Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A Indhold"

Transkript

1 1.0 Indhold 1.0 Indhold Vigtig sikkerheds- og produktinformation Installation Inden du går i gang: Identifikation af systemtypen Installation/montage Placering af temperaturfølerne El-tilslutninger Isætning af ECL Application Key Checkliste Navigation, ECL applikationsnøgle A Daglig brug Navigering i displayet Forståelse af regulatordisplayet En generel oversigt: Hvad betyder symbolerne? Overvågning af temperaturer og systemkomponenter Indflyd., oversigt Manuel regulering Tidsplan Generelle regulatorindstillinger Introduktion til "Generelle regulatorindstillinger" Tid & Dato Ferie Input, oversigt Log Output, overstyring Key-funktioner System Blandet ECA 30/31-opsætningsprocedurer Overstyringsfunktion Flere regulatorer i samme anlæg Ofte stillede spørgsmål Definitioner Type (ID 6001), oversigt Parameter-ID, oversigt Overblik over Indstillinger Indstillinger Introduktion til indstillinger Fremløbstemperatur Kanal T grænse/rum temp. grænse Retur temp. grænse Flow/effektgrænse Optimering Reguleringsparametre Applikation Varme-udkobling Alarm Alarm, oversigt Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 1

2 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation Vigtig sikkerheds- og produktinformation Denne installationsvejledning vedrører ECL-applikationsnøgle A260 (best.nr. 087H3801). ECL-applikationsnøglen A260 indeholder 1 undertype, der gælder for ECL Comfort 210 og 310: A260.1: Varme (kreds 1 og 2) Se monteringsvejledningen (leveres med applikationsnøglen) for eksempler på applikationer og elektriske forbindelse. De beskrevne funktioner kan anvendes i ECL Comfort 210 for grundlæggende løsninger og i ECL Comfort 310 for avancerede løsninger, f.eks. M-bus-, Modbus- og Ethernet-(internet)-kommunikation. Applikationsnøglen A260 er i overensstemmelse med regulatorerne ECL Comfort 210 og ECL Comfort 310 fra softwareversion 1.11 (kan ses ved start af regulatoren og under "Generelle regulatorindstillinger" i "System"). Op til to fjernbetjeninger, ECA 30 eller ECA 31, kan tilsluttes, og den indbyggede rumtemperaturføler kan anvendes. Sammen med ECL Comfort 310 kan det yderligere interne I/O-modul ECA 32 (best.nr. 087H3202) anvendes til ekstra datakommunikation til SCADA: Temperatur, Pt 1000 (standard) Signaler på 0-10 V Opsætning af inputtype kan foretages ved hjælp af Danfoss-softwaren "ECL Tool". Navigation: Danfoss.com > Products & Solutions > District Heating and Cooling > Tools & Software > ECL Tool. Webadressen er: Det interne I/O-modul ECA 32 placeres i bundparten af ECL Comfort 310. ECL Comfort 210 fås som: ECL Comfort 210, 230 V AC (087H3020) ECL Comfort 210B, 230 V AC (087H3030) ECL Comfort 310 fås som: ECL Comfort 310, 230 V AC (087H3040) ECL Comfort 310B, 230 V AC (087H3050) ECL Comfort 310, 24 V AC (087H3044) 2 DEN-SMT/DK VI.LG.F2.01 Danfoss District Energy

3 B-typerne har intet display og ingen drejeknap. B-typerne betjenes vha. fjernbetjeningsenheden ECA 30/31: ECA 30 (087H3200) ECA 31 (087H3201) Bundparter til ECL Comfort: Til ECL Comfort 210, 230 V (087H3220) Til ECL Comfort 310, 230 V og 24 V (087H3230) Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på Dokumentation for ECL Portal: Se ecl.portal.danfoss.com. Sikkerhedsadvarsel Det er absolut nødvendigt at læse og overholde denne vejledning nøje for at forhindre personskade og beskadigelse af udstyret. Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. Den lokale lovgivning skal overholdes. Dette omfatter også kabeldimensioner og isoleringstypen (dobbelt isolering ved 230 V). En sikring til ECL Comfort installationen er typisk på maks. 10 A. Omgivelsestemperaturområdet for ECL Comfort under drift er 0-55 C. Drift uden for dette temperaturområde kan medføre fejlfunktioner. Installationen bør ikke foretages, hvis der er en risiko for kondensation (dug). Advarselsskiltet bruges til at fremhæve specielle forhold, som skal indgå i overvejelserne. Dette symbol angiver, at denne særlige oplysning skal læses med særlig opmærksomhed. Applikationsnøgler kan blive frigivet, før alle displaytekster er blevet oversat. I så fald er teksten på engelsk. Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 3

4 Automatisk opdatering af regulatorsoftware: Regulatorens software opdateres automatisk, når nøglen sættes i (fra regulatorversion 1.11). Følgende animation vises, når softwaren opdateres: Statuslinje Under opdateringen: Fjern ikke NØGLEN Hvis nøglen fjernes, før der vises et timeglas, skal du starte på ny. Afbryd ikke strømmen Hvis strømmen afbrydes, når timeglasset vises, fungerer regulatoren ikke. Da denne installationsvejledning dækker flere systemtyper, mærkes specielle system-indstillinger med en systemtype. Alle systemtyper er vist i kapitlet: "Identifikation af din systemtype". C (grader celsius) er en målt temperaturværdi, mens K (kelvin) ofte bruges til temperaturdifferencer. Id-nr. er unikt for den valgte parameter. Eksempel Første ciffer Andet ciffer Sidste tre cifre Kreds 1 Parameternr Kreds 2 Parameternr. Hvis en id-beskrivelse er nævnt mere end en gang, betyder det, at der er specielle indstillinger for en eller flere systemtyper. Den er mærket med den pågældende systemtype (f.eks A266.9). Parametre angivet med et ID-nummer som f.eks. "1x607" er universelle parametre. x står for kreds/parametergruppe. 4 DEN-SMT/DK VI.LG.F2.01 Danfoss District Energy

5 Bemærkning ang. bortskafning Regulatoren bør skilles ad, så komponenterne kan sorteres i materialegrupper før genbrug eller bortskaffelse. Overhold altid de lokale bestemmelser for bortskaffelse. Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 5

6 2.0 Installation 2.1 Inden du går i gang: Applikationen A260 er meget fleksibel. Basisprincipperne er som følger: Typisk A260-applikation: Varme (kreds 1 og kreds 2): Fremløbstemperaturen justeres typisk efter dine behov. Fremløbsføler S3 (kreds 1) og S4 (kreds 2) er de vigtigste følere. Den ønskede fremløbstemperatur ved S3 og S4 beregnes individuelt i ECL-regulatoren baseret på udetemperaturen (S1). Jo lavere udetemperatur, jo højere er den ønskede fremløbstemperatur. Ved hjælp af to ugeplaner kan varmekredsene være i "komfortdrift" eller "sparedrift" (to værdier for den ønskede rumtemperatur). I sparedrift kan opvarmningen reduceres eller slås helt fra. Motorventil M1 (kreds 1) og M2 (kreds 2) åbnes gradvist, hvis fremløbstemperaturen er lavere end den ønskede fremløbstemperatur og omvendt. Returtemperatur S5 (kreds 1) og S6 (kreds 2) til fjernvarmeforsyningen må ikke være for høj. Hvis det er tilfældet, kan den ønskede fremløbstemperatur justeres (typisk til en lavere værdi), hvilket resulterer i en gradvis lukning af motorventilerne. I en kedelbaseret varmeforsyning bør returtemperaturen ikke være for lav (samme justeringsprocedure som ovenfor). Endvidere kan returtemperaturbegrænsningen være afhængig af udetemperaturen. Jo lavere udetemperatur, jo højere er typisk den accepterede returtemperatur. Hvis de målte rumtemperaturer ikke svarer til de ønskede rumtemperaturer, kan de ønskede fremløbstemperaturer justeres. Cirkulationspumpe P1 (kreds 1) og P2 (kreds 2) er ON ved varmebehov eller ved frostbeskyttelse. Varmen for de to kredse kan indstilles til OFF individuelt, når udetemperaturen er højere end en indstillet værdi. Når kreds 2 er en underkreds til kreds 1: Den ønskede fremløbstemperatur i kreds 2 kan videresendes til kreds 1. Fremløbstemperaturen i kreds 1 opfylder på denne måde behovet fra kreds 2. En tilsluttet flow- eller energimåler baseret på impulser (S7) kan begrænse flowet eller energien til en indstillet maksimumværdi. Endvidere kan begrænsningen være relativ i forhold til udetemperaturen. Jo lavere udetemperatur, jo højere er typisk det/den accepterede flow/effekt. Når A260 bruges i en ECL Comfort 310, kan flow/energisignalet alternativt komme som et M-bussignal. Ved frostbeskyttet drift opretholdes der en valgbar fremløbstemperatur, f.eks. 10 C. Det viste diagram er et grundlæggende og forenklet eksempel og indeholder ikke alle komponenter, der er nødvendige i et system. Alle navngivne komponenter er tilsluttet ECL Comfort-regulatoren. Liste over komponenter: ECL 210 / 310 Elektronisk regulator ECL Comfort 210 eller 310 S1 Udetemperaturføler S2 Rumtemperaturføler/ECA 30, kreds 1 S3 Fremløbsføler, kreds 1 S4 Fremløbsføler, kreds 2 S5 Returtemperaturføler, kreds 1 S6 Returtemperaturføler, kreds 2 S8 Rumtemperaturføler/ECA 30, kreds 2 P1 Cirkulationspumpe, kreds 1 P2 Cirkulationspumpe, kreds 2 M1 Motorventil (3-punktsstyret), kreds 1 Alternativ: Termomotor (ABV af Danfoss-typen) M2 Motorventil (3-punktsstyret), kreds 2 Alternativ: Termomotor (ABV af Danfoss-typen) A1 Alarm A260 applikationen kan anvende en tilsluttet flow-/energimåler til begrænsning af flowet/effekten. 6 DEN-SMT/DK VI.LG.F2.01 Danfoss District Energy

7 A260, generelt: Op til to fjernbetjeninger, ECA 30/31 kan sluttes til én ECL-regulator for at fjernbetjene ECL-regulatoren. Motion for cirkulationspumper og reguleringsventiler i perioder uden opvarmningsbehov kan aktiveres. Der kan sluttes yderligere ECL Comfort regulatorer til ECL 485-bussen for at bruge generelle udetemperatursignaler samt dato- og ursignaler. ECL-regulatorerne i ECL 485-systemet kan arbejde i et master/slave-system. Kreds 1 kan fungere som en masterkreds, og kreds 2 kan fungere som en slave. Varmebehov i slavekreds(e) kan overføres til masterkredsen med henblik på at opfylde kravet fra slave(r). Slaver kan også omfatte andre ECL-regulatorer på samme ECL 485-system. Ubrugte indgange kan ved hjælp af en overstyringskontakt bruges til at overstyre tidsplanen til en fastsat "Komfortdrift", "Sparedrift", "Frostbeskyttet drift" eller "Konstant temperaturdrift". Modbus-kommunikation til et SCADA-system kan etableres. M-busdata (ECL Comfort 310) kan desuden overføres til Modbus-kommunikationen. Alarm A1 (= relæ 4) kan aktiveres, hvis: Den faktiske fremløbstemperatur er forskellig fra den ønskede fremløbstemperatur. En temperaturføler eller dens forbindelse afbrydes/kortslutter. (Se: Generelle regulatorindstillinger > System > Rå input oversigt). Ferieprogrammer er tilgængelige til begge varmekredse. Desuden findes der et ferieprogram for hele regulatoren. Når undertypen A260.1 er uploadet, starter ECL Comfort regulatoren i manuel drift. Dette kan anvendes til at kontrollere styrede komponenter for korrekt funktionalitet. Regulatoren er forprogrammeret med fabriksindstillinger, der er vist i "Parameter-ID, oversigt". Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 7

8 2.2 Identifikation af systemtypen Tegn en skitse af dit anlæg ECL Comfort regulatorserien er beregnet til et stort område af varme-, varmtvands- og kølesystemer med forskellige konfigurationer og kapaciteter. Hvis dit system afviger fra diagrammerne vist her, kan du med fordel tegne et diagram over det anlæg, du skal til at installere. Det gør det nemmere at bruge installationsvejledningen, der vil guide dig trin for trin fra installationen til slutjusteringen, før slutbrugeren tager over. ECL Comfort regulatoren er en universel regulator, der kan anvendes til forskellige anlæg. På basis af de viste standardsystemer er det muligt at konfigurere ekstra systemer. I dette kapitel finder du de mest anvendte anlæg. Hvis dit anlæg ikke helt svarer til nogen af disse, kan du finde det diagram, der ligger tættest på din anlægstype, og danne dine egne kombinationer. Se monteringsvejledningen (leveres med applikationsnøglen) for applikationstyper/undertyper. Råd til indstillinger: Når kreds 1 skal kunne modtage et varmebehov fra kreds 2 eller en slave: MENU\Indstillinger\Applikation: "Slave, differens" (ID 11017): 3 K* Når en varme- eller varmtvandskreds skal kunne sende sit varmebehov til kreds 1 eller masteren: MENU\Indstillinger\Applikation: "Send ønsket T" (ID 1x500): ON Når en varme- eller varmtvandskreds ikke skal sende sit varmebehov til kreds 1 eller masteren: MENU\Indstillinger\Applikation: "Send ønsket T" (ID 1x500): OFF * Denne anbefalede værdi lægges til varmebehovsværdien fra kreds 2 eller slaven altid det højeste behov. Cirkulationspumpen/-pumperne i varmekredsløb kan placeres i fremløbet såvel som i returløbet. Placer pumpen efter producentens specifikationer. 8 DEN-SMT/DK VI.LG.F2.01 Danfoss District Energy

9 2.3 Installation/montage Montering af ECL Comfort regulatoren ECL Comfort regulatoren bør monteres i nærheden af anlægget for let adgang. Vælg en af følgende metoder med samme bundpart (kodenr. 087H3230): Vægmontering Montering på en DIN-skinne (35 mm) ECL Comfort 210 kan monteres i en ECL Comfort 310 bundpart (til senere opgradering). Pakken indeholder ikke skruer, PG-kabelforskruninger og rawlplugs. Låsning af ECL Comfort regulatoren Når ECL Comfort regulatoren fæstnes til sin bundpart, skal regulatoren fastgøres med låsestiften. For at forhindre personskade eller beskadigelse af regulatoren skal regulatoren være låst fast til bundparten. For at gøre dette trykkes låsestiften ind, indtil der høres et klik, og regulatoren ikke længere kan fjernes fra bundparten. Hvis regulatoren ikke er låst til bundparten, er der risiko for, at regulatoren under drift kan låse sig op fra bundparten, og bundparten med terminaler (og også 230 V vekselstrømstilslutningerne) blotlægges. Sørg altid for, at regulatoren sidder fastlåst til bundparten for at forhindre personskade. Hvis dette ikke er tilfældet, bør regulatoren ikke betjenes! Regulatoren fastlåses eller frigøres nemmest til bundparten ved at bruge en skruetrækker. Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 9

10 Vægmontering Monter bundparten på en væg med glat overflade. Etabler de elektriske forbindelser, og placer regulatoren i bundparten. Fastgør regulatoren med låsestiften. Montering på en DIN-skinne (35 mm) Monter bundparten på en DIN-skinne. Etabler de elektriske forbindelser, og placer regulatoren i bundparten. Fastgør regulatoren med låsestiften. Afmontering af ECL Comfort-regulatoren For at afmontere regulatoren fra bundparten skal låsestiften trækkes ud ved hjælp af en skruetrækker. Regulatoren kan nu fjernes fra bundparten. Regulatoren fastlåses eller frigøres nemmest til bundparten ved at bruge en skruetrækker. Sørg for, at forsyningsspændingen er slået fra, før ECL Comfort regulatoren fjernes fra bundparten. 10 DEN-SMT/DK VI.LG.F2.01 Danfoss District Energy

11 2.3.2 Montering af fjernbetjeningsenhederne ECA 30/31 Vælg en af følgende metoder: Vægmontering, ECA 30/31 Montering i et panel, ECA 30 Pakken indeholder ikke skruer og rawlplugs. Vægmontering Monter bundparten af ECA 30/31 på en væg med glat overflade. Etabler de elektriske tilslutninger. Placer ECA 30/31 i bundparten. Montage i et panel Monter ECA 30 i et panel ved hjælp af ECA 30-rammesættet (ordrekodenr. 087H3236). Etabler de elektriske tilslutninger. Fastgør rammen med klemmen. Placer ECA 30 i bundparten. ECA 30 kan tilsluttes til en ekstern rumtemperaturføler. ECA 31 må ikke monteres i et panel, hvis fugtfunktionen skal bruges. Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 11

12 2.3.3 Montering af det interne I/O modul ECA 32 Montering af det interne I/O modul ECA 32 ECA 32 modulet (best.nr. 087H3202) kan monteres i ECL Comfort 310/310B's bund for ekstra indgangs- og udgangssignaler i relevante applikationer. 12 DEN-SMT/DK VI.LG.F2.01 Danfoss District Energy

13 2.4 Placering af temperaturfølerne Placering af temperaturfølerne Det er vigtigt at placere følerne korrekt i dit anlæg. Temperaturfølerne, som er beskrevet nedenfor, bruges til ECL Comfort 210 og 310 serien, og de vil ikke alle være nødvendige for dit anlæg! Udetemperaturføler (ESMT) Udetemperaturføleren bør monteres på den side af bygningen, der vender mod nord for at undgå direkte sol. Føleren bør ikke placeres tæt på døre, vinduer eller luftudtag. Fremløbstemperaturføler (ESMU, ESM-11 eller ESMC) Placer føleren højst 15 cm fra blandingspunktet. I systemer med varmeveksler anbefaler Danfoss, at ESMU-typen sættes i vekslerens fremløbsafgang. Kontroller, at rørets overflade er ren og plan på det sted, hvor føleren monteres. Returtemperaturføler (ESMU, ESM-11 eller ESMC) Returtemperaturføleren skal altid være placeret, så den måler en repræsentativ returtemperatur. Rumtemperaturføler (ESM-10, ECA 30/31-fjernbetjening) Anbring rumføleren i det rum, hvor temperaturen skal reguleres. Placer den ikke på ydermure eller tæt på radiatorer, vinduer eller døre. Kedeltemperaturføler (ESMU, ESM-11 eller ESMC) Placér føleren i overensstemmelse med kedelproducentens angivelser. Luftkanaltemperaturføler (ESMB-12- eller ESMU-typer) Anbring føleren, så den måler en repræsentativ temperatur. Varmtvandstemperaturføler (ESMU eller ESMB-12) Placér varmtvandstemperaturføleren i overensstemmelse med producentens specifikationer. Overfladetemperaturføler (ESMB-12) Placér føleren i et beskyttelsesrør i overfladen. ESM-11: Undgå at flytte føleren, når den er monteret, for ikke at beskadige følerelementet. ESM-11, ESMC og ESMB-12: Brug varmeledende pasta til hurtig måling af temperaturen. ESMU og ESMB-12: Hvis der bruges en følerlomme til at beskytte føleren, vil dette dog resultere i en langsommere temperaturmåling. Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 13

14 Pt 1000-temperaturføler (IEC 751B, 1000 Ω/0 C) Sammenhængen mellem temperatur og modstand: 14 DEN-SMT/DK VI.LG.F2.01 Danfoss District Energy

15 2.5 El-tilslutninger El-tilslutninger, 230 V AC Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. Den lokale lovgivning skal overholdes. Det omfatter også kabelstørrelse og isolering (forstærket type). En sikring til ECL Comfort-installationen er typisk på maks. 10 A. Omgivelsestemperaturområdet for ECL Comfort under drift er 0-55 C. Drift uden for dette temperaturområde kan medføre fejlfunktioner. Installationen bør ikke foretages, hvis der er en risiko for kondensation (dug). Den fælles stelterminal bruges til tilslutning af relevante komponenter (pumper, motorventiler). Se også monteringsvejledningen (leveres med applikationsnøglen) for applikationsspecifikke forbindelser. Ledningsstørrelse mm² Forkert tilslutning vil ødelægge de elektroniske udgange. Maks. 2 x 1.5 mm² ledninger kan placeres i hver skrueklemme. Angivelser af maksimal belastning: Relæterminaler Triac-terminaler (=elektronisk relæ) 4 (2) A / 230 V AC (4 A for ohmsk belastning, 2 A for induktiv belastning) 0.2 A/230 V AC Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 15

16 2.5.2 El-tilslutninger, 24 V AC Se også monteringsvejledningen (leveres med applikationsnøglen) for applikationsspecifikke forbindelser. Angivelser af maksimal belastning: Relæterminaler Triac-terminaler (=elektronisk relæ) 4 (2) A/24 V AC (4 A for ohmsk belastning, 2 A for induktiv belastning) 1 A/24 V AC Tilslut ikke komponenter strømført med 230 V a.c. direkte til en regulator med strømforsyning på 24 V a.c. Brug ekstrarelæer (K) til at adskille 230 V a.c. fra 24 V a.c. 16 DEN-SMT/DK VI.LG.F2.01 Danfoss District Energy

17 2.5.3 El-tilslutninger, sikkerhedstermostater, generelt Se også monteringsvejledningen (leveres med applikationsnøglen) for applikationsspecifikke forbindelser. Tilslutningsdiagrammer viser forskellige løsninger/eksempler: Sikkerhedstermostat, 1-trins-lukning: Motorventil uden sikkerhedsfunktion Sikkerhedstermostat, 1-trins-lukning: Motorventil med sikkerhedsfunktion Sikkerhedstermostat, 2-trins-lukning: Motorventil med sikkerhedsfunktion Når ST aktiveres af en høj temperatur, lukker sikkerhedskredsen i motorventilen straks ventilen. Når ST1 aktiveres af en høj temperatur (TR temperaturen), lukkes motorventilen gradvist. Ved en højere temperatur (ST temperaturen) lukker sikkerhedskredsen i motorventilen straks ventilen. Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 17

18 2.5.4 El-tilslutninger, Pt 1000-temperaturfølere og -signaler Se monteringsvejledningen (leveres med applikationsnøglen) for specifikke føler- og indgangsforbindelser. Føler Beskrivelse Anbefalet type S1 Udetemperaturføler* ESMT S2 Rumtemperaturføler**, kreds ESM-10 1 S3 Fremløbstemperaturføler***, kreds 1 ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU S4 Fremløbstemperaturføler***, kreds 2 ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU S5 Returtemperaturføler, kreds 1 ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU S6 Returtemperaturføler, kreds 2 ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU S7 Flow-/energimåler S8 Rumtemperaturføler**, kreds 2 ESM-10 * Hvis udetemperaturføleren ikke er tilsluttet, eller kablet er kortsluttet, antager regulatoren, at udetemperaturen er 0 C (nul). ** Kun til tilslutning af rumtemperaturføler. Rumtemperatursignalet kan også være tilgængeligt på en fjernbetjening (ECA 30/31). Se "El-tilslutninger, ECA 30/31". *** Fremløbsføleren skal altid være tilsluttet for at have den ønskede funktionalitet. Hvis føleren ikke er tilsluttet, eller kablet er kortsluttet, lukker motorventilen (sikkerhedsfunktion). Fabriksmonteret lus: 30 til fællesklemme. Ledningsstørrelse til følertilslutning: Min. 0.4 mm². Samlet ledningslængde: Maks. 200 m (alle følere inkl. intern ECL 485 kommunikationsbus). Ledningslængder på mere end 200 m kan forårsage støjfølsomhed (EMC). Tilslutning af flow-/energimåler med pulssignal Se monteringsvejledningen (leveres med applikationsnøglen). Output fra flow/energimåleren kan udstyres med en ekstern pull-up-modstand, hvis der ikke findes en intern. 18 DEN-SMT/DK VI.LG.F2.01 Danfoss District Energy

19 2.5.5 El-tilslutninger, ECA 30/31 Terminal, ECL Terminal, ECA 30/ Beskrivelse Parsnoet Parsnoet Ekst. rumtemperaturføler* Type (anbefales) Ledning 2 x parsnoet ESM-10 * Efter at en ekstern rumtemperaturføler er blevet tilsluttet, skal ECA 30/31 genaktiveres. Kommunikationen til ECA 30/31 skal opsættes i ECL Comfort regulatoren i "ECA-adresse". ECA 30/31 skal opsættes tilsvarende. Efter applikationsopsætningen er ECA 30/31 klar efter 2-5 min. En statuslinje i ECA 30/31 vises. Hvis selve applikationen indeholder to varmekredse, er det muligt at slutte en ECA 30/31 til hver kreds. De elektriske forbindelser udføres parallelt. Maks. to ECA 30/31 kan tilsluttes til en ECL Comfort 310 regulator eller til ECL Comfort 310 regulatorer i et master/slave-system. Opsætningsprocedurer for ECA 30/31: Se sektionen "Blandet". ECA informationsmeddelelse: Applikation kræver nyere ECA : Softwaren i din ECA stemmer ikke overens med softwaren i din ECL Comfort-regulator. Kontakt venligst det nærmeste Danfoss salgskontor. Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 19

20 Nogle applikationer indeholder ikke funktioner relateret til faktisk rum-temperatur. Den forbundne ECA 30 / 31 vil kun fungere som fjernbetjening. Samlet ledningslængde: Maks. 200 m (alle følere inkl. intern ECL 485 kommunikationsbus). Ledningslængder på mere end 200 m kan forårsage støjfølsomhed (EMC). 20 DEN-SMT/DK VI.LG.F2.01 Danfoss District Energy

21 2.5.6 El-tilslutninger, master/slavesystemer Regulatoren kan bruges som master eller slave i master/slavesystemer via den interne ECL 485-kommunikationsbus (2 x parsnoet ledning). ECL 485-kommunikationsbussen er ikke kompatibel med ECL-bussen i ECL-komfort 110, 200, 300 og 301! Terminal Beskrivelse Type (anbefales) 30 Fællesterminal 31* +12 V*, ECL 485-kommunikationsbus 32 B, ECL 485-kommunikationsbus 33 A, ECL 485-kommunikationsbus Ledning 2 x parsnoet * Kun til ECA 30/31 og master/slave-kommunikation Samlet ledningslængde: Maks. 200 m (alle følere inkl. intern ECL 485 kommunikationsbus). Ledningslængder på mere end 200 m kan forårsage støjfølsomhed (EMC) Elektriske forbindelser, kommunikation El-tilslutninger, Modbus ECL Comfort 210: Ikke-galvanisk isolerede Modbus-tilslutninger ECL Comfort 310: Galvanisk isolerede Modbus-tilslutninger Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 21

22 2.6 Isætning af ECL Application Key Isætning af ECL Application Key ECL Application Key indeholder Applikationen og dens undertyper, aktuelt tilgængelige sprog, fabriksindstillinger, f.eks. tidsplaner, ønskede temperaturer, begrænsningsværdier osv. Det er altid muligt at gendanne fabriksindstillingerne, hukommelse for brugerindstillinger: Specielle bruger-/systemindstillinger. Efter start af regulatoren kan forskellige situationer opstå: 1. Regulatoren kommer lige fra fabrikken, ECL Application Key er ikke isat. 2. Regulatoren kører allerede en applikation. ECL Application Key isættes, men applikationen skal ændres. 3. En kopi af regulatorindstillingerne er påkrævet for at konfigurere en anden regulator. Brugerindstillinger omfatter bl.a. ønsket rumtemperatur, ønsket varmtvandstemperatur, tidsplaner, varmekurve, begrænsningsværdier osv. Systemindstillinger omfatter bl.a. kommunikationsopsætning, displayets lysstyrke osv. 22 DEN-SMT/DK VI.LG.F2.01 Danfoss District Energy

23 Automatisk opdatering af regulatorsoftware: Regulatorens software opdateres automatisk, når nøglen sættes i (fra regulatorversion 1.11). Følgende animation vises, når softwaren opdateres: Statuslinje Under opdateringen: Fjern ikke NØGLEN Hvis nøglen fjernes, før der vises et timeglas, skal du starte på ny. Afbryd ikke strømmen Hvis strømmen afbrydes, når timeglasset vises, fungerer regulatoren ikke. "Key oversigt" informerer ikke gennem ECA 30/31 om applikationsnøglens undertyper. Nøgle sat i/ikke sat i, beskrivelse: ECL Comfort 210/310, regulatorversioner lavere end 1.36: - Tag applikationsnøglen ud; indstillingerne kan ændres i 20 minutter. - Tænd for regulatoren uden applikationsnøglen sat i; indstillingerne kan ændres i 20 minutter. ECL Comfort 210/310, regulatorversioner fra 1.36 og højere: - Tag applikationsnøglen ud; indstillingerne kan ændres i 20 minutter. - Tænd for regulatoren uden applikationsnøglen sat i; indstillingerne kan ikke ændres. Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 23

24 Application Key: Situation 1 Regulatoren kommer lige fra fabrikken, ECL Application Key er ikke isat. En animation til isætning af ECL Application Key vises. Isæt Application Key. Navn og version for Application Key vises (eksempel: A266 Ver. 1.03). Hvis ECL Application Key ikke passer til regulatoren, vises et "kryds" over ECL Application Key-symbolet. Handling: Formål: Eksempler: Vælg sprog Bekræft Vælg applikation Bekræft med "Ja" Indstil "Tid & Dato". Drej og tryk på knappen for at vælge og regulere "Timer", "Minutter", "Dato", "Måned" og "År". Vælg "Næste" Bekræft med "Ja" Gå til "Aut. sommertid" Vælg, om "Aut. sommertid" skal være aktiv eller ikke YES eller NO * "Aut. sommertid" er det automatiske skift mellem sommer- og vintertid. Afhængigt af indholdet på ECL Application Key sker procedure A eller B: A ECL Application Key indeholder fabriksindstillinger: Regulatoren læser/overfører data fra ECL Application Key til ECL regulatoren. Applikationen er installeret, og regulatoren nulstiller og starter. B ECL Application Key indeholder ændrede systemindstillinger: Tryk på knappen flere gange. "NO": "YES"*: Kun fabriksindstillinger fra ECL Application Key kopieres til regulatoren. Specielle systemindstillinger (forskellige fra fabriksindstillinger) kopieres til regulatoren. Hvis nøglen indeholder brugerindstillinger: Tryk på knappen flere gange. "NO": "YES"*: Kun fabriksindstillinger fra ECL Application Key kopieres til regulatoren. Specielle brugerindstillinger (forskellige fra fabriksindstillinger) kopieres til regulatoren. * Hvis "YES" ikke kan vælges, indeholder ECL Application Key ingen specialindstillinger. Vælg "Start kopiering", og bekræft med "Ja". 24 DEN-SMT/DK VI.LG.F2.01 Danfoss District Energy

25 (Eksempel:) i'et i øverste højre hjørne angiver, at undertypen ud over fabriksindstillingerne også indeholder særlige bruger-/systemindstillinger. Application Key: Situation 2 Regulatoren kører allerede en applikation. ECL Application Key isættes, men applikationen skal ændres. For at skifte til en anden applikation på ECL Application Key skal den aktuelle applikation i regulatoren slettes. Sørg for, at Application Key er isat. Handling: Formål: Eksempler: Vælg "MENU" i en given kreds Bekræft Vælg kredsvælgeren i displayets øverste højre hjørne Bekræft Vælg "Generelle regulatorindstillinger" Bekræft Vælg "Key-funktioner" Bekræft Vælg "Slet applikation" Bekræft med "Ja" Regulatoren nulstiller og er klar til konfiguration. Følg den procedure, der er beskrevet i situation 1. Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 25

26 Application Key: Situation 3 En kopi af regulatorindstillingerne er påkrævet for at konfigurere en anden regulator. Denne funktion bruges til at gemme (backup) af specielle bruger- og systemindstillinger, når en anden ECL Comfort regulator af samme type (210 eller 310) skal konfigureres med den samme applikation, men bruger-/systemindstillingerne afviger fra fabriksindstillingerne. Sådan kopieres til en anden ECL Comfort-regulator: Handling: Formål: Eksempler: Vælg "MENU" Bekræft Vælg kredsvælgeren i displayets øverste højre hjørne Bekræft Vælg "Generelle regulatorindstillinger" Bekræft Gå til "Key-funktioner" Bekræft Vælg "Kopiér" Bekræft Vælg "Til". "ECL" eller "KEY" indikeres. Vælg "ECL" eller "KEY" Tryk flere gange på knappen for at vælge kopiretning Vælg "System-indstilling" eller "Bruger-indstilling" Tryk flere gange på knappen for at vælge "YES" eller "NO" i "Kopiér". Tryk for at bekræfte. Vælg "Start kopiering" Application Key eller regulatoren opdateres med specielle system- eller brugerindstillinger. * "ECL" eller "KEY" ** "NO" eller "YES" * "ECL": "KEY": ** "NO": "YES": Data kopieres fra Application Key til ECL regulatoren. Data kopieres fra ECL regulatoren til Application Key. Indstillingerne fra ECL regulatoren kopieres ikke til Application Key eller til ECL Comfort regulatoren. Specialindstillingerne (forskellige fra fabriksindstillingerne) kopieres til Application Key eller til ECL Comfort regulatoren. Hvis YES ikke kan vælges, er der ingen specialindstillinger at kopiere. 26 DEN-SMT/DK VI.LG.F2.01 Danfoss District Energy

27 2.6.2 ECL Application Key, kopiering af data Generelle principper Når regulatoren er tilsluttet og kører, kan du kontrollere og justere alle eller nogle af grundindstillingerne. De nye indstillinger kan gemmes på nøglen. Hvordan opdateres ECL Application Key, efter at indstillinger er blevet ændret? Alle nye indstillinger kan gemmes på ECL Application Key. Hvordan gemmes fabriksindstillinger i regulatoren fra Application Key? Læs afsnittet om Application Key, situation 1: Regulatoren kommer lige fra fabrikken, ECL Application Key er ikke isat. Hvordan gemmes personlige indstillinger fra regulatoren på nøglen? Læs afsnittet om Application Key, situation 3: En kopi af regulatorindstillingerne er påkrævet for at konfigurere en anden regulator Som hovedregel skal ECL Application Key altid blive i regulatoren. Hvis nøglen fjernes, er det ikke muligt at ændre indstillinger. Fabriksindstillinger kan altid gendannes. Læg mærke til de nye indstillinger i tabellen "Overblik over indstillinger". Tag ikke ECL Application Key ud under kopiering. Dataene på ECL Application Key kan blive beskadiget! Det er muligt at kopiere indstillinger fra en ECL Comfort regulator til en anden regulator, forudsat at de to regulatorer er fra den samme serie (210 eller 310). "Key oversigt" informerer ikke gennem ECA 30/31 om applikationsnøglens undertyper. Nøgle sat i/ikke sat i, beskrivelse: ECL Comfort 210/310, regulatorversioner lavere end 1.36: - Tag applikationsnøglen ud; indstillingerne kan ændres i 20 minutter. - Tænd for regulatoren uden applikationsnøglen sat i; indstillingerne kan ændres i 20 minutter. ECL Comfort 210/310, regulatorversioner fra 1.36 og højere: - Tag applikationsnøglen ud; indstillingerne kan ændres i 20 minutter. - Tænd for regulatoren uden applikationsnøglen sat i; indstillingerne kan ikke ændres. Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 27

28 2.7 Checkliste Er ECL Comfort regulatoren klar til brug? Sørg for, at den korrekte strømforsyning er tilsluttet terminal 9 og 10 (230 V eller 24 V). Sørg for, at de korrekte fasebetingelser er tilsluttet: 230 V: Fase = terminal 9 og nul = terminal V: SP = terminal 9 og SN = terminal 10 Kontroller, at de krævede kontrollerede komponenter (aktuator, pumpe osv.) er tilsluttet de korrekte terminaler. Kontroller, at alle følere/signaler er tilsluttet de korrekte terminaler (se "El-tilslutninger"). Monter regulatoren, og tilslut strømmen. Er ECL Application Key isat (se "Isætning af Application Key"). Indeholder ECL Comfort regulatoren en eksisterende applikation (se "Isætning af Application Key"). Er det korrekte sprog valgt (se "Sprog" i "Generelle regulatorindstillinger"). Er tid og dato indstillet korrekt (se "Tid og dato" i "Generelle regulatorindstillinger"). Er den rigtige applikation valgt (se "Identifikation af systemtypen"). Kontroller, at alle indstillinger i regulatoren (se "Oversigt over indstillinger") er indstillet, eller at fabriksindstillingerne svarer til dine krav. Vælg manuel betjening (se "Manuel regulering"). Kontroller, at ventilerne åbner og lukker, og at de påkrævede regulerede komponenter (pumpe osv.) starter og stopper, når de betjenes manuelt. Kontroller, at de temperaturer/signaler, der er vist i displayet, svarer til de aktuelt tilsluttede komponenter. Efter afslutning af den manuelle betjeningskontrol skal regulatordrift vælges (auto, komfort, spare eller frostbeskyttelse). 28 DEN-SMT/DK VI.LG.F2.01 Danfoss District Energy

29 2.8 Navigation, ECL applikationsnøgle A260 Navigation, A260, kreds 1 og 2 Hjem Kreds 1, varme Kreds 2, varme ID-nr. Funktion ID-nr. Funktion MENU Tidsplan Valgbar Valgbar Indstillinger Fremløbstemperatur Varmekurve Varmekurve Maks. temperatur Maks. temperatur Min. temperatur Min. temperatur Ønsket T Ønsket T Rum temp. grænse Intgr. tid Intgr. tid Maks. forstærkn Maks. forstærkn Min. forstærkn Min. forstærkn. Retur temp. grænse Høj ude T, X Høj ude T, X Nedre grænse, Y Nedre grænse, Y Lav ude T, X Lav ude T, X Øvre grænse, Y Øvre grænse, Y Maks. forstærkn Maks. forstærkn Min. forstærkn Min. forstærkn Intgr. tid Intgr. tid Prioritet Prioritet Varmtvand, ret. T grænse Kon. T, retur T gr Kon. T, retur T gr. Flow/effektgrænse Aktuel Aktuel Grænse Grænse Høj ude T, X Høj ude T, X Nedre grænse, Y Nedre grænse, Y Lav ude T, X Lav ude T, X Øvre grænse, Y Øvre grænse, Y Intgr. tid Intgr. tid Filter, konstant Filter, konstant Input type Input type Enheder Enheder Puls, faktor Puls, faktor Optimering Auto-spare Auto-spare Boost Boost Rampe Rampe Optimizer Optimizer Pre-stop Pre-stop Baseret på Baseret på Totalstop Totalstop Varme-udkobling Varme-udkobling Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 29

30 Navigation, A260, kreds 1 og kreds 2 fortsat Hjem Kreds 1, varme Kreds 2, varme MENU ID-nr. Funktion ID-nr. Funktion Indstillinger Reg.-parametre Motorbeskyttelse Motorbeskyttelse Xp Xp Tn Tn Motor-køretid Motor-køretid Neutralzone Neutralzone Min. køretid Min. køretid Motortype Motortype Applikation ECA adresse ECA adresse Slave, differens Pumpekrav Send ønsket T Send ønsket T Pumpe-motion Pumpe-motion Ventil-motion Ventil-motion VV prioritet VV prioritet Pumpe, frost T Pumpe, frost T Pumpe, start T Pumpe, start T Pumpe efterløb Pumpe efterløb Frostbeskyt. T Frostbeskyt. T Ekst. overstyring Ekst. overstyring Ekst. drift Ekst. drift Varme-udkobling Sommer start, dd Sommer start, mm Varme-udkobling Varme-udkobling Sommer filter Sommer filter Vinter start, dd Vinter start, mm Vinter, udk. T Vinter, udk. T Vinter filter Vinter filter 30 DEN-SMT/DK VI.LG.F2.01 Danfoss District Energy

31 Navigation, A260, kreds 1 og kreds 2 fortsat Hjem Kreds 1, varme Kreds 2, varme MENU ID-nr. Funktion ID-nr. Funktion Ferie Valgbar Valgbar Alarm Temp.-overvågning Øvre differens Øvre differens Nedre differens Nedre differens Forsinkelse Forsinkelse Annullerings T Annullerings T Alarm, oversigt Valgbar Valgbar Indflyd., oversigt Fremløb T ref. Retur T begr. Retur T begr. Rum T begr. Rum T begr. Flow/effekt grænse Flow/effekt grænse Ferie Ferie Ekst. overstyring Ekst. overstyring ECA overstyring ECA overstyring Boost Boost Rampe Rampe Slave, behov Varme-udkobling Varme-udkobling VV prioritet VV prioritet SCADA offset SCADA offset Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 31

32 Navigation, A260, Generelle regulatorindstillinger Hjem Generelle regulatorindstillinger MENU ID-nr. Funktion Tid & dato Valgbar Ferie Valgbar Input, oversigt 1/Input, oversigt 2 Ude T Akkum. ude T Varme frem T Rum T Varme retur T Log 1/Log 2 Ude T Log i dag (følere) Varme frem T & ref. Log i går Rum T & ref. Log 2 dage Varme retur T & gr. Log 4 dage Output, overstyring M1 P1 M2 P2 A1 Key-funktioner Ny applikation Slet applikation Applikation Fabriks-indstillinger System-indstilling Bruger-indstilling Vælg fabriksindst. Kopiér Til System-indstilling Bruger-indstilling Start kopiering Key oversigt 32 DEN-SMT/DK VI.LG.F2.01 Danfoss District Energy

33 Navigation, A260, Generelle regulatorindstillinger, fortsat Hjem Generelle regulatorindstillinger MENU ID-nr. Funktion System ECL version Kode-nr. Hardware Software Versions-nr. Serie-nr. Produktionsdato ECA, oversigt Ethernet Adresse type Portal konfig. ECL Portal Portal status Portal info M-bus konfig M-bus Command 5997 Baud 6000 M-bus adresse 6002 M-bus scan time 6001 Type Energi-målere Energi-måler Rå input oversigt S1... S10 Alarm 32: Temp. overvågn. Display Baggrundslys Kontrast Kommunikation 38 Modbus, adresse 2048 ECL 485, adresse 39 Baud 2150 Service pin 2151 Ekst. reset Sprog 2050 Sprog Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 33

34 3.0 Daglig brug 3.1 Navigering i displayet Du kan navigere i regulatorens display ved at dreje knappen den ene eller den anden vej til den ønskede placering ( ). Drejeknappen har en indbygget accelerator. Jo hurtigere, du drejer knappen, desto hurtigere når den grænserne for ethvert stort indstillingsområde. Linjeindikatoren på displayet ( ) angiver, hvor du befinder dig i menuen. Indstillinger bekræftes ved at trykke på knappen ( ). De illustrerede displayeksempler gælder for en applikation med to kredse En varmekreds ( ) og en brugs-/varmtvandskreds ( ). Eksemplerne kan afvige fra den aktuelle applikation. Varmekreds ( ) Varmtvandskreds ( ) Nogle generelle indstillinger, der gælder for hele regulatoren, er placeret i en specifik del af regulatoren. Kredsvælger Åbning af "Generelle regulatorindstillinger": Handling: Formål: Eksempler: Vælg "MENU" i en given kreds Bekræft Vælg kredsvælgeren i displayets øverste højre hjørne Bekræft Vælg "Generelle regulatorindstillinger" Bekræft 34 DEN-SMT/DK VI.LG.F2.01 Danfoss District Energy

35 3.2 Forståelse af regulatordisplayet Dette afsnit indeholder en generel beskrivelse af funktionen af ECL Comfort 210/310 serien. De viste displays er typiske og ikke relateret til applikationer. De kan afvige fra displays i din applikation. Valg af favoritdisplay Det valgte favoritdisplay vises som standarddisplay Favoritdisplayet giver et hurtigt overblik over de temperaturer eller enheder, som du generelt ønsker at overvåge. Når drejeknappen ikke har været aktiveret i 20 minutter, skifter displayet automatisk tilbage til visning af dit favoritdisplay. For at skifte mellem displays: Drej drejeknappen, indtil du når displayvælgeren ( ) i nedre højre side af displayet. Tryk på drejeknappen, og drej den for at vælge dit favoritdisplay. Tryk på drejeknappen igen. Varmekreds Oversigt display 1 informerer om: aktuel udetemperatur, regulatordrift, aktuel rumtemperatur, ønsket rumtemperatur. Oversigtsdisplay 1: Oversigtsdisplay 2: Oversigt display 2 informerer om: aktuel udetemperatur, tendens i udetemperatur, regulatordrift, maks. og min. udetemperatur siden midnat samt ønsket rumtemperatur. Oversigt display 3 informerer om: dato, aktuel udetemperatur, regulatordrift, tid, ønsket rumtemperatur samt den pågældende dags tidsplan. Oversigtsdisplay 3: Oversigtsdisplay 4: Oversigt display 4 informerer om: Status for de styrede komponenter, aktuel fremløbstemperatur (ønsket fremløbstemperatur), regulatordrift, returtemperatur (begrænsningsværdi), indflydelse på ønsket fremløbstemperatur. Displayet kan vise en oversigt over følgende informationer om varmekredsen (afhænger af det valgte display): aktuel udetemperatur (-0.5) regulatordrift ( ) aktuel rumtemperatur (24.5) ønsket rumtemperatur (20.7 C) tendens for udetemperatur ( ) min. og maks. udetemperatur siden midnat ( ) dato ( ) klokkeslæt (7:43) tidsplan for den pågældende dag ( ) status for de regulerede komponenter (M2, P2) aktuel fremløbstemperatur (49 C) (ønsket fremløbstemperatur (31)) returtemperatur (24 C) (begrænsningstemperatur (50)) Eksempel på oversigtsdisplay med angivelse af Indflydelse: Det er også vigtigt at indstille den ønskede rumtemperatur, selvom der ikke er tilsluttet rumtemperaturfølere eller en fjernbetjeningsenhed. Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 35

36 Hvis temperaturværdien vises som "- -" er den pågældende føler ikke tilsluttet. "- - -" følertilslutningen er kortsluttet. Indstilling af den ønskede varmtvandstemperatur Alle dagens indstillinger kan foretages direkte fra oversigtsdisplayene, afhængigt af den valgte kreds og driftform (se også næste side angående symboler). Sådan indstiller du den ønskede rumtemperatur Den ønskede rumtemperatur kan nemt indstilles i oversigtsdisplayene for varmekredsen: Handling: Formål: Eksempler: Ønsket rumtemperatur 20.5 Bekræft Indstil den ønskede rumtemperatur 21.0 Bekræft Oversigten viser information om udetemperatur, aktuel rumtemperatur samt ønsket rumtemperatur. Display-eksemplet er for komfortdrift. Hvis du vil ændre den ønskede rumtemperatur for sparedrift, skal du på funktionsvælgeren vælge spare. Det er også vigtigt at indstille den ønskede rumtemperatur, selvom der ikke er tilsluttet rumtemperaturfølere eller en fjernbetjeningsenhed. Sådan indstiller du den ønskede rumtemperatur med ECA 30/ECA 31 Den ønskede rumtemperatur kan indstilles på helt samme måde som på regulatoren. Displayet kan dog også indeholde andre symboler (se "Hvad betyder symbolerne?"). ECA 30/ECA 31 gør det muligt midlertidigt at overstyre den indstillede ønskede rumtemperatur ved hjælp af disse overstyringsfunktioner: 36 DEN-SMT/DK VI.LG.F2.01 Danfoss District Energy

37 3.3 En generel oversigt: Hvad betyder symbolerne? Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse Udetemperatur. Alarm Relativ luftfugtighed indendørs Rumtemp. Varmtvandstemp. Positionsindikator Automatisk drift Komfortdrift Sparedrift Frostbeskyttet drift Manuel drift Standby Køledrift Aktiv output overstyring Optimeret start- eller stoptidspunkt Varme Køling Varmtvand Generelle regulatorindstillinger Pumpe ON Pumpe OFF Aktuator åbner Aktuator lukker Aktuator, analogt reguleringssignal Temperatur Driftform Kreds Styret enhed Overvåget temperaturfølerforbindelse Displayvælger Maks. og min. værdi Tendens for udetemperatur Vindstyrkeføler Føler afbrudt eller ikke i brug Føler kortsluttet Fast komfortdag (ferie) Indflydelse aktiv Varme aktiv Køling aktiv Yderligere symboler, ECA 30/31: Symbol Beskrivelse ECA-fjernbetjening 15 Forbindelsesadresse (master: 15, slaver: 1-9) Fridag Ferie Afslapning (udvidet komfortperiode) Hjemmefra (udvidet spareperiode) I ECA 30/31 vises kun de symboler, der er relevante for applikationen i regulatoren. Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 37

38 3.4 Overvågning af temperaturer og systemkomponenter Varmekreds Oversigtsdisplayet i varmekredsen sikrer et hurtigt overblik over de faktiske og (ønskede) temperaturer samt den faktiske status for anlæggets komponenter. Eksempler på displaybilleder: 49 C Fremløbstemperatur (31) Ønsket fremløbstemperatur 24 C Returtemperatur (50) Returtemperaturbegrænsning Input, oversigt En anden mulighed for at få et hurtigt overblik over målte temperaturer er "Input, oversigt", som er synlig i de generelle regulatorindstillinger (se "Introduktion til generelle regulatorindstillinger" angående, hvordan man åbner de generelle regulatorindstillinger.) Da denne oversigt (se displayeksemplet) kun angiver de målte aktuelle temperaturer, er der ingen indstilling. 38 DEN-SMT/DK VI.LG.F2.01 Danfoss District Energy

39 3.5 Indflyd., oversigt Dette afsnit indeholder en generel beskrivelse af funktionen af ECL Comfort 210/310 serien. De viste displays er typiske og ikke relateret til applikationer. De kan afvige fra displays i din applikation. Menuen giver en oversigt over, hvad der har indflydelse på den ønskede fremløbstemperatur. Det er forskelligt fra applikation til applikation, hvilke parametre, der angives. I servicesituationer kan det være en hjælp at forklare blandt andet uventede tilstande eller temperaturer. Eksempel på oversigtsdisplay med angivelse af Indflydelse: Hvis den ønskede fremløbstemperatur påvirkes (korrigeres) af et eller flere parametre, indikeres det af en lille linje med pil-ned, pil-op eller dobbeltpil: Pil-ned: Det pågældende parameter reducerer den ønskede fremløbstemperatur. Pil-op: Det pågældende parameter øger den ønskede fremløbstemperatur. Dobbeltpil: Det pågældende parameter skaber en overstyring (fx Ferie). Lige linje: Ingen aktiv indflydelse. I eksemplet peger pilen i symbolet nedad for 'Rum T begr.'. Dette betyder, at den aktuelle rumtemperatur er højere end den ønskede rumtemperatur, hvilket igen resulterer i et fald i den ønskede fremløbstemperatur. Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 39

40 3.6 Manuel regulering Det er muligt manuelt at styre de installerede komponenter. Manuel regulering kan kun vælges i favoritdisplay, hvor symbolerne for de styrede komponenter (ventil, pumpe osv.) er synlige. Handling: Formål: Eksempler: Vælg funktionsvælger Bekræft Vælg manuel driftsform Bekræft Vælg pumpe Bekræft Sæt pumpen på ON Sæt pumpen på OFF. Bekræft pumpedrift Vælg motorventil Styrede komponenter Kredsvælger Bekræft Åbn ventilen Under manuel drift er alle styrefunktioner deaktiveret. Frostbeskyttelse er ikke aktiv. Stands åbningen af ventilen Luk ventilen Stands lukningen af ventilen Når manuel regulering er valgt for en kreds, vælges den automatisk for alle kredse. Bekræft ventildrift For at forlade manuel driftsform bruges funktionsvælgeren til at vælge den ønskede driftsform. Tryk på drejeknappen. Manuel styring bruges typisk ved idriftsættelse af installationen. De styrede komponenter, ventil, pumpe osv., kan styres for at opnå korrekt funktion. Manuel styring af 0-10 volts styret aktuator: Aktuatorsymbolet har en værdi (i %), som kan ændres. %-værdien svarer til en spændingsværdi i intervallet 0-10 volt. 40 DEN-SMT/DK VI.LG.F2.01 Danfoss District Energy

41 3.7 Tidsplan Indstil din tidsplan Dette afsnit indeholder en generel beskrivelse af programmet for ECL Comfort 210/310-serien. De viste displays er typiske og ikke relateret til applikationer. De kan afvige fra displays i din applikation. Nogle applikationer kan dog have mere end et program. Du kan finde yderligere programmer i "Generelle regulatorindstillinger". Tidsplanen består af 7 ugedage: M = Mandag T = Tirsdag O = Onsdag T = Torsdag F = Fredag L = Lørdag S = Søndag Oversigten viser start- og stoptidspunkterne dag for dag for komfortperioderne (varme-/varmtvandskredse). Ændring af din tidsplan: Handling: Formål: Eksempler: Vælg "MENU" i et af oversigtsdisplayene Bekræft Bekræft valget "Tidsplan" Vælg den dag, der skal ændres Bekræft* Gå til Start1 Bekræft Juster tiden Bekræft Gå til Stop1, Start2 osv. Gå tilbage til "MENU" Bekræft Vælg "Ja" eller "Nej" under "Gem". Bekræft * Du kan markere flere dage ad gangen De indstillede start- og stoptidspunkter vil gælde for alle valgte dage (torsdag og søndag i eksemplet) Du kan maksimalt indstille 3 perioder med komfortdrift pr. dag. Du kan slette en komfortperiode ved at indstille samme tidspunkt for start og stop. Hver kreds har sin egen tidsplan. Du kan skifte mellem kredsene ved at gå til "Hjem" og dreje på drejeknappen for at vælge den ønskede kreds. Start- og stoptiderne kan indstilles i intervaller på halve timer (30 min.). Danfoss District Energy VI.LG.F2.01 DEN-SMT/DK 41

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A237 / A337. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A237 / A337. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 4 2.1 Inden du går i gang:... 4 2.2 Identifikation af systemtypen.....................................

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / A310, applikation A Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / A310, applikation A Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 6 2.1 Inden du går i gang:... 6 2.2 Identifikation af systemtypen.....................................

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A266. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A266. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 4 2.1 Inden du går i gang:... 4 2.2 Identifikation af systemtypen.....................................

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A230. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A230. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 4 2.1 Inden du går i gang:... 4 2.2 Identifikation af systemtypen.....................................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A217 / A317. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A217 / A317. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A266. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A266. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A Indhold. 1.0 Indhold Vigtig sikkerheds- og produktinformation...

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A Indhold. 1.0 Indhold Vigtig sikkerheds- og produktinformation... 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

Betjeningsguide. ECL Comfort 310, applikation A Indhold. 1.0 Indhold Vigtig sikkerheds- og produktinformation...

Betjeningsguide. ECL Comfort 310, applikation A Indhold. 1.0 Indhold Vigtig sikkerheds- og produktinformation... 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 6 2.1 Inden du går i gang:... 6 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A214 / A314. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation...

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A214 / A314. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation... 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A214 / A Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A214 / A Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

ECL Comfort 210/296/310, applikation A230

ECL Comfort 210/296/310, applikation A230 Betjeningsguide ECL Comfort 210/296/310, applikation A230 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 1.1 Vigtigsikkerheds-ogproduktinformation... 2 2.0 Installation...6 2.1 Indendugårigang:... 6 2.2 Identifikationafsystemtypen...

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 6 2.1 Inden du går i gang:... 6 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

ECL Comfort 210/296/310, applikation A237/A337

ECL Comfort 210/296/310, applikation A237/A337 Betjeningsguide ECL Comfort 210/296/310, applikation A237/A337 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 1.1 Vigtigsikkerheds-ogproduktinformation... 2 2.0 Installation...6 2.1 Indendugårigang:... 6 2.2 Identifikationafsystemtypen...

Læs mere

Betjeningsguide. ECL Comfort 210 / 296 / 310, applikation A247 / A Indhold

Betjeningsguide. ECL Comfort 210 / 296 / 310, applikation A247 / A Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 6 2.1 Inden du går i gang:... 6 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 2.0 Indstillinger... 2 2.1 Reguleringsparametre, cirkulationspumpe(r)................. 2 2.2 Pumpekontrol...................................................... 6 3.0 Blandet...

Læs mere

ECL Comfort 110 er en universel regulator til styring af 1 kreds til brug i fjernvarmeunderstationer og fjernvarmeanlæg såvel som kedelsystemer.

ECL Comfort 110 er en universel regulator til styring af 1 kreds til brug i fjernvarmeunderstationer og fjernvarmeanlæg såvel som kedelsystemer. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse ECL Comfort 110 ECL Comfort 110 er en universel regulator til styring af 1 kreds til brug i fjernvarmeunderstationer og fjernvarmeanlæg

Læs mere

ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt

ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt Betjeningsguide ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 2.0 OverblikoverIndstillinger...2 3.0 Indstillinger...3 3.1 Reguleringsparametre,cirkulationspumpe(r)... 3 3.2 Pumpekontrol...

Læs mere

ECL Comfort 100M Brugervejledning og Installation

ECL Comfort 100M Brugervejledning og Installation ECL Comfort 100M Brugervejledning og Installation 2004. *087R724* *vi7ab401* ECL Comfort 100M Brugervejledning og Installation 2004. *087R724* *vi7ab401* Indhold Side Brugervejledning Inden De går i gang

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

ECL Comfort 210 regulator og fjernbetjening ECA 30/31

ECL Comfort 210 regulator og fjernbetjening ECA 30/31 Datablad ECL Comfort 210 regulator og fjernbetjening ECA 30/31 Beskrivelse ECL Comfort 210 ECL Comfort 210 regulator: ECL Comfort 210 er en elektronisk temperaturregulator i ECL Comfort regulator serien

Læs mere

ECL Comfort 210/296/310, application A214/A314

ECL Comfort 210/296/310, application A214/A314 Betjeningsguide ECL Comfort 210/296/310, application A214/A314 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 1.1 Vigtigsikkerheds-ogproduktinformation... 2 2.0 Installation...5 2.1 Indendugårigang:... 5 2.2 Identifikationafsystemtypen...

Læs mere

DRAFT. ECL Comfort 110 Application 130. Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg. Vejledning

DRAFT. ECL Comfort 110 Application 130. Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg. Vejledning Vejledning DRAFT ECL Comfort 110 Application 130 (gældende fra softwareversion 1.08) Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg Brugervejledning, Installation og vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning. ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse

Vejledning. ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse Vejledning ECL Comfort 110 Applikation 116 Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer Brugervejledning, installation & vedligeholdelse DH-SMT/DK VI.KT.F2.01 Danfoss 06/2008 Sådan navigerer man Hvad

Læs mere

C66. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. *vi7cc501* *087R8060* *087R8060*

C66. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. *vi7cc501* *087R8060* *087R8060* Brugervejledning VI.7C.C5.01 2007.03 C66 *vi7cc501* *087R8060* www.danfoss.dk ECL Comfort Brugervejledning ECL Comfort Installationsvejledning www.danfoss.dk *087R8060* *vi7cc501* Blanderegulator + PI-reguleret

Læs mere

ECL Comfort 300/ V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort 300/ V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation ECL Comfort 300/301 er en elektronisk temperaturregulator, der kan installeres på udvalgte applikationer ved hjælp af et ECL-kort.

Læs mere

Kvikguide for Danfoss ECL Comfort 110 Applikation 130 & Grundfos UPM3 AUTO L pumpe. Vælg/returnér.

Kvikguide for Danfoss ECL Comfort 110 Applikation 130 & Grundfos UPM3 AUTO L pumpe. Vælg/returnér. Sådan navigerer man Opbevares ved produktet Justér temperaturer og værdier. Skift mellem menulinjer. Vælg/returnér. F.eks. justering af dato/tid ved opstart: Datofeltet blinker, justér med / -tasterne

Læs mere

Kvikguide for Danfoss ECL Comfort 110 Applikation 130 & Grundfos UPM3 AUTO L pumpe. Vælg/returnér.

Kvikguide for Danfoss ECL Comfort 110 Applikation 130 & Grundfos UPM3 AUTO L pumpe. Vælg/returnér. Sådan navigerer man Justér temperaturer og værdier. Skift mellem menulinjer. Vælg/returnér. F.eks. justering af dato/tid ved opstart: Datofeltet blinker, justér med / -tasterne og tryk på -tasten, hvorefter

Læs mere

ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation ECL Comfort 300/301 er en elektronisk temperaturregulator, der kan installeres med udvalgte applikationer ved hjælp af et

Læs mere

ECL Comfort 310 regulator og fjernbetjening ECA 30/31

ECL Comfort 310 regulator og fjernbetjening ECA 30/31 Datablad ECL Comfort 310 regulator og fjernbetjening ECA 30/31 Beskrivelse ECL Comfort 310 ECL Comfort 310 regulator: ECL Comfort 310 er en elektronisk temperaturregulator i ECL Comfort regulator serien

Læs mere

ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Vejledning. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse

ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Vejledning. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse Vejledning ECL Comfort 110 Applikation 116 *087R9791* *VIKTF201* Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer Brugervejledning, installation & vedligeholdelse VI.KT.F2.01 Danfoss 06/2008 DH-SMT/DK

Læs mere

ECL Comfort V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation Den elektroniske ECL Comfort 200-regulator er forprogrammeret til en række forskellige applikationer. Hver applikation har et

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation Den elektroniske ECL Comfort 200-regulator er forprogrammeret til en række forskellige applikationer. Hver applikation har et

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02 10.00 FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ www.danfoss.dk Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300................ 10.01 Programpakker........................ 10.02 Vejrkompensering Direkte brænderstyring................

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

ECL Comfort 110 Applikation 116 (gyldig fra softwareversion 1.08) Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Vejledning

ECL Comfort 110 Applikation 116 (gyldig fra softwareversion 1.08) Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Vejledning Vejledning *087R9791* *VIKTF401* ECL Comfort 110 Applikation 116 (gyldig fra softwareversion 1.08) Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer Brugervejledning, installation & vedligeholdelse VI.KT.F4.01

Læs mere

DRAFT. ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Vejledning. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse

DRAFT. ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Vejledning. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse Vejledning DRAFT ECL Comfort 110 Applikation 116 (gyldig fra softwareversion 1.08) Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer Brugervejledning, installation & vedligeholdelse DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01

Læs mere

Vejledning. ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse

Vejledning. ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse Vejledning ECL Comfort 110 Applikation 116 Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer Brugervejledning, installation & vedligeholdelse DH-SMT/DK VI.KT.F2.01 Danfoss 06/2008 Indholdsfortegnelse Sådan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

ECL Comfort Installation og vedligeholdelse

ECL Comfort Installation og vedligeholdelse P20 Kedelstyring ECL Comfort Installation og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Instruktionsbogen er opdelt i sektioner Instruktionsbøgerne for ECL Comfort regulatorer er delt op i nummererede sektioner.

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

ELEKTRONISK AUTOMATIK

ELEKTRONISK AUTOMATIK Generelt ECL Comfort 210 og 310 7.01 Applikationsnøgler 7.02 ECL Comfort 310 idriftsættelse 7.03-7.04 Tilslut din ECL Comfort 310 til Internettet 7.05 Vejrkompensering Opblanding/veksler 7.06-7.07 Opblanding/veksler

Læs mere

ECL Comfort 110 Application 130. Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg. Vejledning

ECL Comfort 110 Application 130. Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg. Vejledning Vejledning ECL Comfort 110 Application 130 Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg Brugervejledning, Installation og vedligeholdelse DH-SMT/DK VI.KT.G3.01 Danfoss

Læs mere

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat Elektronisk radiator termostat Danfoss Heating Solutions VIIDB101 01/2013 1 Til lykke med din radiatortermostat er en elektronisk radiatortermostat med programmer, der automatisk sænker rumtemperaturen

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

ECL Comfort 110 Application 130 (gældende fra softwareversion 1.08) Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg

ECL Comfort 110 Application 130 (gældende fra softwareversion 1.08) Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg Vejledning *087R9794* *VIKTG501* ECL Comfort 110 Application 130 (gældende fra softwareversion 1.08) Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg Brugervejledning, Installation

Læs mere

Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04

Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04 Varmeventilatorer/strålevarme Varmeventilatorer Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04 Strålevarme Selvvirkende eller elektrisk (mindre anlæg) 7.05

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

ECL Comfort Installation og vedligeholdelse

ECL Comfort Installation og vedligeholdelse C5 Kedelstyring med ON/OFF brugsvandsstyring ECL Comfort Installation og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Instruktionsbogen er opdelt i sektioner Instruktionsbøgerne for ECL Comfort regulatorer er delt

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

11-15 % Yd dit bedste gør det endnu bedre Ét hjul ét skridt foran. We mind your business ecl.danfoss.com

11-15 % Yd dit bedste gør det endnu bedre Ét hjul ét skridt foran. We mind your business ecl.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Yd dit bedste gør det endnu bedre Ét hjul ét skridt foran Danfoss ECL Comfort regulator fjernvarme med fordele 11-15 % energibesparelse eller mere! En korrekt indstillet ECL

Læs mere

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24 Betjeningsvejledning Varmeregulator Landis & Staefa RVL470 Oversigt... 2, 3 Symboler... 4 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Rumtemperatur er ikke korrekt... 8 Opvarmning uden

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

ECA 35 modulet udvider ECL Comfort 310/310B med en række indgange og udgange.

ECA 35 modulet udvider ECL Comfort 310/310B med en række indgange og udgange. Datablad ECA 35 Udvidelsesmodul til ECL Comfort 310/310B Designet i Danmark Beskrivelse ECA 35 ECA 35 modulet udvider ECL Comfort 310/310B med en række indgange og udgange. ECA 35 bruges til anvendelser

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Quickguide. Neotherm Vejrkompenseringsanlæg AM40. Til fjernvarme, centralvarme og brugsvandsstyring INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Quickguide. Neotherm Vejrkompenseringsanlæg AM40. Til fjernvarme, centralvarme og brugsvandsstyring INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Quickguide Neotherm Vejrkompenseringsanlæg AM40 Til fjernvarme, centralvarme og brugsvandsstyring Beskrivelse Neotherm AM40 er en varmestyring der kan anvendes til regulering af centralvarme, gulvvarme,

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

ECL Comfort 310 regulator, fjernbetjening ECA 30/31 og applikationsnøgler

ECL Comfort 310 regulator, fjernbetjening ECA 30/31 og applikationsnøgler ECL Comfort 30 regulator, fjernbetjening ECA 30/3 og applikationsnøgler Designet i Danmark Beskrivelse ECL Comfort 30 regulator ECL Comfort 30 er en elektronisk vejrkompenseret temperaturregulator i ECL

Læs mere

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Living full of energy /7 Indholdsfortegnelse Roth Touchline reguleringssystem kan indstilles på flere forskellige måder når det skal fungere

Læs mere

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011 Indhold 1. Funktionsoversigt......................................................... 4 1.1

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Oversigt, display, symboler... 2 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Sådan klargøres brugsvand... 8 Rumtemperatur er ikke korrekt...

Læs mere