Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion"

Transkript

1 Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Epinion A/S for DR Januar 2006

2 Indholdsfortegnelse 1 Om notatet Formål med undersøgelsesforløbet Hovedresultater Hvad viser undersøgelsen Kendskab til reel prisstruktur på markedet Holdning til licensniveauet Holdninger til forskellige goders prisniveau Operationelle konsekvenser Værdi for pengene /prioritering af DR Prioritering af DR Oplevet værdi for pengene Operationelle konsekvenser Betalingsvillighed og DR i fremtiden DR i fremtiden Arrangementer og kulturelle begivenheder Nye DR eller gamle DR Betalingsvillighed Operationelle konsekvenser Holdninger til DR og licens Argumenter for prisstigninger Licenspligt for andre elektriske apparater end tv og radio Holdninger til DR s produktion DR følger med tiden Operationelle konsekvenser Side 2 ud af 21

3 1 Om notatet Dette notat er et led i Epinions kortlægning af danskernes holdning til licensen og Danmarks Radio for DR. Rapporten er baseret på 1154 interviews med et repræsentativt udvalg af danskere på over 18 år samt derudover en indledende undersøgelse på 1039 interview. 1.1 Formål med undersøgelsesforløbet På indholdssiden har en af undersøgelsens overordnede målsætninger været at komme om bag ved prisdiskussionen i forhold til DR s ydelser. Derfor har undersøgelsen på visse felter taget afsæt i spørgsmål og analyseformer som klassisk anvendes, hvis man analyserer kundernes opfattelse af prisstrukturerne på et marked. I forhold til DR er kendsgerningen den, at hvis man overfor brede kredse i befolkningen stiller et ligefremt spørgsmål om hvorvidt man synes licens skal sættes ned, så svarer alle ja. Det er nøjagtigt det samme fænomen, som hvis man spurgte folk om, hvorvidt de gerne ville betale mindre i skat eller mindre for varerne i supermarkedet. Udfordringen er at komme om bag ved sådanne automatsvar for derigennem at bore ned i seernes reelle præferencer over forskellige medietilbud i markedet. En af metoderne til dette har været først at undersøge befolkningens reelle kendskab til prisstrukturerne på mediemarkedet og dernæste undersøge, hvordan danskerne forholder sig til prisen på DR s programmer og ydelser, når de får fuld information om priserne på licensen og andre tilbud på mediemarkedet. En anden vigtig dimension i undersøgelsen har derudover været at finde ud af, hvordan danskerne ser på DR. Det gælder både udviklingen de seneste år, og danskernes ønsker til DR s fremtid. Side 3 ud af 21

4 2 Hovedresultater Kendskab til prisstruktur på markedet Undersøgelserne viser, at en meget stor del af danskerne ikke ved, hvad de betaler i licens, ligesom priserne på mediemarkedet er uigennemskuelige for danskerne. Der er endvidere en væsentlig andel af danskerne, der tror, at prisen for DR s programmer og services er steget eller steget meget indenfor de senere år sammenholdt med lønudviklingen. Undersøgelsen viser, at der er store gevinster forbundet med at synliggøre prisstrukturerne på mediemarkedet for DR, idet flere vurderer, at DR er billig efter fuld information om prisen for licensen sammenlignet med prisen på andre medier. Oplevet værdi DR har stadig en særlig status blandt danskerne i forhold til andre mediebetalingstilbud. Når de bliver sat til at prioritere i medietilbud, er der flest danskere, der nødigst vil undvære DR s tilbud. Samtidigt er DR også det medie, som flest danskere vurderer, leverer mest kvalitet for pengene, når priserne på medietilbuddene lægges åbent frem. Der er dog flere danskere, der vurderer at DR leverer en kvalitet, som de ikke vil undvære, end der er danskere, som vurderer, at DR leverer mest værdi for pengene sammenlignet med andre medietilbud. Med henblik på fortsat at være noget for alle viser undersøgelsen endvidere, at DR bør gøre en ekstra indsats for at få programsammensætningen og distributionskanalerne til i højere grad at matche de unge, kvindernes og de kortuddannedes interesseområder og præferencer. Betalingsvilligheden Undersøgelsen viser, at der generelt er opbakning til, at DR satser på nye områder i fremtiden. Knapt 8 ud af 10 af danskerne går således ind for, at DR enten investerer flere penge i kvaliteten af programmer og services eller tilbyder nye temakanaler. Undersøgelsen viser endvidere, at over halvdelen af danskerne foretrækker det nye DR med temakanaler, også selvom licensen stiger til 160 kr. om måneden. Den gennemsnitlige betalingsvillighed for DR s programmer og services ligger således marginalt over, hvad DR har bedt om i forbindelse med det nye medieforlig. Side 4 ud af 21

5 Holdninger til DR og licens Undersøgelsen viser, at der er en bred opbakning til en generel medielicens for alle husstande med et apparat, der kan modtage DR s programmer og services, hvis rationalet bag ved forklares. Undersøgelsen viser endvidere, at danskerne finder det vigtigt, at der i Danmark er en institution som DR, der bruger tid og ressourcer på at producere forskellige typer af programmer på dansk og set fra et dansk perspektiv. DR bør derfor gøre det klart, at forudsætningen for, at der også i fremtiden kan blive produceres sådanne programmer og udsendelser er, at licensgrundlaget sikres. Størstedelen af danskerne vurderer, at DR har været inde i en positiv udvikling de senere år. Der er dog færre kvinder end mænd der er enige i, at DR har udviklet sig i en positiv retning de sidste 10 år. Side 5 ud af 21

6 3 Hvad viser undersøgelsen 3.1 Kendskab til reel prisstruktur på markedet I dette afsnit gennemgås danskernes vurdering af prisen for licensen. Undersøgelsen viser her, at danskernes viden om licensprisen er begrænset, samt at vurderingen af prisen for licensen ændrer sig, når danskerne gives fuld information om priserne for andre tilbud på mediemarkedet. Figur 1 viser, at over hver femte dansker har en oplevelse af, at licensen er steget eller steget meget sammenholdt med lønudviklingen de seneste år. Knapt 30 % erkender, at de ikke har kendskab til udviklingen i prisen for licensen. Dette resultat understøtter den helt grundlæggende konklusion fra en tidligere undersøgelse, om at danskernes kendskab til prisen for licensen er begrænset. Den tidligere undersøgelse viste således, at det kun er en tredjedel af danskerne, der ved, hvad de betaler i licens (vi ser bort fra sorthvide licenser og radiolicenser). Endvidere indrømmede 4 ud af 10 ligeledes åbent, at de ikke ved, hvad de betaler i licens. Undersøgelsen viser ydermere, at der er flere danskere der vurderer, at licensen er steget end faldet sammenholdt med lønudviklingen. Figur 1: Sammenholdt med lønudviklingen i Danmark er det så dit indtryk af licensen de seneste 5 år er steget meget, steget, fulgt lønudviklingen, faldet eller faldet meget 1? Den er steget meget eller steget 22% Den har fulgt lønudviklingen 33% Den er faldet 16% Ved ikke 28% N= % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Undersøgelsen viser endvidere, at der er store forskelle på udvalgte 1 Ingen af respondenterne har svaret falder meget, derfor indgår denne svarkategori ikke i figuren. Side 6 ud af 21

7 målgruppers vurdering af prisudviklingen på licens. Der er en klar tendens til, at danskere med kortere uddannelse hyppigere har en oplevelse, at licensen er steget de seneste fem år. Der er endvidere flere lavt uddannede (34 %), som åbent angiver, at de ikke ved, hvordan prisen på licens har udviklet sig. Knapt halvdelen i den yngste aldersgruppe (18-29 år) indrømmer ligeledes åbent, at de ikke ved, hvordan prisen på licensen har udviklet sig de seneste fem år Holdning til licensniveauet Udgangshypotesen har været, at oplevelsen af licensen som relativt dyr i høj grad er betinget af danskernes manglende kendskab til prisen for andre medietilbud (dvs. mediemarkedets generelle pris-uigennemsigtighed). Hvis denne hypotese er korrekt skyldes en stor del af den ofte nærmest instinktdrevne modvilje mod licensen, at seerne ikke har nogen reel fornemmelse for hvor meget de får for pengene. For at teste dette har vi stillet halvdelen af deltagerne i undersøgelsen et spørgsmål om, hvordan de vurderer prisen på licensen uden oplysninger om pris på licensen og andre medietilbud. Den anden halvdel af deltagerne er blevet stillet samme spørgsmål, men er samtidigt blevet oplyst om prisen på licensen og på andre mediebetalingstilbud. På den måde er der gennemført et kontrolleret eksperiment af, hvad information om det generelle prisniveau på mediemarkedet betyder for holdningerne til licensen. Figur 2 viser, at når der spørges til vurderingen af prisen på licens, uden oplysninger om prisen på licens eller andre mediebetalingstilbud, angiver 38 % af danskerne, at prisen for licens er for høj, mens 56 % finder den passende. Når danskerne derimod samtidigt får information om prisen for DR s programmer og services og på et avis- og Viasat guld abonnement, 2 er der derimod 13 % flere, der angiver, at de finder prisen for licensen passende (69 %), mens blot 27 % finder prisen for høj. Undersøgelsen tyder således på, at når danskerne får information om priserne på andre medietilbud, så er de mere positive i deres vurdering af prisen for DR s ydelser. 2 Priserne for disse forskellige medier er beregnet med basis i de nyeste tal for priserne på henholdsvis den gennemsnitlige månedlige pris på avisabonnement på de tre store morgenaviser ved tegning af 3 måneders normalabonnement (334 kr. om måneden), og de eksisterende månedlige priser på et Viasat Guld abonnement (304 kr. om måneden). Side 7 ud af 21

8 Figur 2: Er Licensen efter din opfattelse for høj, passende eller for lav? For høj 27% 38% Passende 56% 69% For lav 0% 1% Ved ikke 3% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Uden information (N=607) Med information om andres mediers prisniveau (N=553) Undersøgelsen viser, at der er en klar tendens til, at personer med kortere uddannelse hyppigere vurderer, at licensen er for høj. Undersøgelsen viser dog også, at fuld information om priserne på mediemarkedet også er et virksomt argument i denne gruppe, idet færre efterfølgende vurderer, at prisen for DR s programmer og services er for høj Holdninger til forskellige goders prisniveau I undersøgelsen har Epinion endvidere bedt danskerne om spontant at vurdere en række ydelser og produkter, i forhold til om de er dyre eller billige, når der gives fuld information om prisen på ydelsen. Spørgsmålene er formuleret således: Jeg nævner nu prisen for en række ting. Jeg vil gerne høre, om du umiddelbart synes, at det er dyrt eller billigt. Et avisabonnement koster 335 kr. om måneden - synes du umiddelbart det virker meget dyrt, dyrt, billigt eller meget billigt? Etc. Hele ideen er at fange respondentens spontane prisreaktion. Igen handler det om at bore en tand dybere ned end i de sædvanlige spørgsmål om licensen, hvor seernes manglende vilje til at betale ofte blot afspejler ikkereflekterede, vanemæssige reaktioner uden basis i reel information om, hvad deres medieforbrug i øvrigt koster. Undersøgelsen viser her, at hele 64 % af danskerne vurderer, at licensen er billig eller meget billig, mens kun 26 % finder den dyr eller meget dyr. Dette resultat er i sig selv et positivt resultat. Sammenlignet med vurderingen af de resterende goder og ydelser, er det endog meget godt. Det er således blot henholdsvis hver femte og hver tiende dansker, der vurderer, at et avisabonnement og et Canal Digitalabonnement er billigt eller meget billigt. Dette resultat understøtter ligeledes, at DR bør informere mere om prisen for DR s ydelser sammenlignet med prisen på andre goder og ydelser. Når der skabes gennemskuelighed i prisniveauet (for andre medieydelser), så finder knapt to ud af tre danskere licensen billig eller meget billig. Side 8 ud af 21

9 Figur 3: Synes du umiddelbart at et avisabonnement, to zone HT-busbillet, Canaldigital, Taxatur, Viasat guld og Licens for DR er meget dyrt, dyrt, meget billigt eller billigt (priserne angivet i spørgsmålet)? Dyrt eller meget dyrt Billigt eller meget billigt Ved ikke Avisabonnement 80% 60% Licens for DR 40% 20% 0% To zoner HT-busbillet Canal digital family abonnement Taxatur på 5 km Viasat guld abbonnement Resultaterne i figuren er angivet i talform i tabellen neden for: Tabel 1: Synes du umiddelbart at et Viasat guld-, Canaldigital- og avisabonnement, HT-busbillet, Taxatur, og Licens for DR er meget dyrt, dyrt, meget billigt eller billigt (priserne angivet i spørgsmålet)? Dyrt eller meget dyrt Billig eller meget billigt Avisabb. Taxatur Viasat abb. Canal digital HT billet Licens for DR 73 % 72 % 67% 67 % 60% 26 % 21 % 21 % 14 % 10 % 25 % 64 % Ved ikke 6 % 6 % 20 % 23 % 14 % 9% Operationelle konsekvenser Undersøgelserne viser, at en meget stor del af danskerne ikke ved, hvad de betaler i licens, ligesom priserne på mediemarkedet er uigennemskuelige for danskerne. Der er endvidere en væsentlig andel af danskerne, der tror, at prisen for DR s programmer og services er steget eller steget meget indenfor de senere år sammenholdt med lønudviklingen. Side 9 ud af 21

10 Det grundlæggende forhold der afdækkes i denne del af undersøgelsen er det helt basale, at i en virkelighed hvor en meget stor del af danskerne reelt ikke ved, hvor mange penge, der bruger på deres samlede medieforbrug, dvs. det der kunne kaldes mediebudgettet, vil der være en tendens til at den mest italesatte ydelse også vil være den mest hadede. Det uanset, at den i øvrigt måtte være billig set i forhold til familiens øvrige medieforbrug. 3.2 Værdi for pengene /prioritering af DR Her præsenteres resultaterne af hvordan danskerne vurderer sammenhængen mellem pris og kvalitet for DR s tilbud og andre medietilbud. Idéen er også at analysere, hvilke medier danskerne rent faktisk prioriterer højest, hvis de så at sige får kniven for struben og bliver tvunget til at vælge Prioritering af DR I undersøgelsen er deltagerne blevet spurgt om, hvilke medier de nødigst eller næstnødigst vil undvære. Figur 4 viser, at DR er det medie som flest nødigst eller næstnødigst vil undvære (71 %), mens 61 % af danskerne vurderer, at de nødigst eller næstnødigst vil undvære TV2 s tilbud. Figur 4: Mest værdi for pengene DR's tilbud 71% TV2's tilbud 61% Den daglige avis 35% TV3's tilbud 12% TV Danmarks tilbud 6% Ved ikke 16% N = % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Undersøgelsen viser, at DR i særlig grad appellerer til de højt uddannede. Hele 78 % af respondenter med studentereksamen eller højere uddannelse vil nødigst eller næstnødigst undvære DR. Det samme gælder for 62 % af respondenterne med en folkeskoleuddannelse. Undersøgelsen tyder endvidere på, at DR har bedre fat i de ældre end i de yngre. Den yngste aldersgruppe på år vurderer således hyppigere, at de nødigst eller næstnødigst vil undvære TV2 (64 %) end DR s tilbud (56 %). Herudover er det bemærkelsesværdigt, hvor stærkt både TV3 (29 %) og TV Danmark (22 %) står i den yngre målgruppe. Side 10 ud af 21

11 3.2.2 Oplevet værdi for pengene I undersøgelsen er danskerne blevet oplyst om prisen på forskellige betalingsmedier. De er efterfølgende blevet spurgt om, hvilke medier der giver dem mest for pengene. DR er topscorer blandt danskerne i forhold til vurderingen af value for money. Knapt 6 ud af 10 af danskerne mener, at DR giver dem mest eller næstmest for pengene i forhold til de andre medier. Figur 5: Mest eller næstmest værdi for pengene DR 57% Avisabonnement 32% Den store pakke fra kabeltv 20% Mellempakken fra kabeltv Et viasat abonnement Grundpakken fra kabeltv Canal Digital 11% 8% 7% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% N = 1154 Undersøgelsen viser, at DR har bedst fat i danskerne med gymnasial uddannelse eller højere uddannelse (62 %). Mens blot 45 % af personer med folkeskole og lign. oplever, at DR giver dem mest eller næstmest for pengene. Det samme gør sig gældende for den yngre aldersgruppe (18-29 år). Hvor kun 47 % af danskerne finder, at de får mest eller næstmest for pengene af DR. Her scorer den store pakke fra kabel TV relativt højt (28 %) Operationelle konsekvenser DR har stadig en særlig status blandt danskerne i forhold til andre mediebetalingstilbud. Flest danskere vil nødigst undvære DR s tilbud. Danskerne har således en oplevelse af, at DR leverer programmer og services af en kvalitet, som de ikke vil undvære. Samtidig er DR også det medie, som flest danskere vurderer, leverer mest kvalitet for pengene, når priserne på medietilbuddene lægges åbent frem. Der er dog flere danskere der vurderer, at DR leverer en kvalitet, som de ikke vil undvære, end der er danskere, som vurderer, at DR leverer mest værdi for pengene sammenlignet med andre medietilbud. For at vinde residual gruppen handler det her om, at DR i endnu højere grad bør Side 11 ud af 21

12 kommunikere sammenhængen ml. pris og kvalitet. Det er dyrt at opretholde et højt kvalitetsniveau primært gennem egenproduktioner. Undersøgelsen viser dog også, at DR har en udfordring i forhold til at skabe en effektfuld kommunikation over for: Danskere med folkeskoleuddannelse (som længste uddannelse). I denne gruppe står TV2 stærkt. Unge mellem 18 og 29 år. For de unge er det uden tvivl dels et spørgsmål om mediesubstitution, dvs. at de skifter til andre medieplatforme, dels står TV3 og TV Danmark stærkt i denne gruppe (i den forbindelse er DR s satsning på nye medieplatforme formentlig afgørende vigtig for fortsat at sikre en stærk tilknytning til denne målgruppe). Med henblik på fortsat at være noget for alle viser undersøgelsen derfor, at DR bør gøre en ekstra indsats for at få programsammensætningen og distributionskanalerne til i højere grad at matche de unge og de kortuddannedes interesseområder og præferencer. 3.3 Betalingsvillighed og DR i fremtiden Her præsenteres resultaterne af hvordan danskerne ønsker, at DR skal fortsætte i fremtiden DR i fremtiden I undersøgelsen er danskerne blevet spurgt om: Hvis du skulle vælge mellem følgende tre muligheder. Hvordan ville du foretrække at DR fortsatte?: 1. Fortsæt med de nuværende programmer og services 2. Fortsæt med de nuværende programmer og services og bruge flere penge på at udvikle kvaliteten af dem 3. Fortsæt med de nuværende programmer og services og udvid tilbuddene med nye temakanaler som f.eks. en dansksproget historiekanal, en 24-timers nyhedskanal, en børne- og unge kanal og en dramakanal. Der er bemærkelsesværdigt, at 4 ud af 5 danskere ønsker, at DR skal udvikle sig og tilbyde andet eller mere i fremtiden end nu. Knapt halvdelen af danskerne foretrækker, at DR skal fortsætte med de nuværende programmer og services og bruge flere penge på at udvikle kvaliteten af dem. 3 ud af 10 af danskerne foretrækker, at DR skal udvide tilbuddene med nye temakanaler som f.eks. en dansksproget historiekanal, en 24- timers nyhedskanal, en børne- og ungekanal og en dramakanal. Side 12 ud af 21

13 Figur 6: Hvis du skulle vælge mellem følgende tre muligheder. Hvordan ville du foretrække at DR fortsatte? Fortsæt med de nuværende programmer og services og bruge flere penge på at udvikle kvaliteten af dem 48% Udvid tilbuddene med nye temakanaler 29% Fortsæt med de nuværende programmer og services 20% Ved ikke 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% N= 1154 Undersøgelsen viser, at der er en tendens til, at danskerne med kortere uddannelse hyppigere mener, at DR skal fortsætte uforandret (som det er nu). Der er dog fortsat i denne gruppe et flertal, der går ind for en fortsat udvikling af DR s programmer og services. Hele 52 % af de yngre danskere (18-29 år) ønsker, at DR udvider med nye temakanaler Arrangementer og kulturelle begivenheder Undersøgelsen viser, at over halvdelen af danskerne synes, at det er en god idé, at DR i højere grad end nu deltager i og selv arrangerer kulturelle og folkelige begivenheder. Side 13 ud af 21

14 Figur 7: Er det efter din opfattelse en god eller en dårlig idé, at DR i højere grad end nu deltager i og selv arrangerer kulturelle og folkelige begivenheder? 10% 55% 35% N =1154 Ja det er en god idé Nej det er en dårlig idé Ved ikke Svarene på dette spørgsmål afspejler formentlig, at der for størsteparten af danskerne ikke er nogen berøringsangst i forhold til at lade DR spille en endnu større rolle i samfunds- og kulturlivet Nye DR eller gamle DR I undersøgelsen er danskerne blevet spurgt, om de ønsker at DR skal fortsætte som nu med de nuværende programmer og services til den nuværende licens, eller om DR skal fortsætte som nu med en øget satsning på nye temakanaler, hvis licensen sættes op til 160 kr. om måneden. Spørgeteknisk set er spørgsmålet konstrueret således, at de to alternativer stilles op over for hinanden, hvorefter respondenten på en skala med flere forskellige niveauer kan placere sig alt efter, hvad vedkommende anser for sin egen præference. På denne måde fås en præcis måling af det samlede målgruppe trade-off mellem det gamle og det nye DR givet de to forskellige prisniveauer. Side 14 ud af 21

15 Undersøgelsen viser, at over halvdelen af danskerne foretrækker det nye DR trods prisstigningen (fra 149 kr. om måneden til kr. 160 om måneden), mens 10 % ikke ved, om de vil vælge det gamle eller det nye DR. Figur 11: Nye DR og gamle DR 39% N = % 10% Ville med størst sandsynlighed, temmelig sikkert, helt sikkert vælge DR s programmer som de er i dag Ville med størst sandsynlighed, temmelig sikkert og helt sikkert vælge DR som det er i dag samt de 3-4 nye kanaler Ved ikke Undersøgelsen viser, at især de yngre danskere (18-29 år) helt overvejende foretrækker det nye DR trods prisstigningen. Ligesom jyderne også er mest positive overfor det nye DR. Derimod er der relativt flere kvinder, der foretrækker det gamle DR (41 %) Betalingsvillighed I undersøgelsen er danskerne også blevet spurgt til deres betalingsvillighed for DR s programmer og services. Konkret er spørgsmålet formuleret således: Forestil dig en situation, hvor du ikke længere skulle betale licens. I stedet skulle du, hvis du ville benytte nogle af DR's services og programmer betale et månedligt gebyr. Hvor meget ville du og din husstand være parat til at betale i alt om måneden for alt det som DR tilbyder i dag af TV, Radio og Internetservices? Den gennemsnitlige betalingsvillighed ligger på 162 kr. om måneden. Undersøgelsen viser imidlertid, at der er forskelle i betalingsvilligheden. Der er således en gruppe på 53 %, der ikke er indstillet på at betale mere i licens, mens 47 % er parate til at betale mere for DR s ydelser end i dag. Side 15 ud af 21

16 Tabel 2: Hvor meget ville du og din husstand være parat til at betale i alt om måneden for alt det som DR tilbyder i dag af TV, Radio og Internetservices? Betalingsvillighed kr kr kr kr Total 30% 23% 21% 26% 100% Figur 12 viser, at hele 70 % af danskerne er parate til at betale 1,5 % mere i licens om året, hvis DR øger kvaliteten og udbudet af programmer væsentligt. I forbindelse med tolkningen af dette spørgsmål er det dog vigtigt at holde sig for øje, at det forhold, at 70 % erklærer sig villige til at betale lidt mere, hvis kvaliteten øges, ikke er ensbetydende med, at der i befolkningen er 70 %, som går ind for en licensforhøjelse. Hvis man forestiller sig, at der var folkeafstemning om spørgsmålet ville en række modargumenter, f.eks. at DR kun bør fokusere på kerneydelserne osv., blive introduceret i debatten, og de ville kunne påvirke seernes stillingtagen i modsat retning. Derudover er det naturligvis også et definitionsspørgsmål, hvad en væsentlig kvalitetsforøgelse er. Med disse reservationer `in mente er der dog tale en særdeles positiv svarfordeling, som afspejler en villighed blandt mange af seerne til at betale marginalt mere for bedre udbud og kvalitet. Side 16 ud af 21

17 Figur 12: Hvis DR øger kvaliteten og udbudet af programmer væsentligt, vil du så være parat til at betale 1,5 % mere i licens om året? 70% 25% 5% N =1154 Ved ikke Nej Ja Undersøgelsen viser, at der er en større andel af mændene (74 %), som er parate til øge licensen end af kvinderne (66 %) Operationelle konsekvenser Undersøgelsen viser, at der generelt er opbakning til, at DR satser på nye områder i fremtiden. Knapt 8 ud af 10 af danskerne går således ind for, at DR enten investerer flere penge i kvaliteten af programmer og services eller tilbyder nye temakanaler. Undersøgelsen viser endvidere, at over halvdelen af danskerne foretrækker det nye DR med nye temakanaler også selvom licensen stiger til 160 kr. om måneden. Den gennemsnitlige betalingsvillighed for DR s programmer og services ligger over, hvad DR har bedt om i forbindelse med det nye medieforlig. Der er imidlertid store forskelle i befolkningens betalingsvillighed. Hvor knapt halvdelen er parate til at betale mere end i dag. Side 17 ud af 21

18 3.4 Holdninger til DR og licens I undersøgelsen har Epinion undersøgt, hvilke argumenter for prisstigninger på licensen, der har resonans blandt danskerne, samt befolkningens generelle holdninger til DR Argumenter for prisstigninger Størstedelen af danskerne (63 %) finder det rimeligt, at licensen stiger i takt med prisen på aviser og blade. Kun 23 % opfatter det som urimeligt eller helt urimeligt. Figur 13: Er det rimeligt eller urimeligt, at licensen stiger i samme takt som prisen på aviser og blade? N = % 23% 14% Hverken eller/ Ved ikke Urimeligt eller helt urimeligt Rimeligt eller helt rimeligt De højtuddannede og aldersgruppen mellem år (68 % - 71 %) finder det hyppigere rimeligt, at licensen stiger i takt med prisen på aviser og blade, mens kun lidt over halvdelen af danskerne (52 %) i den ældste aldersgruppe (70 år+) finder det rimeligt. Undersøgelsen viser, at der er flere mænd (68 %) end kvinder (58 %), der finder parallelle prisstigninger rimelige. I undersøgelsen er danskerne også blevet spurgt om, de finder det rimeligt, at prisen stiger i samme takt som prisen på teater- og biografentré og prisen på at benytte offentlige transportmidler. Undersøgelsen viser, at disse argumenter ikke er nær så virksomme. 1 ud af 3 danskere finder det således rimeligt, at der bliver skabt parallelle prisudviklinger på licensen i forhold til teater- og biografentré. Mens det blot gælder for hver femte dansker i forhold til prisen på offentlige transportmidler. Danskerne ser dermed ikke en klar sammenhæng mellem priserne på et offentligfinansieret gode som transport samt teater og biografbilletter og så licensen. Men i forhold til andre medier er sammenligningen fair, og dermed opleves en tilsvarende prisudvikling også som fair. Side 18 ud af 21

19 3.4.2 Licenspligt for andre elektriske apparater end tv og radio I undersøgelsen har Epinion spurgt til om danskerne mener, at der skal indføres en mere generel medielicens som følge af, at DR s programmer og services også ses og høres på apparater der for øjeblikket ikke er licenspligtige som computere og mobiltelefoner mv.. Størstedelen af danskerne (62 %) synes at licensen bør ændres således, at den også kommer til at omfatte andre elektroniske apparater end tv og radio, som kan modtage tv eller radio. Kun 32 % er imod. Undersøgelsen viser her, at argumentet er virksomt, når det gøres klart, at hver husstand fortsat kun skal betale én licens uafhængigt af antallet af apparater. Ligesom fremtidsscenariet hvor flere og flere kun modtager DR s ydelser på ikke licenspligtige apparater skal skitseres. Figur 14: Bør licensen som følge af denne udvikling ændres til en mere generel medielicens, hvor man fortsat kun betaler en licens per husstand, men hvor alle husstande med et apparat, der på den ene eller anden måde kan modtage tv eller radio, bliver licenspligtige? Ja 62% Nej 32% Ved ikke 6% N =1154 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Holdninger til DR s produktion I undersøgelsen har Epinion spurgt til, hvor vigtigt det er, at der i Danmark er en institution som DR, der bruger tid og ressourcer på at producere forskellige typer af programmer. Som figur 19 viser, så er topscoreren nationale og internationale nyheder set med danske øjne (87 %), lige efterfulgt af dansksproget B & U-TV/radio og dansksproget TV-drama alle med 85 %. Lokalnyhederne bliver mindre hyppigt prioriteret som vigtigt eller meget vigtigt i forhold til de øvrige medier. Der er dog også her mere end 2 ud af 3 danskere, der finder det vigtigt eller meget vigtigt (68 %). Side 19 ud af 21

20 Figur 15: Hvor vigtigt er det efter din mening, at der i Danmark er en institution som DR, der bruger tid og ressourcer på at producere: Nationale og internationale nyheder 87% Dansksproget børne- og ungdoms- TV og radio Dansksproget TV- drama som f.eks. Ørnen, Krøniken 85% 85% Lokalnyheder 68% 0% 20% 40% 60% 80% 100% N= 1154 Meget eller ret vigtigt DR følger med tiden Undersøgelsen viser, at størstedelen af danskerne mener, at DR følger med tiden (73 %), mens kun 11 % er uenige eller meget uenige i dette udsagn. 59 % vurderer, at DR har udviklet sig i en positiv retning de sidste 10 år, mens 17 % er uenige i dette. Der er således solidt belæg for at konkludere, at det arbejde DR gennem årene har iværksat for at fjerne monopolauraen har haft en betydelig positiv effekt. Figur 16: Hvor enig er du i følgende udsagn: DR følger med tiden 11% 73% 16% DR har udviklet sig i en positiv retning de sidste 10 år 17% 24% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hverken enig uenig/ ved ikke Uenig eller meget uenig Enig eller meget enig Undersøgelsen viser, at jo yngre respondenterne er, jo flere er enige i at DR har udviklet sig i en positiv retning de sidste 10 år. Herudover gælder det Side 20 ud af 21

21 for en større andel af mænd (63 %) end af kvinderne (56 %), at de er enige i, at DR har udviklet sig i en positiv retning de sidste 10 år Operationelle konsekvenser Undersøgelsen viser, at der er en bred opbakning til en generel medielicens for alle husstande med et apparat, der kan modtage DR s programmer og services, hvis rationalet bag ved forklares. Et godt argument er her formentligt, at de licensbetalende danskere ellers risikerer at blive snydt af den teknologiske udvikling, idet de kommer til at finansiere DR s programmer og services for de teknologiske free riders, hvis ikke der indføres en mere generel medielicens. Konkret kan DR f.eks. slå på, at det netop vil blive konsekvensen, hvis ikke lovgivningen ændres, sådan at der kan opkræves en mere generel medielicens. De mange kommer til at betale for de få, men de få bliver flere i fremtiden, hvis ikke lovgivningen ændres. Undersøgelsen viser endvidere, at danskerne finder det vigtigt, at der i Danmark er en institution som DR, der bruger tid og ressourcer på at producere forskellige typer af programmer på dansk og set fra et dansk perspektiv. DR bør derfor gøre det klart, at forudsætningen for, at der også i fremtiden kan blive produceres sådanne programmer og udsendelser er, at licensgrundlaget sikres. Resultaterne peger dog igen på, at DR har bedre fat på mændene end på kvinderne. Der er således færre kvinder end mænd der er enige i, at DR har udviklet sig i en positiv retning de sidste 10 år. Undersøgelsen viser, at der er forskelle på, hvilke programmer og temaer, der interesserer henholdsvis mænd og kvinder. DR bør derfor i fremtiden gøre en ekstra indsats for at kortlægge, hvilke programmer som kvinderne særligt efterspørger og tilrettelægge programfladen, sådan at den i højere grad bliver attraktiv for de kvindelige seere. Side 21 ud af 21

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Først og fremmest har vi naturligvis interesseret os for besøg over Sundet. Skåningene krydser Sundet mere end sjællænderne ( bruges i dette notat som betegnelse

Læs mere

Programmerne i KNR. Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 2

Programmerne i KNR. Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 2 Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 2 Programmerne i KNR - en undersøgelse af befolkningens interesse for og vurdering af de programmer som sendes i KNR radio og TV, på baggrund af interviews

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 60% 50% 51% 47% 40% 30% 22% 25% 28% 20% 15% 10% 0% 1% 4% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme UNDERSØGELSE: Brugerne vil selv bestemme Et stadig mere individualiseret medieforbrug og en stigende villighed hos forbrugerne til at betale for både musik-, tv- og filmstreaming. Det er blandt konklusionerne

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Post Danmark. Danskernes brevvaner. Januar 2007

Post Danmark. Danskernes brevvaner. Januar 2007 Post Danmark Danskernes brevvaner Januar 2007 Undersøgelsens hovedresultater Det fysiske brev vurderes som vigtigste kommunikationskanal. Mere end halvdelen af befolkningen foretrækker generelt at blive

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Redaktion: Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Redaktion: Rie Schmidt Knudsen, Epinion Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Kim Angel, Head of Media 2014 Side 1 Follow the money 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Årlig annonceomsætning, antal mio. kr. excl. moms 2006 2007 2008

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Adfærd og holdninger i dag Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse om dine holdninger til og køb af bøger. Undersøgelsen fokuserer

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder EPSI Rating Bank Dato: -10-02 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Helene Söderberg, Direktør Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser LO har bedt om at få målt befolkningens holdning til reel produktion i det offentlige i form af praktikpladscentre som alternativ

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Befolkningen har en meget mere nuanceret holdning til skattelettelser og velfærd, end de hidtidige undersøgelser har givet udtryk for. Faktisk mener

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere