Vilkår og Betingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår og Betingelser"

Transkript

1 Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse med indgåede abonnementer og ordrer. ininova behandler sådanne oplysninger på en måde som er foreneligt med og i overensstemmelse med lov om persondataoplysninger. Oplysninger videregives ikke til andre parter, med mindre dette sker i forbindelse med strafbare forhold, hvorved persondataoplysninger vil blive videregivet til relevante involverede myndigheder. Dette gælder dog ikke i forbindelse med domæneregistreringer jf. punkt 3 Kunden er til enhver tid ansvarlig for at kundeoplysninger i er ajourført hos ininova. Kunden accepterer at ininova kan sende opfølgende mails i forbindelse med nyhedsbreve angående ininovas tjenester og produkter. 1.2 Kontakt Support, salg og regnskabsspørgsmål besvares indenfor normal arbejdstid via og så vidt muligt inden for 24 timer. ininova tilbyder ikke telefonisk kontakt. 1.3 Adresse-informationer Kunden er forpligtet til altid at holde ininova informeret om sin nuværende bopæl og . Dette skal ske via kontrolpanelet, hvor adresse-informationer og kan ændres. 1.4 Abonnementsbetaling Abonnement for webhotel betales uanset abonnementstype - forud 12 måneder af gangen. Forudbetalt abonnement refunderes ikke med mindre andet udtrykkeligt fremgår af nærværende vilkår. 1.5 Betalingsbetingelser Betalinger skal foretages online af kunden ved brug af Dankort, Mastercard, VISA og PayPal medmindre der er lavet en særskildt aftale mellem kunden og ininova. En ordre forfalder til betaling med det samme. Udførelsen af ordren sker i umiddelbar forbindelse med betalingen. I forbindelse med eventuelle tilbagebetalinger, forbeholder ininova sig ret til at fradrage et beløb svarende til bankomkostninger og administrationsomkostninger i forbindelse med tilbagebetalingen til kunden. Overskydende beløb og evt. andre indbetalte beløb på kundens konto tilbagebetales ikke medmindre andet er aftalt.

2 1.6 Betaling med bankoverførsel Ved særlig aftale kan kunden godkendes til betaling med bankoverførsel. Dette kan ske ved henvendelse til ininova. Det koster et gebyr på 75 kr pr. faktura. Der fremsendes en faktura via dage før et domæne eller abonnement udløber. Hvis et domæne eller abonnement ønskes opsagt, skal dette gøres før fakturaen fremsendes. Det er vigtigt at overføre det samme beløb som der står på fakturaen og skrive i teksten hvilket faktura nr. det er betaling for. Hvis disse informationer ikke er korrekte, kan det forlænge behandlingstiden og du risikere at dit abonnement bliver spærret. Hvis disse ting ikke overholdes kan ininova opkræve et administrationsgebyr på 150 kr. Ligeledes ved for sen betaling, opkræves et administrationsgebyr på 150 kr + evt. gebyr for genaktivering af domæne. 1.7 Ændring af abonnement Ændring af serviceydelser til fx et dyrere produkt vil kun komme til at koste differencen mellem den forrige aftale og den nye for resten af den forrige aftalte periode. Ønskes en billigere løsning vil pengene for en allerede aftalt løsning ikke blive tilbagebetalt, men derimod blive krediteret på kundens konto. Ændringer af aftaler koster ikke gebyr. 1.8 Overdragelse I forbindelse med salg eller anden overdragelse af alle eller væsentlige dele af ininovas aktiviteter eller aktiver, er ininova berettiget til helt eller delvist at overdrage kundens abonnement(er) samt ininovas rettigheder og forpligtelser efter forretningsbetingelserne til tredjemand uden kundens samtykke. 1.9 Ændring af betingelser ininova forbeholder sig ret til på et hvert tidspunkt at ændre forretningsbetingelserne og gældende priser samt produkter, uden forvarsel. Alle prisændringer vil træde i kraft for kunden fra næste betalingsperiode. ininovas forretningsbetingelser gælder ved indgåelse af nye aftaler samt løbende abonnementsfornyelser, og det er til enhver tid kundens ansvar og pligt at være bekendt med forretningsbetingelserne Fortrydelsesret IniNova yder 14 dages fuld fortrydelsesret på webhoteller. Dette gælder dog ikke for domæner og SSL certifikater som tilpasses køberens individuelle behov. Det vil sige at hvis kunden har afgivet en ordre på et domæne eller SSL certifikat og ininova har startet udførelsen af bestillingen, så gennemføres den uden mulighed for fortrydelsesret. Konsulentydelser, supportopgaver, hjælp til konfiguration, rådgivning og lignende giver heller ikke adgang til fortrydelsesret. Alle ordre er bindende når ininova har påbegyndt udførelsen.

3 1.11 Automatisk betaling Aftale om automatisk kortbetaling indebærer, at kundens betalinger af abonnementer på produkter og ydelser leveret af ininova sker ved automatisk overførsel af fakturabeløbet fra kundens betalingskort til ininova. Tilmelding til automatisk kortbetaling sker under bestillingen, eller ved efterfølgende betalinger gennem kontrolpanelet. Sletning af kortoplysninger kan også foretages i kontrolpanelet. Ved tilmelding til automatisk kortbetaling tilmeldes kunden samtidigt til modtagelse af fakturaer/kvitteringer via . Ved tilmelding og ændring af aftale om automatisk kortbetaling fremsendes en bekræftelse på til kunden. Det er kundens ansvar at sikre, at det tilmeldte betalingskort er gyldigt og at betalingskortoplysningerne opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende som kan forhindre automatisk kortbetaling. Opdatering eller sletning af betalingskortoplysninger foretages i kontrolpanel på ininova.gl. Hvis kunden er tilmeldt Automatisk Kortbetaling, og den automatiske kortbetaling ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (eksempelvis hvis kortet er spærret, eller kunden afvise betalingen etc), vil kunden modtage en . Hvis abonnementet herefter ikke bliver betalt inden 5 dage forbeholder ininova sig ret til at opsige abonnementet jf. punkt 2.6 eller undlade at forny domænet jf. punkt 3.1. Et abonnement kan altid opsiges jf. punkt 2.4 eller punkt Webhotel produkter Oprettelsen af et webhotel-abonnement hos ininova giver automatisk mulighed for at etablere en hjemmeside. Diskplads til rådighed samt antal af -konti afhænger af den valgte abonnement. Der er tale om et 12 måneders abonnement, som gentegnes automatisk ved udløb af perioden, medmindre kunden har opsagt abonnementet. 2.1 Brug Det er ikke tilladt at have større mængder filarkiver liggende til fri downloading eller visning uden forudgående aftale med ininova. Ulovligt materiale må ikke forefindes på nogen af ininovas servere. Dette være sig ulovlige billeder, filmklip, andre typer filer eller links til ulovlige billeder eller tilsvarende materiale. Ulovligt materiale kan f.eks. være, men er ikke begrænset til ophavsretligt beskyttet materiale eller andet materiale som du ikke er berettiget til at offentliggøre eller lagre ifølge lovgivningen. Det er ligeledes forbudt at have erotisk, pornografisk eller andet stødende materiale liggende på ininovas servere. ininova vurderer frit, om materiale placeres i en eller flere af de ovennævnte kategorier, og forbeholder sig til enhver tid ret til at slette sådant materiale uden varsel. Slettes sådant materiale, kan kunden ikke gøre noget krav gældende mod ininova som følge af sletningen. Der er som udgangspunkt fri trafik. Dog forudsættes en normal trafikafvikling, der ikke forstyrrer trafikken for andre kunder. Såfremt kundens trafik forstyrrer andre, har ininova ret til at lukke kundens webhotel uden varsel og/eller til at opkræve en særskilt afgift for trafikforbruget. ininova har ret til enerådigt at vurdere, om

4 overtrædelse har fundet sted eller ej. Ved lukning af kundens webhotel refunderes eventuel resterende forudbetalt abonnement ikke. Uønsket mail (spam) er forbudt at udsende via ininova systemer. I tilfælde af overtrædelse forbeholder ininova sig ret til at suspendere og opsige abonnementet samt at informere de relevante myndigheder og udlevere log informationer mv. til disse. ininova forbeholder sig ligeledes ret til at opkræve betaling for forbrugt tid i forbindelse med sådan information og udlevering af log information til myndigheder. Benyttelse af ininovas tjenester til masseudsendelse af s, enten via webserver eller mailserver, er hverken tilladt eller inkluderet i ininovas serviceydelser - særlig aftale kan dog indhentes hos ininova, hvis fx nyhedsbreve er relevante for kundens forretning. 2.2 Driftssikkerhed ininova forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder ininova sig endvidere ret til, til enhver tid, at skaffe sig adgang til kunders brugerdata. Sker dette, vil ininovas medarbejdere være underlagt en tavshedspligt. Al anden adgang til brugerdata kræver en accept fra kunden eller en retskendelse. De af ininova til rådighed stillede spam- og virusfiltre minimerer risikoen for at modtage uønskede mails. ininova garanterer dog ikke, at filtrene opfanger alle uønskede mails. Det påhviler kunden at sørge for at hjemmeside er opdateret tilstrækkeligt til enhver tid, således at misbrug i forbindelse med fx spam-robotter undgås i gæstebøger, debatfora med videre. Misbrug af sikkerhedshuller i fx CMS-pakker, egenudviklet kildekode eller lignende kan skabe problemer for andre kunder via generel ustabilitet, og ininova kan uden yderligere varsel nedlukke serviceydelser som misbruges af udenforstående, både af hensyn til sikkerheden for ramte kundes hjemmeside og serverens generelle stabilitet. 2.3 Ansvar Kundens brug af et ininova abonnement sker i enhver henseende på eget ansvar. ininova påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internettet. ininova er således ikke ansvarlig for tab - hverken direkte eller indirekte - immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internettet. ininova er heller ikke ansvarlig for tab som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internettet uanset årsagen til den manglende adgang. ininova har intet ansvar for tab af data af nogen art, herunder tab eller beskadigelse af installeret software m.v.. ininova er endvidere ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til kundens data eller systemer eller skader opstået i forbindelse hermed. Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via Internettet og brug af betalingssystemer tilknyttet Internettet. De i disse forretningsbetingelser indeholdte ansvarsfraskrivelser er gældende uanset om ininova måtte have handlet groft uagtsomt. 2.4 Opsigelse af abonnement Kunden kan til enhver tid opsige et abonnement gennem kontrolpanelet enten til udgangen af en periode eller med det samme.

5 2.5 Suspension ved manglende gentegning Gentegnes dit hosting-abonnement ikke ved udløb, vil det blive suspenderet ved udgangen af den forudbetalte abonnementsperiode. At dit webhotel bliver suspenderet vil sige, at det bliver gjort utilgængeligt og sendt til sletning. 2.6 Opsigelse af abonnement fra ininovas side Ønsker ininova at lukke specielle abonnements-typer eller særtjenester, kan ininova opsige abonnementet med én måneds varsel. Den forholdsmæssige del af forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt. Foretager ininova væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan kunden opsige abonnementet med én måneds varsel. Den forholdsmæssige del af forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer ligeledes undtagelsesvis blive tilbagebetalt. Abonnementet må på ingen måde anvendes til at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet. Bliver ininova vidende om sådanne aktiviteter eller andre kriminelle forhold, dette uanset hvilket lands love der ligger til grund for lovbruddet, vil abonnementet uden varsel blive lukket og ininova forbeholder sig ret til at videregive alle relevante oplysninger til de relevante myndigheder. ininova kan endvidere ophæve abonnementet uden varsel, med øjeblikkelig virkning og uden kompensation eller tilbagebetaling af nogen art, såfremt kunden ikke overholder nærværende vilkår, gør sig skyldig i spild eller misbrug af de i forbindelse med Internettets tilstedeværende ressourcer, forstyrrer Internettets funktion, overtræder den til enhver tid gældende netetikette, f.eks. ved videregiver oplysninger om andres private forhold, eller på anden måde via sin adfærd generer andre brugere af Internettet. Data fra hjemmesider og mailsystemer vil ved et abonnements opsigelse som hovedregel blive slettet 7 dage efter abonnementets ophør. 3 Domæner Ved domænebestilling erklærer køber/ kortholder at registranten er indforstået med at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod lovgivning. Domænenavnet registreres i kundens navn og på vegne af kunden. ininova er i denne sammenhæng formidler af tjenesten og relevante data om kunden vil blive overført til ininovas samarbejdspartnere. ininova informerer kunden, når domænet er blevet registreret. ininova har intet ansvar for domænenavnet i tilfælde af flytning/opsigelse, eller at et evt. webhotel bliver slettet. Domænenavnet bliver "registeret hos"/"redelegeret til" ininovas samarbejdspartnere. Dette kan være domæneregistratorer eller direkte hos den enkelte domæneadministrator for det pågældende top level domæne. Ved udgangen af hver registreringsperiode fakturerer ininova kunden årsafgiften for domænet, medmindre andet fremgår. Dette uanset om domænet ligger på ininovas eller andens DNS server. Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales registreringsgebyret ikke til kunden. ininova vil dog tilstræbe at korrigere domænenavnet, såfremt registrering ikke allerede er foretaget. Såfremt ininova selv foretager fejlbestilling af et domænenavn vil ininova enten refundere registreringsgebyret eller tilbyde registrering af det rigtige domænenavn. Kunden skal sørge for, at ininova og evt. domænemyndighed til enhver tid har aktuelle

6 kontakt- og adresseoplysninger om kunden. 3.1 Fornyelse af domæne Domænet bliver, ved oprettelse i ininovas system, sat til autofornyelse, hvilket betyder at der sendes en faktura til kunden inden domænet udløber. Kunden er til hver en tid ansvarlig for at domænet bliver fornyet rettidigt. Det betyder at ved mangenlende betaling udløber domænet automatisk. 3.2 Opsigelse af domæne Kunden kan opsige et domæne ved at deaktivere autofornyelse i kontrolpanelet. Dette betragtes som en opsigelse, selvom domænet vil være aktivt indtil udløb af den betalte periode. 3.3 Vilkår for de enkelte top level domæner For alle domænenavne henviser vi til det enkelte top-level-domænes gældende regler. 3.4 Priser De til enhver tid gældende priser for domæner kan findes her: https://www.ininova.gl/priser 4 SSL Certifikater Alle SSL certifikater udstedes af godkendte certifikat udstedere. For alle SSL certifikater gælder det, at kunden er underlagt de regler som certifikat udstederen har. Dette gælder blandt andet Symantecs- og Globalsigns subscriber agreements. Bemærk at listen ikke er udtømmende.

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret.

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Forretningsvilkår Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Såfremt dele af vilkårene måtte være i uoverensstemmelse med gældende ret, skal

Læs mere

Medarbejderbredbånd via Sagitta. Internetabonnement

Medarbejderbredbånd via Sagitta. Internetabonnement Returadresse: Sagitta ApS Hørskætten 5 2630 Tåstrup Medarbejderbredbånd via Sagitta Oplysninger om virksomheden (faktureringsadresse) Navn: Adresse: Postnummer: By: Telefon: Kontaktperson: CVR: Telefax:

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere