3. Sprogvurdering af 3 årige og 5 årige Handleplaner... 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Sprogvurdering af 3 årige og 5 årige... 9 3.1. Handleplaner... 9"

Transkript

1 Sprogindsats for 0-6 årige Ramme for sprogarbejdet i Vallensbæk Kommune

2 2 Sprogindsats for 0-6 årige - Ramme for sprogarbejdet i Vallensbæk Kommune 2015

3 Indhold 1. Indledning Lovgivning Sprogvurdering af 3 årige og 5 årige Handleplaner Sprogarbejdet i Vallensbæk Den sproglige indsats Samtaler i hverdagen Understøttende sprogstrategier Dialogisk læsning Tematisk sprogarbejde Sprogmiljø Det fysiske sprogmiljø Læse- og skriveforudsætninger Børn med dansk som andetsprog Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i et dagtilbud (jævnfør 11, stk. 2) Forældreinddragelse i arbejdet med børnenes sprog Samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Vallensbæk Kultur- og Borgerhus Samarbejde med børnebiblioteket

4 4 Sprogindsats for 0-6 årige - Ramme for sprogarbejdet i Vallensbæk Kommune 2015

5 1. Indledning Et varieret og korrekt sprog og evnen til at bruge det, så det passer i forskellige situationer, øger børns mulighed for at blive forstået. En tidlig og god stimulering af børns ordforråd og forståelse af begreber og regler, der gælder for det talte sprog, er derfor en vigtig del af dagtilbuddet. Med sproglig udvikling menes både talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Områder med særlig fokus på i sprogarbejdet: Indsatsen i hverdagen. Samarbejdet med forældrene. Handleplaner for børnenes sproglige udvikling. 5

6 6 Sprogindsats for 0-6 årige - Ramme for sprogarbejdet i Vallensbæk Kommune 2015

7 2. Lovgivning Dagtilbuddene skal foretage sprogvurderinger af børn i alderen fra 2 år og 10 mdr. til 3 år og 4 mdr., der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering, jf. Dagtilbudslovens 11, stk.1. Der skal desuden gennemføres en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring de 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud. I den forbindelse skal forældrene gøres opmærksomme på muligheden for, at deres barn kan blive optaget i et dagtilbud, jf. Dagtilbudslovens 11, stk. 2. 7

8 8 Sprogindsats for 0-6 årige - Ramme for sprogarbejdet i Vallensbæk Kommune 2015

9 3. Sprogvurdering af 3 årige og 5 årige Det er politisk besluttet at følge anbefaling fra Kvalitetsrapport Dagtilbud 2014 om at sprogvurdere alle 3 årige og 5 årige i dagtilbuddene. Det betyder, at alle dagtilbud i Vallensbæk Kommune skal sprogvurdere børn i alderen fra 2 år og 10 mdr. til 3 år og 4 mdr. samt alle børn fra 5 år. Alle børn i 0. klasse bliver sprogvurderet i starten af skoleåret i henhold til Folkeskolelovens 11, stk. 2 om obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen. Dette gør, at kommunen kan følge barnets sproglige udvikling gennem tiden i dagtilbuddene og i 0. klasse. I Vallensbæk Kommune sprogvurderer vi med materialerne fra Rambøll Sprog. Rambøll Sprog er Rambølls it-system til understøttelse af det officielle danske sprogvurderingsmateriale for 3 årige, inden skolestart og i børnehaveklassen Handleplaner Der laves handleplaner for alle børn i fokuseret og særlig indsats. Ved fokuseret indsats laves handleplanen af pædagogerne og drøftes med forældrene. Ved særlig indsats udarbejdes handleplanen i samarbejde med forældre og fagpersoner (tale-/ hørekonsulent, psykolog fra PPR) samt leder og pædagog fra dagtilbuddet. 9

10 10 Sprogindsats for 0-6 årige - Ramme for sprogarbejdet i Vallensbæk Kommune 2015

11 4. Sprogarbejdet i Vallensbæk Børns sproglige udvikling er et at de seks læreplanstemaer, som der arbejdes med i dagtilbuddene i Vallensbæk Kommune. Vi arbejder med børns ordforråd, udtale, skriftsprog, rim og remser, tal og bogstavkendskab, samtaler, kommunikation og It Den sproglige indsats Hver daginstitution har udpeget 1-2 sprogansvarlige sprogpædagoger, som har særlig fokus på institutionens sprogarbejde og vejledning af det øvrige pædagogiske personale. Det er dagtilbudslederen, som har det endelige ansvar for institutionens sprogarbejde. De sprogansvarlige indkaldes til netværksmøder 4 5 gange årligt. Kommunens sprogkoordinator står for indkaldelse, dagsorden og referat fra disse sprogmøder. Pædagogernes kompetencer i Vallensbæks daginstitutioner: Vi har ansat pædagoger med sprogvejlederuddannelsen, logopæduddannelsen, og alle dagtilbud har haft personaler på Sprogpakkens 4-dags kursus. Desuden har nogle af personalerne været på Sprogpakkens nøglepersonskursus. Sprogpakken er Socialministeriets efteruddannelsesindsats for opkvalificering af det pædagogiske personale i Danmark. Kurserne blev afholdt efterår 2011 og forår Det daglige arbejde i institutionerne tager udgangspunkt i Sprogpakkens 3 sprogindsatser: Samtaler i hverdagen. Dialogisk læsning. Tematisk sprogarbejde. 11

12 Sprogarbejdet i Vallensbæk 4.2. Samtaler i hverdagen Børn lærer sprog af de voksne. Derfor skal vi være opmærksomme på, hvordan vi som voksne stiller os til rådighed som sproglige rollemodeller, og hvordan vi bruger sproget til at støtte barnets sproglige udvikling, i alle dagligdagens aktiviteter. Det gør vi bl.a. ved at være opmærksom på de voksnes indbyrdes sprog i dagligdagen og barn/voksen kommunikationsform og indhold. Understøttende sprogstrategier kan bruges i forbindelse med samtaler i hverdagen - og i alle former for samtaler, som fx når barnet kommer om morgenen, når barnet skal have tøj på i garderoben, i skiftesituationer, ved aktiviteter og når vi spiser. Understøttende sprogstrategier: Kommunikative teknikker som pædagoger (og forældre) kan bruge til at støtte og styrke barnets talesproglige kompetencer under alle former for interaktioner og samtaler. Strategier, der inddrager barnet aktivt i samtalen med henblik på at give barnet så mange lejligheder som muligt til at bruge talesproget, og som eksponerer barnet for udviklingsmæssigt passende sprogmodeller. Styrker alle børns sprog, uanset deres sproglige niveau. Har en positiv effekt på børns sprogtilegnelse, uanset om det er forældre eller pædagoger, der anvender dem. 12 Sprogindsats for 0-6 årige - Ramme for sprogarbejdet i Vallensbæk Kommune 2015

13 Sprogarbejdet i Vallensbæk 4.3. Understøttende sprogstrategier 1. Følg barnets interesse Observer: Hvad er barnet interesseret i? Følg barnets mimik, gestik og blikretning. Styrker den fælles opmærksomhed. Vent: Giv god tid, mens du fastholder din interesse for barnets fortælling. Lyt: Læn dig frem og vis med dit ansigt, at du lytter. Støtter barnets positive interesse i at bruge sproget. 2. Brug åbnende spørgsmål Stil spørgsmål som ikke kan besvares med ja eller nej. Åbnende spørgsmål indledes ofte med hvem, hvad og hvor. Brug ægte spørgsmål (ikke test-spørgsmål) - en kommentar, en bemærkning eller en gentagelse kan have samme funktion som et spørgsmål. Støtter barnet til at bruge flere ord og støtter udviklingen af længere sætninger. 3. Vent på barnets svar Giv barnet tid til at svare. Barnet skal måske bruge lidt tid til at finde de ord, det skal bruge for at kunne svare, eller barnet skal måske bruge lidt tid til at forstå spørgsmålet. 4. Fortolk og udvid, hvad barnet siger Udvid det barnet siger. Det kan være nødvendigt at hjælpe barnet med at finde de rigtige ord og vendinger. Tal om fremtiden, informer og forklar, tal om meninger og følelser, projicér Hvad hvis det var mig.., Fantasi-forestillinger og fantasilege. Støtter direkte barnet i at lære nye ord og udvikle et mere komplekst sprog. 5. Hjælp barnet med at sætte ord på Barnet lærer ikke ord, men betydninger, og det skal have tid til at forstå, hvordan ord og betydning hører sammen. Gentag det samme ord mange gange og brug det på forskellige måder, så barnet lærer ordets forskellige betydninger og anvendelsesmuligheder. 13

14 Sprogarbejdet i Vallensbæk 6. Forklar ord, som barnet ikke kender i forvejen Børn har brug for at få forklaret nye ord og begreber. y Brug et andet ord med tilsvarende betydning y Brug gestik eller lyde til at illustrere, hvad ordet betyder y Brug ordet i en anden sammenhæng y Peg på illustrationer, der svarer til det pågældende ord y Inddrag konkrete materialer, så barnet får visualiseret ordet. 7. Relater til noget, barnet kender Inddrag barnets personlige erfaringer i samtalen, så barnet kan sammenligne med noget det kender i forvejen. 8. Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen Støt barnet i at lave små fortællinger, hvor barnet anvender egne erfaringer og sproglige færdigheder. Støt barnets fortællelyst ved at lytte og stille nysgerrige spørgsmål til fortællingen 9. Ret ikke barnets fejl direkte Børn lærer implicit sprog ved at afkode det, de voksne siger. Barnet ser, hvordan den voksne gør, og har derfor ikke brug for at blive rettet direkte. Udvid og fortolk i stedet, hvad barnet siger, og brug selv sproget korrekt. 10. Leg med sproget, når det er muligt Leg med sproget gør det sjovt at lære nye ord og sætninger. Brug gerne vrøvle ord og rim ord. Sproglege er en direkte adgang til at lege med ords betydninger og ordenes lyde. 14 Sprogindsats for 0-6 årige - Ramme for sprogarbejdet i Vallensbæk Kommune 2015

15 15

16 Sprogarbejdet i Vallensbæk 4.4. Dialogisk læsning Grundelementerne i dialogisk læsning: At læse billedbøger i grupper af max. 5 børn i børnehaven, max. 3 børn i vuggestuen. At alle bøger læses tre gange. At oplæseren og børnene taler sammen om det læste. Sammensæt læsegruppen med 2-5 børn. Det anbefales, at en læsegruppe består af børn på cirka samme sproglige niveau. Målet er at skabe en fast, velfungerende læsegruppe, som giver børnene de bedste forudsætninger for at udvikle sig sammen. Dialogisk læsning består af 3 dele: Før, under og efter læsning. Før læsning: Læs bogen selv og tænk over/planlæg, hvad vil du tale med børnene om, hvilke fokusord vil du arbejde med? Gør læsningen til noget trygt og særligt, tænk over hvor læsningen skal foregå, om der er ro og hyggeligt. Planlæg læsegruppen, hvor mange børn i gruppen? Vuggestuen 1 3 børn, børnehavebørn 3 5 børn. Sammensæt gruppen, så børnene er på samme sproglige niveau. Præsentér bogen for børnene: Tal om forsiden, bagsiden, hvem der har skrevet bogen og tegnet billederne, brug gerne ordene forfatter og illustrator. Stil åbnende spørgsmål til bogens udseende, hvad tror I bogen handler om? Vis læseretningen med fingeren. Hav evt. en genstand med, som har særlig betydning for historien, fx tandbørste til bogen Lili børster tænder. 16 Sprogindsats for 0-6 årige - Ramme for sprogarbejdet i Vallensbæk Kommune 2015

17 Sprogarbejdet i Vallensbæk Under læsningen: Lyt til børnene og vær åben for spørgsmål undervejs. Når børnene stiller spørgsmål, stop op og besvar. Følg børnenes nysgerrighed, vær nærværende, spørg ind til børnenes interesse og vent på svar. Lyt til svaret og inddrag det så vidt muligt. Gør børnene til medfortællere, husk at lade alle børn komme til orde. Forklar nye ord Fremhæv fokusordene. Ved genlæsning. Opfordr børnene til at fortælle det, som de kan huske, fx ud fra billederne. Hjælp børnene med at sætte ord på fortællingen, hvis de ikke kan huske de rette ord. Efter læsning: Snak med børnene om indholdet, også efter at bogen er lukket. Brug de nye ord, som bogen indeholder, jo flere gange børnene hører ordene, jo større sandsynlighed er der for at de husker dem og selv anvender dem. Lav nogle aktiviteter med inspiration fra bogens tema, fx bogen handler om farven rød, hvor kan vi også finde noget rødt eller lav en tegning ud fra bogens handling Tematisk sprogarbejde I tematisk sprogarbejde arbejder man struktureret med udvalgte sproglige områder med afsæt i et tema, fx dyr, familien, farver. Tematisk sprogarbejde handler om at skabe struktur og opsætte nogle mål og rammer for arbejdet. Med tematisk sprogarbejde kan man skabe forbindelse mellem de forskellige læreplanstemaer. Det særlige ved struktureret tematisk sprogarbejde: Man kan arbejde eksplicit med sprog. Man kan arbejde med udvalgte sproglige områder. Man kan arbejde i strukturerede forløb i forhold til sprog. Man kan forbinde sproget med andre læreplansområder. 17

18 Sprogarbejdet i Vallensbæk 4.6. Sprogmiljø Sprogmiljøet er en betegnelse for de sproglige påvirkninger, som et barn får fra sine omgivelser. I dagtilbud skal sprogmiljøet lede til sproglig læring hos barnet. Læringen foregår i pædagogisk tilrettelagte rammer. Et godt sprogmiljø tilrettelægges med afsæt i barnets sproglige kunnen, nysgerrighed og interesse. Det gode sprogmiljø skaber mulighed for samtale, særligt fordybet barn-voksensamtale. Det gode sprogmiljø er sanseligt, barnet lærer sprog ved at koble sanseerfaringer med verbalsprog. For at opnå mest mulig og bedst mulig barn-voksensamtale, må vi være selvreflekterende og fx observere vores egen praksis. Benyt de 10 understøttende sprogstrategier. Grib muligheden for samtale med børnene i hverdagssituationer; spisesituation hvor en voksen har en mindre gruppe børn, planlagte aktiviteter i mindre grupper, ved puslebordet, i garderoben, i sandkassen, på tur i nærmiljøet. Samtale, samtale, samtale - det er en god ide at være opmærksom på turtagning i kommunikationen, flere ture udvider samtalen Det fysiske sprogmiljø Det er vigtigt, at vi tænker over, hvordan vi indretter det fysiske sprogmiljø i dagtilbuddene. Børnene skal kunne møde sproglig variation og blive inspireret og udfordret i børnehøjde, både sanseligt og emnemæssigt. Det er vigtigt at der er mulighed for samtale. Det kan være små fordybelsesrum, både inde og ude, fx huler, tipi, telt, små rum i rummet, rumdeler, sofa, madras med puder eller sækkestole. Tænk over hvordan læringsmiljøet opleves i børnehøjde, fx hvor hænger det, der skal inspirere børnene? 18 Sprogindsats for 0-6 årige - Ramme for sprogarbejdet i Vallensbæk Kommune 2015

19 Sprogarbejdet i Vallensbæk 4.8. Læse- og skriveforudsætninger Skriftsprogstilegnelsen starter på et meget tidligt tidspunkt i barnets liv, når barnet møder det skrevne sprog i meningsfulde sammenhænge. Barnet ser det skrevne ord igen og igen på ting, som omgiver dem i hverdagen, på madkassen og i garderoben møder de deres eget navn og kammeraternes navne, på mælken står fx minimælk og skilte, som de møder på deres vej, fx stuens navn, M ved McDonalds, P på parkeringspladsen. I skriftsprogstimulerende miljø har børn adgang til tegne- og skrivematerialer, og de møder voksne, der er behjælpelige og anvisende. De skriftsproglige anvisninger er motiverende for barnets egne eksperimenter med at læse og skrive. Ofte starter børnene med legeskrivning/skriblerier. Ved legeskrivning bestemmer barnet selv, hvordan skriftens symboler ser ud. Skriftsproget anvendes, når vi: Læser Skriver og læser sedler, huskesedler, breve osv. Skriver informationer eller historier på tegninger, tavler osv. Holder orden og kategoriserer fx navn på legekasser, kurve i garderoben. Krydser af på navnelister. Gode råd til arbejdet med skriftsproget Skriv, mens børnene ser det, og udtal, hvad der skrives. Vis brugen af det skrevne sprog ved selv at læse, mens børnene ser det. Motiver til tegne- og skriveaktiviteter i meningsfulde sammenhænge. Vis interesse for det, barnet skriver. Anvis, hvordan ord staves, hvis barnet beder om det. Brug bogstavernes lyd, udseende og form. Ret ikke børnenes egne bogstaver eller skrivning/stavning. Børn starter med at skrible. Vis skriveretning og vis start på papiret ved skrivning. Vejled forældrene i at bruge skriftsproget hjemme. Lav ordkort til børnenes skuffe med fx eget navn, kammeraters navne, mor og far, eller hvad barnet ønsker at skrive/stave. Hav synlige bogstaver i institutionen og oversigt over alfabetet. Det er ikke meningen, at vi skal lære børnene at læse og skrive i dagtilbuddet, men de skal lære at bogstaver og ord findes, og de skal vide, hvad det vil sige at skrive og læse. 19

20 20 Sprogindsats for 0-6 årige - Ramme for sprogarbejdet i Vallensbæk Kommune 2015

21 5. Børn med dansk som andetsprog I Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven defineres tosprogede børn: Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk og som først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk. Rambøll Sprog: Betegnelsen tosprogede indeholder børn, hvor der til dagligt bliver talt et andet sprog end dansk i barnets hjem og/eller barnets modersmål er et andet/andre sprog end dansk. Modersmål: Det eller de sprog, som barnet lærer først og fortrinsvis i hjemmet. Ofte er det det sprog, som familien taler sammen på. Et barn kan have et eller flere modersmål, hvis fx far og mor taler hver sit sprog med barnet, og barnet udvikler begge sprog parallelt. Modersmål kaldes også barnets første sprog. Dansk som andet sprog: Det sprog, som barnet lærer, efter at det har lært sit modersmål. Andet angiver således den rækkefølge, barnet har lært sproget i, men i virkeligheden kan det være barnets tredje sprog, hvis barnet fx har flere modersmål. Andetsproget er det sprog, som er majoritetssprog eller nationalsprog i det samfund, som barnet lever i. I Danmark er det dansk. Fremmedsprog: Det sprog, som man typisk lærer gennem undervisning i et andet land end, hvor sproget tales som modersmål. Fx engelsk, som vi lærer i skolen som et fremmedsprog. At være tosproget: En betegnelse, som viser, at barnet har to eller flere sprog. Betegnelsen angiver ikke niveau for barnets sprogkompetence. Barnet kan evt. beherske begge sprog lige godt. Som oftest kan barnet udtrykke sig med en større sprogkompetence på det ene sprog frem for det andet alt efter, hvilke sprogmiljø barnet befinder sig i, fx dansk i børnehaven og arabisk i hjemmet. Mellemsprog eller intersprog: Et sprog med sine egne regler og under stadig forandring. Man kan sige, at det er et sprog undervejs i barnets bestræbelser på at udvikle et nyt sprog, fx dansk. Barnets sprog vil være præget af fejl, men det er den måde, barnet afprøver og udvikler sit sprog på, efterhånden som barnet får nye sproglige erfaringer. Domænesprog: Et udtryk som angiver, at der til et givet domæne (sted), fx i børnehaven eller i hjemmet, knytter sig et dominerende sprog, fx dansk i børnehaven. Kodeskift: Når et barn skifter mellem to eller flere sprog i en samtale eller ytring, kalder man det kodeskift. Det er et bevidst valg, som barnet bruger for at kunne opretholde en given kommunikation med personer, som behersker samme sprog som barnet. 21

22 22 Sprogindsats for 0-6 årige - Ramme for sprogarbejdet i Vallensbæk Kommune 2015

23 6. Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i et dagtilbud (jævnfør 11, stk. 2) Børn, der ikke er optaget i et dagtilbud skal sprogvurderes ved 3 årsalderen. Denne sprogvurdering er kommunens sprogkoordinator ansvarlig for. Procedure: 1. Hvert kvartal modtager sprogkoordinatoren oversigt fra pladsanvisningen over de tosprogede børn, der ikke er optaget i et dagtilbud i kommunen. 2. Sprogkoordinatoren kontakter barnets forældre pr. brev. 3. Forældrene tilbydes en sprogvurdering af deres 3 årige barn samt en samtale med sprogkoordinatoren. Dette foregår i daginstitution Stien eller i barnets eget hjem. Barnet sprogvurderes med sprogvurderingsmaterialerne fra Rambøll Sprog. Det første møde: Hvis der er behov rekvireres en tolk, ellers foregår mødet på dansk/engelsk. Sprogvurderingens forældredel gennemgås med forældrene og de introduceres til sprogvurderingen. Barnet sprogvurderes af sprogkoordinatoren mens forældrene er tilstede. Forældrene rådgives i forbindelse med sprogstimulering i hjemmet. Efter mødet registreres barnets score og forældrene kontaktes ang. resultatet og det videre forløb. Forældrene gøres opmærksom på, at barnet har mulighed for at blive optaget i et dagtilbud i kommunen. Hvis det af sprogkoordinatoren vurderes, på baggrund af sprogvurderingsresultatet, at barnet har behov for sprogunderstøttende aktiviteter, tilbydes barnet deltidsplads i daginstitution Stien, Vejlegårdsparken I forhold til forældrenes beskæftigelsesforhold fastsættes det, om der skal være tale om et 15 eller 30 timers sprogstimuleringstilbud i henhold til Dagtilbudslovens 11, stk. 4 og stk

24 24 Sprogindsats for 0-6 årige - Ramme for sprogarbejdet i Vallensbæk Kommune 2015

25 7. Forældreinddragelse i arbejdet med børnenes sprog Forældre spiller en vigtig og central rolle i deres børns sprogtilegnelse. Derfor er det vigtigt at inddrage forældrene i arbejdet med børnenes sprog. Barnet øver sit sprog gennem samtaler med forældrene. En god måde at få en samtale i gang med barnet på, er ved at stille åbne spørgsmål. Åbnende spørgsmål betyder spørgsmål, som barnet ikke kun kan svare ja eller nej til. Brug hverdagens situationer til at få samtale i gang med barnet, snak om det I ser på vej hjem fra dagtilbuddet, sæt ord på det I laver, digt historier, lad barnet fortælle om en leg eller en oplevelser. Gode råd til forældre om sprogstimulering af deres børn: Læs højt for dit barn, gerne hver dag. Brug dialogisk læsning, hvor den voksne og barnet taler sammen om det, de læser. Læs gerne den samme bog flere gange, og snak om handling og nye ord. Tag på biblioteket med barnet og lån bøger med hjem. Spørg gerne bibliotekaren om hjælp og råd. Leg med bogstaver (literacy) og tal og former (numeracy). Syng med barnet og brug rim og remser. Leg med sproget og lav vrøvleord. Spil fx billedlotteri, husk barnet skal sige, hvad der er på kortet. Brug de understøttende sprogstrategier i hverdagens aktiviteter og samtaler: Følg barnets interesse; Brug åbnende spørgsmål; Vent på barnets svar; Fortolk og udvid, hvad barnet siger; Hjælp barnet med at sætte ord på; Forklar de ord barnet ikke kender i forvejen; Relater til noget barnet kender; Udnyt de sproglige kompetencer, som barnet har i forvejen; Ret ikke barnets fejl direkte; Leg med sproget, når det er muligt. Lær mere om understøttende sprogstrategier og dialogisk læsning på Der er også mulighed for at downloade sprogpakken til iphone eller Smartphone via App Store. 25

26 Forældreinddragelse i arbejdet med børnenes sprog Særligt for tosprogede forældre Forældrene har en vigtig rolle i forbindelse med barnets dansksproglige udvikling. En måde at støtte barnets dansksproglige udvikling på, er ved at sprogstimulere barnet på modersmålet. Et godt modersmål er et godt udgangspunkt for tilegnelsen af det danske sprog. Stimulér dit barns modersmål. Et godt modersmål er vigtigt for tilegnelsen af dansk. Glæd dig, når dit barn bruger danske udtryk. Barnet får lyst til at lære mere dansk, når du viser, at du er stolt over det. Leg bytte-ord-leg med barnet. Snak med barnet om, at tingene hedder noget på modersmålet og noget andet på dansk. Opsøg steder og aktiviteter, hvor dit barn hører dansk i fritiden. Tag fx på biblioteket og legepladser, hvor der er børn, der taler dansk. Læs gerne børnebøger på modersmålet, på biblioteket kan de skaffe børnebøger hjem på modersmålet. - Brug biblioteket, de hjælper gerne. 26 Sprogindsats for 0-6 årige - Ramme for sprogarbejdet i Vallensbæk Kommune 2015

27 27

28 8. Samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Vallensbæk Kommune har et forpligtende samarbejde med PPR Ishøj. For de børn, som har særlige sproglige udfordringer, samarbejder forældre, dagtilbud og PPR om fælles handleplaner. For de børn, som kommer i kategorien særlig indsats, udarbejdes handleplaner i samarbejde med forældre og fagpersoner fra PPR (talepædagog, psykolog) samt leder og pædagog fra institutionen. Henvendelse til PPR Ishøj Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Tlf / For yderligere information: 28 Sprogindsats for 0-6 årige - Ramme for sprogarbejdet i Vallensbæk Kommune 2015

29 29

30 9. Vallensbæk Kultur- og Borgerhus Samarbejde med børnebiblioteket Dagtilbuddene i Vallensbæk samarbejder med børnebiblioteket. Alle dagtilbud har lånekort til Vallensbæk Bibliotek. Nogle dagtilbud i Vallensbæk Nord får bogkasser fra biblioteket, som de afhenter på Pilehaveskolen. Personalet på daginstitutionerne har mulighed for at kontakte personalet på børnebiblioteket i forbindelse med projekter mm., når de ønsker hjælp til at finde relevante materialer eller til at få inspiration til nye bøger til fx dialogisk læsning. Institutionerne har mulighed for at lave udstillinger på børnebiblioteket efter aftale med biblioteket. Børnebiblioteket inviterer dagtilbuddene til forskellige arrangementer, fx historielæsning, sang, teater og kreative aktiviteter. 30 Sprogindsats for 0-6 årige - Ramme for sprogarbejdet i Vallensbæk Kommune 2015

31 31

32 Center for Børn og Unge Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand 32 Sprogindsats for 0-6 årige - Ramme for sprogarbejdet i Vallensbæk Kommune

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN I VUGGESTUEN BØRNEREDEN Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre, og der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces, og som skal have

Læs mere

stimulering i Valhalla

stimulering i Valhalla Arbejdet med sproglig Indsæt billede Det præcise mål skal være 14,18 x 19 cm. og skal være placeret lige over grafikken stimulering i Valhalla (det grønne) Udarbejdet af Karina Bohmann Veilbæk Sprogansvarlig

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog

Strategi og handleplan for sprog Strategi og handleplan for sprog Baggrunden I oktober 2012 præsenterede Børne- og undervisningsministeren Ny Nordisk Skole, der er et tværgående forandringsprojekt dækkende 0-18 år. Målene med Ny Nordisk

Læs mere

Sprog og læsehandleplan 0-6 år:

Sprog og læsehandleplan 0-6 år: Sprog og læsehandleplan 0-6 år: På baggrund af den kommunale sprog og læsestrategi samt pjecerne Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn og 3-6 årige, har vi udarbejdet en lokal handleplan for

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Forudsætninger for en god samtale den gode rollemodel Det sociale miljø har stor betydning for barnets deltagelse

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager Sproghandleplan for Daginstitution Bankager 2012-2014 Mål og indsatsområder Tiltag Tegn Dokumentation Evaluering Læringsmål : Sprogindsatser: Børn fra 3-6 år 3-årige At udvikle sprog og skriftsprog gennem

Læs mere

05-02-2012. Introduktion. Introduktion. Introduktion. Læs sammen med børn Dialogisk læsning skaber mere sproglig interaktion ved

05-02-2012. Introduktion. Introduktion. Introduktion. Læs sammen med børn Dialogisk læsning skaber mere sproglig interaktion ved Introduktion Fra oplæsning til dialogisk læsning Oplæsning: Opæs tidlige geundersøgelser desøgese har vist, s,at traditionel opæs oplæsning ger godt fordi der er samvær med voksne det skaber fælles opmærksomhed

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Sprogindsatsen i Greve Kommune

Sprogindsatsen i Greve Kommune Sprogindsatsen i Greve Kommune Tosprogede småbørn i alderen 3-6 år. Børnerådsmøde 14. september 2016 Dagtilbudsloven Sprogvurdering og sprogstimulering 11. Siden 1/7. 2010 Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

for Dagtilbuddet Skovvangen

for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Denne sprogpjece er udarbejdet af Dagtilbuddet Skovvangens sprogudvalg. Udvalget består af pædagoger og sprogvejledere fra

Læs mere

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk Dialogisk læsning I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig inter aktion

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

01-02-2012. Opsamling overordnet. De tre strategier. Sprogpakken. Forældresamarbejde. Forældresamarbejde. Opsamling på tematisk sprogarbejde

01-02-2012. Opsamling overordnet. De tre strategier. Sprogpakken. Forældresamarbejde. Forældresamarbejde. Opsamling på tematisk sprogarbejde Opsamling overordnet Sprogpakken De tre strategier Samtaler i hverdagen Dialogisk læsning Tematisk sprogarbejde Forældresamarbejde (Overvejende) implicit Både implicit og eksplicit (Overvejende) eksplicit

Læs mere

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen En barndom vises ved, at vi er i stad til at blive det vi ikke er. (Lois Hozman). Med disse filosofiske ord har vi i Daginstitutionen Sydbyen udarbejdet

Læs mere

01-02-2012. Struktureret tematisk sprogarbejde. Hvad kan tematisk sprogarbejde? Sprogpakken. Struktureret tematisk sprogarbejde

01-02-2012. Struktureret tematisk sprogarbejde. Hvad kan tematisk sprogarbejde? Sprogpakken. Struktureret tematisk sprogarbejde Struktureret tematisk sprogarbejde Sprogpakken Struktureret tematisk sprogarbejde Struktureret tematisk sprogarbejde er det nyt? Pædagoger i dagtilbud har altid arbejdet med emner i kortere eller længere

Læs mere

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud FORÆLDREPJECE SPROG Indhold Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud 3 Gode råd 3 Sprogforståelse 5 Når der er knas med sproget 5 Sprogvurdering 6 Sprogarbejdet i Elsted Dagtilbud 7 Sprogvejleder

Læs mere

Hvordan I som forældre kan bruge Sprogpakken s indhold derhjemme?

Hvordan I som forældre kan bruge Sprogpakken s indhold derhjemme? I Kaskelotten arbejder vi med sprogudvikling ud fra metoder fra sprogpakken. Denne folder viser: Hvordan I som forældre kan bruge Sprogpakken s indhold derhjemme? Samtaler i hverdagen Dialogisk læsning

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING i Svendborg Kommune 2 KÆRE FORÆLDRE I Svendborg Kommune fokuserer vi på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

Børn lærer sproget af deres forældre

Børn lærer sproget af deres forældre Børn lærer sproget af deres forældre Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist sproget automatiseres. Børn lærer

Læs mere

Program Hvorfor er sprog vigtigt? Hvad er sprogpakken? Ludwig Wittgenstein

Program Hvorfor er sprog vigtigt? Hvad er sprogpakken? Ludwig Wittgenstein Ludwig Wittgenstein 1 2 Program Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige og sociale perspektiver Samfundsmæssige perspektiver Forskningsmæssige perspektiver Sprog - et tema i læreplanen Milepæle i barnets

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Sprog er nøglen til verden

Sprog er nøglen til verden HVORFOR ER SPROGET VIGTIGT? LIDT OM DEN SPROGLIGE UDVIKLING, OG HVORDAN VI ARBEJDER MED AT GIVE ALLE, BÅDE ET- OG TOSPROGEDE BØRN DET BEDSTE AFSÆT I DERES SPROGLIGE UDVIKLING. Sprog er nøglen til verden

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Sikker Start i Dagtilbud

Sikker Start i Dagtilbud Sikker Start i Dagtilbud Med fokus på sproget side 1 af 28 Præsentation Vores fælles grundlag Sprog - hvad er det? הפש Sprogtilegnelse Tosprogethed Sprogstimulering Forældresamarbejdet side 2 af 28 VORES

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Fra læseføl til læsehest Principper for interaktion Det er vigtigt, at pædagogen reflekterer over, hvordan han/hun

Læs mere

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er:

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er: LÆSEPOLITIK Samuelsgaardens læsepolitik er den lokale implementering af Københavns kommunes læsepolitik, og skal derfor ses i sammenhæng med denne. Af Københavns kommunes læsepolitik fremgår det overordnet

Læs mere

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn Indholdsfortegnelse Den tidlige sprogudvikling for 0-2-årige børn...3 Det generelle sprogarbejde...4 Barnets sprog i kommunikative sammenhænge...6 En god

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet...

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet... 1 Forord I henhold til 11 i dagtilbudsloven vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering af småbørn, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogarbejdet. I Varde

Læs mere

27-01-2012. Børns sprogtilegnelse. Sprogpakken. Sprogtilegnelse i teori og praksis. Børns sprogtilegnelse. Børns sprogtilegnelse

27-01-2012. Børns sprogtilegnelse. Sprogpakken. Sprogtilegnelse i teori og praksis. Børns sprogtilegnelse. Børns sprogtilegnelse Børns sprogtilegnelse Sprogpakken Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvad skal børn lære, når de lærer sprog? Segmentere lyd opdele lydmasse i ord Afkode ords betydning Afkode grammatik og syntaks Afkode

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Sprog og læsehandleplan 0-6 år:

Sprog og læsehandleplan 0-6 år: Sprog og læsehandleplan 0-6 år: Blæksprutten - det kulturelle børnehus og Daginstitutionen Alderslyst: På baggrund af den kommunale sprog og læsestrategi samt pjecerne Udvikling af sprogfærdigheder hos

Læs mere

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Introduktion KÆRE FORÆLDRE Denne folder I nu sidder med, håber vi kan give jer inspiration mange år frem i forhold til jeres

Læs mere

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes.

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes. Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende indsats 2014 Her følger en plan for Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den efterfølgende sprogstøttende pædagogiske

Læs mere

Sprogindsatser - der styrker børns sprog

Sprogindsatser - der styrker børns sprog Sprogindsatser - der styrker børns sprog På de næste par sider kan du læse mere om de overordnende rammer for sprogarbejdet i Faxe Kommune, herunder hvilke sprogindsatser, der styrker og understøtter børns

Læs mere

Ti gode råd om dit barns sprog

Ti gode råd om dit barns sprog Ti gode råd om dit barns sprog Ishøj Kommune 1 2 Ti gode råd om dit barns sprog Barnets sprog er et fælles ansvar for både forældre og de voksne i daginstitutionerne. Har du talt med dit barn i dag? Sådan

Læs mere

Bedre sprog giver et bedre børneliv

Bedre sprog giver et bedre børneliv Bedre sprog giver et bedre børneliv Børnegården Frederiksholm FART PÅ SPROGET Sprogforskningsprojekt fra Center for Børnesprog ved Syddansk universitet Pædagoger der fortsatte deres eksisterende praksis

Læs mere

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen 2018-2021 1 FORORD Sprog åbner tusinder af døre og kan give flere børn flere muligheder

Læs mere

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT?

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? SPROGET ER Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? 3...Oversigt over sproglige milepæle 4...Børn lære sproget af deres forældre, men vi har alle et fælles ansvar. 5...Hvordan støtter vi

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for temaet omkring Børnehaveklassen Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv

Læs mere

Struktureret tematisk sprogarbejde

Struktureret tematisk sprogarbejde Struktureret tematisk sprogarbejde I Sprogpakken arbejdes der med tre forskellige pædagogiske indsatsformer i arbejdet med sprog: samtaler i hverdagen, dialogisk læsning og struktureret tematisk sprogarbejde.

Læs mere

Handleplan for læse- og sprogstrategier.

Handleplan for læse- og sprogstrategier. Handleplan for læse- og sprogstrategier. Daginstitution Midtbyen. Daginstitutionen "Midtbyen" er en gruppe af vuggestuer og børnehaver, som ligger i Midtbyen og på Silkeborg Bad, 2 km fra centrum. Vi er

Læs mere

Forældresamarbejde - 2. arbejdet med børns sprog. Understøttende sprogstrategier. Understøttende sprogstrategier

Forældresamarbejde - 2. arbejdet med børns sprog. Understøttende sprogstrategier. Understøttende sprogstrategier Forældresamarbejde - 2 Inddragelse af forældre i arbejdet med børns sprog Understøttende sprogstrategier Er det relevant at involvere forældre i sprogarbejdet? Forskning viser, at børn primært lærer sprog

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn Indholdsfortegnelse Den tidlige sprogudvikling for 0-2-årige børn...3 Det generelle sprogarbejde...4 Barnets sprog i kommunikative sammenhænge...6 En god

Læs mere

Lidt om sprog i Malling Dagtilbud.

Lidt om sprog i Malling Dagtilbud. Lidt om sprog i Malling Dagtilbud. I det følgende kan du læse noget om baggrunden for at der i løbet af de senere år er kommet mere og mere fokus på børns sproglige udvikling og om, hvilke tiltag der sat

Læs mere

Det er desuden et mål for os, at barnet bliver præsenteret for forskellige genrer indenfor litteraturen. (se bilag).

Det er desuden et mål for os, at barnet bliver præsenteret for forskellige genrer indenfor litteraturen. (se bilag). Sproglig udvikling Sammenhæng: Dit barns sproglige udvikling- et fælles ansvar. Der er ingen tvivl om at sproget er en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger sproget til at tænke med, og til at kommunikere

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

De understøttende sprogstrategier i Sprogpakken er:

De understøttende sprogstrategier i Sprogpakken er: Samtaler i hverdagen De daglige samtaler er et centralt udgangspunkt for at arbejde med børns sproglige udvikling. Det er vigtigt, at samtalerne altid tager udgangspunkt i det enkelte barns aktuelle kompetencer,

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Børnehaven Grønnegården

Børnehaven Grønnegården Børnehaven Grønnegården 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for

Læs mere

DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG

DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG SPROGFOLDER 0-6 ÅR DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG handler om glæden ved at tale, skrive, læse og fællesskabet, der udspringer af det Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Sprog & LÆSNING I DAGINSTITUTIONEN

Læs mere

Vores barn udvikler sprog

Vores barn udvikler sprog Vores barn udvikler sprog Hvordan kan vi hjælpe? Barnets sprog 3-6 år Det tidlige sprog 3-5 år Viden Børn kommunikerer lige fra de bliver født og altså længe før, de kan tale. Den sproglige udvikling sker

Læs mere

Faktaoplysninger. Den integrerede institution Kaskelotten Nøreng Ribe. Telefon Hjemmeside:

Faktaoplysninger. Den integrerede institution Kaskelotten Nøreng Ribe. Telefon Hjemmeside: 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Indsatsområder april 2014 til Marts 2017... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog....

Læs mere

Åbent Dagtilbud. Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene

Åbent Dagtilbud. Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Åbent Dagtilbud Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Velkommen til Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Biblioteket understøtter det lille barns læselyst og læring i såvel familie

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Læs højt med dit barn - en forældrepjece om dialogisk læsning. t for dit barn

Læs højt med dit barn - en forældrepjece om dialogisk læsning. t for dit barn Læs højt med dit barn - en forældrepjece om dialogisk læsning t for dit barn Dialogisk læsning At læse højt med sit barn er rigtig hyggeligt. Samtidig er det også en af de største sproggaver, du kan give

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud 1 Vinter 2011/2012 Kære forældre I Fredensborg Kommune lægger vi vægt på børns sproglige udvikling

Læs mere

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Egedal kommunale Dagpleje Ro til nærvær - Tid til udvikling Revideret jan 2016 SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Målgruppe: I dagplejen har vi børn fra 0-2,11 år Når de små børn starter i dagplejen, er deres

Læs mere

Dialogisk læsning med tosprogede børn - sådan gør du

Dialogisk læsning med tosprogede børn - sådan gør du Dialogisk læsning med tosprogede børn - sådan gør du LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 1 Udgivet af Center for Uddannelse og Pædagogik Pædagogisk Udviklingsafdeling Udarbejdet af Tosprogsteamet i Lyngby-Tårbæk Kommune

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8

Indholdsfortegnelse. Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 2 Fatkaoplysninger Integreret daginstitution Børnegården Blomstergangen 71 6771 Gredstedbro

Læs mere

Velkommen til Klynge VE1 s. Sprogarbejde

Velkommen til Klynge VE1 s. Sprogarbejde Et af vores store ønsker i klyngen er at få indrettet et legetek. Et legetek er et rum/ lokale, hvor man kan komme med en lille gruppe børn og lege forskellige sproglege, eller man kan låne sprogmateriale

Læs mere

Målet med kampagnen er:

Målet med kampagnen er: SPROGKLOG MED BLE PÅ. KAMPAGNE I DAGPLEJEN 2016-2017 Målet med kampagnen er: - At styrke de små børns sproglige kompetencer gennem en systematisk og fokuseret sprogpædagogisk indsats i dagplejen. & - at

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning

Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning Børnehus: Spiloppen Dato: 9. oktober 2013 Gruppe: Ali, Mohammed, Hamid, Axel og Ymer Periode: oktober november 2013 Pædagog: Christina Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning Status - læringsforudsætninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Digitalisering...11

Indholdsfortegnelse. Digitalisering...11 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder september 2014 til juni 2016... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for

Læs mere

Navn Susanne Olesen Mai-Britt Norup Maria Mølholm Hansen. Mailadresse suole@esbjergkommune.dk mbno@esbjergkommune.dk mamh@esbjergkommune.

Navn Susanne Olesen Mai-Britt Norup Maria Mølholm Hansen. Mailadresse suole@esbjergkommune.dk mbno@esbjergkommune.dk mamh@esbjergkommune. 3-Stammen 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science - Dagtilbuddets opgave

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT 3 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Pædagogisklæreplan. Institution: Dagplejen. År og Dato: Leder: Dorte Johannessen. Pædagogisk leder : Marianne Heide

Pædagogisklæreplan. Institution: Dagplejen. År og Dato: Leder: Dorte Johannessen. Pædagogisk leder : Marianne Heide Pædagogisklæreplan Institution: Dagplejen År og Dato: 1.4.2015 31.3 2017 Leder: Dorte Johannessen Pædagogisk leder : Marianne Heide Bestyrelsesformand: Dorte Skovlund. Evaluering af læreplansmål fra 1.4

Læs mere

RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL

RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAPPORT DANNET 17-11-2015 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 OM SPROGVURDERING 3 2 SAMLEDE RESULTATER 4 3 3-ÅRIGE 6 3.1 ALLE BØRN 6 3.2 TOSPROGEDE

Læs mere

Børn skal udfordres sprogligt

Børn skal udfordres sprogligt Børn skal udfordres sprogligt Denne pjece er tiltænkt forældre til børn i børnehavealderen. I pjecen beskrives sammenhængen mellem tidlig sprogtilegnelse og senere læse- og skrivefærdigheder i skolen.

Læs mere

Sprogstimulering i hjemmet

Sprogstimulering i hjemmet Sprogstimulering i hjemmet Inspiration til sprogstimulerende aktiviteter med børn 0-6 år BILLEDE!! Dagtilbud Nordvest 1 Indhold Forord... 3 Preface... 3 Sprog i hverdagen... 4 Den gode samtale... 6 Sprogstimulerende

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Workshop 5 Arbejde med læse- og skriveudvikling i indskolingen ideer til praksis v. Dorte Reuther og Sigrid Madsbjerg Bornholm Hvordan udvikles literacykompetencer i dagtilbud uden

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere