indehaver: CCURE ApS, c/o Medical Match ApS, Bredgade 41, 1., 1260 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: O'BRAND v/ Ole Basbøll, Carl Plougs Vej 65, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; herunder lægemidler til parenteral anvendelse, specielt injektionsvæsker påfyldt injektionssprøjter, som er klar til brug; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, beholdere til anvendelse af medicin, herunder injektionssprøjter påfyldt injektionsvæsker, som er klar til brug; injektionskanyler; kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer. (511) Klasse 20: Emballagebeholdere af plastik til lægemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: J.A.K. WORKMAN A/S, Energivej 11, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, nemlig arbejdstøj (ikke indeholdt i andre klasser). 1409

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Slopetrotter Skitours (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Michael Rossen, Haugstedsgade 2, 2.th., 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med skirelaterede produkter. (511) Klasse 39: Arrangering af rejser i form af skirejser, busrejser og flyrejser. (511) Klasse 43: Hotelreservation. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Birkeløv (730) Indehaver: House of Denmark A/S, Tirsbjergvej 30, 7120 Vejle Øst, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hangaard Fotografi v/kåre Hangaard Nielsen, Jomfrustien 9, 6100 Haderslev, Danmark (511) Klasse 16: Fotografier; albummer; varer af papir og pap (ikke indeholdt i andre klasser), herunder omslag til fotografier; plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Reklamefotografering. (511) Klasse 41: Fotografering, herunder portrætfotografering og pressefotografering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: DANSK FIRMAIDRÆTS FORBUND, Storebæltsvej 11, 5800 Nyborg, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Inspektion, kontrol, tilsyn, prøve og certificering af kvalitet af varer og tjenesteydelser i overensstemmelse med nationale og internationale normer, love, regulativer, praksis og standarter, certificering i overensstemmelse med arbejdsgange i forhold til normer og standarter omkring sundhed på arbejdspladsen. (511) Klasse 44: Rådgivning vedrørende sundhedspleje. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå og grøn (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Amanahbank (730) Indehaver: AMANAH ApS, c/o Vilsøe Boligadvokater, Kongens Nytorv 1, 1050 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Elvang & Partnere Advokatfirma, Konges Nytorv 15, 3., 1050 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Efterforsknings Center v/stig Andersen, Humlevænget 23, 4690 Haslev, Danmark (511) Klasse 35: Datasøgning for andre i computerregistre. (511) Klasse 41: Udlejning af videobåndoptagere. (511) Klasse 45: Detektivbureau. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og rødt 1410

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1117 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1693 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 905 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2929 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere