Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa."

Transkript

1 Nummer 3 November 2012 Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. ABC 1 Makrellen

2 Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: ;mob: mail: Næstformand: Kaj Madsen Mølleparken 145 DK-6240 Løgumkloster Tlf.: mail: Sekretær: Aage Mortensen Birkevænget 6, Abild DK-6270 Tønder Tlf.: Mobil: mail: Kasserer: Leif Nielsen Gl. Flensborgvej DK-6200 Aabenraa Tlf.: mail: Bestyrelsesmedlem: Bent Møller Fjordløkke 81, DK-6200 Aabenraa Tlf.: ;mob: mail: Udvalg og grupper Kapsejladsudvalg: Tage Møller Harry Bjørn Petersen Henrik K. Hansen Havneudvalgsformand: Bent Møller Havnegruppen: Bent Møller Svend Mundeling Festudvalg Jonna Damgaard Pedersen Hans Chr. Eichner Bladudvalg: Redaktør: Jakob L. Christensen Fredenshøj Aabenraa Tlf mail: Annoncer: Jan Schmidt Frueløkke Aabenraa Tlf mail: Miljøudvalg: Kaj Madsen, Jan Ferslev Hans Jørgen Hagensen, Viggo Thude Havnen Aabenraa Båd Club Havnekontoret Kystvej Aabenraa Tlf Mobil Tursejlerudvalg.: Evy og Peter Møller Tlf.: ABC 2 Makrellen

3 Redaktøren har ordet Årets gang fornægter sig ikke og vi er nu nået til årets sidste Makrel. Mange af bådene er på land og vinterklargøringen er ved at være afsluttet eller lige ved at være det. Som nogle måske har opdaget har Biltema etableret sig med stor forretning i Rødekro og dermed har de handelsdrivende i Aabenraa fået sig endnu en stor konkurrent til bl.a. bådtilbehør og bådplejeprodukter. Deres produkter er billige men er de så også lige så gode som de er billige. Alt efter ens behov kan et billigt produkt løse en aktuel opgave men i andre tilfælde vil et dyre og bedre produkt være billigere i det lange løb. Jeg har ikke selv nogle erfaringer idet min båd er så lille at jeg kan klare mig med 1,5 liter Hempel bundmaling. Mit største problem er nok at jeg får sejlet langt mindre end jeg gerne ville hvilket betyder at jeg får de fineste muslingekulture og ruger på bunden og det kan hverken den dårligste eller bedste racing eller selvpolerende maling hamle op med. Det positive er så at det må betyde at vandmiljøet til en vis grad er OK, selv om vandet i Aabenraa fjord vist har trange vilkår med hensyn til iltsvindet de sidste par måneder. Men tilbage til de handelsdrivende så håber jeg der er plads til alle og at konkurrencen kan være med til at udvikle alle parter, selv om konkurrencen unægtelig kan virke lidt uligevægtig. Ellers byder bladet på lidt billeder fra sommerens aktiviteter på fjorden, et par bestyrelsesreferater og så har sejladsudvalget haft et travlt år og der er nogle interessante resultatlister og billeder af de glade vindere. Regnskabet er revideret og indkaldelsen er endnu engang med til den forestående generalforsamling. Med sejlerhilsen Jakob L.C. ABC 3 Makrellen

4 Formanden har ordet Hvor er det rart at have sit på det tørre nu hvor efteråret og vinteren står for døren, og vinteren er lige om hjørnet. Når vi ser tilbage på året der snart rinder ud kan vi konstatere at vi i ABC har fået eget trådløs internet, bro 4 er blevet renoveret, medlemmerne fra Thuesday har lavet en flot afslutning på broerne, tak for det! sådanne opgaver lavet ved frivillig arbejdskraft er med til at holde udgifterne i ave. Mange medlemmer har opstillet de nye trapper på broerne, og atter mange har fjernet de gamle, til de der ikke har fjernet de gamle HUSK AT DE SKAL VÆRE FJERNET SENEST med fjernet menes at i selv må bortskaffe dem de må ikke efterlades på vor egen miljøstation. Sommerfesten forløb anderledes end vi plejer, deltagerne havde selv medbragt maden til grillen, klubhuset kunne rumme alle deltagere, Knigge sørgede for en stemning udover det normale, der blev danset sunget og moret sig - en herlig fest. Med efterårets komme har vi også overstået standerstrygningen i flot vejr med professionelt musikakkompenement af Christian og Per med efterfølgende brunch i klubhuset. Vor havnemester Jan Ferslev har siden sommerferien skrantet med helbredet, og det er nu så alvorligt at han har søgt om at få pension tildelt, derfor må vi fra næste sæsons begyndelse finde en ny til at bestride jobbet, jeg er sikker på at mange vil være kede af at Jan ikke mere vil være der hver dag, derfor skal der også herfra lyde en stor tak til Jan for alle de opgaver der er udført i årenes løb. På denne årstid er der mange opgaver for bestyrelsen at udføre bl.a. Generalforsamlingerne den 27.ds af hensyn til maden (Skipperlabskovs) husk tilmelding! Føler at det på denne plads vil være passende at bringe en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og for alle de opgaver I har udført uden kny, ligeledes tak til udvalgene for de arrangementer der har været afviklet i årets løb, tak til alle de medlemmer der har udført frivilligt arbejde i årets løb. ABC 4 Makrellen

5 Ring og få et tilbud på nye sejl til din båd, eller en pris på en sprayhood, cockpittelt, windbreaker. Vi laver vinter eftersyn og reparation af sejl, presenninger, sprayhood og cockpittelte. Vi sælger og montere rulleanlæg og rullebomme. Vi laver solsejl og læsejl til terrasser. Kim mobil eller Torsten mobil ABC 5 Makrellen

6 Bestyrelsesreferat Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club; Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM), Leif Nielsen(LN), Bent Møller(BM),Jan Ferslev (JF) Aage Mortensen(AaM). Dagsorden 1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 2. Indgået post. 3. Aktiviteter. 4. Makrellen. 5. Økonomi 6. Næste møde 7. Eventuelt Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. Ad. 2. Indgået post: Der er modtaget en skrivelse fra Aabenraa Kommune. Kommunen oplyser, at Kongeskibet Dannebrog ankommer til Aabenraa kl Bådklubbens medlemmer opfordres til at sejle ud og modtage og følge skibet ind gennem fjorden. SEM laver et opslag. Ad. 3. Aktiviteter: der afholdes sommerfest den 15. sept. Som noget nyt bliver sommerfesten arrangeret som en fælles grillaften Ad. 4. Makrellen er sendt til tryk, og vil blive udsendt én af de nærmeste dage. Ad. 5. Økonomi: kassebeholdningen er dags dato kr.: ,14. Ad. 6. Næste møde afholdes den kl Ad. 7. Eventuelt: Et medlem har foreslået, at der opsættes en tønde til tømning af vore griller. Ifølge JF er der intet problem i forhold til tømning af grillerne, da bådklubbens medlemmer kommer til ham og får udleveret en affaldssæk til asken. Bestyrelsesreferat Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club A.m.b.A; Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM), Leif Nielsen(LN), Bent Møller(BM),Jan Ferslev (JF), Aage Mortensen(AaM). ABC 6 Makrellen

7 Bestyrelsesreferat fortsat Dagsorden 1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 2. Indgået post. 3. Evaluering af frivillig arbejdsdag. 4. Status: pæle og broer. 5. Evt. etablering af solceller. 6. Økonomi. 7. Forsikringer. 8. Dykkerklubbens klubhus. 9. Næste møde. 10. Eventuelt Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. Ad. 2. Indgået post: Der er ingen post indkommet. Ad. 3. Evaluering af den frivillige arbejdsdag hvor der var stor tilslutning fra klub medlemmerne, som gik til arbejdet med krum hals. Succesen gentages igen næste år, det drøftes muligheden af at strække arbejdet over 2 weeken der, så der også bliver tid til social samvær. Ad. 4. Status over pæle og broer: der er enkelte pæle, som mangler at blive savet af i toppen, så pælene bliver nogenlunde lige høje. Bro 4 er forsynet med stålrør og ruller for enden af broen (som de andre broer) Ad. 5. Evt. etablering af solceller drøftes. BM kontakter Syd Energi med henblik på regler og økonomi i forbindelse med en eventuel etablering af solceller. Ad. 6. Økonomi: kassebeholdningen er dags dato kr.: ,92 ( på aftalekonto). Ad. 7. SEM kontakter andre forsikringsselskaber for at få en gennemgang af klubbens forsikringer. Ad.8. Dykkerklubben klubhus: Arne Hansen fra dykkerklubben har kontaktet SEM, og oplyst, at dykkerklubben er villig til at sælge deres klubhus for kr etablering af et nyt kloaksystem til deres nye klubhus, som skal bygges ved den nye bro som vi har fælles med ASC. Forslaget drøftes, og der er enighed om at afvente Aabenraa Kommunes nye lokalplan. Ad. 9. Næste møde afholdes den kl Ad. 10. Eventuelt: Vi har modtaget et tilbud på trådløst netværk til en engangspris på kr LN tager kontakt til firmaet. ABC 7 Makrellen

8 Kongelig Classic kom til Aabenraa ABC 8 Makrellen

9 Kongelig Classic kom til Aabenraa Sidst i august fik Aabenraa besøg af kapsejlerne i Kongelig Classic Der var god vind og de gamle sejlbåde fik lov til at strække ud og der blev kæmpet hårdt om en god placering. På havnekajen var der fest og glade dage og mange nysgerrige folk benyttede lejligheden til at beundrede de flotte gamle skibe. Hvis man vil vide mere om de enkelte både og sejladsen i øvrigt, kan man prøve at gå ind på hjemmesiden hvor man kan finde meget interessant læsning om de gamle skibe. ABC 9 Makrellen

10 Bestyrelsesreferat Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club; Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM) Bent Møller(BM), Aage Mortensen(AaM). Der var afbud fra Leif Nielsen. Dagsorden 1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 2. Indgået post. 3. Sommerfesten. 4. El-kursus. 5. Næste møde 6. Eventuelt Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. Ad. 2. Indgået post: Der er modtaget et tilbud på kursus i elinstallationer i både. Ad. 3. Sommerfesten: festudvalget har opslag og tilmeldingslister i klubhuset. Ad. 4. El-kursus det blev drøftet om der skulle afholdes et kursus vedrørende elinstallationer i bådene, men der var enighed om, at kursuset var for dyrt. Ad. 5. Næste møde afholdes den kl Ad. 6. Eventuelt: BM og JF aftaler dato for bådoptagning, dato bekendtgøres også på hjemmesiden. Bestyrelsesreferat Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club A.m.b.a.; Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM) Bent Møller(BM), Aage Mortensen(AaM). Der var afbud fra Leif Nielsen. Dagsorden 1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 2. Indgået post. 3. Samarbejde bestyrelse - havnemester. 4. Indkøb. 5. Strandpromenade. 6. Havn trapper og solceller. 7. Økonomi. 8. Næste møde. 9. Eventuelt ABC 10 Makrellen

11 Bestyrelsesreferat fortsat Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. Ad. 2. Indgået post: Der er modtaget mødeindkaldelse fra Aabenraa Kommune vedrørende havnepromenade. Mødet afholdes den kl ; SEM og BM deltager. Ad. 3. Samarbejde bestyrelse havnemester: Det blev besluttet at SEM og BM skulle tage kontakte JF den følgende dag, idet han havde forladt mødet og bestyrelsen således ikke kunne drøfte de forskellige problematikker med JF. Ad. 4. Indkøb vil for fremtiden blive foretaget efter andre principper, bl.a. vil der blive indhentet tilbud på større eller kontinuerlige indkøb. Ad. 5. Strandpromenade: ved mødet med Aabenraa Kommune vil vi fastholde at vi ikke er interesseret i stier eller udkigs-tårne på ABC s område. Samtidig vil vi foreslå kommunen, at Dykkerklubben også inviteres til fremtidige møder, så Dykkerklubben kan fremkomme med egne ønsker om flytning af deres klubhus. Ad. 6. Gamle trapper skal den enkelte bådejer selv fjerne når båden tages op af vandet. 3 og 4-trins trapper skal monteres på langs af broen. Som et forsøg skærer AaM øjerne af sin trappe. BM har haft kontakt med SE og andre leverandører af solceller, og arbejder videre med økonomi, kapacitet, ydelser osv. omkring solceller, så der ved den forestående generalforsamling kan fremlægges et beslutnings dygtigt grundlag for en eventuel installation. Ad. 7. Økonomi: når regnskabet for indeværende år er afsluttet skal der afholdes et møde mellem bestyrelsen og andre regnskabskyndige medlemmer. Formålet med mødet er at regnskabet viser at afskrivninger og levetid af aktiverne er realistiske. Ad. 8. Næste møde afholdes den kl Ad. 9. Eventuelt: ABC er vært ved næste møde med ASC. Mødet foreslås afholdt den kl SEM kontakter ASC. AaM. ABC 11 Makrellen

12 Barsø Rundt d. 23. juni 2012 Resultaterne fra Barsø rundt Det blev en dejlig sejlads i flot sejlervejr. 7 deltagende både fra ASC og ABC. Aksel og Elly i Calot tilbød at være start- og mål tidtager. Banen er ca. 23 sømil. Resultatet regnet ud i minutter og sekunder med bådens handicaptal: Nr. 1 blev Bølle en Duet 24 fra ASC der brugte 226,90 min. Nr. 2 blev Røskva en Scancap 99 fra ASC der brugte 232,33 min. Nr.3 blev Asra en Nimbus 26 fra ASC der brugte 236,08 min. Nr. 4 blev Ocean One en Comfortina 32 fra ABC der brugte 236,55 min. Nr. 5 blev Bellis en Maxi 68 fra ABC der brugte 242,53 min. Nr. 6 blev Calypso en Scampi 30 fra ASC der brugte 255,25 min. Nr. 7 blev Holli en L23 fra ABC der brugte 257,36 min. Tillykke med resultatet og tusind tak til Aksel og Elly. Kapsejladsudvalget. Facebook/Aabenraa Båd Club Kapsejladsafd. Starbæk Grund Fight 2012 Løbet blev afholdt d. 1 sep., denne gang med Kalvø Bådelaugs havn som mål. Det var rigtig god vind og et fint sommervejr. Vindstyrken var omkring 5 til 8 fra SV. Så det tog ikke lang tid for deltagerne at gennemsejle banen som var ca. 22 sm. Efter løbet var der rigtig hyggeligt sejler samvær på Kalvø. Kalvø Bådelaug havde rejst et telt i passende størrelse. Der blev uddelt vandrepokal og præmier til de tre første og den bedste fra Kalvø, Dyvig, ASC og ABC. En lækker Skipperlabs skovs blev leveret fra Kalvø Badehotel. ABC 12 Makrellen

13 Starbæk Grund Fight 2012 Facebook/Aabenraa Båd Club Kapsejladsafd. ABC 13 Makrellen

14 Kongeskibet i Aabenraa Billeder fra Dannebrogs ankomst til Aabenraa den Der var ca. 16 både fra ABC ude for at tage imod med vores formand i spidsen. Ca ti stk. var der fra ASC, plus der var en del små både fra andre vandklubber. Foto: Aksel Sønnichsen ABC 14 Makrellen

15 ABC 15 Makrellen

16 Bestyrelsesreferat Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club; Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM) Bent Møller(BM), Aage Mortensen(AaM) Jan Ferslev (JF) Der var afbud fra Leif Nielsen. Dagsorden 1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 2. Indgået post. 3. Sommerfesten, - evaluering års jubilæumsmærker. 5. Generalforsamling 6. Næste møde 7. Eventuelt Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. Ad. 2. Indgået post: Der er ikke modtaget post. Ad. 3. Sommerfesten: var en kanonfest, - med for få deltagere - men dem som mødte frem havde det dejligt, - en stor tak til Jonna, HC og Knikke. Ad. 4. Jubilæumsmærker 10-års jubilæumsmærker bliver forsynet med løv. Ad. 5. Generalforsamling: bestyrelsen planlægger vedtægtsændringer, således at visse punkter i vedtægterne for ABC er sammenfaldende med ABC Amba. Ad. 6. Næste møde skal aftales med regnskabsafdelingen. Ad. 7. Eventuelt: der var intet til dette punkt. Bestyrelsesreferat Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club A.m.b.a.; Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM) Bent Møller(BM), Aage Mortensen(AaM Jan Ferslev (JF). Der var afbud fra Leif Nielsen. Dagsorden 1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 2. Indgået post. 3. Strandpromenade. 4. EL - solceller. 5. Afskrivning af investeringer. 6. Trapper 7. Næste møde. 8. Eventuelt ABC 16 Makrellen

17 Bestyrelsesreferat fortsat Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. Ad. 2. Indgået post: Der afholdes fælles møde med ASC den kl Mødet afholdes hos ABC. Ad. 3. Strandpromenaden: SEM har været til møde med Aabenraa kommune angående strandpromenaden. På mødet blev det oplyst, at kommunen havde afsat midler til projektering af området i budgetåret ABC har fremført over for kommunen, at ABC ønsker mere vinter-opbevaringsplads. Kommunen oplyste, at der senere kunne blive afholdt et møde med kommunen og ABC vedrørende vinteropbevaringsplads. Ad. 4. El solceller: der var igen en lang drøftelse om El. Det blev besluttet at bestyrelsen til den kommende generalforsamling ville fremlægge forslag til etablering / investering i elmålere og solceller. Klubbens elektriker Arne Christiansen fremsender tilbud på 12 kw solcelleanlæg. Energinet fremsender en redegørelse for hvorledes ABC og ABC amba kan afregne elforbruget, idet der p.t. er usikkerhed om afregningsformen. Ad. 5. Afskrivning af investeringer: det blev drøftet om den nuværende afskrivningstid var realistisk, og afpasset til levetiden af vore aktiver. Punktet vil blive drøftet med revisionen når regnskabet er færdigt. Ad. 6. Trapper der har både været ris og ros til de nye trapper. Kritikken har været omkring øjerne ved det øverste trin. Alle gamle trapper skal være fjernet fra området inden den SEM laver et opslag herom. Ad. 7. Næste møde : er ikke fastlagt. Ad. 8. Eventuelt: bådoptagningsdato er fastlagt og bekendtgjort på klubbens opslagstavle og på klubbens hjemmeside. Vi har på nuværende tidspunkt 5 ledige bådpladser. AaM. ABC 17 Makrellen

18 Tirsdagssejladserne ABC`s ugentlige kapsejladser: Tirsdagssejladserne Der var i år 18 ivrige sejlere der deltog i de ugentlige sejladser i maj, juni, august og september måned. Det var sejlere fra både ASC og ABC. Vejret har dog ikke artet sig fra sin bedste side i år, 3 gange måtte vi aflyse sejladserne. Den ene gang pga. en vindstyrke over 18 s/m fra øst, og de to andre gange pga. en vindstyrke på 0 s/m. Det har været rart at se hvordan bådene samler sig tidsmæssigt når de nærmer sig mållinjen, det betyder at vores handicapsystem virker bedre og bedre. Efter afslutningen på årets sejladser afholder vi en ris/ros aften, så vi får eventuelle problemer fjernet. På skemaet på modsatte side ses den enkelte båds placering i hvert løb, som til sidst bliver lagt sammen. Den enkelte kan derefter trække 3 af de dårligste resultater fra, det bliver derefter sæsonens totale placering. Vi har forenet tirsdagssejladserne med ABC`s klubmesterskab. Det vil sige at den ABC deltager der ligger øverst er blevet klubmester. Der er præmier til de tre bedste tirsdagssejlere og klubmestre. Tillykke til Holli, Ofelia og Lille Du med klubmesterskabet, og tillykke til Holli, Rustfri og Ofelia med tirsdagssejladserne!! Tak for deltagelse til alle og vi ses i Sejladsudvalget. Facebook/Aabenraa Båd Club Kapsejladsafd. ABC 18 Makrellen

19 Resultaterne fra tirsdagssejladserne Er man interesseret i at følge med i hvad ABC`s kapsejladsudv.laver eller give dem gode ideer m.m. så er de nu på facebook Facebook/Aabenraa Båd Club Kapsejladsafd. ABC 19 Makrellen

20 De glade klubmestre Skipper Henrik K. Hansen med besætning. Klubmester 2012 med båden Holli, L23 Vinderne af tirsdagssejladsene 3. plads Egon Marcussen S/Y Ofelia Maxi plads Henrik K. Hansen S/Y Holli L23 2.plads Ole Jessen S/Y Rusti H-båd ABC s vandrepokal ABC 20 Makrellen

21 Fleksibelt banklån eller realkreditlån - hvad kan betale sig for dig? En ny type banklån kan være et rigtigt godt alternativ til realkreditlån, specielt hvis du samtidig har en opsparing. Du opnår en rentebesparelse med det nye lån, da det er knyttet til en konto, hvor du får samme rente, som du betaler på lånet - og kontoen kan du bruge som løn eller budgetkonto. Vi kalder det Nordea Prioritet og det kan være det rigtige for dig, der på en fleksibel og billig måde ønsker at få et økonomisk råderum. Kontakt en rådgiver for en uforpligtende gennemgang af hvad der er bedst for dig eller læs mere på vores hjemmeside. Gør det muligt Aabenraa afdeling Storegade Nordea.dk ABC 21 Makrellen

22 Standerstrygning den Standerstrygningen, som afslutning på sejlsæsonen Da standeren på behørig vis, med sang og taler, var taget ned, blev der afsluttet med brunch i klubhuset. ABC 22 Makrellen

23 ABC 23 Makrellen

24 Indkaldelse til generalforsamling 27 nov Kl dvs. før selve generalforsamlingen, er klubben vært ved et mindre traktement (skipperlabskovs) for klubbens andelshavere og ledsager. Der kræves bindende tilmelding til spisningen. Tilmelding kan ske i perioden 1. oktober november til Aage Mortensen tlf.: eller mail: Generalforsamling i ABC Tirsdag den 27. november 2012 kl Restaurant Skyttegaarden, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden (jf. vedtægter 8): Valg af dirigent Formandens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Fastsættelses af kontingent / optagelsesgebyr Behandling af indkomne forslag Valg af formand Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Efter tur afgår: Leif Nielsen Bent Møller Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Efter tur afgår: Hans Christian Eichner Jan Schmidt Valg af 2 revisorer og 1 suppleant Efter tur afgår: Torben Wennieke Kaj Gregersen Susanne Graversen Valg af udvalgsformænd m/k Eventuelt ABC 24 Makrellen

25 Indkaldelse til generalforsamling 27 nov Generalforsamling i ABC a.m.b.a. Tirsdag den 27. november 2012 kl Restaurant Skyttegaarden, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden: (jf. vedtægter 9) Valg af dirigent Formandens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Fastsættelse af indskud og depositum Fastsættelse af afgift pr. båd og havneafgift Fastsættelse af gebyr Behandling af indkomne forslag Valg af formand Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Efter tur afgår: Leif Nielsen Bent Møller Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Efter tur afgår: Jan Schmidt Hans Christian Eichner Valg af 2 revisorer og 1 suppleant Efter tur afgår: Torben Wennieke Kaj Gregersen Susanne Graversen Valg af udvalgsformænd m/k Eventuelt ABC 25 Makrellen

26 ABC 26 Makrellen

27 Tillykke med de 12½ år En dejlig overraskelse!!! Vi havde kobberbryllup den lørdag 23. juni 2012, og ønskede ikke nogen opmærksomhed i den anledning. For at venner og naboer ikke skulle tage r. på os flygtede vi allerede om torsdagen til First One i havnen, og kørte herfra hjem på arbejde i Vojens om fredagen. Fredag aften var vi inviteret til en fest, så vi tog bad på havnen, trak i det pæne tøj og kørte til fest. Efter en god fest vendte vi et godt stykke på den anden side af midnat tilbage til First One. Og her var overraskelsen så.. Der lå Frist One pyntet med balloner og flag med teksten tillykke og 12½. Det var et rigtig festligt syn, som vi stod lidt og fornøjede os over inden vi gik om bord og tænkte på hvem der dog kunne stå bag. Da vi kom om bord kom næste overraskelse: Halvvejs rund om sprayhooden ved nedgangen var der bundet en flot blomsterranke. Så begyndte gætteriet igen, og vi blev enige om at det måtte være naboerne i Bine III, Jonna og Niels Erik, hvilket vi fik bekræftet næste morgen, da vi fik en snak og et godt grin over søgelænderet. Vi vil hermed gerne sige vores kære naboer i Bine III TUSIND TAK for det. Det var en dejlig overraskelse som lunede, og var med til at glæde og lyse op på en ellers stormfuld og kold Sankt Hans dag. Kærlig hilsen Lars og Susanne First One ABC 27 Makrellen

28 Regnskab ABC Amba Aabenraa Båd Club A.m.b.A. Årsregnskab 1/ / RESULTATOPGØRELSE Regnskab Regnskab Budget Budget Driftsindtægter: Afgift pr. båd , , , ,00 Havneafgift andelshaver , , , ,00 Havneafgift joller , , , ,00 Havneafgift sæsonlejere , , , ,00 Havenafgift kontraktlejere , , , ,00 Månedsleje 0, , ,00 0,00 Havneafgift gæster , , , ,00 Leje land/vand, sommer/vinter , , , ,00 Redskabsskure 3.696, , , ,00 Passive 2.027, , , ,00 ASC leje teltareal ( ) 6.720,00 0,00 500, ,00 Masteskur , , , ,00 El medlemmer og gæster , , , ,00 Badeautomater og vaskemaskine 3.124, , , ,00 Gebyrer, flag, nøgler , , , ,00 Miljøafgift 7.296, , , ,00 Driftsindtægter i alt , , , ,00 Driftsudgifter: Rengøring , , , ,00 Renovation , , , ,00 Vand , , , ,00 El , , , ,00 Reparation og vedligeholdelse , , , ,00 Småanskaffelser og værktøj , , , ,00 Nøgler 1.272,00 0,00 0,00 0,00 Hjertestarter ,90 0,00 0,00 0,00 Diverse (brændstof+landispekt.) 6.047, , , ,00 Driftsudgifter i alt , , , ,00 ABC 28 Makrellen

29 Regnskab ABC Amba Administrationsudgifter: Telefon 3.933, , , ,00 Kontorartikler 8.972, , , ,00 Porto og gebyrer 1.124, , , ,00 Forsikringer , , , ,00 Kontingenter/abonnementer 3.710, , , ,00 Edb 304,00 641, ,00 500,00 Bogføringsassistance 8.337, , , ,00 Generalforsamling og møder 5.001, , , ,00 Advokatomk. (ændring vedtægter) 4.350,00 0,00 0,00 0,00 Ejendomsskatter , , , ,00 Diverse 1.269,20 228,00 500, ,00 Administrationsudgifter i alt , , , ,00 Personaleomkostninger: Opsyn og vedligeholdelse , , , ,00 AM bidrag, ATP, Dataløn mv , , , ,00 Personaleomk. (kørsel+fortæring) , , , ,00 Personaleomkostninger i alt , , , ,00 Afskrivninger: Inventar 368, , ,00 368,32 Mole og uddybning 0, , ,00 0,00 Pæle 4.692, , , ,34 Broer , , , ,37 Masteskur 0, , ,33 0,00 Strøm anlæg , , , ,42 Mastekran 4.134, , , ,00 Anlægget 0, , ,08 0,00 Legeplads 3.266, , , ,00 Klubhus 3.672, , , ,00 Maskiner 3.150, ,05 0,00 0,00 Administrations- og toiletbygning , , , ,00 Bomanlæg 8.216, , , ,00 Trådløst net 4.200,00 0,00 0, ,00 Trapper 4.971,22 0,00 0, ,22 Afskrivninger i alt , , , ,67 ABC 29 Makrellen

30 Regnskab ABC Amba Renter mv.: Renteindtægter 3.113, , , ,00 Renteudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Renter i alt 3.113, , , ,00 Ekstraordinære poster: Øvrige indtægter 695,57 305,76 500,00 500,00 Øvrige udgifter -157,88 0,00-500,00-500,00 Ekstraordinære poster i alt 537,69 305,76 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT , , , ,67 BALANCE Regnskab Regnskab Aktiver Anlægsaktiver: Inventar primo 368, ,32 Årets afskrivninger -368, ,00 Inventar ultimo 0,00 368,32 Mole og uddybning primo , ,00 Årets afskrivninger 0, ,00 Mole og uddybning ultimo , ,00 Pæle primo , ,00 Tilgang (stålrør) , ,55 Årets afskrivninger , ,34 Pæle ultimo , ,21 ABC 30 Makrellen

31 Regnskab ABC Amba Broer primo , ,30 Tilgang , ,99 Årets afskrivninger , ,37 Broer ultimo , ,92 Masteskur primo , ,37 Tilgang 0, ,00 Årets afskrivninger 0, ,33 Masteskur ultimo , ,04 Strømanlæg primo , ,10 Tilgang (el på ny fællesbro ASC) 9.750, ,24 Årets afskrivninger , ,42 Strømanlæg ultimo , ,92 Mastekran primo , ,50 Tilgang 0,00 0,00 Årets afskrivninger , ,00 Mastekran ultimo , ,50 Anlægget primo , ,15 Tilgang 0, ,77 Årets afskrivninger 0, ,08 Anlægget ultimo , ,84 Legeplads primo , ,60 Årets afskrivninger , ,00 Legeplads ultimo , ,60 Klubhus primo , ,53 Tilgang 0, ,00 Årets afskrivninger , ,00 Klubhus ultimo , ,53 ABC 31 Makrellen

32 Regnskab ABC Amba Adm. og toiletbygning primo , ,71 Årets afskrivninger , ,00 Adm. og toiletbygning ultimo , ,71 Maskiner primo 0, ,05 Tilgang (havetraktor) ,00 0,00 Årets afskrivninger , ,05 Maskiner ultimo ,00 0,00 Bomanlæg primo , ,00 Tilgang 0,00 0,00 Årets afskrivning , ,00 Bomanlæg ultimo , ,00 Trådløst net primo 0,00 0,00 Tilgang ,00 0,00 Årets afskrivning ,00 0,00 Bomanlæg ultimo ,00 0,00 Trapper 0,00 0,00 Tilgang ,33 0,00 Årets afskrivning ,22 0,00 Bomanlæg ultimo ,11 0,00 Anlægsaktiver i alt , ,59 Omsætningsaktiver: Varelager 1.360, ,00 Likvide midler Kasse 2.479,00 240,00 Nordea Bank, driftskonto , ,76 Nordea Bank, aftaleindlån , ,00 Likvide midler i alt , ,76 ABC 32 Makrellen

33 Regnskab ABC Amba Øvrige aktiver Debitorer , ,00 Tilgodehavende renter, aftaleindlån 0, ,00 Tilgodehavende lønrefusion , ,43 Tilgodehavende moms ,30 0,00 Øvrige aktiver i alt , ,43 Omsætningsaktiver i alt , ,19 AKTIVER I ALT , ,78 Passiver Egenkapital: Egenkapital primo , ,16 Årets resultat , , , ,60 Andelsindskud , ,00 Ekstraordinære indskud , ,00 Egenkapital i alt , ,60 Langfristet gæld: Depositum , ,99 Depositum trapper ,00 0,00 Gældsbrev ABC , ,00 Langfristet gæld i alt , ,99 Kortfristet gæld: A-skat, AMB, ATP og pension , ,00 Moms 0, ,19 Kortfristet gæld i alt , ,19 PASSIVER I ALT , ,78 ABC 33 Makrellen

Nummer 3 November 2013. Maritim stemning. ABC 1 Makrellen

Nummer 3 November 2013. Maritim stemning. ABC 1 Makrellen Nummer 3 November 2013 Maritim stemning ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: +45 74 63

Læs mere

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen Nummer 2 Juni 2013 ABC 2. juni ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: +45 74 63 12 13;mob:

Læs mere

Nummer 3 November 2015. Kongelig Classic i Aabenraa. ABC 1 Makrellen

Nummer 3 November 2015. Kongelig Classic i Aabenraa. ABC 1 Makrellen Nummer 3 November 2015 Kongelig Classic i Aabenraa ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen: Efter 24.nov, se ABC s hjemmeside for medlemmer af bestyrelse.

Læs mere

Både med vinterfrakker venter på foråret.

Både med vinterfrakker venter på foråret. Nummer 1 Marts 2012 Både med vinterfrakker venter på foråret. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa

Læs mere

Nummer 3 November 2014. Kongelig Classic og en storebæltsbro. ABC 1 Makrellen

Nummer 3 November 2014. Kongelig Classic og en storebæltsbro. ABC 1 Makrellen Nummer 3 November 2014 Kongelig Classic og en storebæltsbro. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa

Læs mere

Årsrapport 2004/05. Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14

Årsrapport 2004/05. Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14 Årsrapport 2004/05 Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14 1 Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Budget Budget 2004/05 2005/06 Regnskab

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Nummer 2 Juni 2014. En god dag at sætte sin båd i vandet. ABC 1 Makrellen

Nummer 2 Juni 2014. En god dag at sætte sin båd i vandet. ABC 1 Makrellen Nummer 2 Juni 2014 En god dag at sætte sin båd i vandet. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Kær Vandværk. 6400 Sønderborg

Kær Vandværk. 6400 Sønderborg Kær Vandværk 6400 Sønderborg Regnskab for tiden 1/1 2014 til 31/12 2014 Den årlige generalforsamling afholdes i Skyttehuset, Skovhuse 11 Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2014 samt Balance pr. 31/12 2014 24. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2014 samt Balance pr. 31/12 2014 24. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2014 samt Balance pr. 31/12 2014 24. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 24. februar 2015 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. www.skamlebækvand.dk 23. juni 2017 I henhold til vedtægternes 4, stk. 1 indkaldes hermed til: Generalforsamling Lørdag den 29. juli 2017 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1

Læs mere

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06. 69298613 Terndrup halvej 5 9575 Terndrup SE...: 69298613 Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.2014 Råbalance med sidste år Dato 03/09-15 06:49 Side 2 RESULTATOPGØRELSE SVØMMEHALLEN 105

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere

Taulov Vandværk generalforsamling 2014 ÅRSREGNSKAB 2013. Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357

Taulov Vandværk generalforsamling 2014 ÅRSREGNSKAB 2013. Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357 ÅRSREGNSKAB 2013 Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357 BERETNING: I 2013 har Taulov Vandværk haft et ikke tilfredsstillende resultat på den primære drift med et underskud på knap 100.000 kroner før renter.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2012 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Side 1 af 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Indtægter 2013 2012 2011 2014 Kontingent m.v. Kontingent 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr. 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: kalleruphuse@youmail.dk Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Generalforsamling

Læs mere

Gl. Svebølle Vandværk. Årsregnskab 2013/2014

Gl. Svebølle Vandværk. Årsregnskab 2013/2014 Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk Årsregnskab 2013/2014 (2.12.2014) Resultatopgørelse for perioden 01.10.13-30.09.14 Balance pr. 30.09.14 Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk Resultatopgørelse for

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Resultatbudget 2016 og 2017 Godkendt på

Læs mere

Sponsorindtægter m.v. 3 270.028 278.000 284.000 Indtægter i alt 4.832.763 4.593.000 5.039.000

Sponsorindtægter m.v. 3 270.028 278.000 284.000 Indtægter i alt 4.832.763 4.593.000 5.039.000 RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. oktober 2005-30. september 2006 Regnskab Budget Budget Note Kr. Kr. Kr. Indtægter Kontingenter 1 3.588.300 3.510.000 3.700.000 Medlemsindskud 314.700 200.000 350.000 Baneindtægter

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2015 Godkendt på vandværkets generalforsamling den / 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Kruså Vandværk Kruså

Kruså Vandværk Kruså Kruså Vandværk 6340 Kruså Regnskab for tiden 1/1 2015 til 31/12 2015 Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har aflagt årsregnskabet for Kruså Vandværk. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Læs mere

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00 Haderslev Sejl-Club INDTÆGTER 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2014/2015 Budget 2014/2015 Afvigelse Kontingent medlemmer 1000 Kontingent, passive -9.900,00-8.400,00 0,00-8.400,00 8.400,00 1001 Kontingent,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2014 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

CVR-nr. 27 19 63 57. Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2014

CVR-nr. 27 19 63 57. Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

Generalforsamling i Primanet 20. marts 2012

Generalforsamling i Primanet 20. marts 2012 Generalforsamling i Primanet 20. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandsberetning 4. Fastsættelse af kontingent 5. Præsentation af et par interessante temaer fra Primanet

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Kruså Vandværk Kruså

Kruså Vandværk Kruså Kruså Vandværk 6340 Kruså Regnskab for tiden 1/4 2009 til 31/3 2010 Driftsregnskab for tiden 1/4 2009 til 31/3 2010. 2009 Kroner Kroner Omsætning: 184.522 Opkrævet faste afgifter 184.291 576.760 Opkrævet

Læs mere

Om lidt er masten klar.

Om lidt er masten klar. Nummer 2 Juni 2012 Om lidt er masten klar. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: +45 74

Læs mere

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse.

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. 23. maj 2017 Til medlemmer af Det grønlandske Selskab Kære Medlem Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. Beretning for

Læs mere

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER 998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060

Læs mere

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør Kære forældre, spejdere over 14 år og ledere i 1. Helsingør, I inviteres hermed

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2013/14 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (52. regnskabsår) Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i Tjelecenterets forsamlingshus.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Herlev Tennisklub - HIT

Herlev Tennisklub - HIT Herlev Tennisklub - HIT Årsregnskab 2010 Forelagt på klubbens generalforsamling Torsdag, den 10. februar 2011 ] Indholdsfortegnelse: Side Bestyrelsens underskrifter 2 Revisors påtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

GOLF CLUB HAREKÆR Harekærvej 6B, St. Salsby, 4600 Køge CVR nr Årsrapport 2015

GOLF CLUB HAREKÆR Harekærvej 6B, St. Salsby, 4600 Køge CVR nr Årsrapport 2015 GOLF CLUB HAREKÆR Harekærvej 6B, St. Salsby, 4600 Køge CVR nr. 29 71 06 94 Årsrapport 2015 Resultatopgørelse for året 2015 Note 2015 2014 Indtægter Nettoomsætning 1 4.115.382 4.196.548 Indtægter i alt

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

1» 11 VSK. Vandværksvej 25 Telefon 98 31 97 77 9280 Storvorde. Årsrapport for året 2014 - VERSION 2. For. Egense Nord Vandforsyning a.m.b.

1» 11 VSK. Vandværksvej 25 Telefon 98 31 97 77 9280 Storvorde. Årsrapport for året 2014 - VERSION 2. For. Egense Nord Vandforsyning a.m.b. VSK Vandværksvej 25 Telefon 98 31 97 77 9280 Storvorde Årsrapport for året 2014 - VERSION 2 For Egense Nord Vandforsyning a.m.b.a 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3)Det reviderede regnskab

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers. Torsdag d. 12. februar 2015

Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers. Torsdag d. 12. februar 2015 Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers Torsdag d. 12. februar 2015 Agenda 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab for 2014 til godkendelse 4.

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere