Det var os der væltede Ben Ali. TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat. Nr. 1 Jan - feb Perspektiverne for 2014 Den tunesiske revolution

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det var os der væltede Ben Ali. TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat. Nr. 1 Jan - feb 2014. Perspektiverne for 2014 Den tunesiske revolution"

Transkript

1 Nr. 1 Jan - feb årg. Tunesien 14. januar Demonstration markere tre års dagen for revolutionen der væltede diktaturet. Foto:Albadil.org TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat Perspektiverne for 2014 Den tunesiske revolution Det var os der væltede Ben Ali og vi fortsætter Kampen

2 Side Arbejdere i alle lande, forén jer! Opbyg modstanden! Der eksisterer en ret absurd parlamentarisk situation: Efter pensions-, efterløns-, fleks- og førtidspensionsnedskæringer ( reformer ) er tiden pr. 1. januar kommet til kontanthjælpsforringelser, gensidig forsørgerpligt for samboende uden fradragsmuligheder samt (hunde)lortejobs såkaldte udnyttejobs. Det hele er besluttet af EU, regeringen og blå blok i fællesskab. Statsministeren bebuder nye skattelettelser til erhvervslivet i det nye år, mens De radikale vil hugge fra pensionisterne Og Enhedslisten har været og er støtteparti for hele svineriet. Altså: Oppositionen i folketinget er med til at lave og vedtage alle vigtige (EU-) love. Den røde regering er mere end villig til at regere sammen med blå blok, mens dens eget parlamentariske grundlag er uden politisk indflydelse. Den virkelige opposition er ikke blå blok og dens partier. Den befinder sig uden for folketinget. Derfor må Enhedslisten gøre op med sig selv, om den vil fortsætte med at være et surmulende støtteparti, der smides udenfor, hver gang de store nedskæringsreformer skal vedtages, og som får lov til at sætte nogle små fingeraftryk, hvor det ikke betyder noget. Eller om partiet for alvor vil være med til at opbygge modstanden nedefra, en front mod velfærdsdestruktion, krige og EU. Rollen som støtteparti hæmmer udviklingen af en sådan modstand. Den udenomsparlamentariske opposition hænges op på Enhedslistens konstante vaklen mellem forligsforhåbninger og gentagne skuffelser. Også selvom Enhedslisten ender med at sige nej til de asociale reformer og i år trykkede på nej-knappen ved tredjebehandlingen af finansloven den 19. december. Sammen med Liberal Alliance, i øvrigt. Denne vaklen hos Enhedslisten afholder partiet fra at føre en konsekvent oppositionspolitik i folketinget. En sådan politik ville afsløre regeringens reaktionære nyliberale karakter, folketingsflertallets blå farve, dets sammenvævning med erhvervstoppen og med EU, og dens konsekvente lakajrolle for USA. Den ville for alvor være et talerør for den udenomsparlamentariske modstand mod den nyliberale politik, mod EU og krigene. Og denne modstand er langt bredere end Enhedslisten og dette partis vælgere. Hvis Enhedslisten derudover ville spille en progressiv rolle uden for folketinget, måtte det engagere sig i en systematisk opbygning af en bred modstand, i samlingen af alle ALLE kræfter, der modsætter sig den nyliberale politik på alle, eller bare et eller flere felter. I stedet for at føre konstant valgkamp i enhedsmanifestationer af modstanden uden for folketinget, som det sker nu. Det betyder også at organisere modstanden som brede enhedsmanifestationer at inddrage alle relevante kræfter at forberede aktioner og manifestationer ordentligt, og ikke i sidste øjeblik. Hvornår vil Enhedslisten droppe illusionerne og lægge kursen om? De får ikke regeringen til det. Netavisen 20. december 2013 KOMMUNISTISK POLITIK - Hver måned - Centralorgan for Kommunistisk Politik c/o Oktober Forlag Vesterfælledvej 1B 1750 København V. mail: Arbejderpartiet Kommunisterne Skibhusvej Odense C Tlf: Ansvarshavende redaktør: Klaus Riis KP s hjemmeside/ Netavisen: APK s hjemmeside: ISSN: Abonnementspriser Halvår (6 nr.) 250 kr. År (12 nr.) 425 kr. Institutioner 1 år 510 kr. Betales til Foreningen Oktober Forlag Giro Næste nummer udkommer 14. februar 2014 Deadline næste nr

3 Side En regnvåd torsdag morgen i januar, var landets kommunalpolitikere til konference i Bella Centeret om regeringens nye kontanthjælpsreform. Udenfor stod en gruppe fra Solidaritet eller frit fald, men politikerne var ikke interesserede i at høre dem fortælle dem om konsekvenserne af reformen og hvordan den rammer de berørte borgere på dybt asocial vis. Så de fik anvist et fjernt hjørne på parkeringspladsen. Og kunne derfra opfordre de kommunale politikere til: - At sige tydeligt fra overfor reformen. Kræv den trukket tilbage. - At gøre den så besværlig og problematisk at implementere som muligt. Nedprioriter kontrolbesøg. Tag stilling til fordel for de berørte borgere i alle tvivlsspørgsmål. - At udøve civil ulydighed overfor reformen. Simpelthen nægt at indføre Solidaritet eller frit fald opfordrer kommunalpolitikere til civil ulydighed over for kontanthjælpsreformen en reform der rammer de uskyldige svage og udsatte i de kommuner de er valgt. Solidaritet eller frit fald opfordrer alle modstandere af reformen til at bakke op om forskellige former for protester at give deres mening tydeligt til kende. Lad os starte en protestkampagne der tvinger regeringen til at droppe reformen der skaber øget fattigdom og ulighed. KPnet Blogs skal være med til at sikre mere debat og flere skribenter på KPnet.dk. Det er et skridt hen imod en helt ny hjemmeside med flere funktioner end den vi kender i dag. Redaktionen har et stykke tid ønsket at udvide hjemmesiden kpnet.dk med en særlig blog-side. Blogs er efterhånden blevet en fast del af internetudgivelser. De giver plads til debat og indlæg, der er mindre formelle og mere personlige. Udviklingen på Internettet går hele tiden nye veje, og meget kan virke flygtigt. Blogs har en roligere puls end f.eks. Facebook og er mere reflekterende og giver noget at vende tilbage til. Som resten af kpnet.dk bruges blogsiden til at debattere om politik og klassekamp, men også om teori, filosofi og kultur. Bloggerne skriver mest inden for felter, hvor de har en særlig erfaring, viden og kompetence. KPnet Blogs starter op Bloggen er et skridt i retning af en forbedret hjemmeside Hjemmesiden for bladet kommunistisk Politik har eksisteret siden 1997 og i sin nuværende form siden Bloggen er endnu på begynderstadiet og har ikke sin færdige form endnu. Derfor efterlyser vi også idéer og kritik fra læserne til både udseende og funktion af den nye blog. KPnet Blogs er åben for debat og input fra brugere på hjemmesiden. Der vil være faste bloggere, men også en gæsteblog, hvor man kan få sit indlæg lagt på. En del bloggere har allerede tilkendegivet, at de vil være med, og en del vil komme på i den kommende tid ud over dem, der allerede nu er der. Mail forslag, kritik eller indlæg til redaktionen på Nyheder hvor der kæmpes Følg med kpnet.dk Kommunistisk Politik på nettet - hver dag KPnetTV Reportager fra gaden på youtube KPnetavisen Facebook forum - og tegn abonnement på månedsbladet Kommunistisk Politik kontakt:

4 Side Velfærdsforringelser kan ikke ties ihjel Landsdækkende protest 8. februar 8. februar vil der blive gennemført landsdækkende demonstrationer imod velfærdsforringelser i en lang række byer. Desperationen og vreden efter vedtagelsen af den brutale kontanthjælpsreform er stor. Mens den organiserede fagbevægelse som helhed forholder sig passivt, finder modstanden nye veje til at organisere sig. 19. december var der fakkeldemonstration mod kontanthjælpsreformen i 14 byer landet over. Nogle af fakkelmarkeringerne var længe planlagt, andre indkaldt i sidste øjeblik. De viste, at modstanden mod nedskæringsreformerne ikke er til at holde nede af de etablerede partier. Markeringen i december fik yderligere næring ved meddelelsen om, at regeringen havde indgået en aftale med den samlede blå blok om en sygedagpengereform. Demonstrationen den 19. december 2013 var arrangeret af Forenede Demokrater i KBH, Netværk for Velfærd og Demokrati, Solidaritet Eller Frit Fald, Aktion Hånd i Hånd. Foto fra facebook siden Fakkeltog mod kontanthjælpsreformen. Kamp mod Kontanthjælps reformen Protesterne var brede i udgangspunktet, politisk og socialt. De er ikke mindst båret frem af Facebook-initiativer og -grupper mod kontanthjælpsreformen, forsørgerpligten, førtidspensions- og fleksjob-reformen og andre reformer, der i forvejen har forringet forholdene for folk på overførselsindkomster heriblandt langtidssyge. Den fortsatte protest mod dagpengereformen bl.a. i form af gruppen Solidaritet eller Frit fald var repræsenteret. Og et nyt parti, Forenede Demokrater, var med til at tage initiativet. Den 9. januar organiserede initiativet Solidaritet eller Frit Fald en mindre protest, der opfordrede de forsamlede kommunalpolitikere i Bella Centeret til at udvise civil ulydighed og nægte at implementere kontanthjælpsreformen. Uanset at der ikke mødte særlig mange op, betød det, at der kom en vis fokus i medierne på, at der findes en modstand mod velfærdsforringelserne, og dette understøtter de protestinitiativer, der er under udvikling lige nu. Initiativet Bevar velfærdssamfundet Et nyt initiativ kaldet Bevar velfærdssamfundet er nu kommet på banen med opfordring til markeringer lørdag den 8. februar. Det er bl.a. startet af folk fra Social Balance, et andet af de nye partier udsprunget af SF s højredrejning. Det forlyder, at der nu er demonstrationsforberedelser i mere end 20 byer. Om initiativet hedder det bl.a.: Vi er nødt til at stå sammen og stå imod at blive splittet over snævre interesser og mærkesager. Vores alle sammens velfærdssamfund er ved at blive uopretteligt ødelagt. Det er vi fælles om at ville forhindre så lad os samles om netop det! Kom og vær med i vores FÆLLES kamp for en anstændig og medmenneskelig social- og beskæftigelsespolitik! Dette er IKKE en demonstration FOR bestemte partier eller politikere, men FOR folket og AF folket! Rul reformerne tilbage Der er et gennemgående tema i diskussionerne i denne omfattende nye bevægelse, der består af folk, som kommer fra mange forskellige steder, at arbejdsløshed og kontanthjælpsreformen med dens falske løfter om uddannelse og tvangsarbejde til en løn under fattigdomsgrænsen ikke blot er en sag for de direkte berørte, men en sag, som må behandles og organiseres bredt omkring. I Holstebro har de allerede lavet en for-mobilisering, som giver en fin retning og bredde. Her hedder det bl.a.: Alle, der har interesse, er berørt af reformer, pårørende til ramte, interesseorganisationer, fagforeninger, politiske partier. Ja, kort sagt alle, der mener, det er nok med angrebene på vores velfærd, er velkomne til at mødes og være med til at planlægge demonstrationen, så den bliver så bred som muligt. Følg med på kpnet.dk

5 Side Kontanthjælpsreform: Mirakuløse fremskridt i de unges uddannelsesparathed Gennemførelsen af kontanthjælpsreformen synes at have medført mirakuløse fremskridt blandt unge på kontanthjælp. Efter at kontanthjælpsreformen er trådt i kraft og uddannelsesparate unge under 30 år skal have beskåret deres kontanthjælp ned til SU- niveau, hvis de bliver vurderet egnede til at tage en uddannelse, er nogle kommuners vurdering af de unges situation ændret radikalt. I Randers er forbedringen hos de unge nærmest grotesk. Før nytår vurderede kommunen, at 20 procent var parate til arbejdsmarkedet. Efter nytår er 70 procent af de unge parate til en uddannelse. Tillidsmanden for socialrådgiverne i Randers, Henrik Hald, udtaler til DR: Det er da påfaldende. Jeg påstår ikke, at kommunen udelukkende spekulerer i kroner og øre, men når tallene ændrer sig på den måde, er det nærliggende at tro, der har været et økonomisk hensyn inde over. Når en ung erklæres uddannelsesparat, skal han eller hun ikke alene fremover leve for ca. den halve kontanthjælp, men snydes også for den helhedsorienterede socialfaglige indsats. Et eksempel fra Randers viser, hvad der kan ligge bag ved tallene. En ung mand, der er indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling, er blevet erklæret uddannelsesparat. Tallene for uddannelsesparathed fra kommunerne landet over viser i det hele taget, hvor vilkårligt fordelingen af de unge i grupperne hel og halv pris er. I landets 15 største kommuner er 40 % af gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere vurderet klar til uddannelse, i andre er det 70 %. Herunder Randers og Vejle. Der foreligger endnu ingen tal på, hvordan det går med at oprette de såkaldte nyttejob, og heller ikke nogen tal for, hvor langt kommunerne er kommet med at skaffe de manglende uddannelsespladser. Som med dagpengereformen er alle regeringens taler og tal ren bluf. Der er i stedet tale om en brutal spareøvelse, så pengene til skattelettelser til de rige kan sikres. Landets mest udsatte og svageste unge står først for, fordi man regner dem som de nemmeste ofre. Sygedagpengereform øger handel med sundhed Bureaukrati og udlicitering gør sagsbehandling til forretning Sygedagpengereformen øger massivt mængden af bureaukratisk sagsbehandling, som private firmaer tjener tykt på. En enkel løsning ville være at bruge pengene på at sikre alle retten til fulde sygedagpenge og afklaring af videre behandling og situation. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fandt det højst uacceptabelt for et år siden, da skandaler om private firmaer som Falck Jobservice med deres sagsbehandling og ulovlige afgørelser i sygedagpengesager kom frem i lyset. Afgørelser, der betød, at mennesker mistede deres sygedagpenge og forsørgelse. Sammen med Enhedslisten fik Mette Frederiksen nedsat en kommission i Ankestyrelsen, der skulle kulegrave, hvor omfattende problemet var, så der kunne tages affære. Sådan lød det dengang. Ankestyrelsen lavede aldrig en omfattende undersøgelse, men kom i sommers med en stikprøveundersøgelse fra ti kommuner (en såkaldt praksisundersøgelse). Undersøgelsen viste, at kommunerne og de private firmaer i hovedsagen overholdt loven i de fleste sager. Og det fandt ministeren tilsyneladende højst acceptabelt. Den nye dagpengereform lægger op til en massiv øgning af kompliceret og bureaukratisk sagsbehandling (hvor der i øvrigt ikke hersker retssikkerhed). Mange mister allerede i dag deres sygedagpenge efter 52 uger pga. manglende afklaring. Med reformen skal stadig flere langtidssyge afklares på den halve tid eller under. Der skal sagsbehandles på samlebånd, så kun nogle få slipper igennem forlængelsesreglernes nåleøje og resten ryger på kontanthjælpens ressourceforløb. Derfor bliver der i forvejen brugt rigtig mange personaleressourcer på at administrere reglerne i form af fx indhentning af yderligere lægefaglige ud- regnedrengssagsbehandling Private firmaer træffer afgørelser om sygedagpenge Knap halvdelen af de adspurgte ti kommuner havde udliciteret sagsbehandlingen af sygedagpenge til private firmaer. Man fandt stadig sager, hvor de private firmaer ikke bare indhentede dokumentation til sager, men også sagsbehandlede og traf afgørelser og standsede folks sygedagpenge. Ikke bare amoralsk, men ulovligt. En enkelt af de ti kommuner havde endog indskrevet disse ulovligheder i kontrakten med det private firma. Firmaerne scorer kassen på sagsbehandlings bureaukrati og på at fratage syge deres sygedagpenge, og kommunen sparer sygedagpenge. Den praksis er ikke standset. Og den nye sygedagpengereform vil sætte yderligere fart på denne udvikling. Sagsbehandling øges med reform

6 Side talelser og dokumentation til brug for vurderingen af, hvorvidt vedkommende er omfattet af forlængelsesreglerne eller ej. Penge og ressourcer, der kunne bruges til at sikre sygemeldte bedre støtte og sagsbehandling. Kommunerne og jobcentrene har ikke tilstrækkeligt personale (eller tilstrækkeligt uddannet personale) til at sikre sagsbehandling. Det er heller ikke meningen, for den offentlige sektor skal skæres ned og opgaverne udliciteres til private firmaer. Sådan er lovgivningen i EU s udliciteringsdirektiv for skabelsen af en privat serviceindustri. Og den lovgivning skal til gengæld overholdes ifølge regering og kommuner. Flueben vigtigere end mennesker Kommuner tolker sociale love efter egne normer Moralske skøn, regnedrengs-sagsbehandling og vilkårlighed har erstattet retssikkerhed i det sociale system. I dag er forrige århundredes storbondesognerådsformand, der sad på sognets pengekasse, afløst af anonyme forvaltnings New Public Management-damer på stiletter. Resultatet er det samme. Vi er tilbage til omkring starten af 1900-tallet, hvor kun de værdige syge og værdige fattige kan modtage offentlig hjælp og skal arbejde for den. De uværdige må klare sig selv. Det er der mange tusinde mennesker, der kan fortælle om i dagens Danmark. Hvis det var Underdanmark, der fortalte historien om dagens Danmark, og ikke en selvfed selfie-statsminister og en oppositionsleder, der skærer ned på 1. klasse. Du er for tyk til sygedagpenge I Skive Kommune fik en tidligere social- og sundhedshjælper, der ellers har fået anerkendt sin diskusprolaps som arbejdsskade, ikke forlænget sygedagpengene med den begrundelse, at hun var for overvægtig. Hun skulle selv tabe sig til et normalt BMI. Hvem der så bestemmer, hvad der er normalt, eller hvad det lige siger om hendes situation. FOA oplyser, at de alene har kendskab til 40 lignende sager landet over. Kommunerne benytter sig af en bestemmelse i lovgivningen, der siger, at der ikke kan træffes afgørelse om ret til revalidering, fleksjob eller førtidspension, hvis der er behandlingsmuligheder eksempelvis vægttab. Kommunerne kan bruge sygedagpengeloven mod de syge, så længe der kan sættes flueben ved, at den ydre procedure er overholdt. regnedrengssagsbehandling Samme vilkårlige retssikkerhed ved kræftsygdomme Princippet om det individuelle skøn af den enkeltes behov har afløst princippet om retssikkerhed og kollektiv social sikring af den enkelte i EU-dansk sociallovgivning. En ny undersøgelse i forhold til mennesker med kræftsygdomme bekræfter, at det heller ikke her er borgernes samlede individuelle situation, der står i fokus. Det er ikke den, der tæller. Normer i en kommune og en sagsbehandlers personlige værdier ser ud til at være vigtigere end det individuelle behov, når det afgøres, om en borger med kræft skal have et rehabiliteringstilbud. Det viser en ny phd-afhandling fra Aalborg Universitet af Bjarne Rose Hjortbak, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. - Det samme rehabiliteringsbehov vurderes ofte vidt forskelligt. Det tilbud, borgeren får, og den hjælp, der bliver stillet til rådighed, afgøres i høj grad af de normer og det fokus, der er i den enkelte afdeling i kommunen. Hertil kommer, at den enkelte medarbejders personlige normer også spiller en væsentlig rolle, fortæller Bjarne Rose Hjortbak. Det fremgår også, at man skal have argumenterne på plads fra start, hvis man skal tilkendes et rehabiliteringstilbud. Ingen hjælp at hente i systemet Bliver borgere med kræft først kategoriseret som egnede til at klare rehabiliteringen selv, er der ingen hjælp at hente i lovgivningen. - I lovgivningen er der kun fokus på, om kommunen har overholdt de ydre procedurer i vurderingen af rehabiliteringsbehovet: Har kommunen inddraget borgeren i belysningen af situationen, har borgeren fået en skriftlig afgørelse osv. Til gengæld er der ingen opmærksomhed på det skøn, der afgør, hvorfor en borger ikke kan få tilkendt et rehabiliteringsforløb. Det er derfor i meget vidt omfang op til den enkelte kommune, hvordan de fortolker borgerens behov for rehabilitering, afslutter Bjarne Rose Hjortbak. En norm, der vejer tungt i kommunernes sagsbehandling, er tallene på den røde bundlinje. De bestemmer borgernes behov og ikke omvendt. Med regeringens og oppositionens aftalte sygedagpenge-reform vil det fortsat være typen af sygdom, samt hvor man befinder sig i et sygdomsforløb, der afgør, om man kan blive omfattet af forlængelsesreglerne efter 26 uger. Eller om man ryger ud på en ydelse på kontanthjælpsniveau.

7 Side I Merkels billede: På vej mod monopolernes drømmestat Efter det tyske valg og dannelsen af en borgerlig-socialdemokratisk koalitionsregering ledet af Angela Merkel tonser opbygningen af EU som en nyliberal og militariseret eurostat videre i hurtigt tempo. Rustningsindustrien boostes. Bankunionen er stort set på plads. Og den kommende frihandelsaftale mellem EU og USA vil være en triumf for de multinationale selskaber og en gigantisk bet for nationalstaterne og befolkningerne. Merkel og Co. har samtidig en plan om at lave bindende aftaler mellem EU og de enkelte medlemslande. De vil ikke bare sætte monopolernes nyliberale politik i en afgørende magtstilling, men også gøre folkestyre og demokrati til indholdsløse fraser. EU: Mere militær oprustning mere social nedrustning EU skal sætte fart på store oprustningsprojekter. Det besluttede EU-topmødet den december. Det højreorienterede EU satser på militær og krig i stedet for velfærd. NATOs generalsekretær, den danske krigsforbryder Anders Fogh Rasmussen, var med på topmødet for EU s statsministre, der blandt andet havde Bankunionen og EU s oprustningspolitik kaldet sikkerheds- og forsvarspolitik på dagsordenen. Topmødet betød nye dødbringende højteknologiske skridt gennem styrkelsen af EU s i forvejen blomstrende militærindustri. Rustningsindustrien skal skabe vækst. Eller snarere: Militarisering giver god profit. Det militær-industrielle samarbejde skal øges med henblik på at øge rustningsindustriens effektivitet og globale konkurrenceevne. EU er en våbeneksportør på linje med USA. De fem permanente medlemmer af FN s sikkerhedsråd er også de største våbenhandlere USA, UK, Frankrig, Rusland og Kina. EU-landene vil samarbejde omkring fire konkrete rustningsprojekter: - Senest i 2025 skal EU have bygget en fælles drone, som den franske præsident Hollande sagde. - Der skal skabes en større flåde af fly, der kan optanke kampfly i luften. - Der skal udvikles en ny generation af satellit-teknologi. - Der skal gennemføres en fælles uddannelse i cyberkrig. Samtidig skal EU s institutioner bruge flere penge på militærforskning og -udvikling, og der skal udarbejdes en ny maritim sikkerhedsstrategi for EU s virksomhed til søs. TEMA: Monopolernes drømmestat Hele tilgangen til EU s militarisering fremgår allerede af den første paragraf i kommunikeet fra topmødet, hvor det bl.a. hedder:... EU s strategiske og geopolitiske omgivelser udvikler sig hurtigt. Forsvarsbudgetterne i EU er tilbageholdende, hvilket begrænser evnen til at udvikle, anvende og fastholde den militære styrke. Fragmenterede europæiske forsvarsmarkeder truer opretholdelsen og konkurrenceevnen i EU s forsvarsog sikkerhedsindustri. Øget militarisering, udvikling af det militær-industrielle kompleks og sociale nedskæringer er vejen frem, mener EU s højreorienterede regeringschefer og deres socialdemokratiske medløbere. NATO og EU Med Frankrig som den fremmeste eksponent for udviklingen af EU som militær supermagt og global aktør og opbygningen af et uafhængigt EU-militær på unionsplan fremviste topmødet ifølge EU-Observer en større strategisk uenighed. Den britiske premierminister David Cameron erklærede, at han ville blokere for, at overnationale EU-institutioner ejer og opererer deres egne militære kapaciteter: - Det giver mening, at nationalstaterne samarbejder om forsvarsspørgsmål for at øge vor sikkerhed... men det er ikke det rigtige for EU at have slagstyrke, hære, luftvåben og alt det øvrige, sagde han til pressen. Og den amerikansk indsatte NATOchef Fogh Rasmussen støttede den britiske position og erklærede: - NATO er og bliver grundstenen i den euro-atlantiske sikkerhed... Men lad mig understrege, at det ikke er NATO eller EU, der besidder (militært) udstyr. Det ejes af de enkelte nationer. Præsident Hollande måtte til ære for Cameron og USA s repræsentant erklære, at ingen har planer om skabelsen af en Europahær. Men betegnelsen Europahæren for EU-statens militære slagstyrke har længe været usælgelig. Hvad man er i gang med, er at opbygge et fælles og koordineret militær i EU til brug i kommende krige. I topmødeerklæringen blev betoningen af, at EU-landene vil styrke den strategiske autonomi et fransk udtryk for opgraderingen af unionens militære uafhængighed afsvækket, men den blev indføjet som en frase i forbindelse med betydningen af et forbedret industrielt samarbejde.

8 Side I slutteksten hedder det: EU og dets medlemsstater må udvise større ansvarlighed over for disse (globale sikkerhedsmæssige) udfordringer, hvis de ønsker at bidrage til at bevare freden og sikkerheden i kraft af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (CSDP) sammen med nøglepartnere som FN og NATO. CSDP vil fortsat udvikle sig i fuld komplementaritet med NATO i de aftalte rammer for det strategiske partnerskab mellem EU og NATO og i overensstemmelse med begge parters beslutningsmæssige autonomi og -procedurer. Det kræver de nødvendige midler og opretholdelsen af et tilstrækkeligt investeringsniveau. I sin tale gentog Fogh Rasmussen sin tidligere henstilling til de 22 NATOmedlemmer blandt EU-landene om at yde større bidrag til NATO s operationer: - Medmindre vi europæere tager vores sikkerhed alvorligt, vil amerikanerne med rette spørge, hvorfor de så skal. Hvis vi ikke igen forpligter os til vores eget forsvar, risikerer vi at se USA løsne sig, og Europa og Amerika vil drive fra hinanden, sagde han. Nye skridt mod Bankunionen: Hvor står Danmark? EU-topmødet den december tog vigtige nye skridt i opbygningen af eurolandenes bankunion. Men den danske regering lurepasser og vil ikke ud med, om den vil med i dette projekt, som er en klokkeklar overtrædelse af de danske EU-undtagelser. EU-modstanderne kræver folkeafstemning ved dansk tilslutning. EU s økonomi- og finansministre havde nået en aftale om Bankunionens såkaldte afviklingsmekanisme og en afviklingsfond, den sidste søjle i projektet. Der er imidlertid stadig detaljer, som ikke er færdigbehandlet i EU s institutioner. Den svenske regering har afvist deltagelse under de givne forhold, mens den danske er blevet ved med at udsætte en beslutning. Ønsket om at være med er imidlertid stort i både regeringen og oppositionen. De danske banker advarer gennem Finansrådet regeringen mod at forivre sig med en tilslutning. Bankunionen er eurolandenes videreudbygning af den økonomiske og monetære union, der oprettes som en mekanisme, som skal forhindre finanskriser som den i 2008, hvis konsekvenser og fortsættelse i form af en generel økonomisk krise både EU og eurolandene fortsat lever med. TEMA: Monopolernes drømmestat Og Bankunionen er bare endnu et skridt mod den endelige opbygning af eurostaten Europas Forenede Stater. Førerlandet Tyskland og kansler Angela Merkel har mange planer i støbeskeen. Men det meste sættes nu i bero til anden halvdel af 2014, når EU-parlamentsvalget i maj er afsluttet. I Danmark siger EU-modstanderne klart nej til Bankunionen og dansk deltagelse heri. Søren Søndergaard, medlem af EUparlamentet for Folkebevægelsen mod EU, siger om finansministrenes kompromis: - EU-tilhængere sælger aftalen som en sejr og siger, at skatteyderne og Danmark sikres gennem Bankunionen. Men aftalen indeholder alvorlige huller og kan koste danske skatteydere milliarder. Bankunionen kan i sidste ende betyde, at danskerne modtager en kæmpe regning, når banker i EU endnu en gang skal reddes ud. Afviklingsfonden på 55 mia. euro er en dråbe i havet i forhold til de enorme summer, som blev smidt efter bankerne under finanskrisen. Søndergaard fortsætter: - Samtidig betyder Bankunionen, at magten til at lukke danske banker overføres til et nyt EU-organ. Det er et afgørende indgreb i vores økonomiske selvbestemmelse. Selv den tyske kansler Merkel erkender Bankunionens rækkevidde. Derfor forlanger hun traktatændringer med endnu mere EU-styring og kontrol med medlemsstaternes økonomiske politik. Folkebevægelsen mod EU understreger, at hvis regeringen virkelig skulle foreslå dansk tilslutning til Bankunionen på de foreliggende vilkår, så kræver den en folkeafstemning på linje med, hvad bl.a. folketingspartierne Enhedslisten, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har givet udtryk for. Bilaterale aftaler mellem EU og medlemslandene klar til efter EU-parlamentsvalget Efter EU-parlamentsvalget i maj 2014 ønsker EU indførelse af juridisk bindende bilaterale kontrakter mellem EU og det enkelte medlemsland om, hvilken politik landet skal føre fremover. Det vil sige flere nyliberale reformer. EU og dets førende magt Tyskland ønsker at indføre en ny mekanisme til politisk og økonomisk styring af medlemslandene og sikring af gennemførelsen af de arbejder- og folkefjendske nyliberale reformer. Modellen ligner de trojka-aftaler, der f.eks. er dikteret til Grækenland og Cypern: bilaterale aftaler (kontrakter) mellem EU og det enkelte medlemsland om, hvilken politik landet skal føre fremover.

9 Side Sådanne kontrakter skulle forhandles mellem de nationale regeringer og EUkommissionen og godkendes af de nationale parlamenter. Tyskland ønsker nye traktatændringer, men da det vil være en årelang proces og involvere mulige folkeafstemninger, arbejder man også af et andet spor, som kansler Merkel kalder reformpartnerskaber. Merkel vil have en mekanisme, der tvinger medlemslandene til at gennemføre de nyliberale reformer, som EU årligt henstiller til dem at gennemføre. - Vi får alle om foråret anbefalinger, der skal gennemføres på nationalt plan. Disse anbefalinger modtages med større eller mindre entusiasme og Tyskland er her ikke meget bedre end de andre og så går livet ellers videre. Indtil nu har disse anbefalinger ikke været bindende, sagde Merkel i Forbundsdagen. Det skal der laves om på med reformpartnerskaberne og kontrakterne mellem EU og det enkelte medlemsland. - Det drejer sig her for det meste om nationale beslutninger f.eks. socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik eller det administrative system og derpå må parlamenterne godtage aftalerne. Ellers ville det ikke være bindende, sagde den tyske kansler. På topmødet den december fremførte Tyskland denne politik for reformpartnerskaber og fik sat en dato på, for hvornår EU s statsledere skal vedtage et sådan system. Det skal de på topmødet i oktober 2014, få måneder efter valget til EUparlamentet i maj Man bedømte, at det ville være taktisk uhensigtsmæssigt at gennemtvinge så grove krænkelser af den nationale selvbestemmelse og undergravning af det nationale demokrati ved at søge at gennemføre det inden parlamentsvalget. Så kommer det til gengæld. Det er ikke kun Merkel, som vil have dette indført. EU-systemet selv har længe rumlet med planer om indførelse af juridisk bindende bilaterale kontrakter mellem EU og det enkelte medlemsland om, hvilken politik landet skal føre fremover. TEMA: Monopolernes drømmestat Når dette bliver indført, så vil medlemslandene kunne straffes, hvis de beslutter sig for at føre en anden politik. Folkebevægelsen: Markant skridt mod fuldblods eurostat Folkebevægelsens medlem af EU-parlamentet, Søren Søndergaard, siger: - Forslaget om bindende kontrakter mellem EU og det enkelte medlemsland er en underminering af demokratiet i de enkelte medlemslande. Her kan man stemme, som man vil, og vælge den regering, man vil. Men alligevel er man juridisk forpligtiget til at føre den politik, som på et tidspunkt er blevet aftalt med EU. Demokratiet bliver en farce. Det er et stort skridt hen imod en fuldstændig magtkoncentration i Bruxelles, konstaterer Søren Søndergaard: - Med disse kontrakter i hånden vil EU ned i detaljen kunne bestemme politikken i det enkelte land. Det vil betyde forringelser i pensionsordninger, lønninger, arbejdstagerrettigheder, arbejdsløshedsunderstøttelse og andet. Det er et af de mest markante skridt imod en fuldblods eurostat, hvor alle beslutninger af betydning træffes i Bruxelles! Men Folkebevægelsen mod EU vil ikke lade det hvile til efter parlamentsvalget, siger Søren Søndergaard, der selv forlader EU-parlamentet senest ved valget og formentlig afløses af spidskandidaten Rina Ronja Kari. - Jeg forstår godt, at statslederne valgte at udskyde vedtagelsen af dette skridt til efter valget til EU-parlamentet. Det vil næppe være noget, som vil få den store opbakning i EU-landenes nedskæringsplagede befolkninger, siger Søren Søndergaard. - Men i Folkebevægelsen vil vi gøre vores til, at denne nye underminering af demokratiet vil blive diskuteret i den kommende valgkamp og ikke blot kommer bagefter som en tyv om natten. Frihandelsaftalen EU USA: Retning mod ny overnational diktaturstat Frihandelsaftalen mellem EU og USA, TTIP, er i nu gået ind i sin tredje runde. Hvad der konkret forhandles om, forsøger man at hemmeligholde, som det hele tiden har været tilfældet, men endnu et forhandlingspapir er lækket og en ny brik til det samlede billede kan lægges. Det bliver tydeligere og tydeligere, at den amerikanske og europæiske storkapital med frihandelsaftalen forsøger at tage et kæmpeskridt i retning af en overnational stat, den transatlantiske union. En superstat med ét stort fælles marked, hvor enhver form for demokrati er afskaffet på afgørende punkter. Lovene inden for alt, hvad der berører markedet i denne ny union, skal vedtages ud fra rene kapitalinteresser, under unionens kontrol og med erhvervsfolk ved lovgivningsbordet. Et overnationalt lovgivende råd Det lækkede forhandlingspapir beskriver et kommende fælles organ for landene i EU og USA, Reguleringsrådet Regulatory Cooperation Council (RCC).

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Nej til patentdomstolen

Nej til patentdomstolen Stem nej til patentdomstolen den 25. maj 2014 Nej til patentdomstolen Hvis vi stemmer ja til patentdomstolen, kommer der til at gælde mange flere patenter i Danmark. Det vil skade samfundsudviklingen.

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU Enhedslistens topkandidater på Folkebevægelsens liste: Rina Ronja Kari, Ole Nors Nielsen og Christian Juhl. Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU For et socialt Europa styrk EU-modstanden

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras Jeg er 43 år og blev premierminister i Grækenland i 2015. Jeg er formand for det venstreorienterede parti Syriza, som fik 36 procent af stemmerne og 149 ud af

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU NOTAT DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Af Lave K. Broch, kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU Findes der er en vej ud af EU for Danmark?

Læs mere

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron Jeg er 39 år, uddannet i filosofi og leder af det nye centrumparti En Marche!. Før jeg blev præsident i 2017, var jeg embedsmand og fra 2014-2016 var jeg finansminister

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.6.2005 B6-0352/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Elmar Brok, James

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner hos Ejendomsfunktionærerne, 3F Storkøbenhavn, Dansk

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

Alternativ rapport DEMOKRATIERNES EUROPA. Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier

Alternativ rapport DEMOKRATIERNES EUROPA. Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier Alternativ rapport Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier DEMOKRATIERNES EUROPA Konventets opgave er ikke løst EU ikke tættere på borgerne Ingen klar kompetencefordeling...... og domstolen

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning ÅRSPLAN 2016-17 2 3 Politisk indledning 4 EU er på dagsordenen! Og det er ikke kun her i Folkebevægelsen. Vi står som unionsmodstandere i en 5 situation, hvor EU's udvikling og situation, gør at mange

Læs mere

Hvis demokratiet skal begrænses

Hvis demokratiet skal begrænses Jens-Peter Bonde Hvis demokratiet skal begrænses Før afstemningen Gyldendal Indhold Forord 11 Kapitel 1: En rigtig EU-grundlov 15 Lad os få en ærlig snak om fremtiden 1.6. Vi skal ikke stemme i mange,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting. EUROPA-FLØJE Danskernes EU-skepsis falder undtagen på den yderste højrefløj Af Gitte Redder @GitteRedder Tirsdag den 31. oktober 2017 De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

Derfor er SRSF regeringen så blå: THORNING OG CO. ER TILBAGE I KOPIPOLITIK OVERFOR DE BORGERLIGE.

Derfor er SRSF regeringen så blå: THORNING OG CO. ER TILBAGE I KOPIPOLITIK OVERFOR DE BORGERLIGE. 1 Derfor er SRSF regeringen så blå: THORNING OG CO. ER TILBAGE I KOPIPOLITIK OVERFOR DE BORGERLIGE. Myten om De Radikales altbestemmende rolle i regeringen krakeleret. De Radikale har fået skylden for

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

miljø og offentlige tjenesteydelser

miljø og offentlige tjenesteydelser 1 EU/Canada handelsaftale udsalg udsalg af demokrati, af demokrati, miljø og miljø og offentlige tjenesteydelser offentlige tjenesteydelser CETA vil føre til liberalisering af offentlige tjenesteydelser,

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN.

IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN. 1 Debatindlæg, 3. rev. udgave: IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN. Nogen skal jo sige det: Frustrationen hos Enhedslisten over S + SF s reaktionære reformer er forståelig og berettiget

Læs mere

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Tale til 1. maj 2015 1 Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Og på den anden side - Lars Løkke - hånd i hånd med DF. Hvordan kan

Læs mere

FINN SØRENSEN FATTIGDOMSYDELSERN E - HVAD GØR VI?

FINN SØRENSEN FATTIGDOMSYDELSERN E - HVAD GØR VI? FINN SØRENSEN FATTIGDOMSYDELSERN E - HVAD GØR VI? FATTIGDOMSYDELSERNE: Efter Enhedslistens opfattelse har vi nedenstående fattigdomsydelser. Kun integrationsydelsen er under den tidligere regerings fattigdomsgrænse

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Elektronisk reprint fra www.3f.dk. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F.

Elektronisk reprint fra www.3f.dk. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F. Der er kommet en Ny ledelse i Socialdemokratiet dens dagsorden er at vinde næste gang Efterlønnen er sat til debat. Vi må sikre at vores medlemmer

Læs mere

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Thyge Enevoldsen Et unødvendigt nedskæringsbudget Igen i år står vi desværre overfor et nedskæringsbudget, det er i hvert fald hvad flertallet

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Bankunion kræver politisk lederskab

Bankunion kræver politisk lederskab NOTAT Bankunion kræver politisk lederskab Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Den danske befolkning er ved første øjekast kritisk over for dansk deltagelse i bankunionen.

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Debat om de fire forbehold

Debat om de fire forbehold Historiefaget.dk: Debat om de fire forbehold Debat om de fire forbehold Rollespil hvor modstandere og tilhængere af Danmarks fire EUforbehold diskuterer fordele og ulemper ved dansk EU-medlemskab uden

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere