Et oplæg udarbejdet af etrans i samarbejde med Falck. Januar - juni Nye services og abonnementer. for et bilmarked i udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et oplæg udarbejdet af etrans i samarbejde med Falck. Januar - juni 2010. Nye services og abonnementer. for et bilmarked i udvikling"

Transkript

1 Et oplæg udarbejdet af etrans i samarbejde med Falck. Januar - juni 2010 Nye services og abonnementer for et bilmarked i udvikling

2 Nye services og abonnementer for et bilmarked i udvikling Et oplæg udarbejdet af etrans i samarbejde med Falck. Januar - juni 2010

3 3 Indhold Nye services og abonnementer for et bilmarked i udvikling. Et samarbejde mellem Falck og etrans/ Designskolen Kolding. Juli 2010 Printet hos: Frydenberg A/S Udarbejdet, illustreret og opsat af: Bo Borbye Pedersen Med bidrag fra: Mette Mikkelsen Toke Stub Barter og øvrige omtalte deltagere etrans Designskolen Kolding Ågade 10 DK-6000 Kolding Læs mere om etrans på etrans/designskolen Kolding Introduktion Falcks udfordringer og fouks Etrans holdet Processen Metoder og værktøjer Kundetyper Brugerrejsen Indsigter og erkendelser Koncepterne Erfaringer og anbefalinger Næste skridt

4 4 5 Introduktion Introduktion Denne rapport sammenfatter proces, erfaringer og resultater af et samarbejde mellem etrans og Falck i første halvår af Generering af nye idéer og koncepter i samarbejde med kernemedarbejdere hos Falck - samt formidling og evaluering af disse. Deltagere fra Falck Workshop 1 Januar 2010 Martin Østergaard, Business Development Manager, Business Development Dorthe Espenhein, Projektleder, Marketing René Bank Jørgensen, Product Development Manager, Product Development Workshop 2 Juni 2010 Martin Østergaard, Business Development Manager, Business Development Dorthe Espenhein, Projektleder, Marketing René Bank Jørgensen, Product Development Manager, Product Development Stine Odgaard Christensen, Teamleder, Outbound Charlotte Hinch Larsen, Kontorassistent, Back Office Christian Mølbæk Jensen, Stationsleder, Århus N Christian Pontoppidan, Uddannelseskonsulent, Komptence Center Jakob Gjandrup Møller, Salgsleder, Personlig Salg Jørn Bonde, Uddannelseskonsulent, Komptence Center Oluf Hauerslev, Konsulent, Strategisk Partner Jakob Dalgaard, Sælger, Personlig Salg Gennemgang Juni 2010 Charlotte Sejr, Udviklingschef, Produktudvikling Rikke Nøglebæk, Product Development Manager, Product Development Marianne Verbes, Product Development Manager, Product Development Julius Thy, Product Development Manager, Product Development Dorthe Espenhein, Projektleder, Marketing René Bank Jørgensen, Product Development Manager, Product Development etrans er et 3-årigt innovationsprojekt støttet af bl.a. Erhvervs- og Byggestyrelsen og EU. Projektet skal gøre elbiler og grøn transport til en kommerciel succes igennem brugerdrevne innovationsmetoder, hvor antropologer, designere, brugere, forskere og projektets private og offentlige partnere bliver inddraget undervejs. Falck har en central placering i etrans s følgegruppe og bidrager dermed på et overordnet plan i hele etrans s 3-årige projektperiode. Processen, som beskrives i denne rapport, er en undersøgelse af, hvordan projektet har kunnet bidrage til forretningsudvikling internt i Falck. Falck/etrans samarbejdet er en del af projektets overordnede målsætning, nemlig at introducere brugerdrevne innovationsmetoder i virksomheder og organisationer i Danmark. Projektet er samtidig et bud på, hvordan et overordnet antropologisk feltstudie i 50 bilbrugeres hverdagsliv kan danne afsæt for forretningsudvikling ved et samarbejde med en kommerciel virksomhed. Forløb Denne afgrænsede undersøgelse er gennemført i foråret 2010 og har været delt i 3 hoveddele: 1. Perspektivering af personaer, der var udviklet til Falck, ved at uddybe forståelsen med indsigter fra etransprojektets antropologiske brugerstudie. 2. En kortlægning af Falcks udfordringer og muligheder i forhold til konkrete kundetyper. Konklusion Ved at analysere det antropologiske materiale med fokus på, hvilken betydning bilen har i menneskers hverdag, har vi aflæst, hvordan de søger tryghed i den forbindelse, bl.a ved at aflæse forbrugsvaner. Herefter er en række faktorer identificeret, som kan lægges til grund for nye segmenteringer. Således bidrager etrans antropologisk studie til at beskrive tre nye kundetyper, som er særligt interessante for Falck i forbindelse med udvikling af nye tilbud. I en åben designproces har Falcks egne medarbejdere (og eksperter) leveret indsigt og generet nye idéer, samtidigt med at de har fået ny viden og bevidsthed om nye og eksisterende kunder. Falck har fået inspiration til idéudvikling via design-baserede tilgange og åbne co-creation processer. Samtidig er en række konkrete idéer og koncepter, der i store træk harmonerer med egen strategi for fremtidig udvikling, artikuleret. Disse er præsenteret bagest i denne rapport. Med Falck/etrans samarbejdet er bidraget til etransprojektets overordnede målsætning, nemlig at introducere brugerdrevne innovationsmetoder i virksomheder og organisationer i Danmark. Projektet er et bud på, hvordan et overordnet antropologisk feltstudie i 50 bilbrugeres hverdagsliv via designmetoder kan danne afsæt for forretningsudvikling ved et samarbejde med en kommerciel virksomhed.

5 6 7» Hvad betyder det for Falck, når folk ikke længere vil eje vores biler? Hvordan tilbydes ikke-biltekniske og mere følelsesbårne services? Hvordan får vi simple og gennemskuelige produkter, som kunden forstår (ikke lag på lag)? Hvordan udvikler vi midler til at kapre kunder ind og værktøjer til at matche deres behov? Hvordan laves nye frekvens produkter så der mindst er en berøring med Falck 1 gang årligt udover betaling? Hvordan ændrer vi Falck fra leverandør når skaden er sket til etablering af tilbud, så man undgår skaden? «Nogle af Falcks udfordringer fremhævet af deltagere (repræsentanter fra forskellige Falck afdelinger) som opvarmning til WS02 juni 2010

6 9 Falcks udfordringer og fokus Leasing Leasingmarkedet er i en rivende udvikling. Hvordan møder vi brugernes forandrede anvendelsesformer af bilen og tilhørende nye behov? Samarbejdspartneraftaler Hvordan tilpasser vi os et marked i konstant udvikling? Hvilke strategiske alliancer skal vi indgå med andre forretningsområder for at fastholde vores førerposition? Mechanical breakdown Hvordan sikrer vi markedets bedste service til biler? - også til biler der ikke anvender fossile brændsler? Integration frem i værdikæden Hvordan udnytter vi en større del af værdikæden omkring vejservice? Hvordan præsenterer vi værkstedssamarbejder og andre serviceydelser på en måde, så vi kan tjene penge på det? Frihed og mobilitet Hvordan kan vi levere nye services før og efter nedbrud, som giver en større oplevelse af mobilitet og frihed? Oplevelsesdrevne abonnementer Hvorledes udvikler vi fremtidige services med hverdagsrelevans: som at holde avisen? Behovsorienterede pakker Hvordan kan vi levere tryghedsydelser som imødekommer forskellige livssituationer? Eksemplevis: Hvordan henvender man sig til førstegangskøbere? Hvordan laver man specielle produkt og serviceprogrammer til kvinder? Blive skarp på konceptudvikling og test Hvordan etablerer vi en bedre og mere målrettet udviklingsproces? Hvordan testes, evalueres og implementeres nye produkter hensigtsmæssigt, så vi kan opretholde Falcks konkurrencefordel? --- Overstående beskriver de strategiske mål og udfordringer som Falck står overfor. De er resultat af projektfokuseringsworkshoppen, og har defineret rammerne for det efterfølgende arbejde. Falck og etrans Falcks begrundelse for at indgå i etransprojektet blev beskrevet i forbindelse med en opstartsworkshop i maj Her slog Falck fast, at man ønsker at tilegne sig viden om elbilen og dens værdikæde i forhold til at gøre sig klar til et marked i hastig udvikling. Falck har haft en forventning om, at man i etrans kunne møde andre drivere inden for implementeringen, og at man samtidig kunne få afprøvet metoder til brugerdreven innovation. Falcks repræsentanter i følgegruppen er Business Development Manager, Martin Østergaard og Product Development Manager, René Bank Andersen.

7 11 Bo Borbye Pedersen Bo Borbye Pedersen har en kandidatgrad i design fra Kunst Akademiets Arkitektskole og erfaring fra ind- og udland de sidste 4 år som partner i designfirmaet Move med fokus på at omdanne brugerindsigt til implementérbare designkoncepter, ofte i spændet mellem teknologi og menneetrans holdet Toke Stub Barter Uddannet delvist fra Designskolen i Kolding og delvist fra Royal College of Art i London. I en årrække partner i den internationale, designdrevne konsulentvirksomhed Radarstation. Arbejder som strategisk konsulent med fokus på servicedesign hos Antropologerne.com, Væksthuset, Region Hovedstaden m.fl. Underviser i strategisk design på Designskolen Kolding. Toke Stub Barter har været ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre de to workshops med medarbejdere fra Falck og har desuden deltaget i etrans antropologiske studie sammen med antropologerne.com. Anders Klitmøller Anders Klitmøller er uddannet antropolog fra Århus Universitet, hvor han også har arbejdet som videnskabelig assistent på Institut for Ledelse, Aarhus Business School. Han har været ansat i etrans i et halvt år til at analysere og formidle antropologiske indsigter til projektets partnere. Anders Klitmøller er nu er tilbage på Aarhus Business School, hvor han læser en Ph.d. i kreativitet og ledelse. Han har bearbejdet alt antropologisk materiale og har skrevet samarbejdets første rapport, som er en samkørsel af indsigter fra brugerstudiet og Falcks kundesegmenter. skelig adfærd. Bo Borbye Pecdersen underviser endvidere på Designskolen i Kolding. I projektet har Bo Borbye Pedersen haft ansvar for at omsætte indsigter og idéer til koncepter og formidle disse. Mette Mikkelsen Mette Mikkelsen er uddannet væver ved Designskolen i Kolding, og hun har i en årrække som designer i tekstilbranchen opnået erfaring med udvikling af koncepter inden for produkt-service systemer. Hun har gennemført en Master i Design ved Center for Designforskning, hvor hun har haft specielt fokus på, hvilken rolle design spiller i brugerdreven innovation. Mette Mikkelsen er den overordnede projektleder på det 3-årige etrans projekt.

8 12 13

9 15 Processen DISCOVER DEFINE DEVELOPE DELIVER Forløbet har været tilrettelagt ud fra en forestilling om, at effektive servicesystemer udvikles ved bruger-centrerede processer, hvor løsninger skabes i et sammenspil mellem kunder, medarbejdere og beslutningstagere. En typisk design proces har fire overordnede faser, som ifølge det britiske design råds generiske model hedder Discover, Define, Develope, Deliver. 1 Fase 1 er etrans antropologiske studie, som har givet en dyb forståelse for danskernes værdier, behov og barriere ifht. transport og med fokus på deres holdninger og bevæggrunde omkring bæredygtighed. Fase 2 har været en afgrænsning og fokusering af projektet, så det antropologiske studie og designmetoder kan omsættes til værdifulde input og idéer til fremtidige forretningsudvikling for Falck. Fase 3 har igennem en inddragende designproces med udvalgte Falck medarbejdere arbejdet videre med materialet og omsat dette til idéer og koncepter. 1. Discover Etrans Antropologisk Studie: Afdækning af danskernes centrale værdier omkring biler, bæredygtighed etc. 2. Define Falck. WS01: Projektfokusering: Konkurrencelandsskabet, nuværende ydelser, mål og potentiale. 3. Develope Falck. WS02. Brugerrejsen og nye abonnementsmuligheder. Udviklet med Falck eksperterne. 4. Deliver Falck. Konceptudvikling. Oparbejdelse af koncepter. Præsentationen idag og det videre konceptarbejde. I sidste fase er de opnåede resultater bearbejdet, visualiseret, evalueret og præsenteret, så de kan danne grundlag for at implementere viden og input fra etrans studiet i organisationen. 1

10 16 17 Processen En bruger skriver dagbog Brugerrejsen kortlægges Nye idéer generes i WS02 Idéer bearbjedes til koncepter Ved at se på, hvorledes mennesker bruger deres bil, kan vi observere, hvordan folk søger social sikkerhed gennem deres forbrug og derved skabe abonnementer, som passer til forskellige grupper I etrans har vi sendt antropologer på besøg i 50 bilbrugeres hverdagsliv for at se på værdier, vaner og holdninger til transport, forhold til bæredygtighed, biler osv. Vi har brugt antropologer, fordi de har metoder til at gøre det eksotiske hverdagsagtigt og det hverdagsagtige eksotisk. De har registreret deres arbejde via video, interviews, dagbøger og fotos. Ved en analyse af materialet har vi fået en udvidet beskrivelse af begrebet tryghed, som ikke kun dækker den konventionelle forståelse af fænomenet bundet op på alder, køn og andre segmenteringsparametre. Kernemedarbejdere fra Falcks udviklingsteam har identificeret Falcks segmenter og brugerindsigterne og har udvidet forståelsen for det enkelte segment. Dernæst har udviklingsteamet formuleret en række områder, som kunne udvikles. Disse områder, organisationens centrale værdier og nærmeste konkurrenter er identificeret for at skabe en fælles forståelse for projektets retning. Dette skete ved den først afholdte workshop, hvor etrans-holdet og repræsentanter fra Falck deltog. Falcks nuværende og potentielle konkurrenter er identificeret og placeret alt efter, om de er konkurrerende på pris eller andre nuværende eller fremtidige ydelser, Der blev tænkt bredt i forhold til at definere konkurrenceydelser, så konkurrentlandskabet ikke kun kom til at handle om de virksomheder og organisationer, Herefter gennemgås en Falck abonnents typisk brugerrejse. Alle faser, aktiviteter, berøringsflader og motivationsfaktorer berøres fra det øjeblik, en potentiel kunde får idéen om at tegne et abonnement, til vedkommende kommer ud i den anden ende - som ambassadør for ydelsen. Workshop 1 afsluttes med en bearbejdning af disse indsigter i forhold til de kunder,falck IKKE har i kundekartoteket. Der mangler f.eks tydeligvis berøringsflader, når uheldet IKKE er ude - og gode historier og remindere i forhold til en emotionel forbruger. Tre potentielt interessante personaer skitseres. De uddybes, personificeres og udvikles efterfølgende med et genbesøg i etrans s brugermateriale. For at uddybe de 3 kundetyper yderligere og omsætte disse til idéer til forbedringer og nye services inviteres Falcks egne eksperter til workshop 2. Deltagere fra salg, marketing, reddere, uddannelse, strategi og forretningsudvikling udvikler sammen med etrans holdet de tre kundetyper og deres brugerrejse med Falck. Sammen findes nye muligheder, kendte og uerkendte mangler og de enkelte typers interesser og motivationsfaktorer. Barrierer, behov og mulighedsrum omsættes til et stort antal nye idéer, som igen evalueres og sorteres. De udarbejdes koncept for ideerne med størst potentiale. Igennem videreudviklingen holdes for øje, hvilken værdi der skabes for kunden, og hvilket potentiale der ligger i idéen for Falck. Dagen afslutter med præsentation og gennemgang af de tre bearbejdede koncepter for fremtidige Falck abonnementer og services. Herefter er de kundetyper, deres brugerrejser og de tre koncepter blevet bearbejdet, illustreret og afsluttende fremlagt internt i Falck for et panel af medarbejdere, der normalt arbejder med at udvikle Falcks produkter og forretning. Her blev forløb og resultater gennemgået og de tre koncepter evalueret og bedømt ifht. deres potentiale for Falck, hvor lette de vil være at implementere,og hvordan de harmonerer med Falcks øvrige aktiviteter og strategi. Det hele er opsamlet i på de næste sider i dette dokument, som afslutter forløbet mellem etrans og Falck.

11 18 19 Metoder og værktøjer Antropologiske metoder Shadowing Videoobservationer af brugeren der interagerer med eksempelvis bilen i sit vante miljø. Brugerdagbog En serie spørgsmål og opgaver som brugeren udfylder forud for besøg af antropologen. Opgaverne afdækker bl.a. oplevelser og brugsmønstre. Video interview Besvarelser af de 6-7 videointerviewspørgsmål, som antropologerne har stillet alle brugerne i felten. Billed/ordkort-ordspil Mapping af brugernes prioriteringer ift. både benzinbil og elbil samt mapping af biltyper indenfor kategorierne drømmebil, praktisk bil, miljøbil og skodbil. Atlas.ti Alt materialet fra feldtstudiet er samlet i Atlas.ti: Et videnskabeligt software til analyse af data, der danner grundlag for hele etrans projektet Primary Documents, 7750 Quotations og ialt mere end Codes. Design & co-creation værktøjer Service Design En relativ ny designdisciplin, hvor fokus er på den totale oplevelse brugeren møder igennem et forløb over tid. Dette gøres ved at sammentænke oplevelser, systemer, håndgribelig berøringsflader og elementer simultant. Co-Creation En åben og inddragen tilgang til idégenerering og udvikling, hvor man designer MED de involverede mennesker i stedet for TIL dem. Brugertyper Ærketyper baseret på det udtømmende materiale genereret af antropologer i felten, som beskriver karakteristika ved forskellige brugergrupper. Brugerrejsen Kortlægning af berøringsflader, behov, barrierer og motivationsfaktorer for en bruger igennem et forløb med f.eks. Falck. Mulighedsrum Et område hvor brugerens behov kan mødes med nye services. Visualisering Storyboards, skitser, referencebilleder, illustrationer etc. er centrale værktøjer for hurtigt at formidle idéer og give fornemmelse af oplevelser. Derved bliver det også mulighed at diskutere og udvikle dem yderligere. Prototyping Prototyper, hurtige mock-ups, rollespil og oplevelses-prototyper er eksempler på metoder, hvorved man hurtigt kan afprøve, om man er på rette vej med en idé eller koncept og få værdifuldt feedback til at forbedre oplevelsen og konceptet.

12 20 21 Kundetyper Samkørslen af etrans antropologisk studie og Falcks eksisterende segment, forståelse og personas har resulteret i tre kundetyper, der beskriver et potentielt kundesegment, der ikke rammes af Falcks nuværende abonnementstyper. 1. Den Uafhængige 2. Den Velovervejede 3. Den Emotionelle De tre kundetyper har hver deres specifikke behov til fremtidige Falck produkter og services.

13 22 23 DEN EMOTIONELLE Den Emotionelle Jeg Jeg køber køber et abonnement, et hvis hvis jeg jeg synes, synes, det det er fedt, er fedt, og og hvis hvis det det signalere, en en miljørigtig og og trendy trendy livsstil. Bilabonnementet vælges ud ud fra fra emotionelle overbevisninger som som miljø, miljø, æstetik, historie og og trendfaktorer og og i mindre i grad grad rationelle overvejelser som som pris pris og og kvalitet. TYPOLOGIEN SØGER STØRSTE STØRSTE BARRIERER FOR FOR KØB KØB 1. Standardiserede 1. og upersonlige og upersonlige services services og produkter og produkter 2. Anonyme 2. Anonyme services services eller eller produkter produkter uden uden historie historie VIGTIGSTE VIGTIGSTE BERØRINGSFLADER 1. Anbefalinger 1. igennem igennem venner venner eller eller familie familie 2. Oplevelser 2. Oplevelser der skaber der skaber historier historier 3. Det 3. personlige Det personlige møde møde med med Falck Falck DESIGNPRINCIPPER 1. Historier 1. Historier og oplevelser og oplevelser 2. Moderne 2. Moderne udtryk udtryk og specielle og specielle detaljer detaljer 3. Individuelt 3. Individuelt og unikt og unikt 4. Fleksibilitet 4. Fleksibilitet og tidsrelevant og tidsrelevant Den Den emotionelle søger et et følelses- mæssigt bånd bånd mellem sig sig selv selv og og produktet eller eller serviceydelsen og og er er villig villig til at til at betale ekstra for for det. det. Det Det sker sker ved, ved, at at man man kan kan fortælle en en individuel historie som som f.eks. f.eks. at at familien altid altid har har benyttet Falck. Samtidig vil vil de de emotionelle gerne vise, vise, at at de de skiller sig sig ud ud fra fra mængden og og har har taget taget et valg valg i i forbindelse med med produktet.

14 24 25 DEN UAFHÆNGIGE Den Uafhængige Jeg Jeg kan kan klare klare mig mig selv selv og vil og gerne vil gerne være være økonomisk og teknisk og teknisk uafhængig af et af traditionelt et bilabonnement. Bilabonnementet er blevet er blevet fravalgt, fordi fordi brugeregeren enten enten har har tekniske kompetencer, øko- øko- brunomisk uafhængighed eller eller aldrig aldrig har har oplevet uheld. uheld. TYPOLOGIEN SØGER SØGER STØRSTE STØRSTE BARRIERER BARRIERER FOR FOR KØB KØB 1. Kan 1. selv, Kan vil selv, selv vil selv 2. Føler 2. Føler sin frihed sin frihed begrænses begrænses 3. Ugennemskuelig 3. prissætning prissætning 4. Services 4. Services der ikke der er ikke fleksible er fleksible VIGTIGSTE VIGTIGSTE BERØRINGSFLADER 1. Netværk 1. Netværk og foreninger og foreninger 2. Direkte 2. Direkte ekspertrådgivning 3. Åbne 3. Åbne autoværksteder DESIGNPRINCIPPER 1. Skalérbart 1. Skalérbart 2. Professionelt 2. Professionelt og troværdigt og troværdigt 3. Mulighed 3. Mulighed for selvhjælp for selvhjælp og og vidensopbygning 4. Økonomisk 4. Økonomisk og gennemskueligt og Typologien søger søger en en fleksibel vare vare eller eller service, der der bidrager til en til en følelse følelse af af frihed, frihed, og og som som sætter sætter den den uafhængige i i stand stand til selv til selv at løse at løse problemer. Typologien søger søger derfor derfor en en løs løs tilknytning, f.eks. f.eks. i form i form af ekspertsparring af og og ikke ikke total total løsninger. Den Den uafhængige vil vil have have fuld fuld kontrol over over produktet og og forventer et produkt, et der der passer til hans/ til hans/ hendes behov.

15 26 27 DEN VELOVERVEJEDE Den velovervejede Jeg Jeg undersøger mine mine valgmuligheder, før før jeg jeg køber, køber, og min og min beslutning grundes grundes i en i nøje en nøje opvejning mellem mellem behov, behov, kvalitet kvalitet og pris. og pris. Bilabonnementet vælges på på baggrund af en af en rationel beslutning omkring pris, pris, kvalitet, sikkerhed og og tidsbesparelse. TYPOLOGIEN SØGER SØGER STØRSTE STØRSTE BARRIERER BARRIERER FOR KØB FOR KØB 1. Mangel 1. Mangel på gennemsigtighed på og og sammenligning 2. Vil 2. ikke Vil betale ikke betale ekstra ekstra for brand for brand eller services, eller services, der ikke der anvendes ikke anvendes VIGTIGSTE VIGTIGSTE BERØRINGSFLADER 1. Internettet: 1. Internettet: især søgemaskiner især søgemaskiner 2. Fagblade 2. Fagblade og netværk og netværk Specialiserede og og troværdige troværdige sælgere sælgere DESIGNPRINCIPPER 1. Økonomisk 1. Økonomisk Enkelt Enkelt og gennemskueligt og 3. Kvalitet 3. Kvalitet og troværdighed og troværdighed Kombinations- 4. og rabatmuligheder og Funktionalitet 5. Funktionalitet Den Den velovervejede afsøger markedet, inden inden han han køber, køber, og og søger søger efter efter det det billigste produkt, der der kan kan opfylde de de behov, han han har. har. Skal Skal han han betale betale ekstra ekstra for for noget, noget, skal skal han han også også føle, føle, at han at han får får noget noget ekstra, som som han han ellers ellers ikke ikke ville ville få andetsteds. få Denne Denne typologi søger søger et rationelt et og og gennemsigtigt produkt, hvor hvor han han nøj- nøjagtigt agtigt ved, ved, hvad hvad han han får får og og betaler for. for.

16 28 29 Brugerrejser For at identificere uopfyldte behov og nye muligheder for de tre kundetyper kortlægges aktører, berøringsflader, barrierer og motivationsfaktorer.

17 BRUGERREJSE Den emotionelles brugerrejse 1. abn: 1. gavekort abn: gavekort Kontrakt Kontrakt Velkomst Velkomst kald kald Udmelder Udmelder sig sig Nedbrud, Nedbrud, opkald opkald Ventetid Ventetid Falckredder Falckredder Indmeddelse Indmeddelse Velkommen Velkommen hos Falck hos Falck Udmeld Udmeld Hannah Hannah modtager modtager et et Et par Et uger par senere uger senere 10 dage 10 senere dage senere modtager modtager Året efter Året da efter hun da skal hun skal håndskrevet håndskrevet gavekort gavekort til til modtager modtager hun en hun kontrakt en kontrakt hun et hun velkomstkald et velkomstkald fra fra betale betale sit års sit abonnement års abonne- træffer ment træffer Hannah Hannah en en et Falck et abonnement Falck abonnement i i fra Falck fra og Falck abonnementet og abonnemen- Falck. Falck. Hannah Hannah fanges fanges på på fødselsdagsgave af af hendes hendes forældre forældre efter efter hun har hun fået har sin fået bil. sin bil. træder tet træder i kraft. i kraft. et lidt ubelejliget et lidt ubelejliget tidspunkt. tidspunkt. hurtig hurtig beslutning beslutning om at om at melde melde sig ud sig og ud bruge og bruge pengene pengene på noget på noget andet. andet. 9 måneder 9 måneder efter bryder efter bryder Hun sidder Hun sidder alene alene ved ved Falckredderen Falckredderen kommer kommer Efter at Efter have at fået have bilen fået til bilen til hendes hendes bil sammen bil sammen og og bilen og bilen er frustreret og frustreret over over og hjælper og hjælper hende hende med at med at køre at igen køre beslutter igen beslutter hun er hun fanget er fanget på motorvejenvejen. Hun finder Hun finder ud til at ud være til at kaput være kaput og og sig ind sig i Falck ind i igen. Falck igen. på motor- at hendes at hendes elskede elskede bil ser bil ser slæbe slæbe hendes hendes bil hjem. bil hjem. Hannah Hannah sig for sig at melde for at melde nummeret nummeret til Falck til og Falck og hun skal hun betale skal betale dyrt for dyrt at for at ringer ringer efter hjælp. efter hjælp. få den få hentet. den hentet. Falck-gavekort Falck-gavekort med med underskrift underskrift fra din fra din lokale lokale redder. redder. Behov: Behov: Kom og Kom mød og din mød lokale din lokale Fange Fange hende hende med med Falck redder. Falck redder. relevante relevante tilbud eller tilbud eller personlig personlig tilknytning. tilknytning. Barriere: Barriere: Første Første kontakt kontakt med med Falck efter Falck et efter år er et en år er en PBS betaling. PBS betaling. Personlig Personlig velkomst: velkomst: Vi kender Vi kender dig: kom dig: kom hjem til hjem Falck til igen. Falck igen. Behov: Behov: Behov: Behov: Vil gerne Vil gerne gentegne gentegne Føle sig Føle engageret sig engageret og og abn. og abn. få hjælp/rabat og få hjælp/rabat personlig personlig tilknyttet. tilknyttet. på reparation. på reparation. Falck DVD Falck der DVD der fortæller fortæller historien historien om om Falck... Falck... Familie-abonnement; far og far mor og betaler mor betaler for for hele familien. hele familien. Hannahs Hannahs personlige personlige Falck abonnement. Falck abonnement. Personligt Personligt opkald opkald fra fra en redder. en redder. Og/eller: Og/eller: Få din Få egen din redder. egen redder. Ansvarlighed Ansvarlighed og/eller og/eller grøn profil. grøn profil. Nyhedsbreve Nyhedsbreve med med personlig/ personlig/ lokal lokal afsender. afsender. Barriere: Barriere: Hun har Hun ikke har mærket ikke mærket værdien værdien eller relevancen af cen abn af + abn for + for eller relevan- teknisk, teknisk, upersonligt upersonligt og og uden følelser uden følelser Fysisk Fysisk designet designet gagdet, gagdet, som synliggøre værdien gøre værdien af Falck af som synlig- Falck Barriere: Barriere: Personlig Personlig redder redder Redder Redder er ikke er sælger: ikke sælger: følger følger med abn. med abn. Ventetiden Ventetiden kan vendes kan vendes Ingen Ingen ekstra ekstra info. info. til noget til noget positivt positivt - - møde møde hendes hendes behov behov og føleleser. og føleleser. Tydeliggørelse Tydeliggørelse af af Redder Redder kan skabe kan skabe forskellen forskellen / fordelene / fordelene personlig personlig tilknytning tilknytning og og ved at ved være at med være i med i evt. foretage evt. foretage abn. et abn. Falck: Falck: F.eks. F.eks. uheld uheld Gode Gode råd om råd om salg salg forebygget. forebygget. (forebyggende) Eller grøn Eller statistik. grøn statistik. bilpleje. bilpleje. Fortrydelsesperiode: Gentegn Gentegn dit abn. dit og abn. få og få Underholdning Underholdning på på udrykning udrykning gratis/billigt. gratis/billigt. mobil. mobil. Tegn abonnement Tegn abonnement og og få rabat få på rabat din på reparation. din reparation.

18 32 33 Den uafhængiges brugerrejse BRUGERREJSE Karl klare Karl sig klare mest sig selv mest selv Går i stå Går i stå Går i stå Går igen i stå igen Ringer Ringer efter hjælp efter hjælp Falckredder Falckredder Kører videre Kører videre Salg Salg Kontrakt Kontrakt Karl har Karl en har elbil en fordi elbil han fordi han Denne Denne vinter har vinter han har haft han haft Men Karl Men har Karl også har fået også en fået Så en da Så det da sker det igen sker må igen må synes synes det er det fedt er og fedt går og går en del en problemer del problemer og flere og flere kæreste kæreste fornylig. fornylig. Hun Hun Karl ringe Karl efter ringe hjælp. efter hjælp. op i at op kunne i at kunne klare det klare det gange gange haft stop haft på stop vejen. på vejen. synes synes det er det sjovt er at sjovt han at han Han kender Han kender Falck fra Falck sin fra sin selv. selv. Han plejer Han selv plejer at selv kunne at kunne har en har elbil, en men elbil, ikke men at ikke at barndom barndom og finder og deres finder deres få den få igang den igen. igang igen. gå i stå gå på i stå motorvejen på motorvejennummer nummer via sin via iphone. sin iphone. Efter en Efter halvtimes en halvtimes venten venten Det var Det rart var at rart kunne at kunne 10 dage 10 senere dage senere ringer ringer Efter lidt Efter ekstra lidt ekstra pres fra pres fra kommer kommer Falck og Falck hjælper og hjælper komme komme videre videre efter kun efter kun Falck salg Falck lige salg efter lige de efter de kæresten kæresten beslutter beslutter Karl at Karl at hurtigt hurtigt bilen igang bilen igen. igang igen. små 40 små minutter, 40 minutter, og Karl og Karl har spist har og spist præsentere og præsentere det er det en god er en idé god og idé og må indrømme må indrømme at at Karl for Karl Falcks for Falcks services services bestiller bestiller et Falck et abn. Falck og abn. og redderen redderen faktisk faktisk havde havde tør nu tør også nu godt også lade godt lade ret godt ret styr godt på styr det. på det. Kæresten Kæresten køre på køre på længere længere tur uden tur ham. uden ham. Barriere: Barriere: Barriere: Barriere: Ikke særlig Ikke særlig modtagelig modtagelig Vil klare Vil sig klare selv. sig selv. for traditionelle for traditionelle reklamer. reklamer. Markedsføring Markedsføring eller eller indlæg indlæg i specialist i specialist medier. medier. Professionel Professionel sparring. sparring. Gør-det-selv Gør-det-selv abn. abn. Behov: Behov: Barriere: Barriere: Sikkerhed Sikkerhed og tryghed og tryghed Vagtcentralen Vagtcentralen har ikke har ikke for pårørende. for pårørende. meget meget viden el. viden el. forståelse forståelse Karls for Karls specifikke specifikke problemstilling ifht. ing elbil-stop. ifht. elbil-stop. problemstill- Personlige Personlige forhold forhold = = ændrede ændrede behov behov = = mulighed mulighed for at sælge for at sælge tryghedsprodukter. Ekspertbistand/hotline. Falck sponsorer Falck sponsorer eller eller spare med spare hans med elbils hans elbils klub eller klub interessefællesskablesskab. eller interessefæl- Gennemsyn Gennemsyn / sikkerheds -tjek heds af -tjek bil for af at bil for at / sikker- skabe skabe tryghed tryghed for for kæreste. kæreste. Barriere: Barriere: Ikke fleksibelt Ikke fleksibelt abn. abn. Adgang Adgang til reddere til reddere som som Adgang Adgang til vidensdeling til vidensdeling lokale lokale eksperter. eksperter. og rådgivning og rådgivning på på nettet. nettet. Falck tilbyder Falck tilbyder services services og ekspertviden og ekspertviden specielt specielt rettet mod rettet mod elbils-entusiaster. Behov: Behov: Barriere: Barriere: Behov: Behov: Teknisk/ekspert Teknisk/ekspert Lær mere Lær om mere Falckfordelefordele. om Falck- Bryder Bryder sig ikke sig om ikke om Sikkerhed Sikkerhed for at for at (SMS/folder) (SMS/folder) sparring sparring og rådgivning. og rådgivning. sælger-typer. sælger-typer. pårørrende pårørrende kan bruge kan bruge bilen og bilen få hjælp. og få hjælp. Barriere: Barriere: Barriere: Barriere: Redder Redder er muligvis er muligvis Abonnementer Abonnementer ikke ikke Barriere: Barriere: ikke ekspert. ikke ekspert. særlig særlig fleksible. fleksible. Papir dokument: Papir dokument: Utids-svarende Utids-svarende og og ufleksibelt ufleksibelt format. format. Redder Redder forklare forklare fordele fordele Vil hellere Vil hellere mødes mødes af en af en ved Falck ved abn. Falck abn. ekspert, ekspert, som kan som tale kan tale hans sprog hans sprog give og give Flesibilitet Flesibilitet og frihed. og frihed. indtryk indtryk af relevant af relevant Barriere: Barriere: sparring. sparring. Redder Redder er ikke er sælger ikke sælger Falck skadesfri: Falck skadesfri: og har og ingen har ekstra ingen ekstra Behov: Behov: Abn. hvor Abn. prisen hvor prisen følger følger information information om fordele. om fordele. Tydeliggøre Tydeliggøre værdien værdien behov/brug. behov/brug. ifht. hans ifht. specifikke hans specifikke behov. behov. Falck Flex: Falck Flex: Mulighed Mulighed for at skrue for at skrue Hjælp Hjælp (ydelelser) (ydelelser) på på Mig og Mig min og bil min Falck bil Falck op og ned op og for ned ydelser for ydelser de emner de emner som ikke som ikke gennemgår gennemgår bilen og bilen og efter behov. efter behov. optager optager ham så ham meget. så meget. laver individuel laver individuel Ex. økonomi Ex. økonomi el. jura. el. jura. ordning, ordning, som passer som passer ham og ham hans og bils hans bils Falck klippekort. Falck klippekort. behov. behov.

19 34 35 Den velovervejedes brugerrejse BRUGERREJSE Udmeldte Udmeldte sig sig Opfølgende Opfølgende kald kald Børnebørn Børnebørn Ny teknologi Ny teknologi Overvejer Overvejer Vælger Vælger Tegner Tegner nyt abn. nyt abn. Modtager Modtager kontrakt kontrakt mv. mv. Basis Plus Super Basis Plus Super I mere I end mere 30 end år har 30 John år har John Ugen efter Ugen udmeldelse efter udmeldelse John nærmer John nærmer sig sig John følger John med følger i den med i den kørt Fiat. kørt For Fiat. 20 For år siden 20 år siden modtager modtager John et John opkald et opkald pensionsalderealderen og børnebørnene og børnebørnene kan. Han kan. synes Han det synes er det er pensions- nye teknologi nye teknologi så godt så han godt han var John var Falck John kunde, Falck kunde, med tilbud med om tilbud falck om falck men brugte men brugte aldrig sit aldrig abn. sit abn. nøglebrik nøglebrik - han overvejer - han overvejer spiller en spiller stigende stigende rolle i rolle spændende i spændende og er og er og valgte og det valgte fra, det da fra, det da det men afslår. men afslår. ham og ham konens og konens liv. liv. fascineret fascineret af den af megen den megen ikke kunne ikke kunne betale betale sig. sig. data. data. Med hans Med stigende hans stigende alder, alder, Han finder Han selv finder frem selv til frem til John ringer John ind ringer og ind tegne og tegne Ugen efter Ugen modtager efter modtager ansvar ansvar ifht. børnebørn ifht. børnebørn og det og rette det abonnement rette abonnement og og et nyt abonnement, et nyt abonnement, og og John sin John kontrakt sin kontrakt og og muligheder muligheder (men også (men også tilbud på tilbud Falcks på Falcks hjemmeside, efter side, at efter have at have at han at har han fået har det fået bedste det bedste hjemme- dobbelt dobbelt tjekker tjekker samtidigt samtidigt tilkøbte tilkøbte services. services. kompleksitet) kompleksitet) ifht. ny ifht. ny teknologi teknologi overvejer overvejer John John sammenlignet sammenlignet med med tilbud. tilbud. at tegne at abonnement tegne abonnement konkurrenterne. konkurrenterne. igen. igen. Barriere: Barriere: Behov: Behov: Behov: Behov: Kan klare Kan det klare meste det meste Belønning Belønning for at blive. for at blive. Øget ansvar Øget ansvar for den for den Vil gerne Vil sikre gerne sig sikre at sig at selv. Vil selv. ikke Vil betale ikke betale nærmeste nærmeste familie, familie, som som han køber han noget køber noget ekstra ekstra for brand for eller brand eller han ikke han har ikke oplevet har oplevet brugervenligt, brugervenligt, kvalitetsikret teknologi sikret teknologi med en med en kvalitet- tryghed. tryghed. Barriere: Barriere: siden hans siden egne hans børn egne børn Har ikke Har lyst ikke til at lyst tale til at tale var små. var små. vis levetid. vis levetid. Kan ikke Kan ikke med en med sælger. en sælger. helt følge helt med følge det med det Barriere: Barriere: nyeste, nyeste, men vil men gerne. vil gerne. Få dækket Få dækket de fleste de af fleste af sine behov sine behov for ekstra for ekstra viden og viden services og services Sikkerhed Sikkerhed og forsvarlighed ifht. lighed børnene. ifht. børnene. og forsvar- igennem igennem FDM. FDM. Meet-up Meet-up med Falckekspertereksperter: Personlig Personlig / / med Falck- lokal kontakt. lokal kontakt. Kontakt Kontakt med (Fiat) med (Fiat) ekspert ekspert med relevant med relevant viden. viden. Udvælge Udvælge teknologiske teknologiske gagdets gagdets og uddanne og uddanne kunder kunder (og reddere) (og reddere) i i brugen. brugen. Rådgivning Rådgivning om bil-oudviklinudvikling og elektronik og bil- elektronik Barriere: Barriere: Behov: Behov: Behov: Behov: Konkurrere Konkurrere primært primært på på En oplevelse En oplevelse af af Tilsalg Tilsalg af ekstra af ekstra Vil gerne Vil påmindes gerne påmindes om om prisen prisen og ikke og brandet. ikke brandet. fleksibilitet fleksibilitet og kontrol. og kontrol. ydelser. ydelser. at han at har han truffet har truffet et godt valg. godt valg. Besparelser Besparelser eller eller ekstra ekstra værdi ifht. værdi ifht. værksteder værksteder el. andre el. andre ydelser. ydelser. Gennemsigtigt Gennemsigtigt og og fleksiblet fleksiblet abn. abn. Barriere: Barriere: Tilbud om Tilbud adgang om adgang til til Får de Får fleste de bil-behov fleste bil-behov Invitation Invitation til Fiat til Fiat special special viden eller viden grej. eller grej. dækket dækket via FDM. via FDM. relateret relateret arrangement/ arrangement/ aktivitet. aktivitet. Rabat ifht. Rabat værksteder ifht. værksteder eller køb eller af køb udstyr. af udstyr. Prisberegner: Prisberegner: Hvad Hvad spare jeg? spare jeg? Lydhør Lydhør overfor overfor fornuftige argumenter. ige argumenter. Sms-service: Sms-service: fornuft-idé: Idé: Trafikprop Trafikprop på rute på 81. rute 81. Dagens Dagens benzinpriser. benzinpriser. Barriere: Barriere: Dækskifte. Dækskifte. Tager ikke Tager impuls ikke impuls beslutninger. beslutninger. Mini sirius: Mini GPS sirius: med GPS med info om info bil, om kørsel bil, kørsel og og økonomi. økonomi. Fiat klub Fiat med klub special med special Sexet Sexet excel ark excel til ark til Kunne Kunne sammeligne sammeligne ydelser ydelser (interesse (interesse udregning udregning af kørselsøkonomiøkonomi. andres. af kørsels- egen biløkonomi egen biløkonomi med med klub). klub). andres. Kursus Kursus i forbedret i forbedret kørseløkonomi kørseløkonomi e.l. e.l. Hotline Hotline til eksperter. til eksperter.

20 36 37 Hvordan kan Falck møde brugernes behov med nye tilbud? Indsigter og erkendelser Billeder af mulighedsrum. / Behov / barriere Tryghed på godt og ondt Kundetyperne repræsentere segmenter, som Falck har svært ved at nå ud til med deres nuværende tilbud og kommunikationsstrategi, som i vid udstrækning er baseret på at sælge tryghed i forbindelse med autouheld. Den uafhængige føler sig sikker på egne evner og er optaget af at vise sit eget værd. Den emotionelle er ikke særlig bevist om sine sikkerhedsbehov, modsat den velovervejede, som selv har så godt styr på det, at han ikke har det store tryghedsbehov. Med andre ord: Mennesker der er svære at ramme med det nuværende fokus på tryghed. På den anden side er disse tilstande sjældent permanente for en person igennem hele livet, og de fleste vil opleve et stigende behov for sikkerhed og/eller tryghed, oftest i forbindelse med større livsændringer, som f.eks. et nyt forhold, børn eller ny (type) bil. Det personlige møde Falcks tilbud vil ifht. de kundetyper, vi har arbejdet med, kunne styrkes, hvis de i højere grad karakteriseres af en personlig relation. Den emotionelle ønsker et mere menneskelig møde, der opleves mere personligt relevant. Den uafhængige vil gerne møde en ligesindet, som han kan sparre med. og den velovervejede vil ofte kunne se en værdi i at møde en kompetent ekspert på det område, han selv savner viden på. Hvis disse behov ville kunne opfyldes, er det sandsynligt, at disse kundetyper vil føle langt højere værdi af deres abonnement og en tættere (personlig) tilknytning til Falck. Falck som vidensleverandør Falcks høje troværdighed og gode omdømme, når det kommer til sikkerhed, tryghed og biler, vil med fordel kunne bruges som springbræt til et øget fokus på at blive vidensleverandør inden for autoområdet. For de omtalte kundetyper vil det være en oplagt indgang til en god kunderelation, hvis Falck kunne agere som ekspert eller sparringspartner på områder, hvor de føler sig usikre og/eller mangler viden og bistand. Frihed og gennemsigtighed For specielt den uafhængige kundetype gælder, at en oplevelse af frihed ifht. de ydelser, et abonnement består af, er af stor vigtighed. Kan en oplevelse af kontrol og fleksibilitet opnås, uden at ydelser og tilbud bliver uoverskuelige, vil det også være en afgørende faktor for mange andre segmenter. Samtidig er det vigtigt med et gennemsigtig abonnementer, hvor det er tydeligt, hvad man betaler for, og hvilken værdi man får ud af det. Den sammenhængende kundeoplevelse Kortlægning og arbejdet med brugerrejsen har vist vigtigheden af at udvikle services og tilbud i samspil med øvrige berøringsflader og kontaktpunkter, kunden har med Falck. En enkel ugennemtænkt detalje eller kontakt kan ødelægge et ellers velment og godt forløb. Ligeledes kan en lille ekstra oplevelse ud over det forventede have afgørende indflydelse på en kundes overordnede oplevelse med Falck.

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT Kunden i butikken V./Betina Simonsen Development centre UMT Agenda Hvad er de overordnede forbrugertrends? Og hvordan kan jeg bruge dem i min webshop? Hvordan kommer jeg tættere på mine kunder? Og hvordan

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Dagsorden. 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst. 6:Fremadrettede dispositioner. 3: Immateriel værdi Underskrift af dokument til kassen

Dagsorden. 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst. 6:Fremadrettede dispositioner. 3: Immateriel værdi Underskrift af dokument til kassen Dagsorden 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst Antropologisk datarapport Innovationsprocessen 7 forbruger typer Råskitse til designstrategi Arrangementer Presse TV og film 6:Fremadrettede

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kursus i brugerinddragelse Workshop B. Velkommen!

Kursus i brugerinddragelse Workshop B. Velkommen! Kursus i brugerinddragelse Workshop B Velkommen! Innovationsprocessen DAG 1 DAG 2 DA G 3 Divergent proces Konvergent proces Divergent proces Konvergent proces Divergent proces Konvergent proces En o p

Læs mere

PÅ FASTE OMKOSTNINGER?

PÅ FASTE OMKOSTNINGER? SAMLER DU PÅ FASTE OMKOSTNINGER? Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 KØB KUN DET DU MANGLER! En foranderlig

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

SORRY... DET ER VORES FEJL. Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark

SORRY... DET ER VORES FEJL. Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark SORRY... DET ER VORES FEJL Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 MEN, DET ER GÅET SÅ STÆRKT! Undersøgelser

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Uddannelse i offentlig servicedesign

Uddannelse i offentlig servicedesign Uddannelse i offentlig servicedesign - For biblioteker i CB-område Midtjylland 2014 ... baseret på design thinking... anvender designmetoder og procesmodeller... anvendes til at udvikle og forbedre serviceydelser

Læs mere

Produktpakker fra NORDJYSKE Mediers analyseafdeling

Produktpakker fra NORDJYSKE Mediers analyseafdeling BELUGA CAVIAR A N A LY S E A F D E L I N G Hjem, Kære Hjem AIR-INDIA MILES DAVIS Kind of Blue Øster Hørst ELITE Produktpakker fra s analyseafdeling s analyseafdeling er din sikkerhed for, at du altid er

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Nye digitale muligheder og trends

Nye digitale muligheder og trends Nye digitale muligheder og trends Skanderborg 15. September 2015 Velkomst hvem er vi? Thomas Fisker Nielsen (find mig på LinkedIN) Adjunkt på University College Nordjylland Underviser i Google Analytics,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Strategi for. kundeanmeldelser

Strategi for. kundeanmeldelser Strategi for kundeanmeldelser Bliv ikke straffet Du må ikke belønne dine kunder for at skrive en anmeldelse. Ingen rabat, ingen gaver, ingen special treatment. Du må kun tilskynde kunden til at anmelde.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Projekt Sundhedsbarometer

Projekt Sundhedsbarometer Projekt Sundhedsbarometer Præsentation af resultater Caretech Innovation, projekt C-02 0 Projekt partnere Caretech Innovation, Alexandra Instituttet A/S Wei-con ApS Mercon A/S Aarhus Universitet, Institut

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler BoligOne ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere Bliv selvstændig BoligOne mægler Få tid til at prioritere de ting, som er vigtige for dig Indhold 5 hurtige om BoligOne Til

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

SpinIN. au AARHUS. Opbygning af solid pipeline og et bredere kundesegment. Erfaring inden for projektledelse og procesarbejde

SpinIN. au AARHUS. Opbygning af solid pipeline og et bredere kundesegment. Erfaring inden for projektledelse og procesarbejde Rikke Andersen ArtsMusicProjectManagement er en konsulentydelse indenfor projektledelse, kommunikation, markedsføring, hjemmesider, eventbranchen mm. En kombination af erfaring inden for musik- og kulturbranchen

Læs mere

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Ordbog ECP = ecommerce platformen, dvs. shop systemet. EMM eller ESP = E-mail marketing platformen FB = FaceBook

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

SEO TILBUD KORT FORANALYSE

SEO TILBUD KORT FORANALYSE SEO TILBUD Målet er at skabe mere trafik fra organiske søgninger og dermed flere leads både på kort og lang bane. Det er ikke før der er blevet udarbejdet en søgeordsanalyse muligt at vurdere, hvor meget

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

www.togidata.dk 70 23 09 23

www.togidata.dk 70 23 09 23 H j e m m e s i d e s y s t e m e r N e t b u t i k k e r P r o g r a m m e r i n g H o s t i n g I P T e l e f o n i S a l g s s t y r i n g www.togidata.dk 70 23 09 23 Opdaterede kundevenlige hjemmesider?

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

ATP s kundeoplevelsesstrategi

ATP s kundeoplevelsesstrategi ATP s kundeoplevelsesstrategi Anders Schmidt Hansen ATP, Underdirektør Digitalisering ash@atp.dk ATP s Kundeoplevelses strategi Service Design ATP s strategiske position vi leverer til konkurrencedygtige

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission.

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission. Velkommen til Google AdWords for begyndere Om IVÆKST - Etableret i 2003 som Firmastart - Offentlig-privat samarbejde Mål: at skabe vækst i nystartede og mindre virksomheder - I 2006 Relanceret - privat

Læs mere

Få flere anmeldelser på TripAdvisor

Få flere anmeldelser på TripAdvisor 70 71 KAPITEL 4 Få flere anmeldelser på TripAdvisor 72 Få flere anmeldelser via din hjemmeside Jo flere anmeldelser du får, jo bedre grundlag er der for en god placering på TripAdvisor. Og din hjemmeside

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Servicedesign. ux campus. dage

Servicedesign. ux campus. dage Servicedesign Praktiske og analytiske værktøjer til målrettet at arbejde med optimering og udvikling af din forretnings værdileverance - med fokus på brugeroplevelsen. 2 dage Servicedesign Servicedesign

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv)

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) Mærkeforeningsmøde Middelfart, 19. februar 2013 INDHOLD Resumé 26.11.2012 Udfordringer de næste 3 år Forretningsudvikling Mulige løsninger Og hvad så nu?

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere