3. Kommuner Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv."

Transkript

1 1. januar 2014

2 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner Kommuner Kompetenceudvikling for psykologer Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv Privatpraksisområdet 22 3

3 Det offentlige område 1. januar 2014 forhøjes dele af lønninger, pensioner og faste tillæg som følge af overenskomstreguleringen i Kommunerne og Regionerne. Samtidig sættes pensionsprocenten på det regionale og kommunale område op. Lønbladets opbygning Den anciennitetsbestemte løn (skala- eller basisløn) oplyses sammen med de relevante tillægsniveauer under pågældende ansættelsesområde, medens generelle forhold såsom kompetenceudvikling og arbejdstid fremgår af egne afsnit. Det statslige område Der er heller ikke denne gang nogen regulering på det statslige område. Reguleringsprocenten - dvs. den procent, man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb for at få det aktuelle forløb - udgør derfor fortsat 1,304 pr. 1 januar Tillæg der er aftalt i 31. marts 2012 niveau, skal derfor ganges med 1,01304 for at få tillægets faktiske størrelse pr. 1. januar 2014 og fremefter. Der er aftalt at lønnen reguleres næste gang den 1. april Offentligt ansatte Offentlig ansatte psykologer er aflønnet efter et fællesakademisk lønsystem. Udover basislønnen, som er anciennitetsbestemt, så kan der forhandles individuelle løndele fx kvalifikationer, funktioner mm. Flere steder i det offentlige vil der være aftaler mellem Dansk Psykolog Forening og arbejdsgiverne om løntillæg, som ydes automatisk. Enten fordi, at det er aftalt i de respektive overenskomster eller i forhåndsaftaler. Tillæg aftalt i overenskomsten fremgår i denne publikation under de enkelte områder. Forhåndsaftalerne kan findes på Det regionale område De Regionale lønninger reguleres 1. januar 2014, med en stigning på 0,5 procent. Reguleringsprocenten dvs. den procent, man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb for at få det aktuelle beløb udgør nu 28,4442 procent pr. 1. januar Tillæg, der er aftalt i 31. marts 2000-niveau, skal derfor ganges med 1, for at få tillæggets faktiske størrelse pr. 1. januar 2014 og fremefter. Næste lønreguleringe er aftalt til den 1. oktober Pensionsprocenten på det regionale område er samtidig sat op fra 17,66 til 17,97 pr. 1. januar Privatansatte psykologer De fleste privatansatte psykologer forhandler lønnen med arbejdsgiveren individuelt, da der kun få steder er indgået overenskomst med Dansk Psykolog Forening. På kan du se, hvilke private arbejdsgivere der er indgået overenskomst med. På basis af privatansattes oplysninger udgiver Dansk Psykolog Forening hvert år pjecen Privatløn med oplysninger om privatansatte psykologers løn- og arbejdsvilkår. Den seneste pjece findes på Det kommunale område De Kommunale lønninger reguleres 1. januar 2014, med en stigning på 0,5 procent. Reguleringsprocenten dvs. den procent, man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb for at få det aktuelle beløb udgør nu 28,4900 procent pr. 1. januar Tillæg, der er aftalt i 31. marts 2000-niveau, skal derfor ganges med 1, for at få tillæggets faktiske størrelse pr. 1. januar 2014 og fremefter. Næste lønregulering er aftalt til den 1. oktober Pensionsprocenten på det kommunale område er samtidig sat op fra 17,5 til 17,82 pr. 1. januar Privatpraktiserende psykologer Takster og honorarer for privatpraktiserende psykologer med ydernummer findes sidst i lønbladet. Praksishonorarerne for kategorierne 10 og 11 er reguleret pr. 1. oktober Udover praksishonorarerne har vi medtaget taksterne pr. 1. april 2013 for det socialpsykologiske samarbejde efter aftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Dansk Psykolog Forening. Der fremgår ikke nogen vejledende minimumstakst for privatpraktiserende psykologer i lønbladet, idet en sådan minimumstakst af Konkurrencestyrelsen er fortolket som værende i strid med konkurrenceloven. 5

4 1. STATEN Ansatte på nyt lønsystem i staten 1. januar 2014 Basisløn 1) 2) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % 3) Bruttoløn inkl. pension Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , ,58 4 4) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 7 5) , , , , , , , , , , , ,42 1) Kandidater indplaceres på trin 4-6,8. Bachelorer på trin 1-2, 4-5. Trin 4 er 2-årigt for begge grupper. 2) Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden, dog tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. Lønancienniteten regnes altid i hele måneder. Oprykningen til nyt løntrin vil derfor altid ske den 1. i en måned. 3) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få stigningen på pensionsbidraget fra 16,8 % til 17,1 % udbetalt som løn. Der skal vælges for et år ad gangen. 4) Fra er løntrin 3 bortfaldet, og trin 4 er gjort 2-årigt. 5) Fra bortfaldt løntrin 7, så man nu rykker direkte fra trin 6 til trin 8. Ph.d.-studerende i staten 1. januar ) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % 2) Bruttoløn inkl. pension Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Trin 4 + tillæg , , , , , ,83 Trin 5 + tillæg , , , , , ,17 Trin 6 + tillæg , , , , , ,83 Trin 8 + tillæg , , , , , ,67 1) Med virkning fra 1. oktober 2008 indplaceres ph.d.-studerende i staten efter anciennitet på trin 4-6 og 8 i den statslige AC-overenskomst (trin 4 er 2-årigt). Hertil kommer et tillæg på netto ( ). Tillæggene er indregnet i års- og månedsløn. 2) Der beregnes kun pensionsbidrag af 85 % af lønnen. 7

5 1. STATEN Ansatte på den gamle fællesskala i staten 1. januar 2014 Skalaløn 1) 2) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1% 3) Bruttoløn inkl. pension Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 1) Der indplaceres ikke nye kandidater på den gamle lønskala. 2) Man rykker ét løntrin op på lønskalaen, hver gang man har optjent 12 måneders lønanciennitet. Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden, dog tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. Lønancienniteten regnes altid i hele måneder. Oprykningen til nyt løntrin vil derfor altid ske den 1. i en måned. 3) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få stigningen på pensionsbidraget fra 16,8 % til 17,1 % udbetalt som løn. Tjenestemænd og overenskomstansatte chefer 1. januar 2014 Lønramme Skalatrin årligt Skalaløn mdl. 29/ , ,33 30/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Løn for professorer pr. 1. januar 2014 Universiteter og højere lærteanstalter Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1% 3) Bruttoløn inkl. pension Lønramme Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , ,75 Sektorforskningsinstitutioner Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1% 3) Bruttoløn inkl. pension Lønramme Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , ,17 Basisløn til institutledere og dekaner ved universiteterne pr. 1. januar 2014 Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1% 3) Bruttoløn inkl. pension Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Institutledere , , , , ,54 Dekaner , , , , ,06 8

6 1. STATEN Faste tillæg 1. januar ) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % 2) Grundbeløb Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn De højere uddannelsesinstitutioner Kandidatstipendiater, forskningsassistenter , , ,14 492,26 Adjunkter uden forskningspligt ved ansættelse , , ,14 492,26 Adjunkter uden forskningspligt - efter 3 år , , ,79 633,73 Adjunkter, forskningsadjunkter og -stipendiater , , ,23 711,69 Lektorer uden forskningspligt , , ,91 942,66 Lektorer, forskningslektorer , , , ,23 Amanuenser , , ,68 695,81 Sektorforskningsinstitutioner Forskningsassistenter , , ,14 492,26 Videnskabelig assistent , , ,15 537,01 Forskere/projektforskere , , ,23 711,69 Seniorforskere/seniorrådgivere/projektseniorforskere , , , ,23 Lærerseminarier Adjunkter - ved ansættelsen , , ,14 492,26 Adjunkter - efter 3 års ansættelse , , ,79 633,73 Lektorer (ansat før 1. august 1992) , , , ,45 De Sociale Højskoler og Pædagogseminarier Adjunkter , , ,14 492,26 Lektorer , , ,24 756,44 Pædagogisk/administrative hverv (et eller flere) ,58 599, ,93 102,49 Pædagogisk/administrative funktion , , ,34 649,61 Danmarks Pædagogiske Universitet Undervisningsarbejde Mindre end 18 års lønanciennitet , , ,14 492,26 Mere end 18 års lønanciennitet , , ,05 643,84 Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Adjunkter - fra ansættelsen , , ,14 492,26 Adjunkter - efter 3 års ansættelse , , ,79 633,73 Lektorer , , , ,45 1) Tillæggene er funktionstillæg knyttet til stillingen, uanset om det er på nyt eller gammelt lønsystem. 2) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få stigningen på pensionsbidraget fra 16,8 % til 17,1 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 9

7 1. STATEN Typiske aftalte tillæg 1. januar ) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % Grundbeløb Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Autorisation , , ,47 632,29 På vej mod specialist , , ,14 492,26 Specialist , , ,70 879,14 Supervisor , , ,37 180,45 Specialist + supervisor , , , ,59 1. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,63 284,39 2. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,62 378,22 3. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,48 444,62 Ph.d.-tillæg: , , ,70 879,14 Ledelstillæg, minimum , , ,24 756,44 Andre typiske aftalte tillæg 1. januar ) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % Grundbeløb Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn gangstillæg , , ,49 489,37 2. gangstillæg (autorisation) , , ,47 632,29 3. gangstillæg , , ,04 737,67 Eksempler på niveau for øvrige funktions- og kvalifikationstillæg 1. januar ) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % Grundbeløb Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , ,62 877, ,59 150, , , , ,60 194, , , , ,55 248, , , , ,39 363, , , , ,64 561, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 1) Tillægsstørrelser, som typisk anvendes ved individuelle aftaler om tillæg, fx i forbindelse med ansættelsen. Andre størrelser tillæg anvendes også, navnlig i nyt lønsystem. 10

8 1. STATEN Konsulentaftale 1. januar 2014 Aftalen gælder for psykologer, der efter aftale beskæftiges i enkelte timer ved Forsvarsministeriet, statsamterne eller Direktoratet for Kriminalforsorgen med henblik på at løse en eller flere konkrete sager uden i forvejen at være ansat på stedet. I reglen vil der med arbejdsgiver skulle aftales et nærmere antal timer i en periode. Grundbeløb Honorar pr. arbejdstime: 512,00 518,68 Hertil lægges 12,5 % i feriegodtgørelse. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (se side 21). Børnesagkyndige psykologiske konsulenter 1. januar 2014 Aftalen gælder for psykologer, der er udpeget til børnesagkyndige for de kommunale børn- og ungeudvalg uden i forvejen at være ansat i statsforvaltningerne. Grundbeløb Honorar pr. arbejdstime: 583,00 590,60 Hertil lægges 12,5 % i feriegodtgørelse. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (se side 21). Specialkonsulenter og chefkonsulenter 1. januar 2014 Det er nu muligt at ansætte psykologer som specialkonsulenter eller chefkonsulenter. Basislønningerne erstatter deres indplacering på basistrin. Der er mulighed for at forhandle yderligere tillæg oven på basislønnen. Indplacering kan forhandles inden for intervallet. Grundbeløb Nettoløn eksl. Pension Pension 17,1 % Bruttoløn inkl. pension Basisløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Specialkonsulenter, min , , , , ,98 Specialkonsulenter, max , , , , ,55 Chefkonsulenter, min , , , , ,18 Chefkonsulenter, max , , , , ,43 11

9 2. Regioner Ansatte på nyt lønsystem i regioner 1. januar 2014 Basislønninger 1) 2) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,97 % 3) Bruttoløn inkl. pension Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , ,00 4 4) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 7 5) , , , , , , , , , , , ,17 1) Kandidater indplaceres på trin 4-6,8. Bachelorer på trin 1-2, 4-5. Trin 4 er 2-årigt for begge grupper. 2) Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden, dog tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. Lønancienniteten regnes altid i hele måneder. Oprykningen til nyt løntrin vil derfor altid ske den 1. i en måned. 3) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,97 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 4) Trin 3 udgik af basislønskalaen pr. 1. oktober 2009, og trin 4 blev 2-årigt. 5) Fra 1. april 2000 bortfaldt løntrin 7, så man nu rykker direkte fra trin 6 til trin 8. Ansatte på gamle fælles akademiske lønskala i regioner 1. januar 2014 Skalalønninger 1) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,97 % 2) Bruttoløn inkl. pension Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 1) Der indplaceres ikke nye kandidater på den gamle lønskala. 2) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,97 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 12

10 2. Regioner Faste tillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,97 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl Psykologer ved døgninstitutionerne , , ,64 275,05 for pålagt rådighedstjeneste Støttepsykologer , , ,20 217,35 Psykologer ved kliniske hospitalsafdelinger med ,09 941, ,17 169,26 mindst 3 års beskæftigelse med klinisk psykologarbejde 3) Typiske aftalte tillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,97 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl Autorisation , , ,42 671,28 På vej mod specialist , , ,98 519,33 Specialist , , ,49 932,87 Supervisor , , ,14 192,35 Specialist + supervisor , , , ,22 1. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,21 288,52 2. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,28 384,69 3. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,36 480,86 Ph.d.-tillæg: , , ,49 932,87 Ledelstillæg, minimum , , ,57 769,38 Andre typiske aftalte tillæg 1. januar ) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl gangstillæg , , ,98 519,33 2. gangstillæg (autorisation) , , ,42 671,28 3. gangstillæg , , ,22 784,77 Eksempler på niveau for øvrige funktions- og kvalifikationstillæg 1. januar ) 17,97 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl ,31 899, ,84 161, , , ,71 205, , , ,07 261, , , ,20 382, , , ,24 596, , , , , , , , , , , , , , , , ,64 Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra ,4 % til 17, ,50 % udbetalt som løn , , , , , , ,16 1) Ydes automatisk, dvs. uden forhandling. 2) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,97 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 3) Udmøntningen af dette tillæg er ikke ens i alle regioner. I enkelte regioner ydes tillægget kun hvis der ikke ydes andre tillæg. 4) Disse tillæg er aftalt i forhåndsaftaler i hver enkelt region eller som individuelle aftaler. Forhåndsaftalerne findes på hjemmesiden under Løn og arbejdsvilkår. 5) Tillægsstørrelser, som typisk anvendes ved individuelle aftaler om tillæg fx i forbindelse med ansættelse. Andre tillægsstørrelser anvendes også. Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,97 % 2) Samlet pensionsbidrag af tillæg 13

11 2. Regioner Konsulentbistand, honorar 1. januar 2014 Følgende takst anbefales ved indgåelse af aftale om beskæftigelse i enkelte timer med henblik på at yde bistand til løsning af en eller flere konkrete sager. I reglen vil der med arbejdsgiver skulle aftales et nærmere antal timer i en periode. Grundbeløb Honorar pr. arbejdstime: 424,00 544,60 Hertil lægges 12,5 % i feriegodtgørelse. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (se side 21). En sådan aftale kan kun benyttes, hvis psykologen ikke i forvejen er ansat i den pågældende region eller kommune, og hvis det på forhånd er aftalt, at det er denne aftale, der følges. Specialkonsulenter og chefkonsulenter 1. januar 2014 Det er nu muligt at ansætte psykologer som specialkonsulenter eller chefkonsulenter. Basislønningerne erstatter deres indplacering på basistrin. Der er mulighed for at forhandle yderligere tillæg oven på basislønnen. Specialkonsulenter og chefkonsulenter er dog ikke omfattet af centralt aftalte tillæg i overenskomsten. Grundbeløb Nettoløn eksl. Pension Pension 17,97 % Bruttoløn inkl. pension Basisløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Specialkonsulenter , , , , ,33 Chefkonsulenter , , , , ,66 Tjenestemænd og overenskomstansatte chefer 1. januar 2014 Skalatrin Skalatrin Skalaløn årligt Skalaløn mdl , , , , , , , , , , , , , ,80 14

12 3. Kommuner Ansatte på nyt lønsystem i kommuner 1. januar 2014 Basislønninger 1) 2) Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , ,33 4 4) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 7 5) , , , , , , , , , , , ,00 1) Kandidater indplaceres på trin 4-6,8. Bachelorer på trin 1-2, 4-5. Trin 4 er 2-årigt for begge grupper. 2) Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden, dog tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. Lønancienniteten regnes altid i hele måneder. Oprykningen til nyt løntrin vil derfor altid ske den 1. i en måned. 3) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,82 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 4) Trin 3 udgik af basislønskalaen pr. 1. oktober 2009 og trin 4 blev 2-årigt. 5) Fra 1. april 2000 bortfaldt løntrin 7, så man nu rykker direkte fra trin 6 til trin 8. Ansatte på gamle fælles akademiske lønskala i kommuner 1. januar 2014 Skalalønninger Nettoløn ekskl. pension Pension 17,82 % 3) Bruttoløn inkl. pension Nettoløn ekskl. pension Pension 17,82 % 1) Bruttoløn inkl. pension Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 1) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,82 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 15

13 3. Kommuner Faste tillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,82 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl Autoriserede psykologer på PPR 3) , , ,02 665,92 Psykologer ved døgninstitutionerne , , ,26 272,85 for pålagt rådighedstjeneste (Københavns Kommune) Støttepsykologer , , ,35 215,61 Psykologer beskæftiget inden for PPR , , ,65 339,64 Typiske aftalte tillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,82 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl Autorisation (uden for PPR): , , ,02 665,92 På vej mod specialist , , ,17 515,18 Specialist , , ,01 925,42 Supervisor , , ,69 190,81 Specialist + supervisor , , , ,22 1. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,54 286,21 2. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,38 381,62 3. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,23 477,02 Ph.d.-tillæg: , , ,01 925,42 Ledelstillæg, minimum , , ,77 763,23 Andre typiske aftalte tillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,82 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl gangstillæg: , , ,17 515,18 2. gangstillæg (autorisation): , , ,02 665,92 3. gangstillæg: , , ,94 778,50 Eksempler på niveau for øvrige funktions- og kvalifikationstillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,82 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl ,16 899, ,34 160, , , ,97 204, , , ,98 259, , , ,49 379, , , ,04 591, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 1) Ydes automatisk, dvs. uden forhandling. 2) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,82 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 3) Disse tillæg er aftalt i forhåndsaftaler i hver enkelt kommune eller som individuelle aftaler. Forhåndsaftalerne findes på hjemmesiden under Løn og arbejdsvilkår. 4) Tillægsstørrelser, som typisk anvendes ved individuelle aftaler om tillæg, fx i forbindelse med ansættelse. Andre tillægsstørrelser anvendes også. 16

14 3. Kommuner Konsulentbistand, honorar 1. januar 2014 Følgende takst anbefales ved indgåelse af aftale om beskæftigelse i enkelte timer med henblik på at yde bistand til løsning af en eller flere konkrete sager. I reglen vil der med arbejdsgiver skulle aftales et nærmere antal timer i en periode. Grundbeløb Honorar pr. arbejdstime: 424,00 544,80 Hertil lægges 12,5 % i feriegodtgørelse. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (se side 21). En sådan aftale kan kun benyttes, hvis psykologen ikke i forvejen er ansat i den pågældende region eller kommune, og hvis det på forhånd er aftalt, at det er denne aftale, der følges. Specialkonsulenter og chefkonsulenter 1. januar 2014 Det er nu muligt at ansætte psykologer som specialkonsulenter eller chefkonsulenter. Basislønningerne erstatter deres indplacering på basistrin. Der er mulighed for at forhandle yderligere tillæg oven på basislønnen. Specialkonsulenter og chefkonsulenter er dog ikke omfattet af centralt aftalte tillæg i overenskomsten. Grundbeløb Nettoløn eksl. Pension Pension 17,82 % Bruttoløn inkl. pension Basisløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Specialkonsulenter , , , , ,62 Chefkonsulenter , , , , ,82 Tjenestemænd og overenskomstansatte chefer 1. oktober 2014 Skalatrin Skalatrin Skalaløn årligt Skalaløn mdl , , , , , , , , , , , , , ,59 Ledende psykologer og chefpsykologer 1. januar 2014 Grundbeløb Netto løn ekskl. pension Pension 17,82 % Bruttoløn inkl. pension Basisløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Ledende psykolog , , , , ,15 Chefpsykolog , , , , ,66 17

15 4. Kompetenceudvikling for psykologer Det nye AC-lønsystem sætter fokus på vedligeholdelse og udvikling af personalets kompetencer som en integreret del af den overordnede personalepolitik. I protokollater til AC-overenskomsterne på både statens, regionernes og kommunernes områder er der med mindre variationer følgende formulering vedr. kompetenceudvikling og kvalifikationstillæg: Kompetenceudvikling Kvalifikationer er ikke statiske, og der er derfor i hele ansættelsesforholdet behov for, at den ansattes kvalifikationer vedligeholdes og udbygges. Den løbende kvalifikationsudvikling består af traditionel faglig efter- og videreuddannelse og kompetenceudvikling i bredere forstand, baseret på et samspil mellem teori og praksis. Udbud og efterspørgsel - og dermed markedsstyring - vil ligeledes få stor indflydelse på løndannelsen. Det er derfor vigtigt, at den enkelte får mulighed for at vedligeholde og udvikle sine kvalifikationer og derigennem fastholde sin "markedspris". Psykologfaget har i løbet af en årrække skiftet karakter, både hvad angår ansættelsesteder og de typer opgaver, psykologer varetager. Psykologer udfører i dag opgaver, som favner bredt: undersøgelser, test, behandling, træning, supervison, undervisning, rådgivning, organisationsudvikling mv. Denne udvikling betyder, at psykologer ligesom andre faggrupper kan have vidt forskellige efter- og videreuddannelsesbehov, alt efter hvilke arbejds- og opgavevilkår der er på den pågældende arbejdsplads. Kompetenceudvikling er et naturligt element i arbejdspladsens personalepolitik. Parterne anbefaler, at der udarbejdes en udviklingsplan, som indeholder målsætninger for den enkelte ansattes kompetenceudvikling på længere og kortere sigt og anviser konkrete aktiviteter for at nå målene. Indgår medarbejder-/udviklingssamtale i personalepolitikken, er det naturligt, at planerne udarbejdes i forbindelse hermed. Det forudsættes, at der er en gensidig forpligtigelse til, at udviklingsplanen gennemføres. Kvalifikationstillæg Aftaler om kvalifikationstillæg baseres på fx gennemført uddannelsesforløb, eventuelle tidligere ansættelser og personlige kvalifikationer. Hertil kommer markedssituationen, som kan begrunde tillæg af rekrutteringsmæssige årsager. I forbindelse med udøvelse af psykologprofessionen er der dog altid et behov for løbende at udvikle den særlige psykologfaglige kompetence. Der er derfor etableret formaliserede efter- og videreuddannelsesmuligheder, som specifikt er rettet mod psykologer. For psykologer vil kompetenceudvikling bl.a. dreje sig om at sikre en efteruddannelse, der giver autorisation og senere måske en videreuddannelse, der giver specialistgodkendelse. En sådan efter- og videreuddannelse kan give grundlag for ydelse af kvalifikationstillæg. Dertil kommer, at også særlige funktioner kan honoreres, fx ledelse, supervision, visitering og undervisningsopgaver. Teoretisk og praktisk kompetenceudvikling i bred forstand, herunder efter- og videreuddannelse, opnåelse af autorisation, specialistuddannelse, beskikkelse og lignende, vil løbende kunne danne grundlag for ydelse/forhøjelse af kvalifikationstillæg. Hertil kommer de markedsbestemte forhold, hvor et ønske om at fastholde en ansat kan udløse kvalifikationstillæg. Som det fremgår af ovennævnte, skal der gives den ansatte mulighed for at vedligeholde sine allerede erhvervede kvalifikationer og for at udbygge og udvikle disse. Der er således en forpligtigelse for ledelsen til at give medarbejderen mulighed for kompetenceudvikling. Medarbejderen har imidlertid også selv et ansvar for at vedligeholde og udvikle sine kvalifikationer. 18

16 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. Ifølge de offentlige overenskomster forudsætter lønnen en fuldtidsbeskæftigelse svarende til normalt/gennemsnitlig 37 timer ugentlig. Det vil sige, at arbejdstiden i et vist omfang kan variere fra den ene uge til den anden, men over en længere periode vil være 37 timer ugentlig i gennemsnit. Det er imidlertid ikke ubegrænset, hvor store udsving der kan være i arbejdstiden. På alle offentlige ansættelsesområder er der således indgået aftaler om, hvornår der er tale om merarbejde, og hvordan det honoreres. I korte træk honoreres merarbejde, når det er af midlertidig karakter og er pålagt den ansatte i henhold til særlig ordre, godkendt tjenesteplan eller har været en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af stillingen. Endvidere kræves, at merarbejdet har været af et større omfang og har strakt sig over en periode, der normalt ikke må være mindre end 4 uger. Honoreringen af merabejde sker i så fald med 1:1,5 som hovedregel til afspadsering. Merarbejdsreglerne kan rekvireres i Dansk Psykolog Forening sammen med overenskomsten. Med hensyn til arbejdstidens placering er der ikke direkte fastsat et tidsrum, inden for hvilket arbejdet skal udføres. Det ligger dog som en forudsætning i overenskomstens skala-/basisaflønning, at arbejdstiden placeres inden for normalarbejdstidsområdet, dvs. kl Arbejdstidens placering bør aftales ved ansættelsen, og i det omfang en ikke uvæsentlig del af arbejdstiden henlægges til tidsrummet uden for kl eller i weekenden, bør der ske honorering med en anden faktor end 1:1. Bemærk, at en enkelt lang ugentlig arbejdsdag ikke i sig selv berettiger til anden honorering end 1:1. Sekretariatet kan i øvrigt kontaktes for nærmere rådgivning herom. Der er mulighed for at lave lokale lønaftaler ud over de centralt fastsatte. Dog kan der ikke aftales en generelt højere gennemsnitlig ugentlig arbejdstid end de nuværende 37 timer, med mindre der laves en aftale om plustid. Dette sker altid i samarbejde med Dansk Psykolog Forening. Ved ansættelse som fuldmægtig ydes et rådighedstillæg som nedenfor. Rådighedstillægget honorerer ifølge praksis op til 35 timers merarbejde i kvartallet på det regionale og kommunale område samt op til 20 timer merarbejde i kvartallet på det statslige område. Merarbejdet må dog ikke være af fast tilbagevendende karakter. 19

17 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. Rådighedstillæg til sekretær-/fuldmægtigstillinger Staten - Rådighedstillæg pr. 1. januar 2014 Ansatte på gammelt lønsystem Tillæg årligt Tillæg mdl. Anciennitet Grundbeløb Netto Netto år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , ,94 Ansatte på nyt lønsystem Tillæg årligt Tillæg mdl. Samlet pension af tillæg 9,0 % 1) Anciennitet Grundbeløb Netto Netto Pr. år Pr. mdr år , , ,07 278, år , , ,17 318, år , , ,92 368,49 11 og flg. år , , ,90 433,07 Regioner - Rådighedstillæg pr. 1. januar 2014 Samlet pension af tillæg 17,97 % 2) Anciennitet Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Pr. år Pr. mdr år , , ,41 505, år , , ,59 580, år , , ,17 665, år , , ,16 759,76 8. og flg. år , , ,30 952,11 Kommuner - Rådighedstillæg pr. 1. april 2014 Samlet pension af tillæg 17,82 % 2) Anciennitet Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Pr. år Pr. mdr år , , ,89 501, år , , ,87 576, år , , ,33 660, år , , ,28 753,69 8. og flg. år , , ,97 944,50 1) Pensionsbidraget kan vælges udbetalt som løn. 2) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få den resterende del af pensionsbidraget fra 16,4 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 20

18 6. Timelønnet undervisning, transport, time-/dagpenge, honorarer Timelønnet undervisning pr. 1. januar 2014 Sats Område Løn pr. time Forberedelse i minutter Samlet løn pr. undervisningstime I Universitetsniveau 229, ,77 II Seminarieniveau 229, ,82 III HF & gymnasium 229, ,18 Derudover 12,5 % i feriegodtgørelse. Eksterne lektorer pr. 1. januar 2014 Timeløn pr. arbejdstime 250,23 Timeløn pr. forelæsningstime 875,81 Til hver forelæsningstime tillægges 2½ arbejdstime til forberedelse, således at en forelæsningstime sættes til 3½ løntime. Hertil kommer 12,5 % feriegodtgørelse. Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2014 stat, region og kommune Bil og motorcykel: Efter bemyndigelse indtil km i et kaldenderår Bil og motorcykel: Efter bemyndigelse ud over km i et kaldenderår Bil og motorcykel: Godkendt kørsel Cykel, knallert eller 45-knallert: Både godkendt og efter bemyndigelse 373 øre pr. km 210 øre pr. km 210 øre pr. km 51 øre pr. km Satserne reguleres årligt pr. 1. januar. Time- og dagpenge pr. 1. januar 2013 stat, region og kommune Ureducerede satser Dagpenge 390,00 Timepenge 16,25 Reducerede satser med 1/4 i Danmark Dagpenge 292,50 Timepenge 12,19 Satserne for time- og dagpenge er højere, i det omfang der efter tjenesterejseaftalens 22, stk. 3, er indgået aftale herom. Satserne reguleres årligt pr. 1. januar. Foredrag/forelæsninger pr. 1. januar 2014 Foredrag pr. lektion a minutter 2.638,00 Efterfølgende diskussion mv. 791,00 Minimumstakst for forelæsning/foredrag pr. påbegyndt time/lektion. Udgifter til materialer godtgøres særskilt. Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens regler. Ovenstående forudsættes aftalt, inden arrangementet gennemføres. 21

19 7. Privatpraksisområdet Praksisoverenskomsten Dansk Psykolog Forening har indgået overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn om psykologhjælp. Overenskomsten angiver særlige honorarer for psykologhjælp, hvoraf 40 % betales af patienten og 60 % af det offentlige. Honorarerne pr. 1. oktober 2013 er angivet i tabellen nedenfor. I særlige tilfælde, hvor patientens helbredstilstand tilsiger det, kan psykologhjælpen efter aftale med den henvisende læge ydes i klientens hjem. I disse tilfælde ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler samt et afstandstillæg som angivet nedenfor. De enkelte satser reguleres næste gang 1. april De nye beløb offentliggøres på Afstandstillæg pr. 1. oktober Kategori 1-9 Behandling i sikredes hjem: Afstanden er mellem psykologens klinik og sikredes bopæl Ydelsesnr. Samlet Offentlig Patient- Kategori 1-9 tillæg andel andel 0-4 km ,00 0,00 136,00 4,1-8 km ,00 0,00 198,00 8,1-12 km ,00 0,00 261,00 12,1-16 km ,00 0,00 322,00 16,1-20 km ,00 0,00 385,00 over 20 km ,00 0,00 385,00 pr. påbegyndt km ud over 20,1 km ,00 0,00 10,00 Afstandstillæg pr. 1. oktober Kategori Behandling i sikredes hjem: Afstanden er mellem psykologens klinik og sikredes bopæl Ydelsesnr. Ydelsesnr. Samlet Offentlig Patient- Kategori 10 Kategori 11 tillæg andel andel 0-4 km ,00 0,00 137,00 4,1-8 km ,00 0,00 199,00 8,1-12 km ,00 0,00 263,00 12,1-16 km ,00 Samlet pensionsbidrag #VÆRDI! af tillæg 17,97 % 2) 16,1-20 km ,00 0,00 388,00 over 20 km ,00 0,00 388,00 pr. påbegyndt km ud over 20,1 km ,00 0,00 10,00 Honorering af opgaver i det social-psykologiske samarbejde pr. 1. april 2013 Erklæringerne er momspligtige, bortset fra i Børnesager Brug af blanketterne beskrives i "Vejledning om det social-psykologiske samarbejde" Honoraret reguleres næste gang 1. april 2014 Tidsforbrug Aftalt honorering Moms excl. Moms Attestation (PSYK 115) 3/4 time 702,00 175,50 Aktuel situation (PSYK 125) 1 1/4 time 1.168,00 292,00 Vurdering (PSYK 135) Honorarniveau a) 3 1/2 time 3.271,00 817,75 Honorarniveau b) 4 1/2 time 4.206, ,50 Honorarniveau c) 6 1/2 time 6.074, ,50 Vær opmærksom på, at PSYK, 111, 121, 131 osv. er de anmodningsblanketter som kommunen sender til psykologen. Selve opgaverne løses på blanketterne PSYK 115, osv. og opgaverne honoreres derfor efter de takster. 22

20 7. Privatpraksisområdet Praksisoverenskomsten. Honorarer pr. 1. oktober 2013 Henvisningsårsag Samlet Offentlig Patienthonorar andel andel 1-9 Gruppe I Individuel konsultation 1. konsultation ,00 574,00 383,00 Individuel konsultation 2. og efterfølgende konsultationer ,98 478,98 319,00 Barn under 16 år med pårørende 1. konsultation ,84 622,84 416,00 Barn under 16 år med pårørende 2. og efterfølgende konsultationer ,13 551,13 368,00 Tillæg ved hjemmekonsultation ,00 239,00 160,00 Gruppe II (lukket gruppe) 2-personers konsultation 1. konsultation, pr. person ,70 550,70 367,00 2-personers konsultation 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,98 478,98 319,00 Gruppekonsultation med 3 personer 1. konsulation, pr. person ,73 458,73 306,00 Gruppekonsultation med 3 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,99 398,99 266,00 Gruppekonsultation med 4 personer 1. konsultation, pr. person ,55 344,55 229,00 Gruppekonsultation med 4 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,73 299,73 199,00 Gruppekonsultation med 5 personer 1. konsultation, pr. person ,84 274,84 184,00 Gruppekonsultation med 5 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,00 239,00 160,00 Gruppekonsultation med 6 personer 1. konsultation, pr. person ,37 229,37 153,00 Gruppekonsultation med 6 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,50 Samlet pensionsbidrag 133,00 af tillæg 17,97 % 2) Gruppekonsultation med 7 personer 1. konsultation, pr. person ,75 196,75 131,00 Gruppekonsultation med 7 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,01 171,01 114,00 Gruppekonsultation med 8 personer 1. konsultation, pr. person ,77 171,77 115,00 Gruppekonsultation med 8 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,37 149,37 100,00 Gruppekonsultation med 9 personer 1. konsultation, pr. person ,91 152,91 102,00 Gruppekonsultation med 9 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,67 132,67 89,00 Gruppe III (Åben gruppe) Gruppekonsultation med 3-8 personer 2. og efterfølgende konsultationer, pr. person ,74 299,74 199,00 Tillæg ved konsultation med tolk ,29 145,29 97,00 23

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. 1. oktober 2013 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

3. Kommuner Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. 1. oktober 2014 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet

Læs mere

Regioner Lønninger 1. oktober 2012

Regioner Lønninger 1. oktober 2012 Regioner Lønninger 1. oktober 2012 Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i regioner 1. oktober 2012 Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster Gammel løn - Akademisk

Læs mere

STATEN. Lønninger 1. oktober 2008

STATEN. Lønninger 1. oktober 2008 STATEN Lønninger Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i staten Indhold - alfabetisk Censorarbejde - takster Chefer Eksterne lektorer Erhvervsskoler m.v. - tillæg Foredragstakster Gammel løn - AC's

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.04.2014

Offentlige løntabeller 01.04.2014 Offentlige løntabeller 01.04.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentlige løntabeller. - Juni 2013

Offentlige løntabeller. - Juni 2013 Offentlige løntabeller - Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kommune... 4 Region... 9 Stat... 14 2 Offentlige løntabeller - Juni 2013 Indledning Følgende løntabeller er gældende fra 1. april

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

STATEN Lønninger 1. april 2012

STATEN Lønninger 1. april 2012 STATEN Lønninger 1. april 2012 Ingeniørforeningen Lønninger m.v. i staten 1. april 2012 Indhold - alfabetisk Censorarbejde - takster Chefer Eksterne lektorer Erhvervsskoler m.v. - tillæg Gammel løn Indledning

Læs mere

Kommuner Lønninger 1. april 2009

Kommuner Lønninger 1. april 2009 Kommuner Lønninger Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i kommuner Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster Gammel løn - AC's fællesskala Indledning Jobtræning

Læs mere

Regioner og Kommuner Lønninger 1. oktober 2008

Regioner og Kommuner Lønninger 1. oktober 2008 Regioner og Kommuner Lønninger 1. oktober 2008 Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i regioner og kommuner 1. oktober 2008 Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster

Læs mere

Regioner og Kommuner Lønninger 1. april 2008

Regioner og Kommuner Lønninger 1. april 2008 Regioner og Kommuner Lønninger 1. april 2008 Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i regioner og kommuner 1. april 2008 Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Regioner Lønninger 1. oktober 2009

Regioner Lønninger 1. oktober 2009 Regioner Lønninger Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i regioner Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster Gammel løn - AC's fællesskala Indledning Jobtræning

Læs mere

JAs løntabeller for akademikere i staten

JAs løntabeller for akademikere i staten JAs løntabeller for akademikere i staten 1. Nyt lønsystem 2. Lønramme 35-42 3. Special- og chefkonsulenter 4. Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner 5. Lønnede ph.d.-stipendiater

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.08.2013 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.12.2017 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.04.2017 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.01.2017 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.01.2016 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 432.565,00 36.047,08 49 (48) 461.595,00 38.466,25 50 (49) 493.818,00 41.151,50 51 (50) 545.458,00 45.454,83 52 (51)

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 432.565,00 36.047,08 49 (48) 461.595,00 38.466,25 50 (49) 493.818,00 41.151,50 51 (50) 545.458,00 45.454,83 52 (51)

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 201

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 201 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02988 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 201 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2017

Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2017 Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2017 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 453.424,00 37.785,33 49 (48) 483.854,00 40.321,17 50 (49) 517.631,00 43.135,92 51 (50) 571.761,00 47.646,75 52 (51)

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocent pr

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocent pr Kommunale lønninger pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 452.679,00 37.723,25 49 (48) 483.059,00 40.254,92 50 (49) 516.780,00 43.065,00 51 (50) 570.821,00 47.568,42 52 (51)

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocent pr

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocent pr Kommunale lønninger pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 452.679,00 37.723,25 49 (48) 483.059,00 40.254,92 50 (49) 516.780,00 43.065,00 51 (50) 570.821,00 47.568,42 52 (51)

Læs mere

Lønoversigt. 1. april 2016

Lønoversigt. 1. april 2016 Lønoversigt 1. april 2016 Indhold Overenskomstansatte 3 Basisløn i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (gammelt lønsystem) 4 Basisløn i kommuner

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2016

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2016 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2016 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 443.641,00 36.970,08 49 (48) 473.414,00 39.451,17 50 (49) 506.461,00 42.205,08 51 (50) 559.424,00 46.618,67 52 (51)

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2014 Reguleringsprocent pr

Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2014 Reguleringsprocent pr Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 435.277,00 36.273,08 49 (48) 464.489,00 38.707,42 50 (49) 496.914,00 41.409,50 51 (50) 548.877,00 45.739,75 52 (51)

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.04.2015

Offentlige løntabeller 01.04.2015 Offentlige løntabeller 01.04.2015 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. april 2015 Reguleringsprocent pr

Kommunale lønninger pr. 1. april 2015 Reguleringsprocent pr Kommunale lønninger pr. 1. april 2015 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 439.456,00 36.621,33 49 (48) 468.948,00 39.079,00 50 (49) 501.684,00 41.807,00 51 (50) 554.147,00 46.178,92 52 (51)

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. okt. 2013

Kommunale lønninger pr. 1. okt. 2013 Kommunale lønninger pr. 1. okt. 2013 Løn årligt/måned 48 (47) 430.426,00 35.868,83 49 (48) 459.313,00 38.276,08 50 (49) 491.376,00 40.948,00 51 (50) 542.761,00 45.230,08 52 (51) 617.594,00 51.466,17 53

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Lønoversigt. 1. oktober 2016

Lønoversigt. 1. oktober 2016 Lønoversigt 1. oktober 2016 16Tænk længere 2 // Lønoversigt 1. oktober 2016 Lønregulering pr. 1. oktober 2016 Løn og tillæg reguleres pr. 1. oktober 2016 med ca. 0,86 procent i kommunerne og med ca. 0,71

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 11,20 henvisningsårsag 1-9 Reguleringsprocent: 13,50 henvisningsårsag 10-11 Egne noter: Opdateret: 26-03-2015 Side 1 Opdateret: 26-03-2015 Side 2 PSYKOLOGHJÆLP

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Lønguide 2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2014 til 31. marts dm.dk

Lønguide 2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2014 til 31. marts dm.dk Lønguide 2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2014 til 31. marts 2015 dm.dk Staten Staten 37 Skalaløn Staten Overenskomstlønninger pr. 1. april 2014 ingen A B Nettoløn Pension Total

Læs mere

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark PostNord Danmark Løn- og personalevilkår Maj 2014 Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark 2014 2017 Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i PostNord Danmark føres separat med de enkelte

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. april 2009 Reguleringsprocent pr

Kommunale lønninger pr. 1. april 2009 Reguleringsprocent pr Kommunale lønninger pr. 1. april 2009 Tjenestemandsløn/chefløn i Kommuner pr. 1. april 2009 Løn årligt/måned 48 (47) 415.131,00 34.594,25 49 (48) 442.991,00 36.915,92 50 (49) 473.916,00 39.493,00 51 (50)

Læs mere

Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse

Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse Indhold Overenskomsternes dækningsområde ift. kandidater og andre overbygninger... 2 Kandidatuddannelser... 2 Master og ph.d.-uddannelser...

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Plustid mere løn for mere arbejde

Plustid mere løn for mere arbejde Plustid mere løn for mere arbejde Vejledning Tænk længere Vejledning om plustid // Side 2 Indhold Indledning.... 3 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 3 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 3 Del 1. Individuel

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Konsulentordninger Vejledning om chef- og specialkonsulentordninger. regioner og kommuner

Konsulentordninger Vejledning om chef- og specialkonsulentordninger. regioner og kommuner DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg Telefon 38 15 66 00 dm@dm.dk www.dm.dk Konsulentordninger Indhold Indledning... 3 Staten... 3 Løn... 3 Plustid... 5 Karriere- og kompetenceudvikling... 5 Regioner

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Personale Ver. 3. 8. oktober 2010 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2010 2012 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark føres separat

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 11,20 henvisningsårsag 1-9 Reguleringsprocent: 12,00 henvisningsårsag 10-11 Egne noter: Opdateret: 27-09-2013 Side 1 Opdateret: 27-09-2013 Side 2 PSYKOLOGHJÆLP

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 14,30 henvisningsårsag 1-9 Reguleringsprocent: 11,40 henvisningsårsag 10-11 Egne noter: Opdateret: 01-04-2016 Side 1 Opdateret: 01-04-2016 Side 2 PSYKOLOGHJÆLP

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Dato: 5. april 2013 Journalnr: 1-13-7-18-10 Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Aftalen gælder fra 1. april 2013 og indeholder generelle bestemmelser og følgende

Læs mere

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Nedenfor gennemgås de væsentligste elementer i overenskomstforliget som Konstruktørforeningen, Arkitektforbundet og Teknisk Landsforbund indgik med

Læs mere

DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015

DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015 8. august 2014 DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015 På baggrund af tilbagemeldinger fra tillidsrepræsentanter og enkeltmedlemmer har DP s bestyrelse efter indstilling fra Løn- og stillingsstrukturudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat

Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat 2005 Cirkulære af 5. januar 2006 Perst. nr. 002-06 PKAT nr. 201 og 243 J.nr. 04-402-47 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Forhåndsaftale. for. Socialrådgivere. ansat i. Region Midtjylland

Forhåndsaftale. for. Socialrådgivere. ansat i. Region Midtjylland Forhåndsaftale for Socialrådgivere ansat i Region Midtjylland 2008-2011 Dækningsområde Nærværende forhåndsaftale gælder for socialrådgivere der er omfattet af overenskomsten/aftalen mellem Danske Regioner

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet Cirkulære af 5. oktober 2011 Perst.nr. 050-11 PKAT 0201, 0243, 0257 J.nr. 10-333/31-34 Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. A F T A L E om honorering m.v. af psykologiske konsulenter

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. A F T A L E om honorering m.v. af psykologiske konsulenter Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK PSYKOLOGFORENING A F T A L E om honorering m.v. af psykologiske konsulenter 2008 Side 2 Parterne er enige om, at der for psykologiske konsulenter, det vil

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 6. februar 2007 Perst. nr. 011-07 PKAT nr.

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013 LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter Cirkulære af 19. maj 2011 Perst.nr. 018-11 PKAT 149 J.nr. 10-331-42 Cirkulære om organisationsaftale for Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat 1999 INDHOLD SIDE Cirkulære Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...1 1. Til 1. Dækningsområde...

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Lønoversigt 1. oktober Yngre Læger ansat i regionerne

Lønoversigt 1. oktober Yngre Læger ansat i regionerne Lønoversigt 1. oktober 2009 - Yngre Læger ansat i regionerne Lønnen i regionerne reguleres med 1,29 % pr. 1. oktober 2009. Reguleringsprocenten, dvs. den procent, man lægger til løn og tillæg i grundbeløb

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere