Demensplan. Demensenheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demensplan. Demensenheden"

Transkript

1 Demensplan VEJLE Demensenheden KOMMUNE 203

2 Demensplan 2

3 Indhold Indledning Vision for demensplanen... 7 Strategi for demensplanen... 8 Vidensforum for Demens... 9 Fra strategi til indsatser og handlinger... 0 Strategipunkt : Udbrede kendskab til demenssymptomer via folkeoplysning Strategipunkt 2: Udbrede kendskab til demenssymptomer blandt eksterne samarbejdspartnere og andre, der i deres arbejde kommer i kontakt med demente borgere.... Strategipunkt 3: Udbrede viden om de mest hyppige demenssygdomme til frivillige, der gennem deres indsats er i kontakt med demente borgere Strategipunkt 4: Senior er aktiv i forhold til tidlig opsporing og udredning Strategipunkt 5: Senior tilbyder et differentieret og målrettet tilbud i hjemmet, som understøtter det gode liv Strategipunkt 6: Tilbud om vurderingsophold Strategipunkt 7: Vidensniveauet blandt medarbejderne fastholdes og udvikles Strategipunkt 8: En koordineret indsats for demente borgere og deres pårørende Strategipunkt 9: Senior anvender og deltager i udvikling af teknologi til demente borgere Strategipunkt 0: Samarbejde med forskningsinstitutioner om at udvikle og anvende evidensbaserede metoder Organisationsdiagram for Demensenheden Senior Aktivitetsoversigt Praktiske oplysninger INDHOLD 3

4 Demensplan 4

5 Indledning I Vejle Kommune kan vi forvente en voksende gruppe af borgere, som får en demenssygdom. Dette skyldes, at levetiden er stigende, og at risikoen for at få en demenssygdom øges med alderen. Derfor er det vigtigt hele tiden at have fokus på at sikre, at indsatsen over for denne gruppe af borgere er fagligt velfunderet, evidensbaseret, etisk velovervejet og optimalt organiseret. Alt efter hvor fremskreden en demenssygdom er, har borgeren vanskeligt ved eller slet ikke mulighed for at drage omsorg for sig selv og føre et almindeligt og forsvarligt hverdagsliv. Ofte har borgeren ingen eller kun ringe sygdomsindsigt, og som følge deraf er de ikke opsøgende i forhold til hjælp. De kan også være direkte afvisende over for hjælp, hvis pårørende eller professionelle forsøger at iværksætte støttende foranstaltninger. I Senior møder medarbejderne demente borgere hver dag i deres daglige arbejde på plejecentrene og blandt hjemmeboende. I Senior er der en bred vifte af tilbud og muligheder for demente borgere og deres pårørende. Der tilbydes særlige dagcenterog plejecenterpladser, og der er mulighed for kontakt til demenskonsulenter, som kan støtte og hjælpe den demente såvel som netværket omkring den demente. Der er et musikterapeutisk tilbud til demente på plejecentrene, og medarbejderne kan få faglig sparring og supervision hos en demenspsykolog. Endelig er der også tilbud om støttegrupper for pårørende til demente. INDLEDNING 5

6 Demensindsatsen er samlet i én organisatorisk enhed, Demensenheden. I Demensplanen præsenteres en vision, strategipunkter, indsatser og handlinger for demensindsatsen i de kommende år i Senior. Demensplanen er godkendt af Seniorudvalget i 200 og revideret i 203. Demensplan 6

7 Vision for demensplanen Som løftestang og fælles sigtepunkt for den samlede udvikling på demensområdet i Senior er der formuleret følgende vision. Den sigter mod en sammenhængende indsats, som er fagligt velfunderet og kan række ind i fremtiden. Senior deltager i forskningsprojekter og bidrager til teoriudvikling. Alle medarbejdere i Senior tilbydes undervisning i demens, således at medarbejdernes vidensniveau på demensområdet er tilpasset medarbejderens arbejdsopgaver. Demensindsatsen i Senior er kendetegnet ved, at: Borgere med demens har mulighed for at leve et værdigt liv. Demente borgere og deres pårørende tilbydes en faglig velfunderet støtte og vejledning. Tilbud til demente borgere er baseret på nyeste evidensbaseret viden. Alle borgere i Vejle Kommune har kendskab til de hyppigst forekommende tegn på demens. VISION 7

8 Strategi for demensplanen Demensplan I nedenstående er visionen omsat til en række strategipunkter, som samlet set skal opfylde visionen for demensindsatsen. Strategipunkterne vil i de efterfølgende afsnit blive omsat til indsatser og handlinger, der udrulles i og af Senior.. Udbrede kendskab til demenssymptomer via folkeoplysning. 2. Udbrede kendskab til demenssymptomer blandt eksterne samarbejdspartnere og andre, der i deres arbejde kommer i kontakt med demente borgere. 3. Udbrede viden om de mest hyppige demens sygdomme til frivillige, der gennem deres indsats er i kontakt med demente borgere. 4. Senior er aktiv i forhold til tidlig opsporing og udredning. 5. Senior tilbyder et differentieret og målrettet tilbud i hjemmet, som understøtter det gode liv. 6. Tilbud om vurderingsophold. 7. Vidensniveauet blandt medarbejderne fastholdes og udvikles. 8. En koordineret indsats for demente borgere og deres pårørende. 9. Senior anvender og deltager i udvikling af teknologi til demente borgere. 0. Samarbejde med forskningsinstitutioner om at udvikle og anvende evidensbaserede metoder. 8

9 Vidensforum for Demens Vidensforum for Demens er en gruppe af fagpersoner med stor viden og erfaring inden for specialet demens. Vidensforum for Demens kvalitetssikrer demensindsatsen i Vejle Kommune gennem erfaringsudveksling, vidensdeling og faglig sparring. Endvidere bidrager gruppens medlemmer til formidling af tiltag på demensområdet lokalt og nationalt. Vidensforum for Demens består af: Demensfaglig leder Demenskonsulenter Musikterapeuter Demenspsykolog Vidensforum for Demens mødes minimum 0 e årligt. Endvidere mødes gruppen med Lokalpsykiatri, Fredericia, og Neurologisk Afdeling, Vejle, én årligt. VIDENSFORUM 9

10 Fra strategi til indsatser og handlinger Demensplan Strategipunkt : Udbrede kendskab til demenssymptomer via folkeoplysning. Indsatsen Der holdes fem folkeoplysningsaftener årligt. Møderne holdes i Jelling, Egtved, Børkop, Give og Vejle by. Der er lavet skriftligt materiale, som kan fås ved henvendelse til Demensenheden eller ved at gå ind på Demensenhedens hjemmeside Målgruppen Alle borgere. Handling og indhold Indholdet på folkeoplysningsaftenerne kan sammenfattes i følgende punkter: Hvad er demens? Vejle Kommunes tilbud til demente borgere og deres pårørende Hverdagen med demens. Praktiske oplysninger Sted: Kommunale lokaler i Jelling, Egtved, Børkop, Give og Vejle. Tidspunkt: Arrangementerne holdes om efteråret og varer 2 timer Undervisere: Vidensforum for Demens Tovholder: Demenspsykolog Annoncering: Vejle Kommunes hjemmeside, Demensenhedens hjemmeside og dagblade Forplejning: Kaffe og kage Tilmelding: Senest uge før til Demens enheden 0

11 Strategipunkt 2: Udbrede kendskab til demenssymptomer blandt eksterne samarbejdspartnere og andre, der i deres arbejde kommer i kontakt med demente borgere. Indsatsen Udbrede kendskab til demenssymptomer. Målgruppen Politi, Falck og Beredskabet. Handelsstandsforeningen i de fem centerbyer, leverandører af taxakørsel, leverandør af madservice, indkøbsleverandører, frisører, fodterapeuter og tandlæger m.fl. Handling og indhold Hvad er demens? De 0 tegn på demens Demenssygdomme fokus på adfærd Kommunikation med demente Spørgsmål og dialog med eksempler fra hverdagen. Praktiske oplysninger Sted: Plejecenter Lindegården Tidspunkt: Arrangementet holdes i foråret Varighed: 2 timer Undervisere: Vidensforum for Demens Tovholder: Demensfaglig leder Invitation: Skriftlig invitation Forplejning: Kaffe og kage Tilmelding: Senest uge før til Demens enheden STRATEGI -2

12 Strategipunkt 3: Udbrede viden om de mest hyppige demenssygdomme til frivillige, der gennem deres indsats er i kontakt med demente borgere. Indsatsen At øge de frivilliges kendskab til demens. Kommunikation og samarbejde med demente borgere. Temamøder Faglig vejledning Dialogforum med udspunkt i cases. Demensplan Målgruppen Alle, der er frivillige eller ønsker at blive frivillige i forhold til demente. Handling og indhold Der tilbydes et basiskursus og to opfølgende temamøder, hvor indholdet bestemmes af deltagerne. Basiskurset Indholdet er følgende: Hvad er demens? Hvordan fremtræder de mest hyppige former for demens? Praktiske oplysninger Sted: Plejecenter Lindegården Tidspunkt: Basiskursus årligt - Temamøder 2 e årligt Varighed: 2 timer Undervisere: Vidensforum for Demens Tovholder: Demensfaglig leder Invitation: Opslag lægges ud på Vejle Kommunes hjemmeside og Demensenhedens hjemmeside Forplejning: Kaffe og kage Tilmelding: Senest uge før til Demens enheden 2

13 Strategipunkt 4: Senior er aktiv i forhold til tidlig opsporing og udredning. Indsatsen At ansatte er uddannede til at reagere på mulige tegn på demens og henvise til videre udredning. Målgruppe Medlemmer af Vidensforum for Demens, visitatorer fra Myndighedsafdelingen og sundhedsvejledere. Praktiske oplysninger Sted: Kommunalt lokale Tidspunkt: Holdes i foråret og varer 3 timer Undervisere: Eksterne f.eks. speciallæge fra Gerontopsykiatrisk Team Tovholder: Demenskonsulent Tilmelding: Senest uge før til Demensenheden Handling og indhold Undervisning i tidlig opsporing og udredning af demens på baggrund af nyeste viden. Målgruppe 2 Ansatte i Seniors distrikter og private leverandører af pleje og omsorg. Handling og indhold Undervisning i: Ændringer i adfærd/funktionsniveau Almindelig aldring Konfusion/delir Handling på observationerne. Praktiske oplysninger Sted: Plejecenter Lindegården Tidspunkt: Holdes 3 e i foråret og varer 2 timer ( i hvert område) Undervisere: Demenskonsulenter Tovholder: Demenskonsulent Forplejning: Kaffe og kage Tilmelding: Senest uge før til Demensenheden STRATEGI 3-4 3

14 Demensplan Strategipunkt 5: Senior tilbyder et differentieret og målrettet tilbud i hjemmet, som understøtter det gode liv. Indsats Indsatsen skal tilpasses den enkelte demente borgers behov. Borgeren inddrages for at bevare sine ressourcer og sit selvværd. Handling og indhold Hjemmeplejen udarbejder senest 4 dage efter opstart af hjælpen i hjemmet en døgnrytmeplan for den demente borger. Den demente borgers kontaktperson i distriktet udarbejder og evaluerer døgnrytmeplanen i samarbejde med demenskonsulenten. Eksempler på visiterede indsatser, der understøtter det gode liv: Aflastning af pårørende, der bor sammen med en dement borger, som ikke kan være alene Dagcenter med tilbud om aktiviteter og socialt samvær for demente borgere samt aflastning af pårørende Ledsagelse af demente borgere i forbindelse med forskellige praktiske gøremål, hvor mulighederne for ledsagelse i netværket er udtømte, og hvor det er påkrævet, at den demente borger selv skal være til stede Indsats 2 Oprettelse af demensgrupper i distrikterne/ områderne, som består af medarbejdere med speciel interesse for og kompetencer i forhold til demente borgere. Der etableres en praksis, der sikrer, at det er kendt/fast personale, der kommer i hjem med demente borgere for derigennem at øge muligheden for at yde den bedste indsats og støtte. Demensgrupperne arbejder tæt sammen med demenskonsulenterne og demenspsykologen. 4

15 Handling og indhold Demensgrupperne mødes og drøfter behov og tiltag. Praktiske oplysninger Undervisning: Undervisning ved demenskonsulent og demenspsykolog hvert halve år Varighed: 2 timer Faglig vejledning: Demenskonsulent ca. hver 4. dag i ½- time Ansvarlig: Distriktslederen Indsats 3 Senior tilbyder en brugerdrevet Aktiv Klub for demente borgere. Indsatsen At bevare et godt, aktivt og socialt liv. Målgruppen Fysisk aktive, selvhjulpne borgere, der har en demensdiagnose. Handling og indhold Det enkelte forløb og indhold aftales blandt deltagerne Klubben er brugerdrevet Indholdet kan evt. være fælles kulturelle, kreative og fysiske oplevelser alt efter interesse. Praktiske oplysninger Sted: Plejecenter Lindegården Tidspunkt: 0 e årligt á 4 timer Antal deltagere: Max. 0 Antal personale: 2 i samarbejde med frivillige Tovholder: Demenspsykolog Økonomi: Deltagerbetaling for de valgte aktiviteter Tilmelding: Via demenskonsulenterne STRATEGI 5 5

16 Strategipunkt 6: Tilbud om vurderingsophold Målgruppen Demente borgere, hvor ophold i eget hjem ikke længere er en mulighed, og hvor der er usikkerhed om, hvorvidt den demente borger kan visiteres til en almindelig plejebolig eller har brug for et tilbud om bolig i en skærmet enhed eller en demensenhed. Demensplan Indsatsen Senior giver mulighed for vurderingsophold, som sikrer, at borgeren tilbydes det bedst egnede boligtilbud. Demenskonsulenten indstiller til dette tilbud, som efterfølgende behandles i boliggruppen. Vurderingsopholdet foregår på døgnophold. Det vurderes i det enkelte tilfælde, hvor længe opholdet skal vare, men typisk tre måneder. Handling og indhold Demenskonsulenten indstiller borgeren til opholdet, som bevilges af boliggruppen. Demenskonsulenten er tovholder på vurderingsopholdet. Indsatsen indgår i kommunens Indsatskatalog på lige fod med de øvrige midlertidige ophold. 6

17 Strategipunkt 7: Vidensniveauet blandt medarbejderne fastholdes og udvikles. Indsats Vidensniveauet blandt alle medarbejdere fastholdes og udvikles inden for demensområdet gennem undervisning af fem målgrupper. Undervisningen for alle målgrupper tager udspunkt i en fælles teoretisk referenceramme. Målgrupper Målgruppe Alle nyansatte Målgruppe 2 Plejepersonale og terapeuter Målgruppe 3 Medarbejdere i demensenheder Målgruppe 4 Vidensforum for Demens Målgruppe 5 Ledere i Senior Handling og indhold Undervisningen tilrettelægges specifikt i forhold til de arbejdsopgaver og det vidensbehov, den enkelte målgruppe har. Undervisningen gennemføres af interne undervisere, f.eks. demenskonsulenter, musikterapeuter, demenspsykolog eller i samarbejde med eksterne undervisere, f.eks. Social- og Sundhedsskolen og andre. Målgruppe : Alle nyansatte Indsats: Alle nyansatte i Senior modtager gennem E-learning en introduktion til demensområdet, indeholdende: Hvad er demens? Samarbejdspartnere Værdier og socialpædagogik Magtanvendelse Hvad er musikterapi? Supervision. Tilmelding: Nærmeste leder STRATEGI 6-7 7

18 Demensplan Målgruppe 2: Plejepersonale og terapeuter Indsats: Der gennemføres to former for undervisning til målgruppen. Interne temaeftermiddage Demens kurser i første om. Interne tema-eftermiddage Indhold: Kan variere, men som udspunkt: Seniors fælles demensbillede Sporing af demens på et tidligt stadie Opfølgningsindsatsen. Praktiske oplysninger om tema-eftermiddage Sted: Kommunalt lokale Tidspunkt: Et forløb på 3 timer hvert kvartal Undervisere: Vidensforum for Demens Tovholder: Demenspsykolog Annoncering: Opslag sendes pr. mail til lederne Demens kurser Omsorg for personer med demens Indhold: Værdier og retningslinjer for demensindsatsen i Vejle Kommune Demens symptomer og adfærd Kommunikation og samarbejde med borgere med demens Hverdagsliv og livshistoriens betydning med fokus på aktiviteter Omsorg for den demente borgers retssikkerhed. Praktiske oplysninger om Demens kurser Sted: Plejecenter Lindegården Tidspunkt: 2 e årligt/kan variere fra år til år Varighed: 5 dage Undervisere: Primært undervisere fra Sosuskolen suppleret med interne undervisere fra Vidensforum for Demens Tovholder: Demensfaglig leder og demenspsykolog 8

19 Målgruppe 3: Medarbejdere i demensenheder Indhold: Udover ovenstående undervisning tilbydes medarbejderne i demensenhederne kursus i Demens 2. Demens 2 kurser Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet Indhold: Dilemmaer i demensplejen Vigtigheden af at kunne fokusere Pårørende og netværksarbejde Kommunikation med demente Trivsel og konflikthåndtering Nyt fra Gerontopsykiatrien Regler om magtanvendelse i Lov om Social Service og socialpædagogiske handleplaner Makkermetoden Aktiviteter hvordan skal vi forstå dem og bruge dem i demensplejen? Pårørendesamarbejde Arbejdsmiljø hvordan passer vi på os selv i demensarbejdet? Forudsætning for deltagelse er, at medarbejderen har gennemført kursus i Demens. Praktiske oplysninger om Demens 2 kurser Sted: Plejecenter Lindegården Tidspunkt: årligt/kan variere fra år til år Varighed: 5 dage Undervisere: Primært undervisere fra Sosuskolen suppleret med interne undervisere fra Vidensforum for Demens Tovholder: Demensfaglig leder og demenspsykolog STRATEGI 7 9

20 Demensplan Målgruppe 4: Vidensforum for Demens Indhold: Fem af medlemmerne i Vidensforum for Demens deltager årligt enten i Demenskoordinatorernes Årskursus eller i Demensdagene. Praktiske oplysninger Varighed: 2-3 dage Undervisere: Eksterne undervisere Tovholder: Demensfaglig leder Målgruppe 5: Ledere i Senior Indsats: Det er vigtigt, at distrikts- og centerlederne altid er opdateret på Seniors demensbillede og referenceramme på demensområdet. Derfor er der tilbud om temaeftermiddag i demens for distrikts- og centerlederne. Distrikts- og centerlederne er bærere af Seniors referenceramme på demensområdet og dermed ansvarlige for den daglige brug af referencerammen. Indhold: Kan variere, men som udspunkt: Gennem af Vejle Kommunes reference ramme på demensområdet Kort introduktion til, hvad der rører sig på demensområdet generelt. Praktiske oplysninger Sted: Kommunalt lokale Tidspunkt: årligt i januar Varighed: 2 timer Undervisere: Vidensforum for Demens Tovholder: Demenspsykolog 20

21 Strategipunkt 8: En koordineret indsats for demente borgere og deres pårørende. Indsatsen Demenskonsulenten har den koordinerende funktion fra første kontakt med den demente borger, indtil opgaven naturligt overgår til andre samarbejdspartnere. Demenskonsulenten er via sin faglighed medvirkende ved udvikling af nye/andre tilbud til demente borgere, deres pårørende og personalet omkring den demente borger. Handling og indhold Vejledning og rådgivning Medvirke til og sikre at borgere, hvor man har en mistanke om en begyndende demens, får tilbud om demensudredning. Støtte, vejlede og rådgive borgere med demens og deres pårørende omkring Vejle Kommunes tilbud, f.eks. aktivitets-, aflastnings- og vurderingsforløb og plejeboligpladser. Medvirke til, at pårørende tilbydes samtaler, information, undervisning og rådgivning omkring demens. Deltage i støttegrupper for pårørende til demente borgere. Demenskonsulenterne har fast daglig telefontid. Undervisning og supervision Medvirke til undervisning af personale i Vejle Kommune. Være konsulent og sparringspartner for personalet omkring pædagogiske tiltag i forbindelse med pleje, omsorg og aktiviteter i alle døgnets timer. Deltage i supervision i samarbejde med demenspsykolog. STRATEGI 8 2

22 Demensplan Strategipunkt 9: Senior anvender og deltager i udvikling af teknologi til demente borgere. Indsatsen Senior anvender og deltager aktivt i udvikling af teknologi, der kan afhjælpe de problemer, demente borgere oplever i hverdagen og/eller understøtter den omsorg, pårørende eller medarbejdere i Senior yder demente. Senior holder sig orienteret om udviklingen på området, både nationalt og internationalt, og står til rådighed for afprøvning af teknologi i samarbejde med både offentlige og private virksomheder. Handling og indhold Senior anvender og deltager aktivt i udvikling af teknologi: Teknologiforum består af chefen for Senior, demensfaglig leder og to demenskonsulenter med særlig viden om teknologi. Teknologiforum samarbejder med interessenter, der fremmer viden i Senior om teknologi, der afhjælper og understøtter borgere med demens, deres pårørende og medarbejdere. Teknologiforum er ansvarlig for, at Senior aktivt opsøger og indgår i udvikling af teknologi til understøttelse af hverdagslivet for borgere med demens, deres pårørende og det professionelle netværks indsats over for borgerne. Der sikres en sammenhæng med den overordnede strategi for anvendelsen af velfærdsteknologi i alle forvaltningerne. Senior holder sig orienteret om udviklingen på området: Repræsentanter fra Teknologiforum deltager i seminarer, messer m.m. med henblik på at importere ny viden til den fortsatte teknologiske udvikling i Senior og medvirker til videreformidling af 22

23 Seniors erfaring på området nationalt og internationalt. Repræsentanter fra Teknologiforum holder sig orienteret via internettet, tidsskrifter m.m. om udviklingen af teknologi løsninger på demensområdet. Teknologiforum afrapporterer -2 e årligt til områdeledergruppen i Senior vedrørende de nyeste tendenser på det teknologiske område. Praktiske oplysninger Tidspunkt: Teknologiforum mødes 2 e årligt i marts og september Varighed: 2 timer Tovholder: Demensfaglig leder Senior stiller sig aktivt til rådighed for afprøvning: Teknologiforum er ansvarlig for, at plejecentre og/eller hjemmeplejen og/eller private leverandører aktivt stiller sig til rådighed, når nye teknologiske projekter skal afprøves. STRATEGI 9 23

24 Demensplan Strategipunkt 0: Samarbejde med forskningsinstitutioner om at udvikle og anvende evidensbaserede metoder. Indsatsen Vidensforum for Demens er udspunktet for samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis undervisnings- og forskningsinstitutioner og Nationalt Videnscenter for Demens. Formålet er at sikre, at den faglige indsats i Senior er evidensbaseret. Målgruppen Alle ansatte i Senior. Demente og pårørende, der bliver omfattet af de evidensbaserede metoder. Handling og indhold. Evidensbaserede metoder implementeres på plejecentre og i distrikter eventuelt i samarbejde med Vidensforum for Demens. 2. De evidensbaserede metoder evalueres kontinuerligt af de involverede personer eventuelt i samarbejde med Vidensforum for Demens. 3. Nye metoder afprøves og evalueres på plejecentre og i distrikter samt i demenskonsulenternes, musikterapeuternes og demenspsykologens arbejde. 24

25 Organisationsdiagram for Demensenheden Senior Chef for Senior Demensfaglig leder Lindegården og Lindehaven Assisterende leder Kløverhaven Assisterende leder Demenskonsulenter musikterapeuter demenspsykolog ORGANISERING 25

26 Aktivitetsoversigt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Strategi : Handling: Infomøder for borgere 5 e Strategi 2: Handling: Info til professionelle aktører Strategi 3: Handling: Kursus og temamøder frivillige Demensplan Strategi 4: Handling: Intern undervisning Strategi 5: Handling: Undervisning af demensteam Aktiv Klub Strategi 6: Handling: Vurderingsophold e

27 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Strategi 7: Handling: Undervisning Målgruppe : Målgruppe 2: Målgruppe 3: Målgruppe 4: Målgruppe 5: Tema Tema Tema Tema Strategi 8: Handling: En koordineret indsats Strategi 9: Handling: Møde mhp. status og vidensdeling vedr. teknologi Strategi 0: Handling: Samarb. med forskningsinstitutioner OBS: Markeringerne i skemaet viser blot, at der er en aktivitet i den pågældende måned. Det siger ikke noget om varigheden af den aktuelle aktivitet. OVERSIGT 27

28 Praktiske oplysninger Demensenheden Gl. Kolding Landevej 43, 700 Vejle Tlf Demensfaglig leder Birte Schelde Tlf Mobil DEMENSPLAN Vedtaget i Seniorudvalget april 200. Revideret i 203. Pjecen er udgivet af Vejle Kommune Velfærdsforvaltningen Senior Design: Kommunikation Juni 203

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Handleplan for demensområdet 2015-2018???? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET

STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET 2015-2019 Velfærd og Sundhed Politisk besluttet i Horsens Byråd 28. oktober 2015 FORMÅL Horsens Kommune har igennem en årrække været toneangivende på demensområdet. Tilbud er

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbehandlere: TC/SR/MSJ Dato: 25.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Godkendt af Byrådet februar 2008 Indholdsfortegnelse Forord 3 Værdigrundlag 4 Målsætning 4 Demens 4 Udredning og diagnosticering 5 Personalets uddannelse 6 Socialpædagogisk

Læs mere

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Kildebakken Plejecenter Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Demensindsatser i Haderslev Kommune Formål: Mellem 80 100.000 danskere rammes

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens

Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens Baggrund Demens er en sygdom, der oftest rammer personer i alderen 60 år og opefter, og hvor antallet af personer med sygdommen stiger med alderen.

Læs mere

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6 Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Indhold Indledning. side 2 Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4 Demenspolitik i Svendborg Kommune....side 6 Målopfyldelse aktiviteter i 2009.side 8 Udviklingsmål

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Hvad er demens? (Kilde: Nationalt Videnscenter for demens) Foto: colourbox. Forsidefoto: Rico Bergholdt Hansen, Ambrosius Ege, Tåsinge

Hvad er demens? (Kilde: Nationalt Videnscenter for demens) Foto: colourbox. Forsidefoto: Rico Bergholdt Hansen, Ambrosius Ege, Tåsinge Demenspolitik 1 Hvad er demens? Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Det viser sig først og fremmest ved dårlig hukommelse, men også andre mentale færdigheder

Læs mere

Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011

Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011 Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg Marts 2011 Godkendt i Ledergruppen d. 29.marts 2011 1 Indhold 1. Forord... - 4-1.1 Demens... - 4-1.2 På forkant med udviklingen... - 4-2 Vision...

Læs mere

Demensområdet. Svendborg Kommune Årsrapport 2015. Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Louise Damgaard

Demensområdet. Svendborg Kommune Årsrapport 2015. Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Louise Damgaard Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2015 Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Louise Damgaard Side 1 af 15 Indhold 1.1 Indledning side 3 1.2 Fremskrivning

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent Introduktion o til demens e Den socialfaglige li opfølgning 8. maj 2012 Lena Baungård, demenskonsulent Program Kommunernes opgaver er defineret i forløbsprogrammer sundhedsaftaler d mellem Regioner og

Læs mere

Demenspolitik 2016-2019

Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 1 Forord ved borgmester Skal udarbejdes. 2 Baggrund Helt særlige forhold gør sig gældende for borgere med demens. Demens er en kronisk og fremadskridende sygdom. Borgeren mister

Læs mere

Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2013

Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2013 Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2013 Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Side 1 af 21 Indhold Indledning. side 3 Fremskrivning af demens i Svendborg

Læs mere

Demensstrategi 2016 2020

Demensstrategi 2016 2020 Demensstrategi 2016 2020 Forord Med nærværende Demensstrategi 2016-2020 ønsker vi at signalere, at vi tager demensudfordringen alvorligt og har ambitioner om at blive en demensvenlig kommune til gavn for

Læs mere

INFO OM MIDLERTIDIGE PLADSER I SENIOR. Midlertidige SENIOR pladser 01

INFO OM MIDLERTIDIGE PLADSER I SENIOR. Midlertidige SENIOR pladser 01 INFO OM PLADSER I SENIOR Midlertidige SENIOR pladser 01 I dette informationsmateriale har Senior samlet information om midlertidige pladser i Vejle Kommune, så fx borgere, praktiserende læger eller ansatte

Læs mere

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent Status pa Demensomra det eftera r 2013 Susanne Jensen Demens- og Udviklingskonsulent 1 Indhold Baggrund... 3 Koordinering af den kommunale indsats... 4 Koordinering... 4 Tidlig opsporing... 5 Særlig støtte

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Nr. 01 den 5. november 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse af hele demensområdet,

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 84. Udredningspladser

Kvalitetsstandard. Serviceloven 84. Udredningspladser Kvalitetsstandard Serviceloven 84 Udredningspladser Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Et værdigt liv med demens

Et værdigt liv med demens Et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2015-2018 Demensstrategien - Et værdigt liv med demens 2015 2018 I 2010 blev en national handlingsplan for demensindsatsen offentliggjort. Handlingsplanen peger

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013

DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013 Sundhed og Omsorg DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013 Redigeret: 09-10-2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk D E M E N S P O L I T I K I N O R D D J U R S K

Læs mere

Handleplan på demensområdet

Handleplan på demensområdet Handleplan på demensområdet Indledning Handleplanen på demensområdet er tænkt som retningsvisende i forhold til at udmønte den del af Sundhedsog Ældrepolitikken, som omhandler demensområdet. Handleplanen

Læs mere

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE UDBYDER ESBJERG KOMMUNE TITEL Visiteret Dagtilbud SUNDHED & OMSORG Alle tilbuddene skal visiteres, og der foretages altid en individuel vurdering af behov. Midlertidig døgnophold

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Demonstrationsprojekt med brug af GPS system i eget hjem

Demonstrationsprojekt med brug af GPS system i eget hjem Demonstrationsprojekt med brug af GPS system i eget hjem Bilag til evaluering udarbejdet af INCA Vidensformidling & InnovationsHus Syd, sommeren 2011 1 Bilag 1- Spørgeskema til kommunerne Nulpunktsmåling

Læs mere

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource ISHØJ KOMMUNE Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource 2010-2013 S u n d h e d o g Æ l d r e, I s h ø j S t o r e T o r v 2 0, 2 6 3 5 I s h ø j Vision Ishøj Kommunes Seniorpolitik bygger

Læs mere

Demenspolitik 2016-2019

Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 1 Forord ved borgmester Mange af os har oplevet ældre familiemedlemmer, som pludselig har svært at ved huske. Aftaler, datoer, gårsdagens oplevelser og samtaler kan forsvinde ud

Læs mere

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138 Ydelsestype Ydelsens Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Afrapportering til styregruppen:

Afrapportering til styregruppen: Afrapportering til styregruppen: Arbejdsgruppen for specialistfunktioner indstiller i enighed følgende anbefalinger: Randers Kommunes ældreområde skal arbejde for at sikre og udvikle høj faglighed ved

Læs mere

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende gladsaxe.dk Relevante telefonnumre: Visitationen Telefon 39 57 55 53 Akutpladserne Træningcenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé 165 2860 Søborg Telefon 39 57 40 31 Egeklubben Telefon 39 57 46 86 gladsaxe.dk/seniorcenteregegaarden

Læs mere

Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter

Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter Indholdsfortegnelse Indledning...3 Øget indsats på demensområdet...3...3 Ernæring...3...3 Det gode måltid...4...4 Selvtræning og udslusning...4...4

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2014

Demensområdet Kvalitetsstandard 2014 Demensområdet Kvalitetsstandard 2014 Hvis du har mistanke om, at du eller en du kender, har en demenssygdom eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen SOS Demens Samspil om Sygdom Demens Før man starter et projekt - Skal man sørge for, at der er ressourcer nok! Økonomi: Tid: Det har vi 1.000.000 kr. årligt + midler fra Socialministeriets pulje for Udvikling

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

Demensområdet. Svendborg Kommune Årsrapport Foto: Træningholdet demens

Demensområdet. Svendborg Kommune Årsrapport Foto: Træningholdet demens Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2014 Foto: Træningholdet demens Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Louise Damgaard Side 1 af 13 Indhold 1.1 Indledning

Læs mere

Januar 2008 Revideret 4. april 2008 Godkendt i Byrådet den 17. april 2008. Demenspolitik

Januar 2008 Revideret 4. april 2008 Godkendt i Byrådet den 17. april 2008. Demenspolitik Januar 2008 Revideret 4. april 2008 Godkendt i Byrådet den 17. april 2008 Demenspolitik Demenspolitik for Kerteminde Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 Demens - vi har alle et ansvar...1 Hvad er Demens?...1

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Boligformer og målgrupper Demensområdet Velfærdsteknologi og digitalisering Det nære sundhedsvæsen

Boligformer og målgrupper Demensområdet Velfærdsteknologi og digitalisering Det nære sundhedsvæsen Projektaftale Fremtidens medarbejder Fase 2 Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) Version af projektaftalen 00.01.10.10-P20-11-13 Version 1: Indstilling til politisk behandling godkendelse november 2014.

Læs mere

DemensCentrums organisering

DemensCentrums organisering DemensCentrums organisering Demenschef Specialister Særlig indsats Personale, IT, økonomi, teknik Specialboliger, Graham Bells Vej Indretningsarkitekt Demens Caféen Service, Serviceleder Plejeboligafsnit

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens. - fra ambitioner på papir til handling i praksis

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens. - fra ambitioner på papir til handling i praksis Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens - fra ambitioner på papir til handling i praksis 31.Oktober 2016 Baggrund Demensområdet er for alvor kommet øverst på den politiske dagsorden. Regeringen fremlagde

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2012

Demensområdet Kvalitetsstandard 2012 Demensområdet Kvalitetsstandard 2012 Hvis du har mistanke om, at du, eller en du kender, har en demenssygdom eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Formålet

Læs mere

aktiviteter og tilsyn/omsorg

aktiviteter og tilsyn/omsorg Understregningerne betyder, at der er lavet ændringer i kvalitetsstandarden i forbindelse med beslutningen om at indføre klippekortsordning selvbestemmelse i hverdagens aktiviteter. Side 1 af 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen Status på indsatser finansieret af ældrepuljen Februar 2015 Sundhedsudvalget Indsats Beskrivelse Status august Indsatsområde: Styrket indsats rehabilitering og træning. Rehabilitering og forebyggelse Mere

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

Bilag 1: Servicetjek af demensindsatsen på Ældre og handicapområdet 2016

Bilag 1: Servicetjek af demensindsatsen på Ældre og handicapområdet 2016 Bilag 1: Servicetjek af demensindsatsen på Ældre og handicapområdet 2016 Indhold National handlingsplan...1 Servicetjek 2016...3 Fokusområder 2016 2017...5 For at sikre et godt grundlag for demensindsatsen

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Side 1 HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Baggrund: Handleplanen tager sit afsæt i resultaterne fra

Læs mere