Budget 2014 FSL Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014 FSL Side 1"

Transkript

1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT Kontingent , Afskrevet kontingent ,00 Nedsættelse af kont. for ledige Kredskontingent , Kontingenthenlæggelse Disp.fond , Kontingentandel BUPL , KONTINGENT I ALT ,86 ANDRE INDTÆGTER Sagsindtægter , Licensindtægter - Skemaplan , ANDRE INDTÆGTER I ALT , INDTÆGTER I ALT ,87 UDGIFTER HOVEDBESTYRELSESOMKOSTNINGER HB LØN, FRIKØB OG PENSION, se note Frikøb incl. Pension , Regulering fratrædelsesgodtgør , Ulempetillæg , Lønrefusion, HB , Lønsumsafgift , Vikar , Feriepengeregulering , HB LØN, FRIKØB OG PENSION I ALT ,37 HB REJSEOMKOSTNINGER Rejseomkostninger , Kørsel , Diæter , Privat overnatning , HB REJSEOMKOSTNINGER I ALT ,49 ØVRIGE HB-OMKOSTNINGER Møder , Udvalgsmøder , Telefon , Abonnement, forsikring, kontor , Kurser , IT, inventar og licenser , B-indkomst , ØVRIGE HB-OMKOSTNINGER I ALT , HOVEDBESTYRELSESOMKOSTNINGER I ALT ,79 KREDSOMKOSTNINGER Kredskontingent, se note , Kredstilskud , Nettoomkostninger, kredse ,27 Mindreforbrug, kredse Pulje til tværgående kredsaktiviteter KREDSOMKOSTNINGER I ALT ,63 DISPOSITIONSFOND KONTINGENTANDEL Dispositionsfond kontingentand , DISPOSTIONSFOND KONTINGENTANDEL I ALT ,00

2 Budget 2014 FSL Side 2 MEDLEMSMØDER OG -KURSER REPRÆSENTANTSKABSMØDER Repr.møde, Rejseudgift , Repr.møde, Hotel , Repr.møde, Vikaromkostninger Repr.møde, Trykkeri , Repr.møde, Andre omkostninger , Repr.møde, Honorar Repr.møde, A-indkomst , Repr.møde, B-indkomst , Repr.møde, Kørsel REPRÆSENTANTSKABSMØDER I ALT ,22 BØRNEKULTURPRIS Børnekulturpris , BØRNEKULTURPRIS I ALT ,00 SAGS- OG MØDEOMKOSTNINGER Sags- og mødeomkostninger , Sags- og møde omk. B-indkomst Sags- og møde omk. A-indkomst SAGS- OG MØDEOMKOSTNINGER I AL ,90 TR-KURSER Overnatning, fortæring , Underviser Materialer , A-indkomst B-indkomst , Kørsel , Vikardækning , TR-KURSER I ALT ,18 ØVRIGE MEDL.KURSER OG -MØDER, se note Overnatning, fortæring , Underviser , Materialer , A-indkomst B-indkomst , Kørsel , Rejseomkostninger , Møder, medlemskurser , Vikardækning , OK-13-aktiviteter , Salg af øvr. medlemskurser og , ØVRIGE MEDLEMSKURSER OG -MØDER I ALT , MEDLEMSMØDER OG -KURSER I ALT ,80 INFORMATION MEDLEMSINFORMATION Hjemmeside , Kalendere , Pjecer m.v , OK håndbog , Synliggørelse af forening , A-indkomst, Synliggørelse B-indkomst, Synliggørelse , Information, pressemeddelelser Medl.undersøg.: Udd.baggrund ,00

3 Budget 2014 FSL Side Folkemøde på Bornholm MEDLEMSINFORMATION I ALT ,30 MEDLEMSBLAD Frie Skoler , MEDLEMSBLAD I ALT , INFORMATION I ALT ,30 SOCIALE OG HUMANITÆRE OMKOSTNI LEGATER Legater, rejsetilskud , LEGATER I ALT ,00 TILSKUD TIL HUMANITÆRE FORMÅL Tilskud til humanitære formål , TILSKUD TIL HUMANITÆRE FORMÅL ,00 KRISEHJÆLP Krisehjælp, B-indkomst Krisehjælp, CVR-nr , KRISEHJÆLP I ALT , FTF Socialrådgiverordningen Social konsulentbistand , SOCIALE OG HUMANITÆRE OMKOSTNI ,00 FORSIKRING Forsikring Rådgivning, Ansvar , FORSIKRING ,95 ANDRE ORGANISATIONER FTF , LC , DUS , NLS , Det internationale Råd DIR , ANDRE ORGANISATIONER I ALT ,82 PERSONALEOMKOSTNINGER LEDERE Løn, ledere , Lønrefusion, ledere , Pension, ledere , Feriepenge, ledere , Rejseomkostninger, ledere , Kørsel, ledere , Diæter, ledere , Privat overnatning, ledere , LEDERE I ALT ,21 KONSULENTER Løn, konsulenter , Lønrefusion, konsulenter , Vikardækning Pension, konsulenter , Feriepenge, konsulenter Rejseomkostninger, konsulenter , Kørsel, konsulenter , Diæter, konsulenter , Privat overnatning, konsulente , KONSULENTER I ALT ,98 0

4 Budget 2014 FSL Side 4 0 ADMINISTRATIVE ANSATTE Løn, administrative ansatte , Løn, løst ansatte , Lønrefusion, administrative an , Pension, administrative ansatt , Feriepenge, administrative ans Feriepenge, løst ansatte , Rejseomkostninger, administrat , Kørsel, administrative ansatte , Diæter, administrative ansatte , Privat overnatning, administra ADMINISTRATIVE ANSATTE I ALT ,92 ØVRIGE PERSONALEOMKOSTNINGER Regulering af feriepengeforpli , ATP mv , Lønsumsafgift , Uddannelsesbidrag , Kursus / Uddannelse af persona , Stillingsannoncer m.v , Diverse personaleomkostninger , ØVRIGE PERSONALEOMKOSTNINGER I , PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT ,27 KAPACITETSOMKOSTNINGER LOKALEOMKOSTNINGER Husleje, Jyderup , Lokaleforbedring m.v , ,46 LEJLIGHED I AARHUS Lejlighed: Skat & afgift , Lejlighed: Inventar , Lejlighed: Handelsomkostninger , Lejlighed: Husleje , Lejlighed: Rengøring mv , Lejlighed: A-indkomst , Lejlighed: Fællesudgifter, eje , Lejlighed: Driftsudg (vand, varme..) , LEJLIGHED I AARHUS I ALT , LOKALEOMKOSTNINGER I ALT ,33 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER INVENTAR OG IT Inventar , IT , Medlemssystem , Sagsstyringssystem , Abonnementer, incl. cpr.regist , Interne møder , INVENTAR OG IT I ALT ,50 KONTORARTIKLER Porto , Gebyrer, incl. NETS , Telefon , Kontorartikler , Interne tryksager (brevpapir, , Fane KONTORARTIKLER I ALT ,17

5 Budget 2014 FSL Side 5 REPRÆSENTATION Gaver , REPRÆSENTATION I ALT ,54 REVISION Revision , Rådgivning og øvrig assistance REVISION I ALT , ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT , KAPACITETSOMKOSTNINGER I ALT ,74 AFSKRIVNINGER Afskrivninger Inventar , Afskrivninger IT , Afskrivninger Medlemssystem , Afskrivninger Sagsstyringssyst , Afskrivninger Hjemmeside , Afskrivninger Lejlighed Aarhus , AFSKRIVNINGER I ALT , OMKOSTNINGER I ALT , RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ,97 FINANSIELLE POSTER SÆRSKILTE AKTIVITETER FSL Ejendommen , Hornstrup Kursuscenter , Frie Skoler , FSL/Privatskolernes , SÆRSKILTE AKTIVITETER I ALT ,17 ØVRIGE FINANSIELLE INDTÆGTER Renter, bank mv , Andre renter, skat mv , Renteindtægt obligationer , Kursavance / tab obligationer , Realiseret avance/tab , Aktieudbytte , Renteindtægter i Kredsene , Dispositionsfonden, renteandel , ØVRIGE FINANSIELLE INDTÆGTER I ALT ,43 FINANSIELLE OMKOSTNINGER Renteomkostninger til Dispositionsfond Kreditforeningslån FSL, ydelse Kurstab lån FSL Bank, mv , FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT , FINANSIELLE POSTER I ALT ,74 SKAT AF ÅRETS RESULTAT Foreningsskat , SKAT AF ÅRETS RESULTAT I ALT ,00 Hensættelse til opbygning af egenkapital

6 Budget 2014 FSL Side ÅRETS RESULTAT ,77 NOTER Note 1 HB løn, frikøb og pension Formand Øvrige hverv modregnes Næstformand Øvrige hverv modregnes 0 Kredsformænd Regulering, fratrædelsesgodtgørelse 0 Lønsumsafgift Feriepengeregulering 0 HB løn, frikøb og pension, i alt Note 2 Kredskontingenter frem til 30. april 2014 alm ledig nedsat pensionist GEW Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Frie Skolers Ledere opkræver iht vedtægterne eget kontingent og afregner herefter for ydelser leveret af FSL Note 3 Øvrige medlemskurser og -møder Pensionister KB-kursus Børnehaveklasseledere Underskudsdækning, mentorprojekt Åbent medlemskursus, 1 kursus Kostskolelærere, kostskolestævne Arbejdsmiljøansvarlige, temadag - Lærerstuderende Materialer og vikarudgifter Kredskasserere Indsatsområde, A-miljø - Øvrige medlemskurser og -møder, i alt

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Indtægter Foreløbigt regnskab 2014 Budget 2015 - vedtaget af årsmødet 2014 Budget 2015 - revideret af HB 6. dec. 2014 Forslag til årsmødet 2015 Budget

Læs mere

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Landsforeningen CISV Danmark. Årsrapport for 2009

Landsforeningen CISV Danmark. Årsrapport for 2009 Landsforeningen CISV Danmark Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen side 3 Årsberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Revisionspåtegning side 6 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning Månedens del af den kirkelige ligning til driftsrammen konteres på konto 10. Månedlig del af den kirkelige ligning

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j.

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j. A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 22 København N CVR-nr. 1819591 årsregnskab 212 19. Regnskabsår J 8 q ;, Algg w q8$g /j RggppG A A/ Ja:ger BESTYRELSESPATEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER 2010-2013 2 I blåt er det Per Nielsen, Casper Jensen og Niels Kristensen. Med orange veste Søren Jakobsen og John Mainz Petersen. Elektrikeren 01/2011 Foto:

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere