Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR ,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4"

Transkript

1 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side, Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Få overblik over din pension At få en god og sikker pensionstilværelse er vigtigt for de fleste af os. Vores ønsker hertil er forskellige, og der er flere hensyn at tage. Som udgangspunkt er det godt at sikre sig størst mulig fleksibilitet, frihed og økonomisk råderum. Det kræver overblik at nå hertil, så du kan træffe de rigtige valg. Det kan være svært at få overblik over, hvad du har sparet op til pensionstilværelsen - om du har sparet nok op, og hvordan dine opsparinger forvaltes. Pension er ikke noget der snakkes om på samme måde som eksempelvis boliglån, og er for de fleste ikke et hverdagsemne, som vi diskuterer over middagen eller til familiefrokosten. Det er jo tankevækkende, at den samme kunde som undersøger om de kan spare - kr. om måneden på sit realkreditlån, samtidig måske indbetaler -. kr. på sin pensionsordning om året, uden at have overblik over hvor pengene ender henne. Ofte handler det måske om, at pensionstilværelsen ligger langt ude i fremtiden, mens boliglån er noget, vi kan mærke her og nu. Desværre virker det som om, at pensionsopsparing for mange er et lavinteresseområde og det er svært at forstå. Mange skifter i dag job flere gange i løbet af deres arbejdsliv, og ofte har vi i dag pensionsordninger via vores arbejdsplads. Når vi skifter til et nyt job, glemmer vi måske at sikre, at vi får taget hånd om vores pensionsopsparing samtidig. På længere sigt kan det betyde, at vi har - pensionsordninger eller flere - og så forsvinder overblikket. KEND DINE BEHOV Mange tror måske, at de ikke har brug for så meget når de går på pension. De kan se, at deres forældre lever af en folkepension og tror at de kan gøre det samme. De glemmer dog, at de behov de har i dag, fører de også med sig ind i pensionsalderen; du holder jo ikke op med at rejse og være livsnyder, bare fordi du går på pension. Derfor er det vigtigt, at du gør op med dig selv, hvilke ønsker du har for din pensionstilværelse. Ønsker du fortsat at bo i hus, at have en eller flere biler, at have frihed til at rejse og så videre. For at opnå dette overblik, kræver det, at du har kendskab til din pension. Samtidig kan et solidt overblik mindske risikoen for, at du ender med mange små pensionsordninger hos forskellige pensionsselskaber, der alle tager sig betalt for administrationen. FÅ OVERBLIK Men heldigvis er der et medie, der gør det noget nemmere at få skabt sig et overblik nemlig Her leverer stort set alle selskaber oplysninger til, så den enkelte bruger har mulighed for at se, hvilke eksisterende ordninger og opsparinger vedkommende har. Her kan du så se alle de gamle ordninger også, med depotværdier, prognoser for pensionsudbetaling m.m. Via Netbank kan du sende oplysningerne fra PensionsInfo til din rådgiver i Spar Nord. Samtidig bliver alle oplysningerne lagret i Bankens pensionsrådgivningssystem, LetPension. Dette gælder ikke kun pensionsdelen, men også de forsikringer der dækker ved sygdom og død, som typisk er knyttet til en pensionsordning. Når din rådgiver i Spar Nord har fået tilsendt pensionsoplysningerne elektronisk, er de klar til næste gang I holder møde om pension. Her får du så et udførligt overblik over alle dine pensionsordninger i ét billede. Derfor vil vi anbefale alle kunder med pensionsordninger, store eller små, til at kontakte deres rådgiver og aftale et pensionsmøde. Det giver overblik og bedre mulighed for at planlægge din pension. Der findes ingen gylden løsning eller nem smutvej til at få den perfekte pensionsordning. Men for at du kan sikre din pensionisttilværelse, er et solidt overblik nødvendigt. tættere på

2 Markedskommentar. halvår AKTIEBEHOLDNINGEN I GRUPPE - FORDELT PÅ LANDE. POSIVE AFKAST PÅ BÅDE AKTIER OG OBLIGATIONER I. HALVÅR Danmark, USA, Tyskland, MARKEDSKOMMENTAR Japan,9 England Markedsføringsmateriale, Af chefanalytiker Martin Lundholm, tlf. 9. HALVÅR Frankrig. juli, Norge, Mens. kvartal var præget af storpolitik og krisen omkring Ukraine samt en hård vinter i USA, var. kvartal domineret Positive af de store afkast centralbankers på både gøren aktier og laden. og obligationer Holland i. halvår, Hong Kong, Af chefanalytiker Martin Lundholm, tlf. 9 Danske aktier har endnu engang performet bemærkelsesværdigt flot og har været Belgien, et af de bedste internationale aktiemarkeder. Mens Internationalt. kvartal var præget set har af storpolitik aktiemarkederne og krisen omkring Ukraine samt en hård vinter i USA, var. kvartal givet større afkast i. kvartal end. kvartal. Thailand, domineret af de store centralbankers gøren og laden. Danske aktier har endnu engang performet bemærkelsesværdigt Sverige flot og har været et af de bedste internationale, De lange renter fortsatte med at falde i. kvartal og betød, at obligationer generelt aktiemarkeder. Internationalt set har aktiemarkederne givet Sum større afkast i. kvartal end. kvartal. gav pæne afkast i både. og. kvartal. Merrenten på virksomhedsobligationer faldt, De lange renter fortsatte med at falde i. kvartal og betød, at obligationer generelt gav pæne afkast i både. og. yderligere og bidrog yderligere til afkastet. kvartal. Merrenten på virksomhedsobligationer faldt yderligere og bidrog yderligere til afkastet. Vi forventer, at jagten på afkast fortsætter Vi som forventer, følge at af jagten bl.a. på mere afkast robuste fortsætter vækstudsigter som følge af bl.a. mere robuste vækstudsigter samt fortsat ekstrem samt fortsat ekstrem lempelig pengepolitik. lempelig pengepolitik. Største trusler Største er trusler kraftigt er kraftigt stigende stigende obligationsrenter, vækstafmatning samt deflation. obligationsrenter, vækstafmatning samt deflation. Makroøkonomi pengemarkedsrenter i Eurozonen og i konsekvens heraf Som investor kan man groft taget dele første halvår en for svag krone og udstrømning af valuta. Efter ECB s op i to dele. Mens. kvartal var præget af storpolitik og rentenedsættelse i juni er Nationalbankens rentesatser krisen omkring Ukraine samt en hård vinter i USA, var. tilbage til det normale det vil sige højere rentesatser MAKROØKONOMI kvartal domineret af de store centralbankers gøren og end FIG. i ECB. : AKTIVETSBAROMETRE laden. Som investor kan man groft taget dele første halvår op i to dele. Mens. kvartal var EUROZONEN, USA OG KINA Figur : Aktivitetsbarometre præget af storpolitik, krisen omkring Ukraine og en hård vinter i USA, var. kvartal domineret af de store centralbankers gøren og Krisen omkring Ukraine kulminerede i marts med russisk annektering laden. af Krim-halvøen, og efterfølgende har der Krisen omkring Ukraine kulminerede i været marts uro med i regionen russisk og annektering spændinger mellem af Krim-halvøen, Vesten og og efterfølgende har der været uro i regionen Rusland. Økonomisk og spændinger set har det mellem på den Vesten korte bane og ført Rusland. til Økonomisk set har det på den korte bane en række ført til sanktioner, en række primært sanktioner, rettet primært mod den russiske rettet mod elite. På den længere bane udstiller krisen den sårbarhed i den russiske elite. På den længere bane udstiller krisen den sårbarhed i forsyningssikkerheden, som Europa har fået, ved at basere en del af energien på russisk gas. forsyningssikkerheden, som Europa har fået ved at basere en del af energien på russisk gas. Pengepolitik har været det dominerende økonomiske tema i og det tog yderligere til i styrke i. kvartal. Pengepolitik har været det dominerende økonomiske tema i og det tog yderligere til i styrke i. kvartal. Til trods for at det europæiske aktivitetsbarometer har vist stødt fremgang dog fra et lavt niveau i næsten halvandet år, og nu ligger Til trods over for de at magiske det europæiske, som aktivitetsbarometer det fremgår af figur har, 9 plages regionen af for lav og faldende inflation. vist stødt fremgang Det fik Den dog Europæiske fra et lavt niveau Centralbank i næsten (ECB) EU USA Kina halvandet år, og nu ligger over de magiske, som det til at søsætte en række initiativer på rentemødet den. juni, der skal sætte gang i et meget Kilde: EcoWin K ilde: E c o og Win Markit o g M arkit fremgår af figur, plages regionen af for lav og faldende trægt europæisk kreditmarked og specielt udlånet til de små- og mellemstore virksomheder, I USA har væksten i. kvartal været holdt nede af en inflation. Det fik Den Europæiske Centralbank (ECB) til at hvor jobskabelse også typisk sker. Renterne hård vinter, hvilket også ses af aktivitetsbarometret i figur søsætte blev en også række sat initiativer ned, og på som rentemødet den første den af. de juni, store. Trods dette signalerer nøgletallene, at den centralbanker opererer ECB nu med negative der skal rente sætte på indlån. gang i Samtidig et meget signalerede trægt europæisk centralbankchef Draghi, at renten vil forblive lav kreditmarked i meget lang og tid specielt endnu. udlånet til de små- og grundlæggende vækst i USA er moderat og selvkørende. Derfor har den amerikanske centralbank (Fed) også mellemstore virksomheder, hvor jobskabelse også typisk fortsat med at neddrosle programmet for opkøb af stats- Den danske Nationalbank fulgte som sker. forventet Renterne ikke blev også trop, sat ned, da ECB og som satte den første renten af de ned og realkreditobligationer. Det er nu reduceret fra mia. Grundlovsdag. I april hævede Nationalbanken store centralbanker renten på opererer indskudsbeviser ECB nu med negative med rente bp. fra USD om måneden til mia. USD. Alt tyder derfor på, at -, til, Baggrunden var stigende på indlån. pengemarkedsrenter Samtidig signalerede centralbankchef i Eurozonen Draghi, og i at konsekvens heraf en for svag krone og udstrømning af valuta. Efter ECB s rentenedsættelse i år. Det store spørgsmål er så: Hvornår begynder Fed at centralbanken helt vil ophøre med opkøbene i. kvartal i renten vil forblive lav i meget lang tid endnu. juni er Nationalbankens rentesatser tilbage til det normale det vil sige højere rentesatser hæve renten? Den danske Nationalbank fulgte som forventet ikke trop, end i ECB. da ECB satte renten ned Grundlovsdag. I april hævede I Kina er der tegn på en stabilisering ovenpå en svag start Nationalbanken renten på indskudsbeviser med bp. fra I USA har væksten i. kvartal været holdt nede af en hård vinter, hvilket også ses af aktivitetsbarometret i figur. Trods dette signalerer nøgletallene, at den grundlæggende vækst i USA på året, hvilket også fremgår af figur. -, til, Baggrunden var stigende er moderat og selvkørende. Derfor har den amerikanske centralbank (Fed) også fortsat med at neddrosle programmet for opkøb af stats- og realkreditobligationer. Det er nu reduceret Side af fra mia. USD om måneden til mia. USD. Alt tyder derfor på, at centralbanken helt vil ophøre med opkøbene i. kvartal i år. Det store spørgsmål er så: Hvornår begynder Fed at hæve renten? I Kina er der tegn på en stabilisering ovenpå en svag start på året, hvilket også fremgår af figur.

3 ,,, og, i afkast i. halvår, jf. tabel. AKTIER Danske aktier har endnu engang performet bemærkelsesværdigt flot og har været et af de bedste internationale aktiemarkeder. De største aktier har givet et afkast i. halvår på,, mens de europæiske, amerikanske og globale aktier har givet hhv.,,, og, i afkast i. halvår, jf. tabel. Internationalt set, har. kvartal været bedre end. kvartal, hvor bl.a. USA kan fremhæves med et afkast i. kvartal på, For danske aktier var det dog lige omvendt, da. kvartal blev bedre end. kvartal, men alligevel præsterede det brede danske aktieindeks (KAX CAP) et afkast på, i. kvartal. I Danmark blev højdespringeren i. halvår Vestas med et afkast på, mens bundskraberen blandt de store aktier blev William Demant, der tabte, i kursværdi. I Europa har det især været periferi-lande som Spanien og Italien, der har været vinderne i. halvår. Spanien med et afkast på, og Italien med et afkast på, Til sammenligning har tyske aktier kun givet et afkast på, Sektormæssigt klarede energi, forsyning og sundhed sig bedst i. halvår, mens telekom, finans og cyklisk forbrug klarede sig dårligst. OBLIGATIONER De lange renter fortsatte med at falde i. kvartal i Europa, som det fremgår af figur. USA oplevede også et rentefald, men ikke så udpræget som i Europa. Renteforskellen mellem USA og Tyskland nåede det højeste niveau siden 99. Da den lange rente i periferi-landene som Italien og Spanien samtidig faldt til det laveste niveau nogensinde, betød det, at europæiske Danske statsobligationer aktier har endnu gav et højere engang afkast performet end danske statsobligationer, som det fremgår af tabel. Europæiske statsobligationer gav således bemærkelsesværdigt flot og har været et af de bedste internationale aktiemarkeder. De største aktier har et bemærkelsesværdigt højt afkast i. halvår på,, hvilket endda slår afkastet på givet et afkast i. halvår på,, mens de kreditobligationer. Danske realkreditobligationer gav samlet, set, kun, et beskedent og, merafkast i i. i forhold halvår, til danske jf. tabel. statsobligationer i. kvartal, men set hen over hele. halvår gav realkreditobligationerne et merafkast på,, som det fremgår af tabel. Europæiske virksomhedsobligationer har kvartal, også hvor givet bl.a. pæne USA kan afkast fremhæves i. kvartal. med et Merrenten afkast i. på virksomhedsobligationer er kørt yderligere kvartal ind på og, har sammen For danske med aktier det generelle var det dog rentefald lige omvendt, da. kvartal blev bedre end. kvartal, men været årsagen til de pæne afkast, som vi efterhånden har set længe. De mest sikre virksomhedsobligationer (Investment Grade - IG) gav et marginalt bedre afkast end risikofyldte alligevel præsterede det brede danske aktieindeks (KAX CAP) et afkast på, i. kvartal. virksomhedsobligationer (High Yield - HY) i. kvartal, men set hen over hele. halvår, gav HY mest med, i afkast mod, for Figur IG. : Aktiemarkederne (..9 = ) FORVENTNINGER europæiske, amerikanske og globale aktier har givet hhv. Internationalt set, har. kvartal været bedre end. Vi forventer, at jagten på afkast fortsætter som følge af fortsat lave statsrenter, attraktiv prisfastsættelse af aktier relativt til obligationer, håndterbar politisk risiko, mere robuste om end ikke prangende vækstudsigter samt fortsat ekstrem lempelig pengepolitik. Vi forventer, at det globale opsving fortsætter og inflationen, der forventes at stige gradvist gennem, forbliver lav. Den begyndende divergens mellem ECB, der har lempet og fortsat vil føre en meget lempelig pengepolitik, og Fed, der er i gang med nedtrapning af deres opkøbsprogram, vil medføre stort fokus på pengepolitikken fremadrettet. Det er vores vurdering, at de lange statsrenter er for lave i forhold til, hvad de makroøkonomiske og pengepolitiske udsigter tilsiger. Vi forventer Danmark: OMXC stabile CAPtil svagt Europa: stigende MSCI (i lange DKK) stats- 9 USA: S&P (i DKK) renter de næste - måneder. K ilde: E c o Win Kreditspændene på virksomhedsobligationer er nu tilbage omkring niveauerne op til finanskrisen. Det er vores vurdering, at I virksomhedsobligationer Danmark blev højdespringeren er i. fair halvår prisfastsat Vestas med i forhold et til statsobligationer. Vi forventer stabile afkast til svagt på faldende, mens kreditspænd bundskraberen de næste blandt de - store måneder. aktier blev William Demant, der tabte, i kursværdi. Vi er lidt mere optimistisk med hensyn I Europa til indtjeningsvæksten har det især været periferi-lande i europæiske som Spanien aktier i og end konsensus. Nøgletalsmæssigt er det Italien, vores der vurdering, har været vinderne at aktier i. er halvår. fair prisfastsat. Spanien med Set i forhold til statsobligationer er aktier attraktivt et afkast prisfastsat. på, Vi og forventer Italien med stigende et afkast aktiekurser på, Til sammenligning har tyske aktier kun givet et afkast de næste - måneder. på, Største trussel i forhold til vores forventninger er kraftigt stigende obligationsrenter, vækstafmatning samt deflation (dvs. faldende Sektormæssigt priser). klarede energi, forsyning og sundhed sig bedst i. halvår, mens telekom, finans og cyklisk forbrug klarede sig dårligst. Internationalt set, har. kvartal været bedre end. kvartal, hvor bl.a. USA kan fremhæves med et afkast i. kvartal på, For danske aktier var det dog lige omvendt, da. kvartal blev bedre end. kvartal, men alligevel præsterede det brede danske aktieindeks (KAX CAP) et afkast på, i. kvartal. FIG. : AKTIEMARKEDERNE I USA, EUROPA OG DANMARK...9 = Figur : Aktiemarkederne (..9 = ) 9 I Danmark blev højdespringeren i. halvår Vestas med et afkast TABEL på : UDVALGTE, mens MARKEDSAFKAST bundskraberen I blandt DKK de store aktier blev William Demant, der tabte, i kursværdi. H Q Land Indeks I Europa har det især været periferi-lande som Spanien og Italien, der har været vinderne i. halvår. Spanien med et Danmark afkast på OMXC, CAP og Italien, med et afkast, på, Danmark Til sammenligning KAXCAP har tyske aktier, kun givet, et afkast på Europa, MSCI Europe,, USA S&P,, De Verden lange renter MSCI World fortsatte med at, falde i., kvartal i Sektormæssigt klarede energi, forsyning og sundhed sig Europa, som det fremgår af figur. USA oplevede også et bedst i. halvår, mens telekom, finans og cyklisk forbrug rentefald, men ikke så udpræget som i Europa. klarede sig dårligst. Renteforskellen Danmark Statsobl. mellem (EFFAS USA -) og, Tyskland, nåede det højeste Danmark niveau Realkredit siden 99. (Nykredit),, Europa Statsobl. (EFFAS),,9 Da Europa den lange Investm. rente Grade i periferi-landene (ML), som, Italien og Tabel Spanien Europa : Udvalgte samtidig High Yield markedsafkast faldt (ML) i DKK til det laveste, niveau, nogensinde, Land Indeks. halvår. kvt. betød det, at europæiske statsobligationer gav et højere Danmark OMXC CAP,%,% afkast Danmark end danske KAX CAP Kilde: statsobligationer, Bloomberg og Bank of som,% America det Merrill fremgår Lynch,% af Europa MSCI Europe,%,% tabel. Europæiske statsobligationer gav således et USA S&P,%,% bemærkelsesværdigt Verden MSCI Worldhøjt afkast i. halvår,% på,,%, De viste indeks er beskrevet nærmere i boksen på sidste side. hvilket endda slår afkastet på kreditobligationer. FIG. : RENTEN PÅ -ÅRIG STATSOBLIGATION Figur : Renten på -årige statsobligationer,,,,,,,, 9 Danmark Tyskland USA Kilde: EcoWin og K ilde: Markit E c o Win Danske realkreditobligationer gav samlet set kun et beskedent merafkast i forhold til danske statsobligationer i. kvartal, men set hen over hele. halvår gav realkreditobligationerne et merafkast på,, som det fremgår af tabel. Europæiske virksomhedsobligationer har også givet pæne afkast i. kvartal. Merrenten på virksomhedsobligationer er kørt yderligere ind og har sammen med det generelle rentefald været årsagen til de pæne afkast, som vi efterhånden har set længe. De mest sikre Kapitalforvaltning,. juli virksomhedsobligationer (Investment Grade - IG) gav et marginalt bedre afkast end risikofyldte virksomhedsobligationer (High Yield - HY) i. kvartal, men set hen over hele. halvår, gav HY mest med, Danmark: OMXC CAP Europa: MSCI (i DKK) USA: S&P (i DKK) Kilde: K ilde: EcoWin E c o Win K ilde: Bloomberg

4 GRUPPE Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på,, og for første halvår har afkastet været på, hvilket er bedre end markedsudviklingen. Både porteføljens obligationer og aktier har bidraget positivt til afkastet. ne har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens obligationerne har klaret sig på niveau med markedsudvikingen. gruppe ruppe gruppe AFKAST I PROCENT, -. HALVÅR Gruppe UDSVING I AFKAST, - Gruppe , Gruppe - Gruppe,, , kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER - -, -, Gruppe -,,,,9,9 -, -, 9 åtd, AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER 9,,,,,, -,,,,,9,. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Vestas, A.P. Møller Mærsk A, Pandora, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Gilead Siences, Celgene, Bank of America, Terex Gruppe, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Totalkredit,, % Realkredit Danmark,,% Realkredit Danmark, AKTIVSAMMENSÆTNING Kursværdi i mio. kr.,,9, Danske obligationer (,9) Udenlandske obligationer (,),,9,,, Kontant (,) Aftaleindlån (,) ppe Gruppe Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (9,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (9,)

5 ruppe ruppe ruppe ppe GRUPPE Porteføljen gav i. kvartal et afkast på,, og i første halvår var afkastet 9,, hvilket er bedre end markedsudviklin- - gen. -Både porteføljens obligationer og aktier har - bidraget positivt til afkastet AFKAST I PROCENT, -. HALVÅR Gruppe ,. kvartal 9. kvartal. kvartal. kvartal åtd UDSVING Gruppe I AFKAST, -, Gruppe,, Gruppe,9 AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER, Gruppe Gruppe,,,,9,,, Gruppe. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, ne har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens obligationerne har klaret sig på niveau med markedsudvikingen. AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER,9,,,,, -,,,,,,, 9,, Har Neutral du BankValg investeringsstrategi og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Vestas, A.P. Møller Mærsk A, Pandora, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Gilead Siences, Bank of America, Celgene, Terex, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Totalkredit, % Realkredit Danmark,,% Realkredit Danmark, AKTIVSAMMENSÆTNING Kursværdi i mio. kr.,,, Danske obligationer (,) Udenlandske obligationer (,),, Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (99,9),, e i investeringsforeninger (,),,

6 uppe - - Gruppe GRUPPE Porteføljen gav i. kvartal et afkast på,, og i første halvår var afkastet,, hvilket er bedre end markedsudviklingen. - Både porteføljens obligationer og aktier har bidraget positivt til afkastet ne har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens obligationerne har klaret sig på niveau med markedsudvikingen. Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe, uppe pe -. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AFKAST - I PROCENT, -. HALVÅR, UDSVING I AFKAST, - Gruppe , Gruppe. Gruppe,9,. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER Gruppe, -,,,,,, -,9,9, 9,,, 9 åtd. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk,9 Danske Bank, Vestas, Pandora, A. P. Møller Mærsk A, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Gilead Sciences, Celgene, Terex, Bank of America, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Totalkredit,, % Realkredit Danmark 9, % Totalkredit, AKTIVSAMMENSÆTNING, AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER,,, Gruppe,,,9,,,,,,,,,,,. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, Kursværdi i mio. kr., Danske obligationer (9,) Udenlandske obligationer (,9), Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (,)

7 uppe - - GRUPPE Gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på,, og i første halvår har afkastet været,, hvilket er bedre end mar- kedsudviklingen. -. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal Både porteføljens obligationer og aktier har bidraget positivt til afkastet, og har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling. Neutral Har investeringsstrategi du BankValg og er du over år, er din opsparing placeret i denne gruppe, - pe - -. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AFKAST I PROCENT, -. HALVÅR, Gruppe,,,9,,,,,,. kvartal 9. kvartal. kvartal. kvartal åtd UDSVING I AFKAST, AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER Gruppe -,,, Gruppe,, Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Vestas, Pandora, A.P. Møller Mærsk A, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple,9 Terex,9 Gilead Sciences, Bank of America, Celgene, : største positioner (i procent af obligationer),,,,, AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal Obligation % Totalkredit, % Totalkredit, % Totalkredit, AKTIVSAMMENSÆTNING,,,,,,,,,,,, 9,9 Kursværdi i mio. kr.,,, Danske obligationer (.,) Udenlandske obligationer (,) Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (,)

8 Puljeafkast for - Årlige afkast i procent Puljeafkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,,,, Samlet afkast,9,,, Puljeafkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,,9 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,,,, Samlet afkast,,,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,, 9,, Samlet afkast,9, 9,, PULJENYT - UDGIVES AF SPAR NORD BANK Ansvarshavende: Peter Kristensen, direktør, Rente og Valuta Redaktion: Tina Moreau Pihl, Handels- og Udlandsområdet Spar Nord Bank Skelagervej, postboks 9 Aalborg Telefon 9 Redaktionen er sluttet. juli Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast, 9,,, Samlet afkast,,9,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -, -, -, Samlet afkast -, -, -,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,9,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,9, 9,, Samlet afkast,,,, Puljeafkastet kan følges måned for måned på Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. tættere på

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3. Det mentale regnskab

F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3. Det mentale regnskab F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3 Tilbage til fremtiden De næste 3 år vil ikke ligne de seneste 3 år. Det mentale regnskab Hjernen er et mysterium. Ingen tør eje

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Når jeg tænker på HVOR. 2011, er jeg godt tilfreds med et lille plus.

Når jeg tænker på HVOR. 2011, er jeg godt tilfreds med et lille plus. LD STATUS 2012 medlemsblad for ld PÅ PENSION UDEN EFTERLØN TRIMMET TIL FREMTIDEN EFTERLYST AF LD FINANS- MARKEDERNE 2011 RESULTATERNE I PULJER LD VÆLGER > Når jeg tænker på HVOR vild og uforudsigelig verdensøkonomien

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere