Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa."

Transkript

1 Nummer 3 November 2012 Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. ABC 1 Makrellen

2 Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: ;mob: mail: Næstformand: Kaj Madsen Mølleparken 145 DK-6240 Løgumkloster Tlf.: mail: Sekretær: Aage Mortensen Birkevænget 6, Abild DK-6270 Tønder Tlf.: Mobil: mail: Kasserer: Leif Nielsen Gl. Flensborgvej DK-6200 Aabenraa Tlf.: mail: Bestyrelsesmedlem: Bent Møller Fjordløkke 81, DK-6200 Aabenraa Tlf.: ;mob: mail: Udvalg og grupper Kapsejladsudvalg: Tage Møller Harry Bjørn Petersen Henrik K. Hansen Havneudvalgsformand: Bent Møller Havnegruppen: Bent Møller Svend Mundeling Festudvalg Jonna Damgaard Pedersen Hans Chr. Eichner Bladudvalg: Redaktør: Jakob L. Christensen Fredenshøj Aabenraa Tlf mail: Annoncer: Jan Schmidt Frueløkke Aabenraa Tlf mail: Miljøudvalg: Kaj Madsen, Jan Ferslev Hans Jørgen Hagensen, Viggo Thude Havnen Aabenraa Båd Club Havnekontoret Kystvej Aabenraa Tlf Mobil Tursejlerudvalg.: Evy og Peter Møller Tlf.: ABC 2 Makrellen

3 Redaktøren har ordet Årets gang fornægter sig ikke og vi er nu nået til årets sidste Makrel. Mange af bådene er på land og vinterklargøringen er ved at være afsluttet eller lige ved at være det. Som nogle måske har opdaget har Biltema etableret sig med stor forretning i Rødekro og dermed har de handelsdrivende i Aabenraa fået sig endnu en stor konkurrent til bl.a. bådtilbehør og bådplejeprodukter. Deres produkter er billige men er de så også lige så gode som de er billige. Alt efter ens behov kan et billigt produkt løse en aktuel opgave men i andre tilfælde vil et dyre og bedre produkt være billigere i det lange løb. Jeg har ikke selv nogle erfaringer idet min båd er så lille at jeg kan klare mig med 1,5 liter Hempel bundmaling. Mit største problem er nok at jeg får sejlet langt mindre end jeg gerne ville hvilket betyder at jeg får de fineste muslingekulture og ruger på bunden og det kan hverken den dårligste eller bedste racing eller selvpolerende maling hamle op med. Det positive er så at det må betyde at vandmiljøet til en vis grad er OK, selv om vandet i Aabenraa fjord vist har trange vilkår med hensyn til iltsvindet de sidste par måneder. Men tilbage til de handelsdrivende så håber jeg der er plads til alle og at konkurrencen kan være med til at udvikle alle parter, selv om konkurrencen unægtelig kan virke lidt uligevægtig. Ellers byder bladet på lidt billeder fra sommerens aktiviteter på fjorden, et par bestyrelsesreferater og så har sejladsudvalget haft et travlt år og der er nogle interessante resultatlister og billeder af de glade vindere. Regnskabet er revideret og indkaldelsen er endnu engang med til den forestående generalforsamling. Med sejlerhilsen Jakob L.C. ABC 3 Makrellen

4 Formanden har ordet Hvor er det rart at have sit på det tørre nu hvor efteråret og vinteren står for døren, og vinteren er lige om hjørnet. Når vi ser tilbage på året der snart rinder ud kan vi konstatere at vi i ABC har fået eget trådløs internet, bro 4 er blevet renoveret, medlemmerne fra Thuesday har lavet en flot afslutning på broerne, tak for det! sådanne opgaver lavet ved frivillig arbejdskraft er med til at holde udgifterne i ave. Mange medlemmer har opstillet de nye trapper på broerne, og atter mange har fjernet de gamle, til de der ikke har fjernet de gamle HUSK AT DE SKAL VÆRE FJERNET SENEST med fjernet menes at i selv må bortskaffe dem de må ikke efterlades på vor egen miljøstation. Sommerfesten forløb anderledes end vi plejer, deltagerne havde selv medbragt maden til grillen, klubhuset kunne rumme alle deltagere, Knigge sørgede for en stemning udover det normale, der blev danset sunget og moret sig - en herlig fest. Med efterårets komme har vi også overstået standerstrygningen i flot vejr med professionelt musikakkompenement af Christian og Per med efterfølgende brunch i klubhuset. Vor havnemester Jan Ferslev har siden sommerferien skrantet med helbredet, og det er nu så alvorligt at han har søgt om at få pension tildelt, derfor må vi fra næste sæsons begyndelse finde en ny til at bestride jobbet, jeg er sikker på at mange vil være kede af at Jan ikke mere vil være der hver dag, derfor skal der også herfra lyde en stor tak til Jan for alle de opgaver der er udført i årenes løb. På denne årstid er der mange opgaver for bestyrelsen at udføre bl.a. Generalforsamlingerne den 27.ds af hensyn til maden (Skipperlabskovs) husk tilmelding! Føler at det på denne plads vil være passende at bringe en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og for alle de opgaver I har udført uden kny, ligeledes tak til udvalgene for de arrangementer der har været afviklet i årets løb, tak til alle de medlemmer der har udført frivilligt arbejde i årets løb. ABC 4 Makrellen

5 Ring og få et tilbud på nye sejl til din båd, eller en pris på en sprayhood, cockpittelt, windbreaker. Vi laver vinter eftersyn og reparation af sejl, presenninger, sprayhood og cockpittelte. Vi sælger og montere rulleanlæg og rullebomme. Vi laver solsejl og læsejl til terrasser. Kim mobil eller Torsten mobil ABC 5 Makrellen

6 Bestyrelsesreferat Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club; Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM), Leif Nielsen(LN), Bent Møller(BM),Jan Ferslev (JF) Aage Mortensen(AaM). Dagsorden 1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 2. Indgået post. 3. Aktiviteter. 4. Makrellen. 5. Økonomi 6. Næste møde 7. Eventuelt Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. Ad. 2. Indgået post: Der er modtaget en skrivelse fra Aabenraa Kommune. Kommunen oplyser, at Kongeskibet Dannebrog ankommer til Aabenraa kl Bådklubbens medlemmer opfordres til at sejle ud og modtage og følge skibet ind gennem fjorden. SEM laver et opslag. Ad. 3. Aktiviteter: der afholdes sommerfest den 15. sept. Som noget nyt bliver sommerfesten arrangeret som en fælles grillaften Ad. 4. Makrellen er sendt til tryk, og vil blive udsendt én af de nærmeste dage. Ad. 5. Økonomi: kassebeholdningen er dags dato kr.: ,14. Ad. 6. Næste møde afholdes den kl Ad. 7. Eventuelt: Et medlem har foreslået, at der opsættes en tønde til tømning af vore griller. Ifølge JF er der intet problem i forhold til tømning af grillerne, da bådklubbens medlemmer kommer til ham og får udleveret en affaldssæk til asken. Bestyrelsesreferat Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club A.m.b.A; Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM), Leif Nielsen(LN), Bent Møller(BM),Jan Ferslev (JF), Aage Mortensen(AaM). ABC 6 Makrellen

7 Bestyrelsesreferat fortsat Dagsorden 1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 2. Indgået post. 3. Evaluering af frivillig arbejdsdag. 4. Status: pæle og broer. 5. Evt. etablering af solceller. 6. Økonomi. 7. Forsikringer. 8. Dykkerklubbens klubhus. 9. Næste møde. 10. Eventuelt Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. Ad. 2. Indgået post: Der er ingen post indkommet. Ad. 3. Evaluering af den frivillige arbejdsdag hvor der var stor tilslutning fra klub medlemmerne, som gik til arbejdet med krum hals. Succesen gentages igen næste år, det drøftes muligheden af at strække arbejdet over 2 weeken der, så der også bliver tid til social samvær. Ad. 4. Status over pæle og broer: der er enkelte pæle, som mangler at blive savet af i toppen, så pælene bliver nogenlunde lige høje. Bro 4 er forsynet med stålrør og ruller for enden af broen (som de andre broer) Ad. 5. Evt. etablering af solceller drøftes. BM kontakter Syd Energi med henblik på regler og økonomi i forbindelse med en eventuel etablering af solceller. Ad. 6. Økonomi: kassebeholdningen er dags dato kr.: ,92 ( på aftalekonto). Ad. 7. SEM kontakter andre forsikringsselskaber for at få en gennemgang af klubbens forsikringer. Ad.8. Dykkerklubben klubhus: Arne Hansen fra dykkerklubben har kontaktet SEM, og oplyst, at dykkerklubben er villig til at sælge deres klubhus for kr etablering af et nyt kloaksystem til deres nye klubhus, som skal bygges ved den nye bro som vi har fælles med ASC. Forslaget drøftes, og der er enighed om at afvente Aabenraa Kommunes nye lokalplan. Ad. 9. Næste møde afholdes den kl Ad. 10. Eventuelt: Vi har modtaget et tilbud på trådløst netværk til en engangspris på kr LN tager kontakt til firmaet. ABC 7 Makrellen

8 Kongelig Classic kom til Aabenraa ABC 8 Makrellen

9 Kongelig Classic kom til Aabenraa Sidst i august fik Aabenraa besøg af kapsejlerne i Kongelig Classic Der var god vind og de gamle sejlbåde fik lov til at strække ud og der blev kæmpet hårdt om en god placering. På havnekajen var der fest og glade dage og mange nysgerrige folk benyttede lejligheden til at beundrede de flotte gamle skibe. Hvis man vil vide mere om de enkelte både og sejladsen i øvrigt, kan man prøve at gå ind på hjemmesiden hvor man kan finde meget interessant læsning om de gamle skibe. ABC 9 Makrellen

10 Bestyrelsesreferat Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club; Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM) Bent Møller(BM), Aage Mortensen(AaM). Der var afbud fra Leif Nielsen. Dagsorden 1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 2. Indgået post. 3. Sommerfesten. 4. El-kursus. 5. Næste møde 6. Eventuelt Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. Ad. 2. Indgået post: Der er modtaget et tilbud på kursus i elinstallationer i både. Ad. 3. Sommerfesten: festudvalget har opslag og tilmeldingslister i klubhuset. Ad. 4. El-kursus det blev drøftet om der skulle afholdes et kursus vedrørende elinstallationer i bådene, men der var enighed om, at kursuset var for dyrt. Ad. 5. Næste møde afholdes den kl Ad. 6. Eventuelt: BM og JF aftaler dato for bådoptagning, dato bekendtgøres også på hjemmesiden. Bestyrelsesreferat Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club A.m.b.a.; Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM) Bent Møller(BM), Aage Mortensen(AaM). Der var afbud fra Leif Nielsen. Dagsorden 1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 2. Indgået post. 3. Samarbejde bestyrelse - havnemester. 4. Indkøb. 5. Strandpromenade. 6. Havn trapper og solceller. 7. Økonomi. 8. Næste møde. 9. Eventuelt ABC 10 Makrellen

11 Bestyrelsesreferat fortsat Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. Ad. 2. Indgået post: Der er modtaget mødeindkaldelse fra Aabenraa Kommune vedrørende havnepromenade. Mødet afholdes den kl ; SEM og BM deltager. Ad. 3. Samarbejde bestyrelse havnemester: Det blev besluttet at SEM og BM skulle tage kontakte JF den følgende dag, idet han havde forladt mødet og bestyrelsen således ikke kunne drøfte de forskellige problematikker med JF. Ad. 4. Indkøb vil for fremtiden blive foretaget efter andre principper, bl.a. vil der blive indhentet tilbud på større eller kontinuerlige indkøb. Ad. 5. Strandpromenade: ved mødet med Aabenraa Kommune vil vi fastholde at vi ikke er interesseret i stier eller udkigs-tårne på ABC s område. Samtidig vil vi foreslå kommunen, at Dykkerklubben også inviteres til fremtidige møder, så Dykkerklubben kan fremkomme med egne ønsker om flytning af deres klubhus. Ad. 6. Gamle trapper skal den enkelte bådejer selv fjerne når båden tages op af vandet. 3 og 4-trins trapper skal monteres på langs af broen. Som et forsøg skærer AaM øjerne af sin trappe. BM har haft kontakt med SE og andre leverandører af solceller, og arbejder videre med økonomi, kapacitet, ydelser osv. omkring solceller, så der ved den forestående generalforsamling kan fremlægges et beslutnings dygtigt grundlag for en eventuel installation. Ad. 7. Økonomi: når regnskabet for indeværende år er afsluttet skal der afholdes et møde mellem bestyrelsen og andre regnskabskyndige medlemmer. Formålet med mødet er at regnskabet viser at afskrivninger og levetid af aktiverne er realistiske. Ad. 8. Næste møde afholdes den kl Ad. 9. Eventuelt: ABC er vært ved næste møde med ASC. Mødet foreslås afholdt den kl SEM kontakter ASC. AaM. ABC 11 Makrellen

12 Barsø Rundt d. 23. juni 2012 Resultaterne fra Barsø rundt Det blev en dejlig sejlads i flot sejlervejr. 7 deltagende både fra ASC og ABC. Aksel og Elly i Calot tilbød at være start- og mål tidtager. Banen er ca. 23 sømil. Resultatet regnet ud i minutter og sekunder med bådens handicaptal: Nr. 1 blev Bølle en Duet 24 fra ASC der brugte 226,90 min. Nr. 2 blev Røskva en Scancap 99 fra ASC der brugte 232,33 min. Nr.3 blev Asra en Nimbus 26 fra ASC der brugte 236,08 min. Nr. 4 blev Ocean One en Comfortina 32 fra ABC der brugte 236,55 min. Nr. 5 blev Bellis en Maxi 68 fra ABC der brugte 242,53 min. Nr. 6 blev Calypso en Scampi 30 fra ASC der brugte 255,25 min. Nr. 7 blev Holli en L23 fra ABC der brugte 257,36 min. Tillykke med resultatet og tusind tak til Aksel og Elly. Kapsejladsudvalget. Facebook/Aabenraa Båd Club Kapsejladsafd. Starbæk Grund Fight 2012 Løbet blev afholdt d. 1 sep., denne gang med Kalvø Bådelaugs havn som mål. Det var rigtig god vind og et fint sommervejr. Vindstyrken var omkring 5 til 8 fra SV. Så det tog ikke lang tid for deltagerne at gennemsejle banen som var ca. 22 sm. Efter løbet var der rigtig hyggeligt sejler samvær på Kalvø. Kalvø Bådelaug havde rejst et telt i passende størrelse. Der blev uddelt vandrepokal og præmier til de tre første og den bedste fra Kalvø, Dyvig, ASC og ABC. En lækker Skipperlabs skovs blev leveret fra Kalvø Badehotel. ABC 12 Makrellen

13 Starbæk Grund Fight 2012 Facebook/Aabenraa Båd Club Kapsejladsafd. ABC 13 Makrellen

14 Kongeskibet i Aabenraa Billeder fra Dannebrogs ankomst til Aabenraa den Der var ca. 16 både fra ABC ude for at tage imod med vores formand i spidsen. Ca ti stk. var der fra ASC, plus der var en del små både fra andre vandklubber. Foto: Aksel Sønnichsen ABC 14 Makrellen

15 ABC 15 Makrellen

16 Bestyrelsesreferat Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club; Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM) Bent Møller(BM), Aage Mortensen(AaM) Jan Ferslev (JF) Der var afbud fra Leif Nielsen. Dagsorden 1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 2. Indgået post. 3. Sommerfesten, - evaluering års jubilæumsmærker. 5. Generalforsamling 6. Næste møde 7. Eventuelt Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. Ad. 2. Indgået post: Der er ikke modtaget post. Ad. 3. Sommerfesten: var en kanonfest, - med for få deltagere - men dem som mødte frem havde det dejligt, - en stor tak til Jonna, HC og Knikke. Ad. 4. Jubilæumsmærker 10-års jubilæumsmærker bliver forsynet med løv. Ad. 5. Generalforsamling: bestyrelsen planlægger vedtægtsændringer, således at visse punkter i vedtægterne for ABC er sammenfaldende med ABC Amba. Ad. 6. Næste møde skal aftales med regnskabsafdelingen. Ad. 7. Eventuelt: der var intet til dette punkt. Bestyrelsesreferat Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club A.m.b.a.; Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM) Bent Møller(BM), Aage Mortensen(AaM Jan Ferslev (JF). Der var afbud fra Leif Nielsen. Dagsorden 1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 2. Indgået post. 3. Strandpromenade. 4. EL - solceller. 5. Afskrivning af investeringer. 6. Trapper 7. Næste møde. 8. Eventuelt ABC 16 Makrellen

17 Bestyrelsesreferat fortsat Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. Ad. 2. Indgået post: Der afholdes fælles møde med ASC den kl Mødet afholdes hos ABC. Ad. 3. Strandpromenaden: SEM har været til møde med Aabenraa kommune angående strandpromenaden. På mødet blev det oplyst, at kommunen havde afsat midler til projektering af området i budgetåret ABC har fremført over for kommunen, at ABC ønsker mere vinter-opbevaringsplads. Kommunen oplyste, at der senere kunne blive afholdt et møde med kommunen og ABC vedrørende vinteropbevaringsplads. Ad. 4. El solceller: der var igen en lang drøftelse om El. Det blev besluttet at bestyrelsen til den kommende generalforsamling ville fremlægge forslag til etablering / investering i elmålere og solceller. Klubbens elektriker Arne Christiansen fremsender tilbud på 12 kw solcelleanlæg. Energinet fremsender en redegørelse for hvorledes ABC og ABC amba kan afregne elforbruget, idet der p.t. er usikkerhed om afregningsformen. Ad. 5. Afskrivning af investeringer: det blev drøftet om den nuværende afskrivningstid var realistisk, og afpasset til levetiden af vore aktiver. Punktet vil blive drøftet med revisionen når regnskabet er færdigt. Ad. 6. Trapper der har både været ris og ros til de nye trapper. Kritikken har været omkring øjerne ved det øverste trin. Alle gamle trapper skal være fjernet fra området inden den SEM laver et opslag herom. Ad. 7. Næste møde : er ikke fastlagt. Ad. 8. Eventuelt: bådoptagningsdato er fastlagt og bekendtgjort på klubbens opslagstavle og på klubbens hjemmeside. Vi har på nuværende tidspunkt 5 ledige bådpladser. AaM. ABC 17 Makrellen

18 Tirsdagssejladserne ABC`s ugentlige kapsejladser: Tirsdagssejladserne Der var i år 18 ivrige sejlere der deltog i de ugentlige sejladser i maj, juni, august og september måned. Det var sejlere fra både ASC og ABC. Vejret har dog ikke artet sig fra sin bedste side i år, 3 gange måtte vi aflyse sejladserne. Den ene gang pga. en vindstyrke over 18 s/m fra øst, og de to andre gange pga. en vindstyrke på 0 s/m. Det har været rart at se hvordan bådene samler sig tidsmæssigt når de nærmer sig mållinjen, det betyder at vores handicapsystem virker bedre og bedre. Efter afslutningen på årets sejladser afholder vi en ris/ros aften, så vi får eventuelle problemer fjernet. På skemaet på modsatte side ses den enkelte båds placering i hvert løb, som til sidst bliver lagt sammen. Den enkelte kan derefter trække 3 af de dårligste resultater fra, det bliver derefter sæsonens totale placering. Vi har forenet tirsdagssejladserne med ABC`s klubmesterskab. Det vil sige at den ABC deltager der ligger øverst er blevet klubmester. Der er præmier til de tre bedste tirsdagssejlere og klubmestre. Tillykke til Holli, Ofelia og Lille Du med klubmesterskabet, og tillykke til Holli, Rustfri og Ofelia med tirsdagssejladserne!! Tak for deltagelse til alle og vi ses i Sejladsudvalget. Facebook/Aabenraa Båd Club Kapsejladsafd. ABC 18 Makrellen

19 Resultaterne fra tirsdagssejladserne Er man interesseret i at følge med i hvad ABC`s kapsejladsudv.laver eller give dem gode ideer m.m. så er de nu på facebook Facebook/Aabenraa Båd Club Kapsejladsafd. ABC 19 Makrellen

20 De glade klubmestre Skipper Henrik K. Hansen med besætning. Klubmester 2012 med båden Holli, L23 Vinderne af tirsdagssejladsene 3. plads Egon Marcussen S/Y Ofelia Maxi plads Henrik K. Hansen S/Y Holli L23 2.plads Ole Jessen S/Y Rusti H-båd ABC s vandrepokal ABC 20 Makrellen

21 Fleksibelt banklån eller realkreditlån - hvad kan betale sig for dig? En ny type banklån kan være et rigtigt godt alternativ til realkreditlån, specielt hvis du samtidig har en opsparing. Du opnår en rentebesparelse med det nye lån, da det er knyttet til en konto, hvor du får samme rente, som du betaler på lånet - og kontoen kan du bruge som løn eller budgetkonto. Vi kalder det Nordea Prioritet og det kan være det rigtige for dig, der på en fleksibel og billig måde ønsker at få et økonomisk råderum. Kontakt en rådgiver for en uforpligtende gennemgang af hvad der er bedst for dig eller læs mere på vores hjemmeside. Gør det muligt Aabenraa afdeling Storegade Nordea.dk ABC 21 Makrellen

22 Standerstrygning den Standerstrygningen, som afslutning på sejlsæsonen Da standeren på behørig vis, med sang og taler, var taget ned, blev der afsluttet med brunch i klubhuset. ABC 22 Makrellen

23 ABC 23 Makrellen

24 Indkaldelse til generalforsamling 27 nov Kl dvs. før selve generalforsamlingen, er klubben vært ved et mindre traktement (skipperlabskovs) for klubbens andelshavere og ledsager. Der kræves bindende tilmelding til spisningen. Tilmelding kan ske i perioden 1. oktober november til Aage Mortensen tlf.: eller mail: Generalforsamling i ABC Tirsdag den 27. november 2012 kl Restaurant Skyttegaarden, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden (jf. vedtægter 8): Valg af dirigent Formandens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Fastsættelses af kontingent / optagelsesgebyr Behandling af indkomne forslag Valg af formand Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Efter tur afgår: Leif Nielsen Bent Møller Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Efter tur afgår: Hans Christian Eichner Jan Schmidt Valg af 2 revisorer og 1 suppleant Efter tur afgår: Torben Wennieke Kaj Gregersen Susanne Graversen Valg af udvalgsformænd m/k Eventuelt ABC 24 Makrellen

25 Indkaldelse til generalforsamling 27 nov Generalforsamling i ABC a.m.b.a. Tirsdag den 27. november 2012 kl Restaurant Skyttegaarden, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden: (jf. vedtægter 9) Valg af dirigent Formandens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Fastsættelse af indskud og depositum Fastsættelse af afgift pr. båd og havneafgift Fastsættelse af gebyr Behandling af indkomne forslag Valg af formand Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Efter tur afgår: Leif Nielsen Bent Møller Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Efter tur afgår: Jan Schmidt Hans Christian Eichner Valg af 2 revisorer og 1 suppleant Efter tur afgår: Torben Wennieke Kaj Gregersen Susanne Graversen Valg af udvalgsformænd m/k Eventuelt ABC 25 Makrellen

26 ABC 26 Makrellen

27 Tillykke med de 12½ år En dejlig overraskelse!!! Vi havde kobberbryllup den lørdag 23. juni 2012, og ønskede ikke nogen opmærksomhed i den anledning. For at venner og naboer ikke skulle tage r. på os flygtede vi allerede om torsdagen til First One i havnen, og kørte herfra hjem på arbejde i Vojens om fredagen. Fredag aften var vi inviteret til en fest, så vi tog bad på havnen, trak i det pæne tøj og kørte til fest. Efter en god fest vendte vi et godt stykke på den anden side af midnat tilbage til First One. Og her var overraskelsen så.. Der lå Frist One pyntet med balloner og flag med teksten tillykke og 12½. Det var et rigtig festligt syn, som vi stod lidt og fornøjede os over inden vi gik om bord og tænkte på hvem der dog kunne stå bag. Da vi kom om bord kom næste overraskelse: Halvvejs rund om sprayhooden ved nedgangen var der bundet en flot blomsterranke. Så begyndte gætteriet igen, og vi blev enige om at det måtte være naboerne i Bine III, Jonna og Niels Erik, hvilket vi fik bekræftet næste morgen, da vi fik en snak og et godt grin over søgelænderet. Vi vil hermed gerne sige vores kære naboer i Bine III TUSIND TAK for det. Det var en dejlig overraskelse som lunede, og var med til at glæde og lyse op på en ellers stormfuld og kold Sankt Hans dag. Kærlig hilsen Lars og Susanne First One ABC 27 Makrellen

28 Regnskab ABC Amba Aabenraa Båd Club A.m.b.A. Årsregnskab 1/ / RESULTATOPGØRELSE Regnskab Regnskab Budget Budget Driftsindtægter: Afgift pr. båd , , , ,00 Havneafgift andelshaver , , , ,00 Havneafgift joller , , , ,00 Havneafgift sæsonlejere , , , ,00 Havenafgift kontraktlejere , , , ,00 Månedsleje 0, , ,00 0,00 Havneafgift gæster , , , ,00 Leje land/vand, sommer/vinter , , , ,00 Redskabsskure 3.696, , , ,00 Passive 2.027, , , ,00 ASC leje teltareal ( ) 6.720,00 0,00 500, ,00 Masteskur , , , ,00 El medlemmer og gæster , , , ,00 Badeautomater og vaskemaskine 3.124, , , ,00 Gebyrer, flag, nøgler , , , ,00 Miljøafgift 7.296, , , ,00 Driftsindtægter i alt , , , ,00 Driftsudgifter: Rengøring , , , ,00 Renovation , , , ,00 Vand , , , ,00 El , , , ,00 Reparation og vedligeholdelse , , , ,00 Småanskaffelser og værktøj , , , ,00 Nøgler 1.272,00 0,00 0,00 0,00 Hjertestarter ,90 0,00 0,00 0,00 Diverse (brændstof+landispekt.) 6.047, , , ,00 Driftsudgifter i alt , , , ,00 ABC 28 Makrellen

29 Regnskab ABC Amba Administrationsudgifter: Telefon 3.933, , , ,00 Kontorartikler 8.972, , , ,00 Porto og gebyrer 1.124, , , ,00 Forsikringer , , , ,00 Kontingenter/abonnementer 3.710, , , ,00 Edb 304,00 641, ,00 500,00 Bogføringsassistance 8.337, , , ,00 Generalforsamling og møder 5.001, , , ,00 Advokatomk. (ændring vedtægter) 4.350,00 0,00 0,00 0,00 Ejendomsskatter , , , ,00 Diverse 1.269,20 228,00 500, ,00 Administrationsudgifter i alt , , , ,00 Personaleomkostninger: Opsyn og vedligeholdelse , , , ,00 AM bidrag, ATP, Dataløn mv , , , ,00 Personaleomk. (kørsel+fortæring) , , , ,00 Personaleomkostninger i alt , , , ,00 Afskrivninger: Inventar 368, , ,00 368,32 Mole og uddybning 0, , ,00 0,00 Pæle 4.692, , , ,34 Broer , , , ,37 Masteskur 0, , ,33 0,00 Strøm anlæg , , , ,42 Mastekran 4.134, , , ,00 Anlægget 0, , ,08 0,00 Legeplads 3.266, , , ,00 Klubhus 3.672, , , ,00 Maskiner 3.150, ,05 0,00 0,00 Administrations- og toiletbygning , , , ,00 Bomanlæg 8.216, , , ,00 Trådløst net 4.200,00 0,00 0, ,00 Trapper 4.971,22 0,00 0, ,22 Afskrivninger i alt , , , ,67 ABC 29 Makrellen

30 Regnskab ABC Amba Renter mv.: Renteindtægter 3.113, , , ,00 Renteudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Renter i alt 3.113, , , ,00 Ekstraordinære poster: Øvrige indtægter 695,57 305,76 500,00 500,00 Øvrige udgifter -157,88 0,00-500,00-500,00 Ekstraordinære poster i alt 537,69 305,76 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT , , , ,67 BALANCE Regnskab Regnskab Aktiver Anlægsaktiver: Inventar primo 368, ,32 Årets afskrivninger -368, ,00 Inventar ultimo 0,00 368,32 Mole og uddybning primo , ,00 Årets afskrivninger 0, ,00 Mole og uddybning ultimo , ,00 Pæle primo , ,00 Tilgang (stålrør) , ,55 Årets afskrivninger , ,34 Pæle ultimo , ,21 ABC 30 Makrellen

31 Regnskab ABC Amba Broer primo , ,30 Tilgang , ,99 Årets afskrivninger , ,37 Broer ultimo , ,92 Masteskur primo , ,37 Tilgang 0, ,00 Årets afskrivninger 0, ,33 Masteskur ultimo , ,04 Strømanlæg primo , ,10 Tilgang (el på ny fællesbro ASC) 9.750, ,24 Årets afskrivninger , ,42 Strømanlæg ultimo , ,92 Mastekran primo , ,50 Tilgang 0,00 0,00 Årets afskrivninger , ,00 Mastekran ultimo , ,50 Anlægget primo , ,15 Tilgang 0, ,77 Årets afskrivninger 0, ,08 Anlægget ultimo , ,84 Legeplads primo , ,60 Årets afskrivninger , ,00 Legeplads ultimo , ,60 Klubhus primo , ,53 Tilgang 0, ,00 Årets afskrivninger , ,00 Klubhus ultimo , ,53 ABC 31 Makrellen

32 Regnskab ABC Amba Adm. og toiletbygning primo , ,71 Årets afskrivninger , ,00 Adm. og toiletbygning ultimo , ,71 Maskiner primo 0, ,05 Tilgang (havetraktor) ,00 0,00 Årets afskrivninger , ,05 Maskiner ultimo ,00 0,00 Bomanlæg primo , ,00 Tilgang 0,00 0,00 Årets afskrivning , ,00 Bomanlæg ultimo , ,00 Trådløst net primo 0,00 0,00 Tilgang ,00 0,00 Årets afskrivning ,00 0,00 Bomanlæg ultimo ,00 0,00 Trapper 0,00 0,00 Tilgang ,33 0,00 Årets afskrivning ,22 0,00 Bomanlæg ultimo ,11 0,00 Anlægsaktiver i alt , ,59 Omsætningsaktiver: Varelager 1.360, ,00 Likvide midler Kasse 2.479,00 240,00 Nordea Bank, driftskonto , ,76 Nordea Bank, aftaleindlån , ,00 Likvide midler i alt , ,76 ABC 32 Makrellen

33 Regnskab ABC Amba Øvrige aktiver Debitorer , ,00 Tilgodehavende renter, aftaleindlån 0, ,00 Tilgodehavende lønrefusion , ,43 Tilgodehavende moms ,30 0,00 Øvrige aktiver i alt , ,43 Omsætningsaktiver i alt , ,19 AKTIVER I ALT , ,78 Passiver Egenkapital: Egenkapital primo , ,16 Årets resultat , , , ,60 Andelsindskud , ,00 Ekstraordinære indskud , ,00 Egenkapital i alt , ,60 Langfristet gæld: Depositum , ,99 Depositum trapper ,00 0,00 Gældsbrev ABC , ,00 Langfristet gæld i alt , ,99 Kortfristet gæld: A-skat, AMB, ATP og pension , ,00 Moms 0, ,19 Kortfristet gæld i alt , ,19 PASSIVER I ALT , ,78 ABC 33 Makrellen

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM 5 27. Årg. December - Januar 2004/2005 Ungdoms DM F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt. Oplag: ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Gudenåvej 172, 7400 Herning Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 04.01.07 for baadlauget SW.

Referat af bestyrelsesmøde d. 04.01.07 for baadlauget SW. Referat af bestyrelsesmøde d. 04.01.07 for baadlauget SW. Tilstede var Jens, Torben, Ernst, Jesper, Heino supp. Hans Indledningsvis startede bestyrelsen med at gennemgå tjeklisten over pålagte opgaver

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere