Plan, pegepind og situeret handling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan, pegepind og situeret handling"

Transkript

1 Handelshøjskolen i Århus Institut for Ledelse Erhvervsøkonomisk Institut Cand.merc.(dat.) Kandidatafhandling Antal ord: Afleveret: Eksamineret: Karakter: 9 Forfatter: Stud.merc.(dat.) Anders Lau Mandsholm Vejleder: Docent, Dr. Phil. Verner C. Petersen Censor: Konsulent, direktør Lars Thomsen Plan, pegepind og situeret handling Et essay om tavs og situeret viden i IT-udvikling Copyright 2007 Anders Lau Mandsholm

2 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne afhandling eller dele heraf er tilladt med angivelse af kilde. Afhandlingen er udgivet som Working Paper på Centre for Research in Ethics and Decision-making in Organizations (CREDO, credo.asb.dk), Institut for Ledelse, Handelshøjskolen i Århus, Århus Universitet. Afhandlingen kan ses i Portable Document Format (Adobe Acrobat) på

3 »At sætte sig for at formidle viden om de former for viden, der ikke kan formuleres eksplicit, i et fortællende essay, er i sig selv ambitiøst. Afhandlingen vidner imidlertid om, at det kan lykkes, ovenikøbet på en måde, der gør den særdeles læseværdig.«docent, Dr. Phil. Verner C. Petersen»Afhandlingen indeholder en gennemgang af de klassiske problemstillinger indenfor begrebet Tavs viden, og de relationer der knytter an hertil. I et let forståeligt sprog med mange eksempler kommer forfatteren rundt i det til tider paradoksale vidensunivers, som vi i det moderne samfund bliver stadigt tættere forbundet med.«konsulent, direktør Lars Thomsen»Bedømt ud fra tidens videnskabelige kriterier burde afhandlingen måske have fået en lavere karakter. Bedømt ud fra evne og vilje til at søge sandhed burde afhandlingen måske have fået en højere karakter. Men det, der betyder noget er, at jeg fik plads og rum til at lave et stykke arbejde, som jeg tror på. Og som blev vel modtaget af både vejleder og censor under forsvaret på forårets første dag. Et forsvar, der mere antog karakter af tre mennesker i en lang snak om en fælles interesse, end eksamination. Tak for en god oplevelse.«cand.merc.(dat.) Anders Lau Mandsholm

4 Tilegnet min familie, Rikke, Verner, Josua og Peder, Jahn, Karen Margrethe og Mogens, Mette og Joseph samt Århus Sanghaen.

5 »In order to describe experience more fully language must be less precise. But greater imprecision brings more effectively into play the powers of inarticulate judgment to resolve the ensuing indeterminacy of speech. So it is our personal participation that governs the richness of concrete experience to which our speech can refer. Only by the aid of this tacit coefficient could we ever say anything at all about experience.«michael Polanyi i "Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy" (London 1958: The University of Chicago Press)

6 Forord»Der er mange veje til mennesker. Som ung præst prøvede jeg altid at tale til forstanden. I dag ved jeg, at jeg skal tale til hjertet. Hvis jeg skal sige noget overhovedet, er det følelsen, der skal tales til. Hvis man vil definere det bedste, så er det, at noget kommer fra ét hjerte til et andet hjerte.«johannes Møllehave i Karen Thisteds "Det skal mærkes at vi lever" (København 2003: Politikens Forlag) Forordet er tilegnet de mennesker, der har udstået mig, mens jeg har udstået mit studie og min kandidatafhandling. Det har været en lang og sej vej. Jeg synes at have valgt lange og svære omveje omkring de forhindringer, jeg har mødt i mit studie. Jeg er igennem mit studie gået fra lammelse, til pine, til forløsning og til erkendelse. Jeg har måttet afskrive en del af det, som jeg anså for at være veletablerede sandheder. Og jeg ser i dag anderledes på mennesker, virksomheder og samfund. Tidligt i mit studie mistede jeg troen på ord og deres betydning og mening. For mig stod kun handling tilbage. Og det vil således sige handling uden tilstrækkelig viden og refleksion. Og uden tilstrækkelige nuancer. Jeg mistede også troen på mine professionelle ambitioner, og at de har en intrinsisk væsentlighed. En væsentlighed der rækker ud over at sikre mig en god rente på pensionsopsparingen og en bolig med god beliggenhed og høj friværdi. Dels skyldes det, at jeg i familien ikke har haft nogen til at guide mig ind i den akademiske verden. Jeg har måttet gøre mig alle mine erfaringer selv. Og dels skyldes det, at jeg ikke har været tilstrækkeligt modtagelig over for råd og visdom fra gode mennesker. Men det skyldes også min uforbederlige naivitet. Jeg forventede ved min indtræden i den akademiske verden at være omgivet af mennesker tændt af brændende hjerter i jagten på sandhed. Min oplevelse er, at der er mange teknisk vidende og flittige mennesker i den akademiske verden. Men de mangler visdom i form af en viden om begrænsningerne i anvendelsen af deres viden. De mangler også viden om gyldigheden af deres viden, og i hvilke sammenhænge deres viden er relevant. Ind i mellem har jeg dog mødt humanister, der har viet deres liv til jagten på sandhed. Men mit indtryk er, at samfundsvidenskaben er blevet en dogmatisk og fundamentalistisk disciplin, der har lighedstræk med religion. Og paradoksalt nok opstod videnskaben som modpol til religionen tilbage i renæssancen. Det er ligegyldigt, hvad man arbejder med og skriver om. Det er ligegyldigt, hvad man finder ud af. Og det er ligegyldigt, om der er nogen, der interesserer sig for at læse, hvad man skriver. Blot man bruger en godkendt formel metode, og blot man bekender sig til dogmet, man skal måle for at kunne styre. Forskerne kan synes at bekymre sig mest om deres karrierer herunder at få optaget deres artikler i fjerne tidsskrifter, som kun få andre ligesindede læser. Artikler, der forventes at indeholde statistiske tests og skematiseret viden for at kunne passere dagens kriterier for videnskabelighed. Vi studerende sælger ud af vores idealer for forskernes lovprisninger af os som samfundets elite. Og løfter om magt, prestige og høje lønninger. i

7 Den grundlæggende antagelse, der ligger bag denne videnskab, er, at jo mere detaljeret, konkret, håndgribelig og uafhængig viden er, jo mere sand er den. Men denne antagelse er i sig selv usand og forkert. Michael Polanyi påpeger i sin bog "The Tacit Dimension" (London 1967: Routledge and Kegan) dette dilemma:» the damage done by the specification of particulars may be irremediable. Meticulous detailing may obscure beyond recall a subject like history, literature, or philosophy. Speaking more generally, the belief that, since particulars are more tangible, their knowledge offers a true conception of things is fundamentally mistaken.«polanyi bruger blandt andet det at genkende et ansigt på basis af viden om dette ansigts particulars, enkeltheder som argument (se Michael Polanyis artikel "The Logic of Tacit Inference" bragt i The Journal of The Royal Institute of Philosophy, vol. XLI, no. 155, January, 1966, pp1-18). Skulle man følge tidens videnskab og opbygge en sand viden om et ansigt, ville det indebære at lægge et givent ansigt ind i et finmasket 3-dimensionalt koordinatsystem. Herefter skulle hvert punkt i koordinatsystemet beskrives på en længere række af udtømmende målepunkter såsom tekstur, struktur, farve, densitet og placering. Koordinatsystemet skulle måske endda være 4-dimensionalt og således også medtage tid, da vi mennesker har en evne til også at genkende ældede ansigter, vi ikke har set i årevis. Vi kan i det hele taget skelne yngre fra ældede ansigter. Vi har altså en viden om, hvorledes et givent ansigts enkeltheder kan fremskrives i tid. Polanyi formår med denne appellerende metafor at vise, at viden ikke er baseret på enkeltheder. Eller rettere at viden er baseret på enkeltheder, men at denne rodfæstning er tavs. Der sker ifølge Polanyi en tavs integration, således at vores opfattelse sammensætter alle tilgængelige enkeltheder til ét hele. Til en mening. Denne integration foregår tavst, da den ikke er tilgængelig for vores bevidsthed. Vi kan jo ikke kommunikere vores viden om et ansigt via dets enkeltheder, men vi kan genkende et kendt ansigt blandt tusinder af andre ansigter. Jeg foretrækker at udtrykke det således i denne afhandling: Enkelthederne peger tavst på meningen og helheden. For at bryde med denne forkerte antagelse i dagens videnskab må en forudsætning om selvkritik være opfyldt. Altså en forudsætning om, at det er en naturlig del af det videnskabelige arbejde at stille spørgsmål ved det fundament for videnskaben, som alle tilsyneladende er enige om. Men en egentlig kompetent kritik og selvkritik er fraværende i videnskabelige kredse og i samfundet generelt. Jeg vil forsøge at argumentere for dette ved at begynde et andet sted. Christian Jungersen giver denne definition på ondskab i sin roman "Undtagelsen" (København 2004: Gyldendal):»Det at man overhører et lille glimt af tvivl i sig selv - det er ondskab. Ingen ved jo selv at de er onde. Sådan er ondskaben. Et lille glimt af tvivl om man gør det rigtige. Det er den eneste chance man får for at vælge det gode. Og måske får man kun glimtet et kvarter hver anden måned. Måske mindre. De fleste vælger straks ikke at tænke mere over det. For man er bange for besværet med at skulle lægge sit liv om. Og lidt senere har man allerede glemt sit glimt. Så ved man ikke længere at alting kunne være anderledes. Så er man igen frosset fast i sin gode eller dårlige bane.«jungersen bruger ikke begrebet selvkritik i sin roman, men det er implicit det, der henvises til i citatet. Evnen og viljen til konstant og ubegrænset at stille spørgsmål til sine egne holdninger, handlinger og idealer. Jeg er ligesom den moderne psykologi overbevist om, at ordinary people do commit extraordinary evil, og at ii

8 en af forudsætningerne for denne ondskab netop er manglende selvkritik. I forordet til James Wallers "Becoming Evil. How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing" (New York 2002: Oxford University Press) lyder det:»given that most societies do not commit genocide and most people do not become genocidal killers, there is an intuitive common sense to such an approach. If "extraordinary evil" is not the norm either historically or in our everyday experience, then its source must be found in some abnormality particular to those peoples and societies that do perpetrate "extraordinary evil". Such a commonsense assumption is also comforting. We look for flaws in others, not latent potentials within ourselves. For surely "we" and "our" society could not do what the perpetrators and their societies have done.«den pointe, jeg forsøger at drage, er på et mindre dramatisk niveau. I ovenstående citat kan ondskab erstattes med mobning, tvivlsom moral eller korruption. Sammen med ondskab er disse egenskaber udtryk for manglende selvkritik. Hvornår er mobning på arbejdspladsen uskyldige drillerier, og hvornår er de mentalt ødelæggende for det menneske, de går ud over? Og har vi ikke ofte en undskyldning eller en nuancering for at gøre det, vi ville finde oprørende hos andre? Hvornår er en virksomhed dygtig til at tilfredsstille kunder, forudsige markedsbehov og skabe overskud? Og hvornår maksimerer virksomheden sin profit qua fordækte og asociale skatte(fra-/und)drag? Hvornår lader man en rammesættende metode sætte en retning for sit videnskabelige arbejde? Og hvornår lader man sig instrumentalisere, uansvarliggøre og korrumpere af en detailmetode? Vi kan kun styre nogenlunde fri af disse egenskaber ved en ubetinget selvkritik. Uanset om vi er del af en større eller mindre social gruppe, uanset hvor anset denne sociale gruppe er, og uanset hvor højt uddannede og videnskabelige vi er, så er det alle synes og det vi gør ikke nødvendigvis rigtigt, godt eller sandt. Tværtimod så kan det vise sig, at en fundamental tro på legitimitet qua et flertal parret med flertallets fraværende selvkritik netop ikke vil føre det rigtige, det gode og det sande med sig. Historisk har det sande sjældent været initieret eller fremmet af et autoritativt flertal. Enighed blandt et autoritativt flertal er mere et kriterium for stabilitet end et kriterium for sandhed. Michael Polanyi konkluderer således i sin bog "Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy" (London 1958: The University of Chicago Press):»When the medical profession ignored such palpable facts as the painless amputation of human limbs, performed before their own eyes in hundreds of successive cases, they acted in a spirit of scepticism, convinced that they were defending science against imposture. We regard these acts of scepticism as unreasonable and indeed preposterous today, for we no longer consider the falling of meteorites or the practice of mesmerism to be incompatible with the scientific world view. But other doubts, which we now sustain as reasonable on the grounds of our own scientific world view, have once more only our beliefs in this view to warrant them. Some of these doubts may turn out one day to have been as wanton, as bigoted and dogmatic as those of which we have now been cured.«og» what earlier philosophers have alluded to by speaking of coherence as the criterion of truth is only a criterion of stability. It may equally stabilize an erroneous or a true view of the universe. The attribution of truth to any particular stable alternative is a fiduciary act which cannot be analysed in non-committal terms. [ ] At the moment it only serves to make it clear that there exists no principle of doubt the operation of which will discover for us which of two systems of implicit beliefs is true - except in the sense iii

9 that we will admit decisive evidence against the one we do not believe to be true, and not against the other.«ph.d. Rasmus Willig fra Roskilde Universitetscenter fremfører, at en basal selvkritik er fraværende i vores samfund. Den er i stedet afløst af det, Willig kalder en impotent forbrugerkritik. Genstandene for forbrugerkritikken er rente på realkreditlån og pensionsopsparing eller priser på brændstof og rødvin. Jeg kunne fra min egen erfaring som studerende og øvelseslærer på en handelshøjskole tilføje, at genstandene for forbrugerkritikken er "dårlige" lærebøger og "dårlige" lærere herunder fravær af en ønsket mængde af eksamensnoter og vejledende løsninger. Hvor er den grundlæggende kritik af den filosofi, vi studerende tillæres, herunder af dogmet man skal måle for at kunne styre? Hvor er den grundlæggende selvkritik af os studerende, vores holdninger til vores studie og faglighed samt vores sigte med det at studere? I sin ph.d. afhandling "Muligheden for kritik Metodologiske studier" (FS & Ph. D. Thesis no. 49/2005. Ph. D. afhandling ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. Roskilde Universitetscenter) og i radioprogrammet "Eksistens" på Danmarks Radios P1 den 20. november 2005 kalder Willig tidens kritikgenre for en campingpladskritik. Målene for kritikken er ifølge Willig manglende varmt vand eller for få varer i campingpladsens kiosk. Kendetegnende for denne type kritikgenre er, at der ikke stilles grundlæggende spørgsmål til ledelsesfilosofien på campingpladsen. Kritikken bliver overfladisk og impotent. Og fraværet af grundlæggende etiske og eksistentielle spørgsmål betyder ifølge Willig, at vi ikke opdager om den flødesauce, som vi ellers har det godt i, er blevet sur. Turde vi erkende, at ansvaret for samfundets sandhed og godhed ligger i en udvidelse af vores intelligens med moral og personlig ansvarlighed, der går ud over individuel opportunisme og har rod i tavs, personlig viden? Og ikke i detailregulering og detailkontrol herunder "forskningsbaserede" formelle, rationelle og tekniske metoder, modeller, koncepter og værktøjer til kvalitetssikring, kvalitetsstyring og kvalitetsmåling? Altså en udvidelse af vores intellekt, der tilvejebringer et grundlæggende personligt belief, commitment og ansvar hos det enkelte menneske. Viden bliver således ikke dokumenter, rapporter og målinger. Viden bliver engagement, dvælen, refleksion og handling. Og engagement, dvælen, refleksion og handling bliver viden. Viden er et udsagn og ikke et objekt. At være vidende er at være handlende i retning mod mening og helhed. Karmapa chenno Anders Lau Mandsholm iv

10 Abstract Tacit knowledge seems at a glance to be contradictory with the essence of Information Technology (IT). IT is based on the knowledge of the natural sciences ; explicit and algorithmic knowledge that can be measured and documented. This is not the case with tacit, personal knowledge, which is indecipherable and non-articulate. This is not to say that tacit knowledge cannot be taught and passed on; indeed it can. But it requires means other than solely words. The process calls for some form of the master-apprentice relationship, with its demonstration, articulation, symbols and metaphors. It requires an upbringing, or in-bringing, into a particular culture and social or professional environment based on ineffable values. To make the discussion even more complex, it can be shown that also formal, explicit knowledge is rooted in tacit knowledge. The natural sciences uses tacit intuitions to create concrete and tangible knowledge. And tacit experience is used to best apply the use of formal technology. The existence of tacit knowledge is evident both through a tradition of coherent theory and through data gathering or data production. The tacit knowledge perspective implies that action cannot be planned in every detail and that plans do not in themselves contain knowledge. Plans points tacitly to their meaning and totality. And plans cannot contain rules of how they are to be applied. The implementation of plans therefore, and also, requires complex, situated action that forms and shapes itself as a situation initiates, unfolds, and is brought to conclusion. As action is difficult to distinguish from knowledge and vice versa, this kind of situated action or situated knowledge can take form of both non-articulate knowledge and articulate knowledge. This master thesis will address and discuss the tacit, personal perspective of knowledge in contrast to the prevailing perspective of knowledge of our time. Theory, argument and data will show evidence of tacit knowledge and its implications. I will take the discussion even further, to examine that information cannot be polarised purely into either formal or tacit knowledge. The human phenomenon is the ultimate representation of this scale and of the dialectic of intelligence; both creating and, in turn, being created by knowledge - thereby making all knowledge personal. Knowledge, therefore, can not be measured and documented as a whole, but only in its subjective particulars; particulars that are not in themselves the meaning and totality of the knowledge in question. They simply point to, integrate to and thereby in their sum represent the meaning. I will demonstrate the existence and significance of tacit and situated knowledge in IT-development. I assert that even the formal knowledge required in ITdevelopment is rooted in tacit, personal knowledge that cannot be expressed and further must accommodate a complex situation. I will show that the requirements specification does not in itself contain any knowledge about the application under development. It points to the application as it should be after completion. I put it this way: The particulars points tacitly to the meaning and the totality. The particulars are the details and peculiarities about every circumstance and condition that has occurred from day one in a IT-development process, along with the formal, verbal description in i

11 the requirements specification. The words in the requirements specification in themselves do not contain any meaning. They too point to a meaning that is learned through an upbringing and in-bringing into a culture and social or professional environment. Therefore, a requirements specification does not establish the meaning in IT-development in the form of the finished application; the meaning is established even before writing of the requirements specification is begun. The requirements specification points to an infinite number of reference points beyond itself. In addition, the integration of these minutiae to meaning is not accessible to our conscious intellect; it is an implicit and personal process. The inference of this knowledge perspective is that in IT-development one cannot grow and realize the correct application without having been part of the entire process from initial contact between buyer and vendor over brainstorms, workshops and writing of the requirements specification to the implementation and execution of the finished software application. Otherwise one would not have been exposed to all the necessary particulars that integrate to and point to the meaning and totality in the form of the end goal, which is critical for the direction of development. Development and implementation therefore require not only implicit knowledge, but also situated knowledge. Circumstances inevitably arise during development, obstacles unanticipated by the original blueprint that are by their nature more complex than the plan. Therefore they will require more complex and situated intelligence to be solved. I will evaluate the nature of the phenomena of knowledge, plan, masterapprenticeship and action. It should be the goal of all scientific work to seek truth and get closer to the real nature of any observable phenomenon under investigation, yet one cannot hope to ascertain the concentrated and true nature of any phenomenon. Even reducing a representation to another more basic property is just to uncover another representation. We can for now only hope one day to be able to assess the most complex and fundamental human physical, chemical and psychological processes that are the source of phenomena such as knowledge, meaning, totality and action. The reduced purpose of this thesis is, therefore, to put forward a debate on the essence of knowledge; to suggest and propose a structure and a relevance of the topic that will make it possible to further a meaningful debate, and to make the invisible and indecipherable qualities of knowledge and intelligence more perceptible and available for discourse. I hereby set the knowledge perspective of our time under debate. Is knowledge distanced and external to the human phenomenon? Is knowledge that which is tangible, concrete and particular, or do these qualities tacitly integrate into a meaning and totality that cannot be articulated and is therefore tacit and personal? You cannot manage if you cannot measure is the authoritative, prevailing and confounding knowledge perspective of our time. The particulars points tacitly to the meaning and the totality is the knowledge perspective of this thesis. Which knowledge perspective is more true and what implications does this have for people, organizations and society? ii

12 Indhold Tavs viden i IT-udvikling... 1 Epistemologien og ontologien i det tavse studie... 6 Sansning og perception... 8 Videns natur Det tavse studie Plan, pegepind og situeret handling Stjernesti og referenceøer Scenen Planen som pegepind Mesterlære Situeret handling Efterord Referencer... 84

13 Tavs viden i IT-udvikling»In contrast with qualitative data collectors, interpreters are less concerned about procedural questions and the ambition of achieving exact compliance between empirical reality and research results. Research is regarded as an activity in which the researcher's "subjectivity" has an unavoidable impact. There is no such thing as ready-made data waiting to be collected up by the researcher's ingenious methods, whether in the form of responses to a questionnaire, semistructured interview topics or even open-ended interviews. The concept of data collection is peculiar and erroneous, since data is constructed by the researcher and is not merely collected.«alvesson (1995) At sætte tavs viden i sammenhæng med IT-udvikling kan synes at være modstridende. Tavs viden er uudtrykkelig og personlig viden, som ikke kan deles med andre i ord alene. Og det vil således sige viden, som ikke kan nedskrives i et dokument (dokumenteres) eller på anden måde gøre eksplicit (Polanyi 1958, 1962, 1966, 1967, Polanyi & Prosch 1975). Det kan synes at stride mod IT som en teknologi, da den hviler på naturvidenskabelig viden. Det være sig viden om elektriske strømme, modstande og magnetisme. Og dermed eksplicit viden. Naturens love er uafhængige af det menneskelige fænomen. Disse love ville være de samme, uanset om vi beboede denne planet eller ej. Nogen vil dog hævde, at naturlovene således ikke ville eksistere, da vi som det menneskelige element har erkendt og udledt dem. Men lovene eller rettere de sammenhænge, som de er udtryk for, ville eksistere, uanset om vi eksisterede. Kun vores repræsentation af lovene og deres viden ville ikke eksistere. Derfor kan naturens love, og den viden de indeholder, gøres eksplicit. Det er derfor ikke den teknologiske viden, som IT er funderet på, der er tavs og uudtrykkelig. Det er vores omgang med denne viden og dermed anvendelsen af denne viden. Det indikerer den sammenhæng, at selv formel naturvidenskabelig viden har rod i tavs viden (Polanyi 1958, 1962, 1966, 1967, Polanyi & Prosch 1975). Det kræver tavs, personlig viden for eksempel i form af tyste intuitioner at skabe naturvidenskabelig viden. Og det kræver tavs, personlig viden for eksempel i form af komplekse erfaringer at anvende naturvidenskabelig teknologi. Når man taler om tavs viden i IT-udvikling må man derfor gøre sig en væsentlig skelnen. Taler man om udvikling af den basale teknologi i form af hardware og til dels udviklingsværktøjer? Eller taler man om udvikling af applikationer ved hjælp af udviklingsværktøjer? Jo tættere man kommer på den teknologiske del af IT, jo mere nærmer man sig naturvidenskaben. Og jo mere formel, dokumenterbar og målelig bliver den viden, man skal tage udgangspunkt i. Domæner af viden, hvor det naturvidenskabelige krydser og skærer det menneskelige, kunne derfor siges at være særligt komplekse domæner at arbejde i. På én og samme tid skal man kunne forholde sig til, at noget af den pågældende viden er formalisérbar, mens andet er personligt eller komplekst. Et sådan domæne er IT. Dette domæne stiller derfor særlige krav til forskere og praktikere herunder deres viden om, hvad viden er. De skal kunne skelne i mellem tavs, personlig viden og eksplicit, formel viden. Ligesom de skal kunne skelne i mellem viden, der nok er mulig at udtrykke, men dog så kompleks at den ikke på 1

14 forhånd kan planlægges og regelstyres. Den skal håndteres i en situation efterhånden som komplekse sammenhænge udfolder sig. Formålet med denne afhandling er:»at vise eksistensen og betydningen af tavs og situeret viden i IT-udvikling. Tavs viden er personlig og uudtrykkelig viden. Situeret viden er kompleks viden, der ikke kan planlægges og regelstyres a priori. Situeret viden kan være udtrykkelig men grundlaget for erkendelse af situeret viden er tavst. Situeret handling er initieret af situeret viden, men hviler på tavs viden. Det er subsidiært formålet at vise den tavse viden som rod for den formelle og eksplicitte viden i IT-udvikling. Tilgangsvinklen er videoobservation og samtale med mennesker, der udvikler IT.«Jeg vil vise, at en formel løsningsbeskrivelse for udvikling af en softwareapplikation reelt er en pegepind, der peger på en mængde referencer, der ligger uden for løsningsbeskrivelsen, og i sig selv ikke kan udtrykkes. Med formel løsningsbeskrivelse menes en i ord, skemaer og punkter opstillet plan. Eller med andre ord menes der noget, der kan gives en konkret og håndgribelig form. Det vil sige, at den mening, som en løsningsbeskrivelse peger på, ligger uden for løsningsbeskrivelsen og er tavs. Heraf følger, at det ikke kan lade sig gøre at udvikle den korrekte softwareapplikation uden at have været en del af det miljø, den situation og den sammenhæng, hvor i løsningsbeskrivelsen er opstået og efterfølgende forfattet. Løsningsbeskrivelsen indeholder i sig selv ikke en beskrivelse af den korrekte implementering. Men løsningsbeskrivelsen peger tavst på meningen med sig selv i form af den korrekte implementering. Meningen med løsningsbeskrivelsen er derfor skabt, inden løsningsbeskrivelsen udfærdiges. Under realiseringen af løsningsbeskrivelsen opstår yderligere en mængde komplekse hændelser, som ikke på forhånd kan forudses og planlægges. Disse hændelser skal derfor finde deres løsning i situeret handling på baggrund af situeret viden. Hvorfor er det interessant at forsøge at påvise eksistensen af tavs og situeret viden på et domæne som IT-udvikling? Dels er det relevant af hensyn til de mennesker, der kommer i berøring med IT-udvikling. Hvad enten det er købere af ITsystemer, udviklere af IT-systemer eller rådgivere af parter i IT-udvikling. Disse interessenter skal have erkendt eksistensen af både målbar, formalisérbar viden og tavs, personlig viden. Ligesom de skal have erkendt, at der i udviklingsprocessen uundgåeligt vil opstå komplekse hændelser, som selv i den mest minutiøse plan ikke vil have en på forhånd fastlagt løsning. At forsøge at formalisere den tavse og personlige viden vil logisk føre til usand og ugyldig viden. Ligesom det at hævde, at den målbare og formalisérbare viden er personlig, er at gøre praktiske forhold i udviklingen unødigt komplekse. Ydermere er det at planlægge og regelstyre situeret viden i sagens natur ikke muligt. Men situerede komplekse problemer skal stadig findes deres løsning. Men dette studie er også relevant i forhold til bredere temaer i virksomheder og samfund. Nogen vil hævde, at vi lever i en tid, hvor der kan anes en strid, mellem hvad der kan kaldes styring, og hvad der kan kaldes ledelse. Altså en strid mellem det målbare, det kvantificérbare, det eksplicitte, det formelle, det regelbaserede og det værktøjsbaserede på den ene side. Og det tavse, det tyste, det værdibaserede, det 2

15 menneskelige og det kulturbærende eller måske snarere det kulturbårne på den anden side. Hvis jeg kan vise eksistensen af tavs og personlig viden i IT-udvikling og dermed også vise, at selv anvendelse af formel teknologisk viden hviler på tavs viden, har jeg et godt indicium for, at striden ikke er et enten-eller men et både-og. Et både-og der har den implikation, at det er nødvendigt at kunne skelne mellem videntyper. Og at kunne arbejde med og håndtere forskellige videntyper på forskellig vis. Visse former for viden kan måles og kvantificeres og dermed dokumenteres og regelstyres. Men at forsøge at gøre det samme med tavs og situeret viden vil lede til ugyldighed og usandhed. Jeg ville dermed kunne pege i retning af en dybereliggende problemstilling for virksomheder og samfund, som er en konsekvens af teknologiens succesfulde og hastige udvikling. Nemlig den at den måske væsentligste udfordring for virksomheder og samfund er at erkende disse forskellige videntypers eksistens. Noget viden kan systematiseres, standardiseres, måles og i det hele taget gøres eksplicit. Og andet viden skal overlades til det personlige ansvar, det personlige engagement og selvorganiseringen, som kræver, at der er kultur og værdier til stede til at pege på den meningsfulde handling. Og som kræver en grad af tvetydighed, usikkerhed og bevægerum for, at der er noget at tage ansvar for (Petersen 2002). Hvorledes skal dette studie af det tavse gribes an? Jeg skal ligesom forskeren eller praktikeren, der arbejder i et domæne med både formel og personlig viden tage hensyn til, at dele af forskningsprocessen skal struktureres og systematiseres. Mens andre dele skal overlades til inertien i situationen. Og dermed min indfølingsevne og evne til at indse og ikke blot se. Min viden om denne skelnen og min ageren som følge heraf kan ikke metodestyres. Det ville være logisk inkonsistent, om jeg forsøgte at skabe viden om det tavse, det personlige og det uudtrykkelige ved brug af en formel, distanceret og dokumenterbar videnskabelig metode. Det ville ikke kun være logisk inkonsistent. Det ville være absurd. Det skaber imidlertid et problem i forhold til tidens videnskabelige validitetskriterier. Nogen vil ønske at kunne "regne efter" for at se, om jeg har "regnet rigtigt". Min udforskning af domænet skal kunne realiseres for at være virkelig. Det er ikke nok, at jeg alene har erkendt den. Et væsentligt kriterium må derfor være, at jeg bevæger mig i virkeligheden. Og observerer virkeligheden og ikke kun betragter virkeligheden distanceret. Studerer man distancerede videnskabelige repræsentationer af fænomener, studerer man ikke fænomenet i sig selv. Jeg må derfor bevæge mig i og tættere på, hvad andre end jeg opfatter som virkelighed for at opnå en tilstrækkelig grad af validitet. Og jeg må inddrage al min viden og ikke kun enkelte isolerede videnområder i min udforskning og fortolkning af de mennesker og fænomener, jeg studerer. Jeg må derfor grundlæggende sidde tæt på og se mennesker, der udfører IT-udvikling. Skal man udføre et studie af tavs viden i IT-udvikling helt fra sin begyndende idé om behovet for en IT-løsning til løsningens fulde implementering og brug, ville det kræve større ressourcer end de, der er til rådighed for en kandidatafhandling. Det ville kræve, at man som forsker var til stede ved den allerførste spæde intuition hos de mennesker, der aner et behov for en IT-løsning. Og herefter følger dem i tykt og tyndt ved intern dialog i den pågældende organisation over kontakt til leverandører, 3

16 forhandling med leverandører, workshops og dialog med leverandøren til løsningens færdiggørelse, implementering og modne brug. Det ville også i sin bedste udførelse kræve en løsning af en hvis størrelse og kompleksitet. Og det ville være stof til en ph. d. afhandling. Jeg må derfor stille mig tilfreds med en mindre proces i omfang, udstrækning og kompleksitet. Men såfremt jeg kan påvise den tavse videns eksistens i en mindre omfangsrig og mindre kompleks udviklingsproces, kan jeg tillade mig at generalisere denne videns validitet ud til større og mere komplekse udviklingsprocesser. Eller jeg vil rettere bede de, der skulle afvise denne generalisering, om at fremvise argumenter og evidens for generaliseringens ugyldighed. Hvis det tavse er evident i relativ simpel og basal IT-udvikling, er det også evident for en verdensomspændende implementering af et virksomhedssystem i en international koncern. De, der skulle påstå det modsatte, bedes argumentere for dette. Jeg har overvejet flere scener, på hvilke det tavse kan observeres. Til dels vil jeg holde processen så ren og uforstyrret af andre faktorer som muligt. Og til dels vil jeg holde processen så basal som muligt, så læser kan forholde og relatere sig til mine observationer og argumenter. Der må ikke kræves særlig grad af specialviden for at kunne følge mit studie. Jeg er dog ligeledes under indflydelse af et formelt krav, da jeg bejler til en grad som cand.merc.(dat.). Min afhandling skal derfor nødvendigvis indeholde IT. Ellers ville observation af en musikelev, der lærer at beherske sit instrument eller sin stemme af en musiklærer være et oplagt studie af det tavse. De færreste kan lære instrumental eller vokal virtuositet isoleret fra et eller flere miljøer, der giver dem viden i form af sansepåvirkninger. Nogen kendte musikere hævder at have lært beherskelse af et instrument på egen hånd. Et nærmere studie af disse og deres selvlæringsproces ville være interessant. Der gælder dog for de fleste, at det kræver en form for mesterlære og en mester, der hjælper dem med at lukke hullet mellem elevens og lærerens viden og kunnen. Musik er endvidere et domæne, hvor det er svært at adskille det handlende, det situerede og det vidende. Er et vellydende trut i en trompet et udtryk for en handling eller en viden? Jeg fik efterfølgende den idé at betragte spiludvikling. Jeg har tidligere observeret, hvorledes entusiaster ud i computerspil opnår virtuositet i deres beherskelse af computeren og deres ageren og navigeren i en virtuel verden. Men at betragte mennesker, der spiller computer, ville ikke være relevant i forhold til den kandidatgrad, jeg bejler til. Og det ville heller ikke være interessant for den læser, jeg henvender mig til. Men udvikling af spil ville være både relevant og interessant. En forfølgelse af dette spor gav dog ikke resultater. Når man skal finde en scene eller et miljø at foretage det tavse studie i, må man kaste ledetråde ud forskellige steder, hvor man færdes. Det kan lyde som en form for tilfældighedsgenerator. Men ingen har jo mulighed for at få kontakt til et miljø, som de ikke på en eller anden måde allerede har en forbindelse til. Der kan så vise sig at opstå forbindelser, som man ikke kendte eksistensen af. Eller som man rettere ikke havde set og indset eksistensen af. Jeg var på daværende tidspunkt med i en mentorordning i Dansk IT, hvor vi diskuterede vores uddannelser, faglige karrierer og ambitioner med en selvstændig IT-konsulent, der var beskæftiget i en international mejerikoncern. Da jeg præsenterede min idé til en kandidatafhandling, syntes der ikke at være 4

17 umiddelbar forståelse i mentorgruppen. Jeg oplevede, at det var svært at formidle min idé og min initialviden om emnet. Jeg følte, at jeg på én og samme tid havde fat i noget væsentligt og værdifuldt uden at have helt fat. Og jeg følte, at skulle overbevise mentorgruppen om, at noget af det, de allerede anså for at være veletablerede sandheder, var forkert. Med andre ord skulle jeg fortælle dem, at de var biased. I skrivende stund er min evne til at formidle den viden, jeg har skabt igennem mit arbejde med afhandlingen, stadig den ringeste af mine evner i denne sammenhæng. Jeg skal på én og samme tid fortælle et menneske, at han eller hun er biased samtidig med, at jeg kommer til at fremstå som en alene vidende - uanset at min ærinde alene er at skabe debat. Og et kriterium for viden kunne være, at mere end én skal vide. Men på den anden side skal én vide, før flere kan vide (jævnfør kapitlet "Det tavse studie"). Mentorgruppens mentor satte dog nogle af de klumper af viden sammen, som jeg fremkom med. Og som hun kunne genfinde hos sig selv. Det var jo noget med IT og viden. Og hun kendte til en mindre relativt nystartet IT-virksomhed, der udvikler portaler og intranet til strukturering af viden. Eller måske snarere information. Altså en virksomhed der arbejder med, hvad nogen vil kalde knowledge management. Selvom information management måske ville være et mere korrekt udtryk. Jeg kontaktede den pågældende virksomhed og fik en samtale med projektchefen, som tog imod og forstod mine ideer ganske ubesværet. Virksomheden viste sig at stå foran nyansættelse af en konsulent og udvikler. Og projektchefen foreslog, at jeg igennem en periode kunne møde op i virksomheden som enhver anden ansat og observere den nyansatte. Jævnfør kapitlet "Scenen" for en introduktion til virksomheden, observationerne og de medarbejdere, jeg kom i kontakt med. Herunder den nyansatte Joe, der fra første dag i jobbet blev ankermand på et igangværende projekt med udvikling af en portalapplikation til administration af kvalitetsinspektioner i kunden Anthonys virksomhed. At skabe viden om en form for viden, som ikke kan formuleres, er ingen nem opgave. Man risikerer at ende op i en form eller en stil, hvor det kan synes, at man mere udtrykker sin mening og sine synspunkter end egentlig viden. Et studie af det tavse forudsætter og kræver derfor en grundlæggende diskussion af, hvad viden er, og hvorledes viden skabes og opstår. Og ikke kun i videnskabelig forstand men også hvordan viden tilegnes og formidles på det personlige plan. Reduceret til sin essens kan der ikke siges at være forskel på at skabe viden i videnskabelig forstand og på et personligt plan. Det er under alle omstændigheder den menneskelige opfattelse, der via sit sanseapparat forsøger at erkende den omgivende verden. Og skabe meningsfulde repræsentationer af de fænomener, der observeres. I videnskabelige sammenhænge burde man dog være udsat for en kritik af jævnbyrdige peers, som burde borge for en særlig kvalitet af den skabte viden. Men skabelse, tilegnelse og formidling af viden er så basal en menneskelig egenskab, at den i sin essens må være ens uanset i hvilke sammenhænge den observeres i. Det er således ikke kun nødvendigt men også væsentligt at diskutere videns natur herunder sansning og perception. Og under hvilke forudsætninger et studie af det tavse udføres. Således begyndes denne afhandling. 5

18 Epistemologien og ontologien i det tavse studie»facts about living things are more highly personal than the facts of the inanimate world. Moreover, as we ascend to higher manifestations of life, we have to exercise ever more personal faculties - involving a more far reaching participation of the knower - in order to understand life. For whether an organism operates more as a machine or more by a process of equipotential integration, our knowledge of its achievements must rely on a comprehensive appreciation of it which cannot be specified in terms of more impersonal facts, and the logical gap between our comprehension and the specification of our comprehension goes on deepening as we ascend the evolutionary ladder.«polanyi (1958) Dengang jeg var barn, var det med spænding, at jeg så frem til at besøge familie i Jylland. Det var en dagsrejse til en anden verden i en anden tid. Det var overvældende at ankomme til opløbsbanerne ved DSB s færger Halsskov-Knudshoved, hvor der var et mylder af biler og mennesker. Ifølge min hukommelse kunne man vente i timer på at komme med Dronning Ingrid, Arveprins Knud eller en af de andre storebæltsfærger. I dag kører jeg jævnligt Århus-København tur/retur samme dag knap 700 kilometer. Og turen over Storebælt er ikke længere en selvstændig begivenhed, men blot en strækning på ruten på cirka 23 kilometer og minutters kørsel uden ventetid. Denne strækning er her knap ti år efter Storebæltsforbindelsens åbning stadig et overvældende syn. Når man kører vest for Slagelse ned af Vårby Bakke mod Halsskov, ser man de to pyloner på Østbroen rejse sig 254 meter over havet (Sund & Bælt Holding A/S 2001). I en lettere truende men alligevel stilfærdig og luftig monumental statur. Det monumentale understreges af, at det allerede af krigsminister Tscherning i 1855 af millitærstrategiske årsager blev foreslået Rigsdagen at grave en tunnel under Storebælt. Men dette var urealistisk qua tidens viden om tunnelbygning (Sund & Bælt Holding A/S 2001). Bliver man overvældet af pylonernes monumentale statur, bliver man anderledes forundret over broens spinkelhed og lethed. Denne kommer især til syne, når broen ses nedefra med sine slanke pylonben, der vokser ranke men stabile op ad havet. De ikkemassive ankerblokke, der har til formål at forankre bærekablerne, bidrager også til det lette og luftige udtryk. Ja, man kan ved en rundtur på Østbroen ligefrem blive lidt foruroliget over, om broen overhovedet kan bære belastningen af trafik, vind og egenvægt. Og man kan samtidig forundres over, at det kan lade sig gøre a priori at beregne og udtænke dette byggeri. Den overvældelse, man mødes af ved synet af pylonerne, sidestilles af den overvældelse, man føler ved et besøg i en ankerblok. Her spredes bærekablets ,4 millimeter tykke galvaniserede ståltråde ud for at fordele trækket i ankerblokkens tons. Forankringen sker dybt nede i bunden af det såkaldte spredekammer (Sund & Bælt Holding A/S 2001). Jeg har fulgt storebæltsbyggeriet siden dets begyndelse. Og jeg nyder stadig hver eneste tur gennem Vestbroens bløde kurve og over Østbroens stigning. Eller gennem tunnellens mørke i tog med propper der popper i ørene. Jeg ser byggeriet som et 6

19 monument over nutidens vidensniveau. Og især viden inden for naturvidenskabelig ingeniørkunst. Man kan ikke argumentere imod denne viden, for broen står der. Og ingen kan argumentere imod succes. Ingeniørkunst er planlægningens og projekteringens kunst. Jahn Hansen, der er ansat som servicemontør på broen udtaler:»intet er overladt til tilfældigheder. Alt er planlagt og beskrevet ned til hvilken type skrue, der anvendes i et givet vejskilt på broen.«men betyder det, at den viden, som broen er et udtryk for, er uafhængig af de mennesker, der har været involveret gennem tiden i byggeriet og driften af broen? Og uafhængig af de uforudsete situationer, der er opstået igennem byggeriet af broen? Jeg har tidligere arbejdet som jord- og betonarbejder med facaderenovering af et højhus. Arbejdet involverede udhugning af rustent bærejern i de bærende betonkonstruktioner og efterfølgende sandblæsning af jernet og udstøbning af udhugningen. Jeg fik en mundtlig instruktion til, hvorledes jeg skulle blande beton med hensyn til indhold af cement, sand og vand. Men de første gange var betonen enten for tør eller for våd. Er betonen for våd glider den ud af udhugningen. Og er den for tør, kan den ikke vedhæfte til den eksisterende beton og bærejernet. Det var først efter, at jeg selv havde udstøbt skader og arbejdet med at presse betonen ind i udhugningerne, at jeg fik en bedre fornemmelse for hvilken konsistens, der er den rette til en given type skade. Ved efterfølgende blanding af beton nærmest fortalte betonen mig, hvornår den var færdig. Jeg fik en ganske præcis opfattelse af betonen og dens egenskaber ved at se og mærke betonen. Herunder glitte på den med en murerske og mærke overflademodstanden og observere betonens overflade. Jeg kan her flere år efter bemærke, at jeg aldrig har mærket overflademodstanden i beton. Jeg har mærket, de stød og de tryk murerskeen har givet mig i håndflade og håndled. Men jeg har aldrig mærket overflademodstanden direkte. Jeg har derimod oversat og sammensat en række sansepåvirkninger og dannet en samlet mening ud af disse. Jahn Hansen fortæller om beton på broen:»beton er for større byggerier en standardvare i dag. Man bestiller beton efter standarder, der specificerer indholdet af de enkelte ingredienser.«man må kunne antage, at der har været en nøje kontrol eller i hvert fald stikprøvevis kontrol af betonleveringerne under storebæltsbyggeriet. Men hvorledes er det besluttet, hvilke ladninger og støbninger, der er blevet kontrolleret og hvorledes er afvigelser konstateret? Det er rimeligt at antage, at samtlige kubikmeter beton ikke er blevet kontrolleret for overholdelse af en given standard. Herunder kan det ses på betonen, at træk- og styrkeprøver er foretaget som stikprøver, da disse efterlader distinkte mærker efter boringer og efterfølgende udstøbninger. Jahn Hansen fortæller omkring det daglige arbejde med vedligeholdelse på broen:»der udleveres standardiserede arbejdsinstrukser for alt arbejde og oplever vi afvigelser fra arbejdsinstruksen, så udfylder vi en afvigelsesrapport. Får vi brug for at bore i betonen for at foretage en vedhæftning, så skal en ingeniør først foretage en styrkeberegning og sige god for boringen.«der er således regler, der skal følges, for den daglige drift og det daglige vedligehold. Men hvornår er en afvigelse en afvigelse? Hvem afgør, om en afvigelse er en så stor anomali, at der skal udfyldes en afvigelsesrapport? Og hvordan skal uforudsete afvigelser håndteres? Arbejdsinstrukserne kan i sig selv ikke indeholde regler for deres 7

20 anvendelse herunder regler for håndtering af samtlige muligt forekommende afvigelser. Hvis en afvigelse a priori kan regelhåndteres, så er det ikke længere en afvigelse. Hvad hvis et betonbor knækker under boringen og boringen således må foretages lige ved siden af den allerede foretagne boring? Eller måske lidt længere derfra? Skal der i så fald foretages en ny styrkeberegning eller kan den nye boring antages at være omfattet af den eksisterende styrkeberegning? Dette er en vurdering, som mennesket i situationen og sammenhængen skal foretage. Og da denne vurdering ikke har a priori regler for sin udførelse, må den bero på en anden viden end den, der gives i de formelle arbejdsinstrukser (Polanyi 1958, Hayek 1962, Göranzon 1990). Sansning og perception Uanset hvilken form for viden et menneske besidder, må denne viden nødvendigvis være kommet ind i dette menneskes opfattelse gennem sanserne. Jeg bruger ordet opfattelse, som en samlet betegnelse for det at opfatte, opleve, indse, begribe, behandle given information og givne sansepåvirkninger. Jeg kunne også bruge ordene intellekt, sind eller intelligens. Politikens Nudansk Ordbog 15. udgave giver synonymerne få fat i, registrere, fortolke, fornemme for ordet opfatte. Disse beskriver hvilken mening, jeg forsøger at pege på med ordet opfattelse. Og det uden at lukke begrebet ved en formel definition. En formel definition, der ikke i sig selv indeholder en mening eller en betydning. Et ord består i sig selv ikke af andet end lyde frembragt af luftstrømme, der skaber svingninger i stemmebånd og efterfølgende i strube og mundhule, så meningen i et ord ligger uden for ordet og er opstået qua den måde ordet er blevet brugt på gennem tiden (Polanyi 1958, Polanyi 1967, Polanyi & Prosch 1975). Jeg definerer derfor ordet opfattelse dels ud fra de sammenhænge, jeg bruger ordet i. Og dels via ordets gængse mening, som jeg ikke kan sætte mig ud over. Polanyi (1958):» rendering a word incomprehensible by repeating it a number of times. You say "table, table, table..." until the word becomes a mere meaningless sound. You can destroy meaning wholesale by reducing everything to its uninterpreted particulars. By paralysing our urge to subordinate one thing to another, we can eliminate all subsidiary awareness of things in terms of others and create an atomized, totally depersonalized verse.«og» articulation always remains incomplete; that our articulate utterances can never altogether supersede but must continue to rely on such mute acts of intelligence as we once had in common with chimpanzees of our own age.«traditionelt opdeler vi vores sanseapparat i fem primære sanseorganer værende tunge, ører, øjne, næse og hud. Disse sanseorganer indeholder neuroner med mange forskellige egenskaber, som vi endnu savner at kortlægge og forstå. Således er det stadig et mysterium, hvorledes øjne og hjerne i samarbejde får os til at se (Kringelbach 2004). At vi opdeler vores sanser i fem primære sanser er imidlertid en tilsnigelse, eftersom disse kan underopdeles i sansereceptorer. For eksempel kan smagssansen opdeles i receptorer for sødt, surt, salt, bittert og en femte receptor kaldet umami. Umami er japansk og oversættes bedst med ordet delikatesse. Umami-receptorerne reagerer på neurotransmitteren glutamat og til dels protein. Altså livsvigtige stoffer, 8

Applied 3D modelling and Parametric Design

Applied 3D modelling and Parametric Design ENGLISH SUMMARY Applied 3D modelling and Parametric Design The field that has arisen in Denmark in connection to building information modelling (BIM), and digital construction (DDB) - the laws of Client

Læs mere

Læsevejledning. Litteratur- og kildehenvisninger findes som slutnoter, så de ikke forstyrrer de forklarende fodnoter.

Læsevejledning. Litteratur- og kildehenvisninger findes som slutnoter, så de ikke forstyrrer de forklarende fodnoter. Læsevejledning For at lette læsningen og forklare de formale stilistiske greb har vi udformet denne lille læsevejledning, der dog ikke foregriber det egentlige metodeafsnit. Citater der er direkte skrevet

Læs mere

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Virksom En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Kandidatafhandling Afleveret 25/11-05 Stud.merc.fil Kasper Brødsgaard CPR: 200274 - XXXX Vejleder

Læs mere

F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør

F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør Friedrich August von Hayek (1899-1992) efterlod sig ved sin død et omfangsrigt samfundsfilosofisk

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword 20 010 Lene Pettermann Kjæ ær & Nadja Lu und jeppesen n Designgruppen "Hello Neighbo our" præsenttererrer [ "HELLLO NEIG GHB BOURMBÅ ÅND DET"] ARM Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Oplevelsesdesign tidens

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Online gaming Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Vejleder Mikkel Bille mikkelbille@ruc.dk Gruppe 3 Theis Johannson theisjo@ruc.dk 52470 Kathrine Beck-Bang

Læs mere

Masteruddannelsen i Socialpædagogik Masterprojekt

Masteruddannelsen i Socialpædagogik Masterprojekt Masteruddannelsen i Socialpædagogik Masterprojekt 1 Forår 2010 Den, der ser, er den, der ses Meditativ bevidsthed for udsatte unge Af Troels Bjerrum Vejleder: Tine Fristrup Eksamen: maj/juni 2010 Danmarks

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DRUID Working Paper No. 99-9 Organisatorisk læring gennem den værdibaserede organisations fortællinger af Søren Nymark September 1999 Organisatorisk læring

Læs mere

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud KVIK Kontakt Et tværfagligt tilbud Kirsten Jungersen MASTER OF PUBLIC GOVERNANCE Masterafhandling Efteråret 2012 Udarbejdet af: Kirsten Jungersen Vejleder: Jacob Vase Anslag: 99.931 0. Summery 1 1. Indledning

Læs mere

Tove Rasmussen. Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08. Masteropgave august 2010. Eksamensnummer 178404 Cpr-nummer 030158-0908

Tove Rasmussen. Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08. Masteropgave august 2010. Eksamensnummer 178404 Cpr-nummer 030158-0908 Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08 Reflekser om formidling af evalueringens fund og resultater specifikt i evalueringsrapporter fra teoribaserede evalueringer af forsøgs- og udviklingsprojekter.

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Af Daniel Honoré Pryn og Stig Krøger

Af Daniel Honoré Pryn og Stig Krøger Viden gennem tags Et mapping-analytisk perspektiv på LARM.fm Af Daniel Honoré Pryn og Stig Krøger Specialeafhandling, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet, sommer 2013 Vejledere:

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Tilfældighed En dynamisk vejledningsmetodik

Tilfældighed En dynamisk vejledningsmetodik Master i vejledning, modul 4: Masterprojekt Projektrapport efterfulgt af mundtlig eksamination DPU, Aarhus Universitet, sommer 2010 Skrevet af, årskortnummer: 20087258 Vejleder: Peter Plant Rapportens

Læs mere

Webkanban - praktik og refleksion

Webkanban - praktik og refleksion Webkanban - praktik og refleksion Masterafhandling: Interaktionsdesign og Multimedier Per Thykjær Jensen Anslag: 139.947 Årskort: 19810234 Kontakt: URL: Vejleder: per@multimusen.dk http://multimusen.dk/webkanban/

Læs mere

Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori

Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori UTBILDNING & DEMOKRATI 2005, VOL 14, NR 3, 97 118 Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori Thomas Aastrup Rømer In this article, two major postmodern contributions are discussed: the book

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Erhvervsøkonomiens rødder og logik Det funktionalistiske paradigme

Erhvervsøkonomiens rødder og logik Det funktionalistiske paradigme Working Paper Series Department of Business Studies No. 15, 2008 Erhvervsøkonomiens rødder og logik Det funktionalistiske paradigme By Michael Fast Aalborg University, Department of Business Studies, Fibigerstræde

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Abstract Prolog

Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Abstract Prolog Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Af Hans Henrik Knoop, Kognition og Pædagogik nr. 52, 2004. Abstract I denne sammenfattende artikel beskriver Hans Henrik Knoop hovedelementerne

Læs mere

En forretningsorienteret SOA modenhedsmodel med forsvaret som case.

En forretningsorienteret SOA modenhedsmodel med forsvaret som case. En forretningsorienteret SOA modenhedsmodel med forsvaret som case. Jess Alster Larsen (jessalster@gmail.com) Peter Krüger (petkrug@gmail.com) Cand.IT Speciale, EBUSS Vejleder: John Götze 3. januar 2008

Læs mere

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller HD Hovedopgave Opgaveløser: Institut for regnskab Tina Lyngholm Rasmussen Vejleder: John Wiingaard Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller Handelshøjskolen

Læs mere

Rigtige mænd vejer mere end 100 kg

Rigtige mænd vejer mere end 100 kg Rigtige mænd vejer mere end 100 kg En antropologisk analyse af maskulinitet, moralitet og humor på et sydfynsk hjerte-rehabiliteringshold Kandidatspeciale Eline Boysen Franck Maj 2012 Antropologi Institut

Læs mere