Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Række."

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v Juni 889, S findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Juli 889- December 89, S De offentlige Jernbaner 890/9. (Rapport sur les chemins de fer publics.) - 8. Civil Retspleie 889. (Statistique de la justice civile.) 9. Norges Skibsfart 890. (Statistique de la navigation.) 0. Rekruteringsstatistik 89. (Statistique du recrutement.). Skiftevæsenet 889. ( Tableaux des successions et faillites.). Norges kommunale Finantser 889. (Finances des communes.). Veterinærvæsenet 890. (Compte rendu du service vétérinaire.). Norges Handel 89. (Statistique du commerce.). Folkemængdens Bevægelse 889. (Mouvement de la population.). Norges Sparebanker 89. (Statistique des caisses d'épargne.) 7. Strafarbeidsanstalter 889/90. (Statistique des maisons centrales pénitentiaires.) 8. Den norske Statstelegraf 89. Statistique des télégraphes de l'état.) - 9. Distriktsfængsler 890. (Prisons départementales.) 0. Norges Postvæsen 89. (Statistique postale.). De Spedalske i Norge (Les lépreux en Norvége.). Sundhedstilst. og Medicinalforholdene 890. (Rapport sum l'état sanitaire et médical.). Norges Fiskerier 89. (Grandes pêches maritimes.). Sindssygeasylernes Virksomhed 89. (Statistique des hospices d'aliénés.). Norges Bergvserksdrift 889 og 890. (Statistique des mines et usines.). Civil Retspleie 890. (Statistique de la justice civile.) 7. Folkemængdens Bevægelse 890. (Mouvement de la population.) 8. De offentlige Jernbaner 89/9. (Rapport sur les chemins de f'er publics.) 9. Norges Skibsfart 89. (Statistique de la navigation.) 70. Norges Fabrikanlæg 890. (Établissements industriels.) 7. Skiftevæsenet 890. ( Tableaux des successions et faillites.) - 7. Rekruteringsstatistik 89. (Statistique du recrutement.) 7. Norges Sparebanker 89. (Statistique des caisses d'épargne.) - 7. Norges Handel 89. (Statistique du commerce.) 7. Skolestatistik 889. (Statistique de l'instruction publique.) Fortstettelse: se Omslaget die Side.

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 7. BERETNINU OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 889. (Statistique de l'instruction publique pour l'année 889.) UDGIVEN AF KIRKE - OG UNDERVISNINGS-DEPARTEMFN"FET. KRISTIANIA. I.KOMMISSION HOS II. ASCHEHOUG & CO. 89.

4 TRYKT I II. TANGENS BOGTRYKKERI.

5 In ( o ( Side. Tabel. Folkeskolevæsenets tilstand i rigets landdistrikter - 8. Herredskassernes, værkers og brugs samt kredsenes udgifter til det lavere skolevæsen i rigets bygder IT(tdrag af amtskassernes regnskab vedkommende skolevæsenet 0-. Indberetning om aftenskoler - -, Folkeskolevæsenets tilstand i rigets kjøbstwder og ladesteder -. Kommunale og private gutte- og pigeskoler Højere almueskoler paa landet Offentlige almenskoler, kommunale middelskoler og private Mere skoler Seminarierne Oversigt over udgifter til undervisningsvæsenet Anhang. Tabel over læreres afgang fra folkeskolen Skoledirektørernes indberetninger S 8-9

6 Table des matières. Tableau no.. Tableau indiquant la situation de l'enseignement public primaire Pages. dans les communes rurales du Royaume -8 - D. Tableau des dépenses des caisses communales, des caisses des mines et fabriques et des établissements industriels, ainsi que de celles des cercles scolaires au profit de l'enseignement public primaire dans les communes rurales du Royaume 0-9 -,. Extrait des comptes des caisses préfectorales en 889 relatifs L l'enseignement public primaire 0 -». Tableau contenant un compte-rendu du fonctionnement des écoles du soir durant l'exercice - -. Tableau indiquant la situation de l'enseignement public primaire dans les villes de toute catégorie du Royaume -. Tableau contenant un compte-rerdu des écoles communales, des écoles secondaires privées pour les garçons et pour les filles, -des écoles primaires supérieures ainsi que des écoles privées secondaires pour les deux sexes - 7. Tableau des écoles primaires supérieures dans les communes rurales - 8. Compte-rendu du fonctionnement des écoles de l'enseignement public secondaire, des écoles communales intermédiaires, ainsi que des écoles libres privées de lettres et de sciences -77 s 9. Compte-rendu du fonctionnement des séminaires durant l'année scolaire » 0. Aperçu des frais de l'enseignement public en Annexe indiquant la sortie des instituteurs dans les écoles primaires en Rapports des directeurs des écoles pour l'année

7 Tabeller, udvisende skolevæsenets tilstand og økonomi riget i 889.

8 889. Tabel I. Folkeskolevæsenets tilstand i rigets landdist. I I Landsdele. skolesko- pligtige le- born kred- ved se. aarets udgang. Deraf i faste skoler. Summen af alle skolepligtige, skolesøgende børns lovbefalede, skoledage. Deraf forsømte. An- An- tal tal learerrere. inder. Lærerpersonalets samlede antal skoleuger lovbefalede. frivillige. Oversigt: I. Rigets landdistrikt. IL Stifterne Kristiania Hamar Kristiansand Bergen Trondhjem I Tromso Tilsammen I III. Amterne. Smaalenene Akershus Buskerud. Jarlsberg og Larvik Kristians Hedemarken 7 Bratsberg. 8 Nedenes 9 Lister og Randal 0 Stavanger. Sondre Bergenhus.. Nordre Bergenhus. Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland 7 Tromso 8 Finmarken Tilsammen / IV. De enkelte skolekommuner.. Smaalenene. Trøgstad Askim Spydeberg Skiptvet Rakkestad Eidsberg 7 Rødenes 8 Aremark 9 Id

9 Tabel I (forts.). Folkeskolevæsenets tilstand i rigets landdist Landsdele. I 78 9 børn ved aarets udgang. Deraf i faste skoler. Summen af alle skolepligtige, skolesøgende børns lovbefalede skoledage. Deraf forsømte. lærere. skolekredse. lærerinder. Lærerpersonalets samlede antal skoleuger skolepligtige lovbefalede. frivillige (F o rts. ) Bærby brug Berg Skjeberg Hafslund brug.. Hvaler Borge Torp brug Sannesund brug. Torsnes Varteig Tune Borregaard brug... Soli og Greaker br Glemminge Glemminge fabrik. Lisleby fabrik Kragerøen brug.. 7 Onso 8 Groesvik brug 9 Raade 0 Rygge Moss landsogn Vaaler Hobøl Tilsammen. Akershus. Vestby Kraakstad Ski Aas Nordby Frogn 7 Nesodden 8 Oppegaard 9 Aker 0 Nydalen brug Bærum Bærum værk Fossum værk Snarøen brug Høvik glasværk.. Asker 7 Heggedal fabrik l ** I 0 09j , Urskog 9 Blaker

10 889. Tabel I (forts.). Folkeskolevæsenets tilstand i rigets landdist. Landsdele. skolesko- pligtige le- børn kred- ved se. aarets udgang. Deraf i faste skoler. Summen af alle skolepligtige, skolesøgende børns lovbefalede skoledage. I An- An- tal tal Icererrere. inder. Lærerpersonalets samlede antal skoleuger. lovbefalede. Derat forsømte. frivillige (Forts.)! Holand Enebak Fet Varaa brug Gans brug Sørum Skedsmo Lillestrømmen brug Lørenskogen Nittedalen Rotnes distrikt i Gjerdrum 0 08 Ullensaker Nes Udenes 09 Fenstad Eidsvold Berger brug Bemsdalen brug Nannestad Hurdalen Hurdal glasværk Fering Tilsammen 9 0i Buskerud. Hole Norderhov Vager distrikt 9 9 Haug Lunder Aadalen Heen brug Nes Gol Hemsedal 8 9 Aal Torpe Hol 77 Sigdal Modum Modum værk Buskerud brug Drammenselv. fabr Øvre Eker , 8

11 Tabel I (forts.). Folkeskolevæsenets tilstand i rigets landdist Landsdele. skolepligtige børn ved aarets udgang. Summen af alle Deraf skoleplig- faste tige, skoskoler. børns lesogende lovbefalede skoledage. Deraf forsømte. læ- 'rerinder. lærere. Lwrerpersonalets samlede antal skoleuger lovbefalede. skolekredse. frivillige. (Forts.) Vestfossen brug Nedre Eker Losmoen brug Mjøndalen brug Solbergelven brug Krokstadelven brug Lier hovedsogn Vivelstad distrikt Høvik distrikt Brastad distrikt Oddevald distrikt Tranby Sylling Aassiden distrikt Aassiden brug 7-8 Roken Hurum Sandsvær Jondalen Flesberg Rollag Nore Tilsammen 7i 79, j 8. Jarlsberg oglarv. Strømmen Berger fabrik - 8 Skoger Strømsgodset Konnerud Sande Hof Eidsfos værk Botne Vaale Borre Ramnes Andebu Stokke '7 Sem Jarlsberg gods Nøttero Tjeimolei Sandeherred Tjølling Fredriksværn SIIIII 8 MII AIMIIII P

12 889. Tabel I (forts.). Folkeskolevæsenets tilstand i rigets landdist. Landsdel e. 78I 9 skolekredse. skolepligtige born ved aarets udgang. Deraf i faste skoler. Summen af alle skolepligtige, skolesøgende børns lovbefalede skoledage Deraf forsømte. An- A n- tal tal lee- rerrere. inder. Lærerpersonalets samlede antal skoleuger frivillige. lovbefalede (Forts.) Brunlanes Hedrum Undersbo brug Lardal Tilsammen. Hedemarken. Ringsaker Nes Vang Løiten Aadal brug Romedal Stange Søndre Odalen Nordre Odalen Vinger Eidskogen Brandval Grue Hof. Aasnes Vaaler. Elverum Tryssil Aamot Stor-Elvedalen Ytre Rendalen Øvre Rendalen Lille-Elvedalen.. Foldalen Tonset Tolgen Kvikne Indset ' 7 7, 8 99 ; : Tilsammen Kristians. Dovre Lesje Skiaaker Lom Vaage

13 7 Tabel I (forts). Folkeskolevæsenets tilstand i rigets landdist Landsdele. B 78 j skolekredse. skolepligtige born ved aarets ndaang. Deraf i faste skoler. Summen af alle skolepligtige, skolesogende børns lovbefalede skoledage. 9 Deraf forsømte. lmrere. lærerinder. Lærerpersonalets samlede antal skoleuger lovbe- frivilfalede. lige. (Forts.) Nordre Fron 7 Søndre Fron Sollien 9 Ringebu 0 Øier Østre Gausdal Vestre Gausdal... Faaberg Biri Vardal Brusveen fabrik... 7 Østre Toten 8 Vestre Toten Jevnaker 0 Hadeland glasværk Gran Søndre Land Nordre Land Sondre Aurdal. Nordre Aurdal Vestre Slidre 7 Østre Slidre 8 Vang. 9 Hurum 0 Oie 7. Bratsberg. Drangedal San nikedal Kil distrikt.... Skaato Helle brug Kirkholmen brug. 8 Bamle 8 Ødegaarden værk. 9 Eidanger 0 Slemdal Gjerpen Fossum brug Solum Gjemso legatskole Hollen _ , _ B 0 8 B B l0 9 98B B B _ _ Tilsammen B O B B B

14 889. Tabel I (forts). Folkeskolevæsenets tilstand i rigets landdist. Landsdele skolekredse. skolepligtige bei n ved aarets udgang. Deraf i faste skoler. Summen af alle skolepligtige, skolesøgende Nelms lovbefalede skoledage. Deraf forsamte. An- An- tal tal leererrere. inder. Lærerpersonalets samlede antal skoleuger frivillige. lovbefalede (Forts.) Hollen værk Ulefos brug Lunde Flaabygden Be. Saude Hitterdal Tinfos papirfabrik. Tinn Gransherred Hovin Hjartdal Seliord Kviteseid Brunkeberg..... Vraadal Nissedal. Fyresdal Aamdal werk Laardal Vinjel) Rauland Tilsammen Nedenes. Vegaarsheien Gjerstad 9 Sendeled 7 7 Dybvaag 7 Flostad Holt 0 7 Nes værk 08 8 Aamli. 8 9 Mykland 89 0 Herefos 9 Froland 7 Østre Moland 9 Stokken Barbu 9 Songe 7 Tromo 0 7 Hisø 8 Øiestad Vrængen ) Fra Vinje er ingen opgave trods gjentagne paakrav indkommet, hvorfor opgaven for 888 har maattet benyttes

15 Tabel I (forts.. Folkeskolevæsenets tilstand i rigets landdist Landsdele. skolesko- pligtige le- børn kred- ved se. aarets udgang. Deraf i faste skoler. Summen af alle skolepligtige, skolesøgende børns lovbefalede skoledage An- An- tal tal rerrere. inder. Lærerpersonalets samlede antal skoleuger Deraf forsømte. lovbefalede. frivillige. (Forts.) 0 Fjære Birketveit Landvik... Reddal distrikt Eide Vestre Moland Hovaag 7 Birkenes Vegusd al Ive land Hornnes Evje Bygland Valle Tilsammen 9. Lister og Mandal Tveid Drangholt kreds. Oddernes Randosund Vennesla Vigeland 7 Øvrebø 8 Hægeland 9 Sogne 0 Greipstad Halsaa Hartmark Holme Øislebø Laudal Finsland 7 Bjelland 8 drindum Aaseral 0 Konnesmo Vigmostad Valle. Spangereid , _ _ _ _ _ _ _ Vanse Herred Spind Austad Aa Kvaas

16 Tabel I. (forts.). Folkeskolevæsenets tilstand i rigets landdist Landsdele. skole- :sko- pligtige Deraf le- børn i faste kred- ved skoler. se. aarets udgang. Summen af alle skolepligtige, skolesøgende børns lovbefalede skoledage. Deraf forsømte. An- An- tal tal rerrere. inder. Lærerpersonalets samlede antal skoleuger lovbefalede. frivillige. (F o rts. ) Hægebostad Eiken Fjotland Liknes Fede Nes Hitterø 7 Bakke 8 Gyland 9 Tonstad 0 Lunde. Tilsammen 0. Stavanger. Sogndal Lund Heskestad Bjerkreim Helleland Egersund landsogn 7 Ogne 8 Nærbø 9 Varhaug. 0 Klep Time. Gjesdal Aalgaard fabrik... Holland Haaland Frue Sogn 7 Randeberg. 8 Riskekverven 8 Høle 0 Fossan Strand Tou brug Finno Talgo Rennesø Mostero 7 Kvitings0 8 Skudesnes med-akre 9 Avaldsnes med Kopervik landsogn.. 0 Vigsnes ) ) Undervises udenfor kredsskolen , 7 7 7; , , 9 8; ; ! 90! '

17 Tabe I (forts.). Folkeskolevæsenets tilstand i rigets landdist Landsdele. I 78 9 skolesko- pligtige Deraf le- born i faste kred- ved se. aarets udgang. skoler. Summen af alle skolepligtige, skolesøgende lawns lovbefalede skoledage. lovbefalede. Lwrerpersonalets samlede antal skoleuger Deraf forsømte. lærere. lærerinder. frivillige (Forts.) Torvestad Utsire Skaare Tysvær. Bokn Skjold Vats Vikedal Sandeid Imsland Nerstraud S.jernero Fister Aardal Hjelmeland Jelse Erfjord Sand Saude Suledal Tilsammen ;. S. Bergenhus. Strandebarm Varaldso Kvinnherred Skaanevik Etne Fjelberg. 7 Eld 8 Aalund 9 Sveen 0 Vikebygd. Valesfrand Finnaas Stord Fitje Tysnæs Opdal 7 Onareim 8 Fuse 9 Os 0 Fane Mogster Austevold Sund Fjeld f , i ; 888i 0; ;

18 889. Tabe I (forts.). Folkeskolevæsenets tilstand i rigets Ianddist. 78 Landsdele. skolesko- pligtige le- born kred- ved se. aarets udgang. Deraf i faste skoler. Summen af alle skolepligtige, skolesøgende boms lovbefalede skoledage. Derat forsømte. læ- rere. læ- 9 Lwrerpersonalets samlede antal skoleuger. lovbefalede. in- der. frivillige. (Forts.) Askoen Alvøen fabrik 7 Aarstad 8 Bergens mek.værkst. 9 Haus. 0 Arne fabrik Bruvik Dale fabrik Vaksdal brug Hosanger Hammer. Salhus fabrik 7 Alversund 8 Herlø 9 Manger 0 Lindaas Fedje Masfjorden Røldal Ullensvang Ulvik Eidfjord. 7 Graven 8 Vikla'. 9 Øisteso 0 Jondal Voss Vossestranden.... Tilsammen i H N. Bergenbus i Jostedalen Lyster. Hafslo Aardal Lærdal Sogndal 7 Aurland 8 Leikanger 9 Balestrand 0 Vik Kirkebø Lavik Brekke Evenvik Hyllestad _ _ 0 8 _ _

19 8 Tabel I (forts.). Folkeskolevæsenets tilstand i rigets landdist L and sd e I e skolekredse. sepligtige kol born ved aarets ud gang. Deraf i faste skoler. Summen af alle skoleplig-.. age, sko - lesøgende børns lovbefalede skoledage. Deraf forsømte. Anitai lærere. Anilæ-- rer- inder Leererpersonalets samlede antal skoleuger ovbefalede. frivil - lige. (Forts.) [ Askvold Ytre Holmedal [8 Indre Holmedal [9 Jolster Førde H. Vevring Kinn Bremanger ! Selje Daviken ! Eid I Hornindalen !8 Gloppen !9 Breim Irdviken ' Stryn Tilsammen O.Romsdal. I I Vannelven Sande) Rovde Hero Leikanger Ulstein Volden Orsten Hjørundfjord Sunelven Norddalen Stranden Sokkelven Ørskog Skodje Borgund Haram Roald Vestnes D Vold I Eid ; Grytten Veo Nesset Bolso , Frænen ,7 Aker() ,8 Sandø

20 I 889. Tabe (forts.). Folkeskolevæsenets tilstand i rigets landdist. ir. Landsdele. skolekredse. skolepligtige born ved aarets udgang. Deraf i faste skoler. Summen af alle skolepg li -. tige, skolesøgende b ørns lovbefalede skoledage,. Derat forsømte. (Forts.) 9 Bud learere. lm- rer-. inder. Lærerpersonalets samlede antal skoleuger lovbefalede. frivillige. ;0 Kvernes ; Frei. I ; Grip ` ; Øre ; Strømsneset Tingvold ; Øxendalen ;7 Sundalen Stangvik Surendalen 9 8 7S Rindalen Aure Halse Tusteren Edo Tilsammen 9 09, O0 0. S. Trondhjem. Bjørnør Aafjorden Bjugn Freien Hitteren Fillan 8-7 Hevne Ørlandet Rissen Stadsbygden A Orkedalen , Meldalen [ Rennebu A Opdal [ Røros [ Aalen IC [7 Holtaalen C [8 Singsaas 7 90 [9 Budalen Støren fl. Soknedalen Horg I Hølandet - 9 0, Flaa Melhus

21 Tabe I (forts). Folkeskolevæsenets tilstand i rigets landdist J7 9 Summen An- skolesko- pligtige Deraf af alle lede antal An- skoleplig- tal Deraf skoleuger tal Landsdele. le- born i faste forsømte. kred- ved skoler. se. aarets ndaang. tige, skolesøgende børns lovbefalede skoledage. Lærerpersonalets sam- rerrere. in- lovbe- fri vilder. falede. lige (Forts.) Børsen Borseskogn Buviken Byneset 9 0 Leinstranden , Lade Malvik Bratsberg Klæbu Selbu Tydalen ! 9 Tilsammen,,, N. Trondhjem. Meraker Selbu værk Hegre Nedre Stjordalen Leksviken Frosten. 7 Aasen 8 Skogn 9 Levanger 0 Værdalen Ytterøen. Mosviken oo. Verran Inderoen Sparbuen... Skei Egge 7 Solberg-Malme 8 Aas 9 Stod 0 Snaasen Lierne. Grong. overhallen Namsos Fosnes Flatanger 7 Nærø 8 Vikten 9 Lekø 0 Kolvereid Salsbruget Foldereid Tilsammen , j 9

22 889. Tabel I (forts). Folkeskolevæsenets tilstand i rigets landdist. sko- Landsdele. lelkredse. skolepligtige law n ved aarets udgang. 7 9 Summen af alle Deraf tige skoi faste skoler. børns lesøgende lovbefalede skoledage. læ- rere. Deraf forsemite. lærerinder. frivillige. Lærerpersonalets samlede antal skoleuger lovbefalede Nordland. Bindalen Brønnø Vega Velfjorden Tjatto. Vefsen Hatfjelddalen Stamnes Alstahoug Hero il Nesne Donnes Hemnes Mo Lura Trænen Rødø Me Gildeskaal Beieren Bodø. Skjerstad... Saltdalen Sorfolden Nordfolden Kjerringo Steigen Ledingen Hammerø Tysfjorden Ankenes Evenes Lødingen Hol Vaagan. Gimsø Borge Buksnes Flakstad Moskenes Væro Hadsel Bø Øksnes Sortland

23 7 'Isabel I (forts.). Folkeskolevæsenets tilstand i rigets landdist MINCEMRIVIMNERW0, Landsdele An tal skolesko- pligtige le- born kred- ved se. aarets udgang. Deraf i faste skoler. Summen af alle skolepligtige, skolesøgende børns lovbefalede skoledage. Deraf forsonnte. lærere. Lærerpersonalets sam- An- lede antal tal skoleuger lærerin- lovbe- frivilder. falede. lige. 7 8 (F orts. ) Andenes., Dverberg Bjornskind Tilsammen 9, 8 99, l 7. Tromso.. Kvæfjord Trondenes 0 0, 0 8 Bjarkø 7 9 8; 8 Ibbestad ' Salangen Dyrø Sor-Reisen Tranø Berg Senjen nikkelværk Torsken Hillesø Lenviken 9 Maalselven Bard o Malangen. 7 Balsfjorden Trom søsundet Lyngen Sørfjorden 0 Karts(?) Help( 0 7 Skjervo Nord-Reisen Kvmnangen Finmarken , 7 9 ' Kautokeino Alten... Talvik Loppen og Ogsfjord Hasvik Hammerfest lands Kvalsund Maasø Kjelvik Kistrand

24 Tabel I. (forts.). Folkeskolevæsenets tilstand i rigets landdist Landsdele. skolekredse. skolepligtige børn ved aarets udgang. Summen af alle Deraf skoleplig i faste tige, skoskoler. lesøgende - børns lovbefalede skoledage. Deraf forsømte. Lærerpersonalets sam- An - lede antal An- tal skoleuger tal læ rerrere. in- lovbe- frivilder. falede. lige. (F or ts. ) Karasjok Lebesby. Tanen Nesseby , 0' 0, ' Vadsø by og lands Sydvaranger Vardø landsogn Tilsammen ! 0

25

26 Tabel. Herredskassernes, værkers og brugs samt kredsenes 0 Herreder, værker og brug. Landsdele. Lønninger til lærere og lærerinder. Godtgjørelse for kosthold og herberge. Indlijob af lærerjord. Opførelse og ved!ige- Leie af holdelse skoleaf skole- lokaler. huse. Boger og andre læremidler samt skoleinventar. 09 I. Riget II. Bygderne stifstvis. Kristiania. Hamar Kristiansand Bergen Trondhjem Tromso III. Bygderne amtsvis , G 90G7 9, G , 89 0 Tilsammen , 9; 0807G Smaalenene 000G Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik 9 Hedemarken Kristians Bratsberg Nedenes 87G 0 9 Lister og Mandal Stavanger. 0 0 Søndre Bergenhus I , 7, G š , G 8 Nordre 8 Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken , Tilsammen , iv. De enkelte skolekommuner.. Smaalenene Trøgstad 0 0 Askim 70 Spydeberg 80 8 Skiptvet Rakkestad Eidsberg 97G 8G Rødenes Aremark 0 8

27 udgifter til det lavere skolevæsen i rigets bygder Kredsene. Iøvrigt.. Tilsam - men. Opforeise eller ved - ligeholde se af skolehuse. Leie af skolelokaler. Godt- fq"kelsset- h o ld og herberge. Iøvrigt. Ruhr. 0- tilsammen. Antagen penge' Værdi af naturalydelser. Ialt j I I ' , ,

28 889. Tabel (forts.). Herredskassernes, værkers og brugs samt Herreder, værker og brug. Landsdele. Lønninger til lærere og lærer- Inder. Godtgjørelse for kosthold og herberge. Indkjøb af lærerjord. Opførelse og vedligeholdelse af skolehuse. Leie af skolelokaler. Boger og and re læremidler samt skoleinventar. Srilaaleileile (forts.). 99 Id Bærby brug Berg Skjeberg 8 80 Hafslund brug 7 Hvaler Borge 98 8 Sannesund brug Torp brug Varteig Tune Borregaard brug Sanne og Soli brug Greaker brug Glemminge Glemminge fabrik 89 - Lisleby fabrik Krageroen brug ODSO Græsvik 8 brug , Raade 78i Rygge , Moss landsogn 9 7 Vaaler Hobol Tilsam men 00 0! Akershus. - Vestby Kraakstad Aas Frogn Nesodden Aker. 7 Nydalen brug Bærum Bærum værk 98 0 Snarøen brug 90 0 Høvik værk 70 Fossum brug 9 0 Asker Heggedal brug Urskog Høland Etiebak Fet , ,

29 8 kredsenes udgifter til det lavere skolevæsen i rigets bygder. Skolovgesen Kredseue. Iovrigt. Til men Opfeireise eller veddeise af ligeholskolehuse. Leie af skolelokaler. Go dt- g j ørelse for kosthold og herberge. I ovrigt. Rubr. 0 tilsammen. Antagen pengeværdi af naturalydelser. Ialt _.. _ _ _ _ - - _ T8 - - _ L

30 Skoleweseti 889. label (forts.). Herredskassernes, værkers og brugs samt Herreder, værker og brug. Landsdele. Lønninger I til lærere og lærerinder. Godtgjørelse for kosthold og herberge. Indkjob af lærerjord. Opførelse og vedligeholdelse af skolehuse. Leie af skolelokaler. Boger og andre læremidler samt skoleinventar. Akershus (forts.). 9 Gans brug Varaa brug Sørum Skedsmo Lillestrømmen brug Nittedalen Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvold Berger brug I - 0 Bonsdalen brug Nannestad Hurdalen G 99 - Hurdalen glasværk Fering Tilsammen SO 7 8, 97.Buskerud. Hole Norderhov Aadalen Heen brug Nes Gol Aal Hol Sigdal Modum Modum værk Buskerud gods Øvre Eker Fossesholm brug Nedre Eker Mjøndalen brug Solbergelven brug Krokstadelven brug Stenberg brug Lier Røken Hurum Sandsvær Flesberg

31 kredsenes udgifter til det lavere skolevæsen i rigets bygder Iøvrigt., :Apenge- ntagen værdi af naturalydelser. Tilsammen. Opforeise eller ved- Leie af delse af skolehuse. lokaler * G dt gj orelse o - for host- her- berge. Kredsene. Rubr. 0- tiisammen. Ialt. 8 _ _ _ -.. _ f; _ _ _ , 8, ' _ _ _ - - _ , 0 07, _ _ _, _ _ _ _

32 Skolevresen 889. Tabel (forts.). Herredskassernes, værkers og brugs samt I 7 Herreder, værker og brug. Landsdele. Lønninger til lærere og lærerinder. Godtgjorelse for kosthold og herberge. Opførelse Indkjøb og ved ligeaf lærer- holdelse jord. af skolehuse. Leie af skolelokaler. Bøger og andre lærem id ler samt skoleinventar Buskerud (forts.) Rollag. Nore Tilsammen '. Jarlsberg og Larvik Strømmen Berger brug Skoger. Sande Hof Eidsfos værk 7 Botne 8 Vaale 9 Borre 0 Ramnes Andebu Stokke Sem Jarlsberg gods Notterø. Tjenno Sandeherred Tjølling Fredriksværn Brunlanes Hedrum Undersbo brug Lardal. Tilsammen Iledemarken. Ringsaker Nes Vang Løiten Aadal brug Romedal Stange Sondre Odalen Nordre Odalen Vinger Eidskogen Brandval Grue

33 7 kredsenes udgifter til det lavere skolevæsen i rigets bygder I I Kredsene. Iovrigt. Antagen pengeværdi af naturalydelser. Tilsammen. Leie af skoleloka!er. Opførelse eller vedligeholdelse af skolehuse. Godtgjørelse for kosthold og herberge. løvrigt. Rubr. 0- tilsammen g 8 8 ï ) 807f , E. 0 9 & , ! g !, ) , ! , 07! l

34 Tabel. Herredskassernes, værkers og brugs samt kredsenee M '7 Herreder, værker og brug. Landsdele. Lonninger til lærere og lærerinder. G o d t g fj reise for kosthold og herberge. Indkjob af lærerjord. Opførelse og vedligeholdelse af skolehuse. Leie af skolelokaler. Boger og andre læremidlei samt skole. inventar. Hedemarken (forts.). Hof Aasnes. 0, O0 0 9 I' Vaaler Elverum E 8 Tryssil 09-9 ( 9 Aamot Storelvedalen Ytre Rendalen Øvre Rendalen V. Lille-Elvedalen ' ( Tonset E Tolgen 9 0, Kvikne 89 ' Tilsammen Kristians. Dovre ( Lesje Skiaaker - ( Lom Vaage 80-7 Nordre Fron ( 7 Søndre Fron ( 8 Sollien ( 9 Ringebu F,i 0 Øier Østre Gausdal Vestre Gausdal ç Faaberg '7 Biri Vardal 89-8 Brusveen fabrik Østre Toten E 8 Vestre Toten '7 9 Jevnaker 0 ' Hadeland værk Gfan Sondre Land Nordre Land Sondre Aurdal Nordre Aurdal

35 9 udgifter til det lavere skolevæsen i rigets bygder Kredsene. Iøvrigt. Ttlsammen. Opforeise. eller vedligeholdelse af skolehuse. Leie af skolelokaler. Godtgjørelse for kosthold og herberge. Iovrigt. Rubr. 0-. t ils am- men. Antagen pengeværdi af naturalydelser.. Ialt _ , , i 0 0 e 0 80 I , (

36 Tabel (forts.). Herredskassernes, værkers og brugs saml 7 Herreder, værker og brug. Landsdele. Lønninger Godtgjøreise til lærere for kosthold og lærerinder. og herberge. Indk job af lærerjord. Opførelse og vedligeholdelse af skolehuse. Leie af skolelokaler. Boger og andre læremidler samt skoleinventar. Kristians (forts.) Vestre Slidre 7 Østre Slidre 8 Vang Tilsammen Bratsberg. Drangedal Sannikedal Skaato Helle brug Kirkholmen brug Bamle Ødegaarden værk Eidanger Slemdal Gjerpen Fossum værk ' ! ' 8 90' Solum Gjemso kloster legatskole HoPn Ulefos værk Ulefos sagbrug Lunde. Bø. Sande Hiterdal Tinfos fabrik Tinn Hovin Gransherred Hjartdal. Seljord Kviteseid Nissedal. Fyresdal Mo Aamdal værk Laardal Vinje') Rauland , Tilsammen I' ) Opgave ikke inkommen.

37 credsenes udgifter til det lavere skolevæsen i rigets bygder. 8 Sholovtesen I Kredsene. løvrigt. Tilsarn -men. Opførelse eller vedligeholdelse af skolehuse. Godt- Leie af gjørelse for kostskole - lokaler. hold og herberge. Iovzigt. Rubr. Antagen 0- penge- '..ct at r d i tilsammen. ur ydelser. Ialt , 0Œ J

38 Skokvæsen I Tabe (forts.). Herredskassernes, værkers og brugs samt /0iM 0 i 7 Herreder, værker og brug. Landsdele. Lønninger til lærere og lærerinder. Indkjob af lærerjord. Godtgjørelse for kosthold og herberge. OpførelseBoger og og vedlige- Leie af andre holdelse skole- læremidler af skole- lokaler. samt skolehuse. inventar. 8. Nedenes Vegaarsheien Gjerstad Egelands værk Søndeled Dybvang Holt 7 Nes jernværk 8 Aamli 9 Mykland 0 Herefos Froland Østre Moland Barbu Tromø Hisø ølestad 7 Fjære 8 Landvik 9 Eide 0 Vestre Moland Hovaag Birkenes Vegusdal Iveland Hornes Evje 7 Bygland 8 Valle Lister og Mandal. Tveid - Oddernes Vennesla Vigeland brug Øvrebø og HEegland Sogne Halsaa og Hartmark. Holme Øislebø og Latvia]. Finsland Bjelland og Grindutn Aaseral Nordre Undal Sondre Undal Vanse , 977, 8 j 7' Tilsammen , ;

39 8S credsenes udgifter til det lavere skolevæsen i rigets bygder Iovrigt. 9 I 0' Antagen pengeværdi af naturalydelser. Tilsammen. Opfereise eller vedligeholdelse af skolehuse. Leie af skoleloka!er. Kredsene. Godtgjørelse for kosthold og herberge. Iovrigt. Rubr. 0- tilz;ammen. Ialt ÓJ

40 8 Skolevtesen 889. label. Herredskassernes, værkers og brugs samt kredsene; Herreder, værker og brug. illin. Er. Landsdele. Lønninger til lærere og lærerinder. Godtgjørelse for kosthold og herberge. Indkjøb af lærerjord. Opførelse og vediigeholdelse af skolehue. Leie af skolelokaler. Boger og andre læremidle Samt skole inventar. Lister og Mandal (forts.) Herred 7 Lyngdal 8 Hægebostad 9 Fjotland 0 Kvinesdal Nes og Hittena Bakke Siredalen ill. Stavanger. Sogndal landsogn Lund Heskestad Bjerkreim Egersund landsogn Ogne. Haa Klep Time Gjesdal. Aalgaard fabrik Høiland Haaland Hetland Høle 7 Fossan 8 Strand 9 Tou brug 0 Finno Rennesø Hosterø Skudenes Avaldsnes Vigsnes verk..... Torvestad 7 Skaare 8 Tysvær.9 Bokn 0 Skjold Vikedal Nerstrand Sjernerø Fister Aardal Hjelmeland 98 9, ; 0 7; ', Tilsammen ; lt 0, 9i 0, e ", f " 7, E f 8 9 7f 0 ( 8 0 ( 8 ( 0 E 70 8( ( C C E C

41 idgifter til det lavere skolevæsen i rigets bygder Zi 9 0. løvrigt. 00,- reise Us:meller ved-, ligeboi_ men. delse af skole- Leie af s k o l e - lokaler. Kredsene. Gocltgjorelse for h kost- old og hererge. Tøvrigt. Antagen Rubr. 0..,værdi pengeaf hisammen. naturalydelser. Ialt \ - 98 : 8 7 I, ' _ j 9 - ' 0 87! 78 9, 9 88: (7, 0 I 0G ' ' j G G G , _ : G G I I - - t , o: pw I G ' , ' l8 I _ - - l ' S _ O0

42 889. Tabel (forts.). Herredskassernes, værkers og brugs samt Herreder, værker og brug. Landsdele. Lønninger til lærere og lærerinder. Godtgjørelse for kosthold og herberge. Indkjesb af lærerjord. Opførelse og vedligeholdelse af skolehuse. Leie af skolelokaler. Boger og andre læremidler samt skole. inventar Stavanger (forts.). Jelse Sand Saude Suledal Tilsammen F F, E E. Sondre Bergenbus. 78 Strandebarm og Varaldsø 8 8 Kvinnhirred 0 0 Skaanevik 7 7 Etne 7 7 Fjelberg 8 Sveen Valestrand 7 9 Finnaas Stord Fitje Tv snes Fuse Os Fane Austevold Sund Fjeld Askoen. Alvøen værk Aarstad Bergen mek. verksted Haus Arne fabriker Bruvik Dale fabrik Vaksdal brug Hosanger Hammer. Salhus fabrik Alversund Hello Manger. Lindaas Masfjorden Røldal Ullensvang. Ulvik Vikor ( ( - 8 ( 9 0l 88 E le 0 '' ( 9 ( - 00 rif f 0 - ( lf. 8 f ( 0-80 f< 78 E ] 9 ': 0 ] 9 0` 7 - ( - ` (

43 7 kredsenes udgifter til det lavere skolevæsen i rigets bygder I Kredsene. I0 vrigt. Tilsam - men. Opfoeller vedligeholdelse af skolehuse. Leie af. skolelokaler ' Godt- gj ørelse for hosthold og herberge. Tovrigt.. Rubr. 0- tilsammen. A.nnptrian. gen V'8' - værdi af naturalp ielser. Ialt I _ _ G _

44 889. Tabel (forts.). Herredskassernes, værkers og brugs samt. 7 Herreder, værker og brug. Landsdele. Lønninger til lærere og lærerinder. Godtgjørelse for kost hold og herberge. Indkjob af lærerjord. Opførelse og vedligehoidelse af skolehuse. Bøger og Leie af andre skole- læremidler lokaler. samt skoleinventar. Sondre Bergenhus (forts ). 9 Jondalen 0 Ævanger Voss Vossestranden. Nordre Bergenhus , 0 ' Tilsammen 87 8, 8 9' 7 0, , 8 Jostedalen 87 Lyster 99 9 Hafslo Aardal 8 Lærdal 8 77 Borgund 9 7 Sogndal Aurland 88 9 Leikanger. 8 0 Balestrand 0 7 Vik 79 0 Klævold 0 Lavik og Brekke Evenvik Utvær. Hyllestad Askvold Ytre Holmedal Indre Holmedal Jølster Forde Vevring Kinn Bremanger Selje Daviken Eid Hornindalen Gloppen Breim Indviken Stryn Tilsammen. Romsdal S Vannelven 78 Sando Hero Ulstein

45 80 kredsenes udgifter til det lavere skolevæsen i rigets bygder. Skolovwsen J Kredsehe. Iovrigt. Godtgjørerse for hosthold, og her- berge. Tilsam- Men. Leie If ( skoletokaier. Opføreise eller vedligehol- (leiseat skolehue. Antagen penge ", Rubr. - 0 Iovrigt.. tilsammen. N 7 ærch at natural-,, ydel ser. Ialt. * , ! _ , 08 99, ,

46 Tabel (forts.). Herredskassernes, værkers og brugs samt Herreder, værker og brug. g r. Landsdele. Lonninger til lcerere og lærerhider. Godtgjørelse for kosthold og herberge. Indkjøb af lærerjord. Opførelse og vedligeholdelse af skolehuse. Leie af skolelokaler. Boger og andre læremidler samtskoleinventar Romsdal (forts.). Volden 0, 08, Orsten 7 7, Hjørundfjord 9. _ 0 9 Sunnelven 8 90, Norddalen Stranden Søkkelven _ Ørskog 89 08, Skodje 080, Borgund. i Haram Vestnes 78 89, Vold Eid Grytten Veo Nesset Bolso Frænen Akero Sandø Bud Kvernes Frei Øre Strømsneset Tingvold Øksendalen Sundalen Stangvik Surendalen Rindalen Aure Halse Tustern Edo Tilsammen ; 87. Sondre Trondhjem. Bjørnor Aafjorden Bjugn Frøien Hitteren Fillan Hevne

47 udgifter til det lavere skolevæsen I rigets bygder t 0 Iovrigt. Tilsammen. Opforeise eller vedligeholdelse af skolehuse. Leie af skolelokaler. Kredsene. Go dt g j orels - e for hold kost- og lovrigt. Antagen herberge. Rubr. 0-. tilsammen' Pengeværdi af naturalydelser.. Ialt i I u J 7J _

48 889. Tabel (forts.). Herredskassernes, værkers og brugs samt I I Herreder, værker og brug. Landsdele. Lønninger til lærere og lærerinder. Godtgjørelse for kosthold og herberge. Indkjøb af lærerjord. Opførelse og vedligeholdelse af skolehuse. Leie af skolelokaler. Boger og and re lærernid ler samt skoleinventar. Sondre Trondhjem (forts.) 8 Ørlandet 9 Rissen 0 Stadsbygden..... Orkedalen Meldalen Rennebu Opdal Rø\ros Aalen 7 Holtaalen 8 Singsaas 9 Budalen 0 Støren Borsen B u.viken Bynesset Leinstranden Strinden Klæbu Selbu Soknedalen 0 Horg 7 Hølandet Flaa 88 Melhus _ Tilsammen I j 0. Nordre Trondhjem. 98 Meraker. 8 Selbu værk 80 Hegre 7 97 Nedre Stjordalen Leksviken 09 Frosten Aasen Skogn Levanger landsogn Vcerdalen 78 8 Ytteroen Ytterøen værk Mosviken og Verran Inderøen Sparbuen Skei

49 kredsenes udgifter til det lavere skolevæsen i rigets bygder I Kredsene. Iovrigt. Antagen pengeværdi af naturalydelser. Tilsammen. Leie af skolelokaler. Opforelse eller vedligeholdelse af skolehuse. Godtg ørelse for kosthold og herberge. Iovrigt. Rubr. 0- tilsammen. Ialt J

50 889. Tabel (forts.). Herredskassernes, værkers og brugs samt Herreder, værker og brug. Landsdele. Lønninger til lærere og lærerinder. Godtgjørelse for kosthold og herberge. Indkjøb af lærerjord. Opførelse og vedligeholdelse af skolehuse. Leie af skolelokaler. Boger og andre læremidler samt skoleinventar. Nordre Throndhjem (forts.). 7 Egge. 0 8 Beitstaden 0 9 Stod Snaasen Lierne Grong Overhallen Namsos landsogn Fosnes Flatanger Næres Vikten Lekei Kolvereid Salsbruget brug 0 9, Foldereid 0 00, j Tilsammen 9 ; Nordland. Bindalen Bronno 8 0 Vegø 77 Velfjorden Tjøtto 0 7 Vefsen Hatfjelddalen Alstahaug Herø Nesne. Hemnes Mo Lurø Træuen Rodo /Telø Gildeskaal Beieren. Bodo landsogn Skjerstad Saitdalen Sørfolden Nordfolden-Kjerringo Steigen Hammero Tysfjorden '

51 kredsenes udgifter til det lavere skolevæsen i rigets bygder I Iovrigt. Antagen pengeværdi af naturalydelser. Tilsammen. Leie af skoleloka! er. Kredsene. Opforelse eller vedligeholdelse af skolehuse. Godtgjørelse for kosthold og herberge. Iøvrigt. Rubr. 0- tilsammen. Ialt _ l , ' , , ;

52 889. Tabel (forts.). Herredskassernes, værkers og brugs samt Herreder, værker og brug. Landsdele. Lønninger til lærere og lærerinder. Godtgjørelse for kosthold og herberge. Indkjøb af lærerjord. Opførelse og vedligeholdelse af skolehuse. Leie af skolelokaler Bøger og andre læremidler samt skoleinventar it Nordland (forts.). Ankenes Evennes Lødingen Vaagan Brettesnes brug Gimsø Borge Buksnes Flakstad VEero 89-8 Hadsel Bo Øksnes Sortland Dverberg Tilsammen7 O, Tromso. I Kvæfjord Trondenes Bjarkø Ibbestad Salangen Dyro Sørreisen Tranø Berg Senjen værk Hillesø Lenviken 0-70 Maalselven Bardodalen Malangen 09-8 Balsfjorden Tromsosundet Lyngen Karlsø - Help Skjervø Nordreisen Kvænangen Tilsammen J Finmarken. Kautokeino Feevik

53 7 credsenes udgifter til det lavere skolevæsen i rigets bygder. SkolovEesen I I Kredsehe. Iøvrigt. Antagen pengeværdi af naturalydelser. Tilsammen. Opførelse eller vedligeholdelse af skolehuse. Godt- Leie af gjorelse skole - for kostlokaler. bold og herberge. Iøvrigt. Rubr. 0- tilsammen. Ialt '

54 Tabel. Herredskassernes, værkers og brugs samt kredsenes Herreder, værker og brug. Landsdele. Lønninger til lærere og lærerinder. God tgjørelse for kosthold og herberge. Indkjøb af lærerjord. Opførelse og vedligeholdelse af skolehuse. Leie af skolelokaler. Boger og andre læremidler samt skoleinventar Finmarken (forts.). Alten Loppen og Ogsfjord Hasvik Hammerfest landsogn... Kvalsund Maaso Kjelvik Kistrand Karasjok Lebesby. Tanen Nesseby. Vadsø Sydvaranger Vardo landsogn Tilsammen j

55 udgifter til det lavere skolevæsen i rigets bygder Kredsene. Iovrigt. Tilsammen. 00- eller vedligeholleise af skolelinse. Leie af skolelokaler. Godtgjørelse flo t- iorldkoosg lierberge. Iøvriet l ig. RI-bn 0 ti ls m - men. Antagen pengeværdi af natural- Ialt " 0 _ "' _ 7 _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

56 Tabel. Uddrag af amtskassernes regnskab Udgifter til det almindelige Amter. Bidrag til at ophjælpe sk oteveesenet i uformuende preestegjelde. Alderstillæg til læreres og lærerinders Ion. til Bidrag til Bidrag opforelse Mere alaf mueskoler skoleblue og. til og til anskaffelse haandgjer- ningsskoler. jord. Iovrigt. Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger 0 0 Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal 0 90 Sondre Trondhjem 80 8 Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Ialt ') Herunder stipendier til trængende elever baade ved amtsskoler og private skoler. ) Indbefattet i amtsskoler.

57 vedkommende skolevæsenet skolevæsen. 9H0 I et iovrigt. Tilsammen. Heraf bidrag - af statsmidler. Amtsskoler., Private skoler med lignende formaal. Praktiske jenteskoler. Aftenskoler. Tilsammen ) I l , _ ) ') f

58 889. Tabel (forts.). Uddrag af amtskassernes regnskab 7 I 8 et iovri gt (forts.). Heraf bidrag af statsmidler. Amter. Aftenskoler Amtsskoler. Private skoler med Private lignende jenteskoler formaal Stipendier for trmngende elever. Smaalenene 90 0 Akershus 8 00 Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg 8 Nedenes Lister og Handal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenbus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken Ialt 9Ø9 08 &,

59 vedkommende skolevæsenet I 0 Skoler for abnorme born Skolepenge m. v. Tilsammen. Døvstummes undervisning. Blindes undervisning. Aandssvages dervisning. Tilsammen. lierai refunderet , l

60 889. Tabel. Aften elever ved undervisningens Landsdele. skoler. begyndelse ende. Guttcr. Piger. Gutter. Piger. 8 I. Riget II. Stifterne. Kristia nia Hamar 90 9 Kristiansand Bergen Trondhjem Tromso Tilsammen t III. Amterne. 7 Smaalenene. 8 7 Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Kristians ) Hedemarken 7 Bratsberg Nedenes ) Lister og Mandal 0 Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trond-hjem Nordland 7 Tromso 8 Finmarken Tilsammen ) Ingen aftenskoler afholdt

61 skoler "g. undervisningstimer i : norsk mundt n, og skriftlig. reg- skjonskriv _ nma. geogra fi hi : sone. t sana. b :Andre lag. Den samlede pengeværdi, der bestredes ved : tilsarnmen,,offent.- figt bidrag,. kommutiens eller kredsens tilskud skolepenge tilsa m- af eieverne. men. Nr G i , 80, , 9, 0, i88; S i i ; ; 0

62 889. Tabel. Folkeskolevæsenets tilstand No. B y e r. skolepligtige born. Gutter. Piger. Tilsam. men. klasser i samtlige skoler tilsammen. for Gutter. for Piger. for begge kjem elever gjennemsnitlig i aarets lob. Kristiania Hamar Kristiansand Bergen Trondhjem Tromso Oversigt : I. Samtlige Byer. II. Byerne stiftsvis. Tilsammen Smaalenene Ill. Byerne amtsvis. Akershus Kristiania by Buskerud Jarlsberg og Larvik Kristians Hedemarken Bratsberg. Nedenes Lister og Mandal. Stavanger Sondre Bergenhus. Nordre Bergenhus. Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Iv. De enkelte byer. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss Son Helen Drobak Kristiania Lillehammer Gjøvik ,' ' l , , 8' ' 8 0 Tilsammen , 7 89,

63 rigets kjebsteder og ladesteder. 7 Skolevmsen ,., skoledage hvori samt!. skolesøgende born tils. skulde ave søgt skolen i aarets lob. forsømte skoledage (regnet uden hensyn til det daglige timetal) for samtlige born tilsammen. Paa grund af sygdom. Anden gyldig grund. Uden gyldig grund. Tilsammen. lærere i fuldstændig post. lærerinder i fuldstændig post. Samlet udgift O e

64 Tabel. Folkeskolevæsenets tilstand Byer. skolepligtige børn. Gutter. Piger. Tilsammen. klasser i samtlige skoler tilsammen. Gutteklasser Pigeklasser for begge kjøn elever gjennemsnitlig i aarets lob. 0 Hamar 8 Kongsvinger 0 Hønefos 08 0 Drammen 9 8 Kongsberg. 0 Svelvik 8 7 Holmestrand 8 Horten 9 Aasgaardstrand 9 0 Tønsberg Sandefjord Larvik Kragero 9 8 Langesund 0 9 Stathelle 0 Brevik Porsgrund 8 8 Skien Risør 0 0 Tvedestrand 7 9 Arendal 9 0 Grimstad Lillesand 0 Kristiansand Mandal 89 Farsund 00 7 Flekkefjord 9 8 Sogndal 8 0 Egersund 0 0 Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik 8 80 Haugesund 9 8 Bergen 8 Flom 7 7 Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Levanger 7 Stenkjær 78 8 Namsos 7 7 Mosjøen _ 7 0 _ ) Deraf kr. 90 statsbidrag til værftets folkeskole. a) C af Tønsbergs kirkekasse.

65 rigets kjebsteder og ladesteder skoledage hvori samtl. skolesøgende born tils. skulde have søgt skolen i aarets lob. forsømte skoledage (regnet uden hensyn til det daglige timetal) for samtlige børn tilsammen. Paa grund af sygdom. Anden gyldig grund. Uden gyldig grund. Tilsammen. lærere i fuldstændig post. lærerinder i fuldstændig post. Udgift ') ) ;,

66 Tabel. Folkeskolevæsenets Tilstand Byer. skolepligtige born. Gutter. Piger. Tilsammen. klasser i samtlige skoler tilsammen. Gutte- Pigeklasser klasser for begge kjøn. elever gjennemsnitlig i aarets lob. Bodo Tromso 7 Hammerfest 8 Vardo Tilsammen , 0 7, 87; , j 870, 7 9 ;

67 i rigets kjebsteder og ladesteder I 8 skoledage hvori samtl. skolesøgende børn tils. skulde have søgt skolen i aarets lob. forsømte skoledage (regnet uden hensyn til det daglige timetal) for samtlige børn tilsammen. Paa grund af sygdom. Anden gyldig grund. Uden gyldig grund. Tilsammen. lærere i fuldstændig post. lærerinder i fuldstændig post. Udgift , , ; 970th Š ; 87, 79 0k , ;

68 889. Tabel. Kommunale skoler, private borger- og pigeskoler samt private gutte- og pigeskoler.,...wino=, Skolernes art og hvor beliggende _ 7 skoler. klasser. lærerinder. Gutter. elever. Piger. Tilsam _ men. Deraf fuldendt kurset i skoleaaret. Gutter. Piger. Tilsammen. lærere. Oversigt: Samtlige skoler Kommunale gutteskoler pigeskoler gutte- og pigesk Private gutteskoler pigeskoler gutte- og pigeskoler 9, , 79 Tilsammen I I. Kommunale gutteskoler Kristiania i II. Kommunale pigeskoler Fredrikshald Larvik Grimstad Bodø ) ) Tromso Tilsammen - -I i Ill. Kommunale gutte- og pigeskoler. Hønefos - Kragerø - Langesund Sogndal Sandnes Kopervik Aalesund Vardø Tilsammen I IV. Private gutteskoler. Kristiania i Bergen i Tilsammen ) Private skoler med ret til afholdelse af middelskolens afgangsexamen ikke medregnede, se tabel 8, V. ) lied middelskolen.

69 Tabel (forts). Kommunale skoler, private borger- og pigeskoler iss9. samt private gutte- og pigeskoler. Skolernes art og navn. Gutter. skoler. klasser. elever. Deraf fuldendt kurset i skoleaaret. lærerinder. Gutter. piger. Tilsammen. Piger. Tilsammen. lærere V. Private pigeskoler. Kristiania Fredrikshald Moss Tønsberg Skien Arendal Kristiansand Bergen Ytre Holmedal Indre Holmedal VI. Private gutte- og pigeskoler. Kristiania Elverum Romedal Stange Ringsaker Ostre Toten Drammen Svelvik Tønsberg Stokke Kristiansund Trondhjem i 8 Tilsammen , Tilsammen 9 70,

70 I 889: Tabel 7. Heiere almueskoler Landstlele. I. Riget. klasser. Læretidens længde. Aar uger elever ved aarets udgang. 7 'Ant. lærere lærerinder. med Deraf akad. med eller semi- uden be- uden staaet nari- stisk dan. dan. saa- saalov- befal. dannelse. prøve skole- plig- Til- tig sam- alder. men. IL Stifterne. Kristiania - 8 Si - - Hamar Bergen Tromso Tilsammen III. De enkelte skoler. Kristiania stift. Lier Fredriksvaern Sande Tilsammen - I ; Hamar stift. Jevnaker, Gran hovedsogn h 7, annekser Nordre Land, Ringebu, Ringsaker hovedsogn Veldre... h Brøttum Nes, Løjten h Stange, Vang hovedsogn Furnes anneks h Stor-Elvedalen, Ytre Rendalen , Tilsammen J...,. Bergens stift. 0 Gutter. Piger. Volden Tromso stift. Hemnes

71 I es paa landet Samlet antal skole- I Lærerpersonalets penge. indtægt for aaret. Natwatydelser. af skole. np, r----- af skolekassen. Skolens indtægter af amtsskolekassen. af offentlige lige midler tilsammen Skolens udgifter. barerlonninger. Iovrigt tilsammen. Nr I , ;, ; , ; 7; , 780, ; ; O , , 0 80, 90 00, 7 7; ; ', , ' ' ' ; i i , 7, 97 0, - 00,

72 I 889. Tabel 8. Offentlige haiere almenskoler, kommunale Skoiens navn. La- tin gym Oversigt: siet na-. klasser. /-. '-- ti n - m gym Real gym nasiet. Middelskolen. Forbere delsesskolen. nasiet. Højeste antal elever i kvartalet fra - V 890. Real gym nasiet. Middelskolen. Tila. - men ' ' Deraf piger. Forberedelsesskolen. Deraf piger. I. Samtlige skoler De offentl. hoi. alm. skoler De kommunale middelsk De priv. højere guttesk ) De højere pigeskoler Tilsammen , II. Offentlige skoler for den højere almendannelse. Kristiania Kathedralskole Bergen do Trondhjem do Kristiansand do Fredrikshald skole - 0* Hamar do Lillehammer do Drammen do Skien do Arendal do Stavanger do Aalesund do i Moldedo Kristiansund do Tromso do Kongsbergdo Larvik do Tilsammen Ill. Kommun. middelskoler. Kri.a borger- og realsk Trondhjems realskole Tanks skole i Bergen * Fredrikstad skole Sarpsborg do Moss do Drøbak do Kongsvinger do Gjøvik do Søndre Land do Valders do ,Ringerike do *) Elever af den praktiske realklasse.

73 7 middelskoler og private Were skoler Af Middel- udenskolens elever bys (udenlæste. bygds) elever. enkelte fag i en- fra fra henh. latin. gelsk. andre andre til sko- byer. bygder l el o -r.s. elever, der fritoges for undervisning i religion. gymnastik. sang. 7 elever, der modtog undervisning i fransk. elever, der den nod valg_ hel ell. fri d el delvis af na- friturfag. plads. 9 elever, der oppebar stipendium af skolens legater , , ' 77 7 I _ I , , -, 7 ; 8 -, -j ; _ _ II , - _ - -; ; 0 8, I I , ; 7 9; ; _;, , , 7 0 7; 0 9 ;..,,, 9 -, 9 ; -' _ 9, - _, l- ; 0 7, ,

74 ,,, I Tabel 8 (forts.). Offentlige Were almenskoler, kommunale af dem, der af dem, der har bestaaet examen bestaaet middelskolens artium 890. amen Skolens Pri vati- Skolens elever. Privatister. Skolens navn. egne elev» ster. egne La- Re- La- Re- Tiltin- al- tin- al- sam- La- En- La- ; Enarti- arti- art)- arti. men. tinli- gelsk tinli- gelsk nien. linien nien. Ilinien um. um. um. um. Oversigt: (forts.). 9 I. Samtlige 7 skoler. 7 9, 7 0 De offentlige høiere almenskoler De kommunale middelskoler. 8I 8, 8, 8 ' 8 De private høiere gutteskoler 78 9,, 0 De høiere pigeskoler - - ' 8 Tilsammen I 9 7, 7, 9, II. Offentlige skoler for den højere almendannelse. Kristiania kathedralskole Bergen do. Trondhjem do. Kristiansand do. Fredrikshalds skole. Hamar Lilleharnmer Drammen Skien Arendal Stavanger Aalesund Molde Kristiansund Tromso Kongsberg Larvik do do. do. do. do. do. do. do. do. do. do do. Tilsammen Ill. Kommunale middelskoler. 7 7, , Kristiania borger- og realskole Trondhjems realskole Tanks skole i Bergen Fredrikstad skole. Sarpsborg do Moss do Drøbak do Kongsvinger do Gjøvik do Søndre Land do Valders do Ringerikes do

75 , Î 9 middelskoler og private haiere skoler tlar afgangsex Tilsam _ men. _ '7 An.- tal Dr - Skole- aet. imrerein- af ein e _ Tr- indtægt. og ind- Kom-., skriv- mune- bidrag. og an _ Iøvrigt. Pl der. - ger. I lm- Renter ogandre Skolens indtægter, beholdning fra forrige skoleaar ikke medregnet. dom og aktiva. nings- Penge. ' Statstilskud (alders- d re till. medreg) Tilsammen. --- Udgifter, beholdning ved aarets udg. ikke medregnet ` , rt 0 0, , , N r. ' , , l , , , 7-9 i O00, ; Š , J , Õ ' Œ ' , 700,

76 Tabel 8 (forts.). O ffentlige Were almenskoler, kommunale klasser. Høieste antal elever i kvartalet fra.--v) 890. Skolens navn. Deraf Latin- Real gym gym na- nasiet. siet. Forbere sdke ol del- gt La- gym len. skolen. Rsieeat.l siet. Middelskolen. Lisainmen. Forbere- Der_ del- af ses- pi_ Piger. sko - ger. len. Hønefos skole Holmestrand do I Hortendo Tønsberg do 7 Sandefjord do 8 Kragero do 9 Brevik do... 0 Porsgrund do Risør do Tvedestrand do... Dahlshe skole i Grimstad' Lillesand skole Mandal do Farsund do 7 Flekkefjord do 8 Egersund do 9 Haugesund do 0 Røros do Levanger do Stenkjeer I Namsos do,mosloendo I Bodødo..... Hammerfest do 7 Vadsø do Tilsammen VI!,! ; 7 ' 0 7 ; '7 ; 8 ; , N I 8 0 9, 9 ; ' 8 r , ' 7 j IV. Private latin- og realsk., Aars og Voss skole i Kri.a Gjertsens skole i Kri.ania ; Otto Anderssens do Hanges Minde do. do ' 7 Oslo latin- og realskole.. - _ I Sørensensdo. ; Gundersens do., 7 99, 7 8 Fru Ragna Nielsens skole l- - _ Hamar private latingymn Storms skole i Stavanger - - Hambros do. i Bergen V. Mere pigeskoler. Nissens skole i Kristiania Frk. Bauers do. do. Frk. Falsens d. do. Nickelsens do. do. Nye middelsk. f. piger do. Frk. Fredriksens do Tilsammen 9 7 0, 8 88,! 9 8 7, 8 ; -, 8' , , 0 7, 7; 7, 8, 8

77 7 middelskoler og private Were skoler elever elever, der fritoges for der modtog undervisning i undervisning i. Af middelskolens elever bys (uden- uden- læste bygds) elever latin. fra ande andre byer. fra a bygder enkelte fag. i henh. til sk o _ leiov.s. lens legater. engelsk. reli-. won. gym-.-7., nctstik. sang. I fransk. I v,iig fri del af naturfag. elever der nod hel ell. delvis fri " Plo s. elever d er oppebar stipencltim di um af sko- - 7 j ; G G ' , I , _, _ , - 8 Ill i , _ H ', ; '

78 , Tabel 8 (forts.). Offentlige heiere almenskoler, kommunale r. 0 af dem, der af dein, der har bestaaet examen j bestaaet middelsko lens artium 890 amen J Skolens navn Skolens Privaegne elev. tister. La- Retin- alarti- artium. um. Skolens j Privatister. egne e lever. - - T I La- Re_ - tin- al- sam- La- Enarti- arti- men. tin li- gelsk men. linien um. um. La- Entinli- gelsk linien Hønefos skole Holmestrand do. Horten do. Tønsberg do. Sandefjord do Kragero do. Brevik do. Porsgrund Risør do. Tvedestrando. Dahlske skole i Grimstad Lillesaud skole Mandal do Farsund do. Flekkefjord do. Egersund do. Haugesund do Roros do Levanger do Stenkjær do. Namsos do. Mosjøen do. Bodø do. Hammerfest do. Vadsø do. Tilsammen. 8 IV. Private latin- og realskoler. Aars og Voss skole i Kristiania.. Gjertseni do. - do. Otto Anderssens do. - do. Hauges Mindes do. - do. Oslo latin- og realskole do. Sørensens do. - do. Gundersens do. - do. Fru Ragna Nielsens - do. Hamar private latingymnasium... Storms skole i Stavanger. Hambros skole i Bergen V. Where pigerkoler. Nissen skole i Kristiania.... Frk. Bauers do. - do. Frk. Falsen do. - do. Nickelsen do. - do. Nye middelsk. f. piger do. Frk. Fredriksens skole do ui j 8j 8 8L J L Tilsammen 78J 9ii WINIII 0I

79 7 middelskoler og private haiere skoler har afgang sex Tilsam _ men. D af er- Pi- I 7 lw-. iere. lw- rer-. ind er* Renter ogandre indtægt. Skolens indtægter, beholdning fra forrige skoleaar ikke medregnet. af dom eienaktiva. o Penge. Skoleog indskrivflings_ Kommunebidrag. Statstilskud (aldersog an _ dre till. medreg) Iovri gt. g Tilsammen. Udgifter, beholdning ved aarets udg. ikke medregnet f 'Y I j , f _

80 Tabel 8. Offentlige helere almenskoler, kommunale klasser. Høieste antal elever i kvartalet fra su 890. Skolens navn. Latingym nasiet. Real gym nasiet. Middelskolen. Forbere delsesskolen. Real tin- gym gym papasiet. siet. Middelsko- len. sam- men. For- Der- bere- Deraf del- af Pi- ses- piger. sko- ger. len V. Fredrikstad pigeskole. Hamar kom. pigeskole Wulfsberg& Bordoes skole i Drammen Tønsberg kom. pigeskole Larvik do. do. ET. Pihls skole i Bergen Amalie Hansen do. do Fru Grieg do. do Sofie Lindstrom do. do Frk. Baars skole, Trondhj. Frk. Storms do. do ' , , , Tilsammen I

81 7 middelskoler og private heiere skoler H I 7 Af middel- udenskolens elever bys (udenlæstebygds) elever fra andre byer. elever, der fritoges for undervisning i enkelte fag i fra henh. reliandre til sko- g'on. bygder lelov.s. sang. elever der modtog undervisning i den valgfransk. fri del af naturfag. 8 elever der nod bel ell. delvis en- geis latin. gymnastik. friplads. 9 elever der oppebar stipendium af skolens legater b '

82 Tabel 8 (forts.. Offentlige halere almenskoler, kommunale 0 af dem, der af dem, der har bestaaet examen bestaaet middelskolens artium 890 arne n Skolens navn Skolens egne elev. Tilsammen. Realartium. Privatister. Latinartium. Realartium. Skolens egne elever. La- Entinli- gelsk nien. linien Privatister. La- tinli- Dien. Latinartium. Engelsk linien V. Fredrikstad pigeskole Hamar kommunale pigeskole Wulfsberg /St Bordoes skole i Drammen Tønsberg kommunale pigeskole Larvik do. do. TT. Pihls skole i Bergen... Amalie Hansen do.. do... Fru Grieg do. do. Sofie Lindstrom do. do. Frk. Baars skole i Trondhjem Frk. Storms do. do. 0 Tilsammen ;

83 77 middelskoler og private heiere skoler har afgangsex lærerinder. Tilsammen. Deraf Piger. Renter ogan d re indtægt. af eiendom. og aktiva. Skolens indtægter, beholdning fra forrige skoleaar ikke medregnet. Tilsammen. Skoleog indskrivningspenge. Statstilskud (aldersog andre till. medreg) Iøvrigt. lærere. Kommunebidrag. 7 Udgifter, beholdning ved aarets udg. ikke medregnet.' N 8' S , 0.0S S9 880 I99 89

84 Tabel 9. Seminarierne N a v n. elever fra Af eleverne vare sonner af elever i landskole- di- b - aaret. strik- erne. terne. husan d re gaard- mænd folkestifter. bru- og skolegere. arbei- lærere. dere. andre samfun dsklasser. I. Samtlige ll. De enkelte. Asker. 0, 7' 7 Hamar Kristianssand Stord Klæbu Tromso e) 7 9 7i 8, Ialti lærere Udgifter i skoleaaret, beholdning fraregnet. N a v n. med med An- Bibliakade- semina- Lærer- dre otek misk ristisk ban- Ion- og dan- dan- ninger. nin- samnelse. nelse. ger. linger. Udbetalte stipendier. Andre udgifter. Tilsammen. I. Samtlige Il. De enkelte. Asker Hamar Kristians \kind Stord Klæbu Tromso Ialt

85 skoleaaret IIIIMINIMINIMIIIII. = Mh 7 8 Elever med fri bolig ved anstalten. med stipendium. Det antage- Aspiranter, lige kostende af opholdet meldte ved anstal- sig til ten gjen- sidste nemsnitlig optafor hver gelseselev. prove. der havde tid liligere blev, gjennemgaaet der ikke op- seminariets havde Tilkursus. nydt un- sam- lfra læ- elev ta- get. rerdervisn. i men aar. aar. anstalten skole. bestod proven. soin gjennem- 7 snitig let af dimittender 9 Af dimittenderne var. 0 for a nsatsom folkeskolelærer , gienn.sn Ingtægter i skoleaaret, beholdning ved aarets begyndelse fraregnet Den omtrentlige værdi af anstaltens Tilskud af offentlige midler. Bidrag af eleverne. Andre indtægter. Tilsammen. bygninger. inventarium. bibliothek og samlinger ; 00 00

86 Tabel 0. Oversigt over udgifter til undervisningsvæsenet 889. Samlet udgift. Deraf af statsmidler. A. Folkeskolevæsenet: a. Det lavere skolevæsen paa landet:. Herreder, væiker og brug. Kredsenes udgifter i penge. Sammes udgifter i naturalydelser.. Amtsskolekassernes udgifter af belobet fragaar, hvad der er tilflydt de mindre skolekasser og indbefattet under deres regnskaber, tils. Kr. 79 Kr. Kr b. Folkeskolevæsenet i byerne C. Hoiere almueskoler paa landet. d. Amts- og aftenskoler e. Lonstillgeg til folkeskolens lærere f. Bidrag af statskassen til trængende kommuners sko- levæsen B. Offentlige skoler for den Mere almendannelse. C. Kommunale middelskoler D. Seminarierne E. Uddannelse af lærerinder F. Undervisning i gymnastik og militære øvelser G. Reisestipendier og uddannelseskurser for lærere. IL Foranstaltninger til udbredelse af norsk sprog blandt lapper og kvæner I. Til abnorme børns undervisning J. Pensioner og gratialer til folkeskolelærer og saadannes enker K. Udgifter ved skoledirektorembederne L. Kunst- og haandveerksskolen i Christiania M. Kvindelige industriskoler, haandgjerningsskoler m. v, statstilskud N. Udgifter ved examen artium og middelskolens afgangsexamen O. Universitetet Tilsammen

87 z rt:g I rcj A ;0 ce.-8 Ek go es 8 if I r C-0 `Ile CO r 889. CO r-i v- r-.- a/ re ce ce o co co Q? : e- di a dhl di N al : co co Ce a) () 8: pi,7,- ce k ce PI "., ce a) 'CI E a if o o W=WPE- PC.. o l PIEl. a. rn. CL). Pi 0 - PI ce -,.., :CT t&., ca. s.,,,, Fc$ a... rn iii im eln PI.. t., 0 0 ce. i.:, a) ; C. W 0:I W PI F"""' E

88 et Kristiania Stift. Skoledirektørernes Iildberetili tiger. Kristiania Stift. Angaaende Aftenskolernes og Amtsskolernes Virksomhed i den forløbne Termin afgives ærbødigst folgende Indberetning: A. Aftenskoler. Til Aftenskoler var der for Terminen bevilget i: Af Af Beholdning. Tilsammen. Amtskassen. Statsmidler. Smaalenenes Amt Kr. 00,0 0 Kr. 800,00 Kr.,0 Kr. 0,0 Akershus» 0,00» 0,00» 8,7» 08,7 Busk eruds» 0,» 0,00»,00. 0,00 Jarlsberg og Larviks» 0,00» 00,00» 998,00» 98, 00 Kr, 80, 00 Kr. 0, 00 Kr., 87 Kr., 87 Af den for Terminen givne Statsbevilgning Kr , 00 er der saaledes i Henhold til Amternes Bevilgning kun gjort Krav paa Kr. 0.00, altsaa besparet af Statsbevilgningen Kr. 0,00. Ifølge vedlagte Oversigtstabel er der af det til Raadighed staaende Beløb Kr., 87 benyttet Kr. 9 8,00, saa at de Amter tilsammen har en Restbeholdning af Kr. 97,87. Skolernes var 9, og Elevernes 70 Gutter og 8 Piger tilsammen. Det gjennemsnitlige Bidrag af Amts- og Statsmidler til hver Skole var Kr.,70 og til hver Elevs Undervisning Kr., 8. Naar de til Dækkelse af Udgifter til Lys, Ved og Renhold af Kommunerne, Kredsene og Eleverne ydede Bidrag Kr., 90 og Kr.,00 medregnes, bliver den samlede Udgift Kr, 0 7, 00. Gjennemsnitsudgiften for hver Skole Kr. 9, 9 og for hver Elev Kr.,. Regelen har været, at der i hver Skole skulde gives 0 Timers Undervisning. Gjennemsnitstiden for alle Skoler har været 9,7. Gjennemsnitstallet af Elever har ved Skolernes Begyndelse været omtrent og ved deres Slutning. Betingelserne for Bidrag har været de samme, som i tidligere Indberetninger ere anførte, hvoriblandt at der ikke beregnes offentligt Tilskud for Timer, hvori Elevantallet har været under 8. Skolerne kunne efter Skolestyrets Bestemmelse søges samtidig af Piger og Gutter. I de tidligere afholdte Aftenskolekurser har let af Elever været 8 0. Tillægges Eleverne for sidste Termin, bliver det samlede 0.

89 Kristiania Stift. 8et 889. B. Amtsskoler. I Jarlsberg og Larviks Amt har der i -Terminen været i Gang Amtsskole, i hver af de ewige Amter, Smaalenene, Akershus og Buskerud,.. Som vedlagte schematiske Indberetning viser, er Undervisningen ved alle Guttekurserne begyndt iste Oktober 889 og ved de fleste afsluttet ved Udgangen af April 890, ligesom de fleste Pigekurser har været i Gang fra Begyndelsen af April til Begyndelsen af Juli 890. Et af Pigekurserne (i Lier) begyndte die Marts og et (i Aal) allerede I ste Februar, forat Kurserne kunde være afsluttede inden Slaataannen. Til Guttekurserne og Pigekurserne var for bevilget: Af Af Tilsammen. Amtskassen. Statsmidler. Smaalenenes Amt til Skoler Kr. 70, 00 Kr. 90,00 Kr. 90,00 Akershus» do.» 97, , 00 Buskeruds» do.» 0, 00,00 8 0, 00 Jarlsb. og Larviks» do.» 090,00 70,00 0, 00 7 Skoler Kr. 8, 0 Kr Kr. 7 70,00 Der var for Terminen bevilget et Statsbidrag, stort Kr. 0, 00, Da Amtsbevilgningerne kun gjorde Krav paa Kr. 0 7, 0, er der af Statsbevilgningen besparet Kr Det bemærkes, at Statsbidrag var bevilget til Skoler i Buskeruds Amt, medens kun Skoler bleve satte i Gang. let af Elever ved Guttekurserne har været og ved Pigekurserne. Gjennemsnitstallet ved hvert Guttekursus har været. Medregnes det sidste Aars Elever, have Anitsskolerne siden deres Oprettelse (i Januar 87) i det hele været besøgte af 9 Gutter. Gjennemsnitstallet ved hvert af Terminens Pigekurser har været omtrent 0. Disse Kurser, der efterhaanden ere blevne satte i Gang siden Høsten 87, have, naar sidste Aars Elever medregnes, i det Hele været besøgte af 9 Piger. I Buskeruds Amt har i Terminen Amtsbidrag Kr og Statsbidrag Kr. 00, 00 været ydet til Vamraaks Folkehøiskole i Sigdal, der har været besøgt af 9 Gutter og 9 Piger. Til Stipendium for trængende Elever ved Amts. og Folkehøiskoler er i 889 bevilget Kr , hvoraf Fjerdeparten, Kr. 7,00 er Amtsbevilgning og Resten Kr. 0, 00 er Statsbevilgning. Af det samlede Belob er der tildelt Amtsskolen i Jarlsberg og Larvik Kr. 00,00 (Kr. 00, 00 til Guttekurset og Kr. 00, 00 til Pigekurset), til de øvrige Amtsskoler og Folkehøiskolen Kr. 00, 00, hvoraf Kr. 00, 00 til Guttekurset og Kr. 00, 00 til Pigekurset. Kristiania Ste September 890. P. Coucheron.

90 889. 8Hamar Stift, Hamar Stift. Heller ikke i 889 blev Amtsbidrag bevilget til Aftenskoler i Kristians Amt, hvorfor Indberetningerne kun omfatter Hedemarkens Amt. En Sammenligning med det foregaaende Skoleaar for dette Amts vedkommende viser, at Kursernes fremdeles er aftaget adskillig fra til. I Forbindelse dermed er det samlede Elevantal gaaet ned fra 8 til. Gjennemsnitssogningen har været omtrent den samme, noget mindre ved Kursernes Begyndelse, noget bedre ved deres Slutning. Med Hensyn til de Mere Almueskoler bemærkes, at let i 889 er gaaet ned fra 7 til, idet Skolerne i Øier og Øvre Rendalen bleve nedlagte ved Udgangen af Skoleaaret Harnar Skoledirektorembede, 8de Oktober 890. O. E. Holck.

91 Bergens Stift , Bergens Stift. Nogen væsentlig Forandring er ikke indtraadt siden den sidst afgivne Indberetning, hvorfor Overtilsynet ærbødigst tillader sig at henvise til de da gjorte almindelige Bemærkninger. Angaaende den h øi er e Almuesk ole i Vold en er Indberetning for Kurset herfra indsendt under Mai sidstleden. Gr a v ens høiere Alm ueskole har ikke været i Virksomhed i forrige Vinter. Angaaende Aftenskolernes og Amtsskolernes samt de private Folk eh øisk o er s Virksomhed i det forløbne Skoleaar afgives ærbødigst følgende Indberetning. A. Aftenskoler. Nedenstaaende Tabel viser let af Skoler og Elever ni. in. for hvert Fogderi, Amt og for det hele Stift. Fogderi, Amt. Skoler. Samlet Elevantal ved Undervisningens Gjennemsnitligt Elever ved hver Skole ved Undervisningens Begyndelse. Ende. Begyndelse. Ende. Kursernes giennem - snitlige Timetal. Sondhordland Nordhordland Hardanger og Voss Søndre Bergenhus Amt Sogn Sønd- og Nordfjord Nordre Bergenhus Amt Søndmøre. 8 Bergens Stift.. I 8 8

92 Bergens Stift. Lærernes Godtgjørelse pr. Time beregnes til 7 Ore undtagen i Søndmøre (0 Ore) dog saaledes, at Kr. 0,00 so m Rege har været sat som Maximumsbidrag til hvert Kursus. Amts- og Statsbidrag har vieret ydet med Kr. 8 7 hvilket udgjør omtrent Kr.,00 pr. Skole. B. Amtsskoler og Folkeheiskoler. let af Elever og Lærere ved disse stiller sig for Aaret saaledes : Gutter. Piger. Lærere. Lærerinder. Søndmøre Amtsskole. Nordfjords do.. 0 Søndfjords do... 7 Nordhordlands do..» Søndhordlands do.. 0»» Sogndals Folkehøiskole. 7 0 Haus do. 8 Ullensvangs do. D» Ved Amtsskolerne i Søndmøre, Nordfjord og Sondfjord samt Sogndals og Haus Folkehoiskoler afholdtes Kurser særskilt for Gutter (omtrent Maaneder) og for Piger (omtrent Maaneder). I Søndre Bergenhus Amt holdtes Kurserne 7 Maaneder for Gutter ved den ene og 7 Maaneder for Piger ved den anden Skole, skiftevis hvert andet Aar. Ved Folkehøiskolen i Ullensyang holdtes kun Guttekursus. Til Oversigt over Skolernes Indtægter vedføies nedenstaaende Tabel. S ondm øre Amtsskole. Nordfjôrds do. Søndfjords do. Nordhordlands do. Søndhordlands do.. Sogndals Folkehøjskole. Haus do. Ullensvangs do. Amtsog Statsbidrag. Skolepenge. Tilsammen. Kr. 7,00 Kr,,00 Kr. 7,00.» 8,00» :07 0» 7,00» 0,00»» 80 oo D 0,000 D,00 D 8,00» 00,00»,00» 7,00» 00,00» 70,00 D 70,00» 00,00» 0,00» 70,00» 7,00» 7,00» 8,00 Tilsammen Kr, 0 8,00 Kr. 0,00 Kr. 8,00 Den praktiske Jenteskole i Holmedal, Nordre Bergenhus Amt blev nedlagt i 888 og har senere ikke været i Virksomhed. Derimod blev jaar af Amtsformandskabet besluttet, at en lignende Skole afra Vaaren 89 skulde gjenoprettes paa Gaarden Svanø, Kinns Prtestegjeld i Søndfjord.

93 Bergens Stift Den praktiske Jenteskole i Kvinnherred, Sondre Bergenhus Amt var i 889 i Virksomhed som tidligere. Elevernes var, hvoraf havde hele Fripladse, betalte kun halv Kostholdsgodtgjørelse og betalte det fulde Belo]) Kr. 8, 00 pr. Maaned. Ved Siden af disse var det blevet tilladt Bestyreren at optage private Elever, som ligeledes betalte fuldt ud. Som Statst ilsk ud ydedes til Skolen et Belob af Kr. 7,0 foruden en Del Stipendier til trængende Elever. Undervisningen meddeltes som sædvanlig i Overensstemmelse med Skolens Plan, hvorhos Hr. Doktor Lange afholdt et Kursus i Samaritangjerning for Eleverne. Bergen de November 890. A. Richter.

94 Amts- og Folkehsiskoler Hvor Skolen holdtes. Skolens Elevantal: Kurset Gutter ved Kursets Begyn - delse. ved Kursets Enda '' Piger ved Kursets Begyndelse. ved Kursets Ende. Lærere. Lærerinder. b e- gyndte sluttede. Beholdn. fra fore- gaa- ende Aar. Ind- Stats- 0 g Amtsbidrag - Guttek. i Vaaler - - / 80/ Smaa- i Pigek. i do / 90 / lenenes Guttek. i Askim / 0/ 90 i 0 Amt. 7 Pigek. i do. - 9/ 90 /7 90 f 80 j Guttek. i Fet /i / Akers- Pigek. i do / 90 / hus Guttek.i Enebak / / 90 } 890 Amt. 80 Pigek. i do / 90 9/ Buskerads Amt. Guttek. i Lier /i0 89 8/ 90 0 Pigek. i do / 90 / Guttek. i Aal i/i0 89 / Pigek. i do. - - / 90 /, Jarlsbergi og i Guttek. i Hof /0 89 O/ Larviks Pigek. i do / 90 8/ Amt. Folkehoiskolen i Sigdal. Tilsammen uttekurset / 89 / Pigekurset / 90 / 7 90 _ ) Af Belobet er uanvendt Kr. 0,00. Beholdningen Kr. 0 er Bestyrerens Lon.

95 i Kristiania Stift Beholdning. teegt : Skolepenge tilsamaf Ele- men. verne. Iøvrigt. Udgift: tilsammen. Lønfinger. Kommunens Udgifter til Lokale Brænde og Renhold. Anmærkning. Stipendier } } ) Skolen havde frit Lokale.

96 Amts- og Folkehaisko er I Hvor Skolen holdtes. ved Kursets Begyndelse. Skolens Elevantal Gutter Piger ved ved ved Kur- Kur- Kursets sets sets Beg En- Ende. delse. de. Leererrere. inder. Kurset be- slutg) ndte tede. Ind- Beholdn. fra foregaaende Aar. I Statsog Amtsbidrag Hede- Guttek.paa Folkmarkens vang i Elverum Amt. Guttek. paa Sagatan 0 /089 /, 90 / 89 80/ Fælleskurs. paa istiansf Vonheim Kr Amt. Feellesk. i Østre Toten / 0 89 /089 8/ Hedemarkens) Gu tek. i Aasnes 80 t Amt. Pigek. i do. 0 ') ) '/0 89 / 90 80/an / Kristians Amt ). Guttek. i Gran do. i Son. Aurdal do. i Skiaker ,///, o ) Ved samtlige Skoler af holdtes kun et Fælleskursus for Gutter og Piger. Amts- og Folkehaiskoler 8 Guttekursus i Østre Moland ' - Pigekursus i do Guttekursus i Froland Pigekursus i do..... _ } Guttekursus i Bygland.... Den prakt. Pigesk. i Øiestad Nedenes Amt _ NI 7/0 /, 90 9/ 90 0/ go /0 89 /, 90 /, 90 0/ 7 go / / go / /

97 i Hamar Stift teegt : tilsam- Lønmen. ninger. Iøvrigt. Udgift: Kommunens Udgifter til Lokale Brænde og Renhold. Beholdning. tilsammen. Skolepenge af Eleverne. Anmærkning o o Komb. med privat Middelskole. Deriblandt Sloidlærer og Hjælpelærer. ) Deraf Hjælpelærerinde a e I Kristiansands Stift antagelig " ' 8 7 / ' " I ) Heraf 0 Kr. til Stipendier ved hver af Skolerne.

98 Amts- og Folkehsiskoler Hvor Skolen holdtes. Gutter Skolens Elevantal : Kurset Ind- ved ved Kur- Kursets sets ' Ende. delse. Piger ved ved Kur- Kursets sets Begyn- Endelse. de. Lw- Lw- rerrere. inder. be- slutgyndte tede. Beholdn. fra foregaaende Aar. Statsog Amtsbidrag Guttekursus i Øislebe Pigekursus do.... Guttekursus i Lyngdal... Pigekursus ido.... Guttekursus i Vanse. Pigekursus i Oddernes.. Lister og Mandais Amt io I 0 { /0 89 9/, 90 /io 7/ 90 / 90 /8 90 8/ 90 / / i/0 89 / Guttekursus i Hoiland... 8 Pigekursus ido Guttekursus i Skudenes Pigekursus ido.... Den prakt. Pigesk. i Time 9 Stavanger Amt I Kristiansands Stift0f / /, 90, / 90 8/, / 89 9/8 900 / 90 8/ 9 /, 90 80/i, i0 7 8 i Guttek. i Sondmore.. Pigek. i do. Guttek. i Nordfjord. Pigek. i do... Guttek. i Sondfjord.. Pigek. i do... Pigek. i Nordhordland I, Guttek.iSondhordland Guttek. i Sogndal... Pigek. i do.... i Guttek. i Ullensvang. Guttek. Garuds i Haus Pigek. do Amts- og Folkehaiskoler / o 89 8/ 90 / 90 / 7 90 /io / 90 / 90 / 7 90 /0 89 8/8 90 / 90 0/7 90 7/0 89 /0 89 /0 89 / 89 / 90 8/ 90 / 90 / / 89 8/8 90 7/0 89 8/8 90 ' 0/ 90 soh, 90 )

99 9 i Kristiansands Stift (Forts ,,., 7 8 teegt: Beholdving. Lønninger. Iøvrigt. Udgift tilsammen. Kommunens Udgifter til Lokale Brænde og Renhold. tilsammen. Skolepenge af Eleverne. Anmærkning antagelig ) Heraf 0 Kr. til Stipendier ved hver Skole ca ' -:- ca ca ant Det til Stipendier anvendte Belo)) kan ei bestemt opgives i90 0; ca. 080 i Bergens Stift

100 An ts- og Folkehsiskoler, c. "g,... Hvor Skolen holdtes. $.; Guttekursus i Veo _7 Pigekursus i do.. Guttek. i Stangvik. Pigek. i do... Jentesk. i Øksendalen.. Fs; Guttek. i Opdal... rcs -g Pigek. i do.... c ca E ig Guttek. i Singsaas.. E- < aj Pigek. i do. i at..., 0, Relleskursw. paa -,Ê -= Frosten 'Ili it; - Guttek.v.Levanger e ro fo E-i :.) - Guttek. v. Namsos Oct Pigek. ved do Skolens Elevantal: Kurset Ind- Gutter ved ved K ur- Kursets Begyn. sets delse. ade '7 7 Piger ved Kursets Begyndelse Statsog Amtsbidrag Lw- Lw- rerrere. inder. - - / 89./ go be- slutgyndte tede. /0 / 90 8 /.0 / 90 - /0 89 / 90 0 / 90 7/ / 90 8/7 90 / / 89 / 90 / / o 89 7/ 90 /0 89 / 90 /0 89 / 90 8/ 90 / 90 ved Kaisets Ende. Beholdn. fra foregaaende Aar. / 9! 8 8/ 7 90 J Amts- og Folkehsiskoler Guttekursus i Vefsen Pigekursus i do. Guttekursus i Hadsel.... Pigekursus i do. Guttekursus i Balsfjord Pigekursus i do. Guttekursus i Alten Pigekursus i do /9 89 /, /, 90 /7 90 0/ 89 7/ 90 /, 90 0/ 90 / 89 8/ / / 90 0/9 89 8/8 90 7/, 90 /

101 i Trondhjems Stift tcegt : Iovrigt. Udgift: Skolepenge af Eleverne. tilsammen. Lønninger. Beholdping. tilsammen. Kommunens Udgifter til Lokale Breende og Renhold. Anmærkning u e o o o i o i Tromso Stift I

102 Fortsættelse. (Suite.) Det statistiske Centralbureau har derhos bl. a. udgivet følgende Værker: Statistique internationale: Navigation maritime. I, II, III, IV. Christiania 87, 88, 887, 89. International Skibsfartsstatistik : Tabeller vedkommende Handelsfiaaderne i Aarene Kristiania 887. Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Senest udkommet: Tolvte Aargang, 89. Kristiania 89. (Annuaire statistique de la Norvége.) Meddelelser fra Det statistiske Centralburau. Senest udkommet: Tiende Bind, 89. Kristiania 89. (Journal du Bureau central de Statistique.) Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet Januar 89. Kristiania 89. Foreløbige Resultater af Folketællingen i Kongeriget Norge den late Januar 89. Kristiania 89. (Aperçu préliminaire des résultats du recensement du ler janvier 89.) Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v Juni 890. Kristiania 889. Do. for Tidsrummet Juli 889- December 89, trykt som Tillteg til Meddelelser fra Det statistiske Centralburau, Niende Bind. Angaaende andre statistiske Værker henvises til ovennævnte Fortegnelser. Samtlige Værker ere at erholde tilkjøbs hos H. A scheho u g ec Co., Kristiania. Juli 89.

103

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) Den norske

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Viltstellforeningen av 1994

Viltstellforeningen av 1994 1 Hovedmedlem 679 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 364 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 239 4 Pensj./Uføremedlem 474 5 Familiemedlem 234 6 Sidemedlem 234 Viltstellforeningen av 1994 Viltstellforeningen

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Kommune Befolkning 1 jan 2009 Arbeidsplasser 4 kv 2008 5861 2908 11838 8795 2757 1059 5673 2723 2283 1129 4327 2102 2950 980 2655 618 E39-regionen 38344 20314 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 78. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Ægteskaber

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, tioisieme série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, tioisieme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, tioisieme série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 880 Juni 889, S 7. 8 findes

Læs mere

Plass Navn Lag Totalt Beløp Premie -----------------------------------------------------------------------------------------

Plass Navn Lag Totalt Beløp Premie ----------------------------------------------------------------------------------------- Premiering 100m Norges-cup Alvdal 27.-30. juli 2005 Alvdal skytterlag Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Asle Kvamsdal Stord 250 91,- kr 2. Aleksander Taanevig Farsund 249 84,- kr 3. Vegard Blien Sjøveian

Læs mere

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K. V., KOMMUNEVALGENE 0. (Élections en 0 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS

Læs mere

SEA FISHERIES OF NORWAY

SEA FISHERIES OF NORWAY C. No. 9. STATISTICS OF THE SEA FISHERIES OF NORWAY DURING THE YEAR issi WITH RETROSPECTIVE STATISTICAL TABLES RELATING TO THE SEA FISHERIES IN THE YEARS 18661881 PUBLISHED BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE.

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Premiering gavepr kort.txt

Premiering gavepr kort.txt Viken II bane Nittedal Skytterlag Premiering gavepr kort.txt 100m Gavepremier 15-skudd kl. R 1. Aki Rontti Sørum 150 0,- kr Gave 60 2. Marius Granberg Fet 149 0,- kr Gave 48 100m Gavepremier 15-skudd kl.

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Binger og løkker i Østfold Fotballkrets pr.1.1.15

Binger og løkker i Østfold Fotballkrets pr.1.1.15 Binger og løkker i Østfold Fotballkrets pr.1.1.15 KOMMUNE STED AREMARK ( 1.413): Aremark skole 1 2008 Scansis ASKIM (15.096): Askimbyen skole 1 Scansis Askim stadion kunstgressløkker 4 2013 Scansis Askim

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD E.. TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD VEI) ARMEENS REKRUTERING 878 R À GENERAL CHIRURGEN. RrT C H RISTIAN IA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 879 Ind hold. Table des matéres. Sde. A. Det samlede Resultat af

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00 Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund - 23.01.2010 kl 12.00 Klubber i rødt har ikke vært inne på registreringen Klubber i blått må registrere aktivitetstall Klubber i rosa må sjekke om aktivitetstallene

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Deltagere vs årlig besøk Web Barn

Deltagere vs årlig besøk Web Barn Arrangør Årlig besøk Kategori Deltagere totalt Deltagere vs årlig besøk Web Barn Ungdom 14-18 år 19-25 år 26-67 Over 67 år Ikke oppgitt alder Funk voksne Funk barn AdO arena 330000 C 409 0.12% 273 30 38

Læs mere

Helår 2015 Askvoll JFL Kategori Pris Askvoll JFL

Helår 2015 Askvoll JFL Kategori Pris Askvoll JFL 1 Hovedmedlem 685 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 300 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 175 4 Pensj./Uføremedlem 465 5 Familiemedlem 235 6 Sidemedlem 235 Askvoll JFL Askvoll JFL 1 Hovedmedlem 620 2

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT OG RIGETS KJOBSTEDER OG LADRSTEDER FOR AARET 87. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. -.9-)96)edi-e- CHRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Kampoppsett,Talentcup,Briskeby Lørdag G13(00)

Kampoppsett,Talentcup,Briskeby Lørdag G13(00) Kampoppsett,Talentcup,Briskeby Lørdag 6 + 1 Lineup Bane 1 Bane 2 Lørdag 08:00 08:55 Gruppespill Briskeby Fyllingdalen Spartans NFA 2 5-0 Kambo Astor 10-1 Lørdag 09:00 09:55 Gruppespill Briskeby Halden

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

00... 0... 0... 0... 0......0............9...0......... 9............... 0...9...0...........................9 9...0 0.................. / (GR) Gt 00 Kongsvinger - Sokna Mandag - fredag; ikke.,. desember,.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

Lørenskog JFF Fiskesommer Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Lørenskog JFF Fiskesommer Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Fylke/ Forening / Tilleggsaktiviteter i Sportsfiskets år Akershus Aurskog Jff Temakvelder Fenstad Jeger og Fiskerforeni Kurs i fluekasting Temakvelder Bjerke Jff Lørenskog JFF Kurs i fluekasting Kurs i

Læs mere