3. Kommuner Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv."

Transkript

1 1. januar 2014

2 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner Kommuner Kompetenceudvikling for psykologer Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv Privatpraksisområdet 22 3

3 Det offentlige område 1. januar 2014 forhøjes dele af lønninger, pensioner og faste tillæg som følge af overenskomstreguleringen i Kommunerne og Regionerne. Samtidig sættes pensionsprocenten på det regionale og kommunale område op. Lønbladets opbygning Den anciennitetsbestemte løn (skala- eller basisløn) oplyses sammen med de relevante tillægsniveauer under pågældende ansættelsesområde, medens generelle forhold såsom kompetenceudvikling og arbejdstid fremgår af egne afsnit. Det statslige område Der er heller ikke denne gang nogen regulering på det statslige område. Reguleringsprocenten - dvs. den procent, man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb for at få det aktuelle forløb - udgør derfor fortsat 1,304 pr. 1 januar Tillæg der er aftalt i 31. marts 2012 niveau, skal derfor ganges med 1,01304 for at få tillægets faktiske størrelse pr. 1. januar 2014 og fremefter. Der er aftalt at lønnen reguleres næste gang den 1. april Offentligt ansatte Offentlig ansatte psykologer er aflønnet efter et fællesakademisk lønsystem. Udover basislønnen, som er anciennitetsbestemt, så kan der forhandles individuelle løndele fx kvalifikationer, funktioner mm. Flere steder i det offentlige vil der være aftaler mellem Dansk Psykolog Forening og arbejdsgiverne om løntillæg, som ydes automatisk. Enten fordi, at det er aftalt i de respektive overenskomster eller i forhåndsaftaler. Tillæg aftalt i overenskomsten fremgår i denne publikation under de enkelte områder. Forhåndsaftalerne kan findes på Det regionale område De Regionale lønninger reguleres 1. januar 2014, med en stigning på 0,5 procent. Reguleringsprocenten dvs. den procent, man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb for at få det aktuelle beløb udgør nu 28,4442 procent pr. 1. januar Tillæg, der er aftalt i 31. marts 2000-niveau, skal derfor ganges med 1, for at få tillæggets faktiske størrelse pr. 1. januar 2014 og fremefter. Næste lønreguleringe er aftalt til den 1. oktober Pensionsprocenten på det regionale område er samtidig sat op fra 17,66 til 17,97 pr. 1. januar Privatansatte psykologer De fleste privatansatte psykologer forhandler lønnen med arbejdsgiveren individuelt, da der kun få steder er indgået overenskomst med Dansk Psykolog Forening. På kan du se, hvilke private arbejdsgivere der er indgået overenskomst med. På basis af privatansattes oplysninger udgiver Dansk Psykolog Forening hvert år pjecen Privatløn med oplysninger om privatansatte psykologers løn- og arbejdsvilkår. Den seneste pjece findes på Det kommunale område De Kommunale lønninger reguleres 1. januar 2014, med en stigning på 0,5 procent. Reguleringsprocenten dvs. den procent, man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb for at få det aktuelle beløb udgør nu 28,4900 procent pr. 1. januar Tillæg, der er aftalt i 31. marts 2000-niveau, skal derfor ganges med 1, for at få tillæggets faktiske størrelse pr. 1. januar 2014 og fremefter. Næste lønregulering er aftalt til den 1. oktober Pensionsprocenten på det kommunale område er samtidig sat op fra 17,5 til 17,82 pr. 1. januar Privatpraktiserende psykologer Takster og honorarer for privatpraktiserende psykologer med ydernummer findes sidst i lønbladet. Praksishonorarerne for kategorierne 10 og 11 er reguleret pr. 1. oktober Udover praksishonorarerne har vi medtaget taksterne pr. 1. april 2013 for det socialpsykologiske samarbejde efter aftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Dansk Psykolog Forening. Der fremgår ikke nogen vejledende minimumstakst for privatpraktiserende psykologer i lønbladet, idet en sådan minimumstakst af Konkurrencestyrelsen er fortolket som værende i strid med konkurrenceloven. 5

4 1. STATEN Ansatte på nyt lønsystem i staten 1. januar 2014 Basisløn 1) 2) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % 3) Bruttoløn inkl. pension Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , ,58 4 4) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 7 5) , , , , , , , , , , , ,42 1) Kandidater indplaceres på trin 4-6,8. Bachelorer på trin 1-2, 4-5. Trin 4 er 2-årigt for begge grupper. 2) Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden, dog tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. Lønancienniteten regnes altid i hele måneder. Oprykningen til nyt løntrin vil derfor altid ske den 1. i en måned. 3) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få stigningen på pensionsbidraget fra 16,8 % til 17,1 % udbetalt som løn. Der skal vælges for et år ad gangen. 4) Fra er løntrin 3 bortfaldet, og trin 4 er gjort 2-årigt. 5) Fra bortfaldt løntrin 7, så man nu rykker direkte fra trin 6 til trin 8. Ph.d.-studerende i staten 1. januar ) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % 2) Bruttoløn inkl. pension Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Trin 4 + tillæg , , , , , ,83 Trin 5 + tillæg , , , , , ,17 Trin 6 + tillæg , , , , , ,83 Trin 8 + tillæg , , , , , ,67 1) Med virkning fra 1. oktober 2008 indplaceres ph.d.-studerende i staten efter anciennitet på trin 4-6 og 8 i den statslige AC-overenskomst (trin 4 er 2-årigt). Hertil kommer et tillæg på netto ( ). Tillæggene er indregnet i års- og månedsløn. 2) Der beregnes kun pensionsbidrag af 85 % af lønnen. 7

5 1. STATEN Ansatte på den gamle fællesskala i staten 1. januar 2014 Skalaløn 1) 2) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1% 3) Bruttoløn inkl. pension Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 1) Der indplaceres ikke nye kandidater på den gamle lønskala. 2) Man rykker ét løntrin op på lønskalaen, hver gang man har optjent 12 måneders lønanciennitet. Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden, dog tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. Lønancienniteten regnes altid i hele måneder. Oprykningen til nyt løntrin vil derfor altid ske den 1. i en måned. 3) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få stigningen på pensionsbidraget fra 16,8 % til 17,1 % udbetalt som løn. Tjenestemænd og overenskomstansatte chefer 1. januar 2014 Lønramme Skalatrin årligt Skalaløn mdl. 29/ , ,33 30/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Løn for professorer pr. 1. januar 2014 Universiteter og højere lærteanstalter Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1% 3) Bruttoløn inkl. pension Lønramme Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , ,75 Sektorforskningsinstitutioner Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1% 3) Bruttoløn inkl. pension Lønramme Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , ,17 Basisløn til institutledere og dekaner ved universiteterne pr. 1. januar 2014 Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1% 3) Bruttoløn inkl. pension Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Institutledere , , , , ,54 Dekaner , , , , ,06 8

6 1. STATEN Faste tillæg 1. januar ) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % 2) Grundbeløb Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn De højere uddannelsesinstitutioner Kandidatstipendiater, forskningsassistenter , , ,14 492,26 Adjunkter uden forskningspligt ved ansættelse , , ,14 492,26 Adjunkter uden forskningspligt - efter 3 år , , ,79 633,73 Adjunkter, forskningsadjunkter og -stipendiater , , ,23 711,69 Lektorer uden forskningspligt , , ,91 942,66 Lektorer, forskningslektorer , , , ,23 Amanuenser , , ,68 695,81 Sektorforskningsinstitutioner Forskningsassistenter , , ,14 492,26 Videnskabelig assistent , , ,15 537,01 Forskere/projektforskere , , ,23 711,69 Seniorforskere/seniorrådgivere/projektseniorforskere , , , ,23 Lærerseminarier Adjunkter - ved ansættelsen , , ,14 492,26 Adjunkter - efter 3 års ansættelse , , ,79 633,73 Lektorer (ansat før 1. august 1992) , , , ,45 De Sociale Højskoler og Pædagogseminarier Adjunkter , , ,14 492,26 Lektorer , , ,24 756,44 Pædagogisk/administrative hverv (et eller flere) ,58 599, ,93 102,49 Pædagogisk/administrative funktion , , ,34 649,61 Danmarks Pædagogiske Universitet Undervisningsarbejde Mindre end 18 års lønanciennitet , , ,14 492,26 Mere end 18 års lønanciennitet , , ,05 643,84 Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Adjunkter - fra ansættelsen , , ,14 492,26 Adjunkter - efter 3 års ansættelse , , ,79 633,73 Lektorer , , , ,45 1) Tillæggene er funktionstillæg knyttet til stillingen, uanset om det er på nyt eller gammelt lønsystem. 2) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få stigningen på pensionsbidraget fra 16,8 % til 17,1 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 9

7 1. STATEN Typiske aftalte tillæg 1. januar ) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % Grundbeløb Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Autorisation , , ,47 632,29 På vej mod specialist , , ,14 492,26 Specialist , , ,70 879,14 Supervisor , , ,37 180,45 Specialist + supervisor , , , ,59 1. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,63 284,39 2. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,62 378,22 3. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,48 444,62 Ph.d.-tillæg: , , ,70 879,14 Ledelstillæg, minimum , , ,24 756,44 Andre typiske aftalte tillæg 1. januar ) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % Grundbeløb Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn gangstillæg , , ,49 489,37 2. gangstillæg (autorisation) , , ,47 632,29 3. gangstillæg , , ,04 737,67 Eksempler på niveau for øvrige funktions- og kvalifikationstillæg 1. januar ) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % Grundbeløb Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , ,62 877, ,59 150, , , , ,60 194, , , , ,55 248, , , , ,39 363, , , , ,64 561, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 1) Tillægsstørrelser, som typisk anvendes ved individuelle aftaler om tillæg, fx i forbindelse med ansættelsen. Andre størrelser tillæg anvendes også, navnlig i nyt lønsystem. 10

8 1. STATEN Konsulentaftale 1. januar 2014 Aftalen gælder for psykologer, der efter aftale beskæftiges i enkelte timer ved Forsvarsministeriet, statsamterne eller Direktoratet for Kriminalforsorgen med henblik på at løse en eller flere konkrete sager uden i forvejen at være ansat på stedet. I reglen vil der med arbejdsgiver skulle aftales et nærmere antal timer i en periode. Grundbeløb Honorar pr. arbejdstime: 512,00 518,68 Hertil lægges 12,5 % i feriegodtgørelse. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (se side 21). Børnesagkyndige psykologiske konsulenter 1. januar 2014 Aftalen gælder for psykologer, der er udpeget til børnesagkyndige for de kommunale børn- og ungeudvalg uden i forvejen at være ansat i statsforvaltningerne. Grundbeløb Honorar pr. arbejdstime: 583,00 590,60 Hertil lægges 12,5 % i feriegodtgørelse. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (se side 21). Specialkonsulenter og chefkonsulenter 1. januar 2014 Det er nu muligt at ansætte psykologer som specialkonsulenter eller chefkonsulenter. Basislønningerne erstatter deres indplacering på basistrin. Der er mulighed for at forhandle yderligere tillæg oven på basislønnen. Indplacering kan forhandles inden for intervallet. Grundbeløb Nettoløn eksl. Pension Pension 17,1 % Bruttoløn inkl. pension Basisløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Specialkonsulenter, min , , , , ,98 Specialkonsulenter, max , , , , ,55 Chefkonsulenter, min , , , , ,18 Chefkonsulenter, max , , , , ,43 11

9 2. Regioner Ansatte på nyt lønsystem i regioner 1. januar 2014 Basislønninger 1) 2) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,97 % 3) Bruttoløn inkl. pension Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , ,00 4 4) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 7 5) , , , , , , , , , , , ,17 1) Kandidater indplaceres på trin 4-6,8. Bachelorer på trin 1-2, 4-5. Trin 4 er 2-årigt for begge grupper. 2) Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden, dog tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. Lønancienniteten regnes altid i hele måneder. Oprykningen til nyt løntrin vil derfor altid ske den 1. i en måned. 3) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,97 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 4) Trin 3 udgik af basislønskalaen pr. 1. oktober 2009, og trin 4 blev 2-årigt. 5) Fra 1. april 2000 bortfaldt løntrin 7, så man nu rykker direkte fra trin 6 til trin 8. Ansatte på gamle fælles akademiske lønskala i regioner 1. januar 2014 Skalalønninger 1) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,97 % 2) Bruttoløn inkl. pension Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 1) Der indplaceres ikke nye kandidater på den gamle lønskala. 2) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,97 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 12

10 2. Regioner Faste tillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,97 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl Psykologer ved døgninstitutionerne , , ,64 275,05 for pålagt rådighedstjeneste Støttepsykologer , , ,20 217,35 Psykologer ved kliniske hospitalsafdelinger med ,09 941, ,17 169,26 mindst 3 års beskæftigelse med klinisk psykologarbejde 3) Typiske aftalte tillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,97 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl Autorisation , , ,42 671,28 På vej mod specialist , , ,98 519,33 Specialist , , ,49 932,87 Supervisor , , ,14 192,35 Specialist + supervisor , , , ,22 1. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,21 288,52 2. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,28 384,69 3. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,36 480,86 Ph.d.-tillæg: , , ,49 932,87 Ledelstillæg, minimum , , ,57 769,38 Andre typiske aftalte tillæg 1. januar ) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl gangstillæg , , ,98 519,33 2. gangstillæg (autorisation) , , ,42 671,28 3. gangstillæg , , ,22 784,77 Eksempler på niveau for øvrige funktions- og kvalifikationstillæg 1. januar ) 17,97 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl ,31 899, ,84 161, , , ,71 205, , , ,07 261, , , ,20 382, , , ,24 596, , , , , , , , , , , , , , , , ,64 Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra ,4 % til 17, ,50 % udbetalt som løn , , , , , , ,16 1) Ydes automatisk, dvs. uden forhandling. 2) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,97 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 3) Udmøntningen af dette tillæg er ikke ens i alle regioner. I enkelte regioner ydes tillægget kun hvis der ikke ydes andre tillæg. 4) Disse tillæg er aftalt i forhåndsaftaler i hver enkelt region eller som individuelle aftaler. Forhåndsaftalerne findes på hjemmesiden under Løn og arbejdsvilkår. 5) Tillægsstørrelser, som typisk anvendes ved individuelle aftaler om tillæg fx i forbindelse med ansættelse. Andre tillægsstørrelser anvendes også. Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,97 % 2) Samlet pensionsbidrag af tillæg 13

11 2. Regioner Konsulentbistand, honorar 1. januar 2014 Følgende takst anbefales ved indgåelse af aftale om beskæftigelse i enkelte timer med henblik på at yde bistand til løsning af en eller flere konkrete sager. I reglen vil der med arbejdsgiver skulle aftales et nærmere antal timer i en periode. Grundbeløb Honorar pr. arbejdstime: 424,00 544,60 Hertil lægges 12,5 % i feriegodtgørelse. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (se side 21). En sådan aftale kan kun benyttes, hvis psykologen ikke i forvejen er ansat i den pågældende region eller kommune, og hvis det på forhånd er aftalt, at det er denne aftale, der følges. Specialkonsulenter og chefkonsulenter 1. januar 2014 Det er nu muligt at ansætte psykologer som specialkonsulenter eller chefkonsulenter. Basislønningerne erstatter deres indplacering på basistrin. Der er mulighed for at forhandle yderligere tillæg oven på basislønnen. Specialkonsulenter og chefkonsulenter er dog ikke omfattet af centralt aftalte tillæg i overenskomsten. Grundbeløb Nettoløn eksl. Pension Pension 17,97 % Bruttoløn inkl. pension Basisløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Specialkonsulenter , , , , ,33 Chefkonsulenter , , , , ,66 Tjenestemænd og overenskomstansatte chefer 1. januar 2014 Skalatrin Skalatrin Skalaløn årligt Skalaløn mdl , , , , , , , , , , , , , ,80 14

12 3. Kommuner Ansatte på nyt lønsystem i kommuner 1. januar 2014 Basislønninger 1) 2) Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , ,33 4 4) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 7 5) , , , , , , , , , , , ,00 1) Kandidater indplaceres på trin 4-6,8. Bachelorer på trin 1-2, 4-5. Trin 4 er 2-årigt for begge grupper. 2) Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden, dog tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. Lønancienniteten regnes altid i hele måneder. Oprykningen til nyt løntrin vil derfor altid ske den 1. i en måned. 3) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,82 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 4) Trin 3 udgik af basislønskalaen pr. 1. oktober 2009 og trin 4 blev 2-årigt. 5) Fra 1. april 2000 bortfaldt løntrin 7, så man nu rykker direkte fra trin 6 til trin 8. Ansatte på gamle fælles akademiske lønskala i kommuner 1. januar 2014 Skalalønninger Nettoløn ekskl. pension Pension 17,82 % 3) Bruttoløn inkl. pension Nettoløn ekskl. pension Pension 17,82 % 1) Bruttoløn inkl. pension Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 1) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,82 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 15

13 3. Kommuner Faste tillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,82 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl Autoriserede psykologer på PPR 3) , , ,02 665,92 Psykologer ved døgninstitutionerne , , ,26 272,85 for pålagt rådighedstjeneste (Københavns Kommune) Støttepsykologer , , ,35 215,61 Psykologer beskæftiget inden for PPR , , ,65 339,64 Typiske aftalte tillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,82 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl Autorisation (uden for PPR): , , ,02 665,92 På vej mod specialist , , ,17 515,18 Specialist , , ,01 925,42 Supervisor , , ,69 190,81 Specialist + supervisor , , , ,22 1. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,54 286,21 2. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,38 381,62 3. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,23 477,02 Ph.d.-tillæg: , , ,01 925,42 Ledelstillæg, minimum , , ,77 763,23 Andre typiske aftalte tillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,82 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl gangstillæg: , , ,17 515,18 2. gangstillæg (autorisation): , , ,02 665,92 3. gangstillæg: , , ,94 778,50 Eksempler på niveau for øvrige funktions- og kvalifikationstillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,82 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl ,16 899, ,34 160, , , ,97 204, , , ,98 259, , , ,49 379, , , ,04 591, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 1) Ydes automatisk, dvs. uden forhandling. 2) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,82 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 3) Disse tillæg er aftalt i forhåndsaftaler i hver enkelt kommune eller som individuelle aftaler. Forhåndsaftalerne findes på hjemmesiden under Løn og arbejdsvilkår. 4) Tillægsstørrelser, som typisk anvendes ved individuelle aftaler om tillæg, fx i forbindelse med ansættelse. Andre tillægsstørrelser anvendes også. 16

14 3. Kommuner Konsulentbistand, honorar 1. januar 2014 Følgende takst anbefales ved indgåelse af aftale om beskæftigelse i enkelte timer med henblik på at yde bistand til løsning af en eller flere konkrete sager. I reglen vil der med arbejdsgiver skulle aftales et nærmere antal timer i en periode. Grundbeløb Honorar pr. arbejdstime: 424,00 544,80 Hertil lægges 12,5 % i feriegodtgørelse. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (se side 21). En sådan aftale kan kun benyttes, hvis psykologen ikke i forvejen er ansat i den pågældende region eller kommune, og hvis det på forhånd er aftalt, at det er denne aftale, der følges. Specialkonsulenter og chefkonsulenter 1. januar 2014 Det er nu muligt at ansætte psykologer som specialkonsulenter eller chefkonsulenter. Basislønningerne erstatter deres indplacering på basistrin. Der er mulighed for at forhandle yderligere tillæg oven på basislønnen. Specialkonsulenter og chefkonsulenter er dog ikke omfattet af centralt aftalte tillæg i overenskomsten. Grundbeløb Nettoløn eksl. Pension Pension 17,82 % Bruttoløn inkl. pension Basisløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Specialkonsulenter , , , , ,62 Chefkonsulenter , , , , ,82 Tjenestemænd og overenskomstansatte chefer 1. oktober 2014 Skalatrin Skalatrin Skalaløn årligt Skalaløn mdl , , , , , , , , , , , , , ,59 Ledende psykologer og chefpsykologer 1. januar 2014 Grundbeløb Netto løn ekskl. pension Pension 17,82 % Bruttoløn inkl. pension Basisløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Ledende psykolog , , , , ,15 Chefpsykolog , , , , ,66 17

15 4. Kompetenceudvikling for psykologer Det nye AC-lønsystem sætter fokus på vedligeholdelse og udvikling af personalets kompetencer som en integreret del af den overordnede personalepolitik. I protokollater til AC-overenskomsterne på både statens, regionernes og kommunernes områder er der med mindre variationer følgende formulering vedr. kompetenceudvikling og kvalifikationstillæg: Kompetenceudvikling Kvalifikationer er ikke statiske, og der er derfor i hele ansættelsesforholdet behov for, at den ansattes kvalifikationer vedligeholdes og udbygges. Den løbende kvalifikationsudvikling består af traditionel faglig efter- og videreuddannelse og kompetenceudvikling i bredere forstand, baseret på et samspil mellem teori og praksis. Udbud og efterspørgsel - og dermed markedsstyring - vil ligeledes få stor indflydelse på løndannelsen. Det er derfor vigtigt, at den enkelte får mulighed for at vedligeholde og udvikle sine kvalifikationer og derigennem fastholde sin "markedspris". Psykologfaget har i løbet af en årrække skiftet karakter, både hvad angår ansættelsesteder og de typer opgaver, psykologer varetager. Psykologer udfører i dag opgaver, som favner bredt: undersøgelser, test, behandling, træning, supervison, undervisning, rådgivning, organisationsudvikling mv. Denne udvikling betyder, at psykologer ligesom andre faggrupper kan have vidt forskellige efter- og videreuddannelsesbehov, alt efter hvilke arbejds- og opgavevilkår der er på den pågældende arbejdsplads. Kompetenceudvikling er et naturligt element i arbejdspladsens personalepolitik. Parterne anbefaler, at der udarbejdes en udviklingsplan, som indeholder målsætninger for den enkelte ansattes kompetenceudvikling på længere og kortere sigt og anviser konkrete aktiviteter for at nå målene. Indgår medarbejder-/udviklingssamtale i personalepolitikken, er det naturligt, at planerne udarbejdes i forbindelse hermed. Det forudsættes, at der er en gensidig forpligtigelse til, at udviklingsplanen gennemføres. Kvalifikationstillæg Aftaler om kvalifikationstillæg baseres på fx gennemført uddannelsesforløb, eventuelle tidligere ansættelser og personlige kvalifikationer. Hertil kommer markedssituationen, som kan begrunde tillæg af rekrutteringsmæssige årsager. I forbindelse med udøvelse af psykologprofessionen er der dog altid et behov for løbende at udvikle den særlige psykologfaglige kompetence. Der er derfor etableret formaliserede efter- og videreuddannelsesmuligheder, som specifikt er rettet mod psykologer. For psykologer vil kompetenceudvikling bl.a. dreje sig om at sikre en efteruddannelse, der giver autorisation og senere måske en videreuddannelse, der giver specialistgodkendelse. En sådan efter- og videreuddannelse kan give grundlag for ydelse af kvalifikationstillæg. Dertil kommer, at også særlige funktioner kan honoreres, fx ledelse, supervision, visitering og undervisningsopgaver. Teoretisk og praktisk kompetenceudvikling i bred forstand, herunder efter- og videreuddannelse, opnåelse af autorisation, specialistuddannelse, beskikkelse og lignende, vil løbende kunne danne grundlag for ydelse/forhøjelse af kvalifikationstillæg. Hertil kommer de markedsbestemte forhold, hvor et ønske om at fastholde en ansat kan udløse kvalifikationstillæg. Som det fremgår af ovennævnte, skal der gives den ansatte mulighed for at vedligeholde sine allerede erhvervede kvalifikationer og for at udbygge og udvikle disse. Der er således en forpligtigelse for ledelsen til at give medarbejderen mulighed for kompetenceudvikling. Medarbejderen har imidlertid også selv et ansvar for at vedligeholde og udvikle sine kvalifikationer. 18

16 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. Ifølge de offentlige overenskomster forudsætter lønnen en fuldtidsbeskæftigelse svarende til normalt/gennemsnitlig 37 timer ugentlig. Det vil sige, at arbejdstiden i et vist omfang kan variere fra den ene uge til den anden, men over en længere periode vil være 37 timer ugentlig i gennemsnit. Det er imidlertid ikke ubegrænset, hvor store udsving der kan være i arbejdstiden. På alle offentlige ansættelsesområder er der således indgået aftaler om, hvornår der er tale om merarbejde, og hvordan det honoreres. I korte træk honoreres merarbejde, når det er af midlertidig karakter og er pålagt den ansatte i henhold til særlig ordre, godkendt tjenesteplan eller har været en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af stillingen. Endvidere kræves, at merarbejdet har været af et større omfang og har strakt sig over en periode, der normalt ikke må være mindre end 4 uger. Honoreringen af merabejde sker i så fald med 1:1,5 som hovedregel til afspadsering. Merarbejdsreglerne kan rekvireres i Dansk Psykolog Forening sammen med overenskomsten. Med hensyn til arbejdstidens placering er der ikke direkte fastsat et tidsrum, inden for hvilket arbejdet skal udføres. Det ligger dog som en forudsætning i overenskomstens skala-/basisaflønning, at arbejdstiden placeres inden for normalarbejdstidsområdet, dvs. kl Arbejdstidens placering bør aftales ved ansættelsen, og i det omfang en ikke uvæsentlig del af arbejdstiden henlægges til tidsrummet uden for kl eller i weekenden, bør der ske honorering med en anden faktor end 1:1. Bemærk, at en enkelt lang ugentlig arbejdsdag ikke i sig selv berettiger til anden honorering end 1:1. Sekretariatet kan i øvrigt kontaktes for nærmere rådgivning herom. Der er mulighed for at lave lokale lønaftaler ud over de centralt fastsatte. Dog kan der ikke aftales en generelt højere gennemsnitlig ugentlig arbejdstid end de nuværende 37 timer, med mindre der laves en aftale om plustid. Dette sker altid i samarbejde med Dansk Psykolog Forening. Ved ansættelse som fuldmægtig ydes et rådighedstillæg som nedenfor. Rådighedstillægget honorerer ifølge praksis op til 35 timers merarbejde i kvartallet på det regionale og kommunale område samt op til 20 timer merarbejde i kvartallet på det statslige område. Merarbejdet må dog ikke være af fast tilbagevendende karakter. 19

17 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. Rådighedstillæg til sekretær-/fuldmægtigstillinger Staten - Rådighedstillæg pr. 1. januar 2014 Ansatte på gammelt lønsystem Tillæg årligt Tillæg mdl. Anciennitet Grundbeløb Netto Netto år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , ,94 Ansatte på nyt lønsystem Tillæg årligt Tillæg mdl. Samlet pension af tillæg 9,0 % 1) Anciennitet Grundbeløb Netto Netto Pr. år Pr. mdr år , , ,07 278, år , , ,17 318, år , , ,92 368,49 11 og flg. år , , ,90 433,07 Regioner - Rådighedstillæg pr. 1. januar 2014 Samlet pension af tillæg 17,97 % 2) Anciennitet Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Pr. år Pr. mdr år , , ,41 505, år , , ,59 580, år , , ,17 665, år , , ,16 759,76 8. og flg. år , , ,30 952,11 Kommuner - Rådighedstillæg pr. 1. april 2014 Samlet pension af tillæg 17,82 % 2) Anciennitet Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Pr. år Pr. mdr år , , ,89 501, år , , ,87 576, år , , ,33 660, år , , ,28 753,69 8. og flg. år , , ,97 944,50 1) Pensionsbidraget kan vælges udbetalt som løn. 2) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få den resterende del af pensionsbidraget fra 16,4 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 20

18 6. Timelønnet undervisning, transport, time-/dagpenge, honorarer Timelønnet undervisning pr. 1. januar 2014 Sats Område Løn pr. time Forberedelse i minutter Samlet løn pr. undervisningstime I Universitetsniveau 229, ,77 II Seminarieniveau 229, ,82 III HF & gymnasium 229, ,18 Derudover 12,5 % i feriegodtgørelse. Eksterne lektorer pr. 1. januar 2014 Timeløn pr. arbejdstime 250,23 Timeløn pr. forelæsningstime 875,81 Til hver forelæsningstime tillægges 2½ arbejdstime til forberedelse, således at en forelæsningstime sættes til 3½ løntime. Hertil kommer 12,5 % feriegodtgørelse. Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2014 stat, region og kommune Bil og motorcykel: Efter bemyndigelse indtil km i et kaldenderår Bil og motorcykel: Efter bemyndigelse ud over km i et kaldenderår Bil og motorcykel: Godkendt kørsel Cykel, knallert eller 45-knallert: Både godkendt og efter bemyndigelse 373 øre pr. km 210 øre pr. km 210 øre pr. km 51 øre pr. km Satserne reguleres årligt pr. 1. januar. Time- og dagpenge pr. 1. januar 2013 stat, region og kommune Ureducerede satser Dagpenge 390,00 Timepenge 16,25 Reducerede satser med 1/4 i Danmark Dagpenge 292,50 Timepenge 12,19 Satserne for time- og dagpenge er højere, i det omfang der efter tjenesterejseaftalens 22, stk. 3, er indgået aftale herom. Satserne reguleres årligt pr. 1. januar. Foredrag/forelæsninger pr. 1. januar 2014 Foredrag pr. lektion a minutter 2.638,00 Efterfølgende diskussion mv. 791,00 Minimumstakst for forelæsning/foredrag pr. påbegyndt time/lektion. Udgifter til materialer godtgøres særskilt. Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens regler. Ovenstående forudsættes aftalt, inden arrangementet gennemføres. 21

19 7. Privatpraksisområdet Praksisoverenskomsten Dansk Psykolog Forening har indgået overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn om psykologhjælp. Overenskomsten angiver særlige honorarer for psykologhjælp, hvoraf 40 % betales af patienten og 60 % af det offentlige. Honorarerne pr. 1. oktober 2013 er angivet i tabellen nedenfor. I særlige tilfælde, hvor patientens helbredstilstand tilsiger det, kan psykologhjælpen efter aftale med den henvisende læge ydes i klientens hjem. I disse tilfælde ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler samt et afstandstillæg som angivet nedenfor. De enkelte satser reguleres næste gang 1. april De nye beløb offentliggøres på Afstandstillæg pr. 1. oktober Kategori 1-9 Behandling i sikredes hjem: Afstanden er mellem psykologens klinik og sikredes bopæl Ydelsesnr. Samlet Offentlig Patient- Kategori 1-9 tillæg andel andel 0-4 km ,00 0,00 136,00 4,1-8 km ,00 0,00 198,00 8,1-12 km ,00 0,00 261,00 12,1-16 km ,00 0,00 322,00 16,1-20 km ,00 0,00 385,00 over 20 km ,00 0,00 385,00 pr. påbegyndt km ud over 20,1 km ,00 0,00 10,00 Afstandstillæg pr. 1. oktober Kategori Behandling i sikredes hjem: Afstanden er mellem psykologens klinik og sikredes bopæl Ydelsesnr. Ydelsesnr. Samlet Offentlig Patient- Kategori 10 Kategori 11 tillæg andel andel 0-4 km ,00 0,00 137,00 4,1-8 km ,00 0,00 199,00 8,1-12 km ,00 0,00 263,00 12,1-16 km ,00 Samlet pensionsbidrag #VÆRDI! af tillæg 17,97 % 2) 16,1-20 km ,00 0,00 388,00 over 20 km ,00 0,00 388,00 pr. påbegyndt km ud over 20,1 km ,00 0,00 10,00 Honorering af opgaver i det social-psykologiske samarbejde pr. 1. april 2013 Erklæringerne er momspligtige, bortset fra i Børnesager Brug af blanketterne beskrives i "Vejledning om det social-psykologiske samarbejde" Honoraret reguleres næste gang 1. april 2014 Tidsforbrug Aftalt honorering Moms excl. Moms Attestation (PSYK 115) 3/4 time 702,00 175,50 Aktuel situation (PSYK 125) 1 1/4 time 1.168,00 292,00 Vurdering (PSYK 135) Honorarniveau a) 3 1/2 time 3.271,00 817,75 Honorarniveau b) 4 1/2 time 4.206, ,50 Honorarniveau c) 6 1/2 time 6.074, ,50 Vær opmærksom på, at PSYK, 111, 121, 131 osv. er de anmodningsblanketter som kommunen sender til psykologen. Selve opgaverne løses på blanketterne PSYK 115, osv. og opgaverne honoreres derfor efter de takster. 22

20 7. Privatpraksisområdet Praksisoverenskomsten. Honorarer pr. 1. oktober 2013 Henvisningsårsag Samlet Offentlig Patienthonorar andel andel 1-9 Gruppe I Individuel konsultation 1. konsultation ,00 574,00 383,00 Individuel konsultation 2. og efterfølgende konsultationer ,98 478,98 319,00 Barn under 16 år med pårørende 1. konsultation ,84 622,84 416,00 Barn under 16 år med pårørende 2. og efterfølgende konsultationer ,13 551,13 368,00 Tillæg ved hjemmekonsultation ,00 239,00 160,00 Gruppe II (lukket gruppe) 2-personers konsultation 1. konsultation, pr. person ,70 550,70 367,00 2-personers konsultation 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,98 478,98 319,00 Gruppekonsultation med 3 personer 1. konsulation, pr. person ,73 458,73 306,00 Gruppekonsultation med 3 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,99 398,99 266,00 Gruppekonsultation med 4 personer 1. konsultation, pr. person ,55 344,55 229,00 Gruppekonsultation med 4 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,73 299,73 199,00 Gruppekonsultation med 5 personer 1. konsultation, pr. person ,84 274,84 184,00 Gruppekonsultation med 5 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,00 239,00 160,00 Gruppekonsultation med 6 personer 1. konsultation, pr. person ,37 229,37 153,00 Gruppekonsultation med 6 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,50 Samlet pensionsbidrag 133,00 af tillæg 17,97 % 2) Gruppekonsultation med 7 personer 1. konsultation, pr. person ,75 196,75 131,00 Gruppekonsultation med 7 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,01 171,01 114,00 Gruppekonsultation med 8 personer 1. konsultation, pr. person ,77 171,77 115,00 Gruppekonsultation med 8 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,37 149,37 100,00 Gruppekonsultation med 9 personer 1. konsultation, pr. person ,91 152,91 102,00 Gruppekonsultation med 9 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,67 132,67 89,00 Gruppe III (Åben gruppe) Gruppekonsultation med 3-8 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,74 299,74 199,00 Tillæg ved konsultation med tolk ,29 145,29 97,00 23

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere dm.dk Lønguide 2012 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 36 Løntabeller 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt ansat

Læs mere

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 2014 dm.dk Lønguide 2013-2014 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

OVERENSKOMST for akademikere ansat i amter m.v.

OVERENSKOMST for akademikere ansat i amter m.v. AMTSRÅDSFORENINGEN 33.01.1 Side 1 ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET CIVILØKONOMERNE DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND DANSK FARMACEUTFORENING DANSK KIROPRAKTOR-FORENING DM (DANSK MAGISTERFORENING)

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere