Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening"

Transkript

1 Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening

2 Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af klimagasser. Den nuværende regerings klima- og energimålsætning er, at Danmarks energiforsyning skal være baseret på vedvarende energi i et mål, der er i god overensstemmelse med EU's mål om en CO 2-reduktion på pct. i Dansk Solcelleforening mener, at solenergi har en berettiget rolle at spille i den fremtidige danske energiforsyning. Desværre har de nuværende rammevilkår, samt den langtrukne proces med EUgodkendelsen af de danske regler, tvunget solcellebranchen i knæ. Dansk Solcelleforenings formål med dette notat er ikke at argumentere for en grundlæggende omstrukturering af dansk energipolitik. Formålet er derimod at levere en række konkrete, håndgribelige og billige forslag, der vil kunne udvikle den danske solcellebranche i et kontrolleret tempo. God læselyst. På vegne af Dansk Solcelleforening Søren Rise og Flemming Kristensen, hhv. næstformand og formand November 2014 Flere puljer til kommunale solcelleanlæg Mange kommuner opsætter i disse år solcelleanlæg på deres bygninger. Solcellerne bliver opsat med henblik på at producere grøn, miljøvenlig strøm til kommunens institutioner som børnehaver, vuggestuer, skoler og plejecentre. Disse solcelleanlæg bidrager positivt til den grønne omstilling, til reduktionen af Danmarks CO2-udslip og holder samtidig hånden under beskæftigelsen blandt de håndværkere, der står for installationen og opsætningen af anlæggene. Desværre begrænser den nuværende 20MW-pulje kommunernes mulighed for at opsætte nye solcelleanlæg. KL vurderer, at der ligger færdigklare kommunale solcelleprojekter for ca. 16,5 MW. Derfor kan Folketinget med fordel åbne op for endnu en 20MW-pulje, som kommunerne kan søge ind på. Ifølge Dansk Solcelleforenings beregninger vil den samlede udgift for staten over de næste 15 år være beskedne 56 millioner kroner. 1 Det er lidt mindre end 3,8 millioner kroner årligt. Til gengæld vil det nedbringe CO2-udslippet med næsten tons. 1 Beregningerne er fra Dansk Solcelleforening og kan findes i bilag 1 2

3 Hvis der ikke kan findes politisk opbakning til at åbne op for endnu en 20MW pulje, kunne man eksempelvis operere med en årlig dispensationspulje på f.eks. 10 MW, hvorefter kommunerne fremover skal have forhåndstilsagn før opførsel af solcelleanlæg. Dermed har staten en stram styring med udviklingen, uden at udviklingen går helt i stå. Ydermere kunne man med fordel operere med en generel dispensationspulje til små anlæg under en bestemt effekt det kunne f. eks. være 50 kw. Kommunal ligestilling ift. rammevilkår for solcelleanlæg Udover at åbne op for endnu en 20MW kommunal pulje foreslår Dansk Solcelleforening, at kommunerne ligestilles ift. staten og regionerne, når det kommer til rammevilkårene for opsættelse af solcelleanlæg. Desværre er forholdene sådan i dag, at kommunerne er ringere stillet end f. eks. staten og regionerne, når det handler om muligheden for at opsætte solcelleanlæg. På trods af visse kompenserende forslag viser nedenstående tabel, at kommunerne langt fra er ligestillede med stat og regioner: Mulighed for nettoafregningsordning? Krav for selskabsgørelse? Modregning i bloktilskud ved overskud? Krav om regnskabsmæssig adskillelse? Kommunale anlæg uden dispensation Kommunale anlæg med dispensation Regionale anlæg Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej Statslige anlæg Disse skævheder gør, at der bliver sat en naturlig dæmper på kommunernes opsætning af solcelleanlæg til skade for solcellebranchen og de mange ansatte heri. Derfor foreslår Dansk Solcelleforening at åbne op for kommunernes mulighed for nettoafregningsordninger, at droppe kravet om selskabsgørelse, at fjerne modregningen i bloktilskuddet, og at fjerne kravet om regnskabsmæssig adskillelse. 3

4 Særligt fjernelsen af modregningen i bloktilskuddet giver god mening, da kommunerne jo ikke bliver modregnet ift. deres andre miljøforbedrende tiltag. Solceller er et redskab til grøn omstilling og jobskabelse I dag skal solcelleanlæg, som alle andre el-producerende anlæg over 50 kw, betale en reduceret PSO-afgift. Afgiften forventes i 2014 at give et årligt merprovenu på under kr Til sammenligning har én solcellekunde en merudgift på mellem kr og kr til etablering af infrastruktur for at kunne lave målingen. Hertil kommer et årligt abonnement på mellem kr og kr pr. elmåler pr. år. Et anlæg kan i nogle tilfælde have flere målere og dermed betale abonnementet flere gange. Det er altså tydeligt, at udgifterne for de enkelte solcellekunder i alt, i stigende grad overskygger den statslige indtægt. Derfor foreslår Dansk Solcelleforening, at man dropper kravet om disse PSO-målinger, og i stedet lader solcellekunderne indrapportere, om de skal betale den reducerede PSO-afgift. Udregningerne, der danner grundlag for ovenstående argumentation, er som følger: Fra solcelleanlæg større end 50 kwp er der produceret kwh i 2014 til og med september, som der skal betales en reduceret PSO-afgift af 2. Da afgiften er på 1,2 øre/kwh skal der i alt opkræves kr ,19. Det samlede opkrævede beløb i hele 2014 forventes at være under kr Til at opkræve denne afgift monteres en elmåler på solcelleanlægget. Da der er tale om anlæg på over 50 kw, skal måleren sættes i en målertavle til en kostpris på minimum kr moms. For målerleje opkræves mellem kr og kr af det lokale elselskab. Den årlige målerleje for allerede etablerede anlæg forventes derfor væsentligt at overstige det årlige skatteprovenu. Anbefalinger 2 (Kilde: Peter Christian Gaarde, energinet.dk 4

5 Solcelledebatten er ofte karakteriseret af manglende nuancer. Solcelleenergi er mere end ét enkelt produkt. Dansk Solcelleforening har en langsigtet målsætning om, at solcelleenergi skal dække 5 pct. af Danmarks energiforbrug. Anbefalingerne i dette notat skal dog anses som små, lette og billige måder at holde hånden under en trængt branche og er derfor ikke tilstrækkelige til at opnå denne målsætning. Dansk Solcelleforenings nuværende anbefalinger er følgende: At Folketinget åbner op for endnu en 20MW-pulje, som kommunerne kan søge ind på. Alternativt at man åbner op for en årlig dispensationspulje på f.eks. 10 MW, hvorefter kommunerne fremover skal have forhåndstilsagn før opførsel af solcelleanlæg. At man for fremtiden opererer med en generel dispensationspulje for små kommunale anlæg under en bestemt effekt Det kunne f. eks være 50 kw. At man åbner op for kommunernes mulighed for nettoafregningsordninger. At man dropper kravet om den kommunale selskabsgørelse. At man fjerner modregningen i bloktilskuddet. At man fjerner kravet om regnskabsmæssig adskillelse. 5

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i.

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Udarbejdet af Dan Belusa, marts 2014 Indhold Side 2 Side 3 Sammendrag Intro og betragtninger

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere