Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar Som dirigent:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:"

Transkript

1 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent:

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke værdier og traditioner 4 Strategisk grundlag: Suveræne løsninger og konstant udvikling 6 Året i hovedtræk: Stærke positioner fastholdt udvikling omsat til yderligere vækst 16 Forretningsmæssig udvikling: Nye kunder, vækst og udvikling 18 Forventninger: Fortsat markant vækst 2 Bestyrelse og direktion 21 Hoved- og nøgletal 22 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisions erklæringer Årsregnskab Resultatopgørelse 26 Balance 27 Egenkapitalopgørelse 29 Pengestrømsopgørelse 3 Noter Anvendt regnskabspraksis 31 Nettoomsætning 32 Personaleomkostninger 32 Finansielle indtægter og omkostninger 33 Skat af årets resultat 33 Immaterielle anlægsaktiver 34 Materielle anlægsaktiver 34 Kapitalandele Igangværende arbejder for fremmed regning Periodeafgrænsningsposter 35 Aktiekapital 4 Langfristede gældsforpligtelser Sikkerhedsstillelser Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser 41 Nærtstående parter 42 Reguleringer, pengestrømsopgørelsen 42 Ændring i arbejdskapital, pengestrømsopgørelsen 42 Likvide beholdninger, pengestrømsopgørelsen 42 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 3

4 Virksomhedens værdigrundlag MENNESKER OG TEKNOLOGI KOMBINERET MED STÆRKE VÆRDIER OG TRADITIONER Edlunds stærke traditioner og værdier skaber et solidt fundament under selskabets medarbejdere, der både er højtuddannede og har stor erfaring fra forsikringsbranchen. FORRETNINGSGRUNDLAG Edlund A/S udvikler, producerer og sælger branchespecifikke og forretningskritiske systemer til pensions- og forsikringsbranchen. Edlund implementerer og vedligeholder desuden løsningerne hos kunderne samt leverer konsulentydelser til disse. UNIK POSITION Det unikke ved Edlunds forretning er de mange års erfaring med forsikrings- og pensionsbranchen kombineret med medarbejdernes høje akademiske kompetencer inden for fagområderne aktuarvidenskab, finansmatematik og datalogi. FORRETNINGSKRITISKE PRODUKTER Edlunds produkter og konsulentydelser er forretningskritiske for aftagerne, og Edlund lægger vægt på at have en meget tæt relation til kunderne. Virksomheden er kendt for en meget høj grad af kvalitet i produkterne og stor troværdighed opnået gennem mere end 2 års tilstedeværelse på markedet med levering af avancerede og gennemprøvede løsninger. SAMARBEJDE MED KUNDERNE Når Edlunds løsninger udvikles og implementeres, foregår det i tæt samspil med kunderne og kundernes IT-afdelinger. Edlund har et langvarigt samarbejde med kunderne, hvor Edlund står for den daglige vedligeholdelse og udvikling af løsningen. Dette sker enten med et team af Edlunds medarbejdere eller i et samarbejde mellem Edlunds og kundens medarbejdere. 4 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND Attraktivt marked Edlund opererer på et marked med vækst og har en stærk, markedsledende position i Danmark indenfor administrationssystemer til pensions- og forsikringsbranchen.

5 STÆRKT TEKNOLOGISK FUNDAMENT Alle Edlunds løsninger er udviklet hos Edlund og baseret på de nyeste softwareteknologier fra Microsoft. Ud af 213 ansatte er en stor del direkte beskæftigede med research og udvikling af produkter. Mere end 8% af alle medarbejdere har en kandidat- eller ph.d. grad Mere end 8 pct. af alle medarbejdere har en kandidat- eller ph.d.-grad. Øvrige 1% Bachelor Aktuarer Aktuarstuderende 3% Ph.d. 8% 16% 2% Forsikringsakademiet 3% Kandidat 58% Mission og vision Mission Making insurance possible Vision First choice in a changing world VÆRDIER Edlunds virksomhed baserer sig på to helt fundamentale værdier: Kvalitet og Troværdighed KVALITET Edlund lægger vægt på at levere kvalitet til virksomhedens kunder såvel i produkter som i konsulentydelser baseret på Edlunds dybe erfaring med pensions- og forsikringsbranchen. TROVÆRDIGHED Edlund ønsker at være en troværdig samarbejdspartner. Troværdighed er altid den platform, hvorfra Edlund har en dialog med virksomhedens kunder både når det gælder teknologi, forretningsforhold og forsikringsvidenskab. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 5

6 Edlunds strategiske grundlag SUVERÆNE LØSNINGER, OG KONSTANT UDVIKLING Udviklingen på liv- og pensionsområdet betyder, at Edlunds kunder løbende efterspørger nye løsninger. Ved at imødekomme dem vil Edlund fortsat udbygge virksomhedens position som markedsleder. MARKED I UDVIKLING Edlunds systemer er selve hjertet og grundlaget i en stor del af de danske liv- og pensionsselskaber, og Edlunds ambition er fortsat at være forsikringsbranchens førstevalg inden for udvikling og levering af administrationssystemer. Gennem tiden har Edlunds kunder udviklet sig i takt med ændringerne i samfundet. Flere og flere går fra at tilbyde garanterede opsparingsprodukter til at tilbyde markedsrenteprodukter, ligesom skadesprodukter oftere og oftere optræder i en samlet pensionspakke. Udviklingen har betydet, at Edlund nu har samlet selve kernen i Edlunds tilbud til kunderne hovedproduktet LIFELINK i en central standardløsning. Til standardløsningen kan kunderne vælge de tillægsprodukter, som præcist matcher behovet i netop deres forretning for eksempel til at administrere unitlink-depoter, håndtere skadesforsikringspolicer, styre ind- og udbetalinger mv. Edlund imødekommer hermed liv- og pensionsselskabernes ønsker om overskuelige og standardiserede løsninger, der er lette at implementere, som kræver et minimum af tilpasning, og som er billige at vedligeholde. 6 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND Markedsandel på ca. 6 pct.* Inden for løsninger til liv- og pensionsmarkedet i Danmark har Edlund en meget stærk position med en markedsandel på mere end 6 pct. *Opgjort på basis af præmieindtægter.

7 DEFINERET BRANCHESTANDARDEN Faktisk betyder de mere end 2 års fokuserede og intense arbejde med IT-understøttelse af selskabernes håndtering af liv- og pensionsporteføljer, at Edlund i dag har defineret selve branchestandarden på området. Det er endnu en sikkerhed for, at Edlunds standardprodukt LIFELINK kan indarbejdes direkte i kundernes egne løsninger, hvilket igen giver store besparelser for kunderne i forhold til udvikling og vedligeholdelse af produkterne. Gennem de mange års arbejde med optimering af arbejdsgangene i forsikringsbranchen sætter Edlunds produkter kunderne i stand til at forenkle deres forretningsgange. Vores mål er, at alle medarbejdere skal kunne hjælpe både kolleger og kunder hurtigt og effektivt, og som hovedregel skal 8 pct. af sagerne kunne afsluttes i én arbejdsgang. FORTSAT UDVIKLING Ved konstant at satse på forskning og udvikling ønsker Edlund at videreudvikle de eksisterende forretningsområder og fortsat tilføje nye produkter, der kan hjælpe liv- og pensionsselskaberne til at yde den bedste og mest innovative service til deres kunder. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 7

8 Edlunds strategiske grundlag FORRETNINGSOMRÅDER Edlunds kunder består af liv- og pensionsselskaber, og virksomhedens forretningsaktiviteter er organiseret efter deres behov. INPAS K ITLIN UN STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION UD M B ET od d Mo ul AL IN G IN D ul NG LIFELINK LI ven s stration mini sad nd Fo ACTUL US Risiko & Sol esforsikring Skad T BE A STANDARDLØSNING LIFELINK LIFELINK er den samlende og velafprøvede standardløsning til administration af policer for liv- og pensionsselskaber. LIFELINK håndterer størstedelen af selskabernes værdikæde fra den første kontakt med en kunde, over oprettelse af aftale og håndtering af police til styring af udbetalinger. Da LIFELINK er en standardløsning, er det let at integrere Edlunds øvrige markante forsikringsprodukter i LIFELINK, i takt med at selskabernes behov for at tilbyde nye produkter til deres kunder bliver udvidet. 8 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND

9 PRODUKTER ACTULUS ACTULUS beregner hensættelser og solvens hos liv- og pensionsselskaber blandt andet som følge af EU s Solvens II-direktiv. INPAS INPAS er Edlunds standardprodukt til håndtering af skadesforsikringspolicer for liv- og pensionsselskaber og skadesforsikringsselskaber. UNITLINK UNITLINK er et kerneprodukt i Edlund, som bruges til at administrere unitlink-depoter på policer opdelt på fonde. UDBETALING UDBETALING er Edlunds standardprodukt til håndtering af alle typer udbetalinger fra liv- og pensionsselskaber inklusive skadesudbetalinger. INDBETALING INDBETALING er Edlunds standardprodukt til håndtering af alle typer indbetalinger fra liv- og pensionsselskabernes kunder hvad enten det er som privatperson eller som arbejdsgiver. FÆLLES PLATFORM SIKRER STÆRK LØSNING Alle produkter og løsninger er udviklet hos Edlund baseret på de nyeste softwareteknologier fra Microsoft som C#, F#,.NET, Windows Server Systems og Microsoft SQL Server. På denne basis har Edlund skabt en teknologisk stærk platform, der danner grundlag for LIFELINK-løsningen, og som kan udbygges til at passe til behovet hos alle typer af liv- og pensionsselskaber. Til LIFELINK kan herefter knyttes produkter indenfor beregning af hensættelser og solvens (ACTULUS), skadesforsikring (INPAS), fondsadministration (UNITLINK) med mere. Da den fælles platform for op til 85 pcts. vedkommende er standard, sikrer det kunderne store besparelser både ved indkøb af løsningerne og i den løbende udvikling og vedligeholdelse. Tilsvarende sikrer det kunderne en gennemtestet løsning, når de vælger LIFELINK som deres standardløsning til håndtering af policeadministration. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 9

10 Edlunds strategiske grundlag EDLUNDS STANDARDLØSNING LAVE OMKOSTNINGER LIFELINK er udviklet med fokus på kvalitet og pålidelighed i beregninger og fremføringer, høj performance og brugervenligt interface. Vedligeholdelse og opdateringer af standardsystemet er omkostningseffektive, da de deles med resten af markedet. 1 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND ACTUL US Mo du l LI M NG nd Fo Standardmodulerne udgør typisk 8-85 pct. af den endelige løsning. Den resterende kundespecifikke del opbygges i tæt samarbejde med kunden i adskilte moduler, der smidigt integreres efter moderne arkitektoniske principper for at sikre en omkostningseffektiv og driftssikker løsning, der reducerer omkostningerne per police betragteligt. K ITLIN UNsadministration LIFELINK er udviklet med baggrund i Edlunds nære samarbejde med pensionsselskaber og erfaringer fra de fælles processer, der er i liv- og pensionsbranchen. LIFELINK består af en række standardmoduler, der kan håndtere aftaler, administrere policer med tilhørende processer, ind- og udbetaling, workflow samt integration med offentlige myndigheder. LIFELINK kan fuldt ud integreres med kundens øvrige systemlandskab via systemintegrationer og webservices. LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION E T odul AL IN G B GODT SAMARBEJDE UD LIFELINK understøtter alle nødvendige aspekter for et liv- og pensionsselskab i forbindelse med policeadministration. Med LIFELINK er virksomheden fremtidssikret, da systemet er 1 pct. managed.net-kode, og standardmodulet opdateres to gange årligt. Opdateringerne dækker fx lovændringer eller ny funktionalitet udviklet på baggrund af behov og ønsker fra branchen, som gnidningsfrit indarbejdes i standardløsningen. INPAS esforsikring Skad Risiko & Sol ven s LIFELINK er Skandinaviens førende standardløsning til policeadministration i liv- og pensionsbranchen. Det fuldt gennemtestede og dokumenterede system bygger på mere end 2 års erfaring fra konfigurering af løsninger til branchen. LIFELINK understøtter gennemsnitsrente, markedsrente og unitlink-produkter i én og samme løsning. LIFELINK Fremtidens standardløsning til liv og pension E IN DB TA

11 ACTULUS Sikker beregning af hensættelser og solvens INPAS LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION B Mo du l E IN DB INPAS står for Insurance Policy Administration System og er et banebrydende nyt produkt til håndtering af skadesforsikringspolicer for liv- og pensionsselskaber og skadesforsikringsselskaber. INPAS LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION B ul AL IN G Mo IN DB LI UD ET l du NG Risiko & Sol ven s nd Fo K ITLIN UNsadministration ACTUL US esforsikring Skad od En af ACTULUS store styrker er, at det beregner porteføljen helt ned på policeniveau. TA INPAS Enkel administration af skadespolicer M ACTULUS er et helt centralt og fremtidssikret værktøj til brug ved beregning af hensættelser i de stressscenarier, der skal anvendes ved opgørelse af solvenskrav. Her gør EU s Solvens II-direktiv, der forventes at træde i kraft 1. januar 216, ACTULUS-løsningen særdeles aktuel. LI UD M E T odul AL IN G NG Risiko & Sol ven s nd Fo K ITLIN UNsadministration ACTUL US esforsikring Skad ACTULUS er en cloud-baseret SaaS-løsning og er Edlunds platform til beregning af markedsværdier og cash flow. ACTULUS understøtter beregninger for G82- såvel som kundetilpassede produkter i modeller med tilstande for genkøb og fripolice. E TA En af de helt store styrker ved INPAS er, at det indeholder en bred vifte af forsikringsprodukter til privat- og erhvervsforsikringer, hvilket gør det nemt at implementere, da de bestående produkter blot skal tilpasses de selskabsspecifikke elementer i produkterne. Det eneste, der derudover kræver individuel tilpasning, er integration til økonomi, dokumenter samt konvertering. Resten er standard. LAVE OMKOSTNINGER Da tilpasningerne er minimale, og alle kunder kan udnytte den samme softwarekerne, bliver selskabernes samlede omkostning ved produktet lav sammenlignet med de øvrige løsninger på markedet. Takket være det unikke standardkoncept kan et skadesforsikringsselskab introducere nye forsikringstilbud til kunderne på kort tid og til lave systemomkostninger. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 11

12 Edlunds strategiske grundlag NG LI l E IN DB TA ACTUL US Risiko & Sol ven s INPAS esforsikring Skad M Mo du l NG nd Fo LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION E T odul AL IN G B 12 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND du UDBETALING Standardprodukt til håndtering af alle typer udbetalinger fra liv- og pensionsselskaber UD Udbetalingsmodulet tilbyder stor fleksibilitet og kan integreres i kundens øvrige betalingssystemer. Her kan kunden vælge om UDBETALING blot står for dele af processen, eller om modulet skal håndtere udbetalingerne gennem hele processen. Mo K ITLIN UNsadministration Modulet UDBETALING er karakteriseret ved, at det er i stand til at håndtere udbetalinger simultant til et meget stort antal pensionsmodtagere og gennem flere forskellige betalingskanaler, såsom NemKonto og Nets. Derudover indeholder modulet færdige integrationer til lovpligtige indberetninger til SKAT. M E T odul AL IN G LI I takt med, at liv- og pensionsselskaber håndterer flere og flere typer af udbetalinger og i takt med stigende lovkrav og krav til præcision og styring af udbetalingerne, er Edlunds UDBETALINGS-modul mere og mere nødvendigt for liv- og pensionsselskaberne. nd Fo UDBETALING LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION B Unitlink gør det muligt for kunden at vælge mellem forskellige investeringsstrategier: Et Frit valg-koncept, hvor det er muligt at rykke depotet rundt mellem fondene, samt opsætte en investeringsprofil til fordelingen af fremtidige indbetalinger. Der er også mulighed for at vælge et livscyklusbaseret koncept, hvor selskabet styrer investeringerne ud fra kundens profil, og lader fordelingen være afhængig af kundens investeringshorisont. UD VALG MELLEM INVESTERINGSKONCEPTER K ITLIN UNsadministration Med UnitLink kan selskabet definere de fonde, kunderne skal kunne handle i, og det er muligt at tilføje eller lukke fonde løbende. Det er muligt at opdatere handelskurser lige så ofte, som det ønskes, og det er mulighed for at afbryde al handel med øjeblikkelig virkning, hvis markedet pludselig bliver ustabilt. INPAS esforsikring Skad ACTUL US UnitLink er et kerneprodukt i Edlund, som bruges til at administrere unitlink-depoter på policer opdelt på fonde. UnitLink består af en policeadministrationsdel, som holder styr på alle kunders depoter og investeringer, og en handelscyklusdel, som holder styr på, hvornår der kan handles og til hvilke kurser. UNITLINK Fleksibel og fremtidssikker depotadministration Risiko & Sol ven s UNITLINK E IN DB TA

13 INDBYGGET SIKKERHED En stor styrke ved UDBETALING er sikkerheden for udbetalingerne. Sker der fx uforudsete ændringer, nedbrud, opstår der tvivl om detaljer i beregningsgrundlag eller er opdaterede informationer mellem kunde og selskab ikke nået frem til tiden, kan UDBETALING sørge for, at der sker en foreløbig betaling, der svarer til den senest gennemførte. Dermed sikrer selskabet relationen til sine kunder og opnår enklere forløb ved korrektioner i udbetalingerne. INDBETALING Standardprodukt til håndtering af alle typer indbetalinger fra liv- og pensionsselskabernes kunder INPAS LIFELINK STANDARDLØSNING TIL LIV & PENSION B Mo du l LI UD M E T odul AL IN G NG Risiko & Sol ven s nd Fo K ITLIN UNsadministration ACTUL US esforsikring Skad E IN DB TA INDBETALING INDBETALING er Edlunds standardprodukt til håndtering af alle typer indbetalinger fra liv- og pensionsselskabernes kunder hvad enten det er som privatperson eller arbejdsgiver. Efterhånden som liv- og pensionsselskaberne tilbyder flere og flere ydelser til kunderne, bliver det mere nødvendigt at styre indbetalingsstrømmen. INDBETALING har derfor en automatisk fordelingsmotor, der sørger for at de forskellige indbetalings bærende dele af kundens engagement modtager de eksakte beløb, der dækker netop de aktuelle udeståender. DISPONERER BELØBENE I tilfælde af manglende betalinger håndterer INDBETALING automatiserede rykkerforløb. INDBETALING kan også håndtere skæve indbetalinger og fejlindbetalinger med forretningsmæssigt hensigtsmæssige ventepositioner for beløbene. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 13

14 Edlunds strategiske grundlag STÆRK STRATEGI SKABER TILFREDSE KUNDER Edlund er kommet godt fra start med den strategiske handlingsplan , hvor succeskriteriet om øget vækst i kunder og omsætning er nået. Dette er særligt sket på baggrund af en ny stor kunde, som Edlund indgik aftale med i 214, og hvor implementeringen af LIFELINK som nyt standardprodukt er i gang. LIFELINK og tillægsprodukterne vil fortsat have stort fokus i forhold til kommende salg til nye kunder. Forretningen er yderligere optimeret ved at tilføre virksomheden nye kræfter, der styrker og moderniserer den interne ledelse. Edlund har endvidere fastholdt et meget højt tilfredshedsniveau hos eksisterende kunder, hvilket kan læses ud af den store kundetilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført i 214. STOR KUNDETILFREDSHED I 214 udførte Edlund sin første store kundetilfredshedsundersøgelse. Med en svarprocent på hele 88 pct. har undersøgelsen tegnet et meget klart billede af, hvordan Edlunds produkter og services opleves. Generelt er der en meget stor tilfredshed med funktionalitet og kvalitet i Edlunds produkter. En vigtig forudsætning for dette er den store tillid til Edlunds medarbejdere, der også opleves som havende et højt fagligt niveau. Kunderne oplever også stort engagement og evne til at lytte og forstå de problemer, man som kunde står over for. Det betyder overordnet, at Edlunds kerneforretning er velfungerende og lever op til sine erklærede værdier om kvalitet og troværdighed. Yderligere bekræfter det Edlund i, at man er på rette spor, når det gælder den strategiske udvikling af virksomheden. Kundeundersøgelsen medførte også mange gode forslag til løsninger, som kunderne ønsker, at Edlund kan hjælpe dem med at imødekomme. Tilsvarende havde kunderne ønsker til samarbejdet, der vil kunne optimere resultaterne for såvel kunderne som Edlund selv. Edlund vil arbejde videre med de mange input og vil foretage flere kundeundersøgelser som led i vores kontinuerlige dialog med kunderne. 14 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND

15 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 15

16 Ledelsesberetning Året i hovedtræk STÆRKE POSITIONER FASTHOLDT UDVIKLING OMSAT TIL YDERLIGERE VÆKST DEN ØKONOMISKE UDVIKLING Omsætningen blev på DKK 271 mio. mod DKK 26 mio. i 213, en fremgang på 32 pct. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) blev på DKK 56 mio. mod DKK 2 mio. i 213. Fremgangen i driftsresultatet skyldes primært den markante vækst i omsætningen. Resultat før skat blev på DKK 24 mio. mod DKK 3 mio. i 213 Resultat efter skat blev på DKK 18 mio. mod DKK 1 mio. i 213 Egenkapitalen udgør pr. 31. december 214 DKK 148 mio. mod DKK 13 mio. pr. 31. december 213 FORRETNINGEN LIFELINK administrerer fortsat hele 6 pct. af de samlede pensionspræmier i danske liv- og pensionsselskaber ACTULUS blev sat i drift hos to af virksomhedens kunder UNITLINK er under implementering hos en ny kunde UDBETALING er under implementering hos en ny kunde i ny og forbedret version FORSKNING OG UDVIKLING LIFELINK blev fortsat videreudviklet med nye funktionaliteter ACTULUS er under fortsat udvikling i samarbejde med Københavns Universitet og IT-Universitetet. I Q1 215 leveres en ny funktionalitet, og yderligere funktionaliteter er på tegnebrættet til levering i løbet af 215 Alle udviklingsomkostninger afholdt i Edlunds regi er i regnskabsåret udgiftsført direkte i resultatopgørelsen i modsætning til 213. Der er i regnskabet pr aktiveret udviklingsomkostninger på DKK 64 mio. vedr. LIFELINK. Ledelsen vurderer, at de aktiverede beløb i form af afholdte udviklingsomkostninger er forsvarlige set i forhold til indtjeningsmulighederne på disse. 16 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND

17 Forventning om markant vækst i omsætningen Inden for liv- og pensionsområdet forventes et markant og voksende salg inklusive nysalg af de velafprøvede standardløsninger til eksisterende kunder VIRKSOMHEDEN Thomas Jøhnk er tiltrådt som administrerende direktør den 27. januar 215 og afløste Line Find, der har været direktør siden 211. Thomas Jøhnk fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen for selskabet. Stor kundeundersøgelse viste generelt meget stor tilfredshed med funktionalitet og kvalitet i Edlunds produkter I forlængelse af Edlunds erhvervelse af ejendommen Faxehus i Valby fra Carlsberg i 213 har Edlund planmæssigt betalt yderligere 1 mio. kr til Carlsberg som konsekvens af, at lokalplanen for området blev vedtaget. Hermed er opnået byggeret til 4.5 kvm. kontordomicil med mulighed for etablering af 1 underjordiske P-pladser samt yderligere udbygning af Edlunds campus-lignende kontorområde BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. FORVENTNINGER TIL 215 For 215 forventes fortsat markant vækst i omsætningen i forhold til 214 om end i lavere vækstrate end realiseret i 214 Virksomheden forventer et væsentligt forøget overskud efter skat Salgsindsatsen på selskabets produkter og ydelser vil fortsat blive styrket I forlængelse af Edlunds strategi vil selskabet fortsat allokere store ressourcer til udvikling af produkterne og dermed fremtidssikring af selskabet ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 17

18 Den forretningsmæssige udvikling 214 GAV NYE KUNDER, VÆKST OG UDVIKLING Med en vækst i omsætningen på 32 pct. og et årsresultat på 18 mio. kr. efter skat er Edlund stærkt positioneret til fremtidens vækst på liv- og pensionsmarkedet 214 var et fremgangsrigt år for Edlund A/S, og virksomhedens position i markedet er blevet yderligere styrket. Edlund realiserede i 214 en flot vækst i omsætningen på 32 pct. Væksten stammer såvel fra nye kunder som fra mersalg til eksisterende kunder. Det er især Edlunds standardløsning LIFELINK, som er selve hjertet i mange danske liv- og pensionsselskaber, der fortsat lægger grundlaget for den meget stabile forretning og stod for størsteparten af omsætningen. Omsætningen kommer såvel fra salg af selve løsningen med de tilhørende udvidelser og opdateringer, som fra salg af konsulentydelser til kunderne. Også standardproduktet til håndtering af forsikringspolicer, INPAS, og standardproduktet ACTULUS, der beregner hensættelser og solvens, bidrog til omsætningen. Især ACTULUS fandt en plads markedet og blev sat i drift hos to af virksomhedens kunder. Den øgede overgang til markedsrente blandt liv- og pensionsselskabernes kunder betyder fremgang for Edlunds unikke standardprodukt UnitLink. UnitLink bruges til at administrere unitlink-depoter på policer opdelt på fonde og kom i 214 under implementering hos en ny kunde. 18 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND

19 SALG Igennem året øgedes salgsaktiviteten betydeligt med gode resultater. Den øgede salgsindsats skal især danne grundlaget for Edlunds fremtidige vækst, og Edlund begyndte at afsøge yderligere markeder for virksomhedens produkter. Her er især det offentlige område interessant, hvor behovet for standardiserede løsninger er stigende. Især indenfor håndtering af offentlige ydelser. Salgsindsatsen havde også fokus på Edlunds fremtidige muligheder på det internationale marked for løsninger til liv- og pensionsselskaber. STORE UDVIKLINGSOMKOSTNINGER PÅVIRKER RESULTATET Edlund satsede i 214 fortsat på at sikre selskabets stærke markedsposition og fremtidig indtjening gennem udvikling af nye og eksisterende produkter. I forhold til hovedproduktet LIFELINK er der er i regnskabet pr aktiveret udviklingsomkostninger på DKK 64 mio. Vedr. INPAS er tidligere aktiverede udviklingsomkostninger på DKK 1 mio. nu udgiftsført. Udviklingsomkostningerne påvirker årets resultat, som bliver på DKK 18 mio. efter skat mod DKK 1 mio. året før. Selskabets ledelse betegner resultatet som tilfredsstillende. OVERSKUDSDELING TIL MEDARBEJDERNE Selskabet har siden 23 haft en ordning, hvorved selskabets medarbejdere får andel i selskabets resultat. Der udbetales i marts 215 DKK 8,6 mio. til selskabets medarbejdere som overskudsdeling. UDVIKLING AF DOMICIL Edlund erhvervede i 213 den markante ejendom Faxehus i Valby fra Carlsberg. I forlængelse heraf har Edlund i 214 planmæssigt betalt yderligere 1 mio. kr til Carlsberg som konsekvens af, at lokalplanen for området blev vedtaget. Hermed er opnået byggeret til 4.5 kvm. kontordomicil med mulighed for etablering af 1 underjordiske P-pladser. Edlund kan hermed fortsat udbygge virksomhedens campus-lignende kontorområde i det attraktive historiske kvarter mellem Carlsberg, Søndermarken og Banegraven. ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 19

20 Forventninger til 215 FORTSAT MARKANT VÆKST Edlund tilbyder også i 215 unikke produkter og løsninger til markedet Edlunds produkter er fortsat godt positionerede i forhold til at hjælpe forsikringsselskaberne på tre afgørende områder: Udvikling af nye forsikrings- og pensionsprodukter, omkostningsbesparelser samt tilpasninger til krav fra myndigheder. Fortsat udvikling På basis af virksomhedens loyale kundeunderlag forventes fortsat markant vækst i omsætningen om end i lavere vækstrate end realiseret i 214. Væksten vil især komme fra mersalg af de unikke og velfungerende standardløsninger. For 215 forventes fortsat markant STABILT GRUNDLAG Inden for liv- og pensionsselskaber er Edlunds LIFELINK-produkt allerede state-of-the-art i branchen. Standardtankegangen indenfor IT-løsninger vinder fortsat indpas, og Edlund forventer et stabilt og voksende salg af LIFELINK. Hertil kommer nye produkter, som er en naturlig forlængelse af LIFELINK i takt med, at liv- og pensionsselskabernes kunder ønsker øget fleksibilitet. Samtidig efterspørger selskaberne nye produkter, der kan støtte dem i kundebetjeningen med bedre overbliksbilleder, hurtigere tilgang til information mv. Hertil kommer løsninger, der kan understøtte den generelle procesoptimering, som konstant foregår hos selskaberne. ØGET SALGSINDSATS Edlund vil også i 215 øge salgsindsatsen overfor såvel eksisterende som nye kunder. I forhold til nysalg vil fokus være på det offentlige område med tilbud på standardiserede løsninger indenfor håndtering af offentlige ydelser. Salgsindsatsen vil også have fokus på Edlunds fremtidige muligheder på det internationale marked for løsninger til liv- og pensionsselskaber. 2 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND vækst i omsætningen i forhold til 214 om end i lavere vækstrate end realiseret i 214. Virksomheden forventer et væsentligt forøget overskud efter skat.

21 Ledelse BESTYRELSE Tage Reinert (1957) Formand, Cand.merc. og statsautoriseret revisor Valgt 213 Ledelseshverv Bestyrelsesformand i Scandinavian Brake Systems A/S, DanPilot, Connection Holding A/S, Peiter Olsen A/S, TP Udlejning A/S. Direktør i Fyrrebakken 29 ApS Anders Voss Bülow (1973) Cand.polyt. og Softwareudvikler Medarbejdervalgt i 212, ansat i 1999 Erling Edlund Andersen (1944) Thomas Jøhnk (1968) Ledelseshverv Bestyrelsesformand i Edlund Ejendomme A/S Direktør i Høvænge Skovene A/S og EEA ApS Ledelseshverv Bestyrelsesmedlem i Edlund Ejendomme A/S Direktør i Atlantic Software ApS Næstformand, Cand.act. Stifter af selskabet og medlem af bestyrelsen siden 1992 Cand.scient. i datalogi Medstifter af selskabet og medlem af bestyrelsen siden 1992 Katrine Agergaard (1983) Cand.polyt. og projektleder Medarbejdervalgt i 212, ansat i 29 DIREKTION Thomas Jøhnk (1968) Cand.scient. i datalogi Medstifter af selskabet og medlem af bestyrelsen siden 1992 Ledelseshverv Bestyrelsesmedlem i Edlund Ejendomme A/S Direktør i Atlantic Software ApS ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 21

22 Ledelsespåtegning HOVED- OG NØGLETAL Koncernens udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således: Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af ordinær primær drift Finansielle poster Årets resultat Balancesum Bruttomargin 85,3 85,8 89,5 91,4 9,5 Overskudsgrad 11,3 4, 19, -73,2 25,6 8,1 2,5 13, -37,2 14,6 Soliditetsgrad 37,5 35,7 4,9 4,1 65,3 Forrentning af egenkapitalen 12,7,9 19,5-76,7 15,1 Hovedtal (t.kr.) Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletal i % Afkastgrad Alle beløb angives i hele tusinde kroner. 22 ÅRSRAPPORT 214 EDLUND

23 Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 214 for Edlund A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernen og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af koncernen og selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 214. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Valby, den 5. februar 215 Direktionen: Thomas Bøge Edlund Jøhnk Bestyrelsen: Tage Reinert Formand Thomas Bøge Edlund Jøhnk Erling Edlund Andersen Næstformand Anders Voss Bülow Katrine Agergaard ÅRSRAPPORT 214 EDLUND 23

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. V2C ApS Torveporten 2, 3, 2500 Valby CVR-nr. 35 64 21 61 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. maj 2015 Som dirigent:... Peer Kisbye Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

A/S Helly-Hansen Imak

A/S Helly-Hansen Imak A/S Helly-Hansen Imak c/o Helly Hansen Lergravsvej 59a, 2300 København S CVR-nr. 15 79 92 18 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 7. juli 2015 Som dirigent:... Wilhelm

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Intrum Justitia Danmark A/S

Intrum Justitia Danmark A/S Intrum Justitia Danmark A/S Lyngbyvej 20, 2. sal, 2100 København Ø CVR-nr. 20 35 75 09 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Malene Axlev

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Fairwind Offshore ApS

Fairwind Offshore ApS Fairwind Offshore ApS CVR-nr. 30 61 03 26 Årsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2014 (6 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts 2015 Som dirigent:... Martin Hejlskov

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Tom Sørensen Holding, Herning ApS

Tom Sørensen Holding, Herning ApS Tom Sørensen Holding, Herning ApS Bjalderbækvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 29 39 41 13 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 19. april 2013 Som dirigent:... Tom Borreskov

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

ADDEA Tax ApS. Årsrapport for Amaliegade København K. CVR-nr (10. regnskabsår)

ADDEA Tax ApS. Årsrapport for Amaliegade København K. CVR-nr (10. regnskabsår) ADDEA Tax ApS Amaliegade 35 1256 København K. CVR-nr. 30 07 25 88 Årsrapport for 2016 (10. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. februar 2017

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

Forex A/S. Årsrapport for 2013/14. Ørstedsvej 1, 8600 Silkeborg. CVR-nr. 15 19 91 13

Forex A/S. Årsrapport for 2013/14. Ørstedsvej 1, 8600 Silkeborg. CVR-nr. 15 19 91 13 Forex A/S Ørstedsvej 1, 8600 Silkeborg CVR-nr. 15 19 91 13 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. april 2014 Som dirigent:... Kasper Lund-Jacobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 ProNor A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 Thomas Junker Guldborg Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

SERVICE GROUP ESBJERG ApS

SERVICE GROUP ESBJERG ApS SERVICE GROUP ESBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Henning Gejl Jensen Dirigent Side 2

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Søndersøparken A/S CVR-nr

Søndersøparken A/S CVR-nr CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.12.13 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Osteklokken A/S. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2015.

Osteklokken A/S. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2015. Osteklokken A/S CVR-nr. 31 26 46 42 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2015 Som dirigent:... Flemming Haahr Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger

Læs mere