Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr."

Transkript

1 Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8

2 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund Den 26. september 2006 blev taksterne for den kollektive trafik i Region Midtjylland vedtaget i Underudvalget. Ud over de almindelige takster på kontantbillet, klippekort og abonnementskort findes der en række andre billettyper. Administrationen har lavet en oversigt over de forskellige billettyper, hvori indgår et forslag om at afskaffe enkelte produkter, samt takstforslag på de tilbageblevne billetter. Takstforslag på institutionsabonnementskort præsenteres, og der redegøres for forslaget. Billettyperne Nedenstående findes en oversigt over de forskellige billettyper. Oversigten giver også forslag til hvilke billettyper der fortsætter, hvilke der undersøges nærmere i 2007, og hvilke der umiddelbart foreslås afskaffet. Processen omkring harmonisering af billettyperne er en balancegang mellem, at tilgodese de kunder der har haft et særligt tilbud, samt et ønske om at harmonisere så et tilbud fra Midttrafik er et tilbud til alle kunder og ikke kun til kunder i et specielt geografisk område. I denne overgangsfase foreslås enkelte produkter med begrænset salg, eller produkter der kan erstattes af andre produkter afskaffet. Det foreslås, at administrationens harmoniseringsforslag godkendes til gennemførsel ved takstændringen i januar

3 Bilag 1 Harmonisering af billettyper Fortsætte Afskaffes Kommentar Kontantbillet: Kontant Voksne x Kontant Barn x Kontant Pensionist x I øst kun rabat over 5 zoner Tilkøbsbillet Voksne x Takst for hvert prisområde fastsættes Tilkøbsbillet Barn x - do - Omstigningsbillet Voksne x Fortsættes i ÅK, så længe nuværende kontantautomater anvendelses, evt. også i Randers og Silkeborg Omstigningsbillet Barn x - do - Omstigningsbillet Pensionist x - do - Natbillet x Harmoniseres i 2007 Ørabat x Dagsbillet x x Afskaffes generelt, men fastholdes i prisområde ØST Tillægsbillet Voksen x Takst for hvert prisområde fastsættes Tillægsbillet Barn x Takst for hvert prisområde fastsættes Samsøbillet inkl. færge Voksen x Samsøbillet inkl. færge Barn x Flybus Voksen x Flybus Barn x Flybus Pensionist Gruppebillet x Afskaffes når nyt produkt er klar og erstattes f.eks. af gruppekort til institutioner mv. Samsøbillet x Klippekort Klippekort Voksne x Klippekort Barn x Klippekort Pensionist x Tilkøb x 2-klips x Gruppeklippekort x 1-klips x Ungdomsklippekort x Fastholdes pt. i øst. I 2007 vurderes det gennem undersøgelser om produktet skal skal afskaffes eller udbredes til de øvrige prisområder.. Findes pt. i øst.. I 2007 vurderes det gennem undersøgelser om produktet skal skal afskaffes eller udbredes til de øvrige prisområder.. 2

4 Uge klippekort x Endags klippekort x Fortsætte Afskaffes Kommentar Tillægs (bybus / zone tillæg) x Fortsættes i ÅK, så længe de nuværende kontantautomater er i anvendelse. Pris samme som tilkøb Flybus klippekort Voksen x Flybus klippekort Barn x Flybus klippekort Pensionist Periodekort Dækker over periodekort, abonnementskort, månedskort Periodekort Voksne x Ingen rabat ved køb over 30 dage, hvis dette ønskes er det som led i 'støttede kort' ordningen Periodekort Barn x Ingen rabat ved køb over 30 dage, hvis dette ønskes er det som led i 'støttede kort' ordningen Periodekort Pensionist x Ingen rabat ved køb over 30 dage, hvis dette ønskes er det som led i 'støttede kort' ordningen Efterlønskort ol. x lovbestemt SU og uddannelseskort x lovbestemt, ingen rabat da der støttes andet sted fra deltids abonnement x Fastholdes i de kommuner der har det pt. Skolekort x erstattes af almindelige børneabonnementskort Abonnement+ x ungdomsabonnement x Mulighed for ordning m/støttede kort Abonnementskort blinde x Alm. kort til pensionistpris. (I ÅK fastholdes 4 zoner til 2 zoners pris indtil videre) Fritidskort x Øvrige billetyper Fejlbillet x Cykelbillet x I de busser hvor cykler kan medbringes Godsbillet x Ikke i bybusser Buscheck x Rekvisition x afskaffes når nyt produkt er i 2007, f.eks. buscheck Adresseseddel x erstattes af buscheck Særrabat (fejlbillet) x Specialbilletter Institutionskort x x ens tilbud til alle institutioner, f.eks. erstattes af gruppeklippekort Skolekort tilkøb x almindeligt tilkøb Soldaterkort x Det undersøges hvor de er gyldige Bilag 1 3

5 Bilag 1 Gæstekort x ÅS kort fortsætter i ÅK Forsættes Afskaffes Kommentar Kampagnebilletter Teaterbilletter x Århus Pas x Kombineret transport og entre x F.eks. til Djurs Sommerland, Randers Regnskov og Kattegat Centret 4

6 Bilag 2 Bilag 2 Takstforslag Takstgruppen ligger op til at priserne på øvrige billettyper og deres anvendelsesmuligheder som udgangspunkt fastholdes i Der har vist sig nødvendigt, at justere taksterne på enkelte produkter, således der skabes en bedre sammenhæng mellem priserne på særlige produkter i forhold til taksterne på almindelige kontantbilletter, klippekort og abonnementskort. Prisområde øst I prisområde øst er der behov for at justere på priserne vedrørende tillægsbilletter, tilkøbsbilletter, Århus Sporveje gruppeklippekort og rabatten på deltidkort til pensionister. Priserne for tillægsbilletterne fastsættes for hvert prisområde og er et udtryk for den højeste prisforskel mellem to zoner, og benyttes når en kunde f.eks. har et 2-zoners klippekort, men en dag har behov for at rejse tre zoner. Der kan her købes en tillægsbillet. Pga. harmoniseringen af priserne er det også nødvendigt at ændre taksten på tillægsbilletterne. Tillægsbilletten koster i dag 3 kr. og foreslås prisfastsat til 8 kr. Denne prisstigning er høj men nødvendig, da det ellers vil blive billigere for en kunde at købe en kontantbillet til 17 kr. og en tillægsbillet til 3 kr. I alt 20 kr., hvorimod en 3 zoners kontantbillet koster 25 kr. Med en tillægsbilletpris på 8 kr. udjævnes denne således det koster det samme. På grund af de nuværende kontantautomater i Århus Sporveje busserne er det ikke muligt at differentiere prisen mellem voksen og barn på en tillægs kontantbillet. Prisstigningen på tillægsbilleter er som sagt ganske stor, men der findes i dag et 10-turs tillægsklippekort til 30 kr. for såvel børn som voksne. Fra takstændringen foreslås prisen fastsat forskelligt for børn og voksne. Der foreslås en pris for et 10-klips tillægskort til børn på 30 kr. og for voksne på 60 kr. Tillægsklippekortet giver kunder der regelmæssigt benytter tillægsbilletten en mulighed for en mere acceptabel prisudvikling på produktet. I Århus Amts busser anvendes der endvidere tilkøbsbilletter der i dag koster 8,5 kr. for voksne, 7,00 kr. for børn og 8,00 kr. for pensionister. Fremadrettet foreslås der her en enhedspris på 8 kr. da til købs- og tillægsbilletterne i det nye takstsystem bør koste det samme. I Århus Sporveje findes der i dag et gruppeklippekort, der justeres prismæssigt i forhold til prisstigningen på almindelige klippekort. Hvilket for 4 klip til 4 zoner betyder en prisstigning fra 84 kr. til 105 kr. I Århus Sporveje findes der endvidere et deltids abonnementskort med rabat i forhold til prisen på et fuldtidskort. Rabatstrukturen foreslås ændret for pensionister, så rabatten tilpasses til den generelt vedtagne om, at pensionister får 50% rabat i forhold til voksentaksten. Der er i dag en rabat på ca. 55% til pensionister på deltidskortene. I nedenstående tabel sammenfattes de foreslåede prisændringer i prisområde Øst. 1

7 Bilag 2 Kontantbilletter Pris nu Ny pris 2007 Tilkøbsbillet - voksne 8,50 8,00 Tilkøbsbillet - barn 7,00 8,00 Tilkøbsbillet - pensionist 8,00 8,00 Tillægs (bybustillæg) - voksne 3,00 8,00 Tillægs (bybustillæg) - barn 3,00 8,00 Klippekort Tillægs (zonetillæg) - voksen 10 klip = 30 kr. 10 klip = 60 kr. Tillægs (zonetillæg) - barn 10 klip = 30 kr. 10 klip = 30 kr. Gruppeklippekort 4 klip = 84 kr. 4 klip = 105 kr. Periodekort Deltids abonnement pensionister (Århus Sporveje) 2-zoner = 103 kr. 3-zoner = 126 kr. 4-zoner = 151 kr. 2-zoner = 120 kr. 3-zoner = 154 kr. 4-zoner = 203 kr. Prisområde Vest I prisområde vest er der alene behov for at justere tilkøbsbilletprisen. Prisstigningen er indenfor et rimeligt niveau. Der er ikke behov for at ændre priser på øvrige billetter. Kontantbilletter Pris nu Ny pris Tilkøbsbillet voksne Tilkøbsbillet - barn 6,5 7 Tilkøbsbillet - pensionist 6,5 7 Prisområde VAFT-Syd I 2007 gennemgås natbillet ordningerne, men umiddelbart foreslås natbillet i VAFT-Syd justeret, med følgende satser. Der er ikke behov for at ændre priser på øvrige billetter. Natbillet voksne nu børn nu ny voksen ny barn 1-2 zoner 20 kr. 10 kr zoner 35 kr. 20 kr zoner 50 kr. 30 kr zoner 60 kr. 40 kr osv. Prisområde VAT-Nord I prisområde VAT-nord er der alene behov for at justere tilkøbsbilletprisen i nedadgående retning. Der er ikke behov for at ændre priser på øvrige billetter. Kontantbilletter Pris nu VAT-syd - ny VAT-nord ny Tilkøbsbillet - voksne Tilkøbsbillet - barn 6 6 4,5 - Tilkøbsbillet - pensionist 6 6 4,5 2

8 Bilag 3 Bilag 3: Institutionskort Følgende pris og rabatstruktur foreslås for abonnement institutionskortet. Vuggestuer og børnehaver: kr ,- for 6 måneder kr. 2300,- for 12 måneder Skoler, fritidshjem og SFO: kr ,- for 6 måneder kr ,- for 12 måneder Ved køb af flere kort samtidigt opnås på andet kort 25% rabat på tredje og efterfølgende kort opnås 50% rabat. I Herning bybusser, i VAFT og i VAT er der abonnement institutionskort. Institutionskortene har forskellige priser og forskellige gruppestørrelser. For at gøre priserne sammenlignelige er der udregnet en pris pr. person/mdr. Dette prisforslag er inspireret af priserne på institutionskort i VAT, og den pris der bliver i Sydtrafik i Pris og rabat forslaget giver følgende pris pr. person/mdr. ved køb af et kort eller køb af flere kort samtidig. Prisforslag Vuggestuer og børnehaver (6 mdr.) Vuggestuer og børnehaver (12 mdr.) Skoler, fritidshjem og SFO'er (6 mdr.) Skoler, fritidshjem og SFO'er (12 mdr.) Vuggestuer og børnehaver (6 mdr.) Vuggestuer og børnehaver (12 mdr.) Skoler, fritidshjem og SFO'er (6 mdr.) Skoler, fritidshjem og SFO'er (12 mdr.) Vuggestuer og børnehaver (6 mdr.) Vuggestuer og børnehaver (12 mdr.) Skoler, fritidshjem og SFO'er (6 mdr.) Skoler, fritidshjem og SFO'er (12 mdr.) 1 kort - 10 personer 2 kort - 20 personer 3 kort - 30 personer 1200 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Der er ikke foretaget en egentlig konsekvensberegning på prisforslaget, og det må forventes at det lokalt vil give udsving i forhold til tidligere pga. de meget forskellige ordninger og prisfastsættelse. Fordelen ved at indføre et fælles tilbud er dog så store, at ordningen og prisen anbefales indført som foreslået, idet alle institutioner dermed får de samme muligheder til samme pris i den kollektive transport og at chaufførernes/salgsperonalets arbejde med udstedelse og validering af kortene lettes.

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse Pris- og zonesystemet Billetter og kort Billetsamarbejde Andet Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel,

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse 1. Pris- og zonesystemet 2. Billetter og kort 3. Billetsamarbejde 4. Andet Her kan du læse om de forskellige

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Side 1: indholdsfortegnelse Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen.

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen. 2-1 2 Chaufførens ABC 2.1 Afgang, tidspunkt for Du skal sørge for at være i bussen så tidligt før afgang, at du kan nå at billettere før planmæssig afgang. Ved opstart om morgenen og efter pause skal du

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Rejseregler billetter & kort

Rejseregler billetter & kort Rejseregler billetter & kort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Fælles priser Den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Pris- og zonesystemet Billetter og klippekort Billetter Mobilbilletter

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet.

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. Højmarkskolen Høringssvar Administrationens svar Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. På baggrund af det udsendte

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv.

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Att.: Karin Laursen 15. december 2014 Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Selveje Danmark har

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere