Bilag 1f. Beskedsvar/Voic

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail"

Transkript

1 Bilag 1f. Beskedsvar/Voic

2 Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer Faktablad Produktbeskrivelse Beskrivelse af produktet A-abonnentens brugergrænseflade B-abonnentens brugergrænseflade Kapacitet i Beskedsvar Sammenligning af beskedsvar og egen telefonsvar Salgsargumenter Egenskaber/fordele/udbytte for slutkunden Specielle forhold Begrænsninger Forhold omkring FO Bestilling... 10

3 Side 3 1. Priser/ Produktnummer Kunden betaler for abonnement på Beskedsvar efter de sædvanlige regler omkring Ekstra Services. Når kunden aflytter beskeder fra fastnettelefonen eller indtaler/ændrer velkomsthilsen, betales opkaldspris og Danmarkspris, medens det er gratis at ændre ringetiden eller slå Beskedsvar til og fra. Fra andre telefoner koster det gældende pris for tilringning af et nummer. 2. Faktablad Beskedsvar er en abonneret telefonsvarer tilknyttet fastnettelefonen. Den fungerer på både PSTN og ISDN. Der kan lægges besked fra alle telefoner i ind- og udland til normal samtalepris. Besked kan lægges, både hvis kunden er optaget eller der er manglende svar. Beskedsvar kan aflyttes fra alle telefoner. Fra abonnentens fastnettelefon aflyttes ved direkte tilringning og fra alle andre telefoner i ind- og udland med pinkode. For ISDN kan Beskedsvar oprettes individuelt for hvert nummer (hovednummer og/eller ekstranummer). 3. Produktbeskrivelse 3.1. Beskrivelse af produktet A-abonnentens brugergrænseflade Hvis A ringer til Beskedsvar-kunde, fås følgende dialog, såfremt der ikke svares: Møder A optaget siges: "Det kaldte nummer er optaget", hvorefter der kommer: - enten TDC standard velkomstbesked - eller personlig velkomst indtalt af kunden Møder A manglende svar, bliver han efter standard 23 sek., eller kundens personlige opsætning af tid mellem 15 og 60 sekunder, mødt af: - enten TDC standard velkomstbesked - eller personlig velkomst indtalt af kunden

4 Side 4 A går således direkte i Beskedsvar uden at skulle foretage sig yderligere og uden at skulle betale andet end den sædvanlige samtalepris. Når postkassen er fuld, bliver der sagt: "Desværre, der er ikke plads til flere beskeder. Prøv venligst igen senere." B-abonnentens brugergrænseflade Notificering om indtalte beskeder Hvis der er lagt en besked, vil Beskedsvar-kunden modtage en talemaskinebesked næste gang hjemmetelefonens håndsæt afløftes: - Talemaskinen siger følgende: o "Jingle" - Der er indtalt besked. Hvis De vil høre den, så tryk Efter talemeldingen gives normal klartone. Talemeldingen kan til enhver tid afbrydes af kunden ved indtastning af ciffer, så kunden kan etablere samtaler uden at aflytte hele talemeldingen. Har kunden en nyere telefon eller nummerviser, vises "Besked Venter" i display, og/eller der tændes en "rød" lampe, hvis der er lagt en besked. Kunden kan selv vælge, om notificeringen skal være med en talemaskinebesked og/eller "rød" lampe. Aflytning af beskeder fra hjemmetelefonen Har kunden konstateret, at der ligger en besked, kan denne aflyttes fra hjemmetelefonen. Dette gøres ved at kunden kalder Beskedsvar styring via efterfulgt af 1, hvorefter kunden kommer ind og bliver mødt med: - Der er xx nye beskeder Når kunden har aflyttet første besked, tilbyder Beskedsvar: - Hør igen - tryk 1 - Slet og hør næste - tryk 2 - Gem og hør næste - tryk 3 - Afsenderinformation - tryk 6 Under "Afsenderinformation" oplyses tidspunktet og datoen for den/de indtalte beskeder. Når alle beskeder er aflyttet, tilbydes resten af Beskedsvar-menuen. Ringer man til Beskedsvar, uden der er nye beskeder, kan meddelelsen lyde: - Der er ingen beskeder. Hovedmenu Beskedsvar Fjernstyring Beskedsvar-kunden ringer til Beskedsvar Fjernstyring på Aflytning af beskeder

5 Side 5 - Velkommen til Beskedsvar Fjernstyring. Indtast telefonnummer - Indtast din pinkode, afslut med # - Tryk 1 for aflytning af Beskedsvar Ændring af velkomsthilsen - Velkommen til Beskedsvar Fjernstyring. Indtast telefonnummer - Indtast din pinkode, afslut med # - Tryk 1 for aflytning af Beskedsvar - Hovedmenu - Tryk 2 for at indtale velkomsthilsen Bemærk! Den udleverede standard pinkode skal første gang ændres til en personlig pinkode fra fastnettelefonen. Slå Beskedsvar til/fra Man slår Beskedsvar til og fra ved at kalde Beskedsvar Styring på eller Beskedsvar Fjernstyring på og - Vil du slå Beskedsvar fra - tryk 2 eller - Vil du slå Beskedsvar til - tryk 3 Man bliver kun tilbudt det modsatte af den aktuelle status. Indtaling og kontrol af personlig velkomsthilsen Adgang til velkomsthilsen fås ved at kunden kalder Beskedsvar Styring via efterfulgt af 1. Indtaling af personlig velkomst kan kun ske, når der ikke er nye, uaflyttede beskeder. Når nye beskeder er aflyttet, bliver man tilbudt: - Indtal velkomsthilsen - tryk 2 - Aflyt velkomsthilsen - tryk 3 En velkomsthilsen skal være mindst 5 sekunder og højest 45 sekunder. Trykkes 2 i hovedmenuen for indtaling af personlig velkomst, kan man, ved at afslutte med det samme (inden 3 sekunder) med # eller ved pålægning, genoprette standard velkomsten. Indtaling af personlig velkomsthilsen kan fortrydes undervejs ved at trykke * (stjerne), der annullerer den igangværende indtaling. Ændring af pinkode Alle kunder får tildelt standard pinkoden Denne skal ændres inden første anvendelse. Bemærk! Ændring af standard pinkoden til personlig pinkode kan kun ske fra fastnettelefonen. Kunden kalder Beskedsvar Styring via :

6 Side 6 - Tryk 6 for at ændre Beskedsvar pinkoden og når kunden har trykket 6: - Indtast standardkoden 1234 og afslut med # (firkant) - Tast nu en personlig Beskedsvar pinkode på 4 til 10 cifre og afslut med # - Gentag den personlige Beskedsvar pinkode og afslut med # - Læg røret på Bemærk! Den personlige pinkode må ikke være tal i rækkefølge f.eks. "3456" eller "4321", den skal være på mellem 4 og 10 cifre, indeholde mindst 3 forskellige tal og må ikke begynde med 0 (nul). Kunden er nu parat til at fjernaflytte beskeder. Pinkoden skal anvendes ved aflytning fra alle andre telefoner end fastnettelefonen. Indstilling af ringetid ved Manglende Svar Svares telefonen ikke inden 23 sekunder, går samtalen i Beskedsvar. Tiden kan af kunden indstilles valgfrit mellem 15 sekunder og 60. Ringetiden stilles ved at kunden kalder Beskedsvar Styring via : - Tast 7 for andre valgmuligheder Kunden taster 7 og får følgende undermenu: - Vil du kontakte Beskedsvar Kundeservice - tryk 1 (Bemærk at der viderestilles til TDC's kundeservice) - Fejlmelde Beskedsvar - tryk 2 - Ændre ringetid - tryk 3 - Tilbage til hovedmenu'en - tryk 0 - eller afslutte dette opkald - tryk 9 Når kunden trykker 3, kommer talebeskeden: - Indtast ringetiden hvor kunden f.eks. indtaster 15 og hører: - Ringetid før Beskedsvar er nu 15 sekunder hvorefter samme undermenu bliver tilbudt igen. Her kan kunden taste 9 for at afslutte Kapacitet i Beskedsvar Kapacitet for den enkelte B-abonnent: - Maks. længde af besked: 240 sekunder (4 min.) - Min. længde af besked: 5 sekunder - Maks. antal beskeder: 25 - Aflyttede, gemte beskeder slettes efter: 10 dage - Uaflyttede beskeder slettes efter: 30 dage - Personlig velkomsthilsen: Maks. 45 sekunder - Personlig velkomsthilsen: Min. 5 sekunder - Ringetid ved manglende Svar: Mellem 15 og 60 sekunder

7 Side 7 - Pinkode: Mellem 4 og 10 cifre med visse begrænsninger på valgmulighederne 3.2. Sammenligning af beskedsvar og egen telefonsvar Funktion Beskedsvar Egen Telefonsvarer Der betales ekstra for at lægge besked Nej Nej Der kan lægges besked fra alle telefoner Der kan noteres mod optaget telefon Nej, Beskedsvar går straks i gang med at afspille velkomsthilsen, så man kan lægge besked Ved manglende svar kan tiden inden velkomst reguleres, fra sekunder Produktafhængigt. Normalt justeret efter antal ringninger Tjenesten fungerer med fax på samme linje Nej Ved optaget går indkommende fax-meddelelser i Beskedsvar, og udgående faxmeddelelser stoppes fejlagtigt af notificering ventende besked Produktafhængigt. Opsætning vil som hovedregel give problemer Tjenesten kan fjernaflyttes Produktafhængigt. Enkelte nyere Tjenesten kan fjernaktiveres Produktafhængigt. Kun enkelte Tjenesten kan fjerndeaktiveres Produktafhængigt. Kun enkelte ES Vækning Hvis første opkald ikke besvares, gentages vækningen 2 gange med 5 min. mellemrum Første kald går i telefonsvareren, hvis ikke der er afløftet, inden egen telefonsvarer afløfter 3.3. Salgsargumenter Egenskaber/fordele/udbytte for slutkunden Egenskaber Fordele Udbytte For A-abonnent

8 Side 8 Egenskaber Fordele Udbytte Ved optaget kan du indtale en besked Ved manglende svar kan du indtale en besked Det koster ikke ekstra at lægge en besked For B-abonnent Ved afløftning af håndsæt gives talemelding: "Der er indtalt besked. Hvis De vil høre den, så tryk Du kan slukke for telefonsvarerfunktionen i Beskedsvar-menuen og tænde for den igen samme sted. Du kan fjernbetjene funktionen fra lånte telefoner "Telefonsvareren" ligger i nettet. Husk blot at tænde ved at bruge Beskedsvar-menuen Ved manglende svar kan du selv stille tiden, inden kaldet går i Beskedsvar Det koster ikke A- abonnenten ekstra at lægge en besked og beskeden kan lægges fra alle telefoner Du kan lægge en besked, hvis du ikke kan vente på, at B-abonnenten bliver ledig Du kan lægge en besked, hvis B-abonnenten ikke svarer Du kan altid lægge besked, også fra ISDN og fremmede operatørers net Du kan aflytte beskeden straks eller senere ved at trykke Du kan fjerne telefonsvarerfunktionen, når du ikke ønsker servicen og slå den til igen, når du ønsker det Der kan ligge op til 25 beskeder á 4 minutter i Beskedsvar Du kan tilpasse Beskedsvar efter dine personlige præferencer Du får også beskeder fra ISDN og fremmede operatørers net Du får lagt en besked til B-abonnenten, selvom der er optaget Du får lagt en besked, selvom der ikke svares Du kan lægge flere beskeder billigere Du får en telefonsvarerfunktion suppleret med mulighed for at modtage besked, når din telefon er optaget Du bestemmer selv, hvornår du vil modtage beskeder og hvornår du ikke vil Du skal ikke bekymre dig om kapacitet eller teknik i en telefonsvarer Du tager selv telefonen, når du er tilgængelig, ellers tilbyder du, at man kan lægge en besked Du modtager flere beskeder 3.4. Specielle forhold Begrænsninger Beskedsvar og viderestilling v/manglende svar fungerer ikke sammen og følgende bliver ordret automatisk i forbindelse med overdragelse: - Hvis både Beskedsvar og viderestilling v/manglende svar bestilles i forbindelse med en overdragelse, bliver ingen af produkterne oprettet på slutkunden. - Hvis Beskedsvar er registreret på slutkunden i forvejen og der i forbindelse med en overdragelse uden FO, bestilles viderestilling

9 Side 9 v/manglende svar, bliver viderestilling ikke oprettet på slutkunden og beskedsvar forbliver på abonnementet. - Hvis Beskedsvar er registreret på slutkunden i forvejen og der i forbindelse med en overdragelse med FO, bestilles viderestilling v/manglende svar, bliver viderestilling ikke oprettet på slutkunden og beskedsvar nedtages, da denne ikke fungerer med FO. - Hvis viderestilling v/manglende svar er registreret på slutkunden i forvejen og der i forbindelse med en overdragelse bestilles Beskedsvar, bliver Beskedsvar ikke oprettet på slutkunden og viderestilling v/manglende svar forbliver på abonnementet. Beskedsvar og viderestilling v/optaget fungerer ikke sammen og følgende bliver ordret automatisk i forbindelse med overdragelse: - Hvis både Beskedsvar og viderestilling v/optaget bestilles i forbindelse med en overdragelse, bliver ingen af produkterne oprettet på slutkunden. - Hvis Beskedsvar er registreret på slutkunden i forvejen og der i forbindelse med en overdragelse uden FO bestilles viderestilling v/optaget, bliver viderestilling ikke oprettet på slutkunden og beskedsvar forbliver på abonnementet. - Hvis Beskedsvar er registreret på slutkunden i forvejen og der i forbindelse med en overdragelse med FO bestilles viderestilling v/optaget, bliver viderestilling ikke oprettet på slutkunden og beskedsvar nedtages, da denne ikke fungere med FO. - Hvis viderestilling v/optaget er registreret på slutkunden i forvejen og der i forbindelse med en overdragelse bestilles Beskedsvar, bliver Beskedsvar ikke oprettet på slutkunden og viderestilling v/optaget forbliver på abonnementet. Beskedsvar og Privat notering fungerer heller ikke sammen. I praksis forbliver Notering opsat på kunden, men er sat ud af kraft, når Beskedsvar oprettes. Hvis Beskedsvar efterfølgende nedtages, vil Notering automatisk virke igen. Beskedsvar har ingen indflydelse på kundens mulighed for at notere mod anden kunde ved brug af Tryk5. Ligeledes fungere beskedsvar heller ikke samme med følgende produkter: - Telebro - Forstyr ikke Forhold omkring FO Beskedsvar og Fast Operatørvalg National fungerer ikke sammen og følgende bliver ordret automatisk i forbindelse med overdragelse: - Hvis der er Beskedsvar i forvejen på slutkunden og der bestilles Fast Operatørvalg National i forbindelse med en overdragelse, bliver Beskedsvar nedtaget i overdragelsen - Hvis Beskedsvar og Fast Operatørvalg National bestilles i forbindelse med en overdragelse, bliver Fast Operatørvalg oprettet, men beskedsvar opsættes ikke på slutkunden.

10 Side 10 - Hvis der er Beskedsvar i forvejen på slutkunden og der bestilles Fast Operatørvalg international i forbindelse med en overdragelse, forbliver Beskedsvar på slutkunden og Fast Operatørvalg international oprettes. - Hvis Beskedsvar og Fast Operatørvalg international bestilles i forbindelse med en overdragelse, bliver Fast Operatørvalg international og beskedsvar oprettet på slutkunden. 4. Bestilling Oprettelse og nedtagning af beskedsvar bestilles i COLUMBINE under Ekstra Services.

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services. Telenor Mobil Erhverv. Tillægsprodukter og Services

Priser og vilkår. Priser. Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services. Telenor Mobil Erhverv. Tillægsprodukter og Services Priser Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Telefonsvarer 0,00 0,00 Telefonsvarer m/ personligt nummer 0,00 0,00 Telefonbeskeder sendt fra web til

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

Telenor Mobilt Omstillingsbord

Telenor Mobilt Omstillingsbord Kom godt i gang Telenor Mobilt Omstillingsbord Brugermanual Version 1.2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt:... 3 2. Log ind i omstillingsbordet... 4 2.1. Brugernavn og adgangskode... 4 2.2. Vælg nummer...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Telefonitjenester. Tast Selv services Vejledning

Telefonitjenester. Tast Selv services Vejledning Telefonitjenester Tast Selv services Vejledning Telefonitjenester Tak fordi du valgte Telefoni I denne vejledning kan du se, hvordan du anvender de forskellige tjenester, der tilbydes sammen med Telefoni.

Læs mere

Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Beskeder Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Viderestilling Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed

Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Beskeder Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Viderestilling Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Priser Tillægsprodukter- og Services - Mobil Alle priser er i DKK ekskl. moms Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Telefonsvarer 0,00 0,00 Telefonsvarer m/ personligt nummer 0,00 0,00 Telefonbeskeder

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere