Et oplæg udarbejdet af etrans i samarbejde med Falck. Januar - juni Nye services og abonnementer. for et bilmarked i udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et oplæg udarbejdet af etrans i samarbejde med Falck. Januar - juni 2010. Nye services og abonnementer. for et bilmarked i udvikling"

Transkript

1 Et oplæg udarbejdet af etrans i samarbejde med Falck. Januar - juni 2010 Nye services og abonnementer for et bilmarked i udvikling

2 Nye services og abonnementer for et bilmarked i udvikling Et oplæg udarbejdet af etrans i samarbejde med Falck. Januar - juni 2010

3 3 Indhold Nye services og abonnementer for et bilmarked i udvikling. Et samarbejde mellem Falck og etrans/ Designskolen Kolding. Juli 2010 Printet hos: Frydenberg A/S Udarbejdet, illustreret og opsat af: Bo Borbye Pedersen Med bidrag fra: Mette Mikkelsen Toke Stub Barter og øvrige omtalte deltagere etrans Designskolen Kolding Ågade 10 DK-6000 Kolding Læs mere om etrans på etrans/designskolen Kolding Introduktion Falcks udfordringer og fouks Etrans holdet Processen Metoder og værktøjer Kundetyper Brugerrejsen Indsigter og erkendelser Koncepterne Erfaringer og anbefalinger Næste skridt

4 4 5 Introduktion Introduktion Denne rapport sammenfatter proces, erfaringer og resultater af et samarbejde mellem etrans og Falck i første halvår af Generering af nye idéer og koncepter i samarbejde med kernemedarbejdere hos Falck - samt formidling og evaluering af disse. Deltagere fra Falck Workshop 1 Januar 2010 Martin Østergaard, Business Development Manager, Business Development Dorthe Espenhein, Projektleder, Marketing René Bank Jørgensen, Product Development Manager, Product Development Workshop 2 Juni 2010 Martin Østergaard, Business Development Manager, Business Development Dorthe Espenhein, Projektleder, Marketing René Bank Jørgensen, Product Development Manager, Product Development Stine Odgaard Christensen, Teamleder, Outbound Charlotte Hinch Larsen, Kontorassistent, Back Office Christian Mølbæk Jensen, Stationsleder, Århus N Christian Pontoppidan, Uddannelseskonsulent, Komptence Center Jakob Gjandrup Møller, Salgsleder, Personlig Salg Jørn Bonde, Uddannelseskonsulent, Komptence Center Oluf Hauerslev, Konsulent, Strategisk Partner Jakob Dalgaard, Sælger, Personlig Salg Gennemgang Juni 2010 Charlotte Sejr, Udviklingschef, Produktudvikling Rikke Nøglebæk, Product Development Manager, Product Development Marianne Verbes, Product Development Manager, Product Development Julius Thy, Product Development Manager, Product Development Dorthe Espenhein, Projektleder, Marketing René Bank Jørgensen, Product Development Manager, Product Development etrans er et 3-årigt innovationsprojekt støttet af bl.a. Erhvervs- og Byggestyrelsen og EU. Projektet skal gøre elbiler og grøn transport til en kommerciel succes igennem brugerdrevne innovationsmetoder, hvor antropologer, designere, brugere, forskere og projektets private og offentlige partnere bliver inddraget undervejs. Falck har en central placering i etrans s følgegruppe og bidrager dermed på et overordnet plan i hele etrans s 3-årige projektperiode. Processen, som beskrives i denne rapport, er en undersøgelse af, hvordan projektet har kunnet bidrage til forretningsudvikling internt i Falck. Falck/etrans samarbejdet er en del af projektets overordnede målsætning, nemlig at introducere brugerdrevne innovationsmetoder i virksomheder og organisationer i Danmark. Projektet er samtidig et bud på, hvordan et overordnet antropologisk feltstudie i 50 bilbrugeres hverdagsliv kan danne afsæt for forretningsudvikling ved et samarbejde med en kommerciel virksomhed. Forløb Denne afgrænsede undersøgelse er gennemført i foråret 2010 og har været delt i 3 hoveddele: 1. Perspektivering af personaer, der var udviklet til Falck, ved at uddybe forståelsen med indsigter fra etransprojektets antropologiske brugerstudie. 2. En kortlægning af Falcks udfordringer og muligheder i forhold til konkrete kundetyper. Konklusion Ved at analysere det antropologiske materiale med fokus på, hvilken betydning bilen har i menneskers hverdag, har vi aflæst, hvordan de søger tryghed i den forbindelse, bl.a ved at aflæse forbrugsvaner. Herefter er en række faktorer identificeret, som kan lægges til grund for nye segmenteringer. Således bidrager etrans antropologisk studie til at beskrive tre nye kundetyper, som er særligt interessante for Falck i forbindelse med udvikling af nye tilbud. I en åben designproces har Falcks egne medarbejdere (og eksperter) leveret indsigt og generet nye idéer, samtidigt med at de har fået ny viden og bevidsthed om nye og eksisterende kunder. Falck har fået inspiration til idéudvikling via design-baserede tilgange og åbne co-creation processer. Samtidig er en række konkrete idéer og koncepter, der i store træk harmonerer med egen strategi for fremtidig udvikling, artikuleret. Disse er præsenteret bagest i denne rapport. Med Falck/etrans samarbejdet er bidraget til etransprojektets overordnede målsætning, nemlig at introducere brugerdrevne innovationsmetoder i virksomheder og organisationer i Danmark. Projektet er et bud på, hvordan et overordnet antropologisk feltstudie i 50 bilbrugeres hverdagsliv via designmetoder kan danne afsæt for forretningsudvikling ved et samarbejde med en kommerciel virksomhed.

5 6 7» Hvad betyder det for Falck, når folk ikke længere vil eje vores biler? Hvordan tilbydes ikke-biltekniske og mere følelsesbårne services? Hvordan får vi simple og gennemskuelige produkter, som kunden forstår (ikke lag på lag)? Hvordan udvikler vi midler til at kapre kunder ind og værktøjer til at matche deres behov? Hvordan laves nye frekvens produkter så der mindst er en berøring med Falck 1 gang årligt udover betaling? Hvordan ændrer vi Falck fra leverandør når skaden er sket til etablering af tilbud, så man undgår skaden? «Nogle af Falcks udfordringer fremhævet af deltagere (repræsentanter fra forskellige Falck afdelinger) som opvarmning til WS02 juni 2010

6 9 Falcks udfordringer og fokus Leasing Leasingmarkedet er i en rivende udvikling. Hvordan møder vi brugernes forandrede anvendelsesformer af bilen og tilhørende nye behov? Samarbejdspartneraftaler Hvordan tilpasser vi os et marked i konstant udvikling? Hvilke strategiske alliancer skal vi indgå med andre forretningsområder for at fastholde vores førerposition? Mechanical breakdown Hvordan sikrer vi markedets bedste service til biler? - også til biler der ikke anvender fossile brændsler? Integration frem i værdikæden Hvordan udnytter vi en større del af værdikæden omkring vejservice? Hvordan præsenterer vi værkstedssamarbejder og andre serviceydelser på en måde, så vi kan tjene penge på det? Frihed og mobilitet Hvordan kan vi levere nye services før og efter nedbrud, som giver en større oplevelse af mobilitet og frihed? Oplevelsesdrevne abonnementer Hvorledes udvikler vi fremtidige services med hverdagsrelevans: som at holde avisen? Behovsorienterede pakker Hvordan kan vi levere tryghedsydelser som imødekommer forskellige livssituationer? Eksemplevis: Hvordan henvender man sig til førstegangskøbere? Hvordan laver man specielle produkt og serviceprogrammer til kvinder? Blive skarp på konceptudvikling og test Hvordan etablerer vi en bedre og mere målrettet udviklingsproces? Hvordan testes, evalueres og implementeres nye produkter hensigtsmæssigt, så vi kan opretholde Falcks konkurrencefordel? --- Overstående beskriver de strategiske mål og udfordringer som Falck står overfor. De er resultat af projektfokuseringsworkshoppen, og har defineret rammerne for det efterfølgende arbejde. Falck og etrans Falcks begrundelse for at indgå i etransprojektet blev beskrevet i forbindelse med en opstartsworkshop i maj Her slog Falck fast, at man ønsker at tilegne sig viden om elbilen og dens værdikæde i forhold til at gøre sig klar til et marked i hastig udvikling. Falck har haft en forventning om, at man i etrans kunne møde andre drivere inden for implementeringen, og at man samtidig kunne få afprøvet metoder til brugerdreven innovation. Falcks repræsentanter i følgegruppen er Business Development Manager, Martin Østergaard og Product Development Manager, René Bank Andersen.

7 11 Bo Borbye Pedersen Bo Borbye Pedersen har en kandidatgrad i design fra Kunst Akademiets Arkitektskole og erfaring fra ind- og udland de sidste 4 år som partner i designfirmaet Move med fokus på at omdanne brugerindsigt til implementérbare designkoncepter, ofte i spændet mellem teknologi og menneetrans holdet Toke Stub Barter Uddannet delvist fra Designskolen i Kolding og delvist fra Royal College of Art i London. I en årrække partner i den internationale, designdrevne konsulentvirksomhed Radarstation. Arbejder som strategisk konsulent med fokus på servicedesign hos Antropologerne.com, Væksthuset, Region Hovedstaden m.fl. Underviser i strategisk design på Designskolen Kolding. Toke Stub Barter har været ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre de to workshops med medarbejdere fra Falck og har desuden deltaget i etrans antropologiske studie sammen med antropologerne.com. Anders Klitmøller Anders Klitmøller er uddannet antropolog fra Århus Universitet, hvor han også har arbejdet som videnskabelig assistent på Institut for Ledelse, Aarhus Business School. Han har været ansat i etrans i et halvt år til at analysere og formidle antropologiske indsigter til projektets partnere. Anders Klitmøller er nu er tilbage på Aarhus Business School, hvor han læser en Ph.d. i kreativitet og ledelse. Han har bearbejdet alt antropologisk materiale og har skrevet samarbejdets første rapport, som er en samkørsel af indsigter fra brugerstudiet og Falcks kundesegmenter. skelig adfærd. Bo Borbye Pecdersen underviser endvidere på Designskolen i Kolding. I projektet har Bo Borbye Pedersen haft ansvar for at omsætte indsigter og idéer til koncepter og formidle disse. Mette Mikkelsen Mette Mikkelsen er uddannet væver ved Designskolen i Kolding, og hun har i en årrække som designer i tekstilbranchen opnået erfaring med udvikling af koncepter inden for produkt-service systemer. Hun har gennemført en Master i Design ved Center for Designforskning, hvor hun har haft specielt fokus på, hvilken rolle design spiller i brugerdreven innovation. Mette Mikkelsen er den overordnede projektleder på det 3-årige etrans projekt.

8 12 13

9 15 Processen DISCOVER DEFINE DEVELOPE DELIVER Forløbet har været tilrettelagt ud fra en forestilling om, at effektive servicesystemer udvikles ved bruger-centrerede processer, hvor løsninger skabes i et sammenspil mellem kunder, medarbejdere og beslutningstagere. En typisk design proces har fire overordnede faser, som ifølge det britiske design råds generiske model hedder Discover, Define, Develope, Deliver. 1 Fase 1 er etrans antropologiske studie, som har givet en dyb forståelse for danskernes værdier, behov og barriere ifht. transport og med fokus på deres holdninger og bevæggrunde omkring bæredygtighed. Fase 2 har været en afgrænsning og fokusering af projektet, så det antropologiske studie og designmetoder kan omsættes til værdifulde input og idéer til fremtidige forretningsudvikling for Falck. Fase 3 har igennem en inddragende designproces med udvalgte Falck medarbejdere arbejdet videre med materialet og omsat dette til idéer og koncepter. 1. Discover Etrans Antropologisk Studie: Afdækning af danskernes centrale værdier omkring biler, bæredygtighed etc. 2. Define Falck. WS01: Projektfokusering: Konkurrencelandsskabet, nuværende ydelser, mål og potentiale. 3. Develope Falck. WS02. Brugerrejsen og nye abonnementsmuligheder. Udviklet med Falck eksperterne. 4. Deliver Falck. Konceptudvikling. Oparbejdelse af koncepter. Præsentationen idag og det videre konceptarbejde. I sidste fase er de opnåede resultater bearbejdet, visualiseret, evalueret og præsenteret, så de kan danne grundlag for at implementere viden og input fra etrans studiet i organisationen. 1

10 16 17 Processen En bruger skriver dagbog Brugerrejsen kortlægges Nye idéer generes i WS02 Idéer bearbjedes til koncepter Ved at se på, hvorledes mennesker bruger deres bil, kan vi observere, hvordan folk søger social sikkerhed gennem deres forbrug og derved skabe abonnementer, som passer til forskellige grupper I etrans har vi sendt antropologer på besøg i 50 bilbrugeres hverdagsliv for at se på værdier, vaner og holdninger til transport, forhold til bæredygtighed, biler osv. Vi har brugt antropologer, fordi de har metoder til at gøre det eksotiske hverdagsagtigt og det hverdagsagtige eksotisk. De har registreret deres arbejde via video, interviews, dagbøger og fotos. Ved en analyse af materialet har vi fået en udvidet beskrivelse af begrebet tryghed, som ikke kun dækker den konventionelle forståelse af fænomenet bundet op på alder, køn og andre segmenteringsparametre. Kernemedarbejdere fra Falcks udviklingsteam har identificeret Falcks segmenter og brugerindsigterne og har udvidet forståelsen for det enkelte segment. Dernæst har udviklingsteamet formuleret en række områder, som kunne udvikles. Disse områder, organisationens centrale værdier og nærmeste konkurrenter er identificeret for at skabe en fælles forståelse for projektets retning. Dette skete ved den først afholdte workshop, hvor etrans-holdet og repræsentanter fra Falck deltog. Falcks nuværende og potentielle konkurrenter er identificeret og placeret alt efter, om de er konkurrerende på pris eller andre nuværende eller fremtidige ydelser, Der blev tænkt bredt i forhold til at definere konkurrenceydelser, så konkurrentlandskabet ikke kun kom til at handle om de virksomheder og organisationer, Herefter gennemgås en Falck abonnents typisk brugerrejse. Alle faser, aktiviteter, berøringsflader og motivationsfaktorer berøres fra det øjeblik, en potentiel kunde får idéen om at tegne et abonnement, til vedkommende kommer ud i den anden ende - som ambassadør for ydelsen. Workshop 1 afsluttes med en bearbejdning af disse indsigter i forhold til de kunder,falck IKKE har i kundekartoteket. Der mangler f.eks tydeligvis berøringsflader, når uheldet IKKE er ude - og gode historier og remindere i forhold til en emotionel forbruger. Tre potentielt interessante personaer skitseres. De uddybes, personificeres og udvikles efterfølgende med et genbesøg i etrans s brugermateriale. For at uddybe de 3 kundetyper yderligere og omsætte disse til idéer til forbedringer og nye services inviteres Falcks egne eksperter til workshop 2. Deltagere fra salg, marketing, reddere, uddannelse, strategi og forretningsudvikling udvikler sammen med etrans holdet de tre kundetyper og deres brugerrejse med Falck. Sammen findes nye muligheder, kendte og uerkendte mangler og de enkelte typers interesser og motivationsfaktorer. Barrierer, behov og mulighedsrum omsættes til et stort antal nye idéer, som igen evalueres og sorteres. De udarbejdes koncept for ideerne med størst potentiale. Igennem videreudviklingen holdes for øje, hvilken værdi der skabes for kunden, og hvilket potentiale der ligger i idéen for Falck. Dagen afslutter med præsentation og gennemgang af de tre bearbejdede koncepter for fremtidige Falck abonnementer og services. Herefter er de kundetyper, deres brugerrejser og de tre koncepter blevet bearbejdet, illustreret og afsluttende fremlagt internt i Falck for et panel af medarbejdere, der normalt arbejder med at udvikle Falcks produkter og forretning. Her blev forløb og resultater gennemgået og de tre koncepter evalueret og bedømt ifht. deres potentiale for Falck, hvor lette de vil være at implementere,og hvordan de harmonerer med Falcks øvrige aktiviteter og strategi. Det hele er opsamlet i på de næste sider i dette dokument, som afslutter forløbet mellem etrans og Falck.

11 18 19 Metoder og værktøjer Antropologiske metoder Shadowing Videoobservationer af brugeren der interagerer med eksempelvis bilen i sit vante miljø. Brugerdagbog En serie spørgsmål og opgaver som brugeren udfylder forud for besøg af antropologen. Opgaverne afdækker bl.a. oplevelser og brugsmønstre. Video interview Besvarelser af de 6-7 videointerviewspørgsmål, som antropologerne har stillet alle brugerne i felten. Billed/ordkort-ordspil Mapping af brugernes prioriteringer ift. både benzinbil og elbil samt mapping af biltyper indenfor kategorierne drømmebil, praktisk bil, miljøbil og skodbil. Atlas.ti Alt materialet fra feldtstudiet er samlet i Atlas.ti: Et videnskabeligt software til analyse af data, der danner grundlag for hele etrans projektet Primary Documents, 7750 Quotations og ialt mere end Codes. Design & co-creation værktøjer Service Design En relativ ny designdisciplin, hvor fokus er på den totale oplevelse brugeren møder igennem et forløb over tid. Dette gøres ved at sammentænke oplevelser, systemer, håndgribelig berøringsflader og elementer simultant. Co-Creation En åben og inddragen tilgang til idégenerering og udvikling, hvor man designer MED de involverede mennesker i stedet for TIL dem. Brugertyper Ærketyper baseret på det udtømmende materiale genereret af antropologer i felten, som beskriver karakteristika ved forskellige brugergrupper. Brugerrejsen Kortlægning af berøringsflader, behov, barrierer og motivationsfaktorer for en bruger igennem et forløb med f.eks. Falck. Mulighedsrum Et område hvor brugerens behov kan mødes med nye services. Visualisering Storyboards, skitser, referencebilleder, illustrationer etc. er centrale værktøjer for hurtigt at formidle idéer og give fornemmelse af oplevelser. Derved bliver det også mulighed at diskutere og udvikle dem yderligere. Prototyping Prototyper, hurtige mock-ups, rollespil og oplevelses-prototyper er eksempler på metoder, hvorved man hurtigt kan afprøve, om man er på rette vej med en idé eller koncept og få værdifuldt feedback til at forbedre oplevelsen og konceptet.

12 20 21 Kundetyper Samkørslen af etrans antropologisk studie og Falcks eksisterende segment, forståelse og personas har resulteret i tre kundetyper, der beskriver et potentielt kundesegment, der ikke rammes af Falcks nuværende abonnementstyper. 1. Den Uafhængige 2. Den Velovervejede 3. Den Emotionelle De tre kundetyper har hver deres specifikke behov til fremtidige Falck produkter og services.

13 22 23 DEN EMOTIONELLE Den Emotionelle Jeg Jeg køber køber et abonnement, et hvis hvis jeg jeg synes, synes, det det er fedt, er fedt, og og hvis hvis det det signalere, en en miljørigtig og og trendy trendy livsstil. Bilabonnementet vælges ud ud fra fra emotionelle overbevisninger som som miljø, miljø, æstetik, historie og og trendfaktorer og og i mindre i grad grad rationelle overvejelser som som pris pris og og kvalitet. TYPOLOGIEN SØGER STØRSTE STØRSTE BARRIERER FOR FOR KØB KØB 1. Standardiserede 1. og upersonlige og upersonlige services services og produkter og produkter 2. Anonyme 2. Anonyme services services eller eller produkter produkter uden uden historie historie VIGTIGSTE VIGTIGSTE BERØRINGSFLADER 1. Anbefalinger 1. igennem igennem venner venner eller eller familie familie 2. Oplevelser 2. Oplevelser der skaber der skaber historier historier 3. Det 3. personlige Det personlige møde møde med med Falck Falck DESIGNPRINCIPPER 1. Historier 1. Historier og oplevelser og oplevelser 2. Moderne 2. Moderne udtryk udtryk og specielle og specielle detaljer detaljer 3. Individuelt 3. Individuelt og unikt og unikt 4. Fleksibilitet 4. Fleksibilitet og tidsrelevant og tidsrelevant Den Den emotionelle søger et et følelses- mæssigt bånd bånd mellem sig sig selv selv og og produktet eller eller serviceydelsen og og er er villig villig til at til at betale ekstra for for det. det. Det Det sker sker ved, ved, at at man man kan kan fortælle en en individuel historie som som f.eks. f.eks. at at familien altid altid har har benyttet Falck. Samtidig vil vil de de emotionelle gerne vise, vise, at at de de skiller sig sig ud ud fra fra mængden og og har har taget taget et valg valg i i forbindelse med med produktet.

14 24 25 DEN UAFHÆNGIGE Den Uafhængige Jeg Jeg kan kan klare klare mig mig selv selv og vil og gerne vil gerne være være økonomisk og teknisk og teknisk uafhængig af et af traditionelt et bilabonnement. Bilabonnementet er blevet er blevet fravalgt, fordi fordi brugeregeren enten enten har har tekniske kompetencer, øko- øko- brunomisk uafhængighed eller eller aldrig aldrig har har oplevet uheld. uheld. TYPOLOGIEN SØGER SØGER STØRSTE STØRSTE BARRIERER BARRIERER FOR FOR KØB KØB 1. Kan 1. selv, Kan vil selv, selv vil selv 2. Føler 2. Føler sin frihed sin frihed begrænses begrænses 3. Ugennemskuelig 3. prissætning prissætning 4. Services 4. Services der ikke der er ikke fleksible er fleksible VIGTIGSTE VIGTIGSTE BERØRINGSFLADER 1. Netværk 1. Netværk og foreninger og foreninger 2. Direkte 2. Direkte ekspertrådgivning 3. Åbne 3. Åbne autoværksteder DESIGNPRINCIPPER 1. Skalérbart 1. Skalérbart 2. Professionelt 2. Professionelt og troværdigt og troværdigt 3. Mulighed 3. Mulighed for selvhjælp for selvhjælp og og vidensopbygning 4. Økonomisk 4. Økonomisk og gennemskueligt og Typologien søger søger en en fleksibel vare vare eller eller service, der der bidrager til en til en følelse følelse af af frihed, frihed, og og som som sætter sætter den den uafhængige i i stand stand til selv til selv at løse at løse problemer. Typologien søger søger derfor derfor en en løs løs tilknytning, f.eks. f.eks. i form i form af ekspertsparring af og og ikke ikke total total løsninger. Den Den uafhængige vil vil have have fuld fuld kontrol over over produktet og og forventer et produkt, et der der passer til hans/ til hans/ hendes behov.

15 26 27 DEN VELOVERVEJEDE Den velovervejede Jeg Jeg undersøger mine mine valgmuligheder, før før jeg jeg køber, køber, og min og min beslutning grundes grundes i en i nøje en nøje opvejning mellem mellem behov, behov, kvalitet kvalitet og pris. og pris. Bilabonnementet vælges på på baggrund af en af en rationel beslutning omkring pris, pris, kvalitet, sikkerhed og og tidsbesparelse. TYPOLOGIEN SØGER SØGER STØRSTE STØRSTE BARRIERER BARRIERER FOR KØB FOR KØB 1. Mangel 1. Mangel på gennemsigtighed på og og sammenligning 2. Vil 2. ikke Vil betale ikke betale ekstra ekstra for brand for brand eller services, eller services, der ikke der anvendes ikke anvendes VIGTIGSTE VIGTIGSTE BERØRINGSFLADER 1. Internettet: 1. Internettet: især søgemaskiner især søgemaskiner 2. Fagblade 2. Fagblade og netværk og netværk Specialiserede og og troværdige troværdige sælgere sælgere DESIGNPRINCIPPER 1. Økonomisk 1. Økonomisk Enkelt Enkelt og gennemskueligt og 3. Kvalitet 3. Kvalitet og troværdighed og troværdighed Kombinations- 4. og rabatmuligheder og Funktionalitet 5. Funktionalitet Den Den velovervejede afsøger markedet, inden inden han han køber, køber, og og søger søger efter efter det det billigste produkt, der der kan kan opfylde de de behov, han han har. har. Skal Skal han han betale betale ekstra ekstra for for noget, noget, skal skal han han også også føle, føle, at han at han får får noget noget ekstra, som som han han ellers ellers ikke ikke ville ville få andetsteds. få Denne Denne typologi søger søger et rationelt et og og gennemsigtigt produkt, hvor hvor han han nøj- nøjagtigt agtigt ved, ved, hvad hvad han han får får og og betaler for. for.

16 28 29 Brugerrejser For at identificere uopfyldte behov og nye muligheder for de tre kundetyper kortlægges aktører, berøringsflader, barrierer og motivationsfaktorer.

17 BRUGERREJSE Den emotionelles brugerrejse 1. abn: 1. gavekort abn: gavekort Kontrakt Kontrakt Velkomst Velkomst kald kald Udmelder Udmelder sig sig Nedbrud, Nedbrud, opkald opkald Ventetid Ventetid Falckredder Falckredder Indmeddelse Indmeddelse Velkommen Velkommen hos Falck hos Falck Udmeld Udmeld Hannah Hannah modtager modtager et et Et par Et uger par senere uger senere 10 dage 10 senere dage senere modtager modtager Året efter Året da efter hun da skal hun skal håndskrevet håndskrevet gavekort gavekort til til modtager modtager hun en hun kontrakt en kontrakt hun et hun velkomstkald et velkomstkald fra fra betale betale sit års sit abonnement års abonne- træffer ment træffer Hannah Hannah en en et Falck et abonnement Falck abonnement i i fra Falck fra og Falck abonnementet og abonnemen- Falck. Falck. Hannah Hannah fanges fanges på på fødselsdagsgave af af hendes hendes forældre forældre efter efter hun har hun fået har sin fået bil. sin bil. træder tet træder i kraft. i kraft. et lidt ubelejliget et lidt ubelejliget tidspunkt. tidspunkt. hurtig hurtig beslutning beslutning om at om at melde melde sig ud sig og ud bruge og bruge pengene pengene på noget på noget andet. andet. 9 måneder 9 måneder efter bryder efter bryder Hun sidder Hun sidder alene alene ved ved Falckredderen Falckredderen kommer kommer Efter at Efter have at fået have bilen fået til bilen til hendes hendes bil sammen bil sammen og og bilen og bilen er frustreret og frustreret over over og hjælper og hjælper hende hende med at med at køre at igen køre beslutter igen beslutter hun er hun fanget er fanget på motorvejenvejen. Hun finder Hun finder ud til at ud være til at kaput være kaput og og sig ind sig i Falck ind i igen. Falck igen. på motor- at hendes at hendes elskede elskede bil ser bil ser slæbe slæbe hendes hendes bil hjem. bil hjem. Hannah Hannah sig for sig at melde for at melde nummeret nummeret til Falck til og Falck og hun skal hun betale skal betale dyrt for dyrt at for at ringer ringer efter hjælp. efter hjælp. få den få hentet. den hentet. Falck-gavekort Falck-gavekort med med underskrift underskrift fra din fra din lokale lokale redder. redder. Behov: Behov: Kom og Kom mød og din mød lokale din lokale Fange Fange hende hende med med Falck redder. Falck redder. relevante relevante tilbud eller tilbud eller personlig personlig tilknytning. tilknytning. Barriere: Barriere: Første Første kontakt kontakt med med Falck efter Falck et efter år er et en år er en PBS betaling. PBS betaling. Personlig Personlig velkomst: velkomst: Vi kender Vi kender dig: kom dig: kom hjem til hjem Falck til igen. Falck igen. Behov: Behov: Behov: Behov: Vil gerne Vil gerne gentegne gentegne Føle sig Føle engageret sig engageret og og abn. og abn. få hjælp/rabat og få hjælp/rabat personlig personlig tilknyttet. tilknyttet. på reparation. på reparation. Falck DVD Falck der DVD der fortæller fortæller historien historien om om Falck... Falck... Familie-abonnement; far og far mor og betaler mor betaler for for hele familien. hele familien. Hannahs Hannahs personlige personlige Falck abonnement. Falck abonnement. Personligt Personligt opkald opkald fra fra en redder. en redder. Og/eller: Og/eller: Få din Få egen din redder. egen redder. Ansvarlighed Ansvarlighed og/eller og/eller grøn profil. grøn profil. Nyhedsbreve Nyhedsbreve med med personlig/ personlig/ lokal lokal afsender. afsender. Barriere: Barriere: Hun har Hun ikke har mærket ikke mærket værdien værdien eller relevancen af cen abn af + abn for + for eller relevan- teknisk, teknisk, upersonligt upersonligt og og uden følelser uden følelser Fysisk Fysisk designet designet gagdet, gagdet, som synliggøre værdien gøre værdien af Falck af som synlig- Falck Barriere: Barriere: Personlig Personlig redder redder Redder Redder er ikke er sælger: ikke sælger: følger følger med abn. med abn. Ventetiden Ventetiden kan vendes kan vendes Ingen Ingen ekstra ekstra info. info. til noget til noget positivt positivt - - møde møde hendes hendes behov behov og føleleser. og føleleser. Tydeliggørelse Tydeliggørelse af af Redder Redder kan skabe kan skabe forskellen forskellen / fordelene / fordelene personlig personlig tilknytning tilknytning og og ved at ved være at med være i med i evt. foretage evt. foretage abn. et abn. Falck: Falck: F.eks. F.eks. uheld uheld Gode Gode råd om råd om salg salg forebygget. forebygget. (forebyggende) Eller grøn Eller statistik. grøn statistik. bilpleje. bilpleje. Fortrydelsesperiode: Gentegn Gentegn dit abn. dit og abn. få og få Underholdning Underholdning på på udrykning udrykning gratis/billigt. gratis/billigt. mobil. mobil. Tegn abonnement Tegn abonnement og og få rabat få på rabat din på reparation. din reparation.

18 32 33 Den uafhængiges brugerrejse BRUGERREJSE Karl klare Karl sig klare mest sig selv mest selv Går i stå Går i stå Går i stå Går igen i stå igen Ringer Ringer efter hjælp efter hjælp Falckredder Falckredder Kører videre Kører videre Salg Salg Kontrakt Kontrakt Karl har Karl en har elbil en fordi elbil han fordi han Denne Denne vinter har vinter han har haft han haft Men Karl Men har Karl også har fået også en fået Så en da Så det da sker det igen sker må igen må synes synes det er det fedt er og fedt går og går en del en problemer del problemer og flere og flere kæreste kæreste fornylig. fornylig. Hun Hun Karl ringe Karl efter ringe hjælp. efter hjælp. op i at op kunne i at kunne klare det klare det gange gange haft stop haft på stop vejen. på vejen. synes synes det er det sjovt er at sjovt han at han Han kender Han kender Falck fra Falck sin fra sin selv. selv. Han plejer Han selv plejer at selv kunne at kunne har en har elbil, en men elbil, ikke men at ikke at barndom barndom og finder og deres finder deres få den få igang den igen. igang igen. gå i stå gå på i stå motorvejen på motorvejennummer nummer via sin via iphone. sin iphone. Efter en Efter halvtimes en halvtimes venten venten Det var Det rart var at rart kunne at kunne 10 dage 10 senere dage senere ringer ringer Efter lidt Efter ekstra lidt ekstra pres fra pres fra kommer kommer Falck og Falck hjælper og hjælper komme komme videre videre efter kun efter kun Falck salg Falck lige salg efter lige de efter de kæresten kæresten beslutter beslutter Karl at Karl at hurtigt hurtigt bilen igang bilen igen. igang igen. små 40 små minutter, 40 minutter, og Karl og Karl har spist har og spist præsentere og præsentere det er det en god er en idé god og idé og må indrømme må indrømme at at Karl for Karl Falcks for Falcks services services bestiller bestiller et Falck et abn. Falck og abn. og redderen redderen faktisk faktisk havde havde tør nu tør også nu godt også lade godt lade ret godt ret styr godt på styr det. på det. Kæresten Kæresten køre på køre på længere længere tur uden tur ham. uden ham. Barriere: Barriere: Barriere: Barriere: Ikke særlig Ikke særlig modtagelig modtagelig Vil klare Vil sig klare selv. sig selv. for traditionelle for traditionelle reklamer. reklamer. Markedsføring Markedsføring eller eller indlæg indlæg i specialist i specialist medier. medier. Professionel Professionel sparring. sparring. Gør-det-selv Gør-det-selv abn. abn. Behov: Behov: Barriere: Barriere: Sikkerhed Sikkerhed og tryghed og tryghed Vagtcentralen Vagtcentralen har ikke har ikke for pårørende. for pårørende. meget meget viden el. viden el. forståelse forståelse Karls for Karls specifikke specifikke problemstilling ifht. ing elbil-stop. ifht. elbil-stop. problemstill- Personlige Personlige forhold forhold = = ændrede ændrede behov behov = = mulighed mulighed for at sælge for at sælge tryghedsprodukter. Ekspertbistand/hotline. Falck sponsorer Falck sponsorer eller eller spare med spare hans med elbils hans elbils klub eller klub interessefællesskablesskab. eller interessefæl- Gennemsyn Gennemsyn / sikkerheds -tjek heds af -tjek bil for af at bil for at / sikker- skabe skabe tryghed tryghed for for kæreste. kæreste. Barriere: Barriere: Ikke fleksibelt Ikke fleksibelt abn. abn. Adgang Adgang til reddere til reddere som som Adgang Adgang til vidensdeling til vidensdeling lokale lokale eksperter. eksperter. og rådgivning og rådgivning på på nettet. nettet. Falck tilbyder Falck tilbyder services services og ekspertviden og ekspertviden specielt specielt rettet mod rettet mod elbils-entusiaster. Behov: Behov: Barriere: Barriere: Behov: Behov: Teknisk/ekspert Teknisk/ekspert Lær mere Lær om mere Falckfordelefordele. om Falck- Bryder Bryder sig ikke sig om ikke om Sikkerhed Sikkerhed for at for at (SMS/folder) (SMS/folder) sparring sparring og rådgivning. og rådgivning. sælger-typer. sælger-typer. pårørrende pårørrende kan bruge kan bruge bilen og bilen få hjælp. og få hjælp. Barriere: Barriere: Barriere: Barriere: Redder Redder er muligvis er muligvis Abonnementer Abonnementer ikke ikke Barriere: Barriere: ikke ekspert. ikke ekspert. særlig særlig fleksible. fleksible. Papir dokument: Papir dokument: Utids-svarende Utids-svarende og og ufleksibelt ufleksibelt format. format. Redder Redder forklare forklare fordele fordele Vil hellere Vil hellere mødes mødes af en af en ved Falck ved abn. Falck abn. ekspert, ekspert, som kan som tale kan tale hans sprog hans sprog give og give Flesibilitet Flesibilitet og frihed. og frihed. indtryk indtryk af relevant af relevant Barriere: Barriere: sparring. sparring. Redder Redder er ikke er sælger ikke sælger Falck skadesfri: Falck skadesfri: og har og ingen har ekstra ingen ekstra Behov: Behov: Abn. hvor Abn. prisen hvor prisen følger følger information information om fordele. om fordele. Tydeliggøre Tydeliggøre værdien værdien behov/brug. behov/brug. ifht. hans ifht. specifikke hans specifikke behov. behov. Falck Flex: Falck Flex: Mulighed Mulighed for at skrue for at skrue Hjælp Hjælp (ydelelser) (ydelelser) på på Mig og Mig min og bil min Falck bil Falck op og ned op og for ned ydelser for ydelser de emner de emner som ikke som ikke gennemgår gennemgår bilen og bilen og efter behov. efter behov. optager optager ham så ham meget. så meget. laver individuel laver individuel Ex. økonomi Ex. økonomi el. jura. el. jura. ordning, ordning, som passer som passer ham og ham hans og bils hans bils Falck klippekort. Falck klippekort. behov. behov.

19 34 35 Den velovervejedes brugerrejse BRUGERREJSE Udmeldte Udmeldte sig sig Opfølgende Opfølgende kald kald Børnebørn Børnebørn Ny teknologi Ny teknologi Overvejer Overvejer Vælger Vælger Tegner Tegner nyt abn. nyt abn. Modtager Modtager kontrakt kontrakt mv. mv. Basis Plus Super Basis Plus Super I mere I end mere 30 end år har 30 John år har John Ugen efter Ugen udmeldelse efter udmeldelse John nærmer John nærmer sig sig John følger John med følger i den med i den kørt Fiat. kørt For Fiat. 20 For år siden 20 år siden modtager modtager John et John opkald et opkald pensionsalderealderen og børnebørnene og børnebørnene kan. Han kan. synes Han det synes er det er pensions- nye teknologi nye teknologi så godt så han godt han var John var Falck John kunde, Falck kunde, med tilbud med om tilbud falck om falck men brugte men brugte aldrig sit aldrig abn. sit abn. nøglebrik nøglebrik - han overvejer - han overvejer spiller en spiller stigende stigende rolle i rolle spændende i spændende og er og er og valgte og det valgte fra, det da fra, det da det men afslår. men afslår. ham og ham konens og konens liv. liv. fascineret fascineret af den af megen den megen ikke kunne ikke kunne betale betale sig. sig. data. data. Med hans Med stigende hans stigende alder, alder, Han finder Han selv finder frem selv til frem til John ringer John ind ringer og ind tegne og tegne Ugen efter Ugen modtager efter modtager ansvar ansvar ifht. børnebørn ifht. børnebørn og det og rette det abonnement rette abonnement og og et nyt abonnement, et nyt abonnement, og og John sin John kontrakt sin kontrakt og og muligheder muligheder (men også (men også tilbud på tilbud Falcks på Falcks hjemmeside, efter side, at efter have at have at han at har han fået har det fået bedste det bedste hjemme- dobbelt dobbelt tjekker tjekker samtidigt samtidigt tilkøbte tilkøbte services. services. kompleksitet) kompleksitet) ifht. ny ifht. ny teknologi teknologi overvejer overvejer John John sammenlignet sammenlignet med med tilbud. tilbud. at tegne at abonnement tegne abonnement konkurrenterne. konkurrenterne. igen. igen. Barriere: Barriere: Behov: Behov: Behov: Behov: Kan klare Kan det klare meste det meste Belønning Belønning for at blive. for at blive. Øget ansvar Øget ansvar for den for den Vil gerne Vil sikre gerne sig sikre at sig at selv. Vil selv. ikke Vil betale ikke betale nærmeste nærmeste familie, familie, som som han køber han noget køber noget ekstra ekstra for brand for eller brand eller han ikke han har ikke oplevet har oplevet brugervenligt, brugervenligt, kvalitetsikret teknologi sikret teknologi med en med en kvalitet- tryghed. tryghed. Barriere: Barriere: siden hans siden egne hans børn egne børn Har ikke Har lyst ikke til at lyst tale til at tale var små. var små. vis levetid. vis levetid. Kan ikke Kan ikke med en med sælger. en sælger. helt følge helt med følge det med det Barriere: Barriere: nyeste, nyeste, men vil men gerne. vil gerne. Få dækket Få dækket de fleste de af fleste af sine behov sine behov for ekstra for ekstra viden og viden services og services Sikkerhed Sikkerhed og forsvarlighed ifht. lighed børnene. ifht. børnene. og forsvar- igennem igennem FDM. FDM. Meet-up Meet-up med Falckekspertereksperter: Personlig Personlig / / med Falck- lokal kontakt. lokal kontakt. Kontakt Kontakt med (Fiat) med (Fiat) ekspert ekspert med relevant med relevant viden. viden. Udvælge Udvælge teknologiske teknologiske gagdets gagdets og uddanne og uddanne kunder kunder (og reddere) (og reddere) i i brugen. brugen. Rådgivning Rådgivning om bil-oudviklinudvikling og elektronik og bil- elektronik Barriere: Barriere: Behov: Behov: Behov: Behov: Konkurrere Konkurrere primært primært på på En oplevelse En oplevelse af af Tilsalg Tilsalg af ekstra af ekstra Vil gerne Vil påmindes gerne påmindes om om prisen prisen og ikke og brandet. ikke brandet. fleksibilitet fleksibilitet og kontrol. og kontrol. ydelser. ydelser. at han at har han truffet har truffet et godt valg. godt valg. Besparelser Besparelser eller eller ekstra ekstra værdi ifht. værdi ifht. værksteder værksteder el. andre el. andre ydelser. ydelser. Gennemsigtigt Gennemsigtigt og og fleksiblet fleksiblet abn. abn. Barriere: Barriere: Tilbud om Tilbud adgang om adgang til til Får de Får fleste de bil-behov fleste bil-behov Invitation Invitation til Fiat til Fiat special special viden eller viden grej. eller grej. dækket dækket via FDM. via FDM. relateret relateret arrangement/ arrangement/ aktivitet. aktivitet. Rabat ifht. Rabat værksteder ifht. værksteder eller køb eller af køb udstyr. af udstyr. Prisberegner: Prisberegner: Hvad Hvad spare jeg? spare jeg? Lydhør Lydhør overfor overfor fornuftige argumenter. ige argumenter. Sms-service: Sms-service: fornuft-idé: Idé: Trafikprop Trafikprop på rute på 81. rute 81. Dagens Dagens benzinpriser. benzinpriser. Barriere: Barriere: Dækskifte. Dækskifte. Tager ikke Tager impuls ikke impuls beslutninger. beslutninger. Mini sirius: Mini GPS sirius: med GPS med info om info bil, om kørsel bil, kørsel og og økonomi. økonomi. Fiat klub Fiat med klub special med special Sexet Sexet excel ark excel til ark til Kunne Kunne sammeligne sammeligne ydelser ydelser (interesse (interesse udregning udregning af kørselsøkonomiøkonomi. andres. af kørsels- egen biløkonomi egen biløkonomi med med klub). klub). andres. Kursus Kursus i forbedret i forbedret kørseløkonomi kørseløkonomi e.l. e.l. Hotline Hotline til eksperter. til eksperter.

20 36 37 Hvordan kan Falck møde brugernes behov med nye tilbud? Indsigter og erkendelser Billeder af mulighedsrum. / Behov / barriere Tryghed på godt og ondt Kundetyperne repræsentere segmenter, som Falck har svært ved at nå ud til med deres nuværende tilbud og kommunikationsstrategi, som i vid udstrækning er baseret på at sælge tryghed i forbindelse med autouheld. Den uafhængige føler sig sikker på egne evner og er optaget af at vise sit eget værd. Den emotionelle er ikke særlig bevist om sine sikkerhedsbehov, modsat den velovervejede, som selv har så godt styr på det, at han ikke har det store tryghedsbehov. Med andre ord: Mennesker der er svære at ramme med det nuværende fokus på tryghed. På den anden side er disse tilstande sjældent permanente for en person igennem hele livet, og de fleste vil opleve et stigende behov for sikkerhed og/eller tryghed, oftest i forbindelse med større livsændringer, som f.eks. et nyt forhold, børn eller ny (type) bil. Det personlige møde Falcks tilbud vil ifht. de kundetyper, vi har arbejdet med, kunne styrkes, hvis de i højere grad karakteriseres af en personlig relation. Den emotionelle ønsker et mere menneskelig møde, der opleves mere personligt relevant. Den uafhængige vil gerne møde en ligesindet, som han kan sparre med. og den velovervejede vil ofte kunne se en værdi i at møde en kompetent ekspert på det område, han selv savner viden på. Hvis disse behov ville kunne opfyldes, er det sandsynligt, at disse kundetyper vil føle langt højere værdi af deres abonnement og en tættere (personlig) tilknytning til Falck. Falck som vidensleverandør Falcks høje troværdighed og gode omdømme, når det kommer til sikkerhed, tryghed og biler, vil med fordel kunne bruges som springbræt til et øget fokus på at blive vidensleverandør inden for autoområdet. For de omtalte kundetyper vil det være en oplagt indgang til en god kunderelation, hvis Falck kunne agere som ekspert eller sparringspartner på områder, hvor de føler sig usikre og/eller mangler viden og bistand. Frihed og gennemsigtighed For specielt den uafhængige kundetype gælder, at en oplevelse af frihed ifht. de ydelser, et abonnement består af, er af stor vigtighed. Kan en oplevelse af kontrol og fleksibilitet opnås, uden at ydelser og tilbud bliver uoverskuelige, vil det også være en afgørende faktor for mange andre segmenter. Samtidig er det vigtigt med et gennemsigtig abonnementer, hvor det er tydeligt, hvad man betaler for, og hvilken værdi man får ud af det. Den sammenhængende kundeoplevelse Kortlægning og arbejdet med brugerrejsen har vist vigtigheden af at udvikle services og tilbud i samspil med øvrige berøringsflader og kontaktpunkter, kunden har med Falck. En enkel ugennemtænkt detalje eller kontakt kan ødelægge et ellers velment og godt forløb. Ligeledes kan en lille ekstra oplevelse ud over det forventede have afgørende indflydelse på en kundes overordnede oplevelse med Falck.

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM Casesamling om anvendelsen af brugerdreven innovation i virksomheder

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Hanne Westh Nicolajsen adjunkt, CMI, Aalborg universitet i København. Westh@cmi.aau.dk Ada Scupola lektor, Roskilde Universitet.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation Innovation, BIIBBrugerdreven Indlejret teknologi og Byggeri Køreplan for brugerdreven innovation Titel: Køreplan for brugerdreven innovation Udgivet af: DI Byggematerialer Forfattere: Kresten Storgaard,

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

CAMP GUIDE. Genvej til unikke idéer

CAMP GUIDE. Genvej til unikke idéer Af Mette Ullersted, Torben Bager, Ulrik Blom, Christian Byrge og Tommy Borg Larsen Redaktion og layout: Helene E. Pedersen CAMP GUIDE Genvej til unikke idéer CAMP GUIDE Genvej til unikke idéer Udgivet

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi Copyright www.casperfrederiksen.dk 1 Forord Er du beslutningstager? Er du træt af halv-humanistisk kommunikationsnak om

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere