EBI Brukermanual Honeywell / HL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EBI Brukermanual Honeywell / HL"

Transkript

1 EBI Brukermanual Honeywell / HL REV

2 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Start af stationprogrammet og tilmelding. 1. Programmet startes fra computerens Start menu. Start Programmer Enterprise Buildings integrator Station Eller Start Programmer Enterprise Buildings integrator Client software Station Station etablerer kontakten til serveren og viser understående billede. Figur.1 eller 2 Fig.1 2. Klik i feltet Brugernavn og indtast ID. Klik herefter i feltet Kendeord og indtast dit kendeord. Afslut ved at klikke på OK. Knappen Vis info indeholder info omkring domain-navn. Note: Kendeordet, men ikke brugernavn checkes for store og små bogstaver. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

3 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Figur 2. Når der er klikket på knappen Vis info kommer et nyt felt til syne. Dette felt indeholder enten None eller et Computer/Domain-navn. Typisk bruges None da de fleste installationer ikke bruger windows-logon. Se under afsnit 5 omkring windows-logon. Ændring af kendeord. 1 Indtast chgpsw i kommandolinien og tryk på <ENTER> 2 Du vil blive bedt om at indtaste dit gamle kendeord. Afslut med <ENTER> 3 Du vil blive bedt om at indtaste dit nye kendeord. Afslut med <ENTER> 4 Du vil blive bedt om at gen-indtaste dit nye kendeord. Afslut med <ENTER> ( Dit kendeord vil kun blive accepteret hvis indtastningerne er identiske.) Note: Se også afsnit 5 under oprettelse af operatør. Note: Dit kendeord består af 5 eller 6 bogstaver/tal, uden mellemrum. Dit kendeord er følsomt over for store eller små bogstaver. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

4 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Framelding. Du framelder ved at indtaste BYE på kommandolinien og afslutte med <ENTER>. Note: Station kan være opsat til autoframelding der framelder dig automatisk efter en specifik tid. Se afsnit 5 under oprettelse af operatører. Sikkerhedsniveauer. Dit sikkerhedsniveau bestemmer hvilke ting du har adgang til i systemet. Det kan ske at du nogle gange i specielle tilfælde ikke har adgang til en given ting selvom dit sikkerhedsniveau skulle give dig adgang. Se appendix for sikkerhedsniveauer. Hvis du prøver at udføre en ting der kræver højere sikkerhedsniveau vil følgende meddelelse blive vist i meddelelseszonen. Der kræves højere sikkerhedsniveau. Tip! Dit sikkerhedsniveau vises i nederste højre hjørne på statuslinien. Niveauerne er, fra lavest til højest: NIV1, NIV2, OPER, SUPV, ENGR og MNGR. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

5 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Skærmbillede: Den tilmeldte operatørs valgte startbillede vises, og operatøren kan herfra ved brug af musen klikke sig frem til det grafikbillede (anlæg), han ønsker at se. Se fig 3. Typisk vil klik-felterne være udført som trykknapper. Fig 3. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

6 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Forklaring af skærmbillede: Det nuværende billede bruger det meste af station-vinduet. De andre dele, over og under billedet, giver dig værktøjer og kontroller til at styre og vise dit system. Figur 4 viser dig station layout. Værktøjslinie Menuer Meddelelses Zone Billedeområde Kommandolinien Alarmlinie Statuslinie Fig. 4 Titellinie: Fig. 5 Figur 5 viser titellinien. Denne linie indeholder som for alle Windows-programmer navnet på det aktive program, Station, samt de tre funktionsknapper Kontrolboksen (yderst til venstre), Minimer-knappen (inderste knap til højre), Maksimer/Gendan-knappen (i midten til højre) og Afslut program (yderst til højre). Disse tre knapper har samme funktion som ved alle andre Windows-applikationer. Note: Man kan styre om afslut knappen skal være aktiv eller ej. Dette gøres via opstartsparametre til station-programmet. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

7 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Menulinien: Fig. 6 Figur 6 viser menulinien. Du vælger kommandoer fra station-menuen som du vælger kommandoer i andre windows programmer. F.eks for at kalde hændelsesoversigten vælges Vis Hændelser Hændelsesoversigt For hvert menuvalg er et enkelt bogstav i navnet understreget (Vis). Dette indikerer, hvilket bogstav der kan trykkes sammen med Alt-tasten for at få adgang til menuen, f.eks. trykkes Alt + V samtidig for at få adgang til undermenuen Vis. Værktøjslinien: Fig 7. Fig 7 viser værktøjslinien, som giver operatøren mulighed for nemt at udføre de mest almindelige funktioner. Ved at holde cursor-pilen på et ikon, opnår man en hjælpetekst, der beskriver hvad tasten indeholder. Menulinien er konfigurerbar og kan tilpasses efter kundens ønske. I figur 6 ses for eksempel En knap der kaldes oversigt. Dette fremkalder typisk et oversigtsbillede. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

8 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Ikonbeskrivelse: Ikon Beskrivelse System menu. Kalder systemmenuen. Et specielt billede der giver hurtig adgang til andre hovedbillleder. Adgangskontrolmenu. Kalder adgangskontrolmenuen, som du bruger til at konfigurere adgangskontrol relateret ting. Kortholdermenu. Kalder kortholdermenuen, som du bruger til at håndtere kortholdere. CTS konfiguration. Kalder CTS konfigurationsmenuen., som du bruger til at håndtere din bygning. Alarmoversigt. Kalder alarmoversigten, der giver en on-line beskrivelse af enhver alarm. Kvitter alarm/stop horn. Kvitterer den senest indkomne eller valgte alarm. Tilknyttet billede. Kalder til tilknyttede billede til et valgt punkt eller alarm. Hændelsesoversigt. Kalder hændelsesoversigten, der giver dig en on-line beskrivelse af enhver hændelse. Kald billede. Kalder det specificerede billede. Klik på ikonet. Indtast billedenavn eller nummer på kommandolinien. Side op/ side ned. Bruges til at kalde næste billede i kæden. Forgående side. Viser forgående billede. Station husker billederne du har kaldt og ved at klikke på dette ikon vises de i omvendt rækkefølje. Trend. Kalder den specifikke trend. Klik på ikonet og indtast trendnummer på kommandolinien efterfuldt af <ENTER> Gruppe. Kalder den specifikke gruppe. Klik på ikonet og indtast gruppenummeret efterfuldt af <ENTER> Øg/Sænk. Øger eller sænker en parameter værdi. Enter. Accepter den indtastede værdi Annuller. Annuller den sidst indtastede værdi og returner til den originalværdien. Søg efter kortholdere. Kalder søgning efter kortholdere, hvorfra du kan søge efter kortholdere og kort. Detaljer/søg. Udfører en af to ting, afhængig af indholdet. Hvis en alarm eller objekt ere valgt på det nuværende billede, vil et klik på denne ikon kalde punktdetalje billedet. Hvis der ikke er valgt noget på det nuværende billede, vil et klik på denne ikon kalde et søgebillede, hvorfra du kan søge efter system ting, som punkter, operatører osv. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

9 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Alarmlinien: Fig 8. Figur 8 Generelt viser alarmlinien den senest indkomne ukvitterede alarm. (Alarmlinien kan konfigureres til at være skjult eller at kunne bruges på en bestemt måde. Statuslinien: Fig. 9 Figur 9 viser statuslinien. Linien giver en oversigt over systemets status. F.eks. viser en blinkende rød boks at der er mindst en ukvitteret alarm. Objekt Dato & tid Server ID Sikkerhedsniveau Beskrivelse Den nuværende dato og tid, som er sat på serveren. Indikerer om der er nogle alarmer, og hvilken status de har. Felt blankt. Der er ikke nogen alarmer. Blinkende rødt. Der er mindst en ukvitteret alarm. Fast rød. Der er mindst en alarm, men de er alle kvitteret. Klik på dette felt en gang for at kalde alarmoversigten. Indikerer kommunikationsstatus på forbindelserne imellem serveren og andre enheder. Såsom kanaler og undercentraler. Feltet er blankt. Normal kommunikation. Blinkende cyan. Der er mindst en ukvitteret kommunikationsalarm. Fast cyan. Der er mindst en kommunikationsalarm men de er alle kvitteret. Indikerer om der er nogen meddelelser, og om deres status. Feltet er blankt. Ingen meddelelser Blinkende grønt. Der er mindst en ukvitteret meddelelse. Fast grøn. Der er mindst en meddelelse, men de er alle kvitteret. Indikerer om der er kort download fejl eller ej. Feltet er blankt. Adgangskontrol virker normalt. Download på grå baggrund. Der foretages i øjeblikket en donwload, Blinkende gul. Der er i hvert fald en download der ikke er lykkedes. Fast gul. Der er opstået en timeout under forsøg på download til en specifik server. (Bruges kun ved distribueret servere) Klik på boksen for kalde download billedet, der viser status for download. Navnet eller nummeret på serveren som denne station er tilsluttet til. Dit sikkerhedsniveau. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

10 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Arbejdsområdet: Fig 10 viser arbejdsområdet, som indeholder alle klik-felter og dynamiske værdier. Selve grafikbilledet er udført i tegneprogrammet Displaybuilder. Aktive knapper kendes ved at cursoren ændres til en hånd som vist på nedenstående billede ved alarmrapporten. Punktadgang gives ved at dobbeltklikke på enten symbolet eller den dynamiske tekst. Fig 10. Process-linien: Fig 11 viser NT process-linien som skjules hvis man ikke bruger den. Den kommer automatisk frem når musen kommer ned i bunden af skærmen. Man kan se et ikon for hvilke programmer der er startet og kører i øjeblikket. Fig 11. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

11 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Anlægsadgang. Når man har tilmeldt sig systemet vil man få vist sit startbillede. Fra dette billede kan man klikke sig videre til underliggende billeder via knapper eller klikområder. Måden at få adgang til anlægsbillederne på er ved ganske enkelt at klikke sig igennem de hierarkisk opbyggede billeder ned til det aktuelle anlæg. Se fig. 12 Fig. 12 Husk at man kommer et billede tilbage ved at klikke på bruge Page-up tasten på tastaturet. i værktøjslinien eller ved at Fig. 13 viser et anlægsstartbillede der er opbygget som en bygningsoversigt. Fig 13. Ovenstående anlægsbillede kan indeholde både dynamiske værdier og klik-felter til nye underliggende grafikbilleder. De dynamiske værdier er alle enten fysiske-punkter eller software-punkter, de sidste kaldes også pseudo punkter. Softwarepunkter benyttes til indikering og indstilling af ønskeværdier, f.eks. ønsket rumtemperatur, eller manuelle kommandoer, f.eks. Driftvalg der kan sættes til STOP, KONSTANT eller AUTO REV 1.2 EBIm_01.doc Side

12 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Symboler og Farver: Digitale punkter (kontakter, pumper, ventilatorer, termostater o.a.): Disse punkter vises som regel ved brug af symboler (firkantede for termostater, pressostater, spjældmotorer m.m. og trekantede for pumper og ventilatorer), der skifter farve afhængig af deres status eller tilstand (ON / OFF eller ALARM / NORMAL). Standardfarverne er for driftmeldinger GUL for stop, GRØN for drift / høj hastighed og CYAN (Lys blå) for lav hastighed. For alarmmeldinger er standardfarverne RØD for alarmtilstand og HVID for normal tilstand. Analoge målesignaler (temperatur, tryk, fugt o.a.): Disse punkter indikeres i grafikbilledet som en tekst med tilhørende måleenhed (C, %RF, Pascal o.a.) i umiddelbar nærhed af det grafiske runde symbol for pågældende føler. Hvis målepunktet er forsynet med alarmgrænser, vil det runde symbol for det pågældende punkt skifte farve afhængig af punktets tilstand. Standardfarverne er HVID ved normal tilstand og RØD ved alarmtilstand (for undercentraler som understøtter 2 sæt alarmgrænser, vil farven GUL indikere en over- eller underskridelse af en af de indre grænser). Analoge udgangssignaler (motorventiler, modulerende spjæld o.a.): Disse punkter indikeres med teksten % i umiddelbar nærhed af det grafiske runde symbol. Symboler for udgangssignaler skifter aldrig farve, da disse ikke er forsynet med alarmgrænser. Setpunkter (ønskeværdier), som kan stilles af operatøren, indikeres ofte i grafikbilledet med BLÅ tekst, og kalkulerede setpunkter kan f.eks. indikeres som SORT tekst. NB: Da både symboler, tekster og farvevalg kan varieres efter brugerens ønske, må ovenstående beskrivelser af symboler og farvevalg udelukkende betragtes som en rettesnor, idet der er tale om en standardopsætning. Der kan altså være tale om afvigelser fra anlæg til anlæg. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

13 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Punktadgang: Hvis der ønskes adgang til et punkt, skal der blot dobbeltklikkes på det aktuelle punkt. Når der klikkes på et analogt punkt fremkommer dialogboksen for Analog punkthåndtering. I Fig 14 er vist et eksempel på et Analogt punkt for Excel Fig 14. Kommandering af punktværdi. Der dobbeltklikkes på punktet i grafikbilledet. Hvis Mode viser automatik sættes dette i manuel. Klik på Værdi, indtast den ønskede værdi og afslut med <ENTER> I meddelelseszonen fortælles om alting gik godt. REV 1.2 EBIm_01.doc Side

14 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Når der klikkes på et digitalt punkt fremkommer dialogboksen for Status punkthåndtering. I Fig 15 er vist et eksempel på Status punkthåndtering for Excel Fig 15. Kommandering af punktværdi. Der dobbeltklikkes på punktet i grafikbilledet. Hvis Mode viser automatik sættes dette i manuel. Vælg den ønskede status fra listen ud for Status. I meddelelseszonen fortælles om alting gik godt. NB. Pas på at der kun kommanderes punkter som må kommanderes, altså ønskeværdier m.m., Punkter, der sættes i manuel, bliver fikseret, hvilket vil sige at de kan ikke overskrives af softwaren. DET ER EN GOD IDÉ ALTID AT LÆSE PUNKTTEKSTEN I KOMMANDO-BOKSEN FØR PUNKTET KOMMANDERES FOR DERVED AT SIKRE SIG, AT DET ER DET RIGTIGE PUNKT, DER KOMMANDERES! REV 1.2 EBIm_01.doc Side

15 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Grafikbillede-adgang via menuen eller kommandolinie EBI består af 2 slags billeder. Systembilleder der er generelle for alle installationer og brugerbilleder der er specifikke for den enkelte installation. Adgang til de to slags billeder har fælles træk. Der findes flere forskellige måder hvorpå man kan bevæge sig rundt i sine brugerbilleder. Via menuen Billedoversigt har Honeywell opbygget jeres billedhieraki. Se fig 16. Fig 16. Via menuen Vis Billed-oversigt(Se fig. 17) vil billederne blive listet efter billednummer. Se fig. 18 Fig.17 REV 1.2 EBIm_01.doc Side

16 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Fig 18. Her vælges grafikbilledet ved at klikke på det understregede billednavn. Som sagt kan billederne både have et navn og/eller et nummer. Disse kan bruges til at gå direkte til det ønskede grafikbillede via kommando-linien. Klik i kommando-zonen eller på indtast enten navnet eller nummeret på grafikbilledet. og REV 1.2 EBIm_01.doc Side

17 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Adgang til hjemmesider og filer: Med EBI er det gjort muligt at bruge arbejdsområdet som et Browser-vindue. Eller med andre ord være istand til at kalde hjemmesider/filer fra enten Internettet, Intranettet eller en hvilken som helst harddisk, CD-rom eller diskette i netværket. I EBI er der mulighed for at sætte begrænsninger på hvilke hjemmesider der er adgang til. Det sker via konfigureringsværktøjet Safe-Browse. Opkald af hjemmeside: 1. Klik på kommandozonen. 2. Indtast din adresse file://c:\anlægsbeskrivelser\ventilationsanlæg4.doc efterfuldt af <ENTER> Følgende tabel viser hvordan du kalder forskellige typer af filer/sider. Kald en: Fil Hjemmeside FTP side Type: file://c:\anlægsbeskrivelser\ventilationsanlæg4.doc hvor c:\anlægsbeskrivelser\ventanlæg4.doc er det fulde navn på filen hvor er adressen på hjemmesiden. ftp://ftp.hsc.com hvor ftp.hsc.com er adressen på ftp siden. Man kan også selv oprette et menutrin for sin foretrukne hjemmeside samt foretrukne søgeside. Dette hører dog under kursus 2 (EBI-programmering) REV 1.2 EBIm_01.doc Side

18 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Opdater grafikbillede: Denne funktion gentegner grafikbilledet, og opdaterer derefter dynamiske data. Funktionen findes under menuen Vis Opdater side følgende ikon kan også bruges. Print skærm: Denne funktion udprinter en hardcopy af skærmbilledet på den printer, der er sat op til dette. Funktionen findes under menuen Aktion Print side REV 1.2 EBIm_01.doc Side

19 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang REV 1.2 EBIm_01.doc Side

20 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Alarmmelding: Det røde felt nederst på skærmen indikerer at der findes stående alarmer i systemet eller at der findes ukvitterede alarmer i systemet. Forskellen på det ene og det andet vises ved at feltet er fast rødt eller at det blinker rødt. Se figur 1. Fig 1. Samtidig vil alarmlinien vise alarmteksten for den sidst indkomne ukvitterede alarm med højest prioritet. Hvis der ikke vises nogen tekst i alarmlinien betyder det at der ikke er nogen ukvitterede alarmer, hvilket også vil kunne ses på alarmfeltet da det ikke vil blinke. EBIm_02.doc Side 1 10/14/2009

21 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Alarmhåndtering: Alarmoversigten kan kaldes på flere forskellige måder. Se figur 2 1. Ved klik på det røde felt 2. Ved klik på i værktøjslinien. 3. Via menuen Vis Alarm-oversigt 4. Ved klik på Hovedmenuen og derefter vælge Alarmer Fig 2. Standard mæssigt vises alle alarmer for i dag, med de tre højeste prioriteter fra alle områder. Alarmerne præsenteres med dato & tid for hvornår alarmen indløb, brugeradressen, alarmtilstand, prioritet, punkttekst og selve værdien/status da punktet gik i alarm. Dette kan man dog ændre og flytte rundt på efter ejet ønske. Se senere i afsnittet. EBIm_02.doc Side 2 10/14/2009

22 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Kvittering af enkelt alarmer: Ved at klikke på den ønskede alarm således at der kommer en sort firkant rundt om alarmen, og derefter klikke på i værktøjslinien eller trykke på F4 vil alarmen blive kvitteret. Se figur 3 Fig. 3 Hvis alarmer er tilknyttet horn vil et klik på alarmoversigten. stoppe hornet. Selvom du ikke står i Alarmer kan også kvitteres via et anlægsbillede. Klik på symbolet der blinker og klik derefter på. Alarmer kan også kvitteres via alarmlinien. Se figur 4. Klik på linien så den indrammes af en sort boks. Klik herefter på. Fig. 4 Kvittering af hele siden: Hvis denne kvitteringsform er indkoblet, hvad den er normalt, vil et klik på knappen i højre nederste hjørne.. EBIm_02.doc Side 3 10/14/2009

23 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Forståelse af alarmoversigten: Ud for hver alarm til venstre vises et symbol der afspejler hvilken prioritet alarmen har og om den er kvitteret. Hvis ikonet blinker betyder det at alarmen ikke er blevet kvitteret. Hvis ikonet står fast betyder det at alarmen er blevet kvitteret men at den stadig er aktiv. Hvis en alarm bliver kvitteret og den er gået eller går retur til normal forsvinder den fra listen. Høj alarmprioritet Lav alarmprioritet Kritisk alarmprioritet Forneden på billedet vises hvor mange ukvitteret alarmer den befinder sig i listen, samt hvor mange af disse der er blevet kvitteret. Se figur 5. Fig. 5 EBIm_02.doc Side 4 10/14/2009

24 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Områder: Dit system kan opdeles i områder og punkter kan tilknyttes disse områder. Dette gør at man kan rute alarmer til både operatører og stationer via område-tilknytning. Via menuen øverst til venstre, kan man klikke på en liste(se figur 6) og her vælge fra hvilket eller hvilke områder man ønsker at få vist alarmer fra. Figur 6. EBIm_02.doc Side 5 10/14/2009

25 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Prioriteter: Alarmer kan opdeles i 4 prioriteter der hver kan have 15 underprioriteter. Prioritet_1 Prioritet_2 Prioritet_3 Prioritet_4 Kritiske alarmer der vises med rød farve og koden K Høje alarmer der vises med gul farve og koden H Lave alarmer der vises med blå farve og koden L Journal alarmer der ikke vises i alarmoversigten men kun i hændelseloggen og på printer. Systemalarmer vil optræde som kritiske og efter kvittering vil de forsvinde fra listen. Underprioriteter: Hver prioritet kan opdeles i underprioriteter fra 1-15, dette bevirker at man vil få vist alarmer med samme prioritet sorteret efter underprioriteter fra Underprioriteten vises under prioriteter efter bogstavet for prioriteten f.eks K08 for kritisk alarm med underprioritet 8. PS! For XL5000 punkter der er tilknyttet XL5000 direkte pointserver gælder at kun 2 prioriteter er mulig. EBIm_02.doc Side 6 10/14/2009

26 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Figur 7. Prioriteterne kan sorteres i listen via menupunktet Vis. EBIm_02.doc Side 7 10/14/2009

27 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Filtrering og søgning: Der findes forskellige værktøjer til at filtrere og sortere alarmlisten. Når man har valgt en filtrering vil der fremkomme en filter aktivt meddelelse øverst i midten. Se figur 8. Figur. 8 Når dette filter er aktivt bliver en menu for hver kolonne aktiv således at man yderligere kan sortere de filtrede alarmer. Se figur 9. Figur 9. Man kan søge på tid og dato via dato & tid kolonnen. Se figur 10. Figur 10. EBIm_02.doc Side 8 10/14/2009

28 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Hvis man har fundet en filteropsætning som man kan se at man kan bruge senere kan man via værktøjsknappen få vist konfigurationsruden hvorfra man kan gemme sin filtrering. Denne vil så blive lagt til listen under Vis. Herfra kan man så kalde den ved en senere lejlighed. EBIm_02.doc Side 9 10/14/2009

29 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Alarmdetaljer: Via værktøjslinien kan man fremkalde alarmdetaljer ved at klikke på. Se figur 11. Figur 11 Her kan man få listet alle detaljer omkring den aktuelle alarm. Yderligere kan man tilknytte en kommentar ved at klikke på fanebladet kommentarer. Se figur 12. EBIm_02.doc Side 10 10/14/2009

30 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Figur 12. EBIm_02.doc Side 11 10/14/2009

31 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Opsætning af kolonner. Ved at klikke på ikonet for kolonne organisering får man en dialogboks der indeholder alle de kolonner der kan vises i systemet. Ved at afkrydse eller fjerne fluebenet vil systemet henholdsvis vise eller fjerne den valgte kolonne. Hvis man ønsker at flytte rundt på kolonnerne, markeres en kolonne ved at klikke på den herefter bruges knapperne flyt op og flyt ned. EBIm_02.doc Side 12 10/14/2009

32 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Hændelser: Hændelser bliver lagret i en EBI system database. Periodisk kopieres hændelserne til en SQL database, hvor de bruges til rapporter og andre forespørgsler. Hændelser bliver arkiveret fra online databasen efter et tidsprogram som du definerer. Man kan opsætte en automatisk arkivering eller man kan definere en alarm der fortæller operatøren hvornår der skal foretages en manuel arkivering. Hændelserne forbliver i Online SQL-databasen i den tid som du definerer. Når tiden udløber slettes hændelserne. Vis hændelser: Hændelser kan hentes på flere forskellige måder. Via værktøjslinien klikkes på ikonet. Via menuen Vis-hændelser eller Via systemmenuen. Se figur 11. Fig. 11 Der kan filtreres og søges i hændelserne på samme måde som i alarmoversigten. Derfor hensvises til dette afsnit. Det samme gælder de andre værktøjer kolonne-organisering og detaljer for hændelsen. EBIm_02.doc Side 13 10/14/2009

33 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Hændelses-arkivering. Hændelses-arkivering opsættes via menuen konfigurer-hændelsesarkivering. Se figur 12 Fig. 12 Under Gem hændelser online sættes hvor lang tid hændelserne skal forblive online. Ældre hændelser vil kun kunne vises hvis de bliver arkiveret. Det er også muligt at definere hvor meget minimum diskplads der skal være til rådighed før systemet sletter hændelserne løbende. Under Hændelsesarkivering kan man specificere om man ønsker arkivering eller ej. Sæt kryds i Opret en arkivering. Vælg hvor tit du ønsker at der skal foretages en arkivering, samt vælg om du ønsker at arkiveringen skal være automatisk eller du skal adviseres via en alarm så du selv kan foretage arkiveringen. Under Arkiver ved hjælp af kan du vælge om arkiveringen skal foretages til TAPE eller fil. Under Opret arkivering i bibliotek indsættes det bibliotek hvor man ønsker at arkiveringen skal foretages til. Der kan godt specificeres et netværksdrev. EBIm_02.doc Side 14 10/14/2009

34 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering Hvis man ønsker selv at foretage arkiveringen kan dette foretages på samme side men under fanebladet Operationer. Se figur 13. Fig. 13 Klik på Arkiver nu. En meddelelse vises på status-linien og du skal bekræfte med Y i kommandolinien. Arkiveringen vil herefter blive foretaget. Hændelserne er ikke mere tilgængelige, men ligger i en fil. Hvis man ønsker at hændelserne skal være tilgængelige igen skal man foretage en gendannelse af disse. Dette foretages ved at vælge den ønskede hændelsesfil i den fremkomne liste og herefter klikke på Gendan knappen. Hændelserne vil nu blive genindlæst og du har mulighed for at søge i disse igen. Under Status kan man følge den øjeblikkelige status for arkivering. EBIm_02.doc Side 15 10/14/2009

35 Afsnit 2 Hændelser og alarmhåndtering EBIm_02.doc Side 16 10/14/2009

36 Afsnit 3 - Rapporter GENERELT: Rapporter hjælper dig med at analyserer system-aktiviteter på mange forskellige måder. F.eks kunne du tænke dig at få en rapport over. Anlægsrelateret alarmer der er opstået inden for de sidste 24 timer. Hvem er i øjeblikket i bygningen. Den nuværende værdi på et antal punkter. Igangsætning. Rapporter kan startes her og nu eller via tidsopsætning. Udskrift. Afhængig af rapportens natur, kan den vises på skærm, på printer eller gemt i en fil. Faste rapporter: I EBI findes en hændelseslog der logger alle hændelser som operatør, alarmer og systemhændelser. Man kan via rapporter søge i denne hændelseslog. EBIm_03.doc Side 1 10/14/2009 REV 1.2

37 Afsnit 3 - Rapporter Start af rapport: 1. Vælg Aktion Start rapport for at få en liste over alle definerede rapporter eller arkiveringer. Se figur 1. (Alternativ, klik på Rapporter & historiearkiveringer i systemmenuen. Se figur 2. Fig. 1. Fig 2. EBIm_03.doc Side 2 10/14/2009 REV 1.2

38 Afsnit 3 - Rapporter 2. Klik på den rapport du ønsker at starte. Fig 2. EBIm_03.doc Side 3 10/14/2009 REV 1.2

39 Afsnit 3 - Rapporter Fig Hvis du ønsker at ændre rapport-opsætningen. Klikkes på Konfigurer for at se konfigurationen. Se figur 3. EBIm_03.doc Side 4 10/14/2009 REV 1.2

40 Afsnit 3 - Rapporter Fig Foretag de ønskede ændringer. 5. Klik på Kør for at starte rapporten. Teksten Forespørgsel under udførelse vises i meddelelseszonen. Rapporten bliver sendt til den specificerede output enhed, enten printer, fil eller til din skærm. Note: Når du forespørger efter en rapport, kreerer EBI en ny version ved at bruge de seneste data. For eksempel, hvis du har en rapport der hedder Ugentlig statusrapport, skal du køre denne en gang i ugen for at sikre at data altid er up-to-date. EBIm_03.doc Side 5 10/14/2009 REV 1.2

41 Afsnit 3 - Rapporter Start af rapport fra kommandolinien. Hvis du kan huske nummeret på din rapport eller arkivering, kan du starte rapporten fra kommandolinien. (Note: Når du starter rapporten på denne måde vil den bruge sin standard op sætning). F.eks ved kald af rapport 123 : 1. Klik på kommando-linien. 2. Indtast rpt 123 og afslut med <ENTER> Kald til rapport. Hvis en rapport er lavet til at blive vist på skærmen, kan man kalde den frem til enhver tid ligesom et vilket som helst andet billede. Feks. Ved kald af rapport Klik på komandolinien. 2. Indtast pr 123 og tryk på <ENTER> Note Kald af en rapport på denne måde vil kun vise den sidst kørte rapport. Hvis du vil opdatere rapporten s indhold, bliver du nød til at køre den igen. EBIm_03.doc Side 6 10/14/2009 REV 1.2

42 Afsnit 3 - Rapporter Rapport typer: Adgangsdata: Eksporterer(og importerer) adgangskontrol information til(fra) en ekstern fil, således at den kan vises eller editeres af en anden applikation såsom Microsoft Excel. Rapporten findes i adgangskontrol og sikkerheds-systemer. Adgangsniveau: Lister zonerne og de tilknyttede tidsperioder med det specificerede niveau. Rapporten findes i adgangskontrol og sikkerheds-systemer. Alarmer efter tid: Lister alarmer og hændelser der er opstået under en allerede forløben periode over en specificeret tidsperiode. Rapporten findes i alle systemer. Alarmer & hændelser: Lister alarmer og hændelser der opstod indenfor den specificerede tidsperiode. Rapporten findes i alle systemer. Alarm varighed: Specificerer hvor lang tid det specificerede punkt var i alarm. Rapporten findes i alle systemer. Alle punkter:lister alle værdier for et antal specificerede punkter ved brug af et konfigurerbart sæt af filtre og sorteringsmuligheder. Rapporten findes i alle systemer. Kort brug:lister det antal gange et specificeret kort er blevet brugt, og hvilken kortholder der kortene er tilknyttet til. Rapporten findes i adgangskontrol og sikkerheds-systemer. Kortholder detaljer: Producerer en detaljeret liste over alle kortholdere der matcher det specificerede kriterie, en side pr. kort. (Klik på søgekriterie knappen for at specificere dit kriterie. Rapporten findes i adgangskontrol og sikkerheds-systemer. Kortholderliste: Lister alle kort, eller kort der matcher det specificerede kriterie, og kortholderen der er tilknyttet hvert kort. Rapporten findes i adgangskontrol og sikkerhedssystemer. Kortholder zone: Lister ved kortholdernavn alle specificerede zoner hvor kortholderen har adgang til. Rapporten findes i adgangskontrol og sikkerheds-systemer. Krydsreference: Lister hvor de specificerede punkterer brugt i dit system, f.eks hvilke billeder, rapporter, algoritmer osv. Rapporten findes i alle systemer. Dør-historie: Lister alle kort der er præsenteret for en eller et antal adgangspunkter indenfor en hvis tid. Rapporten findes i adgangskontrol og sikkerheds-systemer FS90+: Lister FS90+ punkter og deres værdi baseret på dit specificerede udvalgskriterie. Rapporten findes i adgangskontrol og sikkerheds-systemer Generic crystal: Kører en foruddefineret Crystal rapport. Du kan specificere en udvælgelses formel. EBIm_03.doc Side 7 10/14/2009 REV 1.2

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere