Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!"

Transkript

1 POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling under beskydning! Tema byggeri CO2- neutrale kommuner er populære KTC-portalen - 97 kommuner er med! Vejprisen: Flot anerkendelse til Hvidovre!

2 Danfoss Universe Digitalisering og 3D rendering Det digitale byggeri får indflydelse på alle faser i byggeriet forberedelse, planlægning, kommunikation, opførelse, ibrugtagning m.m. Geometriske begrænsninger ophæves, og byggeriet ændrer udseende. Byggeriets hierarkier brydes ned, og der bliver skabt nye værdikæder. Vi kommer til at opleve en demokratisering af byggeriet, fordi kunderne får øget indsigt og dermed helt nye muligheder for at påvirke byggeriet. Og sidst, men ikke mindst, vil kvaliteten stige og byggeprisen falde, fordi digitalisering medfører større præcision og større indsigt. Du kan læse mere på

3 Overblikket... TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE 3 Billige boliger i København. Boligpriserne i København er så høje, at almindelige lønmodtagere ikke har råd til at bo der. Derfor skal kommuner have lov at støtte billige boliger, mener Anne Vang, socialdemokratisk medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Og der synes at være kommet en politisk åbning i spørgsmålet Venstres nye leder i Borgerrepræsentationen Pia Allerslev er enig i behovet for flere billigere boliger og er indstillet på dialog om udfordringen. Læse fra side 20 Byggesagsbehandling under beskydning For langsomt for dårlig og for tilfældig, store forskelle på sagsbehandlingstider og størrelsen af de gebyrer, som bygherrer skal betale for byggesagsbehandlingen i kommunerne! Byggesagsbehandlingen i kommunerne er under beskydning! Erhvervs- og Byggestyrelsen har lagt op til en diskussion om en mulig delvis afvikling af kommunernes byggesagsbehandling. Læs også spændende artikler om Lean og byggesagsbehandling, Partnering i byggeriet, Bærerdygtigt byggeri og meget mere i TEMA om byggeri. Læs TEMA fra side 20 Og mere om klima og miljø! Det kræver politisk vilje at reducere Danmarks energiforbrug og CO2-udledning. Men det kræver også videndeling og erfaringsudveksling. Kommuner, politikere og virksomheder kan ved at kaste et blik ud over det ganske land få masser af inspiration til indsatsen. Mange af landets 98 kommuner er nemlig langt fremme, hvad angår energibesparelser og alternative energikilder. Læs en række anbefalinger fra Foreningen for Energi og Miljø. Den umiddelbart største udfordring er at organisere arbejdet med klimaindsatsen rigtigt og få lavet en intern projektorganisation i den enkelte kommune, der har energi, mod og kræfter til at bringe organisationen ud over det døde punkt læs også Henrik Kærgaards indlæg om CO2 Neutrale kommuner Læs fra side 52 og energirigtige boliger i Stenløse Hvis der for alvor skal gang i byggeriet af energirigtige boliger, skal kommunerne vise vejen, for de private bygherrer gør det ikke. Det siger Willy Eliasen, Venstre, viceborgmester i Egedal Kommune. Her besluttede man allerede i 2002 da kommunen hed Stenløse at en helt ny bydel Stenløse Syd skulle udstykkes med særlig energimæssige krav til de kommende boliger. Man overvejede i Stenløse om boligerne kunne blive sværere at sælge med alle de miljø- og energimæssige krav, men bekymringerne blev gjort til skamme. Læs side Klima Camp DK 08 Danmarks kommuner skal være verdens udstillingsrum for klimaprojekter! Det er ambitionen frem mod Klimatopmødet i Købehavn i 2009 og mange gode kræfter trækker allerede i den rigtige retning. Et nyt samarbejde mellem KTC, FRI - Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Dansk Miljøteknologi skal sætte yderligere fart på klimaindsatsen i kommunerne og forene viden og kræfter i det offentlige og private. Første stop er KLIMA CAMP DK - 08 d. 29. og 30. Maj Læs side 18-19

4 4 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE Leder POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling under beskydning! Tema byggeri CO2- neutrale kommuner er populære KTC-portalen - 97 kommuner er med! Vejprisen: Flot anerkendelse til Hvidovre! Forsidefoto: Colourbox. UDGIVER: KOMUNALTEKNISK CHEFFORENING Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Tlf Også medlemsblad for Kommunale park- og naturforvaltere samt Kommunal Vejteknisk Forening Redaktion: Cand. techn. soc. Michael Nørgaard Andersen (ansv.) Boserupvej 121, 4000 Roskilde. Tlf Telefax Annoncer: Henning Nørsgaard Bresemanns Allé 53, 4900 Nakskov. Tlf Telefax Abonnement: Kommunalteknisk Chefforening Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Tlf Telefax Hjemmeside: Sats: Grafikom A/S C. E. Christiansens Vej 1, 4930 Maribo Tlf Telefax Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Abonnementspris: Kr. 590,00 + moms om året for 11 numre Løssalg: Kr. 90,00 + moms inklusive forsendelse Oplag: Kontrolleret af År 1 efter kommunalreformen! / Af direktør Christian Bjerg, Aalborg Kommune Hvad kan vi så vente os af Medlem af KTCs bestyrelse Ja, allerede når det første nummer af Teknik & Miljø kommer sidst i januar, har infrastrukturkommissionen Ved indgangen til 2008 må det være på sin plads at offentliggjort sin rapport om væsentlige udfordringer i gøre status på år 1 efter kommunalreformen og se tilbage på, hvordan de mange opgaver på teknik- og med udskrivning af folketingsvalget i november vil nu trafikpolitikken frem til Den debat som sluttede miljøområdet er løst i regi af de nye teknik- og miljøforvaltninger i de nye og større kommuner. På for- for kommunerne at tage fat på. En af de meget væs- blive genoptaget, og der er givet mange udfordringer hånd var der både store forventninger til kommunernes overtagelse af en række opgaver fra amterne, antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Heri entlige er den pludselige og ret markante stigning i men også en vis skepsis overfor, om de nye kommuner nu også magtede opgaven. kræve en stor indsats i Teknik- og Miljøforvaltningerne. ligger også en stor kommunal udfordring, som vil Det er måske nok for tidligt at fælde en endelig dom, Klimaproblemerne er en anden stor udfordring som - hertil er det nødvendigt at komme længere i implementering af og erfaring med løsningen af opgaverne, Der skal i den henseende tænkes kreativt og skal have sin plads i mange kommunale aktiviteter i men set bredt hen over sektoren, er det fair at sige, at målrettet i arbejdet med vand- og naturplanerne, i tilrettelæggelsen af kommuneplanrevisionen 2009, i vi er ganske godt på vej. Det er nok også oplevelsen ude omkring, at de eksempler der har været på sagsområder, hvor det ikke er gået helt som forventet, dygtighedsstrategi og i varetagelsen af arbejdet med arbejdet med udformningen af en kommunal bære- hænger mere sammen med implementering af ny det nye bygningsreglement, som træder i kraft 1. lovgivning end med selve kommunalreformen og februar og skal være fuldt implementeret til august kommunesammenlægningerne Kontrolleret oplag: ekspl. I perioden 1. juli juni 2007 Synspunkter, der fremføres i bladet, kan ikke generelt tages som udtryk for foreningens stilling ISSN Et markant eksempel herpå er implementeringen af den nye husdyrbekendtgørelse, som overalt i landets kommuner har givet anledning til en række udfordringer. Udfordringer som både var en følge af usikkerhed om det faglige grundlag for sagsbehandlingen og en følge af et IT-system, som dels i en periode ikke kunne registrere indberetningerne korrekt, dels ikke producerede fagligt pålidelige resultater. Det glædelige er, at der nu synes at være kommet så meget fokus på klimaforholdene, at der burde kunne etableres et godt og konstruktivt samarbejde mellem de mange aktører, det er nødvendigt at få til at virke sammen, for at den store udfordring kan imødekommes i de kommende års udformning af mål- og handleplaner.

5 VI STOLER PÅ HINANDEN Vi er en lille del af et stort team, som hver dag forsøger at få skabt noget kvalitetsbyggeri. Vi har omtanke for hinanden her på byggepladsen og stoler på, at alle gør deres bedste hver gang - det giver et godt arbejdsmiljø og det bedste resultat. Kan du gætte hvem vi er?

6 6 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE Indhold 16 I KTC Portalen 97 kommuner er med! Alle kommuner på nær 1 er nu med på KTC Portalen det giver ubegrænset adgang for et ubegrænset antal medarbejdere. Og så har KTCs faggrupper fået egne projektrum. 18 I Klima Camp 08 Et nyt samarbejde mellem KTC, FRI og Miljøteknisk Brancheforening skal sætte fart på klimaindsatsen i kommunerne. Byggeri 20 I Kommuner skal kunne støtte billige boliger Kommunerne skal have lov at støtte billige boliger! Det mener Anne Vang, socialdemokratisk medlem af Københavns Borgerrepræsentation. 24 I Kommuner bør stille energikrav til byggeri Kommunerne skal vise vejen, for de private bygherrer gør det ikke, siger Willy Eliasen, venstremand og viceborgmester i Egedal Kommune. 26 I Byggesagsbehandling under beskydning Lange sagsbehandlingstider på byggesager sætter kommunerne under kraftig beskydning. 28 I Byggesagsbehandling: For langsomt, for dårligt og for tilfældigt! Den kommunale byggesagsbehandling har i årevis har været udskældt for at være tilfældig og for uensartet kvalitet. 30 I Byggesagsbehandling og Lean - spiller det sammen? I Københavns Kommune har den stigende mængde byggesager i flere år udgjort en stigende udfordring. 34 I Partnering i byggeriet version 2 10 års erfaring med partnering i byggeriet viser, at ansvarsforhold, gensidig tillid mellem parterne, økonomisk styring og fagentreprenørenes rolle er vigtige fokuspunkter. 36 I Behandlingsgaranti til byggeriet Byggesagsbehandlingen i kommunerne er præget af store forskelle på sagsbehandlingstider og størrelsen af gebyrer generende og slet ikke holdbart, mener Dansk Byggeri I Totaløkonomi på dagsordenen Vedligeholdelsesefterslæb og energiforbrug har bragt totaløkonomi tilbage på dagsordenen, men der er barrierer. 40 I Omsæt de flotte ord til reelle bæredygtige løsninger Der er blandt bygherrer et stigende ønske om at skabe bæredygtige byggerier. Men mange steder er bestræbelserne endnu famlende. 44 I Solvarme i nybyggeri! Bygningsreglementets energirammer og solvarme spiller godt sammen, når det handler om nybyggeri. 48 I Danmarks største udstillingsprojekt En helt ny museumsbydel på én gang det er blevet muligt i Den Gamle by i Århus. Men der mangler huse! 50 I Svømmehaller: Budgetter til renovering holder vand Stadig flere kommuner vælger at kortlægge vedligeholdelsesbehovet i svømmehaller. Miljø- og klima 52 I Kig på kommunerne i kampen for klimaet Et kig på landets kommuner viser, at det ikke behøver være en uoverkommelig opgave at gå i gang med klimaindsatsen. 54 I Sæt pris på miljøet! Miljøøkonomi er et værktøj som kan sikre, at kommunen opnår størst mulig udnyttelse af de ressourcer, den anvender på miljøområdet. 58 I CO2-neutrale kommuner er blevet populære men hvordan? Der bliver flere og flere CO2-neutrale kommuner in spe og det er et fantastisk godt initiativ, men hvordan kommer vi videre. Diverse 62 I Vejprisen: Flot anerkendelse til Hvidovre! Hvidovre Kommune modtog d. 8. januar 2008 Vejprisen 2007 for omdannelse af Avedørelejren. 64 I Vejforum 2007 i skyggen af infrastrukturkommissionen! Rekorddeltagelse og et fantastisk flot program igen! 66 I PRESSEKLIP - INFRASTRUKTUR- KOMMISSIONEN Det mener organisationerne om Infrastrukturkomissionens rapport. Nyt 68 I Erhvervsnyt 70 I KTC Nyt

7 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE 7 Hvor løber vandet hen? DDH illustrerer konsekvensen af 1-2 meters vandstand over normal højde i Aalborg Lystbådehavn. 12. januar 2007: Oversvømmelse i Aalborg Lystbådehavn Foto: Henning Bagger Få overblik med Danmarks Digitale Højdemodel (DDH) En lang række byer i Danmark har gentagne gange oplevet problemer med oversvømmelser ved voldsomme regnskyl. Regn- og spildevandssystemer har i flere tilfælde ikke været tilstrækkelige til at lede vandet væk og det koster både samfundet og borgerne dyrt, hver gang det sker. COWI kombinerer højdedata og sektorspecifik viden inden for bl.a. infrastruktur, forsyning og miljø for at imødegå de klimamæssige udfordringer.

8 8 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE Deadline Roskilde Festival modtager miljøpris De mange miljøtiltag på Roskilde Festival anerkendes med Green World Award fra Midem. Den 29. januar modtager Roskilde Festival en Green World Award for sine mange grønne, miljøvenlige initiativer gennem årene. Prisen uddeles af Reed Midem, musikindustriens største faglige messe er første år, at prisen uddeles, og Roskilde Festival er én ud af blot tre prismodtagere. Vi er mægtig glade for denne pris. Ikke blot anerkendes vores mange miljøinitiativer af omverdenen, prisen kan forhåbentlig også hjælpe til at sætte fokus på vigtigheden i at passe på miljøet. Vi håber, at andre festivaler og arrangementer anspores til at værne yderligere om miljøet, siger festivalens direktør Henrik Rasmussen. Roskilde Festival har allerede siden begyndelsen af 90 erne arbejdet med miljø. Affaldssortering var et tiltag, som hurtigt blev indført i festivalsystemet. Der blev bl.a. indført organisk nedbrydeligt engangsservice som blev meget kendt som gafler og knive af majsstivelse, der i princippet kunne spises. Roskilde Festival har bl.a. arbejdet sammen med Tivoli om at finde miljørigtige løsninger og har videregivet erfaringer med miljøindsatsen til mange andre store festivaler i udlandet.. I dette nummer kan du finde annoncer fra følgende firmaer: Firma side Grontmij I Carl Bro A/S 2 NCC Construction A/S 5 COWI A/S 7 Orbicon A/S 9 Dakofa 11 Ingeniørhøjskolen i København 12 Renosam 12 Skov & Landskab 13 Renosam 14 Geograf A/S 21 Ingeniøren A/S 27 Rambøll Danmark A/S 33 Uponor A/S 43 TANKEGANG A/S 47 Niras A/S 57 COK 61 DHL A/S 63 Ferskvandscentret 70 COK 70 DTU - Institut for ledelse 76 Ikke råd til asfalt! Størstedelen af de danske veje har brug for ny asfalt, men Vejdirektoratet har ikke penge til det. Det fremgår ifølge DR - af en ny rapport fra Vejdirektoratet, der tegner et dystert billede af det danske vejnet. Asfaltlaget på 1750 af statens 3798 kilometer vej har en restlevetid på under et år. Yderligere 900 kilometer kan kun holde to år mere, mens asfalten på godt 700 kilometer har tre år tilbage. - Det ville være bedre at lægge et nyt lag ud end at lappe hele tiden. Men de bevillinger, som vi har, rækker ikke til, at vi kan lægge asfalt på det optimale tidspunkt, siger driftschef i Vejdirektoratet, Niels Christian Skov Nielsen. I rapporten over de danske statsveje skriver Vejdirektoratet også, at en underprioritering af vedligeholdelse giver en større regning i den sidste ende. Niels Christian Skov Nielsen vil på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor mange penge der mangler for at rette op på statens veje, da Vejdirektoratet er i dialog med Transportministeriet, i skrivende stund tre dage før Infrastrukturkommissionen præsenterer den endelige rapport over anbefalinger til fremtidens trafikinvesteringer. Kilde: DR Køge opløser interessent-selskab Køge Kommune gør klar til at opløse I/S Køge-Egnens Renseanlæg for i stedet at overdrage anlægget og dets opgaver til det nystiftede selskab Køge Afløb A/S. Køge Kommune ejer 99,5 procent af Køge-Egnens Renseanlæg, mens Solrød Kommune ejer 0,5 procent, og i forbindelse med opløsningen af de to kommuners interessentskab bliver der indgået en kontrakt mellem Køge Afløb A/S og Solrød Kommune om fortsat håndtering af spildevand fra Solrød. Ændringerne er godkendt i byrådet, men inden de kan effektueres skal Statsforvaltningen først godkende vilkårene for den endelige ophævelse af Køge-Egnens Renseanlæg I/S. Ophævelsen af interessentskabet vil i øvrigt ifølge Køge Kommune ikke få nogen betydning for hæftelsen for en eventuel erstatning i forbindelse med renseanlæggets rolle i forureningen af vandet fra Vandværket Lyngen i begyndelsen af Kilde: Dagbladet

9 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE 9 CO2-beregner til kommunernes klimaarbejde KL og staten går nu sammen om at hjælpe kommunerne med at måle deres CO2-udslip. Med et helt nyt værktøj en elektronisk CO2- beregner skal give kommunerne mulighed for at finde ud af, om det lykkes for dem at nedbringe CO2-udledningen til gavn for klimaet. Kommunernes indsats er afgørende for, hvordan vi i Danmark kan håndtere klimaudfordringen. Det skriver Bjørn Dahl og Connie Hedegaard i fælles debatindlæg. Fra efteråret 2008 forventer man at kunne stille den elektroniske CO2-beregner gratis til rådighed for kommunerne. Modellen vil bestå dels af en beregningsmodel for, hvor meget CO2 en kommune udleder, dels et katalog over virkemidler, så kommunen kan se, hvordan den kan reducere sin CO2-udledning. Alle får søkig og fuld kælder! Den form for klimatilpasningsstrategi hopper borgerne nok ikke på Derfor gør de fleste kommuner f.eks. en indsats for at begrænse oversvømmelser af kældre, veje og marker. Tal med en rådgiver, der ser sammenhængene mellem oversvømmelser, vandkvalitet, grundvand og naturværdier, og opnå: Færre oversvømmelser Bedre vandmiljø Flere rekreative områder Større udbytte af investeringerne

10 10 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE Deadline Den Danske Lyspris 2008 Lysteknisk Selskab introducerer nu i samarbejde med en række sponsorer fra belysningsbranchen en ny dansk lyspris. Prisen uddeles første gang ved Lysteknisk Selskabs 60 års jubilæum den 8. maj Formålet med Den Danske Lyspris er at sætte fokus på og synliggøre den danske lyskultur. Fremgang på danske havne Dette sker ved at fremhæve spændende, veldesignede og veludførte belysningsanlæg i Danmark. Prisen gives normalt til bygherren og de fagfolk, der har haft hovedansvaret for udformning og etablering af belysningsanlægget. Der udpeges én vinder hvert år. De danske havne havde et godt år i Det viser den prognose for havnenes godsomsætning, som Danske Havne netop har offentliggjort på Havnene er inde i en støt positiv udvikling, siger formand for Danske Havne, borgmester Uffe Steiner Jensen var endnu et rigtig godt år for havnene, og det er også en god nyhed for samfundet. Søfart er den mest miljøvenlige transportform, så når mere gods går ad den blå motorvej, reducerer vi CO2-udslippet. I følge Danske Havnes prognose var den samlede godsomsætning excl. fisk i 2007 ca. 109 mio. ton. Det er en fremgang på mere end 1 million ton i forhold til 2006, der i forvejen var rekordår. Eftersom produktionen og dermed udskibningen af olie er faldet i 2007, dækker tallet faktisk over en større stigning inden for andre godstyper. Gods som byggematerialer, landbrugsvarer og containergods var i særlig stor vækst i Prognosen viser, at mange mindre og mellemstore havne har oplevet tocifrede vækstrater i 2007, affald danmark optager Stena Metall A/S Årsskiftet betyder en udvidelse af medlemskredsen i affald danmark antallet af medlemmer går med optagelsen af Stena Metall A/S således fra 6 til 7. affald danmark fortsætter hermed den udvidelse af medlemmer, der blev påbegyndt i Foreningen dækker allerede nu en meget bred palet indenfor affaldshåndtering. Fællesnævneren, der tidligere var affaldsforbrænding, er således i dag, at medlemmerne hører til de seriøse, væsentlige behandlere i affaldsbranchen. Efter at Marius Pedersen sluttede sig til os i 2007 kommer Stena Metall nu med fra nytåret affald danmark har dermed fået to aktører ind, der er vægtige spillere også på den internationale scene et vigtigt aspekt i dag, hvor også affaldsbranchen er blevet global, siger formanden for affald danmarks ledergruppe Ivar Green-Paulsen. Det er en stor fordel med denne nye viden og inspiration til vores arbejde. Desuden betyder udvidelsen, at vi øger vores indflydelse. Vores argumenter får mere vægt, når de er afstemt blandt de væsentlige aktører i den danske affaldsbranche. Vi bliver mere synlige og kommer til at dække flere dele af affaldskæden, siger Green-Paulsen. Fra RenoSam kommenterer direktør Jacob Hartvig Simonsen affald danmarks optagelsen af Stena Metal i medlemskredsen: Affald danmark dækker nu både kommunale myndighedsopgaver og private virksomheders økonomiske interesser. Tidligere havde affald danmark en klar fællesnævner omkring forbrænding af affald. Vi ønsker affald danmark til lykke med deres nye medlem og konstaterer samtidig, at de ændrer profil så de dækker et bredt spektrum af både offentlige og private interesser. I RenoSam har vi valgt at gå en anden vej. For at kunne levere en spids og målrettet varetagelse af de kommunale interesser har RenoSam valgt kun at organisere de kommunale og fælleskommunale affaldsanlæg, siger RenoSam-direktøren. RenoSam mener, at mange af de centrale diskussioner i de kommende år vil blive centreret om hvor grænserne i affaldssystemerne skal gå mellem de offentlige og private aktører. RenoSam mener derfor det bliver interessant at se hvordan affald danmark vil balancere i disse afgørende diskussioner og hvis interesser affald danmark kommer til at varetage.

11 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE 11 KLs klimanetværk KL har dannet et nyt klimanetværk for kommunerne. Netværket har holdt sit første møde i december, hvor klimaminister Connie Hedegaard deltog. Ministeren var ifølge Danske Kommuner begejstret for initiativet, men havde ikke en pose penge med hverken til netværket eller kommunernes klimaindsats i det hele taget. Klimaministeren understregede, at der er mange penge at spare på driften ved en målrettet klimaindsats og at guleroden for at gå i gang med klimaarbejdet allerede findes. Formand for KLs udvalg for Teknik og Miljø, Bjørn Dahl deltog også i mødet og kommenterede netop økonomien: Der er en klar sammenhæng i den indsats, som vi kan forventes at gøre som kommuner og de midler, der vil blive tilført området. Klimaet er en fælles opgave, uanset om det er kommuner eller staten, der skal tage aktion. Og det er hævet over enhver tvivl, at det er nødvendigt at tage aktion i større omfang end hidtil erkendt hos myndighederne. Derfor er det også nødvendigt, at der følger midler med til at løse opgaven, sagde Bjørn Dahl ifølge Danske Kommuner. Planen er, at netværket mødes 4 gange om året, hvoraf to af møderne sker ude i landet. Netværket mødes på skift hos forskellige værtskommuner, som indleder dagen med at fortælle om netværket og om de tiltag, som kommunen har sat i søen. Læs mere om KLs klimanetværk på sbs og Europlan fusionerer Europlan, by- og landskabsplanlægning, og sbs rådgivning er fusioneret 1. januar Målet med fusionen, er at skabe en stærk og betydende rådgiver indenfor planlægning og byudvikling. Det er ambitionen, at skabe et unikt tværfagligt miljø omkring temaerne byer, bygninger og boliger, og styrke tilbuddet til vore kunder, med rådgivning fra den indledende planlægning over projektering til byggeri, siger direktør Carsten Thomasen fra sbs. Europlan er med sine 7 arkitekter kendt for sin mangeårige erfaring og centrale placering på planlægningsområdet. sbs har gennem de senere år udvidet sin tværfaglige rådgivning indenfor byudvikling, processer og byggeri, og har i dag 50 medarbejdere. I fællesskab vil sbs/europlan`s kunder, både på det kommunale og det private marked, blive tilbudt en rådgiver, der kan følge og styre projektet fra start til slut. De to firmaer flytter i løbet af foråret sammen i sbs nuværende lokaler i Ny Kongensgade. Alle medarbejdere i Europlan og de to indehavere, Ulla Hellner og Hans Tyge Pedersen, fortsætter i sbs/europlan. Hans Tyge Pedersen udtaler i denne sammenhæng: Jeg ser frem til at kunne tilbyde vores nuværende kunder nye tværfaglige ydelser fra sbs, samtidig med at vi fastholder den hidtidige høje grad af faglig rådgivning indenfor by- og landskabsplanlægningl Pressemeddelse Deltagerpriser (excl. moms): DAKOFA-medlemmer 2.350,- Ikke-medlemmer 3.850,- Til/frameldingsfrist 29. januar 2008 konference Forskning & udvikling i affaldssektoren drivers & barrierer Tirsdag den 5. februar 2008 kl i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31, København V Et Folketingsflertal blev i juni 2007 enige om at fokusere udviklingen af nye teknologier på de kritiske affaldsfraktioner gennem forbedrede rammebetingelser. Alene eksisterende tilskudsordninger vil være gældende i de næste tre år. Konferencen vil dels præsentere de eksisterende tilskudsordninger m.v., dels fokusere på de øvrige rammebetingelser og barrierer for F&U og ikke mindst implementering heraf. Således evalueres intentionerne om at styrke teknologiudviklingen på affaldsområdet gennem opstilling af skærpede krav til behandling af specielle affaldstyper. Konferencen retter sig mod såvel forskningsverdenen som industrien samt kommunale og private affaldsselskaber m.v., der vil være fremtidens brugere af nye teknologier og processer. UDFØRLIGT PROGRAM KAN FÅS HOS DAKOFA, tlf eller på

12 12 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE Deadline Vesterbrogade 24, 2 sal tv. :: DK-1620 Kbh V :: Tlf: ORGANISK AFFALD OG TRANSPORTFORORDNINGEN HALVDAGSMØDE DEN 27. OG 28. FEB I ODENSE & VIBORG INDSAMLING AF ORGANISK AFFALD - HVAD KOSTER DET? EKSPORT AF AFFALD - KOMMUNENS ANSVAR! Læs mere om møderne på LÆS PRESSEKLIP om Infrastrukturkommissionen På side Geografiske Informations Systemer på 4 uger Læs mere på eller kontakt os på Ingeniørhøjskolen i København University College Center for Videreuddannelse Verdens Vanddag DANVA opfordrer til, at kommuner og forsyninger deltager i Verdens Vanddag d. 22. marts. DANVA opfordrer alle forsyninger til at markere dagen ved f.eks. at holde åbent hus på vandværker eller renseanlæg og uddele vandflasker til skolebørn i forsyningsområdet, så de kan slukke tørsten i det sunde vand i stedet for med fedende, sukkerholdige læskedrikke. På kan man finde enkle værktøjer til at planlægge og gennemføre arrangementer, bl.a. pressematerialer som kan tilpasses og sendes til lokalpressen. Færre kommunale chefer! De kommunale ledelser blev pustet kraftigt op efter kommunesammenlægningerne, men nu går det den modsatte vej. Både antallet af topchefer og chefer på lavere niveau er på vej nedad. Det skriver Jyllandsposten. De 98 nye storkommuner er i fuld gang med at komme af med chefer, som der ikke længere er brug for. Gennem det seneste halve år har mange kommuner skilt sig af med topchefer - hyppigst på grund af strukturelle ændringer i den kommunale organisation, men også på grund af utilfredshed med præstationerne. Sammenlægningskommunerne gav i sin tid genvalg til mange af deres gamle topchefer, hvilket betød meget store direktioner med helt op til syv medlemmer. I kommunernes landsforening, KL, konstaterer konsulent Lise Balslev fra Center for Ledelse og Organisation, at der sker en nødvendig indsnævring i ledelsen i forlængelse af kommunalreformen.»vi har set nogle meget store direktioner, men det er først nu, at organisationen og strukturen er ved at finde sine egne ben, fordi kommunerne har fået overskud til at evaluere deres organisation,«mener Lise Balslev.

13 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE 13 Fokus på forandringer og ledelsesudfordringer! Konferencen Chef i teknik og miljø på COK Den kommunale Højskole er klar med et spændende program i dagene 5. og 6. marts. Den traditionsrige konference på COK - Den kommunale Højskole Den tekniske Chef har i mange år været et af åndehullerne for de tekniske chefer i kommunerne. Styrkelse af det kollegiale netværk af tekniske chefer fra hele landet i et fagligt program med gode input og inspiration til hverdagen, har været højt på dagsordnen i konferencekonceptet. Og målsætningerne for konferencen Chef i teknik og miljø som det nye navn er - er stadig høje: at skabe gode rammer for netværksdannelse og inspiration gennem et spændende, aktuelt og engagerende program. Og programmet ser spændende ud bl.a. med temaer som ledelse og forandringer, relationen mellem borgere og politikere og nogle af de store faglige temaer infrastruktur og byggesagsbehandling - på dagsordnen. Vi har prøvet at sammensætte et program der rammer de væsentligste udfordringer for ledergruppen i de tekniske forvaltninger og har også medtænkt, at en samlet ledergruppe vil kunne have gavn af at deltage i konferencen, fortæller teknik- og miljøchef Søren Peter Sørensen, Silkeborg Kommune og KTCs bestyrelse. Udover navnet, så er formen på konferencen også ændret: Vi har besluttet at reducere konferencens omfang til 2 dage. Sådan som ledernes hverdag ser ud, tror vi at det er mere optimalt og realistisk, at man kan afsætte 2 dage frem for 3 dage, fortæller udviklingskonsulent Birgit Toudal, COK. Konferencen afholdes på COK Den Kommunale højskole i Grenå og starter d. 5. marts kl. 10:00 og slutter d. 6. marts kl. 15:00 Bag konferencen står COK Den kommunale Højskole, der i samarbejde med KTC tilrettelægger programmet. KTC er repræsenteret af direktør Trine L. Holmberg, Gentofte Kommune og teknik- og miljøchef Søren Peter Sørensen, Silkeborg kommune, der også står for konferenceledelsen. Se hele konferenceprogrammet på side 61 i dette blad. KURSER TEMADAGE KONFERENCER FORÅR 2008 Skov & Landskabskonferencen februar i Odense Kirkegårdskonferencen marts i Nyborg Miljø- og kvalitetsstyring 6. marts i Nødebo Playscapes aktiverende uderum 24. april på Frederiksberg Urbanisering af landzonen 22. maj Verden i Danmark: Det tredje landskab maj i København Åben Land Konferencen juni Temadag i Bytræarboretet Juni Studietur: Ro i sjælen 16. maj i Alnarp/Sverige Læs mere på > kurser

14 AFFALD - miljøproblem eller ressource Konference og årsmøde 2008 RenoSam holder årsmøde 21., 22. og 23. maj 2008, hvor de mange udfordringer vil blive endevendt i en konstruktiv og fremadrettet debat mellem politikere, forskere, teknikere og branchefolk. RenoSams årsmøde 2008 Affaldsselskaberne og kommunerne er ved at have fundet sine fødder efter, at den første røg fra kommunalreformen har lagt sig. Men der er flere udfordringer i vente. I juni 2007 blev der indgået en politisk aftale om organisering af affaldssektoren. Forliget skal i foråret 2008 omsættes til lovgivning, som kommuner og affaldsselskaber skal have på plads i Affaldsrammedirektivet er ved at blive revideret. En konsekvens kan meget vel blive, at visse typer forbrændingsegnet affald frit kan flyde over landegrænserne. Hermed kan der atter tages fat på debatten om, hvorvidt og hvornår affald er et miljøproblem, og hvornår det er en ressource/vare? Affaldsselskaberne og kommuner står således overfor en række forandringer de kommende år. 3 spændende dage med bl.a. foredrag, politisk paneldebat, udbytterige ture... Gorilla eller hyæne ved Bent Jørgensen Ledet bli r der! om ledelsesformer hos dyr. Hos affaldsselskaber og kommuner er der også brug for ledelse. Få inspiration til den daglige ledelse fra dyrenes verdens og træk på smilebåndet. Bent Jørgensen er cand.mag. i zoologi, botanik, geografi og geologi. Han har desuden udgivet en lang række bøger om dyr og fik debut som forfatter allerede i Bent Jørgensen er mest kendt fra Københavns Zoo, hvor han var direktør fra Før dette var han udstillingschef ved Zoologisk Museum i København fra Han er senest kendt som vært for TV2s d b kl Velkommen til Norddjurs Borgmester Torben Jensen, Borgerlisten Introduktion til RenoSams konference og årsmøde 2008 Formand for RenoSam, Vagn Larsen Fremtidssamfund Det kræver langsigtet planlægning at etablere nye behandlingsanlæg. Der er derfor behov for at se langt ud i fremtiden, inden der tages stilling til, hvilke nye behandlingsanlæg der skal investeres i. Miljø-sociolog og seniorforsker Lars Kjerulf Petersen og forskningsprofessor Mikael Skou Andersen, begge fra Danmarks Miljøundersøgelser Ordstyrer Mogens Rubinstein

15 ...og workshops: Workshop 1 - Affaldsselskabernes fremtidige fælles opgaver Kommunerne er efter kommunesammenlægningen blevet større, og nogle kommuner har derfor trukket affaldsopgaver hjem fra de kommunale affaldsselskaber. Nogle kommuner/affaldsselskaber overvejer deres fremtidige organisering. Der bliver stillet skarpt på, hvilke konsekvenser nye organisationsformer kan få for kommunernes og affaldsselskabernes opgaveløsning. Et af spørgsmålene er, hvilke opgaver kommunerne, i henhold til styrelsesloven, kan overdrage til kommunale fællesskaber og et andet er, hvilke opgaver kommunen selv ønsker at overdrage til kommunale fællesselskaber. Workshop 2 Økonomiske styringselementer Forsyningssektorerne (affald, vand, spildevand, el og fjernvarme) oplever alle i disse år et fokusskift i forhold til den måde, sektorerne hidtil har været reguleret på. I EU debatteres begrebet markedsbaserede instrumenter, som fokuserer på omkostningseffektivitet, fleksibilitet og dynamiske effekter. I Danmark opleves der en klar bevægelse væk fra hvile-i-sig-selv princippet og en øget fokus på økonomiske styringsinstrumenter så som benchmarking, prislofter og indtægtsrammeregulering. Men hvad er de faktiske erfaringer med indførelsen af økonomiske styringsinstrumenter? Virker det? Hvilke fordele og ulemper kan man forvente og vil indførelsen af økonomiske styringsinstrumenter rent faktisk medføre dynamik og øget effektivisering i affaldssektoren? Workshop 3 - Den sammenhængende affaldsog energipolitik Er forbrænding af affald nyttiggørelse eller bortskaffelse? Hvordan integreres affaldsforbrænding i den samlede energipolitik? Er der klima-, miljømæssige og samfundsøkonomiske fordele i at medforbrænde affald i kulfyrede kraftværker? Hvordan indgår affaldsforbrænding i CO2? Affaldspolitik og energipolitik i EU På lang sigt ligger fremtidsforskernes gæt, på kort sigt har vi regeringens aftale om den fremtidige organisering af affaldssektoren, og på mellemlang sigt har vi EU s miljøpolitik. Ture - mødested Helnan Marina Hotel, Kystvej 32, 8500 Grenå Tur 1 Rundtur på Uniscrap, Grenå Havn samt forbrændingsanlægget i Grenå Miljøpolitikken i EU med fokus på affald og energipolitik Britta Thomsen, MEP Hvilke konsekvenser har klima- og energipolitikken i EU for den danske affaldssektor Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Ordstyrer Mogens Rubinstein Workshops Afholdelse af tre parallelle workshops Forsyningssikkerhed og organisering Det offentlige har traditionelt været tildelt opgaven om at etablere og levere offentlige forsyningsydelser til borgerne. Borgerne skulle have lige adgang til disse ydelser, og de skulle betale det samme. Nogle forsyningsområder er blevet liberaliseret, og der er en løbende diskussion, om de øvrige naturlige monopoler skal markedsgøres. Hvad skal kommunernes rolle være i fremtiden? Politisk debat med repræsentanter fra organisationerne. Repræsentantskabsmøde og udstilling Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur 5 Tur 6 Tur 7 Besøg hos Reno Djurs I/S Kattegatcentret bag om facaden Grenås historie samt besøg på Kolindsund RenoSam golfen Skandinavisk Dyrepark - bag om facaden Besøg på Glasmuseet Ebeltoft/Fregatten Jylland God fornøjelse... Bestil program for 2008 på eller ring på

16 16 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE KTC Portalen: 97 Kommuner er med! Sammenlægningen af KTCs hjemmesider er overstået og et væld af nye funktioner er ved at være klar. Det betyder nye muligheder på KTC Viden og gratis projektrum til hele sektoren. Få en gratis præsentation af KTC Portalen i din kommune og husk - ALLE er velkommen på KTC Portalen! / Af Jesper Hedegaard, KTC Sekretariatet. Vi kan nu konstatere at vi faktisk er ved at have første fase af det redskab i hånden, som vi for lidt mere end et år siden, satte ud for at få. Generelt betyder det øget frihed, bedre skalerbarhed og vigtigst af alt gode fremtidsperspektiver. I det følgende gøres status på en håndfuld delelementer og planen for 2008 luftes. 3 hjemmesider i 1 Foreningens 3 hjemmesider har nu fået et tydeligt tilhørsforhold til hinanden og et besøg på enten eller afslører, at den visuelle identitet skaber både sammenhæng og særegenheder for foreningens hovedaktiviteter. Der eksperimenteres med temaer på tværs af de 3 sektioner og snart vil man se endnu mere synergi og redaktionelt indhold. Viden i nye rammer Vi har nu et teknisk velfungerende KTC Viden, hvor menustrukturen og inddeling af viden er blevet omlagt til at følge de ansvarsområder som KTC Faggrupper har. Netop nu lægges sidste hånd på en værktøjskasse, der skal gøre det endnu nemmere at komme af med viden og rekvirere sig ny. KTC Sekretariatet vil gennem gratis præsentationer i kommunerne og gennem produktark og vejledninger, sikre et bredt kendskab til alle systemets funktioner. Alle brugere velkomne! I modsætning til hvad nogen tror, er det muligt for ALLE at tegne en brugerprofil på KTC Portalen. Den eneste forskel for forskellige brugere er, hvor megen funktionalitet de får adgang til. Alle kommuner har (på nær 1) tegnet abonnement på KTC Portalen og det giver ubegrænset adgang for et ubegrænset antal medarbejdere til den viden og de kompetencepersoner som er stillet til rådighed i andre kommuner. KTC faggrupper online KTCs faggrupper, som er involveret i det lovforberedende arbejde i KL, har nu fået egne projektrum og er ved at gå online med et nyt høringsmodul. Dette betyder en lettelse af arbejdsgangen for faggruppen og KL og det giver mulighed for øget effektivitet i høringsprocessen. Alle sager bliver behandlet og arkiveret online, så slut med besværlig rundsending af mails og dokumenter. Nyheder til tiden På KTC portalen har hver af de 3 sektioner fået sit eget nyhedsbrev. Det betyder at registrerede brugere med jævne mellemrum kan få leveret aktuel og relevant information i sin mailbox. For kommunale brugere på KTC Viden, er KTC Nyhedstjenesten også et værdifuldt add-on, da der leveres personaliseret fagligt nyt, fra alle offentlige danske hjemmesider. Så langt så godt Den primære opgave i foråret bliver at hale de sidste ting i fase 1 af udviklingsprojektet i land og herefter Yderligere information: Jesper Hedegaard, Tlf: skrue op for den interne markedsføring og netværksdannelse i kommunerne - og så naturligvis tage alle de nye funktioner i anvendelse. Vi vil i 2008 gøre mere for at hjælpe kommunerne til at sikre, at KTC Portalen udvikler sig og at tilgangen af viden er konstant og stigende. Nye medlemssider for KTC medlemmer vil give bedre muligheder for online netværk og for at følge med i foreningens aktiviteter, kreds- og faggruppearbejde. Der vil også blive arbejdet på at sikre et større udbytte for ansatte i staten og i det private, ligesom foreningens annoncører vil finde en bredere vifte af online produkter i løbet af Udviklingspotentialet på KTC Portalen er stort og vi glæder os til, også i den kommende tid, at søsætte nye og forbedrede funktioner og redskaber til vore mange brugere.

17 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE 17 KTC PRODUKTARK NOVEMBER 07 PROJEKTRUM PÅ KTC PORTALEN PROJEKTRUM PÅ KTC PORTALEN Projektrum på KTC Portalen MEDARBEJDERNE I DEN TEKNISKE SEKTOR HAR ALTID VÆRET GODE TIL AT ORGANISERE SIG I FAGLIGE NETVÆRK. KTC GØR DET MULIGT FOR DISSE NETVÆRK AT DELE DERES VIDEN I DIGITALE PROJEKTRUM PÅ KTC PORTALEN. KTC DYRKER NETVÆRK! På KTC Portalen er det muligt for alle i den tekniske sektor, at få stillet filarkiver og debatfora til rådighed GRATIS. Er du med i et projektsamarbejde, en faglig sammenslutning, ERFA- gruppe, eller lignende, kan du måske se ideen i at have et online arkiv til dagsordener, referater, rapporter og dialogfora til kollegial/ faglig sparring? DU ADMINISTRERER SELV! I et projektrum på KTC Portalen er det muligt at vedligeholde sit eget lille website hvor administratoren, kan oprette og vedligeholde et lille antal websider med redaktionelt indhold, samt tilføje filarkiver med mapper og undermapper, samt debatfora, helt efter behov. NØRD- FRI ZONE! Systemet er meget nemt at bruge og kræver ingen særlige IT kundskaber. Hver gang et medlem af projektrummet uploader en ny fil, eller svarer på et indlæg i et debatforum, afgår der besked til rummets øvrige medlemmer. På den måde er alle deltagere i projektrummet altid ajour med det sidste nye NEM KOMMUNIKATION og man slipper for at rundsende s med bilag og vedhæftede dokumenter. VI BRUGER DET OGSÅ! KTCs bestyrelse og KTCs faggrupper benytter allerede KTC Portalens projektrum i det daglige og har online adgang til dagsordener, referater og bilag. Dette overflødiggør den sædvanlige rundsending af mails og filer og man behøver ikke vedligeholde forskellige adressekartoteker og postlister. Det hele er samlet et sted - nemlig i gruppens projektrum. Systemet giver automatisk besked til medlemmer af projektrummet når der er nyt. DIT PROJEKTRUM -> DIN GRUPPES PROJEKTRUM Hvis du ønsker at få oprettet et projektrum til det projekt, ERFA netværk eller den forening du er med i, kan du kontakte KTC Sekretariatet for flere oplysninger. Du kan også udfylde formularen på Det er muligt for alle registrerede brugere, ansat i en kommune/ virksomhed der har tegnet abonnement på KTC Portalen, at benytte sig af de nævnte tjenester og funktioner. Det er nødvendigt at oprette en personlig brugerprofil på KTC Portalen. projektrum (for registrerede brugere). Når dit projektrum er oprettet tildeles rettigheder til ønskede brugere. NY BRUGERPROFIL-> Har du endnu ikke en brugerprofil på KTC Portalen, kan du - uanset om du er ansat i kommunen, staten, eller det private, oprette den på ktcs hjemmeside: OPLYSNINGER: Ønsker du mere viden om KTC Portalen? - KONTAKT: JESPER HEDEGAARD TELEFON:

18 18 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE Klima Camp DK 08 Danmarks kommuner som verdens klimademonstratorium Et nyt samarbejde mellem KTC, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Dansk Miljøteknologi skal sætte fart på klimaindsatsen i kommunerne og forene viden og kræfter i det offentlige og private. Første stop er KLIMA CAMP DK 08 den 29. og 30. maj Af formand for KTC, direktør Mikael Jentsch, formand for Dansk Miljøteknologi, direktør Jesper Nybo Andersen og repræsentant for FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører, direktør Hans-Martin Friis Møller Udbygning af offentligt og privat samarbejde er en forudsætning for at løse de kommende års udfordringer på klimaområdet både når det handler om den forebyggende indsats og etablering af afværgeforanstaltninger. Det var konklusionen efter KTCs konference Verden venter ikke på nogen i september måned i Frederikshavn. Nu konkretiserer tre organisationer KTC Kommunalteknisk Chefforening, FRI - Foreningen af Rådgivende Ingeniører - og brancheforeningen Dansk Miljøteknologi - indsatsen med et samarbejde, hvor første stop er KLIMA CAMP DK 08 den 29. og 30. maj Unik kobling af viden! Der findes allerede viden til, at alle kan handle forebyggende, men indsatsen halter og prioriteres ikke højt nok i kommunerne, hvor en meget vigtig del af klima arbejdet skal foregå. Derfor er en central del af KLIMA CAMP DK 08 at accelerere den kommunale indsats på klimaforandringerne nu igennem videndeling og effektiv strategiudvikling. Det er et vigtigt udgangspunkt for arrangørerne, at der er ligeværdighed mellem parterne målestokken er viden og kreativitet i forhold til at nå målsætningerne. Det er styregruppens ambition, at KLI- MA CAMP DK 08 skal være et af de første arrangementer i Danmark, der tænker klima tværfagligt ind i kommunernes og kommunernes samarbejdspartneres opgaveløsning. Camp-konceptet har allerede vist sit værd ved begivenhederne Vand Camp, Energy Camp. KLIMA De står bag KLIMA CAMP DK 08 KTC Kommunalteknisk Chefforening er en organisation af topchefer i den kommunaltekniske sektor i Danmark se FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører - forening for virksomheder, der yder rådgivning, planlægning og projektledelse se Dansk Miljøteknologi er en brancheforening for de betydende virksomheder indenfor vand, spildevand og vandmiljø - se CAMP DK 08 kan med dette afsæt koble energi og miljøspørgsmål i bred forstand. Demonstrationsprojekter Med regeringens seneste udspil til en handleplan, som i vide kredse møder hård kritik for at være for uambitiøs, står det nu endnu mere klart, at det bliver kommunerne der skal løfte opgaven med at sikre Danmark en plads på klimaverdenskortet frem mod Klimatopmødet i København i slutningen af Efter kommunalreformen har flere kommuner både by- og landzoner som gør, at der er behov for en større og mere nuanceret vurdering af hvordan klimaudfordringerne kan imødekommes i de enkelte kommuner. Med kommunernes nye størrelser kan der nu lægges større vægt bag intentionerne med KLIMA CAMP DK 08. Der bliver derfor skabt overblik over hvad der foregår i kommunerne og der gives redskaber til konkret handling. Det er også hensigten, at KLIMA CAMP DK 08 skal styrke kommunikationen om Danmarks position som førende på klimaområdet i form af konkrete demonstrationsprojekter i kommunerne. KLIMA CAMP DK 08 skaber samarbejde, på tværs af alle aktører, der

19 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE 19 kan bane vejen for kommunernes videre arbejde med deres klimastrategier. Deltagerne inviteres! Camp-konceptet indebærer, at deltagerne omfatter en bred skare af personer, der tilsammen udfordrer hinanden med viden, erfaring, tværfaglighed og nysgerrighed. Deltagerne skal være parate til at yde en aktiv og koncentreret indsats i alle de 30 timer som campen varer. Der er på KLIMA CAMP DK 08 plads til 70 eksperter hvilket svarer til 2100 timers effektiv indsats. Kommunerne får mulighed for at producere klimatiltag og ud fra deres erfaringer og ekspertise, sammenligne med hinanden og inddrage ekstern ekspertviden til at producere varige projektideer og klimastrategier. Om deltagerne Deltagerne skal være fagligt spidskompetente indenfor klimarelaterede discipliner Deltagerne skal efter KLIMA CAMP DK 08 være gode ambassadører for projektet og beredt på at indgå i varige faglige netværk. Der skal i hver gruppe være minimum et wild card en person med en anderledes indfaldsvinkel til problemstillingen som kan udfordre konventionerne. Størst mulig spredning i demografi, køn og brancher. Målsætning for KLIMA CAMP DK 08 Deltagerne udvikler og konkretiserer forslag og koncepter de selv og i fællesskab kan igangsætte. KLIMA CAMP DK 08 skaber et konkret og visuelt resultat Deltagerne skal være producerende frem for diskuterende Deltagerne skal udveksle viden på tværs af alle grupper. Arbejdsformen skal være en hjælp til, at indholdet bliver konkret og kommunikerbart. Hvad sker der nu? Styregruppen arbejder nu med at præcisere program og indhold i KLIMA CAMP DK 08: Hvad sker der på området i dag, hvem skal inviteres for at få en slagkraftig og handlingsorienteret KLIMA CAMP DK 08. Der etableres hjemmeside og digitale netværk der kan understøtte arbejdsprocessen før- under og efter KLIMA CAMP DK 08. Links: Hvad er en Camp? En camp er en innovationslejr, der er karakteriseret ved følgende: Deltagerne opdeles i arbejdsteams, der hver har et tema/indsatsområde, der tilsammen sikrer den overordnede målsætning. Hvert team har en procesleder, der styrer diskussioner og sikrer konsensus om konkrete handlingsorienterede resultater. Lokaler og forplejning er tilpasset til programmet og indholdet i diskussionerne. Eksempelvis vil pauser med forplejning være noget teamet tager efter eget behov og planlægning. Deltagerne skal afrapportere gennem PowerPoint præsentationer med korte præcise og visuelle budskaber. Deltagerne skal midtvejs afprøve deres forslag til et testpanel, der giver kritik og gode råd Der vil være kreativ og faglig assistance i form af en illustrator, tekstforfatter og 3D animator, som assisterer med illustrationer af processen og til præsentationerne. Der er supporter der fungerer som non-stop factfinders. De vil bistå med at finde faktuelle oplysninger til deltagerne. Campen vil blive drevet frem ved, at deltagerne kun skal forholde sig til én opgave og én deadline ad gangen. Campens afsluttes med en præsentation for minister der giver umiddelbar feedback og tager beslutning om next step. Deltagerne dækker en bred skare af personer, der tilsammen kan udfordre hinanden med viden, erfaring, tværfaglighed og nysgerrighed.

20 20 TEKNIK & MILJØ I BYGGERI Kommuner skal kunne støtte billige boliger Boligpriserne i København er så høje, at almindelige lønmodtagere ikke har råd til at bo der. Derfor skal kommuner have lov at støtte billige boliger, mener Anne Vang, socialdemokratisk medlem af Københavns Borgerrepræsentation. / Af Joel Goodstein kommunerne direkte at støtte opførelsen af nye, billige boliger. Fra 1997 til 2007 er boligpriserne i København firedoblet, og det kan almindelige lønmodtageres lønninger slet ikke følge med til. Huslejerne i København er nu så høje, at et par bestående af socialog sundhedsassistenter har kroner mere til rådighed om måneden, hvis de bor i Nakskov frem for i Hovedstadsområdet. Det er en uholdbar udvikling for hovedstaden, siger hun. Ifølge Anne Vang er der tre grunde til, at Socialdemokraterne i København gik til valg på har, siger hun. Frygten er, at boligpriserne i København kan forstærke manglen på offentlig arbejdskraft i hovedstadsområdet og dermed forringe kvalitet og serviceniveau. Men Anne Vang mener også, det er et problem, hvis gruppen af borgere med mellemindkomster ikke længere har råd til at bo i København. Vi kommer til at miste social sammenhængskraft, hvis der kun er én type boliger i en bydel. Målet er, at forskellige mennesker bor dør om dør, siger Anne Vang. Første 12 boliger på vej Til de første 12 billige boliger, som 95 pct. færre almene boliger I 2007 gav kommunerne kun tilsagn om opførelse af 470 almene boliger, mens antallet i 2006 var Det viser en opgørelse fra Dansk Byggeri. Der er tale om et fald på 95 pct. Ifølge Bjørn Dahl, formand for KL s teknik- og miljøudvalg, er forklaringen på det kraftige fald, at det er blevet for dyrt for kommunerne at støtte alment byggeri. De øgede grundpriser og byggeomkostninger gør det umuligt at holde sig inden for rammerne af, hvor meget alment byggeri må koste. Kilde: Politiken Der er i gennemsnit kun to ansøgere for hver ledig stilling som socialog sundhedsassistent i Københavns Kommune. Og det er alt for lidt, siger Anne Vang, socialdemokratisk medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Hun mener, at den væsentligste årsag til at så få søger denne type job er, at boliger i København er blevet så dyre, at almindelige lønmodtagere som f.eks. social- og sundhedsassisten- boliger til kr. om måneden : Rekruttering til ikke mindst kommunale job. Det ønskelige i at københavnske bydele har forskellige typer boliger og dermed forskellige indbyggergrupper. Og god, gammeldags anstændighed almindelige mennesker skal ikke presses ud af København. Jeg tror ikke på, at boligmarkedet selv kan regulere priserne ned, så det bliver muligt for en gennem- Fonden for Billige Boliger nu opfører, var der ansøgere, altså over 100 ansøgere pr. bolig. Det ser Anne Vang som udtryk for, at de københavnske boligpriser er et reelt problem. Siden valget har vi været i dialog med private bygherrer om mulighederne for at opføre billige boliger, og heldigvis har der været et par stykker, som har vist interesse. Men desværre har det også vist Indtægter fra grundsalg halveret Kommunernes indtægter fra salg af byggegrunde forventes nærmest halveret fra 2006 til I 2006 var indtægten 6,9 mia. kr. For 2007 var der budgetteret med salg for 3,4 mia. kr. Efter byggemodning forventes nettoindtægten i 2007 at blive 1,3 mia. kr. mod 3,9 mia. kr. i Kilde: Børsen ter ikke længere har råd til at flyt- snitlig lønmodtager at flytte til sig, at den nuværende lovgivning te til hovedstaden. Derfor skal der København, og dermed risikerer vi ikke giver mulighed for, at vi som Til forskel fra en række andre bygges boliger, som er billigere at at få et endnu mere alvorligt rekrut- kommune aktivt støtter opførelsen lande England, Tyskland, Frankrig bo i, og det skal være muligt for teringsproblem, end vi allerede af billige boliger, siger Anne Vang. som vi normalt sammenligner os

Verden venter ikke på nogen! Program til KTCs årsmøde 2007 Den 6. 8. september i Arena Nord Frederikshavn

Verden venter ikke på nogen! Program til KTCs årsmøde 2007 Den 6. 8. september i Arena Nord Frederikshavn Verden venter ikke på nogen! Program til KTCs årsmøde 2007 Den 6. 8. september i Arena Nord Frederikshavn Verden venter ikke på nogen! På bestyrelsens vegne har jeg hermed fornøjelsen at invitere til KTCs

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Indhold. Pkt. 1 Godkendelse af referat. Bestyrelsesmøde Referat - Kredsversion. kl. 13.00 15.00 KL. Sted:

Indhold. Pkt. 1 Godkendelse af referat. Bestyrelsesmøde Referat - Kredsversion. kl. 13.00 15.00 KL. Sted: Bestyrelsesmøde Referat - Kredsversion Møde/referat nr.: Sted: 2, 2012 fredag d. 20. april kl. 13.00 15.00 KL Bestyrelse: Torben Nøhr Christian Bjerg Iben Koch Jørgen Lerhard Kjeld Bussborg Johansen Lene

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, forskningsinstitutioner, affaldsselskaber, affaldsproducenter,

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres?

til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres? DEBATOPLÆG Frit erhvervsaffald til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres? Europas mest effektive affaldsbehandling RenoSam har dokumenteret, at

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere STRATEGISK BYLEDELSE for politikere 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR POLITIKERE strategisk byledelse for politikere er et nyt tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på strategisk lederskab

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning ƒforsyning Ny rapport giver re bud på fremtidens forsyningssektor Klaus Ulrik Mortensen 11. oktober 2017 kl. 3:00 0 kommentarer (Foto: Colourbox) SCENARIER: En statslig multiforsyning, som styrer hele

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma Få den fulde værdi af jeres næste projekt DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma I sikrer hverdagens drift. Vi giver råd om fremtiden Overvejer I, hvordan I kan fremtidssikre værket i forhold

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

REGN & BYER Projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania Kontorchef Katrine Rafn, Miljøstyrelsen Sekretariatsleder, Søren Møller Christensen

REGN & BYER Projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania Kontorchef Katrine Rafn, Miljøstyrelsen Sekretariatsleder, Søren Møller Christensen Projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania Kontorchef Katrine Rafn, Miljøstyrelsen Sekretariatsleder, Søren Møller Christensen HVORFOR? VANDPLUS - fælles kampagne 2013-2015 Er klimatilpasning med merværdi

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Indhold. Godkendelse af referat fra 20. november. Samarbejdet mellem KL og KTC. Bestyrelsesmøde Dagsorden

Indhold. Godkendelse af referat fra 20. november. Samarbejdet mellem KL og KTC. Bestyrelsesmøde Dagsorden Bestyrelsesmøde Dagsorden Møde/dagsorden nr.: 476 Dato: 11. december 2009 kl. 8.30-10.00 Sted: KL Bestyrelse: Torben Nøhr TN Formand Anders Thanning AT Trine L. Holmberg TLH Jesper Brandt JB Kjeld Bussborg

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagsorden

Bestyrelsesmøde Dagsorden Bestyrelsesmøde Dagsorden Møde/referat nr.: 464 Dato: 28. januar 2009 Sted: Hotel Koldingfjord Lokale: Bestyrelse: Mikael Jentsch MJ Formand Anders Thanning AT Næstformand Trine L. Holmberg TLH Sekretær

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde vores nyhedsbrev ved at sende en mail til vr.mgu@virker.dk.

Nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde vores nyhedsbrev ved at sende en mail til vr.mgu@virker.dk. MG- UDVIKLING - Center for samtaler, der virker E - mail: vr.mgu@virker.dk www.virker.dk Nyhedsbrev Nummer 3 J u l i 2 0 1 2 Velkommen I dette nummer: Velkommen 1 God sommer 1 Velkommen til MG-Udviklings

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Referat af Workshop 4. november 2010

Referat af Workshop 4. november 2010 Referat af Workshop 4. november 2010 PROGRAM 1. Velkomst v./ Kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle Kommune 2. Dagens fokus v/ Karen Sommer Møller, BolivVejle 3. Morgenmad og deltagerpræsentation 4. Introduktion

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen Rapport: Projekt Landsbykataloger Planlægning for landsbyerne i Hedensted Kommune KL-J.nr.: 01.02.15 P16 EDH: 23647 / 171361 Juli 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område JOB OG KRAVPROFIL Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område 1. Det tekniske område Det tekniske område er en del af direktørområdet for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik. Det

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

VELKOMST VED FRI'S FORMAND CARSTEN TOFT BOESEN

VELKOMST VED FRI'S FORMAND CARSTEN TOFT BOESEN FRI ÅRSMØDE 2017 DAGENS PROGRAM Kl. 13.40-13.50: Velkomst ved FRI's formand Carsten Toft Boesen Kl. 13.50-14.10: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt Kl. 14.10-14.40: Märtha Rehnberg,

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 2015 Liv og ledelse i myndigheden Årsmøde for chefer og ledere sætter i år fokus på livet i myndigheden i lyset af de konstante

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere