Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015"

Transkript

1 Kvartalsstatistik for 2. kvartal Rødovre Jobcenter 27-8-

2 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume Udgifter til forsørgelse... 6 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 7 Udvikling i antal kontaktforløb i jobcentret Udvikling i antal kontaktforløb fordelt på de enkelte målgrupper... 8 LAB. 2.1 Forsikrede ledige Ydelser der erstatter a-dagpenge Ledige fordelt på A-kasser Kontanthjælp og uddannelseshjælp, samt ressourceforløb Revalidering Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Fleksjobberettigede Selvforsørgere og ingen ydelse...14 Rotationsvikar, voksenelev og seniorjob...14 Øvrige ingen ydelse, selvforsørgende...15 LAB 2.12 og 2.13 Uddannelseshjælp Integrationsloven Udvikling i mål i beskæftigelsesplan Mål: Flere unge i uddannelse Mål 1: Færre på uddannelseshjælp Mål: Langvarige modtagere af offentlig forsørgede skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Mål 2.1. Nedbringelse af ledighedsprocenten på fleksjob Mål 2.2. Kontanthjælpsmodtagere over 3 år skal begrænses mest muligt Mål 3: Begrænsning af antal langtidsledige personer Mål 4: Tættere kontakt og styrket dialog med lokale virksomheder

3 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Indledning Rødovre Jobcenter fremlægger hermed kvartalsstatistik for 2. kvartal. Kvartalsstatistikken indeholder de nyeste opgørelser fra Jobindsats.dk, Danmarks Statistik, Statistikbanken samt Jobcentrets egne data for ledighedsudviklingen og udviklingen på sygedagpengeområdet m.fl., i Rødovre Kommune. Udviklingen i Rødovre er sammenlignet med udviklingen i kommuner på Vestegnen. Desuden sammenlignes med udviklingen i Region Hovedstaden og på landsplan. I resuméet vises hovedtrækket i udviklingen i de enkelte data. Opgørelsen af besparelsespotentialet i forhold til rammevilkårene i Rødovre kommune sammenlignet med klyngen er nu igen (delvist) tilgængeligt. Udover besparelsespotentialet vises den såkaldte forsørgerbyrde sammenlignet med klyngen. 2

4 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Resume. S. 6. Udgifter til forsørgelse I Rødovre er den samlede andel af borgere på offentlig forsørgelse 17,14 % og i alt 1.13 procentpoint mindre en forudsagt i forhold til Rødovres rammevilkår. Dette svarer til 273 færre fuldtidsforsørgede og godt kr. 25 mio. I Forsørgertrykket opgøres udgifterne til forsørgelse i Rødovre pr årige sammenlignet med udgifterne i den sammenlinelige klynge af kommuner og udgør her en mindre udgift på kr. 7 mio. S. 7. Udviklingen i ledigheden Rødovre ligger med 5, % fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken i juni, 1,1 % under gennemsnittet for de andre 7 vestegnskommuner.(svarende til knapt 2 borgere) Ledigheden er en anelse højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden i juni og er, som de øvrige vestegnskommuner,(bortset fra en) lidt højere end landsgennemsnittet. Der er sket en marginal stigning i Rødovre fra juni - juni, men også et fald på,4 procentpoint siden 1. kvartal. Antallet af kontaktforløb er steget fra 1. juli til 1. juli med 1,3 % med en variation på op til 3 % i årets løb. Antallet er faldet i 2. kvartal med 1,2 %. Borgere, der er omfattet af integrationsloven og indgår i et integrationsforløb er først registreret fra april. Disse er steget fra 1. juli til 1. juli med 179 svarende til 5 % af antal kontaktforløb. Ses bort fra disse, er antallet kontaktforløb faldet med 4 % fra juli til juli. S. 8. Ledighed blandt de forsikrede ledige. Der har været en samlet stigning på 8 personer eller 1 % det seneste år. Antallet i 2. kvartal er faldet med 27 eller 4 %. Desuden har der været et fald i de ydelser, der erstatter a-dagpenge. Rødovre lå i november næstlavest på Vestegnen i andel af arbejdstyrken, der har mistet dagpengeretten. Andelen i Rødovre lå,9 % under gennemsnittet for Vestegnen, svarende til godt 15 personer. S. 9. Ydelser, der erstatter a-dagpenge. Det samlede antal er faldet fra juli til juli fra 142 til 92 det seneste år, i alt 5. Heraf har faldet været 24 i 2. kvartal. S. 1. Kontanthjælp, uddannelseshjælp og ressourceforløb. Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 3 eller 1 % fra juli - juli, og disse er faldet i 2. kvartal. Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er faldet med 76 eller 11 % det seneste år og med 19 i 2.kvartal. Faldet skyldes delvis, at en del borgere fra LAB 2.3 er sat i et ressourceforløb (LAB 2.11). Samlet er det tidligere kontanthjælpsområde faldet med 92 fra juli -juli eller 7 %. Faldet har været på 23 i 2. kvartal. S. 11. Ressourceforløb. Antallet i ressourceforløb er steget fra 27 til 19 fra 1. juli -1. juli. Heraf har der været en stigning på 12 ressourceforløb i 2. kvartal. S. 12. Revalidering. Antallet i revalidering er faldet med 26 eller 36 % fra juli til juli. Antallet er faldet med 7 i 2. kvartal. 3

5 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL S. 13. Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Det samlede antal af sygedagpenge og jobafklaringsforløb er faldet med 28 fra juli til juli, svarende til 6 %, heraf et fald på 17 i 2. kvartal. Jobafklaringsforløbene, der startede i andet halvår udgør nu knapt 25 % af det samlede antal. Rødovre lå i juni over landsgennemsnittet og havde den største andel af arbejdsstyrken på Vestegnen på sygedagpenge. Andelen er faldet det seneste år, så Rødovre nu ligger lige under landsgennemsnittet og lige under gennemsnittet i Vestegnen. Faldet i 2. kvartal ligger på niveau med de øvrige vestegnskommuner. S. 13. Fleksjobberettigede. Antallet af fleksjobberettigede er steget fra juni - juni med 22 eller 5 %. Tallene har været næsten uændret i 2. kvartal. Samlet er der en stigning på 48 personer i fleksjob det seneste år, hvoraf 17 flere er kommet i fleksjob i 2. kvartal. Til gengæld er antal på ledighedsydelse faldet. S. 14. Selvforsørgere og ingen ydelse. Antallet af seniorjob har været stort set uændret hele året fra juli - juli. Store udsving i antal rotationsvikarer er et udtryk for, at der i perioder er igangsat og afsluttet større projekter, som fx rotationsprojekter hos Rødovre Kommunes hjemmepleje og Rødovre Kommunale rengøring. Samlet er der sket en reduktion på 7 % i rotationsvikarer fra 1. juli - 1. juli, hvoraf størstedelen har været i 2. kvartal. Antallet af voksenelever er steget med 2 fra juli til juli, idet antallet dog i 2. kvartal har været svagt faldende. S. 15. Unge på uddannelseshjælp. Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet med 19 fra 1. juli til 1. juli, svarende til 6 %. Faldet er især sket midt i året, idet de unge uddannelsesparate, som er optaget på SU berettigede uddannelser, bliver afsluttet i Jobcentret 3. juni. I 2. kvartal er der sket et fald på 7. Antal af aktivitetsparate var uændret fra 1. juli til 1. april, men steg med 1 i 2. kvartal. Antallet af uddannelsesparate er faldet med 28 fra juli til juli og med 17 i 2. kvartal. S. 16. Omfattet af integrationsloven. Antal borgere med fuldt integrationsprogram har været stort set uændret fra 1. juli - 1. juli. Det samlede antal borgere omfattet af integrationsloven er steget fra andet kvartal, idet borgere som er omfattet af integrationsloven og indgår i et integrationsforløb, nu er registrerede. Disse omfatter udenlandsk arbejdskraft. Den samlede stigning er 177 fra juli til juli, hvoraf det er steget med 51 i 2. kvartal. S Opfyldelse af mål. Antallet af unge på uddannelseshjælp skal nedbringes fra 312 ved udgangen af 213 til 26 ved udgangen af, en nedgang på 16,7 %. Antallet fuldtidsledige med uddannelseshjælp er nedbragt fra januar til juni med 13, svarende til 4 %. Der har været en stigning i 2. kvartal på 16. Nedgangen svarer til knapt 5 % af den målsatte nedgang, men der er sket yderligere nedgang i juli måned. Ledighedsprocenten blandt berettigede til fleksjob skal nedbringes fra 26,6 ved udgangen af 213 til 22 % ved udgangen af. Ledigheden er faldet til 21,5 % i juni, hvilket er under målet for december. 4

6 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Kontanthjælpsmodtagere over 3 år skal begrænses mest muligt: Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 3 år er faldet fra januar til juni med 112, heraf 3 i 2.kvartal. Det skal dog understreges, at en del af faldet skyldes en stigning i ressourceforløb. Der er nået 93 % af det fastsatte mål. Begrænsning af antal langtidsledige personer. Antallet er faldet fra starten af til juni med 13, eller 3 % af det målsatte fald. Mål: Tættere kontakt og styrket dialog med lokale virksomheder: 75 % af virksomhedskontakterne målt ved antal p-numre, er med virksomheder beliggende udenfor Rødovre kommune. 78 % af kontakterne er i private virksomheder, hvoraf 6 % er private virksomheder beliggende udenfor Rødovre kommune. 5

7 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Udgifter til forsørgelse I Rødovre er den samlede andel af borgere på offentlig forsørgelse 17,14 % og i alt 1.13 procentpoint mindre en forudsagt i forhold til Rødovres rammevilkår. Dette svarer til 273 færre fuldtidsforsørgede og godt kr. 25 mio. Udviklingen blandt forsikrede ledige og blandt modtagere af sygedagpenge svarer til det forudsagte, men der er i Rødovre 69 borgere flere på kontanthjælpsydelser og 332 færre på permanente ydelser end forudsagt på baggrund af rammevilkårene. Tabel 1. Besparelsespotentiale i Rødovre Jobcenter. Forsørgelsesydelse 2. kvartal - 1. kvartal A-dagpenge 1 (inkl. særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse) Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) 2,85 2, ,4 5, ,1 Sygedagpenge 2 2,17 2,16 1,1 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 6,73 8, ,6 I alt 17,14 18, ,2 Kilde: Jobindsats.dk Det såkaldte Forsørgertryk, viser udgifterne pr. indbygger i alderen Det fremgår af figur 1, at sammenlignet med klyngen med 23 kommuner var udgifterne i Rødovre i den senest tilgængelige måned, (december ) 3 kr. lavere pr. indbygger. Forskellen var den samme i juni. Dette svarer til en mindre udgift svarende til godt kr. 7. mio. sammenlignet med klyngen. (egne beregninger) Figur 1. Forsørgertryk i Rødovre og klyngen. Forsørgertryk Rødovre og klyngen kr. per indbygger år 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Kilde: Jobindsats.dk 2233,5 2544, ,919 26,8 juni måned december måned Rødovre Gennemsnit klyngen 6

8 juli august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Udviklingen på arbejdsmarkedet. I den officielle ledighedsprocent (tabel 2) er Rødovre sammenlignet med kommuner på Vestegnen, Region Hovedstaden og på landsplan. Rødovre ligger med 5, % i juni, 1,1 % under gennemsnittet for de andre 7 vestegnskommuner. (svarende til knapt 2 borgere) Ledigheden er en anelse højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden i juni og er, som de øvrige vestegnskommuner(bortset fra Hvidovre) lidt højere end landsgennemsnittet. Der er sket en marginal stigning i Rødovre fra juni - juni modsat den øvrige udvikling. Ledigheden er dog faldet fra marts til juni i Rødovre, som i de øvrige områder. Tabel 2. Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken. Juni til juni. Område juni september december marts juni Rødovre 4,8 5 5,2 5,4 5 Albertslund 7,1 7 7,3 7 6,7 Brøndby 6,5 6,3 6,4 6,6 6,1 Glostrup 5,6 5,4 5,2 5,5 5,3 Herlev 5,6 5,2 5,2 5,2 4,7 Hvidovre 4,7 4,5 4,5 4,8 4,2 Høje-Taastrup 6,7 6,7 6,9 7,2 6,6 Ishøj 9,6 9,3 9,4 9,3 9 Region Hovedstaden 5,2 5,1 5,1 5,2 4,8 Hele landet 4,8 4,6 4,8 5,1 4,5 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. fuldtidsledige. Job-og uddannelsesparate (LAB 2.1, 2.2 og 2.12) Udvikling i antal kontaktforløb i jobcentret. Jobcentret opgør det samlede antal kontaktforløb, vist som borgere med aktuel tilknytning til Jobcentret som forsørgede eller omfattet af beskæftigelsesindsatsen i øvrigt. Antallet er steget fra 1. juli til 1. juli med 1,3 %, med en variation på op til 3 % i årets løb. Antallet er faldet fra 1. april til 1. juli med 1,2 %. Det er særligt borgere under integrationsforløb der udgør stigning jf. s. 17. (EU-borgere m.fl.) Figur 2. Samlet antal kontaktforløb. Udvikling fra 1. juli 1. juli Samlet antal kontaktforløb 1. juli -1. juli Kilde: Opera, Opus-Lis. Alle tal fra den første i måneden. Ud over nettoændringer har der også i det seneste år været stor tilgang og afgang, som det også var tilfældet i 212 og 213. Der behandles godt 9. forløb årligt. Se figur 3. 7

9 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Figur 3. Tilgang og afgang af kontaktforløb, 1. juli 1. juli. Til-og afgang kontaktforløb 1. juli -1. juli Antal Tilgang Afgang Antal Kilde: Opus Lis. Standardstatistik. Udvikling i antal kontaktforløb fordelt på de enkelte målgrupper. LAB. 2.1 Forsikrede ledige. Der har, som vist i figur 4, været en stigning på 8 personer eller 1 % det seneste år. Antallet i 2. kvartal er dog faldet med 27 eller 4 %. Borgere på ydelser, der erstatter A-dagpenge er undtaget og vises i figur 5. Figur 4. Udvikling fra primo juli til primo juli i antal af forsikrede ledige. LAB 2.1 forsikrede ledige 1. juli -1. juli juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. feb. marts april maj juni juli Kilde: Opera. Opus Lis standardstatistik. 1.i måneden. Ydelser der erstatter a-dagpenge. Det samlede antal er faldet det seneste år fra 142 til 92, i alt 5 eller 35 %. Heraf har faldet været 24 i 2.kvartal. Figur 5. Udvikling fra 1. juli - 1.juli. Særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse Erstatningsydelser for A-dagpenge juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. feb. marts april maj juni juli 92 Særlig uddannelselsesydelse Arbejdsmarkedsydelse I alt erstatningsydelser 8

10 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Ledige fordelt på A-kasser. Ledigheden blandt forsikrede opgøres som hhv. antal og ledighedsprocent indenfor de eksisterende 25 A- kasser. Der er et fald på i alt 11 fra juni til juni. Ingen A-kasser har fald på mere end 1 personer. Fra marts - juni er der sket et fald på 72, hvoraf Kristelig a-kasse, HK og 3f har haft de 31. Tabel 3. Ledigheden i a-kasser juni til juni. A-kasse jun-14 mar-15 jun-15 Procent juni 3F ,7 HK Kristelig a-kasse FOA ,2 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) ,2 Det Faglige Hus A-kasse ,4 Akademikernes ,2 FTF-A ,9 Min akasse (jan. - inkl. Business) ,3 Metalarbejdere ,2 Byggefagenes a-kasse ,6 Magistre (MA) ,4 Økonomer (CA) BUPL-A ,9 Ledere Selvstændige (DANA) Funktionærer og Servicefag ,8 Frie Funktionærer (FFA) ,6 Lærere (DLF-A) ,4 Teknikere ,6 Journalistik, Kommunikation og Sprog ,3 El-faget ,8 Socialpædagoger (SLA) ,4 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 3 7 4,9 Fødevareforbundet (NNF),3 I alt ,7 Kilde Danmarks Statistik. Bruttoledige. Kontanthjælp og uddannelseshjælp, samt ressourceforløb. Som det fremgår af figur 6, er antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere, LAB 2.2 på niveau med antallet juli. Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, LAB 2.3, er faldet med 76 eller 11 % det seneste år og med 19 eller 3 % i 2.kvartal. Faldet skyldes delvis, at en del borgere fra LAB 2.3 er overgået til ressourceforløb (LAB 2.11). 9

11 juli august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli juli august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Figur 6. Udvikling fra 1. juli 1. juli i kontanthjælp. LAB 2.2 og 2.3 Kontanthjælp 1. juli -1. juli LAB 2.2 Kontanthjælp, jobparat LAB 2.3 Kontanthjælp, aktivitetsparat Kilde: Opus Lis. Standartstatistik. Alle over 3 år bortset fra ca. 3 unge der har en kompetencegivende uddannelse og derfor ikke får uddannelseshjælp. Den første i måneden. Samlet set er modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp faldet med 92 det seneste år, svarende til 7 %. Faldet har været 23 i 2. kvartal. En del af faldet i antal modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp, er begrundet i en stigning i antallet af ressourceforløb. Figur 7. Udvikling i kontanthjælp og uddannelseshjælp i alt 1. juli - 1. juli Kontant-og uddanelseshjælp 1. juli.-1. juli Kontanthjælp i alt Uddannelseshjælp i alt Kontant-og uddannelseshjælp Kilde:. Opus Lis. Den første i måneden. 1

12 juli august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Figur 8 viser en stigning i antal ressourceforløb fra 1. juli - 1. juli på 82. I 2. kvartal har stigningen været på 12. Borgere i Ressourceforløb udgøres til dels af borgere der før reformerne ville være tildelt førtidspension. Figur 8. Opgørelse over tildeling af ressourceforløb. LAB 2.11 Ressourceforløb 1. juli -1. juli Kilde: Opus lis. Den første i måneden. Det samlede antal førtidspensionister er faldet med 59 personer fra juli til juli, heraf med 1 fra april til juli. jf. figur 9. Figur 9. Udvikling i antal førtidspensionister. Antal førtidspensionister 1. juli -1. juli 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 1218, Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 1169, 1159, Apr Maj Jun Jul Kilde jobindsats.dk. (personer og fuldtidspersoner er identisk). Første i måneden. 11

13 juli august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli juli august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Revalidering. Antallet i revalidering er faldet med 26 eller 36 % fra 1. juli - 1. juli, hvoraf faldet er på 7 eller 14 % i 2. kvartal. Figur 1. Udvikling fra 1. juli 1. juli i revalidering. LAB 2.4 Revalidering 1. juli -1. juli Kilde. Opus Lis. Den første i måneden Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Det samlede antal af sygedagpenge og jobafklaringsforløb er faldet med 6 % fra juli til juli og 3 % i 2. kvartal. Imens antallet i de egentlige sygedagpenge er faldet, er Jobafklaringsforløbet steget, og udgør nu knapt 25 % af det samlede antal. Figur 11. Udvikling fra 5. juli 5. juli i sygedagpenge og jobafklaringsforløb LAB 2.5 Sygedagpenge og LAB 2.14 Jobafklaringsforløb 5. juli -5. juli LAB 2. 5 Sygedagpenge LAB 2.14 Jobafklaringsforløb I alt Kilde: Opus Lis Standardstatistik den 5. i måneden således at ikke forlængede, er ophørte. 12

14 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Yderligere vises udviklingen for sygedagpenge og jobafklaringsforløb i Rødovre sammenlignet med Vestegnen og hele landet. Rødovre lå i juni over landsgennemsnittet og havde den største andel af arbejdsstyrken på Vestegnen på sygedagpenge. Andelen er faldet det seneste år, så Rødovre nu ligger lige over landsgennemsnittet og lige under gennemsnittet i Vestegnen. Faldet fra marts til juni har ligget på niveau med de øvrige vestegnskommuner. Tabel 4. Sygedagpenge og jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken, Rødovre, Vestegnen og hele landet. Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Jun Sep. Dec. Mar Jun Rødovre 3,2 2,8 3, 3,1 2,9 Albertslund 3, 3, 3,6 3,6 3,4 Brøndby 3,2 3,1 3,6 3,4 3,1 Glostrup 2,6 2,6 2,8 2,6 2,6 Herlev 2,4 2,2 2,6 2,8 2,8 Hvidovre 2,8 3, 3,3 3,3 3,1 Høje-Tåstrup 2,1 2, 2,7 2,8 2,7 Ishøj 2,8 2,8 3,2 3,2 3,1 Hele landet 2,8 2,6 3, 2,9 2,8 Kilde. Jobindsats. Fleksjobberettigede. Antallet af fleksjobberettigede er steget fra juni juni med 22 eller 5 %. Tallene har været næsten uændret i 2. kvartal. Samlet er der en stigning på 48 personer i fleksjob det seneste år, hvoraf 17 flere er kommet i fleksjob i 2. kvartal. Til gengæld er antallet på ledighedsydelse faldet med 26 det seneste år og 14 i 2. kvartal. Se figur 13. Figur 13. Udvikling fra juni juni i fleksjobberettigede. 5, 4, 3, LAB 2.7 Fleksjobberettigede juni -juni 411, 43, 433, 292, 323, 34, 2, 1, 119, 17, 93,, Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Fleksjob Ledighedsydelse I alt Kilde: Jobindsats. Ledighedsydelse omfatter både borgere på ledighedsydelsesniveau og borgere på kontanthjælpsniveau. fuldtidspersoner, månedsvis. 13

15 juli august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Selvforsørgere og ingen ydelse Antallet af selvforsørgere og ingen ydelse har haft en faldende tendens det seneste år, og er faldet med 57 fra 1. juli til 1. juli. Fra 1. april er antallet faldet med 25. Opgørelsen inkluderer voksenelever, rotationsvikarer og seniorjob.. Se fordeling nedenfor. Figur 14. Udvikling fra 1. juli 1. juli i LAB 2.1 selvforsørgere og ingen ydelse LAB 2.1 Selvforsørgende og ingen ydelse 1. juli -1.juli Kilde: Opus Lis. Standardrapporter. Inkluderer voksenelev, seniorjob og rotationsvikar, der vises særskilt i figur 15. Rotationsvikar, voksenelev og seniorjob. Antallet af seniorjob har været stort set uændret hele året fra 1. juli - 1. juli. De store udsving på rotationsvikarer, er et udtryk for, at der i perioder er igangsæt større projekter, som fx rotationsprojekter hos Rødovre Kommunes hjemmepleje og Rødovre Kommunale rengøring. Ved afslutning heraf er antallet faldet. Samlet er der sket en reduktion med 7 % fra 1. juli -1. juli. Antallet af voksenelever er steget med 2 fra 1. juli - 1. juli, idet antallet dog i 2. kvartal har været svagt faldende. Figur 15. Udvikling fra 1. juli 1. juli. Ingen ydelse, rotationsvikar, seniorjob og voksenelev Rotationsvikar, seniorjob og voksenelev 1.juli -1.juli Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr maj-15 jun-15 jul-15 Seniorjob Rotationsvikar Voksenelev Kilde. Opus Lis. 1. i måneden. 14

16 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Øvrige ingen ydelse, selvforsørgende Et antal borgere er ikke berettiget til ydelser men til beskæftigelsesindsats. Nedenfor er angivet de borgere, der ikke har en ydelse og ikke er enten rotationsvikar, voksenelever eller i seniorjob. Opgørelsen inkluderer et stigende antal unge, der er omfattet af revalidering og mentorordninger, men som forsørges af SU. Antallet er faldet med 48 fra 1. juli - 1. juli men har været stort set uændret i 2. kvartal. Figur 16. Udvikling fra 1. juli -1. juli. Øvrige ingen ydelse og selvforsørgende Øvrige ingen ydelse/selvforsørgere 1. juli -1. juli jul-åå aug-åå sep-åå okt-åå nov-åå dec-åå jan-åå feb-åå mar-åå apr-åå maj-åå jun-åå jul-åå Kilde Opera. Opus Lis LAB 2.12 og 2.13 Uddannelseshjælp. Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet med 19 fra 1. juli - 1. juli, svarende til 6 %. Faldet er især sket midt i året, idet de unge uddannelsesparate, som er optaget på SU berettigede uddannelser, bliver afsluttet i Jobcentret 3. juni. I 2. kvartal er der sket et fald på 7. Antal af aktivitetsparate var uændret fra 1. juli til 1. april, men steg med 1 i 2. kvartal. Antallet af uddannelsesparate er faldet med 28 fra juli til juli og med 17 i 2.kvartal. Figur 17. Udvikling fra 1. juli 1. juli LAB 2.12 og 2.13 Uddannelseshjælp Uddannelseshjælp 1.juli -1. juli juli aug. sept. oktober nov. dec. jan. feb. marts april maj juni juli Kilde Opera. Opus Lis. Første i måneden. LAB 2.12 Uddannelseshjælp, uddannelsesparat LAB 2.13 Uddannelseshjælp, aktivitetsparat Uddanelseshjælp i alt

17 juli august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Trods stagnation i udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp er der fortsat stort flow i tilgang og afgang som vises i figur 18. Figur 18. Til- og afgang i antal unge på uddannelseshjælp. Til-og afgang 1. januar -13. august LAB 2.9, 2.12 og Tilgang Afgang Netto -3 LAB 2.9 Ung under 18 LAB 2.13 aktivitetsparat LAB 2.12 Uddannelsesparat Integrationsloven. Antal af borgere med fuldt integrationsprogram har været stort set uændret fra 1. juli - 1. juli. Borgere, der er omfattet af integrationsloven og indgår i et integrationsforløb registreres nu (EU-borgere m.fl.). Dette har bevirket en stigning, der er fortsat i 2.kvartal. Figur 18. Udvikling fra 1. juli 1. juli Integrationsloven Omfattet af integrationsloven 1.juli -1.juli Kilde: Opus Lis. Standardrapport Fuldt integrationsprogram Integrationsforløb Integrationsloven i alt 16

18 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Udvikling i mål i beskæftigelsesplan. Mål: Flere unge i uddannelse. På baggrund af Beskæftigelsesministerens mål, at flere unge skal have en uddannelse, har kommunalbestyrelsen formuleret Mål 1: Færre på uddannelseshjælp. Antallet af unge på uddannelseshjælp skal nedbringes fra 31 ved udgangen af 213 til 26 ved udgangen af, en nedgang på 16,7 %. Antallet fuldtidsledige med uddannelseshjælp er nedbragt fra januar til juni med 13 eller 4 %. Der har været en stigning i 2.kvartal på 16. Figur 19. Unge under 3 med uddannelseshjælp. Kilde Jobindsats. Fuldtidspersoner månedligt. Uddannelsesparat omfatter LAB 2.12, aktivitetsparat omfatter LAB Mål: Langvarige modtagere af offentlig forsørgede skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. På baggrund af Beskæftigelsesministerens ovenstående mål, har kommunalbestyrelsen formuleret 2 mål: Mål 2.1. Nedbringelse af ledighedsprocenten på fleksjob. Ledighedsprocenten blandt berettigede til fleksjob skal nedbringes fra 26,6 ved udgangen af 213 til 22 % ved udgangen af. Som det fremgår af figur 2 er andelen af ledige fleksjobberettiget i juni faldet til 21,5 % fra 27,9 % i januar, hvilket er under målet på 22, %. Andelen er faldet med 3,4 % point i 2. kvartal. Det kan bemærkes, at der er oprettet mange minifleksjob på 1 timer og derunder. 17

19 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Figur 2. Ledighed blandt fleksjobberettigede. Andel ledige fleksjobberettigede 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 28% 29% 27% 25% 21% 22,% Kilde: Jobindsats. Fuldtidspersoner. Mål 2.2. Kontanthjælpsmodtagere over 3 år skal begrænses mest muligt. Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 3 år er faldet fra januar til juni med 112, heraf 3 i 2. kvartal. Det skal dog understreges, at en del af faldet skyldes borgere som er tilkendt ressourceforløb. Der er nået 93 % af det fastsatte mål. Figur 21. Kontanthjælpsmodtagere over 3 begrænses. Mål. Kontanthjælpsmodtagere over 3 begrænses 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 94, 9, , 82 Kilde Jobindsats. Fuldtidspersoner. Mål 3: Begrænsning af antal langtidsledige personer. Antal af langtidsledige er faldet fra januar til juni med 13 prs., svarende 3 % af det målsatte fald. Antallet er stort set uændret i 2.kvartal. Se figur

20 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Figur 22. Begrænsning af antallet af langtidsledige personer. Mål : Reduktion af langtidsledige 35, 33, 31, 3, 3, 293, 29, 26, 25, 2, 15, 1, 5,, Kilde, jobindsats Anmærkning.: Antal langtidsledige personer opgør antal a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som inden for de seneste 52 uger har været ledige i aktivt tilbud i 8 pct. af tiden. Perioder med særlig uddannelsesydelse, (fra januar 213) hhv. perioder med uddannelseshjælp og arbejdsmarkedsydelse (fra januar ) indgår i opgørelsen af antal og andel langtidsledige under kontanthjælp. I opgørelsen indgår alene ydelsesmodtagere, som i den valgte periode har været visiteret som hhv. "Jobparate" og "Åbenlyst uddannelsesparate" (uddannelseshjælpsmodtagere) Mål 4: Tættere kontakt og styrket dialog med lokale virksomheder. Figur 23. Antal virksomhedskontakter april -april. Virksomhedskontakter april -april offentlig privat I alt Rødovre udenfor Rødovre I alt Kilde Opus Lis. P numre. Senest tilgængelige tal 75 % af virksomhedskontakterne er udenfor Rødovre og 78 % er private. Der er således en stor andel af kontakterne der er i private virksomheder udenfor Rødovre. (6 %) Jobindsats opgør ministermålene om end med nogen forsinkelse. Opgørelsen viser, at der konstant er samarbejde med ca. 12 virksomheder i Rødovre. Samarbejdet effektueres i knap halvdelen af tilfældene af Rødovre, mens andre jobcentre i lidt over halvdelen af tilfældene, benytter sig af virksomheder i Rødovre. 19

21 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Tabel 5. Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder i Rødovre. Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder Samarbejdsgrad i alt - Andel af virksomhedskontakter i kommunen, pct. (Ministermålet) Antal virksomheder Det lokale jobcenter Andre jobcentres Jan 1.2 9,5 14,3 2,5 Feb ,1 15,2 21,7 Mar ,4 15,2 22,1 Apr ,9 15,3 21,9 Maj , 15,3 22,3 Jun ,1 15,5 22,5 Jul ,5 15,1 21,2 Aug , 14,8 21,7 Sep ,7 14,8 22, Okt ,3 14,7 21,8 Kilde: Jobindsats. 2

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014 Kvartalsstatistik for 4. kvartal 214 Rødovre Jobcenter 23-2-215 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 5 Udvikling

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 3. kvartal Rødovre Jobcenter 19-11- KVARTALSSTATISTIK 3. KVARTAL FOR RØDOVRE JOBCENTER Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udgifter til forsørgelse... 6 Udviklingen i kontaktforløb

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter Kvartalsredegørelse For 1. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter 12-05-2017 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Konklusion... 3 Nøgletal og kontaktforløb i 1. kvartal 2017... 4 Udvikling blandt arbejdsmarkedsparate

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal Rødovre Jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal Rødovre Jobcenter Kvartalsredegørelse For 1. kvartal 2016 - Rødovre Jobcenter 17-05-2016 Indholdsfortegnelse Kvartalsredegørelse for 1. kvartal 2016... 2 Økonomi & nøgletal 2015... 3 Det samlede antal kontaktforløb... 5

Læs mere

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre.

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre. Bilag til beskæftigelsesplan 2016 Hermed fremlægges det statistiske udgangspunkt (juli 2015) for beskæftigelsesplanen 2016, der opgør ledighedsprocenten, antal forsørgede samt de beskæftigelsesrettede

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 3. kvartal 2016 Rødovre Jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 3. kvartal 2016 Rødovre Jobcenter Kvartalsredegørelse For 3. kvartal 2016 Rødovre Jobcenter 14-11-2016 Indhold Kvartalsredegørelse for 3. kvartal 2016... 2 Metode... 2 Konklusion... 2 Nøgletal og kontaktforløb 2016... 3 Udviklingen blandt

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 3. kvartal Rødovre jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 3. kvartal Rødovre jobcenter Kvartalsredegørelse For 3. kvartal 2018 - Rødovre jobcenter 04-12-2018 Indhold Indledning...2 Konklusion...2 Nøgletal og kontaktforløb i 3. kvartal 2018...3 Udvikling blandt arbejdsparate ledige...5 Udvikling

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal 2018 Rødovre Jobcenter SIDE 1 AF 25

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal 2018 Rødovre Jobcenter SIDE 1 AF 25 Kvartalsredegørelse For 1. kvartal 2018 Rødovre Jobcenter 25-05-2018 SIDE 1 AF 25 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Konklusion...3 Nøgletal og kontaktforløb i 1. kvartal 2018...4 Udvikling blandt arbejdsmarkedsparate

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 3. kvartal 2017 Rødovre jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 3. kvartal 2017 Rødovre jobcenter Kvartalsredegørelse For 3. kvartal 2017 Rødovre jobcenter 20-11-2017 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Konklusion... 3 Nøgletal og kontaktforløb i 3. kvartal 2017... 4 Udvikling blandt arbejdsmarkedsparate

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 2. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 2. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter Kvartalsredegørelse For 2. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter 29-08-2017 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Konklusion... 3 Nøgletal og kontaktforløb i 2. kvartal 2017... 4 Udvikling blandt arbejdsmarkedsparate

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli Ledighed og beskæftigelse - juli 216 1 Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar 214 - juli 216 2.5 2. 2. 1.75 1.5 1. 1. 1.266 1.138 1.51 75 5 jan feb mar apr maj jun jul aug

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 2. kvartal 2016 Rødovre Jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 2. kvartal 2016 Rødovre Jobcenter Kvartalsredegørelse For 2. kvartal 2016 Rødovre Jobcenter 02-09-2016 Indhold Kvartalsredegørelse for 2. kvartal 2016... 2 Metode... 2 Økonomi og nøgletal 2016... 3 Det samlede antal kontaktforløb... 4

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Graf 1a viser udviklingen af a-dagpenge modtagere i henholdsvis Ikast-Brande Kommune, på landsplan og i RAR Vest. Udviklingen af a-dagpenge modtagere

Graf 1a viser udviklingen af a-dagpenge modtagere i henholdsvis Ikast-Brande Kommune, på landsplan og i RAR Vest. Udviklingen af a-dagpenge modtagere Dette notat vil vise udviklingen på ydelsesmodtagere i perioden fra 24 til 29. Den angivne periode er valgt fordi flere ydelser først blev implementeret efter år 24 heriblandt uddannelseshjælp, jobafklaringsforløb,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar juli

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar juli Ledighed og beskæftigelse - juli 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar 215 - juli 217 2. 1.75 1.5 1.25 75 1.139 1.19 1.42 1.282 97 917 5 365 25 12 135 jan feb mar apr maj

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner Jobcenter Overblik Udarbejdet december 2014 aug-13 aug-14 Ændring i pct. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år aug-14 Klynge (gnsnit) Ydelsesgrupper i alt 3.118

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Målopfølgning Beskæftigelsesplan kvartal

Målopfølgning Beskæftigelsesplan kvartal Målopfølgning Beskæftigelsesplan 2019 1. kvartal Indhold Introduktion 4 Highlights efter 3. kvartal 2018 5 1. Virksomhedsservice- og samarbejde 9 2. Jobparate og A-dagpengemodtagere 10 3. Integration 13

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

Resultatrevision Samt kvartalsstatistik for 4. kvartal For Rødovre Jobcenter

Resultatrevision Samt kvartalsstatistik for 4. kvartal For Rødovre Jobcenter Resultatrevision 2015 Samt kvartalsstatistik for 4. kvartal 2015. For Rødovre Jobcenter 24-02-2016 Indholdsfortegnelse Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2015.... 2 Metode... 3 Udviklingen på

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledigheden i Solrød Kommune var 3,3 % i juni 2014, svarende til 310 jobklare ledige. Hertil kommer, at Solrød Kommune havde 149 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december december 2017

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december december 2017 Ledighed og beskæftigelse - december 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december 215 - december 217 2. 1.75 1.5 1.42 1.373 1.481 1.25 1.36 1. 1.59 1.135 75 5 314 346 25 114 dec

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra august august

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra august august Ledighed og beskæftigelse - august 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra august 215 - august 217 2. 1.75 1.5 1.324 1.25 1.149 1.21 1. 75 1.43 91 968 5 356 25 16 12 aug sep okt nov

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november november

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november november Ledighed og beskæftigelse - november 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november 215 - november 217 2. 1.75 1.5 1.25 1.33 1.216 1.412 1.196 1.47 75 5 365 25 17 216 nov dec jan

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar januar

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar januar Ledighed og beskæftigelse - januar 218 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar 216 - januar 218 2. 1.75 1.692 1.637 1.624 1.5 1.575 1.25 1. 1.279 1.288 75 5 358 336 25 117 jan

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges Notat om målfastsættelse i BP2015 Dette notat beskriver hvordan administrationen beregner og giver forslag til konkrete måltal for de politiske mål i beskæftigelsesplanen. Der tages udgangspunkt i tal

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Målopfølgning Beskæftigelsesplan

Målopfølgning Beskæftigelsesplan Målopfølgning Beskæftigelsesplan 2019 Indhold Introduktion 4 Highlights efter 3. kvartal 2018 5 1. Virksomhedsservice- og samarbejde 9 2. Jobparate og A-dagpengemodtagere 10 3. Integration 13 4. Unge 15

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017 Halvårsstatus på 18-08- Beskæftigelsesindsatsen En opfølgning på de mål som er beskrevet i Beskæftigelsesplanen Dennis Mølgaard Hansen Nærværende halvårsstatus er en pixie udgave af den mere omfattende

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 3. november 2015 November 2015 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Indledende kommentarer Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/2015 Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2013 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport, samt rapporten fra 4. kvartal 2012, for medlemsudvikling til og med

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den fjerde resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet 3. kvartal 20 Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Ledighedstal og offentlig forsørgelse Månedsrapport til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ledighedstal og offentlig forsørgelse Månedsrapport til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Ledighedstal og offentlig forsørgelse Månedsrapport til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Dato 01-04-2019 Ledighedstal side 1 Område Måling Svendborg Pct. Af arbejdsstyrken 4,5 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Opdateret d. 4. juni 2013 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere