Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR ,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4"

Transkript

1 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side, Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Få overblik over din pension At få en god og sikker pensionstilværelse er vigtigt for de fleste af os. Vores ønsker hertil er forskellige, og der er flere hensyn at tage. Som udgangspunkt er det godt at sikre sig størst mulig fleksibilitet, frihed og økonomisk råderum. Det kræver overblik at nå hertil, så du kan træffe de rigtige valg. Det kan være svært at få overblik over, hvad du har sparet op til pensionstilværelsen - om du har sparet nok op, og hvordan dine opsparinger forvaltes. Pension er ikke noget der snakkes om på samme måde som eksempelvis boliglån, og er for de fleste ikke et hverdagsemne, som vi diskuterer over middagen eller til familiefrokosten. Det er jo tankevækkende, at den samme kunde som undersøger om de kan spare - kr. om måneden på sit realkreditlån, samtidig måske indbetaler -. kr. på sin pensionsordning om året, uden at have overblik over hvor pengene ender henne. Ofte handler det måske om, at pensionstilværelsen ligger langt ude i fremtiden, mens boliglån er noget, vi kan mærke her og nu. Desværre virker det som om, at pensionsopsparing for mange er et lavinteresseområde og det er svært at forstå. Mange skifter i dag job flere gange i løbet af deres arbejdsliv, og ofte har vi i dag pensionsordninger via vores arbejdsplads. Når vi skifter til et nyt job, glemmer vi måske at sikre, at vi får taget hånd om vores pensionsopsparing samtidig. På længere sigt kan det betyde, at vi har - pensionsordninger eller flere - og så forsvinder overblikket. KEND DINE BEHOV Mange tror måske, at de ikke har brug for så meget når de går på pension. De kan se, at deres forældre lever af en folkepension og tror at de kan gøre det samme. De glemmer dog, at de behov de har i dag, fører de også med sig ind i pensionsalderen; du holder jo ikke op med at rejse og være livsnyder, bare fordi du går på pension. Derfor er det vigtigt, at du gør op med dig selv, hvilke ønsker du har for din pensionstilværelse. Ønsker du fortsat at bo i hus, at have en eller flere biler, at have frihed til at rejse og så videre. For at opnå dette overblik, kræver det, at du har kendskab til din pension. Samtidig kan et solidt overblik mindske risikoen for, at du ender med mange små pensionsordninger hos forskellige pensionsselskaber, der alle tager sig betalt for administrationen. FÅ OVERBLIK Men heldigvis er der et medie, der gør det noget nemmere at få skabt sig et overblik nemlig Her leverer stort set alle selskaber oplysninger til, så den enkelte bruger har mulighed for at se, hvilke eksisterende ordninger og opsparinger vedkommende har. Her kan du så se alle de gamle ordninger også, med depotværdier, prognoser for pensionsudbetaling m.m. Via Netbank kan du sende oplysningerne fra PensionsInfo til din rådgiver i Spar Nord. Samtidig bliver alle oplysningerne lagret i Bankens pensionsrådgivningssystem, LetPension. Dette gælder ikke kun pensionsdelen, men også de forsikringer der dækker ved sygdom og død, som typisk er knyttet til en pensionsordning. Når din rådgiver i Spar Nord har fået tilsendt pensionsoplysningerne elektronisk, er de klar til næste gang I holder møde om pension. Her får du så et udførligt overblik over alle dine pensionsordninger i ét billede. Derfor vil vi anbefale alle kunder med pensionsordninger, store eller små, til at kontakte deres rådgiver og aftale et pensionsmøde. Det giver overblik og bedre mulighed for at planlægge din pension. Der findes ingen gylden løsning eller nem smutvej til at få den perfekte pensionsordning. Men for at du kan sikre din pensionisttilværelse, er et solidt overblik nødvendigt. tættere på

2 Markedskommentar. halvår AKTIEBEHOLDNINGEN I GRUPPE - FORDELT PÅ LANDE. POSIVE AFKAST PÅ BÅDE AKTIER OG OBLIGATIONER I. HALVÅR Danmark, USA, Tyskland, MARKEDSKOMMENTAR Japan,9 England Markedsføringsmateriale, Af chefanalytiker Martin Lundholm, tlf. 9. HALVÅR Frankrig. juli, Norge, Mens. kvartal var præget af storpolitik og krisen omkring Ukraine samt en hård vinter i USA, var. kvartal domineret Positive af de store afkast centralbankers på både gøren aktier og laden. og obligationer Holland i. halvår, Hong Kong, Af chefanalytiker Martin Lundholm, tlf. 9 Danske aktier har endnu engang performet bemærkelsesværdigt flot og har været Belgien, et af de bedste internationale aktiemarkeder. Mens Internationalt. kvartal var præget set har af storpolitik aktiemarkederne og krisen omkring Ukraine samt en hård vinter i USA, var. kvartal givet større afkast i. kvartal end. kvartal. Thailand, domineret af de store centralbankers gøren og laden. Danske aktier har endnu engang performet bemærkelsesværdigt Sverige flot og har været et af de bedste internationale, De lange renter fortsatte med at falde i. kvartal og betød, at obligationer generelt aktiemarkeder. Internationalt set har aktiemarkederne givet Sum større afkast i. kvartal end. kvartal. gav pæne afkast i både. og. kvartal. Merrenten på virksomhedsobligationer faldt, De lange renter fortsatte med at falde i. kvartal og betød, at obligationer generelt gav pæne afkast i både. og. yderligere og bidrog yderligere til afkastet. kvartal. Merrenten på virksomhedsobligationer faldt yderligere og bidrog yderligere til afkastet. Vi forventer, at jagten på afkast fortsætter Vi som forventer, følge at af jagten bl.a. på mere afkast robuste fortsætter vækstudsigter som følge af bl.a. mere robuste vækstudsigter samt fortsat ekstrem samt fortsat ekstrem lempelig pengepolitik. lempelig pengepolitik. Største trusler Største er trusler kraftigt er kraftigt stigende stigende obligationsrenter, vækstafmatning samt deflation. obligationsrenter, vækstafmatning samt deflation. Makroøkonomi pengemarkedsrenter i Eurozonen og i konsekvens heraf Som investor kan man groft taget dele første halvår en for svag krone og udstrømning af valuta. Efter ECB s op i to dele. Mens. kvartal var præget af storpolitik og rentenedsættelse i juni er Nationalbankens rentesatser krisen omkring Ukraine samt en hård vinter i USA, var. tilbage til det normale det vil sige højere rentesatser MAKROØKONOMI kvartal domineret af de store centralbankers gøren og end FIG. i ECB. : AKTIVETSBAROMETRE laden. Som investor kan man groft taget dele første halvår op i to dele. Mens. kvartal var EUROZONEN, USA OG KINA Figur : Aktivitetsbarometre præget af storpolitik, krisen omkring Ukraine og en hård vinter i USA, var. kvartal domineret af de store centralbankers gøren og Krisen omkring Ukraine kulminerede i marts med russisk annektering laden. af Krim-halvøen, og efterfølgende har der Krisen omkring Ukraine kulminerede i været marts uro med i regionen russisk og annektering spændinger mellem af Krim-halvøen, Vesten og og efterfølgende har der været uro i regionen Rusland. Økonomisk og spændinger set har det mellem på den Vesten korte bane og ført Rusland. til Økonomisk set har det på den korte bane en række ført til sanktioner, en række primært sanktioner, rettet primært mod den russiske rettet mod elite. På den længere bane udstiller krisen den sårbarhed i den russiske elite. På den længere bane udstiller krisen den sårbarhed i forsyningssikkerheden, som Europa har fået, ved at basere en del af energien på russisk gas. forsyningssikkerheden, som Europa har fået ved at basere en del af energien på russisk gas. Pengepolitik har været det dominerende økonomiske tema i og det tog yderligere til i styrke i. kvartal. Pengepolitik har været det dominerende økonomiske tema i og det tog yderligere til i styrke i. kvartal. Til trods for at det europæiske aktivitetsbarometer har vist stødt fremgang dog fra et lavt niveau i næsten halvandet år, og nu ligger Til trods over for de at magiske det europæiske, som aktivitetsbarometer det fremgår af figur har, 9 plages regionen af for lav og faldende inflation. vist stødt fremgang Det fik Den dog Europæiske fra et lavt niveau Centralbank i næsten (ECB) EU USA Kina halvandet år, og nu ligger over de magiske, som det til at søsætte en række initiativer på rentemødet den. juni, der skal sætte gang i et meget Kilde: EcoWin K ilde: E c o og Win Markit o g M arkit fremgår af figur, plages regionen af for lav og faldende trægt europæisk kreditmarked og specielt udlånet til de små- og mellemstore virksomheder, I USA har væksten i. kvartal været holdt nede af en inflation. Det fik Den Europæiske Centralbank (ECB) til at hvor jobskabelse også typisk sker. Renterne hård vinter, hvilket også ses af aktivitetsbarometret i figur søsætte blev en også række sat initiativer ned, og på som rentemødet den første den af. de juni, store. Trods dette signalerer nøgletallene, at den centralbanker opererer ECB nu med negative der skal rente sætte på indlån. gang i Samtidig et meget signalerede trægt europæisk centralbankchef Draghi, at renten vil forblive lav kreditmarked i meget lang og tid specielt endnu. udlånet til de små- og grundlæggende vækst i USA er moderat og selvkørende. Derfor har den amerikanske centralbank (Fed) også mellemstore virksomheder, hvor jobskabelse også typisk fortsat med at neddrosle programmet for opkøb af stats- Den danske Nationalbank fulgte som sker. forventet Renterne ikke blev også trop, sat ned, da ECB og som satte den første renten af de ned og realkreditobligationer. Det er nu reduceret fra mia. Grundlovsdag. I april hævede Nationalbanken store centralbanker renten på opererer indskudsbeviser ECB nu med negative med rente bp. fra USD om måneden til mia. USD. Alt tyder derfor på, at -, til, Baggrunden var stigende på indlån. pengemarkedsrenter Samtidig signalerede centralbankchef i Eurozonen Draghi, og i at konsekvens heraf en for svag krone og udstrømning af valuta. Efter ECB s rentenedsættelse i år. Det store spørgsmål er så: Hvornår begynder Fed at centralbanken helt vil ophøre med opkøbene i. kvartal i renten vil forblive lav i meget lang tid endnu. juni er Nationalbankens rentesatser tilbage til det normale det vil sige højere rentesatser hæve renten? Den danske Nationalbank fulgte som forventet ikke trop, end i ECB. da ECB satte renten ned Grundlovsdag. I april hævede I Kina er der tegn på en stabilisering ovenpå en svag start Nationalbanken renten på indskudsbeviser med bp. fra I USA har væksten i. kvartal været holdt nede af en hård vinter, hvilket også ses af aktivitetsbarometret i figur. Trods dette signalerer nøgletallene, at den grundlæggende vækst i USA på året, hvilket også fremgår af figur. -, til, Baggrunden var stigende er moderat og selvkørende. Derfor har den amerikanske centralbank (Fed) også fortsat med at neddrosle programmet for opkøb af stats- og realkreditobligationer. Det er nu reduceret Side af fra mia. USD om måneden til mia. USD. Alt tyder derfor på, at centralbanken helt vil ophøre med opkøbene i. kvartal i år. Det store spørgsmål er så: Hvornår begynder Fed at hæve renten? I Kina er der tegn på en stabilisering ovenpå en svag start på året, hvilket også fremgår af figur.

3 ,,, og, i afkast i. halvår, jf. tabel. AKTIER Danske aktier har endnu engang performet bemærkelsesværdigt flot og har været et af de bedste internationale aktiemarkeder. De største aktier har givet et afkast i. halvår på,, mens de europæiske, amerikanske og globale aktier har givet hhv.,,, og, i afkast i. halvår, jf. tabel. Internationalt set, har. kvartal været bedre end. kvartal, hvor bl.a. USA kan fremhæves med et afkast i. kvartal på, For danske aktier var det dog lige omvendt, da. kvartal blev bedre end. kvartal, men alligevel præsterede det brede danske aktieindeks (KAX CAP) et afkast på, i. kvartal. I Danmark blev højdespringeren i. halvår Vestas med et afkast på, mens bundskraberen blandt de store aktier blev William Demant, der tabte, i kursværdi. I Europa har det især været periferi-lande som Spanien og Italien, der har været vinderne i. halvår. Spanien med et afkast på, og Italien med et afkast på, Til sammenligning har tyske aktier kun givet et afkast på, Sektormæssigt klarede energi, forsyning og sundhed sig bedst i. halvår, mens telekom, finans og cyklisk forbrug klarede sig dårligst. OBLIGATIONER De lange renter fortsatte med at falde i. kvartal i Europa, som det fremgår af figur. USA oplevede også et rentefald, men ikke så udpræget som i Europa. Renteforskellen mellem USA og Tyskland nåede det højeste niveau siden 99. Da den lange rente i periferi-landene som Italien og Spanien samtidig faldt til det laveste niveau nogensinde, betød det, at europæiske Danske statsobligationer aktier har endnu gav et højere engang afkast performet end danske statsobligationer, som det fremgår af tabel. Europæiske statsobligationer gav således bemærkelsesværdigt flot og har været et af de bedste internationale aktiemarkeder. De største aktier har et bemærkelsesværdigt højt afkast i. halvår på,, hvilket endda slår afkastet på givet et afkast i. halvår på,, mens de kreditobligationer. Danske realkreditobligationer gav samlet, set, kun, et beskedent og, merafkast i i. i forhold halvår, til danske jf. tabel. statsobligationer i. kvartal, men set hen over hele. halvår gav realkreditobligationerne et merafkast på,, som det fremgår af tabel. Europæiske virksomhedsobligationer har kvartal, også hvor givet bl.a. pæne USA kan afkast fremhæves i. kvartal. med et Merrenten afkast i. på virksomhedsobligationer er kørt yderligere kvartal ind på og, har sammen For danske med aktier det generelle var det dog rentefald lige omvendt, da. kvartal blev bedre end. kvartal, men været årsagen til de pæne afkast, som vi efterhånden har set længe. De mest sikre virksomhedsobligationer (Investment Grade - IG) gav et marginalt bedre afkast end risikofyldte alligevel præsterede det brede danske aktieindeks (KAX CAP) et afkast på, i. kvartal. virksomhedsobligationer (High Yield - HY) i. kvartal, men set hen over hele. halvår, gav HY mest med, i afkast mod, for Figur IG. : Aktiemarkederne (..9 = ) FORVENTNINGER europæiske, amerikanske og globale aktier har givet hhv. Internationalt set, har. kvartal været bedre end. Vi forventer, at jagten på afkast fortsætter som følge af fortsat lave statsrenter, attraktiv prisfastsættelse af aktier relativt til obligationer, håndterbar politisk risiko, mere robuste om end ikke prangende vækstudsigter samt fortsat ekstrem lempelig pengepolitik. Vi forventer, at det globale opsving fortsætter og inflationen, der forventes at stige gradvist gennem, forbliver lav. Den begyndende divergens mellem ECB, der har lempet og fortsat vil føre en meget lempelig pengepolitik, og Fed, der er i gang med nedtrapning af deres opkøbsprogram, vil medføre stort fokus på pengepolitikken fremadrettet. Det er vores vurdering, at de lange statsrenter er for lave i forhold til, hvad de makroøkonomiske og pengepolitiske udsigter tilsiger. Vi forventer Danmark: OMXC stabile CAPtil svagt Europa: stigende MSCI (i lange DKK) stats- 9 USA: S&P (i DKK) renter de næste - måneder. K ilde: E c o Win Kreditspændene på virksomhedsobligationer er nu tilbage omkring niveauerne op til finanskrisen. Det er vores vurdering, at I virksomhedsobligationer Danmark blev højdespringeren er i. fair halvår prisfastsat Vestas med i forhold et til statsobligationer. Vi forventer stabile afkast til svagt på faldende, mens kreditspænd bundskraberen de næste blandt de - store måneder. aktier blev William Demant, der tabte, i kursværdi. Vi er lidt mere optimistisk med hensyn I Europa til indtjeningsvæksten har det især været periferi-lande i europæiske som Spanien aktier i og end konsensus. Nøgletalsmæssigt er det Italien, vores der vurdering, har været vinderne at aktier i. er halvår. fair prisfastsat. Spanien med Set i forhold til statsobligationer er aktier attraktivt et afkast prisfastsat. på, Vi og forventer Italien med stigende et afkast aktiekurser på, Til sammenligning har tyske aktier kun givet et afkast de næste - måneder. på, Største trussel i forhold til vores forventninger er kraftigt stigende obligationsrenter, vækstafmatning samt deflation (dvs. faldende Sektormæssigt priser). klarede energi, forsyning og sundhed sig bedst i. halvår, mens telekom, finans og cyklisk forbrug klarede sig dårligst. Internationalt set, har. kvartal været bedre end. kvartal, hvor bl.a. USA kan fremhæves med et afkast i. kvartal på, For danske aktier var det dog lige omvendt, da. kvartal blev bedre end. kvartal, men alligevel præsterede det brede danske aktieindeks (KAX CAP) et afkast på, i. kvartal. FIG. : AKTIEMARKEDERNE I USA, EUROPA OG DANMARK...9 = Figur : Aktiemarkederne (..9 = ) 9 I Danmark blev højdespringeren i. halvår Vestas med et afkast TABEL på : UDVALGTE, mens MARKEDSAFKAST bundskraberen I blandt DKK de store aktier blev William Demant, der tabte, i kursværdi. H Q Land Indeks I Europa har det især været periferi-lande som Spanien og Italien, der har været vinderne i. halvår. Spanien med et Danmark afkast på OMXC, CAP og Italien, med et afkast, på, Danmark Til sammenligning KAXCAP har tyske aktier, kun givet, et afkast på Europa, MSCI Europe,, USA S&P,, De Verden lange renter MSCI World fortsatte med at, falde i., kvartal i Sektormæssigt klarede energi, forsyning og sundhed sig Europa, som det fremgår af figur. USA oplevede også et bedst i. halvår, mens telekom, finans og cyklisk forbrug rentefald, men ikke så udpræget som i Europa. klarede sig dårligst. Renteforskellen Danmark Statsobl. mellem (EFFAS USA -) og, Tyskland, nåede det højeste Danmark niveau Realkredit siden 99. (Nykredit),, Europa Statsobl. (EFFAS),,9 Da Europa den lange Investm. rente Grade i periferi-landene (ML), som, Italien og Tabel Spanien Europa : Udvalgte samtidig High Yield markedsafkast faldt (ML) i DKK til det laveste, niveau, nogensinde, Land Indeks. halvår. kvt. betød det, at europæiske statsobligationer gav et højere Danmark OMXC CAP,%,% afkast Danmark end danske KAX CAP Kilde: statsobligationer, Bloomberg og Bank of som,% America det Merrill fremgår Lynch,% af Europa MSCI Europe,%,% tabel. Europæiske statsobligationer gav således et USA S&P,%,% bemærkelsesværdigt Verden MSCI Worldhøjt afkast i. halvår,% på,,%, De viste indeks er beskrevet nærmere i boksen på sidste side. hvilket endda slår afkastet på kreditobligationer. FIG. : RENTEN PÅ -ÅRIG STATSOBLIGATION Figur : Renten på -årige statsobligationer,,,,,,,, 9 Danmark Tyskland USA Kilde: EcoWin og K ilde: Markit E c o Win Danske realkreditobligationer gav samlet set kun et beskedent merafkast i forhold til danske statsobligationer i. kvartal, men set hen over hele. halvår gav realkreditobligationerne et merafkast på,, som det fremgår af tabel. Europæiske virksomhedsobligationer har også givet pæne afkast i. kvartal. Merrenten på virksomhedsobligationer er kørt yderligere ind og har sammen med det generelle rentefald været årsagen til de pæne afkast, som vi efterhånden har set længe. De mest sikre Kapitalforvaltning,. juli virksomhedsobligationer (Investment Grade - IG) gav et marginalt bedre afkast end risikofyldte virksomhedsobligationer (High Yield - HY) i. kvartal, men set hen over hele. halvår, gav HY mest med, Danmark: OMXC CAP Europa: MSCI (i DKK) USA: S&P (i DKK) Kilde: K ilde: EcoWin E c o Win K ilde: Bloomberg

4 GRUPPE Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på,, og for første halvår har afkastet været på, hvilket er bedre end markedsudviklingen. Både porteføljens obligationer og aktier har bidraget positivt til afkastet. ne har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens obligationerne har klaret sig på niveau med markedsudvikingen. gruppe ruppe gruppe AFKAST I PROCENT, -. HALVÅR Gruppe UDSVING I AFKAST, - Gruppe , Gruppe - Gruppe,, , kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER - -, -, Gruppe -,,,,9,9 -, -, 9 åtd, AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER 9,,,,,, -,,,,,9,. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Vestas, A.P. Møller Mærsk A, Pandora, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Gilead Siences, Celgene, Bank of America, Terex Gruppe, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Totalkredit,, % Realkredit Danmark,,% Realkredit Danmark, AKTIVSAMMENSÆTNING Kursværdi i mio. kr.,,9, Danske obligationer (,9) Udenlandske obligationer (,),,9,,, Kontant (,) Aftaleindlån (,) ppe Gruppe Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (9,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (9,)

5 ruppe ruppe ruppe ppe GRUPPE Porteføljen gav i. kvartal et afkast på,, og i første halvår var afkastet 9,, hvilket er bedre end markedsudviklin- - gen. -Både porteføljens obligationer og aktier har - bidraget positivt til afkastet AFKAST I PROCENT, -. HALVÅR Gruppe ,. kvartal 9. kvartal. kvartal. kvartal åtd UDSVING Gruppe I AFKAST, -, Gruppe,, Gruppe,9 AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER, Gruppe Gruppe,,,,9,,, Gruppe. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, ne har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens obligationerne har klaret sig på niveau med markedsudvikingen. AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER,9,,,,, -,,,,,,, 9,, Har Neutral du BankValg investeringsstrategi og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Vestas, A.P. Møller Mærsk A, Pandora, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Gilead Siences, Bank of America, Celgene, Terex, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Totalkredit, % Realkredit Danmark,,% Realkredit Danmark, AKTIVSAMMENSÆTNING Kursværdi i mio. kr.,,, Danske obligationer (,) Udenlandske obligationer (,),, Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (99,9),, e i investeringsforeninger (,),,

6 uppe - - Gruppe GRUPPE Porteføljen gav i. kvartal et afkast på,, og i første halvår var afkastet,, hvilket er bedre end markedsudviklingen. - Både porteføljens obligationer og aktier har bidraget positivt til afkastet ne har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens obligationerne har klaret sig på niveau med markedsudvikingen. Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe, uppe pe -. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AFKAST - I PROCENT, -. HALVÅR, UDSVING I AFKAST, - Gruppe , Gruppe. Gruppe,9,. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER Gruppe, -,,,,,, -,9,9, 9,,, 9 åtd. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk,9 Danske Bank, Vestas, Pandora, A. P. Møller Mærsk A, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Gilead Sciences, Celgene, Terex, Bank of America, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Totalkredit,, % Realkredit Danmark 9, % Totalkredit, AKTIVSAMMENSÆTNING, AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER,,, Gruppe,,,9,,,,,,,,,,,. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, Kursværdi i mio. kr., Danske obligationer (9,) Udenlandske obligationer (,9), Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (,)

7 uppe - - GRUPPE Gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på,, og i første halvår har afkastet været,, hvilket er bedre end mar- kedsudviklingen. -. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal Både porteføljens obligationer og aktier har bidraget positivt til afkastet, og har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling. Neutral Har investeringsstrategi du BankValg og er du over år, er din opsparing placeret i denne gruppe, - pe - -. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AFKAST I PROCENT, -. HALVÅR, Gruppe,,,9,,,,,,. kvartal 9. kvartal. kvartal. kvartal åtd UDSVING I AFKAST, AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER Gruppe -,,, Gruppe,, Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Vestas, Pandora, A.P. Møller Mærsk A, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple,9 Terex,9 Gilead Sciences, Bank of America, Celgene, : største positioner (i procent af obligationer),,,,, AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal Obligation % Totalkredit, % Totalkredit, % Totalkredit, AKTIVSAMMENSÆTNING,,,,,,,,,,,, 9,9 Kursværdi i mio. kr.,,, Danske obligationer (.,) Udenlandske obligationer (,) Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (,)

8 Puljeafkast for - Årlige afkast i procent Puljeafkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,,,, Samlet afkast,9,,, Puljeafkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,,9 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,,,, Samlet afkast,,,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,, 9,, Samlet afkast,9, 9,, PULJENYT - UDGIVES AF SPAR NORD BANK Ansvarshavende: Peter Kristensen, direktør, Rente og Valuta Redaktion: Tina Moreau Pihl, Handels- og Udlandsområdet Spar Nord Bank Skelagervej, postboks 9 Aalborg Telefon 9 Redaktionen er sluttet. juli Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast, 9,,, Samlet afkast,,9,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -, -, -, Samlet afkast -, -, -,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,9,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,9, 9,, Samlet afkast,,,, Puljeafkastet kan følges måned for måned på Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. tættere på

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct.

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct. Puljenyt Nr. Oktober 21 tættere på 3, 2, 2, 1, 1,, 2, AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 21 2,23 1,7,92 INDHOLD Rød oktober på aktiemarkederne - bevar roen...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side

Læs mere

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD Puljenyt Nr. 2 April 21 tættere på 2 1 1 pct. 18,13 pct. AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL 21 13,92 pct. INDHOLD Har du sikret din livsindkomst?...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side 4 Gruppe

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur Puljenyt Nr. Oktober tættere på Pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR.-. KVARTAL, pct. INDHOLD Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt Puljenyt Nr. Oktober 13 tættere på 1 pct. 9,31 pct. AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 13, pct. INDHOLD Ny forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side 3 Gruppe 1...side Gruppe...side Gruppe 3...side 7

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed...

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed... Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD At gøre drømme til virkelighed...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. 3 August 1 tættere på,8,7 Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL 1,,,,3,,1,, pct., pct.,3 pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Brexit - hvad nu?...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves PuljeNyt Nr. April 1 Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. 1 8 Afkast

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Oktober 1 tættere på 1, Pct. AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 1 1,,, -, -1, -1, -, -1, pct. -,3 pct.,7 pct. 1,1 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension Puljenyt Nr. Oktober 2 tættere på pct. Afkast i procent for 3. kvartal 2 - -2-3 - - - -7-8 -9 - - -2-3 -,3 pct. -, pct. -, pct.,8 pct. INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side

Læs mere

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring.

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring. PuljeNyt Nr. Maj 9,,,,, -, -, -, Afkast for. kvartal 9 -, pct. -,9 pct., pct., pct. INDHOLD Skal du som selvstændig spare op i virksomheden eller på pensionsopsparing... side Markedskommentar. kvartal

Læs mere

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder?

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder? PuljeNyt Nr. 3 Juli 29 12 1 8 Afkast for 1. halvår 29 1,9 pct. 9,39 pct.,9 pct. INDHOLD Er recessionen overstået?... side 1 Markedskommentar 2. kvartal 29... side 2 Gruppe 1... side 3, pct. Gruppe 2...

Læs mere

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne Puljenyt Nr. April tættere på pct. Afkast i procent pr.. kvartal 3 - -,3 pct.,3 pct. -, pct. -, pct. INDHOLD Justering i investeringsrammerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen.

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen. PuljeNyt Nr. 3 August 8 - -4 - -8-1 -1 Afkast 1. halvår 8 -,4 pct. -,19 pct. -8, pct. -11,3 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Hvor meget skal der spares op for at der er "nok"?... side 1 Markedskommentar...

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt MAJ 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Donald Trump møder den politiske virkelighed i Washington... side 2 Markedskommentar... side 4 Gruppe 1... side 6 Gruppe 2...

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 2. november 21 Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten Redaktør: Chefstrateg Christian

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Nye pensionsregler på vej - hvad betyder det for dig?... side 2 Markedskommentar... 3,68 pct. side 3 Gruppe 1... side 8

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 3. september 214 Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik Redaktør: Chefstrateg

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 8. maj 13 Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold Puljenyt Nr. August tættere på pct. Afkast i procent for. halvår - - - - -, pct. -, pct. -, pct. -, pct. INDHOLD I kreditvurderingsbureauernes vold...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet PuljeNyt Nr. August 7,,,, 1, 1,,,,8 pct. Afkast 1. halvår 7,7 pct. 1,7 pct. 1, pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Økonomisk frihed igennem hele livet... side 1 Puljekommentar - aktier... side Puljekommentar

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003 Puljenyt Nr. 4 Oktober 23 Indhold At gøre drømme til virkelighed... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive Puljenyt Nr. 2 April 24 Opnå overblik Som vi skrev om i sidste nummer af Puljenyt, vil vi i dette og de kommende numre af Puljenyt kort beskrive, hvordan du bedst sikrer, at dine pensions- og forsikringsforhold

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker.

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker. PuljeNyt Nr. Maj 7 1, 1,,9,,3, Afkast 1. kvartal 7 1,7 pct.,89 pct., pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD En pensionsopsparing giver både dig selv og din familie økonomisk tryghed - i dag

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2014

Markedskommentar Orientering Q1 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing...

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing... Puljenyt Nr. Oktober Behovet for pensionsopsparing Har du taget stilling til dine økonomiske behov i pensionsalderen og indrettet din økonomi efter det? For mange er svaret desværre nej. Så længe man er

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Nr. 1 Februar 2013. 8,29 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Investering eller kontant placering? Tabel 2: Hvad er 100.000 kr.

Nr. 1 Februar 2013. 8,29 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Investering eller kontant placering? Tabel 2: Hvad er 100.000 kr. Puljenyt Nr. Februar tættere på 9 pct. Afkast i procent for året, pct., pct.,9 pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Investering eller kontant placering...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer...

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer... Puljenyt Nr. 3 August 2 Indhold Flot halvår... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4... side 7 Puljeresultater...

Læs mere

Nr. 4 Oktober Afkast i procent for 3. kvartal ,46 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Skattereformen og kapitalpensionerne

Nr. 4 Oktober Afkast i procent for 3. kvartal ,46 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Skattereformen og kapitalpensionerne Puljenyt Nr. Oktober tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Skattereformen og kapitalpensionerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing?

Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing? Puljenyt Nr. April Indhold Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe...

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3- måneders horisont 17. juni 215 De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder Redaktør: Chefstrateg

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003 1 Puljenyt Nr. 2 Maj 23 Indhold Hvorfor pensionsordning?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere