tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012"

Transkript

1 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

2 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD... 5 GENEREL UDVIKLING... 6 Månedsfordeling... 8 Transportmidler Ulykkessituationer Alder Spiritusulykker Regioner Politikredse Vejtyper TABELLER

3 OPSUMMERING AF 2 KVARTAL 2012 Både antallet af personskadeulykker, materielskadeulykker, alvorligt og lettere tilskadekomne samt dræbte i 2. kvartal 2012 er de laveste tal set de sidste 10 år. Antallet af dræbte er med 37 usædvanlig lavt. Både antallet af personskadeulykker og antallet af personskader i 2. kvartal er halveret siden Sammenligning med forventningen I forhold til de forventede værdier baseret på de seneste 10 års udvikling, er både antallet af personskadeulykker, materielskadeulykker, alvorligt og lettere tilskadekomne samt dræbte i 2. kvartal 2012 markant lavere end forventet. Sammenligning med 1. kvartal 2011 I 2. kvartal 2012 afviger både antallet af personskadeulykker, alvorligt og lettere tilskadekomne samt dræbte markant fra antallet i 2. kvartal 2011, idet de alle er markant lavere i Antallet af dræbte er med 37 hele 43 % lavere end antallet i 2. kvartal Antallet af materielskadeulykker afviger dog ikke markant fra antallet i 1. kvartal At dømme efter tallene for 1. og 2. kvartal 2012 ser det du til, at hele året 2012 kommer til at ligge lavere end 2011 både med hensyn til antallet af personskadeulykker og personskader. Fordelingerne af ulykker og personskader på alder, transportmiddel, ulykkessituation, spiritus, region, politikreds og vejtype er i 2. kvartal 2012 generelt med færre ulykker og personskader end i 1. kvartal Der ses især positiv udvikling for personskader med cykler og motorcykler. Månedsfordeling I både april og juni ses der markante færre personskadeulykker og personskader end forventet og ligeledes markant færre end i 2. kvartal I maj ses der derimod ingen markante afvigelser fra forventningen eller fra 2. kvartal 2011 hvad angår personskaderne. Transportmiddel Udviklingen for de forskellige transportmidler de seneste 10 år viser, at den mest positive udvikling siden 2. kvartal 2003 ses for knallert 45, som er faldet med 80 % på 10 år, mens den mindst positive er motorcykel, som er faldet 40 %. Knallert 30 og personbiler er nogenlunde på samme niveau i 2. kvartal 2012, idet de er faldet omkring 60 % på 10 år. Personskader for fodgængere er begyndt at afvige med en stagnering det seneste 3 år, mens personskader for cyklister efter en negativ udvikling fra starten af 2011 nu igen er begyndt at falde. Specielt ligger personskader med cykel og motorcykel i 2. kvartal 2012 markant lavere end forventningen og lavere end i 2. kvartal Ulykkessituation Ligesom det er tilfældet i tidligere kvartaler og i tidligere år, ses der flest personskadeulykker ved eneulykker. I 2. kvartal 2012 ses der dog relativt flere indhentningsulykker end der normalt ses for 2. kvartal. Omkring en femtedel af personskadeulykker i 2. kvartal 2012 er eneulykker og knap en ottendedel er indhentningsulykker. 3

4 Alder Der ses kun få markante afvigelser for personskadernes fordeling på alder og transportmiddel i 2. kvartal Primært ses der færre personskader på cykel og motorcykel. I forhold til normalt for 2. kvartal udgør aldersgruppen år ligesom i 1. kvartal 2012 en relativt mindre andel af personskaderne i 2. kvartal Det er desuden specielt for både 1. og 2. kvartal 2012, at unge mænd år udgør en relativt mindre andel af de dræbte og tilskadekomne end normalt, hvorimod andelen af personskader hos ældre mænd på 65 år og derover er relativt større end normalt. Spiritusulykker Der er markant færre personskadeulykker med spirituspåvirkning i 2. kvartal 2012 i forhold til forventningen. Både andelen af personskadeulykker og af materielskadeulykkerne med spirituspåvirkning viser en nedadgående tendens for 2. kvartal siden 2007, og i 2012 er 14 % af personskadeulykker med spirituspåvirkede førere, hvilket er en markant mindre andel end gennemsnitligt. 16 % af materielskadeulykkerne er med spirituspåvirkning, hvilket svarer til normalen. Regioner Den mest negative udvikling i 2. kvartal siden 2011 ses i Syddanmark, hvor der ses flere personskader end forventet. Omvendt har udviklingen i antallet af personskadeulykker og personskader været positiv i Nordjylland og på Sjælland, hvor antallet både er under forventningen og under 2. kvartal Antallet af personskadeulykker og personskader i 2. kvartal er stort set halveret på 10 år i samtlige regioner. Det største fald på 10 år ses på Sjælland, hvor der i 2. kvartal 2012 er 59 % færre personskader end i 2. kvartal 10 år tidligere. Politikredse For politikredsene ses stort set den samme udvikling i antallet af personskader i Hovedstadsområdet, på Øerne og i Jylland de seneste 10 år. I alle tre områder er antallet af personskader i 2. kvartal mere end halveret. I Jylland er faldet mindst med 52 %, mens det er størst i Hovedstadsområdet med 63 %. Den mest positive udvikling i personskadeulykker og personskader i forhold til forventningen og i forhold til 2. kvartal 2011 ses i Midt- og Vestjyllands og i Nordsjælland politikredse, mens Fyns politikreds afviger i negativ retning fra forventningen og fra 2. kvartal Vejtyper Det største fald i antallet af personskader de seneste 10 år er sket på motorvej, men også øvrige statsveje og øvrige kommuneveje er stort set faldet lige så meget. Udviklingen i antallet af personskader på øvrige kommuneveje er specielt positiv, især for 2. kvartal 2012, hvor der er markant færre personskader end forventet. 4

5 FORUDSÆTNINGER og indhold Dette notat indeholder en statistisk beskrivelse af den øjeblikkelige status for trafikulykker for 2. kvartal Notatet indeholder dels en række figurer over udvalgte parametre under ulykker, dels et antal tabeller med de faktiske oplysninger for 2. kvartal Notatet er udarbejdet som konsekvens af, at oplysningerne for 2. kvartal 2012 nu er endelige informationer fra politiet. Notatet findes kun i elektronisk fworm. Gengivelse af resultaterne er tilladt med kildeangivelse Vejdirektoratet. Notatet består af to afsnit. I afsnittet om generel udvikling er vist en række figurer og hovedtal, som viser den øjeblikkelige udvikling indenfor en række udvalgte områder som f.eks. transportmidler, ulykkessituation, aldersfordeling for tilskadekomne og dræbte, ulykkessted mm. Desuden er der kommenteret på det faktuelle tal for 2. kvartal 2012 i forhold til den beregnede forventning for kvartalet og i forhold til de faktiske tal for 2. kvartal forrige år. Forventningen er beregnet ud fra tal siden 2002 og bygger på trenden, som er fundet ved at korrigere for sæsonvariation og ekstreme værdier. I afsnittet med tabeller er vist en række hovedoplysninger for 2. kvartal Kilde Opgørelserne bygger på de informationer vi har modtaget i vejman.dk s ulykkesregister fra politiets ulykkesregistre i POLSAG. I forbindelse med data fra politiet modtages først en foreløbig indberetning af ulykken og senere en endelig. I forbindelse med de foreløbige indberetninger mangler typisk information om personskadernes omfang. Det er derfor først i forbindelse med de endelige oplysninger, at tilskadekomne kan opdeles på alvorligt og lettere tilskadekomst. Definitioner Som dræbte regnes personer, der er døde indenfor 30 dage som følge af ulykken. Alvorligt tilskadekomne er personer, hvor politiet har angivet tilskadekomst og en anden skadetype end Alene lettere skade. Som spiritusulykker regnes ulykker, hvor mindst én fører/ fodgænger har haft en promille større end 0,50 eller er skønnet påvirket. I forbindelse med de nye bevisalkometre er målingen omsat til, hvad der svarer til værdien ved blodprøve. F.eks. er 0,25 g/l omsat til 0,50. Markante ændringer Når der i notatet tales om en markant ændring, afvigelse eller forskel menes der med mindre andet er anført at et antal i det beskrevne kvartal statistisk set afviger fra en prognose baseret på de foregående 10 års tal, samt evt. fra tallet for forrige års kvartal. Samtidig kræves det, at det aktuelle kvartalstal er mindst 10. (Normalt vil der være anvendt et statistisk signifikansniveau på 5 %). 5

6 GENEREL UDVIKLING I det følgende er vist information som generelt beskriver udviklingen indenfor ulykker og personskader for 2. kvartal de seneste 11 år. Tabellen nedenfor viser de faktiske tal for ulykker og tilskadekomster for 2. kvartal for 2012 sammenlignet med 2. kvartal i de foregående 10 år. Antallet af personskadeulykker i 2. kvartal 2012 er med 846 det laveste for 2. kvartal siden Antallet er markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 133 personskadeulykker mere. Antallet er faldet med 14 % siden 2. kvartal I forhold til 2. kvartal 2002 er antallet er personskadeulykker mere end halveret, og det ses, at antallet har været generelt faldende i perioden. I 2. kvartal 2012 ses ligeledes det laveste antal materielskadeulykker for 2. kvartal siden Her er faldet på 8 % siden 2011, mens antallet er faldet med 18 % i forhold til Antallet af dræbte er med 37 i 2. kvartal 2012 klart det laveste for 2. kvartal siden Siden 2002 er antallet af dræbte i 2. kvartal faldet med omkring to tredjedele over de 11 år. Ligeledes er antallet af alvorligt og lettere tilskadekomne begge de laveste set for 2. kvartal siden Her er faldet på 50 % for alvorligt tilskadekomne og 63 % for lettere tilskadekomne over de 11 år. Alle ulykkestyper og personskader er faldet i forhold til 2. kvartal 2011 og alle er de laveste set for 2. kvartal! Det største procentuelle fald i forhold til 2. kvartal 2011 ses for dræbte, som er 43 % lavere i 2. kvartal 2012 sammenlignet med 2. kvartal Samlet er antallet af personskader faldet 17 %, mens antallet af ulykker i alt er faldet med 6 %. I forhold til de forventede tal for 2. kvartal 2012 er der både markant færre ulykker og markant færre personskader end forventet. Det gælder for alle typer ulykker og personskader. Alle typer personskader er ligeledes markant lavere end i 2. kvartal 2011, mens antallet af materielskadeulykker ikke afviger markant fra antallet i 2. kvartal Den største procentuelle forskel til forventningstallet ses for dræbte, hvor der med 37 dræbte er 33 % færre dræbte i 2. kvartal 2012 end forventningen på 55 dræbte. Samlet er der 14 % færre personskader end forventet og 12 % færre ulykker end forventet. Faktiske tal for ulykker og tilskadekomster for 2. kvartal OVERSIGTSTABEL Antal ulykker og personskader i 2. kvartal for årene ANTAL ULYKKER ANTAL PERSONSKADER Personskadskade Materiel- I alt Dræbte Alvorligt Lettere I alt tilskade tilskade

7 Følgende figurer viser den generelle udvikling de seneste 10 år. På figurerne er de enkelte kvartaler markeret med blå søjler, og det aktuelle kvartal er markeret med lys gul søjle. Kurven Udvikling beskriver tendensen, hvor der er korrigeret for ekstreme værdier og sæsonvariation. FIGUR 1 Udvikling i ulykker og personskader fra 2. kvartal 2002 til 2. kvartal ULYKKER MED PERSONSKADE Antal i 2. kvartal Udvikling ULYKKER ALENE MED MATRIEL SKADE ANTAL DRÆBTE ALVORLIGE PERSONSKADER LETTERE PERSONSKADER ALLE PERSONSKADER

8 Der er i alle figurer et generelt fald gennem årene, dog knap så stort for materielskadeulykker som for de øvrige. Dette kan skyldes, at registreringerne af materielskadeulykker er mere usikre end personskadeulykker, og derfor spiller registreringsgraden ind i højere grad end ved personskadeulykker og personskader. I alle de viste udviklingskurver er der et dyk omkring starten af Dykket kan nok i nogen grad tilskrives indførelsen af klippekort 1. september Fra omkring 4. kvartal 2007 falder samtlige kurver. I de fleste kurver kan anes et lille dyk i 1. kvartal 2010, hvilket formentlig skyldes de usædvanlig hårde vintermåneder. For personskadeulykker, lettere personskader og personskader i alt er udviklingen stort set stagneret siden 1. kvartal 2010 og derefter med et lille fald i 2. kvartal Ulykker alene med materielskade viser et nogenlunde konstant antal ulykker frem til 2007, dog med den samme variation ved årsskiftet som de øvrige. Fra 2007 ses også her et fald, der dog flader noget ud fra starten af Faldet efterfølges af en stigning fra starten af Det fremgår tydeligt af figur 1, at faldet siden 2002 er klart mindre for materielskadeulykker end for personskadeulykker og personskader. For dræbte varierer udviklingen mere end for de øvrige, da tallene er relativt mindre. Udviklingen stagnerer fra 1. kvartal 2007 til udgangen af 2008, hvor der for de øvrige grupper er tale om et fald. Faldet for dræbte indtræder først i slutningen af 2008, hvorefter der ses endnu en stigning fra starten af 2010 efterfulgt af et fald i 2011, som er fortsat ind i Generelt kan det siges, at der fra 2. kvartal 2002 til 2. kvartal 2012 ses en generel nedadgående tendens med færre ulykker og personskader. Der er ingen af de 11 år der afviger markant fra udviklingen, selvom der ses en tendens til en udfladning mod slutningen af perioden ligger dog som de laveste år hidtil samlet set for alle kategorier, og specielt 1. kvartal og delvis 2. kvartal 2012 ligger lavt for alle 3 år i forhold til den tidligere udvikling. Specielle omstændigheder ved 2. kvartal På figur 1 ses det tydeligt, at 1. kvartal er det klart laveste kvartal for samtlige år i samtlige kategorier, mens 2., 3. og 4. kvartal generelt er på mere ens niveau hvert enkelt år. I gennemsnit for sker 27 % af alle personskadeulykker, 25 % af alle materielskadeulykker og 27 % af alle personskader i 2. kvartal. At dømme efter tallene for 1. og 2. kvartal 2012 ser det du til, at hele året 2012 kommer til at ligge lavere end 2011 både med hensyn til antallet af personskadeulykker og personskader, samt antallet af materielskadeulykker, der alle ser ud til at ligge under antallet i 2011, der ellers var rekord lavt. Det er velkendt, at vejrforhold kan have stor indflydelse på trafiksikkerheden både i positiv og negativ retning. På den ene side kan dårligt vejr med meget sne og glatte veje forårsage flere glatføreulykker. Omvendt kan vejret have indflydelse på trafikmængden og få færre trafikanter på vejene. Især visse trafikanter vil typisk være fraværende ved meget dårligt vejr. Dette gælder f.eks. motorcyklister, og cyklister, hvorimod der typisk ses flere ulykker med fodgængere i vintermånederne. De seneste 10 år ses der f.eks. klart flest personskader med motorcykler i 2. kvartal og 3. kvartal. 2. kvartal omfatter månederne april, maj og juni. Det er således et kvartal, der oftest er præget af stabilt vejr uden glat føre. Der ses næsten kun ulykker i glatføre i 1. og 4. kvartal, ligesom føret langt oftere er vådt i disse to kvartaler. 8

9 Månedsfordeling Opdeles ulykker og personskader i 2. kvartal 2012 på måneder, er der en del markante afvigelser i forhold til de forventede tal Personskadeulykker: April: Der er 221 personskadeulykker svarende til 28 % lavere end forventet. Der er også markant færre end i 2. kvartal 2011, hvor der var 317 personskadeulykker. Maj: Der er 353 personskadeulykker svarende til 13 % højere end forventet. Der er dog ikke markant flere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 327 personskadeulykker. Juni: Der er 272 personskadeulykker svarende til 20 % lavere end forventet. Der er også markant færre end i 2. kvartal 2011, hvor der i juni var 335 personskadeulykker. Materielskadeulykker: April: Der er 585 materielskadeulykker svarende til 20 % lavere end forventet. Der er dog ikke markant færre end i 2. kvartal 2011, hvor der var 612 personskadeulykker. Maj: Der er 653 materielskadeulykker svarende til 18 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 725 materielskadeulykker. Juni: Der er 657 materielskadeulykker svarende til 10 % lavere end forventet. Det er samtidig markant højere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 597 materielskadeulykker. Ulykker i alt: April: Der er 806 ulykker i alt svarende til 24 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 929 ulykker i alt. Maj: Der er ulykker i alt svarende til 12 % lavere end forventet. Det er ikke markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var ulykker i alt. Juni: Der er 929 ulykker i alt svarende til 15 % lavere end forventet. Det er stort set samme antal som i 2. kvartal 2011, hvor der var 932 ulykker i alt. Alvorligt tilskadekomne: April: Der er 139 alvorligt tilskadekomne svarende til 27 % lavere end forventet. Der er også markant færre end i 2. kvartal 2011, hvor der var 191 alvorligt tilskadekomne. Juni: Der er 171 alvorligt tilskadekomne svarende til 20 % lavere end forventet. Der er ligeledes markant færre end i 2. kvartal 2011, hvor der i juni var 207 alvorligt tilskadekomne. Lettere tilskadekomne: April: Der er 116 lettere tilskadekomne svarende til 33 % lavere end forventet. Der er også markant færre end i 2. kvartal 2011, hvor der var 187 lettere tilskadekomne. Juni: Der er 136 lettere tilskadekomne svarende til 28 % lavere end forventet. Der er ligeledes markant færre end i 2. kvartal 2011, hvor der i juni var 188 lettere tilskadekomne. Personskader i alt: April: Der er 267 personskader i alt svarende til 31 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 400 personskader i alt. Juni: Der er 321 personskader i alt svarende til 23 % lavere end forventet. Det er ligeledes markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 413 personskader i alt. I 2. kvartal 2012 ses der for april og juni både færre ulykker og personskader både i forhold 2. kvartal 2011 og i forhold til forventningen. Det hænger sammen med, at forventningen for 2. kvartal 2012 er meget lig antallene i 2. kvartal Forventningen baseret på de seneste 10 år er altså, at antallet af ulykker og personskader i 2. kvartal 2012 vil ligne antallet i 2. kvartal 2011, men faktisk er der markant færre i kvartalet i både april og juni. I maj ses der derimod ingen markante afvigelser fra forventningen eller fra 2. kvartal 2011 hvad angår antallet af personskader. Generelt er det typiske for 2. kvartal, at der ses færrest ulykker og personskader i april måned, mens der ses flest i maj eller juni måned. Dette gælder også for 2. kvartal 2012, hvor der ses færrest personskadeulykker, materielskadeulykker og alvorligt og lettere tilskadekomne i april. 29 % af alle ulykker i 2. kvartal 2012 skete i april, mens det gælder for 26 % af personskaderne. Det ses med 37 % flest ulykker i 2. kvartal 2012 i maj. Der er ligeledes flest personskader i maj med 42 % af personskaderne i 2. kvartal

10 TRANSPORTMIDLEr FIGUR 2 Indeks Udvikling i personskader for udvalgte transportmidler de seneste 10 år. Vist som indeks for summen af de seneste fire kvartaler, hvor 2. kvartal 2003 er sat til Motorcykel Knallert Fodgænger Knallert 45 Personbil Cykel I figuren er varebiler, lastbil/bus og øvrige udeladt, da antallet af personskader i disse grupper er relativt lille. Indeks for disse grupper vil derfor variere betydeligt. Det fremgår af figuren, at antallet af personskader for de seks viste transportmidler har haft meget forskellig udvikling de seneste 10 år: Personskader i personbiler er i faktiske tal de klart mest udbredte typer personskader, men personskaderne i personbiler er faldet næst mest siden 2. kvartal Personskader i personbil har formentlig grundet det store antal personskader varieret mindst gennem perioden. Antallet af personskader i personbil har været stødt faldende siden 2. kvartal I 2. kvartal 2012 er indeks på 40, hvilket betyder at antallet af personskader i personbil som sum af løbende 4 kvartaler er faldet med 60 % siden 2. kvartal Udviklingen i antallet af personskader på cykel har indtil starten af 2011 fulgt udviklingen i antallet af personskader i personbil ret tæt. Antallet af personskader på cykel som sum af seneste 4 kvartaler var lavest i slutningen af 2010, hvor der var 55 % færre end i 2. kvartal Siden da er udviklingen vendt, og en stigning er indtrådt. I 2. kvartal 2012 vender udviklingen dog igen, og indeks er på 55, hvilket betyder, at antallet er 45 % lavere end i 2. kvartal Det fremgår tydeligt af figuren, at antallet af personskader på cykler siden starten af 2011 begyndte at udvikle sig mindre positivt end for de øvrige transportmidler, men det ser ud til at udviklingen igen er vendt i 2. kvartal Personskader på knallert 30/lille knallert varierer en del gennem årene. Antallet toppede ved starten af 2003, men er faldet indtil midten af 2006, hvor der er indtrådt en kraftig stigning. Fra midten af 2008 er der dog indtrådt et fald, som fortsætter ind i 2. kvartal I 2. kvartal 2012 ligger indeks for personskader med lille knallert på 43 i forhold til udgangsåret Det betyder, at antallet af personskader på knallert 30 er faldet 57 % siden 2. kvartal Personskader med lille knallert har siden starten af 2010 stort set fulgt udviklingen for personskader for personbil. Personskader på motorcykel pr. 2. kvartal 2012 er på indeks 60 i forhold til 2. kvartal 2003, som er sat til 100. Det svarer til et fald på 40 % siden 2. kvartal Personskader på motorcykel varierer en del, men mest markant er en stigning fra midten af 2006, som topper med udgangen af Derefter falder personskader på motorcykel svagt indtil slutningen af 2009, hvorefter faldet bliver kraftigere. Fra 3. kvartal 2010 indtræder igen en meget let stigning, som er fortsat i 1. kvartal I 2. kvartal 2012 er antallet af personskader som sum af seneste 4 kvartaler dog igen faldet. 10

11 Personskader på knallert 45/stor knallert varierer også en del grundet små tal. Personskader på stor knallert ligger pr. 2. kvartal 2012 betydeligt lavere end i udgangsåret Indekset er på 20 i 2. kvartal 2012 set i forhold til 100 i 2. kvartal 2003, hvilket betyder at antallet er personskader er faldet 80 % på 10 år! Personskader med fodgængere følger indtil slutningen af 2009 stort set udviklingen for personbiler og cykler. Men siden er udviklingen for personskader med fodgængere begyndt at afvige mere systematisk fra de to andre typer. Udviklingen i personskader med fodgængere er siden starten af 2010 stagneret. Indeks er i 2. kvartal 2012 på 60 set i forhold til 2. kvartal 2003, og dette er ikke væsentlig ændret siden 3. kvartal Det svarer til et fald på 40 % siden udgangsåret, men antallet af personskader med fodgængere som sum af løbende 4 kvartaler er stort set uændret de seneste 3 år. Personskader i alt: Der er 75 personskader med motorcykel svarende til 37 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 100 personskader med motorcykel. Der er 120 personskader med knallert 30 svarende til 25 % lavere end forventet. Det er ligeledes markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 151 personskader med knallert 30. Der er 215 personskader med cykel svarende til 15 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 258 personskader med cykel. Der er 9 personskader med andre transportmidler (traktorer, motorredskaber, ryttere) svarende til 65 % lavere end forventet. Det er dog ikke markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 11 personskader med andre transportmidler. Alvorligt tilskadekomne: Der er 53 alvorligt tilskadekomne på motorcykel svarende til 40 % lavere end forventet. Dette er dog kun knap markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 70 alvorligt tilskadekomne på motorcykel. Der er 13 alvorligt tilskadekomne på knallert 45, hvilket er markant højere end forventningen på 3. Det er dog næsten samme antal som i 2. kvartal 2011, hvor der var 14 alvorligt tilskadekomne på knallert 45. Der er 49 alvorligt tilskadekomne fodgængere svarende til 29 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 69 alvorligt tilskadekomne fodgængere. Lettere tilskadekomne: Der er 42 lettere tilskadekomne på knallert 30 svarende til 42 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 66 lettere tilskadekomne på knallert 30. I 2. kvartal 2012 er der ingen af de dræbte fordelt på transportmiddel, der afviger markant fra de forventede tal. Derudover ses der i 2. kvartal 2012 følgende få markante afvigelser fra de forventede tal med hensyn til transportmidler. Generelt kan det opsummeres, at især personskaderne på cykel og motorcykel er lavere end forventningen baseret på de seneste 10 års positive udvikling. De er ligeledes lavere end antallet af personskader i 2. kvartal Dette passer godt med den udvikling, der kan ses på figur 2, hvor både an- tallet af personskader med cykler og med motorcykel efter hhv. en stigning og en stagnering de seneste 1-1½ år igen er begyndt at falde. Ikke overraskende ses der flest personskader med personbiler. Det gælder generelt for alle kvartaler og alle år, formentlig fordi personbiler er det hyppigste transportmiddel på vejene. Næst flest personskader ses for cykler og herefter fodgængere, lille knallert og motorcykel. 2. kvartal 2012 afviger som det typisk er tilfældet for 2. kvartal ikke fra denne fordeling. 11

12 UlykkesSITUATIONER Følgende figur viser, hvordan udviklingen i personskadeulykker har været indenfor de 10 hovedsituationer for 2. kvartal 2012 sammenlignet med 2. kvartal i de 5 foregående år. De 10 numre henviser til følgende hovedsituationer, der her er illustreret med eksempler på ulykkessituationer indenfor hovedsituationerne: FIGUR 3 Antal personskadeulykker fordelt på hovedsituation i 2. kvartal 2012 sammenlignet med 2. kvartal for de foregående fem år. Antal ulykker med personskade Hovedsituation 0. Eneulykker 1. Ulykker med ligeudkørende samme kurs 2. Ulykker med ligeudkørende modsat kurs 3. Ulykker med svingning samme kurs 4. Ulykker med svingning modsat kurs 5. Krydsningsulykker uden svingning 6. Krydsningsulykker med svingning 7. Ulykker med parkeret køretøj 8. Ulykker med fodgængere 9. Ulykker med genstande, dyr og lignende 12

13 Som det ses på figur 3, er der alle år flest personskadeulykker ved hovedsituation 0, eneulykker. Der ses færrest personskadeulykker ved hovedsituation 7, parkeringsulykker, og hovedsituation 9, ulykker med genstande, dyr og lign. på vejen. Dette er ikke specielt for 2. kvartal, men et mønster som ses hele året. Ser man på gennemsnittet for 2. kvartal de seneste 5 år, som vises på figur 3, er der i 2. kvartal 2012 en mindre andel af personskadeulykkerne, der er mødeulykker (hovedsituation 2). Hvor i gennemsnit 8 % af personskadeulykkerne i 2. kvartal er eneulykker, gælder det for 5 % af personskadeulykkerne i For de øvrige ulykkessituationer er der intet der tyder på, at 2. kvartal 2012 afviger fra gennemsnittet de seneste 5 år for 2. kvartal. I 2. kvartal 2012 er der som gennemsnitligt flest eneulykker med 22 % af personskadeulykkerne i 2. kvartal Der er næst flest indhentningsulykker (hovedsituation 1) med godt 12 % af ulykkerne i 2. kvartal Der kan ses følgende enkelte markante ændring for 2. kvartal 2012 i forhold til den beregnede forventning: Hovedsituation 6, krydsningsulykker med svingning: Der er sket 90 personskadeulykker, hvilket svarer til 30 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end 2. kvartal 2011, hvor der var 115 personskadeulykker. En opdeling på partskombination for de forskellige hovedsituationer kan ses i tabel 3 bagerst i notatet. 13

14 ALDER Der er i 2. kvartal 2012 der følgende afvigelser i personskadernes fordeling på aldersgruppe og transportmiddel i forhold til de forventede tal. Aldersgruppen 3-6 år: Der er 6 personskader i alt, hvilket er markant lavere end forventningen på 30. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 19 personskader. Aldersgruppen år: Der er 52 personskader i alt svarende til 24 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 108 personskader. Der er 28 personskader med knallert 30 svarende til 49 % lavere end forventet. Det er ligeledes markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 53 personskader. Aldersgruppen år: Der er 68 personskader i alt svarende til 30 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 92 personskader. Der er 4 personskader med cykel, hvilket er markant lavere end forventningen på 13. Det er dog ikke markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 6 personskader. Aldersgruppen år: Der er 114 personskader i alt svarende til 25 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 157 personskader. Der er 5 personskader med motorcykel, hvilket er markant lavere end forventningen på 18. Det er ligeledes markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 14 personskader. Aldersgruppen år: Der er 246 personskader med personbil svarende til 14 % højere end forventet. Det er dog lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 254 personskader. Der er 62 personskader med motorcykel svarende til 33 % lavere end forventet. Det er dog ikke markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 75 personskader. Der er 54 personskader med knallert 30 svarende til 30 % lavere end forventet. Det er heller ikke markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 63 personskader. Aldersgruppen 65 + år: Der er 28 personskader med cykel svarende til 35 % lavere end forventet. Det er dog ikke markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 35 personskader. Samlet kan det opsummeres, at der primært ses en positiv udvikling for personskader på cykel og på motorcykel. Det svarer godt til den udvikling der ses på figur 2, og for de afvigelser der blev fundet i forbindelse med transportmidler. Aldersfordelingen af personskaderne er vist i figur 4. Det ses tydeligt, at der er en overvægt af tilskadekomne i alderen fra 16 til 24 år. Det kan formentlig forklares med, at unge i alderen år er nye trafikanter som bilister eller knallertførere, og de er derfor mindre rutinerede. Som ny trafikant i disse transportmidler har de unge endnu ikke opnået rutinen i at færdes i trafikken i disse. Aldersgruppen år dækker knap 24 % af personskaderne i 2. kvartal Det er en relativt mindre andel end normalt. Omvendt ses der relativt få personskader med børn i alderen 0-14 år og for ældre over 65 år. 6 % af alle personskader i 2. kvartal 2012 er blandt børn, mens 11 % er blandt ældre. Det er bemærkelsesværdigt, at andelen af de ældre på over 65 år med alvorlige personskader er større end andelen i øvrige aldersgrupper. Hele 32 % af de dræbte i 2. kvartal 2012 er 65 år eller ældre, mens kun 9 % af de lettere personskader findes i denne aldersgruppe. Det kan skyldes, at ældre er mere skrøbelige og derfor kommer mere alvorligt til skade end yngre trafikanter. Disse tendenser ses i øvrigt i øvrige kvartaler i alle år, og på den måde adskiller 2. kvartal 2012 sig ikke markant ud over en relativt mindre andel personskader blandt de unge. Det samme gjorde sig gældende i 1. kvartal 2012, så i hele 1.halvår 2012 ses der relativt færre personskader blandt unge end tidligere. Det skal i øvrigt bemærkes, at aldersfordelingen også afspejler befolkningstallet. F.eks. er en af grundene til, at der ses færre personskader blandt ældre trafikanter, at denne aldersgruppe udgør en relativt mindre andel af befolkningen. 14

15 Kønsfordeling 37 % af de dræbte og tilskadekomne i 2. kvartal 2012 er kvinder. Det svarer meget godt til den normale fordeling af personskader på køn i 2. kvartal de seneste 10 år. Andelen varierer desuden med alderen, således i 2. kvartal 2012 sker 33 % af personskaderne i alderen år blandt kvinder, hvorimod andelen af kvinder blandt de dræbte og tilskadekomne er 47 % for ældre på 65 år og derover. I forhold til gennemsnittet i 2. kvartal de seneste 10 år ses der i 2. kvartal 2012 især blandt unge mænd relativt færre personskader i alderen år, hvorimod andelen af personskader blandt ældre mænd på 65 år og derover er relativt større end normalt. Det samme mønster sås i 1. kvartal 2012, og gælder således for hele 1. halvår Personskadernes alvorlighed adskiller sig også for de to køn. 35 % af de dræbte i 2. kvartal 2012 er kvinder, mens 41 % af de lettere tilskadekomne er kvinder. Dette mønster ses både i 2. kvartal 2012 og for 1. kvartal de foregående 10 år. Generelt gælder det, at jo mere alvorlig skaden er, desto er større andelen af mænd. Denne forskel ses dog mest udtalt i 1. kvartal og 4. kvartal. FIGUR 4 Antal personskader fordelt på alvorlighed og alder i 2. kvartal Antal Lettere Alvorlig Dræbt >= 90 Alder 15

16 SPIRITUSUlykker Som spiritusulykker defineres alle ulykker, hvor der har været mindst én fører af et køretøj, hvortil der kræves kørekort, som enten har fået målt en promille over 0,50 eller hvor politiet har skønnet påvirkning af alkohol. På figur 5 ses udviklingen i antallet af person- og materielskadeulykker med og uden spirituspåvirkning i 2. kvartal 2012 sammenlignet med 2. kvartal de foregående 5 år. Der er markant færre personskadeulykker med spirituspåvirkede i 1. kvartal 2012 i forhold til det forventede antal. Andelen af personskadeulykker med spirituspåvirkede førere er dog relativt lig 2. kvartal Over de 6 år ses en nedadgående tendens både for personskade- og materielskadeulykker med og uden spirituspåvirkede førere. FIGUR 5 Indeks for trafikulykker med og uden spiritus i 2. kvartal 2012 sammenlignet med 2. kvartal i de fem foregående år. Antallet af ulykker i 2007 er sat til 100, og markeret med faktiske tal over søjlerne. Indeks Indeks Med spiritus Uden spiritus Med spiritus Uden spiritus Personskadeulykker Materielskadeulykker 16

17 Der er kun få markant afvigelser fra forventningen for antallet af personskader og ulykker med spirituspåvirkning: Personskadeulykker: Der er 130 spiritusrelaterede personskadeulykker i alt svarende til 25 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 152 personskadeulykker i alt. Personskader: Der er 71 lettere tilskadekomne i alt ved spiritusrelaterede ulykker svarende til 25 % lavere end forventet. Det er ligeledes markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 90 lettere tilskadekomne i alt. Der er 4 personskadeulykker med spirituspåvirkede cyklister, hvilket er markant lavere end forventningen på 13. Det er dermed også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var netop 13 personskadeulykker med spirituspåvirkede cyklister. I 2. kvartal 2012 var 14 % af personskadeulykkerne og 16 % af materielskadeulykkerne registreret som ulykker med spirituspåvirkede førere. Normalt er det en lidt større andel af personskadeulykkerne, hvor der er spirituspåvirkede førere, mens andelen for materielskadeulykkerne de seneste 5 år har været lige omkring 16 %. Dette gælder i øvrigt også for de øvrige kvartaler, hvor ulykker med spirituspåvirkede i gennemsnit udgør 16 % af personskadeulykkerne. For både personskadeulykker og materielskadeulykkerne ses der for 2. kvartal de seneste år en nedadgående tendens med relativt færre ulykker med spirituspåvirkede førere. Dette fremgår også af figur 5, hvor det ses, at søjlen for 2012 er lavere for både for personskadeulykker og materielskadeulykker med spiritus end for ulykker uden spiritus. Det betyder, at både personskadeulykker og materielskadeulykker med spirituspåvirkning er faldet mere siden 2007 end de tilsvarende ulykker uden spiritus. 17

18 Regioner I figurerne vises udviklingen i 2. kvartal over de seneste 10 år inden for de fem regioner i Danmark. Det ses på figuren, at for personskadeulykker og personskader er der et generelt fald i perioden for alle regionerne. Personskadeulykker og personskader fordeler sig groft sagt på to niveauer. Det største antal er i Hovedstaden, Syddanmark og Midtjylland, som følger nogenlunde samme udviklingen, og færrest i Sjælland og Nordjylland, som også ligger på omtrent samme niveau. Materielskadeulykkerne viser en mere spredt fordeling med mindre udtalt fald. Her ses der flest i Hovedstaden og færrest i Nordjylland. Antallet af personskadeulykker og personskader i 2. kvartal er næsten halveret fra 2003 til 2012 i samtlige regioner. Fal- FIGUR 6 Antal ulykker og personskader i 2. kvartal fordelt på regioner. Antal Personskadeulykker Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Materielskadeulykker Antal Personskader

19 det for personskadeulykker er størst på Sjælland, hvor antallet er faldet 59 % siden 2. kvartal 2003, og lavest for Nordjylland, hvor antallet af personskadeulykker er faldet 42 %. For personskader er faldet ligeledes størst for Sjælland, som har 64 % færre personskader i 2. kvartal 2012 end i 2. kvartal Faldet i personskader er med 44 % lavest i Syddanmark. I forhold til 2. kvartal 2011, ses der en stigning i 2. kvartal 2012 i Syddanmark på 13 % for personskader, mens antallet af personskadeulykker er uændret. For de øvrige regioner er antallet af personskadeulykker og personskader faldet fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal Faldet for personskadeulykker er størst i Sjælland, hvor der i 2. kvartal 2012 er 26 % færre personskadeulykker end i 2. kvartal Faldet i antallet af personskader er ligeledes størst i Sjælland, som har 36 % færre personskader i 2. kvartal 2012 i forhold til 2. kvartal For materielskadeulykker ses der også et generelt fald for 4 af de 5 regioner, om end faldet er væsentlig mindre end for personskadeulykker og personskader, mens antallet af materielskadeulykker i 2. kvartal i Midtjylland er steget 8 % siden For materielskadeulykker sker det største fald i hele perioden i Nordjylland, hvor antallet er 30 % lavere i 2. kvartal 2012 end i 2. kvartal Ligeledes ses en stigning på 5 % i 2. kvartal 2012 i forhold til 2. kvartal 2011 i Midtjylland, mens antallet i de øvrige 4 regioner er faldet. Faldet er størst i Sjælland, som i 2. kvartal 2012 har 9 % færre materielskadeulykker end i 2. kvartal Faldet er mindst i Hovedstaden, hvor antallet stort set er det samme i 2. kvartal 2012 som i 2. kvartal Specielt Sjælland og Nordjylland har haft en markant positiv udvikling både i forhold til forventningen og i forhold til 2. kvartal Det passer godt med den udvikling, der kan ses på figur 6, hvor der netop i Sjælland og i Nordjylland ses færre ulykker og personskader i 2. kvartal 2012 i forhold til året før. Syddanmark har derimod udviklet sig i mindre positiv retning i forhold til forventningen og i forhold til året før hvad angår personskader. Også dette stemmer godt overens med figur 6. Der er følgende markante ændringer for fordelingen på regioner i 2. kvartal 2012 i forhold til forventningen: Personskadeulykker: Midtjylland: Der er 207 personskadeulykker svarende til 19 % lavere end forventet. Det er dog højere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 196 personskadeulykker. Nordjylland: Der er 78 personskadeulykker svarende til 42 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 110 personskadeulykker. Materielskadeulykker: Sjælland: Der er 234 materielskadeulykker svarende til 16 % lavere end forventet. Det er dog ikke markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 254 materielskadeulykker. Hovedstaden: Der er 537 materielskadeulykker svarende til 17 % lavere end forventet. Det er heller ikke markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 576 materielskadeulykker. Syddanmark: Der er 511 materielskadeulykker svarende til 17 % lavere end forventet. Det er omvendt markant højere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 467 materielskadeulykker. Nordjylland: Der er 211 materielskadeulykker svarende til 29 % højere end forventet. Det er ikke markant højere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 198 materielskadeulykker. Dræbte: Hovedstaden: Der er 13 dræbte, hvilket er markant højere end forventningen på 6. Dog er det lavere end antallet af dræbte i 2. kvartal 2011, som var 22. Tilskadekomne: Sjælland: Der er 123 tilskadekomne svarende til 73 % lavere end forventet. Det er ligeledes markant lavere end antallet af tilskadekomne i 2. kvartal 2011, som var 175. Syddanmark: Der er 261 tilskadekomne svarende til 19 % højere end forventet. Det er omvendt markant lavere end antallet af tilskadekomne i 2. kvartal 2011, som var 334. Midtjylland: Der er 223 tilskadekomne svarende til 33 % lavere end forventet. Det er næsten samme antal som i 2. kvartal 2011, hvor der var 218 tilskadekomne. Nordjylland: Der er 89 tilskadekomne svarende til 49 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 123 tilskadekomne. 19

20 POLITIKREDSE På grund af store forskelle i antallet af personskader i de enkelte politikredse, er der i det følgende vist en indekseret udvikling i antallet af personskader i 2. kvartal for 2003 til 2012 i politikredsene opdelt efter områderne Jylland, Øerne og Hovedstaden. År 2003 er valgt som basisår, hvilket betyder at antallet af personskader i 2. kvartal 2003 er sat til 100 for de enkelte politikredse, og personskaderne for 2. kvartal de øvrige år er udregnet som ændringer ud fra dette basisår. Der er ikke påfaldende stor forskel på udviklingen i de tre områder. Det ses umiddelbart, at med undtagelse af Bornholm, der varierer meget grundet små værdier, følges alle politikredse i hvert område nogenlunde pænt ad i et generelt fald i antallet af personskader. Det ses også direkte af figur 7, at faldet til 2. kvartal 2012 er nogenlunde lige stort på Øerne og i Hovedstaden, mens antallet af personskader er faldet lidt mindre i Jylland. FIGUR 7 Personskader i 2. kvartal fordelt på politikredse. Tallene er indekseret, hvor personskader i 2. kvartal 2003 er sat til 100. Indeks Personskader - Jylland 1, Nordjyllands Politi 2, Østjyllands Politi 3, Midt- og Vestjyllands Politi 4, Sydøstjyllands Politi 5, Syd- og Sønderjyllands Politi Jylland Indeks Personskader - Øerne 6, Fyns Politi 7, Sydsjæl. og Lolland-F. Politi 8, Midt- og Vestsjællands Politi 12, Bornholms Politi Øerne Indeks Personskader - Hovedstadsområdet 9, Nordsjællands Politi 10, Københavns Vestegns Politi 11, Københavns Politi Hovedstadsområdet

21 I Jylland er det specielt bemærkelsesværdigt, at Syd- og Sønderjyllands politikreds skiller sig ud fra de øvrige, idet antallet af personskader er relativt højere i 2. kvartal 2012 end for de øvrige politikredse i forhold til udgangspunktet 10 år tidligere. Antallet af personskader i denne politikreds er steget med 5 % i 2. kvartal 2012 i forhold til i 2. kvartal I de øvrige jyske politikredse er antallet af personskader faldet fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal I gennemsnit er antallet faldet med 9 %. Over den 10-årige periode er antallet af personskader i 2. kvartal i Jylland faldet med gennemsnitligt 52 %. Faldet er størst i Midt- og Vestjyllands politikreds, hvor der i 2. kvartal 2012 er 63 % færre personskader end 10 år tidligere. På Øerne er antallet af personskader i 2. kvartal faldet for to politikredse og steget for to andre politikredse siden I gennemsnit er antallet af personskader på Øerne dog faldet med 6 % i 2. kvartal 2012 i forhold til 2. kvartal Over den 10-årige periode er antallet af personskader i 2. kvartal på Øerne faldet med gennemsnitligt 57 %. Faldet er størst i Midt- og Vestsjællands politikreds, hvor der i 2. kvartal 2012 er 70 % færre personskader end 10 år tidligere. I Hovedstaden ses der for samtlige politikredse et fald fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012, om end antallet af stort set uændret for Københavns politikreds. Faldet er størst i København Vestegns politikreds, hvor der i 2. kvartal 2012 er 25 % færre personskader end der var i 2. kvartal I gennemsnit er antallet af personskader i Hovedstaden faldet med 11 % i 2. kvartal 2012 i forhold til 2. kvartal Over den 10-årige periode er antallet af personskader i 2. kvartal i Hovedstaden faldet med gennemsnitligt 62 %. Faldet er størst i Nordsjællands politikreds, hvor der i 2. kvartal 2012 er 76 % færre personskader end 10 år tidligere. Personskadernes fordeling på politikredse varierer en del, hvilket også kunne ses på figur 7 ovenfor. Mest positiv både i forhold til forventningen og i forhold til 2. kvartal 2011 er Midt- og Vestjyllands politikreds samt Nordsjællands politikreds. Den største negative udvikling i forhold til forventning og 2. kvartal 2011 ses i Fyns politikreds. Begge dele kan også ses af figur 7. 21

22 Der ses en del markante afvigelser i 2. kvartal 2012 fra de forventede tal for de enkelte politikredse: Personskadeulykker: Midt- og Vestjylland: Der er 95 personskadeulykker svarende til 26 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 126 personskadeulykker. Fyn: Der er 88 personskadeulykker svarende til 28 % højere end forventet. Det er også markant højere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 70 personskadeulykker. Nordsjælland: Der er 41 personskadeulykker svarende til 44 % lavere end forventet. Det er ligeledes markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 64 personskadeulykker. Materielskadeulykker: Sydøstjylland: Der er 190 materielskadeulykker svarende til 14 % lavere end forventet. Det er ikke markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 198 materielskadeulykker. Syd- og Sønderjylland: Der er 201 materielskadeulykker svarende til 17 % lavere end forventet. Det er dog højere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 193 materielskadeulykker. Sydsjælland og Lolland-Falster: Der er 105 materielskadeulykker svarende til 21 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 148 materielskadeulykker. Nordsjælland: Der er 137 materielskadeulykker svarende til 27 % lavere end forventet. Det er næsten samme antal som i 2. kvartal 2011, hvor der var 136 materielskadeulykker. Københavns Vestegn: Der er 133 materielskadeulykker svarende til 21 % lavere end forventet. Det er ikke markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 149 materielskadeulykker. Bornholm: Der er 15 materielskadeulykker svarende til 46 % lavere end forventet. Det er dog højere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 11 materielskadeulykker. Dræbte: Midt- og Vestjylland: Der er 3 dræbte svarende, hvilket er markant lavere end forventningen på 12. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 15 dræbte. Tilskadekomne: Midt- og Vestjylland: Der er 116 tilskadekomne svarende til 35 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 153 tilskadekomne. Fyn: Der er 105 tilskadekomne svarende til 52 % højere end forventet. Det er også markant højere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 81 tilskadekomne. Midt- og Vestsjælland: Der er 44 tilskadekomne svarende til 29 % lavere end forventet. Det er ligeledes markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 87 tilskadekomne. Nordsjælland: Der er 41 tilskadekomne svarende til 59 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 83 tilskadekomne. 22

23 VEJTYPER Figur 8 viser udviklingen i personskader opdelt efter vejtype. Der er tale om indeks for summen af løbende 4 kvartaler. I signaturforklaringen er vist antallet af personskader som sum af seneste 4 kvartaler ved udgangen af 2. kvartal De to vejtyper med flest personskader er kommuneveje (ekskl. motorvej og motortrafikvej) og øvrige statsveje (ekskl. motorvej og motortrafikvej). De to vejtyper viser en næsten identisk udvikling indtil slutningen af Gennem 2008 ses en lille afvigelse med relativt flere personskader på kommuneveje. Herefter følger udviklingerne hinanden indtil midten af 2010, hvor der igen ses relativt flere personskader på kommuneveje. Denne udvikling er fortsat ind i Udviklingen på motortrafikveje varierer mere gennem årene grundet mindre faktiske tal, og det samme gælder motorveje. Til trods for tilkomsten af nye motorvejsstrækninger over perioden, følger udviklingen på motorvej i det store og hele udviklingen for øvrige vejtyper. Kommuneveje har ved udgangen af 2. kvartal 2012 et indeks på 46 svarende til et fald på 54 % siden 2. kvartal 2003, mens øvrige statsveje har et indeks på 40 i 2. kvartal 2012 svarende til et fald på 60 %. Indeks i 2. kvartal 2012 er for motorveje på 33 og for motortrafikveje på 66. Det svarer til et fald på hhv. 67 % og 34 % siden 2. kvartal Antallet af personskader er således mere end halveret på 10 år på motorveje, øvrige statsveje og kommuneveje, mens udviklingen er mindre positiv for personskaderne på motortrafikveje. FIGUR 8 Indeks for sum af personskader for løbende 4 kvartaler opdelt på vejtype. Antal af personskader i 2. kvartal 2003 er sat 100. Indeks Motortrafikvej Indeks af personskader løbende 4 kvartaler Seneste periode: Motorvej: 189 personskader Motortrafikvej: 66 personskader Øvrig statsvej: 409 personskader Kommunevej: personskader Motorvej Kommunevej Øvrig statsvej

24 For vejtype er der lavet en opgørelse der omfatter 2. kvartal Opgørelsen er sammenlignet med de forventede tal for 2. kvartal 2012 baseret på den seneste 10 års udvikling. Der ses følgende markante ændringer fra de forventede tal: Personskadeulykker: Øvrige kommuneveje: Der er 721 personskadeulykker svarende til 12 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 820 personskadeulykker. Materielskadeulykker: Ramper: Der er 15 materielskadeulykker svarende til 63 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 29 materielskadeulykker. Øvrige kommuneveje: Der er materielskadeulykker svarende til 13 % lavere end forventet. Det er dog ikke markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var materielskadeulykker. Ulykker i alt: Ramper: Der er 25 ulykker i alt svarende til 43 % lavere end forventet. Det er dog ikke markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 34 ulykker i alt. Øvrige kommuneveje: Der er ulykker i alt svarende til 13 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var ulykker i alt. Personskader: Motorveje: Der er 29 lettere tilskadekomne svarende til 45 % højere end forventet. Det er dog lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 36 lettere tilskadekomne. Øvrige statsveje: Der er 40 alvorligt tilskadekomne svarende til 35 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 60 alvorligt tilskadekomne. Øvrige statsveje: Der er 48 lettere tilskadekomne svarende til 43 % lavere end forventet. Det er dog ikke markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 56 lettere tilskadekomne. Øvrige statsveje: Der er 94 personskader i alt svarende til 37 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 124 personskader i alt. Øvrige kommuneveje: Der er 365 lettere tilskadekomne svarende til 18 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 445 lettere tilskadekomne. Øvrige kommuneveje: Der er 845 personskader i alt svarende til 11 % lavere end forventet. Det er ligeledes markant lavere end i 2. kvartal 2011, hvor der var 997 personskader i alt. Det er primært ulykker og personskader på øvrige kommuneveje der afviger fra de forventede tal og fra 2. kvartal På ramper ses der også markant færre materielskadeulykker, hvilket medvirker til markant færre ulykker i alt både i sammenligning med 2. kvartal 2011 og forventningen. I det første halve år af 2012, dvs. for 1. og 2. kvartal 2012 samlet, ses følgende markante ændringer i forhold til forventningen for 1. halvår 2012: 24

25 Personskadeulykker: Øvrige kommuneveje: Der er personskadeulykker svarende til 7 % lavere end forventet. Det er dog ikke markant lavere end i 1. halvår 2011, hvor der var personskadeulykker. Materielskadeulykker: Ramper: Der er 47 materielskadeulykker svarende til 35 % lavere end forventet. Det er ikke markant lavere end i 1. halvår 2011, hvor der var 60 materielskadeulykker. Øvrige kommuneveje: Der er materielskadeulykker svarende til 7 % lavere end forventet. Det er dog markant højere end i 1. halvår 2011, hvor der var materielskadeulykker. Ulykker i alt: Ramper: Der er 59 ulykker i alt svarende til 26 % lavere end forventet. Det er ikke markant lavere end i 1. halvår 2011, hvor der var 66 ulykker i alt. Øvrige kommuneveje: Der er ulykker i alt svarende til 7 % lavere end forventet. Det er dog højere end i 1. halvår 2011, hvor der var ulykker i alt. Personskader: Øvrige statsveje: Der er 111 lettere tilskadekomne svarende til 24 % lavere end forventet. Det er dog flere end i 1. halvår 2011, hvor der var 99 lettere tilskadekomne. Øvrige statsveje: Der er 223 personskader i alt svarende til 19 % lavere end forventet. Det er ligeledes lidt flere end i 1. halvår 2011, hvor der var 216 personskader i alt. Øvrige kommuneveje: Der er 660 lettere tilskadekomne svarende til 10 % lavere end forventet. Det er også markant færre end i 1. halvår 2011, hvor der var 728 lettere tilskadekomne. Øvrige kommuneveje: Der er personskader i alt svarende til 6 % lavere end forventet. Det er ligeledes markant flere end i 1. halvår 2011, hvor der var personskader i alt. Det er altså igen primært personskader på øvrige kommuneveje, som er lavere end forventet og lavere end 1. halvår 2011, men materielskadeulykker og dermed ulykker i alt også er lavere end forventet på ramper. Desuden ses der for hele 1. halvår 2012 markant færre personskadeulykker og markant færre personskader både i forhold til forventningen og i forhold til antallene i 1. halvår Det tyder altså på, at antallet af ulykker og personskader i 2012 kommer til at ligge lavere end det ellers rekordlave år

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2016

Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Dato 23. november 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-10 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal april 2016

Foreløbige ulykkestal april 2016 Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-4 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal april 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2015

Foreløbige ulykkestal december 2015 Dato 26. januar 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal marts 2016

Foreløbige ulykkestal marts 2016 Dato 21. april 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-3 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal marts 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2015

Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Dato 23. november 2015 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-10 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal maj 2016

Foreløbige ulykkestal maj 2016 Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-5 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal maj 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Volker Nitz Dækbranchen Danmark

Volker Nitz Dækbranchen Danmark Volker Nitz Dækbranchen Danmark En verden i forandring eller??? Den halve sandhed Opsummering af året 2015 Kilde Opgørelserne bygger på de informationer vi har modtaget i Vejdirektoratets ulykkesregister

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data november 2010 Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Baggrundsnotat til HVU s temaanalyse om trafikulykker med ældre bilister Titel: Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Udgivet:

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545 Dødsulykker 2014 Årsrapport Rapport 545 Titel Dødsulykker 2014 Rapport 545 Dato: December 2015 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-88-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2015

Læs mere

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til Indhold FORORD 3 SAMMENFATNING 4 INDLEDNING 8 ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til 2011 12 GENERELLE ANALYSER 14 Opsummering

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576 Dødsulykker 2015 Årsrapport Rapport 576 Titel Dødsulykker 2015 Rapport 576 Dato: December 2016 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-60-2 ISBN: 978-87-93436-61-9 Copyright:

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Trafikulykker og vejarbejde

Trafikulykker og vejarbejde Analyse af ulykker sket ved vejarbejde på motorveje (2006-2010) Puk Kristine Andersson Juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé og konklusion... 3 1 Introduktion...

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Arbejdsløsheden i juli Den. september Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Antallet af arbejdsløse steg med. fuldtidspersoner fra juni til juli, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport, rapport nr. 521 Dato: December 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-40-4 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Kønsforskelle i trafikulykker

Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Dato: Januar 2016 Oplag: 100 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-82-4 ISBN: 978-87-93184-83-1 Foto: Vejdirektoratet, Christoffer Askman

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

CYKELULYKKER

CYKELULYKKER CYKELULYKKER 2005-2014 Dette notat handler om ulykker i trafikken med cyklister involveret. Cykelulykker er defineret som en politiregistreret trafikulykke med en dræbt eller tilskadekommen cyklist involveret

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Arbejdsløsheden faldt igen i oktober

Arbejdsløsheden faldt igen i oktober Arbejdsløsheden i oktober 7 3. november 7 Arbejdsløsheden faldt igen i oktober Antallet af arbejdsløse faldt med 7 fuldtidspersoner fra september til oktober 7, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i april 2017 Den 2. juni 2017 Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Antallet af arbejdsløse faldt med 500 fuldtidspersoner fra marts til april 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu

Læs mere

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 8 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 3. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2012 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2012. Statistikken

Læs mere

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 21. NOVEMBER 2012 Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 AF ANN-KATHRINE EJSING Resumé Blandt børn og unge i alderen 0-24 år skete der i 2011 270.000 ulykker, hvilket afspejler, at 13,6 pct. var udsat

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Arbejdsløsheden i januar 2014

Arbejdsløsheden i januar 2014 Arbejdsløsheden i januar 2014 27. februar 2014 Stort men usikkert fald i arbejdsløsheden i januar Arbejdsløsheden faldt med 6.000 fuldtidspersoner i januar til det laveste niveau siden august 2009. Der

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Motorcykelulykker. Baggrundsnotat. Motorcyklisternes andel af dræbte og alvorligt tilskadekomne

Motorcykelulykker. Baggrundsnotat. Motorcyklisternes andel af dræbte og alvorligt tilskadekomne Motorcykelulykker Baggrundsnotat 9% 8% 7% 6% 5% 4% Motorcyklisternes andel af dræbte og alvorligt tilskadekomne 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne P R E S S E M E D D E L E L S E Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne I 77 kommuner er antallet af handler steget i 3. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode sidste år. I to kommuner

Læs mere

Stigning i arbejdsløsheden i august

Stigning i arbejdsløsheden i august Arbejdsløsheden i august 2016 Den 29. september 2016 Stigning i arbejdsløsheden i august Antallet af arbejdsløse steg med 1.400 fuldtidspersoner fra juli 2016 til august 2016, så bruttoarbejdsløsheden

Læs mere