Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler"

Transkript

1 Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde med Private Gymnasier, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, Danmarks Privatskoleforening og Dansk Friskoleforening, Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem skolens ledelse og lærernes tillidsrepræsentant. INDHOLDSFORTEGNELSE. Børnehaveklasseledere.a. Basisløn og garantiløn 5. Pension for skoleledere, viceskoleinspektører og.b. Centrale løntillæg afdelingsinspektører,.c. Pensionsbidrag viceafdelingsinspektører og afdelingsledere. Lærere 5.a. P5/Efterlønskassen.a. Basisløn og garantiløn 5.b. Lærernes Pension.b. Centrale løntillæg.c. Pensionsbidrag 6. Timelønnede vikarer. Skoleledere 7. Stedtillægsområder 4. Viceskoleinspektører, afdelingsledere, 8. Diverse afdelingsinspektører samt 8.a. Procentregulering viceafdelingsinspektører 8.b. ATP-bidrag 8.c. Jubilæumsgratialer 8.d. Time- dagpenge pr. døgn 8.e. Transportgodtgørelse 8.f. Praktikaflønning,0040 Side af 9

2 Basisløntrin Ancie nnitet Basisårsløn.0.0. BØRNEHAVEKLASSELEDERE.a. Basisløn og garantiløn 0 år ,6 4 år ,85 8 år ,05 4 år ,4 NB: Børnehaveklasseledere med eller flere års ancienntet pr.. april 0 udgør en særlig "lukket gruppe", som skal have et "trin-4-tillæg" Lilleskolerne har udsendt regneark til beregning af trin-4-tillægget. Basismånedsløn Områdetillæg, pr. måned (ikke pensionsgivende): Basisløntrin sats III Sats IV Sats V sats VI b. Centrale løntillæg OK-008 tillæg (ikke pensionsgivende): Basisløntrin Grundbeløb.0.0 årligt årligt , , ,0 Undervisningtillæg til børnehaveklasseledere på basisløn (pensionsgivende for ansatte med forsikringsmæssig pensionsordning i LærerPension): Timer Grundbeløb.0.0 pr. time pr. time ,9,4, ,9 65,5 66, ,9,07, ,8 65,97 Vejledende beregning af undervisningstillæg for børnehaveklasseledere på basisløn Skriv dine timer her:,00 (Mellem og ikke decimaltal) Topniveau pr. time ,70 I alt pr. år I alt pr. måned Pension pr. måned,70,89 0, Se tabel Side af 9

3 .c. Pensionsbidrag LærerPension pr pr. måned Basis-/ Pensionsgivende løn Pensionsbidr. 7,0% skalatrin / Egetbidrag / Arbejdsgiverbidrag I alt.505,6.97,8.595,6.89,4.6,85.6,6.7, 4.084, ,05.4,0.86,60 4.9, ,4.504,54.009,09 4.5,6 P5/Efterlønskassen pr pr. måned Basisløntrin/skalatrin Skalatrin for skyggeforløb Pensionsgivende løn, grundbeløb pr. marts 0 Pensionsgivende løn pr pr. år pr. md. pr. år pr. md 4.58, 0., , , , , ,00.64, , ,90.454, , ,.876, , ,99.09, , ,74.75, , , , , ,.876, , ,99.09, , ,74.75, , , , , , 4.677, ,9 0.88, , ,8 P. bidrag 5%.059,8.7,74.88,85.4,8.476,8.54,0.609,5.678,76.476,8.54,0.609,5.678,76.749,84.8,7 Side af 9

4 Basisløn: Basisløntrin Anciennitet 0 år 4 år 8 år. LÆRERE.a. Løn. Basisårsløn.0.0 Basis md løn , , , ,7 4 år NB: Lærere med eller flere års ancienntet pr.. april 0 udgør en særlig "lukket gruppe", som skal have et "trin-4-tillæg" Lilleskolerne har udsendt regneark til beregning af trin-4-tillægget. Områdetillæg, pr. måned: (ikke pensionsgivende): Basisløntrin sats III sats IV Sats V Sats VI b. Tillæg. OK-008 tillæg (ikke pensionsgivende): Basisløntrin Grundbeløb.0.0 årligt årligt 5.67,8 8.00,0 8.00,0 Undervisningtillæg til lærere på basisløn (pensionsgivende for ansatte med forsikringsmæssig pensionsordning i LærerPension): Timer , , , Grundbeløb.0.0 pr. time 6,8 98,0,07 6, pr. time 6,59 99,58,78 65,97 Vejledende beregning af undervisningstillæg for lærere på basisløn Skriv dine timer her:,00 (Mellem og ikke decimaltal) Topniveau pr. time ,59 I alt pr. år I alt pr. måned Pension pr. måned 6,59,8 0,4 Se tabel Side 4 af 9

5 Ulempegodtgørelse: Grundbeløb pr. md. - Beskæftigelsesgrad under halvdelen af fuld tjenestetid 54 kr 58,6 kr 9,88 - Beskæftigelsesgrad på mindst halvdelen af fuld tjenestetid 708 kr 77, kr 59,77 Souscheftillæg Grundbeløb.0.0 Årligt pr Pr. md. pr , ,67.69, Souscheftillægget ydes uafhængigt af arbejdstiden og er pensionsgivende Tillæg vidtgående specialundervisning, specialpædagogisk bistand og støtteundervisning i dansk for fremmedsprogede elever Kr. pr. skemalagt undervisningstime á 60 minutter Grundbeløb.0.0 Pr ,00 9,5 Arbejdstidsbestemte tillæg i tilfælde, der ikke er omfattet af aftalen om ulempegodtgørelse: Grundbeløb.0.0 Pr natpenge for tjeneste i tiden 7-06: kr, kr,6 pr. time - for tjeneste på lørdage efter kl. 4: kr 9,9 - for tjeneste på mandage kl : kr 9,9 - for tjeneste på søn- og helligdage fra kl. 00-4: kr 9,9 - for tjeneste på grundlovsdag efter kl. : kr 9,9 - for tjeneste på juleaftensdag efter kl. 4: kr 9,9 - for delt tjeneste ud over timer kr 6,59 kr 6,68 pr. time - for omlagt tjeneste med under 4 døgns varsel: kr 7,8 kr 8,7 pr. time - for -delt tjeneste: kr 6, kr 6,0 pr. dag.c. Pensionsbidrag LærerPension pr pr. måned Basisløntrin/skalatrin Pensionsgivende løn Pensionsbidrag 7,0% / Egetbidrag / Arbejdsgiverbidrag.6,85.6,6.7, 5.60,87.450,94.90, ,5.585,57.7, ,7.70,6.4,7 I alt 4.084,85 4.5, ,7 5.,90 P5/Efterlønskassen pr pr. måned Basisløntrin/skalatrin Skalatrin for skyggeforløb Pensionsgivende løn, grundbeløb pr. marts 0 Pensionsgivende løn pr P. bidrag 5% pr. år pr. md. pr. år pr. md ,97.5, ,.9, ,70.64, ,67.88, ,90.454, ,8.4, ,99.09, ,50.54,0 90.5, , ,08.678, , , ,8.8, , , ,58.974, ,4 7.04, ,50 4., , , , , , , ,58.974, , , , , , , ,75 4.8, , , , , , 9.50, , , ,0 0.8, , ,69 Side 5 af 9

6 . SKOLELEDERE. Lønintervaller Skoleledere elever elever 50 - elever Pr..0.0 Pr Kostskoleledere elever og 0-4 kostelever elever og 0-4 kostelever 50 - elever og 0-4 kostelever elever og 5-59 kostelever elever og 5-59 kostelever 50 - elever og 5-59 kostelever elever og 60 - kostelever elever og 60 - kostelever 50 - elever og 60 - kostelever Pr..0.0 Pr VICESKOLEINSPEKTØRER, AFDELINGSLEDERE, AFDELINGSINSPEKTØRER SAMT VICEAFDELINGSINSPEKTØRER Lønintervaller Viceskoleinspektører og viceafdelingsinspektører Pr..0.0 Pr elever elever Afdelingsinspektører Afdelingsledere Afdelingsledere ved en kostskoles boafdeling Til afdelingsledere, der varetager funktion som souschef, ydes et pensionsgivende tillæg på:.69, kr. pr. md. Pr Side 6 af 9

7 5. PENSION FOR SKOLELEDERE, VICESKOLEINSPEKTØRER, AFDELINGSINSPEKTØRER, VICEAFDELINGSINSPEKTØRER OG AFDELINGSLEDERE. 5.a P5/Efterlønskassen. For ansatte omfattet af en tjenestemandslignende pensionsordning udgør pensionstilsvaret 5 % af den pensionsgivende løn på det skalatrin, hvor skalatrinslønnen er lig med eller nærmest under den aftalte løn. Eksempel : Aftalt løn kr. pr. måned. (Stedtillægsområde 6). Skalatrinslønnen nærmest herunder er på skalatrin 4: 9.905,5 kr. pr. måned. Pensionstilsvaret bliver 5% x 9.905,5 kr. pr. måned = 4.485,86 kr. Eksempel : Aftalt løn.000 kr. pr. måned. Skalatrinslønnen nærmest herunder er på skalatrin 4: 0.5,5 kr. pr. måned. Pensionstilsvaret bliver 5% x 0.5,5 kr. pr. måned = 4.597,69 kr. Efter år på pensionsgivende løn svarende til skalatrin 46 tillægges skalatrin til trin 48. Der indbetales pensionstilsvar svarende til 5 % af pensionsgivende løn på trin 48. Skalatrin Pensionsgivende grundbeløb.0.0 Pensionsgivend løn. april 0 pr. Pensionstilsvar pr. år Pr md Pr. år Pr. md 90.5, , , , 4.677, ,9 0.88, , , , , , , , , , , , ,4 7.04, ,50 8.8, , , ,4 8., , , , , , 9.50, , ,0 0.8, , , , , ,0.494, , ,9.0, , ,74.97, , , , , , , , ,90 9.5, , , , ,8 5%.678,76.749,84.8,7.897,55.974,4 4.05,0 4.,9 4.8,4 4.05,9 4.94, , , , ,8 4.89,6 5.00,46 5., 5.584, , ,6 Som supplement til den tjenestemandslignende pensionsordning kan det aftales, at forskellen mellem den pensionsgivende løn og den aftalte intervalløn helt eller delvist gøres pensionsgivende. Af denne del indbetales 7,% som pensionsbidrag til LærerPension. Hvis den aftalte intervalløn overstiger den maksimale pensionsgivende løn på trin 48, indbetales der for denne del 8,00 % som pensionsbidrag til LærerPension. 5.b. LærerPension for intervallønnede Pensionsbidrag = Intervalløn x 7,% eller Intervalløn x 8,00% for den del som overstiger den pensionsgivende løn på trin 48 jf. bilag M. Evt. funktionsvederlag er ikke pensionsgivende. Side 7 af 9

8 Uddannede lærere og børnehaveklasseledere: Pr..0.0 Pr Undervisningsopgaver kr./time: 5,9 4, 9,00 8,58 Ikke undervisningsopgaver kr./time: 70,9 68,69 7,6 7,9 Andre vikarer: 6. TIMELØNNEDE VIKARER Timelønsintervaller Pr..0.0 Pr Undervisningsopgaver kr./time: 0,5 4, 05,80 8,58 Ikke undervisningsopgaver kr./time: 7,6 68,69 9,4 7,9 7. STEDTILLÆGSOMRÅDER. Til sats II henføres: Assens, Billund, Bogense, Bornholm, Brønderslev-Dronninglund, Fanø, Favrskov, Faxe, Fredericia, Guldborgsund, Haderslev, Hedensted, Herning, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Jammerbugt, Kolding, Langeland, Lemvig, Lolland, Læsø, Marieagerfjord, Middelfart, Morsø, Norddjurs, Odder, Odsherred, Randers, Rebild, Ringkøbing- Skjern, Ringsted, Samsø, Silkeborg, Skive, Sorø, Stevns,Struer, Svendborg, Syddjurs, Thisted, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Vesthimmerland, Viborg, Vordingborg, Ærø, Aabenraa. Til sats III henføres: Esbjerg, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Kalundborg, Kerteminde, Nyborg, Næstved, Odense, Skanderborg, Slagelse, Sønderborg, Aalborg. Til sats IV henføres: Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Århus. Til sats V henføres: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm. Til sats VI henføres: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Stenløse, Tårnby, Vallensbæk, Ølstykke. Side 8 af 9

9 8. DIVERSE. 8.a. Procentregulering. Reguleringsfaktoren er nulstillet pr.. marts 0, hvor der er beregnet nye grundbeløb. For perioden. april 0 til. marts 0 er reguleringsfaktoren,040 Udvikling i reguleringsfaktoren Dato %.0.0, , ,040 8.b. ATP-bidrag - fra. januar 00 Månedligt bidrag i kr. A-bidrag Beskæftigelsesgrad pr. uge 7/7 og Mindre end 7/7 Mindre end 8/7 Under 9/7 Lønmodtager derover 90,00 men mindst 8/7 60,00 men mindst 9/7 0,00 0 Arbejdsgiver 80,00 0,00 60,00 0 I alt 70,00 80,00 90, c. Jubilæumsgratialer Antal år 5 års jubilæum 40 års jubilæum 50 års jubilæum Pr..0.0 pr d. Time- dagpenge pr. døgn 0 kr. Ureduceret sats Danmark 90,00 Måltidsfradrag: Morgenmad 5% 58,50 Frokost 0% 7,00 Aftensmad 0% 7,00 Fuld kost 75% 9,50 Udbetaling pr. dag med fuldt fradrag 97,50 8.e. Transportgodtgørelse - satser 0 Kr. Almindelig godkendt kørsel med bil, Særlig bemyndigelse, kørsel med bil*,8 *) indtil km pr. år derefter, kr. 8.f. Praktikaflønning - satser Praktiktime á 45 min. 4,5 4,8 Praktikvejledning á 60min. 6,95 9,9 Praktikundervisning á 45 min 45,9 459,84 Honorar - aleneperiode 4.587, 4.647, Side 9 af 9

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Spar mange penge på din husleje måned efter måned

Spar mange penge på din husleje måned efter måned Spar mange penge på din husleje måned efter måned I Danmark er der bestemmelser om hvor høj en husleje må være. Dette gør, at du i rigtig mange tilfælde kan få en langt lavere husleje, end den du betaler

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune Rimelig udligning af til udlændinge udgifter Synspunkter til Finansieringsudvalget om udligningg af udgifter til udlændinge Der er et stort behov for justering af udligningen vedrørende udlændinge. De

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Tænk demens ind i plejeboligen. Analyse og investeringsbehov 2014-2024

Tænk demens ind i plejeboligen. Analyse og investeringsbehov 2014-2024 Tænk demens ind i plejeboligen Analyse og investeringsbehov 2014-2024 2014 Indhold 3 Byg godt til demente mennesker 4 Ældre Sagens ønsker 4 Demensindretning bør være et lovkrav 5 Demenssikring og GPS 5

Læs mere