EBI Brukermanual Honeywell / HL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EBI Brukermanual Honeywell / HL"

Transkript

1 EBI Brukermanual Honeywell / HL REV

2 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Start af stationprogrammet og tilmelding. 1. Programmet startes fra computerens Start menu. Start Programmer Enterprise Buildings integrator Station Eller Start Programmer Enterprise Buildings integrator Client software Station Station etablerer kontakten til serveren og viser understående billede. Figur.1 eller 2 Fig.1 2. Klik i feltet Brugernavn og indtast ID. Klik herefter i feltet Kendeord og indtast dit kendeord. Afslut ved at klikke på OK. Knappen Vis info indeholder info omkring domain-navn. Note: Kendeordet, men ikke brugernavn checkes for store og små bogstaver. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

3 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Figur 2. Når der er klikket på knappen Vis info kommer et nyt felt til syne. Dette felt indeholder enten None eller et Computer/Domain-navn. Typisk bruges None da de fleste installationer ikke bruger windows-logon. Se under afsnit 5 omkring windows-logon. Ændring af kendeord. 1 Indtast chgpsw i kommandolinien og tryk på <ENTER> 2 Du vil blive bedt om at indtaste dit gamle kendeord. Afslut med <ENTER> 3 Du vil blive bedt om at indtaste dit nye kendeord. Afslut med <ENTER> 4 Du vil blive bedt om at gen-indtaste dit nye kendeord. Afslut med <ENTER> ( Dit kendeord vil kun blive accepteret hvis indtastningerne er identiske.) Note: Se også afsnit 5 under oprettelse af operatør. Note: Dit kendeord består af 5 eller 6 bogstaver/tal, uden mellemrum. Dit kendeord er følsomt over for store eller små bogstaver. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

4 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Framelding. Du framelder ved at indtaste BYE på kommandolinien og afslutte med <ENTER>. Note: Station kan være opsat til autoframelding der framelder dig automatisk efter en specifik tid. Se afsnit 5 under oprettelse af operatører. Sikkerhedsniveauer. Dit sikkerhedsniveau bestemmer hvilke ting du har adgang til i systemet. Det kan ske at du nogle gange i specielle tilfælde ikke har adgang til en given ting selvom dit sikkerhedsniveau skulle give dig adgang. Se appendix for sikkerhedsniveauer. Hvis du prøver at udføre en ting der kræver højere sikkerhedsniveau vil følgende meddelelse blive vist i meddelelseszonen. Der kræves højere sikkerhedsniveau. Tip! Dit sikkerhedsniveau vises i nederste højre hjørne på statuslinien. Niveauerne er, fra lavest til højest: NIV1, NIV2, OPER, SUPV, ENGR og MNGR. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

5 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Skærmbillede: Den tilmeldte operatørs valgte startbillede vises, og operatøren kan herfra ved brug af musen klikke sig frem til det grafikbillede (anlæg), han ønsker at se. Se fig 3. Typisk vil klik-felterne være udført som trykknapper. Fig 3. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

6 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Forklaring af skærmbillede: Det nuværende billede bruger det meste af station-vinduet. De andre dele, over og under billedet, giver dig værktøjer og kontroller til at styre og vise dit system. Figur 4 viser dig station layout. Værktøjslinie Menuer Meddelelses Zone Billedeområde Kommandolinien Alarmlinie Statuslinie Fig. 4 Titellinie: Fig. 5 Figur 5 viser titellinien. Denne linie indeholder som for alle Windows-programmer navnet på det aktive program, Station, samt de tre funktionsknapper Kontrolboksen (yderst til venstre), Minimer-knappen (inderste knap til højre), Maksimer/Gendan-knappen (i midten til højre) og Afslut program (yderst til højre). Disse tre knapper har samme funktion som ved alle andre Windows-applikationer. Note: Man kan styre om afslut knappen skal være aktiv eller ej. Dette gøres via opstartsparametre til station-programmet. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

7 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Menulinien: Fig. 6 Figur 6 viser menulinien. Du vælger kommandoer fra station-menuen som du vælger kommandoer i andre windows programmer. F.eks for at kalde hændelsesoversigten vælges Vis Hændelser Hændelsesoversigt For hvert menuvalg er et enkelt bogstav i navnet understreget (Vis). Dette indikerer, hvilket bogstav der kan trykkes sammen med Alt-tasten for at få adgang til menuen, f.eks. trykkes Alt + V samtidig for at få adgang til undermenuen Vis. Værktøjslinien: Fig 7. Fig 7 viser værktøjslinien, som giver operatøren mulighed for nemt at udføre de mest almindelige funktioner. Ved at holde cursor-pilen på et ikon, opnår man en hjælpetekst, der beskriver hvad tasten indeholder. Menulinien er konfigurerbar og kan tilpasses efter kundens ønske. I figur 6 ses for eksempel En knap der kaldes oversigt. Dette fremkalder typisk et oversigtsbillede. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

8 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Ikonbeskrivelse: Ikon Beskrivelse System menu. Kalder systemmenuen. Et specielt billede der giver hurtig adgang til andre hovedbillleder. Adgangskontrolmenu. Kalder adgangskontrolmenuen, som du bruger til at konfigurere adgangskontrol relateret ting. Kortholdermenu. Kalder kortholdermenuen, som du bruger til at håndtere kortholdere. CTS konfiguration. Kalder CTS konfigurationsmenuen., som du bruger til at håndtere din bygning. Alarmoversigt. Kalder alarmoversigten, der giver en on-line beskrivelse af enhver alarm. Kvitter alarm/stop horn. Kvitterer den senest indkomne eller valgte alarm. Tilknyttet billede. Kalder til tilknyttede billede til et valgt punkt eller alarm. Hændelsesoversigt. Kalder hændelsesoversigten, der giver dig en on-line beskrivelse af enhver hændelse. Kald billede. Kalder det specificerede billede. Klik på ikonet. Indtast billedenavn eller nummer på kommandolinien. Side op/ side ned. Bruges til at kalde næste billede i kæden. Forgående side. Viser forgående billede. Station husker billederne du har kaldt og ved at klikke på dette ikon vises de i omvendt rækkefølje. Trend. Kalder den specifikke trend. Klik på ikonet og indtast trendnummer på kommandolinien efterfuldt af <ENTER> Gruppe. Kalder den specifikke gruppe. Klik på ikonet og indtast gruppenummeret efterfuldt af <ENTER> Øg/Sænk. Øger eller sænker en parameter værdi. Enter. Accepter den indtastede værdi Annuller. Annuller den sidst indtastede værdi og returner til den originalværdien. Søg efter kortholdere. Kalder søgning efter kortholdere, hvorfra du kan søge efter kortholdere og kort. Detaljer/søg. Udfører en af to ting, afhængig af indholdet. Hvis en alarm eller objekt ere valgt på det nuværende billede, vil et klik på denne ikon kalde punktdetalje billedet. Hvis der ikke er valgt noget på det nuværende billede, vil et klik på denne ikon kalde et søgebillede, hvorfra du kan søge efter system ting, som punkter, operatører osv. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

9 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Alarmlinien: Fig 8. Figur 8 Generelt viser alarmlinien den senest indkomne ukvitterede alarm. (Alarmlinien kan konfigureres til at være skjult eller at kunne bruges på en bestemt måde. Statuslinien: Fig. 9 Figur 9 viser statuslinien. Linien giver en oversigt over systemets status. F.eks. viser en blinkende rød boks at der er mindst en ukvitteret alarm. Objekt Dato & tid Server ID Sikkerhedsniveau Beskrivelse Den nuværende dato og tid, som er sat på serveren. Indikerer om der er nogle alarmer, og hvilken status de har. Felt blankt. Der er ikke nogen alarmer. Blinkende rødt. Der er mindst en ukvitteret alarm. Fast rød. Der er mindst en alarm, men de er alle kvitteret. Klik på dette felt en gang for at kalde alarmoversigten. Indikerer kommunikationsstatus på forbindelserne imellem serveren og andre enheder. Såsom kanaler og undercentraler. Feltet er blankt. Normal kommunikation. Blinkende cyan. Der er mindst en ukvitteret kommunikationsalarm. Fast cyan. Der er mindst en kommunikationsalarm men de er alle kvitteret. Indikerer om der er nogen meddelelser, og om deres status. Feltet er blankt. Ingen meddelelser Blinkende grønt. Der er mindst en ukvitteret meddelelse. Fast grøn. Der er mindst en meddelelse, men de er alle kvitteret. Indikerer om der er kort download fejl eller ej. Feltet er blankt. Adgangskontrol virker normalt. Download på grå baggrund. Der foretages i øjeblikket en donwload, Blinkende gul. Der er i hvert fald en download der ikke er lykkedes. Fast gul. Der er opstået en timeout under forsøg på download til en specifik server. (Bruges kun ved distribueret servere) Klik på boksen for kalde download billedet, der viser status for download. Navnet eller nummeret på serveren som denne station er tilsluttet til. Dit sikkerhedsniveau. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

10 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Arbejdsområdet: Fig 10 viser arbejdsområdet, som indeholder alle klik-felter og dynamiske værdier. Selve grafikbilledet er udført i tegneprogrammet Displaybuilder. Aktive knapper kendes ved at cursoren ændres til en hånd som vist på nedenstående billede ved alarmrapporten. Punktadgang gives ved at dobbeltklikke på enten symbolet eller den dynamiske tekst. Fig 10. Process-linien: Fig 11 viser NT process-linien som skjules hvis man ikke bruger den. Den kommer automatisk frem når musen kommer ned i bunden af skærmen. Man kan se et ikon for hvilke programmer der er startet og kører i øjeblikket. Fig 11. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

11 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Anlægsadgang. Når man har tilmeldt sig systemet vil man få vist sit startbillede. Fra dette billede kan man klikke sig videre til underliggende billeder via knapper eller klikområder. Måden at få adgang til anlægsbillederne på er ved ganske enkelt at klikke sig igennem de hierarkisk opbyggede billeder ned til det aktuelle anlæg. Se fig. 12 Fig. 12 Husk at man kommer et billede tilbage ved at klikke på bruge Page-up tasten på tastaturet. i værktøjslinien eller ved at Fig. 13 viser et anlægsstartbillede der er opbygget som en bygningsoversigt. Fig 13. Ovenstående anlægsbillede kan indeholde både dynamiske værdier og klik-felter til nye underliggende grafikbilleder. De dynamiske værdier er alle enten fysiske-punkter eller software-punkter, de sidste kaldes også pseudo punkter. Softwarepunkter benyttes til indikering og indstilling af ønskeværdier, f.eks. ønsket rumtemperatur, eller manuelle kommandoer, f.eks. Driftvalg der kan sættes til STOP, KONSTANT eller AUTO REV 1.2 EBIm_01.doc Side

12 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Symboler og Farver: Digitale punkter (kontakter, pumper, ventilatorer, termostater o.a.): Disse punkter vises som regel ved brug af symboler (firkantede for termostater, pressostater, spjældmotorer m.m. og trekantede for pumper og ventilatorer), der skifter farve afhængig af deres status eller tilstand (ON / OFF eller ALARM / NORMAL). Standardfarverne er for driftmeldinger GUL for stop, GRØN for drift / høj hastighed og CYAN (Lys blå) for lav hastighed. For alarmmeldinger er standardfarverne RØD for alarmtilstand og HVID for normal tilstand. Analoge målesignaler (temperatur, tryk, fugt o.a.): Disse punkter indikeres i grafikbilledet som en tekst med tilhørende måleenhed (C, %RF, Pascal o.a.) i umiddelbar nærhed af det grafiske runde symbol for pågældende føler. Hvis målepunktet er forsynet med alarmgrænser, vil det runde symbol for det pågældende punkt skifte farve afhængig af punktets tilstand. Standardfarverne er HVID ved normal tilstand og RØD ved alarmtilstand (for undercentraler som understøtter 2 sæt alarmgrænser, vil farven GUL indikere en over- eller underskridelse af en af de indre grænser). Analoge udgangssignaler (motorventiler, modulerende spjæld o.a.): Disse punkter indikeres med teksten % i umiddelbar nærhed af det grafiske runde symbol. Symboler for udgangssignaler skifter aldrig farve, da disse ikke er forsynet med alarmgrænser. Setpunkter (ønskeværdier), som kan stilles af operatøren, indikeres ofte i grafikbilledet med BLÅ tekst, og kalkulerede setpunkter kan f.eks. indikeres som SORT tekst. NB: Da både symboler, tekster og farvevalg kan varieres efter brugerens ønske, må ovenstående beskrivelser af symboler og farvevalg udelukkende betragtes som en rettesnor, idet der er tale om en standardopsætning. Der kan altså være tale om afvigelser fra anlæg til anlæg. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

13 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Punktadgang: Hvis der ønskes adgang til et punkt, skal der blot dobbeltklikkes på det aktuelle punkt. Når der klikkes på et analogt punkt fremkommer dialogboksen for Analog punkthåndtering. I Fig 14 er vist et eksempel på et Analogt punkt for Excel Fig 14. Kommandering af punktværdi. Der dobbeltklikkes på punktet i grafikbilledet. Hvis Mode viser automatik sættes dette i manuel. Klik på Værdi, indtast den ønskede værdi og afslut med <ENTER> I meddelelseszonen fortælles om alting gik godt. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

14 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Når der klikkes på et digitalt punkt fremkommer dialogboksen for Status punkthåndtering. I Fig 15 er vist et eksempel på Status punkthåndtering for Excel Fig 15. Kommandering af punktværdi. Der dobbeltklikkes på punktet i grafikbilledet. Hvis Mode viser automatik sættes dette i manuel. Vælg den ønskede status fra listen ud for Status. I meddelelseszonen fortælles om alting gik godt. NB. Pas på at der kun kommanderes punkter som må kommanderes, altså ønskeværdier m.m., Punkter, der sættes i manuel, bliver fikseret, hvilket vil sige at de kan ikke overskrives af softwaren. DET ER EN GOD IDÉ ALTID AT LÆSE PUNKTTEKSTEN I KOMMANDO-BOKSEN FØR PUNKTET KOMMANDERES FOR DERVED AT SIKRE SIG, AT DET ER DET RIGTIGE PUNKT, DER KOMMANDERES! REV 1.2 EBIm_01.doc Side

15 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Grafikbillede-adgang via menuen eller kommandolinie EBI består af 2 slags billeder. Systembilleder der er generelle for alle installationer og brugerbilleder der er specifikke for den enkelte installation. Adgang til de to slags billeder har fælles træk. Der findes flere forskellige måder hvorpå man kan bevæge sig rundt i sine brugerbilleder. Via menuen Billedoversigt har Honeywell opbygget jeres billedhieraki. Se fig 16. Fig 16. Via menuen Vis Billed-oversigt(Se fig. 17) vil billederne blive listet efter billednummer. Se fig. 18 Fig.17 REV 1.2 EBIm_01.doc Side

16 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Fig 18. Her vælges grafikbilledet ved at klikke på det understregede billednavn. Som sagt kan billederne både have et navn og/eller et nummer. Disse kan bruges til at gå direkte til det ønskede grafikbillede via kommando-linien. Klik i kommando-zonen eller på indtast enten navnet eller nummeret på grafikbilledet. og REV 1.2 EBIm_01.doc Side

17 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Adgang til hjemmesider og filer: Med EBI er det gjort muligt at bruge arbejdsområdet som et Browser-vindue. Eller med andre ord være istand til at kalde hjemmesider/filer fra enten Internettet, Intranettet eller en hvilken som helst harddisk, CD-rom eller diskette i netværket. I EBI er der mulighed for at sætte begrænsninger på hvilke hjemmesider der er adgang til. Det sker via konfigureringsværktøjet Safe-Browse. Opkald af hjemmeside: 1. Klik på kommandozonen. 2. Indtast din adresse file://c:\anlægsbeskrivelser\ventilationsanlæg4.doc efterfuldt af <ENTER> Følgende tabel viser hvordan du kalder forskellige typer af filer/sider. Kald en: Fil Hjemmeside FTP side Type: file://c:\anlægsbeskrivelser\ventilationsanlæg4.doc hvor c:\anlægsbeskrivelser\ventanlæg4.doc er det fulde navn på filen hvor er adressen på hjemmesiden. ftp://ftp.hsc.com hvor ftp.hsc.com er adressen på ftp siden. Man kan også selv oprette et menutrin for sin foretrukne hjemmeside samt foretrukne søgeside. Dette hører dog under kursus 2 (EBI-programmering) REV 1.2 EBIm_01.doc Side

18 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Opdater grafikbillede: Denne funktion gentegner grafikbilledet, og opdaterer derefter dynamiske data. Funktionen findes under menuen Vis Opdater side følgende ikon kan også bruges. Print skærm: Denne funktion udprinter en hardcopy af skærmbilledet på den printer, der er sat op til dette. Funktionen findes under menuen Aktion Print side REV 1.2 EBIm_01.doc Side

19 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang REV 1.2 EBIm_01.doc Side

20 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Alarmmelding: Det røde felt nederst på skærmen indikerer at der findes stående alarmer i systemet eller at der findes ukvitterede alarmer i systemet. Forskellen på det ene og det andet vises ved at feltet er fast rødt eller at det blinker rødt. Se figur 1. Fig 1. Samtidig vil alarmlinien vise alarmteksten for den sidst indkomne ukvitterede alarm med højest prioritet. Hvis der ikke vises nogen tekst i alarmlinien betyder det at der ikke er nogen ukvitterede alarmer, hvilket også vil kunne ses på alarmfeltet da det ikke vil blinke. EBIm_02.doc Side 1 10/14/2009

21 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Alarmhåndtering: Alarmoversigten kan kaldes på flere forskellige måder. Se figur 2 1. Ved klik på det røde felt 2. Ved klik på i værktøjslinien. 3. Via menuen Vis Alarm-oversigt 4. Ved klik på Hovedmenuen og derefter vælge Alarmer Fig 2. Standard mæssigt vises alle alarmer for i dag, med de tre højeste prioriteter fra alle områder. Alarmerne præsenteres med dato & tid for hvornår alarmen indløb, brugeradressen, alarmtilstand, prioritet, punkttekst og selve værdien/status da punktet gik i alarm. Dette kan man dog ændre og flytte rundt på efter ejet ønske. Se senere i afsnittet. EBIm_02.doc Side 2 10/14/2009

22 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Kvittering af enkelt alarmer: Ved at klikke på den ønskede alarm således at der kommer en sort firkant rundt om alarmen, og derefter klikke på i værktøjslinien eller trykke på F4 vil alarmen blive kvitteret. Se figur 3 Fig. 3 Hvis alarmer er tilknyttet horn vil et klik på alarmoversigten. stoppe hornet. Selvom du ikke står i Alarmer kan også kvitteres via et anlægsbillede. Klik på symbolet der blinker og klik derefter på. Alarmer kan også kvitteres via alarmlinien. Se figur 4. Klik på linien så den indrammes af en sort boks. Klik herefter på. Fig. 4 Kvittering af hele siden: Hvis denne kvitteringsform er indkoblet, hvad den er normalt, vil et klik på knappen i højre nederste hjørne.. EBIm_02.doc Side 3 10/14/2009

23 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Forståelse af alarmoversigten: Ud for hver alarm til venstre vises et symbol der afspejler hvilken prioritet alarmen har og om den er kvitteret. Hvis ikonet blinker betyder det at alarmen ikke er blevet kvitteret. Hvis ikonet står fast betyder det at alarmen er blevet kvitteret men at den stadig er aktiv. Hvis en alarm bliver kvitteret og den er gået eller går retur til normal forsvinder den fra listen. Høj alarmprioritet Lav alarmprioritet Kritisk alarmprioritet Forneden på billedet vises hvor mange ukvitteret alarmer den befinder sig i listen, samt hvor mange af disse der er blevet kvitteret. Se figur 5. Fig. 5 EBIm_02.doc Side 4 10/14/2009

24 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Områder: Dit system kan opdeles i områder og punkter kan tilknyttes disse områder. Dette gør at man kan rute alarmer til både operatører og stationer via område-tilknytning. Via menuen øverst til venstre, kan man klikke på en liste(se figur 6) og her vælge fra hvilket eller hvilke områder man ønsker at få vist alarmer fra. Figur 6. EBIm_02.doc Side 5 10/14/2009

25 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Prioriteter: Alarmer kan opdeles i 4 prioriteter der hver kan have 15 underprioriteter. Prioritet_1 Prioritet_2 Prioritet_3 Prioritet_4 Kritiske alarmer der vises med rød farve og koden K Høje alarmer der vises med gul farve og koden H Lave alarmer der vises med blå farve og koden L Journal alarmer der ikke vises i alarmoversigten men kun i hændelseloggen og på printer. Systemalarmer vil optræde som kritiske og efter kvittering vil de forsvinde fra listen. Underprioriteter: Hver prioritet kan opdeles i underprioriteter fra 1-15, dette bevirker at man vil få vist alarmer med samme prioritet sorteret efter underprioriteter fra Underprioriteten vises under prioriteter efter bogstavet for prioriteten f.eks K08 for kritisk alarm med underprioritet 8. PS! For XL5000 punkter der er tilknyttet XL5000 direkte pointserver gælder at kun 2 prioriteter er mulig. EBIm_02.doc Side 6 10/14/2009

26 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Figur 7. Prioriteterne kan sorteres i listen via menupunktet Vis. EBIm_02.doc Side 7 10/14/2009

27 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Filtrering og søgning: Der findes forskellige værktøjer til at filtrere og sortere alarmlisten. Når man har valgt en filtrering vil der fremkomme en filter aktivt meddelelse øverst i midten. Se figur 8. Figur. 8 Når dette filter er aktivt bliver en menu for hver kolonne aktiv således at man yderligere kan sortere de filtrede alarmer. Se figur 9. Figur 9. Man kan søge på tid og dato via dato & tid kolonnen. Se figur 10. Figur 10. EBIm_02.doc Side 8 10/14/2009

28 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Hvis man har fundet en filteropsætning som man kan se at man kan bruge senere kan man via værktøjsknappen få vist konfigurationsruden hvorfra man kan gemme sin filtrering. Denne vil så blive lagt til listen under Vis. Herfra kan man så kalde den ved en senere lejlighed. EBIm_02.doc Side 9 10/14/2009

29 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Alarmdetaljer: Via værktøjslinien kan man fremkalde alarmdetaljer ved at klikke på. Se figur 11. Figur 11 Her kan man få listet alle detaljer omkring den aktuelle alarm. Yderligere kan man tilknytte en kommentar ved at klikke på fanebladet kommentarer. Se figur 12. EBIm_02.doc Side 10 10/14/2009

30 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Figur 12. EBIm_02.doc Side 11 10/14/2009

31 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Opsætning af kolonner. Ved at klikke på ikonet for kolonne organisering får man en dialogboks der indeholder alle de kolonner der kan vises i systemet. Ved at afkrydse eller fjerne fluebenet vil systemet henholdsvis vise eller fjerne den valgte kolonne. Hvis man ønsker at flytte rundt på kolonnerne, markeres en kolonne ved at klikke på den herefter bruges knapperne flyt op og flyt ned. EBIm_02.doc Side 12 10/14/2009

32 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Hændelser: Hændelser bliver lagret i en EBI system database. Periodisk kopieres hændelserne til en SQL database, hvor de bruges til rapporter og andre forespørgsler. Hændelser bliver arkiveret fra online databasen efter et tidsprogram som du definerer. Man kan opsætte en automatisk arkivering eller man kan definere en alarm der fortæller operatøren hvornår der skal foretages en manuel arkivering. Hændelserne forbliver i Online SQL-databasen i den tid som du definerer. Når tiden udløber slettes hændelserne. Vis hændelser: Hændelser kan hentes på flere forskellige måder. Via værktøjslinien klikkes på ikonet. Via menuen Vis-hændelser eller Via systemmenuen. Se figur 11. Fig. 11 Der kan filtreres og søges i hændelserne på samme måde som i alarmoversigten. Derfor hensvises til dette afsnit. Det samme gælder de andre værktøjer kolonne-organisering og detaljer for hændelsen. EBIm_02.doc Side 13 10/14/2009

33 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Hændelses-arkivering. Hændelses-arkivering opsættes via menuen konfigurer-hændelsesarkivering. Se figur 12 Fig. 12 Under Gem hændelser online sættes hvor lang tid hændelserne skal forblive online. Ældre hændelser vil kun kunne vises hvis de bliver arkiveret. Det er også muligt at definere hvor meget minimum diskplads der skal være til rådighed før systemet sletter hændelserne løbende. Under Hændelsesarkivering kan man specificere om man ønsker arkivering eller ej. Sæt kryds i Opret en arkivering. Vælg hvor tit du ønsker at der skal foretages en arkivering, samt vælg om du ønsker at arkiveringen skal være automatisk eller du skal adviseres via en alarm så du selv kan foretage arkiveringen. Under Arkiver ved hjælp af kan du vælge om arkiveringen skal foretages til TAPE eller fil. Under Opret arkivering i bibliotek indsættes det bibliotek hvor man ønsker at arkiveringen skal foretages til. Der kan godt specificeres et netværksdrev. EBIm_02.doc Side 14 10/14/2009

34 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Hvis man ønsker selv at foretage arkiveringen kan dette foretages på samme side men under fanebladet Operationer. Se figur 13. Fig. 13 Klik på Arkiver nu. En meddelelse vises på status-linien og du skal bekræfte med Y i kommandolinien. Arkiveringen vil herefter blive foretaget. Hændelserne er ikke mere tilgængelige, men ligger i en fil. Hvis man ønsker at hændelserne skal være tilgængelige igen skal man foretage en gendannelse af disse. Dette foretages ved at vælge den ønskede hændelsesfil i den fremkomne liste og herefter klikke på Gendan knappen. Hændelserne vil nu blive genindlæst og du har mulighed for at søge i disse igen. Under Status kan man følge den øjeblikkelige status for arkivering. EBIm_02.doc Side 15 10/14/2009

35 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering EBIm_02.doc Side 16 10/14/2009

36 Afsnit 3 - Rapporter GENERELT: Rapporter hjælper dig med at analyserer system-aktiviteter på mange forskellige måder. F.eks kunne du tænke dig at få en rapport over. Anlægsrelateret alarmer der er opstået inden for de sidste 24 timer. Hvem er i øjeblikket i bygningen. Den nuværende værdi på et antal punkter. Igangsætning. Rapporter kan startes her og nu eller via tidsopsætning. Udskrift. Afhængig af rapportens natur, kan den vises på skærm, på printer eller gemt i en fil. Faste rapporter: I EBI findes en hændelseslog der logger alle hændelser som operatør, alarmer og systemhændelser. Man kan via rapporter søge i denne hændelseslog. EBIm_03.doc Side 1 10/14/2009 REV 1.2

37 Afsnit 3 - Rapporter Start af rapport: 1. Vælg Aktion Start rapport for at få en liste over alle definerede rapporter eller arkiveringer. Se figur 1. (Alternativ, klik på Rapporter & historiearkiveringer i systemmenuen. Se figur 2. Fig. 1. Fig 2. EBIm_03.doc Side 2 10/14/2009 REV 1.2

38 Afsnit 3 - Rapporter 2. Klik på den rapport du ønsker at starte. Fig 2. EBIm_03.doc Side 3 10/14/2009 REV 1.2

39 Afsnit 3 - Rapporter Fig Hvis du ønsker at ændre rapport-opsætningen. Klikkes på Konfigurer for at se konfigurationen. Se figur 3. EBIm_03.doc Side 4 10/14/2009 REV 1.2

40 Afsnit 3 - Rapporter Fig Foretag de ønskede ændringer. 5. Klik på Kør for at starte rapporten. Teksten Forespørgsel under udførelse vises i meddelelseszonen. Rapporten bliver sendt til den specificerede output enhed, enten printer, fil eller til din skærm. Note: Når du forespørger efter en rapport, kreerer EBI en ny version ved at bruge de seneste data. For eksempel, hvis du har en rapport der hedder Ugentlig statusrapport, skal du køre denne en gang i ugen for at sikre at data altid er up-to-date. EBIm_03.doc Side 5 10/14/2009 REV 1.2

41 Afsnit 3 - Rapporter Start af rapport fra kommandolinien. Hvis du kan huske nummeret på din rapport eller arkivering, kan du starte rapporten fra kommandolinien. (Note: Når du starter rapporten på denne måde vil den bruge sin standard op sætning). F.eks ved kald af rapport 123 : 1. Klik på kommando-linien. 2. Indtast rpt 123 og afslut med <ENTER> Kald til rapport. Hvis en rapport er lavet til at blive vist på skærmen, kan man kalde den frem til enhver tid ligesom et vilket som helst andet billede. Feks. Ved kald af rapport Klik på komandolinien. 2. Indtast pr 123 og tryk på <ENTER> Note Kald af en rapport på denne måde vil kun vise den sidst kørte rapport. Hvis du vil opdatere rapporten s indhold, bliver du nød til at køre den igen. EBIm_03.doc Side 6 10/14/2009 REV 1.2

42 Afsnit 3 - Rapporter Rapport typer: Adgangsdata: Eksporterer(og importerer) adgangskontrol information til(fra) en ekstern fil, således at den kan vises eller editeres af en anden applikation såsom Microsoft Excel. Rapporten findes i adgangskontrol og sikkerheds-systemer. Adgangsniveau: Lister zonerne og de tilknyttede tidsperioder med det specificerede niveau. Rapporten findes i adgangskontrol og sikkerheds-systemer. Alarmer efter tid: Lister alarmer og hændelser der er opstået under en allerede forløben periode over en specificeret tidsperiode. Rapporten findes i alle systemer. Alarmer & hændelser: Lister alarmer og hændelser der opstod indenfor den specificerede tidsperiode. Rapporten findes i alle systemer. Alarm varighed: Specificerer hvor lang tid det specificerede punkt var i alarm. Rapporten findes i alle systemer. Alle punkter:lister alle værdier for et antal specificerede punkter ved brug af et konfigurerbart sæt af filtre og sorteringsmuligheder. Rapporten findes i alle systemer. Kort brug:lister det antal gange et specificeret kort er blevet brugt, og hvilken kortholder der kortene er tilknyttet til. Rapporten findes i adgangskontrol og sikkerheds-systemer. Kortholder detaljer: Producerer en detaljeret liste over alle kortholdere der matcher det specificerede kriterie, en side pr. kort. (Klik på søgekriterie knappen for at specificere dit kriterie. Rapporten findes i adgangskontrol og sikkerheds-systemer. Kortholderliste: Lister alle kort, eller kort der matcher det specificerede kriterie, og kortholderen der er tilknyttet hvert kort. Rapporten findes i adgangskontrol og sikkerhedssystemer. Kortholder zone: Lister ved kortholdernavn alle specificerede zoner hvor kortholderen har adgang til. Rapporten findes i adgangskontrol og sikkerheds-systemer. Krydsreference: Lister hvor de specificerede punkterer brugt i dit system, f.eks hvilke billeder, rapporter, algoritmer osv. Rapporten findes i alle systemer. Dør-historie: Lister alle kort der er præsenteret for en eller et antal adgangspunkter indenfor en hvis tid. Rapporten findes i adgangskontrol og sikkerheds-systemer FS90+: Lister FS90+ punkter og deres værdi baseret på dit specificerede udvalgskriterie. Rapporten findes i adgangskontrol og sikkerheds-systemer Generic crystal: Kører en foruddefineret Crystal rapport. Du kan specificere en udvælgelses formel. EBIm_03.doc Side 7 10/14/2009 REV 1.2

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger DLK PRO DOWNLOAD KEY Avancerede digitale tachograf løsninger DLK Pro Download Key Download tools PC program Med Download Tools programmet, der ligger på din DLK Pro, kan du; Se de generelle data for hver

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

TS1000 Quick Guide. Daglig brug

TS1000 Quick Guide. Daglig brug TS1000 Quick Guide Daglig brug Indholdsfortegnelse Opret brugere... 4 Brugerliste... 4 Fanen Data... 4 Fanen Tilvalg... 5 Fanen Specialområder... 6 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)...

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

ON!Track Web Brugermanual. Web Manual Version 1.1

ON!Track Web Brugermanual. Web Manual Version 1.1 ON!Track Web Brugermanual Web Manual Version 1.1 Indhold Kom godt i gang... 3 Hvad er ON!Track?... 3 Hvordan ser den overordnede ON!Track-proces ud?... 3 Hvordan tilføjes, redigeres og slettes en lokation?...

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning ACUBIZ A/S Opret rejseafregning Guide INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Hvad er Acubiz...3 Hvad er en rejseafregning... 3 Afregning af dine omkostninger...4 ❶ Kontér... 4 ❷ Dokumentér... 4 ❸

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Installation Programmet downloades fra internettet. Åben et netlæserprogram (f.eks. Microsoft Internet Explorer) og indtast denne adresse: www.mibit.dk/oprlife

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Print selv på biblioteket

Print selv på biblioteket Print selv på biblioteket Installationsvejledning til at kunne printe fra din egen computer på bibliotekets printere Brug af denne vejledning forudsætter, at du har købt et kopi- og print kort på biblioteket.

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 17.08.2015 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart Link til vejledning, login data, og Digimatch kan findes her: http://boxerligaerne.dk/klubsider/kamprapport/ Det er

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere