Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR ,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4"

Transkript

1 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side, Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Få overblik over din pension At få en god og sikker pensionstilværelse er vigtigt for de fleste af os. Vores ønsker hertil er forskellige, og der er flere hensyn at tage. Som udgangspunkt er det godt at sikre sig størst mulig fleksibilitet, frihed og økonomisk råderum. Det kræver overblik at nå hertil, så du kan træffe de rigtige valg. Det kan være svært at få overblik over, hvad du har sparet op til pensionstilværelsen - om du har sparet nok op, og hvordan dine opsparinger forvaltes. Pension er ikke noget der snakkes om på samme måde som eksempelvis boliglån, og er for de fleste ikke et hverdagsemne, som vi diskuterer over middagen eller til familiefrokosten. Det er jo tankevækkende, at den samme kunde som undersøger om de kan spare - kr. om måneden på sit realkreditlån, samtidig måske indbetaler -. kr. på sin pensionsordning om året, uden at have overblik over hvor pengene ender henne. Ofte handler det måske om, at pensionstilværelsen ligger langt ude i fremtiden, mens boliglån er noget, vi kan mærke her og nu. Desværre virker det som om, at pensionsopsparing for mange er et lavinteresseområde og det er svært at forstå. Mange skifter i dag job flere gange i løbet af deres arbejdsliv, og ofte har vi i dag pensionsordninger via vores arbejdsplads. Når vi skifter til et nyt job, glemmer vi måske at sikre, at vi får taget hånd om vores pensionsopsparing samtidig. På længere sigt kan det betyde, at vi har - pensionsordninger eller flere - og så forsvinder overblikket. KEND DINE BEHOV Mange tror måske, at de ikke har brug for så meget når de går på pension. De kan se, at deres forældre lever af en folkepension og tror at de kan gøre det samme. De glemmer dog, at de behov de har i dag, fører de også med sig ind i pensionsalderen; du holder jo ikke op med at rejse og være livsnyder, bare fordi du går på pension. Derfor er det vigtigt, at du gør op med dig selv, hvilke ønsker du har for din pensionstilværelse. Ønsker du fortsat at bo i hus, at have en eller flere biler, at have frihed til at rejse og så videre. For at opnå dette overblik, kræver det, at du har kendskab til din pension. Samtidig kan et solidt overblik mindske risikoen for, at du ender med mange små pensionsordninger hos forskellige pensionsselskaber, der alle tager sig betalt for administrationen. FÅ OVERBLIK Men heldigvis er der et medie, der gør det noget nemmere at få skabt sig et overblik nemlig Her leverer stort set alle selskaber oplysninger til, så den enkelte bruger har mulighed for at se, hvilke eksisterende ordninger og opsparinger vedkommende har. Her kan du så se alle de gamle ordninger også, med depotværdier, prognoser for pensionsudbetaling m.m. Via Netbank kan du sende oplysningerne fra PensionsInfo til din rådgiver i Spar Nord. Samtidig bliver alle oplysningerne lagret i Bankens pensionsrådgivningssystem, LetPension. Dette gælder ikke kun pensionsdelen, men også de forsikringer der dækker ved sygdom og død, som typisk er knyttet til en pensionsordning. Når din rådgiver i Spar Nord har fået tilsendt pensionsoplysningerne elektronisk, er de klar til næste gang I holder møde om pension. Her får du så et udførligt overblik over alle dine pensionsordninger i ét billede. Derfor vil vi anbefale alle kunder med pensionsordninger, store eller små, til at kontakte deres rådgiver og aftale et pensionsmøde. Det giver overblik og bedre mulighed for at planlægge din pension. Der findes ingen gylden løsning eller nem smutvej til at få den perfekte pensionsordning. Men for at du kan sikre din pensionisttilværelse, er et solidt overblik nødvendigt. tættere på

2 Markedskommentar. halvår AKTIEBEHOLDNINGEN I GRUPPE - FORDELT PÅ LANDE. POSIVE AFKAST PÅ BÅDE AKTIER OG OBLIGATIONER I. HALVÅR Danmark, USA, Tyskland, MARKEDSKOMMENTAR Japan,9 England Markedsføringsmateriale, Af chefanalytiker Martin Lundholm, tlf. 9. HALVÅR Frankrig. juli, Norge, Mens. kvartal var præget af storpolitik og krisen omkring Ukraine samt en hård vinter i USA, var. kvartal domineret Positive af de store afkast centralbankers på både gøren aktier og laden. og obligationer Holland i. halvår, Hong Kong, Af chefanalytiker Martin Lundholm, tlf. 9 Danske aktier har endnu engang performet bemærkelsesværdigt flot og har været Belgien, et af de bedste internationale aktiemarkeder. Mens Internationalt. kvartal var præget set har af storpolitik aktiemarkederne og krisen omkring Ukraine samt en hård vinter i USA, var. kvartal givet større afkast i. kvartal end. kvartal. Thailand, domineret af de store centralbankers gøren og laden. Danske aktier har endnu engang performet bemærkelsesværdigt Sverige flot og har været et af de bedste internationale, De lange renter fortsatte med at falde i. kvartal og betød, at obligationer generelt aktiemarkeder. Internationalt set har aktiemarkederne givet Sum større afkast i. kvartal end. kvartal. gav pæne afkast i både. og. kvartal. Merrenten på virksomhedsobligationer faldt, De lange renter fortsatte med at falde i. kvartal og betød, at obligationer generelt gav pæne afkast i både. og. yderligere og bidrog yderligere til afkastet. kvartal. Merrenten på virksomhedsobligationer faldt yderligere og bidrog yderligere til afkastet. Vi forventer, at jagten på afkast fortsætter Vi som forventer, følge at af jagten bl.a. på mere afkast robuste fortsætter vækstudsigter som følge af bl.a. mere robuste vækstudsigter samt fortsat ekstrem samt fortsat ekstrem lempelig pengepolitik. lempelig pengepolitik. Største trusler Største er trusler kraftigt er kraftigt stigende stigende obligationsrenter, vækstafmatning samt deflation. obligationsrenter, vækstafmatning samt deflation. Makroøkonomi pengemarkedsrenter i Eurozonen og i konsekvens heraf Som investor kan man groft taget dele første halvår en for svag krone og udstrømning af valuta. Efter ECB s op i to dele. Mens. kvartal var præget af storpolitik og rentenedsættelse i juni er Nationalbankens rentesatser krisen omkring Ukraine samt en hård vinter i USA, var. tilbage til det normale det vil sige højere rentesatser MAKROØKONOMI kvartal domineret af de store centralbankers gøren og end FIG. i ECB. : AKTIVETSBAROMETRE laden. Som investor kan man groft taget dele første halvår op i to dele. Mens. kvartal var EUROZONEN, USA OG KINA Figur : Aktivitetsbarometre præget af storpolitik, krisen omkring Ukraine og en hård vinter i USA, var. kvartal domineret af de store centralbankers gøren og Krisen omkring Ukraine kulminerede i marts med russisk annektering laden. af Krim-halvøen, og efterfølgende har der Krisen omkring Ukraine kulminerede i været marts uro med i regionen russisk og annektering spændinger mellem af Krim-halvøen, Vesten og og efterfølgende har der været uro i regionen Rusland. Økonomisk og spændinger set har det mellem på den Vesten korte bane og ført Rusland. til Økonomisk set har det på den korte bane en række ført til sanktioner, en række primært sanktioner, rettet primært mod den russiske rettet mod elite. På den længere bane udstiller krisen den sårbarhed i den russiske elite. På den længere bane udstiller krisen den sårbarhed i forsyningssikkerheden, som Europa har fået, ved at basere en del af energien på russisk gas. forsyningssikkerheden, som Europa har fået ved at basere en del af energien på russisk gas. Pengepolitik har været det dominerende økonomiske tema i og det tog yderligere til i styrke i. kvartal. Pengepolitik har været det dominerende økonomiske tema i og det tog yderligere til i styrke i. kvartal. Til trods for at det europæiske aktivitetsbarometer har vist stødt fremgang dog fra et lavt niveau i næsten halvandet år, og nu ligger Til trods over for de at magiske det europæiske, som aktivitetsbarometer det fremgår af figur har, 9 plages regionen af for lav og faldende inflation. vist stødt fremgang Det fik Den dog Europæiske fra et lavt niveau Centralbank i næsten (ECB) EU USA Kina halvandet år, og nu ligger over de magiske, som det til at søsætte en række initiativer på rentemødet den. juni, der skal sætte gang i et meget Kilde: EcoWin K ilde: E c o og Win Markit o g M arkit fremgår af figur, plages regionen af for lav og faldende trægt europæisk kreditmarked og specielt udlånet til de små- og mellemstore virksomheder, I USA har væksten i. kvartal været holdt nede af en inflation. Det fik Den Europæiske Centralbank (ECB) til at hvor jobskabelse også typisk sker. Renterne hård vinter, hvilket også ses af aktivitetsbarometret i figur søsætte blev en også række sat initiativer ned, og på som rentemødet den første den af. de juni, store. Trods dette signalerer nøgletallene, at den centralbanker opererer ECB nu med negative der skal rente sætte på indlån. gang i Samtidig et meget signalerede trægt europæisk centralbankchef Draghi, at renten vil forblive lav kreditmarked i meget lang og tid specielt endnu. udlånet til de små- og grundlæggende vækst i USA er moderat og selvkørende. Derfor har den amerikanske centralbank (Fed) også mellemstore virksomheder, hvor jobskabelse også typisk fortsat med at neddrosle programmet for opkøb af stats- Den danske Nationalbank fulgte som sker. forventet Renterne ikke blev også trop, sat ned, da ECB og som satte den første renten af de ned og realkreditobligationer. Det er nu reduceret fra mia. Grundlovsdag. I april hævede Nationalbanken store centralbanker renten på opererer indskudsbeviser ECB nu med negative med rente bp. fra USD om måneden til mia. USD. Alt tyder derfor på, at -, til, Baggrunden var stigende på indlån. pengemarkedsrenter Samtidig signalerede centralbankchef i Eurozonen Draghi, og i at konsekvens heraf en for svag krone og udstrømning af valuta. Efter ECB s rentenedsættelse i år. Det store spørgsmål er så: Hvornår begynder Fed at centralbanken helt vil ophøre med opkøbene i. kvartal i renten vil forblive lav i meget lang tid endnu. juni er Nationalbankens rentesatser tilbage til det normale det vil sige højere rentesatser hæve renten? Den danske Nationalbank fulgte som forventet ikke trop, end i ECB. da ECB satte renten ned Grundlovsdag. I april hævede I Kina er der tegn på en stabilisering ovenpå en svag start Nationalbanken renten på indskudsbeviser med bp. fra I USA har væksten i. kvartal været holdt nede af en hård vinter, hvilket også ses af aktivitetsbarometret i figur. Trods dette signalerer nøgletallene, at den grundlæggende vækst i USA på året, hvilket også fremgår af figur. -, til, Baggrunden var stigende er moderat og selvkørende. Derfor har den amerikanske centralbank (Fed) også fortsat med at neddrosle programmet for opkøb af stats- og realkreditobligationer. Det er nu reduceret Side af fra mia. USD om måneden til mia. USD. Alt tyder derfor på, at centralbanken helt vil ophøre med opkøbene i. kvartal i år. Det store spørgsmål er så: Hvornår begynder Fed at hæve renten? I Kina er der tegn på en stabilisering ovenpå en svag start på året, hvilket også fremgår af figur.

3 ,,, og, i afkast i. halvår, jf. tabel. AKTIER Danske aktier har endnu engang performet bemærkelsesværdigt flot og har været et af de bedste internationale aktiemarkeder. De største aktier har givet et afkast i. halvår på,, mens de europæiske, amerikanske og globale aktier har givet hhv.,,, og, i afkast i. halvår, jf. tabel. Internationalt set, har. kvartal været bedre end. kvartal, hvor bl.a. USA kan fremhæves med et afkast i. kvartal på, For danske aktier var det dog lige omvendt, da. kvartal blev bedre end. kvartal, men alligevel præsterede det brede danske aktieindeks (KAX CAP) et afkast på, i. kvartal. I Danmark blev højdespringeren i. halvår Vestas med et afkast på, mens bundskraberen blandt de store aktier blev William Demant, der tabte, i kursværdi. I Europa har det især været periferi-lande som Spanien og Italien, der har været vinderne i. halvår. Spanien med et afkast på, og Italien med et afkast på, Til sammenligning har tyske aktier kun givet et afkast på, Sektormæssigt klarede energi, forsyning og sundhed sig bedst i. halvår, mens telekom, finans og cyklisk forbrug klarede sig dårligst. OBLIGATIONER De lange renter fortsatte med at falde i. kvartal i Europa, som det fremgår af figur. USA oplevede også et rentefald, men ikke så udpræget som i Europa. Renteforskellen mellem USA og Tyskland nåede det højeste niveau siden 99. Da den lange rente i periferi-landene som Italien og Spanien samtidig faldt til det laveste niveau nogensinde, betød det, at europæiske Danske statsobligationer aktier har endnu gav et højere engang afkast performet end danske statsobligationer, som det fremgår af tabel. Europæiske statsobligationer gav således bemærkelsesværdigt flot og har været et af de bedste internationale aktiemarkeder. De største aktier har et bemærkelsesværdigt højt afkast i. halvår på,, hvilket endda slår afkastet på givet et afkast i. halvår på,, mens de kreditobligationer. Danske realkreditobligationer gav samlet, set, kun, et beskedent og, merafkast i i. i forhold halvår, til danske jf. tabel. statsobligationer i. kvartal, men set hen over hele. halvår gav realkreditobligationerne et merafkast på,, som det fremgår af tabel. Europæiske virksomhedsobligationer har kvartal, også hvor givet bl.a. pæne USA kan afkast fremhæves i. kvartal. med et Merrenten afkast i. på virksomhedsobligationer er kørt yderligere kvartal ind på og, har sammen For danske med aktier det generelle var det dog rentefald lige omvendt, da. kvartal blev bedre end. kvartal, men været årsagen til de pæne afkast, som vi efterhånden har set længe. De mest sikre virksomhedsobligationer (Investment Grade - IG) gav et marginalt bedre afkast end risikofyldte alligevel præsterede det brede danske aktieindeks (KAX CAP) et afkast på, i. kvartal. virksomhedsobligationer (High Yield - HY) i. kvartal, men set hen over hele. halvår, gav HY mest med, i afkast mod, for Figur IG. : Aktiemarkederne (..9 = ) FORVENTNINGER europæiske, amerikanske og globale aktier har givet hhv. Internationalt set, har. kvartal været bedre end. Vi forventer, at jagten på afkast fortsætter som følge af fortsat lave statsrenter, attraktiv prisfastsættelse af aktier relativt til obligationer, håndterbar politisk risiko, mere robuste om end ikke prangende vækstudsigter samt fortsat ekstrem lempelig pengepolitik. Vi forventer, at det globale opsving fortsætter og inflationen, der forventes at stige gradvist gennem, forbliver lav. Den begyndende divergens mellem ECB, der har lempet og fortsat vil føre en meget lempelig pengepolitik, og Fed, der er i gang med nedtrapning af deres opkøbsprogram, vil medføre stort fokus på pengepolitikken fremadrettet. Det er vores vurdering, at de lange statsrenter er for lave i forhold til, hvad de makroøkonomiske og pengepolitiske udsigter tilsiger. Vi forventer Danmark: OMXC stabile CAPtil svagt Europa: stigende MSCI (i lange DKK) stats- 9 USA: S&P (i DKK) renter de næste - måneder. K ilde: E c o Win Kreditspændene på virksomhedsobligationer er nu tilbage omkring niveauerne op til finanskrisen. Det er vores vurdering, at I virksomhedsobligationer Danmark blev højdespringeren er i. fair halvår prisfastsat Vestas med i forhold et til statsobligationer. Vi forventer stabile afkast til svagt på faldende, mens kreditspænd bundskraberen de næste blandt de - store måneder. aktier blev William Demant, der tabte, i kursværdi. Vi er lidt mere optimistisk med hensyn I Europa til indtjeningsvæksten har det især været periferi-lande i europæiske som Spanien aktier i og end konsensus. Nøgletalsmæssigt er det Italien, vores der vurdering, har været vinderne at aktier i. er halvår. fair prisfastsat. Spanien med Set i forhold til statsobligationer er aktier attraktivt et afkast prisfastsat. på, Vi og forventer Italien med stigende et afkast aktiekurser på, Til sammenligning har tyske aktier kun givet et afkast de næste - måneder. på, Største trussel i forhold til vores forventninger er kraftigt stigende obligationsrenter, vækstafmatning samt deflation (dvs. faldende Sektormæssigt priser). klarede energi, forsyning og sundhed sig bedst i. halvår, mens telekom, finans og cyklisk forbrug klarede sig dårligst. Internationalt set, har. kvartal været bedre end. kvartal, hvor bl.a. USA kan fremhæves med et afkast i. kvartal på, For danske aktier var det dog lige omvendt, da. kvartal blev bedre end. kvartal, men alligevel præsterede det brede danske aktieindeks (KAX CAP) et afkast på, i. kvartal. FIG. : AKTIEMARKEDERNE I USA, EUROPA OG DANMARK...9 = Figur : Aktiemarkederne (..9 = ) 9 I Danmark blev højdespringeren i. halvår Vestas med et afkast TABEL på : UDVALGTE, mens MARKEDSAFKAST bundskraberen I blandt DKK de store aktier blev William Demant, der tabte, i kursværdi. H Q Land Indeks I Europa har det især været periferi-lande som Spanien og Italien, der har været vinderne i. halvår. Spanien med et Danmark afkast på OMXC, CAP og Italien, med et afkast, på, Danmark Til sammenligning KAXCAP har tyske aktier, kun givet, et afkast på Europa, MSCI Europe,, USA S&P,, De Verden lange renter MSCI World fortsatte med at, falde i., kvartal i Sektormæssigt klarede energi, forsyning og sundhed sig Europa, som det fremgår af figur. USA oplevede også et bedst i. halvår, mens telekom, finans og cyklisk forbrug rentefald, men ikke så udpræget som i Europa. klarede sig dårligst. Renteforskellen Danmark Statsobl. mellem (EFFAS USA -) og, Tyskland, nåede det højeste Danmark niveau Realkredit siden 99. (Nykredit),, Europa Statsobl. (EFFAS),,9 Da Europa den lange Investm. rente Grade i periferi-landene (ML), som, Italien og Tabel Spanien Europa : Udvalgte samtidig High Yield markedsafkast faldt (ML) i DKK til det laveste, niveau, nogensinde, Land Indeks. halvår. kvt. betød det, at europæiske statsobligationer gav et højere Danmark OMXC CAP,%,% afkast Danmark end danske KAX CAP Kilde: statsobligationer, Bloomberg og Bank of som,% America det Merrill fremgår Lynch,% af Europa MSCI Europe,%,% tabel. Europæiske statsobligationer gav således et USA S&P,%,% bemærkelsesværdigt Verden MSCI Worldhøjt afkast i. halvår,% på,,%, De viste indeks er beskrevet nærmere i boksen på sidste side. hvilket endda slår afkastet på kreditobligationer. FIG. : RENTEN PÅ -ÅRIG STATSOBLIGATION Figur : Renten på -årige statsobligationer,,,,,,,, 9 Danmark Tyskland USA Kilde: EcoWin og K ilde: Markit E c o Win Danske realkreditobligationer gav samlet set kun et beskedent merafkast i forhold til danske statsobligationer i. kvartal, men set hen over hele. halvår gav realkreditobligationerne et merafkast på,, som det fremgår af tabel. Europæiske virksomhedsobligationer har også givet pæne afkast i. kvartal. Merrenten på virksomhedsobligationer er kørt yderligere ind og har sammen med det generelle rentefald været årsagen til de pæne afkast, som vi efterhånden har set længe. De mest sikre Kapitalforvaltning,. juli virksomhedsobligationer (Investment Grade - IG) gav et marginalt bedre afkast end risikofyldte virksomhedsobligationer (High Yield - HY) i. kvartal, men set hen over hele. halvår, gav HY mest med, Danmark: OMXC CAP Europa: MSCI (i DKK) USA: S&P (i DKK) Kilde: K ilde: EcoWin E c o Win K ilde: Bloomberg

4 GRUPPE Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på,, og for første halvår har afkastet været på, hvilket er bedre end markedsudviklingen. Både porteføljens obligationer og aktier har bidraget positivt til afkastet. ne har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens obligationerne har klaret sig på niveau med markedsudvikingen. gruppe ruppe gruppe AFKAST I PROCENT, -. HALVÅR Gruppe UDSVING I AFKAST, - Gruppe , Gruppe - Gruppe,, , kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER - -, -, Gruppe -,,,,9,9 -, -, 9 åtd, AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER 9,,,,,, -,,,,,9,. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Vestas, A.P. Møller Mærsk A, Pandora, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Gilead Siences, Celgene, Bank of America, Terex Gruppe, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Totalkredit,, % Realkredit Danmark,,% Realkredit Danmark, AKTIVSAMMENSÆTNING Kursværdi i mio. kr.,,9, Danske obligationer (,9) Udenlandske obligationer (,),,9,,, Kontant (,) Aftaleindlån (,) ppe Gruppe Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (9,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (9,)

5 ruppe ruppe ruppe ppe GRUPPE Porteføljen gav i. kvartal et afkast på,, og i første halvår var afkastet 9,, hvilket er bedre end markedsudviklin- - gen. -Både porteføljens obligationer og aktier har - bidraget positivt til afkastet AFKAST I PROCENT, -. HALVÅR Gruppe ,. kvartal 9. kvartal. kvartal. kvartal åtd UDSVING Gruppe I AFKAST, -, Gruppe,, Gruppe,9 AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER, Gruppe Gruppe,,,,9,,, Gruppe. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, ne har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens obligationerne har klaret sig på niveau med markedsudvikingen. AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER,9,,,,, -,,,,,,, 9,, Har Neutral du BankValg investeringsstrategi og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Vestas, A.P. Møller Mærsk A, Pandora, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Gilead Siences, Bank of America, Celgene, Terex, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Totalkredit, % Realkredit Danmark,,% Realkredit Danmark, AKTIVSAMMENSÆTNING Kursværdi i mio. kr.,,, Danske obligationer (,) Udenlandske obligationer (,),, Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (99,9),, e i investeringsforeninger (,),,

6 uppe - - Gruppe GRUPPE Porteføljen gav i. kvartal et afkast på,, og i første halvår var afkastet,, hvilket er bedre end markedsudviklingen. - Både porteføljens obligationer og aktier har bidraget positivt til afkastet ne har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens obligationerne har klaret sig på niveau med markedsudvikingen. Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe, uppe pe -. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AFKAST - I PROCENT, -. HALVÅR, UDSVING I AFKAST, - Gruppe , Gruppe. Gruppe,9,. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER Gruppe, -,,,,,, -,9,9, 9,,, 9 åtd. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk,9 Danske Bank, Vestas, Pandora, A. P. Møller Mærsk A, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Gilead Sciences, Celgene, Terex, Bank of America, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Totalkredit,, % Realkredit Danmark 9, % Totalkredit, AKTIVSAMMENSÆTNING, AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER,,, Gruppe,,,9,,,,,,,,,,,. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, Kursværdi i mio. kr., Danske obligationer (9,) Udenlandske obligationer (,9), Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (,)

7 uppe - - GRUPPE Gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på,, og i første halvår har afkastet været,, hvilket er bedre end mar- kedsudviklingen. -. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal Både porteføljens obligationer og aktier har bidraget positivt til afkastet, og har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling. Neutral Har investeringsstrategi du BankValg og er du over år, er din opsparing placeret i denne gruppe, - pe - -. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AFKAST I PROCENT, -. HALVÅR, Gruppe,,,9,,,,,,. kvartal 9. kvartal. kvartal. kvartal åtd UDSVING I AFKAST, AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER Gruppe -,,, Gruppe,, Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Vestas, Pandora, A.P. Møller Mærsk A, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple,9 Terex,9 Gilead Sciences, Bank of America, Celgene, : største positioner (i procent af obligationer),,,,, AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal Obligation % Totalkredit, % Totalkredit, % Totalkredit, AKTIVSAMMENSÆTNING,,,,,,,,,,,, 9,9 Kursværdi i mio. kr.,,, Danske obligationer (.,) Udenlandske obligationer (,) Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (,)

8 Puljeafkast for - Årlige afkast i procent Puljeafkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,,,, Samlet afkast,9,,, Puljeafkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,,9 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,,,, Samlet afkast,,,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,, 9,, Samlet afkast,9, 9,, PULJENYT - UDGIVES AF SPAR NORD BANK Ansvarshavende: Peter Kristensen, direktør, Rente og Valuta Redaktion: Tina Moreau Pihl, Handels- og Udlandsområdet Spar Nord Bank Skelagervej, postboks 9 Aalborg Telefon 9 Redaktionen er sluttet. juli Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast, 9,,, Samlet afkast,,9,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -, -, -, Samlet afkast -, -, -,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,9,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,9, 9,, Samlet afkast,,,, Puljeafkastet kan følges måned for måned på Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. tættere på

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont Aktiv allokering måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. november Kaotiske markeder ekstrem usikkerhed Investeringskomitéen afholdte onsdag den 9. november ordinært møde. På dette

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013. Bestyrelsens beretning

Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013. Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013 Bestyrelsens beretning Jeg kan starte med at konstatere, at 2012 blev et overraskende godt investeringsår med flotte afkast til investorerne i Jyske Invest.

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13 28. marts 2014, uge 13 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,2% 1.849

Læs mere

Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Rentestigninger giver negative obligationsafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Aktivallokering 3 6 måneders horisont

Aktivallokering 3 6 måneders horisont Aktivallokering 6 måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale 7. august 9 Overvægt aktier Spar Nord Banks investeringskomité besluttede på et ordinært møde tirsdag den 5. august at ændre

Læs mere

Investeringsstrategi. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale. 5. maj 2011. Forøget risiko: Aktier på neutral vægt

Investeringsstrategi. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale. 5. maj 2011. Forøget risiko: Aktier på neutral vægt Investeringsstrategi Aktivallokering: 3-6 måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale 5. maj 211 Forøget risiko: Aktier på neutral vægt Ændret forhold mellem afkastmuligheder og risici

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne. Afsender, dato

DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne. Afsender, dato DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne Afsender, dato AGENDA Aktiekrak og investorpsykologi Hvad gør vi med pensionspengene? Vækstudsigter

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

mod minusrenter SPECIALRAPPORT BUSINESS Af Eva Marie Aagaard Denne uges specialrapport handler om investering. LÆS PÅ DE NÆSTE SIDER OM

mod minusrenter SPECIALRAPPORT BUSINESS Af Eva Marie Aagaard Denne uges specialrapport handler om investering. LÆS PÅ DE NÆSTE SIDER OM 68 / SPECIALRAPPORT Kampen mod minusrenter BUSINESS SPECIALRAPPORT Af Eva Marie Aagaard emaa@berlingske.dk Denne uges specialrapport handler om investering. LÆS PÅ DE NÆSTE SIDER OM Kampen mod minusrenter

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Lyspunkter i en usikker tid

Lyspunkter i en usikker tid NORDEA PRIVATE BANKING PRIVATE BANKINGNYT MAJ 2012 Lyspunkter i en usikker tid Efter en solid start på året er usikkerheden for en stund vendt tilbage. Vi vurderer, at den globale økonomi er på vej i den

Læs mere