3. Kommuner Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv."

Transkript

1 1. januar 2014

2 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner Kommuner Kompetenceudvikling for psykologer Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv Privatpraksisområdet 22 3

3 Det offentlige område 1. januar 2014 forhøjes dele af lønninger, pensioner og faste tillæg som følge af overenskomstreguleringen i Kommunerne og Regionerne. Samtidig sættes pensionsprocenten på det regionale og kommunale område op. Lønbladets opbygning Den anciennitetsbestemte løn (skala- eller basisløn) oplyses sammen med de relevante tillægsniveauer under pågældende ansættelsesområde, medens generelle forhold såsom kompetenceudvikling og arbejdstid fremgår af egne afsnit. Det statslige område Der er heller ikke denne gang nogen regulering på det statslige område. Reguleringsprocenten - dvs. den procent, man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb for at få det aktuelle forløb - udgør derfor fortsat 1,304 pr. 1 januar Tillæg der er aftalt i 31. marts 2012 niveau, skal derfor ganges med 1,01304 for at få tillægets faktiske størrelse pr. 1. januar 2014 og fremefter. Der er aftalt at lønnen reguleres næste gang den 1. april Offentligt ansatte Offentlig ansatte psykologer er aflønnet efter et fællesakademisk lønsystem. Udover basislønnen, som er anciennitetsbestemt, så kan der forhandles individuelle løndele fx kvalifikationer, funktioner mm. Flere steder i det offentlige vil der være aftaler mellem Dansk Psykolog Forening og arbejdsgiverne om løntillæg, som ydes automatisk. Enten fordi, at det er aftalt i de respektive overenskomster eller i forhåndsaftaler. Tillæg aftalt i overenskomsten fremgår i denne publikation under de enkelte områder. Forhåndsaftalerne kan findes på Det regionale område De Regionale lønninger reguleres 1. januar 2014, med en stigning på 0,5 procent. Reguleringsprocenten dvs. den procent, man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb for at få det aktuelle beløb udgør nu 28,4442 procent pr. 1. januar Tillæg, der er aftalt i 31. marts 2000-niveau, skal derfor ganges med 1, for at få tillæggets faktiske størrelse pr. 1. januar 2014 og fremefter. Næste lønreguleringe er aftalt til den 1. oktober Pensionsprocenten på det regionale område er samtidig sat op fra 17,66 til 17,97 pr. 1. januar Privatansatte psykologer De fleste privatansatte psykologer forhandler lønnen med arbejdsgiveren individuelt, da der kun få steder er indgået overenskomst med Dansk Psykolog Forening. På kan du se, hvilke private arbejdsgivere der er indgået overenskomst med. På basis af privatansattes oplysninger udgiver Dansk Psykolog Forening hvert år pjecen Privatløn med oplysninger om privatansatte psykologers løn- og arbejdsvilkår. Den seneste pjece findes på Det kommunale område De Kommunale lønninger reguleres 1. januar 2014, med en stigning på 0,5 procent. Reguleringsprocenten dvs. den procent, man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb for at få det aktuelle beløb udgør nu 28,4900 procent pr. 1. januar Tillæg, der er aftalt i 31. marts 2000-niveau, skal derfor ganges med 1, for at få tillæggets faktiske størrelse pr. 1. januar 2014 og fremefter. Næste lønregulering er aftalt til den 1. oktober Pensionsprocenten på det kommunale område er samtidig sat op fra 17,5 til 17,82 pr. 1. januar Privatpraktiserende psykologer Takster og honorarer for privatpraktiserende psykologer med ydernummer findes sidst i lønbladet. Praksishonorarerne for kategorierne 10 og 11 er reguleret pr. 1. oktober Udover praksishonorarerne har vi medtaget taksterne pr. 1. april 2013 for det socialpsykologiske samarbejde efter aftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Dansk Psykolog Forening. Der fremgår ikke nogen vejledende minimumstakst for privatpraktiserende psykologer i lønbladet, idet en sådan minimumstakst af Konkurrencestyrelsen er fortolket som værende i strid med konkurrenceloven. 5

4 1. STATEN Ansatte på nyt lønsystem i staten 1. januar 2014 Basisløn 1) 2) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % 3) Bruttoløn inkl. pension Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , ,58 4 4) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 7 5) , , , , , , , , , , , ,42 1) Kandidater indplaceres på trin 4-6,8. Bachelorer på trin 1-2, 4-5. Trin 4 er 2-årigt for begge grupper. 2) Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden, dog tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. Lønancienniteten regnes altid i hele måneder. Oprykningen til nyt løntrin vil derfor altid ske den 1. i en måned. 3) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få stigningen på pensionsbidraget fra 16,8 % til 17,1 % udbetalt som løn. Der skal vælges for et år ad gangen. 4) Fra er løntrin 3 bortfaldet, og trin 4 er gjort 2-årigt. 5) Fra bortfaldt løntrin 7, så man nu rykker direkte fra trin 6 til trin 8. Ph.d.-studerende i staten 1. januar ) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % 2) Bruttoløn inkl. pension Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Trin 4 + tillæg , , , , , ,83 Trin 5 + tillæg , , , , , ,17 Trin 6 + tillæg , , , , , ,83 Trin 8 + tillæg , , , , , ,67 1) Med virkning fra 1. oktober 2008 indplaceres ph.d.-studerende i staten efter anciennitet på trin 4-6 og 8 i den statslige AC-overenskomst (trin 4 er 2-årigt). Hertil kommer et tillæg på netto ( ). Tillæggene er indregnet i års- og månedsløn. 2) Der beregnes kun pensionsbidrag af 85 % af lønnen. 7

5 1. STATEN Ansatte på den gamle fællesskala i staten 1. januar 2014 Skalaløn 1) 2) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1% 3) Bruttoløn inkl. pension Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 1) Der indplaceres ikke nye kandidater på den gamle lønskala. 2) Man rykker ét løntrin op på lønskalaen, hver gang man har optjent 12 måneders lønanciennitet. Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden, dog tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. Lønancienniteten regnes altid i hele måneder. Oprykningen til nyt løntrin vil derfor altid ske den 1. i en måned. 3) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få stigningen på pensionsbidraget fra 16,8 % til 17,1 % udbetalt som løn. Tjenestemænd og overenskomstansatte chefer 1. januar 2014 Lønramme Skalatrin årligt Skalaløn mdl. 29/ , ,33 30/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Løn for professorer pr. 1. januar 2014 Universiteter og højere lærteanstalter Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1% 3) Bruttoløn inkl. pension Lønramme Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , ,75 Sektorforskningsinstitutioner Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1% 3) Bruttoløn inkl. pension Lønramme Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , ,17 Basisløn til institutledere og dekaner ved universiteterne pr. 1. januar 2014 Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1% 3) Bruttoløn inkl. pension Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Institutledere , , , , ,54 Dekaner , , , , ,06 8

6 1. STATEN Faste tillæg 1. januar ) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % 2) Grundbeløb Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn De højere uddannelsesinstitutioner Kandidatstipendiater, forskningsassistenter , , ,14 492,26 Adjunkter uden forskningspligt ved ansættelse , , ,14 492,26 Adjunkter uden forskningspligt - efter 3 år , , ,79 633,73 Adjunkter, forskningsadjunkter og -stipendiater , , ,23 711,69 Lektorer uden forskningspligt , , ,91 942,66 Lektorer, forskningslektorer , , , ,23 Amanuenser , , ,68 695,81 Sektorforskningsinstitutioner Forskningsassistenter , , ,14 492,26 Videnskabelig assistent , , ,15 537,01 Forskere/projektforskere , , ,23 711,69 Seniorforskere/seniorrådgivere/projektseniorforskere , , , ,23 Lærerseminarier Adjunkter - ved ansættelsen , , ,14 492,26 Adjunkter - efter 3 års ansættelse , , ,79 633,73 Lektorer (ansat før 1. august 1992) , , , ,45 De Sociale Højskoler og Pædagogseminarier Adjunkter , , ,14 492,26 Lektorer , , ,24 756,44 Pædagogisk/administrative hverv (et eller flere) ,58 599, ,93 102,49 Pædagogisk/administrative funktion , , ,34 649,61 Danmarks Pædagogiske Universitet Undervisningsarbejde Mindre end 18 års lønanciennitet , , ,14 492,26 Mere end 18 års lønanciennitet , , ,05 643,84 Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Adjunkter - fra ansættelsen , , ,14 492,26 Adjunkter - efter 3 års ansættelse , , ,79 633,73 Lektorer , , , ,45 1) Tillæggene er funktionstillæg knyttet til stillingen, uanset om det er på nyt eller gammelt lønsystem. 2) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få stigningen på pensionsbidraget fra 16,8 % til 17,1 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 9

7 1. STATEN Typiske aftalte tillæg 1. januar ) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % Grundbeløb Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Autorisation , , ,47 632,29 På vej mod specialist , , ,14 492,26 Specialist , , ,70 879,14 Supervisor , , ,37 180,45 Specialist + supervisor , , , ,59 1. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,63 284,39 2. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,62 378,22 3. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,48 444,62 Ph.d.-tillæg: , , ,70 879,14 Ledelstillæg, minimum , , ,24 756,44 Andre typiske aftalte tillæg 1. januar ) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % Grundbeløb Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn gangstillæg , , ,49 489,37 2. gangstillæg (autorisation) , , ,47 632,29 3. gangstillæg , , ,04 737,67 Eksempler på niveau for øvrige funktions- og kvalifikationstillæg 1. januar ) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % Grundbeløb Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , ,62 877, ,59 150, , , , ,60 194, , , , ,55 248, , , , ,39 363, , , , ,64 561, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 1) Tillægsstørrelser, som typisk anvendes ved individuelle aftaler om tillæg, fx i forbindelse med ansættelsen. Andre størrelser tillæg anvendes også, navnlig i nyt lønsystem. 10

8 1. STATEN Konsulentaftale 1. januar 2014 Aftalen gælder for psykologer, der efter aftale beskæftiges i enkelte timer ved Forsvarsministeriet, statsamterne eller Direktoratet for Kriminalforsorgen med henblik på at løse en eller flere konkrete sager uden i forvejen at være ansat på stedet. I reglen vil der med arbejdsgiver skulle aftales et nærmere antal timer i en periode. Grundbeløb Honorar pr. arbejdstime: 512,00 518,68 Hertil lægges 12,5 % i feriegodtgørelse. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (se side 21). Børnesagkyndige psykologiske konsulenter 1. januar 2014 Aftalen gælder for psykologer, der er udpeget til børnesagkyndige for de kommunale børn- og ungeudvalg uden i forvejen at være ansat i statsforvaltningerne. Grundbeløb Honorar pr. arbejdstime: 583,00 590,60 Hertil lægges 12,5 % i feriegodtgørelse. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (se side 21). Specialkonsulenter og chefkonsulenter 1. januar 2014 Det er nu muligt at ansætte psykologer som specialkonsulenter eller chefkonsulenter. Basislønningerne erstatter deres indplacering på basistrin. Der er mulighed for at forhandle yderligere tillæg oven på basislønnen. Indplacering kan forhandles inden for intervallet. Grundbeløb Nettoløn eksl. Pension Pension 17,1 % Bruttoløn inkl. pension Basisløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Specialkonsulenter, min , , , , ,98 Specialkonsulenter, max , , , , ,55 Chefkonsulenter, min , , , , ,18 Chefkonsulenter, max , , , , ,43 11

9 2. Regioner Ansatte på nyt lønsystem i regioner 1. januar 2014 Basislønninger 1) 2) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,97 % 3) Bruttoløn inkl. pension Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , ,00 4 4) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 7 5) , , , , , , , , , , , ,17 1) Kandidater indplaceres på trin 4-6,8. Bachelorer på trin 1-2, 4-5. Trin 4 er 2-årigt for begge grupper. 2) Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden, dog tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. Lønancienniteten regnes altid i hele måneder. Oprykningen til nyt løntrin vil derfor altid ske den 1. i en måned. 3) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,97 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 4) Trin 3 udgik af basislønskalaen pr. 1. oktober 2009, og trin 4 blev 2-årigt. 5) Fra 1. april 2000 bortfaldt løntrin 7, så man nu rykker direkte fra trin 6 til trin 8. Ansatte på gamle fælles akademiske lønskala i regioner 1. januar 2014 Skalalønninger 1) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,97 % 2) Bruttoløn inkl. pension Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 1) Der indplaceres ikke nye kandidater på den gamle lønskala. 2) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,97 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 12

10 2. Regioner Faste tillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,97 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl Psykologer ved døgninstitutionerne , , ,64 275,05 for pålagt rådighedstjeneste Støttepsykologer , , ,20 217,35 Psykologer ved kliniske hospitalsafdelinger med ,09 941, ,17 169,26 mindst 3 års beskæftigelse med klinisk psykologarbejde 3) Typiske aftalte tillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,97 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl Autorisation , , ,42 671,28 På vej mod specialist , , ,98 519,33 Specialist , , ,49 932,87 Supervisor , , ,14 192,35 Specialist + supervisor , , , ,22 1. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,21 288,52 2. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,28 384,69 3. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,36 480,86 Ph.d.-tillæg: , , ,49 932,87 Ledelstillæg, minimum , , ,57 769,38 Andre typiske aftalte tillæg 1. januar ) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl gangstillæg , , ,98 519,33 2. gangstillæg (autorisation) , , ,42 671,28 3. gangstillæg , , ,22 784,77 Eksempler på niveau for øvrige funktions- og kvalifikationstillæg 1. januar ) 17,97 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl ,31 899, ,84 161, , , ,71 205, , , ,07 261, , , ,20 382, , , ,24 596, , , , , , , , , , , , , , , , ,64 Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra ,4 % til 17, ,50 % udbetalt som løn , , , , , , ,16 1) Ydes automatisk, dvs. uden forhandling. 2) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,97 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 3) Udmøntningen af dette tillæg er ikke ens i alle regioner. I enkelte regioner ydes tillægget kun hvis der ikke ydes andre tillæg. 4) Disse tillæg er aftalt i forhåndsaftaler i hver enkelt region eller som individuelle aftaler. Forhåndsaftalerne findes på hjemmesiden under Løn og arbejdsvilkår. 5) Tillægsstørrelser, som typisk anvendes ved individuelle aftaler om tillæg fx i forbindelse med ansættelse. Andre tillægsstørrelser anvendes også. Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,97 % 2) Samlet pensionsbidrag af tillæg 13

11 2. Regioner Konsulentbistand, honorar 1. januar 2014 Følgende takst anbefales ved indgåelse af aftale om beskæftigelse i enkelte timer med henblik på at yde bistand til løsning af en eller flere konkrete sager. I reglen vil der med arbejdsgiver skulle aftales et nærmere antal timer i en periode. Grundbeløb Honorar pr. arbejdstime: 424,00 544,60 Hertil lægges 12,5 % i feriegodtgørelse. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (se side 21). En sådan aftale kan kun benyttes, hvis psykologen ikke i forvejen er ansat i den pågældende region eller kommune, og hvis det på forhånd er aftalt, at det er denne aftale, der følges. Specialkonsulenter og chefkonsulenter 1. januar 2014 Det er nu muligt at ansætte psykologer som specialkonsulenter eller chefkonsulenter. Basislønningerne erstatter deres indplacering på basistrin. Der er mulighed for at forhandle yderligere tillæg oven på basislønnen. Specialkonsulenter og chefkonsulenter er dog ikke omfattet af centralt aftalte tillæg i overenskomsten. Grundbeløb Nettoløn eksl. Pension Pension 17,97 % Bruttoløn inkl. pension Basisløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Specialkonsulenter , , , , ,33 Chefkonsulenter , , , , ,66 Tjenestemænd og overenskomstansatte chefer 1. januar 2014 Skalatrin Skalatrin Skalaløn årligt Skalaløn mdl , , , , , , , , , , , , , ,80 14

12 3. Kommuner Ansatte på nyt lønsystem i kommuner 1. januar 2014 Basislønninger 1) 2) Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , ,33 4 4) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 7 5) , , , , , , , , , , , ,00 1) Kandidater indplaceres på trin 4-6,8. Bachelorer på trin 1-2, 4-5. Trin 4 er 2-årigt for begge grupper. 2) Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden, dog tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. Lønancienniteten regnes altid i hele måneder. Oprykningen til nyt løntrin vil derfor altid ske den 1. i en måned. 3) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,82 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 4) Trin 3 udgik af basislønskalaen pr. 1. oktober 2009 og trin 4 blev 2-årigt. 5) Fra 1. april 2000 bortfaldt løntrin 7, så man nu rykker direkte fra trin 6 til trin 8. Ansatte på gamle fælles akademiske lønskala i kommuner 1. januar 2014 Skalalønninger Nettoløn ekskl. pension Pension 17,82 % 3) Bruttoløn inkl. pension Nettoløn ekskl. pension Pension 17,82 % 1) Bruttoløn inkl. pension Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 1) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,82 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 15

13 3. Kommuner Faste tillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,82 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl Autoriserede psykologer på PPR 3) , , ,02 665,92 Psykologer ved døgninstitutionerne , , ,26 272,85 for pålagt rådighedstjeneste (Københavns Kommune) Støttepsykologer , , ,35 215,61 Psykologer beskæftiget inden for PPR , , ,65 339,64 Typiske aftalte tillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,82 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl Autorisation (uden for PPR): , , ,02 665,92 På vej mod specialist , , ,17 515,18 Specialist , , ,01 925,42 Supervisor , , ,69 190,81 Specialist + supervisor , , , ,22 1. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,54 286,21 2. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,38 381,62 3. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,23 477,02 Ph.d.-tillæg: , , ,01 925,42 Ledelstillæg, minimum , , ,77 763,23 Andre typiske aftalte tillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,82 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl gangstillæg: , , ,17 515,18 2. gangstillæg (autorisation): , , ,02 665,92 3. gangstillæg: , , ,94 778,50 Eksempler på niveau for øvrige funktions- og kvalifikationstillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,82 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl ,16 899, ,34 160, , , ,97 204, , , ,98 259, , , ,49 379, , , ,04 591, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 1) Ydes automatisk, dvs. uden forhandling. 2) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,82 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 3) Disse tillæg er aftalt i forhåndsaftaler i hver enkelt kommune eller som individuelle aftaler. Forhåndsaftalerne findes på hjemmesiden under Løn og arbejdsvilkår. 4) Tillægsstørrelser, som typisk anvendes ved individuelle aftaler om tillæg, fx i forbindelse med ansættelse. Andre tillægsstørrelser anvendes også. 16

14 3. Kommuner Konsulentbistand, honorar 1. januar 2014 Følgende takst anbefales ved indgåelse af aftale om beskæftigelse i enkelte timer med henblik på at yde bistand til løsning af en eller flere konkrete sager. I reglen vil der med arbejdsgiver skulle aftales et nærmere antal timer i en periode. Grundbeløb Honorar pr. arbejdstime: 424,00 544,80 Hertil lægges 12,5 % i feriegodtgørelse. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (se side 21). En sådan aftale kan kun benyttes, hvis psykologen ikke i forvejen er ansat i den pågældende region eller kommune, og hvis det på forhånd er aftalt, at det er denne aftale, der følges. Specialkonsulenter og chefkonsulenter 1. januar 2014 Det er nu muligt at ansætte psykologer som specialkonsulenter eller chefkonsulenter. Basislønningerne erstatter deres indplacering på basistrin. Der er mulighed for at forhandle yderligere tillæg oven på basislønnen. Specialkonsulenter og chefkonsulenter er dog ikke omfattet af centralt aftalte tillæg i overenskomsten. Grundbeløb Nettoløn eksl. Pension Pension 17,82 % Bruttoløn inkl. pension Basisløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Specialkonsulenter , , , , ,62 Chefkonsulenter , , , , ,82 Tjenestemænd og overenskomstansatte chefer 1. oktober 2014 Skalatrin Skalatrin Skalaløn årligt Skalaløn mdl , , , , , , , , , , , , , ,59 Ledende psykologer og chefpsykologer 1. januar 2014 Grundbeløb Netto løn ekskl. pension Pension 17,82 % Bruttoløn inkl. pension Basisløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Ledende psykolog , , , , ,15 Chefpsykolog , , , , ,66 17

15 4. Kompetenceudvikling for psykologer Det nye AC-lønsystem sætter fokus på vedligeholdelse og udvikling af personalets kompetencer som en integreret del af den overordnede personalepolitik. I protokollater til AC-overenskomsterne på både statens, regionernes og kommunernes områder er der med mindre variationer følgende formulering vedr. kompetenceudvikling og kvalifikationstillæg: Kompetenceudvikling Kvalifikationer er ikke statiske, og der er derfor i hele ansættelsesforholdet behov for, at den ansattes kvalifikationer vedligeholdes og udbygges. Den løbende kvalifikationsudvikling består af traditionel faglig efter- og videreuddannelse og kompetenceudvikling i bredere forstand, baseret på et samspil mellem teori og praksis. Udbud og efterspørgsel - og dermed markedsstyring - vil ligeledes få stor indflydelse på løndannelsen. Det er derfor vigtigt, at den enkelte får mulighed for at vedligeholde og udvikle sine kvalifikationer og derigennem fastholde sin "markedspris". Psykologfaget har i løbet af en årrække skiftet karakter, både hvad angår ansættelsesteder og de typer opgaver, psykologer varetager. Psykologer udfører i dag opgaver, som favner bredt: undersøgelser, test, behandling, træning, supervison, undervisning, rådgivning, organisationsudvikling mv. Denne udvikling betyder, at psykologer ligesom andre faggrupper kan have vidt forskellige efter- og videreuddannelsesbehov, alt efter hvilke arbejds- og opgavevilkår der er på den pågældende arbejdsplads. Kompetenceudvikling er et naturligt element i arbejdspladsens personalepolitik. Parterne anbefaler, at der udarbejdes en udviklingsplan, som indeholder målsætninger for den enkelte ansattes kompetenceudvikling på længere og kortere sigt og anviser konkrete aktiviteter for at nå målene. Indgår medarbejder-/udviklingssamtale i personalepolitikken, er det naturligt, at planerne udarbejdes i forbindelse hermed. Det forudsættes, at der er en gensidig forpligtigelse til, at udviklingsplanen gennemføres. Kvalifikationstillæg Aftaler om kvalifikationstillæg baseres på fx gennemført uddannelsesforløb, eventuelle tidligere ansættelser og personlige kvalifikationer. Hertil kommer markedssituationen, som kan begrunde tillæg af rekrutteringsmæssige årsager. I forbindelse med udøvelse af psykologprofessionen er der dog altid et behov for løbende at udvikle den særlige psykologfaglige kompetence. Der er derfor etableret formaliserede efter- og videreuddannelsesmuligheder, som specifikt er rettet mod psykologer. For psykologer vil kompetenceudvikling bl.a. dreje sig om at sikre en efteruddannelse, der giver autorisation og senere måske en videreuddannelse, der giver specialistgodkendelse. En sådan efter- og videreuddannelse kan give grundlag for ydelse af kvalifikationstillæg. Dertil kommer, at også særlige funktioner kan honoreres, fx ledelse, supervision, visitering og undervisningsopgaver. Teoretisk og praktisk kompetenceudvikling i bred forstand, herunder efter- og videreuddannelse, opnåelse af autorisation, specialistuddannelse, beskikkelse og lignende, vil løbende kunne danne grundlag for ydelse/forhøjelse af kvalifikationstillæg. Hertil kommer de markedsbestemte forhold, hvor et ønske om at fastholde en ansat kan udløse kvalifikationstillæg. Som det fremgår af ovennævnte, skal der gives den ansatte mulighed for at vedligeholde sine allerede erhvervede kvalifikationer og for at udbygge og udvikle disse. Der er således en forpligtigelse for ledelsen til at give medarbejderen mulighed for kompetenceudvikling. Medarbejderen har imidlertid også selv et ansvar for at vedligeholde og udvikle sine kvalifikationer. 18

16 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. Ifølge de offentlige overenskomster forudsætter lønnen en fuldtidsbeskæftigelse svarende til normalt/gennemsnitlig 37 timer ugentlig. Det vil sige, at arbejdstiden i et vist omfang kan variere fra den ene uge til den anden, men over en længere periode vil være 37 timer ugentlig i gennemsnit. Det er imidlertid ikke ubegrænset, hvor store udsving der kan være i arbejdstiden. På alle offentlige ansættelsesområder er der således indgået aftaler om, hvornår der er tale om merarbejde, og hvordan det honoreres. I korte træk honoreres merarbejde, når det er af midlertidig karakter og er pålagt den ansatte i henhold til særlig ordre, godkendt tjenesteplan eller har været en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af stillingen. Endvidere kræves, at merarbejdet har været af et større omfang og har strakt sig over en periode, der normalt ikke må være mindre end 4 uger. Honoreringen af merabejde sker i så fald med 1:1,5 som hovedregel til afspadsering. Merarbejdsreglerne kan rekvireres i Dansk Psykolog Forening sammen med overenskomsten. Med hensyn til arbejdstidens placering er der ikke direkte fastsat et tidsrum, inden for hvilket arbejdet skal udføres. Det ligger dog som en forudsætning i overenskomstens skala-/basisaflønning, at arbejdstiden placeres inden for normalarbejdstidsområdet, dvs. kl Arbejdstidens placering bør aftales ved ansættelsen, og i det omfang en ikke uvæsentlig del af arbejdstiden henlægges til tidsrummet uden for kl eller i weekenden, bør der ske honorering med en anden faktor end 1:1. Bemærk, at en enkelt lang ugentlig arbejdsdag ikke i sig selv berettiger til anden honorering end 1:1. Sekretariatet kan i øvrigt kontaktes for nærmere rådgivning herom. Der er mulighed for at lave lokale lønaftaler ud over de centralt fastsatte. Dog kan der ikke aftales en generelt højere gennemsnitlig ugentlig arbejdstid end de nuværende 37 timer, med mindre der laves en aftale om plustid. Dette sker altid i samarbejde med Dansk Psykolog Forening. Ved ansættelse som fuldmægtig ydes et rådighedstillæg som nedenfor. Rådighedstillægget honorerer ifølge praksis op til 35 timers merarbejde i kvartallet på det regionale og kommunale område samt op til 20 timer merarbejde i kvartallet på det statslige område. Merarbejdet må dog ikke være af fast tilbagevendende karakter. 19

17 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. Rådighedstillæg til sekretær-/fuldmægtigstillinger Staten - Rådighedstillæg pr. 1. januar 2014 Ansatte på gammelt lønsystem Tillæg årligt Tillæg mdl. Anciennitet Grundbeløb Netto Netto år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , ,94 Ansatte på nyt lønsystem Tillæg årligt Tillæg mdl. Samlet pension af tillæg 9,0 % 1) Anciennitet Grundbeløb Netto Netto Pr. år Pr. mdr år , , ,07 278, år , , ,17 318, år , , ,92 368,49 11 og flg. år , , ,90 433,07 Regioner - Rådighedstillæg pr. 1. januar 2014 Samlet pension af tillæg 17,97 % 2) Anciennitet Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Pr. år Pr. mdr år , , ,41 505, år , , ,59 580, år , , ,17 665, år , , ,16 759,76 8. og flg. år , , ,30 952,11 Kommuner - Rådighedstillæg pr. 1. april 2014 Samlet pension af tillæg 17,82 % 2) Anciennitet Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Pr. år Pr. mdr år , , ,89 501, år , , ,87 576, år , , ,33 660, år , , ,28 753,69 8. og flg. år , , ,97 944,50 1) Pensionsbidraget kan vælges udbetalt som løn. 2) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få den resterende del af pensionsbidraget fra 16,4 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 20

18 6. Timelønnet undervisning, transport, time-/dagpenge, honorarer Timelønnet undervisning pr. 1. januar 2014 Sats Område Løn pr. time Forberedelse i minutter Samlet løn pr. undervisningstime I Universitetsniveau 229, ,77 II Seminarieniveau 229, ,82 III HF & gymnasium 229, ,18 Derudover 12,5 % i feriegodtgørelse. Eksterne lektorer pr. 1. januar 2014 Timeløn pr. arbejdstime 250,23 Timeløn pr. forelæsningstime 875,81 Til hver forelæsningstime tillægges 2½ arbejdstime til forberedelse, således at en forelæsningstime sættes til 3½ løntime. Hertil kommer 12,5 % feriegodtgørelse. Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2014 stat, region og kommune Bil og motorcykel: Efter bemyndigelse indtil km i et kaldenderår Bil og motorcykel: Efter bemyndigelse ud over km i et kaldenderår Bil og motorcykel: Godkendt kørsel Cykel, knallert eller 45-knallert: Både godkendt og efter bemyndigelse 373 øre pr. km 210 øre pr. km 210 øre pr. km 51 øre pr. km Satserne reguleres årligt pr. 1. januar. Time- og dagpenge pr. 1. januar 2013 stat, region og kommune Ureducerede satser Dagpenge 390,00 Timepenge 16,25 Reducerede satser med 1/4 i Danmark Dagpenge 292,50 Timepenge 12,19 Satserne for time- og dagpenge er højere, i det omfang der efter tjenesterejseaftalens 22, stk. 3, er indgået aftale herom. Satserne reguleres årligt pr. 1. januar. Foredrag/forelæsninger pr. 1. januar 2014 Foredrag pr. lektion a minutter 2.638,00 Efterfølgende diskussion mv. 791,00 Minimumstakst for forelæsning/foredrag pr. påbegyndt time/lektion. Udgifter til materialer godtgøres særskilt. Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens regler. Ovenstående forudsættes aftalt, inden arrangementet gennemføres. 21

19 7. Privatpraksisområdet Praksisoverenskomsten Dansk Psykolog Forening har indgået overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn om psykologhjælp. Overenskomsten angiver særlige honorarer for psykologhjælp, hvoraf 40 % betales af patienten og 60 % af det offentlige. Honorarerne pr. 1. oktober 2013 er angivet i tabellen nedenfor. I særlige tilfælde, hvor patientens helbredstilstand tilsiger det, kan psykologhjælpen efter aftale med den henvisende læge ydes i klientens hjem. I disse tilfælde ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler samt et afstandstillæg som angivet nedenfor. De enkelte satser reguleres næste gang 1. april De nye beløb offentliggøres på Afstandstillæg pr. 1. oktober Kategori 1-9 Behandling i sikredes hjem: Afstanden er mellem psykologens klinik og sikredes bopæl Ydelsesnr. Samlet Offentlig Patient- Kategori 1-9 tillæg andel andel 0-4 km ,00 0,00 136,00 4,1-8 km ,00 0,00 198,00 8,1-12 km ,00 0,00 261,00 12,1-16 km ,00 0,00 322,00 16,1-20 km ,00 0,00 385,00 over 20 km ,00 0,00 385,00 pr. påbegyndt km ud over 20,1 km ,00 0,00 10,00 Afstandstillæg pr. 1. oktober Kategori Behandling i sikredes hjem: Afstanden er mellem psykologens klinik og sikredes bopæl Ydelsesnr. Ydelsesnr. Samlet Offentlig Patient- Kategori 10 Kategori 11 tillæg andel andel 0-4 km ,00 0,00 137,00 4,1-8 km ,00 0,00 199,00 8,1-12 km ,00 0,00 263,00 12,1-16 km ,00 Samlet pensionsbidrag #VÆRDI! af tillæg 17,97 % 2) 16,1-20 km ,00 0,00 388,00 over 20 km ,00 0,00 388,00 pr. påbegyndt km ud over 20,1 km ,00 0,00 10,00 Honorering af opgaver i det social-psykologiske samarbejde pr. 1. april 2013 Erklæringerne er momspligtige, bortset fra i Børnesager Brug af blanketterne beskrives i "Vejledning om det social-psykologiske samarbejde" Honoraret reguleres næste gang 1. april 2014 Tidsforbrug Aftalt honorering Moms excl. Moms Attestation (PSYK 115) 3/4 time 702,00 175,50 Aktuel situation (PSYK 125) 1 1/4 time 1.168,00 292,00 Vurdering (PSYK 135) Honorarniveau a) 3 1/2 time 3.271,00 817,75 Honorarniveau b) 4 1/2 time 4.206, ,50 Honorarniveau c) 6 1/2 time 6.074, ,50 Vær opmærksom på, at PSYK, 111, 121, 131 osv. er de anmodningsblanketter som kommunen sender til psykologen. Selve opgaverne løses på blanketterne PSYK 115, osv. og opgaverne honoreres derfor efter de takster. 22

20 7. Privatpraksisområdet Praksisoverenskomsten. Honorarer pr. 1. oktober 2013 Henvisningsårsag Samlet Offentlig Patienthonorar andel andel 1-9 Gruppe I Individuel konsultation 1. konsultation ,00 574,00 383,00 Individuel konsultation 2. og efterfølgende konsultationer ,98 478,98 319,00 Barn under 16 år med pårørende 1. konsultation ,84 622,84 416,00 Barn under 16 år med pårørende 2. og efterfølgende konsultationer ,13 551,13 368,00 Tillæg ved hjemmekonsultation ,00 239,00 160,00 Gruppe II (lukket gruppe) 2-personers konsultation 1. konsultation, pr. person ,70 550,70 367,00 2-personers konsultation 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,98 478,98 319,00 Gruppekonsultation med 3 personer 1. konsulation, pr. person ,73 458,73 306,00 Gruppekonsultation med 3 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,99 398,99 266,00 Gruppekonsultation med 4 personer 1. konsultation, pr. person ,55 344,55 229,00 Gruppekonsultation med 4 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,73 299,73 199,00 Gruppekonsultation med 5 personer 1. konsultation, pr. person ,84 274,84 184,00 Gruppekonsultation med 5 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,00 239,00 160,00 Gruppekonsultation med 6 personer 1. konsultation, pr. person ,37 229,37 153,00 Gruppekonsultation med 6 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,50 Samlet pensionsbidrag 133,00 af tillæg 17,97 % 2) Gruppekonsultation med 7 personer 1. konsultation, pr. person ,75 196,75 131,00 Gruppekonsultation med 7 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,01 171,01 114,00 Gruppekonsultation med 8 personer 1. konsultation, pr. person ,77 171,77 115,00 Gruppekonsultation med 8 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,37 149,37 100,00 Gruppekonsultation med 9 personer 1. konsultation, pr. person ,91 152,91 102,00 Gruppekonsultation med 9 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,67 132,67 89,00 Gruppe III (Åben gruppe) Gruppekonsultation med 3-8 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,74 299,74 199,00 Tillæg ved konsultation med tolk ,29 145,29 97,00 23

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 432.565,00 36.047,08 49 (48) 461.595,00 38.466,25 50 (49) 493.818,00 41.151,50 51 (50) 545.458,00 45.454,83 52 (51)

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 432.565,00 36.047,08 49 (48) 461.595,00 38.466,25 50 (49) 493.818,00 41.151,50 51 (50) 545.458,00 45.454,83 52 (51)

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 11,20 henvisningsårsag 1-9 Reguleringsprocent: 13,50 henvisningsårsag 10-11 Egne noter: Opdateret: 26-03-2015 Side 1 Opdateret: 26-03-2015 Side 2 PSYKOLOGHJÆLP

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst?

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Kroner én, kroner to Af Lene Maigaard PPR-psykolog løn Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Siden 1. april

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 2014 dm.dk Lønguide 2013-2014 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012

Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012 Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012 Side 1 Lærerløn - gl. lønsystem FASTANSATTE HANDELSLÆRERE OG HANDELSOVERLÆRERE Lønramme 16/20/25/26/27/30 Månedsløn inklusive tillæg 01.04.2012 16

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling - 1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 30. j uni 2004 Af sni t 2, Gr uppe 1 Lb. nr. Aftale om klassificering af ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq/Seminariet, Socialpædagogisk Seminarium,

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17 Cirkulære om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt grundbeløb,

Læs mere

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere dm.dk Lønguide 2012 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 36 Løntabeller 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt ansat

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftalehandlingerne 2011 (OK-kommuner)

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftalehandlingerne 2011 (OK-kommuner) AC - Sekretariatet Den 22. november 2010 JEH/bef/ch Sagsnr. 201000526-1 Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftalehandlingerne 2011 (OK-kommuner) Note 1. Overenskomstens område a. Følgende uddannelser

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2014 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2014 er 1,284900 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

OVERENSKOMSTAFTALERNE 2008

OVERENSKOMSTAFTALERNE 2008 OVERENSKOMSTAFTALERNE 2008 Staten side 3 Kommunerne side 10 Regionerne side 16 Ja til overenskomstaftalerne side 22 - anbefaling fra medlemmer af DM s hovedbestyrelse Nej til overenskomstaftalerne side

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2013. ADMINISTRATIV INFORMATION Den 6. maj 2013 Sags ID: SAG-2013-02930 Dok.ID: 1691409

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2012 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2012 er 1,268904 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde Cirkulære om overenskomst for Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde 2013 Cirkulære af 20. november 2013 Modst.nr. 051-13 PKAT nr. 44, 85, 0553 J.nr. 2013-1513-064 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 3.ju Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober

Læs mere

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt.

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt. Psykologløn Af Lars Michaelsen Lønpolitik p å arbejdspladsen Det kan lade sig gøre at udfærdige en praktisk, anvendelig lønpolitik, der virker mere retfærdig og gennemsigtig og som kan forklares for medarbejderne

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002.

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 14. oktober 2003 mellem HK og Vejle Amt vedrørende

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere